Okulda Başarısızlığın 7 Nedeni

Okul başarısızlığının 7 nedeni | Biymed AKADEMİ

Okulda Başarısızlığın 7 Nedeni

Okul başarısında etkili olan pek çok faktör, elbette başarısızlık için de aynı şey söz konusu. Üstün zekalı çocuklar üzerinde çalışmalar yapan Prof. Dr. Oya Özkardeş, okul başarısızlığının arkasında yatan temel nedenleri 7 başlık altında topluyor. İşte o faktörler… 

Okulda başarısızlığın 7 nedeni

İster üstün zekalı isterse normal zekalı olsun çocuğunuz okulda başarısız olabilir. Peki neden? Bunun birçok nedeni var

Tüm Üstün Zekalılar Derneği (TÜZDER) tarafından düzenlenen “5. Dahiler ve Üstün Zekalılar Günü” etkinliğinde konuşan İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Oya Özkardeş, okulda başarısızlığın yedi nedenini şöyle açıkladı:

ALT KÜLTÜR PROBLEMLERİ

“Ailenin pek çok özelliği çocuğun okulda başarısız olmasına neden olabiliyor. Bunlardan bir tanesi sosyo-kültürel faktörler, azınlık öğrencileri. Bizim ülkemizde büyüyen bir problem. Çok fazla göç alıyoruz.

Bunlarla ilgili etkili yardımların çok fazla yapıldığını söylemek mümkün değil. Doğu’da olan çocuklar var.

Buradaki sosyal değerlerin farklı olması akademik başarısızlığı nasıl etkiliyor? Eğer ailenin ajandasında öğrenme ya da okul başarışı çok önemli değilse okuldan beklentisi bu yolda olmuyor, çocuğu başka yönde destekleyebiliyor.

AİLENİN EĞİTİM DÜZEYİ

Ailenin kültürel düzeyi yükseldikçe okuldaki başarısızlıkla ilgili nedenler de farklılaşmaya başlıyor. Ailenin beklentisi ne kadar yüksekse başarı talebi o kadar fazla oluyor. Bu çocuğun sosyal anlamda çok fazla baskı hissetmesine neden oluyor ya da ailenin sosyo-kültürel düzeyi düştükçe aile çocuğun öğrenip öğrenmemesiyle çok fazla ilgilenmediği için bu sefer de baskı oluyor.

Yapılan araştırmalarda özellikle babanın otoriter ve katı bir disiplin anlayışının olması çocuklardaki akademik başarısızlıkla ilişkili bir özellik olarak bulunmuş. Genellikle baskıcı anne baba tutumu ya da gevşek anne baba tutumu başarıyı olumsuz yönde etkiliyor.

HEP TEK YÖNLÜ

Yalnız burada yine araştırmaların henüz cevap vermediği bir soru var. Biz şöyle bir şey diyoruz. Anne baba tutumları içinde demokratik anne baba tutumu, çocuğa özgürlük veren anne baba tutumu çocuklar için en uygun olanı.

Ama öyle çocuklar var ki, çocuğa demokratik bir tutumla yaklaştığınızda öz düzenleme başarısı ya da sorumluluk almakla ilgili görevi çok olduğu için bu yaklaşım çocuklara yaramıyor. Dolayısıyla bazı aileler sorun çıkmasın diye bazen bilinçsiz olarak daha otoriter ortamları bu çocuklara sunabiliyorlar.

Hep tek yönlü bir ilişki yok. Ailenin ve çocuğun özelliklerinin birbirini nasıl etkilediğine bakacağız.

ARKADAŞ İLİŞKİLERİ

Genellikle ergenlik döneminde akran baskısı başarısızlığı tetikleyen önemli nedenlerden biri oluyor. Çocuğun seçtiği akran grubunun özelliği okula devamı ve başarıyı da etkileyebiliyor. Dahil olduğu grubun özellikleri etkileyebiliyor. Bazı çocuklarda tersine zayıf akran ilişkisi, yeterince akranıyla ilişkisinin olmaması çocuğu başarısızlığa uğratabiliyor.

