Miyom ve Yumurtalık Kistlerin Tedavisinde Organ Koruyucu Cerrahi

Kist Tedavisinde Kullanılan Yöntemler ve Bitkisel Kürler

Miyom ve Yumurtalık Kistlerin Tedavisinde Organ Koruyucu Cerrahi

Kistin erimesi için ilaç tedavisi uygulanır. Sonrasında kist iyileşmemesi durumunda aspirasyon yöntemi ile içinde oluşan sıvı boşaltılması ya da cerrahi yöntemle çıkartılması gerekir.

Kist İlaç Tedavisi

Kist Tedavisi

Miyom ve kist tedavisi için bayanlara basit ve küçük kist olması durumunda doktorları tarafından uygulanacak olan tedavi yöntemleri arasında kistin küçülerek erimesi için hastaya doğum kontrol hapları reçete edilecektir. Bu kist tedavisinde etkili olan bir yöntem olsa bile kistlerin bazılarında etkili olmamaktadır.

Yumurtalık kistlerin de ve bazı miyom tedavisinde hastalara uygulanacak olan doğum kontrol hapları yeterli olmayacaktır. Bu nedenle de cerrahi yöntem uygulanması gerekmektedir. Özellikle de 8 santimden daha büyük olan kişilerin organları üzerinde oluşan kistin ilk öncelikle iltihaplanması sonucunda antibiyotik tedavisi uygulanarak iltihabın kuruması gerekmektedir.

Sonrasında ise kistin çıkartılması için ameliyat edilmesi gerekmektedir.

Hastanın yumurtalıklarında meydana Yasmin doğum kontrol hapı ile kistin erimesi sağlanmaktadır. Yasmin doğum kontrol hapı ile birçok kist tedavi edilebilir.

Menisküs Kisti

Yaşanılan bir travma sonrasında meniskal doku üzerinde oluşan menisküs kistlerin tedavi olması için ortopedi uzmanları tarafından kistin bulunduğu yerden cerrahi müdahale ya da aspirasyon işlemi ile kiste  bulunan sıvının dışa boşaltılması ile gerçekleşecektir. Hasta sonrasında fizik tedavi uygulanmalıdır.

Dilde Kist

Dilde kist oluşması sonucunda Tiroglossal kanal bölgesinde oluşan kistlerin tedavisinde etkili olması için öncelikle ilaç tedavisi için hastaya antibiyotik verilecektir. Kistin erimesi beklenir. Eğer hastanın dil altında oluşan kistin iyileşmemesi sonucunda bu kistin ameliyat yöntemi ile alınması ve kistin bulunduğu bölgeden genel anestezi altında çıkartılması önemlidir. 

Basit Kist

Basit kistlerin oluşması durumunda son yıllarda tıp alanında bu kistlerin tedavisinde uygulanan yöntemlerden bir tanesi skleroterapi isimli bir tedavi yöntemi olmaktadır. Kistin içinde oluşan sıvı iğne yardımıyla dışa boşaltılacak ve bunun sonucunda da kist tedavisi gerçekleşecektir.

Spermatik Kord Kisti

Erkeklerde meydana gelen kord kisti oluşumu durumunda erkeklerde sağlık sorununun oluşmasına neden olacak durumlar gelişecektir. Bu durumda üroloji uzmanları tarafından kistin ameliyat ile çıkartılması neticesinde hastalarda sağlık sorunu ortadan kalkacaktır.

Hipofiz Kisti

Hipofiz bezinde kist nadiren olarak da görülmekte ve kistin oluşması durumunda fonksiyon olarak hipofiz bezinin fonksiyonlarında gerileme oluşmasına neden olacaktır. Hipofiz bezi hormonları yeterli miktarda üretilemeyecek olduğundan tedavisinin cerrahi müdahale ile gerçekleşmesi gerekmektedir.

Eğer ki hipofiz bezinde meydana gelen kistin büyük boyutlarda olması durumunda kemoterapi ile küçültülmesi sonucunda cerrahi müdahale uygulanır. Hipofiz kisti tedavisi gerçekleşecektir.

Lenfanjiom Kisti

Doğuştan meydana gelen lenfanjiom kistinin cerrahi müdahale ile alınması gerekmektedir. Hastalarda oluşan lenfanjiom kisti üzerinden küçük bir kesi işlemi yapılması sonucunda bulunduğu bölgeden tamamen doku üzerinden çıkartılması gerekmektedir. Kistin tedavisinde nüks etme ihtimali de nadiren görülmektedir.

Göz Kisti

Gözde meydana gelen kistin tedavisinde son yıllarda lazer tedavisi etkili olur. Bu yöntem için hastaya uygulanacak olan yöntem lazerle tedavisi olması durumunda hastaya yüksek ısıya sahip olan ışı lazer yöntemiyle verilecek ve kist eriyecektir.

Yumurtalık Kistleri

Kadınların yumurtalıklarında sıklıkla gelişen polip ya da miyom tanısı konulması durumunda oval görünümlü olan polip kistlerinin tedavisinde etkili olacak yöntem laparoskopi yöntemi olmaktadır.

Bunun için kadınlarda cerrah tarafından yapılacak müdahale ile miyom ve polip kistlerinin yok olması sayesinde hastanın rahminde meydana gelen polip ve miyom sonucunda fonksiyonuna tekrardan kavuşacaktır.

Mezenter Kist

Kist tanısı konulması neticesinde hastaların büyüme sorunlarının olmasına neden olacak bir durum gelişebilir. Bunun sonucunda hastaya ilaç tedavisinin yetersiz kalması nedeniyle hastanın mutlaka cerrahi yöntem uygulanarak mezenter kistinin bulunduğu bölgeden başarılı bir şekilde operasyon ile çıkartılması gerekmektedir.

Çocuk cerrahları tarafından gerçekleştirilecek kist açık cerrahi yöntemi ile gerçekleşecektir.

Karsinom Kist

Organlar üzerinde gelişen kist eğer ki kötü huylu olması durumunda hastaya karsinom tedavisi uygulanacaktır. Hastalarda meydana gelen kötü huylu kistlerin karsinom tedavisi uygulanacağı zaman kistin her zaman türüne göre ya da konumuna göre erkeklerde ve bayanlarda değişecektir. Kemoterapi, radyoterapi gibi tedavi seçenekleri de söz konusu olur.

Feridun Kunak Bitkisel Tedavisi

 • 1 tane beyaz soğan;
 • 1 yemek kaşığı sumak.

Kadınlarda ya da erkeklerde meydana gelen kist oluşması durumunda Feridun Kunak tarafından bitkisel kür tarifi sayesinde kistin erimesinde ve yok olmasında etkili olacak kür tarifi için orta büyüklükte beyaz kuru soğanın küçük parçalar halinde dilimlenmesi gerekmektedir.

Bu kistin tedavisinde etkili olması için soğanın salata gibi doğranması neticesinde Feridun Kunak tarafından oval kist tedavisinde etkili olacak olan soğan salatasının öğle yemeklerinden 2 saat sonra yenmesi belirtilmektedir.

Feridun Kunak bu soğan ve sumak salatasını 21 gün boyunca tüketmeniz gerektiği kist tedavisinde etkili olduğunu belirtmektedir.

İbrahim Saraçoğlu Bitkisel Tedavisi

İbrahim Saraçoğlu tarafından organlar üzerinde içinin sıvı dolu olan keseler meydana gelmesi durumunda bu kistin erimesinde etkili olacak bitkisel tedavisi için beyaz kuru soğan 1 tane orta büyüklükte olması ve küçük parçalara bölünerek 200 gram suyun içerisine atılması gerekiyor. Kısık ateşte kaynatılması ve su kaynadığı zamanlarda ocağın altı kapatılarak demlenir. Su ılık olması durumunda soğanlar suyun içerisinde çıkartılır. Sabah aç karnına içtiğiniz bu bitkisel kürü İbrahim Saraçoğlu tarafından akşam aç karnına da aynı şekilde içilmelidir.

(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: https://kistim.com/kist-tedavisi.html

Over Kistleri Tedavisi (Yumurtalık kistleri tedavisi _ Ankara

Miyom ve Yumurtalık Kistlerin Tedavisinde Organ Koruyucu Cerrahi

Amerika Birleşik Devletleri’nde, her yıl yaklaşık 300.000 kadın adneksiyal kitle nedeni ile hospitalize edilmektedir. Bu nedenle, her jinekolog adneksiyal kitleler ve bu kitlelere yaklaşım konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmalıdır.

Yirmi yaş altındaki hastalarda görülen overyan kitlelerin %64’ü nonneoplastiktir. Bu kitlelerin de büyük bir kısmı fonksiyonel ya da fizyolojik kitleler olup, izlem sırasında kendiliğinden düzelir.

Öte yandan, yaşla korele olarak, epitelyal over kanseri insidansı ilerleyen dekatlarda giderek artar.

Overin benign hastalıkları sıklıkla solid ya da kistik yapıda olabilirler. Akut bulgulara yol açabildikleri gibi, çoğunlukla da asemptomatik seyir gösterip, rutin değerlendirmeler sırasında da saptanabilirler. Klinik seyir ve gelişim patofizyolojisine bağlı olarak üç ana grupta incelenebilir:

1. Fonksiyonel ya da fizyolojik over kistleri 2. Benign over tümörleri

3. Diğerleri

Fonksiyonel Over Kistleri

Ovulasyona bağlı olarak gelişen kistlerdir. Bu nedenle de fonksiyonel over kistleri olarak isimlendirilirler ve sadece üreme çağında görülürler. Kadınlarda en sık görülen kistler fonksiyonel over kistleridir. Aynı zamanda da en sık görülen nonneoplastik adneksiyal kitlelerdir.

Hepsi benign olup, genellikle semptom vermezler ve cerrahiye de gerek duyulmaz.
Fonksiyonel kist kavramına follikül kistleri, korpus luteum kistleri ve teka lutein kistleri ile gebelik luteoması dahil edilmektedir.

Yaşamın ilk iki dekatında görülen kistlerin %64’ü nonneoplastik (fonksiyonel ya da fizyolojik) tir. Bu kistlerin de, %28’i korpus luteum, %23’ü de basit ya da folliküler kistlerdir. Sıklıkla asemptomatiktir. Fakat, bazı hastalarda adet düzensizlikleri ya da karın ağrısı ile beraber olabilir.

Ca125 ve diğer tümör belirteçleri ile bilinen bir ilişki yoktur, ve pek çok vakada tümör belirteçleri normal sınırlar içerisindedir.

Bu kistler genellikle overin normal fizyolojik uyaranlara artmış sensitivitesi sonucu gelişir. Çoğunlukla kendiliğinden gerilese de, bazen uzun süre persiste edip, cerrahi gerektirebilir.

Erken folliküler dönemde yapılan kontrol USG’lerde kistlerde görülen gerileme; fonksiyonel kistlerin ayrımında oldukça önemli bir bulgudur. Doğum kontrol haplarının fonksiyonel kistlerin gelişmesini önlemede rolü vardır.

Yüksek dozlu eski preparatlar, düşük dozlara göre daha fazla koruyucudur. Koruyucu etkide mono ya da multifazik olmasının önemi yoktur. Ancak, ne var ki, oluşmuş kistlerin tedavisinde oral kontraseptiflerin gösterilmiş bir etkileri yoktur.

Bu konuda yapılmış pek çok randomize prospektif çalışmada, oral kontraseptiflerin koruyucu rolü olduğu ancak gelişmiş olan kistlerin rezolüsyonunu hızlandırıcı bir etkisinin olmadığı görülmüştür.

Folliküler Kistler (Basit Kistler)

Ovulasyonun oluşmadığı durumlarda, granuloza hücreleri ile çevrili foliküllerin, sekresyonlarına devam ederek kistik yapı haline gelmesidir.

Kistik foliküller, 3 cm den daha büyük olunca foliküler kist olarak isimlendirilirler. Bazen çok büyük çaplara ulaşabilse de >8 cm olması çok nadirdir. Çoğunlukla 12 gün ile 12 hafta arasında küçülebilirler.

Ancak nadiren daha uzun sebat ettikleri de görülebilir.

Korpus Luteum Kistleri

Follikül kistlerinde, ovulasyon oluşmasını takiben içlerine kanama olur, çapları daha da artar. Çevreleyen teka ve lutein hücrelerinde meydana gelen değişiklikler sonucu korpus luteum kistleri ortaya çıkar.

Bu kistler tipik olarak içerdikleri yağ birikimine bağlı olarak sarı renktedir. Aynı zamanda hormonal değişikliklerle beraber adet gecikmesi olacağından ektopik gebelikle de karıştırılabilirler; ancak bhCG testi ile kolaylıkla ayırdedilebilirler.

Adet gecikmesi, adneksiyal kitle (persiste korpus luteum) ve ağrı triadına Halban sendromu denir

Hemorajik Kistler

Korpus luteum kistlerinin etrafındaki stromal damarlardan, kist içerisine gelişen kanama sonucu gelişir. Sıklıkla luteal fazda olur. Klinik olarak USG’de endometrioma ya da korpus luteum ile karışabilir.

Sıklıkla kanama diyatezi olan hastalarda görülür. Ruptüre olarak hemoperitoneuma sebeb olabilirler. Esas tedavisi altta yatan patolojiye göre değişir. Nadiren cerrahi tedavi gerektirebilir.

