Menisküs Yırtıkları

Diz Eklemindeki Menisküs Yırtıkları

Menisküs Yırtıkları

Memorial Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları menisküs hastalığı ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi verdi.

Günümüzde spor faaliyetleri ve fiziksel form hedefleyen egzersizler rağbet gördükçe diz yaralanmaları da her yaştaki insanlarda gittikçe daha sık görülmektedir. Diz eklemi vücuttaki en büyük eklemdir. Diz eklemi 3 kemikten oluşmaktadır.

Yukarıda uyluk (femur) kırığı aşağıda bacak (tibia) kemiği ve öndeki parça diz kapağı (patella) kemiğidir. Diz eklemi fleksiyon ve ekstansiyona izin veren menteşe tipi eklem olmasına rağmen,hareket esnasında rotator eklem fonksiyonu da gösterir.

Eklem yüzleri birbirlerine çok uygun olmadığı için eklem yardımcı dokularla güçlendirilmiştir. Bunlar diz eklemi bağları (Ligamentler) ve çukur şeklindeki kıkırdaklar (Menisküsler)'dir.

Anatomi:

Her dizde iç ve dış olmak üzere iki adet fibrokartilajinöz yapıda bulunan menisküsler vardır. Menisküsler yarım ay şeklinde, periferik kısımlarının koveks ve kalın içe doğru incelerek seyreden (enlemesine kesitlerde) üçgen biçiminde olup tibia eklem yüzünün 3/2 örtecek şekilde yerleşir.

Menisküsler kompresyona direnç gösterecek biçimde yoğun sıkı örgü şeklinde kollajen lifleri bulunan elastikiyeti olan ve önemli görevleri üstlenmiş yapılardır.

Menisküslerin şok abzorbe edici görevi, eklem kıkırdaklarının beslenmesine yardımcı diz stabilitesini sağlar ve yükün daha geniş bir alana dağılmasını ve eklem kıkırdaklarının yüksek basınçtan korunmasını sağlar.

Etyopatoloji:

Menisküs yırtıkları her yaşta görülebilmektedir.Ancak oluş mekanizmaları farklıdır. Genç insanlarda menisküs dokusu sağlam olduğundan ciddi travmalar sonucu yırtılırlar. Menisküs yırtığına neden olan travma ve zorlamaların kapsül, yan ve çapraz bağlarda yaralanmalara neden olduğu unutulmamalıdır.

İleri yaşlarda menisküs dejenerasyondan dolayı zayıflar ve çok basit diz hareketlerinde bile yırtılabilir. İç menisküsün daha geniş kalın olması ve medial yan bağa sıkıca yapışmış olmasından dolayı daha hareketli olan dış menisküse göre 5-7 kat daha sık olarak yaralanır ve yırtılır.

Menisküs yırtıkları yırtık biçimine göre sınıflandırılmıştır: – Uzunlamasına yırtıklar; menisküs kenarına paraleldir, kısmi veya tam olabilir.

– Enlemesine yırtıklar; menisküsün superior ve inferior yüzlerinin ayrılması şeklinde olur – Oblik yırtıklar – Radial (perifere dikey) yırtıklar – Değişik tip yırtıklar(flep şeklinde, kova sapı şeklinde, papağan ibiği şeklinde, karışık veya dejeneratif menisküs yırtıkları) Menisküste damarlı kısım periferde olduğu için iyileşme ancak bu bölgede olur.Bu nedenle son yıllarda artroskopik cerrahinin gelişmesiyle periferik menisküs yırtıklarının onarımı başvurulan onarım yöntemlerinden biri olmuştur.

Klinik Bulgu Ve Belirtileri:

Menisküs yırtıklarının büyük çoğunluğunda ağrı, şişlik ve kitlenme gibi üç ana belirti vardır. Ağrı en önemli belirtidir ve sıklıkla yırtık olan menisküs tarafında eklem hizasında olur.

Merdivende ve çömelirken ağrı artar kitlenme yırtık olan menisküs parçasının eklem aralığına sıkışması ile olur ve bükülen diz uzun süre açılamaz. Menisküs yırtığı olan dizde sıklıkla sıvı birikmesi de olur. Hasta bunu dizinde şişme ve dolgunluk hissi olarak algılar.

Duyarlılık eklem aralığı boyunca bulunabilir, bu menisküsün periferik yapışma yerlerindeki yırtılma veya zorlanmaları gösterir.

Tanı:

Tanıya anamnez, fizik muayene, menisküse yönelik özel testler, radyo-diagnostik yöntemler ve artroskopiyle ulaşır hastanın hikayesi yaralanmanın oluş şekli ve zamanı,travmanın şiddeti, şikayetleri, muayene bulguları ve özel testler (mcmurray, Apley testleri) ile menisküs yırtığından şüphelenilebilir.

Düz röntgen grafilerinde menisküsler görülmez; ancak dizdeki başka anormallikleri görme açısından çekilmesi önerilir. En iyi tanı aracı manyetik rezonanstır(MRI) Menisküs yırtıklarını %80-93 arasında gösterir, ayrıca beraberinde diğer eklem yapıları da görülür.

Eğer bunlarla tanı konulamazsa artroskopi ile dizin içine bakılarak tanı kesin olarak konulabilir.

Tedavi:

Konservatif tedavi:Akut bir diz travmasını takiben,dizdeki patolojilerin tanısı konulana kadarki ilk tedavi kanservatif olmalıdır.Öncelikle ekstremite yükten arındırılarak,istirahata alınır. Semptomik tedavi medikal olarak anti enflamatuvar ve analjezik ilaçlarla sağlanır.

Akut belirtilerin azalmasından sonra diz eklemi dikkatlice muayene edilir ve bulgulara göre tedavisinin gidişi saptanır. İlk tedavi yaralanmanın şiddetine bağlı olarak ortalama 10 ila 20 gün sürdürülür. Bu süre sonrasında yük verilir.

Bundan sonraki aşamada dizde lokalize palpasyon ağrısı devam ediyor; ancak bağ sistemi sağlamsa kitlenme ve hidroartroz yoksa konservatif tedaviye devam edilir.Dize elastik bandaj veya dizlik sarılır.

Hastanın sportif aktivitelerine ara vermesi söylenir ve progressif quadriceps egzersizlerine devam edilerek hasta izlenir.

Cerrahi Tedavi:

1-) İlk tedaviyi takiben tekrarlayıcı ağrı ve süregelen effüzyonlar ve de kilitlenme gibi septomlar günlük veya sportif yaşamı engellemeye başladığı anda menisküse yönelik cerrahi tedavide maximum menisküslerin korunmasını hedefleyen menisküslerin cerrahi olarak çıkarılması yani menisektomiler, menisküsün bütünü çıkarılmasını içeren total menisektomiler veya yalnız yırtık parçanın çıkarılmasını içeren parsiyel menisektomiler şeklinde yapılır. 2-) Pereferik yırtıklarda yırtığın dikişlerle tespit edilerek menisküs tamirleri menisküs tedavilerindeki son aşama menisküs transplantasyonlarıdır.Daha önce menisküsü alınmış hastalarda gelecekte karşılaşılacak dejeneratif değişiklikleri önlemek ve diz stabilitesine olan katkılarına tekrar kazanabilmek için alternatif bir yöntemdir. Son yıllarda giderek uygulama alanı bulan transplantasyonda ilke, kadavradan alınan menisküs dokusunun transplante edildiği yeni dizde de canlılığını sürdürmektedir.

Artroskopi:

Tüm dünyada büyük eklem yaralanmalarının tanı ve tedavilerinde çok sık kullanılan bir yöntemdir. Hastaya zarar vermeyen minor cerrahi bir işlemdir.

Artroskopi teknik olarak çok küçük ameliyat kesileri yardımıyla eklem içerisine yerleştirilen kurşun kalemden daha ince aletler ile ve fiberoptik kamera yardımıyla monitör ekranından eklem içerisinin net bir şekilde görüntülenmesi esasına dayanır.

Eklemin sağlamlığını temin eden yapılara bir zarar verilmediğinden hastalarımız artroskopi sonrası çok kısa sürede eski işlerine ve aktivitelerine dönebilmektedir. Ameliyat sonu cilde dikiş atılmaz. Hastaların büyük çoğunluğu aynı gün içinde taburcu edilebilmektedir.

Bilgi ve Randevu İçin : 444 7 888

Güncellenme Tarihi: 30 Nisan 2009Yayınlanma Tarihi: 30 Nisan 2009

Benzer Sağlık Rehberleri

Источник: https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/diz-eklemindeki-meniskus-yirtiklar/

Menisküs Yırtığı Nedir? Menisküs Yırtılması Belirtileri – Sağlık Ocağım .NET

Menisküs Yırtıkları

Menisküsler, dizde bulunan kıkırdak dokudan oluşmuş yapılardır. Bu dokular dizde üstte ve altta bulunan iki ana bacak kemiğinin birleştiği yerde bulunmaktadır.

Menisküslerin görevi yukarıdan gelen uyluk kemiği ile aşağıdaki kaval kemiği arasındaki yaylanmayı sağlamaktır. Dizin içinde ve dışında C şeklinde iki ayrı menisküs vardır ve bu menisküsler, vücudun ağırlığını tıpkı bir arabanın süspansiyon mekanizması gibi yaylandırma ve taşıma ile görevlidir.

Menisküs yırtılması nedenleri

Menisküs yırtılması genellikle iki şekilde oluşur; birincisi genç yaşta görülen ve hastanın yüzde yüz bir travma geçirmesi sonucu oluşan yırtılmalar dır.

Travma nedeniyle dizin dönmesi sonucu oluşan menisküs yırtılması oluşur, fakat dizin dönmediği durumlarda menisküs çok fazla etkilenmez.

Menisküs yırtıkları genellikle futbolcularda, kayak yapanlarda, basketbol oynayanlarda, tenis oynayanlarda ve voleybolcularda daha sık görülür ve ısınmadan spora başlamak önemli bir etkendir.

Diğer bir menisküs yırtılmaları ise 55 – 60 yaş üstü bireylerde herhangi bir travma olmadan da oluşabilen yırtılmalar dır. Bu tip menisküs yırtılmaları yaşın ilerlemesi sonucu menisküsün incelmesinden kaynaklanır.

Son yıllarda sportif faaliyetlerin artmasına bağlı oluşan erişkin tip menisküs yırtılması şeklindeki yırtılma, diğer tip ise menisküslerin doğuştan yapısal olarak hatalı gelişmeleri sonucu oluşan yırtılmalar şeklinde çocuklarda da menisküs yırtılmaları oluşabilmektedir.

Menisküs yırtılmalarının bir diğer tipi ve nedeni ise menisküs kistidir (menisküs kistinin eşlik ettiği yırtılma tipi).

Menisküs yırtılması belirtileri

Menisküs yırtılmaları hastanın yaşına, yırtılmanın nedenine, tipine ve derecesine göre  farklı belirtiler gösterebilir.

Genç yaşta oluşan menisküs yırtıkları genellikle travma nedeniyle oluşacağı için geçirdiği kazadan dolayı hastanın dizinde önce şişlik oluşur ve buna takiben hastada ağrı, özellikle dizin dönme sırasında artan ağrı, eğer büyük bir yırtık oluşmuşsa dizde kilitlenme gibi belirtiler görülür. Dizdeki şişlik 10 gün kadar sürer.

İleri yaş menisküs yırtıkların da travma olmamakla birlikte ani başlayan bir ağrı, yürüme mesafesinde kısalma ve zorlanma gibi şikayetler olur.

Menisküs yırtıkları nasıl teşhis edilir?

Menisküs yırtığı tanısını koyabilmek için, öncelikle hastanın öyküsü alınır ve menisküse yönelik bazı testler yapılır. Genellikle ağrı, şişlik ve dizin kilitlenmesi en önemli bulgulardır. Fizik muayene esnasında menisküs patolojilerinde tanıya yönelik en önemli klinik bulgu eklem hattı boyunca bölgesel hassasiyettir.

Bunların yanı sıra menisküs yırtığı tanısını alabilmek için bazı muayene testleri vardır. Bu testler; McMurray testi, Apley testi ve Ege’s testi gibi testlerdir. Bu testlerin yanı sıra, radyolojik yöntemler (örn.

arka ve yan tanjansiyel grafiler, manyetik rezonans görüntüleme, atroskopik cerrahi gibi yöntemler) kullanılır.

Menisküs yırtıkları nasıl tedavi edilir?

Menisküs yırtıklarında tanı konulduktan ve radyolojik değerlendirme yapıldıktan sonra yırtığın yerleşim yerine ve büyüklüğüne göre bir tedavi planlanır.

Menisküs C harfi gibi düşünüldüğünde, bu C harfini benzeyen menisküslerin kırmızı zon, kırmızı beyaz zon ve beyaz zon denilen bölümleri vardır. Kırmızı bölüm, menisküsün beslenebilen bölümü, kırmızı beyaz bölüm yarı beslenebilen bölümü, beyaz bölüm ise hiç beslenemeyen bölümüdür.

Kırmızı veya kırmızı beyaz zon denilen bölümde bir menisküs yırtığı oluştuğunda bu hastalarda genellikle ameliyat gerekmez, çünkü bu bölüm beslenebildiği için bu bölümde uygun destek tedaviler ile iyileşme sağlanabilir. Fakat beyaz zon denilen bölümde oluşan yırtık beslenmediği için ameliyat edilmesi gerekir.

Çünkü bu bölüm ameliyat edilmezse hastanın sorunları devam eder.

Kırmızı ve kırmızı beyaz bölüm menisküs yırtıklarında 6-12 hafta süresince fizik tedavi, soğuk uygulama ve koltuk değneği desteği, ağrı kesici ilaçlar, istirahat gibi konservatif tedaviler uygulanır.

 Bütün bu tedavilere rağmen bu bölgedeki menisküs yırtıklarında iyileşmeme oranı ortalama % 20- 25 arasındadır, bu hastalarda yine cerrahi tedavi (günümüzde genellikle artroskopik menisektomi) gerekebilir.

Erken dönem yapılan tamirler, geç dönem yapılan tamirlere göre daha avantajlıdır.

Menisküs yırtılmalarını önlemek için neler yapılabilir?

Menisküs yırtılmasını engellemek için 50-60 yaş sonrası hastaların (özellikle fazla kilo sorunu olanların) fazla kilolarını vermeye çalışmaları, diz eklemi çevresindeki kasları kuvvetlendirmeleri ve gerekirse bu kasları güçlendirmek için fizik tedavi uzmanına başvurmaları oldukça önemlidir.

Genç yaşlarda oluşan menisküs yırtılmalarında hastaların alabileceği önlemler arasında spor yapan kişilerde uygun ayakkabı seçilmesi, adalenin alışmadığı bir şekilde spora ısınmadan başlanmaması ve spor yaptıktan sonra soğuma egzersizlerinin de unutulmaması gibi önlemler sayılabilir.

Diz hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

Источник: https://www.saglikocagim.net/meniskus-yrtg/

Menisküs Neden Olur, Belirtileri, Tedavisi

Menisküs Yırtıkları

menisküs neden olur, belirtileri, tedavisi

Menisküs; aşırı zorlayıcı hareket edilmesi sonucunda diz eklem bölgesindeki dokularda ortaya çıkan kıkırdak yapının yırtılmasına denir. Menisküs diz eklemlerinde yer alan ve vücudun yük taşıma ile aktarımından sorumlu olan bölgedir.

Diz kapakları arasında C harfine benzeyen 2 adet disk bulunmaktadır. Menisküs olarak adlandırılan bu diskler vücutta adeta amortisör görevi görmektedirler.

Daha çok sporcu kişilerde görülen menisküs yırtığı rahatsızlığı sporcu hastalığı olarak bilinse de son zamanlarda sporla uğraşmayan kişilerde de yaygın bir şekilde görülebilmektedir.

Menisküs Yırtığı Neden Olur

İnsan vücudunda en çok yaralanan bölge olan menisküsler aşırı yük ile zorlandığında, ani ve ters hareket edildiğinde ya da diz aniden katlandığında yırtılabilir. Vücut için ve özellikle diz bölgesindeki eklemlerde önemli görevleri olan menisküs disklerinin sağlığını korumak da bu nedenle çok önem arz etmektedir.

Eklem sağlığı ve yağlanması, şok emilimi sağlaması, kuvvetlerin dağılımı gibi önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Diz yaralanmaları arasında en çok karşılaşılan durum olan menisküs yırtığı her yaştan bireyde görülmektedir. Menisküste ortaya çıkan yırtığın derecesi hissedilen ağrının şiddetini ve tedavi sürecini de oldukça etkilemektedir.

