Miyop ve Hipermetropların Lazer Tedavisi

Hipermetropi

Miyop ve Hipermetropların Lazer Tedavisi

İnsanın çevresini algılayabilmesi, diğer insanları görerek iletişim kurabilmesi, karşısına çıkacak tehlerden korunabilmesi ve hayatını rahatça sürdürebilmesi için ilk ve en önemli duyu organı gözleridir.

Göz sağlığı bebeklikten itibaren düzenli olarak takip edilmeli, olası sorunlar ortaya çıkmadan ve mevcut sorunlar da vakit kaybetmeden tedavi edilmelidir. Tedavi edilmeyen göz hastalıkları, ilerleyen zamanlarda kronik hastalıklara sebep olabilirler.

Çocukluk çağında tedavi edilmeyen görme kusurları, çocukların çevrelerine adapte olmalarında, ruhsal sağlıklarında ve okul başarılarında olumsuz etkiler yapar.

Günümüzde tıp alanında edinilen bilgiler ışığında ve kullanılan gelişmiş teknolojiler sayesinde, tüm göz kusurlarının tedavisinde çok iyi sonuçlar alınmaktadır. Tüm hastalıklarda olduğu gibi göz hastalıklarında erken teşhis ve uygun tedaviler uygulanması hayat kurtarır.

Basit bir tanımlama yapmamız gerekirse göz, sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabaka olmak üzere 3 kısımdan meydana gelir. Sert tabaka göze gelen ışığın ilk kırıldığı yerdir ve saydam tabaka da korneayı oluşturur. Dış dünyadan gelen ışık ilk kez burada kırıldığı için gözün iç kısımları korunmuş olur. Damar tabaka ise, göz bebeği, iris ve göz merceğinin bulunduğu kısımdır.

Görme sinirlerinin bulunduğu ağ tabakada ise, göz merceğinden gelen ışınların, cisimlerin ters olarak görüntüsünün oluştuğu sarı benek ve bu görüntüyü beyne ulaştıran sinirlerin bulunduğu kör nokta bulunur. İnsan gözü bir fotoğraf makinesi gibidir. 17 cm.’den itibaren sonsuza kadar odaklanabilir.

Gözün, cisimleri net olarak görebildiği en uzak noktayla en yakın nokta arasındaki mesafeye, uyum aralığı denir. 

Kısaca hipermetropi, yakındaki cisimleri net olarak görememe durumudur. gözünde hipermetropi olan kişilere de hipermetrop denir. Sağlıklı bir göz, uyum aralığındaki görüntüleri odaklamak yani net bir biçimde görebilmek için, merceğin şeklini değiştirme kabiliyetine sahiptir.

Yakındaki bir cisme bakarken merceğin kalınlığı artar, uzaktaki bir cisme bakarken ise kalınlık azalır. Böylece bakılan cisimden yansıyan ışık mercekte kırıldıktan sonra ağ tabakanın üstünde odaklanır. Hipermetrop olan bir gözde ise, göz yuvarlağının ön-arka çapı olması gerekenden kısadır.

Bu yüzden, cisimlerden yansıyan ışınlar mercekte kırıldıktan sonra ağ tabakanın üstünde değil, daha arkadaki bir noktada birleşirler. Eğimini artırması ve kalınlaşması gereken mercek bunu yapamaz ve bu yüzden yakındaki cisimler net olarak görülemezler. Örneğin hipermetrop kişiler kitap okuyabilmek için kitabı gözlerinden uzaklaştırmak zorunda kalırlar.

Bu da, merceğin şekil değiştirmesini sağlayan kirpiksi kasın hep gergin kalmasına, tam olarak gevşeyememesine sebep olur ve baş ağrısı gibi şikayetleri ortaya çıkar. Hipermetropluk küçük çocuklarda göz tembelliğine ve buna bağlı olarak gelişen şaşılığa sebep olabilir. Erken teşhis ve uygun camlarla tedavi edildiğinde şaşılık ortadan kalkar.

Yakın mesafeye uzun süre bakmayı gerektiren işlerde, göz çevresinde ve başta ağrı, göz yorulması, bulanık görme, dikkat dağınıklığı gibi şikayetler ortaya çıkar.

Gözün yapısına bağlı olarak doğuştan gelen hipermetropiler çoğunlukla genetik faktörlere bağlıdır. Annesi ya da babasında erken yaşlarda teşhis edilmiş hipermetropi sorunu olan çocuklar da hipermetrop olabilirler. Fakat bu bir kural değildir. Anne babasında hipermetropi olmayan çocuklarda da, doğuştan hipermetropi gelişebilir.

Gözün gelen ışığı kırma gücünün yetersiz olması, hipermetropi oluşumundaki en önemli sebeptir. Gözün olması gerekenden küçük olması, kırma gücünün yetersiz olmasına sebep olabilir. Kırma gücü yetersiz ve gözdeki hipermetropi seviyesi de yüksekse, kişi sadece yakını değil, uzağı görmekte de sıkıntı yaşar.

Sorun sadece yakını görmekte yaşanıyorsa, uygun camlı bir gözlükle bu görme kusuru giderilebilir.

Gözün yapısıyla ilgili bir sorun yoksa, yakını görme şikayetleri 40’lı yaşlarda doğal olarak başlar. Yaşın ilerlemesiyle uyum aralığı daha da artar. Yakındaki cisimleri rahat görmek için kullanılan gözlükler de zaman içinde hipermetropi seviyesini artırır.

Çünkü göz, yakını görmek için efor sarf etmeyi bırakır, bu işi gözlük üstlenir ve göz giderek tembelleşir. Fakat bir yerden sonra gözlük kullanmak kaçınılmazdır.

Bu da hipermetropi seviyesinin artmasından ve daha büyük numaralı gözlük kullanmaktan başka bir şeye sebep olmaz.

Hipermetrop Tedavisi

Kırma kusurlarının ortadan kaldırılması için tercih edilen en yaygın yöntem, gözlük kullanımıdır.

Göz merceğin hiç olmayan ya da yaşla birlikte azalan ışığı kırma fonksiyonu, ışığın retinada toplanmasını sağlayan ve gözün kırma gücünü artıran ince kenarlı, dışbükey merceklerle yerine getirilir.

Burada unutulmaması gereken, gözlüğün hipermetropiyi iyileştirme gibi bir fonksiyonu olmadığıdır. Gözlük sadece, göz merceği kusurundan kaynaklanan yakını görememe sorununu ortadan kaldırır fakat hipermetropiyi iyileştirmez.

Yine aynı özelliklere sahip, dışbükey kontak lensler de kırma kusurunu düzeltmek için kullanılabilir. Lensler de gözlük gibi, sadece görme kusurunu ortadan kaldırır, hipermetropiyi tedavi etmezler.

Lazer

Miyop ve astigmat gibi gözün ışığı kırma kusurlarında lazer tedavisi uygulanmakta ve çok iyi sonuçlar alınarak hastalar gözlük ya da lens kullanmadan sağlıklı görüşe sahip olabilmektedirler. Fakat henüz hipermetropinin tedavisindeki lazer tedavisi sonuçları, istenen düzeyde değildir.

Özellikle ileri derecede hipermetropi hastalarında lazer tedavisi, miyopi tedavisi kadar iyi sonuçlar vermez.

Göz hastalıklarında kornea üzerinde uygulanan lazer destekli cerrahi işlemler; Fotorefraktif Keratektomi (PRK), Lazer eşlikli in Situ Keratomileusis (LASİK) ve Kondüktif Keratoplasti (Conductive keratoplasty) olarak sayılabilir.

Gözlük ve kontak lens kullanımıyla net bir görüntü sağlanabileceği gibi yukarıda sayılan Excimer Lazer yöntemleriyle hipermetropi tedavi edilebilir. Lazerle tedavi için hastanın bazı şartlara sahip olması gerekir. Bunlar;

 • 18 yaşından büyük olmak,
 • Göz numarası hipermetroplarda 4 numaraya kadar olmak. Bazı özel durumlarda 6 numaraya kadar çıkabilir.
 • Son 1 yıl içerisinde göz numaraları değişmemiş veya çok az değişmiş olmak,
 • Gözlerde keratokonus, retina ve benzeri başka bir hastalık bulunmamak,
 • Diyabet ya da romatizma gibi kronik hastalıklara sahibi olmamaktır.

Lazer tedavisine karar vermeden önce mutlaka pek çok tetkik yapılarak, hastanın ve gözün durumunun tedaviye uygun olup olmadığına bakılır. Lazer ameliyatı ile tedavi için hekime başvuran hastaların ancak yarısı bu yöntem için uygun bulunmaktadır.

Fakik Lens Uygulaması

Lazer cerrahisi için uygun olmayan gözlerde, Fakik lens denen göz içi mercek cerrahileri uygulanabilir. Göz merceğinin ön tarafına yerleştirilen yapay mercek sayesinde, gözlük kullanma ihtiyacı ortadan kalkar. Kontak lensler gibi özel bakım ve gün içinde çıkarıp yeniden takmayı gerektirmez.

Hasta tarafından varlığı hissedilmez ve hayat boyu güvenli bir şekilde gözde kalabilir. İlk kez 1977 yılında geliştirilen Fakik lensler günümüzde çok daha gelişmiş ve hem uygulaması kolaylaşmış hem de sağladığı fayda artırılmıştır.

Diğer lazer uygulamalarıyla kıyaslandığında, çok daha etkili, güvenli ve sağlıklı bir yöntemdir.

Hipermetropi Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Küçük çocuklarda hipermetropi, mutlaka erken teşhis ve tedavi edilmesi gereken bir görme kusurudur. Teşhiste geç kalındığı durumlarda göz tembelliği ortaya çıkar.

