Manik-Depresif Hastalığı Nedir?

içerik

Manik Depresif (Bipolar) Bozukluk Nedenleri Ve Belirtileri – Sağlık Ocağım .NET

Manik-Depresif Hastalığı Nedir?

Manik depresif (bipolar) bozukluk, kişinin ruh halinde-halk dilinde haleti ruhiye denilen yani kişinin duygu durumunda iniş çıkışlar ile seyreden, ataklar şeklinde gelen bir duygu durumu bozukluğudur. Bipolar bozukluk şizofreni değildir. Bipolar bozukluk tam düzelmeler ile seyreder, ataklar halinde seyreder, bazen bir iki atak sonrası yaşam boyu tekrar etmeyebilir.

Bipolar bozukluk farklı isimler ile adlandırılır. En çok bilinen manik depresif hastalık, iki uçlu mizaç bozukluğu, iki uçlu duygu durumu bozukluğu şeklinde isimler ile adlandırılan bir depresyon bozukluğudur. Bu hastalıkta iki tane uç vardır.

Bir uçta depresyon denilen içe kapanma, az konuşma, kendine güvenememe, isteksizlik, moralsizlik, çökkünlük gibi depresyonel bir durum var iken, diğer uçta ise depresyonun tam tersi bir durum söz konusudur.

Kişinin kendine olan güveninin artması, ayağının yerden kesilmesi, çok konuşma, gülme, güldürme, aşırı bir neşe hali, aşırı neşeli olma gibi ataklar şeklinde gelen bir durumdur.

Manik depresif (bipolar) bozukluk neden olur?

Bipolar bozukluğa neden olan etkenlerden biri genetik yatkınlıktır. Bu genetik eğilim kalıtımsal ya da sadece kişiye özel genetik yatkınlık şeklinde olabilir. Bu eğilim yaşamın bir noktasında tetiklenebilir. Zorlanma, uykusuzluk, stres gibi etkenler ile tetiklenebilir veya kendiliğinden atak şeklinde gelişebilir. Atakların başlangıcında hasta bu durumu hissetmeyebilir.

Manik depresif (bipolar) bozukluk tipleri

Son yıllarda bipolar bozukluğun tanımlanmış çok fazla tipi gündeme gelmiştir. Psikiyatri camiasında bu durum eleştirilere neden olmuştur. Bipolar bozukluğun çok fazla alt tipleri tanımlanmıştır. Fakat bipolar bozukluğun Uluslararası kabul görmüş genel olarak iki tipi mevcuttur. Birincisi bipolar tip bir, ikicisi ise bipolar tip ikidir.

Tip 1 bipolar bozukluk nedir : Tip 1 bipolar bozukluk kişinin yaşamı boyunca en az bir manik atak geçirmesidir.

Tip 2 bipolar bozukluk nedir : Bipolar tip 2’de manik atak görülmediği gibi hipomanik ataklar görülür. Yani mani’ye ulaşmayan daha düşük neşe halleri olur ve daha çok depresif ataklar görülür.

Manik belirtiler ile depresif belirtilerin karıştığı miks tabloya tip 2 bipolar bozukluk denir. Tip 2 bipolar bozuklukta hem depresif hemde manik uçta, intihar etme isteği yüksektir.

İntihar riskinin en yüksek olduğu bipolar grubu miks tip bipolar bozukluğu olan gruptur.

Manik depresif (bipolar) bozukluk belirtileri

Bipolar bozukluğun tam Türkçe karşılığı iki uçlu bozukluk demektir ve bir uçta depresyon durumu, bir uçta ise mani bozukluğu (aşırı neşe hali) durumu söz konusudur.


Manik (tip 1) bipolar bozukluk belirtileri :Manik bipolar bozukluk durumunda depresyondaki belirtilerin tam tersi belirtiler görülür.

Kişinin kendine olan güveninde bir artma, neşe hali, coşku ve taşma hali zaman zaman, gülme, güldürme, hayata hep iyimser bakma, düşüncelerde bir hızlanma, çağrışımlarda bir hızlanma, fikir uçuşmaları, bazı hastalarda manik dönemde yaratıcılıkta bir artış, para harcamada artma, gezip tozmada artma, sosyal ilişkilerde artma, cinsel arzuda artış, alışveriş yapma isteğinin artması, kıpır kıpır bir hal, çok konuşma, aşırı hareketlilik gibi (insan tutum ve davranışlarında bir kabarma hali) şeklinde belirtiler görülür. Bu durum mani olarak adlandırılır.

Fakat hem manik atakların hemde depresif atakların daha az şiddetli formları vardır. Manik atak denilebilmesi için bu şiddetli tablonun en az bir hafta sürmesi gerekir ve 4 gün süren daha hafif bir tablo hipomani olarak adlandırılır. Depresyon atak denilebilmesi için de depresyonel tablonun en az iki hafta gün boyu süren belirtilerin eşlik etmesi gerekir.

Depresyonel (tip 2) bipolar bozukluk belirtileri : Kişide depresyon bozukluğu olduğunda morali aşırı çökkün, hiçbir şeyden ze almama ya da eskiden ze aldığı şeylerden keyif almama, hiçbir şey yapmak istememe, durgunluk, moral bozukluğu, içe kapanma, sosyal ilişkilerden uzaklaşma, kendine bakmak istememe, genel bir uykusuzluk hali, genel bir iştahsızlık, cinsel istekte azalma gibi yaşamsal birçok durumda genel bir çöküş durumu ve bazen yaşamak bile istememe gibi depresyona girme atakları şeklinde kendini gösterir.

Manik depresif (bipolar) bozukluk teşhisi

Manik depresif bozukluğun teşhis edilebilmesi için kişinin bir psikiyatri uzmanının karşısına getirilmesi gereklidir. Çünkü kişi kendisi depresyon atağı geçirirken dışarı çıkmak istemediği için doktora da gitmek istemez.

Manik ataklar sırasında da kişi kendinden yeteri kadar memnun olduğu için, bir anormallik olduğunu kabul etmez. Dolayısı ile her iki durumdayken de doktora gitmeyeceği için hastalığını fark etmesi mümkün değildir. Bu gibi bir durumda kişinin çevresi ve yakınlarının tutumu önemlidir.

Kişinin yakınları uygun bir dille veya yöntem ile hastayı doktora gitmeyi ikna etmelidir.

Teşhiste kişinin kendi yakınmaları önemlidir. Kişi şikayetlerinden bahsetmese bile doktora sunduğu tablo tanıda zaten yardımcı olur. Teşhiste hastanın yakınlarının da ifadesi çok önemlidir.

Çünkü atak öncesi dönem, atak hali, kişinin davranışlarındaki değişimler hastanın yakınları tarafından doğru anlatılır ise teşhiste oldukça yardımcı olur. Fizik muayene sonrası hastadan bir emar filmi veya beyin tomografisi, hormon testleri için kan testleri yapılır.

Kişinin alkol veya madde kullanımı var ise buna bağlı manik veya depresif ataklar görülebilir.

Manik depresif (bipolar) bozukluk tedavisi

Bipolar bozukluk tedavisinde koruyucu olarak ve atak giderici olarak kullanılan bazı ilaçlar verilir. Bu ilaçların faydası, atak halinde kriz belirtilerini yatıştırmak, tekrar atak gelmesini önlemektir. Halk arasında çok yanlış bir düşünce söz konusudur.

Atak yatıştıktan sonra, belirtiler geçtikten sonra hastalık geçti diyerek tedaviyi bırakmak doğru değildir.

Bipolar bozukluk ya da manik depresif hastalık gibi bir hastalığa sahip kişiler ve ailelerin bilmesi gereken önemli bir nokta, bu durum uzun süreli, hiç bir şikayet olmasa bile takip gerektiren ve ilaç kullanılması gereken bir hastalıktır.

Tedavi sürecinde bazı kriterler vardır. Bu kriterler, kişi 2 ya da 2’den fazla atak geçirmiş ise, ailesinde psikiyatrik bozukluk geçiren biri var ise tedavi süreci uzun tutulur.

Hastanın ne kadar süre ilaç kullanması gerektiğini hastalığın seyrini ve hastanın iyileşme durumuna bakılarak karar verilir. Bipolar bozukluğu olan hastaya hiçbir zaman ömür boyu ilaç kullanacaksın denilmez.

Hasta ne kadar ilaca ihtiyaç duyuyor ise o kadar süre ve hastanın durumuna göre ilaç tedavisi sürdürülür.

Bu sürenin kararı, hastanın ailesinde bu tip bir bozukluk, kendisinin daha önce buna benzer bir durum yaşamış olması, atakların hangi sıklıkta geldiği, kişinin alkol ve madde kullanım varlığı, ek bir psikiyatrik bozukluk varlığı, bu bozukluğa neden olabilecek başka bir hastalık varlığı gibi durumların varlığına bakılarak tedavi süresine karar verilir.

Manik depresif (bipolar) bozukluk önlenebilir mi?

Bipolar bozukluk için sıfırlayıcı bir tedavi yöntemi yoktur. Fakat uygun tedavi ile kişiye gelen ataklar en azından % 60 oranında azaltılabilir.

Kişi ilaçlarını düzenli kullanır ve kontrollerini düzenli gider ise ataklardan en az % 60-70 korunabilir. Bazı hastalarda ve bazen tedaviye rağmen ataklar görülebilir.

Bu durum hastalığın şiddetine, genetik yatkınlığına, niteliğine göre hastalığın seyri değişebilir. Bu durumda hastanın ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi önemlidir.

Hastalığı tetikleyen bazı faktörler vardır. Bipolar bozukluğu en çok tetikleyen durumlardan biri uyku bozukluğudur. Hasta 2-3 gün uykusuz kalır ise atak tetiklenebilir. Diğer tetikleyici faktör ise aşırı stres, zorlanma, kilitlenme durumlarından mümkün olduğunca uzak durmak gerekir.

Ayrıca alkol veya madde kullanımı da kişinin yaşamını eklenir ise bunlarda atakları tetikleyebilir. Bazı ilaçlar (bazı antidepresanlar, kortizonlu ilaçlar, steroid içeren ilaçlar gibi) kişilerde bipolar bozukluğa yol açabilir.

Kısacası bipolar bozukluğu olan kişinin ve yakınlarının atakları tetikleyen faktörler konusunda bilgili ve dikkatli olmaları gereklidir.

Psikolojik hastalıklar ile ilgili benzer sağlık konuları

Источник: https://www.saglikocagim.net/manik-depresif-bipolar-bozukluk/

Manik Depresif Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Manik-Depresif Hastalığı Nedir?

Haber güncelleme tarihi 01.07.2019 18:09

Manik Depresif Nedir?

Manik depresifin bir bipolar bozukluk olarak da adlandırılmaktadır. Bu rahatsızlığa iki uçlu duygu bozukluğu olarak bilinmektedir. Kişinin duygu durumlarında iniş çıkışların olduğu farklı bir ruh halidir.

Bu durum atakların yaşandığı duygu hali bozukluğudur. Manik depresif ataklarla devam eder. Manik depresif hastalığında kişide farklı durumlar görülmektedir. Manik depresif iki uçlu duygu bozukluğu olarak adlandırılmaktadır.

 Bir uçta kişi kendine olan özgüvenini kaybeder. Bu durum sebebiyle içine kapanır. Kişilerde az konuşma, isteksizlik, moralsizlik ve hüzün gibi durumlar görülür. Ruh halinde bir depresyon oluşur.

Kişide çöküş ve hayattan vazgeçiş vardır. Bir diğer uçta ise depresyonun tam tersi bir durum vardır. Kişide aşırı özgüven oluşur. Aşırı mutlu ve neşeli olma durumu görülür.

Sürekli gülme isteği ve birilerini güldürme isteği vardır. Kişi hayata bağlı mutlu bir insan olarak görülür. 

Manik Depresif Belirtileri Nelerdir?

Manik depresif belirtileri iki farklı şekilde görülmektedir. Manik depresif iki uçlu duygu bozukluğudur. Bu iki uçlu duygu bozukluğu, depresif uç belirtileri ve manik uç belirtileri olarak iki farklı şekilde görülmektedir.

Depresif Belirtileri

Depresif uç belirtileri depresyon hali olarak görülmektedir. Kişide aşırı isteksizlik yaşanır. Bu durum her konuda aynı şekilde devam eder.

Moral bozukluğu ve içe kapanma durumları görülür. Kişi aşırı şekilde durgun olur. Durgunluk hali sürekli devam etmektedir.

Enerjide düşüş ve yorgunluk hali vardır.

Konuşma isteği olmaz ve çok az konuşur. Mutsuz ve umutsuzdur. Özgüvende büyük oranda düşüş görülür. Bu durum tamamen ruh halini etkilemektedir.

Kendini sosyal ortamlardan geri çeker. Çevresindeki insanlarla görüşmek istemez. Kendine dahi bakmak istemez. Cinsel istekte azalma görülür.

Ruh hali sürekli bir çaresizlik durumundadır.

 • İsteksizlik
 • Moral bozukluğu
 • Durgunluk
 • Yorgunluk
 • İçe kapanma
 • Mutsuzluk
 • Enerjide düşüş
 • İştahsızlık
 • Az konuşma
 • Cinsel istekte azalma
 • Çaresizlik hissi
 • Özgüven eksikliği
 • Sosyal ortamlardan geri çekilme
 • Kendine bakmak istememe

Mani Belirtileri

Mani uç belirtileri ise diğer uç belirtilere göre farklılık gösterir. Bu belirtiler depresyonun aksine bir durum yaşanır. Kişi aşırı neşeli ve mutludur. Sürekli gülme isteği ve güldürme isteği vardır. Özgüveninde aşırı artış görülmektedir. Aşırı hareketlidir.

Düşüncelerinde ve çağrışımlarda hızlanma görülür. Sürekli bir konuşma hali vardır. Kişide coşkulu bir hal hakimdir. Düşünceleri daima iyimser yöndedir. Yaratıcılık yönü ön plana çıkar varsa artış görülür. Bu durum yeteneklerine de yansır. Yetenekleri yok ise bu dönemde ortaya çıkar, var ise büyük artış görülür.

Cinsel istekte büyük oranda artış yaşanır.

 • Neşeli hali
 • Coşku
 • Gülme isteği
 • Güldürme isteği
 • Özgüvende artış
 • Çok konuşma
 • İyimser bir bakış açısı
 • Düşüncelerde hızlanma
 • Çağrışımlarda hızlanma
 • Aşırı hareketlilik
 • Yaratıcılıkta artış
 • Yeteneklerde artış
 • Cinsel istek artışı

Manik Depresif Nedenleri?

Manik depresif farklı nedenlerden dolayı meydana gelebilen bir hastalıktır. Bu hastalığa etki eden nedenler bulunmaktadır.

Kalıtsal durumlar yani genetik durum bu hastalığa neden olan ilk faktörlerden biridir. Manik depresif hastalığında kalıtsal durumlar birinci derece akrabalarda olması nedeniyle meydana gelir.

Stres ve yaşanan olaylar kişiyi bu hastalığa sürükleyebilir.

Bazı olumlu olaylar bazı kişilerde olumsuz olarak görülebilir. Bu durumdan dolayı yaşanan olaylar kişiyi manik depresif yaşanmasına neden olabilir. Bazı kişilerde ise genetik yatkınlık bulunmaktadır.

Genetik yatkınlık genellikle kişinin kendisinde bir hastalığa olan yatkınlığıdır.

Bu nedenle kişinin genetik yatkınlığı manik depresife var ise bu hastalığa yakalanma riski de bulunmaktadır.

Manik Depresif Tedavisi

Manik depresif hastaları psikiyatrist gözetimi altına alınması gerekmektedir. Tedavi doktorun kontrolü altında devam etmelidir. Genellikle bu durum kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Kişinin hastalık derecesi de önem taşımaktadır.

Tedaviyi uygulamak için önemli olan unsurları hastalığın nedeni ve derecesidir. İlk olarak hastalık derecesi ve nedeni araştırılmalı ve bu duruma göre bir tedavi uygulanmalıdır. Tanı ve teşhis sonrasında tedavi uygulanmaya başlanmaktadır.

 Tedavi sürecinde önemli olan kişinin yaşadığı atakları, krizleri ve yaşanacak atakları engellemektedir. Bu nedenle ilaç tedavisi uygulanmaktadır. İlaç tedavisi atak, krizleri ve ileride yaşanacak atakları önlemektedir. İlaç tedavisi doktorun önerdiği şekilde devam etmelidir.

İlaç tedavisi belli bir süre sonra bu hastalığın bulguları ortadan kaldırabilir fakat bu durum hastalığın tamamen silindiğini göstermemektedir. 

Önerilen İçerik;

► Panik Atak Nedir? Belirtileri ve Tedavileri Nelerdir?

UYARI !

İçeriğimizde yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş, öneri ve bilgilendirme yazısıdır. Kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu karşısında mutlaka doktorunuza başvurunuz.

 Unutmayın sağlık sorunlarında uygulanan tedavi yöntemleri bireylerin biyolojisi, kalıtsal özellikleri, yaş, boy, kilo farklılıkları, alerjik yönleri ve bunlar gibi onlarca farklı duruma göre değişiklik gösterebilir.

Sağlık sorunlarınızın tedavisinde size ancak ve ancak doktorunuz yardımcı olabilir.

NeOldu.com

Источник: https://www.neoldu.com/manik-depresif-hakkinda-bilinmesi-gerekenler-10493h.htm

Manik Depresif Hastalığı

Manik-Depresif Hastalığı Nedir?

İnsan vücudunda meydana gelebilecek pek çok hastalığı düşünecek olursak her organın birbirleriyle uyumunu sağlayan aynı zamanda tüm vücudu yöneten beynin de zaman zaman yorulduğu durumlar olabilir. Bu da kişinin psikolojisini etkileyebildiği gibi kişinin yaşadığı şeyler de bu durumları tetikleyebilmektedir.

Artık çağımızın hastalıklarının başında psikolojik rahatsızlıklar gelmektedir. Çünkü her ne kadar fiziksel olarak sağlığımız yerinde olursa olsun akıl sağlığımız yerine olmadığı zaman hiçbir önemi yoktur.

Akıl sağlığı uzun yıllardır bilim adamlarının uzmanların araştırma yaptığı bir konu olmuştur ve uzun araştırmalar sonucunda verilen kararda akıl sağlığının beden sağlığından daha önemli olduğu kanaatindedir.

Akıl sağlığı toplumda pek konuşulmayan konuşulmaktan çekinilen bir konu olmuştur. İnsanlar bunu bir eksik olarak görmekte ve bunun sonucunda da ne yazık ki bu hastalıkları kendisine kondurmayarak muayene olmayı da reddetmektedir.

Ne yazık ki bu hastalık yaş, cinsiyet, ırk fark etmeksizin herkesin sıkıntı çektiği genel bir konudur. Önceden manik depresif hastalığı olarak bilinen bipolar bozukluğu günümüzde birçok insanda görülmektedir.

Bununla beraber insanlar oldukça sıkıntılar çekmekte ve en önemlisi de hasta tedaviyi sürekli olarak reddetmektedir. Bu hastalığın ciddiyet boyutu ise kişinin dengesiz hareketler ve riskli hareketlerde bulunması sonucu intihar eğilimi göstermesidir.

Aynı zamanda etrafında bulunan kişilerin de canını tehye atan bir hastalıktır. Ancak tedavi edildiği zaman her ne kadar dönem dönem nüksetse de kontrol altına alındığı takdirde korkulmaması gereken de bir hastalıktır. Bipolar bozukluğu önceden manik depresif olarak adlandırılmakta idi.

Manik kişinin aşırı enerjik aşırı hareketli ve sevinçli bir dönemini temsil etmekte, depresif ise kişinin çok hüzünlü olması sürekli olarak ağlama modunu temsil etmektedir. Bu iki durum da uzun süreçlerdir.

Manik Depresif Neden Olur?

Her hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da genetik oldukça önemlidir. Kişinin 1. dereceden akrabaları bu hastalığa zamanında yakalanmışsa bu kişinin diğer kişilere göre bu hastalığa yakalanma olasılığı diğerlerine göre iki katıdır.

Bu nedenden dolayı genlerin aktarımı esnasında bu hastalığa sebep olan gen dizilimleri de sinirlere direkt olarak aktarılır. Bu hastalık her ne kadar psikolojik bir durum olsa da fiziksel olarak ta bulgularına rastlamak mümkündür. Sinir uçlarının bu hastalık döneminde oldukça yıprandığı görülebilir.

Kendini yenilenmeyen sinirler bu durumdan kalıcı bir şekilde de etkilenebilir.

Psikolojik anlamda bu hastalık kişiye oldukça zarar vermektedir. Ancak bu hastalığa yakalanan kişilerin bir çoğu bu kalıtsal durumu taşısa da bu hastalığın bu kişide belirtilerinin oluşumunda yaşadığı stresli durumlar ve travmalar yer almaktadır.

Sürekli olarak çalışma hali aile içerisinde yaşanan üzücü olaylar kişinin küçükken yaşadığı ancak atlattığını sandığı ama atlatamadığı olaylar bu durumun oluşumunda oldukça önemlidir.

Sinir uçlarının başka olaylardan ya da hastalıklardan dolayı etkilenmesi veya ağır kullanılan ilaçların yan etkisi olarak bu hastalıkta ortaya çıkar. Kişi eğer ağır bir travmatik operasyon geçirmiş ve iyileşme süreci de bununla beraber uzamışsa bu kişide manik depresif olarak bilinen bipolar bozukluğu da görülebilir.

Bipolar bozukluğundan en önemli faktör kişinin yaşadığı belirtilerdir. Buna göre bir tedavi süreci başlar ve buna uygun bir yaşam tarzı oluşturulur. Her fiziksel rahatsızlıkta olduğu gibi bu hastalıkta da erken teşhis oldukça önemlidir.

Manik Depresif Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Manik Depresif hastalığı iki dönemden oluşan ve bu iki döneminde kendine ait belirtileri bulunan bir hastalıktır. Kişinin bazen ikinci döneme girmeden bu hastalıktan kurtulduğu görülebildiği gibi bazen de bu hastalığı geçiren kimseler iki dönemi de yaşamaktadır.

Manik Dönemi Belirtileri

Kişi bu dönemde kendisini aşırı enerjik aşırı hareketli hisseder. Bu durum önceden bir habercisi yoktur. Aniden kişide belirtiler başlar. Kişi hareketlerini kontrol edemez sürekli olarak konuşur ve bunu yorulmadan sıkılmadan karşıdaki kişiyi konuşturmadan yapar. Bu süreç kişinin aslında bir nöbet halinde olduğunu gösterir.

Bu nöbetler 2 hafta da sürebileceği gibi kimisinde 5 aya yakın sürebilir. Kendisini aşırı yetenekli sanan ve bununla beraber hayali bir meiye sahip olduğunu sanan kişinin durumu oldukça ciddidir ve kesinlikle bir müdahale edilmesi gerekmektedir. Her işi yapabilme yeteneğine sahip olan kişinin bu dönemde aşırı özgüveni vardır.

Düşüncesiz ve gereksizce bu kişi bu dönemde para harcar. Bu kişilerin halusinasyon görme olasılığı da fazladır. Olmayan kokuları alma olmayan sesleri işitme gibi bir durumu olan kişi etrafındaki insanların buna inanmadığı takdirde kendini aşırı agresif hissederek sinirlenir ani kavgalar çıkarır. Kişinin bu dönemde yapması gereken mutlaka bir tedaviye başlamasıdır.

Bu hastalık eğer tedavi edilmezse kişi bu dönemde kendisine zarar verecektir.

Depresif Dönemin Belirtileri

Manik döneminin tam aksine kişide aşırı bir durağanlık söz konusudur. Enerjisi sürekli olarak düşük olan kişi genelde hep ağlama eşiğindedir. Aynı zamanda dikkatini hiç bir yere toplayamaz ve sürekli olarak kendini dinleyerek bu duygusal durumu hep abartır.

Manik döneminin aksine kişi sürekli olarak kendini aşağılar ve özgüvenini bu dönemde düşürür. Bu dönemde hastalığa yakalanan kişiler genelde kendilerini oldukça değersiz hissederek kendilerini suçlama eğilimindedir. Bu dönemde kişinin uyku problemleri de söz konusudur.

Bu dönemde kişi sürekli olarak uykusunda uyanır ve bir daha uyuyamaz bu şekilde sinirleri de onarma işleminin yetisini vücut kaybederek kişini bu dönemde bu süreci ağır geçirmesine vesile olur.

Eskiden sağlıklı iken severek yaptığı işlerden uzak olmayan kişi eğer varsa bir işi bu işten ayrılmak isteyerek ağır bir depresyon dönemi yaşar.

Manik Depresif  Hastalığı Tedavisi

Bu hastalığın tedavisi kendiliğinden geçecek bir durum değildir. Etrafındaki kişiler fark etmese de bu kişi sürekli olarak ataklar geçirmekte ve bu dönemde kendine zarar vereceği gibi yakın çevresi de bu durumdan oldukça olumsuz etkilenecektir.

Her hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da erken teşhis kişinin daha az zarar görmesine ve bir an önce iyileşme sürecine başlamasını sağlayacaktır. Kişinin hareketlerinden çıkarak yakın çevresi bu kişiyi tedaviye ikna etmelidir. Doktorlar için bu hastalığın iki tedavi türü vardır.

Akut tedavi kişinin genellikle bu hastalığın başlarında yakalandığı takdirde gerçekleştirilen tedavidir. Eğer bu durum yaşanıyorsa kişinin bu belirtileri en aza düşürerek en azından kendisine ve yakın çevresine zarar vermesi engellenir. bunu ise uzmanlar doğru ilaçlarla sağlamaktadır.

Diğer bir tedavi türü ise kişinin bu hastalığının ilerlediği boyutlarda kişinin sağlığını korumaya yönelik bir tedavidir. Bu hastalıkta bu tedavi süreci genelde hastanın tedaviyi reddetmesinin ısrarı üzerine hastanelerde ya da kliniklerde devam edilir.

İlaçların ve yapılan iğnelerin de etkisiyle kişinin öncelikle dinlenilmesi sağlanarak uykusuz geçirdiği dönemlerde vücutta oluşan aksamaların önüne geçilerek tedavi edildiği görülür. Hastanın bu ilaçlara karşı herhangi bir alerjisi ya da rahatsızlığı yok ise hızlı bir şekilde iyileşme süreci başlar.

Источник: https://rookka.com/manik-depresif-hastaligi/

Manik depresif Nedir? Manik depresif Ne demek? – Nedir.com

Manik-Depresif Hastalığı Nedir?

Manik depresif hastalığı “İki uçlu mizaç bozukluğu” veya “iki uçlu duygu durumu bozukluğu” olarakta bilinmektedir. Hastalığın diğer adı “Bipolar Depresyon” dur.

Bu hastalık nüfusun yüzde 1 yada 2'sini etkilemektedir. Kişinin duygusal durumu maniden (taşkınlık) depresyona doğru iki taraf arasında değişmektedir. Manik depresif durumlar sırasında kişi kendini aşırı mutlu ya da huzursuz hisseder. Ataklar arasında kişinin duygu durumu normal olabilmektedir.

Duygu durumdaki bu dalgalanmalar saatler, günler, haftalar ya da aylarca sürebilir. Sağlıklı kişilerdeki normal iniş ve çıkışların tersine, bu duygu durum dalgalanmaları şiddetli ve yaşamı tehdit edici olabilir.

Manik depresif hastalığının belirtileri nelerdir?

1. Maniye girmiş kişi (yani “manik” hasta) son derece neşelidir. Güler, şarkılar söyler, herkesle sohbet eder. Hatta genellikle etrafına neşe saçar.

2. Manide iştah artar. Kişi genellikle hayatında hiç olmadığı kadar yemek yer.

3. Manik hastanın uyku ihtiyacı azalır. Mesela günde üç saat uyur, ama son derece zinde, dinç olarak uyanır.

4. Manide insan son derece enerjiktir. Yerinde duramaz, sürekli gezer, koşuşturur, bir an durup dinlenme gereği duymaz.

5. Manik hasta kendisini oldukça güçlü, zeki, önemli, güzel hisseder. Her şeyi başarabileceğine inanır.

6. Manide cinsel istek artar.

7. İşyerinizde çalışan kendi halinde bir kadın günün birinde mesaiye alışılmadık derecede açık ve frapan kıyafetlerle gelebilir ve erkeklere laf atmaya başlayabilir.

8. Manik kişi çok konuşur. Hatta genellikle hiç durmamacasına, neredeyse nefes bile almadan ve yüksek sesle konuşur.

9. Manideki kişi konuşurken konudan konuya atlar, asla konu sıkıntısı çekmez. Manideki kişiye yüklü telefon faturaları gelir.

10. Manik hastanın düşünceleri hızlanmıştır. Aklına büyük bir süratle bin türlü düşünce üşüşür. Düşüncelerini durduramaz.

11. Manide hastanın dikkati artmıştır, küçücük ayrıntıları gözden kaçırmaz, ama dikkatini belli bir konu üzerinde sürdüremez (yani dikkati dağınıktır).

12. Manideki kişinin hafızası da güçlenmiştir. Çok zekice espriler yapar.

13. Manide insan çeşitli taşkınlıklar yapar.

14. Manideki kişi çok para harcar, cesurca ve hatta tehli yatırımlar yapar, işini bırakır, yeni işler kurar.

15. Manide hasta neşeli olmakla birlikte, kolaylıkla da sinirlenir.

16. Kendisiyle tartışmaya, fikirlerini eleştirmeye, taşkın davranışlarını engellemeye çalıştığınızda büyük bir öfkeye kapılır.

Hastalığın kaç türü vadır?

Hastalığın iki alt türü vardır: bipolar I ve bipolar II.

Bipolar I: Hastaların en az bir manik dönem geçmişi vardır, buna bazen majör depresif dönemler eşlik edebilir.

Bipolar II: Hastaların en az bir majör depresyon dönemi ve en az bir hipomanik (hafif coşkun) dönem geçmişi vardır.

Manik depresiflik hastanın yaşamını nasıl etkilemektedir?

Çoğunlukla bir hastalık olarak tanınmaz. Bu bozukluğu olan kişiler gereksiz yere yıllarca ıstırap çekebilir. Tedavi edilmediğinde, alkol ve madde kullanımı, bozulmuş ilişkiler, kötü iş okul performansı, finansal, sosyal sorunlar ve artan intihar riski gibi yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

Manik depresiflik genellikle hangi yaşlarda ortaya çıkar?

Manik depresif bozukluk herhangi bir kimseyi herhangi bir yaşta etkileyebilir. Tipik olarak ergenlik döneminin sonu (20’li yaşlar) ya da erişkinlik döneminin başında başlar. Ancak daha erken yaşlarda görülebilir. Ender de olsa ilk mani atığını 70’li yaşlarda geçirenler de var.

Manik depresiflik kimlerde görülür?

1. Bipolar bozukluk her dinden, her ırktan insanda görülebilir.

2. Toplumda her 100 kişiden birinde bu hastalık vardır.

3. Her 100 kişiden biri hayatında en az bir kere manik bir dönem geçirmiştir.

4. Dünyada en az 60 milyon, Türkiye’de 600 bin, İstanbul’da 100 bin kişi bipolar bozukluğa yakalanmıştır.

5. Bipolar bozukluk kadında ve erkekte eşit sıklıkta görülür.

6. Hastalık genellikle 20’li yaşlarda başlar.

Manik depresiflik diğer depresyon türlerinden ne kadar farklıdır?

Mevsimsel afektif bozukluk olarak da adlandırılan mevsimsel depresyon, her sene aynı zamanda oluşur. Çoğunlukla sonbahar veya kış zamanı başlar ve ilkbahar veya yaz zamanı biter. ”Kış sıkıntısı” veya ”kapalı yerde kalma sıkıntısından” daha fazla şey ifade eder. Bunun nadir bir türüne ”yaz depresyonu” denir, bahar sonu yaz başı başlar ve sonbaharda sona erer.

Bipolar II bozukluk nedir?

Manik depresif hastalığının alt türlerinden Bipolar I bozukluğun ana karakteristiği maniyken, bipolar II hipomani olarak bilinen daha hafif coşkulu dönemlere sahiptir. DSM-IV’e göre, mani ve hipomani arasındaki fark ”şiddet seviyesidir”.

Manik depresiflik tedavi edilebilir bir hastalık mıdır?

Evet, başarıyla tedavi edilebilir. Tedavide atak tedavisi ve koruyucu tedavi diye iki aşama var. Atak tedavisi hastanın zaman zaman geçirdiği manik veya depresif atakların tedavisidir. Manik atağın ayaktan tedavisi çok zordur. Hastanın genellikle hastaneye yatırılması gerekir. İlaçlarla hasta genellikle iki yada dört hafta içinde tam veya tama yakın düzelme gösterir.

Mani atağının çok ağır olduğu veya ilaçlarla düzelmediği durumlarda, halk arasında “şok tedavisi” olarak bilinen elektrokonvülsif tedavi uygulanır. Depresif atak sürecinde ise depresyon tablosu ağır değilse hasta yatırılmadan da tedavi edilebilir. Bipolar bozukluk içinde görülen depresyonlarda genellikle antidepresan ilaçlardan kaçınır ya da çok dikkatli kullanırız.

Zaman zaman başka sinir sistemi ilaçlarıyla tedaviyi tercih ederiz. Ağır veya dirençli depresyonlarda şok tedaviye başvururuz. Bipolar bozuklukta lityum gibi ruh hali stabilizerleri kullanılabilir.

Antikonvülzanlar, antipsikotikler ve benzodiazepinler de ruh halini dengelemek için kullanılabilir. Bazen antidepresanlar depresif ruh halini desteklemek için ruh hali stabilizerleriyle beraber verilir.

Manik depresiflik hastalığına yakalanan ünlüler kimlerdir?

Marilyn Monroe, Britney Spears, Kurt Cobain, Sylvia Plath, Mel Gibson, Axl Rose, Sinead O'Connor, Russel Brand, Robert Downey Jr, Winona Ryder bu hastalığa yakalana ünlüler arasındadırlar.

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Источник: https://www.nedir.com/manik-depresif

Bipolar belirtileri neler? Manik depresif bozukluk nedir?

Manik-Depresif Hastalığı Nedir?

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, “iki uçlu bozukluk” ya da “manik depresif bozukluk” olarak da adlandırılan Bipolar Afektif Bozuklukta kişinin duygu durumunda normalden belirgin sapmalar meydana geldiğini, hastalığın ergenlik döneminde de görülebildiğini söyledi.

Yetişkinlerden farklı şekilde görülüyor

Bipolar Afektif Bozukluğun ergenlerde yaklaşık %1 oranında görüldüğünü ifade eden Yrd. Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, “Ergenlik döneminde belirtiler Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ya da davranım bozukluğu belirtileriyle karışabilir” dedi.

Ergenlik dönemindeki Bipolar Bozukluğun erişkinlikten farklı olduğunu da kaydeden Doç.Dr. Emel Sarı Gökten, bu farklılıkları da şöyle sıraladı:

Daha hızlı döngülüdür. Ataklar daha çok mixt tipte (depresif ve manik belirtiler aynı anda) görülür. İrritabilite (sinirlilik, kolay tepki verme) önde giden belirtidir.Dikkat bozuklukları ile karşı gelme belirtileri eşlik eder. Kronik gidişlidir, ataklar arasında normal dönemler olmayabilir.

Ergenlik döneminde manide, erişkinde olduğu gibi sebepsiz yere mutlu olma hali (öfori) görülmeyebilir. Daha sıklıkla görülen belirti; sinirlilik ile ani öfkelenme ve tepki verme halidir.

 Yaş ilerledikçe Bipolar Bozukluk manik atağında yetişkinlikteki gibi öfori (sebepsiz mutlu olma hali) görülme sıklığı artar.

Hem depresyon hem de mani belirtilerinin bir arada olduğu mixt tipte mani atağı çocuklarda daha sık görülür.

Bipolar bozukluğun DEHB ile ortak özellikleri çok

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ve Bipolar Bozukluğun dikkat dağınıklığı, dürtüsellik ve aşırı hareketlilik gibi birbirine benzeyen birçok özelliği var.

Bipolar Bozukluk birkaç ayırt edici özelliğe sahiptir. Gerçeği değerlendirme bozuklukları, depresyon, gerginlik, uyarılmışlık, duygudurum dalgalanmaları, büyüklenmecilik, uygunsuz duygu ifadesi belirtileri Bipolar Bozuklukta daha çok görülür.

Davranım bozukluğunun belirtileriyle de benzerlik gösterir. Örneğin, dürtüsellik, çalma davranışı, madde kötüye kullanımı, kurallara uymama ve çabuk öfkelenme her iki bozuklukta da sıktır.

Bipolar Bozuklukta koruyucu tedavi önemli

Manik atak tedavisinde hastanın genellikle hastaneye yatırılması gerektiğini belirten Gökten, koruyucu tedavinin önemini vurgulayarak şunları söyledi:

Tedaviye başlamadan önce biyokimyasal değerlendirme yani kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri, tiroid hormon testleri gibi analizler yapılır. İlaç ya da madde kullanım öyküsü, olası tıbbi hastalıklar sorgulanır. İlaçlarla hasta genellikle 2-4 hafta içinde tam veya tama yakın düzelme gösterir.

Bipolar Bozuklukta tedavide asıl önemli nokta koruyucu tedavidir. Çünkü ataklar geçicidir ama tekrarlama riski her zaman vardır. Bipolar Bozukluğun koruyucu tedavisinde kullanılan ilaçlara “duygudurum düzenleyicileri” adı verilmektedir.

İlk atakta BAB tanısı koymak zor olabilir, duygudurum düzenleyicileri atak sonrasında koruyucu amaçlı kullanıldığı için, bazı durumlarda bu ilaçlara başlamak için ikinci atak beklenebilir. Akut dönemde bazı ilaçlar (özellikle antipsikotikler ve anksiyolitikler) kullanılabilir. Antidepresan kullanımı varsa kesilir.

Eşlik eden belirtilere göre örneğin uyku sorunları, agresyon, belirgin dikkat ve öğrenme sorunları ortaya çıkarsa ek ilaç tedavileri uygulanabilir. Karışık tipte bir atak söz konusu ise, depresyon belirtileri olmasına karşın, antidepresan kullanımından kaçınılır.

İlaç tedavisine ek olarak bireysel psikoterapi, aile terapisi, aile eğitimi, bilişsel davranışçı terapiler de tedaviye eklenebilir. BAB tedavisinde en önemli konulardan birisi atakların önlenmesidir. Atakların başlangıç belirtilerinin tanınması ve zaman kaybetmeden psikiyatri kontrolüne gidilmesi koruyucu tedavide esastır.”

Bilgi edinin ve gerçekçi olun

Yrd. Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, Bipolar Afektif Bozukluk tanısı alan bir ergenin ailesine ve yakınlarına da önemli tavsiyelerde bulundu. Gökten, önerilerini şöyle sıraladı:

 1. Öncelikle BAB hakkında olabildiğince bilgi edinin. Kanıta dayalı ve derinlemesine bilgilendirmeyi amaçlayan kaynaklar edinmek konusunda doktorunuza başvurun.

2. Uzmanlardan yardım almayı, gerektiğinde danışmayı ihmal etmeyin.

3. Hayatınızdaki stres etkenlerinin sayısını azaltmaya çalışın. Artan stres faktörleri hem BAB gidişini olumsuz etkiler, hem de hastalığın tedavisini güçleştirir.

Uykusuzluk ve madde kullanımına dikkat!

4. Uykusuzluk, esrar gibi madde kullanımı manik atağı tetikleyebilir. Bu tür riskleri kontrol etmeye özen gösterin.

5. Gerçekçi beklentiler içine olun. BAB ataklar halinde giden kronik süreçli ve oldukça zorlayıcı bir hastalık olabilir ve her türlü tedaviye rağmen belirtiler tümüyle ortadan kalkmayabilir. Bu nedenle mükemmele değil, daha iyiye odaklanın.

6. Kendinizi ihmal etmeyin. Sizin ruhsal ve fiziksel sağlığınız yerinde olmadan BAB tanısı almış olan yakınınıza da yeterince yardımcı olamayabilirsiniz. Öte yandan, sizin yaşadığınız sıkıntılar ona olumsuz yansıyabilir.

7. Tedaviyi aksatmadan sürdürmesi konusunda dikkatli olun.

8. İlaçların olası etki ve yan etkileri hakkında bilgi edinin ve bu etkileri gözlemleyin, not alın.

9. Acil durumlarla ilgili bir eylem planınız olsun. Bazen beklenmedik belirtiler ya da ilaç yan etkileri olabilir. Bu durumda arayabileceğiniz ya da başvurabileceğiniz bir klinik olmalı. Bu olası durumlarla ilgili ne yapmanız gerektiğini önceden doktorunuza sorabilirsiniz.

Şizofreni kimlerde görülür? Sebepleri nelerdir?

Источник: https://indigodergisi.com/2017/10/bipolar-belirtileri-manik-depresif/

Manik Depresif Nedir? Belirtileri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir?

Manik-Depresif Hastalığı Nedir?

Halk arasında daha çok manik depresif olarak bilinen, medikal çevrelerde önceleri manik depresif bozukluk veya manik depresyon olarak adlandırılan bipolar bozukluk, bir çeşit duygudurum bozukluğudur. Bipolar bozukluk, aynı zamanda orijinal isminin anlamını da taşıyan bir şekilde; iki uçlu mizaç bozukluğu, iki uçlu duygulanım bozukluğu gibi isimler ile de anılmaktadır.

Manik depresif, yani bipolar bozukluk uzmanlar tarafından depresif periyotlar ve ruh halinde normalin üzerinde yükselmelere yol açan psikolojik bir rahatsızlık olarak tanımlanmaktadır.  Medikal düzeyde önceleri uzmanlar tarafından manik depresyon olarak adlandırılan bu durum uzun yıllardır bipolar bozukluk şeklinde ifade edilmektedir.

Hastalığın yol açtığı dönemsel ruh hali yükselmeleri ve alçalmaları kişiden kişiye birçok düzeyde farklılık gösterdiğinden bipolar bozukluk:

 • Tespit ve teşhisi çok zor olan bir psikolojik rahatsızlıktır.
 • Buna ek olarak, bipolar bozukluk hem psikolojik, hem nörolojik hem de biyolojik özellikler taşıdığından tanımını yapmak ve kaynağını tespit etmek diğer psikolojik hastalıklardan daha zordur.

Prof. Dr. Nermin Kesebir’e göre bipolar bozukluk bir duygudurum düzensizliğidir.

Basit anlatımıyla:

 • Duyguları düzenleyememek ve kontrol edememek olarak ifade edilebilir.
 • Bipolar bozukluk psikolojik bir rahatsızlıktır, çünkü çocukluktan gelen travmalar ve stresör olarak adlandırılan yaşam olayları ile yakın ilişki içerisindedir.
 • Beyin yapısı ve beynin işleyişi üzerinde etkileri olduğundan nörolojik bir rahatsızlık olarak da nitelendirilebilir.
 • Endrokrin ve hormonal etkenlerle ilişkili ve nesiller arasında aktarımı olduğu için genetik nitelik taşır, yani aynı zamanda biyolojik bir durumdur.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Emre Tolun Arıcı’ya göre bipolar bozukluk:

 • Özellikle bahar aylarında ve stresli dönemlerde atak dönemine geçen, gebelik ve lohusalık gibi durumlarda tetiklenen ve her dönemde farklı şekillerde kendini gösteren ve toplumun yüzde bir ila ikisinde görülen bir psikolojik hastalıktır.

Dr. Kesebir’e göre bipolar bozukluk:

 • Genellikle 15-24 yaşları arasında görülür ve istisnalar dışında yaşam boyunca sürer.
 • Kadınlar ve erkekler arasında görülme sıklığı değişim göstermez.
 • Her yaşta görülebilmesi mümkün olmakla birlikte çoğunlukla 20’li yaşların başında görülür.

1. Mani dönemi

Manik depresyon, yani bipolar bozukluk, birbirine zıt mani ve depresyon adı verilen iki evreden oluşan psikolojik bir hastalıktır. Manik terimi aşırı hareketli, enerjik, çok konuşkan, umursamaz ve genel olarak öforik bir ruh halini ifade eder.

Başlıca belirtileri şöyledir:

 • Normal olmayan bir öfke ve sinirlilik hali
 • Yersiz veya aşırı neşe hali
 • Düşüncelerde hızlanma, aşırı konuşma ve konudan konuya atlama
 • Alışılmışın dışında enerjiye sahip olma
 • Normalden daha az uyku ihtiyacı

Bunlara ek olarak mani durumunda:

 • Kişide abartılı bir öz saygı ve impulsivite adı verilen dürtü kontrolü problemleri, düşüncesizce doyuma ulaşma isteği gözlemlenir.
 • Alışveriş çılgınlığı
 • Ani seyahatler,
 • Kişinin normal dönemine kıyasla aşırı ve bazen rastgele seks yaşamı,
 • Yüksek riskli yatırımlar bunlara örnek olarak verilebilir.

2. Bipolar depresyon dönemi

Bipolar depresyon döneminde ise kişi depresif bir ruh halindedir ve düşük öz saygıya sahiptir. Her zaman yaptığı aktivitelere karşı ilgi ve/veya haz eksikliği görülür. Mani halinin aksine yavaş konuşma, yorgunluk ve koordinasyonda yavaşlık mevcuttur.

Bipolar depresyon döneminin başlıca belirtileri şöyledir:

 • Konsantrasyon ve enerji seviyesi düşüklüğü
 • Üzüntü, çaresizlik, yalnızlık ve suçluluk duygusu
 • Uykusuzluk veya aşırı uyuma halleri
 • İntihar düşünceleri ve hatta girişimi

Manik Depresif Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Dr. Kesebir’e göre hastalığın tedavisi:

 • Akut dönem tedavisi, gözlem dönemi ve koruyucu tedavi olarak üç basamağa ayrılabilir.
 • Basamaklardan ilki olan akut dönem tedavisinin amacı hastalığın belirtilerinin ortadan kaldırılmasıdır.
 • İkinci basamak olan gözlem basamağı da tedavi yöntemleri açısından akut dönem tedavisi ile benzeşmektedir.
 • Üçüncü ve son aşama ise koruyucu tedavi aşamasıdır.

Bipolar bozukluk yineleyici olarak tanımlandığından koruyucu tedavi:

 • Hastanın yeniden atak geçirmesini önlemeye yönelik bir tedavi çeşididir.
 • Bu dönemde asli tedavi, hastanın rahatsızlık belirtileri göstermediği dönemi gözlemektir ancak eğer akut dönemdeki gibi yan etki varsa ortadan kaldırılması ve tedaviye uyum sürecinin sağlanması şeklinde tedaviler de uygulanır.

İlaç Tedavisi

Bipolar bozuklukta asli tedavi yöntemi olan ilaç tedavisi, yukarıda sayılan üç aşamada da uygulanır. İlaçlar hekim kontrolünde, uzmanların belirlediği dozlarda, belirlenen sıklıkta ve tavsiye edilen süre boyunca kullanılmalıdır.

Bu süre hastadan hastaya değişmekle birlikte belirli durumlarda hastanın hastalık belirtileri göstermediği zamana kadar olabilirken ömür boyu da sürebilir. Bipolar bozuklukta ilaç tedavisi asli tedavidir, çoğunlukla psikoterapi ile birlikte yürütülür.

Özellikle bilişsel terapi yöntemleri bipolar tedavisinde önem taşımaktadır.

Bipolar bozuklukta koruyucu tedavinin amacı bir daha hastalanmamak olduğundan Dr. Kesebir’e göre:

 • Tedavi çeşitleri farklılık gösterebilmekle birlikte bipolar bozukluğun kesin nitelikteki koruyucu tedavisi hastanın ömrü boyunca sürdürülmektedir.

Bütün bu sayılanlara ek olarak psikoterapi her zaman her aşamada hastaya fayda sağlayacaktır. Uzmanlar tarafından genellikle ilaç tedavisi başlangıcında psikoterapi önerilir ve iki tedavi eş zamanlı olarak yürütülür.

Bipolar Bozukluk Sosyal Hayatı Etkiler mi?

Kişi, hastalığı kontrol altında olduğu sürece iş, okul ve sosyal hayatını ve de genel olarak hayati ve mesleki işlevselliğini sürdürebilir. Bu sebeple ailelerin hastaya yaklaşımı ve gözlemleri çok değerli olmakla birlikte özellikle de erken teşhis bu bağlamda önem taşımaktadır.

Manik Depresif ve Cinsellik

Manik depresif kişilerde cinsel işlev bozuklukları sıklıkla görülür. İlaç kullanmayan depresyon hastalarının büyük bir yüzdesi cinsel işlev bozuklukları yaşamaktadır.

Bipolar bozuklukta ise:

 • Mani ve depresyon atakları cinsel anlamda zıt etki yaratabilmektedir.
 • Depresif atakta libido azalması, cinsel istek azlığı ve cinsel performans problemleri görülürken, manik atak geçirenler bu atak sırasında çoğunlukla libido artışı ve hiperseksüalite yaşarlar.
 • Bu durum çoğu zaman uygunsuz cinsel birliktelikler ile desteklenir.

Genel olarak manik depresif ve cinsellik konusunda kesin bulgu sayılabilecek derecede veriler bulunmamakla birlikte genel olarak varılan sonuçlar bu şekildedir.

Bulguların azlığının birçok sebebi olmakla birlikte, ilaçların etkisi ve cinselliğin tabu olarak görülmesinden ötürü hastalardan yeterli veri toplanamaması bu konuya örnek olarak verilebilir.

Özetle genel olarak:

 • Bipolar depresyon döneminde cinsel istek azlığı mani döneminde cinsel istek artışı ve hiperseksüalite görüldüğü söylenebilir.
 • Bazı çalışmalara göre kadın hastalarda mani döneminde hiperseksüalite daha sıklıkla görülmektedir.
 • Kişinin manik dönemlerinde yaşadığı bu cinsel problemler, sağlık problemlerini, enfeksiyon ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili riskleri de beraberinde getirmektedir.
 • Kadın bipolar hastalarında bu risklere ek olarak, plansız gebelik riski de bulunmaktadır.

Faydalandığımız Kaynaklar:

Kaynak1

Kaynak2

Kaynak3

Источник: https://evdesifa.com/manik-depresif-belirtileri/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть