Miyop ve Hipermetroplarda Lazer Ameliyatı

Lazer ile Miyop Tedavisi Uygulamaları Nasıl Yapılmalıdır?

Miyop ve Hipermetroplarda Lazer Ameliyatı

Lazer ile göz sorunlarının ortadan kaldırılması adına yapılacak olan işlemler oldukça sağlıklı ve başarılı sonuçların elde edilmesini sağlar. Bu tedavide cerrahın tecrübesi çok önemlidir.

Lazer ile Miyop Tedavisi Uygulamaları Aşamaları

Lazer uygulaması ile miyop, hipermetrop ve astigmat tarzında göz sorunları kolay ve güvenilir şekilde tedavi edilmektedir. Miyop lazer tedavisi uygulaması ile aydınlık görüş retina içine doğru ışık odaklanacak şekilde göze ışık girmesini sağlamak için  korneayı yeniden şekillendirir.

Lazer ile yapılacak olan göz cerrahi işlemleri ağrısız olan bir uygulamadır. Lazer ile uygulama her iki göz içinde 15 dakika içinde tamamlanır. Göz doktoru korneada ince, resel bir kanat oluşturmak adına femtosaniye ya da mikrokeratom lazer adı verilen mekanik cerrahi aleti kullanılmaktadır.

Uzman cerrahlar lazer uygulaması işlemlerinde altta yatan korneada erişmek için menteşeli kapağı geri katlar ve bir excimer lazer kullanarak bazı kornea dokularını çıkarır. Yüksek düzeyde uzmanlaşmış olan lazer korneadan mikroskobik düzeyde dokuyu kaldırmak adına serin bir morötesi ışın demeti kullanmaktadır.

Bu sayede daha iyi görme için ışığını retinaya odaklar. Ecximer lazer ameliyatı aynı zamanda düzensiz olan korneanın düzgün bir şekle girmesini sağlayarak astigmatı düzenler. Lazer ameliyatı ile korneayı yeniden şekillendirdikten sonra flep kornea dokusunun alınmış olduğu bölgeyi kaplayan yerlerine geri yatırılır.

Ardından korneanın doğal bir şekilde iyileşmesi sağlanır. Lazer göz cerrahi işlemleri sadece topikal anestezik damlaları gerektirir. Bandaj ya da dikiş gerekmemektedir.

Tedavi Öncesi ve Ameliyat

Lazerle miyop tedavisi öncesinde uzman doktorlar göz sağlığı ile alakalı ve hastalığı ile alakalı detaylı bir muayene yapar. Korneanın şekli, yapısı, boyutu ve diğer göz hastalıkları konusunda detaylara bakılır. Lazer ameliyatı için uygun aday olunup olunmadığı da bu muayene esnasında belirlenir.

Miyop sorunu olanlar için ameliyat başlamadan önce uygulama esnasında oluşabilecek olan sıkıntıların önüne geçmek adına uyuşturma özelliği bulunan göz damlası uygulanır. Hatta uzmanlar ameliyat olanlar rahatlasın diye bazı ilaçlar bile verebilir.

Göz lazerin altına yerleştirilir ve göz kapaklarını açık tutmak için kapak spekulumu ismi verilen bir alet kullanılır. Doktor korneayı işaretlemek için bir mürekkep markörü kullanımı yapar. Gözün hareketlerini önlemek, temas kaybın önüne geçmek ve kapağın kalitesini etkilememek adına emme halkası uygulaması yapılır.

Korneal flep oluşturulmasından sonra cerrah excimer lazeri ayarlamak için bir bilgisayar kullanımına geçer. Lazer, korneaya ışık puanı gönderirken, gözün bir mikroskopta izlerken kısa bir süre hastanın hedef ışığına bakmasını ister.  Bundan sonra lazer ışığı desteği ile korneayı ağrısı bir şekilde yeniden şekillendirme yapar.

Bu uygulamada hasta göz üzerinde hafif düzeyde baskı hissedebilir. Riskleri oldukça az olan ameliyat işlemi genelde 10 dakika içinde tamamlanır.

Lazer ile miyop ameliyatları seçilecek olan hastaneye göre değişkenlik gösterir. Bu tarz ameliyatlarda hastanenin kalitesi, uzmanın tecrübesi ve kullanılacak olan aletler fiyat konusunda etkilidir. Ameliyatı yapacak olan uzmanın araştırılarak seçilmesi çok önemlidir.

İyileşme süreci

Lazer ile cerrahi uygulamalar tamamlandıktan sonra cerrahlar hastalarının belli bir süre hastanede dinlenmesini ister. Dinlenme esnasında kaşıntı ve yanma sorunu meydana gelebilir. Hastanın belli bir süre hastanede dinlenmesinden sonra refakatçi eşliğinde eve gitmesi gerekir.

Miyop lazer ameliyatı sonrası araç kullanılmaması gerekir. İyileşme sürecinde bulanık görüşe sahip olunabilir. Yalnız bulanık görüş ertesi gün belli bir düzeyde düzelmelidir. Bulanıklık sorunlarının birkaç gün içinde düzelmesi gerekir. Nadir durumlarda bulanıklık sorunları birkaç haftayı bulabilir.

Lazer miyop ameliyatı olan kişilerin çoğunda bulanık görme sorunu kısa süre içinde ortadan kalkar. Uygulama sonrasında 1 hafta boyunca yorucu egzersizlerden uzak durmak gerekir. Çünkü bu göz travmatize edebilir ve iyileşmeyi etkileyebilir.

Genel olarak ameliyattan bir gün sonra göz doktor veya lazer cerrahı görmeye geri gidilmesi gerekir. Gidilecek olan ilk muayenede kontakt lens ya da gözlük kullanımı yapılır. Bu sayede araç kullanımı da daha rahat yapar. Yapılacak olan herhangi bir ameliyatta olduğu gibi daima doktorun talimatlarını takip etmek gerekir.

Reçete edilen ilaçların tamamı düzenli ve aksatılmadan kullanılması gerekir. Ayriyeten gözleri ovuşturmaktan kesinlikle kaçınmak gerekir. Bu sayede daha sağlıklı bir yaşama adım atmak mümkün hale gelir.

Kaynaklar

(1 votes, average: 5,00 5)
Loading…

Источник: https://gozebak.com/miyop-lazer-tedavisi.html

Lazerle Göz Çizdirme, Lazerle miyop, hipermetrop ve astigmat tedavisi

Miyop ve Hipermetroplarda Lazer Ameliyatı

Göz hastalıklarının tedavisinde uzun yıllardır lazer teknolojisi kullanılmaktadır. Sıklıkla lazerle gözlükten kurtulma veya göz çizdirme olarak adlandırılan operasyonlar ekzimer lazer kullanılarak yapılan lazer göz ameliyatlarıdır.

Göz hastalıklarının tedavisinde uzun yıllardır lazer teknolojisi kullanılmaktadır. Sıklıkla lazerle gözlükten kurtulma veya göz çizdirme olarak adlandırılan operasyonlar ekzimer lazer kullanılarak yapılan lazer göz ameliyatlarıdır.

1.LASIK ( Laser Assisted in-Situ Keratomileusis)

Günümüzde miyop, hipermetrop ve astiğmat tedavisinde en fazla tercih edilen lazer göz ameliyatı lasik yöntemidir. flap oluşturma ve ekzimer lazer ile korneayı şekillendirme aşamalarından oluşur.

Korneanın önündeki doku femtosecond lazerle katman halinde (flap) kaldırılır daha sonra ekzimer lazer ile şekillendirme işlemi uygulanır ve işlemden sonra kaldırılan flap yerine yapıştırılır.

Bu flap, korneadaki vakum özelliği sayesinde yerine güzelce yapışır.

2.PRK ( Photorefractive keratomileusis)

Flap kaldırmaksızın ekzimer lazer ile göz şekillendirme işleminden oluşur. Daha çok kornea kalınlığı belli bir seviyenin altında olanveya kornea yapısında düzensizlik bulunan hastalara uygulanır.

LASİK tekniği bulunmadan önce en fazla uygulanan lazer göz ameliyatı çeşididir. Güvenirliliği ve etkinliği miyop ve astiğmatta lasik ile aynı hipermetrop tedavisinde ise LASİK’ten düşüktür.

Daha basit ve ameliyatın kısa sürmesi avantajları, ağrı ve iyileşmenin uzun sürmesi dezavantajlarıdır.

3.Lasek (Laser Epitelyal Keratomileusis)

PRK yönteminin teknik olarak modifiye edilmiş şeklidir. Korneası ince ve kornea yüzey düzensizliği olduğu için LASİK ameliyatına uygun olmayan hastalara uygulanır. PRK ya bir üstünlüğü kanıtlanamamıştır.

HERKESE EKZİMER LAZER UYGULANABİLİR Mİ?

Herkese lazer göz ameliyatı uygulanamaz. Ekzimer lazer olmak isteyen hastaların öncelikle çok detaylı bir göz muayenesinden geçmesi gerekir. Göz numaraları, damlasız ve damlalı ölçümlerle hassas olarak tespit edilir. Daha sonra korneal topografi ile detaylı kornea haritası çıkartılır.

Bu muayene ve tetkiklerin sonucunda ekzimer lazer konusunda uzmanlaşmış hekimler tarafından ekzimer lazere uygun olup olmadığı kararı verilir.

Detaylı göz muayenesi ile ekzimer lazere uygun olan 18-50 yaş arası hastalardaki 10 dereceye kadar miyop, 6 dereceye kadar hipermetrop ve astigmat tedavi edilebilir.

KİMLERE EKZİMER LAZER UYGULANMAZ?

Korneanın incelmesi ve dikleşmesiyle oluşan keratakonus hastalığı eğer ilerliyorsa, korneada topoğrafi ile saptanan yapısal bozukluk varsa, kornea kalınlığı LASİK ve PRK yapma limitinin altında ise, şiddetli göz kuruluğu var ise, diabet ve romatizmal hastalığı olanlara, hamile ve emzirme dönemindeki bayanlara, gözünde katarakt, glokom, enfeksiyon gibi rahatsızlıkları olan hastalara ekzimer lazer tedavisi uygulanamaz.

EKZİMER LAZER UYGULAMASINI KİMLER YAPABİLİR?

Hekimin tecrübesi ve kullanılan cihazın kalitesi, ameliyatın başarısını doğrudan etkiler. Ekzimer lazer konusunda deneyimli ve tecrübeli bir hekim tarafından son teknoloji cihazlarla uygulanan ekzimer lazer ameliyatında başarı şansı çok yüksektir.

EKZİMER LAZER RİSKLERİ NELERDİR?

Günümüzde en fazla uygulanan ameliyatlardan birisi olan lazer göz ameliyatı bir tür cerrahi bir yöntem gibi düşünülebilir. Bu nedenle tüm ameliyatlarda risk olduğu gibi bu tedavide de birtakım riskler bulunmaktadır.

Lazer göz ameliyatı göze uygulanan bir müdahale olduğu için gözün mikrop kapma riski bulunur. Bu durum çok nadir görülmektedir. Lazer ile göz tedavisi sonrasında doktorun verdiği antibiyotikli damlaların düzenli kullanılması ile bu risk en aza indirgenir.

Özellikle LASİK ameliyatında flap oluşturma aşamasında flap’in delinme, yırtılma, tamamen kopma gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Son teknoloji femtosaniye lazer cihazları ile flap oluştururken bu riskler yok denecek kadar azdır.