Derdini anlatamayacak kadar küçük olan çocuklarda göz hareketleri ve genel davranışlar çok dikkatli takip edilmelidir. Herhangi bir sorun fark edilmese bile çocukların 2 yaşından itibaren düzenli göz muayeneleri yapılmalıdır.

Ailede bilinen bir göz hastalığı, anne-babada yüksek derecede göz bozukluğu varsa, bu muayeneler daha erken yaşlarda başlamalıdır.

Источник: https://evdesifa.com/hipermetropi/

Lazer Tedavisi Yapılan Göz Hastalıkları – Sağlık Ocağım .NET

Miyop ve Hipermetropların Lazer Tedavisi

Lazer teknolojisi, göz hastalıkları tedavisinde uzun yıllardır uygulanmaktadır. Farklı göz hastalıkları için farklı lazer yöntemleri vardır. Halk arasında gözlükten kurtulma ameliyatı ya da göz çizdirme olarak bilinen operasyonlar excimer lazer kullanılarak yapılan ameliyatlardır.

Lazer tıp dünyasının pek çok alanında olduğu gibi göz hastalıkları tedavisinde de başarılı sonuçlar vermektedir. 5-10 dakikalık bir lazer operasyonu ile gözlük ve lenslerden kurtulmak mümkün olabilmektedir. 10 derecelik miyoplar, 6 derecelik astigmat, 6 derecelik hipermetroplar lazer tedavisi ile tamamen iyileşebilmektedir.

Lazer ameliyatı 18 yaşını doldurmuş, son iki senede 0.50 dereceden fazla göz kusuru değişmemiş, kornea dokusu kalınlığı yeterli olan hastalarda uygulanabilir.

Lazer tedavisi yapılan göz hastalıkları

Miyop (uzağı görememe) : En sık görülen kırılma kusurudur ve uzağı görme bozulmuştur. Yüksek dereceli miyoplarda yakın görmede etkilenmiştir. Nedeni, gelen görüntünün göz arkasındaki retina tabakasının önünde odaklanmasıdır. Miyop gençlerde daha sık görülür. İlk belirtisi gözleri kısarak bakmaktır.

Hipermetrop (yakını görememe) : Yakın görme bozulmuştur ve yüksek dereceli hipermetroplar da uzak görmede etkilenebilir. Nedeni, gelen görüntünün retina tabakasının arkasında odaklanmasıdır. Yakını görememe çocuklarda ve ileri yaşlarda daha sık görülen bir göz sorunudur.

Astigmat (çarpık görme) : Cisimler çarpık ya da iç içe geçmiş gibi görünür. Öndeki şeffaf tabakanın düzgünlüğünün bozulmasına bağlı olarak görüntü birkaç odağa birden düşer. Bu rahatsızlıkta uzak ve yakın görme çarpık algılanır. Astigmat bulunan hastalarda miyop ve hipermetrop sorunu da bulunmaktadır.

Presbiyopsi (yaşlı göz) : 40 yaşın üzerinde yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan görememe sorunudur. Bu sorun ile birlikte yaşın ilerlemesi sonucu yakını görememe problemi de artar. Bu durum göz merceğinin esnekliğini kaybetmesi nedeni ile gelişir. Presbiyopsi, hipermetrop olan kişilerde daha erken yaşlarda ortaya çıkar.

Katarakt : Göz bebeğinin arkasındaki doğal merceğin görme kapasitesini düşürecek derecede şeffaflığını yitirerek bulanıklaşması dır. Kataraktın en önemli sebebi yaşlanma dır.

Katarakt, genellikle 60 yaş üzeri insanlarda görülse de doğuştan kataraktlı bebekler ve orta yaşlarda da görülen kataraktlı hastalar da vardır.

Katarakt bulanık görme, çift görme, perdeli görme, geceleri zor görme, ışık saçılmaları ve sık sık gözlük numarası değiştirme ihtiyacı gibi şikayetlere neden olur.

Günümüzde, presbiyopsi dışındaki kırılma kusurları excimer lazer ile tedavi edilebilmektedir. Bu yöntemler PRK, bıçaklı LASIK, LASEK, wavefront, lazer bıçaklı LASIK ve Epi-LASIK olarak bilinen lazer yöntemlerinin ortak noktası, excimer lazer tedavisinin kullanılmasıdır.

Göz hastalıklarında uygulanan lazer yöntemleri

Göz hastalıkları ve lazer tedavisi

PRK lazer tedavisi nedir : PRK lazer tedavisi günümüzde çok fazla tercih edilmeyen eski bir yöntemdir. Bu işlem sırasında gözün en arka kısmındaki şeffaf tabaka damla ile uyuşturulur ve en dışındaki epitelyum zarı kazınarak atılır. Bundan sonra excimer lazer uygulanarak kırılma kusuru düzeltilir. İşlem sonrası 3-5 gün gözde ağrı, batma, sulanma ve bulanık görme gibi sorunlar olabilir. Net görme 1-2 hafta arasında başlar.

LASIK lazer tedavisi nedir : LASIK lazer en sık tercih edilen yöntemdir. Korneadan keratom denilen otomatik bıçaklı bir teknik ile çok ince bir kapak kaldırılır ve altındaki kısma excimer lazer uygulanarak kırılma kusuru düzeltilir.

Sonrasında kapak yerine yerleştirilir. Bu işlem kısa süren ve ağrısı az olan bir işlemdir. Tedaviden hemen sonra hasta görmeye başlar ve ertesi gün görme netleşir. Göz yapısı uygun olan hastalarda LASIK yöntemi ile 8-10 derecelik miyop, 4-6 derecelik hipermetrop, 5 derecelik astigmat başarılı bir şekilde düzeltilebilir.

LASEK lazer tedavisi nedir : Kornea tabakası LASIK tedavisine uygun kalınlıkta olmayan hastalarda tercih edilen bir yöntemdir. LASIK tedavisinden farkı, korneadan kapak kaldırma işlemi yapmaya gerek duyulmamasıdır. LASEK tedavisinde kornea tabakası üzerinde bulunan epitelyum zarı özel bir solüsyon yardımı ile oyularak kenara çekilir.

Daha sonra excimer lazer uygulanır ve kırılma kusuru düzeltilir. İşlemden sonra iyileşmenin daha çabuk olması için geçici kontakt lens takılır. LASEK tedavisinden sonra 3-5 gün hafif ağrı sulanma, batma hissi, puslu görme, ışığa karşı hassasiyet gibi şikayetler görülebilir. İşlemden sonra görmede düzelme 1-2 haftaya kadar başlar.

Epi-LASIK lazer tedavisi nedir : Epi – LASIK tedavisi LASEK tedavisi ile benzerlik gösterir.

Kornea tabakasının epitelyum zarı, keratom adı verilen ve otomatik çalışan, ucunda sert plastik bulunan cihaz ile kaldırılır. Lazer uygulanır ve sonrasında zar tekrar yerine yerleştirilir.

LASEK tedavisine göre tedaviden sonra iyileşme daha hızlı, şikayetler daha az, işlemin başarısı daha yüksektir.

İntralase Femtosecond Lazer Keratom (Lazer bıçağı) tedavisi nedir : Lazer yöntemleri arasında oldukça gelişmiş bir teknolojidir ve LASIK tedavisi ile benzer özelliktedir. Fakat bu işlemde korneadan kapak kaldırma işlemi otomatik bıçak ile değil, lazer ile yapılır.

Bu sayede yapılan işlemin emniyeti en yüksek seviyeye çıkar ve tedavi sonrası görme kalitesi daha yüksek olur.

Bu tedavi sayesinde, şeffaf tabaka kalınlığı az olan veya tabaka çok düz olduğu için LASIK işlemi uygulanamayan hastaların tedavi şansı daha yüksek olur.

Yüksek dereceli miyop ve hipermetroplar da, karışık astigmat sorunu olanlarda ya da wavefront tedavisi yapılması gereken hastalarda lazer keratom tercih edilen bir yöntemdir.

Wavefront lazer tedavisi nedir : Excimer lazer teknolojisinin en gelişmiş yöntemidir. Standart lazer tedavisinde sadece göz bozuklukları düzeltilir iken, Wavefront tedavisi ile şeffaf tabaka (kornea tabakası), göz merceği ve gözün diğer kısımlarındaki ışık saçılma ölçümleri dikkate alınarak ”kişiye özel” tedavi uygulanabilmektedir.

Aberasyon olarak adlandırılan ışık saçılmalarını azaltmada, tedavi sonrasında daha kaliteli görmeyi sağlamada etkili bir yöntemdir.

Işık saçılmaları olan ve göz bebeği büyüklüğü olan, gece araç kullanmakta sıkıntısı olan hastalarda wavefront yardımlı excimer lazer tedavisi tercih edilen bir yöntemdir.

Bunların dışında normal lazer tedavisi olduğu halde ışık saçılmaları devam eden hastalarda da wavefront lazer yöntemi uygulanır.

Femtosaniye Lazer tedavisi nedir :Ayrıca son yıllarda katarakt cerrahisinde de lazer yardımı ile tedaviler uygulanmaktadır.

Femtosaniye Lazer teknolojisi sayesinde miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinden sonra katarakt cerrahisi de lazer yardımı ile tedavi yapılmaktadır.

Femtosaniye Lazer yöntemi ile katarakt ameliyatlarının en önemli aşaması olan yapay göz içi merceğinin yerleştirildiği yuva kusursuz bir şekilde hazırlanır.

Femtosaniye lazer teknolojisi – lazer ile katarakt tedavisi olarak tanımlanan Fako cerrahisinin en önemli aşamalarının kişiye özel ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayarak iyileşme sürecini kısaltmakta ve daha güvenli ameliyat yapılabilmesine yardımcı olmaktadır.

Excimer lazer tedavisi öncesi nelere dikkat edilir?

Gözde miyop, astigmat ya da hipermetrop dışında başka bir hastalık varlığı (katarakt, glokom ve diyabetik retinopati gibi), göz derecesinin ilerlemesinin durmuş olması gibi problemlerin olmaması gerekir.

İşlemden önce gerekli olan tüm muayene ve tetkiklerin (kornea topografisi, optik olarak ölçülmüş kornea kalınlığı, pakimetri, wavefront ölçümü, göz tansiyonu ölçümü, göz dibi muayene gibi) yapılmış olması ve çıkan sonuçların lazer tedavisine uygun olması gereklidir.

Göze uygulanacak tedavinin (PRK, standart LASIK, LASEK, Wavefront, Epi-LASIK gibi yöntemlerin) dikkatli bir şekilde belirlenmesi gerekir.

Excimer lazer tedavisinin riskleri var mıdır?

Lazer ile yapılan göz ameliyatı riskleri

Lazer ile göz hastalıkları güvenli bir şekilde tedavi edilmektedir. Lazer tedavisinde gözü kaybetme riski yoktur. Lazer tedavisi deneyimli bir doktor, iyi cihazlar ve iyi ekip ile yapıldığında son derece başarılı bir tedavidir.

Excimer lazer tedavisi dünya genelinde oldukça yaygın olarak uygulanan bir yöntemdir. Excimer lazer tedavisinde de her cerrahide olduğu gibi % 1’lik komplikasyon oluşabilir.Lazer tedavisi sonrası enfeksiyon riski vardır. Ancak doktorun önerdiği ilaçlar düzenli kullanıldığında bu risk azalır.

İyi yapılan bir lazer tedavisi sonrası görme kusuru bozukluğu tekrar oluşmadığı bilinmekle beraber, numaranın istenilen seviyeye düşmemesi gibi bir riski olabilir. Görme kusurunun tekrar geri gelmesi genellikle durmamış göze uygulanan tedavi sonrası ya da uygulanan tedavinin yeterli olmaması nedeni ile oluşur.

Lazer operasyonu sonrasında korneada yeterli direnç kalmamış ise kornea ektazisi gelişebilir. Kornea ektazisi, korneanın fazla dikleşmesi anlamına gelir. Tüm lazer operasyonlarında korneanın yeterli direncini koruması için korneanın arka kısmında en az 300 mikronluk güvenli kalınlık bırakılmalıdır. Ektazi gelişen hastalarda düzeltme amaçlı tekrar operasyon yapılır.

Lazer ile yapılan göz ameliyatının iyileşme süresi

Lazer tedavisinin en önemli avantajlarından biri iyileşmenin hızlı olmasıdır. Lazer ile yapılan göz ameliyatının ertesi günü hasta günlük yaşamına geri dönebilmektedir.

Diğer avantajlarından biri de ağrısız bir yöntem olmasıdır. Lazer tedavisinden sonra görmenin geri gelmesi daha erken olur. Lazer tedavisi uygulanan hasta 1-2 hafta sonra denize, havuza girebilir.

Yine lazer ile göz ameliyatı sonrası 1-2 hafta geçtikten sonra makyaj yapılabilir.

Lazer ile yapılan göz ameliyatlarının fiyatları neden farklı?

Tıbbi uygulamalarda da rekabet ortamı vardır ve bu nedenle bu tür tedavi yöntemleri bir endüstri gibi yansımaktadır. Bu duruma bağlı olarak yatırımlar yapılır ve fiyatlarda oynamalar olur. Lazer ile göz hastalıklarının tedavisinde uygulamanın fiyatına göre karar vermek hasta açısından zordur.

Bu tedavilerde normalin çok altında fiyata tedavi uygulanır ise bu durumda tedavinin kalitesinde de düşüklük olduğunu düşündürebilir. Çünkü maliyetin altında tedavi uygulanıyor ise mutlaka başka bir şeylerden kısıtlama yapılır.

Lazer ile yapılan göz ameliyatı sonrası tekrar bir problem gelişir ise bazen bu durumun telafisi imkansız olabilmektedir. Bu nedenle bu tür ameliyatlarda tedavinin fiyatından ziyade, tedavinin kalitesine, kullanılan aletlerin kalitesine ve doktorun deneyimine güvenebilmek önemlidir.

Göz hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

Источник: https://www.saglikocagim.net/lazer-tedavisi-yaplan-goz-hastalklar/

Miyop ve Hipermetrop Hastalıkları Hangi Açıdan Farklıdır?

Miyop ve Hipermetropların Lazer Tedavisi

Hipermetrop ve miyop sorunu insanlar arasında sık şekilde gözlemlenen göz hastalıkları içinde yer alır. Bu sorunlardan kurtulmak adına kişilerin mutlaka uzman hekim ilen görüşmesi gerekir.

Miyop ve Hipermetrop Hastalıkları Nedir?

Miyop hipermetrop yani bu iki görme sorunu ışığın retinaya tam olarak odaklanamaması sorunudur. Hem miyop hem hipermetrop bir kişi aynı anda nadir şekilde meydana gelir.

Olması gereken 20-20 vizyonu aslında mükemmel olan vizyonu ima etmemektedir. Normal görme anlamına gelen bir değerdir.

Göz aslında retinaya tam ışık odaklı meydana geldiği zaman kişiler göz testinde 20-20’den daha iyi sonuçlara ulaşabilir. 

İnsanlarda miyop;

Miyop insanlarda sık rastlanan bir sorun olarak karşımıza çıkar. Miyop kısaca uzağı görememe ya da bulanık görme olarak da tabir edilebilir. Görme düzeylerine göre bulanıklık sorunu değişir.

Bunun nedeni de gözde bulunan merceğin kırma kusuruna sahip olunmasıdır. Miyop hastalıkları sonucu kırma kusuru kişide ışığın doğru olan noktaya ulaşmasının önüne geçer ve bulanıklığa neden olur.

Anne ve babası miyop hastalıkları yüzünden muzdarip olan çocuklarda da miyop bulunur.

İnsanlarda hipermetrop;

Hipermetrop yakını görememe hastalıkları arasında bulunan bir sorundur. Kişide hipermetrop olması 1 metreden kısa mesafelerin bulanık görüldüğü anlamına gelir. Hipermetrop kalıtsal olarak nadir şekilde ortaya çıkar.

Göz hastalıkları kapsamında bu sorun genelde gözlükler ile tedavi edilmez. Lazer desteği gibi basit bir işle ile kısa süre içinde ortadan kaldırılır.

Gelişen teknoloji sayesinde bu sorun kısa süre içinde ortadan kaldırılır.

Göz hastalıkları kapsamında miyop küçük yaşlarda ortaya çıkarken hipermetrop 35 ila 40’lı yaşlardan sonra yetişkinlerde gözlemlenir. Hem miyop hem hipermetrop sorunu ise kişilerde oldukça nadir şekilde beraber gözlemlenir.

Farkları

Miyop gibi hipermetrop olarak bilinen göz hastalığı da toplum arasında yaygın şekilde gözlemlenir. Bunların meydana gelmesindeki ana sebep nesne ve cisimlerden göze ulaşan ışınların retina bölgesinde değil, retina bölgesinin arkasında var olan sanal bir ortam içinde toplanmasıdır.

Etrafta bulunan nesnelerin net bir şekilde gözlemlenmesi adına ışınların retinaya odaklanmış olması gerekir.miyop sorununda retinanın ön kısmına odaklanıp uzakları görmede bulanıklık yaşanır, hipermetropta ise retinanın arka kısmında toplanma yaşanması sonucunda rahatsızlık ve bulanıklık meydana gelir.

Bundan dolayı miyop hastalıkları yaşayan kişiler uzağı göremez, hipermetrop hastalıkları yaşayan kişilerde yakını göremez. Hipermetrop yaşayan kişilerin göz bölgesinde batma, ağrı ve yanma tarzında sorunlar meydana gelmektedir. Hipermetrop ile miyop olan kişilerde bu sorunlar genelde kalıtsal olarak meydana gelir.

Özellikle hipermetrop sorunu ilerleyen yaşlarda daha sık şekilde ortaya çıkar. hipermetropinin oluşmasının diğer bir nedeni de gözün yapısıdır. Göz normal insan gözünden daha kısa ya da korneası daha düz şekilde olduğundan dolayı ortaya çıkar. Hipermetrop olan kişilerin ve miyop olan kişilerin vakit kaybetmeden uzmana başvurması gerekir.

Genelde bu tarz hastalıklarda ciddi ve şiddetli bir durum yoksa gözlük ya da lens kullanımı yapılması istenir. Hastalıkların şiddetleri fazlaysa lazer ile uygulama da yapılabilir.

Uzun Görüş Testleri ve Kısa Görüş Testleri

Uzun ve kısa görüş mesafesinin test edilmesi için hastaların uzman bir göz doktorunu ziyarete gitmesi gerekir. Görüşün test edilmesi için birkaç metre uzakta bulunan bir duvarda görüntülenen küçülen ebatlı harfleri okuma yeteneği test edilir.

 Kabul edilebilir boyutta olan harfleri okuyamayan kişiler için gözlerin üstüne çeşitli kuvvette merceklerin yerleştirilmesi yapılır.

 Vizyon yani görüş normale döndüğünde gözlük veya kontakt lensler için bir reçete tekrardan uzman tarafından yazılıncaya kadar gücü ile türünü değiştiren lenslerin denemesi yapılır.

Hipermetropi ve Miyopi Düzeltme;

Gözlerdeki sorunları ortadan kaldırmak adına gözlükler, lensler ve cerrahi işlemleri ile alakalı uygulamalar yapılır. Vitamin A göz sağlığı için gerekliyken doğal olarak kullanılabilecek olan yollar nadir şekilde bulunur.

Ayrıca gözlerin güçlenmesi için belli başlı egzersizlerde yapılabilir. Bu egzersizlerin nasıl yapılacağı konusunda uzmanlar hastalarına detay verir. Bu hastalıkların altında yatan bir neden bulunuyorsa uzman öncelikli olarak bu nedeni ortadan kaldırmak için uygulama yapacaktır.

Miyop veya hipermetropinin etkilerini tersine çevirmek tedavi kapsamında mümkün değildir. Bu süreçte önemli olan, ilerlemeyi daha ciddi boyutlara ulaştırmamak ve dezavantajlı görme yeteneğini durdurmaktır. Tedavi sürecinde uzmanın söylediği kurallara uyulması da çok önemlidir.

Bu sayede miyop ile hipermetrop sorunlarında oluşabilecek olan ilerlemeler meydana gelmez.

Kaynaklar

(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: https://gozebak.com/miyop-ve-hipermetrop.html

Miyop ve Hipermetrop Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Miyop ve Hipermetropların Lazer Tedavisi

Bazı durumlarda gözlerden birinin hasta olan gözü uzun süre tolere etmesinden ve görmek bozukluğunun geç fark edilmesinden dolayı kontrol altına alınması geciken bu hastalıkların tedavisinin kalıcı çözümü olarak yalnızca lazer ameliyatından söz edilebilir. Lazer ameliyatı genellikle miyop probleminin tedavisi için başvurulan bir yöntem olsa da ileri derece hipermetrop hastalarının tedavisi için de uygulandığı olur.

Miyop ve Hipermetrop Nedir?
En yaygın göz hastalıkları olan miyop ve hipermetrop en özet haliyle; objeleri uzaklıklarına bağlı olarak bulanık görme olarak açıklanabilir. Miyop nedir? Bu hastalıkta kişi yakındaki cisimleri net bir biçimde görebilirken mesafe arttıkça netlik azalır.

Hipermetrop nedir? Uzaktaki objeleri görmekte herhangi bir sorun yaşanmazken objenin yakınlığı arttıkça bulanıklığın artması durumudur. Bu iki problem de son derece yaygın olarak görülür.

Yakın zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre Türkiye nüfusunun %65'inin miyoptan muzdarip olduğu sonucuna varılmıştır.

Miyop ve Hipermetrop Neden Olur?

Bu iki görme bozukluğu için de bir odaklanma probleminden söz edilse de nedenleri farklılık gösterdiği için ayrı başlıklar altında incelenmeleri gerekir.

 Miyop Nedenleri
Miyop refraktif, yani ışığın kırılmasına bağlı bir rahatsızlıktır. Bu kırılma; göz, ışığı düzgün odaklayamadığında meydana gelir. Miyop hastalığında gözün, içeri giren ışığı retinanın tam üzerinde odaklamak yerinde ön kısmında odaklaması bulanık görmeye sebep olur.

Retina, gözün arka bölümünde bulunan ve ışığı toplayan bir yüzeydir. Bu yüzeyin görevi, göze giren ışığı odaklayıp beyne sinyaller göndererek görüntü oluşumunu sağlamaktır. Miyop hastalığında, gözde oluşan bir şekil bozukluğundan dolayı odak yanlış yerde olur.

Sağlıklı bir göz yuvarlak bir top biçimindeyken miyop hastası bir kişide basık, yumurta biçiminde ve uzun bir haldedir. Bazı durumlarda gözün şekli normal olsa bile korneanın normalden fazla kıvrımlı olması da miyopa sebep olabilir.

Uzağın net görülememesinden dolayı detayları daha net görebilme, gözlük çıkarıldığında etrafı net görememe sebebiyle tamamen işe konsantre olabilme gibi durumlar miyop olmanın avantajları olarak dile getirilse de bunlar kişisel yorumlardan ibarettir. Herhangi bir tıbbi kanıt ya da dayanağı bulunmaz.

Hipermetrop Nedenleri
Miyop hastalığında aşırı kıvrımlı korneadan söz edebilirken hipermetropda ise bu tabakanın fazla düzleşmesi söz konusudur. Ayrıca gözün şekli bu kez ön ve arka yüzeylerinden basık hale gelerek daralır. Ailesinde hipermetrop hastası olan kişilerde bu durumun oluşması daha olasıdır.

Miyop Belirtileri Nelerdir?

Miyop hastalığının en yaygın belirtisi, uzaktaki objelere bakarken odaklama problemi yaşan ve buna bağlı olarak görüşün bulanık olmasıdır. Örneğin miyop çocuklar tahtada yazılanları görmekte zorluk çekebilirler. Yetişkinler ise araba kullanırken yola ya da trafik işaretlerine bakarken netlik kayması yaşarlar. Miyop hastalığının diğer belirtileri,

 • Baş ağrısı,
 • Gözde yorgunluk ve ağrı hissi,
 • Gözleri kısarak bakma olarak sıralanabilir.
  Miyop hastalığına bağlı oluşan belirtiler gözlük ya da lens kullanımıyla birlikte azalarak yok olurlar. Baş ağrısı ve göz yorgunluğu, hastanın gözlüğe alışma süresine bağlı olarak birkaç hafta daha devam edebilir.