MOTİVASYONLARINI KAYBEDİLDİĞİ YER: OKUL

Okula geldiğimizde bugün birçok araştırmacı özellikle üstün yetenekli çocukların ilgilerini ve motivasyonlarını kaybettiği yer olarak sunuyor. Bu bizim açımızdan trajik bir durum.

Biz ne yapıyoruz da okul öncesinde meraklı, araştırmaya istekli çocukları meraksız öğrenme konusundan kaçan çocuklar ve hatta genç yetişkinler haline getiriyoruz. Bu sadece ilkokul için değil, üniversite için de geçerli.

Üstün olup okulda başarısız olan çocuklardan yaklaşık yüzde 75’i okulu sevmiyor.

ÖĞRETMENİN YETERLİ OLAMAMASI

Biz diyoruz ki okul sistemiyle ilgili problemler bunlar ama öğretmen yeterliliğinden bahsettiğimiz zaman öğretmen yetiştirme politikanıza geliyorsunuz. Orada hepimizin çok iyi bildiği örnekler var. Bir gecede öğretmen olan öğretmenler var. Başka alanlardan gelip bir aylık formasyonlarla öğretmen olan arkadaşlar var.

…Araştırmacılar bugün hangi öğretmene yeterli bir öğretmen dediğimizin üç tane kriteri olduğunu söylüyor.

Birincisi öğretmenin alan bilgisi yeterli mi, ikincisi sınıf yönetimi bilgisi yeterli mi, bunu etkin bir şekilde kullanıyor mu ve etkili iletişim becerilerini yeterince kullanıyor mu, üçüncüsü ve en önemlisi farklı gelişen öğrenme karakteri olan çocukların özelliklerinden haberdar mı? Eğer bunu yapıyorsa öğretmen sınıfta yeterli bir öğretmen olarak kabul ediliyor.

Dolayısıyla okul dediğimiz zaman sınıfın ikliminin nasıl olduğundan düşünün verilen ödevlere kadar bir dizi sorunun başarısızlığa yol açması mümkün. Hele de şimdi özel yetenekli çocuklar eğer karma sınıftaysa, bazı ödevler çok tekrarlayıcı olduğu için o çocuğa çok sıkıcı gelebiliyor ondan sonra o çocuklar ödev yapmayı bırakabiliyor.

Biz öğretmene sınıfta bu çocuk problemli dediğimizde, buradaki sorun ne, ben ne yapıyorum da bu çocuğun başarısızlığını tetikliyorum diye bakmıyor. Ya da aile şuna bakmıyor: Ben ne yapıyorum da bu çocuğun başarısız olmasına neden oluyorum? Biz bunlardan önce çocuğa bakıyoruz. Hâlbuki bütün bunları ekarte ettikten sonra çocuğa bakmamız gerekiyor.

KIZLARLA ERKEKLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

Cinsiyetle ilgili özelliklere baktığımız zaman iki kategoriden bahsetmemiz mümkün. Birincisi kızlarla erkekler arasındaki farklılıklar. Erkekler genellikle sıkıldıkları zaman ya da bir şeyden koptukları zaman daha saldırgan olma eğilimindeler. Kızlarsa daha kapanma daha depresif olma gibi bir eğilimdeler.

Dolayısıyla genellikle bu nedenden dolayı başarısızlıklara baktığımızda üstün yetenekli çocukların akademik anlamda başarısız olanları hangilerinden dediğimiz zaman erkekler daha fazlaymış gibi görünüyor. Çünkü üstün yetenekli olan erkek çocuklar sınıfta problem üretiyor. Öğretmenin daha çok dikkatini çekiyor ailenin de.

Bir de toplumun kız ve erkeğe yüklediği roller var. Erkeklerden genellikle başarılı olmasını, iyi bir iş sahibi olmasını bekliyoruz. O çocukların başarısızlıkları daha çok gözümüze çarpıyor. Ama Türkiye’de hala eğitimde kızlara fırsat eşitliğinden bahsediyoruz. Çok yetenekli olup harcanan pek çok köy kızı olduğunu biliyoruz.
O kişiler kendi kendilerini geliştirerek birtakım şeyler yapmaya çalışıyorlar. Fakat eğitim açısından baktığımızda ilkokul terk oluyorlar.

DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI

Davranış bozuklukları ve karşı gelme bozuklukları bir başka sorun. Özellikle yüksek fonksiyonlu aspergerler üstün zekalı çocuklarda çok sıklıkla karşılaştığımız bir grup.

Bütün bunlar akademik başarısızlıkları ve genel olarak da eğer uygun müdahaleler yapılmazsa teorik başarısızlıklara yol açabilecek şeyler. Burada şöyle bir şeye dikkat etmemiz lazım.

Bu çocukları değerlendirirken, tanılarken iki kere dikkatli olmamız gerekiyor.

Bir örnekle anlatayım. Yıllar önce bir aile geldi, çok iyi hatırlıyorum çocuğun zekası üstün. Okulda bir başarı problemi var ve genel olarak da dağınıklık, davranışlarını organize edememe, yeterince çalışma alışkanlıkları kazanamamış bir çocuk.

Danışma merkezine gidiyorlar, uzman diyor ki, sizin çocuğunuzun hiçbir şeyi yok. Çocuğunuz bir Ferrari ama Wolksvagen gibi hareket ediyor. Problemi yok diyor. Sordunuz mu eğer Ferrari idiyse neden Wolksvagen gibi? Buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor.

BİR ÇOCUĞU BÜTÜNCÜL OLARAK TANIMAK

TÜZDER Genel Müdürü Tunahan Coşkun ise en önemli konulardan birinin üstün zekalı çocuğun tespiti olduğunu ve bu tespitin de sadece salt bir IQ testi ile olmaması gerektiğini söyledi.

Bireyi Bütüncül Tanıma (BBT) programının önemini anlatan Coşkun, “Çocuğun IQ testinin yanında fiziksel, duygusal, sosyal, ruhsal ve sıra dışı düşünme potansiyelinin de ölçülmesi önemlidir” dedi. Coşkun, ikinci aşamada ise bu çocukların eğitim aldığı okullardaki öğretmenlerin eğitimlerinin yani eğitici eğitimlerinin önemini vurguladı.

Bu eğitimler; Zeka ve Akıl Oyunları Eğitici Eğitimi, Zihin Haritaları ve Hafıza Teknikleri Eğitici Eğitimi, Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Eğitici Eğitimi.

http://www.kocaelilife.com

Источник: https://www.biymed.net/basarili-ogrenci/okul-basarisizliginin-7-nedeni.html

Okulda başarısızlığın nedenleri nedir?

Okulda Başarısızlığın 7 Nedeni

Okulda başarısızlığın nedenleri nedir? Çocuklarda okul başarısı ya da başarısızlığın nedenleri tartışılır. Okulda başarısızlığın nedenleri arasında aileden, okul ilişkisine ya da çocuğun üstün ya da engelli olmasına kadar birçok neden sıralanır. 

Okulda başarısızlığın nedenleri Tüm Üstün Zekalılar Derneği’nin (TÜZDER) düzenlediği “5. Dahiler ve Üstün Zekalılar Günü” etkinliğinde de konuşuldu.

OKULDA BAŞARISIZLIĞIN NEDENLERİ TARTIŞILDI

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Oya Özkardeş, okulda başarısızlığın nedenleri hakkında bilgi verdi. Özkardeş’e göre okulda başarısızlığın 7 nedeni şöyle:

1.ALT KÜLTÜR PROBLEMLERİ

“Ailenin pek çok özelliği çocuğun okulda başarısız olmasına neden olabiliyor. Bunlardan bir tanesi sosyo-kültürel faktörler, azınlık öğrencileri. Ülkemizde büyüyen bir problem. Çok fazla göç alıyoruz.

Bunlarla ilgili etkili yardımların çok fazla yapıldığını söylemek mümkün değil.

Buradaki sosyal değerlerin farklı olması akademik başarısızlığı nasıl etkiliyor? Eğer ailenin ajandasında öğrenme ya da okul başarışı çok önemli değilse okuldan beklentisi bu yolda olmuyor, çocuğu başka yönde destekleyebiliyor.

2.AİLENİN EĞİTİM DÜZEYİ

Ailenin kültürel düzeyi yükseldikçe okuldaki başarısızlıkla ilgili nedenler de farklılaşmaya başlıyor. Ailenin beklentisi ne kadar yüksekse başarı talebi o kadar fazla oluyor.

Bu çocuğun sosyal anlamda çok fazla baskı hissetmesine neden oluyor ya da ailenin sosyo-kültürel düzeyi düştükçe aile çocuğun öğrenip öğrenmemesiyle çok fazla ilgilenmediği için bu sefer de baskı oluyor.

Yapılan araştırmalarda özellikle babanın otoriter ve katı bir disiplin anlayışının olması çocuklardaki akademik başarısızlıkla ilişkili bir özellik olarak bulunmuş. Genellikle baskıcı anne baba tutumu ya da gevşek anne baba tutumu başarıyı olumsuz yönde etkiliyor.

Yalnız burada yine araştırmaların henüz cevap vermediği bir soru var. Anne baba tutumları içinde demokratik anne baba tutumu, çocuğa özgürlük veren anne baba tutumu çocuklar için en uygun olanı.

Ama öyle çocuklar var ki, çocuğa demokratik bir tutumla yaklaştığınızda öz düzenleme başarısı ya da sorumluluk almakla ilgili görevi çok olduğu için bu yaklaşım çocuklara yaramıyor. Dolayısıyla bazı aileler sorun çıkmasın diye bazen bilinçsiz olarak daha otoriter ortamları bu çocuklara sunabiliyorlar.

Hep tek yönlü bir ilişki yok. Ailenin ve çocuğun özelliklerinin birbirini nasıl etkilediğine bakacağız.

3.ARKADAŞ İLİŞKİLERİ

Genellikle ergenlik döneminde akran baskısı başarısızlığı tetikleyen önemli nedenlerden biri oluyor. Çocuğun seçtiği akran grubunun özelliği okula devamı ve başarıyı da etkileyebiliyor. Dahil olduğu grubun özellikleri etkileyebiliyor. Bazı çocuklarda tersine zayıf akran ilişkisi, yeterince akranıyla ilişkisinin olmaması çocuğu başarısızlığa uğratabiliyor.

4.MOTİVASYONLARINI KAYBEDİLDİĞİ YER: OKUL

Okula geldiğimizde bugün birçok araştırmacı özellikle üstün yetenekli çocukların ilgilerini ve motivasyonlarını kaybettiği yer olarak sunuyor. Bu bizim açımızdan trajik bir durum.

Biz ne yapıyoruz da okul öncesinde meraklı, araştırmaya istekli çocukları meraksız öğrenme konusundan kaçan çocuklar ve hatta genç yetişkinler haline getiriyoruz. Bu sadece ilkokul için değil, üniversite için de geçerli.

Üstün olup okulda başarısız olan çocuklardan yaklaşık yüzde 75’i okulu sevmiyor.

5.ÖĞRETMENİN YETERLİ OLAMAMASI

Biz diyoruz ki okul sistemiyle ilgili problemler bunlar ama öğretmen yeterliliğinden bahsettiğimiz zaman öğretmen yetiştirme politikanıza geliyorsunuz. Orada hepimizin çok iyi bildiği örnekler var. Bir gecede öğretmen olan öğretmenler var. Başka alanlardan gelip bir aylık formasyonlarla öğretmen olan arkadaşlar var.

…Araştırmacılar bugün hangi öğretmene yeterli bir öğretmen dediğimizin üç tane kriteri olduğunu söylüyor.

Birincisi öğretmenin alan bilgisi yeterli mi, ikincisi sınıf yönetimi bilgisi yeterli mi, bunu etkin bir şekilde kullanıyor mu ve etkili iletişim becerilerini yeterince kullanıyor mu, üçüncüsü ve en önemlisi farklı gelişen öğrenme karakteri olan çocukların özelliklerinden haberdar mı? Eğer bunu yapıyorsa öğretmen sınıfta yeterli bir öğretmen olarak kabul ediliyor.

Dolayısıyla okul dediğimiz zaman sınıfın ikliminin nasıl olduğundan düşünün verilen ödevlere kadar bir dizi sorunun başarısızlığa yol açması mümkün. Hele de şimdi özel yetenekli çocuklar eğer karma sınıftaysa, bazı ödevler çok tekrarlayıcı olduğu için o çocuğa çok sıkıcı gelebiliyor ondan sonra o çocuklar ödev yapmayı bırakabiliyor.

Biz öğretmene sınıfta bu çocuk problemli dediğimizde, buradaki sorun ne, ben ne yapıyorum da bu çocuğun başarısızlığını tetikliyorum diye bakmıyor. Ya da aile şuna bakmıyor: Ben ne yapıyorum da bu çocuğun başarısız olmasına neden oluyorum? Biz bunlardan önce çocuğa bakıyoruz. Hâlbuki bütün bunları ekarte ettikten sonra çocuğa bakmamız gerekiyor.

6.KIZLARLA ERKEKLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

Cinsiyetle ilgili özelliklere baktığımız zaman iki kategoriden bahsetmemiz mümkün. Birincisi kızlarla erkekler arasındaki farklılıklar. Erkekler genellikle sıkıldıkları zaman ya da bir şeyden koptukları zaman daha saldırgan olma eğilimindeler. Kızlarsa daha kapanma daha depresif olma gibi bir eğilimdeler.

Dolayısıyla genellikle bu nedenden dolayı başarısızlıklara baktığımızda üstün yetenekli çocukların akademik anlamda başarısız olanları hangilerinden dediğimiz zaman erkekler daha fazlaymış gibi görünüyor. Çünkü üstün yetenekli olan erkek çocuklar sınıfta problem üretiyor. Öğretmenin daha çok dikkatini çekiyor ailenin de.

Bir de toplumun kız ve erkeğe yüklediği roller var. Erkeklerden genellikle başarılı olmasını, iyi bir iş sahibi olmasını bekliyoruz. O çocukların başarısızlıkları daha çok gözümüze çarpıyor. Ama Türkiye’de hala eğitimde kızlara fırsat eşitliğinden bahsediyoruz. Çok yetenekli olup harcanan pek çok köy kızı olduğunu biliyoruz.
O kişiler kendi kendilerini geliştirerek birtakım şeyler yapmaya çalışıyorlar. Fakat eğitim açısından baktığımızda ilkokul terk oluyorlar.

7.DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI

Davranış bozuklukları ve karşı gelme bozuklukları bir başka sorun. Özellikle yüksek fonksiyonlu aspergerler üstün zekalı çocuklarda çok sıklıkla karşılaştığımız bir grup.

Bütün bunlar akademik başarısızlıkları ve genel olarak da eğer uygun müdahaleler yapılmazsa teorik başarısızlıklara yol açabilecek şeyler. Burada şöyle bir şeye dikkat etmemiz lazım. Bu çocukları değerlendirirken, tanılarken iki kere dikkatli olmamız gerekiyor.
Bir örnekle anlatayım.

Yıllar önce bir aile geldi, çok iyi hatırlıyorum çocuğun zekası üstün. Okulda bir başarı problemi var ve genel olarak da dağınıklık, davranışlarını organize edememe, yeterince çalışma alışkanlıkları kazanamamış bir çocuk. Danışma merkezine gidiyorlar, uzman diyor ki, sizin çocuğunuzun hiçbir şeyi yok.

Çocuğunuz bir Ferrari ama Wolksvagen gibi hareket ediyor. Problemi yok diyor. Sordunuz mu eğer Ferrari idiyse neden Wolksvagen gibi? Buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor.”

Источник: http://www.egitimcaddesi.com/okulda-basarisizligin-nedenleri-nedir/

Çocuğun Okul Başarısızlığının Nedenleri

Okulda Başarısızlığın 7 Nedeni

Çocuğun okul başarısızlığının eğitimin yetersiz olması da dahil bir çok nedeni vardır.

Ancak çocuğun okul başarısızlığını değerlendirmede en çok karşılaştığımız nedenler; fiziksel ve duygusal bozukluklar, gelişme gecikmesi ve özgül öğrenme güçlükleri, duygusal bozukluklar, öğrenme güçlükleri, okul devamsızlığı, yetersiz yaşam şartları, ev ortamı ve çocuğun çalışma alışkanlıkları, bozuk ebeveyn çocuk ilişkisi ve işlevsiz aile ortamıdır.

Fiziksel ve Duyusal Bozukluklar

Çocuklar okul yaşamları boyunca işitme ve görme duyuları açısından kontrolden geçirilmelidir. Bunlardan işitme kaybının kolaylıkla gözden kaçabileceği akılda tutulmalıdır.

Anne ve babalar çocuklarını çok iyi gözlemlemeli, belirli durumlarda ve belirli zamanlarda bir anormallik fark etmeleri halinde bunun üzerinde durmalıdırlar.

Düzenli olarak okula gelen çocukların bazıları okulda olmalarına karşın, hasta olabilirler ve olup bitene dikkatlerini toplayamayabilirler.

Çocuğun gelişiminin normal ölçütlerin alt sınırında mı olduğu, yoksa daha ciddi bir sorunun mu olduğuna karar vermek her zaman kolay değildir. Aile gelişim gecikmesi ve özgül öğrenme güçlüğü olduğunu çocuğun konuşma yeteneğindeki yavaşlıktan anlayabilir ve bir uzman doktorla bağlantıya geçerek değişik tedavi yollarını uygulamaya başlayabilir.

Çocukta zeka geriliği olmadığı halde, bazı çocuklar düzenli bir eğitime karşın sözel ve sayısal temel becerileri kazanmakta büyük zorluklarla da karşılaşırlar. Bu durumda özgül öğrenme güçlüklerinden söz etmek mümkündür.

Okuması ciddi ölçüde gecikmiş bazı çocuklarda sorun, uzamsal ve birbirine ekleme ile bazı sözcüklerdeki sesleri algılamakta ve ayırmakta zorluk çekmesidir. Temel becerilerde özel öğrenme bozukluklarını tanımak karmaşık bir iştir.

Çocuğa olası bir disleksi tanımı konmadan önce çocuk iyice gözlemlenmeli ve aceleci ve özensiz tutumlardan kaçınılmalıdır.

Duyusal Bozukluklar

Çocuk okulda başarısız olduğunda istese de istemese de her herhangi bir şekilde tepki vermek zorunda kalacaktır. Okulda başarısız olan bir çocuğun başarısızlığına duygusal stresin eşlik etmesi daima kaçınılmazdır. Aynı şekilde çocuğun ebeveynleri de bu stresten bağımsız değildir.

Bu anlamda ailenin gündemine oturan stres faktörünün ebeveyn çocuk ilişkisini olumsuz yönde etkileyeceği kolayca tahmin edilebilir.

Okul başarısızlığının çözümüne ilişkin çalışmalarda her zaman çocuğun ailesi de işin içine katılmalı, ebeveynlerin desteği ve işbirliği çerçevesinde, ebeveyn çocuk ilişkisi yeniden organize edilmelidir.

Öğrenme Güçlükleri

Öğretmenler her çocuğun aynı hızda öğrenmesini beklemez. Fakat bazı öğrenciler normal kabul edilen sınırın en altındaki öğrencilerden de yavaş öğrenirler.

Bu tür yavaş öğrenen çocuklar için her okulda ayrı öğrenim yapma olanağı yoktur. Bu durumdaki çocukların böyle özel bir destek almadan öğrenim görmeleri de mümkün olmayabilir.

Bu tür yavaş öğrenen çocuklar özel bir dikkatle ve düzeylerine uygun bir eğitim metodu ile daha verimli olabilirler.

Okulda öğretmenler temel bilgi ve becerileri mantıksal ve sürekli geliştirilen bir sıra içinde öğrencilere aktarmaya çalışır. Sık sık okula gitmeyen bir öğrenci aradaki açığı kapatmakta çok zorluk çekebilir.

Kısa süreli ancak sık devamsızlıklar uzun süreli ancak seyrek devamsızlıklardan daha sakıncalı olabilir. Çünkü birinci durumda öğretmen çocuğun uzun bir süre dersleri izleyemediğini fark etmeyebilir.

Eğer öğretmen durumu fark ederse açığın kapatılmasına yardımcı olabilir.

Çocuğun ne kadar zaman okula gelmediğini ve neden gelmediğini saptamak önemlidir. Çoğu zaman çocuk kendini gerçekten iyi hissetmiyor olabilir. Çocuk bazen de kaygılarından dolayı kendini iyi hissetmiyor olabilir.

Yetersiz Yaşam Şartları

Bazı çocuklarda okul başarısızlığı çocuğun sosyal çevresi ile ilişkili sorunların varlığından kaynaklanıyor olabilir.

Çocuğun ailesinin yetersiz yaşam şartları nedeni ile çocuğun temel yaşam gereksinimleri karşılanamıyor olabilir.

Çocuğun barınma ve ısınma sorunu, yeterli beslenmemesi, sağlık hizmetlerinden faydalanmama, okul araç ve gereçlerinin karşılanmaması ve benzeri sorunlar çocuğun okul başarısızlığının nedenleri arasındadır.

Ev Ortamı ve Çocuğun Çalışma Alışkanlıkları

Çocuk mümkün olduğunca sakin bir ortamda ders çalışmalı ısı, ışık gibi fiziksel şartlar açısından da uygun olmalıdır. Çocuğun öğrenmeye çalıştığı konu üzerinde dikkatini yoğunlaştırıp yoğunlaştıramaması okul başarısında çok önemli bir etkendir.

Dikkat, zihnin öğrenilen konu üzerinde yoğunlaştırılmasıdır. Etkili bir öğrenmede dikkat öğrenilmek istenen konu üzerine yoğunlaştırmış olmalıdır. Çocuğun dikkatini konu üzerine yoğunlaştırmadan öğrenmeye çalışması zaman kaybından başka bir şey değildir.

Dikkati konu üzerinde yoğunlaştırma doğuştan getirilen bir şey değil; bu konu üzerinde yapılan düzenli bir eğitimle kazanılan bir beceridir. Kısacası çocuğun akademik başarısını etkileyen en önemli değişkenlerden biri dikkati yoğunlaştırma becerisidir. Yani dikkatini toplama becerisi her öğrencinin kazanabileceği bir alışkanlıktır.

Dikkati konu üzerinde toplayamamanın en önemli nedenlerinden biri dalgınlıktır. Dalgınlık; çocuğun çevresinde olup bitenleri birbirinden ayıramayacak kadar düşüncelere dalmış olması ya da belli bir konu üzerinde dikkatini toplayamamasıdır.

Çocuğun duygusal ve kişiler arası sorunlarının olması dalgınlığın ana nedenlerinden birisidir. Değerlendirmede bu konular üzerinde dikkatli bir şekilde durulmalı tespit edilmesi halinde öncelikle bu sorunların giderilmesine çalışılmalıdır.

Bozuk Ebeveyn Çocuk İlişkisi

Çatışmalı çocuk ebeveyn ilişkileri okul başarısında sanıldığından çok daha fazla etkiye sahiptir. Çocuk desteklendiğini, takdir edildiğini, bir birey olarak değer gördüğünü, kendine göre bireysel özellikleri olduğunu, hepsinden önemlisi de sevildiğini bilmek ister.

Anne ve baba çocuğu aldığı nottan çok, çabalarından dolayı takdir etmeli sonuçtan çok sürecin iyi geçmesi üzerinde durmalıdır. Çocuğun minik başarılarını ve küçük not yükseltmelerini minnetle karşılamalıdır ki; çocuk aynı çabalamasını sürdürsün.

Bilindiği gibi davranışlarımızı en çok etkileyen şeylerden biri o davranıştan sonra neyle karşılaştığımızdır.

Küçük başarılar bir kez gerçekleştikten sonra arkasından büyük başarıların geleceği kesindir. Unutulmamalıdır ki başarı iltifata tabidir. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken, çocuğun çabasından dolayı ödüllendirilirken maddi ödüllerle değil, aferin demek, kucaklamak ve öpmek gibi sosyal ödüllerle ödüllendirilmesidir.

Ebeveynler çocuğun akademik başarısının dışında güçlü yönlerine (sosyal duygusunun gelişmişliği, iletişim kurma becerileri, özel yetenekleri yardım severliği vb.) özellikle vurgu yapmalıdırlar. Çocuğun ilerideki hayatında mutlu bir yetişkin olabilmesi için akademik başarı önemlidir, ama yeterli değildir. Çocuğun sosyal duygusunun gelişmiş olması en az akademik başarı kadar önemlidir.

Okul başarısızlığında ergenlerin durumu özel bir önem arz eder ve tek başına ilgi ve özene değerdir.

Ön ergenlikte görülen notlardaki düşüş daha çok çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemine ait problemlerden kaynaklanır ve genellikle geçicidir.

Süreklilik arz eden okul başarısızlığının ergen ebeveyn çatışmalarına bağlı olması çok ama çok olasıdır. Anne ve babalar böyle bir koku aldıklarında ergenle inatlaşmadan profesyonel bir destek almalıdır.

İşlevsiz Aile Ortamı

Ebeveynlerden birinin aşırı korumacı olması, diğerinin sert tutum göstermesi, anne ya da babanın çocuğun karşısında rolünü tam yerine getirememesi, bu durumu umursamaması, çocuk ne yaparsa yapsın ebeveynler tarafından olumlu ya da olumsuz tepkiler verilmemesi gibi işlevsiz aile ortamı da çocuğun başarısızlığında etkilidir. Bazı çocuklarda okul başarısızlığının nedeni, aile içi ilişkilerden kaynaklanan kişisel duygusal sorunların bir sonucu da olabilir. Çocuk ihmali, kötü muamele, duygusal fiziksel ve cinsel ihmal göz önünde tutulmalıdır.

Aşırı bir biçimde korunan çocuk da, hiç ilgilenilmeyen bir çocuk da okulda başarısız olabilir. Çocuk strese bağlı olarak duygusal olduğu kadar fiziksel belirtiler de gösterebilir. Ciddi duygusal sorunların varlığı saptandığında öncelikle bu sorunların düzeltilmesi yoluna gidilmelidir.

Görüldüğü gibi okul başarısızlığı sadece çocuğun zeka düzeyi ya da özel öğrenme güçlüğü ile sınırlı değildir. Tam tersine okul başarısızlığı bir çok faktör tarafından olumlu ya da olumsuz etkilenebilme olasılığını içinde barındırır.

Bu nedenle değerlendirme ve düzeltme çalışmalarında konuya çok yönlü yaklaşılmalı aceleci ve özensiz değerlendirmelerden ve özellikle çocuğu etiketleyecek, dolayısı ile sınırlayacak teşhislerden kaçınılarak sapla saman birbirinden iyice ayrılmalıdır.
.

Çocuğun Okul Başarısızlığının Nedenleri İle İlgili Aramalar

Çocuğun Okul Başarısızlığının Nedenleri, Çocuğun Okulda Başarısızlığı, başarısızlık, okul başarısızlığı, çocuk terapisi, aile terapisi, Evliliğin Bozulması ve çocuk, evlilikte sorunlar …

Çocuğun Okul Başarısızlığının Nedenleri sayfamızı, dostlarınızla ve sosyal medyadaki arkadaşlarınızla paylaşın, Çocuğun Okul Başarısızlığının Nedenleri yazımız için size teşekkür edecekler ve minnettar kalacaklardır.

“Çocuğun Okul Başarısızlığının Nedenleri” yazısını okuduktan sonra, düşüncelerinizi yorum olarak yazının altında paylaşabilirsiniz.

Источник: https://ailecesaglik.com/genel/cocugun-okul-basarisizliginin-nedenleri/

Поделиться:
Нет комментариев

    Bir cevap yazın

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.