Lazer ile göz tedavisinde ektazi adı verilen bir durum olabilir. Ektazi korneanın öne doğru bombeleşmesi ve incelmesi durumudur.

Ektazi, çok genç yaştaki, yüksek numarası olan hastaların ekzimer lazer tedavisi sonrası daha sık görülen bir durumdur. Bu sebeple ameliyat öncesi hastaların lazer göz ameliyatına uygunluğunun saptanması büyük önem taşır.

18 yaş altı göz numaralarında ilerleme devam eden ve çok yüksek numaralara sahip hastalar ekzimer lazer için uygun aday değillerdir.

LAZER GÖZ AMELİYATI İLE GÖZLÜKTEN KURTULMAK MÜMKÜN MÜ?

Detaylı göz muayenesi ve tetkikler sonuncunda gözünün ekzimer lazere uygun olduğu saptanan hastalara doğru hekim tarafından gelişmiş cihazlarla uygulan lazer göz ameliyatı ile gözlükten kurtulmak mümkündür.

İlgili Patolojiler

Источник: https://hastane.etu.edu.tr/operations/lazer-goz-ameliyati

Excimer Lazer ile Miyop Astigmat ve Hipermetrop Tedavisi Mümkün

Miyop ve Hipermetroplarda Lazer Ameliyatı

Excimer lazer tedavisi, argon- florid gaz karışımının elektrikle uyarılmasıyla edinilen 193 nm dalga boyundaki UV lazerin tedavi amaçlı kullanılmasıdır. Miyop, astigmat ve hipermetrop göz hastalıklarında kullanılan ve kısa sürede olumlu katkı sağlayan br tedavi biçimidir.

Excimer Laser Nedir?

Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde uygulanan tedavi yöntemi olarak Excimer Lazer, görme bozukluklarının giderilmesinde oldukça etkilidir. Gözün şeffaf tabakasına uygulanan yöntem, bilgisayar programlarıyla dizayn edilmektedir.

Korneanın yeniden şekillendirilmesi sayesinde, doğru odaklanma ve net biçimde görebilme fonksiyonu kazandırılır. Kolay bir uygulama olup, sadece profesyonelleri tarafından yapılması gereklidir.

Gözdeki kırma kusurlarının giderilmesinde uygulanan ve tüm dünyada en popüler yöntemlerden olan Excimer Laser, kontak lenslerden, gözlüklerden kurtulmanın en ideal yöntemlerinden biridir.

Bir kornea tedavisi olarak uygulanmaktadır. Excimer laser, damla anestezi yöntemiyle uygulanan kolay bir ameliyattır. Damarsız kısma yani korneaya uygulandığı için uygulama sırasında herhangi bir kanama görülmez.

Excimer Lazer Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Ağrısız ve acısız bir tedavi yöntemi olarak son derce pratik bir uygulamadır. Excimer lazer ameliyatları maksimum 15 dakika sürmektedir. Her iki gözün tedavisi bu sürede tamamlanmaktadır.

Tedavi öncesinde lens kullanan kişilerin, 1 ila 3 hafta önce lens kullanımını bırakmaları gereklidir.

Yumuşak lenslerde 1 hafta, sert lenslerde 3 hafta önce bırakılarak, ameliyata hazırlık yapılabilir.

Excimer Lazer işlemi, korneanın epitel tabakası altındaki stroma tabakasına uygulanmaktadır. Farklı yöntemler kullanılarak erişilen bu tabaka, Excimer tedavi uygulamalarını belirlemektedir;

Excimer Laser yönteminde epitel tabakasının, spatül veya alkol ile uzaklaştırılması ve alt ksımda yer alan stroma tabakasına erişim yöntemidir. Tabakaya erişimde uzaklaştırma işlemi PRK ile yapılamayan durumlarda, No-Touch metodu kullanılır.

No- Touch yöntemiyle yapılan uygulamalarda, birkaç gün içerisinde epitel doku yenilenmektedir. Operasyon sırasında ağrı ve acı hissedilmemektedir. Net görüş birkaç ay içinde sağlanmaktadır.

