Metastatik Meme Kanseri Hastalarına Yönelik Psikolojik Destek

içerik

Kanserde Psikolojik Destek | Acıbadem

Metastatik Meme Kanseri Hastalarına Yönelik Psikolojik Destek

Kanser, yaygın görülen bir hastalık. Üstelik günümüzde çeşitli nedenlerle, görülme oranı da gittikçe artıyor. Bu kadar yaygın görülmesine rağmen kanser, tek başına olumsuzlukları çağrıştıran bir sözcük. Pek çok kişi kanser kelimesi geçen cümleleri duymaktan bile rahatsız oluyor.

İşte bu yüzden kanser tanısı alan hastaların genellikle olumsuz tepkiler vermesi, beklenen bir durum. Bazen herhangi bir hastalık tanısı almak bile günlük yaşamda dengeleri bozarken kanser tanısı almak, yaşam dengelerini psikolojik, sosyal, ekonomik vb. alanlarda ciddi bir biçimde etkiliyor.

Çünkü kanser tanısı konan kişiler önemli ve ciddi riskle karşı karşıya oluyor. Hastalıkla beraber ekonomik gücünü, işini kaybetme gibi günlük hayatının değişmesi gündeme gelebiliyor. Ancak daha da önemli olan; herhangi bir organını, organının işlevini ya da yaşamını yitirme olasılığı.

Farklı Tepkiler Gösteriyorlar

Kanser tanısı konan kişilerde farklı tepkiler ortaya çıkıyor. Genellikle ölüm ve yoğun acı çekme olarak algılanan kanser, kişinin psikolojik olarak krize girmesinin de nedeni. Kriz, aslında bir süreç. Sağlıklı yaşamdan başlayarak hastalık ve ölüm tehdidine uzanan sürece uyum göstermesiyle bitiyor.

Kriz sürecinde hastaların verdikleri, ortak ve genel olarak değerlendirilebilecek tepkiler var. İlk aşamadaki en yaygın tepki; şok ve inanmama.

Bu reddedişin nedeni, aslında, çoğu zaman katlanamayacakları ya da katlanmalarının güç olduğu gerçek durum karşısında hissettikleri kaygı ve panik duygularını savunma ihtiyacı.

Gerçeği reddederek bu 'korkunç' olarak düşünülen durumdan kurtulduklarını düşünüyorlar. İkinci aşamada; kızgınlık ve depresyon görülüyor.

Genellikle 'niye ben' ile başlayan cümlelerle kızgınlık ve isyan hissine kapılıyorlar.

Eğer kızgınlık yeterince ifade edilemiyorsa, depresyon gelişme riski yükseliyor. Bu dönemde; kaygılanmak, iştahsızlık, dikkat dağınıklığı, huzursuzluk gibi tepkiler görülüyor.

Psikolojik Sorunlar Yaşanabilir

Kanser tanısıyla birlikte gelen olumsuz düşünceler ve tedavi sürecindeki belirsizlik, kişinin var olan uyum sağlama mekanizmalarını sarsıyor. Dolayısıyla bu mekanizmaların yeteri kadar kullanılmasını da engelleniyor.

Kanser tanısı alan kişinin geleceğe yönelik beklentileri, planları bozulabiliyor ve kişi hayatı üzerinde sahip olduğu gücü yitirdiğini hissetmeye başlıyor. Bunun sonucunda, korku, kaygı, çaresizlik gibi duygular yaşanması mümkün.

Kanser tanısının konulmasıyla birlikte gelen bütün bu zorlu süreçler kişinin psikolojik olarak yıpranmasına ve bazen de psikolojik bir bozukluk yaşamasına neden olabiliyor. Yapılan araştırmalar kanser hastalığına bir psikolojik sorun eşlik etme olasılığının yüzde 50 civarında olduğunu gösteriyor.

Depresyon Ve Kaygı Bozuklukları Görülebiliyor

Kanser hastalarında en çok görülen psikolojik bozukluklar; depresyon ve kaygı bozuklukları. Kanser hastalarını kanser hastalığıyla ilgili olarak en çok endişelendiren durumlar şunlar: Ölüm riskinin olması, başka birilerinin bakımına muhtaç olmak durumu, beden görünüşünün bozulacağı düşüncesi ve ağrı, acı çekme korkusu.

Bunların hepsi, kişinin dünyadaki varoluşunu etkileyebilecek durumlar olduğundan kişiyi çok kaygılandırıyor. Bu kaygı sebebiyle birçok kişi kanser tanısını kabullenmekte zorlanıyor ve kanser hastası olduğuna inanamıyor.

Profesyonel Destek Gerekebilir

Eğer bir kanser hastası kendisini devamlı mutsuz hissediyorsa, yoğun bir isteksizlik içerindeyse ve eskiden ze aldığı şeylerden artık ze alamıyorsa bu, dikkate alınması gereken bir durumdur.

Kendini uzun süre mutsuz, kaygılı, karamsar, umutsuz, huzursuz veya öfkeli hisseden kanser hastaları mutlaka bir psikolog ya da psikiyatristten destek almalılar.

Aksi durumda, hasta psikolojisine girip hayata küsmek, tedaviyi de olumsuz bir şekilde etkileyebiliyor. Kanser hastasının kendini böyle bir duruma sokmaktan kaçınması gerekiyor. Gerektiği durumlarda psikolojik destek almak, hastanın böyle bir psikolojiye girmesini önlüyor.

Psikolojik destek almak, hastanın korku ve kaygılarını azaltarak yaşam kalitesini yükseltiyor dolayısıyla hastalığıyla daha iyi başa çıkabiliyor. Böylece hastanın ileride daha şiddetli bir psikolojik bozukluk yaşamasını da önlemiş oluyor.

