Küresel Isınma Alerjilerinizin Şiddetini Arttırıyor

Küresel Isınma Nedir? Küresel Isınmanın Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

Küresel Isınma Alerjilerinizin Şiddetini Arttırıyor

küresel ısınma, küresel ısınmanın nedenleri, küresel ısınmanın sonuçları, küresel ısınmanın etkileri, küresel ısınmaya karşı neler yapabiliriz, küresel ısınma ve türkiye

Küresel ısınma, sanayide yaşanan devrimden günümüze kadar çok yüksek miktarda karbona sahip yakıtların şehir ve sanayilerde bolca kullanılması sonucu, yeryüzünde ve alt troposferde sıcaklıkların çok artmasına denir.

Sanayileşme ve şehirleşmenin hızla gelişmesi sonucunda kullanılan bu yakıtlar yüzünden doğaya aşırı miktarda sera gazı yayılır. Oluşan bu gazlar da doğal dengede olan sıcaklıkların artmasına sebep olur. Son yıllarda dünyayı tehdit eden bu oluşum birçok canlının zarar görmesine sebep oluyor ve daha büyük sorunlara da yol açabilir.

Yapay bir şekilde artan sıcaklıklar sonucu dünyanın yapısı ve canlılığı zamanla olumsuz yönde değişiyor. Bütün bu olumsuzlukların yanında iklimlerin oluşması için önemli olan sera gazları , eğer olmasaydı yeryüzünde sıcaklıklar da çok daha düşük seviyelerde olacaktı.

Yapılan araştırmalara göre; ölmüş canlıların kalıntılarının oksijen olmayan ortamlarda doğaya karışması sonucu oluşan fosil yakıtların, çok fazla kullanılmasından dolayı yeryüzünün ihtiyacından daha fazla sera gazı oluşmuştur. Bu durum da, iklimlerin ve sıcaklıkların doğal seyrinden çıkıp olumsuz yönde etkilenmesine sebep oluyor.

Ozon, metan, karbondioksit gibi gazlara verilen isim olan sera gazları, fosil yakıtların hala aşırı kullanılıyor olmasından dolayı gün geçtikçe çoğaldığı için küresel ısınmayı her geçen gün daha da aktif hale getiriyor.

Küresel Isınmanın Nedenleri Nelerdir?

Belirli bir zaman içinde gerçekleşen hava şartlarının gözlemlenmesi sonucu ortaya çıkan iklimin, yapısını bozan küresel ısınma , dünyanın bugüne kadar gerçekleşmiş sıcaklık döngülerini beklenenin aksine çeviriyor.

Bir milyar gibi bir sürede yaşanan sıcaklık ve soğukluk dönemlerinde yaşanan istikrar bozuluyor ve son dönemde olması beklenen sıcaklık düşüşleri son yüzyılda gerçekleşmiyor. Sıcaklıklara doğal olarak etki eden faktörlerin dışında, insan hatasından kaynaklı ısınma daha fazla oluyor.

Küresel ısınmanın nedenleri birçok farklı etkene dayanmakla birlikte, doğanın kendi dengesinden kaynaklanan doğal etkiden ve insan davranışları sonucu oluşan yapay etkiden söz edilebilir. Kendiliğinden gerçekleşen oluşumların küresel ısınma üzerindeki etkileri güneş ve dünya hareketleri ile alakalıdır.

Güneşte meydana gelen döngüsel hareketlerde oluşan değişmeler sonucu, güneşin zararlı ışınlarının yeryüzüne daha fazla ulaşması sonucu hem iklimler değişiyor hem de küresel ısınma artıyor. Güneşin meydana getirdiği radyasyon miktarının yeryüzünde artış göstermesi sonucunda ise ozon tabakası da değişikliğe uğramaktadır.

Dünyanın döngüsel hareketlerinde ise yapılan araştırmalar sonucunda, güneş çevresindeki konumunda değişmeler kaydedildi. Bunun yarattığı etki ise dünyada meydana gelen sıcak ve soğuk dönemlerdir. Sıcak dönem olarak düşünülebilecek son yıllardaki küresel ısınma süreci bu etkenden de kaynaklanabilmektedir.

Ortalama 4,5 yılda bir pasifik okyanusunda doğu yönünden batı yönüne doğru esmesi gereken alize rüzgarı durma noktasına geliyor.

Bunun sonucunda da okyanustaki sıcak ve soğuk su dengesi bozulduğu için küresel ısınmanın etkenleri arasında yer alıyor.

El Nino denilen bu etki oluştuğu konum gereği Türkiye’nin ikliminde kayda değer bir değişiklik yaratmasa da dünyanın genel dengesini bozuyor. Ve küresel ısınma için önemli bir sebep haline geliyor.

Küresel ısınmanın sebepleri arasında en önemli yere sahip olan insan kaynaklı oluşumlar en fazla etkiye sahip olanlarıdır. İnsan davranışları ve alışkanlıkları sonucu oluşan sera etkisi, küresel iklim değişikliği konusunda en büyük sebeptir.

Isınma ve sanayide artık insanların vazgeçemeyeceği yakıtlar haline gelen kömür, doğalgaz ve petrolün kullanım alanı genişledikçe doğada meydana gelen sera etkisi ve küresel ısınma , kaçınılmaz oluyor.

Çok uzun yıllarda meydana gelen ve insanlık için önemli görülen bu yakıtların, uzun sürelerde oluşmasına rağmen, tüketme konusunda çok hızlı olan insan tarafından çok kısa sürelerde yok edilmesi, oluşan sera etkisinin gücünü artırıyor.

Doğaya salınan aşırı miktardaki karbondioksit ve diğer zararlı gazlar iklimlerin ve yeryüzünün dengesini bozuyor. Dünyada sınırlı miktarda bulunan ve yerine tekrarı gelmeyecek olan bu yakıtlar son yüzyılda düşünülmeden yaşamın her alanına girdiği için, olumsuz sonuçları da kullanımı kadar kısa sürelerde ortaya çıkıyor.

Yıllar geçtikçe ozon tabakasında meydana gelen incelme ve oluşan aşırı miktardaki sera gazları yeryüzünde zamanla iklimlerin bütünüyle değişeceğinin sinyalini veriyor.

Şehirleşmenin de getirdiği fosil yakıt kullanımındaki artışın yanında, şehirlerin ısı noktaları olması da küresel ısınma sebepleri arasındadır.

Kalabalık nüfusa sahip şehirlerde doğal iklim yapısının bozulması kaçınılmaz bir durumdur.

Şehirleşmiş yapıdaki bölgelerde gerçekleşmesi gereken hava akımı ve doğal olaylar insan etkisinde dolayı görevini yapamıyor ve o bölgelerde aşırı ısınma meydana gelebiliyor.

Dünyanın bir bütün olarak son yüzyılda çok fazla geliştiği ve şehirleştiği düşünülürse bu durumun sıcaklık üzerindeki etkisi de anlaşılabilir.

Küresel ısınmanın etkileri ise yeryüzü için pek de iç açıcı değildir. Dünyanın tüm noktalarında ve tabakalarında hissedilen küresel ısınmanın sonuçları, en belirgin haliyle kutup bölgelerindeki buzların erimesi olarak görülüyor. Deniz sularında yükselme ve oluşan toprak kayıpları da küresel ısınma sonucunda oluşan diğer olumsuz durumlardır.

Küresel ısınma ile birlikte birçok ülkede konumlarına göre artan sel ve taşkınlar yüzünde her yıl birçok insan ve diğer canlılar zarar görüyor. Bunun yanında normalden çok uzun süren kuraklık yaşanan bölgelerde de yine canlı hayatı büyük kayıp yaşıyor. Kışları mevsim normallerinden sıcak geçerken, baharın erken gelmesi iklimlerdeki etkiyi gösteriyor.

Bu değişikliklere alışık olmayan ve yeni oluşumlarda yaşayamayacak canlı ve bitkiler zamanla azalıyor ya da yok oluyor. Çevre sorunları arasında en başta gelen küresel iklim değişikliği insanın vermiş olduğu zarardan dolayı meydana gelerek yine insan hayatını etkiliyor.

Küresel Isınmaya Karşı Neler Yapabiliriz?

Küresel ısınma ile mücadele için; insan davranışlarından dolayı meydana gelen ormansız alanların çoğaltılması adına yoğun bir şekilde her bölgeye ağaç dikimi yapılmalıdır.

Fosil yakıtlarla çalışan makineler yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır. Bu konuda çalışmalar yapan birkaç ülke gelecek zamanda fosil yakıt kullanımını kaldırmayı hedeflemektedir.

Şehirleşmenin en önemli etkenlerden olduğu küresel ısınmanın engellenmesi için, kırsal alanlardan şehirlere olan göç engellenmelidir. Köy yaşamından örnek alınarak bir yaşam alanı oluşturulmalıdır.

Gelişmenin etkisi ve sonucu olarak giderek büyüyen sanayinin çevre açısından daha iyi koşullarda yürütülmesi gerekir. Atıklar ile ilgili yasal mevzuatların bütün ülkelerde katılaşması gerekir.

Alternatif enerji olarak kullanılacak elektrik, fosil yakıtlardan değil; su, buhar ya da rüzgar gücüyle üretilmelidir.

İnsanlık için çok önemli olan enerji kaynakları gereksiz yere tüketilmemeli ve servet olarak görülüp tasarruf yapılmalıdır.

Kullandığımız birçok materyalin geri dönüşümü mümkündür. Bizlerde geri dönüşüm hakkında kendimizi ve çevremizi bilinçlendirerek, küresel ısınma yı engelleyebiliriz.

Küresel Isınmanın Türkiye’ye Etkileri Nelerdir?

Türkiye’nin üç tarafı denizlerle kaplı bir ülke olması nedeniyle, farklı bölgelerinde yaşanan iklimlerin ozon tabakasının incelmesi ve sera gazlarından çok fazla etkilenmesi demektir. Küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucunda artan sıcaklıklardan dolayı çöl iklimine yaklaşması durumu söz konusudur.

Su kaynaklarında oluşan azalma giderek kendini daha fazla hissettirecek ve zamanla içecek su ihtiyacı çoğalacaktır.

Topraklarda yaşanacak değişiklik bir ülkenin olmazsa olmazı olan tarımı zarara uğratır. Bu durum ise ülkelerin kalkınmasında önemli sorunları ortaya çıkarır. Türkiye de bir tarım ülkesi olduğu için toprak ve su çok önemli kaynaklardır.

Kyoto Protokolü Nedir?

Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda, dünyanın bir bütün halinde sorumluluk alması ve sonuçları engellemesi için, birleşmiş milletler iklim değişikliği çerçeve anlaşması kapsamında yer alan Kyoto protokolü, doğaya salınan sera gazı miktarının azaltılması amacı ile yol çıkmıştır. Kyoto protokolünü onaylayan 38 ülke tarafından uygulanacak birçok kural vardır. Sanayileşmiş ülkeler tarafından kabul edilen önlemler sayesinde küresel ısınmanın etkilerini en aza indirmek amacı vardır.

Küresel Isınma İle İlgili Sloganlar

Çevre sorunlarına duyarlı örgüt ve vakıflar tarafından yürütülen birçok çalışmanın kapsamında insanları uyarmak için küresel ısınma ile ilgili sloganlar bulunmuştur.

 • Çevreni koru, geri dönüşüme destek ver!
 • Buzullar erirse dünyamız sular altında kalır bu nedenle küresel ısınmaya hayır!
 • Fişini çek kullanmadığın zaman küresel ısınma artıyor aman!
 • Suyunu ve elektriğini boşa harcama küresel ısınmaya destek olma!

Ayrıca küresel ısınma ile ilgili afişler isimli yazımıza da göz atabilirsiniz.

Источник: https://www.enerjibes.com/kuresel-isinma-nedir-kuresel-isinmanin-nedenleri/

Küresel Isınma Nedir? Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

Küresel Isınma Alerjilerinizin Şiddetini Arttırıyor

Dünya üzerinde son zamanlarda sıcaklık artışlarının yaşanması olarak bilinen küresel ısınma, çeşitli sonuçlar doğurmuştur. Günümüzde iklim bilimciler, küresel ısınmanın varlığı, nedenleri ve ortaya çıkartacağı sonuçlar konusunda hem fikirdir.

Küresel ısınmanın temel nedeni olarak sera gazı gösterilmektedir. Ardından da insanların dünyayı kötü kullanması nedenler arasında gösterilebilir.

Sonucunda ise dünya üzerinde mevsimlerin düzeninde değişiklikler görülmüş, ısınma nedeniyle buzullar erimiştir.

Sıcaklık ilerleme kaydettikçe dünya ve insanlık kötü senaryolar görecektir. Tüm bunlar dünya için oldukça kötü sonuçlardır. Küresel ısınma, 50 yıldır söz konusudur ve büyük önem taşır.

Kuraklık Nedir? Nedenleri, Sonuçları, Çeşitleri ve Önleme Yolları Nelerdir?

20. yüzyılda sıcaklık 0,6 derece artmıştır. Küresel ısınma için çeşitli çözümler ve önlemler bulunmaktadır ama insanların ve yönetimlerin bu konuda özenli olması gerekmektedir. Yaşadığımız dünyaya dikkatli davranmak tüm insanlığın görevidir. Aksi takdirde çocuklarımıza miras bırakabileceğimiz güzel bir dünyadan söz edilemez.

Küresel Isınma Nedir?

Başta sera gazı etkisi olmak üzere çeşitli nedenlerle Dünya üstünde tüm sene boyunca kara, hava ve denizde ölçülen sıcaklıkların ortalamasında artış görülmesidir.

Varlığı kesinleşen küresel ısınma, beraberinde birçok olumsuz neticeyi de getirir.

Önlem almak için hala şansımız varken, insanların duyarsız davranması bizden sonraki nesillere güzel bir doğa ve sağlıklı yaşayabilecekleri bir dünya bırakamamamıza sebep olacaktır.

Küresel Isınmanın Nedenleri Nelerdir?

Küresel ısınmanın nedenleri iki çeşit olarak belirlenmektedir. Bunlardan birisi doğal nedenler diğeri ise yapay nedenlerdir.

Doğal nedenler arasında, güneşten gelen zararlı ışınlar nedeniyle ozon tabakasında görülen değişiklikler bulunur. Küresel ısınmanın ozon tabakası ile bilinen sağlam bir ilişkisi vardır. Yapay nedenler ise sera etkisidir.

Sera gazı, kuraklıklara ve sellere neden olabilecek kadar önemli bir durumdur. (Bakınız: Sera Etkisi Nedir?)

Küresel Isınmanın Sonuçları Nelerdir?

Küresel ısınma neticesinde mevsimlerde görülen dengesizlikle beraber polen mevsimi uzamıştır. Bu durum alerjilerin artmasına neden olmuştur.

Araştırmalar sonucunda açıklanan rapora göre; sıcaklık +2 dereceye ulaştığında, çeşitli yerlerde kum fırtınası görülecek ve tarım imkansız hale gelecek, deniz seviyelerinde ciddi artış görülecek, çeşitli bölgelerde su sıkıntıları yaşanacak, birçok canlı türü yok olacaktır.

Sıcaklık +5 dereceye ulaştığında, deniz seviyesi 70 metreye kadar çıkacak ve dünyadaki tüm yiyecek stokları bitecek. +6 dereceye ulaşıldığında; göçlerin yaşandığı günlere geri dönülecek, herkes yaşam alanı bulmak için göç edecek.

Küresel Isınmaya Karşı Alınacak Önlemler Nelerdir?

Sera gazının önlenmesi tüm önlemlerin temelinde yatıyor.

Bunun için ampulleri tasarruflu ampullerle değiştirmek, ışığı daha az kullanmak, daha az araba kullanmak, otomobillerin yakıt filtrelerinin bakımını yaptırmak, çöplerin geri dönüşümünü sağlamak, daha az sıcak su kullanmak gerekiyor. Elektronik cihazları bir süre boyunca tamamen kapatmak, her yıl bir ağaç dikmek, ormanları korumak, tarım alanlarında organik maddeler kullanmak diğer önlemler arasında sayılabilir. Alınabilecek tüm önlemler bireysel görünebilir ama tüm dünya nüfusunu etkilemektedir. Bu çok basit önlemler ileride çocuklara daha temiz ve sağlıklı bir dünya bırakmak için önemlidir. Bir ışıktan ne olacak diye düşünerek duyarsız davranmak yanlış bir davranıştır.

Küresel Isınmanın Tarihçesi

Küresel ısınma bilim adamlarının 50 yıl boyunca bilgi sahibi olduğu ve açıklama yaptığı bir konu. Dünyanın atmosfer kısmına yakın olan yüzeyinde sıcaklığın 0,6 derece arttığı 20.yüzyılda belirlenmiştir. Yapılan ölçümlere göre 1860 ve 1900 yıllarında karadaki ve denizdeki sıcaklıklar 0,75 derece yükselmiştir.

1979 yılına gelindiğinde ise karaların sıcaklığı, denizlerin iki katı olmak üzere yükselmiştir. NASA’nın yaptığı hesaplara göre 2005 yılı, 1998 yılından daha sıcak bir yıl olmuş ve en sıcak yıl olarak belirlenmiştir.

Ancak Dünya Meteoroloji Organizasyonu'na göre 1998 hala en sıcak yıl olarak kabul edilmektedir.

Источник: https://bilgihanem.com/kuresel-isinma-nedir/

Küresel Isınma

Küresel Isınma Alerjilerinizin Şiddetini Arttırıyor

Küresel ısınma, dünya üzerinde bulunan karalarda, denizlerde ya da havada yıl boyunca ölçülmekte olan ortalama sıcaklıkların artış göstermesi olarak tarif edilebilir. Bu olay yaklaşık son 50 yıl içinde hız kazanmış ve dikkat çekmeye başlamıştır.

Bu 50 yıllık süreç içinde meydana gelen küresel ısınmanın etkileri, insan hayatı üzerinde önemli farklılıklar yaratmıştır. Bilim dünyasındaki farklı kişiler ve gruplar bu görüşü desteklemektedirler.

Dolayısıyla küresel ısınma sorununa dikkatli bir bakış atmak yerinde olabilir.

Küresel Isınma Hakkında Bilgi

Küresel ısınmanın 1850’li yıllardan sonra hızlandığı ortaya koyulan veriler ve teoriler sonucunda inanılan bir görüş durumuna gelmiştir.

Bu görüşe göre daha önceki bin yıllık ya da iki bin yıllık dönemlerde sıcaklıklar kararlı bir şekilde seyretmiştir. Tabi Orta Çağ Ilıman Dönemi ya da 15. Yüzyıldan 19.

Yüzyıl ortalarına kadar süren ve serin bir iklim periyodunu anlatan Küçük Buz Çağı gibi dönemler bu değerlendirmenin dışında tutulmaktadır.

1860 yılı ile 1900 yılı arasında deniz ve kara söz konusu olduğunda ölçülen küresel sıcaklıklar ortalama olarak 0,75 °C yükselmiştir. 20. yüzyıl içinde kaydedilen küresel sıcaklıklardaki ortalama artış ise 0,4 °C ile 0,8 °C arasında ölçülmüştür.

Bilim adamları tarafından yapılan tahmini hesaplamalar, 21. yüzyıl içinde meydana gelecek olan ortalama küresel sıcaklık artışının ise 1,4 °C ile 5,8 °C arasında olacağını gösteriyor.

Dolayısıyla insan hayatını önemli ölçüde değiştiren küresel ısınmanın etkileri daha da artacak.

Küresel Isınmanın Nedenleri

Küresel ısınmanın nedenleri arasında sayılabilecek birçok insan faaliyeti bulunmaktadır. Ama öncelikle küresel ısınmanın anlamını, neden zararlı olacağını belirtmek gerekir. Küresel ısınma doğal sera etkisinin artması anlamına gelmektedir.

Sera etkisi, dünyanın ısınmasını sağlayan karmaşık bir sistem olarak kabul edilebilir. Bu etkinin oluşması için güneş ışınlarının yanı sıra atmosferde bulunan gazları ve farklı parçacıkları da kapsayan bir işlem meydana geliyor. Aslında sera etkisi çok faydalı bir olayla karşılaşılmasını sağlıyor.

Dünya yüzeyinde bulunan su, hayatın oluşmasının ön şartlarından biri durumunda bulunuyor.

Sera etkisi ve sera gazları Dünya yüzeyinin yaklaşık olarak 32 °C ısınmasını sağlıyor. Yani Dünyanın sıvı halde su bulunabilen ve yaşama elverişli bir gezegen haline gelmesini sağlıyor.

Ozon tabakası dışında sera gazları olarak nitelendirilen diğer gazlar ise metan ve karbondioksit olarak görünüyor.

Son 250 yıllık süreçte atmosferdeki karbondioksit miktarının yaklaşık olarak %36 oranında ve metan gazı miktarının %148 oranında arttığı ve küresel ısınmaya da bu artışların sebep olduğu düşünülüyor.

Dolayısıyla bu gazların açığa çıkmasına ve atmosferdeki miktarlarının artışına neden olan insan faaliyetleri küresel ısınmanın en önemli sebebi olarak görünüyor. Bu faaliyetler arasında, endüstride ve otomobillerde kullanılan fosil yakıtlar ve fotosentez yoluyla atmosferdeki karbondioksit miktarının azalmasını sağlayan ormanların yok edilmesi en önemli sebepler olarak kabul edilmekte.

Küresel Isınmanın Zararları

Küresel ısınmanın etkileri arasında sayılabilecek birçok durum bulunsa da şunlar en önemlileri olarak gösterilebilir:

 • Buzulların erimesi ve deniz seviyelerinin yükselmesine sebep olması
 • Denizlerin yükselmesiyle deniz kenarlarından başlayarak toprak kayıplarının yaşanması
 • Birçok bölgede şiddetli kuraklıklar gibi iklim değişikliklerine bağlı önemli sorunlar yaşanması
 • Mevsimlerin dengesini yitirmesi nedeniyle yaşanılan sel, fırtına gibi afetlerin yanı sıra mevsimlerin değişimlerinden etkilenen ve daha az üreyebilen hayvan ve bitki türlerinin bireylerinin sayılarının azalması, yok olma tehdidi ile karşılaşmaları

Küresel Isınmanın Sonuçları

Meydana gelmesi beklenen artışlara doğal eko sistemin ve insan topluluklarının uyum gösteremeyeceği, büyük zarar görecekleri de çok taraftar bulan görüşler arasında bulunuyor.

Bitki örtüsü yok olacak ve yeryüzünün büyük kısmını çöller kaplayacak.

Bunlar sonucunda fırtınalar, Muson yağmurları ya da Pasifik bölgesindeki görülen özel doğa olaylarının yanı sıra sıcak hava dalgaları nedeniyle dünyanın her bölgesinde kasırga, sel, kuraklık ve yangın gibi felaketler görülecek.

 Yükselen deniz suları karaların önemli bir kısmını sular altında bırakacak. Bu olaylar sonucunda çok sayıda bitki ve hayvan türü yok olacak. Tabi insanlar da bu olaylar ve felaketler, bunların sebep olacağı hastalıklar karşısında çaresiz kalacak, yüz milyonlarla ifade edilen sayılarda insan ölümleri olacak. 

Aşağıdaki videoda Isı ve Küresel ısınma hakkında faydalı bilgiler edinebilirsiniz:

[rwp-review id=”0″]

Источник: https://www.biliminsesi.com/kuresel-isinma/

Küresel Isınma Nedir?

Küresel Isınma Alerjilerinizin Şiddetini Arttırıyor

Rekor düzeyde sel baskınları. Hırçın ve azgın fırtınalar. Ölümcül sıcak. Küresel ısınma hiç bu kadar kızgın, sert ve gerçek olmamıştı.

Doğanın organik dengeleyicisi rolünü üstlenen küresel ısınma, dünya üzerinde yaşayan her bir canlının vermek zorunda olduğu bir sınav adeta.

Küresel ısınma nedir, sebepleri ve sonuçları nelerdir ve nasıl önlenir gibi soruların cevabını bu yazımızda arayacağız.

Son 50 yıl içerisindeki ortalama global sıcaklıklar, bu zamana kadar kaydedilen en hızlı artışı göstermiş. Uzmanlar bu trendin hızlanarak devam edeceğinden emin: NASA’nın bu zamana kadar kaydettiği en sıcak 16 yıl, 2000’den sonra gerçekleşmiş. Bu da küresel ısınma için ideal bir tanım olmaktan başka bir şey değil.

İklim değişikliğinin olmadığını savunanlar, yükselen global sıcaklıklarda bir yavaşlama ve durgunluk olduğunu iddia ederken son raporlar maalesef bunun aksini söylüyor. Bilim adamları, bir an önce küresel ısınma önlemleri alınmaya başlanmadığı takdirde önümüzdeki yüzyıl dünya sıcaklık ortalamalarının en az 12 derece artacağını belirtiyor.

Küresel Isınmaya Neden Olan Faktörler Nelerdir?

Aslına bakarsanız “iklim değişikliği” kavramı belirli bir lokasyonun yıllar içerisindeki ortalama hava durumu değişimini ifade ediyor.

Söz konusu iklim değişikliği olduğu zaman lokasyon daha sıcak, daha ıslak ya da daha kuru hale gelebilir.

İklim değişikliği ile küresel ısınma kavramları genellikle birbiri yerine kullanılan terimler olarak karşımıza çıkıyor; ancak küresel ısınma, iklim değişikliğinin yalnızca bir parçası.

Dünyanın iklim sisteminin mekanizması oldukça basit işliyor. Güneşten gelen enerji dünya üzerinden uzaya geri yansıdığında (ki biz bunu çoğunlukla buz ve bulut olarak biliyoruz) veya atmosfer enerji saldığında dünya soğumaya başlıyor.

Dünya güneşin enerjisini absorbe ettiğinde veya atmosferdeki gaz dünyadan dağılan ısının uzaya yayılmasını engellediğinde (ki buna sera etkisi deniyor) ise dünya ısınıyor.

Hem doğal hem insani faktörler olmak üzere pek çok faktör dünyanın iklim sistemini, dolayısıyla da küresel ısınma nedenlerini tetikleyebilir.

Küresel ısınmanın doğal sebepleri: Dünyanın tarih boyunca sıcak ve soğuk fazlardan geçtiğini halihazırda biliyoruz.

Güneşin şiddeti, volkanik patlamalar ve organik yollarla oluşan gaz yoğunlaşmaları iklim değişikliğine katkıda bulunan doğal faktörlerden sadece birkaçı.

Öte yandan küresel ısınma üzerine araştırma yapan bilim adamları, bahsi geçen bu doğal sebeplerin küresel ısınma sırasında gerçekleşen bu seri değişimleri etkilemeyecek kadar minör olarak görüyor.

Küresel ısınmanın insan kaynaklı sebepleri: İnsanlar, daha da önemlisi insanların yarattığı sera gazı yayılımları, aslında küresel ısınmanın temel sebebidir. Bu sera gazları, gezegenimizi içinde yaşam oluşmasına yetecek kadar sıcak tutmada önemli rol oynuyor.

Son yıllarda atmosferde biriken bu gazların miktarı ise son birkaç on yıl içerisinde adeta fırladı ve resmi kaynaklara göre karbondioksit, metan ve azot protoksit oranları, son 800,000 yılın en yüksek seviyesinde.

Kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıtların elektrik, ısınma ve ulaşım için yakılması, insan kaynaklı küresel ısınma sebeplerinin başında geliyor. Küresel ısınma oluşmasının bir diğer önemli sebebi de gezegenimizin ormansızlaştırılması.

Orman yangınlarının, traşlama kesimlerinin ve tomrukçuluğun global karbondioksit yayılımına yüzde 20 katkı sağladığı söyleniyor.

Küresel Isınma Nasıl Meydana Gelir?

En temel haliyle küresel ısınma şu şekilde oluşur: Karbondioksit, benzeri hava kirleticiler ve diğer sera gazları atmosferde birikerek dünyanın yüzeyinden yayılan solar radyasyonu yutar. Normal şartlar altında bu radyasyon uzaya kaçar, ancak atmosferde yüzyıllar boyu kalabilme potansiyeline sahip bu kirleticiler ısıyı zapt ederek gezegenin ısınmasına sebep olur.

Küresel ısınma ile ilgili varsayımlar, son zamanlarda ortaya çıkan istatistikler ışığında teori olmaktan çıkıp en az kendisi kadar hızlı bir şekilde gerçeğe doğru evriliyor.

Sadece ABD istatistiklerine baktığımız zaman elektrik kullanımı için fosil yakıt yakımının yılda iki milyar tondan fazla karbondioksit ürettiğini görebiliyoruz.

Ülkenin ikinci büyük karbondioksit kirliliğini ise ulaşım sektörü sağlıyor – yıl içerisinde sektör, toplam 1.7 milyar tonun üzerinde karbondioksit salınımı gerçekleştiriyor.

Küresel Isınma Sonuçları Nelerdir?

Dünya Ekonomi Forumu’nun 2017 yılında yayınladığı Global Risk Raporu’na göre önümüzdeki yıllar içerisinde iklim değişikliğine uyum sağlayamamak, uluslararası toplulukların karşı karşıya kalabileceği en tehli risklerin başında geliyor.

Bu da demek oluyor ki küresel ısınma, su kıtlığından ve kitle imha silahlarından bile daha zararlı.

İklim değişikliği ve küresel ısınma global ekosistemleri değiştirirken yaşadığımız yer, içtiğimiz su ve soluduğumuz hava da dahil olmak üzere etrafımızdaki her şeyi etkiliyor.

Ağır hava şartları: Dünyanın atmosferi ısındıkça daha fazla su toplar ve boşaltır hale geliyor; bu da ıslak bölgelerin daha ıslak, kuru bölgelerin daha kuru hale gelmesine sebebiyet veren iklim değişikliklerine yol açıyor. Yüksek sıcaklıklar daha da kötüleşirken fırtına, sel, ısı dalgaları ve kuraklık gibi uç doğa olaylarını da beraberinde getiriyor.

Hava kirliliği: Global ısınma ve hava kirliliği birbiriyle doğrudan bağlı ve adeta birbirini besleyen iki elementtir. Dünyadaki sıcaklık artarken havamız kirlenmekle kalmaz, aynı zamanda duman ve is seviyeleri de yükselir. Bu döngü aynı zamanda alerjik etkilere sahip polenlerin ve küfün de ortaya çıkmasına sebep olur.

Sağlık sorunları: Dünya Sağlık Örgütü’ne göre küresel ısınmanın 2030-2050 yılları arasında fazladan 250,000 ölüme sebep olacağı bekleniyor.

Yükselen denizler: An itibariyle Kuzey Kutbu, dünyadaki herhangi bir yere oranla iki kat daha hızlı ısınıyor. Kuzey Kutbu’nun buzulları denizlerimize doğru erirken dünya yüzeyindeki suyun 2100 yılına kadar 1.2 metreye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Bu da kıyı kesimlerindeki ve düşük rakımlı bölgelerdeki ekosistem için yeterli bir tehdit.

Daha asitli, daha sıcak okyanuslar: Okyanuslar, dünyada üretilen fosil yakıt yayılımının yaklaşık yüzde 25’ini absorbe ediyor, bu yüzden de an itibariyle normalde olması gerekenden yüzde 30 daha asitli bir yapıya sahip. Bu asitlenme özellikle denizaltındaki yaşama ciddi tehditler oluşturmakla kalmıyor, ekosistemin paha biçilemez bir parçası olan deniz canlılarının yaşamını da tehye atıyor.

Küresel Isınma Nasıl Önlenir?

2015’te gerçekleştirilen Paris İklim Değişik Konferansı’na katılan her bir ülkeye koyulan hedeflerden tutun da, elinde olsa dünyanın tüm kaynaklarını yenilenebilir enerjiyle sağlayacak girişimcilere, küresel ısınmanın zararları kurumsal düzeyde olağanüstü bir ciddiyetle ele alınmakta.

Öte yandan yeterince önlemin alınmadığı bir cephe varsa o da insanların bireysel tutum ve davranışları… Siz de küresel ısınmaya karşı tek bir gezegen olarak savaş açmamız gereken bu dönemde elinize bile gelmeyecek ufak tefek hayat tarzı değişiklikleri ile gelecek nesillerin yok olmasını önleyebilirsiniz.

 • Enerji tasarruflu cihazlara yatırım yapın.
 • Evinizde fazladan kombi ya da klima çalıştırmanızı önleyecek düzeyde yalıtım yaptırın.
 • Sıcak suyu tasarruflu kullanın.
 • Kullanabildiğiniz alanlarda yenilenebilir enerji kullanın.
 • Daha az et tüketin.
 • Sadece yiyeceğiniz kadar gıda satın alın.
 • Tasarruflu ampul satın alın.
 • Kullanmadığınız elektrikli aletlerin fişini çekin.
 • Bireysel araç yerine toplu taşıma araçlarına kullanmayı tercih edin.
 • Geri dönüşüm kutularını verimli olarak kullanın.
 • Marketten poşet almak yerine kendi alışveriş çantanızı kullanın.
 • Ağaç dikin.
 • Aracınıza düzenli olarak bakım yaptırın.

Önceki YazıKamp MalzemeleriSonraki YazıKedi Nasıl Yıkanır?

Источник: https://blog.n11.com/gundem/dunyadan/kuresel-isinma-nedir

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.