Excimer Laser Lasık uygulamasında; kornea tabakada bir kapak oluşturulur. Flap adı verilen bu kapak, laser işleminin kolay şekilde yapılmasını sağlar. Bıçak kullanmadan femtosaniye lazerle yapılan bir uygulamadır. Bu yöntemle kaldırılan kornea yapınun alt dokusuna yeniden şekillendirme uygulaması yapılır.

iLasik veya Femto- lasik olarak nitelendirilen bu yöntemde; bilgisayar kontrollü sistem uygulanır. Kornea tabaka laser ile kaldırılarak alt kısımda görme şekillendirmesi yapılır. Mekanik müdahale yapılmadan uygulanan Excimer iLasik uygulamasında, kornea haritası çıkarılarak, şahsa özel laser uygulaması yapılır. En çok tercih edilen Excimer uygulamasıdır.

Excimer Laser Tedavisi Sonrası

Ameliyat sonrası birkaç hafta göz kurluğu, batma hissi oluşmakta ancak verilen göz damlaları ile göz yapısı rahatlatılmaktadır. Özellikle LASIK uygulamasında epitel doku soyulmadan uygulama yapıldığı için ameliyat sonrası rahatsızlık fazla görülmez. Ağrı, kuruluk ya da batma an az seviyededir.

Görme işlevi ve görmede netlik kazanımı birkaç hafta içinde sağlanmaktadır. Hastaların göz yapıları ve görme işlevlerine, oranlarına göre belirlenen Excimer laser tedavisi, uygulamadan kısa bir süre sonra göz kuruluğuna neden olabilmektedir. Ancak verilen damlalar ile suni göz yaşı sağlanmakta ve göz kuruluğu giderilmektedir.

Excimer Laser Tedavisini Kimler Yaptırabilir?

Hastaların görme bozukluklarına bağlı olarak yapılan laser tedavilerinde; miyoplarda -10 derece, hipermetroplarda +6 dereceye kadar başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Yine astigmat sorunu olan kişilerde 6 dereceye kadar ameliyat yapılmaktadır. Excimer lazer tedavisi kadın, erkek tüm hastalara uygulanabilir. Genel ameliyat yaşı olarak 18 yaş üzeri herkese uygulanabilir.

Ancak gerekli durumlarda 18 yaş öncesinde de yapılmaktadır.

Glokom veya keratokonus hastalığı olan kişiler, diyabet hasatları ve sistemik hastalıkları olan kişilere uygulanmamaktadır. Gebeler ve loğusalara da uygulanmamaktadır.

Excimer Laser Tedavi Özellikleri

Korneaya direkt olarak uygulanan yöntem; kısa, kolay ve kanamasızdır. Ayrıca;

 • Uygulama ile retina zarar görmez.
 • Görme işlevlerinde yüksek oranlarda başarı sağlar.
 • Tek sefer uygulanan Excimer Laser, yeniden tekrarlanma gerektirmeyen bir uygulamadır.
 • Excimer Laser, diğer göz tedavilerine (örn; katarakt) engel oluşturmaz.
 • FDA tarafından onaylanmış ve tüm dünyada güvenilir şekilde uygulanan bir laser yöntemidir.
 • Ameliyat sonrası kişiler, ertesi gün günlük aktivitelerine dönebilirler.
 • İlk birkaç hafta havuza girilmemesi ve göz makyajı yapılmaması önerilmektedir.

Ağrı, sızı olmayan ve 10- 15 dakikada uygulanan yenilen şekillendirme işlemidir. Kornea haritası ile görmede netlik kazandıran profesyonel uygulamalardan biridir.

Daha ayrıntılı bilgi için TIKLAYIN

Instagram sayfamız için TIKLAYIN

Источник: https://duzeygozmerkezi.com.tr/excimer-lazer-tedavisi/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.