Metotreksat Nedir? Romatoid Artrit Tedavisi Nasıldır?

Metotreksat Nedir? Romatoid Artrit Tedavisi Nasıldır?

Metotreksat Nedir? Romatoid Artrit Tedavisi Nasıldır?

Metotreksat başta romatoid artrit (RA) ve sedefe bağlı romatizma olarak bilinen psoriyatik artrit (PsA) olmak üzere, birçok iltihaplı eklem romatizmasının tedavisinde çok yaygın olarak kullanılan temel etkili, yani hastalığı iyileştirme özelliği olabilen bir ilaçtır.

Metotreksat tedavisi 1980’li yılların ortasından günümüze kadar tüm dünyada, iltihaplı romatizmaların tedavisinde büyük bir başarıyla kullanılmaktadır. Haftanın yalnızca bir günü kullanılması, etkisinin birçok temel etkili ilaçtan çok daha hızlı başlaması, ucuz olması ve göreceli olarak güvenli bir ilaç olması en önemli avantajlarıdır.

Metotreksat Neden Kullanılır?

MTX aslında çok uzun yıllardır, yüksek dozlarda kanser tedavisinde kullanılmış eski bir ilaçtır. Bu nedenle bu ilacın prospektüsünü okumak hastaları ürkütebilir.

Ancak, MTX’ın iltihaplı romatizmaların tedavisinde kullanılmasının kanserle uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur.

MTX haftanın sadece bir günü ve çok düşük dozlarda kullanıldığında, kontrolsüz, bozuk ve aşırı çalışan bağışıklık sistemini baskılayarak, romatizmal eklem yakınmalarını oldukça etkin bir şekilde tedavi edebilmektedir.

Günümüzde dünyanın dört bir yanındaki romatologların ezici bir çoğunluğunun özellikle RA ve PsA tedavisinde ilk tercih ettikleri temel etkili ilaçtır. RA tedavisinde altın standart olarak kabul edilir ve günümüzde yeni geliştirilen temel etkili romatizma ilaçlarının gücünün ve etkinliğinin, öncelikle MTX ile karşılaştırıldığı unutulmamalıdır.

Doktorunuz daha farklı bir şekilde önermediği sürece, bu ilacı haftanın belirli bir gününde bir defada veya bir kaç doza bölerek, mutlaka aç karına ve bol suyla almalısınız. Birçok hasta, ilacı almayı unutmamak ve daha rahat alabilmek için pazar gününü seçmekte ve pratikte, bazı hastalar bu ilacı “pazar hapı” olarak adlandırabilmektedir.

Ülkemizde 2.5 mg’lık tabletleri olan bu ilacın, Almanya gibi bazı ülkelerde 10 ve 15 mg’lık tabletleri de bulunabilmektedir. Bu ilacın yine haftanın bir günü yapılabilen iğne formları da vardır. MTX aslında güvenilir bir ilaç kabul edilebilir.

Özellikle uzun süre kullanıldığında, karaciğere ve kemik iliğine yan etki yapma olasılığı da vardır. Bu ve benzeri yan etkilerinin azalması ve ilacın daha kolay tolere edilebilmesi için, folik asit isimli özel bir vitaminin doktorunuzun önereceği günlerde ve dozda kullanılması önerilmektedir.

Metotreksat Yan Etkileri ve Dikkat Edilecekler

En sık görülen yan etkiler, ilacın alındığı gün veya hemen sonrasında ortaya çıkabilen bulantı, kusma, ishal, baş dönmesi ve halsizliktir. Bu tip yan etkilerin, ilaca karşı ön yargılı ve morali bozuk hastalarda daha sık ve abartılı görüldüğünü düşünmekteyim. Nadir de olsa, ağız içinde yaralar ortaya çıkabilir.

MTX yan etkilerine karşı alınabilecek en iyi önlem, hastanın yanlış anlayarak ilacı her gün içmesini önlemektir.

Bunun dışında başlangıçta daha sık olmak üzere, hastaların belli aralıklarla karaciğer ve böbrek testlerini ve kan sayımlarını yaptırmaları gerekir.

Müzmin karaciğer hastalığı veya böbrek yetmezliği olan, hepatit B veya hepatit C taşıyıcısı olan hastaların MTX kullanmaları risklidir. MTX tedavisi alanların alkol alması da sakıncalıdır.

Eskiden MTX tedavisinde belirli bir ilaç dozuna ulaşıldığında, karaciğerden parça alınması önerilirdi. Bu öneri artık günümüzde her hastaya uygulanmamaktadır. Karaciğer testlerinin belli aralıklarla kontrol edilmesi ve problem varsa ilacın kesilmesi yeterli görülmektedir.

Ateş ve diğer enfeksiyon bulguları varlığında MTX tedavisine hemen ara verilmeli ve doktora danışılmalıdır. Benzer şekilde kuru bir öksürük ve nefes darlığı ortaya çıkarsa, hasta ilacı derhal kesmeli ve doktoruna başvurmalıdır. Çünkü bu yakınmalar, MTX tedavisinde nadir de olsa görülebilen akciğer hasarlanmasına bağlı olabilir.

Bu tablo genelde alerjik doğada olup, kullanılan MTX dozu ve süresi ile ilişkili değildir. MTX tedavisi sırasında gebelik sakıncalı olduğu için, etkili doğum kontrol yöntemleri uygulanmalıdır.

MTX kullanan bir hasta, planlı bir gebeliğe karar verirse, mutlaka öncelikle doktoruna danışmalı, en az 3 ay önceden MTX kesilmeli ve 3 defa adet (mens) dönemi geçirdikten sonra gebeliğe izin verilmelidir.

MTX kullanan erkeklerin de, çocuk sahibi olmak için, benzer şekilde ilacı kestikten sonra en az 3 ay beklemeleri önerilmektedir. Özetle, MTX gerekli önlem ve uyarılar eşliğinde kullanıldığında güvenli bir romatizma ilacıdır ve geçerli bir mazeret olmadıkça romatizma hastaları bu ilaçtan mahrum edilmemelidir.

Mutlaka bir önceki yazımız olan iltihaplı kas romatizması makalemizi okuyunuz.

Источник: https://www.saglikk.com/metotreksat-nedir-romatoid-artrit-tedavisi-nasildir/

Romatoid Artrit

Metotreksat Nedir? Romatoid Artrit Tedavisi Nasıldır?

Artritin kelime anlamı, eklem iltihabı demektir.

Romatoid artrit, küçük eklemlerin (el eklemleri, el bileği ve ayak eklemleri) ve dirseklerin öncelikle tutulduğu, kronik (6 haftadan uzun süreli) seyir gösteren ve tuttuğu eklemde hasara neden olan; bir çok organ ve sistemi de tutabilen otoimmün bir iltihabi eklem hastalığıdır.

Tuttuğu eklemde hasar oluşturarak sakatlığa neden olur. Romatoid artrit, yaygın bir hastalık olup, her yüz kişiden birinde, hayatının bir döneminde görülür. Her yaşta gelişebilir, fakat çoğunlukla 40-60 yaşlarında başlar. Kadınlarda erkeklerden 3 kat daha fazladır.

Eklem Nedir?

Eklem vücudumuzda iki kemik ucunun birleştiği noktalara verilen addır. Eklemler vücudumuzun çeşitli bölgelerinin hareket ve esnekliğini sağlar. Ancak az sayıda hareketsiz eklemler de vardır. Kemiğin hareketi, tendonlarla kemiğe bağlanan kas yardımıyla sağlanır.

Eklemi oluşturan kemik uç noktaları, kıkırdak (kartilaj)’la kaplıdır. Eklem yüzeyi sinovyum denilen bir zarla ve dıştan da eklem kapsülüyle sarılır. Eklemin içinde sinovyal sıvı adı verilen, sürtünmeyi önleyen bir tür yağlayıcı eklem sıvısı bulunur. Eklemin etrafında kas ve bağlar bulunur.

Eklem kapsülü, bağlar ve kaslar, eklemi destekleyerek stabilize eder.

Eklem Ağrısının Nedenleri Nelerdir?

Eklemin yapısını oluşturan tendonların iltihabı, eklem zarının iltihabı, eklem aralığının daralması ve aşınmalar, eklemin stabilizasyon bozukluğu, ekleme yakın yerleşimli eritema nodozum (ağrılı, kızarık, şiş nodüller) dahil bir çok nedenle eklem ağrısı oluşabilir.

Romatoid Artritin Nedenleri Nelerdir?

İmmün (bağışıklık) sistem; bakteri, virüs veya vücudumuza girebilecek her türlü yabancı maddelere (antijenlere) karşı bizi koruyan ve onlara karşı savaş veren bir sistemdir.

Otoimmun hastalıklarda ise, bağışıklık sistemi aynı zamanda kişinin kendi bazı vücut dokularına karşı, bağışık serum (antikor) üreterek savaş açar. Bu bazen tiroid, karaciğer gibi belli bir organa yönelik olabileceği gibi, bazen de organa özgü olmayıp sistemik olabilir.

İşte romatoid artrit, sistemik bir otoimmün bağ dokusu hastalıklarından biridir. Bağışıklık sistemindeki bu sapkınlığa, neyin neden olduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak kişinin genetik yapısı ve çevresel faktörler (sigara ve geçirilen bazı enfeksiyonlar) buna neden olabilir.

Eklem ve çevresinde gelişen iltihap, zamanla eklemde (kıkırdak, kemik ve bağlarda) hasara neden olur.

Romatoid Artrit Hangi Eklemleri Tutar?

El ve ayak parmaklarının küçük eklemleri (en uçtaki eklemler hariç), el bileği ve ayak bileği en fazla, diz ve dirsekler ikinci, kalça, omuz ve boyun daha az sıklıkta etkilenen eklemlerdir. Romatoid artrit; sakro-iliak eklem, bel ve sırt omurgaları, el ve ayakta en uçta yer alan eklemleri tutmaz.

Romatoid Artritin Belirtileri Nelerdir?

Ekleme ait belirtiler: Tutulan eklemlerde ağrı, şişlik, eklem üzerinde sıcaklık artışı ve harekette kısıtlılık olur. Sabahları veya istirahatle o eklemlerde en az bir saat süren katılık (tutukluk hissi) vardır.

Eklem dışı belirtiler: Halsizlik, hafif ateş ve kilo kaybı olabilir. Anemi ve yorgunluk sıktır. Dörtte bir hastada, dirsekte, el üstünde veya vücudun farklı bölgelerinde; ağrısız yumrular (nodüller) olabilir. Tendinit (tendon iltihabi) olabilir. Çünkü, eklem yüzeyi gibi tendonlar (bağlar) da sinovyum denilen zarla kaplıdır.

Tendonlar arasında seyreden sinirlerin, iltihabi doku nedeniyle sıkışmasıyla; tuzak nöropatileri gelişebilir. El bileği eklemi tutulduğunda, elin ilk üç parmağında ve 4. parmağın iç yüzeyinde uyuşma ve karıncalanma (median sinir sıkışması ile karpal tünel sendromu) olur. Genellikle dirsek eklemindeki artritlerde ise 5. parmak ve 4.

parmak dış yüzeyinde uyuşma ve karıncalanma (ulnar sinir sıkışması ve kübital tünel sendromu) olur. Ayak bileği eklemi tutulduğunda (posterior tibial sinir sıkışması ile tarsal tünel sendromu) ayak bileği iç kısmından ayak parmaklarına doğru uyuşma ve karıncalanmalar gelişebilir.

Romatoid artritli hastaların çok daha azında iltihap akciğer, kalp, kan damarları veya göz gibi diğer organları tutabilir. O zaman çok daha çeşitli şikayetlere ve ciddi problemlere neden olabilir.

Romatoid Artrit Nasıl Gelişir Ve İlerler?

Genellikle haftalar, bazen aylar içinde özellikle el, bazen ayak küçük eklemleri, el bileğinde ağrı, şişlik ve sabahları bir saatten uzun süren katılık yakınmalarıyla başlar. Önceleri bu bir süre olup geçerken sonra devamlı hal almaya başlar.

Diz, dirsek, omuz, ayak bileği gibi büyük eklemlerde de benzer yakınmalar oluşabilir. Daha az görülmekle birlikte, hızlı ve gürültülü bir başlangıçla bir hafta içinde birçok eklemde veya tek büyük eklemde yakınmalar başlayabilir.

Bazen de palindromik romatizma denilen saatler ile birkaç gün içinde oluşup-geçen artritlerle başlayabilir.

Ağrı dışında kas ağrıları, halsizlik, yorgunluk, anemi, kilo kaybı ve bazen hafif de olsa ateş yakınmaları olur.

Romatoid artritin şiddeti, kişiden kişiye değişir. Kronik bir hastalıktır. Uzun yıllar sürer; bazen bir ömür boyu devam eder. Hastalık alevlenmeler ve remisyonlarla (sakinlikle) seyreder. Alevlenmenin çoğunlukla bir nedeni veya tetikleyicisi yoktur; ancak bazen mevsim dönümleri, stres, enfeksiyon gibi nedenler tetikleyebilir.

Tedavi edilmediğinde, her bir alevlenmeyle, eklemde hasar gelişir. İltihaba bağlı önce kıkırdak sonra altındaki kemikte hasar gelişir. Bu hasarın gelişme süresi ve şiddeti kişiden kişiye farklılık gösterir.

Sonuçta, eklemde hareket açıklığında kısıtlılıkla giden sakatlığa neden olur. Özellikle el eklemlerinde tutma, kavrama gibi hareketler gerçekleştirilemez (kuğu boynu, düğme iliği görünümleri, kas atrofisi gibi).

Bu sakatlıklar genellikle hastalığın ilk iki yılında geliştiğinden; hastalığın erken dönemde tanınması ve kontrol altına alınması çok önemlidir.

Romatoid Artrit Nasıl Teşhis Edilir?

Özellikle el eklemleri gibi küçük eklemlerde 6 hafta ve üzerinde şişlik ve ağrının olması, romatoid artrit tanısını kolaylaştırırken, daha kısa süreli veya tek eklem tutulumu veya büyük eklem tutulumlarında tanı koymak zordur.

Bu nedenle bir süre artrit seyrinin, doktor tarafından ağrı ve inflamasyon giderici ilaçlar altında gözlenmesi gerekebilir.

Kan testleri olarak; tam kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, CRP (C-reaktif protein-inflamasyon belirteci), ESR (eritrosit çökme hızı-inflamasyon belirteci), RF (romatoid faktör-klinik bulgu varlığında romatoid artrit tanısını destekleyebilen bir otoantikor) ve ACPA (anti-sitrüline peptit antikor-romatoid artrit tanısını daha kuvvetle düşündüren test) yapılır. Akciğer grafisi ve tutulan eklemlerin direkt filmleri çekilebilir. Ancak erken dönemde direkt eklem grafilerinde tanımlayıcı bulgu yoktur. Yıllar sonra (eklem aralıklarında daralmalar, kemikte küçük yenikler) oluşur. Bu nedenle doktorunuz gerekli görürse eklem ultrasonografisi veya ilaçlı manyetik görüntüleme isteyebilir. Akciğer tutulumundan şüphelenilirse, ince kesitli akciğer tomografisi istenebilir. Göz, kalp gibi tutulumlar varsa, ileri değerlendirmeler yapılarak tedavi planlanır.

Romatoid faktör; hastalığın tanısı sırasında hastaların ancak yarısında pozitif iken, 5-10 yıl sonra yüzde sekseninde pozitifleşir. Romatoid faktör, sağlıklı insanlarda da (%5-15) bulunabilir. Bazı kronik enfeksiyonlardan sonra (tüberküloz, subakut bakteriyel endokardit, hepatit C enfeksiyonu gibi), organa özgü veya sistemik diğer otoimmün hastalıklarda da pozitif olabilir.

ACPA (eski adıyla anti-CCP); romatoid artrit tanısında RF’den daha spesifik fakat tanı için yeterli değildir, mutlaka eklem bulguları da olmalıdır.

Bazı diğer ilişkili hastalıklar ve olası komplikasyonlar:

Romatoid artritli kişiler, normalden daha fazla bazı hastalıkların gelişme riskini taşırlar.

Bunlar; hızlanmış ateroskleroza bağlı kardiyovasküler hastalıklar (koroner kalp hastalığı, miyokard infarktüsü, inme), anemi (kronik hastalık anemisi), enfeksiyonlar (eklem enfesiyonu veya eklem dışı enfeksiyonlar), osteoporoz, göz kuruluğu, göz iltihabi (episklerit) gibi. Ancak hastalığın kontrol altına alınması ve koruyucu tedavi ile bunlara yatkınlık da sağlıklı kişilerden farksız olur.

Diğer Komplikasyonlar:

 • Tuzak nöropatileri; karpal, kübital ve tarsal tünel sendromları (yukarıda açıklanmıştır),
 • Tendon kopmaları (özellikle parmakların gerisinde),
 • Servikal miyopati; uzun hastalık süreli romatoid artritli hastalarda, nadir ancak ciddi bir komplikasyondur. En üstte yer alan omurga ekleminin kaymasına bağlı, spinal kordun baskılanmasıdır. Cerrahi olarak acilen sabitlenmesi gerekir.

Erken Tanı Ve Tedavinin Önemi Nedir?

Romatoid artrit, tuttuğu eklemlerde kalıcı hasarlara neden olur. Hastalığa bağlı sakatlığın önlenmesi için erken tanı ve bu dönemde hastalığı modifiye eden ilaçların başlanması çok önemlidir.

Romatoid Artrit İçin Tedaviler Nelerdir?

Romatoid artriti tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi yoktur. Ancak tedaviler, semptomların azalması ve sakatlığın önlemesinde büyük bir fark yaratırlar. Tedavinin amaçları:

 • Eklem hasarını önlemek için mümkün olduğunca hastalık aktivitesini azaltmak.
 • Eklemlerde ağrı ve tutukluğu azaltmak.
 • Eğer varsa hastalığın diğer semptomlarını tedavi etmek.
 • Hastalıkla ilişkili kardiyovasküler hastalık ve osteoporoz gibi risklerin gelişimini önlemektir.
 • Hastalarda ağrı ve inflamasyonu azaltmak için erken dönemde nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlardan (naproksen, diklofenak, indometazin gibi) ve düşük doz kortikosteroidden (5-10mg/gün) faydalanılır. Genellikle bunların yan etkileri açısından mide koruyucu bir ilaç tedaviye eklenir. Bu tedaviler, hastalığı modifiye edici ilaçların etkisi ortaya çıkınca kesilir; bazen hastalık alevlenmelerinde kısa süreli kullanılabilir.
 • Hastalık aktivitesini azaltmak ve eklem hasarını önlemek için; romatoid artrit tanısı konar konmaz, hastalığı modifiye edici (hastalık seyrini değiştiren) romatizma ilaçlarının başlanması gerekir. Bu ilaçlar; metotreksat, sulfasalazin, leflunamid ve hidroksiklorakin’dir. Geçmişte altın tuzları, romatoid artritin tedavisinde başarıyla kullanılmasına rağmen, bugün pahalı olması ve yan etkileri nedeniyle kullanımları oldukça sınırlıdır. Bazı Avrupa ülkelerinde halen kullanılmaktadır. Bu tedaviler içinde metotreksat, altın standardında bir tedavi ajanı olup, hasta tolere ettiği sürece mutlaka tedavide yer alır. Diğer ilaçlar genellikle ona ilave edilerek ikili ve üçlü tedaviler içinde kullanılır. Metotreksat hiç tolere edilemezse, leflunamid yerini alabilir. Metotreksat, folik asit eksikliğine neden olduğundan, mutlaka tedavi sırasında eş değer dozda folik asit takviye edilmelidir. Tedavi öncesi ve tedavi sırasında (ilk üç ay-ayda bir, sonra her üç ayda bir) tam kan sayımı, CRP, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri takip edilmelidir. Bu tedavilerin kombine kullanımlarına rağmen (3-6 ay), hastalık aktivitesi devam ediyor veya hastaya ait nedenlerden dolayı kullanamazsa (yan etki gelişimi, kişinin yandaş bazı başka hastalığının bulunması gibi); biyolojik tedaviler başlanabilir.
 • Romatoid artritte kullanılan biyolojik tedaviler de genellikle metotreksatla kombine edilmektedir. Biyolojik tedaviler: Tümör nekroze edici faktör (TNF) alfaya karşı olanlar-infliximab (Remicade), etanercept (Enbrel), adalimumab (Humira), certolizumab pegol (Cimzia), golimumab (Simponi); interlökin-6’ya karşı olan-tocilizumab; anti-CTLA4-ko-stimülatör blokajı-abatacept; B-lenfosit azaltıcı tedavi-rituximab ve interlökin-1’e karşı-anakinra (Kineret)ve canacunimab (İlaris). Biyolojik tedavilerin kullanımı sırasında; özellikle anti-TNF tedavi öncesi ve sonrasında, tüberküloz reaktivasyonu açısından hastalar değerlendirilmelidir. Demiyelizan hastalık, ileri kalp yetmezliği, gebelik, ilaç reaksiyonu, hepatit B-C enfeksiyonu, kanser varlığı gibi durumların olup olmadığı, tedavi öncesi araştırılmalıdır.
 • Diğer tedaviler; siklosporin, azatiyoprin, siklofosfamid, penisillamin, mikofenolat mofetil gibi ilaçlar; kullanımları sınırlı olup, ancak ciddi sistemik bulguların varlığında kullanılabilecek diğer tedavi ajanlarıdır.
 • Tüm bu tedaviler altında romatoid artrit hastalarının enfeksiyonlara artmış yatkınlığı söz konusudur. Bu nedenle korunulabilir hastalıklar için, mutlaka aşılama yapılmalıdır. Eğer bağışıklığı yoksa hepatit B ve A aşısı, her yıl grip aşısı ve pnömökok aşılarının (5 yılda bir veya uzun etkili olan-ömür boyu etkili olan) yapılması önerilir.
 • Hastayı mümkün olduğunca aktif tutmak gerekir. Düzenli egzersizlerle hem eklem açıklığının korunması, hem de kas gücü korunmalıdır. Yüzme iyi bir egzersizdir. Bir fizyoterapist eşliğinde, kendi kendine yapabileceği egzersizler öğrenilmeli ve hasta bağımsız olarak yapabilmelidir.
 • Çok ileri deformiteleri gelişmiş bazı olgularda düzeltici ameliyatlar; ortopedi (kalça ve diz protezleri gibi) ve el cerrahisi tarafından yapılabilir.
 • Hastalara uzun sureli (yıllarca devam edecek, belki de bir ömür boyu) bir hastalığı olduğu anlatılmalıdır. Bu nedenle hastanın eğitimi çok önemlidir. Kişi, hastalığını ne kadar iyi tanırsa, kaygıları da bir o kadar azalacak ve onunla baş etmeyi, birlikte yaşamayı öğrenecektir.
 • Romatoid artritli hastalar! Yapacağınız çok şey var. Hayattan kopmayın. Hastalığınızla ilgili internet ortamında araştırma yaparken, bilgi kirliliğine veya gereksiz korkulara kapılmayın. Hastalığınızla ilgili oluşturulmuş destek gruplarına ulaşarak, aynı hastalığa sahip kişilerle tanışın ve onların hikayelerini, duygularını ve baş etme yollarını öğrenin ve sizinkileri paylaşın. Hastalığınızla barışık olun ve onunla yaşamayı öğrenin. Sizinle aynı hastalığa sahip milyonlarca insan olduğunu unutmayın.

(Prof. Dr. Nuran Türkçapar; Güncelleme Aralık-2015)

Источник: https://www.romatizmahastaliklari.com/tr/icerik/5/romatoid-artrit

Romatoid Artrit Nedir ? Sebepleri , Belirtileri Ve Tedavisi Nasıl Yapılır ?

Metotreksat Nedir? Romatoid Artrit Tedavisi Nasıldır?

Romatoid Artrit genellikle el ve ayaklar gibi küçük eklemlerden başlayan, özellikle parmakların dip ve orta eklemlerini tutan, sinsi gelişim gösteren romatizmal bir hastalıktır.

Yangılı romatizmal hastalıkların en tanınmışı ve önemlisi olan Romatoid artrite yakalananların yaklaşık yüzde 70’i kadınlardır. Çoğunlukla 20-45 yaslar arasında ortaya çıkarsa da, her yaşta görülebilir. Yeryüzünde hemen hemen eşit dağımlım gösterir.

İnsanların yüzde 0,5 ile yüzde 1’i Romatoid artrite yakalanmaktadır.

Hastalığın Sebepleri Nelerdir ?

Kesin oluş sebebini bugün bile tam bilmiyoruz. Kalıtım, nedeni bilinmeyen bir enfeksiyon, hormonal veya beslenme bozuklukları, nem ve soğuk hava virüsler üstünde durulmaktaktadır. Günümüzde en geçerli varsayım, romatoid artritin vücudun bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine karşı savaş açıp, bu hücreleri yok etmesi sebeplerden biri olarak görülmektedir.

Bağışıklık sistemi yani savunma sistemi düzgün çalıştığında vücut savunması  bakteri, virüs ve diğer yabancı hücrelere karşı savaşın Romatoid artritde bağışıklık sistemi düzgün çalışmaz ve vücut kendi eklemleri ve diğer organlarına saldırır.

Romatoid artritde iltihap hücreleri (beyaz kan  hücreleri yani  akyuvarlar) kandan eklem dokularına doğru hareket eder ve eklemlere saldırırlar. Eklem sıvısı artar ve eklemde sişlik meydana gelir.

Eklem dokusundaki iltihap hücreleri eklemi etkileyip hasara neden olur.

Hastalığın Bulguları Nelerdir ?

Romatoid artritin belirtileri bugün oldukça iyi bilinmektedir. Ancak, romatizmal hastalıkların birçoğu, romatoid artrite benzer belirtiler verdiklerinden ve romatoid artrit de çok değişik görünümlerde ortaya çıkabildiğinden, tanıda büyük güçlüklerle karşılaşılmaktadır.

• Yaygın kas agnları, halsizlik, iştahsızlık, yorgunluk gibi genel belirtiler.

• Özellikle el parmaklarında üşüme ve uyuşukluk.

• Çok terleme

• Sabah yataktan kalkıldığında elleri açmakta güçlük (sabah sertliği), ağrı.

• Parmakların orta ve dip eklemlerinde şişme, ağrı Çoğunlukla her iki elde ayni eklemler tutulur, yani tutulma simetriktir.

Bunlar başlangıç belirtileridir. Bu arada vücut ısısı yükselebilir. Belirtiler önceleri geçiciyken, sonraları daha uzun süre kalırlar. Eklemlerindeki  şişlikler meydana çıkıp yeniden kaybolabilirler. Sabah sertliği önceleri yarım saat sürerken ve sabah işlerinin yapılmasından sonra kaybolurken, sonraları süre 1-2 saate çıkabilir.

Hastalık ataklar biçiminde gelişir. Her yeni atakta, daha çok eklem hastalığa yakalanır. Önceleri hastaların yakınmaları yalnız el eklemlerinde iken sonraları el bileklerinde de ağrı, şişme ve hareket güçlüğü ortaya çıkar. Ayak parmakları, ayak bileği, diz, dirsek, omuz eklemleri de hastalanır.

Eklemlerin hastalığa yakalanmaları kesin bir sıra izlemediği gibi, eklemlerdeki hastalık belirtilerinin şiddeti de değişiktir. Kalça ve çene eklemleri en geç yakalanırlar. Eklemlerde, değişik oranda biçim bozuklukları oluşur. Hastalık, genellikle sinsi ve yavaş bir gelişim gösterir.

Bazen çok hafif başlangıç belirtilerinden ileri gitmez ve o noktada durur, bazen de hastalığın herhangi bir döneminde duraklama olabilir.

Hastalık ilk değişiklikleri sinovyal zarda yapar. Yangı olayı, sinovyal zardan kıkırdağa, oradan da eklem kemiklerine geçer. Eklem kıkırdağı tümüyle yıkıma uğrayarak kaybolabilir.

Kıkırdak altındaki kemikler de yıkımdan payını alır ve yer yer yenikler oluşur. Ataklar yinelendikçe, bu yıkımlar da artar.

Kıkırdağın kaybolmasından sonra birbirine değen kemikler yangının etkisiyle birbirine yapışır ve kaynarlar (ankiloz), yani eklem eklem olmaktan çıkar.

Hastalığın Tanısı Nasıl Konulur ?

Romatoid artritte en tipik laboratuar bulgusu, hemen hemen her hastada sedimentasyonun hızlanmış olmasıdır. Sedimentasyon, romatoid artrite özgü bir bulgu değilse de röntgen bulguları ve klinik belirtilerle birlikte olduğunda önem taşır. Ayrıca, hastalığın hangi döneminde olduğunu ve gidiş hızını izlemede günümüzde en yararlı yöntemdir.

Romatoid faktör, hastaların yaklaşık yüzde 70’inde saptanabilir hastalığa özgü bir bulgudur. Ancak, tanı ve ayrıcı tanı dışında ne hastalığın ne de hastanın izlenmesinde büyük bir önemi yoktur.

Gerek hastalık ve gerekse ağrı nedeniyle çalışamaz duruma gelen kaslar güçlerini yitirirler incelir ve erirler. Eklem ve kasların üzerindeki deri kuru ve parlak görünüm alır. Vaktinde gerekli önlemler alınmamış ve tedavi edilmemiş hastalarda özellikle ellerde çok ağır biçim bozuklukları ortaya çıkar.

Diz, kalça ve ayak eklemleri de olaya katılırsa, hastanın hareketi büyük oranda engellenir ve yürümede de güçlük çeker. Özellikle kalça ve diz tutulmaları büyük sorunlar getirir, hastanın yaşamını  zorlaştırır.

Bu nedenle daha başlangıçta, eklemlerin hareketlerinin korunması için tüm önlemler alınmalı ve gerekli önem verilmelidir.

Hasta, doktorunun öğütlerini kesinlikle tutmalı, özellikle de bu eklemlerini hareketsiz bırakmamalıdır.

Vücudun her yerinde, ancak çoğunlukla eklemlerin çevrelerinde, özellikle dirsek eklemlerinin üst arka yüzünde deri altında, darı tanesinden yumurta büyüklüğüne kadar değişen irilikte olup, hastaya pek zarar vermezler.

Romatoid artritte, eklem dışında başka organların hastalığa tutulması çok seyrektir ve o da, geç dönemlerde olur.

Hastaların sandıkları gibi kalp, romatoid artritte ya hiç hastalığa tutulmaz, tutulursa da hastalığın geç döneminde ve ağır gidiş gösteren iyi tedavi edilmemiş olanlarda görülebilir.

Hastalığın Tedavisi Nasıl Yapılır ?

ilaç tedavisi:

Romatoid artritte ve hatta özel türlerinde kullanılan ilaçlar üç ana grupta toplanabilir:

Temel ya da uzun sürede etkili ilaçlar: Bunların en önemlileri altın tuzları,                   D-Penicilamin, bazı sıtma ilaçları (klorokin) ve bazı immünsupressiflerdir. Bu ilaçların hastalığı oluşturan esas nedene etkili olduğu kabul edilmektedir.

Ancak, ilk üçünden kesin sonuç alınıp alınmadığının anlaşılabilmesi için en az 6 ay kullanılmaları gerekir. Bir iki haftalık tedaviyle karar verilemez. Bu ilaçların kullanımında, hastanın hekime güvendiği kadar hekim de hastasına güvenmelidir.

Düzenli kontrole gelmeyen ve kendisine açıklanan yan etkileri hemen bildirmeyen hastalarda, bu ilaçlarla tedaviye devam edilemez.

• Belirtilere yönelik ilaçlar (steroid olmayan antiromatizmal ilaçlar): Ana maddeleri indometazin, diclofenac, iboprufen, proxicam ve benzerleri ilaçların etkisi yangı yani ağrı, eklem tutukluğu ve şişlik gibi belirtilere yöneliktir.

• Kortizon: Dikkatli kontrol ve doz düzenlemesiyle, sıkı hasta-hekim ilişkisi koşuluyla hiç çekinmeden kullanılabilir.

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon :

Rehabilitasyon, yani hastanın mevcut gücüyle günlük işlerini ya da esas işini  yapabilmesi, çevresindeki gereçleri kullanabilmesi için gerekli eğitimi alması , sakatlıkları en aza indirebilmek üzere önlemler alınmasıdır. Rehabilitasyona hastalığın başlamasıyla birlikte başlanır. Fizik tedavi ve kaplıca uygulamaları, akut dönemin geçmesi yani sedimantasyonun gerilemesi ve ağrıların azalmasından sonra başlar.

Cerrahi Tedavi :

Bazı özel yöntemlerle günümüzde başarılı  sonuçlar alınabiliyor. Bu cerrahi girişimler üçe ayrılır:

• Koruyucu ve tedavi edici yöntemler. Burada yapılan iş, eklemin yargılanarak hastalanmış sinovya zarını çıkarmaktır.

• Yıkıma uğramış eklem kemiklerinden bazı parçaların çıkarılarak ekleme olabildiği oranda işlevlik kazandırma amacı güdülür ya da artık iş göremez hale gelen eklem, hastanın şikayetlerini azaltmak için dondurulabilir.

• Hasta eklemi yapay eklemle değiştirmek ki artrozlarda çok başarılı sonuçlar verebilen bu yöntemin romatoid artritte aynı oranda geçerli olduğu söylenemez.

Hastalıktan Nasıl Korunulur ?

Yaşamının en rahat veya en az yakınmayla sürdürebilmeniz için bazı kurallara uymak, bazı davranışlardan sakınmak ve yaşamınıza bir düzen vermek zorundasınız.

•Şikayetleriniz  azalsa da hasta olduğunuzu asla unutmayın, kendinizi yormayın. Egzersizlerinizi kesinlikle aksatmayın.

• Doktorunuzun verdiği  temel ilaçların yan etkilerini doktorunuza en kısa zamanda bildirin.

•Sert bir yatakta yatın, alçak baş yastığı  kullanın.

• Ayakların tabanını sert bir yere dayayarak ayak düşmelerini önleyin.

• Meyve sebze ve süt ürünlerini besinlerinizden eksik etmeyin.

• İnsanlardan kaçmayın , onlarla birlikte onların arasında olmaya çalışın.

Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi bizimle paylaşın!

Paylaş: Yazdır

Источник: https://bilgicambazi.com/saglik/romatoid-artrit-nedir-sebepleri-belirtileri-tedavisi-nasil-yapilir/

Metotreksat Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Methotrexat İlacın Yan Etkileri – Sağlık Ocağım .NET

Metotreksat Nedir? Romatoid Artrit Tedavisi Nasıldır?

Daha önce amethopterin olarak bilinen Metotreksat (MTX) bir kemoterapi ajanı ve bağışıklık sistemi baskılayıcıdır.

Daha önce amethopterin olarak bilinen Metotreksat (MTX) bir kemoterapi ajanı ve bağışıklık sistemi baskılayıcıdır.

Metotreksat (MTX)’ın antiproliferatif ve antiinflamatuar etkileri vardır. Metotreksat antiproliferatif etkisini dihidrofolat reduktaz enzimini inhibe ederek; DNA ve RNA sentezi için gerekli olan pürin ve timidilat gibi folat bağımlı enzimlerin sentezini bloke ederek gösterir.

Antiinflamatuar etkisini ise pürin sentezinde rol oynayan 5-amino-imidazol-4-karboksamid ribonükleotit transformilaz enzimini inhibe ederek, antiinflamatuar etkiye sahip adenozini arttırarak etki gösterir. Hücre içi ve dışında adenozinin artması sonucu proinflamatuar sitokinlerin salınımı, apopitoz ve nötrofil göçü inhibe olur.

Metotreksat ne için kullanılır?

Metotreksat, uzun yıllardır sedef hastalığı (psoriasis) tedavisinde, diğer bazı dermatolojik hastalıkların ve 30 yılı aşkın bir süredir iltihaplı eklem romatizmasının tedavisinde dünya genelinde yaygın olarak kullanılan bir ilaçtır. Metotreksat’ın yüksek dozları kanser tedavisinde de kullanılmaktadır.

Metotreksat’ın kemoterapide kullanımı:

Metotreksat orjinal olarak geliştirilmiştir ve kemoterapi için tek başına ya da ajanlarla kombinasyon halinde kullanılabilir.

 • Lenfoma (lenf düğümü kanseri)
 • Bazı lösemi tipleri
 • Baş-boyun kanserleri
 • Rahim kanseri
 • Göğüs kanseri
 • Over (yumurtalık) kanseri
 • Akciğer kanseri
 • Mesane kanseri
 • Osteosarkom
 • Testis kanseri. Metotreksat bu kanser türlerinde kullanılabilmektedir.

Metotreksat’ın otoimmün bozukluklarda kullanımı:

 • Romatoid artrit
 • Psoriatik artrit
 • Sarkoidoz
 • Crohn hastalığı
 • Jüvenil dermatomiyozit
 • Psoriasis
 • Egzama
 • Kutane-lupus eritematozus
 • Bazı vaskülitler. Bunlar gibi otoimmün hastalıklar için kullanılır.

Metotreksat orjinal olarak kemoterapi ilacı olarak (yüksek dozlar kullanılarak) tasarlanmış olasa da, düşük dozlarda Metotreksat, bazı otoimmün hastalıkların tedavisinde de güvenli ve genellikle iyi tolere edilen bir ilaçtır.

Etkinliği göz önünde bulundurularak, düşük doz Metotreksat, romatoid artritin tedavisinde ilk basamak olarak tercih edilebilmektedir. Fakat romatoid artritli her hasta Metotreksat tedavisine olumlu yanıt vermeyebilir.

Yapılan birden fazla çalışma, bir yıl kadar düşük doz Metotreksat tedavisinin çoğu hastada ağrıları azalttığını, daha iyileştirdiğini, daha az eklem şişliklerinin olduğunu ve hastalık aktivitesinin azaldığını göstermiştir.

Metotreksat ayrıca multipl skleroz için de kullanımı denenmiştir.

Metotreksat lupus tedavisinde yaygın olarak kullanılmaz ve uygulamayı desteklemek için yeterli veri yoktur.

Metotreksat kullanımınının sakıncalı olduğu durumlar (metotreksat’ın kontrendikasyonları)

Kesin kontrendikasyonlar

 • Çocuk sahibi olmayı planlayan erkek ve kadınlar
 • Gebelik ve emzirme dönemleri
 • Yetersiz kontrasepsiyon
 • İlaca karşı hipersensitivite
 • Ciddi karaciğer hastalığı
 • Tüberküloz öyküsü veya diğer ciddi enfeksiyonlar
 • Aktif peptik ülser
 • Lökositopeni, trombositopeni, anemi gibi hematolojik değişiklikler.

Göreceli kontrendikasyonlar

 • Böbrek yetmezliği
 • Karaciğer hastalığı
 • Hepatit öyküsü
 • Konjestif kalp yetmezliği
 • Diabetes mellitus
 • Hasta uyumsuzluğu
 • Ülseratif kolit
 • Diyare
 • Gastrit.

Hamilelikte metotreksat kullanılır mı?

Hamilelik sırasında Metotreksat abortifasenttir (düşük ilacıdır) ve genellikle erken evrelerde, çoğunlukla da Misoprostol ile birlikte kombinasyon olarak gebeliklerin sonlandırılması için kullanılır.

Metotreksat ayrıca fallop tüpü yırtılmadığı durumlarda ektopik gebelikleri tedavi etmek için kullanılır.

Molar gebelikleri tedavi etmek için dilatasyon ve kürtajlı Metotreksat kullanılır.

Metotreksat kullanan kadın ve erkeklere ilaç kesildikten sonra 3 ay sonrasına kadar doğum kontrolü önerilir.

Çocuklarda metotreksat kullanımı

Çocuklarda Metoreksat’ın 0,2-0,5 mg/kg/hafta dozda kullanılması önerilmektedir. Acil olmayan durumlarda 1,25-5 mg doz ile test yapılıp 1 hafta sonra erken toksisitesi laboratuvar testleri ile takip edilmesi gerekir.

Diğer ilaçlar ile birlikte metotreksat kullanımı

 • Penisilinler Metotreksat’ın eliminasyonunu azaltabilir. Eğer Metotreksat penisilinler ile birlikte kullanılması gerekiyorsa daha sık izlem gerekir.
 • Aminoglikozidler (örn. neomisin ve paronomisin gibi), Metotreksatın gastrintestinal emilimini azalttığı bilinmektedir.
 • Retinoidler ve tirimetoprim, Metotreksat ile etkileşim yaparak hematotoksisiteyi arttırdıkları bilinmektedir.
 • Siklosporin gibi diğer immünsüpresanlar. Metotreksat’ın hematolojik etkilerini potansiyelize edebilir, bu da potansiyel olarak toksisiteye yol açabilir.
 • NSAİİ (non-steroidal antiinfalamatuar ilaçlar)’ların sayısı belli olmayan olgu sunumunda Metotreksat ile ölümcül etkileşim yaptığı bildirilmiştir.
 • Omeprazol ve antikonvülsan valproat ilaçlar, Cisplatin, kolestiramin ve dantrolen gibi nörotoksik maddeler, Metotreksat’ın plazma konsantrasyonlarını arttırdığı bilinmektedir.
 • Metotreksat’ın düzeyini arttıran diğer ilaçlar arasında barbitüratlar, kolşisin, etanol, fenitoin, probenesid, sülfonilüre, tiazid diüretikler, furosemid gibi ilaçlar sayılabilir.

Metotreksat ilacın yan etkileri nelerdir?

 • Geri dönüşümlü saç dökülmesi
 • Bulantı, kusma, yumuşak dışkı
 • Yorgunluk
 • Gastrointestinal ülser
 • Anemi
 • Enfeksiyona eğilim
 • Karaciğer fibrozu, sirozu
 • Anormal kanama
 • Nefrosisitoz
 • İnterstisyel pnömoni
 • Diyabetin ağırlaşması
 • Alveolit
 • Ateş
 • Depresyon
 • Ciddi deri döküntüleri
 • Baş ağrısı
 • Konsantrasyon bozukluğu
 • Hafıza kaybı
 • Bulanık görme
 • Duyu kaybı.

Metotreksat etkin maddesini içeren ilaçlar

 • Emthexate2.5 mg 100 tablet
 • Emthexate-s 5 mg 1 flakon
 • Emthexate-s 50 mg 1 flakon
 • Emthexate-s 500 mg 1 flakon.
 • Methotrexate Ebewe 50 mg/5 ml konsantre enjeksiyonluk çözelti içeren 1 flakon
 • Methotrexate koçak 50 mg/ml enjektabl solüsyon içeren flakon
 • Methotrexate 50 mg 1 ampul
 • Methotrexate 50 mg 5 ampul
 • Metotrexate DBL 5 gr/50 ml 1 flakon
 • Methotrexate DBL 50 mg/2 ml 1 flakon
 • Methotrexate DBL 500 mg/20 ml 1 flakon
 • Methotrexate ebewe 2.5 mg 50 tablet
 • Methotrexate  ebewe 2.5 mg 100 tablet.
 • Metoart 10 mg/1 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga
 • Metoart 15 mg/1,5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga
 • Metoart 20 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga
 • Metoart 25 mg/2,5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga
 • Metoart Con 7,5 mg/0,1875 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şıranga
 • Metoart Con 20 mg/0,5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga
 • Metoart Con 27,5 mg/0, 66875 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga
 • Metoart Con 30 mg/0, 75 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga
 • Metoart Con 10 mg/0,25 ml enjeksiyonluk solüsyon içeren kullanıma hazır 1 adet şırınga
 • Metoart Con 12,5 mg/0,3125 ml enjeksiyonluk solüsyon içeren kullanıma hazır 1 adet şırınga
 • Metoart Con 15 mg/0, 375 ml enjeksiyonluk solüsyon içeren kullanıma hazır 1 adet şırınga
 • Metoart Con 17,5 mg/0,4375 ml enjeksiyonluk solüsyon içeren kullanıma hazır 1 adet şırınga
 • Metoart Con 22,5 mg/ 0, 5625 ml enjeksiyonluk solüsyon içeren kullanıma 1 adet hazır şırınga
 • Metoart Con 25 mg/0,625 ml enjeksiyonluk solüsyon içeren kullanıma hazır 1 adet şırınga.
 • Metoject 10 mg/1 ml enjeksiyonluk solüsyon içeren kullanıma hazır 1 adet şırınga
 • Metoject 15 mg/1,5 ml enjeksiyonluk solüsyon içerek kullanıma hazır 1 adet şırınga
 • Metoject 20 mg/2 ml enjeksiyonluk solüsyon içeren kullanıma hazır şırınga
 • Metoject 25 mg/2,5 ml enjeksiyonluk solüsyon içeren kullanıma hazır şırınga.

Mextu 50 mg/2 ml IM/IV/IT enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren 1 flakon.

MTX HEXAL 10 mg 30 tablet.

TREXAN 2,5 mg 100 tablet.

Benzer sağlık yazıları

Источник: https://www.saglikocagim.net/metotreksat/

Romatoid Artrit Egzersizleri Nelerdir?

Metotreksat Nedir? Romatoid Artrit Tedavisi Nasıldır?

Romatoid Artrit Geçmesini istiyorsanız sizlerde doktor tarafından önerilen egzersizleri yapabilirsiniz.

Romatoid Artrit Egzersizleri

Eklem iltihabı olarak bilinmektedir. Küçük eklemleri ve dirsekleri yakından ilgilendirecek olan bu hastalık oldukça önemsenmesi gerekmektedir. İnsanların hayatarıhayatlarında kalıcı hasara neden olacağı için eklemler arasında iltihaplanma romatizması olduğu zaman mutlaka vakit kaybetmeden bir hekime başvurmanız gerekmektedir.

Günümüzde tedavi yöntemi olarak ilaç tedavisi ilk olarak başlanmaktadır. Hastanın ağrısını dindirmesi için birçok piyasada bulunan ilaçlar vardır. Metotreksat adlı ileç ile kişi bunu doğru kullandığı zaman ve doktorun vermiş olduğu diğer ilaçlarla birlikte alması sonucunda çok iyi sonuçları alması mümkün olacaktır.

Doktor tarafından verilmiş olan ilacın bir faydası olmadığında yeni bir ilaca derhal başlanması gerekmektedir. 

Erken teşhisin önemini asla unutmamalısınız. Eğer ki sizlere iltihaplı romatizma teşhisi konulduysa unutmayın ki doktor kontrollerini çok iyi yapmalısınız. İlk üç yıl boyunca asla aksatılmaması şarttır.

Romatoid artrit fizik tedavi: Romatizma hastalıkları çekenler kendilerini yormadan bir takım egzersizleri yapması gerekmektedir. Bunun için öncelikle romatoid Artrit tutulumunun nerede olduğu bilinmektedir. El bileklerinde, parmaklarda ve ya dirseklerde olabilir. Bu nedenle sizlerin uygun olan egzersiz hareketlerini fizyoterapist eşliğinde ilk olarak yapmalısınız.

 1. Egzersiz: Parmaklarınız yukarıya bakacak şekilde elinizi havaya kaldırın. Bunu takip ederek diğer elinizi de aynı şekilde kaldırmalısınız. Ellerinizi parmaklar havada olacak şekilde 10 saniye boyunca tutunuz. 
 2. Egzersiz: İlk başlangıç pozisyonundaki gibi bileklerinizi tutunuz. Bileğinizi hiçbir şekilde hareket ettirmeden parmaklarınızı aşağıya doğru hareket ettirin. 
 3. Egzzersiz: Elinizi öne doğru uzatınız. Parmaklarınız açık bir şekilde 5 saniye bekleyin. Daha sonra tek tek bütün parmaklarınızı kapatarak elinizi yumruk haline getirin. Bu işlemler arasında hep 5 saniye beklemelisiniz. 
 4. Egzersiz: Bilek ve parmaklarınız yukarıya bakacak şekilde elinizi tutun. İşaret parmağınızı baş parmağınızın birbirine değmesini sağlayın. Bu şekilde bir O harfi meydana gelecektir. Bunu günde 5 defa tekrarlamalısınız. 

Romatoid artrit alternatif tedavi

Romatizmalı hastalıkların yüzlerce çeşidi bulunmaktadır. En sık görünen Romatoid Artrit tutulması olmaktadır. Sülük tedavisi romatizmal hastalıklarda çok etkili olmaktadır. Sülükler kan emerek kendi salyasındaki enzimleri de bırakmaktadır. Salyasında birçok faydalı olan enzim bırakmaktadır.

Pıhtılaşmayı engelleyecek ya da ağrı kesici özelliğinde olan bu salyanın mikyop öldürücü özelliği de bulunmaktadır. Eğer ki kimyasal ilaçlar tüketmek istemiyorsanız o zaman sizlerde alternatif tıp tarafından bulunan karışımları tüketebilirsiniz. Bunlar her zaman ağrı kesici özelliği olan papatya çayı ve melisa otundan bir tutuma kaynatın ve için.

Sizlere çok faydalı olacaktır.

Erken tanı konulduğu zamanlarda hastanın her zaman için daha çabuk iyileşmesi ve eski hayatına dönmesi mümkün olacaktır. Geç yapılan tedavilerde eğer ki gerçekten ilaç tedavisine yanıt vermiyorsa o zaman kaçınılmaz son ameliyat olmaktadır.

Romatoid artrit tedavi edilmezse ne olur: İltihaplı romatizma hastalığı sadece bulunduğu eklemi ilgilendirecek bir durum olmamaktadır. İç organları da yakından ilgilendirmektedir.

Özellikle akciğer ve kalbi bir o kadar da beyin zarını da yakından etkilemesi nedeniyle geç kalınmadan tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu hastalığı yaşamakta olan kişileri sakat bırakarak kötürüm etme olasılığını da sizlerin göz önünde bulundurmanızı istiyoruz.

Romatoid Artrit tedavisinde her zaman için planlanan hastalığın ilk olarak durdurulmasıdır. Hastalığın ileriki evrelerinde sakatlık gibi çok ciddi bir boyuta ulaşmadan tedavi edilmesi gerekmektedir. Günümüzde ilaç tedavileri son derece başarılı olmaktadır.

Bu ilaç tedavilerinin yanı sıra eklemin tekrardan gücünü kazanması için doktor tarafından ön görüldüğü zaman fizik tedavi de yapılması söz konusu olacaktır. Tedavinin bir diğer amacıda hastanın şikayetlerini azaltmak olacaktır. Eklem hasarının önlenmesi için önüne geçecektir.

Hastanın tedaviye başlandığı zaman doktor tarafından takip edilmesi gerekmektedir. Eklemde bulunan iltihabın yoğunluğuna göre ve hastanın ağrısına göre bir plan yapılır ve hastanın her zaman için doktor gözetiminde olması iyileşmesi açısından son derece önemli olacaktır. 

Kaynaklar

(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: https://eklemhastasi.com/romatoid-artrit-tedavisi.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.