Hipermetrop Belirtileri Nelerdir?
Hipermetrop hastalığında kişi yakındaki objeleri bulanık görür ve bir şey okurken harfler birbirine girer. Sürekli olarak ışığı odaklamaya çalışan göz yorulmaya başlar. Göz yorgunluğuna bağlı oluşan hipermetrop belirtileri,

 • Objeleri ya da kelimeleri bulanık görme,
 • Daha iyi görebilmek için gözleri kısma,
 • Göz çevresinde ağrı ya da yanma hissi,
 • Yakındaki bir şeye baktıktan ya da okuma yaptıktan sonra baş ağrısı olarak gözlemlenir.
  Eğer çocuklarda ve bebeklerde hipermetrop tedavi edilmezse tıp dilinde strabismus olarak bilinen şaşılık meydana gelebilir.

Miyop ve Hipermetrop Dereceleri

İki hastalığın da hafiften ileri seviyeye kadar farklı dereceleri bulunur. Miyop dereceleri;

 • 3 derecenin altındaysa hafif miyopi,
 • 3-6 derece aralığındaysa orta seviyede miyopi
 • 6 derece ve üzerindeyse yüksek miyopi olarak kabul edilir.
  Hipermetrop rahatsızlığında derece, refraktif bozukluğun oranına bağlı olarak belirlenir. Eğer bu bozukluk,
 • 2 derecenin altındaysa hafif hipermetropi,
 • 2-5 derece aralığındaysa orta seviyede hipermetropi,
 • 5 derece ve üzerindeyse yüksek hipermetropi olarak sınıflandırılır.
  Çoğu bebek doğduğunda hipermetroptur. Yeni doğan bebeklerin gözlerinin daha esnek olmasından kaynaklanan bu durum 18 yaşına kadar kendiliğinden azalarak biter. Hipermetrop hastası gençler gözlük kullanmadan uzağı net görebilirken 40 yaşından sonra gözlük kullanmak ya da diğer tedavi yöntemlerine başvurmak zorunlu hale gelir.

Miyop ve Hipermetrop Nasıl Tedavi Edilir?

Bu hastalıklarda gözdeki odak kusuruna, gözün şekline ve şekil bozukluğunun yarattığı netlik kaybının derecesine göre tedavi yöntemleri de farklılık gösterir.

 Miyop Tedavisi
Doktor, miyop derecesine bağlı olarak yalnızca gözlük ya da lens kullanımı önerebileceği gibi hastalığın ileri seviyelerde olması durumunda farklı yöntemler ya da cerrahi müdahaleyi de tercih edebilir.

1. Düzenleyici lensler

Gece lensleri olarak da bilinen bu lensler, günlük lenslerden daha sert bir yapıdadır ve gece yatarken kullanılır. Gece lensleri, sert yapılarıyla gözü baskılayarak şekil bozukluğunu gidermeyi amaçlar ve gözün ışığı doğru yerde odaklamasını sağlar. Ancak bazı kişilerin lensleri tolere edememesi ya da alerjik reaksiyon göstermesi mümkündür. Bu durumda cerrahi müdahale gerekebilir.

2. Cerrahi müdahale

Halk arasında yaygın olarak lazer ameliyatı olarak bilinen bu yöntem, eğer miyopi ileri seviyelere ulaşmışsa ve düzenleyici lensler işe yaramadıysa ya da hasta lensleri tolere edemiyorsa tercih edilir. Lazer ameliyatında, ışın tedavisiyle korneadaki şekil bozukluğu giderilerek ışığın retinanın tam üzerinde odaklanması sağlanır.

Hipermetrop Tedavisi
Hipermetrop hastalığını düzeltmek için tercih edilen en yaygın ve basit yöntem gözlük ya da lens kullanımıdır.

Bu görüş takviyesi sayesinde hastanın gözüne giren ışığın yönü değiştirilerek odaklanması kolaylaştırılır.

Özellikle çocuklar ve gençler, merceklerinin esnek olması sebebiyle hipermetrop gibi hastalıkları tolere edebilir ve gözlüğe ihtiyaç duymayabilirler. Bu nedenle herhangi bir tedaviye ihtiyaç duyulmayabilir ancak,

 • İki gözün görebilme yetisinde büyük farklılık varsa,
 • Şaşılık (strabismus) oluşmaya başlıyorsa,
 • Netlik kaybı, esnek merceğin tolere edemeyeceği kadar fazlaysa gözlük ya da lens kullanımı gerekebilir.

Источник: https://www.elazigsonhaber.com/saglik/miyop-ve-hipermetrop-neden-olur-nasil-tedavi-edilir-h26379.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.