Mide Kanserinin Cerrahi Tedavisi

Mide Kanseri Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri

Mide Kanserinin Cerrahi Tedavisi

Mide kanseri dünyada en sık görülen 4. kanser türü kabul ediliyor. Türkiye’de ise her yıl yaklaşık 20 bin kişi mide kanserine yakalanıyor. Çocukluktan başlayan bilinçsiz beslenme alışkanlığının yanı sıra; sigara- alkol tüketiminin de tetiklediği mide kanseri hakkında Memorial Genel Cerrahi Uzmanları bilgi verdi.

Mide Kanseri Nedir?

Tüm kanserler arasında en sık karşılaşılan 4. kanser olan mide kanseri, midenin herhangi bir bölgesine yerleşen ve genellikle lenf bezleri, karaciğer, akciğer gibi organlara yayılabilen özelliktedir.

Mide kanseri çeşitli nedenlerden dolayı mide mukozasında kötü huylu tümörlerin gelişmesi sonucunda gerçekleşir.

Ülkemizde en çok rastlanan kanserler arasında yer alan mide kanseri her yıl dünyada 800 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açmaktadır.

Erkeklerde, kadınlara oranla daha sık rastlanan mide kanseri, son yıllarda teknolojideki gelişmeler sayesinde erken teşhis edilip, doğru tedavi uygulamaları ile kontrol altına alınabilmektedir. Uzman kontrolü ve doğru beslenme ile mide kanserinden korunmak ve kurtulmak mümkün hale gelmektedir.  

Mide Kanseri Nedenleri Ve Risk Faktörleri

Mide kanserinin pek çok nedeni olabilir. Mide kanseri sindirim sistemi organlarından herhangi bir parçasında gelişebilir ve yayılabilir. Sindirim sürecinde yer alan tüm organları etkileyen davranışlar ve risk faktörleri mide kanserini de tetikleyebilir. Bunlar şöyle sıralanabilir;

 • Beslenme şekli:Mide kanseri nedenlerinin en önemlisi, yanlış beslenme alışkanlıklarıdır. Özellikle mangalda pişmiş et ve benzeri gıdalar, aşırı tuzlanmış ve salamura yapılmış sebzeler, işlenmiş gıdalar mide kanserinin oluşmasına zemin hazırlar. Mide kanserinden korunmanın en iyi yolu ise Akdeniz tipi beslenme tarzını benimsemektir. Organik ve taze meyve sebzeler mide kanserine karşı koruyucudur.
 • Enfeksiyonlar:Mide kanserine neden olan önemli bir faktör de H.plori enfeksiyonudur.

Mide kanseri vakalarının %65-85’inde H.plori enfeksiyonu görülmüştür. H.plori enfeksiyonlu olguların %2’sinde de mide kanserine rastlanmaktadır.

 • Sigara ve Alkol: Önlenebilir bir mide kanseri nedeni ise sigaradır. Özellikle alkol ile birlikte tüketildiğinde mide kanseri olma olasılığını arttırmaktadır. Sigara ve alkolden uzak durarak mide kanseri olma riski düşürülebilir.
 • Genetik: Mide kanserinde de diğer tüm kanserlerde de olduğu gibi genetik faktörler önemlidir. Mide kanseri vakalarının %10’unda genetik faktörler öne çıkar.

Mide Kanseri Belirtileri

Mide kanseri erken dönemde hiçbir belirti vermeyebilir. Mide kanserinin belirtileri arasında ilk göze çarpan hazımsızlık ve şişkinliktir. Etli gıdalara karşı isteksizlik de mide kanseri belirtileri arasındadır.

Mide kanserinin ileriki safhalarında ise; karın ağrısı, bulantı, kusma, yemek yedikten sonra şişkinlik, kilo kaybı görülmektedir.

Özellikle daha önce benzer şikâyetleri olmayan 40 yaş üstü hastaların hazımsızlık ve kilo kaybını mutlaka önemsemeleri gerekir.

Mide kanseri belirtileri, hastalığı erken evrede yakalamak adına çok önemlidir. Çeşitli sindirim sistemi bozuklukları, mide bölgesinde ağrı ve hazımsızlık şikayetlerini fark eder fark etmez uzman doktor kontrolüne başvurmak, mide kanserini erken evrede yakalamak için çok önemlidir.

Mide kanseri belirtilerini kısaca şöyle sıralayabiliriz.

 • Asidite ve geğirme: Mideasidinin yükselmesi ve geğirme sorunu mide kanseri vakalarında çok sık karşılaşılan belirtilendir. Ancak bu şikâyetleri yaşana herkesin mide kanseri olacağı anlamına gelmez.
 • Doluluk hissi: Mide kanserinin belirgin belirtilerinden biri de yemek yerken normalden daha erken fazla doymuş hissetmektir. Uzun süren doluluk hissi, kilo kayıplarına neden olabilir.
 • Kanama ve yorgunluk: Midekanseri erken dönemde mide içinde kanamaya neden olabilir. Sürekli kanama da anemiye neden olabilir. Kırmızı kan hücrelerinizin azalması ile birlikte daha soluk görünmeye, nefes nefese kalmaya başlayabilirsiniz. Bazı vakalarda kan kusmak da görülebilir.
 • Kan pıhtıları:Mide kanseri olan kişilerde kan pıhtısı olma oranı daha yüksektir. Bu nedenle ani göğüs ağrısı, nefes darlığı ve bacakların şişmesi durumunda acil olarak kanın pıhtılaşmasını önlemek gerekir. Buru durumda vakit kaybetmeden uzman bir doktora başvurmak gerekir.
 • Bulantı ve yutma güçlüğü: Mide kanseri belirtileri arasında bulantı ve yutma güçlüğü hissi oldukça önemlidir. Mide kanseri olan kişilerin yarısından fazlasında görülen en belirgin belirtilerden ikisidir. Bu semptomlara mide ya da göğüs kemiğinin altındaki ağrı da eşlik eder.
 • İleri evre mide kanseri belirtileri: Mide kanseri ilerlediğinde dışkıda kan görülmesi, batında sıvı olması, iştahsızlık ve kilo kaybı belirtilerle karşılaşılabilir.

Mide kanseri bazen hiçbir belirti vermeden, sinsice ilerleyebilir. Belirtiler geç dönemlerde görüldüğünde, hasta cerrahi müdahale şansını kaybetmiş olabilir. Bu nedenle erken teşhis mide kanseri için çok önemlidir.

Mide Kanseri Tanısı

Mide kanserinde erken teşhis tedavinin başarısı için çok önemlidir. Bu nedenle midesinde sorun yaşayan kişilerin erken dönemde uzman doktorlar kontrolünde endoskopi ile takip edilmesi çok önemlidir.

Endoskopi uygulaması ile doktorunuz ışıklı bir kamerası bulunan uzun bir tüp ile yemek borunuzu, midenizi ve ince bağırsağın ilk kısımlarını gözlemleyebilir. Anormal görünen kısımlar var ise kesin bir tanı için biyopsi alınır. Endoskopinin uygun kullanımı ile hastalığı erken evrede yakalamak mümkündür.

Endoskopi dışında kontrastlı grafiler ve bilgisayarlı tomografi mide kanseri tanısını sağlayan diğer önemli tanı yöntemleridir.  

Mide kanserinin evresini belirlemek ve diğer organlara yayılıp yayılmadığı görmek için iler testilere ihtiyaç duyulur. Bu testler aynı zamanda hasta için en uygun tedaviyi belirlemek için de gereklidir.

Mide kanserinin büyüklüğünü ve yerini saptayan Bilgisayarlı Tomografi (BT), kanserin yayılıp yayılmadığını kontrol eden Laparoskopi ve MR, PET-BT,Böbrek ultrason çekimi, göğüs röntgeni gibi testler uygulanabilir.

Mide Kanseri Çeşitleri

Mide kanseri tanısı ile kanserin tipi belirlendikten sonra uygulanacak tedaviye karar verilir. En sık görülen mide kanseri türü ise adenokarsinomdur.  Mide kanseri çeşitlerini ise aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz;

 • Adenokarsinom: Her 100 mide kanserinden 95’i adenokarsinomdur. Mide kanserinin esık görülen tipi olan adenokarsinom mide astar bezi hücrelerinde başlar.
 • Skuamöz hücre kanseri: Adenokarsinoma ile aynı şekilde tedavi edilen Skuamöz hücre kanseri mide astarını oluşturan bez hücreler arasındaki cilt hücresi benzeri hücrelerdir.
 • Mide lenfoması: Mide lenfoması çok nadir görülmekle birlikte mide diğer mide kanserlerinden farklıdır.  
 • Gastrointestinal stromal tümörler (GIST):Nadir görülengastrointestinal stromal tümörler (GIST) iyi huylu ya da kötü huylu olabilirler. Bu kanser türü sindirim (gastrointestinal) sistem organlarını destekleyen bağ dokusu hücrelerinde ve çoğunlukla da midede görülür.
 • Nöroendokrin tümörler (NETs):Nöroendokrin tümörler (NETs) iyi huylu ya da kötü huylu (kanser) olabilir. Nadir olarak görülen bu kanser tipi genellikle sindirim sisteminde hormon üreten dokularda büyürler.

Mide Kanseri Tedavisi

Mide kanseri tanısı ile kanserin tipi belirlendikten sonra uygulanacak tedaviye karar verilir. Mide kanseri tedavisi multi disipliner yaklaşımı gerektirmektedir. Uzman ekip çalışması ve dam donanımlı bir hastane ile başarı sağlanabilmektedir.

Mide kanseri tedavisinde kansere neden olan tümörün uygun şekilde çıkarılması tedavinin en önemli kısmını oluşturur. Erken evrede yapılan başarılı cerrahi operasyonlar hastanın yaşam süresi açısından çok önemlidir. Ameliyatla hastanın midesinin bir bölümü ya da tümü alınabilir.

Midesinin tümü alınan hastalarda, bağırsaktan yeni mide yapılır ve hasta bundan sonraki yaşamını normal bir şekilde devam ettirebilir. Bu şekilde yaşayan hastalara az ve sık yemeyi gerektiren diyet önerileri sunulur.

Bazı hastalarda mide alındıktan sonra kanserin şekline göre doktorun belirlediği şekilde ışın ya da ilaç tedavisi uygulanabilir.

Mide Kanserinde Hipertermi Tedavisi

Mide kanserinin evresine göre değişiklik gösteren tedaviler sırasında eğer tümör lenf bezlerine sıçramış ise mutlaka kemoterapi uygulanır. Özellikle ikinci evreden başlayan mide kanserinde operasyon öncesi verilen kemoterapi tedavisi, operasyon sonrasındaki etkinliği arttırmak için çok önemlidir.

Ayrıca mide kanseri tedavisinde “Hipertermi” adı verilen sıcak kemoterapi uygun hastalarda başarılı sonuçlar alınmasını da sağlıyor. Hipertermi denilen sıcak kemoterapi aslında son 20- 30 yıldır uygulanan bir tedavi yöntemi.

İlk kez kadın kanserleri üzerinde uygulanan yöntem son dönemlerde kalın bağırsak ve mide kanserlerinde de sık sık uygulanıyor.

Mide Kanseri Ameliyatı

Yaklaşık 2-5 saat süren mide ameliyatı sırasında midenin büyük bir kısmı veya tamamı alınmaktadır. Mide ameliyatı sonrası hastanın sık aralıklarla, küçük porsiyonlarla beslenmesi ve besinleri çok iyi çiğneyerek yutması önerilir. Mide kanseri ameliyatı ve tedavisi sonrası, “Mide ameliyatı oldum ve iyileştim” dememeli, düzenli kontrollere devam edilmelidir.

Mide ameliyatı sırasında uygulanan hipertermi yani sıcak kemoterapi; karın zarı ve karın içi organlara yayılan tümörlerde, bu organlar içinde uygun olanlar çıkarıldıktan sonra, özel araçlarla karın içinin 40-42 derecede kemoterapatik ajanlarla yıkanmasıdır. Bu sayede geride kalan tümör hücrelerinin mekanik temizliği gerçekleşirken, aynı zamanda kemoterapi ajanlarının direkt olarak tümör sahasına gitmesine ve yok edilmesine olanak sağlanır.

Mide Kanserinden Korunmak İçin Nasıl Beslenmek Gerekir?

Mide kanserinden korunmanın en önemli kısmını beslenme alışkanlıklarımızı sorgulamaktan geçiyor.  Kırmızı et, salamura besinler, çay, tuzlu gıdalar mide kanserini tetikleyici besinler arasında yer alıyor. İşte mide kanserinden korunmak için dikkat etmeniz gerekenler;

Mangalda Et

Mangalda et çok sevilse de etin yanacak derecede pişmesi ve marine ederken fazla tuz kullanılması etin kanserojen bir gıdaya dönüşmesine neden olur.

Tütsülenmiş Yiyecekler

Özellikle doğu bölgelerinde tütsülenmiş yiyeceklere daha sık rasatlarız. Tütsülenmiş et, balık, peynir, salamura besinler, çiğ tüketilen et, nitrat tuzları içeren yiyecekler, konserve ve hazır gıdalar sizi mide kanserine doğru sürükleyebilir.

Sıcak Çay

Çay genellikle sıcak olarak tüketilse de çok sıcak içilmesi durumunda yemek borusu ve mide mukozasının üzerinde tahrişe neden olur. Bu tahriş de kansere zemin hazırlar. Sıcak çay, Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgesindeki mide kanserlerinde sıklıkla karşılaşılan nedenlerden biri

Gastrit ve Ülser

Helicobacter pylori enfeksiyonu gastrit ve ülsere neden olduğu gibi mide kanseri nedenlerinden biridir. Gastrıt ve ülser durumlarında mutlaka bu bakterinin ortadan kaldırılması gerekir. Ayrıca sigara ve alkol kullanımından da mide kanserinden korunmak adına uzak durulmalıdır.

Kirli Hava ve Su

İçtiğiniz sudaki çinko ve kurşun oranı mide kanserine neden olan önemli bir etkendir. Ayrıca soluduğunuz havadaki talk ve asbestoz gibi çevresel faktörler de risk faktörleri arasındadır.

Mide Şikâyetleri

Mide kanseri kimi zaman sinsice ilerleyebilir ve hiç belirti vermeyebilir.  Mide ağrısı, hazımsızlık, iştahsızlık gibi belirtiler fark ettiğinizde mutlaka uzman bir doktor kontrolüne başvurmalısınız.

C Vitamini

Mide kanserine karşı C vitamini yönünden zengin besinler tüketmek ve stresten uzak durmak son derece önemlidir.
Güncellenme Tarihi: 20 Şubat 2017Yayınlanma Tarihi: 20 Şubat 2017

Benzer Sağlık Rehberleri

Источник: https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/mide-kanseri/

Mide Kanseri Nedenleri ve Tedavisi

Mide Kanserinin Cerrahi Tedavisi

Mide kanseri olan bir hastanın mide kanserinin tedavisinde uygulanmakta olan yöntemler ve dikkat etmesi gerekenler.

Mide Kanseri Nedenleri

Mide Kanseri

Mide kanserinin daha çoğunlukla sağlıksız beslenen kişilerde ve genetik olarak insanlarda olduğu görülmektedir. Özellikle de hijyene dikkat etmeyip enfeksiyon sonucunda ülser ya da gastrit tanısı konulan hastaların beslenmelerine dikkat etmemeleri durumunda hastalık ilerleyecektir.

Bunun sonucunda da kişilerde kanser hücreleri artacaktır. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki erkeklerde mide kanserinin daha fazla olduğu görülmektedir. Sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıkları olan kişilerde de daha çoğunlukla görülmektedir. Midenin sürekli olarak sindirmesi zor olan yağlı besinler yenmesi de nedenleri arasında olmaktadır.

Ayrıca diğer nedenleri de şunlar olabilmektedir:

 • Tuzlu gıdalar yemek;
 • İşlenmiş ürünler tüketmek;
 • Sigara ve alkol tüketimi;
 • Lif bakımından zengin meyve ve sebzeler tüketilmemesi;
 • Enfeksiyon bulaşması;
 • Kronik gastrit ya da ülser.

Kişilerde mesleki olarak madencilik ya da nikel gibi işlerde çalışmakta olan kişilerde de mide kanseri riskinin taşıması ile bilinmektedir. Helikobakter pilori isimli bir bakterinin insanlara bulaşması ile birlikte tedavisinin gerçekleşmemesi durumunda kanser olma ihtimalide bulunmaktadır.

Mide Kanseri Çeşitleri ve Evreleri

Adenokarsinom: Kanser tanısı konulmakta olan hastaların genelinde bu tür mide kanseri görülmektedir. En sıklıkla yaşanılmakta olan tipi olduğu için tedavisi erken evrelerde yapılması gerekmektedir. Mide astarındaki bezde bulunan hücrelerden meydana gelir.

Mide Lenfoması: Diğer kanser türlerinden farklı olmaktadır. Kişilerde nadiren görülmektedir.

Gastrointestinal Stromal Tümörler: İyi huylu olabileceği gibi aynı zamanda da kötü huylu da olması mümkündür. Sindirim sisteminde ki hücrelerde bağ dokusunda meydana gelmektedir. Bu çoğunlukla midenin hücrelerinde oluşmaktadır.

Nöroendokrin Tümörler: Mide kanserinde nadirende olsa görülen ve iyi ya da kötü huylu olabilen tümörler olmaktadır. Daha çoğunlukta sindirim sisteminde ki hormonları üretmekte olan dokular içerisinde büyümektedir.

Evre 0: İlk evre olmaktadır. Daha henüz midenin hücrelerinde bulunan tabakanın yüzey kısmı ile sınırlı olmaktadır.

Evre 1: Kanser artık hücre tabakasını delerek altına doğru ilerlemektedir. Fakat bu evre içerisinde kas duvarına henüz girmemiş olacaktır. Lenf düğümlerinin ya da vücudun başka organlarına sıçramamıştır.

Evre 2: Kanserli olan bölgenin hücre tabakasının altına tam olarak ilerlemesi görülecektir. Ayrıca bazı lenf bezlerine de sıçradığı görülmektedir. Midenin en dış katmanına kadar ulaşacaktır.

Evre 3: Kanserin ilerlemesi ile birlikte midenin kanser hücreleri ile tamamen kapladığı ve lenf bezlerine de sıçramakta olduğu görülmektedir. Bunun dışında kişilerin çoğunda lenf bezlerinde de görülmektedir. Bazı yakın olan organlara da kanser sıçramış olacaktır.

Evre 4: Kanserin artık son evresi olarak kabul edilmektedir. Bu evrede hastanın yaşam şansı oldukça düşük olmaktadır. Midenin tamamında kanser olduğu gibi lenf bezleri ve yakın organlarda da görülen kanser artık o bölgeden uzakta olan organlarda da kanser görülmektedir.

Cerrahi Tedavisi

Mide ameliyatı son evreye kadar ilerlememesi durumunda hastanın yaklaşık olarak 2 saat ile 5 saat arasında bulunan mide kanseri ameliyatı gerçekleşecektir.

Bu ameliyat sırasında hastanın midesinde ki kanserli bölge tam olarak görülecek ve ameliyatı uygulamakta olan cerrah tarafından midenin tamamının ya da büyük bir bölümünün çıkartılmasına karar verecektir.

Ameliyat genel anestezi altında yapılmakta olan ve deneyimli bir cerrah tarafından gerçekleştirilmesi gereken bir cerrahi tedavisinden olumlu sonuçlar alınabilmektedir.

Mide kanseri ameliyatı sonrasında hastanın midesinin tamamı alınması durumunda hastaya bağırsaklarından yeni bir mide yapılacaktır. Bu hastanın ameliyat sonrasında kanserden kurtulduğu anlamına gelse bile hastanın çok dikkatli olması ve kontrollerini aksatmaması çok önemlidir.

Son evreye gelmeden kanser tanısı konulması halinde hastanın iyileşme ihtimali bulunmaktadır.

Hipertermi Tedavisi

Mide kanseri tedavisindeki son yıllarda kullanılmakta olan tedavi yöntemlerinden bir tanesi olmaktadır. Bu tedavi yönteminde hastanın hangi evrede olduğu çok önemli olmaktadır.

Hastanın lenf bezlerine şayet kanserin ilerlemesi durumunda kemoterapi uygulaması gerekmektedir.

Mide kanseri olan hastalarda sıcak kemoterapi denilen Hipertermi Tedavisi oldukça başarılı sonuçlar alınmasında etkili olmaktadır.

Kemoterapi Tedavisi

Mide kanseri kemoterapi tedavisi hastalara son yıllarda kullanılarak hayatlarının devam etmelerini sağlamaktadır. Kemoterapi tedavisinin hastaya uygulanmasına doktor karar verecektir.

Son evreye ulaşmamış olan kanser için ameliyattan önce ya da ameliyattan sonra kanserli bölgenin küçülmesini sağlamak için uygulanan bir yöntem olmaktadır. Hastaların son evre olan 4.

evreye ulaşması durumunda uygulanan başarılı tedavi sonucunda daha uzun yıllar yaşamakta olan hastalar bulunmaktadır. Hastalara uygulanacak olan kemoterapi seansına her zaman için doktor karar verecektir.

Bu kararı verirken sizin kanserli bölgenin cinsine ve kaçıncı evrede olduğunu göze alarak uygun tedaviye başlayacaktır.

Radyoterapi Tedavisi

İyi huylu ya da kötü huylu olan hastaların tanısını koyduktan sonra eğer ki hastalık çok ilerlememiş ve erken evrelerde olması durumunda ilerlemesini durdurmak amacıyla doktor tarafından kesin tedavisi uygulanacaktır. Bu tedavi yöntemlerinden kesin olanlarından bir tanesinin de radyoterapi tedavisi olduğu bilinmektedir.

Fakat radyoterapi yöntemi kesin olarak tedavisi gerçekleşebilmesi için hastanın her zaman erken evrede ameliyat olması gerekmektedir. Bu hastalarda ileri evrelerde olmaması durumunda kesin sonuç verecek olan bir tedavi yöntemi olarak değerlendirilmektedir.

Ayrıca mide kanserinden ötürü hastalarda kanama olması ya da bağırsaklarında tıkanma gibi durumlar olması halinde radyoterapi uygulanmaktadır.

Mide Kanserini Önleme Yolları

Ülser ya da gastrit tanısı konulmuş bir hastanın mutlaka beslenmesine dikkat etmesi gerekmektedir. Çünkü ülser veya gastrit mide kanserine çevirme ihtimali oldukça fazla olmaktadır. Bol bol kişilerin meyve ve sebze tüketmeleri önerilmektedir. Özellikle de lif bakımından zengin olan sebze ya da meyveler tüketmeleri gerekmektedir.

Hazır olan herhangi bir gıda tüketmemeye dikkat etmelisiniz. Özellikle de marketlerde satılmakta olan tütsülenmiş, konserve içerisinde olan ya da işlenmiş ve paketlenmiş olan ürünlerin hiçbirini kullanmamanız gerekmektedir.

Yapılan araştırmalarda gösteriyor ki mide kanserine yakalanan birçok kişinin sigara ve alkol içtiği yönünde olmaktadır.

Bu nedenle de kişilerin özellikle de gastrit ya da ülser hastalığına sahipse veya genetik olarak ailesinde bu rahatsızlığı yaşaması durumunda sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıkları olmamalıdır.

Obez olan kişilerde sağlıklı bir diyet yaparak kilo vermeleri de bu rahatsızlığın önlenmesinde oldukça etkili olacaktır. Fazla kilo olması sindirimin oldukça zorlanmasına neden olacaktır.

(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: https://midemikrobu.com/mide-kanseri-tedavisi.html

Mide Kanseri Ameliyatı

Mide Kanserinin Cerrahi Tedavisi

Mide, kaburga kemiklerinin altında, karnın üst bölgesinde bulunan içi boş bir organdır. Yiyecekler ağızdan yemek borusu aracılığıyla mideye taşınır ve midede sıvı hale dönerler. Mide kanseri hızlı yayılan bir kanser türüdür ve genellikle ülser şeklinde başlar.

Geçtiğimiz birkaç on yıl boyunca, midenin ana bölümündeki kanser oranları dünya çapında düşüş gösterdi. Aynı dönemde, karnın üst kısmının yutkunma borusunun (yemek borusu) alt ucuyla buluştuğu bölgedeki kanser çok daha yaygın hale geldi. Midenin bu bölgesi gastroözofageal bileşke olarak adlandırılır.

MİDE KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mide kanseri belirtileri şunlardır:

 • Yorgunluk hissi
 • Yemekten sonra şişkinlik hissi
 • Az miktarda yiyecek yedikten sonra tam doygunluk hissi
 • Şiddetli ve kalıcı mide ekşimesi
 • Geçmeyen şiddetli hazımsızlık
 • Açıklanamayan, kalıcı bulantı
 • Karın ağrısı
 • Bulantı – kusma
 • İstemsiz kilo kaybı
 • Yutkunma güçlüğü
 • Karında şişlik
 • Sırt ağrısı

MİDE KANSERİNİN SEBEPLERİ NELERDİR?

Genel olarak kanser, bir hücrenin DNA’sında hata (mutasyon) oluştuğunda başlar. Mutasyon, normal bir hücrenin hızla büyümesine, bölünmesine ve ölme özelliğini kaybetmesine neden olur. Kontrolsüz olarak büyüyüp bölünen bu kanserli hücreler birikerek, yakınlardaki dokulara yayılabilecek bir tümör oluştururlar.

Mide kanserinde etkili faktörler şunlardır:

 • Çok tuzlu gıdalarla beslenme alışkanlığı
 • Yetersiz meyve ve sebze tüketimi
 • Ailedeki mide kanseri geçmişi
 • Uzun süreli mide iltihaplanması
 • Sigara kullanımı
 • Karın polipleri

MİDE KANSERİ TANISINDA HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIR?

Mide kanserini teşhis etmek için kullanılan testler ve prosedürler arasında:

 • Gastroskopi: Küçük bir kamera içeren ince bir tüp boğaz yoluyla mideye gönderilerek midenin görüntülenmesi işlemidir.
 • Biyopsi: Gastroskopi sırasında kanser hücrelerinin varlığından şüphelenilen bölgeden örnek doku alınması işlemidir. Alınan doku laboratuvar ortamında analiz edilir.
 • Görüntüleme testleri: Mide kanseri hücrelerini tespit etmek amacıyla kullanılan görüntüleme testleri arasında bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları ve özel bir röntgen muayenesi bulunur.

MİDE KANSERİ EVRELERİ NELERDİR?

Mide kanserinin evresinin belirlenmesi en uygun tedavinin uygulanması için gereklidir. Mide kanserinin evresini belirlemek için kullanılan testler şunlardır:

Görüntüleme testleri arasında bilgisayarlı tomografi (BT) ve pozitron emisyon tomografisi (PET) olabilir.
Mide kanserinin vücudun hangi bölgelerine yayıldığına dair bulguları aramak için cerrahi tavsiye edilebilir.

Keşif cerrahisi genellikle laparoskopik olarak yapılır. Bu, cerrahın karnında birkaç küçük kesik oluşturduğu ve görüntüleri operasyon odasındaki bir monitöre ileten özel bir kamera yerleştirdiği operasyon şeklidir.

Mide kanseri evreleri:

Evre I: Bu aşamada, tümör özofagusun (yemek borusunun) veya midenin iç kısmını oluşturan üst katman dokusu ile sınırlıdır. Kanser hücreleri, sınırlı sayıda yakındaki lenf düğümlerine de yayılmış olabilir.

Evre II: Bu aşamadaki kanser derinleşerek, yemek borusu veya mide duvarının derinliğindeki kas tabakasına yayılmıştır. Lenf düğümlerine yayılmış olabilir.

Evre III: Bu aşamada, kanser özofagusun (yemek borusunun) veya midenin tüm katmanları boyunca ilerlemiş ve yakındaki yapılara yayılmıştır. Lenf düğümlerinde de küçük bir tümör olarak görülebilir.

Evre IV: Bu aşamada kanser vücudun uzak bölgelerine yayılmıştır.

MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIR?

Mide kanseri için tedavi seçenekleri kanserin evresine, hastanın genel sağlığına ve tercihlerine bağlıdır.

Radyasyon tedavisi:

Radyoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili ışınların (örneğin X ışınları ve protonlar) kullanılmasıdır.

Mide kanserinde radyasyon terapisi cerrahiden önce uygulanarak tümörün küçültülmesi sağlanabilir. Böylelikle tümörün vücuttan çıkarılması kolaylaşmış olur. Aynı zamanda radyasyon terapisi cerrahiden sonra uygulandığında da midenin çevresinde kalmış olabilecek kanser hücreleri öldürülebilir.

Karna uygulanan radyasyon tedavisi ishal, hazımsızlık, bulantı ve kusmaya neden olabilir. Yemek borusuna radyasyon tedavisi yutkunma sırasında ağrıya ve yutma zorluğuna neden olabilir. Bu yan etkiden kaçınmak için, yemek borusu iyileşene kadar, karnındaki küçük bir kesi yoluyla besinlerin alınması önerilebilir.

İlerlemiş kanser vakalarında, büyük bir tümörün neden olduğu yan etkileri hafifletmek için radyasyon terapisi kullanılabilir.

Kemoterapi:

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için kimyasalların kullanıldığı bir ilaç tedavisidir. Kemoterapi ilaçları vücudunuz boyunca dolaşır ve karnın ötesine yayılmış kanser hücrelerini öldürür.

Kemoterapi ameliyattan önce uygulandığında tümörü küçülterek vücuttan daha kolay çıkarılmasını sağlayabilir.

Kemoterapi, cerrahi sonrasında vücutta kalabilecek kanser hücrelerini öldürmek için kullanılabilir.

Kemoterapi genellikle radyasyon tedavisi ile kombine edilir fakat, ilerlemiş mide kanseri olan kişilerde, bulgu ve semptomların hafifletilmesine yardımcı olmak için tek başına kullanılabilir.

Hedefe yönelik terapi:

Hedefe yönelik terapi, kanser hücrelerindeki spesifik anormalliklere saldıran veya bağışıklık sistemini kanser hücrelerini öldürmek için yönlendiren ilaçların kullanımıdır. Bu ilaçlar genellikle standart kemoterapi ilaçlarıyla birlikte kullanılır.

Destekleyici (palyatif) bakım:

Palyatif bakım, ağrıdan ve diğer ciddi hastalık semptomlarından kurtulmaya odaklanan uzmanlaşmış tıbbi bakımdır. Palyatif bakım uzmanları, devam eden bakımı tamamlayan ilave bir tedavi sağlamak için hasta, ailesi ve doktorlarıyla birlikte çalışır. Palyatif bakım, ameliyat, kemoterapi veya radyasyon terapisi gibi agresif tedaviler yapılırken kullanılabilir.

Palyatif bakım diğer tüm uygun tedavilerle birlikte kullanıldığında, kanser hastalarının daha iyi hissetmesi ve daha uzun yaşamasını sağlayabilir.

Palyatif bakım doktorlar, hemşireler ve diğer özel eğitimli uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından sağlanmaktadır. Palyatif bakım ekipleri, kanserli kişiler ve aileleri için yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlar. Bu bakım şekli, alabileceğiniz tedavi yöntemleri veya diğer tedavilerle birlikte sunulmaktadır.

Cerrahi yöntemler:

Endoskopik Mukozal Rezeksiyon: Mide astarında bulunan erken evre tümörlerinin çıkarılması için kullanılan cerrahi bir yöntemdir. Endoskop boğaz yoluyla mideye gönderilen bir çeşit kameradır. Bu kameranın sağladığı görüntü rehberliğinde cerrah özel aletler kullanarak midenin astarındaki tümörlü bölgeyle beraber bir miktar sağlıklı dokuyu vücuttan çıkarır.

Mide kanseri tedavisinde midenin cerrahi yöntemlerle vücuttan çıkarılmasına gastrektomi denir. Midenin dörtte üçü kadar bir bölümünün çıkarılmasına subtotal gastrektomi, midenin tamamının çıkarılmasına ise total gastrektomi denir.

Источник: https://www.davincicerrahisi.com/mide-kanseri-ameliyati

Mide Kanseri: Belirtileri Teşhisi ve Tedavisi

Mide Kanserinin Cerrahi Tedavisi

Mide, karnın üst kısmında yer alır ve gıdaların sindiriminde merkezi bir rol oynar. Gıdalar yutulduğunda, mide ile boğazı bağlayan “özefagus” denilen kaslı tüp tarafından aşağı itilir. Daha sonra, gıda mideye girer. Gıdalar, yıkımı ve sindirimine yardımcı olan mide suları ile karışır. Sonrasında gıdalar daha fazla sindirim için ince bağırsağa taşınır.

Mide Kanseri Çeşitleri:

Mide kanseri, ayrıca gastrik kanser olarak da adlandırılır. Kanser, midedeki sağlıklı hücrelerin anormal olması ve kontrol dışı büyümesi ile başlar. Tümör kitlesi iyi huylu veya kanserli olabilir.

Kanserli, yani kötü huylu tümör; büyüyebilir ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir anlamına gelir. İyi huylu tümör ise, büyüyebilir; ancak yayılacak anlamına gelmez. Kanser midenin herhangi bir yerinde başlayabilir.

Yakındaki lenf düğümlerine ve karaciğer, kemik, akciğer ve bir kadının yumurtalıkları gibi vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Çoğu mide kanseri vakasında, adenokarsinom olarak adlandırılan bir türü görülür. Bu da, kanserin midenin içindeki hatlar olarak bilinen grandüler dokuda başlaması demektir. Midede oluşan diğer kanserli tümör türleri; lenfoma, gastrik sarkomu ve karsinoid tümörleridir. Ancak, nadir görülürler.

Ayrıca Bakınız: Karsinoid Tümör: Belirtileri, Teşhisi ve Tedavisi

Mide kanseri olan kişiler aşağıdaki belirtiler veya bulgularla karşılaşabilirler. Bazen, mide kanseri olan kişilerde bu değişikliklerin hiçbiri gözlenmeyebilir. Ya da, bu belirtiler kanser olmayan başka bir tıbbi durumdan dolayı ortaya çıkabilir.

Mide kanseri, genellikle erken evrede teşhis edilmez. Çünkü genellikle erken evrelerde spesifik belirtilere neden olmaz. Semptomlar meydana geldiğinde, belirsiz olabilir ve aşağıdaki semptomlar gözlenebilir. Bu belirtilerin mide virüsü veya mide ülseri gibi birçok hastalıkta da görüldüğünü hatırlamak önemlidir.

 • Hazımsızlık ya da mide ekşimesi
 • Karında ağrı veya rahatsızlık
 • Bulantı ve kusma, özellikle yemek yedikten kısa bir süre sonra katı yiyecekleri kusma
 • İshal veya kabızlık
 • Yemek yedikten sonra midede şişkinlik
 • İştah kaybı
 • Yemek yerken, gıdaların boğazda tıkanıp kalmış hissi

İleri evre mide kanseri belirtileri şunlardır:

Eğer yukarıda yer alan belirtilerden biri ya da daha fazlası hakkında endişeleriniz varsa, mutlaka doktorunuza danışınız. Doktorunuz, tanıya yardımcı olması amacıyla diğer sorulara ek olarak, bu belirtileri ne kadar sıklıkta ve ne zamandır yaşadığınızı soracaktır.

Mide Kanseri Tedavi Seçenekleri

Kanser tedavisinde, doktorlar genellikle farklı tedavi türlerini birleştirerek, hastanın genel tedavi planını oluştururlar.

Mide kanseri; ameliyat, radyoterapi, kemoterapi, hedefe yönelik tedavi ya da immünoterapi ile tedavi edilebilir. Genellikle bu tedavilerin bir kombinasyonu kullanılır. İleri evre mide kanseri tedavisi zor olabilir.

Mide kanseri için standart tedavi seçeneklerini aşağıda açıklamaları ile birlikte listeledik.

a) Ameliyat

Cerrahi operasyon ile tümör ve çevresindeki bazı sağlıklı dokunun temizlenmesi hedeflenir. Ameliyat türü, kanserin evresine bağlıdır.

 • Çok erken evre mide kanseri için (T1a); bazı doktorlar endoskopik mukozal rezeksiyon (EMR) denilen cerrahi olmayan tedavi önerebilir. Bu, endoskop ile tümörün çıkarılması prosedürüdür.
 • Erken evre mide kanseri için (0.evre veya 1.evre); kanser sadece midedeyse, midenin bir kısmı ve yakındaki lenf düğümlerini kaldırmak için cerrahi operasyona başvurulur. Buna, subtotal veya kısmi gastrektomi Kısmi gastrektomi prosedüründe, cerrah midenin kalan kısmını yemek borusu ya da ince bağırsağa bağlar.
 • Eğer kanser lenf düğümlerine yayılmadan veya yayılarak, dış mide duvarı hücrelerine yayılmışsa; ameliyatla birlikte kemoterapi ya da kemoterapi ile birlikte radyoterapi kullanılabilir. Cerrah subtotal gastrektomi veya total gastrektomi (midenin tamamının çıkarılması) gerçekleştirebilir. Total gastrektomi sırasında, cerrah yemek borusunu doğrudan ince bağırsağa bağlar.

Gastrektomi önemli bir ameliyattır ve ciddi yan etkileri olabilir. Bu ameliyat sonrasında, hastanın yiyecekleri küçük miktarda yemesi mümkün olacaktır. Ortak yan etkileri; boşaltma sendromu olarak da bilinen bir grup semptomdur.

Bu semptomlar; yemek yedikten sonra kramp, mide bulantısı, ishal ve baş dönmesi içerir. Gıdalar ince bağırsağa çok hızlı girdiğinde bu belirtiler olur. Bu belirtiler genellikle birkaç ay içinde azalır ve kaybolur. Ancak bazı insanlarda kalıcı olabilir.

Bu hastalarda artık mide yoluyla temel vitamin emilimi mümkün olmayabilir ve düzenli olarak B12 vitamini enjeksiyonları gerekebilir. Genellikle ameliyat esnasında bölgesel lenf düğümleri de kaldırılır. Çünkü kanser bu lenf düğümlerine de yayılmış olabilir.

Bu prosedüre, lenfadenektomi denir.

 • evre mide kanserinde (metastatik mide kanseri), kanser ileri evrede teşhis edildiği için, genelde ameliyat ana tedavi olarak tavsiye edilmez.

b) Radyoterapi

Mide kanseri olan hastalar genellikle eksternal-ışın radyasyon tedavisi alırlar. Radyoterapi, ameliyat öncesi tümörün boyutunu küçültmek ya da ameliyat sonrası kalan kanser hücrelerini yok etmek için kullanılabilir.

Radyoterapinin yan etkileri; yorgunluk, hafif deri reaksiyonları, mide bulantısı ve gevşek barsak hareketleri içerir. Çoğu yan etki tedavi tamamlandıktan sonra kaybolur. Karşılaşabileceğiniz olası yan etkiler hakkında doktorunuzla konuşunuz.

c) Kemoterapi

Genellikle, kanser hücrelerinin büyüme ve bölünme yeteneğini durdurarak, yok edilmesi amacıyla ilaç kullanılmasıdır. Kemoterapinin amacı; ameliyat sonrası kalan kanser hücrelerini yok etmek, tümörün büyümesini yavaşlatmak ya da kansere bağlı semptomları azaltmak olabilir. Ayrıca, radyoterapi ile birlikte kullanılabilir.

Kemoterapinin yan etkileri; bireysel ve kullanılan doza bağlı olarak değişiklik gösterir. Yorgunluk, enfeksiyon riski, mide bulantısı ve kusma, iştah kaybı, saç dökülmesi ve ishal gibi yan etkiler görülebilir. Tedavi tamamlandıktan sonra, bu yan etkilerin çoğu kaybolur.

d) Hedefe Yönelik Tedavi

Kanserin büyüme ve hayatta kalmasına katkıda bulunan belirli genleri, proteinleri ve dokuları hedefleyen bir tedavi yöntemidir. Bu tedavide, sağlıklı hücrelerin hasarını sınırlayarak, kanser hücrelerin büyüme ve yayılmasının durdurulması amaçlanır.

e) İmmünoterapi

İmmünoterapi, aynı zamanda biyolojik tedavi ya da biyoterapi olarak da adlandırılır. Kanserle savaşmak için vücudun doğal savunmasını artırmayı amaçlar. Bağışıklık sisteminin fonksiyonlarını geri yüklemek, geliştirmek amacıyla vücut tarafından laboratuarda yapılan malzemeler kullanılır. Mide kanseri için aktif bir araştırma alanıdır.

Ayrıca Bakınız: İmmünoterapi Nedir?

Mide Kanseri: Risk Faktörleri

Aşağıda, mide kanseri ile ilişkili bilinen risk faktörleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Risk faktörleri kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bazı bireylerde herhangi bir risk oluşturmazken, bazı bireylerde kanserin gelişme riskini artırabilir. Risk faktörlerini bilmek, bilinçli bir yaşam ve sağlıklı seçimler yapmanıza yardımcı olur.

Aşağıdaki faktörler, bir kişide mide kanserinin gelişme riskini artırabilir:

 • Yaş: Mide kanseri, daha yaygın olarak 55 yaş üzeri insanlarda görülür. Tanı konulan çoğu birey 60’li ve 70’li yaşlarındadır.
 • Cinsiyet: Erkeklerde kadınlara göre, mide kanseri gelişme riski iki katıdır.
 • Bakteri: H. pylori adında bir bakteri, mide iltihabı ve ülserine neden olur. Aynı zamanda mide kanserinin başlıca nedenlerinden biri olarak kabul edilir. pylori için test mevcuttur ve enfeksiyon antibiyotik ile tedavi edilebilir. Eğer birinci derece akrabalarda mide kanseri veya H. pylori tanısı konduysa, bu testin yapılması tavsiye edilir. Enfeksiyon bulunursa, tedavi edilmelidir.
 • Aile öyküsü/genetik: Mide kanseri olan ebeveynleri, çocuk ya da kardeşi olan kişiler yüksek risk altındadır. Buna ek olarak, bazı kalıtsal genetik bozukluklar olan kalıtsal diffüz mide kanseri, Lynch sendromu ve familyal adenomatöz polipozis mide kanseri riskini artırabilir.
 • Irk/etnik: Mide kanseri siyah ırk, Hispanik ve Asyalı insanlarda, beyaz ırktan insanlara göre daha sık görülür.
 • Diyet: Çok fazla tuzlu yiyecekler yiyen ve beslenmesinde aşırı tuzlu gıdalara önem veren bireylerde mide kanseri ile bir bağlantısı olduğu bulunmuştur. Taze meyve ve sebzeler yemek, mide kanseri gelişme riskini azaltmaya yardımcı olur.
 • Önceki ameliyat veya sağlık koşulları: Mide ameliyatı geçirmiş ya da pernisiyöz anemi veya aklorhidri durumlarından herhangi birine sahip olan kişiler de mide kanseri gelişme riski daha yüksektir. Pernisiyöz anemi hastalarında vitaminlerin vücutta düzgün emilimi mümkün değildir. Çünkü vücutta yeterli B12 bulunmaz ve bu nedenle kırmızı kan hücrelerinde ciddi bir düşüş yaşanır. Aklorhidri ise; yiyeceklerin sindirimi için mide suyu içinde yeterli hidroklorik asit olmamasıdır.
 • Mesleki maruziyet: Bazı tozlara ve dumanlara maruz kalma, mide kanserine yakalanma riskini arttırabilir.
 • Tütün ve alkol: Tütün kullanımı ve aşırı alkol tüketimi, mide kanserine yakalanma riskini arttırabilir.
 • Obezite: Aşırı vücut ağırlığı bir erkekte mide kanserine yakalanma riskini artırır. Kadınlarda obezitenin mide kanseri riskini artırıp artırmadığı bilinmemektedir.

Mide Kanseri: İstatistikler

Bu yıl, Amerika Birleşik Devletleri’nde tahminen 26.370 (16.480 erkek ve 9.890 kadın) mide kanseri tanısı konmuş olacaktır. Bu hastalıktan tahminin 10.

730 ölüm (6,540 erkek ve 4,190 kadın)  meydana geleceği tahmin edilmektedir. Mide kanseri görülme sıklığı, dünyanın farklı bölgelerinde değişir.

Batı ülkelerinde mide kanseri tanısı azalmasına rağmen, hala tüm dünyada en sık görülen kanser türlerinden biridir.

Mide kanseri olan kişiler için 5 yıllık sağ kalım oranı %29’dur. Eğer mide kanseri vücudun başka bölgelerine de yayılmışsa, 5 yıllık sağkalım oranı genellikle daha yüksektir. Ancak kanserin evresine bağlıdır.

Kanser mide dışına yayılmadan önce teşhis ve tedavi edilirse, 5 yıllık sağ kalım oranı %65’dir. Kanser çevre doku veya organlara ya da bölgesel lenf düğümlerine yayılmış ise; 5 yıllık sağkalım oranı %30’dur. Eğer kanser vücudun uzak bir kısmına yayıldıysa, 5 yıllık sağkalım oranı %5’dir.

Yukarıda yer alan istatistikler her yıl ABD’de kanser tanısı konulan binlerce kişinin verisine dayanıyor. Bu nedenle sizin riskiniz farklı olabilir. Doktorunuzla konuşarak, ülkemizdeki durum hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Önerilen Makaleler:

Источник: http://www.kansertedavisi.web.tr/mide-kanseri/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.