Menisküs yırtığına neden olan faktörlerin şu şekilde olduğu söylenmektedir ;

 • Basketbol veya futbol gibi temas gerektiren sporlarda alınan sert darbeler
 • Hızlı bir şekilde çömelme pozisyonu almak ya da çömelme pozisyonundan hızlı bir şekilde ayağa kalkmak
 • Ani dönüş ve durma hareketi yapmak
 • Diz üzerine yük binmiş iken ya da dizlerden hafif eğilmiş pozisyonda iken vücudu döndürmeye çalışmak
 • Osteoartrit hastalığı

Menisküs Belirtileri

menisküs belirtileri

Menisküs çocuk, ergen ve yaşlılarda görülebilen bir rahatsızlıktır. Dolayısıyla çocuklarda görülen menisküs belirtileri ile yaşı ilerlemiş kişilerde görülen menisküs belirtileri farklılıklar gösterebilir. Menisküs yırtığı olduğunda diz bölgesinden ses gelebilir.

Kişi kayma veya patlama hissine kapılabilir. Diz eklemi kilitlenebilir ya da düzelttikten sonra tekrar eğilemeyebilir. Özellikle dizde menisküs yırtığı var ise bölgede şişme, şiddetli ağrı görülmektedir.

Hareket kısıtlanması, dizde boşa gitme hissi, diz bölgesinde ısı artışı gibi belirtiler ile de menisküs rahatsızlığı ortaya çıkmaktadır.

Menisküs Yırtığı Tedavisi

menisküs tedavisi

Menisküs yırtığı dikilebilir ve tedavisi mümkün olan bir rahatsızlıktır. Ancak bazı durumlarda menisküs yırtığı dikilmesine ihtiyaç duyulmadan ve cerrahi müdahaleye gerek duyulmadan tedavi edilirken bazı durumlarda yırtıklar o kadar ileri seviyede olabiliyor ki diz artık eski sağlığına kavuşamıyor.

Yırtılmanın meydana geldiği yerde kan damarları yoğun olarak bulunuyorsa iyileşme süreci daha hızlı gerçekleşirken kan damarları yoğun değilse iyileşme süreci daha zor ve uzun olabilmektedir. Menisküs yırtığının 4 evreden oluştuğu, 1. ve 2. Evrede cerrahi müdahaleye gerek duyulmadığı ancak 3. ve 4.

Evrelerde ise cerrahi müdahaleye gerek duyulduğu bilinmektedir.

1. ve 2. evresinde menisküs yırtığı olan kişilerin tedavisi için öncelikli olarak önerilen dinlenme. Dizde olan baskıyı azaltmak için dinlenmek ve yürürken bir süre koltuk değneklerinden destek almak işe yarar bir uygulamadır. Ayrıca buz uygulaması diz ağrısını ve şişliği azaltmaktadır.

Bunun için 15 – 20 dakika boyunca uygulanması tavsiye edilen buz kompresi ilk 48 saat ve her 3 – 5 saatte bir yapılmalıdır. Bunun yanı sıra reçetesiz satılan ve düşük dozda olan ağrı kesici ilaçlar da bir miktar ağrıların dinmesine yardımcı olmaktadır.

Elastik bir bant ya da bandaj ile dizi sıkıştırmak ve sabitlemek de kan akışını ve baskıyı azaltacağı için menisküs ağrısını hafifletmektedir. Cerrahi müdahaleye gerek duyulmayan menisküs yırtığı tedavisinde bir diğer uygulama ise fizik terapidir.

Diz bölgesindeki kasları güçlendirmek ve dize binen yük dağılımını eşitlemek için fizik tedavi oldukça fayda sağlamaktadır.

3. ve 4. Evresinde menisküs yırtığı olan kişiler için tedavi yöntemi ise ameliyattır. Diz cerrahinde gelişen teknolojiler sayesinde gerek duyulan cerrahi müdahaleler neticesinde çok olumlu sonuçlar alınmaktadır. Menisküs teşhisi için öncelikle kişi fiziki muayeneye alınır. MRI çekilir. Yırtığın yeri, tipi ve derecesi belirlenmeye çalışılır.

Yırtığın seviyesine göre cerrahi bir müdahale gerekiyor ise kapalı yöntem adı verilen artroskopi yapılır. Ucunda kamera olan ince uçlu cihazlar ile hem diz içi görüntüleme hem de hasar görmüş menisküsün onarılması işlemleri yapılır. Yaklaşık 15 – 20 dakika süren bu operasyon bölgenin lokal olarak uyuşturulması ile yapılmaktadır.

Anestezi uyuşukluğu geçmesi ile birlikte (2 – 3 saat sonra) hasta yürüyebilmektedir. Operasyon bittikten sonra aynı gün içinde hastanın evinde dönmesini mümkün kılan bu yöntem sonrası kişiye birkaç hafta istirahat ve buz kompres uygulaması önerilmektedir.

Kişinin günlük aktivitelerine ve çalışma temposuna 15 – 20 gün gibi bir süre ara vermesi uzmanlar tarafından da önerilmektedir.

Источник: https://www.faydaloji.com/meniskus-neden-olur-belirtileri-tedavisi/

Menisküs Nedir? Neden Olur? Menisküs Yırtığı Tedavisi | Cilt Bakımı

Menisküs Yırtıkları

Dizlerimizde yer alan ve tamamen kıkırdak dokudan oluşan bir yapı olarak tanımlayabileceğimiz menisküs; aynı zamanda dizin zorlanması ya da sert hareketler sonrasında kıkırdak dokunun yırtılması ve hasar görmesi anlamına da geliyor.

Genellikle sporcularda ve sık sık egzersiz yapan kişilerde görülen menisküs; genç ya da yaşlı, kadın veya erkek fark etmeksizin yaygın karşılaşılan bir sağlık sorunu olarak ön plana çıkıyor.

Diz bölgesinde üst ve alta bulunan temel bacak kemiklerinin tam birleşim noktasında konumlanmış olan menisküs; aynı zamanda bacak kemiklerinin sürtüşmesini önleme, dizin eklem stabilitesini sağlama gibi önemli roller de üstleniyor.

Bu yazımda kısaca menisküs yırtılması nedir? Menisküs neden olur? Nasıl tedavi olur? vb. bu rahatsızlığa dair merak ettiğiniz tüm soruları yanıtlamaya çalışacağım.

Menisküs Nedir?

Diz bölgesinin özellikle futbol ve basketbol vb. spor aktiviteleri esnasında aşırı zorlanması sonrasında gelişen bu rahatsızlık; toplumda her kesimden kişide görülebiliyor.

Dizi zorla bükmeye ya da döndürmeye çalışma, aniden durma vb. sert hareketler; menisküsün en önemli nedenleri olarak kabul ediliyor.

Genç kişilerde daha çok ciddi travmalar yani aşırı zorlamalar doğrultusunda gelişen menisküs yırtıkları; yaşlılarda genellikle dizdeki birtakım yapısal değişiklikler ve deformasyondan kaynaklanıyor.

65 yaş üstü hastalarda sıklıkla rastlanan menisküs yırtıklarının bir kısmı kendi kendine iyileşme eğiliminde olsa bile yırtıkların bazı çeşitlerinde hekim müdahalesi zorunlu olabiliyor.

Bu noktada dizdeki yırtılmanın tam olarak menisküs dokusunun neresinde olduğu son derece önem arz ediyor.

Belirtiler, kişiden kişiye ve yırtılmanın şiddetine göre değişiklik gösterebiliyor. Yaygın görülen belirtileri aşağıdaki şekilde sıralayabilmemiz mümkün:

 • Dize dokunulduğunda şiddetlenen ağrılar
 • Diz bölgesinde şişme
 • Dizi hareket ettirirken aşırı zorlanma ya da hareket ettirememe
 • Dizde kitlenme
 • Dizin iç kısmından gelen bazı sesler
 • Diz bölgesinde ellenince hissedilen sertlik

Yukarıdaki belirtilerden biri ya da birkaçı ile karşılaşmanız durumunda belirtilerin giderek daha da şiddetlenmemesi adına mutlaka bir uzmana görünmeyi ihmal etmemelisiniz!

Genellikle futbol, spor, tenis, voleybol gibi sporlar esnasında diz bölgesine yüklenme yani dizin gereğinden fazla zorlanması ile gelişen menisküs; bazen de kişide doğuştan görülebiliyor.

Kimi zaman da özellikle yaşlılarda eklemlerdeki ve kıkırdak dokudaki deformasyona bağlı olarak menisküs gelişebiliyor.

Menisküsün en önemli nedenlerini aşağıdaki şekilde sıralayabilmemiz mümkün:

 • Dizi zorla bükme ya da döndürme
 • Aniden durma veya dönme
 • Ağır bir şeyler kaldırmak için dizi çökmek ya da çömelmek
 • Futbol, basketbol vb. ikili temas gerektiren bazı spor dalları
 • Sandalyeden ya da kalkarken dizin bükülmesi( Daha çok yaşlılarda diz bölgesindeki dokuda görülen dejeneratif değişiklikler doğrultusunda gelişir)

Önemli Not: Dejenerasyon; tıp dilinde doku yapılarının yaşın ilerlemesine bağlı olarak, bozulması ve fonksiyonlarını yerine getirememesi anlamına gelir. Menisküs yırtıkları, yaşlılarda genellikle diz bölgesindeki dokuların zamanla kendiliğinden zedelenmesi ile gelişir.

Menisküs Nasıl Teşhis Edilir?

Hastalığın teşhis edilmesinde doktorlar, farklı görüntüleme yöntemlerinden ve bazı testlerden yararlanabiliyor.

Aynı zamanda uzmanlar, fiziksel muayene ile hastanın diz bölgesini kontrol edebiliyor.

Hastanın dizini bükerek, eğerek ya da döndürerek, bu işlemler esnasında herhangi bir acı ya da ağrı hissedip hissetmediklerini test edebiliyorlar.

Menisküs teşhisinde yararlanılan en önemli yöntemleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

MR ile dizdeki sert ve yumuşak dokular, doku hasarı detaylı bir şekilde görüntülenebiliyor.

Doktorlar, menisküs yırtıklarından şüphelendiklerinde olası diğer diz problemlerini elemek adına röntgenden yararlanabiliyor.

Bu yöntemde minik ve hafif bir kamera, dize küçük bir kesi atıldıktan sonra yerleştiriliyor. Dizin iç kısmı büyük ekrana aktarılarak, tamamen incelenebiliyor.

Menisküs Tedavisi

Menisküs tedavisine başlamadan önce doktorlar; hastanın yaşını, menisküs yırtığının tipini ve uzunluğunu, dizde menisküs yırtığı dışında başka bir yaralanmanın olup olmadığı vb. etmenleri detaylı bir şekilde değerlendiriyor.

Bu değerlendirme doğrultusunda hangi tedavi yönteminin hasta için daha uygun olduğuna karar veriyor.

Hastalığın kendi kendine iyileşme şansının yüksek olduğu durumlarda doktorlar, genellikle ameliyatsız tedavi yöntemlerinden yararlanıyor.

Lakin hastalığın şiddetli olduğu, kişinin günlük yaşantısını ciddi oranda etkilediği ve hareket kabiliyetini kısıtladığı durumlarda cerrahi operasyon zorunlu olabiliyor.

Menisküs tedavisinde yararlanılan yöntemleri aşağıdaki şekilde sıralayabilmemiz mümkün:

Dize binen yükü hafifletmek, ağrıları azaltmak adına hastanın doktorunun önerdiği zaman dilimi boyunca mutlaka dinlenmesi, dizini bükmesini ya da döndürmesini gerektiren hareketleri yapmaktan kaçınması, gerekli hallerde yürürken bile koltuk değneği kullanması gerekebiliyor.

Dizdeki ağrı ve şişliğin hafifletilmesi noktasında uzmanlar, diz bölgesinin bandajla sarılmasına karar verebiliyor.

Diz bölgesindeki ağrıyı ve acıyı hafifletmek noktasında buz ile tedavi oldukça işe yarıyor. Hasta, günde birkaç sefer diz bölgesine 20-25 dakika boyunca buz uyguladığı taktirde ağrı ve acıdan ciddi ölçüde kurtulabiliyor.

Fizik tedavi kapsamında hastanın her gün düzenli olarak fizik tedavi uzmanı tarafından kendine önerilen germe ve güçlendirme egzersizlerini yapması gerekiyor.

Doktorlar; ilaçla tedavi doğrultusunda genellikle ağrı, şişlik ve acıyı hafifleten aspirin vb. anti-enflamatuar ilaçlar reçete ediyorlar.

Bazen de hastalara vitamin yani gıda takviyesi kullanmalarını önerebiliyorlar.

İlaçla tedavinin yeterli olmadığı durumlarda ağrı ve acıyı en aza indirgemek adına enjeksiyonla diz içine bazı ilaçlar enjekte edilebiliyor.

Total menisektomi isimli operasyon ile menisküsün tamamı çıkarılırken; parsiyel menisektomi ile yalnızca hasar görmüş, zedelenmiş parçalar çıkarılıyor.

 • Menisküs transplantasyonu:

Bu yöntemle hastaya menisküs nakli uygulanabiliyor.

Menisküs tamirleri kapsamında diz içinde yırtılan parçalar, birbirine dikiliyor.

Bu yöntem; daha çok aktif bir yaşam süren, menisküs dokusu onarım için uygun olan hastalara uygulanıyor.

Yani bu yöntemin uygulanabilmesi için yırtığın şiddetli olmaması ve hastanın genel sağlığının iyi olması gerekiyor.

Kapalı bir ameliyat şekli olan artroskopik cerrahi ile dizden girilen küçük bir kesiden minik bir kamera diz içine yerleştiriliyor.

Bu yöntemle dizin içindeki yırtıklar kolaylıkla görülebiliyor. Artroskopik cerrahi ile yırtıklar tamir edilebildiği gibi tamamen de alınabiliyor.

Ameliyat sonrasında iyileşme süresinin kısa sürmesi adına hastanın mutlaka fizik tedavi uzmanının önerdiği hareketleri düzenli olarak tekrarlaması gerekiyor.

Menisküs Yırtığı Ne Kadar Sürede Düzelir?

Menisküs yırtığının ne kadar sürede düzeleceği, yırtığın şiddetine ve uygulanan tedavi yöntemine göre değişiklik gösterebiliyor.

Bununla birlikte menisküs yırtıkları, genellikle 4 ile 6 hafta arasında iyileşiyor. Ancak bu süre; hastanın genel sağlığına, ameliyat sonrası önerilen egzersizleri düzenli olarak yapıp yapmadığına göre değişebiliyor.

Menisküs Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Ameliyat; hangi ameliyatın tercih edildiğine, menisküs yırtığının tipine ve şiddetine göre kısa ya da uzun sürebiliyor.

Menisküs ameliyatı genellikle ortalama 30-45 dakika içerisinde tamamlanıyor.

Menisküs Yırtığı Tedavi Edilmezse Nolur?

Menisküs yırtıklarının uzun bir süre boyunca tedavi edilmemesi yani tedavide geç kalınması, daha ciddi komplikasyonlara neden olabiliyor.

Kıkırdakta aşınma, dizde ağrı, hareket kısıtlığı, dizde kireçlenme problemleri yaygın görülen komplikasyonlar arasında bulunuyor.

Menisküs Yırtığı Tekrarlar mı?

Özellikle dikilerek tedavi edilen yırtıkların tekrarlama riski bulunuyor. Ancak ameliyatla menisküsün alınması durumunda böyle bir durum söz konusu olmuyor. Bununla birlikte menisküsün yani kıkırdak dokunun sağlam kısmında dizin zorlanmasına bağlı olarak menisküs gelişebiliyor.

Yani ameliyat olmak hastanın aynı dizinde tekrar menisküs yırtığı ile karşılaşmayacağı anlamına gelmediğinden hastanın iyileşme süreci tamamlandıktan sonra bile mutlaka dikkatli davranması gerekiyor.

UYARI:

Genellikle sporcularda görülen menisküsden birtakım noktalara dikkat ederek korunabilmeniz mümkün.

Bu noktada spor ya da egzersiz yaparken mola vermeyi ve kaslarınızı aşırı yormamayı ihmal etmemeli, dizinizi zorlayıcı hareketler yapmaktan kaçınmalı, spor yaparken doğru ve sağlıklı spor ayakkabıları kullanmalı, spora başlamadan önce ısınma hareketleri yapmayı unutmamalı, spor ve egzersiz sıklığınızı aniden arttırmamaya özen göstermelisiniz. Bu noktalara dikkat ettiğiniz takdirde menisküs yırtığı riski ile karşılaşma olasılığınızı en aza indirgeyebilirsiniz.

Menisküse Ne İyi Gelir?

Menisküsden en kısa sürede kurtulmak adına mutlaka bir uzmana görünmeli, doktorunuzun önerdiği ilaçları düzenli olarak kullanmalı, egzersizlerini yapmayı unutmamalı, doktorunuzun tavsiyelerine harfi harfine uymalısınız.

Bununla birlikte birtakım şifalı bitkilerden yararlanarak, tıbbi tedavinizi destekleyebilirsiniz.

Menisküs tedavisinde yararlanabileceğiniz alternatif yöntemleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

İbrahim Saraçoğlu Menisküs Kürü:

Profesör Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun bu kür tarifi; menisküs ağrı, şişlik ve kitlenmelerine oldukça iyi geliyor. Aynı zamanda hastalığın iyileşme sürecini önemli ölçüde kısaltıyor.

Malzemeler:

 • 1 yemek kaşığı dere otu
 • 1 yemek kaşığı kekik
 • 2-3 adet lahana yaprağı
 • 1 adet orta boy siyah turp
 • 1 fincan zeytinyağı
 • 1 fincan buğday kepeği

Hazırlanışı:

 • İlk olarak turpları güzelce rendeleyin. Ardından dereotunu ince ince kıyın ve lahana yaprakları dışındaki tüm malzemeleri bir tencerede az bir miktar suda karışım lapa kıvamına gelene dek kaynatın.
 • Bu arada lahana yapraklarını başka bir kapta az bir miktar suda haşlayın.
 • Elde ettiğiniz lapayı dizinizin ağrıyan bölgelerine bol miktarda sürün.
 • Haşladığınız lahana yaprakları ile lapanın üzerini iyice sarın.
 • Streç bir film yardımıyla dizinizi sarın.
 • Birkaç saat bu şekilde bekleyin.
 • Bu kürü haftada 2-3 sefer diz ağrılarınızdan tamamen kurtulana dek tekrarlayabilirsiniz.

Источник: https://www.ciltguzellik.com/meniskus-nedir-meniskuse-ne-iyi-gelir/

Menisküs Tedavisi, Nasıl Geçer?

Menisküs Yırtıkları

Menisküs en yaygın olarak görülen diz yaralanmalarından biridir.

Diz dönmesi ya da dizin zorla bükülmesi gibi herhangi bir aktivite nedeniyle oluşabilen menisküs, özellikle diz üzerinde ağır bir yük olması nedeniyle yırtıklar oluşması şeklinde gerçekleşmektedir.

 Her bir dizde iki adet menisküs bulunmaktadır. Bu menisküsler C harfi şeklindedir ve incik kemiği ile uyluk kemiği arasında yastık şeklindeki bir kıkırdak parçasıdır.

Menisküslerde yırtık oluşması durumunda ise menisküs adı verilen sorun ortaya çıkmaktadır ve bu sorun dizlerde şişkinlik ile sertleşmeye yol açmaktadır. Ayrıca menisküs nedeniyle dizlerin tamamen uzatılmasında sorunlar yaşanabilir.

Menisküslerde meydana gelen yırtıklar bazen sadece dinlenme, buz uygulama ve bazı ilaçlar yardımı ile, bazen de iyileşmesini bekleyerek kendiliğinden düzelebilmektedir. Diğer bazı durumlarda ise menisküs yırtılması cerrahi işlem gerektirmektedir.

Menisküs yırtıkları herhangi bir aktivite sonucu oluşabilmektedir. Öyle ki, dizleri bükme ya da döndürme esnasında dahi gerçekleşebilen menisküs, aniden durma ya da dönme sonucu da oluşabilmektedir.

Bazen de ağır bir şey kaldırma sonucu ya da aşırı şekilde çömelme durumunda dahi menisküs yırtıkları oluşabilmektedir.

Bunların dışında, yaşı ilerlemiş olan kişilerde, dizlerin dejenere olması (işlev ve fonksiyon kaybı) gibi yaşa bağlı olarak gelişen durumlar da, menisküs yırtıklarının oluşmasına neden olabilmektedir.

Tanı ve Testler

Sıklıkla, menisküs yırtıkları fiziksel muayene sırasında anlaşılmaktadır. Doktor kendisi, hastanın dizini ve bacak kemiğini farklı pozisyonlarda hareket ettirerek, şikayetlerin ve semptomların yaşanmasına neden olan bölgeyi tespit etmeye çalışmaktadır. Fiziksel muayenenin yanı sıra doktor aşağıda verilen testlerin de yapılmasını uygun görebilmektedir;

X-ray (röntgen): Menisküslerin yapısı kıkırdak dokudan oluştuğu için, X-ray ışınları yoluyla görülmeleri mümkün olmayacaktır. Fakat, X-ray ışınları, dizlerde menisküs ile benzer belirti ve işaretleri veren herhangi bir başka sorunun tespit edilmesine yardımcı olabilmektedir.

Ultrason: Ultrason doktorun dizin iç yapısındaki hareketlerin kontrol etmesine olanak sağlamaktadır. Böylece ultrason yardımı ile, dizin hareketli parçaları arasında bulunan kıkırdak kapaklarında herhangi bir gevşeme olup olmadığı tespit edilebilmektedir.

Manyetik rezonans görüntüleme (EMAR): EMAR cihazında radyo dalgaları ve iç doku yapılarından kesitsel görüntüler alınması için güçlü bir manyetik alan kullanılmaktadır. Böylece EMAR sayesinde dizin iç yapısındaki hem sert hem de yumuşak dokuların detaylı bir görüntüsü alınabilmektedir.

Artroskopi: Bazı durumlarda doktor, dizin içini inceleyebilmek için artroskopi adı verilen bir alet kullanabilmektedir. Artroskopi cihazı, diz bölgesinin yakınına bir kesik açılarak cilt altına sokulmaktadır.

Bu cihaz aynı zamanda küçük bir kamera ve ışık içermektedir ve bu kamera yardımı ile dizin iç yapısı büyütülmüş şekilde görüntüler ile, cihaza bağlı olan ekrana düşmektedir.

Eğer gerek duyulursa bu cihaz, diz üzerinde cerrahi aletler yardımıyla birkaç küçük kesik açılarak sokulabilmektedir.

Menisküs Tedavisi Nasıl Yapılır?

Menisküs yırtılmalarında tedaviye ilk önce, ilaç yoğunluklu olmayan ve cerrahi işlem olmaksızın başlanmaktadır. Bu doğrultuda menisküs tedavisi aşağıdaki şekilde uygulanmaktadır;

1.Başlangıç Tedavisi

Menisküs tedavisi genellikle kademeli olarak ilerlemektedir ve bu durumda doktor şu şekilde bir tedaviyi uygun görebilir;

Dinlenme: Diz ağrılarına yol açabilecek olan hareketler yapmaktan kaçınmak, özellikle dizleri bükmekten uzak durmak, tedavide çok önemlidir. Ayrıca dizlere baskı yapmaktan kaçınmak için, geçici bir süreliğine koltuk değneği kullanmak da, iyileşme sürecine katkıda bulunacaktır.

Buz: Buz, diz ağrılarını dindirmeye yardımcı olabilir ve şişkinliği azaltabilir.

Bundan dolayı bir buz torbası ya da donmuş sebze poşetini bir havluya sararak, ağrı ve şişkinliğin olduğu bölgeye 15 dakika boyunca uygulamak iyileşme sürecine katkıda bulunmaktadır.

Bu işlem, ilk ya da ikinci gün, her dört ya da altı saatte bir yapılabildiği gibi, daha sonradan gerektiği gibi sık sık yapılabilir.

İlaç: Reçetesiz olarak satılan ağrı kesici ilaçlar diz ağrılarını dindirmeye yardımcı olabilmektedir.

2.Fiziksel Terapi

Fiziksel tedavi, dizlerin etrafındaki kas dokularının dayanıklılığının ve direncinin artmasına yardımcı olmaktadır.

Aynı zamanda fizik tedavi, diz eklemini desteklemeye ve bacakları sağlamlaştırmaya yardımcı olmaktadır.

Bundan dolayı, ayak tabanı kemerleri ya da diğer ayakkabı ekleri, diz etrafında daha eşit kuvvet dağıtmasına veya dizin belirli alanlarındaki baskıyı azaltması için yardımcı olabilmektedir.

3.Ameliyat

Eğer dizde kalıcı ağrılar ve kilitlenme durumu kalıcı şekilde yer etmiş ise doktor, ameliyat yapmayı uygun görebilmektedir. Bazen özellikle, çocuklarda ve genç yetişkinlerde menisküs yırtıklarını onarmak mümkün olabilmektedir.

Eğer, yırtık kısım tamir edilemez ise, menisküs cerrahi işlem yardımı ile düzeltilebilir. Cerrahi işlem ise, bir artroskopi yardımı ile minik kesiklerin açılması yoluyla yapılabilmektedir.

Ameliyat sonrası ise, hastanın diz kaslarını güçlendirmek ve dayanıklılığını artırmak için fiziksel egzersizlere devam etmesi gerekmektedir.

Belirtiler

Menisküslerde meydana gelen yırtıkların belirti ve işaretleri aşağıdaki gibidir;

 • Dizlerde çıtırdama hissi,
 • Dizlerde yaşanan şişkinlik ya da dizlerdeki kemiklerde sertleşme,
 • Özellikle dizler büküldüğünde ya da döndürüldüğünde yaşanan ağrılar,
 • Dizleri tam olarak doğrultmada zorluk çekilmesi,
 • Diz hareketlerinin kısıtlanması ve dizlerde kilitlenme yaşanması.

Bunların dışında eğer dizde hem ağrı hem de şişkinlik yaşanıyorsa ve bu durum dizlerin normal her zaman ki hareketlerini engelliyor ise, tıbbi yardım almak için vakit kaybedilmemelidir.

Risk Faktörleri

Aslında, dizlerini bükmek ve döndürmek durumunda kalan herkes menisküs riski ile karşı karşıyadır. Ama menisküs yırtıklarında en riskli grup sporculardır.

Özellikle de atletler ve futbol gibi temas sporları ile uğraşanlar ya da tenis ya da basketbol gibi dizlerin dönmesini gerektiren sporlar ile uğraşan kişiler için, menisküs yırtıklarının oluşması riski daha yüksektir.

Tüm bunların dışında, yaş ilerledikçe dizlerdeki kemiklerde bulunan sıvıların ve dokuların eksilmesi sonucu, yaşlılarda menisküs riski de artmaktadır.

Komplikasyonlar

Menisküslerde yaşanan yırtıklar, sürekli olarak yaşanan diz ağrılarına, diz hareketlerinde yetersizliğe ve dengesizliğe yol açabilmektedir. Ayrıca dizde meydana gelen yaralanmalar osteoartrit durumunun gelişmesine yol açabilmektedir.

Evsel Çareler

Menisküs yırtılmasında evdeki bakım da çok önemlidir.

Buna göre, dizlerin bükülmesinde ve dönmesinde yol açan sporlardan ve hareketlerden kaçınmak, ağrı kaybolana kadar, ağrıları şiddetlendirecek davranışlardan kaçınmak, tedavi sürecine katkıda bulunacaktır. Ayrıca, buz uygulaması ve reçetesiz olarak satılan ağrı kesici ilaçlar ise, ağrıların dindirilmesine büyük ölçüde yardımcı olacaktır.

Источник: https://evdesifa.com/meniskus-tedavisi/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть