Manik-Depresif Hastalığı Nedir?

içerik

Manik Depresif Nedir? Belirtileri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir?

Manik-Depresif Hastalığı Nedir?

Halk arasında daha çok manik depresif olarak bilinen, medikal çevrelerde önceleri manik depresif bozukluk veya manik depresyon olarak adlandırılan bipolar bozukluk, bir çeşit duygudurum bozukluğudur. Bipolar bozukluk, aynı zamanda orijinal isminin anlamını da taşıyan bir şekilde; iki uçlu mizaç bozukluğu, iki uçlu duygulanım bozukluğu gibi isimler ile de anılmaktadır.

Manik depresif, yani bipolar bozukluk uzmanlar tarafından depresif periyotlar ve ruh halinde normalin üzerinde yükselmelere yol açan psikolojik bir rahatsızlık olarak tanımlanmaktadır.  Medikal düzeyde önceleri uzmanlar tarafından manik depresyon olarak adlandırılan bu durum uzun yıllardır bipolar bozukluk şeklinde ifade edilmektedir.

Hastalığın yol açtığı dönemsel ruh hali yükselmeleri ve alçalmaları kişiden kişiye birçok düzeyde farklılık gösterdiğinden bipolar bozukluk:

 • Tespit ve teşhisi çok zor olan bir psikolojik rahatsızlıktır.
 • Buna ek olarak, bipolar bozukluk hem psikolojik, hem nörolojik hem de biyolojik özellikler taşıdığından tanımını yapmak ve kaynağını tespit etmek diğer psikolojik hastalıklardan daha zordur.

Prof. Dr. Nermin Kesebir’e göre bipolar bozukluk bir duygudurum düzensizliğidir.

Basit anlatımıyla:

 • Duyguları düzenleyememek ve kontrol edememek olarak ifade edilebilir.
 • Bipolar bozukluk psikolojik bir rahatsızlıktır, çünkü çocukluktan gelen travmalar ve stresör olarak adlandırılan yaşam olayları ile yakın ilişki içerisindedir.
 • Beyin yapısı ve beynin işleyişi üzerinde etkileri olduğundan nörolojik bir rahatsızlık olarak da nitelendirilebilir.
 • Endrokrin ve hormonal etkenlerle ilişkili ve nesiller arasında aktarımı olduğu için genetik nitelik taşır, yani aynı zamanda biyolojik bir durumdur.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Emre Tolun Arıcı’ya göre bipolar bozukluk:

 • Özellikle bahar aylarında ve stresli dönemlerde atak dönemine geçen, gebelik ve lohusalık gibi durumlarda tetiklenen ve her dönemde farklı şekillerde kendini gösteren ve toplumun yüzde bir ila ikisinde görülen bir psikolojik hastalıktır.

Dr. Kesebir’e göre bipolar bozukluk:

 • Genellikle 15-24 yaşları arasında görülür ve istisnalar dışında yaşam boyunca sürer.
 • Kadınlar ve erkekler arasında görülme sıklığı değişim göstermez.
 • Her yaşta görülebilmesi mümkün olmakla birlikte çoğunlukla 20’li yaşların başında görülür.

Manik Depresif Neden Olur?

Hastalığın kaynağı, genel olarak genetik faktörler, tetikleyici anlamda madde kullanımı, nörolojik faktörler gibi birçok farklı çıkış noktasından gelmektedir.

Prof. Dr. Nermin Kesebir’e göre hastalığın ortaya çıkmasında:

 • Kayıplar, doğal afet kaynaklı travmalar, ilişki problemleri ve madde kullanımı gibi tetikleyici faktörlerin arkasında mutlaka genetik yatkınlık ve bir biyolojik duyarlılık mevcuttur. Biyolojik yatkınlığı bulunup bu etkenlerden birine maruz kalan kişiler bipolar bozukluk açısından en yüksek risk grubu olarak görülmektedir.

1. Mani dönemi

Manik depresyon, yani bipolar bozukluk, birbirine zıt mani ve depresyon adı verilen iki evreden oluşan psikolojik bir hastalıktır. Manik terimi aşırı hareketli, enerjik, çok konuşkan, umursamaz ve genel olarak öforik bir ruh halini ifade eder.

Başlıca belirtileri şöyledir:

 • Normal olmayan bir öfke ve sinirlilik hali
 • Yersiz veya aşırı neşe hali
 • Düşüncelerde hızlanma, aşırı konuşma ve konudan konuya atlama
 • Alışılmışın dışında enerjiye sahip olma
 • Normalden daha az uyku ihtiyacı

Bunlara ek olarak mani durumunda:

 • Kişide abartılı bir öz saygı ve impulsivite adı verilen dürtü kontrolü problemleri, düşüncesizce doyuma ulaşma isteği gözlemlenir.
 • Alışveriş çılgınlığı
 • Ani seyahatler,
 • Kişinin normal dönemine kıyasla aşırı ve bazen rastgele seks yaşamı,
 • Yüksek riskli yatırımlar bunlara örnek olarak verilebilir.

2. Bipolar depresyon dönemi

Bipolar depresyon döneminde ise kişi depresif bir ruh halindedir ve düşük öz saygıya sahiptir. Her zaman yaptığı aktivitelere karşı ilgi ve/veya haz eksikliği görülür. Mani halinin aksine yavaş konuşma, yorgunluk ve koordinasyonda yavaşlık mevcuttur.

Bipolar depresyon döneminin başlıca belirtileri şöyledir:

 • Konsantrasyon ve enerji seviyesi düşüklüğü
 • Üzüntü, çaresizlik, yalnızlık ve suçluluk duygusu
 • Uykusuzluk veya aşırı uyuma halleri
 • İntihar düşünceleri ve hatta girişimi

Manik Depresif Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Dr. Kesebir’e göre hastalığın tedavisi:

 • Akut dönem tedavisi, gözlem dönemi ve koruyucu tedavi olarak üç basamağa ayrılabilir.
 • Basamaklardan ilki olan akut dönem tedavisinin amacı hastalığın belirtilerinin ortadan kaldırılmasıdır.
 • İkinci basamak olan gözlem basamağı da tedavi yöntemleri açısından akut dönem tedavisi ile benzeşmektedir.
 • Üçüncü ve son aşama ise koruyucu tedavi aşamasıdır.

Bipolar bozukluk yineleyici olarak tanımlandığından koruyucu tedavi:

 • Hastanın yeniden atak geçirmesini önlemeye yönelik bir tedavi çeşididir.
 • Bu dönemde asli tedavi, hastanın rahatsızlık belirtileri göstermediği dönemi gözlemektir ancak eğer akut dönemdeki gibi yan etki varsa ortadan kaldırılması ve tedaviye uyum sürecinin sağlanması şeklinde tedaviler de uygulanır.

İlaç Tedavisi

Bipolar bozuklukta asli tedavi yöntemi olan ilaç tedavisi, yukarıda sayılan üç aşamada da uygulanır. İlaçlar hekim kontrolünde, uzmanların belirlediği dozlarda, belirlenen sıklıkta ve tavsiye edilen süre boyunca kullanılmalıdır.

Bu süre hastadan hastaya değişmekle birlikte belirli durumlarda hastanın hastalık belirtileri göstermediği zamana kadar olabilirken ömür boyu da sürebilir. Bipolar bozuklukta ilaç tedavisi asli tedavidir, çoğunlukla psikoterapi ile birlikte yürütülür.

Özellikle bilişsel terapi yöntemleri bipolar tedavisinde önem taşımaktadır.

Bipolar bozuklukta koruyucu tedavinin amacı bir daha hastalanmamak olduğundan Dr. Kesebir’e göre:

 • Tedavi çeşitleri farklılık gösterebilmekle birlikte bipolar bozukluğun kesin nitelikteki koruyucu tedavisi hastanın ömrü boyunca sürdürülmektedir.

Bütün bu sayılanlara ek olarak psikoterapi her zaman her aşamada hastaya fayda sağlayacaktır. Uzmanlar tarafından genellikle ilaç tedavisi başlangıcında psikoterapi önerilir ve iki tedavi eş zamanlı olarak yürütülür.

Bipolar Bozukluk Sosyal Hayatı Etkiler mi?

Kişi, hastalığı kontrol altında olduğu sürece iş, okul ve sosyal hayatını ve de genel olarak hayati ve mesleki işlevselliğini sürdürebilir. Bu sebeple ailelerin hastaya yaklaşımı ve gözlemleri çok değerli olmakla birlikte özellikle de erken teşhis bu bağlamda önem taşımaktadır.

Manik Depresif ve Cinsellik

Manik depresif kişilerde cinsel işlev bozuklukları sıklıkla görülür. İlaç kullanmayan depresyon hastalarının büyük bir yüzdesi cinsel işlev bozuklukları yaşamaktadır.

Bipolar bozuklukta ise:

 • Mani ve depresyon atakları cinsel anlamda zıt etki yaratabilmektedir.
 • Depresif atakta libido azalması, cinsel istek azlığı ve cinsel performans problemleri görülürken, manik atak geçirenler bu atak sırasında çoğunlukla libido artışı ve hiperseksüalite yaşarlar.
 • Bu durum çoğu zaman uygunsuz cinsel birliktelikler ile desteklenir.

Genel olarak manik depresif ve cinsellik konusunda kesin bulgu sayılabilecek derecede veriler bulunmamakla birlikte genel olarak varılan sonuçlar bu şekildedir.

Bulguların azlığının birçok sebebi olmakla birlikte, ilaçların etkisi ve cinselliğin tabu olarak görülmesinden ötürü hastalardan yeterli veri toplanamaması bu konuya örnek olarak verilebilir.

Özetle genel olarak:

 • Bipolar depresyon döneminde cinsel istek azlığı mani döneminde cinsel istek artışı ve hiperseksüalite görüldüğü söylenebilir.
 • Bazı çalışmalara göre kadın hastalarda mani döneminde hiperseksüalite daha sıklıkla görülmektedir.
 • Kişinin manik dönemlerinde yaşadığı bu cinsel problemler, sağlık problemlerini, enfeksiyon ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili riskleri de beraberinde getirmektedir.
 • Kadın bipolar hastalarında bu risklere ek olarak, plansız gebelik riski de bulunmaktadır.

Faydalandığımız Kaynaklar:

Kaynak1

Kaynak2

Kaynak3

Источник: https://evdesifa.com/manik-depresif-belirtileri/

Manik Depresif Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Manik-Depresif Hastalığı Nedir?

Haber güncelleme tarihi 01.07.2019 18:09

Manik Depresif Nedir?

Manik depresifin bir bipolar bozukluk olarak da adlandırılmaktadır. Bu rahatsızlığa iki uçlu duygu bozukluğu olarak bilinmektedir. Kişinin duygu durumlarında iniş çıkışların olduğu farklı bir ruh halidir.

Bu durum atakların yaşandığı duygu hali bozukluğudur. Manik depresif ataklarla devam eder. Manik depresif hastalığında kişide farklı durumlar görülmektedir. Manik depresif iki uçlu duygu bozukluğu olarak adlandırılmaktadır.

 Bir uçta kişi kendine olan özgüvenini kaybeder. Bu durum sebebiyle içine kapanır. Kişilerde az konuşma, isteksizlik, moralsizlik ve hüzün gibi durumlar görülür. Ruh halinde bir depresyon oluşur.

Kişide çöküş ve hayattan vazgeçiş vardır. Bir diğer uçta ise depresyonun tam tersi bir durum vardır. Kişide aşırı özgüven oluşur. Aşırı mutlu ve neşeli olma durumu görülür.

Sürekli gülme isteği ve birilerini güldürme isteği vardır. Kişi hayata bağlı mutlu bir insan olarak görülür. 

Manik Depresif Belirtileri Nelerdir?

Manik depresif belirtileri iki farklı şekilde görülmektedir. Manik depresif iki uçlu duygu bozukluğudur. Bu iki uçlu duygu bozukluğu, depresif uç belirtileri ve manik uç belirtileri olarak iki farklı şekilde görülmektedir.

Depresif Belirtileri

Depresif uç belirtileri depresyon hali olarak görülmektedir. Kişide aşırı isteksizlik yaşanır. Bu durum her konuda aynı şekilde devam eder.

Moral bozukluğu ve içe kapanma durumları görülür. Kişi aşırı şekilde durgun olur. Durgunluk hali sürekli devam etmektedir.

Enerjide düşüş ve yorgunluk hali vardır.

Konuşma isteği olmaz ve çok az konuşur. Mutsuz ve umutsuzdur. Özgüvende büyük oranda düşüş görülür. Bu durum tamamen ruh halini etkilemektedir.

Kendini sosyal ortamlardan geri çeker. Çevresindeki insanlarla görüşmek istemez. Kendine dahi bakmak istemez. Cinsel istekte azalma görülür.

Ruh hali sürekli bir çaresizlik durumundadır.

 • İsteksizlik
 • Moral bozukluğu
 • Durgunluk
 • Yorgunluk
 • İçe kapanma
 • Mutsuzluk
 • Enerjide düşüş
 • İştahsızlık
 • Az konuşma
 • Cinsel istekte azalma
 • Çaresizlik hissi
 • Özgüven eksikliği
 • Sosyal ortamlardan geri çekilme
 • Kendine bakmak istememe

Mani Belirtileri

Mani uç belirtileri ise diğer uç belirtilere göre farklılık gösterir. Bu belirtiler depresyonun aksine bir durum yaşanır. Kişi aşırı neşeli ve mutludur. Sürekli gülme isteği ve güldürme isteği vardır. Özgüveninde aşırı artış görülmektedir. Aşırı hareketlidir.

Düşüncelerinde ve çağrışımlarda hızlanma görülür. Sürekli bir konuşma hali vardır. Kişide coşkulu bir hal hakimdir. Düşünceleri daima iyimser yöndedir. Yaratıcılık yönü ön plana çıkar varsa artış görülür. Bu durum yeteneklerine de yansır. Yetenekleri yok ise bu dönemde ortaya çıkar, var ise büyük artış görülür.

Cinsel istekte büyük oranda artış yaşanır.

 • Neşeli hali
 • Coşku
 • Gülme isteği
 • Güldürme isteği
 • Özgüvende artış
 • Çok konuşma
 • İyimser bir bakış açısı
 • Düşüncelerde hızlanma
 • Çağrışımlarda hızlanma
 • Aşırı hareketlilik
 • Yaratıcılıkta artış
 • Yeteneklerde artış
 • Cinsel istek artışı

Manik Depresif Nedenleri?

Manik depresif farklı nedenlerden dolayı meydana gelebilen bir hastalıktır. Bu hastalığa etki eden nedenler bulunmaktadır.

Kalıtsal durumlar yani genetik durum bu hastalığa neden olan ilk faktörlerden biridir. Manik depresif hastalığında kalıtsal durumlar birinci derece akrabalarda olması nedeniyle meydana gelir.

Stres ve yaşanan olaylar kişiyi bu hastalığa sürükleyebilir.

Bazı olumlu olaylar bazı kişilerde olumsuz olarak görülebilir. Bu durumdan dolayı yaşanan olaylar kişiyi manik depresif yaşanmasına neden olabilir. Bazı kişilerde ise genetik yatkınlık bulunmaktadır.

Genetik yatkınlık genellikle kişinin kendisinde bir hastalığa olan yatkınlığıdır.

Bu nedenle kişinin genetik yatkınlığı manik depresife var ise bu hastalığa yakalanma riski de bulunmaktadır.

Manik Depresif Tedavisi

Manik depresif hastaları psikiyatrist gözetimi altına alınması gerekmektedir. Tedavi doktorun kontrolü altında devam etmelidir. Genellikle bu durum kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Kişinin hastalık derecesi de önem taşımaktadır.

Tedaviyi uygulamak için önemli olan unsurları hastalığın nedeni ve derecesidir. İlk olarak hastalık derecesi ve nedeni araştırılmalı ve bu duruma göre bir tedavi uygulanmalıdır. Tanı ve teşhis sonrasında tedavi uygulanmaya başlanmaktadır.

 Tedavi sürecinde önemli olan kişinin yaşadığı atakları, krizleri ve yaşanacak atakları engellemektedir. Bu nedenle ilaç tedavisi uygulanmaktadır. İlaç tedavisi atak, krizleri ve ileride yaşanacak atakları önlemektedir. İlaç tedavisi doktorun önerdiği şekilde devam etmelidir.

İlaç tedavisi belli bir süre sonra bu hastalığın bulguları ortadan kaldırabilir fakat bu durum hastalığın tamamen silindiğini göstermemektedir. 

Önerilen İçerik;

► Panik Atak Nedir? Belirtileri ve Tedavileri Nelerdir?

UYARI !

İçeriğimizde yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş, öneri ve bilgilendirme yazısıdır. Kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu karşısında mutlaka doktorunuza başvurunuz.

 Unutmayın sağlık sorunlarında uygulanan tedavi yöntemleri bireylerin biyolojisi, kalıtsal özellikleri, yaş, boy, kilo farklılıkları, alerjik yönleri ve bunlar gibi onlarca farklı duruma göre değişiklik gösterebilir.

Sağlık sorunlarınızın tedavisinde size ancak ve ancak doktorunuz yardımcı olabilir.

NeOldu.com

Источник: https://www.neoldu.com/manik-depresif-hakkinda-bilinmesi-gerekenler-10493h.htm

Bipolar Bozukluk, Bipolar Bozukluk Nedir? Belirtileri

Manik-Depresif Hastalığı Nedir?

Bipolar Bozukluk veya Manik Depresif  adıyla da bilinen Bipolar Bozukluk, riskli davranışlar nedeniyle ilişkilere ve kariyere zarar veren, tedavi edilmediği takdirde intihar yoluyla ölüme yol açabilen, ciddi bir psikiyatrik hastalıktır.Hastalıkla ilgili belirtiler ve Tedavi yöntemi konusunda yazıyı dikkatlice okumaya devam edin lütfen. Ve unutmayın hiçbirşey sonsuza kadar sürmez bu hastalığı tanırsanız ondan nasıl kurtulacağınızı öğrenebilirsiniz.

Manik Depresif Ya da diğer adıyla Bipolar Bozukluk Belirtileri Nelerdir ?

Bipolar Bozukluk Hastalığında, ruh halinde dönemsel değişiklikler yaşanır. Kişi ya ani heyecan ve mutluluk patlamaları yaşar. Ya da aşırı üzüntü ve depresyon halleri takınır.Aşağıda tüm belirtiler daha detaylı anlatılmıştır. Hastalık iki  aşamalıdır. Ve bu iki aşama birbirinin tam tersi etkiler yaratır.

Bipolar bozukluk, manik depresif

Birinci dönemde  Hasta; aşırı hareketli, enerjik, konuşkan, umursamaz, kendini güçlü hissettiği bir dönemi tanımlar.

Bu dönemde günlerce süren uykusuzluk, aşırı hareketlilik, durdurulamayan konuşma, sinirlilik, agresif davranış, çok fazla ve gereksiz alışveriş yapma en sık görülen belirtilerdir.

Manik dönemlerda bazı hastalar yaratıcılıklarının arttığını, işlerinin harika gittiğini belirterek tedaviyi reddedebilirler. Ancak hastalık ilerledikçe sonuçlar çok dramatik olabilir ve felaketle sonuçlanabilir.

Kişi umursamaz davranışlarda bulunabilir, aşırı para harcayabilir. Dürtüsel şekilde alınan riskli kararlar, davranışlar (uygunsuz iş anlaşmaları, alım/satım vb.), kişiliğine uygun olmayan şekilde rastgele cinsel ilişkiye girmesi hasta ve ailesi için finansal ve sağlık riskleri oluşturabilir.

Hastalığın ikinci döneminde de bir öncekine tamamen zıt olan ruh hali görülür. ‘Depresyon’ olarak tanımlanan bu dönemde üzüntü, ağlama, değersizlik/suçluluk hissi, enerji kaybı, haz kaybı, uyku problemleri ortaya çıkabilir. Depresif dönemler de aynı derecede teh taşıyabilir ve kişi intihar girişiminde bulunabilir.

Bu rahatsızlığa sahip olmak kimsenin suçu ya da hatası değildir. O yüzden lütfen kendinizi ya da çevreyi suçlamayın unutmayın suçlu aramak sadece size zaman kaybettirir. Önemli olan Manik Depresif hastalıktan bir an evvel nasıl kurtulabilirim soruunun cevabını aramaktır.

Şimdi Bipolar Bozukluk  Nedir Belirtileri Nelerdir Maddeler Halinde Bakalım ki akılda Kalsın. Maddeleri okurken lütfen bu belirtilerin sizde olup olmadığı varsa ne kadar sıklıkta olduğunu düşünün ve sonra doktorla paylaşınki size doğru teşhis koyabilsin.

Ayrıca yaşadığınız duydu değişiminin depresyon olduğunu düşünüyorsanız depresyon testi sayfamıza gözatmayı unutmayın

manik depresif ,Bipolar bozukluk nedir

Bipolar Bozukluk Nedir ? Bipolar Bozukluk Belirtileri Nelerdir

Hastalığın iki birbirine zıt evresi vardır:

1)

 • Yersiz/aşırı neşe hali, ya da öfke/sinirlilik/agresyon,
 • Aşırı konuşma, konudan konuya atlama,
 • Düşüncelerde hızlanma,   
 • Abartılı özsaygı, 
 • Alışılmışın dışında enerji, daha az uyku ihtiyacı,
 • İmpulsivite, düşüncesizce doyuma ulaşma isteği, (alışveriş çılgınlığı, ani seyahatler, aşırı ve bazen rastgele seks, yüksek riskli iş yatırımları, hızlı araba kullanma)

2)     

 • Depresif ruh hali ve düşük özsaygı,
 • Her zamanki aktivitelere karşı ilgi veya haz eksikliği,
 • Düşük enerji seviyesi,
 • Üzüntü, yalnızlık, çaresizlik, suçluluk duygusu,
 • Yavaş konuşma, yorgunluk ve zayıf koordinasyon,
 • Uykusuzluk veya aşırı uyuma,
 • İntihar düşüncesi, girişimi,
 • Düşük konsantrasyon,

Manik Depresif Hastalık Kimlerde daha sık görülür ?

Genellikle 15-24 yaş arasında görülür ve sıklıkla yaşam boyunca sürer. Her yaşta görülebilir (7’den 77’ye) ama en sık 20’li yaşların başında başlar. Her 100 kişiden 1-2’sinde görülür. Kadın-erkek arasında görülme sıklığı açısından fark yoktur.

Bipolar Bozukluk (Manik Depresif) Genetik midir ?

Hastalıkta genetik yatkınlık önemli bir risk olarak görülmektedir. Akrabalarının hiçbirinde bipolar bozukluk olmayanlarda hastalık görülme olasılığı %1-2 iken, birinci dereceden akrabasında (anne-baba veya kardeşlerinde) bipolar bozukluk olanlarda hastalığın görülme sıklığı %7-8’e yükselmektedir.

 Bipolar Bozukluk  (Manik Depresif) Teşhisi Nasıl Konulur ?

Psikiyatrik muayeneden sonra doktorunuz işaretleri ve belirtileri değerlendirir. Ayrıca kişisel tıbbi geçmişiniz ve aile geçmişiniz de gözden geçirilecektir.

Ayrıca doktorunuz, coşkun olduğunuz zamanları teşhis edebilmek için aile üyeleriyle de konuşmak isteyebilir. Ruh halini etkileyebilecek diğer ciddi hastalıkları araştırmak için laboratuvar testleri yapılır.

Beyin fizyolojisini değerlendirmek için bilgisayarlı Elektroensefalografi çekilir. Şüpheli durumlarda beyin MR ı da çekilebilir.

Manik Depresif

Bipolar Bozukluk  Tedavisi

Tedavinin akut tedavi ve koruyucu tedavi olmak üzere iki basamağı vardır. Akut tedavi hastalık belirtileri başladığı sırada, belirtileri mümkün olduğunca hızla yatıştırmak için uygulanır. Bu dönem hastanede yatarak tedaviyi de gerektirebilir.

Koruyucu tedavi ise yeniden hastalanmayı engelleme amacı taşır.

Akut tedavide öncelik hastanın ve çevresinin güvenliğinin sağlanması, intihar riski varsa önlenmesi, tanının netleştirilmesi, mani döneminde sakinlik verecek, depresyon döneminde ise ruhsal kalkınma sağlayacak tedavinin etkili ve güvenli biçimde uygulanmasıdır.

Biyolojik tedavide ilk adım ilaç tedavisidir. Ancak hastalık şiddetli, kişinin intihar riski var, daha önce ilaç tedavilerine bilinen direnç varsa Elektrokonvulsif tedavi (EKT) de ilk adımda uygulanabilir.

Yeni ilaçların kullanılır hale gelmesi ile EKT’ye ihtiyaç oranı azalmıştır ancak hala çok sayıdaki hasta için EKT en etkili tedavidir.

Bazı olgularda ilaçlara yanıt yetersizdir, kimilerinde ilaçlar yan etkileri sebebiyle istenilen doza çıkılamaz, bazı durumlarda ise hastanın intihar riskinin bulunması gibi sebeplerle ancak EKT’ nin sağlayabileceği hızlı düzelme elde edilmek istenir.

Modern anestezi teknikleri ile günümüzde EKT daha da güvenilir hale gelmiştir. Filmlerde görülen EKT sahneleri ya da elektrikli sandalye görüntüleri ile gerçek EKT uygulamasının hiçbir benzer yönü yoktur. EKT ağrılı değildir, hasta için ceza değildir. EKT uygulanmış çoğu hasta, dişçi koltuğuna oturmayı EKT’den daha stresli bulmuşlardır.

EKT (Elektro Konvülsif Tedavi) ve Manyetik Uyarım Tedavisi (tTMU – Tekrarlayan Manyetik Uyarım) tedavisi uygulanabilir.

Ekşi sözlükte bipolar bozuklukla ilgi deneyim yaşayanların yorumlarını okumak isterseniz ilgili ekşi sayfasına da bakabilirsiniz

Konu ile ilgili Aramalar,  Bipolar Bozukluk, Manik depresif , Manik Depresif nedir, Manik depresyon

Источник: https://www.depresyontestiyap.com/bipolar-bozukluk-bipolar-bozukluk-nedir/

Manik depresif Nedir? Manik depresif Ne demek? – Nedir.com

Manik-Depresif Hastalığı Nedir?

Manik depresif hastalığı “İki uçlu mizaç bozukluğu” veya “iki uçlu duygu durumu bozukluğu” olarakta bilinmektedir. Hastalığın diğer adı “Bipolar Depresyon” dur.

Bu hastalık nüfusun yüzde 1 yada 2'sini etkilemektedir. Kişinin duygusal durumu maniden (taşkınlık) depresyona doğru iki taraf arasında değişmektedir. Manik depresif durumlar sırasında kişi kendini aşırı mutlu ya da huzursuz hisseder. Ataklar arasında kişinin duygu durumu normal olabilmektedir.

Duygu durumdaki bu dalgalanmalar saatler, günler, haftalar ya da aylarca sürebilir. Sağlıklı kişilerdeki normal iniş ve çıkışların tersine, bu duygu durum dalgalanmaları şiddetli ve yaşamı tehdit edici olabilir.

Manik depresif hastalığının belirtileri nelerdir?

1. Maniye girmiş kişi (yani “manik” hasta) son derece neşelidir. Güler, şarkılar söyler, herkesle sohbet eder. Hatta genellikle etrafına neşe saçar.

2. Manide iştah artar. Kişi genellikle hayatında hiç olmadığı kadar yemek yer.

3. Manik hastanın uyku ihtiyacı azalır. Mesela günde üç saat uyur, ama son derece zinde, dinç olarak uyanır.

4. Manide insan son derece enerjiktir. Yerinde duramaz, sürekli gezer, koşuşturur, bir an durup dinlenme gereği duymaz.

5. Manik hasta kendisini oldukça güçlü, zeki, önemli, güzel hisseder. Her şeyi başarabileceğine inanır.

6. Manide cinsel istek artar.

7. İşyerinizde çalışan kendi halinde bir kadın günün birinde mesaiye alışılmadık derecede açık ve frapan kıyafetlerle gelebilir ve erkeklere laf atmaya başlayabilir.

8. Manik kişi çok konuşur. Hatta genellikle hiç durmamacasına, neredeyse nefes bile almadan ve yüksek sesle konuşur.

9. Manideki kişi konuşurken konudan konuya atlar, asla konu sıkıntısı çekmez. Manideki kişiye yüklü telefon faturaları gelir.

10. Manik hastanın düşünceleri hızlanmıştır. Aklına büyük bir süratle bin türlü düşünce üşüşür. Düşüncelerini durduramaz.

11. Manide hastanın dikkati artmıştır, küçücük ayrıntıları gözden kaçırmaz, ama dikkatini belli bir konu üzerinde sürdüremez (yani dikkati dağınıktır).

12. Manideki kişinin hafızası da güçlenmiştir. Çok zekice espriler yapar.

13. Manide insan çeşitli taşkınlıklar yapar.

14. Manideki kişi çok para harcar, cesurca ve hatta tehli yatırımlar yapar, işini bırakır, yeni işler kurar.

15. Manide hasta neşeli olmakla birlikte, kolaylıkla da sinirlenir.

16. Kendisiyle tartışmaya, fikirlerini eleştirmeye, taşkın davranışlarını engellemeye çalıştığınızda büyük bir öfkeye kapılır.

Hastalığın kaç türü vadır?

Hastalığın iki alt türü vardır: bipolar I ve bipolar II.

Bipolar I: Hastaların en az bir manik dönem geçmişi vardır, buna bazen majör depresif dönemler eşlik edebilir.

Bipolar II: Hastaların en az bir majör depresyon dönemi ve en az bir hipomanik (hafif coşkun) dönem geçmişi vardır.

Manik depresiflik hastanın yaşamını nasıl etkilemektedir?

Çoğunlukla bir hastalık olarak tanınmaz. Bu bozukluğu olan kişiler gereksiz yere yıllarca ıstırap çekebilir. Tedavi edilmediğinde, alkol ve madde kullanımı, bozulmuş ilişkiler, kötü iş okul performansı, finansal, sosyal sorunlar ve artan intihar riski gibi yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

Manik depresiflik genellikle hangi yaşlarda ortaya çıkar?

Manik depresif bozukluk herhangi bir kimseyi herhangi bir yaşta etkileyebilir. Tipik olarak ergenlik döneminin sonu (20’li yaşlar) ya da erişkinlik döneminin başında başlar. Ancak daha erken yaşlarda görülebilir. Ender de olsa ilk mani atığını 70’li yaşlarda geçirenler de var.

Manik depresiflik kimlerde görülür?

1. Bipolar bozukluk her dinden, her ırktan insanda görülebilir.

2. Toplumda her 100 kişiden birinde bu hastalık vardır.

3. Her 100 kişiden biri hayatında en az bir kere manik bir dönem geçirmiştir.

4. Dünyada en az 60 milyon, Türkiye’de 600 bin, İstanbul’da 100 bin kişi bipolar bozukluğa yakalanmıştır.

5. Bipolar bozukluk kadında ve erkekte eşit sıklıkta görülür.

6. Hastalık genellikle 20’li yaşlarda başlar.

Manik depresiflik diğer depresyon türlerinden ne kadar farklıdır?

Mevsimsel afektif bozukluk olarak da adlandırılan mevsimsel depresyon, her sene aynı zamanda oluşur. Çoğunlukla sonbahar veya kış zamanı başlar ve ilkbahar veya yaz zamanı biter. ”Kış sıkıntısı” veya ”kapalı yerde kalma sıkıntısından” daha fazla şey ifade eder. Bunun nadir bir türüne ”yaz depresyonu” denir, bahar sonu yaz başı başlar ve sonbaharda sona erer.

Bipolar II bozukluk nedir?

Manik depresif hastalığının alt türlerinden Bipolar I bozukluğun ana karakteristiği maniyken, bipolar II hipomani olarak bilinen daha hafif coşkulu dönemlere sahiptir. DSM-IV’e göre, mani ve hipomani arasındaki fark ”şiddet seviyesidir”.

Manik depresiflik tedavi edilebilir bir hastalık mıdır?

Evet, başarıyla tedavi edilebilir. Tedavide atak tedavisi ve koruyucu tedavi diye iki aşama var. Atak tedavisi hastanın zaman zaman geçirdiği manik veya depresif atakların tedavisidir. Manik atağın ayaktan tedavisi çok zordur. Hastanın genellikle hastaneye yatırılması gerekir. İlaçlarla hasta genellikle iki yada dört hafta içinde tam veya tama yakın düzelme gösterir.

Mani atağının çok ağır olduğu veya ilaçlarla düzelmediği durumlarda, halk arasında “şok tedavisi” olarak bilinen elektrokonvülsif tedavi uygulanır. Depresif atak sürecinde ise depresyon tablosu ağır değilse hasta yatırılmadan da tedavi edilebilir. Bipolar bozukluk içinde görülen depresyonlarda genellikle antidepresan ilaçlardan kaçınır ya da çok dikkatli kullanırız.

Zaman zaman başka sinir sistemi ilaçlarıyla tedaviyi tercih ederiz. Ağır veya dirençli depresyonlarda şok tedaviye başvururuz. Bipolar bozuklukta lityum gibi ruh hali stabilizerleri kullanılabilir.

Antikonvülzanlar, antipsikotikler ve benzodiazepinler de ruh halini dengelemek için kullanılabilir. Bazen antidepresanlar depresif ruh halini desteklemek için ruh hali stabilizerleriyle beraber verilir.

Manik depresiflik hastalığına yakalanan ünlüler kimlerdir?

Marilyn Monroe, Britney Spears, Kurt Cobain, Sylvia Plath, Mel Gibson, Axl Rose, Sinead O'Connor, Russel Brand, Robert Downey Jr, Winona Ryder bu hastalığa yakalana ünlüler arasındadırlar.

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Источник: https://www.nedir.com/manik-depresif

Manik Depresif (Bipolar) Bozukluk Nedenleri Ve Belirtileri – Sağlık Ocağım .NET

Manik-Depresif Hastalığı Nedir?

Manik depresif (bipolar) bozukluk, kişinin ruh halinde-halk dilinde haleti ruhiye denilen yani kişinin duygu durumunda iniş çıkışlar ile seyreden, ataklar şeklinde gelen bir duygu durumu bozukluğudur. Bipolar bozukluk şizofreni değildir. Bipolar bozukluk tam düzelmeler ile seyreder, ataklar halinde seyreder, bazen bir iki atak sonrası yaşam boyu tekrar etmeyebilir.

Bipolar bozukluk farklı isimler ile adlandırılır. En çok bilinen manik depresif hastalık, iki uçlu mizaç bozukluğu, iki uçlu duygu durumu bozukluğu şeklinde isimler ile adlandırılan bir depresyon bozukluğudur. Bu hastalıkta iki tane uç vardır.

Bir uçta depresyon denilen içe kapanma, az konuşma, kendine güvenememe, isteksizlik, moralsizlik, çökkünlük gibi depresyonel bir durum var iken, diğer uçta ise depresyonun tam tersi bir durum söz konusudur.

Kişinin kendine olan güveninin artması, ayağının yerden kesilmesi, çok konuşma, gülme, güldürme, aşırı bir neşe hali, aşırı neşeli olma gibi ataklar şeklinde gelen bir durumdur.

Manik depresif (bipolar) bozukluk neden olur?

Bipolar bozukluğa neden olan etkenlerden biri genetik yatkınlıktır. Bu genetik eğilim kalıtımsal ya da sadece kişiye özel genetik yatkınlık şeklinde olabilir. Bu eğilim yaşamın bir noktasında tetiklenebilir. Zorlanma, uykusuzluk, stres gibi etkenler ile tetiklenebilir veya kendiliğinden atak şeklinde gelişebilir. Atakların başlangıcında hasta bu durumu hissetmeyebilir.

Manik depresif (bipolar) bozukluk tipleri

Son yıllarda bipolar bozukluğun tanımlanmış çok fazla tipi gündeme gelmiştir. Psikiyatri camiasında bu durum eleştirilere neden olmuştur. Bipolar bozukluğun çok fazla alt tipleri tanımlanmıştır. Fakat bipolar bozukluğun Uluslararası kabul görmüş genel olarak iki tipi mevcuttur. Birincisi bipolar tip bir, ikicisi ise bipolar tip ikidir.

Tip 1 bipolar bozukluk nedir : Tip 1 bipolar bozukluk kişinin yaşamı boyunca en az bir manik atak geçirmesidir.

Tip 2 bipolar bozukluk nedir : Bipolar tip 2’de manik atak görülmediği gibi hipomanik ataklar görülür. Yani mani’ye ulaşmayan daha düşük neşe halleri olur ve daha çok depresif ataklar görülür.

Manik belirtiler ile depresif belirtilerin karıştığı miks tabloya tip 2 bipolar bozukluk denir. Tip 2 bipolar bozuklukta hem depresif hemde manik uçta, intihar etme isteği yüksektir.

İntihar riskinin en yüksek olduğu bipolar grubu miks tip bipolar bozukluğu olan gruptur.

Manik depresif (bipolar) bozukluk belirtileri

Bipolar bozukluğun tam Türkçe karşılığı iki uçlu bozukluk demektir ve bir uçta depresyon durumu, bir uçta ise mani bozukluğu (aşırı neşe hali) durumu söz konusudur.


Manik (tip 1) bipolar bozukluk belirtileri :Manik bipolar bozukluk durumunda depresyondaki belirtilerin tam tersi belirtiler görülür.

Kişinin kendine olan güveninde bir artma, neşe hali, coşku ve taşma hali zaman zaman, gülme, güldürme, hayata hep iyimser bakma, düşüncelerde bir hızlanma, çağrışımlarda bir hızlanma, fikir uçuşmaları, bazı hastalarda manik dönemde yaratıcılıkta bir artış, para harcamada artma, gezip tozmada artma, sosyal ilişkilerde artma, cinsel arzuda artış, alışveriş yapma isteğinin artması, kıpır kıpır bir hal, çok konuşma, aşırı hareketlilik gibi (insan tutum ve davranışlarında bir kabarma hali) şeklinde belirtiler görülür. Bu durum mani olarak adlandırılır.

Fakat hem manik atakların hemde depresif atakların daha az şiddetli formları vardır. Manik atak denilebilmesi için bu şiddetli tablonun en az bir hafta sürmesi gerekir ve 4 gün süren daha hafif bir tablo hipomani olarak adlandırılır. Depresyon atak denilebilmesi için de depresyonel tablonun en az iki hafta gün boyu süren belirtilerin eşlik etmesi gerekir.

Depresyonel (tip 2) bipolar bozukluk belirtileri : Kişide depresyon bozukluğu olduğunda morali aşırı çökkün, hiçbir şeyden ze almama ya da eskiden ze aldığı şeylerden keyif almama, hiçbir şey yapmak istememe, durgunluk, moral bozukluğu, içe kapanma, sosyal ilişkilerden uzaklaşma, kendine bakmak istememe, genel bir uykusuzluk hali, genel bir iştahsızlık, cinsel istekte azalma gibi yaşamsal birçok durumda genel bir çöküş durumu ve bazen yaşamak bile istememe gibi depresyona girme atakları şeklinde kendini gösterir.

Manik depresif (bipolar) bozukluk teşhisi

Manik depresif bozukluğun teşhis edilebilmesi için kişinin bir psikiyatri uzmanının karşısına getirilmesi gereklidir. Çünkü kişi kendisi depresyon atağı geçirirken dışarı çıkmak istemediği için doktora da gitmek istemez.

Manik ataklar sırasında da kişi kendinden yeteri kadar memnun olduğu için, bir anormallik olduğunu kabul etmez. Dolayısı ile her iki durumdayken de doktora gitmeyeceği için hastalığını fark etmesi mümkün değildir. Bu gibi bir durumda kişinin çevresi ve yakınlarının tutumu önemlidir.

Kişinin yakınları uygun bir dille veya yöntem ile hastayı doktora gitmeyi ikna etmelidir.

Teşhiste kişinin kendi yakınmaları önemlidir. Kişi şikayetlerinden bahsetmese bile doktora sunduğu tablo tanıda zaten yardımcı olur. Teşhiste hastanın yakınlarının da ifadesi çok önemlidir.

Çünkü atak öncesi dönem, atak hali, kişinin davranışlarındaki değişimler hastanın yakınları tarafından doğru anlatılır ise teşhiste oldukça yardımcı olur. Fizik muayene sonrası hastadan bir emar filmi veya beyin tomografisi, hormon testleri için kan testleri yapılır.

Kişinin alkol veya madde kullanımı var ise buna bağlı manik veya depresif ataklar görülebilir.

Manik depresif (bipolar) bozukluk tedavisi

Bipolar bozukluk tedavisinde koruyucu olarak ve atak giderici olarak kullanılan bazı ilaçlar verilir. Bu ilaçların faydası, atak halinde kriz belirtilerini yatıştırmak, tekrar atak gelmesini önlemektir. Halk arasında çok yanlış bir düşünce söz konusudur.

Atak yatıştıktan sonra, belirtiler geçtikten sonra hastalık geçti diyerek tedaviyi bırakmak doğru değildir.

Bipolar bozukluk ya da manik depresif hastalık gibi bir hastalığa sahip kişiler ve ailelerin bilmesi gereken önemli bir nokta, bu durum uzun süreli, hiç bir şikayet olmasa bile takip gerektiren ve ilaç kullanılması gereken bir hastalıktır.

Tedavi sürecinde bazı kriterler vardır. Bu kriterler, kişi 2 ya da 2’den fazla atak geçirmiş ise, ailesinde psikiyatrik bozukluk geçiren biri var ise tedavi süreci uzun tutulur.

Hastanın ne kadar süre ilaç kullanması gerektiğini hastalığın seyrini ve hastanın iyileşme durumuna bakılarak karar verilir. Bipolar bozukluğu olan hastaya hiçbir zaman ömür boyu ilaç kullanacaksın denilmez.

Hasta ne kadar ilaca ihtiyaç duyuyor ise o kadar süre ve hastanın durumuna göre ilaç tedavisi sürdürülür.

Bu sürenin kararı, hastanın ailesinde bu tip bir bozukluk, kendisinin daha önce buna benzer bir durum yaşamış olması, atakların hangi sıklıkta geldiği, kişinin alkol ve madde kullanım varlığı, ek bir psikiyatrik bozukluk varlığı, bu bozukluğa neden olabilecek başka bir hastalık varlığı gibi durumların varlığına bakılarak tedavi süresine karar verilir.

Manik depresif (bipolar) bozukluk önlenebilir mi?

Bipolar bozukluk için sıfırlayıcı bir tedavi yöntemi yoktur. Fakat uygun tedavi ile kişiye gelen ataklar en azından % 60 oranında azaltılabilir.

Kişi ilaçlarını düzenli kullanır ve kontrollerini düzenli gider ise ataklardan en az % 60-70 korunabilir. Bazı hastalarda ve bazen tedaviye rağmen ataklar görülebilir.

Bu durum hastalığın şiddetine, genetik yatkınlığına, niteliğine göre hastalığın seyri değişebilir. Bu durumda hastanın ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi önemlidir.

Hastalığı tetikleyen bazı faktörler vardır. Bipolar bozukluğu en çok tetikleyen durumlardan biri uyku bozukluğudur. Hasta 2-3 gün uykusuz kalır ise atak tetiklenebilir. Diğer tetikleyici faktör ise aşırı stres, zorlanma, kilitlenme durumlarından mümkün olduğunca uzak durmak gerekir.

Ayrıca alkol veya madde kullanımı da kişinin yaşamını eklenir ise bunlarda atakları tetikleyebilir. Bazı ilaçlar (bazı antidepresanlar, kortizonlu ilaçlar, steroid içeren ilaçlar gibi) kişilerde bipolar bozukluğa yol açabilir.

Kısacası bipolar bozukluğu olan kişinin ve yakınlarının atakları tetikleyen faktörler konusunda bilgili ve dikkatli olmaları gereklidir.

Psikolojik hastalıklar ile ilgili benzer sağlık konuları

Источник: https://www.saglikocagim.net/manik-depresif-bipolar-bozukluk/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть