Mesane Kanseri Nedir? Çeşitleri ve Tedavisi Nasıldır?

Mesane Kanseri Nedir? Belirtileri, Nedenleri, Tanısı ve Tedavisi

Mesane Kanseri Nedir? Çeşitleri ve Tedavisi Nasıldır?

Mesane kanseri olan hastaların en yaygın erken belirtilerinden biri, idrarda kan görülmesidir. Çoğu vakada, kanser sadece mesane iç astarı ile sınırlıdır.

Bu yüzeysel mesane kanserlerinin tedavisi nispeten daha kolaydır ve çoğu kez iyileştirici niteliktedir. Kanser mesane duvarının kas tabakası içindeyse veya içine yayılırsa, tedavinin başarılı olma ihtimalini azaltır.

Bununla birlikte, tedavi genellikle kanserin ilerlemesini yavaşlatabilir.

Mesane Nedir?

Mesane, üriner sistemin bir parçasıdır. Karın alt kısmında yer alır. İdrar ile doludur ve “üretra” adı verilen bir tüp vasıtasıyla idrar zaman zaman dışarı geçer. Üretra, erkeklerdeki prostat bezi ve penisten geçer. Üretra kadınlarda daha kısadır ve vajinanın hemen üzerinde açılır.

İdrar, böbreklerde yapılır; su ve atık maddeler içerir. Her böbrekten “üreter” adı verilen bir kanal ile idrar mesaneye boşaltılır.

Mesanenin içindeki hücrelere transizyonel hücreler veya ürotelyal hücreler denir. “Lamina propria” adı verilen, astarın altında ince bir tabaka hücre bulunur.

Mesane duvarının dış kısmı, kas dokusunun kalın bir tabakasını içerir ve zaman zaman idrarı itmek için daralır.

Mesane Kanseri Nedir?

Mesane kanseri yaygın bir kanser türüdür. Çoğu vakada, mesane kanseri, mesane içini çevreleyen transizyonel hücrelerinden gelişir. Bu tür kansere transizyonel hücreli mesane kanseri adı verilir. Diğer mesane kanseri tipleri nadir görülür.

Transizyonel hücreli mesane kanseri iki gruba ayrılır:

 1. Yüzeysel tümörler: Bunlar yaklaşık 5 mesane kanseri vakasının 4’ünde görülür. Bu tümörler mesane iç astarı veya iç astarının hemen altı ile sınırlıdır. Bazen bu tip kanserleri oluşturan hücreler, mesanenin iç astarından siğiller gibi dışarıya çıkmış küçük büyümeler oluşturmak için çoğalırlar.
 2. Kas invaziv tümörleri: Bunlar yaklaşık 5 vakanın 1’inde görülür. Bu tümörler mesanenin kas tabakasına veya mesane duvarı boyunca yayılmıştır.

Yukarıdaki bu iki grubun her birinin tedavisi ve prognozu çok farklıdır. Yüzeyel tümörler nadiren yayılır ve genellikle iyileştirilebilir. Bununla birlikte, tedavi edilmezse, bazı vakalarda kas invaziv tümörler gelişebilir. Kas invaziv tümörleri, vücudun diğer bölgelerine yayılma olasılığına sahiptir (metastaz yapar) ve tedavinin başarılı olma şansı azalır.

Mesane Kanseri Sebepleri Nelerdir?

Mesane kanseri neden olur?” Kanserli bir tümör anormal hücreden başlar. Bir hücrenin kanserli olmasının kesin nedeni belli değildir. Mesane hücrelerinde meydana gelen değişikliğin ardından bu hücreler kontrol dışı büyüme ve çoğalma göstererek, birikmeleri sonucu “tümör” denilen bir kitle meydana getirebilirler.

Mesane kanseri vakalarının çoğunda kanserin oluşma nedeni bilinmemektedir. Bununla birlikte, mesane kanserine yakalanma riskini arttırdığı bilinen bazı risk faktörleri tespit edilmiştir. Bunlar arasında şunlar bulunur:

 • Yaş: Mesane kanseri çoğunlukla 50 yaş üstü kişilerde görülür. 40 yaşın altındaki insanlarda nadirdir.
 • Sigara: Sigara içen insanların mesane kanserine yakalanma riski, sigara içmeyenlere göre 2 ila 6 kat daha fazladır. Tütünde bulunan kimyasallardan bazıları vücuda girer ve idrarla dışarı atılır. İdrardaki bu kimyasallar, kanserojen özellikleri ile mesane hücrelerine zarar verir. Mesane kanserlerinin yaklaşık yarısının sigara kullanımı ilişkili olduğu tahmin edilmektedir.
 • Diğer kimyasallar: Bazı işyeri ve çevre kimyasalları, mesane kanseri ile ilişkilendirilmiştir. Kauçuk ve boya endüstrisinde kullanılan maddeler bunlara örnektir.
 • Cinsiyet: Mesane kanseri tanısı erkeklerde, kadınlara oranla üç kat daha fazladır.
 • Radyoterapi veya kemoterapi: Daha öncesinde alınan radyoterapi veya kemoterapi, mesane kanseri riskini biraz arttırır.
 • Şistozomiyaz: Bazı sıcak ülkelerde bir parazitten kaynaklanan bu mesane enfeksiyonu riski artırmaktadır. Diğer bazı mesane enfeksiyonlarının tekrarlanması bazı insanlardaki riski biraz arttırır.

Mesane Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Mesane kanseri olan çoğu insanda ilk belirti olarak “hematüri” adı verilen idrarda kan görülür. Erken mesane tümörünün neden olduğu hematüri genellikle ağrısızdır. İdrarda kan fark edilmesi durumunda, doktor randevusu alınız. İdrarda kan, zaman zaman tümörlerin kanaması nedeniyle olur.

Bazı tümörler mesanenin tahriş olmasına ve idrar enfeksiyonu benzer belirtilere neden olabilir. Sık idrara çıkma dürtüsü veya idrar yaparken ağrı bu semptomlara örnektir. Kanser kas invaziv bir tipse ve mesane duvarı boyunca büyürse, zamanla diğer belirtiler gelişebilir. Buna, karın alt kısmında ağrı örnek verilebilir.

Kanser vücudun diğer bölgelerine yayılırsa, başka belirtiler de ortaya çıkabilir.

Mesane Kanseri Teşhisi ve Evrelemesi

Mesane kanseri tanısı ve evrelemesi için kullanılan prosedürler aşağıda açıklamaları ile birlikte yer almaktadır.

Tanıyı doğrulamak için yapılan testler:

Mikroskop altında kanserli hücreleri aramak için laboratuara idrar örneği gönderilebilir. Bu test kanser hücrelerini algılayabilir. Bununla birlikte, kanser hücresi görülmezse, mesane kanserini elemez. Semptomlar mesane kanseri şüphesi uyandırıyorsa, tanıyı doğrulamak veya ekarte etmek için ileri tetkikler yapılır.

Bu test genellikle mesane tümörünü teyit etmek için yapılır. Sistoskopi, “sistoskop” adı verilen özel bir ince teleskop ile mesaneyi inceleyen bir doktor veya hemşire gerektiren bir prosedürdür.

Sistoskop idrar borusundan (üretra) mesaneye geçirilir. Sadece mesane içine bakmak için yapılan sistoskopi normalde lokal anestezi ile yapılır.

Sistoskop ile bir tümörü çıkarmak gibi bir işlem yapılırsa, genellikle genel anestezi kullanılır.

Sistoskopi sırasında bir doktor veya hemşire şunları yapabilir:

 • Mesanenin astarında anormal görünen herhangi bir alanı görüntüleme.
 • Şüpheli alanlardan küçük örnekler alarak biyopsi yapmak. Küçük bir doku örneği vücudun bir bölümünden alınır ve daha sonra anormal hücreleri aramak için mikroskop altında incelenir.
 • Sistoskopun yan kanalından geçirilebilen aletlerle yüzeysel tümör çıkarılır.

Mesane kanserini tespit edebilen idrar testleri geliştirilmiştir. Örneğin UroVysion testi, ImmunoCyt testi ve NMP-22 testi idrar testleri gibi. Bu testler, mesane kanseri hücreleri tarafından yapılan kimyasal, protein ve idrardaki kromozomal değişiklikleri tespit eder. Bununla birlikte, bazı hastanelerde kullanımları artıyor olsa da, bu testler düzenli olarak yapılmamaktadır.

Bu, vücudunuzdaki organların ve yapıların görüntülerini oluşturmak için ses dalgalarını kullanan güvenli ve ağrısız bir testtir. Mesane kanserini teşhis etmek için ultrason tarama kullanılabilir.

 1. Bilgisayarlı tomografi (BT) taraması

BT ürografi adı verilen bir diğer test, idrar yollarının resimlerini elde eden özel bir BT taramasıdır. Bu tanı testi bazen mesane tümörünü aramak için yapılır.

İlk testler kanserin yüzeysel bir tümör olduğunu doğrularsa, başka test gerekmeyebilir. Yüzeysel mesane tümörlerinin vücudun diğer bölgelerine yayılma riski düşüktür.

Bununla birlikte, kas invaziv bir tümörünüz varsa, kanserin yayılıp büyümediğini değerlendirmek için başka testlere başvurulabilir. BT taraması, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taraması veya diğer testler örnek verilebilir. Bu değerlendirmeye kanser evrelemesi denir. Evrelemenin amacı, şunları bulmaktır:

 • Mesanedeki tümör ne kadar büyük ve mesane duvarının dış kısmıyla mı, yoksa kenarıyla mı sınırlı
 • Kanserin lokal lenf nodlarına yayılıp yayılmadığı
 • Kanserin vücudun diğer alanlarına yayılıp yayılmadığı (metastaz)
 • Kanser evresini öğrenmek, doktorların en iyi tedavi seçeneklerini bilmesine yardımcı olur. Ayrıca makul bir görünüm göstergesi (prognoz) verir.

Mesane Kanseri Tedavisi

Mesane kanseri nasıl tedavi edilir?” Aşağıda, yüzeysel ve kas invaziv mesane kanseri tedavi seçenekleri detaylı olarak yer almaktadır.

Yüzeysel Mesane Tümörlerinin Tedavisi Nasıldır?

a) Tümörün çıkarılması

Çoğu yüzeysel mesane tümörü, bir sistoskop yardımıyla bir uzman tarafından uzaklaştırılır (daha önce açıklanmıştır). Transüretral rezeksiyon (TUR) denir, çünkü tümör üretradan çıkan sistoskop ile çıkarılır (rezeke edilir). Mesaneyi kesmek için bir işlem gerektirmez. Tümörün çıkarılması için ince aletler sistoskopun bir yan kanalından geçirilebilir.

b) Kemoterapi

TUR’dan sonra, mesanede bir doz kemoterapinin olması (intravezikal kemoterapi) alışılmıştır. Bu genellikle bir TUR geçirdikten 24 saat içinde yapılır. Bir tüp (kateter) yoluyla mesaneye bir sıvı eklenmesini ve birkaç saat sonra da kalmasını gerektirir.

Sıvıda bir kemoterapi ilacı bulunur. Kemoterapi ilaçları kanser hücrelerini öldürür veya çoğalmasını engeller. Amaç TUR’tan sonra geride kalan kanser hücrelerini öldürmektir.

Çalışmalar, bir doz intravezikal kemoterapinin gelecekte tümörün geri gelme şansını azalttığını göstermiştir.

c) Daha ileri kemoterapi/immünoterapi

TUR sırasında çıkarılan tümör mikroskopta incelenir. Bu, belirlenecek kesin tümör ve evre tipini sağlar. Kanserin evresine ve türüne bağlı olarak, daha başka intravezikal kemoterapi önerilebilir.

Bu, bir kateter (yukarıda açıklandığı gibi) kullanılarak yapılır ve birkaç ay boyunca her 1-4 haftada bir yapılabilir.

Amaç, tüm kanser hücrelerinin öldürülmesiyle mümkün olduğunca kesin olmak ve böylece kanserin geri gelme ihtimalini azaltmaktır.

Daha ileri kemoterapi için en yaygın kullanılan ilaç BCG olarak bilinir. Aslında bu, tüberkülozu (TB) önlemek için kullanılan bir aşıdır. Mesane kanseri için nasıl çalıştığı açık değildir. Bağışıklık sistemini, mesane astarındaki anormal hücreleri temizlemek için bir şekilde uyarabilir. Kısacası, BCG ile tedavi immünoterapidir. BCG yerine bazen diğer kemoterapi ilaçları kullanılır.

d) Kontrol tekrarı

Yüzeysel bir tümör çıkarıldıktan sonra, her seferinde bir sistoskopi yaptırmanız gerekir. Bazı durumlarda bir tümörün geri dönüşü meydana gelir ve rutin kontrol sistoskopileri bunu erken bir aşamada tespit edecektir.

Bir kişide kanser geri gelirse yani nüksederse, tekrar tedavi edilebilir. Kontrol sistoskopileri arasındaki zaman aralığı ilk önce her üç ayda birdir. Mesane her kontrolde tümörden uzak kalırsa daha uzun olur.

Tümörün geri dönmediğinden emin olmak için her seferinde birkaç kez kontrol sistoskopisine ihtiyacınız olabilir.

Yukarıda belirtildiği gibi, idrar tetkikleri mesane kanseri teşhisi için geliştirilmiştir. Çalışmalar başarılı olursa, idrar testi, sistoskopi yerine bir tümörün geri dönüp dönmediğini kontrol etmenin yolu olabilir.

Kas İnvaziv Tümörleri İçin Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Göz önüne alınacak tedavi seçenekleri arasında ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi sayılabilir. Her olgu için tavsiye edilen tedavi, kanserin evresi (kanserin genişliği ve yaygınlığı) ve hastanın genel sağlığı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

Tıbbi geçmişinizi bilen bir uzmanla tam bir tartışmaya sahip olmanız gerekir. Artı ve eksilerini, muhtemel başarı oranını, muhtemel yan etkileri ve kanser türünüz için olası tedavi seçenekleri hakkında diğer detayları verecektir.

a) Mesane Kanseri Ameliyatı

Mesaneyi çıkarmak için yapılan prosedür (sistektomi) en yaygın tedavidir. Bu büyük bir prosedürdür. Ameliyattan önce, planlanan işlemin sonuçlarını anlamak için bir cerrahla tam bir tartışmaya ihtiyacınız vardır.

Örneğin mesane çıkarılırsa, idrar çıkışının alternatif bir yoluna ihtiyacınız olacaktır. Bunun bir yolu, ürostomi olabilir. Bu, bir cerrahın, idrar için bir sistem düzenleyerek karın dışına takılan bir torbaya boşaltmasını sağlayacak bir teknik kullanmasını gerektirir.

Cerrahın bağırsağın bir bölümünden yapay bir mesane oluşturduğu alternatif bir operasyon mümkündür.

Sistektomi, karın duvarında bir yara izi (skar doku) veya anahtar deliği ameliyatı ile açık bir ameliyatla yapılabilir. Cerrahınız, hangi ameliyatın sizin için en uygun olduğunu ayrıntılı olarak sizinle görüşebilir.

Kanser ilerlediyse ve bir tedavi mümkün değilse bile, bazı cerrahi teknikler hala semptomları hafifletecek bir yere sahip olabilir. Örneğin idrar geçişinin bir tümör tarafından bloke edilmesi durumunda, bir tüp yerleştirilmesi (kateter) veya başka teknikler uygun olabilir.

b) Radyoterapi

Radyoterapi bazen ameliyat yerine kullanılır. Ayrıca iyileşmeyen bazı ağrı veya kanama olan bazı insanlar için de kullanılabilir. Radyoterapi, kanserli dokuya odaklanmış yüksek enerjili ışın demetleri kullanılan bir tedavidir. Bu kanser hücrelerini öldürür veya kanser hücrelerinin çoğalmasını engeller.

c) Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldüren veya çoğalmasını durduran anti-kanser ilaçları kullanıldığı bir kanser tedavisidir. Cerrahi veya radyoterapiden önce, bir dizi kemoterapi önerilebilir. Buna neoadjuvan kemoterapi denir. Ameliyat öncesi kullanılan kemoterapi, prognozu geliştirebilir. Bazı durumlarda cerrahi sonrası kemoterapi verilir.

Mesane Kanseri Prognozu

Yüzeysel mesane tümörleri: Tedavi ile iyi bir tedavi şansı vardır. Ayrıca, tedaviyi takiben birkaç ayda bir yapılan rutin kontroller genellikle tümörün geri döndüğünü erken tespit eder ve gerektiği gibi tedavi tekrarlanabilir.

Kas invaziv mesane tümörleri: Tedavi, yüzeysel bir tümörden daha az olasıdır. Kural olarak, tümörün başlangıç evresi ne kadar erken olursa, yukarıda listelenen tedaviler ile iyileşme şansı o kadar iyi olur. Bununla birlikte, tedavi edilmese bile, tedavi genellikle kanser gelişimini yavaşlatabilir.

Kanser tedavisi tıbbın gelişmekte olan bir alanıdır. Yeni tedaviler geliştirilmeye devam edilmekte ve prognoz hakkında yukarıdaki bilgiler çok geneldir. Tıbbi geçmişinizi bilen uzman, sizin bakış açınız hakkında daha doğru bilgi verebilir ve türünün ve evresinin kanser tedavisine ne kadar iyi yanıt vereceğini biliyor olabilir.

Источник: https://www.hastalopedi.com/mesane-kanseri/

Mesane Kanseri Tedavisi, Nasıl Geçer?

Mesane Kanseri Nedir? Çeşitleri ve Tedavisi Nasıldır?

Mesane (halk arasında bilinen adı ile idrar kesesi), böbrekten süzülen idrarın depolandığı ve dışarı atıldığı, adalelerde oluşan, balon şeklinde ve içi boş bir organdır. Bu organın iç yüzeyinde oluşan kötü huylu tümörlere mesane kanseri denir.

Mesane kanseri en sık olarak, mesanenin iç yüzeyini döşeyen hücrelerden kaynaklanmaktadır. Her yıl ülkemizde 10.000 civarında erkek ve 3.000 civarında kadın hastaya mesane kanseri teşhisi konmaktadır.

Bu hastalık genellikle 65 yaş ve üzeri insanlarda görülmektedir.

Yıllardır süregelen araştırmalar sonucunda bazı faktörlerin, mesane kanseri oluşumunda önemli rol oynadığı tespit edilmiştir.

 • Sigara kullanımı: Sigara kullanımı, mesane kanserindeki en önemli risk faktörüdür. Birçok mesane kanseri, sigara kullanımı nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Sigara dumanında 4000 civarında, sağlık açısından zararlı madde bulunmaktadır. Bu maddelerin bir kısmı kanseri başlatan, bir kısmı da ilerleten niteliktedir. Sigara kullanan kişilerde mesane kanserine yakalanma olasılığı, sigara tüketim miktarına bağlı olarak, sigara kullanmayan kişilere nazaran 5-6 kat daha fazla olabilmektedir.
 • İş yerinde kimyasallara maruz kalmak: Boya, lastik, metal, tekstil, kimyasal ve deri endüstrisinde çalışan kişiler, gün boyu birçok kimyasala maruz kalmaktadır. Bu kimyasalların insan vücudunda yıllar içinde birikimi, mesane kanserine neden olan başlıca faktörler arasındadır.
 • Daha önceden mesane kanseri geçirmiş olmak: Daha önceden mesane kanseri geçiren kişilerde, hastalığın tekrarlama olasılığı yüksektir.
 • Daha önceden başka bir kanserin tedavisini görmek: Özellikle siklofosfomit ve ifosfomit ile kemoterapi (kimyasal tedavi) görmüş hastalarda bu maddeler mesane içerisinde birikerek mesane kanseri oluşumuna yol açar. Ayrıca, radyoterapinin (radyasyon tedavisi) pelvik bölgeye ve karın içerisine uygulanması da mesane kanseri riskini arttıran bir faktördür.
 • Arsenik: Arsenik, zehir olarak kullanılan kimyasal bir maddedir. Dünyada bazı bölgelerde içme suyuna yüksek oranlarda katılan arsenik, mesane kanseri riskini arttırmaktadır.
 • Aile bireylerinden birinde mesane kanseri görülmüş olması: Ailede mesane kanseri olmasının, bu hastalığın riskini arttırdığı düşünülmektedir.
 • Tatlandırıcı kullanımı: 20 seneden fazla tatlandırıcı kullanımının da mesane kanserine etki eden faktörlerden biri olduğu düşünülmektedir.

Mesane kanserinin en sık görülen ve en önemli belirtisi, idrarda görülen ağrısız pıhtılı kanamadır. Bu kanamanın ağrısız olması mesane kanseri açısından çok önemli bir bulgudur. Dolayısıyla, idrara çıkıldığında ağrısız bir kanama görüldüğünde derhal bir hekime başvurulmalıdır. Bunun dışında;

 • Sık idrara çıkma ihtiyacı,
 • İdrar yaparken duyulan yanma ve batma hissi,
 • Ani idrara sıkışma hissinin olması,
 • İdrara çıkıldıktan sonra mesanede doluluk hissinin devam etmesi diğer belirtilerdir.

Mesane kanserinin teşhis edilmesinde doktorlar tarafından uygulanan 3 teşhis yöntemi bulunmaktadır. Bunlar:

 • İdrar tahlilleri: İdrar tahlilinde, idrarda kan ve kanser hücrelerinin olup olmadığı kontrol edilir.
 • Sistoskopi: Sistoskopi, mesane içerisinin optik bir kamera vasıtasıyla görülmesini sağlayan bir inceleme yöntemidir. Bu yöntem, tanı amaçlı lokal anestezi kullanılarak yapılabilir. Ancak lokal anestezi kullanımı erkek hastalarda rahatsızlığa neden olabilir. Bu durumlarda sistoskopi yapmak için genel anesteziye başvurulabilir.
 • Biyopsi: Sistoskopi ile mesane kanseri tespit edilmesi durumunda doku örneklenmesi için biyopsi yöntemi kullanılır. Bu yöntemde hastaya genel anestezi uygulanarak, mümkünse tümörün tamamı veya bir kısmı alınarak patolojik incelemeye gönderilir.

Mesane Kanseri Tedavisi

Mesane kanseri görülen hastalara yönelik tedavi çeşitleri, cerrahi, kemoterapi ve radyoterapidir. Hastaya uygun olan tedavi seçenekleri hastanın yaşı ve genel sağlık durumu, tümörün bulunduğu yer, tümörün vücudun diğer organlarına yayılıp yayılmadığı ve tümörün derecesine göre belirlenir.

1. Cerrahi

 • Kapalı cerrahi: TUR (TransUretral Rezeksiyon) adı verilen yöntemle mesane tümörü sistoskop kullanılarak çıkarılır. Bu uygulama genellikle birkaç hafta sonra tekrarlanarak mesanede tümör kalıp kalmadığı kontrol edilir.
 • Açık cerrahi: Hastalığın ilerleyen evrelerinde açık cerrahi uygulaması gerekli görülebilir. Bu durumda tümörün derecesine göre mesanenin bir kısmı ya da tamamı alınır.

Kemoterapide, kanser hücrelerini yok edecek ilaçlar kullanılır.

Kemoterapiye, cerrahi tedaviden önce ya da sonra başlanabilir. Kemoterapi 3 farklı şekilde uygulanabilir:

 • Mesane içerisine uygulanan kemoterapi: Mesane içerisine bir sonda uygulanarak ilaç verilir. Bu ilaç 2 saat kadar mesane içerisinde kalır. Bu tedavi haftada bir olmak üzere 6 hafta uygulanır.
 • Ağızdan ilaçla kemoterapi uygulaması: Bazı durumda hastaya kemoterapi amaçlı hap şeklinde ilaç verilebilir.
 • Damar içi kemoterapi uygulaması: Kasa yayılmış mesane tümöründe damar içi kemoterapi uygulanır. Bu şekilde vücuda yayılan tümörler tedavi edilir.

3. Radyoterapi

Radyasyon tedavisinde kanser hücrelerini yok etmek amacıyla yüksek enerjili ışınlar kullanılır. Bu tedavi yöntemi cerrahi uygulama sonrasında kullanılabilir. Genel olarak haftanın 5 günü uygulanmak suretiyle, hafta sonu vücudun dinlenmesi sağlanır. Her tedavi seansı 20 ila 30 dakika sürer.

Источник: https://evdesifa.com/mesane-kanseri-tedavisi/

Mesane Kanseri Belirtileri Ve Erken Teşhisin Önemi — Multi Yaşam

Mesane Kanseri Nedir? Çeşitleri ve Tedavisi Nasıldır?

İdrarda kan görülmesi mesane kanserinin en sık karşılaşılan nedenidir. Bu durum idrarla birlikte kan akması şeklinde de olabilir, idrar renginin kahverengiye dönmesine de neden olabilir ve genellikle ağrısızdır. Aşağıdaki belirtiler de görülebilir:

 • Normalden daha sık idrara çıkmak
 • İdrar yaparken ağrı, zorlanma
 • Halsizlik

Mesane kanseri ilerlediği takdirde aşağıdaki belirtilere de yol açabilir:

 • Leğen kemiği civarında ağrı
 • Kemik ağrısı
 • Açıklanamayan kilo kaybı
 • Bacaklarda şişme

Unutulmamalıdır ki idrarda kan görülmesine neden olan idrar yolları iltihapları, böbrek taşları, prostat büyümesi gibi sorunlar mesane kanserinden çok daha sık karşılan hastalıklardır.

Mesane kanserinin 3 çeşidi vardır:

Tranzisyonel Hücreli Karsinom: Mesane kanserinin en çok görülen çeşididir. Tranzisyonel hücreler dokular gerildiği zaman herhangi bir zarar görmeden şekil değiştirebilen hücrelerdir. Kanser ilk olarak bu hücrelerde başladığı için adını da bunlardan almıştır.

Skuamöz Hücreli Karsinom: Mesanede yassı hücreler oluşması sonucu ortaya çıkan kanser çeşididir. Bu hücreler mesanede uzun süreli enfeksiyon bulunmasının sonucu olarak oluşurlar.

Adenokarsinon: Mesanede glandüler hücreler oluşması sonucu ortaya çıkan kanser çeşididir. Bunun nedeni de mesanede enfeksiyon bulunmasıdır.

Mesane kanserinin neden ortaya çıktığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak aşağıdaki etkenler mesane kanseri riskini artırmaktadır:

Sigara ve diğer tüm tütün mamulleri mesane kanseri riskini en çok artıran faktördür. Sigara içenlerin içmeyenlere oranla mesane kanserine yakalanma riski iki kat fazladır.Özellikle iş yerlerinde maruz kalınan bazı kimyasallar mesane kanserine yakalanma riskini artırmaktadır. Bu maddelerin bazıları şunlardır:

 • Egzoz dumanı (taksi, dolmuş ve otobüs şoförleri daha büyük risk altındadır)
 • Anilin: Boya ürünlerinde de kullanılan bir tür organik bileşen
 • 2-naftilamin: Boya, isopropil alkol, solvent (çözücü), auramin gibi kimya endüstrisi ürünlerinde kullanılır
 • 4-aminodifenil: 2-naftilaminin kullanıldığı yerlerde ve sentetik lateks, lastik, öğütücü, karıştırıcı gibi kauçuk endüstrisi ürünlerinde kullanılır.
 • Benzidin: Kimya endüstrisinde kullanılır
 • O-toluidin: Boya, pigment endüstrisinde kullanılır

Bu maddeler ve bazı diğer kanserojenler tekstil, plastik ve deri tabaklama sanayisinde de kullanılmaktadır. Vakaların 25%’inde hastaların bu kimyasallara maruz kaldığı görülmektedir.

Çok miktarda kızarmış et veya hayvansal yağ tüketmek mesane kanseri riskini artırmaktadır. Kilo verdirici özelliği için kullanılan ve böbrek fonksiyonlarına verdiği hasar ile meşhur Aristolochia Fangchi bitkisi de mesane kanseri riskini artırmaktadır.Araştırmalar aşağıdaki etkenlerin de mesane kanseri riskini artırdığını saptamıştır:

 • Bağırsak gibi mesaneye yakın organlarda görülen kanseri tedavi etmek için uygulanan radyasyon tedavileri
 • Siklofosfamit ve cisplatin gibi bazı kemoterapi ilaçları
 • Tip 2 şeker hastalığında kullanılan bazı tedaviler
 • Felç olmak vb. nedenlerle mesaneye uzanan boşaltma tüplerinin uzun süreli kullanımı
 • Uzun süreli (veya sık tekrar eden) idrar yolu iltihapları
 • Uzun süreli mesane taşları
 • 42 yaşından önce menopoza girmek
 • İçme sularında bulunabilen bazı parazitlerin neden olduğu Sistozomyas isimli iltihabın uzun süre tedavi edilmemesi

Benim hikayem 2001 yılında başladı. Yerel hastaneye karın ağrısı şikâyeti ile gittim. Eskiden böbreklerimde taş bulunmuştu bu yüzden aklıma ilk gelen bu oldu. Fakat doktorum muayene sonrası böbrek taşımın olmadığını söyledi ve mesane kanserinin kontrol edilebilmesi için jinekoloğuma gitmemi istedi.

Böyle ciddi bir sorunum olacağı aklıma gelmemişti. Doktorumu dinledim ve uzman bir jinekoloğa başvurdum. Yapılan görüntüleme testlerinin ardından fiziksel muayene ile mesane kanseri teşhisi konuldu.

6 seans BCG tedavisi aldım. Bu tedavi erken aşamadaki mesane kanserleri için kullanılıyormuş. Bu tedavinin ardından hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Artık başka bir şehirde yaşamama rağmen yılda iki defa kendi doktoruma muayene olmak için gidiyorum.

Sue Boyle – Hasta

Not: BCG (Bacillus Calmette-Guerin) 1900’lerin başında iki Fransız bilim adamı sayesinde bulunmuş bir aşıdır. İlk amacı tüberkülozu tedavi etmek olan bu aşının mesane kistlerine iyi geldiği 1920’li yıllarda anlaşılmış ve Amerika’da kullanılmaya başlanmıştır.

Mesane kanseri ölümcül müdür? Mesane kanseri yaşam süresi ne kadardır? Mesane kanseri olan kişi kaç yıl yaşar? Mesane kanseri teşhis zamanına göre 5 evreye ayrılmaktadır:

Bu evrede tümör mesanenin ortasındaki boşlukta ilerlemiş, herhangi bir doku, kas, ya da mesane çeperine sıçramamıştır. Ölüm riski en düşük olan evredir.Bu evrede teşhis edilen mesane kanserinde 5 yıl hayatta kalma oranı %98’dir.Bu evrede tümör mesanenin alt kısmında bulunan bağlayıcı dokulara yayılmış, ancak mesane çeperi ya da yakındaki lenf bezlerine sıçramamıştır.Bu evrede teşhis edilen mesane kanserinde 5 yıl hayatta kalma oranı %88’dir.Bu evrede tümör mesanenin kaslı çeper dokusunda yayılmıştır.Bu evrede teşhis edilen mesane kanserinde 5 yıl hayatta kalma oranı %63’tür.Bu evrede tümör mesaneyi çevreleyen yağlı dokuya sıçramıştır. Prostat, rahim ya da vajinaya sıçramış olabilir ama karın ya da pelvis duvarına ulaşmamıştır.Bu evrede teşhis edilen mesane kanserinde 5 yıl hayatta kalma oranı %46’dır.Bu evrede tümör karın ya da pelvis duvarına ulaşmış, etraftaki lenf bezlerine yayılmış yahut uzaktaki bir organa, karaciğere, akciğere yahut kemiklere sıçramıştır. Mesane kanserinin en ölümcül evresi olsa da tedavi seçenekleri bulunmaktadır.Bu evrede teşhis edilen mesane kanserinde 5 yıl hayatta kalma oranı %15’tir.

 • 5 yıllık yaşam oranı %77
 • 10 yıllık yaşam oranı %70
 • 15 yıllık yaşam oranı %65

Not: Yılların başlangıç noktaları teşhisin konulduğu zamandır. Bu yılların tamamlandığı dönemler hastanın hayatını kaybedeceği anlamına gelmemektedir. Yani 15 yıllık yaşam oranına yaklaşıyor olmanız bu sürenin sonunda hayatınızı kaybetmenize sebep olmaz.

Bu süreden çok daha uzun yaşayabilirsiniz.Mesane kanserine yakalanan hastaların internette en çok aradıkları sorulardan birisi “Mesane kanseri olan kişi kaç yıl yaşar?” sorusudur. Bu sorunun kesin bir cevabı bulunmamaktadır.

 Cerrahi Müdahale

Cerrahi müdahale mesane kanserinde en sık kullanılan tedavi yöntemidir. Her bir farklı tür ve aşamadaki mesane kanseri için uygulanabilecek farklı ameliyat türleri söz konusu olabilir:

Rezektoskop adı verilen bir aletle idrar çıkış noktasından girilerek mesaneye erişilir. Aletin ucundaki ince bir tel yardımı ile tümör (kanserli doku) kesilerek alınır veya elektrik akımı ile yakılır. Başlangıç aşamasındaki mesane kanserinde daha sık kullanılır.Bu ameliyatta tüm mesane alınır. Kanserin yayılmış olduğu civar dokular ve lenf bezleri de alınabilir. Bu ameliyatın uygulanması için mesane kanserinin en azından mesane duvarındaki kas dokulara kadar ilerlemiş olması gerekir. Diğer tedavilere cevap vermeyen mesane kanseri vakalarında da kullanılabilir.Mesanenin bir kısmının alınması ameliyatıdır. Mesane duvarına yayılmış ama küçük bir bölgeyi etkileyen mesane kanserinde uygulanır.

Mesanenin alındığı cerrahi müdahalelerle ilgili aşağıdakilerin de bilinmesinde fayda vardır:

 • Erkeklere uygulanan radikal sistektomide prostat bezi ve meni kesesi de alınabilir. Bu durum bazı vakalarda hastanın sertleşme fonksiyonlarını etkileyebilir.
 • Kadınlarda ise rahim, yumurtalıklar ve vajinanın bir kısmı alınabilir. Bu durum hastanın bir daha adet görmemesi ile sonuçlanır, kişi hamile kalamaz.
 • Yeni bir idrar yolu inşası gerekebilir. Hasta, idrarının toplanacağı vücut dışında bulunan bir torba kullanmak durumunda kalabilir.
 • Bazı hastalarda bağırsak parçalarından oluşturulan bir torba vücut içinde kullanılabilir. Bu sayede idrar yapma kontrolü sağlanabilir.

Radyasyon Tedavisi Ve Kemoterapi

Mesane kanserini yok etmek veya küçültmek için yüksek enerjili X ışınlarının kullanıldığı radyasyon tedavisi kullanılabilir. Aynı amaçla damar veya ağız yolundan alınan ilaçlar da verilebilir (kemoterapi).

Mesane kanseri kürüne başlamadan önce mutlaka yapmanız gereken şeyler vardır.

Sigarayı bırakmak, Yaşlı hayvan eti tüketmemek, Şarküteri ürünleri (sucuk, salam, sosis, pastırma) tüketmemekSarı ballıbaba ve sarı kantaron bitlilerinden birer tutam alın ve 1 bardak suyun içerisinde 5 dakika kaynatın ve için.

A P John Kanser Enstitüsü’nün bulgularına göre günlük olarak greyfurt ve portakal tüketmek mesaneye iyi gelmektedir. Bu meyveleri doğrudan yemek ya da sularını içebilirsiniz.

A P John Kanser Enstitüsü’nün yapmış olduğu çalışmalar ıspanağın içerdiği E vitamini sayesinde mesane kanseri riskini %42 oranında azalttığı görülmüştür. Ispanağın düzenli olarak tüketilmesi gerekmektedir.

Fasulye ve havuç gıdalarının gündelik tüketimi Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi’ne göre mesane kanseri riskini azaltmaktadır.

Serpilmiş brokoli

Lahana ve karnabahar

Açıklaması verilmemiş olan gıdalar mesane kanserine karşı kullanılmaktadır fakat araştırmaları henüz yapılmamıştır ve kullanım dozları kesin olarak bilinmemektedir.

Источник: https://multiyasam.com/mesane-kanseri-belirtileri-ve-tedavisi/

Mesane Kanseri Tedavisi

Mesane Kanseri Nedir? Çeşitleri ve Tedavisi Nasıldır?

Mesane kanseri nasıl geçer? Mesane kanserinin tedavisi tamamen hastaya özel bir şekilde planlanmaktadır. Hastanın ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı tedavi yöntemleri ya da bunların bir kombinasyonu tercih edilebilmektedir. Genel anlamda, mesane kanserini tedavi etmek için göz önünde bulundurulan kıstaslar ise şunlardır:

 • Tümörün evresi
 • Tümör derecesi
 • Tümörün yeri
 • Hastanın genel sağlık durumu

Mesane kanseri için uygulanabilecek tedavi yöntemleri ise daha ayrıntılı olarak şöyle sıralanmaktadır: (1)

Mesane Kanseri Ameliyatı

Mesane kanseri hastalarının çoğunda kanseri tedavi etmek için cerrahi operasyonlara başvurulmaktadır. Cerrahi operasyonun tipi ise tümörün tipine ve evresine bağlı olarak belirlenmektedir. Seçenekler şunlardır: (2)

Mesanenin transüretral rezeksiyonu: Genellikle kanser henüz erken evredeyken uygulanmaktadır. Genel veya spinal anestezi altında yapılmaktadır. Üretra içinden mesaneye rezektoskop isimli özel bir teleskop yerleştirilmektedir. Sonrasında tümör rezektoskop ile kesilmektedir. Mesanenin ham yüzeyi daha sonra elektrik akımı yardımıyla yok edilmektedir.

Parsiyel sistektomi: Bu işlem sırasında mesanenin bir bölümü çıkarılmaktadır. Tümör mesane duvarının sadece tek bir kısmında olduğu zaman kullanılmaktadır. Uygulanan ameliyattan sonra mesanenin çoğu korunabilmektedir. Sonrasında genellikle kemoterapi ve radyasyon verilmektedir.

Radikal sistektomi: Tümör daha büyük olduğunda ve mesane çevresine yayıldığında uygulanmaktadır. Bu durumda mesanenin tamamı çıkarılmaktadır.

Mesane tamamen alındıktan sonra idrarın vücuttan atılabilmesi için üriner diversiyon isimli bir prosedür yapılmaktadır. Vücutta bağırsaktan yapılmış bir kese yapılabilir veya idrarın toplanması için vücudun dışına yerleştirilen sızdırmaz bir torba kullanılabilmektedir. (3)

Kemoterapi

Kanser tedavisinde kullanılan temel tedavi yöntemlerinden biri olan kemoterapi, kanserli hücrelerin çoğalmasını önlemek ve onları öldürmek için kullanılan kanser ilaçlarını içermektedir.

Kanser hücreleri kemoterapi ilaçlarını normal hücrelerden daha hızlı emmektedir, ancak bu süreçte hücrelerin hepsi kanser ilaçlarını almaktadır.

Kemoterapi ilaçları enjeksiyon yani damar yoluyla ya da kanserin evresine bağlı olarak intravezikal olarak (kateter aracılığıyla mesanenin içine) verilebilmektedir.

Kemoterapi tek başına uygulanabileceği gibi, cerrahi veya radyasyon tedavisi ile birlikte de kullanılabilmektedir. (4)

Radyasyon Tedavisi

Radyasyon tedavisinde, yüksek enerjili X-ışınları veya diğer radyasyon türleri kanserli hücrelere yönlendirilmektedir. Böylece, kanseri hücrelerin büyümesi önlenmekte ve bu hücreler öldürülmektedir. Cerrahi yöntemlerle ya da kemoterapiyle birlikte uygulanabilmektedir.

İç radyasyon: Mesane kanserini tedavi etmek için genellikle iç radyasyon uygulanmaktadır, bununla birlikte iç radyasyon her kanser çeşidinde kullanılabilen bir yöntem değildir.

Radyoaktif pelet idrar yolu ile mesaneye veya alt karın bölgesine yerleştirilmekte böylece radyasyon tümöre yönlendirilebilmektedir. Bu tedavi süreci boyunca hastanede kalınmaktadır.

Birkaç gün sürebilen işlemden sonra pelet çıkarılmaktadır. (5)

İmmünoterapi

Mesane kanseri sırasında, bağışıklık sisteminin kanserli hücrelerle aktif bir şekilde mücadele edebilmesini sağlamak için immünoterapi verilebilmektedir.

Mesane kanseri için tercih edilen immünoterapi, genellikle üretra yoluyla ve doğrudan mesaneye (intravezikal tedavi) uygulanmaktadır. (6)

Mesane Kanseri İçin Hangi Doktora Gidilir?

Mesane kanseri tanısı ve tedavisi için üroloji, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi ve radyoloji bölümlerine başvurulmaktadır. (7)

Mesane Kanseri Belirtileri

Mesane kanseri nasıl anlaşılır? Ortak mesane kanseri belirtileri arasında idrarda kan görme, sık sık idrara çıkma ihtiyacı, idrar yaparken yanma ve ağrı hissetme gibi belirtiler bulunmaktadır. Bu belirtiler idrar yolu enfeksiyonlarında yaşanan belirtilerle aynı olduğu için, belirtilerin şiddetlenmesi ve devam etmesi durumunda bir doktora başvurulmalıdır. (9)

Mesane kanseri belirtileri hakkında daha fazla bilgiye buradan bakabilirsiniz

Mesane Kanseri Nedenleri

Mesane kanseri neden olur? Mesane kanseri mesanede bulunan hücrelerin anormal ve kontrol dışı bir şekilde hızla büyümesi sonucunda oluşmaktadır. Bu sürece neyin neden olduğunu tam olarak belirlemek mümkün değildir, ancak sigara, artan yaş, erkek olmak, kimyasallara maruz kalma, radyasyona maruz kalma ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları gibi pek çok risk faktörü bulunmaktadır. (10)

Daha fazla mesane kanseri nedenleri için

Источник: https://www.acil.net/mesane-kanseri-tedavisi/

Mesane Kanseri nedir? Tanı ve Tedavisi nasıl yapılır?

Mesane Kanseri Nedir? Çeşitleri ve Tedavisi Nasıldır?

Mesane kanseri, vücuttaki idrarı depolamakla görevli idrar kesesi olarakta adlandırılan mesane içerisindeki hücrelerin anormal şekilde büyümesiyle oluşur.

  Mesane içerisindeki hücreler, olması gerektiği gibi büyüyüp bölünmektense kontrolsüz şekilde büyümelerine ve ölmemelerine sebep olan mutasyonlara uğrarlar. Bu anormal hücreler mesanede tümör oluşmasına sebep olabilir.

Bu tümörler iyi huylu mesane tümörü olabileceği gibi kanserli hücreler içeren kötü huylu mesane tümörleride olabilir.

Mesane kanseri her yıl dünyada yüzbinlerce yetişkini etkileyen en yaygın kanserlerden biridir. Mesane kanseri erkeklerde kadınlarda olduğundan daha sık görülür ve her yaşta olabileceği gibi genellikle yaşlı erişkinleri etkiler.

Mesane kanseri, mesanenizin – alt karın bölgesinde bulunup idrarı depolayan içi boş kaslı organ-iç kısmını döşeyen hücrelerde (ürotelyal hücreler) başlar. En yaygın olarak mesanede görülmesine rağmen, aynı kanser türü idrar yolu boşaltım sisteminin diğer bölümlerinde de ortaya çıkabilir.

Tanısı konulan her 10 mesane kanserinin yaklaşık yedisi, mesane kanserinin yüksek oranda tedavi edilebilir olduğu erken evrede ortaya çıkmaktadır.

Bununla birlikte, erken evre mesane kanseri dahi mesanede nüksedebilir Bu sebeple, mesane kanseri olan insanlar sıklıkla, nükseden ya da daha üst bir aşamaya ilerleyen mesane kanseri olasılığına karşı tedaviden sonra yıllarca takip testlerine ihtiyaç duyarlar.

Mesane kanseri nedenleri nelerdir?

Mesane kanserinin sebepleri aşağıdakileri içerir:

 • Sigara ve diğer tütün ürünleri kullanımı
 • Kimyasallara maruz kalmak, özellikle kimyasallara maruz kalmayı gerektiren bir işte çalışmak
 • Geçmişte radyasyona maruz kalmış olmak
 • Mesane iç duvarının kronik tahrişi
 • Parazit enfeksiyonları, özellikle ABD dışındaki belirli alanlardan gelen veya bu ülkelere seyahat eden kişilerde

Mesane kanserine neyin sebep olduğu her zaman açık değildir ve mesane kanseri olan bazı kişilerin hiçbir belirgin risk faktörü bulunmamaktadır.

Mesane kanseri türleri nelerdir?

Mesanenizdeki çeşitli hücre türleri kanserleşebilir. Kanserin ortaya çıktığı mesane hücresi, mesane kanserinin türünü belirler. Mesane kanserinizin türü de sizin için hangi tedavinin en iyi sonucu vereceğini belirler.

Mesane kanseri türleri aşağıdakileri içerir:

 • Ürotelyal karsinom. Ürotelyal karsinom, ya da önceki adıyla transizyonel hücreli karsinom, mesanenin içini döşeyen hücrelerde meydana gelir. Ürotelyal hücreler mesaneniz dolu olduğunda genişleyip, mesaneniz boş olduğunda kasılırlar. Bu hücreler üreterlerin ve üretranın iç yüzeyini döşerler ve tümörler bu bölgelerde de oluşabilmektedir. Ürotelyal karsinom Amerika Birleşik Devletleri’nde en çok karşılaşılan mesane kanseri türüdür.
 • Skuamöz hücreli karsinom. Skuamöz hücreli karsinoma, mesanenin kronik irritasyonu (örneğin, bir enfeksiyon veya bir idrar kateterinin uzun süreli kullanımı nedeniyle) ile ilişkilendirilmektedir. Skuamöz hücreli mesane kanseri Amerika Birleşik Devletleri’nde nadir görülür. Dünyada, belirli bir parazit enfeksiyonunun (şistozomiyaz) mesane enfeksiyonunun yaygın nedenlerinden olduğu bazı bölgelerde daha sık görülür.
 • Adenokarsinom mesanenin mukus salgılayan bezlerini oluşturan hücrelerde başlar. Mesanenin adenokarsinomu Amerika Birleşik Devletleri’nde nadir görülür.

Bazı mesane kanserleri birden fazla hücre türü içermektedir.

Mesane kanseri önlemek için neler yapılabilir?

Mesane kanserini kesin olarak önleyen bir yol olmasa da, riskinizi azaltmak için önlemler alabilirsiniz. Örneğin:

 • Sigara içmeyin. Sigara içmemek, sigara dumanındaki kansere sebep olan kimyasalların mesanenizde birikmemesi anlamına gelir. Eğer sigara içmiyorsanız, başlamayın. Sigara içiyorsanız, bırakmanıza yardımcı olacak bir plan için doktorunuza danışın. Destek grupları, ilaçlar ve diğer yöntemler bırakmanıza yardımcı olabilir.
 • Kimyasallara karşı tedbir alın. Kimyasal maddeler ile çalışıyorsanız, maruz kalmamak için tüm güvenlik talimatlarına uyun.

Bol çeşitli meyve ve sebze yemeyi tercih edin. Bol miktarda renkli meyve ve sebzeler içeren bir beslenme biçimi edinin. Meyve ve sebzelerdeki antioksidanlar kanser riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir

Mesane kanseri tanısı nasıl yapılır?

Mesane kanseri tanısı koymak için kullanılan testler ve işlemler aşağıdakileri içerebilir:

 • Sistoskopi. Sistoskopi yapmak için doktorunuz üretranın içinden küçük, dar bir tüp (sistoskop) yerleştirir. Sistoskop, doktorunuzun üretra ve mesanenizi görüp, hastalık bulgusu açısından incelemesine olanak tanıyan bir merceğe sahiptir.
 • Sistoskopi sırasında, doktorunuz test için hücre örneği (biyopsi) toplamak adına sistoskoptan mesane içine özel bir alet ilerletebilir. Bu işleme bazen mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu (TURBT) denir. TURBT mesane kanserini tedavi etmek için de kullanılabilir.
 • İdrar sitolojisi. İdrar sitolojisi adlı işlemde, idrarınızdan alınan örnek kanser hücrelerini kontrol etmek için mikroskop altında incelenir.
 • Görüntüleme testleri. Bilgisayarlı tomografi (BT) ürogram veya retrograd piyelografi gibi görüntüleme testleri, doktorunuzun üriner sistem yapılarınızı incelemesine izin verir.

BT ürografisi sırasında, elinizdeki bir damara enjekte edilen kontrast boya nihayetinde böbreklerinize, üreterlerinize ve mesaneye akar. Test sırasında alınan röntgen görüntüleri idrar yolunuzun detaylı görüntüsünü verir ve doktorunuzun kanserli olabilecek alanları saptamasına yardımcı olur.

Retrograd piyelografi, üst idrar yollarına ayrıntılı bir şekilde bakmak için kullanılan bir röntgen tetkikidir. Bu test esnasında, doktorunuz üreterinize kontrast boya enjekte etmek için idrar yolunuzdan mesaneye ince bir tüp (kateter) ilerletir. Röntgen görüntüleri alınırken boya böbreğinize akar.

Mesane kanserinin evreleri (yayılımı) nasıl belirlenir?

Doktorunuz kanserinizin lenf düğümlerinize veya vücudunuzun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığını belirlemek için ek testler önerebilir.

Testler aşağıdakileri içerebilir:

 • BT taramaları
 • MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme)
 • Kemik taraması
 • Göğüs röntgeni

Doktorunuz, kanserinizin evresini belirlemek için bu işlemlerden gelen bilgileri kullanır. Mesane kanserinin evreleri, 0 dan IV’e kadarki Roma rakamları ile ifade edilir.

En düşük evreler, mesanenin iç katmanlarıyla sınırlı olan ve mesane duvarının kas katmanını etkileyecek kadar gelişmemiş kanseri işaret eder.

En yüksek evre – evre IV- kanserin lenf düğümlerine veya vücudun uzaktaki organlarına yayıldığını ifade eder.

Kanser evreleme sistemi gelişmeye devam etmekte ve doktorlar kanser teşhis ve tedavilerini geliştirdikçe daha karmaşık hale gelmektedir. Doktorunuz sizin için doğru olan tedavileri seçmek için kanser evresini kullanır

Mesane kanseri derecesi

Mesane kanseri tümörleri, mikroskop altında kanser hücrelerinin nasıl göründüğüne bağlı olarak daha detaylı sınıflandırılır. Bu tümör derecesi olarak bilinir ve doktorunuz mesane kanserinizi düşük veya yüksek dereceli olarak tanımlayabilir.

 • Düşük dereceli mesane tümörü. Bu tür tümör, görünüm ve düzen olarak normal hücrelere daha yakın hücrelere sahiptir (iyi farklılaşmış). Düşük dereceli tümörler genellikle daha yavaş gelişir ve mesane duvarının kas katmanını işgal etme olasılığı yüksek dereceli tümöre kıyasla daha düşüktür.
 • Yüksek dereceli mesane tümörü. Bu tür tümör, anormal görünümlü ve normal görünen dokulara hiç benzemeyen hücrelere sahiptir (kötü farklılaşmış). Yüksek dereceli tümör, düşük dereceli bir tümöre göre daha agresif bir şekilde büyüme eğilimindedir ve mesane duvarının kas katmanına ve diğer doku ve organlara yayılma olasılığı daha yüksek olabilir.

Mesane kanseri evresi ve derecesi belirlendikten sonra en uygun tedavi yöntemi belirlenmelidir? Mesane kanseri tedavisi için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Üst idrar yolu kanseri nedir? Nerede oluşur?

Mesane kanserlerinin çoğunluğuna neden olan bu kanser (ürotelyal kanser), üst üriner sistemde de meydana gelebilir ve aşağıdakileri etkileyebilir:

 • İdrarınızı böbreklerinizden mesaneye doğru boşaltan eden ince tüpler (üreterler)
 • İdrarın üretere (böbrek pelvisine) boşaltılmadan önce böbreklerinizde toplandığı bölge,
 • Böbreğin derin kısımlarında, idrar oluşum işleminin başladığı diğer idrar yolu yapıları

Üst idrar yolu kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Mesane kanseri tedavisine benzer şekilde, üst idrar yolu kanseri tedavisi de tümör boyutu ve konumu ile genel sağlığınız ve tercihleriniz gibi birçok faktöre bağlıdır.

Üst idrar yolu kanseri genelde kanserin alınması için cerrahi müdahale ile birlikte kalan kanser hücrelerini öldürmek ve nüksetmesini önlemek için takip tedavileri olarak kemoterapi veya radyasyon terapisi verilmesini içerir.

Böbreklerinizden biri alınmak zorundaysa cerrahi operasyon sonrası sadece bir tane çalışan böbreğiniz kalabilir.  Bunun olması halinde doktorunuz muhtemelen kalan böbreğinizin ne kadar iyi çalıştığını izlemek için böbrek fonksiyonunuzun düzenli olarak test edilmesini önerecektir.

Источник: https://neolife.com.tr/mesane-kanseri/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.