Kanama diyatezi olan hastalarda tekrarının önlenmesi için oral kontraseptifler kullanılabilir.

Teka Lutein Kistleri

En nadir görülen fonksiyonel over kistleridir. HCG’nin yükseldiği durumlarda görülürler: • Normal gebelik (nadiren) • Mol hidatiform • Koryokarsinom • Diabet • Rh sensitizasyonu • Çoğul gebelikler

• Ovulasyon indüksiyonu

HCG, luteinize edici (LH) hormona benzer etki gösterir ve mikroskopik olarak over stromasında normalden daha fazla bir luteinizasyona neden olur.

Gebelik Luteoması

Gebelik sırasında görülebilen, nadir ve neoplastik olmayan bir kisttir. Gebelik sonrası kendiliğinden düzelir.

Gelişim patofizyolojisi henüz netleşmemiştir, fakat muhtemelen hCG bağımlı bir hiperplastik reaksiyonun sonucudur. Gebelik sırasında yüksek androjen üretimi yaparak, maternofetal maskulinizasyon yapabilir.

Yapılan bir literatür derlemesinde %30 oranında maternal virilizasyon, %65 oranında da fetal virilizasyon yapabileceği saptanmıştır.

Torsiyon şüphesi olan, ciddi ağrıya neden olan veya malignite şüphesi olanlar ile takip süresince sebat eden, solid alanlar içeren, septalı, papiller yapılar içeren, beraberinde asit olan, bilateraliteye sahip ve 10 cm üzerindeki kitleler cerrahi olarak değerlendirilmelidirler. Bunun dışında tüm fonksiyonel kistlerde ekspektan tedavi tercih edilmelidir.

Benign Over Tümörleri

Fonksiyonel over kistlerinden en önemli farkları, kendiliğinden gerilememeleridir. Bazı vakalarda benign neoplaziler içerisinde eşlik eden intraepitelyal veya invazif kanser odakları bildirilmişse de; bu benign lezyonların malign histolojilerin öncüsü olup olmadığı belli değildir. Bu grup hastalıklar iki ana grupta incelenebilir:

a. Kistik neoplaziler
En sık görülen kistik neoplaziler; seröz ve musinöz kistadenomlarla kistik teratomlardır. Kistadenomların genellikle çapları daha büyük olup, uniloküle yapıdadırlar. İçerisinde sarımsı ya da visköz sıvı içerirler.

Seröz tümörlerin çoğunluğu benign olup, sadece %510’unda borderline ve %2030’unda da malign olma potansiyeli mevcuttur. Seröz tümörlerin duvarlarında Psammoma cisimcikleri diye isimlendirilen noktasal ince kalsifikasyon alanları bulunabilir ve kalsifikasyonlar bazen direk grafilerde de görülebilir.

Musinöz tümörler çok büyük çaplara ulaşabilirler. Vakaların %10’unda bilateraldir. Malignite oranları %510 arasındadır. En önemli ayırıcı tanı metastatik gastrointestinal tümörlerdir.

Kistik teratomlar, yani dermoid kistler ise genellikle 10 cm’den küçüktürler ve kemik, kıkırdak, saç ve yağ dokusu içerip sebasöz bir materyal ihtiva ederler. Gerek ultrasonografik, gerekse de cerrahi sırasındaki makroskopik görünümü tipiktir. Dermoid kistlerin %2’sinde malign dönüşüm görülebilir.

Bunların da büyük kısmı 40 yaş üzerindedir. Muhtemelen yağ içeriğine bağlı olarak dermoid kistler diğerlerine göre daha sık torsiyone olmaya meyillidir. Tüm vakaların %10’unda bilateraldir. Tedavisi endoskopik ya da laparatomi ile kistektomidir.

Over kistlerinin tedavisi  Prof Dr Polat Dursun tarafından Laparoskopik  olarak başarı ile tedavi edilmektedir.

Kolposkopi Ankara

b. Solid neoplaziler
Overlerin benign solid tümörleri genellikle bağ dokusu kaynaklı olup fibroma, tekoma veya Brenner tümörü bu kapsamda değerlendirilmelidir. Bunlar ufak milimetrik nodüllerden kilolara varan ağrılıklarda olabilirler. Pelvik muayenede genellikle düzgün yüzeyli, hareketli ve serttirler.

c. Paraovaryan kistler
Her ne kadar over kökenli olmasalar da sıklıkla benign over kistleri içerisinde değerlendirilirler. Paramesonefrik veya nadiren mesonefrik kanal kaynaklıdırlar.

Ultrasonografik olarak uniloküler ve anekoik bir görüntüye sahip olup fonksiyonel kistlerle karışabilirler. Hastaların çok büyük bir kısmı asemptomatiktir.

Kendiliğinden veya medikasyonla gerileme göstermezler ve büyük boyutlara ulaştıklarında cerrahi gerektirirler.

Paraovaryen Over kistlerinin tedavisi  Prof Dr Polat Dursun tarafından Laparoskopik  olarak başarı ile tedavi edilmektedir.

Diğerleri

a. Endometrioma Endometriozis 

Pelvik endometriozisli hastaların %8-12’inde görülebilirler. Ultrasonografide kendine has uniloküle (bazen multiloküle) ve internal düşük ekojenitesi ile kolayca ayırt edilebilir.

Tanıda Ca125 seviyelerindeki orta miktar yükseklik yardımcı olabilir ve tedavide laparoskopi tercih edilir.

Küçük endometriomalar (8 cm olanlarda, anormal karyotipi olan premenarşial kitlelerde, takip sırasında gerilemeyen ya da büyümeye devam eden kitlelerde cerrahi endikedir.

Endometrioma endometriozis kistlerinin tedavisi  Ankarada Prof Dr Polat Dursun tarafından Laparoskopik  olarak başarı ile tedavi edilmektedir.

Laparoskopik  myomektomi, laparoskopik kistektomi, laparoskopik dermoid kistektomi, laparoskopik endometriozis ameliyatları ve laparoskopik histerektomi ve her tür laparoskopik kist ameliyatı Prof Dr Polat Dursun tarafından yıllardır Ankara’da başarılı olarak uygulanmaktadır ve Prof Dr Polat Dursun son 5 yıl içinde bine yakın hastayı laparoskopik olarak başarılı bir şekilde ameliyat etmiştir.

Laparoskopik ameliyatlarda overlerin korunması çok önemlidir ve bu tür ameliyatların başarısı kistin çıkartılması kdar geride kalan over rezervininde iyi korunması ile yakından ilişkilidir.

Dermoid Kist (Teratom, Matür Kistik Teratom )

Üreme çağlarındaki kadınlarda görülen, dermoid kistin   büyüklükleri 2-3 cm’den çok büyük 20-30 cm’ye kadar değişebilir ve genel olarak iyi huylu (benign) kistlerdir.

Bu kistler içerisinde saç, kıl, diş, tırnak, kemik, sinir gibi dokular bulundurmaları ile ilginç bir görüntü oluştururlar, içerisinde ayrıca yoğun yağlı sarı yağlı bir sıvı doludur. Nadiren içerisinde tiroid dokusu da bulundurabilir ve bu da aşırı troid hormonu üretimine neden olabilir ki  bu tümöre “struma ovarii” denir.

Dermoid kistlerin içinden nadiren malign yani kötü huylu tümörler gelişebilir bunun olma ihtimali 1/1000 dir ve maalesef önceden öngörülme ihtimali yoktur daha çok skuamöz hücreli tümör gelişebilir.

Dermoid kistlerin tedavisinde laparoskopi deneyimli ellerde başarı ile uygulanabilir. Tekrarlama riski düşüktür . Dermoid kist ameliyatları Ankarada Prof Dr Polat Dursun tarafından başarı ile yapılmaktadır.

Adölesan Dönem
Malign neoplazi riski prepubertal döneme göre daha düşüktür. En sık görülen kitle matür kistik teratom olup, 20 yaş altındakilerde tüm over neoplazmlarının yarısından fazlasını oluşturur.

Unutulmaması gereken bir diğer patoloji ise disgenetik gonadlarda gelişebilen malign tümörler ve obstrüktif vajen ya da uterin anomalilere bağlı gelişen hematokolpos ve hematometra gibi kitlelerdir. Müllerian anomali şüphesi olanlarda MRI detaylı anatomik görüntüleme ve operatif planlamada önemlidir.

Ayrıca, özellikle batı toplumlarında erken başlayan cinsel aktiviteye bağlı olarak PID atakları (hidropyosalpenks, tuboovaryan abse) ve ektopik gebelikler de görülebilir. Bu yaş grubundaki ektopik gebeliklerde ve PID ataklarında, konservatif tedavi yapılabilirse gelecek fertiliteyi koruma kapsamında çok önemlidir.

Bu nedenle PID’lerde laparoskopi, antibiotiklere yanıtın olmadığı ya da rüptür durumlarında tercih edilmelidir. Her ne kadar yeterli yayın olmasa da, bu yaş grubundaki abse tedavilerinde laparoskopi yerine perkutan drenaj ya da USG eşliğinde aspirasyon da giderek artan oranlarda kullanılmaktadır.

Üreme Çağı
Bu yaş grubunda gözlenen over tümörlerinin yaklaşık %8085’i benign olup, 45 yaş altında primer bir over tümörünün malign olma şansı 1/15’den azdır. En sık görülen yine fonksiyonel kistlerdir. Neoplastik tümörlerden en sık görüleni ise dermoid kistlerdir. Dermoid kistlerin %80’inden fazlası üreme çağında görülür.

Üreme çağında saptanan pelvik kitle eğer 6-8 cm’den küçükse, kistik, unilateral ve mobilse büyük bir olasılıkla fonksiyonel kisttir. Eğer hastada mevcut kistte tüm bu kriterler varsa hasta 4-8 hafta sonra tekrar muayene edilip kistin persiste edip etmediği izlenmelidir.

Eğer kitle persiste ediyor veya büyüyorsa eksploratuar laparatomi yapılmalıdır. >8 cm üzerinde, bilateral, immobil kitlelerde cerrahi endikedir. Özellikle Ca125 yüksekliği ve asit varsa gerekli tedavinin yapılabileceği bir jinekolojik onkoloji kliniğine refere edilmelidir.

Laparoskopik  myomektomi, laparoskopik kistektomi, laparoskopik endometriozis ameliyatları ve laparoskopik histerektomi ve her tür laparoskopik kist ameliyatı Prof Dr Polat Dursun tarafından yıllardır Ankara’da başarılı olarak uygulanmaktadır ve Prof Dr Polat Dursun son 5 yıl içinde bine yakın hastayı laparoskopik olarak başarılı bir şekilde ameliyat etmiştir.

Postmenopozal Dönem
Postmenapozal bir hastada solid veya solidkistik alanlar içeren kitleler aksi ispatlanana kadar malign olarak kabul edilmelidir.

Solidkistik kitlesi, asiti, ve belirgin olarak artmış Ca125 seviyeleri olan hasta mutlaka doğru bir cerrahi evreleme ve gerekirse debulking yapabilecek olan ve hastalığın cerrahiden sonraki seyrini ve tedavi stratejilerini iyi bilen bir jinekolog onkolog tarafından ameliyat edilmesi en uygun yaklaşımdır.

Premenopozal over çapları 3.5×2 cm iken, postmenopozal dönemde çaplar 1.5×0.75 cm kadardır. Eskiden postmenopozal palpable overler anormal kabul edilip acil olarak değerlendirilmesi önerilmekteydi.

Ancak, günümüzde palpable overlerin daha çok hasta muayenesi ve vücut şekline bağlı olabileceği, postmenopozal palpable overlerin anormal olsa da, çoğunun altından kanser çıkmadığı bilinmektedir.

Asemptomatik, 3 mm

Önce < 3mm

2

>50-200

Papiller

Uzanımlar 200-500

Papiller

Uzan›mlar 3mm

Solid alanlar > 1cm

4

>500

Solid

Solid

Laparoskopik  myomektomi, laparoskopik kistektomi, laparoskopik endometriozis ameliyatları ve laparoskopik histerektomi ve her tür laparoskopik kist ameliyatı Prof Dr Polat Dursun tarafından yıllardır Ankara’da başarılı olarak uygulanmaktadır ve Prof Dr Polat Dursun son 5 yıl içinde bine yakın hastayı laparoskopik olarak başarılı bir şekilde ameliyat etmiştir. Ankarada laparoskopik cerrahiyi uygulayan en deneyimli jinekologlardan birisidir.

Источник: https://polatdursun.com/over-kistleri-tedavisi/

Yumurtalık (over) kisti nedir? Nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Miyom ve Yumurtalık Kistlerin Tedavisinde Organ Koruyucu Cerrahi

İki yumurtalıktan biri (her biri ceviz büyüklüğünde), adet döngünüz sırasında her ay bir yumurta üretir. Yumurta, yumurtalığın içindeki bir su kesesi içinde büyür.

Adet döngünüzün yaklaşık 5’inci gününde öströjen hormonu rahim döşemesini, muhtemel bir gebelik için hazırlamak amacıyla, büyütüp kalınlaştırmak için uyarır. Yaklaşık 14’üncü günde yumurtalıktaki kese 2-2.

5 cm çapa ulaşmıştır ve çatlayarak karnın içine toz zerresi büyüklüğündeki bir yumurta salınır. Buna yumurtlama denir.

Kadınlar yumurtlama zamanı civarında hamile kalabilirler. Yumurta, erkeğin spermi ile döllenebileceği yer olan rahme bağlı iki tüpten birine doğru hareketlenir. Yumurtlama sonrası içi boşalan kese korpus luteum halini alır ve sonraki adet kanamasına kadar sebat eder. Korpus luteum, rahim döşemesini büyüten hormonları üretir.

 • Adet düzensizlikleri (En sık verdikleri belirtidir) ,
 • Karında şişlik,
 • Karın veya kasık ağısı,
 • Sindirim sitemi bozuklukları (kabızlık, ağrılı dışkılama),
 • İdrar yolu şikayetleri: sık idrara çıkma gibi

Yumurtalık kistlerinin çoğu küçüktür ve belirtilere neden olmaz. Bazıları kendiliğinden geçerler. Bazıları, burkulma, kanama ve patlama nedeniyle belirtilere neden olabilirler.

Karında küt bir ağrıya veya ilişki sırasında ağrıya neden olabilirler. Over kistleri kabaca; habis (malign, kötü huylu) ve selim (benign, iyi huylu) olarak ayrılabilirler.

En sık görülen kistler iyi huylu olanlardır.

Yumurtalıklarda bir sorun oluştuğunda belirtiler diğer organlara göre daha azdır. Bu sebeple yumurtalık kistleri büyümelerine rağmen hiçbir belirti vermezler ve ancak rutin kontroller esnasında hekim fark edilirler. Yumurtalık kistleri 25 cm gibi büyük boyutlara ulaşsalar bile hastada karında şişkinlik dışında her hangi bir belirti oluşmayabilir.

Bazı kistler kanser olabilir. Yumurtalık kanseri riski yaşınız büyüdükçe artar. Yumurtalık kanserinin erken evrelerde sıklıkla hiç belirtisi olmamasına rağmen onun uyarı işaretlerinin farkında olmalısınız:

Yumurtalık kanseri belirtileri

 • Karnın büyümesi veya şişmesi
 • Geçmeyen bulantı veya mide yanması
 • İştah kaybı
 • Kasık ağrısı

Bu belirtilerden herhangi birine sahipseniz doktorunuza başvurun. Yumurtalık kistleri erken saptanırsa onların neden olduğu problemlerin birçoğu tedavi edilebilir.

Yumurtalık Kisti Teşhisi

Yumurtalık kistleri sıklıkla rutin bir muayene sırasında saptanırlar. Doktorunuz büyümüş bir yumurtalık saptadığında tanıyı doğrulamak için başka tetkikler isteyebilir:

 • Ultrason: Ses dalgaları kullanarak iç organların görüntüsünün çıkarılıp bunun ekrandan izlenebildiği bir işlem
 • Laparoskopi: Bir doktorun doğrudan vücudun içine bakmasına olanak tanıyan cerrahi bir işlemdir. Laparoskop (ince bir ışıklı teleskop) üreme organlarını gözlemek için karına yerleştirilir. Laparoskopi, kistinizi tedavi etmek için de kullanılabilir.
 • Kan testleri: Kandaki maddeleri ölçmek için tetkik yapılır ve tanıyı doğrulamaya yardımcı olur. Böyle bir tetkik, yumurtalık kanseri riskini saptamak için kullanılabilen CA 125’i ölçer.

Bu testlerin bazıları, tedaviyi planlamakta yardımcı olabilecek daha fazla bilgiyi sağlar. Bazıları, sadece yüksek problem riski varsa kullanılabilir.

Kadınlarda kasık ağrısı neden olur? Tedavisi ve çözüm önerileri

Yumurtalık Kisti Çeşitleri

Yumurtalık kistleri çocuk doğurma çağındaki kadınlarda oldukça sık görülür. Çoğu kist, adet döngüsü sırasında değişen hormon seviyelerinden ve yumurtalıklardan yumurtaların üretilip salınmasından (yumurtlama) kaynaklanır. Bir kadın bir veya birçok kist geliştirebilir.

Yumurtalık kistlerinin büyüklükleri değişkendir (bezelye kadar küçükten greyfurt kadar büyüğe). Yumurtalık kistlerinin farklı tipleri vardır ve her tip çeşitli belirtilere neden olur.

Tüm kistler kanayabilir, patlayabilir, burkulabilir ve ağrıya neden olabilir. Çoğu kist iyi huyludur (kanser değildir). Bununla birlikte, birkaç kist kötü huylu (kanserli) çıkabilir.

Bu nedenle, tüm kistlerin doktorunuz tarafından kontrol edilmesi gerekir.

Fonksiyonel (işlevsel) kistler en sık görülen yumurtalık kisti çeşididir. Normal yumurtlama sürecinde değişen dokudan gelişir. İki tip işlevsel kist vardır, folikül (yumurta kesesi) kisti ve korpus luteum kisti. Bu kistlerin her ikisi de ya hiç şikayet vermez yada çok az şikayet verir. Bu kistler birkaç ay içinde kaybolurlar.

Dermoid kist

Dermoid kistler deri, kıl, yağ ve diş gibi farklı tiplerde dokulardan meydana gelirler. Her iki yumurtalıkta bulunabilirler. Dermoid kistler sıklıkla küçüktürler ve belirtilere neden olmayabilirler. Bununla birlikte, büyüyüp şikayet verebilirler.

Kistadenom yumurtalık kisti

Kistadenomlar, yumurtalıkların dış yüzeyindeki hücrelerden gelişen kistlerdir. Genellikle iyi huyludurlar fakat problem yaratabilirler. Kistadenomlar çok büyüyebilir ve karın organlarını tahriş edip ağrıya neden olabilirler.

Endometrioma (Çikolata Kisti)

Endometriomalar, rahim döşemesi dokusu yumurtalıklar içinde büyüdüğünde oluşan kistlerdir. Bu yüzden, bu doku hormonlardaki aylık değişikliklere yanıt verir.

Doku her ay kanar ve bu da onun yumurtalıkta gittikçe büyüyen bir kist haline gelmesine neden olur. Endometrioma, “çikolata kisti” olarak da bilinir çünkü koyu, kırmızımsı-kahverengi kanla doludur.

 Endometrioma, endometriozis olarak bilinen bir hastalığa bağlıdır. Özellikle adet kanaması veya cinsel ilişki sırasında ağrı vardır.

Düzenli olarak yumurtlamayan kadınlar çoğul kistler geliştirebilirler. Bu, yumurtalıkların büyüyüp birçok küçük kist içerdiği bir bozukluktur. Polikistik yumurtalık sendromu (PCOS) denen bir durumla bağlantılı olabilir. Bu durum, düzensiz adet kanamaları, kısırlık ve vücut tüylerinde artışa neden olur.

Yumurtalık Kisti Tedavisi

Kistiniz hiçbir belirti vermiyorsa doktorunuz onu sadece 1-2 ay izleyebilir. Çoğu fonksiyonel (işlevsel kist) bir veya iki ayda kendiliğinden geçer.

Kistiniz büyük ve şikayet veriyorsa doktorunuz hormon (doğum kontrol hapı) tedavisi veya ameliyat önerebilir. Tedavinin şekli birçok faktöre bağlıdır:

 • Kistin büyüklük ve tipi
 • Yaşınız
 • Şikayetleriniz
 • Çocuk sahibi olma isteğiniz

Yumurtalık kisti hormon tedavisi (doğum kontrol hapları)

Doktorunuz fonksiyonel (işlevsel) yumurtalık kistlerini tedavi etmek için doğum kontrol hapları reçete edebilir. Doğum kontrol haplarındaki hormonlar yumurtlamayı durdururlar.

Bu yumurta keselerinin gelişmesini önler ve dolayısıyla yeni kistlerin oluşmasını durdurur. Doğum kontrol hapları, özellikle sigara içenler ve 35 yaşından büyükler için olmak üzere, her kadın için uygun olmayabilir.

Doktorunuz, hormon tedavisinin sizin için uygun olup olmadığına karar vermenize yardımcı olacaktır.

Doktorunuz kisti almak için ameliyat önerebilir. Hangi tip tedavinin sizin için en iyisi olduğuna o karar verecektir. Gerekli olan cerrahinin tipi ve büyüklüğü birçok faktöre bağlıdır.

Bazen yumurtalık bırakılırken kist alınabilir (kistektomi denir). Bazı vakalarda yumurtalıkların biri veya her ikisinin alınması gerekebilir.

Doktorunuz, ameliyat başlayana kadar hangi işlemin gerekli olduğunu bilemeyebilir.

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/yumurtalik-kisti-belirtileri-nedenleri-tedavisi-ameliyat/

Yumurtalık kistleri

Miyom ve Yumurtalık Kistlerin Tedavisinde Organ Koruyucu Cerrahi

Çoğunlukla geçicidirler. Berrak sıvı ile doludurlar. Nadiren 3 cm’nin üstüne çıkarlar. Düzgün kenarlıdırlar, içlerinde sert yapılar yoktur. Tedavide sadece takip yeterlidir. Adet sonrası genellikle kaybolurlar.  Geçmeyen olgularda 3-6 ay süre ile kombine doğum kontrol hapı verilmesi düşünülebilir.İçine kanamış kistler

En sık görülen kistlerdendir. Yumurtlama ile oluşan korpus luteum kistinin içerisine fazla kanama olur ise içi kan dolu bir kist oluşabilir. Bu kistlerin en önemli bulgusu şiddetli kasık ağrısıdır. Kanama durmuş ise kist büyümez fakat kanama devam ederse kist yaklaşık 6-10 cm’ye kadar büyütebilir.

Karın boşluğuna kan sızması sonucu hayati teh yaratabilir, bulantı, kusma, şiddetli karın ağrısı görülebilir. Hastanın durumu değerlendirilir. Genelde 4 cm’nin altındaki kistlerde hastanın durumu iyi ise, karın içerisinde kan yok ise takip yapılabilir. Vücut kanı çekecek ve kist kaybolacaktır.

Hastanın hayati durumu kötüleşiyor ise, kist 6 cm’nin üstünde ise, hastanın şikâyetlerinde düzelme yerine kötüleşme oluyor ise laparoskopi ile tedavi planlanabilir.  

Basit kistler

Genellikle 4-5 cm’nin üzerinde olurlar ve kendiliğinden kaybolmazlar. İçinde berrak sıvı vardır. Sert dokular içermezler ve düzgün kenarlıdırlar. Kistin patlaması ile şiddetli kasık ağrısı hissedilebilir. Kist yumurtalığın kendi etrafında dönesine neden olabilir. Tedavide laparoskopik olarak kistin çıkarılması gerekebilir.

Laparoskopik (kapalı) olarak yumurtalık kistinin çıkarılması ameliyatını izlemek için tıklayınız.

Genç bir kızda basit kist

Dermoid kist (Matür kistik teratom)

Dermoid kistlerin içerisinde embriyolojik dokular vardır. Genellikle yağ dokusu, saç, deri, diş ve tiroid dokusu gibi dokular olabilir. Genç kızlarda daha sık olarak görülür. Yumurtalığın içerisinden gelişir.

Yumurtalığın kendi etrafında dönmesine neden olan en sık yumurtalık kistidir. Kendiliğinden kesinlikle erimezler ve sürekli büyüyerek dev boyutlara ulaşabilirler. USG’de çok tipik görünümleri vardır. Fakat şüpheli durumlarda MRI incelemesi kesin tanı için yapılabilir.

Çapları ne olursa olsun (1 cm’de olsa) laparoskopik olarak çıkarılmalıdırlar.

Dermoid kistin laparoskopik (kapalı) olarak çıkarılması ameliyatını izlemek için tıklayınız.

İçinde saç gelişmiş olan bir dermoid kist

Çikolata kisti (Endometrioma)

Endometriozis olarak bilinen rahim iç duvarını kaplayan dokunun olmaması gereken yumurtalıklarda olması, zaman ile burada kanamalara neden olarak için çikolata renginde, yoğun kıvamda kist oluşturmasına endometrioma kisti (çikolata kisti) denir. Endometriozisin üreme çağındaki kadınlarda görülme sıklığı %7 civarındadır. Diğer bir değişle her 100 kadının 7’sinde endometriozis görülür. Endometriozisli hastaların yaklaşık yarısında çikolata kisti gelişir. Tek ya da çift taraflı olabilir.

Çikolata kisti-Şikâyetler

Sürekli kasık ağrısı, adet döneminde şiddetli kasık ağrısı, ilişki sırasında kasık ağrısı ve gebe kalmada güçlük olur. Kistin açılarak çikolata sıvısının karın boşluğuna yayılması durumunda çok şiddetli kasık ağrısı, hafif ateş, bulantı-kusma, kanda beyaz kan hücrelerinin sayısında artma gibi acil tedavi gerektiren durumlara neden olabilir.

Çikolata kisti-Tanı:

Çikolata kistinin USG’de görünümü çok tipik olup genellikle tanı koydurucudur. Ca-125 denen kan belirteci bu hastalarda yüksektir. Ca-125 aslında yumurtalık kanserinde yükselir fakat endometrioma gibi durumlarda da yükselebilir. Bu nedenle endişe etmeye gerek yoktur.

USG’de çok tipik görünümlü endometrioma kisti

Çikolata kisti-Tedavi:

Tedavide hastanın çocuk isteyip istemediği, şikâyetlerinin durumu ve kistin büyüklüğüne göre planlama yapılır. Çikolata kisti kendiliğinden erimez, kaybolmaz. Tedavi edilmez ise aksine daha da büyüyüp dev boyutlara ulaşabilir. Kistin büyümesi ile birlikte sağlam yumurtalık dokusunu azaltarak yumurtalık rezervinin azalmasına neden olur.

%1 oranında tabanında yumurtalık kanseri gelişebilir.
Bekâr veya çocuk istemeyenlerde kasık ağrısı şikâyeti var ise veya kist büyüklüğü 4 cm’nin üstünde ise çikolata kistinin laparoskopik olarak çıkarılması gereklidir. Çocuk isteyenlerde tüp bebek planı yok ise, çaptan bağımsız olarak çikolata kistlerinin çıkarılması gereklidir.

Laparoskopik olarak çikolata kistleri çıkarılanlarda 2 yıl süre ile cinsel ilişki olması durumunda gebelik elde etme oranı, ameliyat olmayanlara göre çok daha fazladır. Hastanın tüp bebek planı var ise 4 cm’nin üstündeki kistler laparoskopik olarak çıkarılmalıdır. 4 cm’nin altındaki kistlerin tüp bebek öncesi çıkarılmasına gerek yoktur.

Tüp bebek öncesi 4’cm den küçük çikolata kistlerinin iğne ile boşaltılması kesinlikle önerilmez.

Çikolata kistinin laparoskopik (kapalı) olarak çıkarılması ameliyatını izlemek için tıklayınız.   

Tümöral kistler

Kistadenomlar olarak bilinirler. Kendiliğinden erimezler. Giderek büyürler. Çoğunluğu 6 cm’nin üstündedir. Laparoskopik kistektomi yapılarak çıkarılmalıdırlar. Patolojik inceleme ile kanserleşmenin olup olmadığı teyit edilmelidir.

Polikistik yumurtalık hastalığı

İçinde kist kelimesi geçse de polikistik yumurtalık hastalığındaki 2-9 mm çapındaki yapılar kist değildir ve kesinlikle alınmamalıdır.

Yumurtalığın kendi etrafında dönerek kanlanmasını bozması ve kangren olması

Kistler yumurtalığın kendi etrafında dönmesine neden olabilirler. Kendi etrafında dönmüş olan yumurtalığın kan akımı eksilir ve yumurtalık kangren halini alır. Şiddetli kasık ağrısı, bulantı, kusma, hafif ateş izlenebilir. USG’de yumurtalıklarda kan akımının izlenmemesi tanıyı destekler.

Kendi etrafında dönerek kansız kalmış yumurtalık çok acil olarak ameliyata alınmalıdır. Mümkün ise laparoskopi avantajlarından dolayı tercih edilmelidir. Laparoskopi ile kendi etrafında dönmüş olan yumurtalık tersine döndürülerek tekrar kanlanmasını sağlanır.

Belirli bir süre beklenerek kanlanmanın olup olmadığı kontrol edilir. Yumurtalığı almak için acele edilememelidir. Beklemeye rağmen kanlanma düzelmez ise yumurtalığın alınması gereklidir. Fakat çoğu durumda kanlanma normal olarak gelir ve yumurtalık kurtulabilir.

Yumurtanın tekrar dönmesini engellemek için yumurtalık pelvik yan duvara dikilebilir.

Yumurtalığı kendi etrafında dönmesine neden olan kistin laparoskopik olarak çıkarılması ve yumurtanın düzeltilmesi ameliyatını izlemek için tıklayınız.

Çok önemli uyarı

Kistlerin cerrahi olarak çıkarılmasında sağladığı avantajlar nedeni ile laparoskopi ile çıkarmak açık ameliyata tercih edilmelidir. Sağladığı avantajlar için lütfen tıklayınız
Kisti yumurtalık içerisinden çıkarır iken yumurtalığa hiçbir şekilde zarar verilmemelidir.

Kist çıkarıldıktan sonra ince bir ip ile yumurtalık bohça tarzında dikilmeli ve çıplak yüzey bırakmadan eski haline getirilmelidir.

Bu nedenle yumurtalık kistlerinin cerrahisini laparoskopi deneyimi olan, bu konuda özel eğitim almış ve aynı zamanda kısırlık uzmanı olan bir doktorun yapmasında yumurtalık rezervinizin korunması (erken menopoza girmemek veya çocuk sahibi olmak için çok önemlidir) açısından büyük fayda vardır.

Ayrıca özenle yapılmış olan laparoskopik cerrahide ameliyat sonrası yumurtalık etrafında yapışıklıklar açık ameliyata oranlar daha az olacağı için çocuk isteyenlerde büyük avantaj sağlayacaktır.

Источник: https://ibrahimesinler.com/jinekoloji/yumurtalik-kistleri

Yumurtalık Kisti Tedavisi

Miyom ve Yumurtalık Kistlerin Tedavisinde Organ Koruyucu Cerrahi

Yumurtalık kistleri eğer herhangi bir belirtiye ya da rahatsızlığa neden olmuyorsa, genellikle özel bir tedaviye ihtiyaç duyulmamaktadır. Çoğunlukla bu kistler birkaç ay içinde kendi kendine çözülmektedir. Bu süreçte de bir uzman tarafından düzenli pelvik ultrason kontrolleri yapılmaktadır.

Özellikle, menopozdan önce yumurtalık kisti geliştirmiş olan kadınlarda kistler bir ya da iki ay içinde iyileşmektedir. Postmenopozal kadınlarda ise yumurtalık kistlerinin çözülmesi daha az olasıdır. Diğer yandan, tedavi seçenekleri yumurtalık kistinin kanserli olup olmamasına bağlı olarak da değişmektedir.

Boyutu daha büyük olan ve rahatsız edici belirtilere yol açan kistlerin tedavisi genellikle cerrahi yöntemlerle sağlanmaktadır.

Rüptüre olmuş ya da yırtılmış veya patlamış olan yumurtalık kisti genellikle ağrı kesicilerle tedavi edilmektedir. Bu durumda ameliyata gerek duyulmamaktadır. Rüptüre olan dermoid kistlerde ameliyat gereklidir çünkü iç organların hasar görmesi söz konusu olabilmektedir. Ayrıca, iç kanamaya yol açan ya da kanserli olan rüptüre kistlerde de ameliyat yapılabilmektedir. (1)

Yumurtalık kanseri nasıl geçer? Yumurtalık kisti temelde ilaç tedavisi, cerrahi yöntemler ve yaşam tarzı değişiklikleriyle tedavi edilebilmektedir. Daha ayrıntılı olarak şöyle açıklanabilmektedir:

İlaç Tedavisi

Doğum kontrol hapları ovulasyonu (yumurtlama) ve yumurtalık hormon üretimini bastırmaktadır. İlacın kullanımıyla rahim astarı büyümekte ve hormonal içeriğe doğrudan tepki vermektedir. Ovulasyon ve yumurtalık hormonu üretimi olmadığı takdirde, fonksiyonel kistlerin gelişimi daha nadir yaşanmaktadır.

