Nörolojik (Sinir Sistemi) Hastalıkları Rehabilitasyonu

Nöroloji Neye Bakar Hangi Hastalıklara Bakar Nörolojik Hastalıklar Neler?-Selmasultan

Nörolojik (Sinir Sistemi) Hastalıkları Rehabilitasyonu

Beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kas hastalıklarını inceleyen teşhisi koyup ve cerrahi dışında tedavisini gerçekleştiren bilim dalına Nöroloji denir. Nöroloji bölümünde uzmanlaşmış doktora Nörolog denir.

Nörologlar ameliyat yapmazlar. Hastalarından birinin ameliyat olması gerekiyorsa, onları sinir cerrahına yönlendirirler.

Eskiden 1960’lı yıllara kadar Psikiyatri ve Nöroloji bölümleri tek bir başlık altında Asabiye olarak hizmet vermekteydi, günümüzde ise bu iki branş ayrılmıştır.

Nöroloji Doktoru Hangi Hastalıklara Bakar?

 • Baş ağrısı, Gerilim tipi baş ağrısı yaşama
 • Unutkanlık
 • Baş dönmesi
 • Beyin damar hastalıkları
 • Hafıza kaybı
 • Uykusuzluk
 • Stres
 • Migren
 • Beyinde travmatik yaralanmalar
 • Beyin ve omurilikte tümör
 • Demiyelizan hastalıklar (multipl skleroz )
 • Epilepsi (Sara hastalığı)
 • Nörodejeneratif hastalıklar (Alzheimer , Parkinson Hastalığı ) ,
 • Kas Ve Sinir Hastalıkları (Nöromüsküler Hastalıklar)
 • Periferik sinir sistemi hastalıkları
 • Huzursuz bacak sendromu gibi hareket bozukluğu
 • Ellerde uyuşma, karıncalanma
 • Vücutta, kaslarda seğirme
 • İstemsiz hareketler
 • Beyin ve periferik sinir sistemi enfeksiyonları
 • Dengesizlik, denge kaybı, yürürken dengeyi sağlayamama
 • Yüzde ağrı
 • Nöbet geçirme
 • Parmak uçlarında uyuşukluk
 • Çift görme
 • Bunama
 • Bilinç kaybıyla seyreden bayılma
 • Als hastalığı
 • İnsomnia (Uykusuzluk hastalığı, aşırı gündüz uykusu (narkolepsi )gibi uyku bozuklukları.
 • Beyin iltihabı
 • Serebral felç
 • Kasılma, ani kramplar yaşama
 • Beyin travması ve beyin hasarları
 • Sinirsel spazmlar
 • Koma
 • Ensefalit, menenjit veya beyin apseleri de dahil olmak üzere sinir sistemi enfeksiyonları
 • Ensefalopati beyin hastalığı,
 • Beyin ve omurilik yaralanmaları
 • Lou Gehrig hastalığı
 • Enflamatuar ve otoimmün bozuklukları da içeren omurilik bozuklukları
 • Spazmodik Tortikolis (ST)
 • Ellerde ve ayaklarda titreme
 • Fonksiyonel bozukluklar (nörolojik hasarla açıklanamayan semptomlar)
 • Bilişsel ve davranışsal bozukluklar
 • Omurilik iltihabı
 • Kas hastalıkları
 • Beyin kanseri
 • Menenjit
 • Gilles de la Tourette sendromu, tik bozukluğu gibi hareket bozuklukları
 • Kol ve bacaklarda uyuşma hissi
 • Aşırı analjezik kullanımına bağlı baş ağrısı
 • Baş ve yüz ağrısı
 • Beyin damarlarında anevrizma (baloncuk)
 • Beyin kanaması
 • Beyin ve omurilik tümörleri (nöroonkoloji)
 • Demans
 • Fonksiyonel nöroşirürji ve stereotaksi
 • Hipofiz bezi kanseri
 • Hipofiz cerrahisi
 • Horlama
 • Kas ve sinir hastalıkları (nöromüsküler hastalıklar)
 • Myasthenia Gravis
 • Nörovasküler hastalıklar
 • SMA hastalığı
 • Spinal muskuler atrofi (SMA)
 • Spinal ve periferik sinir sistemi cerrahisi
 • Trigeminal nevralji
 • Felç (İnme)
 • Vücudun sağ veya sol tarafında uyuşukluk hissi

Nörolog Ve Nöroloji Nedir?

Beyin, omurilik, kaslar ve sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde uzmanlaşmış tıp doktoruna Nörolog denir.

Nörologların ameliyatlarda uzmanlaşmış olanlarına sinir cerrahı denir, pediatrik nörologlar olarak adlandırılan nörologlar ise çocuk nörolojik rahatsızlıklarının tedavisinde uzmanlaşmışlardır. Nöroloji, beyin ve sinir sistemi bozukluklarının tedavisine odaklanan tıbbi uzmanlık alanıdır.

Merkezi, periferik veya otonom sinir sistemlerini içeren tüm hastalıklar nörolojik bozukluklar olarak sınıflandırılır.  Buna aynı zamanda kan damarlarını ve kasları ve sinirleri etkileyen hastalıklar da dahildir .

Nörolog, merkezi, periferik ve otonom sinir sistemi hastalıklarını ve efektör dokularda(damar ve kas gibi) meydana gelen sorunları tedavi eder.  Sinir sistemi iki kısımdan oluşur: merkezi ve periferik sinir sistemi.

  Periferik sinir sistemi vücudumuzdaki merkezi sinir sistemini iç organlara, kaslara ve cilde bağlayan sinirleri içerir. Merkezî sinir sistemi ise sinir sisteminin en büyük bölümünü oluşturur. Merkezi sinir sisteminde milyarlarca sinir hücresi (nöron) bulunur. Bu iki sistemde meydana gelen herhangi bir arızanın tedavisine Nöroloji bölümü bakar.

Nörolojik Muayene Nasıl Yapılır, Hastalık Teşhisi Nasıl Koyulur?

Doktor tarafından hastanın yaşadığı sorunlar dinlenilir, hasta fiziksel olarak muayene edilir. Hastanın durumuna göre EEG, EMG, beyin tomografisi, beyin emarı , CAT (bilgisayarlı eksenel tomografi) veya BT taraması MR tarama veya MRA (manyetik rezonans anjiyografi)gibi yöntemler sayesinde hastalığın teşhisi koyulur.

 • MR ve BT taramaları
 • Epilepsi bulguları aramak için elektroensefalografi (EEG)
 • Sinir iletim testleri (nörofizyoloji)
 • Distoni hastalarının tedavisinde enjeksiyonlar (anormal kas kontraksiyonları)
 • Nadiren, kas veya sinir biyopsileri

Nöroloji Uzmanlık Dalları Nelerdir?

Nörolojiden mezun olmuş Nörolog aşağıda listelenmiş alanlardan birinde uzmanlaşmayı seçebilir:

Pediatrik nöroşirürji – Çocuklarda sinir sistemi bozukluklarının tedavisinde cerrahide uzmanlık

Nöro-onkoloji – Sinir sisteminin kanserli bölümlerinin tedavisi

Girişimsel Nöroradyoloji – Görüntüleme teknikleri kullanarak baş, boyun ve omurga için Laparoskopik cerrahi (kapalı ameliyat yöntemi) ile uğraşan nispeten yeni bir alt uzmanlık,

Nörovasküler cerrahi – İnme ve serebral bozuklukların tedavisi ve ameliyatı

Nörolojik Hastalıkların Belirtileri Nelerdir?

 • Baş ağrısı
 • Konuşma bozukluğu
 • Vertigo (Baş dönmesi)
 • Konuşma, anlama sorunu
 • Bayılma
 • Çift görme
 • Elde ve kolda his kaybı ve uyuşma
 • Geçici iskemik atak belirtileri
 • Kollarda güçsüzlük
 • Denge bozukluğu
 • Unutkanlık bunama
 • Denge kaybı
 • Yürüme bozuklukları
 • Bacaklarda boşalma hissi

beyin cerrahibeyin hastalıkları

Источник: https://selmasultan.com/noroloji-nedir-norolojik-hastaliklarin-belirtileri-norolojik-muayene

Nörolojik Rehabilitasyon

Nörolojik (Sinir Sistemi) Hastalıkları Rehabilitasyonu

Nörolojik rehabilitasyon çeşitli nörolojik rahatsızlıklarda olan yetişkinlere ve çocuklara tedavi imkanı sunan tekniklere denir. Nörolojik rehabilitasyon teknikleriyle tedavi edilebilen rahatsızlıklar arasında şunlar yer alır:

 • İnme
 • MS
 • ALS / Lou Gehrig hastalığı
 • Serebral felç
 • Guillain Barre Sendromu
 • Kas distrofisi
 • Parkinson hastalığı
 • Denge bozuklukları

Kapsamlı bir tedavi yaklaşımıyla her bir hastanın fiziksel, duygusal ve psikolojik bileşenleri bir arada ele alınır. Alanında uzman terapistler hareket yeteneği, güç, esneklik, işlevsel yetenek, denge ve ses sorunları yaşayan her hastaya özel tedavi uygular. Terapistler, hekim, psikolog ve aile üyeleri ile bir ekip olarak tedavinin her aşamasında birlikte hareket edilir.

Nöroloji terapistleri aşağıdaki yöntem ve terapi tekniklerini kullanır:

 • Terapatik egzersiz ve denge faaliyetleri
 • Yardımcı ekipman / cihazları kullanarak yürüme eğitimi
 • Ayırma, destekleme ve özel terapi cihazlarının kullanımı
 • Nörolojik hareket ve aktivite kalıplarının yeniden öğretilmesi
 • Uyarlanabilir rekreasyon ve spor faaliyetleri
 • Telafi edici teknikler ve stratejiler
 • Sürüş değerlendirmeleri gibi uzmanlaşmış rehabilitasyon hizmetleri
 • Konuşma, dil ve yutma terapileri
 • Yardımcı teknoloji
 • Tekerlekli sandalye hizmetleri ve oturma değerlendirmeleri

Parkinson rehabilitasyonu:

Parkinson hastalığı, sinir sisteminde ilerleyen bir hareket bozukluğu olup hareketi etkiler. Hareketlerde titreme, yavaşlama ve zorluğa neden olur. Buna yutkunma rahatsızlıkları da dahildir. Parkinson rahatsızlığında beyin, vücudun ihtiyacı olan dopamini yeterince salgılamaz.

Dopamin eksikliği vücudun hareket kabiliyetinin kısıtlanmasına ve yavaşlamasına yol açar. Özellikle ileri yaşlarda görülen bu rahatsızlığın sebebi tam olarak tespit edilememiştir.

Parkinson rehabilitasyonu ile el ve ayaklardaki titremeler azaltılmaya, hareket kabiliyeti artırılmaya, duruş ve yürüyüş bozuklukları giderilmeye, eğer varsa yutkunma problemleri giderilmeye çalışılır.

Polinöropati rehabilitasyonu: Polinöropati, birçok periferik sinirin vücut boyunca eşzamanlı olarak arızalanmasıdır.

Enfeksiyonlar, toksinler, ilaçlar, kanserler, beslenme yetersizlikleri ve diğer bozukluklar birçok periferik sinirin arızalanmasına neden olabilir. Ayaklar, eller, kollar, bacaklar ve gövdede his ve güç kaybına neden olabilir.

Polinörapati rehabilitasyonu ile hastanın his ve güç kaybının giderilmesi ve hareket kabiliyetinin geri getirilmesi hedeflenir.

Источник: http://www.rehamer.com/s/norolojik-rehabilitasyon

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.