Mikrosefali Nedir? Bebeklerde Baş Küçüklüğü Belirtileri, Tedavisi

Mikrosefali Nedir?

Mikrosefali Nedir? Bebeklerde Baş Küçüklüğü Belirtileri, Tedavisi

Yaş ve cinsiyet baz alınarak yapılan karşılaştırmalarda bir bebeğin başının diğerlerine göre küçük olması olarak bilinen ve doğuştan gelen klinik bir durumdur.

Mikrosefali Belirtileri | Tanı/Tespit

Sağlıklı bir hamilelik döneminde bebeğin beyni gelişip büyüdükçe, başı da büyür. Ancak Mikrosefalili bebeklerin beyinleri ya hamilelik esnasında olması gerektiği gibi gelişemez ya da doğduktan sonra beyin gelişimi durur.

Hamileliğin ikinci trimester (hamileliğin 2. üç aylık dönemi-4. 5. ve 6.aylar) sonuna ya da üçüncü trimester (hamileliğin 3. üç aylık dönemi-7. 8. ve 9.

aylar) başında yapılan ultrason muayenelerinde tespit edilebileceği gibi doğumdan sonraki ilk 2 yılda da mikrosefali belirtileri görülebilir.

Mikrosefali, bebeğin anne karnında iken ilk 7 ayında ya da son 2 ayında meydana gelebilir. Bu zaman aralıklarında meydana gelen durumlar birincil (primer) ve ikincil (sekonder) mikrosefali olarak tanımlanır.

Normalde doğum gerçekleştikten hemen sonra yapılan ölçümlerde bebeğin baş çevresinin  yaklaşık 35 cm civarında olması beklenir. İzleyen ilk iki ayda haftada 0.5 cm; iki ile altı ay arası ise haftada 0.

25 cm büyüyüp büyümediği takip edilir. İlk üç aydaki ortalama toplam kafa çevresi büyümesi 5 cm iken, bu ikinci üç ayda 4 cm ve üçüncü üç ayda 2 cm kadardır.

Dokuz ay ile bir yaş arasında ise baş çevresi 1 cm kadar artması beklenir.*

Mikrosefali Belirtileri – Doğduktan sonra bebeğin kafası belli aralıklarla ölçülmelidir.

 Çeşitleri Nelerdir?

 • Primer: Doğuştan var olan,
 • Sendromik: Sendromlarla ilişkili olan,
 • Edinsel: Sağlıklı bir şekilde gelişen beynin daha sonradan hasara uğraması sonucu gelişen.

Mikrosefali Sebepleri Nelerdir?

Birçok bebekte meydana gelen mikrosefalinin tam olarak nedeni bilinmese de genel olarak genlerdeki bozulmaların neden olduğu ifade edilmektedir. Bunun haricinde annenin hamilelik esnasında yaşadığı şu durumlar da mikrosefaliye sebep olabilir. Mikrosefali sebepleri;

 • Annenin hamileyken geçirdiği kızamıkçık, toksoplazmozis (kedilerden bulaşan bir enfeksiyon), Sitomegalovirüs enfeksiyonu ve şu sıralar popüler zika virüsü enfeksiyonu,
 • Yetersiz veya sağlıksız beslenme,
 • Zararlı maddelere maruz kalmak, alkol, tehli kimyasallar ve uyuşturucu gibi…
 • Gelişimi esnasında bebeğin beyninin kan akışının sekteye uğraması.

Bu hastalık sonucu net olan bir rahatsızlık değildir, öyle ki mikrosefali teşhisi konan bir birey normal zeka seviyesine sahip olup, diğer insanlar gibi normal gelişim gösterebilirken kimileri de bu hastalığı çok daha şiddetli şekilde yaşayarak hayatlarını devam ettirmek zorunda kalabilirler.

Mikrosefali sebeplerine bağlı olarak farklı şiddetlerde görülebilir. Şiddetine bağlı olarak da beraberinde bir sürü problem getirir. Bu problemlerden bazıları aşağıdaki gibidir;

 • Felç,
 • Oturma, kalkma ve koşma gibi eylemlerde gelişimsel gecikmeler,
 • Günlük yaşamda öğrenmeyi ve uygulamayı sekteye uğratacak boyutta zihinsel engel,
 • Hareket ve denge ile ilgili problemler,
 • Yutmada zorlanma gibi beslenme sorunları,
 • Görme ve işitme problemleri.
 • Epilepsi
 • Hiperaktivite

Mikrosefali’li bireylerde yukarıdaki problemler hayat boyu devam edebilir. Çünkü beyin normale göre küçüktür ve gelişememiştir. Hastalığın ileri seviyede olduğu tespit edilmiş kişiler yukarıdaki rahatsızlıklardan daha fazlasını daha sancılı şekilde yaşamaktadırlar. Böyle bir durumda olan mikrosefalili bireyin yakından takip edilip, belirli aralıklarla check-uptan geçirilmesi gerekmektedir.

Tedavi Edilir mi?

Mikrosefali ömür boyu süren bir hastalık olup henüz kesin bir tedavisi yoktur. Hastalığın hafiften şiddetliye göre türleri vardır ve hafif dereceli mikrosefali de küçük baş çevresinden başka bir sorun olmayabilir.

Ancak böyle bebeklerin büyüme ve gelişimleri düzenli olarak kontrol edilmelidir. Şiddetli mikrosefali hastası olanlarda ise mikrosefali kaynaklı diğer sağlık sorunlarına odaklanıp şiddet ve türüne göre tedavi uygulanmalıdır.

Hastalığın erken teşhisi ve tedavi sürecinde uygulanan yöntemler, hastanın hem bedensel hemde zihinsel gelişimleri açısından önemlidir.

Son olarak bir hatırlatma yapmakta fayda var, mikrosefali sebeplerinden birinin de Zika virüsü olduğunu yukarıda ifade etmiştim, bir tür sivrisinekten bulaşan Zika virüsüne karşı için alınacak tedbirleri buradan okuyabilirsiniz.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) konuyla ilgili videosunu izlemek için tıklayınız.

Kaynaklar:

//www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/microcephaly.html

Rehabilitasyon.com

*Görseller alıntıdır.

Источник: //yenianneyim.com/mikrosefali/

Mikrosefali Nedir? Mikrosefali Belirtileri – Sağlık Ocağım .NET

Mikrosefali Nedir? Bebeklerde Baş Küçüklüğü Belirtileri, Tedavisi

Mikrosefali yaş ve cinsiyete bağlı olarak değişen baş ve baş çevresi boyutlarının normalden küçük gelişmiş olması ile tanımlanabilen bir doğum anomalisidir. Mikrosefali hastalıktan ziyade klinik görünümü ile kendini belli eden bir durumdur. Mikrosefali farklı genetik ve çevresel faktörlere bağlı gelişebilir.

Mikrosefali durumunda bebeğin gelişim basamakları da etkilenebilir ve anormal beyin gelişimi gibi bir durum ortaya çıkabilir. Fakat mikrosefali gelişmiş bazı çocuklarda normal zeka gelişimi ve normal nörolojik gelişim de görülebilmektedir.

Mikrosefalinin neden olacağı komplikasyonlar altta yatan etkene ve eşlik eden nörolojik sorunlara bağlı değişiklik gösterebilir.

Mikrosefali hastalığı tipleri ve nedenleri

Mikrosefali iki ana grupta değerlendirilir.

Birincil mikrosefali nedir? : Birincil mikrosefali hamileliğin ilk yedi aylık döneminde bebeğin anormal gelişmesi nedeni ile ortaya çıkan küçük beyinli bebek doğumunu tanımlar.

Birincil mikrosefali oluşumu nedenleri arasında Genetik yatkınlık, Karyotip bozukluklar, Down sendromu, Edward sendromu, Cri-du-chat sendromu, Cornelia de lange sendromu, Rubinstein taybi sendromu, Smith-lemli-opitz sendromu, doğumsal enfeksiyonlar, kimyasal ajanlar, ilaçlar ve metabolik hastalıklar gibi etkenler mikrosefali oluşumunda önemli etkenlerdir. Ayrıca iyonize radyasyon ile özellikle 4. ve 20. hamilelik haftaları arasında karşılaşmak mikrosefali oluşumunda önemli bir etkendir. Anne karnındaki bebek iyonize radyasyon ile ne kadar erken karşılaşır ise bebekte mikrosefali gelişme riski ve oluşabilecek hasarlar o kadar yüksek olur.

İkincil mikrosefali nedir? : İkincil mikrosefali gebeliğin son iki ayında veya prenatal dönemde oluşan bir hasar nedeni ile ortaya çıkan küçük beyni tanımlar.

İkincil mikrosefali etkenleri arasında ise menejit ve ensefalit, beslenme yetersizliği, hamileliğin ilk 4-6.

haftaları arasında anne adayında yüksek ateş oluşması ve hipoksik-iskemik ensefalopati gibi etkenler mikrosefali gelişiminde önemli etkenlerdir.

Mikrosefali hastalığı belirtileri

Mikrosefalili bebeklerin kafatasları normalden küçütür ve kafatasının küçük olması da beynin de küçük olmasına işaret eder. Fakat çocukta oluşabilecek beyin hasarını beynin boyutu değil altta yatan yapısal bozukluklar belirler.

Mikrosefali sorunu olan bebekte gelişme geriliği, konuşma ve haretlerde etkilenme, denge ve koordinasyon bozuklukları, boy kısalığı, yüzde şekil bozuklukları, hiperaktivite, epilepsi, intellektüel yetersizlik gibi belirtiler görülebilir.

Zika virüsü ve mikrosefali ilişkisi nedir?

Son zamanlarda çıkan haberlere göre zika virüsünün anne karnındaki bebeklerde mikrosefaliye neden olduğu hakkında bilgiler vardır.

Sivrisinekler aracılığı ile yayılan zika virüsü diğer gribal hastalıklar gibi yüksek ateş, baş ağrısı, gözlerde kızarıklık, kusma ve kas, eklem ağrısı gibi belirtiler gösterdiği, ancak zika virsünün yol açtığı hastalıkta kaşıntının da bu duruma eşlik ettiği bilinmektedir.

Zika virüsü ile ilgili yapılan araştırmalar Aedes cinsi sivrisineklerin hamile kadınlara bulaştırdığı zika virüsü ile yayılan hastalık ile yeni doğan bebeklerde görülen küçük kafa yapısının (mikrosefali) virüs ile alakalı bir ilişkisi olduğunu göstermektedir.

Dünya Sağlık Örgütü Trafından yapılan açıklamalara göre Brezilya’da 4 bin civarında mikrosefali vakasının incelendiği ve bu vakaların zika virüsü ile bağlantılı olup olmadığı konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıa son dönemlerde mikrosefali nedeni ile 40’dan fazla bebeğin öldüğünü, bu bebeklerden 8’inde de zika virüsünün tespit  edildiğini de bildirmişlerdir.

Uzmanlar zika virüsü görülen ülkelerde enfeksiyondan korunmak için halkın sivrisinek ısırıklarından korunması gerektiğini ve kadınların hamile kalmamalarını önermektedirler. Ayrıca uzmanlar zika virüsü görülen ülkelere hamile kadınların seyahat etmemeleri konusunda da uyarılarda bulunmuşlardır.

Mikrosefali hastalığı teşhisi

Bebek doğduğunda baş çevresinin normalden küçük olması embriyonik ya da fetal gelişimde bir durumun oluşmuş olmasına işaret edebilir. İki yaşından sonra bebeğin beynine yapılan bir girişim çoğunlukla mikrosefaliye neden olmaz.

Aile öyküsü mikrosefali gelişiminin nedenini araştırmada önemlidir. Annenin hamileliğinde risk faktörlerinden birine maruz kalmış olması da teşhiste yardımcı olur. Teşhis sırasında özellikle hamileliğin ilk 4 ve 6.

haftalarında annenin geçirdiği ateşli bir hastalık olması ve annede şeker hastalığının olması da tanıda araştırılmalıdır.

Bebeğin fizik muayenesinde bebeğin başını bir kez ölçmekten çok seri baş çevresi ölçümlerinin değeri daha fazladır. Bunun yanı sıra bebeğin ailesinin ve kardeşlerinin de baş çevreleri ölçülmelidir.

Yapılan araştırmalara göre normal sınırlar içinde olan; ancak boy ve kilosuna oranla daha küçük baş çevresi olan bebekler 7 yaşına girdiklerinde yapılan testlerde gelişme geriliği görülmemiştir.

Bebekte kromozomal sendrom varlığından şüphe ediliyor ise, anormal yüz şekli var ise, kısa boy veya ek doğumsal anomaliler de görülüyor ise karyotipleme yapılır.

Açlık plazma ve  idrar amino asit analizi yapılır. Serum amonyumu belirlenir. Doğumsal enfeksiyonların tespiti için de seroloji ve viroloji tetkikleri de yapılır.

Mikrosefali teşhisinde radyolojik incelemeler de kullanılır.

Mikrosefali hastalığı tedavisi

Mikrosefalinin kesin bir tedavisi yoktur. Kraniosinostozlar (sürtürlerin tam ya da kısmi kapalı olması durumu) gereken durumlarda cerrahi olarak tedavi edilebilir.

Cerrahi tedavinin ne zaman uygulanacağı erken kapanan sürtürlerin yeri ve sayısına göre değişir.

Bebeğin mikrosefaliye eşlik eden nörolojik bulguları tedavi edilerek çocuğun yaşam kalitesi yükseltilmeye çalışılır.

 Çocuk hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

Источник: //www.saglikocagim.net/mikrosefali-nedir-mikrosefali-belirtileri/

Mikrosefali Nedir, Nedenleri ve Tedavisi

Mikrosefali Nedir? Bebeklerde Baş Küçüklüğü Belirtileri, Tedavisi

Mikrosefali bebeklerin kafasının aynı yaş ve cinsiyetlerdeki başka çocukların kafalarını belirgin şekilde küçük olması çok da nadir görülen bir nörolojik olaydır. Mikrosefali genel olarak anne karnında anormal gelişmekte olan bebek beyninin sonucudur ya da doğumdan sonra gerekli büyümeye ulaşmayan beyinle beraber ortaya çıkmaktadır.

Mikrosefali çevresel faktörler ve genetik nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır mikrosefalili çocuklar gelişimsel sorunlar yaşamaktadır Mikrosefalinin tedavisi için önemli bir gelişme ve yöntem yoktur.

Mikrosefali Teşhisi

Normal sağlıklı bir gebelik döneminde anne karnındaki bebeğin beyni büyüdüğü zaman başı da büyüme gösterir fakat mikrosefalili bebekler anne karnında beyin olarak gelişmeleri olmaz veya doğumdan sonra beyin gelişmeleri durma noktasına gelir  mikrosefali  hamilelik durumlarında  4 5 ya da altıncı ayın sonuna doğru veya 7 8 ve dokuzuncu ayın başlarında ultrasyon yöntemi ile tespit edilmektedir.

Normalde doğumdan  sonra bebeğin başının yaklaşık olarak 35 santim olması gerekir Doğumdan sonra bebeğin ilk 2 ay içerisinde haftada 0.5 santimetre iki veya Altay arası haftada 0.

25 santim  büyümesi takip edilir 3 ay içerisinde toplam kafa çevresi 5 santim ikinci üç ayda 4 santim üç ay içerisinde 2 santim kadar olmalıdır.

Dokuz aylık hile bir yaş arası başın büyüklüğü bir santim büyümesi gerekir.

Mikrosefali Nedenleri

Mikrosefali genel olarak rahimde yani konjenital veya bebeklik döneminde meydana gelen anormal bir beyin gelişmesinin nedenidir mikrosefali genel olarak Genetik olmaktadır mikrosefali nin birçok nedenleri vardır Bunlar sırası ile şunlardır

Kraniosinostoz

Bebeklerin kafasındaki kemiklerin erken kapanması ile ortaya çıkan bir hastalık çeşididir kemikler beyine basınç uyguladıklarında Birleşik olan Kafatası kemiklerini ayırmak için ameliyata gerek duyulabilir beyinde Herhangi bir sorun olmazsa bu ameliyat Sayesinde kafatasları normal kafatasına dönüşümü sağlanır beyin kafatası içerisinde büyüme ve gelişmesi için yeterli bir alan bulur

Kromozom Anomalileri

Down Sendromu ve buna benzer durumlar mikrosefaliye neden olmaktadır.

Serebral Anoksi

Anne karnında bulunan Fetal ve yine gitmekte olan oksijenin az olması ile ortaya çıkmaktadır doğum sırasında veya anne karnındaki bebeğin yaşamış olduğu durumlar Serebral Anoksi oluşumunu kolaylaştırmaktadır

Fetal Enfeksiyonlar

Anne gebelik dönemlerinde fetüsün geçirdiği enfeksiyonlarda  bebeklerin mikrosefaliye Yakalanma riskini artırır kızamıkçık su çiçeği toksoplazma ve sitomegalovirüs bunlardan biridir

Kimyasal Maddelere Maruz Kalma

Anne hamilelik dönemlerinde alkol uyuşturucu veya kimyasallara maruz kalması da bebeklerin kafalarının gelişmesini engellemektedir bu gibi durumlar bebeklerin beyin Gelişimlerini engelleyebilir

Kötü Beslenme

Hamilelik dönemlerinde yetersiz beslenme bebeğin gelişimini etkilemekte ve mikrosefaliye neden olmaktadır. Yetersiz beslenme anne karnındaki bebeklerin gelişimlerini de olumsuz yönde etkilemektedir

Kontrolsüz Fenilketonüri

Diğer bir adı p Ku olarak bilinen Fenilketonüri kalıtsal olan metabolik bir hastalık olmaktadır bu hastalığa yakalanan ve doğan çocuklar proteinli besinlerde bulunan fenilalanin adında amino asit metabolize edemezler. Fenilketonüri olan bebekler mikrosefaliye çok çabuk yakalanabilirler

Mikrosefali ile birlikte görülen sağlık sorunları ve belirtileri şunlardır;

Mikrosefalili bazı çocuklar kafalarının boyutları yaşıtlarına göre yani akranlarına göre çok belirgin bir şekilde küçük olmasına rağmen Gelişimleri ve zekaları normal olmaktadır fakat mikrosefalinin şiddetine bağlı olarak mikrosefali olan bebekler bazı komplikasyonlar gösterebilir bunlar sırasıyla konuşma ve hareketlerde gelişim geriliği gösterileri koordinasyonu ve dengeleri de bozukluk olur.

Boyları çok kısa veya cücelik olabilir Hiperaktif  olurlar Zeka geriliği gösterir nöbetler olabilir çocukların yüzlerinde anormallikler belirir görme ve işitme problemleri ortaya çıkar yutmada zorlanma olur beslenme sorunları meydana gelir

Mikrosefali Tedavisi

Mikrosefali hastalığının bu zamana kadar hiçbir tedavisi olmamıştır ve bulunamamıştır Kraniosinostozlar Durumlarında ameliyat uygulanmaktadır diğer bir yandan mikrosefali ile Beraber Görülmekte olan nörolojik sorunlar tedavi edilmesi sonucu ile çocuğun yaşam kalitesi yükseltilmeye çalışılmaktadır.

1) Mikrosefali yani bebeğin küçük olması ne anlama gelir

Anne karnında büyümekte olan bebek kafasının normal olan boyutlardan küçük olması mikrosefali adı altında ifade edilmektedir Bu hastalığın tanısı Hamileliğin ilk haftalarında ya da çok ilerleyen ileri iki hamilelik dönemlerinde teşhisi konulabilir Bebeğinin normal olduğunu düşünen bir anne tohuma 2 ay kala bebeğinin kafasının Normalden daha küçük olduğunu öğrenmesi durumunda çok üzülme olayı gerçekleştirir fakat koyulan teşhis bu dönemlere aittir

2)  Mikrosefalinin Nedeni Nedir

Mikrosefalinin nedenleri iki kısımda yani sekonder ve Primer olarak adlandırılmaktadır yapısal olarak Baş küçük olmakta Primer nedenlerinden biridir bu durumlar %30 ile %40 genetik olarak eşlik etmektedir sekonder nedenleri ise beslenme bozuklukları enfeksiyonlar nedeniyle bebeğin başının sütürlerinin Çok erken kapanması çok fazla miktarlarda bazı sendromlar yaşayabilir çevresel etkilere  maruz kalmaya veya anne hastalıklarına eşlik yapmaktadır fakat bu durumların kesin ve net sebebini anne karnında  tespiti İmkânsız olmaktadır bazen de doğum sonrası durumlarında Bu hastalık  tespit edilmesi imkansızdır

3) Belirtileri şunlardır

Bebeklerin kafatasları küçük boyutlu olması küçük beyine teşkil eder Fakat Mentalretar dasyonun Boyutu beyin boyutu olarak değil bunun temelini yapısal olan Patoloji belirlemektedir

4) Mikrosefalinin çeşitleri var mıdır

Mikrosefali hastalığı 2 grupta incelenmektedir birinci grupta hamilelik döneminin 7 ay içerisinde anormal bir durum olması neticesinde ortaya çıkan küçük beyin teşkil eder ikinci grupta hamilelik döneminin son 2 ay içerisinde ya da perinatal dönem de zedelenme olursa Bu nedenle meydana gelen küçük  beyini teşkil eder.

5) Baş çevresinin normal gelişmesi

Doğum sırasında ortalama 35 santimetre olan başım çevresi ilk 2 ay içerisinde bir haftada 0.5 santim 2 veya 6 ay arası bir haftada başın çevresi 0.25 santim gelişmektedir 3 ay içerisinde kafanın toplam büyüme hissi 5 santim  olurken ikinci üç ayda  4 santim üç ayda 2 santim kadar olmaktadır 9 ay ile 1 yaş arası başın büyümesi bir santim kadar olacaktır

6) Mikrosefali hastalığının görülme oranı nedir

Sağlıklı insanların başlarının topluma göre küçük olmaktadır bu gibi durumlarda zeka konusunda hiçbir yan etkisi yoktur önemli olan zeka özürlünün olup olmadığıdır anne karnında bu gibi durumlar belirlenemez yalnız bebeğim Kafatası çapı ölçülebilir

7) Mikrosefalinin Sebepleri Şunlardır

Genetik olan çeşitli hastalıklar mikrosefalinin nedenlerindendir annene hamileyken alkol kullanması radyosunu alması anneye ait bazı hastalıkların bulunması Hamile iken enfeksiyon kapması mikrosefali hastalığının nedenlerindendir

8) Mikrosefali Tanısı Nasıl Koyulur

mikrosefali hastalığının teşhisi net olarak konulabilen bir teşhis değildir vücutta meydana gelen gelişim bozuklukları bu hastalığın teşhisini geciktirmek nedir mikrosefali teşhisi olduğu zaman Zeka geriliği ile karşılaşılabilir Fakat bu durum her fetüs için geçerli bir durum değildir mikrosefalinin durumu ve beraberinde meydana gelen diğer anormal durumlar hastalığın teşhisini Zor duruma bırakmaktadır.

Bu nedenle mikrosefali teşhisi konulan bebeklerin veya kişilerin yüzde kaçında Zeka geriliği oranının belirlenmesi zor bir durumdur mikrosefali yaş ve cinsiyete göre baş ve çevresi boyutları normalden küçük olması ve gelişiminin zayıf olması tanımlanan  doğum anomalisidir.

Mikrosefali hastalıktan ötürü klinik durumlarda kendini belli eden bir durumdur mikrosefali hastalığı farklı olan genetik ve çevresel etkenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır mikrosefali durumunda bebeğin gelişimi Bazı çocuklar da normal zeka gelişimi ve normal olan nörolojik gelişimi de görülebilmektedir mikrosefali hastalığının neden olacağı komplikasyonlar ve eşlik eden nörolojik sorunlara bağlı olarak çeşitlilik gösterirler.

Mikrosefali Hastalığının Belirtileri

Mikrosefali bebekler genel olarak kafatasları normalden küçüktür ve kafataslarının küçük olması nedeniyle beyinleri de küçük olmaktadır fakat çocuklarda meydana gelen beyin hasarını beyinin boyutu değil yapısal olan bozukluklar tespit etmektedir mikrosefali sorunu yaşayan çocuklar gelişme geriliği hareketlerde ve konuşmalarda denge bozukluğu boylarının kısa olması yüzlerinde şekil bozuklukları epilepsi ve hiperaktif gibi belirtiler meydana gelir

Mikrosefali olan kişilerin yaşam süreleri de değişmektedir bu konuda mikrosefali tanısı fizik muayene çok önemlidir fizik incelemede yapılan tek bir ölçüm baş çevresi ölçümlerinin değerli olması izlenimlerin önemini artırmaktadır.

Diğer yandan kardeşlerin anne ve babalarının da  baş çevreleri ölçülmelidir yapılan araştırmalara göre normal sınırlar içinde olan fakat boy ve kilo oranlarına göre küçük Baş çevresi olan bebekler 7 yaşlarına geldiklerinde gelişimi gelişme geriliği olmaktadır hastalığın bir tedavisi yoktur fakat fizyoterapist eşliğinde uygulanacak olan rehabilitasyon Programı ile çocukların daha aktif ve fonksiyonel olmasına neden olacaktır.  Çocukların yaşlarına ve kaba ölçülerine göre ihtiyaç ve gelişimine yönelik bir tedavi uygulanması yapılır.

Источник: //www.kadindiyari.net/mikrosefali-nedir-nedenleri-ve-tedavisi/

Semptomlar

Etkilenen yeni doğanlar, genellikle çarpıcı nörolojik defektlere (kusur) ve nöbetlere sahiptir. Ciddi derecede zedelenmiş zihinsel gelişim yaygındır, ancak hareket işlevlerdeki rahatsızlıklar yaşamın ilerleyen dönemlerine kadar ortaya çıkmayabilir. Mikrosefali olan bebekler normal veya azaltılmış kafa büyüklüğü ile doğarlar.

Daha sonra kafa, büyümeyi başaramazken, yüz normal bir hızda gelişmeye devam eder. Bunun sonucunda küçük bir baş ve bir küçük alnı olmakla birlikte gevşek, sıklıkla buruşmuş bir kafa derisi oluşmuş olur. Hareket fonksiyonların ve konuşmanın gelişimi gecikebilir.

Hiperaktivite ve zihinsel sakatlık, her birinin derecesi değişse de, sık rastlanan olaylardır. Konvülsiyonlar da (havale geçirme) oluşabilir. Hareket yetenekleri, bazılarında sakatlıktan, diğerlerinde spastik kuadriplejiye (Omurilik felci) kadar değişmektedir.

Çeşitleri Nelerdir?

 • Primer: Doğuştan var olan,
 • Sendromik: Sendromlarla ilişkili olan,
 • Edinsel: Sağlıklı bir şekilde gelişen beynin daha sonradan hasara uğraması sonucu gelişen.

Nedenler

Mikrosefali, bir tür sefalik bozukluktur (kafa yapılarında bozukluk). Başlangıç durumuna göre iki tipte sınıflandırılmıştır.

Genetik faktörler, bazı mikrosefali vakalarına neden olarak rol oynayabilir. Otizm, kromozomların duplikasyonu ve bir tarafta makrosefali arasında ilişki bulunmuştur. Öte yandan şizofreni, kromozom delesyonu ve mikrosefali arasında bir ilişki bulunmuştur.

Dahası, bilinen mikrosefali genleri (MCPH1, CDK5RAP2) içindeki ortak genetik varyantlar ile beyin rezonans görüntüleme (MRI) ‍ — ‌i.e, özellikle beyin kortikal yüzey alanı ve toplam beyin ile ölçülen normal beyin hacmi varyasyonları arasında bir ilişki kurulmuştur.

Ağırlıklı olarak “Aedes” sivrisineğinin neden olduğu Zika virüsünün yayılması, doğumsal [Konjenital (Congenital)] Mikrosefalinin ortaya çıkışının artmasında önemli düzeyde rol oynamaktadır.

Zika virüsü, hamile bir kadından fetüsüne yayılabilir. Bu, diğer ciddi beyin malformasyonları (Kusurlu oluş, Sakatlık) ve doğum kusurları ile sonuçlanabilir.

 • Yeni İngiltere Tıp Dergisi (New England Journal of Medicine)’nde yayınlanan bir çalışmada Mikrosefali Morfolojisini gösteren bir fetusun beynindeki Zika virüsünün kanıtlarını bulduğu bir olgu belgelenmiştir.
  • Morfoloji: Biyolojide morfoloji, canlıların yapı ve biçimini inceleyen ve özel fiziksel özelliklerini araştıran bilim dalıdır. Morfoloji, canlıların organları gibi iç bölümlerinin biçimlerinin incelemek kadar canlıların diğer özelliklerini de inceler.

Mikrosefali Nedir, Neden Olur?

Mikrosefali Nedir? Bebeklerde Baş Küçüklüğü Belirtileri, Tedavisi

Mikrosefali; bebeklerde yaş ve cinsiyete bağlı olarak değişen baş ve baş çevresi ebatlarının normal olarak kabul edilen standartlardan daha küçük olması durumudur. Normal dışı bir durum olduğundan ve bir hastalık olarak tanımlanmasından dolayı mikrosefali, bir klinik bulgu, tıbbi bir sorundur.

Tıbbın bu kadar ilerlemediği eski çağlarda bebeğin; yaş, cinsiyet ve ırk ortalamasının iki standart sapmadan küçük olduğu ölçümlere mikrosefali adı veriliyordu. Ancak bu ölçümde sağlıklı okul çocuklarının bile % 1.

9’unun ortalamanın iki standart sapma altında baş çevresine sahip olmaları ve normal zeka seviyesine sahip bazı ailelerde  dominant ya da resesif olarak mikrosefali ve kısa boy geçişi olması gibi durumlar bu tanımı değiştirdi.

  Normal mikrosefali durumunun tanımlanmasında kafatasının küçük boyutlu olması, beynin de küçük olduğuna işaret ediyor. Fakat kişinin mental retardasyonun boyutunu beyin boyutu değil de, altta yatan yapısal patolojilerin belirlediği de bilinmektedir.

Mikrosefali vakaları iki ana gruba ayrılmaktadır; bunlardan birincil mikrosefali; gebeliğin ilk 7 ayı içinde olan anormal gelişimin sonucunda küçük beyin ortaya çıkması, ikincil mikrosefali ise gebeliğin son 2 ayında ya da perinatal dönem içinde olan bir hasar sonucunda ortaya çıkan küçük beyini ifade etmektedir.

Tüm bunlardan yola çıkarak mikrosefalinin; yaş ve cinsiyet baz alınarak yapılan klinik karşılaştırmalarda bir bebeğin başının diğerlerine göre küçük olması olarak bilinen ve doğuştan gelen klinik bir durum olduğunu söylemek doğru olur.

Mikrosefali belirtileri nelerdir?

Tüm koşulların sağlıklı bir şekilde seyrettiği bir hamilelik döneminde bebeğin beyni geliştikçe, başının da büyümesi söz konusudur. Ancak mikrosefali vakalarında bebeklerin beyinleri ya hamilelik esnasında olması gerektiği gibi gelişemez ya da bebek doğduktan sonra beyin gelişimi durur.

Gebeliğin 2. üç aylık döneminin sonunda, yani 4., 5., 6.ayların sonuna ya da 3. üç aylık dönemi, 7., 8. ve 9.ayların başında yapılan ultrason muayenelerinde genellikle mikrosefali tespit edilebilir. Ancak bazı vakalarda doğumdan sonraki ilk 2 yıl içinde de mikrosefali belirtileri görülebiliyor.

Normal şartlar altında doğum gerçekleştikten hemen sonra yapılan ölçümlerde bebeğin baş çevresinin  yaklaşık 35 cm civarında olması gerekiyor. Doğumu izleyen ilk 2 ayda ise haftada 0.5 cm; 2 ile 6 ay arası ise haftada 0.25 c büyüyüp büyümesi gerekmektedir.

İşte bu gelişimin bu şekilde gerçekleşip gerçekleşmediği doktor tarafından takip edilir. Normalde İlk 3 aydaki ortalama toplam kafa çevresi büyümesi 5 cm, bu ikinci 3 ayda 4 cm ve üçüncü 3ayda 2 cm kadar olur.

Bu bağlamda normal bir bebekte 9 ay ile 1 yaş arasında baş çevresinin 1 cm kadar artması bekleniyor.

Mikrosefali tanısı

Doğumdaki baş çevresinin normalde olması gerektiğinden küçük olması embriyonik ya da fetal gelişimde olmuş bir durumun işaretidir.  2 yaşa kadar fark edilmemiş, 2 yaştan sonra görülmüş mikrosefali çok önemli bir soruna işaret etmez.

Ancak bireyin aile öyküsündeki genetik etkenlerin ortaya çıkarılması açısından önem taşır.

Anne adayının radyasyon, enfeksiyon, ilaçlar gibi risk etmenleriyle karşılaşmış olması, anne adayının diyabet mellitus ya da fenilketonüri yaşaması, bebeğin özellikle yaşamın ilk 4-6 haftalarında yüksek ateş, havale yaşaması mikrosefaliye sebep olduğundan tanıda önemlidir.

Mikrosefali vakalarında fiziki incelemede sadece bir kez ölçüm değil de, düzenli aralıklarla baş çevresi ölçümlerinin izlenmesi gerekiyor. Bu ölçümlerde özellikle en az bir anormalliğin saptanmasında önemlidir.

Aynı bağlamda bebeğin, anne, baba ve kardeşlerinin baş çevresi de ölçülmelidir.

Mikrosefaliye dair yapılan araştırmalar; normal sınırlar içinde olan, ancak boy ve kilosuna oranla daha küçük baş çevresine sahip olan bebekler 7 yaşlarına geldiklerinde gelişme geriliği görülme riski düşüktür.

Bebekte kromozomal sendromdan şüphe edilmesi durumunda ya da anormal yüz şekli, kısa boy gibianomaliler varsa, karyotipleme yapılır. Bununla birlikte açlık plazma ve idrar amino asit analizi yapılmalır. Serum amonyumu belirlenir ve doğumsal enfeksiyonların tanısında seroloji ve virolojiden yararlanılır. Bu bağlamda radyolojik incelemeler de tanı konmasında faydalı olur.

 Mikrosefali neden olur?

Mikrosefali, günümüzde pek çok bebekte görülebilen bir bozukluktur. Tam olarak neyden kaynaklandığı bilinmeyen mikrosefaliye genel olarak genlerdeki bozulmaların sebep olduğu düşünülmektedir. Genlerdeki bozuklukların dışında anne adayının da hamilelik esnasında yaşadığı bazı sorunlar mikrosefaliye sebep olabiliyor. Anne adayından kaynaklı mikrosefali sebepleri;

 • Hamilelikte geçirilen kızamıkçık,
 • Kedilerden bulaşan bir enfeksiyon olan toksoplazmozise gebelikte yakalanmak,
 • Gebelikte sitomegalovirüs enfeksiyonu geçirmek,
 • Gebelikte zika virüsü enfeksiyonu yaşamak,
 • Yetersiz ve sağlıksız beslenme,
 • Zararlı maddelere, kimyasallara maruz kalmak,
 • Alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılıklar,
 • Bebeğin anne karnındaki gelişimi esnasında beyinde kan akışının zarar görmesi şeklinde sıralanabilir.

Birincil mikrosefaliye sebep olan etkenler

 • Genetik bozukluklar,
 • Karyotip bozukluklar (Down Sendromu (Trizomi 21), Edward Sendromu (Trizomi 18), Cri-du-chat Sendromu, Cornelia de Lange Sendromu, Rubinstein Taybi Sendromu, Smith Lemli Opitz Sendromu)
 • İyonize radyasyon ile özellikle 4. ve 20. gebelik haftaları arasında karşılaşmak,
 • Doğumsal enfeksiyonlar,
 • Kimyasal ajanlar (ilaçlar, metabolik) bu etkenlere ne kadar erken dönemde maruz kalınırsa, sonuçları o kadar ciddi ve şiddetli olur.

İkincil mikrosefaliye sebep olan etkenler

 • Menenjit ve ensefalit,
 • Malnütrisyon (Beslenme yetersizliği, beslenme bozuklukları),
 • Hipertermi (ilk 4-6 hafta arasında görülen belirgin yüksek ateş),
 • Hipoksik-iskemik ensefalopati gibi sebepler dolayısıyla ikinci mikrosefali yaşanır.

Mikrosefalili kişilerde yaşam

Mikrosefali sorunu herkeste aynı sonuçlara sebep olmaz, bebeğin diğer sağlık koşulları ile de yakından ilgilidir.

Mikrosefali teşhisi konan bazı kişiler, normal zeka seviyesine sahip olup, diğer insanlar gibi normal gelişim gösterebiliyorlar.

Ancak bazı mikrosefali vakaları ise hem zihinsel hem de fiziksel olarak çok daha şiddetli sorunlar yaşayabilir, hayatlarını devam ettirmeleri çok zor olabiliyor.

Bu farklılıkta aslında mikrosefalinin kaynaklandığı sebeplerin neler olduğu önem taşıyor. Zira mikrosefalinin yaşanma şiddetine bağlı olarak çok ciddi sağlık sorunları da ortaya çıkabiliyor. Mikrosefalinin yol açtığı sağlık sorunları;

 • Felç,
 • Yürüme, oturma, kalkma ve koşma gibi fiziksel eylemlerde gelişimsel gecikmeler,
 • Günlük yaşam içindeki öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulamayı sekteye uğratacak düzeyde zihinsel gelişme bozukluğu,
 • Hareket ve denge ile ilgili ciddi sorunlar,
 • Besinleri yutmada zorlanma gibi beslenme bozuklukları,
 • Görme ve işitme yetisindeki gelişim eksiklikleri,
 • Epilepsi,
 • Hiperaktivite şeklinde sıralanabilir.

Mikrosefalili bireylerde yukarıdaki sorunlar, doğumdan ölüme kadar, yani hayat boyu devam edebilir. Zira mikrosefalili bireyin beyni normale göre küçüktür ve yeterince gelişememiştir.

Özellikle de ileri seviyede mikrosefali teşhisi konmuş kişiler yukarıda sayılan rahatsızlıklardan çok daha fazlasını çok daha şiddetli şekilde yaşayabilirler.

İleri seviyede mikrosefalili bireylerin yakından takip edilmesi ve belirli aralıklarla düzenli olarak check-uptan geçirilmesi gerekir.

Mikrosefali tedavi ediliyor mu?

Anne karnındayken başlayan mikrosefali, ömür boyu süren bir hastalıktır. Günümüzün tıp teknolojisinde mikrosefalinin bilinen kesin bir tedavisi bulunamamıştır. Bu hastalığın hafif seyrettiği vakalarda kişinin kafasının normalden daha küçük olmasından daha başka bir sorun görülmezken, şiddetli vakalarda pek çok sorun ortaya çıkar.

Hastalık tedavi edilememekle birlikte hastalığın semptomlarının azaltılabilmesi mümkün olur. Mikrosefali teşhisi konan bebeklerin büyüme ve gelişimleri düzenli olarak kontrol edilmeli ve gelişimini destekleyecek önlemler alınmalıdır.

Bu bağlamda hastalığın erken teşhisi ve tedavi sürecinde uygulanacak klinik yöntemler, bireyin hem bedensel hem de zihinsel gelişimleri açısından önemlidir.

Источник: //www.aliosmankoyuncuoglu.com/mikrosefali-nedir-neden-olur/

Mikrosefali Hastalığı Nedir? Yaşam Süreleri Ne Kadardır?

Mikrosefali Nedir? Bebeklerde Baş Küçüklüğü Belirtileri, Tedavisi

Büyük bir heyecanla dünyaya gelen çocuklar söz konusu olduğunda en sağlıklı şekilde dünyaya gelmeleri ailelerinin tek temennisidir. Hamilelik ve doğum sonrasında bebekte meydana gelen değişimler, akranı olan çocuklar ile karşılaştırılır.

Aileler bu karşılaştırmalar sonucunda bebeklerinin gelişiminin normalliği hakkında fikir edinir. Fakat bazı genetik problemler bebeğin diğer bebeklere göre farklı doğmasına neden olur. Mikrosefali bu hastalıklardan birisidir. Bedenen çeşitli farklılıklara sahip olan mikrosefalili bebekler akranlarından de farklı gözükür.

Bu hastalık birçok aile tarafından oldukça çekinilen ve korkulan bir hastalıktır.

Mikrosefali hastalığı yaş ve cinsiyet olarak akranları ile karşılaştırılan bebeğin kafa yapısındaki değişikliktir.

Genel olarak daha küçük baş ve beyin yapısına sahip olan bu bebekler, büyüme ve gelişmede gerilik yaşamaz.

Zika adlı bir virüsün de neden olduğu bu hastalık, doğuştan görülen klinik bir rahatsızlıktır. Yaş veya cinsiyet ayrımı olmadan bu hastalık meydana gelebiliyor.

4 aylık bir bebeğin baş çevresi genişliği veya beyin kütlesi, mikrosefali hastası bir bebekte normal standardın altındadır. Anne karnında bebeğin baş ve beyin gelişimi tamamlanır. Genetik veya çevresel faktörlerin etkisinden dolayı beyin gelişimi tamamlanmayan bebekler Mikrosefali hastalığı ile doğar.

Bu hastalık nörolojik bir sorun olduğu için çocuğun kişilik ve davranış gelişimi kötü etkilenir. Hastalığın en önemli belirtisi, bebekte kafa yapısının küçüklüğüdür. Bu durum ancak klinik olarak tespit edilebiliyor. Normalde bebeğin baş çevresi doğumdan sonra 35 cm olması gerekir.

Daha sonra takip eden ilk iki haftada 0,5 cm; 2 ile 6 hafta arasında ise 0,25 cm olarak baş çevresinin büyümesi gerekir. 3 ay sonunda ise baş çevresinde 5 cm, 6. ayda 4 cm, 9. ayda ise 2 cm büyüme görülür. Bir yaşına gelen bebekte ise baş çevresi 1 cm daha genişleyerek, kafa gelişimi tamamlanır.

Mikrosefali hastalığı bulunan bebekler normal standartlarda bir kafa gelişimine sahip değildir. Bu yüzden kafa yapıları akranlarına göre gelişmemiş ve küçüktür.

Mikrosefali Nedenleri Nelerdir?

Mikrosefali hastalığı genetik ve çevresel faktörlerin etkisi ile ortaya çıkar. Bu hastalık anne karnındayken meydana gelir.

Bu yüzden anne karnında, bebeğin veya annenin hastalık geçirmesi sonucunda bu doğum anormalisi ortaya çıkar. Mikrosefali hastalığının birçok farklı nedeni vardır.

Birçok hastalık sonucunda doğan bebeklerin baş çevresinde anormalik görülmüştür. Hastalığın nedenlerinden bazıları;

 • Genetik,
 • Karyotip bozukluklar,
 • Down sendorumu,
 • Edward sendorumu,
 • Cri- du- chat sendorumu,
 • Cornelia de lange sendorumu,
 • Rubisntein taybi sendorumu,
 • Smith lemlı opitz sendorumu,
 • Radyasyona maruz kalmak,
 • Doğumda gelişen enfeksiyonlar,
 • Kimyasal ilaçlar,
 • Menenjit,
 • Ensefalit,
 • Hipertermi,
 • Hipoksik-iskemik ensefalopati,
 • Doğumda geçirilen kızamıkçık veya toksoplazmozis,
 • Zika virüsü,
 • Sitomegalovirüs enfeksiyonu,
 • Yetersiz ve sağlıksız beslenme,
 • Alkol ve uyuşturucu kullanımı,
 • Bebeğin beyninin oksijensiz kalması.

Mikrosefali hastalığının belli başlı belirtileri vardır. Bu belirtiler genel olarak bebeğin doğumundan sonra gözlemlenmeye başlar.

 • Sağlıklı bir hamilelikte bebeğin beyin gelişimi tamamlanır ve baş çevresi doğum sonunda en az 35 cm gelir. Fakat Mikrosefalili bebeklerde baş çevresi olduğundan daha küçüktür. Doğumdan sonra kademeli olarak büyümesi gereken başın büyümemesisi, hastalığın en büyük belirtisidir. Bu durum ancak klinik ortamda doktorlar tarafından teşhis edilir. Doktorun bebekte yapacağı baş ölçümleri ile normal standartlar karşılaştırıldığında baş çevresi gelişmemiş bebek Mikrosefali hastası olma ihtimali yüksektir.
 • Bunun yanında bebekte görülen zihinsel problemler, öğrenme güçlüğü gibi durumlar da Mikrosefalinin belirtisidir.
 • Bu bebeklerin beyinleri gelişmediği için hareket ve denge sorunları oluşur. Oturma, kalkma, koşma gibi eylemleri gerçekleştirmede zorluk yaşarlar.
 • Yutma refleksi de gelişmez.
 • İleri derecede Mikrosefali etkisi altında olan bebeklerde epilepsi ve felç durumları oluşur.
 • Bunun yanında hiperaktivite sorunu oluşurken, görme ve işitme duyusunda problem vardır.
 • Mikrosefali beynin yeterli gelişmediği bir sorun olduğundan bebekte hem bedensel olarak hem de davranışsal olarak gerilik bariz bir şekilde gözlenir.

Mikrosefali Tedavisi Nasıl Yapılır?

Mikrosefali hastalığı dünyada birçok ülkede görülen bir doğum anormalisidir. Bu hastalık birçok çocuğu ileriye yönelik tehdit ediyor. Çeşitli nedenlerden dolayı Mikrosefali ile doğan çocukları tedavi etmek için aileler çıkış yolu arıyor.

Fakat bu hastalığın kesin bir tedavi yöntemi yoktur. Hastalığın iki türü vardır. Birincil ve ikincil mikrosefali.

Hastalığın türüne göre farklı tedavi yöntemleri uygulanarak hastalığın ilerleyişine veya başka hastalıkları tetiklemesinin önüne geçilir.

 • Birincil Mikrosefali durumunda bebeğin sadece baş çevresi akranlarına göre daha küçüktür. Bedenen başka bozulmalar yoktur. Fakat çocuğun ileriye yönelik beslenme ve bedensel gelişiminin sürekli takip edilmesi gerekir. Beynin tam gelişmemesi sonucunda birtakım gerilemeler olabilir. Bu yüzden bebeğin uzman doktorlar tarafından sürekli olarak takibi yapılır. Bu sayede Mikrosefali hastalığının neden olduğu diğer sorunların ortaya çıkma ihtimali azalır.
 • İkincil Mikrosefali durumunda ise hastalık en şiddetli halindedir. Bu aşamada bebekte hem bedensel hem de beyinsel birçok sıkıntı gözlenir. Hastalığın bu seviyesinde ortaya çıkan nörolojik hastalıkların tedavisi yapılır. Epilepsi, felç, yutkunma refleksinin zayıflığı, görme ve işitme sorunları gibi konularda tedavi uygulanır. Bunun yanında kraniosinostozlar durumunda da tedavi uygulanır ve bebeğin yaşam kalitesinin artması sağlanır.

Fakat hiçbir tedavi yöntemi bebeğin geri kalmış beyin ve beden gelişimini ilerletemez. Bu tedaviler sadece daha huzurlu ve daha az sorunlu bir yaşam geçirmesi için bebeğe yardımcı olur.

Mikrosefali Hastaları Ne Kadar Yaşar?

Mikrosefalili bebekler doğuştan bu hastalığa yakalanır. Bu hastalık bir ömür boyunca devam eder. Maalesef bu doğum anormalisinin bilinen bir tedavisi yoktur.

Çünkü doğuştan bu bebeklerin beyinleri küçüktür ve gelişmemiştir. Bu yüzden geri kalan hayatlarını birtakım zorluklar içinde geçirirler. Bedensel gelişimde geri kaldıkları için birinin yardımı ile yaşarlar.

Bunun yanında nörolojik sorunlar ile de savaşırlar.

Mikrosefali hastaları direkt hastalığa bağlı olarak veya hastalığın yarattığı diğer sorunlardan ötürü vefat ederler. Tedavi edilseler bile beyindeki gelişim geriliği geri çevrilemez. İyi şartlarda bakılan bebekler daha uzun yaşarken, yaşam koşulları kötü olan bebekler kısa sürede dünyaya gözlerini yumuyor. Bundan dolayı bu bebeklerin ömrünü uzatmak bir nebze ailenin elindedir.

Источник: //sebboy.com/mikrosefali/

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Zona hastalığı nedir? Zona Hastalığı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
Zona hastalığı nedir? Zona Hastalığı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
Zehirlenme Nedir? Zehirlenme Belirtileri Nelerdir? Nedenleri ve Tedavisi
Zehirlenme Nedir? Zehirlenme Belirtileri Nelerdir? Nedenleri ve Tedavisi