NOTES Yöntemi İle Çapraz Böbrek Nakli

Böbrek Nakli Merkezi Böbrek Nakli Sonrası Süreç

NOTES Yöntemi İle Çapraz Böbrek Nakli

Yapılan böbrek naklinin başarılı ve sağlıklı olarak değerlendirilmesi için ameliyat sürecinin yanı sıra böbrek nakli sonrası takip süreci de son derece önemlidir.

Böbrek nakil merkezlerinde yapılan her böbrek nakli hastanın büyük bir özenle takip edilmesi gerekir. Bu doğrultuda nakil edilen böbreğin uzun yıllar sağlıklı bir şekilde çalışması için takip sürecinin de özenli olması gerekir. Bu noktada Böbrek Nakil Merkezleri, hem böbrek nakli edilen hastanın hem de vericinin düzenli bir program dâhilinde takip edilmesine önem vermiştir.

Böbrek nakli ameliyatı olan hastalar, yaklaşık 6 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilmektedirler.

Ortalama 6 gün hastanede gözetim altında kalan hastaların çıkmasına 2 gün kala, hastanın ileriki yaşantısında dikkat etmesi gereken konular ve kullanılacak ilaçlar uzmanlar tarafından detaylı olarak hastalara iletilmektedir.

Hasta taburcu edildiğinde ise kullanması gereken ilaç çizelgesinin yanı sıra 24 saat ulaşabileceği bir telefon numarasına da sahip olarak sonraki yaşantısına devam eder.

Böbrek nakli sonrası taburcu olan hastaların ilk haftalarda, haftada iki kez olmak üzere hastaneye gelip kan tetkiklerinin yaptırmaları gerekir.

Ancak nakil merkezinden uzak olan hastalar, bulundukları bölgelerde yapabilir ve sonuçları da hiçbir ücret ödemeden posta yolu ile naklin gerçekleştirildiği nakil merkezlerine gönderebilirler.

İlk haftalarda haftada iki kez yapılması gereken bu tetkikler, ikinci ayda haftada bir kez, altıncı aydan itibaren de ayda 1 kez olarak tekrarlanmaktadır. Böbrek nakli olan hastalar, Nefroloji (Böbrek Hastalıkları) bölümünde kontrol edilmektedirler.

Vericilerin Takip Süreci

Başka insanlara böbreklerini veren vericilerin de ameliyat sonrasında takipleri yapılmaktadır. Ameliyat sonrası ortalama 3 gün sonra taburcu olabilecek olan vericiler de taburcu olduktan 1 hafta sonra tekrardan tetkiklerinin yapılması için hastaneye çağrılmaktadırlar.

İlk tetkiklerinin taburcu olduktan 1 hafta sonra veren vericiler, sonraki tetkiklerini ise 6 ay sonra verirler. Sonrasında ise senede 1 defa tetkik vermeleri yeterli olacaktır.

 Böbrek Nakil Merkezi bu konuda hem alıcıların hem de vericilerin nakil sonrası yaşam süreçlerinde herhangi bir sağlık problemi ile karşılaşmamaları adına titiz bir çalışma yürütmektedirler.

Nakil Sonrası Yaşam

Böbrek nakli olan insanlar, hayata yeni pencereden bakabilirler. Aileleri ve sevdikleri ile ileriye dönük umutlar besleyen alcıların, böbrek nakli sonrasında dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilinçli olması gerekir.

Böbrek nakli sonrasında kişi, ilk biyokimya kontrolü için taburcu olduktan iki gün sonra hastaneye gitmelidir. İlk biyokimya kontrolünün yapılmasından sonra haftada iki kez olmak üzere tekrarda biyokimya kontrolü yaptırmaları gerekir. Hastanın hastaneye giderek tetkik yapma süreci daha sonra haftada bir, 15 günde 1 ve ayda 1 olarak değişiklik gösterecektir.

Nakil sonrasında kullanacağınız immünsüpresör ilaçların (bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar) dozları kan düzeylerine göre ayarlandığı için düzenli olarak kan vermeniz gerekmektedir.

Nakil olduğu böbrek nakil merkezine uzak olan hastalar, tetkiklerinin bölgelerindeki hastanelerde yapabilirler. Ancak tetkikler çıkar çıkmaz Böbrek Nakil Merkezine iletilmesi gerekmektedir.

Kan verme saati de alıcının kullandığı ilaçlara göre ayarlanması gerekir.

Tetkiklerin yapılmasından sonra 48 saat içinde aranmış olmalısınız. Herhangi bir arama yok ise Böbrek Nakil Merkezi ile iletişime geçmelisiniz.

Eğer insilün tedavisi gören biriyseniz, taburcu olduktansa diyabet polikliniği tarafından tedaviniz tekrar devam edecektir.

Böbrek naklinin yapılmasından bir ay sonra cilt klipleri alınacaktır. Böbrek nakli sonrasındaki süreçte ameliyat bölgesinde kızarıklık, şişlik veya sıvı oluşumu var ise hemen Böbrek Nakil Merkezi ile iletişime geçmelisiniz.

İdrar çıkışını düzenli bir şekilde yapabilmek için, günde en az 2-3 L sıvı almanız gereklidir.

Verilen ilaçların dozu, saati ve kullanım şekli doktorunuzun belirlediği şekilde olmalı ve kesinlikle değiştirilmemelidir.

Verilen ilaçlar dışında kullanmanız gereken başka ilaçların olması halinde hemen Böbrek Nakil Merkezleri ile iletişime geçilmelidir.

Böbrek Nakil Merkezleri İle Temasa Geçilmesi Gereken Durumlar

 • 38 dereceyi aşan ateş
 • İdrar renginde değişim, idrarda yanma ve miktarında azalma
 • El ve ayak bileklerinde şişkinlik
 • Aniden ortaya çıkan yüksek ya da düşük tansiyon
 • Sık sık tekrarlayan kusma ve ishal şikâyetleri
 • Öksürük ve nefes darlığı
 • Diş problemi yaşadığınız zaman, diş doktorunuzun antibiyotik önermesi
 • Herhangi bir neden bağlı olarak herhangi bir aşının yapılması veya önerilmesi
 • Çocukluk hastalıklarından suçiçeği, zona, tüberküloz gibi hastalıklara maruz kalınması

Bu ve buna benzer acil müdahale gerektiren ve yaşamı tehdit eden durumlarda Böbrek Nakil Merkezi yetkilerini aramadan önce bölgenizdeki size en yakın hastanenin acil servisine gidere böbrek nakli olduğunuzu belirtmeniz yeterli olacaktır.

Источник: https://www.bobrekler.com/bobrek-nakli-merkezi-bobrek-nakli-sonrasi-surec/

Çapraz Böbrek Naklinde “Hibrit Yöntem” Başarıyı Artırıyor

NOTES Yöntemi İle Çapraz Böbrek Nakli
Organ Nakli Merkezi
Memorial Şişli Hastanesi

Türkiye’de kronik böbrek yetmezliği sorunu yaşayan binlerce hasta nakil için sıra bekliyor. Yetersiz organ bağışı nedeniyle pek çok hastaya canlıdan böbrek nakli yapılıyor.

Donörü yani böbrek vericisi ile az uyumlu ya da uyumsuz olan çiftler hibrit yöntemi sayesinde birbirleriyle çaprazlanarak, nakledilen yeni böbreği vücutlarının daha çabuk kabul etmesi sağlanıyor.

Memorial Şişli Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi uzmanları, çapraz böbrek naklinde hibrit yöntemi hakkında bilgi verdi.

Dünyada 2 milyon böbrek yetmezliği sorunu yaşıyor

Çağımızın en sinsi hastalıklarından olan ve hiçbir belirti vermeden ortaya çıkabilen böbrek yetmezliği her geçen gün hızla yaygınlaşmaktadır.  Dünya genelinde 2 milyon, ülkemizde ise 60 binin üzerinde hasta diyalize bağlı yaşamakta ve nakil için sıra beklemektedir.

Yeterli organ bağışı olmadığı için hastalara kadavradan uygun böbrek bulunması çok uzun zaman alabilmektedir. Bu nedenle de binlerce böbrek hastası uygun böbrek bulunana kadar diyalizle yaşamını sürdürmektedir.

Aile bağları güçlü olan ülkemizde hastalara akrabaları gönüllü olarak organ verebilmekte ve böbrek yetmezliği hastaları yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmektedir.

Hayat boyu ilaç tedavisi ve düzenli kontroller çok önemli

Canlıdan böbrek nakillerinin cerrahisi dışında başka özellikleri de bulunmaktadır. Vücudu dış etkenlere karşı korumaktan sorumlu bağışıklık sistemi her insanda bulunmaktadır.

Dolayısıyla başka bir vücuttan alınan böbreğin bir başka vücuda nakledilmesi savunma mekanizmalarını harekete geçirmektedir. Savunma mekanizması vücuda giren yabancı organı düşman olarak algılayarak bununla savaşmak ister.

  Bu nedenle vücuda nakledilen organı reddetmemesi için bağışıklık sistemini baskılayıcı bazı ilaçlar kullanılmaktadır. Böylelikle vücudun yeni böbreği reddetmesi engellenmektedir.

Bir böbrekle uzun bir hayat

Her ne kadar vücuda nakledilen böbreği yabancı bir madde olarak görüp reddetmesi ilaç tedavisi ile engellense de belli bir zaman sonra vücudun bağışıklık sistemi “antikor” adı verilen bazı maddeler üreterek nakledilen böbreği reddedebilir.

Bu nedenle hastaya nakledilen bir böbrek ile hayatı boyunca sağlıklı yaşamak ana hedeftir. Günümüzde nakledilen böbreklerin ömrü geçtiğimiz yıllara göre çok daha iyi bir seviyededir.

Önümüzdeki yıllarda gelişecek teknoloji ve ilaçlarla hastaların nakledilen böbrek ile yaşam kalitesi ve süresinin daha da artmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Hibrit yöntem başarıyı artırır

Geçmiş yıllarda sadece kan uyumsuzluğu olan çiftlere çapraz nakil yapılması düşüncesi bulunmaktayken, gelişen teknoloji sayesinde günümüz şartlarında olaya daha farklı bir pencereden yaklaşılmaktadır. Hastanın bağışıklık haritası çıkarılabilmektedir.

Alıcının kanında vericinin dokularına karşı bu antikor denilen vücudun bağışıklık sistemini ürettiği maddelerin varlığı tek tek ölçülebilmektedir. Antikorlardan bir kişinin vücudunda binlerce olabilmektedir. Bunlar tek tek tanınıp isim verilmekte, kan düzeylerinin ne olduğu belirlenmektedir.

Bu nedenle artık rahatlıkla bir kişinin kanında nakledilecek böbreğe karşı antikor maddelerin olup olmadığı rahatlıkla görülebilmektedir. Alınan kanda bulunan tüm bu antikor maddelere rağmen nakil yapıldığı takdirde nakledilen böbreğin kısa ve uzun vadede başarısız olma ihtimali yüksektir.

Bu nedenle artık bazı hibrit yöntemler kullanılmaktadır.

Nakil sonrası hastalar hayatlarını sağlıkla sürdürüyor

Hibrit yöntem konusunda örnek olarak kişi böbrek hastası olan eşine böbreğini vermek istiyor. Ancak yapılan tetkikler böbrek hastası eşin kanında eşinin böbreğine karşı antikor maddeler belirleniyor. Bu şekilde yapılan naklin başarısız olma ihtimali yüksektir.

Bu hastalara belli bir ilaç tedavisi verilip antikor düzeyleri düşürülerek de nakil işlemi yapılabilir. Ancak bu antikorlar belli bir düzeyin üstündeyse nakil yine başarılı olmaz ya da bir süre sonra vücut yine de böbreği reddedebilir. Bu nedenle Hibrit yöntemi uygulanmaktadır.

Yine bu şekilde olan bir çift bulunmakta ve iki uygun çift birbirleri ile çaprazlanmaktadır. Bu kişilerin kanlarındaki antikor düzeyleri daha tedavi edilebilir noktalara getirilmektedir.

Daha sonra da uygulanan ilaç tedavisi ile bu antikor düzeyleri tamamıyla ameliyat için güvenli bir noktaya getirildiğinde nakli başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Hibrit yöntem ile birbirlerine uygun olan hastalara yapılan böbrek nakilleri bu sayede daha risksiz ve başarılı olmaktadır.
Güncellenme Tarihi: 05 Ekim 2018Yayınlanma Tarihi: 27 Ekim 2015

Benzer Sağlık Rehberleri

Источник: https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/capraz-bobrek-naklinde-hibrit-yontem-basariyi-artiriyor/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.