Nasıl “İdeal Baba” Olunur?

içerik

Babalığa hazırlık rehberi

Nasıl “İdeal Baba” Olunur?

Baba, biyolojik olarak bakıldığında bir çocuğun dünyaya gelmesinde rol oynayan kişi olsa da çok daha derin anlamları vardır. Bir çocuğun bütün hayatını etkileyebilecek kadar hayati öneme sahiptir. Çocuğun dünya ile kurduğu ilişkinin sağlıklı olup olmayışında en az anne kadar kilit rolü vardır.

Çocuğun yetişme sürecinde annelerin daha baskın etkisi olduğu düşünülür ancak babalar da çocuğun sağlıklı bir yetişkin olmaları yolunda önemli role sahiptir. Babalık, annenin bebeğe hamile kalmasıyla başlayan bir süreçtir.

Anne adayı hamilelik boyunca farklı farklı süreçlerden geçerken baba da bu süreçleri fiziksel olmasa da ruhsal değişimler hissederek yaşar. Anne adaylarının yaşadığı hormonal, fiziksel ve ruhsal değişim erkekleri de etkiler. Hamilelik, baba adayı için de baba olmaya hazırlanabilmek açısından önemli bir süreçtir.

Emsey Hospital’dan Psikiyatri Uzmanı Dr. Orhan Karaca bu konudaki görüşlerini açıkladı.

İyi bir baba çocuklarıyla nasıl ilgilenir, ilgilenmelidir?

Bebeğin doğumundan itibaren her türlü bakımını eşiyle birlikte üstlenen erkekler babalığı çok daha yoğun hissedebilme şansına erişirler.

Bebeğin bakımını tamamen eşine bırakan babalar bir süre sonra kendilerini dışlanmış hissedebileceği gibi bebekle kurması gereken bağı kurmakta da gecikirler.

Bebeğin beslenmesi ve altının değiştirilmesi gibi temel konularda eşinin yanında olan erkekler babalığı daha kısa sürede benimseyerek bebekleriyle daha sağlam bir bağ kurabilirler. Babanın çocuğun gelişiminde üstleneceği tavır kişiliğinin oluşması açısından son derece önemli olmaktadır.

Otoriter ve mesafeli bir tutamla yaklaşan babalar çocuklarının çekingen ve kendini ifade etmekte zorlanan bireyler olmasına neden olurlar. Sevgi dolu ve anlayışlı bir baba tarafından yetiştirilen çocuklar ise özgüvenli ve sosyal ilişkiler konusunda daha yetenekli olurlar.

Çocukların gelişiminde kız ve erkek için babanın önemi nedir?

Babaların çocuklarıyla kurdukları olumlu ilişki, çocuğun kişilik gelişimi üzerinde büyük rol oynar. Özgüven gelişiminde babanın çocuğuna karşı takındığı tavır belirleyici olur.

Kişinin kendisi hakkında geliştireceği tutum ve düşünceler ailesinin kendisine karşı davranışlarıyla şekillenir. Ailede değer gören, fikrine önem verilen çocuklar kendilerine karşı daha olumlu tutumlar geliştirerek daha özgüvenli olurlar.

Baba çocuk için dış dünyanın bir yansımasıdır ve babası tarafından onaylanmadığında dış dünyanın da aynı tavra sahip olacağı algısını geliştirerek çekingenleşir.

Babalar çocuklarının psiko-seksüel gelişimleri üzerinde önemli rol oynarlar. Çocukların cinsiyet rollerine ait özellikleri, sağlıklı modelleri izleyerek ve onları taklit ederek gelişir.

  Babanın tavrı, çocuğuyla yakın ilişki içerisinde olması erkek çocuğu için bir rol model olmasını sağlar böylece çocuk, cinsiyet rolü için gereken özellikleri edinmekte zorlanmaz.

Babanın tavrı ve davranışları çocuğun babayı rol model olarak kabul edebileceği nitelikte olmadığında cinsel kimlik gelişimleri bu durumdan olumsuz etkilenir.

Kız çocuklarının psiko-seksüel gelişimlerinde de babaların çok büyük etkisi vardır. Kız çocuklar, karşı cinsle iletişimi babaları aracılığıyla öğrenirler. Babasıyla sağlıklı bir iletişim geliştirememiş olan kız çocuklarının ilerleyen dönemlerde karşı cinsle problem yaşama ihtimalleri çok daha yüksek.

İyi bir baba olmanın 10 yolu…

 1. İyi bir baba olmak için, doğumdan itibaren bebeğinin bakımında rol alarak aradaki bağları güçlendirmek gerekir. 
 2. İyi bir baba olmak için, birlikte parka gitmek, kısa yürüyüşler yapmak gibi aktivitelerle vakit geçirilmeli ve yakın ilişkiler kurmaya çalışılmalıdır.

