Lazerle Katarakt Operasyonu Nasıl Gerçekleştirilir?

Lazerli Katarakt Tedavisi

Lazerle Katarakt Operasyonu Nasıl Gerçekleştirilir?

Gözümüzün renkli kısmının hemen arkasında ve şeffaf olduğu için normalde görülmeyen bir mercek (lens) doğal olarak bulunur. Bu mercek şeffaf olduğu için biz göz bebeğini siyah olarak görürüz.

Mercek göze gelen ışınları sinir tabakasına düşürerek net görüntü oluşmasını sağlar. Işığın merceği geçerek sinir tabakasına ulaşabilmesi için merceğin berrak (şeffaf, saydam) olması gerekir. İşte bu saydam mercek çeşitli nedenlerle bulanıklaşırsa buna katarakt denir.

Bu bulanıklaşma merceğin herhangi bir yerinde veya tamamında olabilir.

Katarakt bir yaşlılık hastalığı mıdır? Gençlerde de görülür mü?

Bebeklerde dahil olmak üzere her yaşta insanda görülebilir. Orta yaşlarda nadirdir. Yaş ilerledikçe sıklığı artar. 50–59 yaş arasında olanların yaklaşık yarısında, 80 yaş üzerinde olanların ise hemen hepsinde bir miktarda olsa kesiflik bulunur. Fakat bu kesiflik görmeyi her zaman kayda değer bir şekilde etkilemeyebilir.

Kataraktın oluşum nedenleri nelerdir? Kataraktın erişkinlerdeki en önemli nedeni lensin içinde yaşlanması ile birlikte meydana gelen değişikliklerdir.

Çocuklarda ise metabolik hastalıklar, akraba evliliği, anne karnında geçirilen hastalıklar, gebelikte ilaç kullanımı, mikrobik durumlar ve yaralanmalar etkili olur.

Ayrıca göze gelen darbeler (travma), şeker hastalığı, göz içi iltihabı (üveit), böbrek hastalığı, glokom, radyasyon, yüksek kan basıncı (hipertansiyon) ve uzun süre kortizonlu ilaç kullanımı katarakt yapabilir.

Katarakt ilaçla tedavi edilebilir mi?

Kataraktın cerrahi dışında herhangi bir tedavi şekli yoktur. Halen denenen bazı ilaçlar olmakla birlikte henüz başarılı bir sonuç bildirilmemiştir. Yani şunu söyleyebiliriz ki, kataraktın tedavisi ameliyatla yapılabilmektedir. • Ağrısız giderek artan bulanık görme • Gözde kamaşma veya ışığa hassasiyetin azalması • Sık gözlük numarası değişimi • Gözlüğü sık sık silme ihtiyacı • Araba kullanırken zorlanma • Gece görme azalması ve ışıklarda dağılma olması • Okumak için kuvvetli ışığa ihtiyaç duyma • Bir gözle çift görme • Renklerde soluklaşma veya sarılaşma

Katarakt ameliyatı hangi durumlarda kaçınılmaz olur?

Hastanın aşağıdaki durumların herhangi biriyle karşı karşıya kalması durumunda ameliyat olması önerilir. • Görme miktarı hastanın günlük ihtiyaçlarını karşılamıyorsa • Gözdeki iltihap gibi bir rahatsızlık katarakt oluşturmuş ve tedaviyi ve takibini bozuyorsa • Katarakt hastanın göz tansiyonunu yükseltiyorsa • Doğuştan kataraktlarda görme azlığı ve kayma (şaşılığa) yol açabilecek durumlarda

Katarakt ameliyat yöntemleri nelerdir?

Uzun yıllardır katarakt ameliyatları, FAKO adı verilen yöntemle yapılmaktadır. İğnesiz, dikişsiz ve ağrısız bir cerrahidir.

Hastanın ameliyat yapılacak olan gözü damla ile uyuşturularak, göze 2.2-2.4 mm kadar küçük bir kesi yapılır. Tüm işlemlerin bu küçük kesiden girilerek yapıldığı ameliyatta, öncelikle kataraktlı merceği saran zarın ön kısmından yuvarlak bir parça soyulur.

Ardından Fako denilen ve ultrasonik ses dalgaları ile çalışan cihaz yardımı ile kataraktlı mercek küçük parçalara ayrılır. Daha sonra yine fako cihazı ile bu küçük parçalar emilerek temizlenir. İçi tamamen temizlenen, zardan oluşan cep içine, hastanın gözüne uygun yapay göz içi merceği yerleştirilir.

Ameliyat bitiminde göz içine antibiyotik enjekte edilir. En son olarak kesi yeri dikişsiz bir şekilde kapatılır.

 • Son yıllarda gelişen ve hızla yaygınlaşan en son yöntem, ‘’Femtosaniye Lazerli Katarakt Cerrahisi’’ dir.

Katarakt ameliyatlarında Lazer kullanımı sayesinde, artık katarakt ameliyatları klasik fako yöntemine göre çok daha güvenli, emniyetli, konforlu ve komplikasyon riski en aza indirilmiş bir şekilde yapılabilmektedir.

Lazer yönteminde, yine hastanın gözü damla ile uyuşturulur. Öncelikle lazer cihazının altına alınan hastanın gözüne, hastanın hissetmeyeceği şekilde, bilgisayar kontrollü lazer sayesinde, kesi yaratma, ön kapsülde pencere açma ve kataraktlı merceği parçalara ayırma işlemi yapılır(yaklaşık 30-45 saniye) .

Daha sonra hasta ameliyat mikroskopu altına alınır. Burada lazerin yarattığı kesiden girilerek ( bıçaksız), yine lazerin parçaladığı mercek parçaları Fako cihazı ile emilerek kısa sürede temizlenir. Ardından yapay göz içi merceği yerleştirilir, göz içine antibiyotik enjekte edilir ve ameliyat sonlandırılır.

Femtosaniye Lazerli Katarakt Cerrahisinin, Klasik Fako Yöntemine Üstünlükleri Nelerdir?

 • Bıçaksız olması (kesi lazerle açılıyor)
 • Bilgisayar kontrolünde yapılması (hata payı sıfıra yakın)
 • Ameliyatta, göz içinde kalma süresinin çok kısa olması ve dolayısıyla dokuların korunması
 • Kataraktlı merceğin önündeki zarın, lazerle açılması sayesinde, yırtılma riski ortadan kalkar.
 • Kataraktlı merceğin lazer sayesinde istenilen kadar küçük parçalara ayrılabilmesi, saniyeler içinde yapılır ve bu esnada çevre dokuların zarar görmesi engellenmiş olur.
 • Kesi açma, kataraktlı merceği parçalama işlemleri saniyeler içinde ve göze zarar vermeden yapılabilmektedir. Halbuki tüm bu aşamalar, klasik fako yönteminde, komplikasyon riski olan aşamalardır ve başarı cerrahın yeteneğine, tecrübesine bağlıdır.
 • En önemli avantajlarından biri de, kataraktlı merceğin çıkarıldığı zarın lazer sayesinde çok düzgün kesilmesi ve dolayısı ile içine konulacak yapay merceğin de bu zarın içinde çok düzgün durabilmesinin sağlanmasıdır. Klasik fako yönteminde, tüm aşamalar cerrah eliyle yapıldığından, bu zar her zaman aynı düzgünlükte açılamayabilir ve bunun sonucu olarak da, içine konulan yapay mercek tam merkezde duramayabilir. Bu da, en kaliteli mercek takılsa dahi hastanın görüş kalitesini olumsuz etkileyen bir durum yaratır.
 • Femtosaniye lazerler, özellikle multifokal, trifokal, torik göz içi lens seçen ve gözlüksüz kalmak isteyen hastalarda ameliyat başarısını arttırmak ve merceklerden maximum performansı sağlamak amacıyla geliştirilmişlerdir. Özellikli göz içi mercek seçen hastalarda, özellikle tercih edilmesi gereken, ‘’Femtosaniye Lazer ‘’ yöntemi olmalıdır.

Ameliyatta yerleştirilen göz içi merceklerinin özellikleri neler olmalıdır?

Kullanılacak mercekler günümüzde genellikle tek odaklı yani uzak veya yakını net

gösterebilecek şekilde üretilmiş türdedir. Hastanın bu tip bir mercek takıldıktan sonra hem uzak hem de yakını net görmek için gözlük, kontak lens kullanması gerekebilir.

Son dönemlerde piyasaya çıkan ve ameliyat sonrası hastanın hem uzağı hem de yakını net görmesini sağlamak amaçlı “çok odaklı mercekler” , özel renk kaplamaları olan ve göze gelen zararlı ışıkları engelleyen türde mercekler de kullanılmaya başlanmıştır.

Bu tür mercekler hasta ile hekiminin ortaklaşa karar verecekleri durumlarda kullanılır.

Katarakt ameliyatı öncesi neler yapılır? Ameliyat öncesi hastanın yaşı, diğer hastalıkları, kullandığı ilaçlar, yapılacak ameliyatın türüne göre gerekli görülen vakalarda çeşitli tetkikler yapılabilir. Özellikle kullandığınız tüm ilaçları hekiminize bildirerek ilaçların türüne göre söyleyeceği tavsiyelerine uyunuz.

Ameliyathaneye alınmadan veya alındıktan sonra bazı ilaçlar ağızdan, koldan veya kalçadan uygulanabilir.

Ameliyata gelirken en az 6 saat öncesinden hiçbir şey yiyip içmemelisiniz. Yanınızda bir refakatçi bulundurmanız size yardımcı olması açısından iyi olabilir. Makyaj ve takılarınızı çıkarmanız gerekecektir.

Gözünüze birtakım damlalar damlatılacağı için göz bebeğinizde büyüme ve gözde kızarma olabilir.

Ameliyatta anestezi yapılır mı?
Katarakt cerrahisinde genel (tamamen uyutularak) anestezi genellikle çocuklarda tercih edilir. Diğer bir tercih göz çevresine iğne yapılarak (lokal) anestezi uygulanmasıdır. İğnesiz sadece damlalarla gözün uyuşturulması (topikal anestezi)  ile de ameliyat mümkündür. Bu anestezi hastanın uyumunun iyi olduğu durumlarda uygulanır.

Katarakt ameliyatı nasıl yapılır?

Ameliyat için göz uyuşturulduktan sonra seçilen yönteme göre göz içine girilerek önce merceğin ön zarı açılır ve inindeki kataraktlı kısım ya bütün olarak veya parçalanarak çıkarılır. İçeride sadece merceğin zarı bırakılır. Yine hastanın yaşı, gözün durumu ve ameliyatın türüne göre mercek yerleştirme işlemi yapılabilir.

Bazı durumlarda (örneğin 1 yaş altı çocuklar gibi) mercek yerleştirilmeyebilir. Bazen ise ameliyatın gidişi ve gözün durumu nedeni ile mercek konmayabilir veya ikinci bir ameliyata kadar geciktirilebilir. Bazı durumlarda ise planlanan türün dışında farklı türde (göz duvarına dikiş gerektiren, renkli kısma tutturulan) türde mercekler kullanmak gerekebilir.

Bu durumlar oluştuğunda ameliyatı yapan hekim size en uygun seçeneğe göre karar verecektir.

Ameliyat sonrası bakım gerekir mi?
Ameliyat sonrası göz genellikle bandajla kapatılır. Bu bandaj doktorunuzun önereceği süre boyunca gözde kalmalıdır. Ameliyat sonrası göze baskı yapmamalı ve ovuşturmamalısınız. Hastanede kalış sürenizi size bildirecektir.

Eğer hastaneden gönderilecekseniz kendiniz araç kullanmayınız. Gıda ve ilaç alımına klinik hemşire ve doktorlarının önerilerine göre başlayabilirsiniz. Yüzünüzü yıkamak, banyo yapmak, eşya taşımak, namaz kılmak, spor yapmak, işe başlamak, denize ve havuza girmek gibi şeyleri hekiminize danışarak yapınız.

Ameliyat sonrası verilecek olan ilaçlar (damla, pomat, tablet, şurup vs.) doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde ve sürede kullanılmalıdır. Hekime danışmadan ilaçlarınızı değiştirmeyin, azaltmayın veya kesmeyin. Verilen damla ve pomatları kullanmadan önce bunları göze uygulayacak kişi mutlaka ellerini sabunla yıkamalıdır.

İlaçları uygularken damlalık veya pomat kutusunun ucu göz kapağı, kirpik, cilt, el, kâğıt, peçete gibi yerlere değdirilmemelidir. Operasyon sonrasındaki 1. gün, 1. hafta, 1. ayda kontrolleri yapılır. Bu zaman zarfında göz damlalarıyla hem gözün iyileşmesi hem de mikrop kapmasına karşı korunması sağlanır.

Ameliyat sonrası takip süresi ve yapılacaklar konusunda hekiminizin uyarılarını dikkatle alınız.

Ameliyat sonrası okumak göze zarar verir mi?

Okuma göze zarar vermez. Okumak için, varsa ve okumanıza yardımcı oluyorsa eski

gözlüklerinizden faydalanabilirsiniz. Ama ameliyattan hemen sonra gözde rahatsızlık ve yorgunluk olabilir. Televizyon seyretmek daha az yorucudur ve göze zararlı değildir.

Tam uzak ve yakın gözlüğü operasyondan sonra hekiminizin uygun gördüğü bir zamanda ayarlanır. Katarakt cerrahisi geçirmiş insanların hayatında ne gibi değişiklikler olur? Katarakt cerrahisinin bazı konularda kısıtlılık oluşturup oluşturmadığı da merak edilir.

Cerrahi sonrası, kanunda belirtilen görmeyi elde eden kişiler sürücü belgesi alıp, araba kullanabilirler. Temas gerektirmeyen sporlar yapabilirler. Sadece polis ve asker olamazlar.

Katarakt tekrarlar mı? Katarakt ameliyatı olanlarda yeniden katarakt oluşmaz. Operasyonla, merceğin içine yerleştirildiği zar zamanla kesifleşebilir.

Bu halk arasında “ikincil katarakt” olarak isimlendirilse de aslında katarakt değildir. Bu oluşum genellikle lazerle kolayca tedavi edilebilir.

Çocuklarda veya zarın çok kalınlaştığı ender durumlarda ameliyatla

temizlemek gerekebilir.

Katarakt ameliyatlarında Lazer kullanımı sayesinde, artık katarakt ameliyatları klasik fako yöntemine göre çok daha güvenli, emniyetli, konforlu ve komplikasyon riski en aza indirilmiş bir şekilde yapılabilmektedir.

Devamını Oku

Tamamen bilgisayar kontrollü Excimer Laser cihazlarının kornea olarak adlandırılan gözün saydam tabakasının şeklini değiştirerek görme kusurlarının (Miyop, hipermetrop ve astigmat) giderilmesi işlemine kısaca Laser ile görme düzeltilmesi diyebiliriz.

Devamını Oku

Keratokonus hastalığı, gözün en önünde bulunan parlak ve saydam olan tabakanın zamanla incelerek öne doğru konik bir şeklinde görünmesi olarak tanımlanabilir.

Devamını Oku

Retina hastalıkları, göz içerisinde oluşan doğuştan veya sonradan gerçekleşen görme bozukluklarına denir.

Devamını Oku Göz ile ilgili hastalıklar anlatılırken göz ikiye ayrılır. Gözün ön kısmı ve arka kısmıdır. Ön kısmında KORNEA ve LENS, arka kısmında (VİTREOUS ve RETİNA) bulunmaktadır. Gözün fotoğraf makinesi içine ve filmine benzetileceğini düşünürsek ön kısmın görevi, görüntünün arka kısma ulaşmasını sağlamaktır.
Devamını Oku

Göz hastalıkları bilindiği üzere önem derecesi yönünden ihmal edilmemesi gereken hastalıkların başında gelmektedir.

Devamını Oku

Gözün retina tabakası, dışarıdan gelen ışığı fark eden ve bunu beyne ileten, sinir hücrelerinden oluşmuş bir tabakadır. Gözü bir fotograf makinesine benzetecek olursak retina, makinenin içindeki film şerididir.

Devamını Oku

Bir göz kusuru olan hipermetrop gözün merceğinde kırılan ışınların görme merkezinin arkasına düşmesi olarak bilinir. İlerleyen yaşlarda görüldüğü gibi doğuştan gelen bir göz kusuru da olabilir.

Devamını Oku

Göz kapağının bir süre boyunca istemsiz bir şekilde hareket etmesine, Göz Seyirmesi denir. Blefarospazm olarak da bilinen göz seyirmesi halk arasında göz atması olarak da bilinir. Göz seyirmesinin nedenleri, uykusuzluktan magnezyum eksikliğine kadar birçok nedenden kaynaklanabilir.

Devamını Oku

Göz sağlığı hafife alınmayacak bir durumdur. Gözünüzde kızarma, batma, kumlanma, yanma ve göz yorgunluğu gibi şikayetleriniz varsa, uzman bir hekime muayene olup, göz kuruluğunun ciddi sorunlar doğurmasının önüne geçebilirsiniz.

Devamını Oku

Источник: //www.ekolgoz.com/lazerli-katarakt-tedavisi

Lazerle Katarakt Ameliyatı Nedir ve Uygulama Kimlere Yapılır?

Lazerle Katarakt Operasyonu Nasıl Gerçekleştirilir?

Lazer ile yapılacak olan ameliyatlar geleneksel şekilde yapılan katarakt ameliyatı ile aynı sonucunun elde edilmesini sağlar. Uygulama uzman daha kolay ve basit şekilde işlem yapmasını sağlar.

Lazerle Katarakt Ameliyatı

Lazer desteği ile katarakt ameliyatı son dönemlerde gelişen teknoloji sayesinde kataraktları temizlemek adına kullanılmıştır. Bu uygulama geleneksel şekilde yapılan katarakt ameliyatı ile aynı sonucunun elde edilmesini sağlar ama uygulamada farklı bir yöntem kullanır. Göz kataraktlarını parçalamak adına bir femtosaniye lazer kullanılmaktadır.

Uzman hekimler OCT (optik koherens tomografi) ismi verilen gözün 3 boyutlu görüntüsü ile cerrahi bir plan oluşturmak için özel bir yazılım kullanmaktadır. Yapılan planda katamaranın tüm düzlemlerde yerine, derinliğine ve uzunluğuna göre detay içerir.

 Göz bölgesinin eşsiz haritasını ve bu yazılımda oluşturulmuş ayarları kullanarak, femtosaniye lazer gerçekten insizyonları oluşturacak ve katarakt gidermeye yardımcı olur. Lazerden gelecek olan ışık enerjisi doku kenarlarında bozulma ve yakın dokularda en az hasar verilmesine sebep olur. Eski olan lens çıkarılır ve sonrasında yeni lens takılır.

 Bu uygulamanın iyileşme süresi geleneksel katarakt cerrahisi ile çok benzer durumdadır. Çoğu kişide yapılan uygulama ile net görme deneyimine sahip olunur ve normal günlük aktivitelere oldukça hızlı bir şekilde dönülür.

Lazer desteği ile katarakt ameliyatı yüzey kısmını haritalamak ve mercek ile alakalı bilgi toplamak adına göz üstüne bir kamera ya da ultrason tarzında görüntüleme cihazı yerleştirilir. Uzman lazer ile korneanın kesilmesini ve mercek kapsülünün açılmasını sağlamaktadır. Kataraktı yumuşatmak adına lazerden gelecek enerjiyi kullanır.

Sonrasında geleneksel katarakt ameliyatı kapsamında kullanılan ultrason prob cihazı objektifi parçalara ayırır. Lazer ile yapılacak olan katarakt cerrahisi işlemlerinde genelde dikiş gerekmez. Lazer cerrahisi ile yapılacak olan katarak ameliyatı işlemlerinde uzman ağrının hissedilmemesi için göz damarlarına anestezi uygulaması yapar.

Lazer cerrahisi ile katarakt ameliyatı uygulamaları genelde 10 ila 15 dakika aralığında sürere. Göz bölgesinde oldukça büyük bir sorun mevcutsa 30 ila 45 dakikaya kadar tedavisi uygulanabilir. Göz sorunları tedavisi kapsamında yapılacak olan bu uygulama sonrasında genelde komplikasyon meydana gelmez.

Kimlere Yapılır Ve Avantajları Nelerdir?

Lazer cerrahisi yapılacak olan katarakt ameliyatı işlemleri bazı kişilerde uygulanabilmektedir. Özellikle katarakt muayenesi ve konsültasyonu esnasında teşhis edilmiş astigmatizma mevcutsa ve katarak ameliyatı esnasında refraktif hataların düzeltilmesi adına yapılır.

Bu durumlarda lazer uygulaması astigmatizmayı tedavi etmek adına, yeniden şekillendirmek adına ve korneada özel insizyonlar oluşturmak için yapılır.

Astigmatiği düzeltmek için kullanılan torik IOL ya da çok odaklı bir GİL tarzında implante edilen birinci sınıf lensin seçilmesi yapılırsa lazer ile katarak cerrahisi işlemleri uygulanır.

 Lazer, katarakt sorunlarının ortadan kaldırılması için gelişen teknolojik işlemleri kullanan göz doktorları mercek kapsüllerini daha net görebilmelerini ve harita üstünde daha iyi merkezlemelerini sağlar. Kapsülü daha net görebilmelerini ve bunları kapsülün içine yerleştirmelerini de sağlamaktadır.

Avantajları

Katarakt ameliyatı uygulamasını yapmak için lazer kullanmak uzmanın daha kısa zaman içinde, çok hassas insizyon yapmasına olanak sağlamaktadır. Tedavisi kapsamında yapılacak cerrahi basamaklarda bulunan doğruluk ve tutarlılığı artırabilmektedir.

 Bazı durumlarda ise lazer destekli katarakt cerrahisi geleneksel katarakt cerrahisinden daha çok düzeyde astigmat gibi refraktif bir düzeltme sağlar. Bunun yanı sıra yapılan çalışmaların lazer destekli katarakt cerrahisinin geleneksel olan katarakt cerrahisinden daha az düzeyde komplikasyona olanak sağlar.

Lazer ile yapılacak olan cerrahi işlemlerde kişi daha net görsel sonuçlara da olanak sağlar. Katarak ameliyatlarında hangi cerrahi işlem uygulanırsa uygulanasın elde edilecek olan sonuç büyük oranda göz doktorunun becerisine ve tecrübesine bağlıdır. Ameliyat yapılmadan önce uzman hekimler hastalarına detaylı şekilde uygulama ile alakalı bilgi verir.

Ameliyat sonrası yapılacak olan uygulamalar ve dikkat edilecek olan detaylar konusunda da uzman bilgilendirme yapar. Bu detayların tamamına uyulması halinde kısa süre içinde iyileşme süreci tamamlanır. Bu sayede sağlıklı şekilde yaşama devam etmek mümkün hale gelir.
(1 votes, average: 5,00 5)
Loading…

Источник: //gozebak.com/lazerle-katarakt-ameliyati.html

Katarakt ameliyatı nasıl olur? En iyi katarakt tedavisi nedir?

Lazerle Katarakt Operasyonu Nasıl Gerçekleştirilir?

Katarakt ameliyatı, katarakt tedavisinde en çok tercih edilen yöntemdir. Doğru ellerde yapıldığında risk ve komplikasyon oranı çok düşüktür. Doğru şekilde uygulanan katarakt ameliyatında iyileşme çok hızlı gerçekleşir.

Katarakt ameliyatında en çok tercih edilen yöntemler FAKO ve Femtosaniye Lazer tedavisidir. Katarakt, göz bebeğinin hemen arkasında yer alan göz merceğinin saydamlığını kaybederek, matlaşmasıdır.

Gözlerden birinde ya da her ikisinde de görülebilen katarakt, genellikle yaşlanmayla ilişkidir. Gençlik döneminde şeffaf camlar gibi olan ve net bir şekilde görmemizi sağlayan göz mercekleri, yaş ilerledikçe tıpkı bir banyo camı gibi buğulanmaya başlar ve bu durum görüş alanımızı ciddi anlamda sınırlar.

Sonuç olarak katarakt, kişilerin nesneleri bulanık ve buğulu görmesine sebep olur. Bu durum ilerlediğinde kişinin görme yeteneğini kaybetmesine yani kör kalmasına bile neden olabilir.

Kataraktın tek çaresi ameliyat mı?

Kataraktın erken teşhisi durumunda doktorunuz; gözlük, parlama önleyici güneş gözlüğü, büyüteçli merceklerin yer aldığı gözlükler reçete edebilir.

Tüm bu katarakt tedavi yöntemlerinin yeterli olmadığı durumlarda ise tek çare katarakt ameliyatıdır.

  Kataraktın görme kaybına neden olması, okuma, TV izleme gibi günlük aktivitelerinizi engellemesi durumunda doktorunuz gözlerinizin katarakt ameliyatı için uygun olup olmadığına karar verdikten sonra katarakt ameliyatı olmanızı gerekli görebilir.

Kataraktın kalıcı görüş kaybı riskini beraberinde getirmesi durumunda yani kataraktın olgunlaşması mevcutsa, kişi bir an önce katarakt ameliyatı olmalıdır. Aynı şekilde doğumsal kataraktın da tedavisinde tek çare katarakt ameliyatı olarak karşımıza çıkar.

Günümüzde katarakt ameliyatı esnasında birden çok yöntem tercih edilse de tüm ameliyatlarda ortak amaç, göz içindeki merceğin tamamını ya da bir kısmını çıkartmak ve bu doğal merceğin yerine görmeyi kolaylaştıran yapay bir mercek yerleştirmektir. Katarakt ameliyatı bir hastanede veya poliklinikte gerçekleştirilir ve gece kalmanız gerekmez. Katarakt cerrahisi için üç temel teknik vardır:

Fakoemülsifikasyon (FAKO)

Katarakt cerrahisinde en sık kullanılan yöntemdir. Gözü damla veya enjeksiyonla uyuşturduktan sonra, cerrahınız, ameliyat mikroskobu kullanımıyla, korneanın içinde veya yakınında, gözün yüzeyinde çok küçük bir kesi yapar.

Sıklıkla hastalar tarafından lazerle karıştırılan ince bir ultrason cihazı, göz içine sokulur ve kataraktlı merceği parçalamak (fakoemülsifiye etmek) için yüksek-ultrasonik titreşimler kullanır.

Daha sonra bu küçük parçalar aynı ultrason cihazı kullanılarak gözün dışına emilir.

Katarakt nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri

Katarakt temizlendikten sonra, kataraktın daha önce işgal ettiği alana yapay bir lens yerleştirilir. Bu modern yöntemde, ameliyat genellikle 30 dakikadan daha kısa bir sürede yapılabilir ve yarayı kapatmak için dikiş kullanılmaz.

Ekstrakapsüler katarakt ameliyatı

Bu prosedür esas olarak, kataraktın FAKO yöntemi kullanılamayacak kadar yoğun olduğu, çok ilerlemiş kataraktlarda kullanılır. Bu teknik, daha büyük bir kesi gerektirir, böylece katarakt, gözün içinde parçalanmadan tek parça halinde çıkarılabilir.

Fakoemülsifikasyon tekniğinde olduğu gibi aynı bölgeye yapay bir lens yerleştirilir. Bu cerrahi teknikte yara daha büyük olduğu için dikiş gerekir ve iyileşme genellikle daha yavaştır. Ekstrakapsüler katarakt ameliyatında genellikle göz çevresi enjeksiyonla uyuşturulur ve ameliyat sonrası göz bandı kullanmak gerekir.

Bu cerrahi yöntemde cerrah tüm lensi çevredeki kapsülle birlikte çıkarır. Bu yüzden de oluşan yara daha büyüktür. Bu yöntem bugün nadiren kullanılmaktadır, ancak bazı durumlarda hala yararlı olabilir.

Lazer ile katarakt tedavisi

Son yıllardaki teknolojik gelişmeler sayesinde katarakt ameliyatında da lazer kullanılmaya başlanmıştır. Femtosaniye Lazer ile katarakt tedavisinde hastanın gözü damla ile uyuşturulduktan sonra, hasta lazer cihazının altına alınır.

Ardından bilgisayar kontrollü lazerle hastanın gözünde kesi açılır ve kataraktlı mercek 30-40 saniye süren bir işlemle parçalara ayrılır. Bu parçalar Fako cihazı ile emilerek temizlenir. Ardından yapay mercek göze yerleştirilir.

Ameliyat sonrası gözün içine antibiyotik enjekte etmek gerekebilir.

Lazerle yapılan katarakt ameliyatının bıçaksız yapılması, bilgisayar kontrolünde yapıldığı için hata payının sıfıra yakın olması, göz içinde kalma süresinin çok kısa olması gibi klasik FAKO yöntemine göre bazı avantajları vardır.

En iyi katarakt tedavisi nedir?

Gelişmiş göz içi merceklerin kullanıldığı Femtosaniye Lazer ile katarakt tedavisi, tıpkı FAKO yöntemi gibi son zamanların en çok tercih edilen katarakt tedavilerinden biridir.

Hiçbir şekilde iğne ya da bıçağın kullanılmadığı, hastanın ağrı ya da acı hissetmediği Femtosaniye Lazer ile katarakt tedavisi sonrasında hastada komplikasyon görülme olasılığı son derece düşüktür.

Ayrıca kesi işleminin lazerle yapılması dokuların zarar görmesi riskini minimuma indirir.

Bu ameliyatta kullanılan özel görüntüleme teknikleri yardımıyla birçok işlem bilgisayar kontrolünde gerçekleştirilir ve bu sayede göz içi merceğinin yerleştirileceği yuva net bir şekilde belirlenir ve hata payı neredeyse sıfırdır.

Ayrıca miyop, hipermetrop, astigmat gibi gözün kırma kusuru olarak kabul edilen göz rahatsızlıklarında da kullanılabilen bir yöntemdir. İşlem esnasında göz içine yerleştirilen mercekler, uzaktan ve yakından görme sorunlarını da iyileştirebilir.

FAKO tekniğinde kullanılan ultrason enerjisi Femtosaniye Lazer tedavisinde tercih edilmediği için ultrason enerjisinin göz dokularına verebileceği zarar da engellenmiş olur. Yeni bir dönemin başlangıcı olarak da kabul edilen Femtosaniye Lazer tedavisi, hastanın görme kalitesinin daha kısa bir sürede iyileşmesine de olanak tanır.

Kataraktın ilaç ile tedavisi var mı?

Kataraktın herhangi bir ilaçla tedavisi yoktur. Katarakt tedavisi için evde birtakım bitkisel yöntemlerle bazı göz damlaları hazırlayıp kullanmanız mümkün olsa da bunun işe yarayıp yaramadığı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bu yüzden de bu damlaları kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir.

Katarakt ameliyatı olmazsam ne olur?

 • Kataraktın zamanında tedavi edilmemesi ve katarakt teşhisinde geç kalınması; maalesef ki başka göz problemlerine de yol açabilir.
 • Kişi ameliyat olmadığı takdirde görme yeteneğini tamamen kaybedebilir.

 • Katarakt, ileride hastada göz tansiyonu olarak da bilinen glokom oluşumuna zemin hazırlayabilir.
 • Hastada halk arasında şaşılık olarak da bilinen göz kayması meydana gelebilir.

Bu yüzden de kişinin katarakt belirtilerinden en az birkaçı ile karşılaşması durumunda acilen bir göz doktoruna görünmesi ve doktorunun önerisi üzerine katarakt ameliyatı olması gerekir.

Katarakt ameliyatı sonrası

 • Katarakt ameliyatından sonra, görüşünüzün birkaç gün içinde iyileşmesi beklenir. Görüşünüz, başlangıçta bulanık olabilir.
 • Ameliyattan sonra renkler daha parlak görünebilir çünkü yeni ve şeffaf bir mercekle bakıyorsunuz.

  Genellikle sarı veya kahverengi renkte olan katarakt, renklerin görünümünü kısıtlar.

 • Genellikle göz doktorunuza iyileşmenizi takip edebilmesi için ameliyattan bir ya da iki gün sonra, bir sonraki hafta ve yaklaşık bir ay sonra tekrar gitmeniz gerekir.

 • Ameliyattan birkaç gün sonra kaşıntı ve hafif rahatsızlık hissetmek normaldir. Gözünüzü kaşımayın!
 • Doktorunuz ameliyat gününüzde ve hatta ameliyattan sonra birkaç gün boyunca bir göz bandı ya da koruyucu kalkan takmanızı isteyebilir.

 • Doktorunuz, enfeksiyonu önlemek, inflamasyonu azaltmak ve göz basıncını kontrol etmek için göz damlaları veya başka ilaçlar reçete edebilir.
 • Bazen, enfeksiyonu bastırmak için ameliyat sırasında göze steroid ilaçları enjekte edilebilir.

 • Birkaç gün sonra, rahatsızlığın çoğu ortadan kalkar. Sıklıkla, tam iyileşme sekiz hafta içinde gerçekleşir.
 • Çoğu insan katarakt ameliyatından sonra gözlüklere ihtiyaç duyar. Doktorunuz, gözlük için gözlerinizin tamamen iyileşmesini bekleyecektir.

  Bu genellikle ameliyattan sonra bir ila üç ay içerisinde olabilir.

 • Her iki gözde de katarakt varsa, doktorunuz genellikle ilk göz iyileştikten sonra ikinci ameliyatı planlar.

Katarakt ameliyatı sonrası komplikasyonlar

Aşağıdaki komplikasyonlardan herhangi biriyle karşılaşırsanız hemen doktorunuza başvurun:

 • Gözde enfeksiyon oluşumu
 • Ameliyat sonrası görme kaybı
 • Gözde ödem oluşumu ve batma hissi
 • Gözlerde ağrı ve kızarıklık
 • Işığa karşı gözde aşırı hassasiyet
 • Göz kayması (şaşılık)
 • Glokom (göz içi basıncı artışı)
 • Uzağı ya da yakını bulanık görme

Katarakt ameliyatı fiyatları

Katarakt ameliyatı fiyatları ameliyatın özel hastanede ya da devlet hastanesinde yapılmasına göre değişiklik gösterir.

Devlet hastanelerinde SGK kapsamında yapılan katarakt ameliyatı fiyatları, muayene fiyatı ve ameliyat ücreti, toplam 400 TL civarı tutuyor.

Ancak özel hastanede katarakt ameliyatı fiyatları; 500-1000 dolar arasında değişiklik gösterir. Bu da ortalama 2500-5000 TL arası anlamına gelir.

Genellikle yaşlılarda görülen katarakt, çocuklarda hatta bebeklerde de görülebilir. Kataraktın zamanında teşhis ve tedavi edilmemesi körlüğe sebep olabilir. Bu yüzden anne ve babaların bu durumu ciddiye almaları gerekir. Katarakt bulunan gözde beyazlık, donukluk ve şaşılık yer alır.

Çocuklarda katarakt genellikle doğumsal olmakla birlikte travma, diyabet, zehirlenme, steroid kullanımı, romatoid artrit ya da glokom gibi hastalıklardan kaynaklanan komplikasyonlar sonucunda sonradan da gelişebilir. Doğuştan kataraktların çoğunluğu başka göz problemleri veya başka sağlık problemleri olan çocuklarda oluşur.Doğuştan katarakt ile doğan bazı çocuklarda bu durum, metabolik bozukluk veya Down sendromu gibi genetik nedenlere bağlıdır.

Çocuklarda katarakt tedavisinde daha çok FAKO ya da Femtosaniye Lazer ameliyat yöntemleri tercih edilir.

Ancak bebeğin gözünün içine ameliyat ile mercek yerleştirilmesi için mutlaka 2 yaşını doldurması gerekir

Katarakt hastalarına öneriler

 • Kataraktın ilerlemesini ve ameliyat sonrası tekrar oluşmasını engellemek adına güneş gözlükleri ve şapka takma alışkanlığı kazanın.
 • Sigara içiyorsanız, bırakın.
 • Dengeli ve düzenli bir şekilde, özellikle sebze-meyve ağırlıklı beslenmeye özen gösterin.
 • Ameliyat sonrası doktorunuz tarafından reçete edilen damlaları düzenli olarak kulanın. Herhangi bir yan etki ve göz sorununu ile karşılaşmanız durumunda bu durumla ilgili olarak mutlaka doktorunuzu bilgilendirin.
 • Ameliyat sonrası ilk iki hafta boyunca gözünüzün su ile temasından kaçının.
 • Ameliyat sonrası birkaç hafta güneşli ya da rüzgarlı havalarda dışarı çıkmayın. Dışarı çıkarken mutlaka güneş koruyucu gözlük takın.
 • Ameliyat sonrası gözünüzün enfeksiyon kapmaması için gözlerinizi ovalamayın.
 • Düzenli olarak göz muayenesi olmayı ihmal etmeyin.

Kaynaklar 1- Facts About Cataract 2- Age-related cataracts 3- Cataract

Источник: //www.medikalakademi.com.tr/katarakt-ameliyati-nasil-olur-riskli-midir-en-iyi-katarakt-tedavisi-nedir/

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Tüp Bebekte Erkek Kısırlığının Tedavisi
Tüp Bebekte Erkek Kısırlığının Tedavisi
Kadınlarda Üreme Sağlığı ve Tüp Bebek Tedavisi
Kadınlarda Üreme Sağlığı ve Tüp Bebek Tedavisi