İbuprofen gibi iltihap giderici ilaçlar pelvik ağrının azaltılmasına da yardımcı olabilmektedir. Reçeteyle verilen narkotik ağrı kesici ilaçlar ise yumurtalık kistlerinin neden olduğu ciddi ağrıyı hafifletebilmektedir. Bununla birlikte, ağrı kesici ilaçların kisti çözme gibi bir etkisi bulunmamaktadır. (2)

Yumurtalık Kisti Ameliyatı

Büyük olan ve rahatsız edici belirtilere yol açan yumurtalık kistlerinin alınması ya da kistin kanserli olup olmadığını anlamak için kistten doku örneği alınması (biyopsi) için cerrahi gerekli görülmektedir. Seçenekler arasında ise şunlar bulunmaktadır:

Laparoskopik cerrahi: Cerrah tarafından ince bir alanda, karın içine ulaşılabilecek küçük kesikler yapılmaktadır. Böylece kist çıkarılabilmekte ya da inceleme için parça alınabilmektedir.

Laparotomi: Kistin çıkarılması için karın duvarında daha büyük bir kesik yapılmakta ve böylece ameliyat gerçekleştirilmektedir.

Yumurtalık torsiyonu cerrahisi: Bir yumurtalık kisti bükülebilmekte ve şiddetli karın ağrısına, bulantı ve kusmaya neden olabilmektedir. Kan akışını tehye sokabileceği için, bu komplikasyonun önlenmesi ameliyat ile sağlanabilmektedir. (3)

Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Yumurtalık kisti büyükse bir uzman tarafından tedavi edilmesi her zaman en doğrusu olacaktır. Ancak, daha önce de belirtildiği üzere, çoğu yumurtalık kisti küçüktür ve kendi kendine çözülmektedir. Bu süreçte belirtileri hafifletmeye yardımcı olmak ya da yumurtalık kisti oluşumunu önlemek için bazı yaşam tarzı değişiklikleri yapmak faydalı olabilmektedir. (4)

Faydalı olabilecek bazı tavsiyeler ise şunlardır:

Yumurtalık kisti nedeniyle oluşan ağrıyı hafifletmek için masajdan yardım alabilirsiniz. Masaj gerilen kasların gevşemesine yardımcı olabilmektedir. Özellikle alt sırt, uyluk, kalça ve mide kaslarını gevşetmek ve ağrıyı azaltmak için kullanılabilmektedir.

Egzersiz sırasında yapılan esneme ve germe hareketleri, yumurtalık kisti nedeniyle oluşan ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilmektedir. Vücudu yoran ağır egzersizlerden ziyade yürüyüş ya da yoga gibi daha hafif egzersizleri tercih edebilirsiniz.

Egzersiz aynı zamanda polikistik over sendromu bulunan kadınlarda sağlıklı vücut ağırlığını korumaya yardımcı olmaktadır. Düzenli spor ve sağlıklı kilo, daha fazla kistin gelişmesine yol açan insülin direnciyle mücadele etmeye destek olabilmektedir. (5)

Isı kan akışını artırmayı sağlamaktadır, böylece ağrı hafifleyebilmektedir. Ağrıyı hafifletmek için ısıtma yastığını ya da üstüne havlu sardığınız sıcak su şişesini ağrıya bölgelerinizin üzerinde yaklaşık olarak 20 dakika boyunca bekletebilirsiniz.

Stres ve baskı altında yaşamak ya da sürekli olarak anksiyete içinde bulunmak her türlü sağlık sorununu daha da kötüleştirmektedir. Bu nedenle, yumurtalık kistleriyle mücadele etmek için hayattaki stres de azaltılmalıdır. Bunun için meditasyon, yoga ve derin nefes alma gibi rahatlama tekniklerinden faydalanabilirsiniz.

Transkutanöz elektronik sinir stimülasyonu (TENS) sinirlere elektrik sinyallerinin gönderilmesini içeren bir prosedürdür. Yollanan sinyaller yumurtalık kisti nedeniyle oluşan ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilmektedir. (6)

Aşırı kilolu olmak kadın vücudundaki hormonların dengesini de etkileyebilmektedir. Bu nedenle, sağlıklı bir kiloya ulaşmak hormonların da düzenlenmesini sağlamaktadır.

Sağlıklı diyetleri tercih etmek vücudu pek çok hastalığa karşı korumaya yardımcı olmaktadır. Yumurtalık kistleriyle mücadele ederken de sağlıklı beslenmek oldukça faydalıdır.

Polikistik over sendromu bulunan kadınlarda genellikle insülin direnci de bulunmaktadır. Bu durum diyabet, kısırlığa ve aşırı kiloya neden olabilmektedir. Bu nedenle, bir diyetisyenle çalışarak kişiye özel diyetlerle bu riskler kontrol altına alınabilmektedir. (7)

Yumurtalık Kisti İçin Hangi Doktora Gidilir?

Yumurtalık kisti tanısı ve tedavisi için kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı bölümüne ya da jinekoloji bölümüne başvurabilmektedir. (8)

Yumurtalık Kisti Nedir?

Yumurtalık kisti, yumurtalıklarda gelişen çevresi ince bir zarla kaplı olan, içi sıvı ile dolu bir oluşumdur. Birden fazla sayıda oluşma riski bulunan yumurtalık kistinin boyutu küçük bir bezelye kadar olabileceği gibi büyük bir portakal kadar da olabilmektedir. (9)

Yumurtalık kisti nedir? Daha ayrıntılı konumuzu inceleyebilirsiniz

Yumurtalık Kisti Belirtileri

Yumurtalık kisti nasıl anlaşılır? Eğer yumurtalık kisti küçükse genellikle herhangi bir belirtiye neden olmamaktadır. Diğer yandan, kistin hangi tip olduğu da önem kazanmaktadır. Kist daha büyük bir boyuta ulaştığında ise oluşabilecek belirtiler arasında pelvik ağrı, alt karın bölgesinde şişkinlik, cinsel ilişki sırasında ağrı ve ağrılı regl dönemleri bulunmaktadır. (10)

Yumurtalık kisti belirtileri hakkında geniş makalemize buradan ulaşabilirsiniz

Yumurtalık Kisti Nedenleri

Yumurtalık kisti neden olur? Yumurtalık kistleri hormonal problemler, endometriozis (çikolata kisti), polikistik over sendromu, hamilelik ve şiddetli pelvik enfeksiyonların sonucunda gelişebilmektedir. (11)

Yumurtalık kisti nedenleri kapsamlı konumuzu inceleyebilirsiniz

Источник: https://www.acil.net/yumurtalik-kisti-tedavisi/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.