Nevralji (Sinir Ağrısı) Nedir? Çeşitleri, Tedavisi ve Nedenleri

içerik

Nevralji nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri

Nevralji (Sinir Ağrısı) Nedir? Çeşitleri, Tedavisi ve Nedenleri

Normal bir ağrının oluşabilmesi için ağrı algılayıcı hücrelerin uyarılması, bu uyarıların sinir lifleri ile beyine taşınması gerekir. Ancak nevraljide ağrı, bu algılayıcılardan bağımsızdır.

Duyu iletiminde görevli sinir liflerinin yapısında ve işlevinde meydana gelen bir bozukluğa bağlı olarak ağrı ortaya çıkar. Nevraljiye neden olabilecek birçok hastalık vardır.

Ancak birçok hastada bu nedenlerden herhangi birine rastlanmamaktadır.

Ani yüz ağrısı (trigeminal nevralji) nedir? Nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Nevraljiler içinde en sık görülen tür, trigeminal nevraljidir. Yüzün duyusunu alan trigeminal sinirden kaynaklı şimşekvari, ani, şiddetli ağrı atakları şeklindedir. Ağrı birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürebilir. Şiddetli ağrı nedeniyle halk arasında ‘delirten hastalık’ olarak da bilinir. Daha çok yüzün bir tarafında, dişler ve çenede ortaya çıkar.

Nevralji ağrıları kimi zaman elektrik çarpmasına benzer

Günde birçok kez olabileceği gibi kimi zaman ayda birkaç kez ortaya çıkabilir. Soğuk hava, yüz yıkama, yemek yeme, diş fırçalama gibi bazı durumlarda tetiklenebilir. Ağrı atakları arasında tamamen ağrısız dönem olabilir.

Diş kaynaklı ağrılar ile beraber görülmesi sağlıklı dişlerde gereksiz tedavilere neden olabilmektedir. MS hastalarında daha sık görülür. Trigeminal sinire bası yapan damardal bozukluklar ve kistler, trafik kazaları sonucu oluşabilir. Dile takılan piercinglerden sonra trigeminal nevralji ağrısı olan hastalar da vardır. Hastaların büyük çoğunluğunda ise hastalığın nedeni saptanamaz.

Atipik trigeminal nevralji

Bu hastaların büyük çoğunluğunda daha önceden migren özelliğinde baş ağrıları vardır. Trigeminal nevraljiden farklı olarak kafa derisi ve boyun bölgesinde de ağrılar olur. Trigeminal nevraljiye göre daha uzun süreli ve daha şiddetlidir. Tümör ya da damarsal bozukluklar gibi ağrıları tetikleyen bir nedenin saptanma olasılığı yüksektir.

Fibromiyalji (ağrı hastalığı) nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavisi

Postherpetik nevralji

Döküntü ve kabarcıklarla kendini gösteren suçiçeğinden sonra ortaya çıkar. Suçiçeği geçiren kişilerde deri döküntüsü olan yerlerde ani, çok şiddetli, yanıcı ve batıcı tarzda ağrılar şeklinde olur.

Kaşıntılar da eşlik edebilir. Dokunma, rüzgâr gibi tetikleyici faktörlerle oluşur. İleri yaşlarda ortaya çıkan suçiçeği hastalarında daha sık görülür.

Vücut savunmasının azaldığı durumlarda görülebilir ve çeşitli bölgelerinde ağrıya neden olabilir.

Glossofaringeal nevralji

Genellikle tek taraflı ortaya çıkan, bademcik, dil kökü ve kulak bölgesinde görülen şiddetli ağrı ataklarıyla karakterizedir. Çiğneme, yutma, esneme ile tetiklenebilir. Nevraljilerin vücudun çeşitli bölgelerinde görülebilir olmasından dolayı, görüldüğü yerlere göre daha birçok nevralji çeşidi vardır. Bunlar:

 • İnterkostal nevralji
 • Superior laringeal sinir nevraljisi
 • Sfenopalatin nevralji
 • Atipik fasiyal nevraljidir.
 • Belirli bir bölgede lokalize ağrı.
 • Ağrı kısa süreli, elektrik çarpması, şiddetli, yanıcı, yakıcı ya da batıcı tarzda hissedilir.
 • Dokunma veya basınç ile ağrı tetiklenebilir.
 • Ağrı bölgesinde kas spazmı ortaya çıkabilir.
 • Ağrı bölgesinde işlev kaybı olmaz ama ağrıdan dolayı hareketlerden kaçınılabilir.
 • Gün içerisinde yüzlerce kez tekrarlayabileceği gibi bazen ayda birkaç kez de olabilir.
 • Tetikleyici faktörlerle ağrılar ortaya çıkarabilir (Dokunma, diş fırçalama, yemek yeme, öksürme, rüzgar gibi).

Migren nedir? Neden olur? Migrenin belirtileri ve tedavi yöntemleri

Nevralji teşhisi

 • Hikaye ve muayene: Ağrının özelliği tanıya yardımcı olan en önemli durumdur. Hastanın ayrıntılı hikayesi ile nevraljiden şüphe edilirse muayene ile ağrılara neden olabilecek durumlar tespit edilmeye çalışılır.Ağrı bölgesi kontrol edilir. Trigeminal nevraljide ayrıntılı diş muayenesi, glossofarengial nevraljide ayrıntılı boyun ve boğaz muayenesi de gerekir. Postherpetik nevraljide döküntüler izlenebilir.
 • Kan testleri: Diyabet, enfeksiyon gibi nedenler açısından istenir.
 • Görüntüleme testleri: Röntgen, Tomografi ve MRG gibi görüntüleme yöntemleri nevraljiye neden olabilecek tümör, damarsal anomaliler, kemik ve yumuşak doku patolojileri gibi durumları tespit amacıyla istenebilir.

Nevraljiye hangi bölümler bakar?

Hastalığın tanısında en önemli bölüm Nöroloji’dir. Trigeminal nevralji ve glossofarengeal nevraljide ağrılara neden olabilecek farklı hastalıkların dışlanması için diş hastalıkları ve kulak burun boğaz uzmanları tarafından da hasta değerlendirilmelidir.

Tedavi aşamasında nöroloji uzmanı hastayı değerlendirip tedavilere başlar. İlaçlara rağmen yakınmaların devamında ise ağrı bölümü olarak bilinen Algoloji bölümüne başvurmak gerekebilir.

Bu bölümde ağrı konusunda uzmanlaşmış nöroloji ya da anestezi uzmanı eşliğinde tedavi devam ettirilir. Enjeksiyon yardımıyla ağrı azaltılmaya çalışılır.

Her şeye rağmen devam eden inatçı ağrılarda cerrahi amacıyla Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanına başvurmak gerekir. İlgili yönlendirmeleri nöroloji uzmanı yapacaktır.

Nevralji tedavisi

Nevralji parasetamol gibi klasik ağrı kesiciler ile genellikle rahatlama sağlamaz. Farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan birtakım ilaçların düzenli kullanımı bu tür ağrıları azaltmaktadır. Bu ilaçlar düşük dozda başlanır etkin doza yavaş yavaş yükseltilir. 6 ay süre ile aralıksız kullanılması gerekir. İlaçlar sadece ağrı sırasında değil düzenli olarak kullanılmalıdır.

 • Antidepresanlar:Amitirptilin ( Laroxyl ), Duloksetin ( Cymbalta ), Venlafaksin (Efeksor) ağrıları azaltmak amacıyla kullanılabilir. Bu ilaçlar antidepresan etkilerine göre daha düşük dozlarda başlanır. Bu tür ilaçların halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, ağız kuruluğu gibi yan etkileri olabilir.
 • Antikonvulsan ilaçlar:Sara (epilepsi) hastalığı için kullanılan ilaçlardır. Düşük dozlarda başlanarak gerektiğinde yüksek dozlara çıkılır. Karbamazepin (Tegretol), Fenitoin, Okskarbazepin, Gabapentin, Pregabalin, Valproik asit en çok kullanılanlarıdır.

Migren nasıl tedavi edilir? Migrene iyi gelen öneriler ve doğal yöntemler

Karbamezapin (Tegretol) en sık kullanılan ilaçlardan biridir. Düşük dozda günde 100-200mg /gün olarak başlanır. Herhangi bir yan etki görülmez ise günde 1200 mg ‘a kadar çıkılır.

Halsizlik yorgunluk, baş dönmesi, uyku hali konsantrasyon güçlüğü, deri döküntüleri gibi yan etkiler ortaya çıkabilir. Diğer antikonvulsan ilaçlarının da benzer yan etkileri olabilir.

Karbamazepini uzun süreli kullanması gereken hastalar karaciğer ve kan tahlili yaptırmalıdır. Bu ilaca başlamadan önce kan tahlilleri yapılmalı, uzun süreli kullanılacaksa 6 ayda bir düzenli kan tahlili kontrolü yapılmalıdır.

 • Antispasmotik ilaçlar: Kas gevşetici etki gösteren baklofen (Liorosel) bu gruba dahil edilebilir. Bu ilaç, Karbamezapin ile beraber kullanıldığında etkinliği artmaktadır.
 • Lokal kremler: Lidokain (Emla) ve Kapsain içeren kremlerdir. Günde 3-4 kez ağrı bölgesine uygulamak fayda sağlamaktadır.
 • Sinir blokajı: Ağrıya neden olan sinir alanında anestezik ve steroid içeren enjeksiyonlarla sinir blokajı yapılarak ağrılar azaltılabilir. Nevraljinin türüne göre blokaj bölgesi değişir. Oksipital nevraljide enjeksiyon başın arkasına yapılırken postherpetik nevraljide omurların arasına yapılabilir.
 • Perkütan girişimler: Bir iğne yardımıyla yanak bölgesinden girilerek trigeminal sinirin gövdesine alkol, gliserol, radyofrekansı gibi uygulamalarla ağrıyı azaltmayı hedefleyen yöntemlerdir. Bu yöntemler sinire hasar vererek ağrıları azaltır. İşlemden sonra yüzde his kaybı görülebilir.

Trigeminal nevralji ameliyatı

Yeterli dozlarda uygun süre ilaç tedavisine rağmen devam eden ağrılar için cerrahi yöntemler denebilir. Cerrahi yöntemler daha çok trigeminal nevralji tedavisinde kullanılmaktadır. Mikrovasküler Dekompresyon tedavisi olarak bilinen yöntem ilk olarak 1960’lı yıllarda denenmiştir.

Kulak arkasından yaklaşık 2 cm bir delik açılarak Trigeminal sinire baskı yapan damar ile sinir arasında yumuşak sümgerimsi bir madde koyularak baskıyı azaltmayı amaçlayan cerrahi bir yöntemdir. Ameliyat sonrasında 3 ile 5 gün arasında hastane yatış süresi olacaktır.

Çok düşük oranda duyma kaybı, yüz felci gibi komplikasyonlar görülebilir.Diğer Tedavi Yöntemleri     

 • Gama Knife: Trigeminal sinir gövdesine radyasyon verilerek ağrıları rahatlatan bir yöntemdir. Ameliyat için uygun olmayan ya da ameliyatı kabul etmeyen hastalar için avantajlı bir yöntemdir. Tek gün, tek seans olarak uygulanır. Sinirde belirgin bir hasar oluşturmadan sinirin duyarlılığını azaltarak etki göstermektedir. İlk bir ay içerisinde hastaların büyük çoğunluğunda faydalı olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Yöntem uygun olarak yapılırsa çevre dokuya çok az zarar verilir.
 • Vitamin B12 ve magnesyum desteği: Ağrıların hafifletilmesinde yardımcı olabilmektedir.
 • Botox Tedavisi: Özellikle trigeminal nevraljide ağrı bölgesine uygulanan Botox enjeksiyonu rahatlama sağlamaktadır.
 • Akupunktur, yoga, aromaterapi gibi yöntemler için yeterli bilimsel kanıt yoktur. Ancak bu yöntemlerle ağrılarının azaldığını belirten hastalar da vardır.

Nevralji bitkisel tedavi

Nevralji ağrılarını ortadan kaldıran bilimsel olarak ispatlanmış bitkisel bir tedavi yöntemi yoktur.

İnsanların birçoğu ömrünün kısa bir süresinde birkaç kez de olsa nevralji özelliğinde olan ağrılar yaşar. Bazen ağrılar kendiliğinden geçebilmektedir. Ancak sık tekrarlayan şiddetli ağrı atakları yaşamı olumsuz etkilemektedir. Ağrı, yaşam kalitesini bozmakta, işlevselliği düşürmekte, anksiyete depresyon gibi psikiyatrik problemlere neden olmaktadır.

Ağrı nedeniyle hasta ve hastanın çevresindekiler çeşitli olumsuzluklar yaşamaktadır. Kimi hastalarda ağrı şiddeti nedeniyle intihara eğilim artmaktadır. Hastalık tedavi edilmez ise dayanılmaz ağrılara bağlı olarak yaşam olumsuz etkilenecektir.

Nevralji ağrısına ne iyi gelir?

Migren ataklarında olduğu gibi nevralji ağrılarını direkt olarak ortadan kaldıran tedaviler olmadığı için düzenli olarak ilaç alınması, kandaki ilaç seviyesinin belirli bir seviyede tutulması gerekir.

Nevralji özelliğinde ağrıları başlayan kişiler ağrı sıklığı ve şiddeti artmadan ilaç kullanımına başlamalıdır. Ağrı sırasında ağrı bölgesine sıcak uygulama kimi zaman fayda sağlamaktadır.

Bazı hastalar soğuk uygulama ile rahatlama sağladığını ifade etmektedir.

Ancak her iki uygulamaya bağlı ağrıların şiddetlenebileceği de bilinmelidir.  Ağrı bölgesine lidokain ya da kapsein içeren kremler sürülebilir.  Şiddetli ağrı ataklarında ağrı bölgesine yapılan lokal anestezik ilaçlar ya da damardan verilen ilaçlar kısmi rahatlama sağlayabilir.

Gebelik döneminde nevralji

Gebelik döneminde ortaya çıkan nevraljilerin tedavileri daha zordur. Nevralji tedavisinde kullanılan ilaçların bebeğe belirgin yan etkileri vardır.

Gebelik dönemindeki ağrılar için lokal etkili kremler ve lokal enjeksiyonlar ile yapılan sinir blokajları ağrıyı azaltabilir. Ayrıca bebek üzerinde belirgin yan etkileri de olmadığı için daha güvenlidir.

Akupunktur, vitamin desteği ve yoga gibi gevşetici terapiler de faydalı olabilir.Nevralji hastaları için öneri ve uyarılar

 • Ağrınızı tanıyın ve tetikleyici faktörlerden uzak durun.
 • Normal ağrı kesicilerin pek faydası olmayacağını bilin.
 • Ağrılarınız için verilen tedavileri sadece ağrı sırasında değil düzenli olarak kullanın.
 • Karbamazepin tedavisini uzun süre kullanmanız gerekir ise düzenli kontrollerinizi ihmal etmeyin.
 • İlaçlara bağlı yan etkiler yaşıyorsanız alternatif tedaviler için doktorunuza başvurun.
 • İlaç tedavilerine rağmen devam eden ağrılar için lokal enjeksiyon veya cerrahi tedavi için doktorunuz ile görüşün.

Referanslar: 1- Trigeminal neuralgia symptoms, 2- Neuralgia, 3- What is trigeminal neuralgia?, 4- Nevraljiler

Источник: //www.medikalakademi.com.tr/nevralji-nedir-neden-olur-belirtileri-ve-tedavi-yontemleri/

Trigeminal nevralji: Belirtileri, nedenleri ve tedavisi

Nevralji (Sinir Ağrısı) Nedir? Çeşitleri, Tedavisi ve Nedenleri

Trigeminal nevralji yüzün bir sinir bozukluğudur. Özellikle alt yüz ve çene ve burun, kulak, göz veya dudak çevresinde ani ve korkutucu yüz ağrısına neden olur.

Tic douloureaux olarak da bilinen, en acı verici insan koşullarından biri olduğu düşünülmektedir.

Nöralji, sinir tahrişi veya hasarı nedeniyle bir sinir boyunca şiddetli ağrıya işaret eder. Trigeminal nevralji, başın en geniş kapsamlı sinirlerinden biri olan trigeminal siniri etkiler.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD), yılda yaklaşık 14.000 kişi durumu geliştirir ve şu anda 140.000 kişi durumla birlikte yaşamaktadır. Dünya çapında yaklaşık bir milyon insanı etkilediği düşünülmektedir.

Trigeminal nevralji üzerine hızlı gerçekler

 • Trigeminal nevralji yüz veya trigeminal siniri etkileyen aşırı derecede ağrılı bir durumdur.
 • Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaklaşık 14.000 kişiyi etkiliyor.
 • Ağrı genellikle şiddetli olur ve yüzün bir tarafında meydana gelir.
 • Trigeminal nevralji genellikle trigeminal sinirin kökü için basınç uygulayan kan damarlarından kaynaklanır.
 • Antikonvülsan ilaçlarla veya bir dizi ameliyatla tedavi edilir.

Trigeminal nevralji nedir?

Trigeminal nevralji, nosiseptif olmayan bir ağrı türüdür.

Ağrı, nosiseptif ve nosiseptif olamaz.

 • Nosiseptif ağrı, bir dış uyarının, sinir sisteminde belirli bir ağrı reseptörünü tetiklemesi, örneğin bir yanığın neden olduğu ağrı olduğunda ortaya çıkar.
 • Nosiseptif olmayan ağrı, sinirlerdeki hasar veya tahriş veya sinir sisteminde bir hatadan kaynaklanır. Sinirler, beyine acı mesajlar gönderiyorlar.

Nevralji, nosiseptif olmayan bir ağrı türüdür ve trigeminal nevralji, yüzdeki trigeminal veya 5. kraniyal sinirin neden olduğu nosiseptif olmayan bir ağrıdır.

Nevralji hastaları, kısa süreli ancak yoğun bir yanma veya bıçaklama ağrısı olarak tanımlamaktadır. Ağrı, etkilenen sinirin seyri boyunca ateş ediyormuş gibi hissedebilir. Ağrı kısa olsa da, trigeminal nevralji zamanla kötüleşen kronik bir durumdur.

Ağrı nöbetleri genellikle yüzün bir tarafında genellikle birkaç dakika sürebilir.

Trigeminal nevralji, kadınlarda erkeklerden iki kat daha yaygındır ve 50 yaşından sonra daha olasıdır.

belirtiler

Aşağıdaki belirtilerden biri veya daha fazlası oluşabilir:

 • birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar süren hafif ağrının aralıklı sekansları
 • elektrik çarpması gibi hissetmek için şiddetli yanma, ateş etme, ayağa kalkma atakları
 • genellikle yüzüne dokunmak, çiğnemek, konuşmak veya dişleri fırçalamak gibi acı verici olmayan uyaranların tetiklediği ani ağrı saldırıları
 • Birkaç dakikadan birkaç dakikaya kadar süren ağrının spazmı
 • çok daha uzun süre dayanabilen küme ataklarının atakları, ancak aralarında hiç acı olmayabilir
 • trigeminal sinir ve dalları, alın, gözler, dudaklar, diş etleri, dişler, çene ve yanak da dahil olmak üzere ulaşabileceği yerlerde ağrı
 • yüzün bir tarafında ağrı, ya da daha az sıklıkta, her iki taraf
 • Tek noktaya odaklanmış veya daha geniş bir desende yayılan ağrı
 • zaman içinde daha düzenli ve yoğun olarak ortaya çıkan ağrı saldırıları
 • Ağrı gelişmeden yüzünde karıncalanma veya uyuşma

Şiddetli vakalarda her gün yüzlerce kez ağrılar meydana gelebilir. Bazı hastalar ataklar arasında aylar veya yıllar boyunca hiçbir semptom göstermeyebilirler.

Bazı hastalarda, dokundukları zaman ağrıyı tetikleyen yüzlerinde belirli noktalar olacaktır.

Ağrı bölgesi

Ağrı bölgesi trigeminal sinirin üç dalına dayanacaktır:

 • Oftalmik: Alın, burnu ve gözleri etkiler.
 • Maxiller: Alt göz kapağını, burnu, yanağı, sakızı, dudağı ve üst dişleri etkiler.
 • Mandibular: Çene, alt diş, diş eti ve alt dudağı etkiler.

Trigeminal nevralji bazen bir seferde birden fazla dalı etkiler.

Atipik trigeminal nevralji

Atipik trigeminal nevralji, tipik trigeminal nevraljide bir varyasyondur. Ağrı, keskin veya bıçaklamaktan ziyade yanma, ağrı veya kramp şeklinde tanımlanabilir.

Yüzün bir tarafında, sıklıkla trigeminal sinir bölgesinde oluşabilir ve kafa derisinin üst boynuna veya arkasına uzanabilir. Ağrı, hafif bir ağrının şiddetli bir yanma ya da yanma hissinden yoğunlaşmasına neden olabilir.

Trigeminal nevraljinin atipik sunumu teşhis etmek zordur.

Nedenler

Trigeminal nevraljinin ana nedeni, trigeminal sinirin kökü üzerine baskı yapan kan damarlarıdır.

Bu, siniri bıçaklama ağrıları olarak deneyimlenen ağrı sinyallerini iletir. Bu sinir üzerindeki basınç ayrıca bir tümör veya multipl sklerozdan (MS) kaynaklanabilir.

Diğer nedenler arasında şunlar olabilir:

 • Multipl skleroz: Sinirin demiyelinizasyonu nedeniyle oluşur. Trigeminal nevralji tipik olarak multipl sklerozun ileri evrelerinde ortaya çıkar.
 • Bir tümör trigeminal sinire karşı bastırır: Bu nadir bir nedendir.
 • Sinire fiziksel hasar: Bu yaralanma, diş veya cerrahi işlem veya enfeksiyonun sonucu olabilir.
 • Aile öyküsü: Kan damarlarının oluşumu kalıtsaldır.

Bazen sebep bilinmemektedir.

Teşhis

Bir bireyin semptomları trigeminal nevraljiyi gösteriyorsa, bir doktor etkilenen bölgeleri belirlemek için yüzlerini inceleyecektir.

Bir manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taraması diş çürümesi, bir tümör veya sinüzit gibi benzer semptomları olan diğer durumların ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte, bir MRI sinir irritasyonunun kesin nedenini gösterme olasılığı düşüktür.

tedavi

Trigeminal nevraljinin başlıca tedavileri reçeteli ilaçları ve ameliyatı içerir.

İlaçlar

Trigeminal nevraljiyi tedavi etmek için ilaçlar kullanılabilir, ancak bunlar zamanla daha az etkili olabilir.

İstenmeyen yan etki riski de vardır.Bu durumlarda, ameliyat en iyi seçenek olabilir.

Antikonvülsanlar

Parasetamol gibi ağrı kesici, trigeminal nevraljinin ağrısını hafifletmez. Doktorlar, bu nedenle antikonvülsan ilaç reçete. Bunlar normal olarak nöbetleri önlemek için kullanılır, ancak beyne gönderilen ağrı sinyallerini de azaltabilir veya engelleyebilirler. Bunu sinir uyarılarını sakinleştirerek yaparlar.

Trigeminal nevralji için en yaygın antikonvülsanlar şunlardır:

 • karbamazepin (Tegretol, Carbatrol, Epitol)
 • fenitoin (Dilantin)
 • gabapentin (Neurontin)
 • topiramat (Topamax)
 • valproik asit (Depakene, Depakote)
 • lamotrijin (Lamictal)

Bazen antikonvülsan zaman içinde etkinliğini kaybeder. Bu olursa, doktor dozu artırabilir veya başka bir antikonvülsana geçebilir.

Antikonvülsanların yan etkileri şunlardır:

 • baş dönmesi
 • karışıklık
 • uyuşukluk
 • görüş problemleri
 • mide bulantısı
 • İntihar düşünceleri

Bu ilaçlara alerjiniz olmadığından emin olun ve herhangi bir alerjiyle ilgili olarak doktorunuza danışın.

Antispastisite ajanları

Baklofen kas gevşetici bir maddedir. Tek başına veya antikonvülzanlarla kombine edilebilir. Ters etkiler bulantı, uyuşukluk ve karışıklığı içerir.

Alkol enjeksiyonu

Bu yüzün etkilenen bölgelerini uyuşur ve geçici ağrı giderimi sağlar. Doktor, yüzün acı veren kısmına alkol enjekte eder. Hasta daha sonraki enjeksiyonları veya daha kalıcı bir çözüme ihtiyaç duyabilir.

cerrahlık

Trigeminal nevralji için cerrahi amaçlamaktadır:

 • trigeminal sinire karşı basmaktan bir damar veya atardamarı durdurmak
 • trigeminal sinire zarar verir, böylece kontrolsüz ağrı sinyalleri durur

Sinirin zarar görmesi geçici veya kalıcı yüz uyuşukluğuna yol açabilir. Cerrahi rahatlama sağlayabilir, ancak belirtiler aylar veya yıllar sonra geri dönebilir.

Trigeminal nevralji için bir dizi cerrahi seçenek vardır.

Mikrovasküler dekompresyon

Mikrovasküler dekompresyon (MVD), trigeminal sinirin kökü üzerine baskı yapan kan damarını yeniden yerleştirmeyi veya çıkarmayı içerir.

Cerrah, başın yanında, ağrının bulunduğu yere yakın kulağın arkasında küçük bir kesi yapar. Kafatasında küçük bir delik yapılır ve beyin trigeminal siniri açığa çıkarır. Sinir ve herhangi bir dokunaklı atardamar arasına etkin bir şekilde bir sinir yerleştirilir.

Eğer kan damarları sinirlere karşı baskı yapmazsa sinir kesilebilir.

MVD, ağrının giderilmesinde veya azaltılmasında etkili olabilir, ancak bazen ağrı geri döner. Bazı işitme kaybı, yüz zayıflığı, yüz uyuşması ve çift görme riski de vardır.

Bu prosedür çok küçük bir inme ve ölüm riskini taşır.

Perkütan gliserol rizotomi

Perkütan gliserol rizotomi (PGR) de gliserol enjeksiyonu olarak bilinir. Yüzden bir iğne ve kafatasının tabanında bir açıklık içine sokulur. Görüntüleme teknikleri, iğneyi trigeminal sinirin üç dalının birleşme noktasına yönlendirir.

Az miktarda steril gliserol enjekte edilir. Birkaç saat içinde, trigeminal sinir hasar görür ve ağrı sinyalleri bloke edilir.

Çoğu insan PGR ile belirgin ağrı kesicidir, ancak ağrı daha sonra tekrarlayabilir. Birçok hastada yüz karıncalanması veya uyuşma görülür.

Trigeminal sinirin perkütan balon kompresyonu

Bir balon, sinirin yanındaki şişirme için içi boş bir iğneden aşağı doğru gönderilir. Bu sinirlere zarar verir ve kontrolsüz sinyalleri engeller.

Prosedür etkilidir, ancak acı geri dönebilir. Çoğu hasta, yüz uyuşukluğu ve yarısından fazlası çiğnemek için kullanılan kasların geçici veya kalıcı zayıflığını tecrübe eder.

Perkütan stereotaktik radyofrekans termal rizotomi

Bu prosedür, ağrıya bağlı özel olarak seçilmiş sinir liflerini yok etmek için elektrik akımlarını kullanır.

Sedasyon altında sinir köküne bir elektrot bağlanır. Hasta elektrotlar ısındığında ve siniri yok ederken elektrik darbelerinin hissedilip hissedilemeyeceğini belirlemek için sedasyondan uyandı.

PSRTR geçiren hastaların çoğu, sonradan bazı yüz uyuşuklukları yaşayacaktır.

Kısmi duyusal rizotomi

Doktor kafatasına küçük bir delik açar ve sinirleri keser. Sinirin tabanı kesildiğinden, hasta kalıcı yüz uyuşukluğuna sahip olacaktır. Bazen doktor sinirlerini kesmek yerine sinirlendirir.

Gama-bıçak radyocerrahisi

Trigeminal sinirin kökü için yüksek dozda radyasyon hedefleniyor, bu da sinir hasarına ve ağrı azalmasına neden oluyor. Hasta birkaç hafta içinde ağrıyı yavaş yavaş iyileştirir. İlk yardımların görünmesi birkaç hafta sürebilir.

GKR çoğu hasta için etkilidir. Bununla birlikte, bazıları daha sonra ağrı tekrarlaması yaşayabilir.

önleme

Trigeminal nevraljinin gelişmesini önlemek için hiçbir kılavuz yoktur.

Ancak, aşağıdaki adımlar tanı konulduktan sonra saldırıları önlemeye yardımcı olabilir:

 • yumuşak yiyecekler yiyor
 • Çok soğuk veya sıcak yiyeceklerden kaçınmak
 • yüzünü ılık suyla yıkamak
 • yüzünü yıkarken pamuklu pedler kullanarak
 • diş fırçalama bir saldırı tetiklerse, yedikten sonra ağzınızı ılık su ile durulayın
 • mümkün olduğu kadar bilinen tetikleyicileri önlemek

Trigeminal nevralji zayıflatıcı olabilir, ancak semptomları yönetmek yaşam kalitesini büyük ölçüde artırabilir.

Источник: //trmedbook.com/trigeminal-nevralji-belirtileri-nedenleri-ve-tedavisi/

Nevralji (Sinir Ağrısı) Nedenleri, Çeşitleri, Belirtileri, TedavisiTR.WomenHealthGuide.net

Nevralji (Sinir Ağrısı) Nedir? Çeşitleri, Tedavisi ve Nedenleri

Sinirler, omurilik ve beynin (merkezi sinir sistemi) sinyallerini taşıyarak vücutta önemli bir rol oynar.

Bu şekilde duyusal sinyaller, merkezi sinir sistemine (CNS) karşı duyuları besleyebilir ve sinyalleri CNS'den vücudun farklı bölümlerine iletebilir.

Farklı organlar ve yapılar üzerinde bir etki yaratmanın yanı sıra, çevre (hem iç hem de dış) hakkında bilgi edinmenin yollarından biridir. Bazen sinirler hastalıklı veya hasarlı olabilir, böylece altta yatan herhangi bir sorun olmadan bile duyular tetiklenebilir.

Nevralji nedir?

Nevralji sinir ağrısının terimidir. Diğer acı türlerinden ayırt edilmesi gerekir çünkü sorun sinirin kendisinde yatmaktadır. Normalde, yaralandığında vücudun belli bir kısmında ağrı hissederiz.

Ağrı bize, doku hasarının meydana geldiği konusunda uyarır ve yaralanmanın nedenini ortadan kaldırmak için harekete geçmemiz gerekir. Aslında bize herşeyin vücutta iyi olmadığını söyler.

Hasarın meydana geldiği ağrı reseptörlerinden elde edilen sinyaller sinirler aracılığıyla CNS'ye geri beslenir ve ağrı hissi olarak algılanır.

Bununla birlikte, sinirin kendisi bir yaralanma geçirmekte ya da bir şekilde işlevsiz hale geldiği zaman, bazen çevredeki bölgenin doku hasarına rağmen ağrı sinyalleri ortaya çıkabilmektedir. Buna sinir ağrısı ya da nevralji denir.

Bölgeye göre sınıflandırılan birçok nevralji türü, sinir dahil veya nevraljinin nedeni vardır. Hedef alınabilecek açık bir nedenin bulunmadığı durumlarda tedavi edilmesi zor bir durum olabilir.

Zaman zaman bir nevralji aylara, yıllara ve hatta bir ömür boyu acıya yol açan kronik bir bozukluk haline gelebilir.

Nevralji Çeşitleri

Çok çeşitli nevralji var. Belirtildiği gibi, göre sınıflandırılmıştır:

 • Nevraljinin yayıldığı bölge.
 • Sinir nevraljisinde etkilenmiştir.
 • Sinir tahriş veya hasarı nedeni.

En yaygın üç nevralji türü:

 • Post-herpetik nevraljiAyrıca zona olarak da bilinen, suçiçeği virüsünün reaktivasyonu ile ortaya çıkar. Daha sonra sinir liflerine zarar verebilir ve etkilenen alanlar boyunca cilt semptomlarının yanı sıra uzun süreli ağrılara da yol açabilir.
 • Trigeminal nöralji trigeminal siniri tutan sinir ağrısıdır. Genellikle trigeminal siniri içeren ve duyu sinyallerini yüzden beyne ileten kronik bir durumdur. Sinir üzerindeki basınç en sık altta yatan nedendir.
 • Siyatik ya da siyatik sinir ağrısı başka bir nevralji türüdür. Alt sırtında siyatik sinirin kökü üzerinde baskı olduğunda oluşur. Sonuç olarak siyatik sinirlerin dağılımı boyunca genellikle bacaktan aşağı doğru uzanan ağrı görülür.

Diğer nevralji türleri şunlardır:

 • Glossopharyngeal nevralji Glossopharyngeal siniri, dilin arka kısmında, boğazda ve kulağın yanında ağrı ile birlikte tutan.
 • Interkostal nevralji göğüs duvarı ağrısına yol açan kaburgalar arasındaki interkostal sinirleri içerir.
 • Oksipital nevralji boyunda oksipital sinirleri içeren ve boyun, üst sırt ve kafa derisinde ağrıya yol açar.

Nevralji Nedenleri

Bunlar nevraljinin daha olası nedenlerinden bazılarıdır. Bununla birlikte, nevraljinin nedeninin bilinmediği zamanlar vardır ve şöyle denir: idiyopatik.

 • Travma – Ameliyattan kaynaklanan sinir yaralanması da dahil olmak üzere, künt veya keskin kuvvet travması ile sinir yaralanması.
 • Basınç – Sinirin çevredeki yapılarla sıkışması.
 • Enfeksiyonlar – Özellikle belirli virüsler ve bakteriler, zona, sifiliz HIV, Lyme hastalığı gibi sinirleri enfekte edebilir.
 • Kimyasallar – endojen (vücutta üretilir) ve eksojen (dış kaynaklı) sinirleri tahriş edebilir.
 • Kronik hastalıklar – kronik böbrek hastalığı, diabetes mellitus, porfiri.
 • ilaç – Bir dizi ilaç, özellikle kemoterapötik (anti-kanser) ilaçlar olmak üzere yan etki olarak nevraljiye neden olabilir.

Periferik nöropati altında türleri ve nedenleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Belirti ve bulgular

Nevralji bir semptomdur ve kendi başına bir hastalık değildir. Acı, doğada değişiklik gösterir, ancak genellikle yanma, vurma veya bıçaklama acısı olarak tanımlanır. Sıkıca dokunma sırasında bölgedeki baskılar ağrıyı daha da şiddetlendirebilir.

Bazen sadece hassasiyet (baskı ile ağrı) vardır. Tipik olarak ağrı, etkilenen sinirin seyri boyunca uzanabilse de belirli bir bölgeye lokalize edilir. Baskın özellik ağrılı olmasına rağmen, diğer hislerin hissedilmediği hisler de olabilir.

Ağrı aralıklı veya sabit olabilir.

Nevralji genellikle bir bölgenin işlevini etkilemese de, etkilenen bölgede bir dereceye kadar kas zayıflığı veya spazmı olabilir.

Nadir durumlarda, ilgili motor sinirler (kasları kontrol eden sinirler) de etkilenirse veya etkilenen sinir, duyusal ve motor liflerin (karışık sinirler) bir kombinasyonuna sahipse, tam bir felç olabilir.

Karıncalanmalar, karıncalanma, iğrenme veya formasyon (sürünen böcek hissi) gibi ağrıların başlamasından önce bazı nevralji türleri olabilir.

Nevralji Tedavisi

Nevralji tedavisi büyük ölçüde altta yatan nedene bağlıdır. İlaç ve / veya ameliyat kullanımını gerektirebilir.

İdeal olarak tedavi sinirden baskıyı hafifletmek için bir enfeksiyonu veya ameliyatı tedavi etmek için kullanılan ilaç gibi nevraljinin nedenine yönelik olmalıdır. Bununla birlikte, nevralji neden tedavi edildikten sonra bile devam edebilir.

Ayrıca neden nedeni bilinmediğinden idiyopatik olgularda tedavi edilemez. Bu durumlarda tedavi sinir ağrısının kendisine yönlendirilir.

ilaç

 • Reçetesiz ve reçete ağrı kesiciler.
 • Antidepresanlar.
 • Antikonvülsanlar.
 • Anestezik yamalar veya enjeksiyonlar.

Bu ilaçlar, altta yatan neden tedavi edilebilecek veya kendi başına çözülene kadar ağrıyı yönetmek için semptomatik rahatlama sunar.

Bununla birlikte, nevralji, ilacın bir dereceye kadar veya uzun bir süre için gerekli olabileceği anlamına gelen kronik bir durum haline gelebilir. Fizik tedavi de ağrının yönetiminde yardımcı olabilir.

Ağrının üstesinden gelmek ve günlük görevlerle devam etmek için mesleki terapi ve psikoterapi önerilebilir.

Nevralji Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Nevralji (Sinir Ağrısı) Nedir? Çeşitleri, Tedavisi ve Nedenleri

Haber güncelleme tarihi 18.01.2019 16:57

Nevralji Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Nevraljinin kelime anlamı sinir ağrısıdır. Genellikle yüz ve baş bölgelerinde görülen sinir ağrısı vücudun birçok bölgesinde de ortaya çıkabilir.

Sebebi bilenen nevraljiler birincil veya temel nevralji olarak adlandırılırken; sebebi bilinmeyen nevraljiye ise ikincil veya sentomatik nevralji olarak adlandırılmaktadır.

Sinirlerin herhangi bir nedenden dolayı zedelenmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Sinirlerde meydana gelen hasar sonucunda beyne yanlış bilgi aktarımı olur.

Sinirlerin beyne yanlış bilgi aktarmasıyla birlikte sürekli tekrarlayan, ani ve şiddetli ağrılar meydana gelir. Ağrıların sürekli tekrarlayan ve değişen tipte olması nedeniyle hasta bu durumu tarif etmekte zorlanır.

Nevralji ağrısı oldukça şiddetli ağrılardır. Ani ve tekrarlayan ağrılar; bıçak saplanması, şimşek çakması, karıncalaşma, yanma ve donma gibi tabirlerle ifade edilmektedir.

Ağrılar çoğu zaman dayanılmaz bir şekilde, birkaç saniyeden fazla süren, aniden kaybolan ve ara ara tekrarlayan nitelikte olmaktadır. Nevralji oldukça keskin ağrılardır. Özellikle belirli dönemlerde hassaslaşarak en ufak bir temasta bile şiddetli ağrı hissedilmesine neden olabilir.

Bu ağrılar öksürme, hapşırma veya yemek yeme sırasında tetiklenerek ani ağrılara veya spazmlara neden olabilir. Nevralji, erkeklere kıyasla kadınlarda daha sık görülmektedir.

Genellikle 50-70 yaş aralığında görülen nevralji, sinir sisteminin herhangi bir yerindeki hastalığa bağlı olarak ortaya çıkabilir. Ancak genellikle ağrıların nedeni kesin olarak bilinmemektedir.

Nevralji Neden Olur?

Nevralji sinirlerin herhangi bir nedenden dolayı hasar görmesi sonucunda oluşur. Hasar gören veya zedelenen sinirler beyne yanlış ileti göndererek şiddetli ve keskin ağrılara neden olur.

Sinir zedelenmesinin yanı sıra sinirlere komşuluk yapan damarsal oluşumlardaki yapısal bozukluk ve farklılıklarda nevralji nedenleri arasında yer alır. Nevralji oluşumunda yapısal nedenler kadar çevresel nedenler de oldukça etkilidir.

Sinir sistemini etkileyen her durum nöropatik ağrılara neden olmaktadır. Sinir yaralanması, beyin damarı yaralanması, omurilik travması, zona, MS, diyabet ve tümör gibi çeşitli sağlık sorunları nevralji nedenleri arasında yer almaktadır.

 Nevralji nedenleri genellikle iki grupta incelenmektedir. Birincisi yapıcı genel nedenler olarak adlandırılırken; ikincisi ise yapıcı bölgesel nedenler olarak adlandırılmaktadır.

Yapıcı Genel Nedenler

 • Frengi 
 • Malarya
 • Grip 
 • Tifo
 • Paratifo 
 • Alkol
 • Tütün 
 • Romatizma
 • Zayıflık 
 • Nevrastani

Yapıcı Bölgesel Nedenler

 • Donma 
 • Üşütme
 • Sıkışma 
 • Ezilme
 • Sinirin darbe ya da yabancı cisim tarafından irkitilmesi 
 • Ur 
 • Anevrizma 
 • Kötü yerleştirilmiş alçılar
 • Kırılan kemiğin yer değiştirmesi

Nevralji Belirtileri Nelerdir?

Nevralji çok şiddetli ve ani ağrılar olarak tanımlanmaktadır. Birkaç saniye veya birkaç dakika süren ağrılar aniden ortadan kaybolsa da ara ara tekrarlayarak nöbetler şeklinde ortaya çıkar. Ancak hasta iki nöbet arasında kendini iyi hisseder.

Hareket, yorgunluk, bölgesel basınç, öksürük, hıçkırık ve esneme gibi durumlarda ağrı aniden ortaya çıkabilir. Nevraljiyi diğer ağrılardan ayıran özelliği ani ve şiddetli olmasıdır.

Ağrı spontan bir şekilde meydana gelebileceği gibi tetikleyici etkenlerin uyarılması sonucunda da görülebilir. Bu nedenle ağrının ne zaman ve hangi şiddette görüleceğini önceden tahmin etmeniz pek mümkün değildir.

 Hastalar genellikle ağrıyı tarif ederken; elektrik çarpması, bıçak saplanması, yanma, batma, donma ve karıncalanma gibi ifadelerle anlatmaktadır. Ağrı genellikle çok hızlı şimşek gibi hissedilir ve oldukça kısa sürelidir.

Nevralji Tedavisi

Nevralji tedavisinde günlük hayatta kullanılan ağrı kesiciler pek fayda etmez. Bu nedenle nevralji tedavisinde özel ağrı kesiciler kullanılır.

Ancak bu ağrı kesicilerin mutlaka doktor kontrolünde kullanılması önerilmektedir. Tedavide önemli olan unsur hastanın tedaviye sadık kalmasıdır.

İlaçları reçeteye uygun olarak düzenli kullanmalı ve doktor onayı olmadan ilaçların dozunu azaltma veya yükseltme gibi girişimlerde bulunmamalıdır.

Nevralji tedavisinde çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Bunların başında ise fizik tedavi uygulaması gelmektedir. Isı tedavisi, ses ötesi tedavisi veya galvonoterapi gibi yöntemler tedavi seçeneklerinden biridir.

Fizik tedavinin yanı sıra çeşitli ilaç tedavileri uygulanmaktadır. Ağrı dindirici iğneler, B1 vitamini ve bölgesel uygulanan ağrı kesici pomatlar bunlardan bazılarıdır. Uygulanan son tedavi yöntemi ise cerrahi müdahalelerdir.

Cerrahi müdahaleler ile ağrıya neden olan sinirin kesilmesi veya bir bölümünün alınması sağlanır. 

Önerilen İçerik;
► Sinir Sıkışması Nedir? – Sinir Sıkışması Neden Olur?

UYARI !

İçeriğimizde yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş, öneri ve bilgilendirme yazısıdır. Kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu karşısında mutlaka doktorunuza başvurunuz.

 Unutmayın sağlık sorunlarında uygulanan tedavi yöntemleri bireylerin biyolojisi, kalıtsal özellikleri, yaş, boy, kilo farklılıkları, alerjik yönleri ve bunlar gibi onlarca farklı duruma göre değişiklik gösterebilir.

Sağlık sorunlarınızın tedavisinde size ancak ve ancak doktorunuz yardımcı olabilir.

NeOldu.com

Источник: //www.neoldu.com/nevralji-nedir-ve-nasil-tedavi-edilir-12584h.htm

Nevralji Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi (Sinir Ağrısı) – Sağlık Ocağım .NET

Nevralji (Sinir Ağrısı) Nedir? Çeşitleri, Tedavisi ve Nedenleri

Nevralji, kelime anlamı olarak sinirin ağrısı, özellikle yüz ve baş bölgesinde hissedilen ve kadınlarda erkelere oranla daha fazla görülen ağrılardır.

Sinirler, beyinden emirleri alıp bedene götürürler, bedenden hisleri alıp beyine götürürler.

Sinirler herhangi bir nedenden dolayı zedelendiğinde veya zarar gördüğünde götürdükleri bilgiler bozulur ve nevralji ortaya çıkar.

Nevralji ağrısının özelliği nahoş bir ağrıdır ve tanımlaması zor olur. Hasta bu ağrıyı nasıl tarif edeceğini bilemez. Bu ağrı elektriklenme, karıncalanma, uyuşma, batma, yanma, donma gibi garip hisler oluşturan bir ağrı tipidir.

Ağrının diğer bir özelliği de sürekli girip çıkan, değişen ağrılardır. Çünkü bilgi beyine giderken bozulur ve bozulan bilgi de vücutta var olmayan hisleri, bilgileri beyne götürür ve sinirlerde ağrı meydana gelir.

Nevralji (sinir ağrısı) neden olur?

Nevralji, sinirin ağrısı olarak tanımlanırve sinirin ağrısı, sinirin zedelenmesi ve hasar görmesi sonucu ortaya çıkar. Sinirler kasların arasında bulundukları için çok kolay zarar görmezler.

En sık görülen nevralji ağrısı trigeminal nevralji genellikle diş problemleri için diş operasyonları sırasında sinirin zarar görmesinden dolayı oluşur.

Oksipital nevraljinin nedeni ise sinirin kasların arasında sıkışması sonucu ortaya çıkar.

Kafanın arkasından geçen bu sinir çok gerilme, boyunda çok fazla kas spazmı oluşur ise oksipital sinir sıkışır ve nevralji ağrısı meydana gelir.

Vücutta meydana gelen sinir tuzaklanması – sıkışması el bileği çok fazla kullanıldığı, dirsek çok fazla dayalı kaldığı zaman sinir sıkışması oluşur ve nevralji ağrısı ortaya çıkar.

Trafik kazaları, darbeler, ağır travmalar, çarpmalar, düşmeler, ameliyat sırasında sinirlerin zedelenmesi, bel fıtığı, boyun fıtığı, zona virüsü gibi faktörler nevralji ağrısına neden olur.

Nevralji türleri veya çeşitleri

Vücudun her yerinde sinir vardır ve vücudun her yerinde nevralji görülebilir. Fakat en sık karşılaşılan nevralji trigeminal nevraljidir. Yüzün duyusunu veren sinirin arızalanması sonucu oluşan ağrılardır.

Diğer bir tip nevralji baş bölgesinde oksipital nevralji kafanın arkasından giren elektriklenme çarpma tarzında, bazende migren ağrısı ile karışan ağrılardır. Diğer tip nevralji ise bedende zona denilen virüslerin meydana getirdiği, yüzde, bacakta da olabildiği gibi daha çok bedende hissedilen zona ağrılarıdır.

Kol ve bacaklarda özellikle el bileği ve dirsekte sinirlerin tuzaklanması (sıkışması) sonucu oluşan nevralji tipleri de vardır.

Nevralji (sinir ağrısı) belirtileri

Nevralji belirtileri kısaca, yüzde elektrik çarpması ve karıncalanma, ensede kafanın arakasında beyne bir şey saplanır gibi ağrı, bu ağrı ilk başlarda ataklar halinde seyreder ve sonra künt, devamlı olan ağrı şeklindedir. Vücutta dirseklerde, bileklerde, bacaklarda, ayak bileklerinde ve bel bölgesinde batma, yanma, karıncalanma, uyuşma ve ağrı şeklinde kendini gösterir.

Nevralji belirtileri sinirler ile ilgili problemlerde ortaya çıkar.

Sinirlerin özelliği, vücuttaki bilgileri sıcak, soğuk, yanma, donma, sert, yumuşak, acı, ağrı gibi hisleri beyne sinirler götürür ve sinirler hasarlandığı zaman götürdüğü bilgiler beyne bozulmuş şekilde ulaşır.

Bu durumda belirtiler meydana çıkmaya başlar. Yüzde görülen trigeminal nevralji belirtileri, karıncalanma, elektrik çarpmaları gibi belirtiler görülür.

Ensede ortaya çıkan oksipital nevralji belirtileri, kafanın arkasından beyne bir şey saplanır gibi belirtiler görülür.

Gövdede (bedende) ortaya çıkan zona tipi nevralji, daha çok bağışıklık sistemi bozulduğunda görülen belirtiler, omurilikten çıkan sinirler gövdeyi yarım kuşak tarzında sarar ve sinirin gittiği yol boyunca batmalar, yanmalar, elbisenin vücuda değmesini bile tahammül edememek ve ağrılar görülür. Yine kollarda, bacaklarda, ayaklarda ve bileklerde de sinir sıkışması sonucu ağrılar ortaya çıkar.

Nevralji (sinir ağrısı) tedavisi

Nevralji tedavisi

Nevralji, sinirin ağrısı olduğundan ağrıyı geçirmek için ağrı kesici kullanımı fayda sağlamaz. Nevralji tedavisinde en temel yöntem ilaç tedavisidir. Fakat bu ilaç tedavisi bilinen ağrı kesiciler değil sinir sistemini tedavi edebilecek ilaç tedavisi uygulanır.

Önceleri nevralji tedavisinde beyindeki elektrik kaçakları için kullanılan sara (epilepsi) ilaçları kullanılır iken, günümüzde sadece nevralji tedavisi için ilaç tedavisi uygulanmaktadır.

Bu ilaçlar ile hasta da iyileşme sağlanmaz ise ağrı kliniklerinde enjeksiyon, kortizon tedavileri yapılır.

Bu tedavi yöntemlerinin de işe yaramadığı nevralji ağrılarında ağrıyan sinire cerrahi tedavi uygulanabilir.

Nevralji tedavisinde cerrahi girişimler, perkütan ve açık cerrahi olarak ikiye ayrılır.

Trigeminal nevralji tedavisinde kullanılan perkütan girişimler, radyofrekans termokoagülasyon, retrogasseriyen gliserol enjeksiyonu ve perkütan balon kompresyonu yöntemleridir.

Açık cerrahi yöntemler arasında en sık uygulanan mikrovasküler dekompresyon ameliyatıdır. Bu ameliyat, sinir üzerine baskı yapan damar dalının serbestleştirilmesi işlemini içerir.

Ağrılar ile ilgili benzer sağlık yazıları

Источник: //www.saglikocagim.net/nevralji-nedenleri-belirtileri-tedavisi-sinir-agrisi/

Nevralji

Nevralji (Sinir Ağrısı) Nedir? Çeşitleri, Tedavisi ve Nedenleri
Nevralji nedenler: Çeşitleri, Nedenlerini ve Tedaviler

Sinirlilik, tahriş olmuş veya hasar görmüş bir sinir nedeniyle bıçaklama, yanma ve çoğunlukla şiddetli ağrıdır. Sinir vücudun herhangi bir yerinde olabilir ve hasar dahil olmak üzere çeşitli neden olabilir:

 • yaşlanma örneğin için zona
 • Tedavi olarak diyabet veya multipl skleroz
 • bir enfeksiyon olarak

hastalıkları Nevralji ağrısı nedene bağlıdır.

Postherpetik nevralji

Trigeminal nevralji,

nevralji Bu tip yüz farklı bölgelerine beyin ve dallarından hareket trigeminal sinir gelen ağrı ile ilişkilidir. Ağrı, beyindeki sap ile karşılaştığı sinir üzerine basan kan damarından kaynaklanabilir. Ayrıca, multipl skleroz, sinir yaralanması veya başka nedenler de olabilir.

Trigeminal nevralji, yüzünde, genellikle bir tarafta şiddetli tekrarlayan ağrıya neden olur. 50 yaşından büyük kişilerde en yaygın olanıdır.

yutak nevraljisi Nedenler Sinir ağrısının nedenleri

Sinir ağrısının bazı türlerinin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. Bir sinirin hasar görmesi ya da yaralanması, sinirin baskısı veya sinirlerin işleyiş biçimindeki değişikliklerden dolayı sinir ağrısı hissedebilirsiniz. Sebep de bilinmeyebilir.

Enfeksiyon

Bir enfeksiyon sinirlerinizi etkileyebilir. Örneğin, postherpetik nevraljinin nedeni, zona hastalığı ve su çiçeği virüsünün neden olduğu bir enfeksiyondur. Bu enfeksiyona yakalanma olasılığı yaşla birlikte artar. Vücudun belirli bir bölümündeki bir enfeksiyon yakındaki bir siniri de etkiliyor olabilir. Örneğin, bir dişte bir enfeksiyon varsa, siniri etkileyebilir ve ağrıya neden olabilir.

Multipl skleroz

Multipl skleroz (MS), miyelin bozulmasından kaynaklanan, sinirleri örten bir hastalıktır. Trigeminal nevralji MS hastalığında ortaya çıkabilir.

Sinirler üzerindeki basınç

Sinirlerin basıncı veya sıkışması nevraljiye neden olabilir. Bir gelebilir basıncı:

kemik

ligament

kan damarı

 • tümör
 • şişmiş kan damarı basınç trigeminal nevralji ortak bir nedenidir.
 • Diyabet
 • Diyabetli birçok insan nevralji de dahil olmak üzere sinirlerinde sorunlar yaşar.Kan dolaşımındaki fazla glikoz sinirlere zarar verebilir. Bu hasar, ellerde, kollarda, ayaklarda ve bacaklarda yaygındır.

Daha az yaygın nedenler

Nevraljinin nedeni enfeksiyon, MS, diyabet veya sinirlerde baskı değilse, daha az yaygın faktörlerden biriyle olabilir.

kronik böbrek hastalığı

kanser için reçete edilen ilaçlar

florokinolon antibiyotikler, bazı enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan antibiyotikler

 • travma, örneğin cerrahi
 • kimyasal tahriş
 • Bir doktora baksınız ne zaman tıbbi yardım çağırsınız yardım
 • Nevraljinin ağrısı genellikle ağırdır ve bazen zayıflamaktadır. Eğer elinizdeyse, en kısa sürede doktorunuza danışmalısınız.
 • Zona hastalığınız olduğundan kuşkulanıyorsanız doktorunuzu da görmelisiniz. Nevraljinin yanı sıra, zona köpükler de kızarıklıkta ve kabarcık döküntülere neden olur. Genellikle sırtta veya karında bulunur, ancak aynı zamanda boyun ve yüz üzerinde de olabilir. Zona, komplikasyonları önlemek için olabildiğince çabuk tedavi edilmelidir. Bunlar, zayıflamaya ve ömür boyu sürecek ağrıya neden olabilen postherpetik nevraljiyi içerebilir.

Teşhis Bir doktorun randevusunda neler beklemek gerekir?

Doktorunuzu nevraljiye çağırdığınızda belirtilerinizle ilgili bir dizi soru sormayı bekleyebilirsiniz.

Doktorunuz acıyı tanımlamanızı ve acının ne kadar uzun süre sorun olduğunu onlara söylemenizi isteyecektir. Ayrıca, aldığınız tüm ilaçları ve diğer tıbbi sorunlarınızı onlara bildirmeniz gerekecektir.

Bunun nedeni, nevraljinin şeker hastalığı, MS veya zona gibi başka bir bozukluğun bir belirtisi olabileceğidir.

Doktorunuz, mümkünse, ağrıyı ve buna neden olan sinirin yerini tespit etmek için fiziksel bir muayene gerçekleştirir. Diş muayenesine de ihtiyacınız olabilir. Örneğin, ağrı yüzünüzde ise, doktorunuz, absey gibi diğer muhtemel dişhekimliği nedenlerini ekarte etmek isteyebilir.

Ağrınızın altında yatan bir nedeni bulmak için doktorunuz bazı testler isteyebilir. Kan şekeri düzeylerinizi ve böbrek fonksiyonunuzu kontrol etmek için kan çekmeniz gerekebilir. Bir manyetik rezonans görüntüleme (MRI) testi, doktorunuzun MS hastalığınız olup olmadığını belirlemesine yardımcı olabilir. Bir sinir iletim hızı testi sinir hasarını belirleyebilir. Sinyallerin sinirlerinizde ne kadar hızlı ilerlediğini gösterir.

Tedavi Nevraljinin Tedavisi

Doktorunuz nevraljinizin nedenini tespit edebiliyorsa, tedaviniz altındaki nedene yöneliktir. Sebep bulunmazsa, tedavi ağrınızı hafifletmeye odaklanır.

Olası tedaviler şunları içerebilir:

sinir üzerindeki baskıyı hafifletmek için cerrahi

Diyabetle yol açan nevraljide insanlarda kan şekeri düzeylerini daha iyi kontrol etme

fizik tedavi

 • Sinir bloğu, bir enjeksiyon belirli bir sinir veya sinir grubuna yönlendirilen ve ağrı sinyallerini “kapatmak” ve ağrıdan kurtulmak için iltihabı azaltmak için tasarlanmıştır.
 • Belirtilen ilaçlar aşağıdakileri içerebilir:
 • amitriptilin veya nortriptilin gibi antidepresanlar sinir ağrısının tedavisinde etkili
 • trigeminal nevralji için etkili karbamazepin gibi antiseptür ilaçları
 • Kodein

gibi kısa süreli narkotik ağrı kesici ilaçlar, kapsaisinli topikal kremler

 • Outlook Nöralji için bakış
 • nevralji tedavisi yoktur, ancak tedavi belirtilerinizi iyileştirmenize yardımcı olabilir.Bazı nevraljiler zamanla gelişir. Nevralji için daha iyi tedaviler geliştirmek için daha fazla araştırma yapılmaktadır.

Источник: //tr.oldmedic.com/neuralgia-7289

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Zona hastalığı nedir? Zona Hastalığı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
Zona hastalığı nedir? Zona Hastalığı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
Zehirlenme Nedir? Zehirlenme Belirtileri Nelerdir? Nedenleri ve Tedavisi
Zehirlenme Nedir? Zehirlenme Belirtileri Nelerdir? Nedenleri ve Tedavisi