Beden ve zihin birbiriyle sürekli iletişim halindedir. Psikolojinin olumlu olması, bedeni de olumlu bir şekilde etkiliyor. Örneğin, kendinizi mutsuz hissettiğiniz bir anda başınız ağrırsa, mutlu olduğunuz bir ana göre bu ağrıyı daha şiddetli hissedersiniz.

Olumlu düşünmek bağışıklık sisteminizi de olumlu bir şekilde etkiliyor. Ancak bu durum, 'kendimi hiç kötü hissetmemeliyim, kötü bir şey düşünmemem lazım' şekilde algılanmamalıdır. Herkesin kendini nedenli-nedensiz kötü hissettiği zamanlar olabilir.

Hiçbir insan sürekli çok mutlu, kaygısız, neşeli, enerjik vb. olamaz. Kanser hastalığının yukarıdaki özellikleriyle insana kendini kötü hissettirme olasılığı çok yüksek. Önemli olan kötü hissedilen zamanların mümkün olduğunca azaltılmaya çalışması.

Kanser hastaları doktorları tarafından farklı bir şekilde yönlendirilmedikçe, mümkün olduğunca hayatlarını eskiden olduğu gibi sürdürmeye ve hatta mümkünse hayatlarına yeni bir şeyler sokmaya çalışmalılar. Bu yenilik; yeni bir yerin görülmesi olabileceği gibi, yeni bir aktivite edinmek ya da yeni insanlar tanımak da olabilir.

Kanser hastalığı insanları sadece olumsuz yönde etkilemiyor. Kanser hastaları bu hastalıkla baş ederken, fark etmeseler de daha güçlü bir insan olmayı öğreniyorlar. Hatta tedavisi biten kanser hastaları, yaşamlarını eskisinden bile daha kaliteli ve zenginleşmiş bir şekilde sürdürebiliyorlar.

Kanser Destek Grupları

Acıbadem hastanelerinde tanı, tedavi ve bakım sürecinde hasta ve hasta yakınları ile yakın bir iletişim kuruluyor. Tedavi sürecinin başında; doktor, vaka yöneticisi hemşire ve kemoterapi hemşireleri tarafından hastalık hakkında eğitim veriliyor.

Hasta, psikolojik yardım talep ettiğinde uzman bir psikoloğa yönlendiriliyor.

Ancak onkoloji hemşireleri tedavi sırasında hasta veya hasta yakınlarının ihtiyaçları olduğunu fark ettiğinde psikolojik destek almaları konusunda öneri de getirebiliyor.

Hastaların psikolojik uyumu ve tedavi sonrası sosyal yaşama ve çevreye adaptasyonu için klinik psikolog rehberliğinde “Kanser Destek Grupları” oluşturuluyor.

Kanser tedavisi gören hastalar ve yakınları ile iletişim tedavi sonrasında da devam ediyor. Onkoloji hemşireleri, durumları hakkında bilgi almak için hasta ve hasta yakınlarını arıyorlar.

Hasta ve hasta yakınları ise 24 saat doktor ve hemşiresine ulaşabiliyor, böylece kendilerini güvende hissediyorlar. Güven üzerine kurulan bu iletişim, hasta ve hasta yakınlarıyla kanserin tüm sürecinde devam ettiriliyor.

Источник: https://www.acibadem.com.tr/erkenteshis/psikolojik-destek/

Meme kanseri ve metastazı: Bekleyeceğiniz şeyler Meme kanseri metastazı yerinde

Metastatik Meme Kanseri Hastalarına Yönelik Psikolojik Destek

 1. Metastatik kanser tekrarlayan kanser türüdür.
 2. Tekrarlayan kanser, ilk tedavinizden sonra geri gelen kanserdir.

 3. Bu kanser ilk meme kanseri tedavisinden aylar sonra yıllarca ortaya çıkabilir.

Metastatik kanser, vücudun orijinalinden farklı bir bölgesine yayılmış kanserdir.

Bazı durumlarda, kanser teşhis anında yayılmış olabilir. Bazen ilk tedavi sonrası kanser yayılabilir.

Örneğin, erken evre meme kanseri nedeniyle tedavi edilen bir kişiye daha sonra tekrarlayan veya metastatik meme kanseri teşhisi konabilir. Tekrarlayan kanser, ilk tedavinizden sonra geri gelen kanserdir.

Metastaz ve nüks, hemen hemen her kanser türünde ortaya çıkabilir.

Göğüs kanseri için en yaygın metastaz yerleri şöyledir:

 • kemik
 • karaciğer
 • akciğer
 • beyin

Metastatik meme kanseri ileri evre kanser olarak kabul edilir. Kanser metastazı veya rekürrens ilk meme kanseri tedavisinden aylar sonra yıllarca ortaya çıkabilir.

AdvertisementAdvertisement

Tekrarlayan meme kanseri

Tekrarlayan meme kanseri türleri

Meme kanseri, bölgesel, bölgesel veya uzak tekrarlanabilir:

Yerel tekrarlayan meme kanseri başlangıçta etkilenen göğüste yeni bir tümör geliştiğinde ortaya çıkar. Göğüs çıkarıldıysa, tümör göğüs duvarında veya cildin yakınında büyüyebilir.

Bölgesel tekrarlayan meme kanseri orijinal kanser ile aynı bölgede olur. Göğüs kanseri söz konusu olduğunda, bu, köprücük kemiğinin üstündeki veya koltuk altındaki lenf düğümleri olabilir.

Kanser hücreleri vücudun farklı bir bölümüne gittiğinde uzak yinelenen meme kanseri olur. Bu yeni yer orijinal kanserden uzakta. Kanser tekrar uzaklaştığında metastatik kanser olarak kabul edilir.

Belirtiler

Metastatik meme kanseri belirtileri nelerdir?

Metastatik meme kanseri olan herkes semptomlar yaşar. Belirtiler olduğunda, bunlar değişebilir. Belirtiler metastazın yerini ve ciddiyetine bağlıdır.

Kemik metastazı ciddi kemik ağrısına neden olabilir.

Karaciğer metastazı aşağıdakilere neden olabilir:

 • sarılık veya cilt ile beyazların sararması
 • kaşıntı
 • karın ağrısı
 • iştah kaybı
 • bulantı
 • kusma < Akciğer metastazı aşağıdakilere yol açabilir:

kronik öksürük

 • göğüs ağrısı
 • yorgunluk
 • nefes darlığı
 • Beyindeki metastaz aşağıdakilere yol açabilir:

baş ağır basması veya başın baskısı < görme bozuklukları

 • bulantı
 • kusma
 • bulantısız konuşma
 • kişilik veya davranış değişiklikleri
 • nöbetler
 • zayıflık
 • uyuşukluk
 • felç
 • denge veya yürüme ile ilgili sorun < Herhangi metastatik meme kanseri formlarına eşlik edebilen spesifik olmayan semptomlar şunlardır:
 • yorgunluk
 • iştah kaybı

kilo kaybı

 • ateş
 • Bazı semptomlar kanserin kendisinin değil, Yapacağınız tedaviyi.Bu semptomlardan herhangi birini yaşıyorsanız, doktorunuzla konuşun. Bazı belirtileri hafifletmek için bir terapi önerebilirler.
 • AdvertisementAdvertisementAdvertisement
 • Sebepler

Metastatik meme kanserinin sebepleri neler?

Meme kanseri tedavileri ameliyat sonrası kalabilecek kanser hücrelerini ortadan kaldırmak için hazırlanmıştır. Olası tedaviler radyasyon, hormon tedavisi ve kemoterapiyi içerir.

Bazı durumlarda, bazı kanser hücreleri bu tedavilerden sağ kurtulur. Bu kanser hücreleri orijinal tümörden kopabilir.

Bu hücreler daha sonra dolaşım sistemi veya lenfatik sistemler vasıtasıyla vücudun diğer bölgelerine doğru yol alırlar.

Hücreler vücutta bir yere yerleştikten sonra, yeni bir tümör oluşturma potansiyeline sahip olurlar. Bu, ilk tedaviden sonra hızlı bir şekilde olabilir veya yıllar sonra gelişebilir.

Teşhis

Metastatik meme kanseri tanısı

Metastatik meme kanseri tanısını doğrulamak için çeşitli testler uygulanmaktadır. Bunlar arasında:

MR

CT taraması

X-ışınları

 • kemik taraması
 • doku biyopsisi
 • Reklam Reklam
 • Tedavi
 • Metastatik meme kanseri tedavisi

metastatik meme kanseri tedavisi. Daha ileri progresyonu, semptomları azaltmayı, yaşam kalitesini ve yaşam süresini arttırmayı amaçlayan tedaviler var. Tedaviler bireyselleştirilir. Tekrarlamanın türüne ve derecesine, önceki tedaviye ve genel sağlığınıza bağlıdırlar.

Tedavi seçenekleri arasında şunlar sayılabilir: en yaygın meme kanseri türü olan ER pozitif meme kanseri için

hormon terapisi

kemoterapi

kanser hücrelerindeki spesifik proteinleri hedef alan ve bazen adı verilen büyümeyi durduran ilaçlar

 • Kemik ağrısını azaltmak ve kemik kuvvetini artırmak için kemik oluşturma ilaçları
 • radyasyon terapisi
 • cerrahi
 • ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), 2015 yılında palbociclib (İbransta) ilaç kullanımını onayladı Bir aromataz inhibitörü ile bağlantılı olarak. Bu kombinasyon postmenopozal kadınlarda ER pozitif, HER2 negatif metastatik meme kanseri tedavisinde kullanılır.
 • Hormon pozitif meme kanserinde kullanılan diğer tedaviler şunları içerir:
 • seçici östrojen reseptör modülatörleri

fulvestrant (Faslodex)

everolimus (Afinitor)

 • yumurtalık bastırma ilaçları
 • yumurtalıkları durdurmak için yumurtalık ablasyon östrojen üreten
 • HER2 pozitif metastatik meme kanseri olan kadınlar, kemoterapiye ilaveten aşağıdakileri içeren bir kombinasyon tedavisinden de yararlanabilirler:
 • pertuzumab (Perjeta)
 • trastuzumab (Herceptin)

ado-trastuzumab emantisin (Kadcyla )

 • Lapatinib (Tykerb)
 • Reklam
 • Görünüm
 • Görünüm nedir?

Hangi tedavi seçeneğinin ilerlemesine karar vermek hem eğitim hem de dikkatli bir değerlendirme gerektirir. Seçeneklerinizi anlamak için doktorunuzla birlikte çalışmanız gerekmesine rağmen, seçim eninde sonunda size kalır. Olasılıklar göz önüne alındığında, şu ipuçlarını aklınızda tutun:

Hiçbir şeye acele etme.

Seçimlerinizi değerlendirmek için zaman ayırın ve gerekirse ikinci bir görüş alın.

Doktorunuzun randevuları için birisini yanınıza getirin.

Ziyaretinizi kaydedebilirseniz not alın veya doktorunuza danışın. Bu, tartışılan herhangi bir şeyi unutmadığınızdan emin olmanıza yardımcı olabilir. Sorular sorun.

Doktorunuza, her bir tedaviyle ilgili olası tüm faydaları, riskleri ve yan etkileri açıklamasını söyleyin. Klinik bir dava düşünün.

Uygun olabileceğiniz klinik araştırmalar olup olmadığını öğrenin. Belirli bir kansere karşı deneysel bir tedavi seçeneği olabilir.

Metastatik meme kanseri tanısı almak ezici olabilir, ancak semptomları azaltmaya ve ömrünü uzatmaya yardımcı olan birçok tedavi seçeneği vardır.

Günümüzde tedavi edici bir tedavi mevcut olmasa da, bazı kadınlar metastatik meme kanseri ile uzun yıllar yaşayacaklar.

Kanserli hücre büyümesinin durdurulması, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve kanser metastazının bozulması üzerine araştırmalar devam etmekte olup gelecekte yeni tedavi seçenekleri mevcuttur. Check out: Evre 4 meme kanseri: Hayatta kalma öyküleri »

Reklam İlanı

Önleme

Metastatik meme kanseri önleyebilir misiniz?

Tedaviden sonra kanserinizin tekrarlanmayacağını veya metastaz yapmayacağını garanti altına almanın kesin bir yolu yok, ancak riskinizi azaltabilecek bir takım önlemleriniz var.

Bu adımlar şunları içerir:

sağlıklı bir kilo korumak

sigarayı bırakmak

aktif kalma

 • daha taze meyve ve sebzeler (günlük en az 2 1/2 fincan), baklagiller, tam tahıllar, kümes hayvanları yeme ve balık
 • kırmızı et tüketiminizi azaltın ve yalnızca daha küçük porsiyonlarda yağsız kırmızı et tüketin
 • işlenmiş ve şeker yüklü gıdalardan kaçının
 • Alkol için kadınlar için günde bir içeceği kesme
 • Okumaya devam edin : Metastatik meme kanseri sayılara göre: Gerçekler ve istatistikler »

Источник: https://tr.medic-life.com/breast-cancer-and-metastasis-what-to-expect-18864

Meme kanseri metastaz belirtileri – nelere bakmalı?

Metastatik Meme Kanseri Hastalarına Yönelik Psikolojik Destek

Yazı Boyutu:

Küçült

Sıfırla

Büyült

16.12.2017

Meme kanseri dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanserdir.

Neredeyse her 8 kadından biri, yaşamının bir döneminde bu hastalıkla karşılaşmasına rağmen meme kanseri, artan farkındalık ve mamografi gibi kanser tarama yöntemlerinin yaygınlaşması ile erken evrelerde tanın konulan kanserlerin başında gelmektedir. Öyle ki tüm meme kanserlerinin %90’a yakını tanı anında erken evrelerdedir, yani metastaz yapmamış haldedir.

Metastaz, kanserli hücrelere ait bir özelliktir ve bir tümörde bulunan hücrelerin bulundukları dokudan ayrılıp kan, lenf veya direk komşuluk yoluyla başka doku ve organlara göç etmesidir. Kansere bağlı yaşam kayıplarının %90’ının sebebi metastazdır.

Meme kanseri en sık nereye metastaz yapar?

• Meme kanseri en sık olarak lenf nodlarına metastaz yapar; bununla birlikte akciğerler, kemik, karaciğer ve beyin, meme kanseri hücrelerinin metastaz yapma eğilimi olan diğer organlardır.

• Metastatik kansere sahip olan hastalar, erken evre meme kanseri ile benzer klinik belirti ve fiziksel muayene bulgularına sahip olabilir.

• Aksilla adı verilen koltukaltında muayene ile lenf nodu ele gelmemesi, hastanın koltuk altı lenf bezlerinin kanser tarafından tutulmadığı anlamına gelmez, o yüzden meme kanseri tanısı alan tüm hastalara detaylı onkolojik görüntüleme yapılmalıdır.

Meme kanseri metastaz belirtileri nelerdir?

Meme kanserinde metastaza özel belirti ve bulgu tanımlamak zordur. Meme kanseri metastazlarının yol açtığı belirti ve şikayetler tutulan organa göredir.

Akciğer metastazı, nefes darlığı (dispne) yakınması veya muayene sırasında anormal akciğer bulguları ile yakalanabilir.

Karaciğer metastazı, sarılık, mide bulantısı, kusma ve sağ üst kadran karın ağrısı ile ortaya çıkabilir.

Kemik metastazları sıklıkla ağrıya neden olur.

Metastatik hastalığı olmayan meme kanseri hastalarında düzenli aralıklarla kontrollerin yapılması önemlidir, çünkü bunlar metastazların erken teşhisine yardımcı olabilir.

4. evre meme kanserinin öne çıkan özellikleri

• Kanser metastaz yaptığında 4. evre adını alır ve 4. evre meme kanserlerinde yaşam süreleri değişken olmakla birlikte ortanca (medyan) genel sağkalım yaklaşık 24 aydır.

Bununla birlikte 4. evre bile olsa birçok meme kanserli hastanın ortalama yaşam süreleri daha uzundur (10 yıl veya daha fazla). 4.

evre meme kanserinde daha iyi bir hastalık gidişatının göstergeleri şunlardır:

– hormon pozitifliği (östrojen ve progesteron reseptör pozitifliği; ER ve PR),

– az sayıda metastaz (oligometastatik hastalık),

– lenf düğümlerine veya kemiklere metastaz

• CA 15-3 ve CA 27.29 gibi tümör markırları (biyobelirteç), metastatik meme kanseri olan hastalarda tedaviye yanıtı izlemek ve tedavisi bitmiş erken evre hastalarda rutin kontrollerde kanser nüksünü (tekrarını) öngörmek için kullanılabilir.

Fakat görüntüleme yöntemleri ve hekimin hastanın genel durumu üzerine tespitleri hastalık gidişatına dair daha isabetli bilgiler verir. Bu tümör markırlarının, yüksek yanıltıcılık oranları nedeniyle meme kanseri tanısında kullanılmadığını belirtmek gerekir.

Kanser nükslerinin çok daha erken dönemde erken dönemde tespit edilmesi için likid (kandan) biyopsi çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir, fakat henüz bu konuda onay almış bir likid biyopsi yoktur.

– Tekrarlayan (nüks) meme kanserinde ameliyat hangi durumlarda tercih edilir?

• Kemik metastazlı hastalarda bir kan testi olan alkalen fosfataz (ALP) seviyeleri yükselebilir; kemik metastazından şüphelenilirse manyetik rezonans (MR) görüntüleme ile şüphe aydınlatılabilir.

• Karaciğer metastazı olan hastalarda karaciğer fonksiyon testleri yükselebilir; eğer metastatik tümörler safra yolarını tıkarsa sarılık ortaya çıkabilir.

• Hastalık tekrarından veya yeni bir metastazdan şüphelenilirse, durumu aydınlatmak için en sık tercih edilen onkolojik görüntüleme yöntemi PET tomografi taramadır. PET-BT, karaciğer ve beyinde zayıf kalmaktadır, bu organlar MR ile daha iyi görüntülenir.

Metastatik meme kanseri tedavisi hastanın yaşı, genel durumu, metastazların yaygınlığı, meme kanserinin türü ve daha önce aldığı tedaviler gibi çok sayıda faktör bir arada değerlendirilerek yapılır.

İlginizi çekebilir: Meme kanseri hayatımı değiştirdi, ama bu değişim pozitif yöndeydi

Sağlıklı ve mutlu kalın…

Kaynak:1. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2017. CA Cancer J Clin. 20172. Yamamoto N, Watanabe T, Katsumata N, et al. Construction and validation of practical prognostic index for patients with metastatic breast cancer. J Clin Oncol. 19983. Greenberg PA, Hortobagyi GN, Smith TL, Ziegler LD, Frye DK, Buzdar AU. Long-term follow-up of patients with complete remission following combination chemotherapy for metastatic breast cancer. J Clin Oncol. 19964. Robertson JF, Dixon AR, Nicholson RI, Ellis IO, Elston CW, Blamey RW. Confirmation of a prognostic index for patients with metastatic breast cancer treated by endocrine therapy. Breast Cancer Res Treat. 19925. Stuart-Harris R, Shadbolt B, Palmqvist C, Chaudri Ross HA. The prognostic significance of single hormone receptor positive metastatic breast cancer: an analysis of three randomized phase III trials of aromatase inhibitors. Breast. 2009

6. Harris L, Fritsche H, Mennel R, et al. American Society of Clinical Oncology 2007 update of recommendations for the use of tumor markers in breast cancer. J Clin Oncol. 2007

Sayfada yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Источник: https://www.drozdogan.com/meme-kanseri-metastaz-belirtileri-nelere-bakmali/

Kalben`le Metastatik meme kanseri hastalarına destek projesi!

Metastatik Meme Kanseri Hastalarına Yönelik Psikolojik Destek

“Yaşamak Var Ya” şarkısı ile Umutlar Çiçek Açsın

Metastatik (ileri evre) meme kanseri (mMK) ve bu kanserle birlikte yaşayan kadınların mücadelesi ile ilgili büyük çapta farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirilen “Bir Tıkla, Dinle, Umutlar Çiçek Açsın” projesi, daha fazla metastatik meme kanserli kadının ücretsiz psikolojik desteğe ulaşmasını hedefliyor.

Europa Donna ve Kanserle Dans hasta dernekleri ve Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) tarafından başlatılan ve Pfizer tarafından koşulsuz olarak desteklenen Psikolojik Destek Programı’nın devamı niteliğindeki projeye ünlü müzisyen Kalben de proje için özel olarak bestelediği “Yaşamak Var Ya” şarkısıyla dahil oldu. Şarkı için hazırlanan dijital videonun izlenme sayısı arttıkça, daha fazla hastanın Psikolojik Destek Programı’ndan yararlanma olanağı bulması ve bu yıl tam 100 hastanın bu desteği alabilmesi hedefleniyor. “Yaşamak Var Ya” şarkısına ve proje detaylarına www.umutlarcicekacsin.org adresinden ulaşılabiliyor.

Metastatik aşamadaki meme kanserlerinde, kanser hücreleri vücudun diğer organlarına da yayılır. Tedaviler bu evredeki meme kanserini tamamen ortadan kaldıramasa da, ilerlemesini, vücudun başka yerlerine zarar vermesini geciktirebilir

Böylece metastatik meme kanseri birlikte yaşanabilir bir hastalık haline getirilebilir. Meme kanseri metastatik aşamada olan hastaların hayatları ve hep devam edecek olan tedavi süreçleri, başa çıkılması gereken zorluklarla doludur.

Meme kanserinin en ileri evresinde olan metastatik meme kanseri teşhisi alan kadınlar, taşımaya çalıştıkları ağır duygusal yük altında çoğu zaman kendilerini stres, anksiyete, depresyon ve bunlara eşlik eden utanma, değersizlik ve yalıtılmışlık duygularının içinde bulur.

İşte tam bu nedenle psikolojik destek, onların alması gereken ilk ve en önemli destektir.

Metastatik meme kanseri hastaları için psikolojik destek hattı

Metastatik meme kanseri hastalarının bu ihtiyacından yola çıkan Europa Donna ve Kanserle Dans hasta dernekleri ve Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) tarafından başlatılan ve Pfizer tarafından koşulsuz olarak desteklenen Psikolojik Destek Programı, bir süre önce pilot bölge olarak İstanbul’da başlatılmıştı.

Bu yıl İzmir ve Ankara’da da sürdürülmesi planlanan programın devamı niteliğindeki “Bir Tıkla, Dinle, Umutlar Çiçek Açsın” projesinin ise, daha fazla sayıda metastatik meme kanserli kadının ücretsiz psikolojik desteğe ulaşmasını sağlaması hedefleniyor. Projeyle ayrıca, toplum ve hatta hasta yakınları tarafından psikolojik etkileri tam olarak anlaşılamadığı bilinen metastatik meme kanseri ile ilgili farkındalığın artırılması da amaçlanıyor.

Proje kapsamında, TTOD tarafından da onaylanmış iki psikolog projeye destek veriyor. “0530 969 39 33” numaralı Psikolojik Destek Randevu Hattı’nı arayarak uzman bir psikologdan randevu alan hastalara, psikolog ile yapacakları ilk görüşme sonrasında, ihtiyaçları doğrultusunda beş seansa kadar ücretsiz yüz yüze görüşme imkanı sağlanabiliyor.

Metastatik meme kanseri birlikte yaşanabilen kronik bir hastalık haline getirilebilir

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) BaşkanıProf. Dr. Mahmut Gümüş, metastatik meme kanseri hakkında şu istatistiksel bilgileri verdi: “Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Tıbbi onkoloji kliniklerindeki toplam kanser hastalarının yaklaşık %20-25’ini meme kanseri hastaları oluşturur.

Yaklaşık olarak her yıl 100.000 kişide 40 kişi meme kanseri tanısı alıyor. Neyse ki bunların ancak yüzde 10-15’i başlangıçta metastatik olarak başvuruyor.

İnsanların bu konudaki farkındalıklarının artması ve tarama yöntemlerinin gelişmesi ile birlikte hastalarımızın %85’i erken evrede tanı alabiliyor. Yalnızca %15’lik kısmı metastatik evrede geliyor.

Bu hastalığın tamamen yok olması zor, ancak tedavilerle, birlikte yaşanabilir bir hastalık haline getirebiliriz.”

Metastatik meme kanseri hastaları yalnız değildir

Europa Donna Türkiye BaşkanıViolet Aroyo şöyle konuştu: “Metastatik meme kanserli kadınlar ve yakınları, tanı ve tedavi süreçlerinde kendilerini çok yalnız ve terk edilmiş hissediyorlar.

Tam olarak bilgilendirilmediklerini ve hastalıklarının süreç ve tedavileriyle ilgili yeterince bilgi alamadıklarını düşünerek, kendilerini bu sürecin bir parçası olarak görmekte zorlanıyorlar.

Bu süreçte hasta ile sağlık personelinin çok iyi bir iletişim kurup hastaya ve yakınlarına tüm süreci anlatması ve hastanın, gerekirse de hasta yakınlarının profesyonel destek alması gerekmektedir.

Bu süreçte hasta ve yakınlarına yalnız olmadıklarını ve her zaman onlara destek olacak bir profesyonelin yanlarında olduğunu hissettirmek gerekir.”Hastaları “kanser hastası” rolüne hapsetmeyen, bütüncül bir yaklaşım gerekli

Uzman Klinik Psikolog M.A.Pınar Serbest Günay, proje hakkındaki görüşlerini şöyle özetledi: “Kanser teşhisi ve tedavisi hiç kimsenin önceden hazırlıklı olamayacağı zorlu bir süreçtir.

Bu nedenle, kanser teşhisi almış kişilerin tanı, tedavi ve tedavi sonrası dönemlerde duygusal olarak zorlandıkları görülmektedir.

Yaşanan duygusal zorlanmalar teşhisin tipi, evresi, nüks yapıp yapmadığı kadar, kişinin hayatın hangi evresinde olduğuna, başa çıkma biçimlerine, onu destekleyen yakın bir çevresi olup olmadığına bağlı olarak da değişiklik gösterir.

Tüm bu değişkenleri hesaba katan, kişisel ihtiyaçlara duyarlı bir psikososyal müdahale programı temel olarak kişinin bireysel başa çıkma biçimlerini ve yaşam kalitesini iyileştirmeye odaklanır. Teşhisi alan kişiyi “kanser hastası” gibi bir role hapsetmeden, onu hayatının tüm yönleri ile ele alan bir yaklaşım; teşhisi kabullenmeyi, tedaviye uyumu, yan etkileri ile başa çıkmayı ve tedavi sonrası hayat kalitesine katkı sağlamayı hedefler.”

Zorlu ancak yönetilebilir bir süreç

Kanserle Dans Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Figen Ar şunları söyledi: “Bu süreç, zorlu ancak yönetilebilir bir süreçtir, tıpkı zor bir dansı öğrenmek gibi. Kimi zaman karmaşık, kimi zaman durağan, kimi zaman deli dolu… Kanser kelimesi çok ürkütücü bir kelime.

Ben de doktorumdan ilk duyduğumda dünya başıma yıkıldı, her şey anlamsızlaştı. Tam 2 yıl sürdü bu, ta ki şimdiki başkanımız, 35 yıllık dostum Sevil Gürkan çeke çeke beni Kanserle Dans Derneğinin psikoterapi grubuna götürünceye kadar. Gönüllü hocamız Psikolog psikoterapist Sibel Cesur Akyunak sayesinde tekrar yaşamayı seçtim.

İşime geri döndüm, sosyal hayatım kaldığı yerden devam etti. Artık ben de derneğimiz için çalışıyorum, “umutlar çiçek açsın” diye. Yaşamayı seçmek, umutları yeşertmek, daha güçlü olmak, zorlu dansın üstesinden gelmek kolay değil. İşte bu nedenle proje çok önemli. Kanserle Dans Derneği olarak bu projenin bir parçası olmaktan çok mutluyuz.

Bir hayat bin dokunuş, bin umut. Umutlar hiç kaybolmasın, hep çiçek açsın, hep çoğalsın.”

“Yaşamak Var Ya” metastatik meme kanserli kadınlara umut için bestelendi:

Müzisyen Kalben, “Bir Tıkla, Dinle, Umutlar Çiçek Açsın” projesi kapsamında, ileri evre meme kanseri hastalığını ve hastalarını fark ettirmek, onların öncelikli ihtiyacı olan psikolojik desteği sağlamak ve yaygınlaştırmak için “Yaşamak Var Ya” isimli bir beste yaparak herkese şu çağrıda bulundu: “En sevdiğim insanı genç yaşta bir hastalık sebebiyle yitirdim ve bu, beni tanımlayan, yarım yamalak bırakan bir yara, boşluk, karanlık oldu senelerce.

Şimdi, bizi hiçbir hastalığın ele geçirmesine izin vermememiz gerektiğini biliyorum. Hiçbir acının bizi tanımlamasına izin vermek istemiyorum artık. Neşemizde, umudumuzda, yaşamaktan aldığımız hazları keşfetmekte buluşabileceğimize inanıyorum.

İnsan insanın yarasına kayıtsız kalamaz, kalmamalı.

Ben de “Yaşamak Var Ya” için, kadınların bağımsızlığından, cesaretlerinden, kendilerini saklamadan ve acılarını yok saymadan dimdik yaşamalarından; asırlardır sistemli olarak hep öz güçlerini örtbas etmeye uğraşan kalıpların içine hapsedildikleri halde o toplumsal yahut geleneksel prangaları kırıp yollarını keşfetmelerinden ve devrimleri için, sevdikleri için yaşamayı da ölmeyi de göze almalarından ilham aldım. Bu parçayı dinleyin, konuşun ve paylaşın! Çünkü “Yaşamak Var Ya”’yı dinlediğinizde, izlediğinizde, aslında bir hastaya kulak vermiş, onu bir başka gözle görmüş, onun sesini çevrenize duyurmuş olacaksınız.”

Internet sitesi: www.umutlarcicekacsin.orgÇağrı merkezi: 0530 969 39 33Instagram etiketleri #umutlarçiçekaçsın #metastatikmemekanseri #yaşamakvarya

Video: https://www..com/watch?v=yFZieSLoM98

Источник: https://www.eczagundem.com/kalbenle-metastatik-meme-kanseri-hastalarina-destek-projesi/

Metastatik Kanser

Metastatik Meme Kanseri Hastalarına Yönelik Psikolojik Destek

Metastatik kanser, vücutta başladığı başka bir yerden sıçramış kanserdir. Kanser hücrelerinin vücudun başka kısımlarına yayıldığı sürece de metastaz denir. Mikroskop altında metastatik kanser hücreleri genelde orijinal kanser hücreleriyle aynı görünür.

Dahası, metastatik kanser hücreleri ve orijinal kanser hücreleri genelde ortak bazı moleküler özellikler taşır, örneğin bazı proteinlerin ekspresyonu ve özel kromozom değişikliklerinin varlığı. Bazı metastatik kanser türleri güncel tedavilerle tedavi edilebilmesine rağmen çoğu tedavi edilemez.

Yine de, metastatik kanserli olan bütün hastalar için tedaviler mevcuttur. Genel olarak, bu tedavilerin temel hedefi kanserin büyümesini kontrol etmek veya ondan kaynaklanan belirtileri geçirmektir. Bazı vakalarda, metastatik kanser tedavileri yaşamı uzatmaya yardımcı olabilir.

Fakat kanserden ölen çoğu kişi metastatik kanserden ölmektedir.

Herhangi bir kanser türü metastatik tümör oluşturabilir mi?

Görünürde, kan ve lenf sistemi kanserleri (lösemi, çoklu miyelom ve lemfom) dahil bütün kanserler metastatik tümörler oluşturabilir. Nadir olsa da kan ve lenf sisteminin akciğerlere, kalbe, merkezi sinir sistemine ve başka dokulara metastazı da bildirilmiştir.

Kanser nereye yayılır?

Kanser metastazının en yaygın bölgeleri akciğerler, kemikler ve karaciğerlerdir. Çoğu kanserin vücudun değişik bölgelerine yayılma yeteneği olmasına rağmen, genelde başka bölgelerden çok bir bölgeye yayılırlar.

Aşağıdaki tabloda, birçok kanser için soldan sağa azalan sırada lenf nodülleri dışında en yaygın üç metastaz bölgesi görülüyor:

Kanser türüAna metastaz bölgeleri
Meme Akciğerler, karaciğer, kemikler
Kolon Karaciğer, karınzarı, akciğerler
Böbrek Akciğerler, karaciğer, kemikler
Akciğerler Adrenalin bezi, karaciğer, akciğerler
Melanom Akciğerler, cilt/kas, karaciğerler
Yumurtalık Karınzarı, karaciğer, akciğerler
Pankreas Karaciğer, akciğerler, karınzarı
Prostat Kemikler, akciğerler, karaciğer
Rektum Karaciğer, akciğerler, adrenalin bezi
Mide Karaciğer, karınzarı, akciğerler
Tiroit Akciğerler, karaciğer, kemikler
Rahim Karaciğer, akciğerler, karınzarı

Kanser nasıl yayılır?

Kanser hücre metastazı genelde şu adımları içerir:

 • Yerel işgal: Kanser hücreleri normal dokunun yakınlarını işgal eder.
 • İntravazasyon: Kanser hücreleri yakındaki lenf damarının veya kan damarlarının duvarlarını işgal edip o yolla ilerler.

 • Dolaşım: Kanser hücreleri lenf sistemi ve vücudun başka bölgelerine kan dolaşımı sayesinde hareket ederler.
 • Durma ve ekstravazasyon: Kanser hücreleri uzak bir konumdaki kılcal damarlarda durur veya hareketi kesilebilir. Sonra kılcal damarların duvarlarını işgal edip çevredeki dokuya göç ederler.

 • Çoğalma: Kanser hücreleri uzak bir konumda çoğalıp mikrometastaz diye bilinen küçük tümörleri oluştururlar.
 • Anjiyojenez: Mikrometastazlar yeni kan damarlarının büyümesini tetikleyip kan kaynağı sağlarlar. Devam eden tümör büyümesi için gerekli oksijen ve besinleri sağlamak için kan kaynağı gerekir.

Lenf sistemi veya kan sistemi kanserleri zaten lenf damarları, lenf nodülleri veya kan damarlarının içinde mevcuttur, bunların hepsi metastazları için gerekmez. Ayrıca, lenf sistemi boyundaki iki konumda kan dolaşımına akar.

Bir kanser hücresinin başarılı biçimde metastaz olma yeteneği onun tekil özelliklerine bağlıdır; orijinal konumdaki bağışıklık sistemi hücreleri dahil kanserojen olmayan hücrelerin özellikleri, lenf sistemi veya kan dolaşımında ve vücudun başka bir kısmındaki son durakta karşılaştığı hücrelerin özellikleri.

Bütün kanser hücrelerinin kendiliklerinden metastaz olma yeteneği yoktur. İlaveten, orijinal konumdaki kanserojen olmayan hücreler kanser hücre metastazını engelleyebilir. Dahası, vücudun başka bir kısmına başarıyla ulaşması, metastatik bir tümörün oluşacağını garanti etmez.

Metastatik kanser hücreleri, eğer büyürlerse, yeniden büyümeden önce birçok yıl uzak bir bölgede aktif olmayan halde kalabilir (büyümeyebilir).Metastatik tümörleri olan bazı kişilerde belirti olmaz. Metastazları röntgen veya başka testlerle bulunur.

öncelikle geçen gün test yaptırdım hemogram testi. sonuçlarım : hgb:11.3 normal aralık: 12.3-15.3 /// mcv:76.9 normal aralık :80-96/// rdw:16.0 norm… devamı

Metastatik kanser belirtileri oluştuğunda belirtilerin türü ve sıklığı metastazın boyutu ve konumuna bağlı olacaktır. Örneğin, kemiklere yayılan kanser muhtemelen ağrıya neden olur ve kemik kırılmalarına yol açabilir. Beyne yayılan kanser baş ağrıları, nöbetler ve dengesizlik gibi bir dizi belirtiye neden olabilir. Nefes darlığı akciğer metastazının bir işareti olabilir. Karın şişmesi veya sarılık (cildin sararması) kanserin karaciğere yayıldığını gösterebilir. Bazen bir kişinin orijinal kanseri ancak bir metastatik tümör belirtilere neden olduğunda keşfedilir. Örneğin, prostat kanseri pelvisindeki kemiklere sıçramış bir adam, prostatındaki orijinal tümöründe herhangi bir belirti yaşamadan önce (kemiklerindeki kanserden kaynaklanan) bel ağrısı çekebilir.

Primer bir kanser olmadan metastatik bir tümör meydana gelebilir mi?

Hayır. Metastatik bir tümör her zaman vücudun başka bir kısmındaki kanser hücrelerinden kaynaklanır.Birçok vakada, metastatik bir tümör ilk bulunduğunda primer kanser de bulunabilir.

Primer kanser araştırması laboratuar testleri, röntgen, bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taramaları, pozitron emisyon tomografi (PET) taralamaları ve başka işlemlerdir.

Ne var ki bazı hastalarda, metastatik bir tümör teşhis edilir ama kapsamlı testlere rağmen primer tümör bulunamaz çünkü ya çok küçüktür ya da tamamen bastırılmıştır. Patolog, teşhis edilen tümörün metastaz olduğunu bilir çünkü hücreler, tümörün bulunduğu organ veya dokununkilere benzemez.

Doktorlar primer kansere bilinmeyen veya okült (gizli) der ve hastaya bilinmeyen primer kaynaklı kanserleri (CUP) olduğu söylenir. Teşhis teknikleri sürekli geliştiği için CUP vakalarının sayısı gittikçe azalıyor.

Daha önce kanser tedavisi gören bir kişiye ikinci kez kanser teşhisi konulursa yeni kanser primer kanser midir metastatik kanser midir?

Kanser yeni bir primer kanser olabilir ama çoğu vakada metastatik kanserdir.Metastatik kanser sistemik tedaviyle (kemoterapi, biyolojik tedavi, hedefleniş tedavi, hormonal tedavi), lokal tedavi (ameliyat, radyasyon terapisi) veya bu tedavilerin birleşimiyle tedavi edilebilir.

Tedavi tercihi genelde primer kanserin türüne, metastatik tümörlerin boyutuna, konumuna ve sayısına, hastanın yaşına ve genel sağlığı ve hastanın geçmişte olduğu tedavi türlerine bağlıdır. CUP olan hastalarda, primer kanser bulunmamış olsa bile hastalığı tedavi etmek mümkündür.

Büyümekte olan metastatik kanser için yeni tedaviler var mı?

Evet, araştırmacılar primer ve metastatik kanser hücrelerini öldürmek veya büyümelerini durdurmak için tümörlere karşı bağışıklık sisteminin gücünü artıracak yeni yollar dahil yeni yollar araştırıyorlar.

Ek olarak, araştırmacılar metastatik sürecin tek tek adımlarını kesintiye uğratacak yöntemler bulmaya çalışıyorlar.

Yeni bir tedavi hastalara yaygın ölçüde kullanılır hale getirilmeden önce klinik deneylerde (araştırma çalışmalarında) incelenmeleri, hastalık tedavisinde güvenli ve etkili olduklarının bulunması gerekir.

Kar amacı gütmeyen örgütler ve birçok başka organizasyon hastaneler, üniversiteler, tıp okulları ve kanser merkezlerinde gerçekleştirilen deneylere sponsor olurlar. Klinik özellikler kanser tedavisini geliştirmede önemli bir adımdır. Önceki klinik denemelerin sonuçları sadece kanser tedavisinde değil tespit, teşhis ve önlenmesinde de ilerleme sağlamıştır. Klinik bir deneyde yer almak isteyen hastalar doktorlarıyla konuşmalıdır.

Источник: https://www.hemensaglik.com/makale/metastatik-kanser

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.