   

 3. İyi bir baba olmak için, çocuğa her durumda sevildiğini hissettirebilmek, kendine olan güvenini kazanmasına yardımcı olmak gerekir.
 4. İyi bir baba olmak için, çocuğun güvende hissedebilmesini sağlamak ve huzurlu bir aile ortamı sunmak gerekir.

 5. İyi bir baba olmak için, çocuğun rol modeli olduğunu kabul ederek dikkatli hareket etmek gerekir.
 6. İyi bir baba olmak için, çocuğu başkalarıyla kıyaslamamak, kendini değersiz hissetmesine neden olmamak gerekir.

 7. İyi bir baba olmak için, anneyle ortak bir dilde konuşmak ve kurallar konusunda tutarlı olmak gerekir.
 8. İyi bir baba olmak için, çocuğu olduğu gibi kabul etmek ve her şartta sevildiğini hissettirmek gerekir.

 9. İyi bir baba olmak için, iletişimin öneminin farkına vararak çocuğu dinlemek, fikirlerine saygı duymak gerekir.
 10. İyi bir baba olmak için, çocuğun yeteneklerini keşfederek doğru yönlendirmelerde bulunmak gerekir.

Baba olmaya psikolojik olarak nasıl hazırlanılmalıdır? Bunun göstergesi nelerdir?

Baba olma fikrine hazır olmayan erkekler doğumla birlikte bir bocalama süreci içerisine girebilir. Bunun önüne geçebilmek adına hamilelik süresinde eşleriyle duygularını paylaşmaları, durumlarıyla ilgilenmeleri faydalı olacaktır.

Doktor kontrollerine eşleriyle katılmaları ve ultrasonda bebeğin kalp atışlarını dinlemeleri bebeğin varlığına alışmaları için güzel bir fırsat. Bebeğin alışverişine katılmak da baba olma fikrine alışmaya yardımcı olacaktır.

Doğum sonrası bebeğin günlük bakımında anne kadar sorumluluk üstlenmeleri ve kendilerini geri plana çekmemeleri bebekle bağ kurarak baba olma fikrine ısınmalarını sağlayacaktır.

Bilinçli baba olabilmek için yapılması gerekenler?

Sağlıklı ve mutlu çocuklar yetiştirebilmek adına kendini geliştirmek isteyen babaların gidebilecekleri kurslar mevcut.

Özel danışmanlık merkezleri, dernekler ve bazı okullar tarafından açılan bu kurslarda çocuklarla iletişim, çocuk gelişimi, çocuk psikolojisi, ergen psikolojisi gibi konularda bilgiler verilerek çocuğun geçeceği aşamalarda babalara nasıl davranmaları gerektiği konusunda yol gösteriliyor. Bunun dışında çocuk yetiştirmeyle alakalı uzmanlar tarafından hazırlanan kitaplardan da faydalanılabilir. 

Çocuk yetiştirirken babalar otoriter mi olmalıdır?

Çocuk yetiştirilirken evde herhangi bir otorite olmaması kuralları olan bir dünyaya karşı çocuğun hazırlıksız kalmasına neden olacaktır. Önemli olan nokta babaların otoriter olurken sevgisiz davranmamaları ve gereksizce sert olmaktan kaçınmalarıdır. Küçük yaşlardan itibaren çocuklara kurallar konulmalı, bu kurallara uyması için çocuklar teşvik edilmelidir.

Cezalandırma veya ödüllendirme yöntemleriyle kurallar karşısındaki tavırları karşılık bulmalıdır ancak mümkün olduğunca ödüllendirmeye yönelmeye çalışılmalıdır. Kuralları uygularken ebeveynlerin tutarlı olmaları çok önemlidir, babanın yasakladığına anne izin verirse çocuk için kafa karışıklığı yaşanır.

Anne babaların kurallara kendi aralarında karar verip daha sonra çocuğa aktarmaları en sağlıklısı.

Anne-baba arasında nasıl bir görev dağılımı yapılmalıdır?

Çocuk yetiştirmenin her aşaması anne babanın ortak çalışması ile gerçekleşmelidir.

Genellikle anne çocuğa karşı yumuşak davranırken baba otoriter ve sert bir tavırla çocuk üzerinde otorite kurmaya çalışır bu çoğu zaman çocukla baba arasındaki ilişkinin gidişatını olumsuz etkiler.

Otorite kurarken dengeli davranmak ve hoşgörülü olmayı unutmamak gerekir. Ev işlerinde de anne babaların ortaklaşa çaba göstermeleri çocuğun davranışları üzerinde olumlu etki gösterir.

Baba sadece eve bakmakla yükümlü bir birey olarak mı değerlendirilmelidir? Çocuk bakımına nasıl katılmalıdır?

Çoğu baba çocuğunun maddi ihtiyaçlarını karşılamakla görevini yerine getirdiğini zanneder ki bu yanlış.

Çocuğuyla bağlarını güçlendirmek isteyen babaların bebeğin doğumundan itibaren bakımını üstlenmesi ve anne kadar ilgi göstermesi gerekir.

Çocuğun okul gösterisi gibi özel anlarında yanında olmalı, ev dışında da birlikte vakit geçirmek için çaba harcamalı. Birlikte kitap okuma, resim yapma gibi etkinlikler planlayarak bağları güçlendirmeli.

İdeal bir baba olmanın genel özellikleri nelerdir?

 • İdeal bir baba çocuğuna her zaman sevgisini gösterebilmelidir.
 • İdeal bir baba çocuğa güvende olduğunu hissettirebilmelidir. Çocuk, hata yaptığında da babasının yanında olacağını bilmeli, her sorununu babasıyla paylaşabilmelidir.
 • İdeal baba otoriter olurken hoşgörülü olması gerektiğini de unutmamalı dengeyi kurabilmelidir.
 • İdeal baba çocuğuyla eğlenebilmeli, ona her zaman vakit ayırabilmelidir.
 • İdeal baba çocuğunu dinlemeyi bilmeli, iletişime her zaman açık olmalıdır.
 • İdeal baba çocuğunu başkalarıyla kıyaslamamalı kendini yetersiz hissetmesine neden olmamalıdır.

Kadınlar “Anne olmaya hazırım” duygusunu yaşarlar, erkekler için de “baba olmaya hazırım” cümlesini söyleyebilir miyiz?

Kadınlar hamilelik sürecinde anne olma fikrine ısınırlar ancak hamilelik sürecini uzaktan seyreden eşler baba olma konusunda ne hissetmeleri gerektiğini bilemez, doğum gerçekleştikten sonra da durum karşısında ne yapacaklarını şaşırırlar. Hamilelik sürecini eşiyle birlikte yaşayan, araştırıp okuyan erkekler baba olma fikrine ısınarak “baba olmaya hazırım” cümlesini kurabilir. Fikre ısınmak ve kabullenmek sonraki süreçlerin çok daha keyifli ve kolay geçmesini sağlayacaktır.

Babalara baba olma yolundaki en önemli ipuçlarınız ve önerileriniz neler olabilir?

Babalar kendilerini baba olma fikrine hazırlamalı ve bebeklerini hayatlarının bir parçası olarak benimsemeliler. Kendilerini geri planda tutma yoluna gitmeden en az annesi kadar bebeğin hayatında rol oynamalılar.

Sevgilerini esirgemeden, kendilerini güvende hissetmelerini sağlayarak kendine güvenen ve toplumla iletişimde girişken olan çocuklar yetiştirmeliler. En önemlisi her zaman çocuğunun yanında olacağını ve onu sevmeye devam edeceğini hissettirebilmeliler.

Baba olma yolunda anneyle birlikte hareket etmeli bunun bir ekip işi olduğunu unutmamalılar.

İlginizi çekebilecek diğer haberler

Источник: https://hthayat.haberturk.com/anne-baba/haber/1029818-baba-olmaya-hazir-misiniz

İdeal baba olmak mümkün mü? Bu 10 pratik kuralı uygulayabilirsiniz

Nasıl “İdeal Baba” Olunur?

Çocuk gelişiminde her ne kadar ön planda olan anne gibi görünse de babaların çocuk için ayrı bir önemi vardır. Babalar da çocukları ile çok güçlü sevgi ve şefkat bağları geliştirirler.

Özellikle erkek çocuklar için baba, kişilik gelişiminde kendisi ile özdeşleştirdiği bir modeldir. Baba güvenin simgesidir. Babayla yaşanan ilişki, ileriki yıllarda erkek ve kız çocukların cinsel kimliklerinin gelişiminde de rol oynar.

Erkek çocuk cinsel kimliğini tanımak için babasını örnek alır ve taklit eder.

Çocuklar kavga eden anne baba istemiyor..

Kız çocukları için ise baba modeli, karşı cinsi tanıması ve karşı cinse karşı tavırları konusunda ipucu verir. İlgili bir baba kız çocuğunun karşı cinse duyduğu güveni arttırırken, çocuğun baba sevgisi ve ilgisini hissetmesi kendine olan güveni de arttırır.

Baba çocuğun gelişiminde belirleyici!

Baba ailenin toplumla ilişkilerini kuran bir köprü konumundadır. Bu nedenle baba, çocuğun sosyal gelişiminde ve özgüven kazanmasında önemli rol oynar. Baba ile ilişkisi sağlıklı olan, babasından sevgi ve ilgi gören çocuğun kendisi ile barışık, okulda başarılı, arkadaşları ile uyumlu ve liderlik özelliğinin gelişmiş olduğu gözlenir.

Sert baba algısı çocuğun kişiliğini etkiliyor

Babanın kısıtlayıcı ve cezalandırıcı bir tutum izlediği, çocuğunu kendi kurallarına uyması ve saygılı olması konusunda uyardığı sert baba modelinde tartışmaya yer yoktur.

Sert baba modeliyle büyüyen çocuklarda iki tip çocuk ortaya çıkıyor. Özerklik duygusu yüksek olan çocuklar babayla güç çatışmasına giriyor, karşılık veriyor, itiraz ediyor. Ters kimlik geliştiriyor.

Babanın istediği kişiliğin tam tersini benimseyerek babadan öç alıyor.

Özerklik duygusu olmayan, duygularını bastıran çocuk ise arabulucu olmaya çalışıyor ve hep kendinden fedakârlık yapıyor. Duygularını bastırıyor ve ruh sağlığı bozuluyor.

Çocuğuna yeterli ilgi sevgi göstermeyen, duygusal yönden ihmal eden otoriter babanın çocuğunda cinsel kimlik bozuklukları, özgüven eksikliği, öfkeli bir kişilik yapısı ortaya çıkabiliyor.

Çocuk, kendisini geliştirme kapasitesine sahipse, toplumla sağlıklı iletişim kurabiliyorsa, ailenin yaptığı yanlışları kendisi düzelterek bunu atlatabilir.

Anne çocuk ilişkisinde dengeyi kurmak için yapılması gerekenler

Zayıf baba-kız ilişkisi riskli davranışlara neden oluyor 

Kız çocuklarının hayatına giren ilk erkek babasıdır. Baba-kız arasındaki ilişki çocuğun gelecekte kadın-erkek ilişkisine bakışını da etkiler.

Sadece erkekleri tanımakla kalmaz, aynı zamanda nasıl bir eş seçeceği düşüncesine de sahip olurlar. Kız çocuğunun babası ile kurduğu ilişkinin kalitesi çocuğun sağlıklı ruhsal gelişiminde büyük rol oynar.

Bir babanın varlığı ve çocuğu ile kurduğu ilişki önemli bir etkiye sahiptir.

Zayıf bir baba-kız ilişkisine sahip çocuk depresyon, yeme bozukluğu, alkol ve madde kullanımı gibi riskli davranışlara yönelmeye daha meyillidir.

Güçlü bir bağ oluşturan sağlıklı bir baba- kız ilişkisinde ise kız çocuğu ileride özgüveni yüksek, kendini rahatça ifade edebilen, liderlik vasfı olan, karşı cinsle sağlıklı ilişkiler kurabilen, hayata karşı daha pozitif bakan, ruh sağlığı kolay kolay bozulmayan birey olarak yaşamını sürdürür.

Erkek çocuk babanın aynasıdır

Erkek çocuk babayı taklit eder ve baba ile özdeşleşir. Bu nedenle baba-erkek çocuk ilişkisinde en önemli kural erkek çocuğu yetiştirirken aynaya baktığını unutmamaktır. Erkek çocuk babanın aynasıdır. Bu yüzden önce baba davranışlarına dikkat etmelidir. Babanın erkek çocuğu ile ilişkisinde her zaman için biraz rekabet vardır. Rekabet de bazen güç savaşlarını beraberinde getirir.

Anne-baba hatası çocukta korku nedeni

Babanın dikkat etmesi gereken, bu güç savaşlarını kişisel almamak ve çocuğun gelişim dönemine uygun davranmaktır. Çocuğu ile empati kurabilmesi, onun duygularını yönetmesine, öfkesini kontrol edebilmesine ve doğru yönlendirilmesine yardım edebilmesi baba ile oğul ilişkisinde oldukça önemlidir.

Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, ideal baba olmanın 10 altın kuralını şöyle sıraladı:

1 – Beraber zaman geçirin. Beraber zaman geçirmeyi de sadece televizyon seyretmek ve sohbet etmek olarak düşünmeyin. Yaşına göre kitaplar okuyun, hikâyeler anlatın, oyunlar oynayın.

Beraber yapabileceğiniz hobileriniz olsun. Hafta sonlarını birlikte geçirebileceğiniz programlar yapın. Tabii burada çocuğunuzun nelerden hoşlanabileceğini göz önünde tutun.

Yaş farkı ne olursa olsun aranızdaki paylaşım çok önemlidir.

2 – Çocuğunuza doğru bir model olun. Kitap okuma alışkanlığı olsun istiyorsanız siz de kitap okumalısınız. Alkol, sigaranın zararlarını anlatarak değil, alkol ve sigara kullanmayarak bu konuda doğru örnek olabilirsiniz.

3 – Disiplini sevgi ile sağlayın. Bu konuda sakin olun ve adil davranın. Çocukların ihtiyacı olan rehberlik ve disiplin cezayla değil, belli sınırlarla sağlanmalıdır. Çocuklarınıza davranışlarının sonuçlarını gösterin ve olumlu davranışlarını ödüllendirin.

Kardeş kıskançlığını önlemek için bilmeniz gerekenler

4 – Çocuğunuzun özgüvenin kazanmasına yardımcı olun. Kendisini sevdiğinizi ve değer verdiğinizi hissettirin. Onu övün, onunla gurur duyduğunuzu dile getirin. Yanlış ve hata yaptığında yüzüne vurmayın, doğruyu öğretmek için yanında olun. Başkalarının yanında eleştirmeyin. Olumlu yönlerini öne çıkartıp cesaret verin.

5 – Çocukların sevginize ve bunu hissettirmenize çok ihtiyacı vardır. Sözle sevginizi göstermenin yanında fiziksel yakınlık da çok önemlidir. Bedensel temas kurun, ona sarılın. Şefkatle dokunulmak, çocukların hem fiziksel hem de psikolojik gelişimi için şarttır.

6 – Çocuğunuzun annesine saygılı olun, sevgiyle davranın. Çocuğunuzun önünde tartışmayın, kavga etmeyin. Unutmayın ki mutlu bir annenin çocukları sağlıklı ve mutlu olur.

7 – Sizi tanımasına fırsat verin. Örneğin işyerine götürün. Neler yaptığınızı, kimlerle çalıştığınızı, nasıl tecrübeler edindiğinizi, sorumluluklarınızı anlatın.

8 – Sabırlı olun. Öğrenmek her çocuk için ayrı bir süreçtir. Öğretmek zor da olsa sabırla yaklaşın, hevesini kırmayın.

9 – Duygusal yönden kendinizi kontrol edemiyor ve sözel, fiziksel saldırganlık gösteriyorsanız mutlaka profesyonel yardım alın. Çocuğunuz ve eşiniz bu tip davranışlara maruz kalmamalıdır. Bu durum çocuğun psikolojisinde derin yaralar oluşturur.

Kavgaların çocuklarda neden olabileceği durum bozuklukları

10 – Babanın görevi asla bitmez. Çocuklar büyüdüğünde ve evden ayrılma zamanları geldiğinde bile babalarının tavsiyelerine ve desteğe ihtiyaç duyarlar. Babalar hayatın her döneminde çocuklarının yanında olurlar, onlar evlenip ayrı bir aile kursalar bile.

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/ideal-baba-olmak-mumkun-mu-bu-10-pratik-kurali-uygulayabilirsiniz/

İdeal Baba Nasıl Olmalı?

Nasıl “İdeal Baba” Olunur?

İdeal baba nasıl olmalı?

Çocuğun gelişiminde çok önemli yeri olan babayla yaşanan ilişki, hem kız hem erkek çocukların kişilik ve cinsel kimlik gelişiminden hayatlarının gelecek döneminde yer alacakları toplumsal rollere kadar pek çok konuda belirleyici oluyor. Uzmanlar ideal baba olmanın 10 kuralını sıraladı. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesinden Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, çocuğun gelişiminde babanın rolünün önemini vurguladı.

Güvenin simgesi baba

Çocuk gelişiminde her ne kadar ön planda anne gibi görünse de babaların çocuk için ayrı bir önemi olduğunu ifade eden Öztekin, “Babalar da çocukları ile çok güçlü sevgi ve şefkat bağları geliştirirler. Özellikle erkek çocuklar için baba, kişilik gelişiminde kendisi ile özdeşleştirdiği bir modeldir. Baba güvenin simgesidir.

Babayla yaşanan ilişki, ileriki yıllarda erkek ve kız çocukların cinsel kimliklerinin gelişiminde de rol oynar. Erkek çocuk cinsel kimliğini tanımak için babasını örnek alır ve taklit eder. Kız çocukları için ise baba modeli, karşı cinsi tanıması ve karşı cinse karşı tavırları konusunda ipucu verir.

İlgili bir baba kız çocuğunun karşı cinse duyduğu güveni arttırırken, çocuğun baba sevgisi ve ilgisini hissetmesi kendine olan güveni de arttırır.” diye açıkladı.

Baba çocuğun gelişiminde belirleyici

“Baba ailenin toplumla ilişkilerini kuran bir köprü konumundadır.” diyen İhsan Öztekin, “Bu nedenle baba, çocuğun sosyal gelişiminde ve özgüven kazanmasında önemli rol oynar. Baba ile ilişkisi sağlıklı olan, babasından sevgi ve ilgi gören çocuğun kendisi ile barışık, okulda başarılı, arkadaşları ile uyumlu ve liderlik özelliğinin gelişmiş olduğu gözlenir.” dedi.

Babanın kısıtlayıcı ve cezalandırıcı bir tutum izlediği, çocuğunu kendi kurallarına uyması ve saygılı olması konusunda uyardığı sert baba modelinde tartışmaya yer olmadığını belirten İhsan Öztekin, “Sert baba modeliyle büyüyen çocuklarda iki tip çocuk ortaya çıkıyor.

Özerklik duygusu yüksek olan çocuklar babayla güç çatışmasına giriyor, karşılık veriyor, itiraz ediyor. Ters kimlik geliştiriyor. Babanın istediği kişiliğin tam tersini benimseyerek babadan öç alıyor. Özerklik duygusu olmayan, duygularını bastıran çocuk ise arabulucu olmaya çalışıyor ve hep kendinden fedakârlık yapıyor.

Duygularını bastırıyor ve ruh sağlığı bozuluyor. Çocuğuna yeterli ilgi sevgi göstermeyen, duygusal yönden ihmal eden otoriter babanın çocuğunda cinsel kimlik bozuklukları, özgüven eksikliği, öfkeli bir kişilik yapısı ortaya çıkabiliyor.

Çocuk, kendisini geliştirme kapasitesine sahipse, toplumla sağlıklı iletişim kurabiliyorsa, ailenin yaptığı yanlışları kendisi düzelterek bunu atlatabilir.” dedi.

Zayıf baba-kız ilişkisi riskli davranışlara neden oluyor

Kız çocuklarının hayatına giren ilk erkeğin baba olduğunu belirten İhsan Öztekin, “Baba-kız arasındaki ilişki çocuğun gelecekte kadın-erkek ilişkisine bakışını da etkiler. Sadece erkekleri tanımakla kalmaz, aynı zamanda nasıl bir eş seçeceği düşüncesine de sahip olurlar.

Kız çocuğunun babası ile kurduğu ilişkinin kalitesi çocuğun sağlıklı ruhsal gelişiminde büyük rol oynar. Bir babanın varlığı ve çocuğu ile kurduğu ilişki önemli bir etkiye sahiptir.

Zayıf bir baba-kız ilişkisine sahip çocuk depresyon, yeme bozukluğu, alkol ve madde kullanımı gibi riskli davranışlara yönelmeye daha meyillidir.

Güçlü bir bağ oluşturan sağlıklı bir baba- kız ilişkisinde ise kız çocuğu ileride özgüveni yüksek, kendini rahatça ifade edebilen, liderlik vasfı olan, karşı cinsle sağlıklı ilişkiler kurabilen, hayata karşı daha pozitif bakan, ruh sağlığı kolay kolay bozulmayan birey olarak yaşamını sürdürür.” dedi.

2- Çocuğunuza doğru bir model olun

Kitap okuma alışkanlığı olsun istiyorsanız siz de kitap okumalısınız. Alkol, sigaranın zararlarını anlatarak değil, alkol ve sigara kullanmayarak bu konuda doğru örnek olabilirsiniz.

3- Disiplini sevgi ile sağlayın

Bu konuda sakin olun ve adil davranın. Çocukların ihtiyacı olan rehberlik ve disiplin cezayla değil, belli sınırlarla sağlanmalıdır. Çocuklarınıza davranışlarının sonuçlarını gösterin ve olumlu davranışlarını ödüllendirin.

4- Çocuğunuzun özgüvenini kazanmasına yardımcı olun. Kendisini sevdiğinizi ve değer verdiğinizi hissettirin. Onu övün, onunla gurur duyduğunuzu dile getirin. Yanlış ve hata yaptığında yüzüne vurmayın, doğruyu öğretmek için yanında olun. Başkalarının yanında eleştirmeyin. Olumlu yönlerini öne çıkartıp cesaret verin.

5- Çocukların sevginize ve bunu hissettirmenize çok ihtiyacı vardır

Sözle sevginizi göstermenin yanında fiziksel yakınlık da çok önemlidir. Bedensel temas kurun, ona sarılın. Şefkatle dokunulmak, çocukların hem fiziksel hem de psikolojik gelişimi için şarttır.

6- Çocuğunuzun annesine saygılı olun, sevgiyle davranın

Çocuğunuzun önünde tartışmayın, kavga etmeyin. Unutmayın ki mutlu bir annenin çocukları sağlıklı ve mutlu olur.

7- Sizi tanımasına fırsat verin

Örneğin işyerine götürün. Neler yaptığınızı, kimlerle çalıştığınızı, nasıl tecrübeler edindiğinizi, sorumluluklarınızı anlatın.

8-  Sabırlı olun

Öğrenmek her çocuk için ayrı bir süreçtir. Öğretmek zor da olsa sabırla yaklaşın, hevesini kırmayın.

9- Duygusal yönden kendinizi kontrol edemiyor ve sözel, fiziksel saldırganlık gösteriyorsanız mutlaka profesyonel yardım alın

Çocuğunuz ve eşiniz bu tip davranışlara maruz kalmamalıdır. Bu durum çocuğun psikolojisinde derin yaralar oluşturur.

10- Babanın görevi asla bitmez

Çocuklar büyüdüğünde ve evden ayrılma zamanları geldiğinde bile babalarının tavsiyelerine ve desteğe ihtiyaç duyarlar. Babalar hayatın her döneminde çocuklarının yanında olurlar, onlar evlenip ayrı bir aile kursalar bile.

Raquel Habib

Источник: https://www.hanimlar.com/makale/ailem/ideal-baba

Baba Olmanın İdeal Yaşı Ve Babalık

Nasıl “İdeal Baba” Olunur?

Günümüzde baba olmak hiç kolay değil. Kimi kariyer basamaklarını hızla tırmanmayı hedeflerken, kimi de ekonomik gücünü pekiştirmeye çalışıyor. Modern çağın olumsuz getirisi olan yoğun koşuşturma da cabası.

Hal böyle olunca, bebeklerin en çok ihtiyaç duydukları ‘zaman’ ve ‘ilgiye’ yeterince zaman kalmayabiliyor. İşte tüm bu nedenlerden dolayı hemen her erkek kendisine şu soruyu soruyor: Baba olmanın en ideal yaşı nedir? Acıbadem Maslak Hastanesi’nden Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr.

Kültegin Ögel’e, baba olmanın en ideal yaşını sorduk…

Erkekler Baba Olmaya Ne Zaman Hazır Oluyor?

Aslında bunun belirgin bir zamanı yok. Toplumsal olarak değişebildiği gibi, kişiden kişiye de değişebiliyor.

Günümüzde aslolan kişinin ruhsal yaşı… Kimin ruhen hangi yaşta olduğunu kim bilebiliyor ki? Diyelim ki erkeğin bulunduğu yaş öyle bir relatif noktadır ki nereye yakın olduğunu bilmek mümkün değildir. Kimi zaman bir genç, bir yaşlıdan ölüme daha yakındır.

Bazen bir genç için yaşanmışlar, bir yaşlı için yaşanacaklar kadar önem arz eder. Bu durum göz önüne alındığında erkeklerin  çocuğa kimi zaman yirmisinde, kimi zaman ellisinde hazır olduğunu söylemek mümkün.

Peki Kadınlar Çocuk Sahibi Olma Konusunda Aynı Duyguları Mı Hissederler?

Kadınlarda durum biraz daha farklı… Kadınlardan sık duyulan bir cümledir: “canım çok çocuk istiyor!”. Nereden icap eder de canı çok çocuk çeker? Kadına bir  yerlerden bir ses geliyor ama tam açıklanamayan bir sestir bu, mantığı da olmuyor. Ama kadın anne olmak istiyor  işte! İşte bu ses duygularımızdır!

Duygularımız Mı Bizi Yönlendiriyor Bu Konuda?

Bir açıdan evet. Anlamlandıramadığımız, tam olarak açıklayamadığımız bir biçimde bir şeyleri isteriz. Eğer az bir mantık süzgecinden başarıyla geçmiş bir kararı, duygularımız destekliyorsa, bu karar genelde doğru çıkar. O gün nedenlerini açıklayamayız ama zihnimiz arka köşelerinde bizim haberimiz olmadan hesabını kitabını yapmış ve kararını vermiştir.

Mantıken “olabilir”i yakaladığımızda, dönüp duygularımıza sormak gerek. “Sen ne istiyorsun?”. İçeriden gelen mantıktan izole edilmiş ses eğer “istiyorum…” diyorsa, mantığın sözü artık orada geçmez.

Doğruları, iyileri, gerçekleri topladığımızda çocuk yapma zamanının kabul edilebilir en alt çizgisini yakalarsak, kararı duygulara bırakmak en doğrusudur… Yaşın kaç olmasının önemi yoktur.

Baba Olmak İçin En İdeal Bir Zaman Var Mıdır?

Aslında idealleri biz yaratırız. İdeali biz koyarız, sonra da peşinden koşarız. İdealler, yakın hedefler değildir. Kolay ulaşılabilir hedefler de ideal olamaz. İdealler uzak bir yerde, belki de hiç ulaşılamayacak olanlardır.

“En iyi yaş”ı tanımlamak kadar, “en iyi baba”yı tanımlamak da zordur. İmkansız mükemmellerdir ideallerimiz. Hep bir “daha iyisi” vardır. “Daha iyi” neyse ona ulaşmaya çabalarız. O zaman bekleriz, bekleriz. En iyisi olacak diye bekleriz. Halbuki, en iyisi bizzat “iyisi”dir.

“Araba da alayım o zaman çocuk yaparım”, “biraz daha ağırlaşayım öyle çocuk yaparım” gibi ideal zaman arayışı en iyiye değil, genelde en kötüye götürür bizi. “Kararsızlık” durağında oyalanırız. Mantık duyguları kirletir. Mantıksız duygu olmaz ama duygusuz mantık da olmaz.

Mantığın karar veremediği yerde, içinizden gelen sese bakmalısınız.

Hangi Yaş Grubu İdeal?

20 – 35 yaş grubunda:  Erkekler bu yaşlarda genellikle hedeflerin peşinde koşarlar. Kariyerde üst noktalara, arabaya sahip olmaya, gücü elde etmeye uğraşırlar. Bu hedeflerden arasında çocuk sahibi olmak da varsa, o zaman bu yaşlar çocuk sahibi olmak için iyi yaş olara kabul edilebilir.
35-40 yaş grubunda: Hayat stabilite kazanır.

Hedeflerin önemli bir kısmına ulaşılmış olur. Şimdi sıra eksikliklerin giderilmesindedir. 35 -40 yaş arası özellikle duygusal alandaki eksikliklerin giderilmeye çalışıldığı dönemdir. Para, güç ve başka şeyler olsa da, sevgi eksik kalmış olabilir. Böyle bir eksiklik varsa ve çocuk bu yoksunluğu giderecekse, bu yaş çocuk sahibi olmak için ideal olabilir.

40-45 yaş grubunda: Bu dönemde ise “Aman Allah’ım ben ne yaptım” veya “Eyvah gençlik treni kaçtı!” kaygılarının yaşandığı yaşları oluşturur. Bu yaş grubundaki erkekler Koşturmaktan yaşayamadıklarını düşünmeye başlar. Eğer eksik kalan ve yaşanmamış şey çocuk ise, o zaman bu yaş çocuk yapmak için ideal olabilir.

Çocuk yapmanın yaşı değil, hazır olma duygusu vardır.

İdeal Baba Var Mıdır?

•    İyi baba vardır. İdeal baba yoktur.•    Babalık yapabilen kişidir “iyi baba”.•    Babasından gördüğünden daha fazlasını yapandır, “iyi baba”.•    “Ben yaptım, sen yapma” demeyen babadır, “iyi baba”.•    Acil durumda her zaman var olandır, “iyi baba”.•    Yöneten değil, yönlendirendir, “iyi baba”.

•    Tüm bunları yaparken doğal olandır, “iyi baba”.

Hazır Olmadığınız Zamanda Baba Olursanız?

Gerçekten hazır olmadığınız zaman çocuğunuz olursa? O zaman doğru zaman değilse? Aslında zamansız olan şeyler de bazen zamanlıdır. Belki zamansız olmuştur ama hiçbir sorun yaratmaz ve her şey yolunda gider. Belki bize göre zamanı değildir ama aslında “tam zamanıdır”.

Bu nedenle “zamansız” dediğimiz şeylerin gerçekten “zamansız” olup olmadığını zaman gösterir. Ön yargılı yaklaşmak ise sorunu yaratır. Gerçekten zamanı değil, yani kişi baba olmaya hazır değilse, o kişiyi bekleyen eksiklik duygusudur.

Hem hayatını ve planladıklarını tam olarak gerçekleştirememek, hem de babalığı tam yapamamak! Eksiklik duygusu da zaman içinde suçluluk duygusuna veya öfkeye dönüşebilir. Çocuk için bu durum iki ayrı sonuç doğurabilir: Bazen çocuklar, bunu normal olarak kabul ederler ve yaşarlar.

Başka türünü bilmedikleri için bu onların normalidir ve eksik de olsa, çoğu zaman yeterlidir. Bir diğer grup çocuksa bunu “sevilmiyorum” duygusuyla eşleştirir.

Источник: https://www.bebek.com/baba-olmanin-ideal-yasi-ve-babalik/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть