Otistik Çocukta İletişim

Sosyalleşemeyen her çocuk otistik mi?

Otistik Çocukta İletişim

“Otizm yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden, sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişimde problemler, tekrarlayıcı davranış ve kısıtlı ilgi alanları ile kendini gösteren, karmaşık gelişimsel bir bozukluktur.

Normal gelişen bebekler, bakıcısı ile sosyal ilişki kurmaya eğilimdirler ve bu yüze bakma becerisi ile başlar. Bakmak ve göz teması kurmak, sözcük öncesi çocuk ve bakıcısı arasındaki iletişim biçimleridir ve sosyalleşmenin temelini sağlar.

Otizmli çocuklarda ise normal gelişimin duraklaması, gerilemesi ve bozulması söz konusudur. Gelişimdeki bu bozulma küçük yaşlarda fark edilebilir.”

Otizmin bu belirtilerine dikkat!

Otizmin davranış, zekâ, iletişim ve dil gelişimi, oyun, dikkat ve aktiviteler gibi çok çeşitli alanlarda belirtiler gösterdiğini kaydeden İşiten otizm belirtilerini şöyle sıraladı:

 • Bebeklikten itibaren göz teması olmayabilir. ‘Bay bay’, ‘baş baş’ gibi jestleri öğrenemez ya da geç öğrenir, farklı şekilde kullanabilirler.
 • Erken çocuklukta istedikleri nesneleri erişkinlerin eliyle işaret edebilirler.
 • Kayıtsızdırlar; ismi ile çağırıldığında çoğu kez aldırmazlar, duymuyormuş gibi davranırlar.
 • Sosyal gülümseme yoktur.
 • Monoton bir tonda ve herhangi bir duygu yansıtmadan konuşurlar.
 • Çevreyi gözetlemezler ve taklit etmezler.
 • Başkalarının duygu ve düşüncelerini anlamakta güçlük çekerler.
 • Duruşlarında, ellerini kullanmada zaman zaman normalden farklı bir görünüm sergileyebilirler. Örneğin parmak uçlarında yürüme, belli hareketleri tekrar etme, tek ayağı üzerinde ileri geri sallanma, kendi etrafında dönme vb.
 • İp atlama, dans, yüzme gibi büyük kas motor becerilerin kullanılmasını gerektiren bazı hareketleri taklit etme yetilerinin çok az ya da hiç olmamasına bağlı olarak daha geç öğrenirler.
 • Kâğıt kesme, kutu içine küp atma ve ipe boncuk dizme gibi küçük kas motor becerileri oldukça zayıftır.
 • Kimilerinde kendilerine zarar verici davranışlar, çevresindeki kişilere ve nesnelere karşı saldırganlık ilaç tedavisi gerektirecek düzeyde ciddi olabilir.
 • Nesnelere ve gündelik yaşamın rutin düzenine bağımlılık gösterirler; küçük değişiklikleri bile dirençle karşılar ve öfke nöbetleri geçirebilirler. Mesela masanın yerinin değişmesi ya da giysi değişikliği gibi…
 • Genellikle herhangi bir kimse tarafından dokunulmaya, kucağa alınmaya tepki göstererek fiziksel teması reddederek çevreleriyle ilişki kurmaktan kaçınabilirler.
 • Konuşmaya başlama sıklıkla gecikir. Konuşma anlamlı bir iletişim aracı olacak şekilde gelişmez.
 • Çağırıldığında bakmazlar. Bu durum otizmin ilk fark edilen belirtilerindendir.
 • Kimileri durmaksızın, arada şiddetli vurgular, yükselen-alçalan iyi ayarlanamayan sesler ve tonlamalarla (ayindeymiş gibi) ya da kendileri için önemli konularda sürekli tekrarlayarak konuşurlar.
 • Klişe tarzında konuşmaları tipiktir, bu nedenle konuşma sorunları olsa da reklam metinlerini çabuk öğrenebilirler.
 • Yaklaşık yarısı 5 yaşına geldiklerinde dahi işe yarar bir dil geliştiremezler ancak pek çok otistik işaret dili, yazı ve resim tahtaları, bilgisayar gibi araçlarla iletişimlerini sağlayabilirler.
 • Hafif otistikler 4-5 yaşlarında cümle kurabilirler.
 • Nasıl oyun oynanacağını bilmezler; arabaları sürmek yerine sadece yan yana dizmek ya da ters çevirip tekerleklerini döndürürler.
 • Bazen bir ip parçasına, bir poşete, dönebilen küçük bir nesneye uzun süre ilgi gösterebilirler.
 • Taklide dayalı sembolik oyunları oynamayı beceremezler. Oyun oynayabilenlerde ise karşılıklı oyun gelişmez ya da amaca yönelik oyun kuramazlar.
 • Kendilerinin başlattıkları aktiviteler sırasında uzun dikkat süresi gösterebilirler ama başka birinin işaret ettiği bir olaya odaklanamazlar.
 • Birisi aktivitelerini veya ritüellerini bozmak isterse sıklıkla öfke nöbetleri geçirirler.
 • Otistik çocuklarda zekâ düzeyi, ağır yetersizlik düzeyinden üstün zekâ düzeyine uzanan geniş bir aralık içindedir.
 • İletişim ve dil yetersizlikleri nedeniyle çoğu zaman bu kişilere zekâ testi uygulamak mümkün olmamakta birlikte kapasitelerinin altında performans göstermektedirler. Zihinsel engeli ağır olan çocuklarda hastalığın gidişi daha kötüdür.
 • Ağrıya, acıya, sıcağa ya da soğuğa karşı bazen aşırı hassas, bazen de duyarsızdırlar.
 • Görsel algılamaları genellikle işitselden daha iyidir. Dönen, hareketli, parlak nesneler dikkatini çekebilir.
 • Uyku gereksinimleri azalmıştır ve geceleri sık uyanırlar.

Erkek çocuklarda daha sık rastlanan otizmde erken tanının hastalığın seyrini olumlu etkilediğini belirten İşiten, “Otizm, ailenin duygusal, toplumsal, ekonomik ve günlük yaşantısını olumsuz etkiler. Erken tanı ve girişim ile hastalığın seyri daha iyi olabilir” dedi.

Otizm belirtileri! Otizmin teşhisinde 10 temel belirti yeniden tanımlandı!

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi’nden Yrd. Doç. Dr. Havva Nüket İşiten,

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/otizm-belirtileri/

Çocuklarda otistik bozukluklar

Otistik Çocukta İletişim

Çocuklarda otistik bozuklukların başlıca belirtilerinden olan sosyal ilişki, iletişim kurma ve davranış anormallikleri genellikle 3 yaş öncesinde başlamaktadır.

Toplumda otistik bozukluğun yaygınlığı on bin kişide 4 oranında görülmektedir. Erkeklerde kızlara oranla 4 kat daha çok rastlanmaktadır.

Rahatsızlık kızlarda erkeklere göre daha ağır seyretmekte, zekâ testleri daha düşük bir değeri göstermektedir.

Otistik bozukluk ölçütleri

Otissik bozukluğun var olduğunu ölçümleyebilmek için aşağıdaki dört belirtiden en az ikisinin var olması gerekmektedir.

1. Konuşma dışı iletişim (göz göze gelme, yüz ifadesi ile anlatım, mimikler ve vücut dili ile kendini ifade gibi) ile karşılıklı ilişkiyi sağlamada belirgin bozukluğun olması.

2. Kendi yaş dönemi ile uyumlu olacak şekilde, yaşıtları ile arkadaşlık ilişkisi kuramamak.

3. Diğer insanlarla birlikte kendiliğinden, doğal bir şekilde hoşlanılabilecek, ilgi alanları ya da beceri ve başarıları paylaşamama durumu (ilgisini çeken nesneleri başkalarına gösterememe, onları işaret edememe, onları çevresindekilere verememe gibi davranışlar) .

4. Toplumsal ya da duygusal yanıt vermede eksiklik.

Otissik bozukluğun var olduğunu ölçümleyebilmek için aşağıdakilerden en az birinin var olması gerekmektedir.

1. Konuşulan anadilin ya hiç becerilememesi ya da bunun gecikmesi durumu.

2. Yeterli konuşmanın var olduğu durumlarda, başkaları ile konuşmayı başlatmak ya da sürdürmekte belirgin bozukluk.

3. Sözcük ya da cümleleri arka arkaya tekrarlayarak ya da anlamsız şekilde kullanarak konuşma durumu.

4. Doğaçlama bir şekilde, yaş ve gelişim düzeyine uyan evcilik, hırsız-polis, doktor-hasta vb. oyunları oynayamama durumu.

Otissik bozukluğun var olduğunu ölçümleyebilmek için aşağıdaki tekrarlayıcı ilgi, aktivite ve davranışlardan en az birinin var olması durumu.

1. Hem miktar olarak sıklık, hem de yoğunluk açısından belli bir nesne ya da konu ile tekrarlayıcı bir şekilde uğraşarak, kısıtlı kalmış ilgi odaklarının bulunması.

2. İşlevsel olmayıp, belli bir amaca hizmet etmeyen birbirini izleyen, sıradan belli bir aktiviteyle durdurulamaz derecede uğraşı durumu.

3. Herhangi bir hareketi tekrarlayıcı ya da başkasının yaptığı bir hareketin aynısını yapar bir şekilde vücut hareketleri (parmak şıklatma, parmakları açıp-kapama, omuz oynatma ya da tüm gövdeyi bükme, yumak gibi olma seklinde davranışlar).

4. Tekrarlayıcı bir şekilde bazı nesnelerin belirli parçaları ile aşırı uğraşı durumu.

Bu yukarıdaki yazılmış olan tüm maddelerden toplam olarak en az altı adedinin var olması gerekmektedir.

Sosyal ilişki ya da dil becerisi konularından en az birisinin, çocuk 3 yaş başlangıcına dek gecikmesi veya normal dışı bir şekilde olması durumu.

Rahatsızlığın başka bir hastalığa bağlı olmaması gerekmektedir.

Çocuklarda görülen otistik bozuklukların diğer çocuklara nazaran fark yaratan belirgin belirtileri vardır.

Otistik çocukların özellikleri

Görünümleri yaşıtlarından daha ve kardeşlerinden daha kısa boylu olup, çok sevimli bir görünümleri vardır.

Bu çocukların bebekliklerinde bakımı kolay, bırakıldıklarında yerinde duran, çok fazla ağlamayan çocuklar oldukları gözlenmiştir. Bazı hallerde çocukların konuşma ve davranışları normalken, bunların birden bire sonradan sosyal ilişkiden kopup, dil becerilerini kaybettikleri gözlenmiştir.

Aileler çocuklarının seslenince yanıt vermemeleri nedeniyle, sağır olduklarını düşünebilmektedirler. Çocuklar gelişimleri esnasında belirli davranış ya da sesleri taklit edemez, nesneleri başkalarına gösteremez, kucaklanmak istendiklerinde kollarını kucaklamayı karşılamak için kaldıramazlar. Tek başlarına oynamayı yeğlerler.

Bu çocuklar insanlara cansız varlıklar gibi tepki verirler. Toplumsal durumlarda garip yüz ifadeleri ve uygun olmayan hareketlerle karşılık verebilirler. Sosyal ilişkilerden çok memnun olmazlar.

Arkadaş edinemezler. Dil gelişimlerinde gecikme olabilir.

Konuşabiliyorlarsa konuşmaları tekrarlamalar ya da ses melodisindeki bozukluklar (tekdüze, mekanik tonlama bozuklukları şeklinde) ile birliktedir.

Uygunsuz fiil ya da sözcük kullanımları olabilir. Olmayan sözcükleri uydurabilirler, kendi kendilerine konuşabilir, kendilerinden kendi isimlerini söyleyerek ya da başkası gibi bahsedebilirler. Belirli davranış (el çırpma, dönen nesneler gibi)ya da bilgilere (çok gerekli olmasa da) eğilimleri vardır (hava durumu, televizyon, program zamanları ve reklâmlar gibi).

Yeni oyuncakları kolay kabul edip, oynayamazlar, ortam değişikliklerine aşırı duyarlıdırlar, değişikliklerde aşırı tepkisel olabilirler. Bazı nesnelere aşırı bağımlı olup, onları kullanmasalar da onlar olmadan dışarı çıkamayabilirler. Sese aşırı tepki vererek, kulaklarını kaparlar.

Ağrıya karşı duyarsız olabilirlerken dokunmaya karşı aşırı tepki gösterebilirler. Zaman zaman aşırı hareketli zaman zaman da aşırı hareketsiz olabilirler. Sebepsiz gülme ve ağlamaları olabilmektedir.

Ailelerinin yanlarından uzaklaşmalarına aşırı tepki gösterebilmektedirler. Sadece belirli besinleri yemeye eğilimlidirler.

Kendi ellerini ısırabilir, başlarını duvara vurabilir, saçlarını çekebilir ve kendilerine zarar verebilirler.

Otizmin sebepleri

Otistik çocukların % 75’inde zekâda gerilik gözlenmektedir. % 25 kadar bir kısmında ileri dönemlerde havaleler görülmektedir. Otizm ile birlikte görülebilen nörolojik bozukluklar arasında tuberoz skleroz, frajil X sendromu, doğumsal kızamıktır.

– Duygusal açıdan çocuğa uzak duran ya da obsesif kişilik yapıları nedeniyle aşırı titiz ve kısıtlayıcı bir şekilde eğitim veren ailelerin çocuklarında bu durumun var olduğu ileri sürülmektedir.

– Rahatsızlığın genetik temeline yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bazı kişilerde bu rahatsızlıkla birlikte epileptik bozukluklar, doğumsal rubella ve fenilketonüri gibi rahatsızlıkların bulunması bu olasılığı düşündürmektedir.

Rahatsızlığın X kromozomuna bağlı olarak ya da otozomal resesif geçiş ile aktarıldığı düşünülmektedir.

Etkilenen çocuğun kardeşlerinde de rahatsızlığın görülme riski toplum ortalamasına göre çok daha yüksek olup, % 3 e dek çıkabilmektedir.

Bu kişilerin ailelerinde duygu durum ve kaygı bozuklukları daha yüksek oranda saptanmış olup, toplumsal ilişki sorunlarının daha yüksek olduğu gözlenmiştir.

Doğum öncesi ya da doğum sırasında yaşanan tıbbi sorunlar olası nedenler arasındadır. Özellikle annenin hamileliğinin ilk üç ayında genital kanama yaşaması, bebeğin içinde bulunduğu amnios sıvısının çocuk dışkısı ile boyanması, annenin hamileliğinde bazı ilaçları kullanımı önemli sebepler arasında sayılmaktadır.

Beyin yapısında çeşitli bozukluklar bulunmaktadır. Serotonin düzeyleri hastaların 1/3 ünde gözlenmektedir. Otistik çocukların çoğunda gözlenen bahar aylarındaki doğum oranları, annenin kış aylarında doğum öncesi kızamık geçirmesi ile bağlantılı bulunmuştur.

Otizmin tedavisi

Tedavide ailenin eğitimi önemlidir. Saldırgan ve kendine zarar verme davranışlarına karşı ilaç tedavisi kullanılabilir. Davranış tedavisi kullanılmaktadır.

Источник: http://www.saglikveguzellik.net/cocuklarda-otistik-bozukluklar.html

Otistik çocuk: belirtiler, belirtiler, nedenler. Otizmli çocukların özellikleri

Otistik Çocukta İletişim

Şu anda, devralınan çok sayıda hastalık var. Ama aynı zamanda, hastalığın kendisi değil, ona bir yatkınlık olduğu ortaya çıkar. Otizmle ilgili.

Otizm kavramı

Otizm, ruhsallığın özel bir bozukluğudur.Orada, beyindeki bozuklukları büyük olasılıkla, ve dikkat ve iletişim akut sıkıntısı olarak ifade edilir. sosyal kötü adapte Otistik çocuk, pratikte kişiye gitmez.

Bu hastalık, genlerdeki bozukluklarla ilişkilidir.Bazı durumlarda, bu durum tek bir gen veya bir kromozomal mutasyonla ilişkilidir. Her durumda, çocuk zihinsel gelişimde zaten var olan patoloji ile doğar.

Otizmin nedenleri

Bu hastalığın genetik yönlerini göz önüne alırsak, o zaman o kadar karmaşıktır ki bazen birkaç genin etkileşmesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı ya da tek bir gende mutasyon olduğu net değildir.

Yine de, genetik bilimciler otistik bir çocuğun ortaya çıkmasına neden olabilecek bazı provoke edici faktörleri ayırt ederler:

 1. Yaşlı babanın yaşı.
 2. Bebeğin doğduğu ülke.
 3. Düşük doğum ağırlığı
 4. Emek sırasında oksijen eksikliği.
 5. Prematüre.
 6. Bazı ebeveynler, aşıların hastalığın gelişimini etkileyebileceğine inanmaktadır, ancak bu gerçek kanıtlanmamıştır. Belki de sadece aşılamanın zamanlaması ve hastalığın ortaya çıkışı hakkında bir tesadüf.
 7. Erkeklerin bu hastalıktan muzdarip olma ihtimalinin daha yüksek olduğuna inanılmaktadır.
 8. Sıklıkla otizmle ilişkili konjenital patolojilere neden olan maddelerin etkisi.
 9. Ağırlaştırıcı etkileri olabilir: çözücüler, ağır metaller, fenoller, böcek ilaçları.
 10. Hamilelik sırasında bulaşan bulaşıcı hastalıklar da otizmin gelişimini tetikleyebilir.
 11. Hamilelik sırasında ve öncesinde, sigara, alkol kullanımı, alkol kullanımı, seks gametlerine zarar verir.

Otizmli çocuklar çeşitli nedenlerle doğarlar.Ve görünüşe göre, birçoğu var. Bir bebeğin doğumunu zihinsel gelişimde böyle bir sapma ile tahmin etmek neredeyse imkansızdır. Dahası, bu hastalığa yatkınlığın gerçekleştirilemeyeceği bir ihtimal vardır. Sadece bunu% 100 kesinlik ile nasıl garanti edeceğimizi kimse bilemez.

Otizmin tezahür biçimleri

Çoğu çocuklara rağmenTanı çok yaygındır, ancak otizm kendini farklı şekillerde ortaya çıkarabilir. Bu çocuklar dış dünyayla temas halinde çeşitli şekillerde. Buna bağlı olarak, aşağıdaki otizm formları ayırt edilir:

 1. Olanların hepsinden vazgeçilmesi.Erken çocukluk dönemindeki bu tür çocuklar aktivite bozukluklarını gösterirken, neredeyse dış dünyayla bağlantı kurmayı reddederler. Asla kendileri için hiçbir şey istemezler, ancak isteklere cevap vermezler. Görülmesi zor olan iletişimde konuşma, jest, yüz ifadesi yoktur. Bu form en ciddi ve derin kabul edilir.
 2. Aktif reddetme.Otistik çocukların bu gruptaki davranışları daha aktiftir, ancak dış dünyayı pek kabul etmezler. Onlar için belli ritüelleri, etrafta tanıdık bir çevrenin varlığını gözlemlemek önemlidir. Bu nedenle, yaşları olan çocuklar, hastalığın tezahürleri daha akut hale gelir, çünkü anaokuluna ve okula gitme zamanıdır. Bunlar daha gelişmiştir, ancak temel olarak belirli bir durumla iletişim kurmaları gereken tüm kelimeler, daha sonra onların hatırlanması ve anlaması daha kolaydır.
 3. Sanatsal ilgi alanları.Bu tür çocuklar genellikle çatışmaya giderler, diğer insanların çıkarlarını nasıl dikkate aldıklarını bilmezler, aynı faaliyetlerde emilirler. Konuşma iyi gelişmiştir, ancak cümleler genellikle uzun ve alçakgönüllüdür, bu yüzden izlenim doğal olmayan yetişkin ifadelerden yapılmıştır. Akıl az ya da çok gelişmiştir, ama düşünme bozulur.
 4. İletişim ve organizasyonda büyük zorlukdiğerleri ile etkileşim. Böyle çocuklar başka insanlarla nasıl iletişim kuracaklarını bilmiyorlar, motor becerilerini emmek zor. Konuşma, bir kural olarak, fakirdir. Genellikle normal durumlarda bile hemen kaybolurlar. Hastalığın bu formu en kolay olarak kabul edilir.

Çoğu doktor en ağır olduğuna inanıyorOtizmin formları nadirdir, çoğu zaman otistik belirtilerle uğraşıyoruz. Bu çocuklarla uğraşmak için yeterli zamanınız varsa ve onlarla çalışmak için yeterli zamanınız varsa, otistik çocuğun gelişimi akranlarına mümkün olduğunca yakın olacaktır.

Hastalığın belirtileri

Hastalığın belirtileri kendini gösterir.beynin kısımlarındaki değişiklikler başlar. Ne zaman ve nasıl olur – hala net değildir, ancak çoğu ebeveyn, en erken çocukluk döneminde otistik çocuklara, belirtilere sahip olup olmadıklarını fark eder. Acil önlemler alırlarsa, çocuğa iletişim ve kendi kendine yardım becerilerini aşılamak mümkündür.

Şu anda, bu hastalığın tam tedavisi için yöntemler henüz bulunamamıştır. Çocukların küçük bir kısmı, yetişkin hayatına bağımsız olarak girer, ancak bazıları bir miktar başarıya ulaşır.

Hatta doktorlar iki kategoriye ayrılmıştır:Bazıları, yeterli ve etkili tedavi arayışına devam etmenin gerekli olduğuna inanırken, ikincisi otizmin daha geniş ve basit bir hastalıktan daha fazla olduğuna inanmaktadır.

Ebeveynlerin anketleri, bu çocukların sıklıkla gözlenebildiğini gösterdi:

 • Saldırganlık saldırıları.
 • Öfke.
 • Şiddet.

Bu nitelikler çoğunlukla daha büyük çocuklar tarafından sergilenirOtizmli. Bu tür çocuklarda hala yaygın olan semptomlar, doktorların birkaç kategoriye böldükleri bazı tekrarlayıcı davranış biçimleridir:

 • Basmakalıpların. Gövdenin sallanması, başın dönmesi, tüm vücudun sürekli sallanmasıyla kendini gösterir.
 • Monotoniye güçlü ihtiyaç. Bu tür çocuklar genellikle ebeveynler mobilyalarını kendi odalarında yeniden düzenlemeye karar verseler bile protesto etmeye başlarlar.
 • Kompulsif davranış. Bir örnek, nesnelerin ve nesnelerin belirli bir şekilde yerleştirilmesidir.
 • Saldırganlık gösterileri. Bu tür belirtiler kendine yöneltilir ve çeşitli yaralanmalara yol açabilir.
 • Ritüel davranış. Bu tür çocuklar için, tüm eylemler bir ritüel, kalıcı ve hergün gibidir.
 • Sınırlı davranış. Örneğin, çocuğun ilgisi sadece bir kitap veya bir oyuncağa yöneliktir, diğerleri ise bunu algılamaz.

Otizmin bir başka tezahürü, gözle temastan kaçınmadır, asla muhatabın gözlerine bakmazlar.

Otizm belirtileri

Bu bozukluk sinir sistemini etkiler.Bu nedenle, her şeyden önce, gelişimdeki sapmalar ile kendini gösterir. Genellikle erken yaşta farkedilirler. Fizyolojik olarak otizm hiçbir şekilde tezahür edemez, dışa doğru bu tür bebekler oldukça normal gözükür, akranları ile aynı fizikselliğe sahiptirler, ancak dikkatli bir çalışma ile zihinsel gelişim ve davranışlarda sapmalar görülebilir.

Ana belirtiler şunlardır:

 • Zeka çok normal olmasına rağmen, öğrenme eksikliği.
 • Çoğu zaman ergenlik döneminde tezahür etmeye başlayan nöbetler.
 • Konsantre edilememe.
 • Ebeveyn veya eğitimci belirli bir görevi vermeye çalıştığında ortaya çıkabilecek hiperaktivite.
 • Öfke, özellikle otistik bir çocuğun istediği şeyi formüle edemediği durumlarda veya dışarıdan gelenler ritüel eylemlerine müdahale eder ve olağan rutini ihlal eder.
 • Nadir durumlarda, bir çocuk olduğunda Savanta sendromuörneğin, mükemmel hafıza, müzikal yetenek, çizim yeteneği ve diğerleri gibi bazı olağanüstü yeteneklere sahiptir. Bu çocukların çok küçük bir yüzdesi var.

Otistik bir çocuk portresi

Ebeveynler yakından izliyorlarsaBebeğim, gelişiminde hemen sapmalar fark ediyorlar. Onları endişelendiren şeyleri açıklayamayabilirler, ancak çocuklarının diğer çocuklardan farklı olması, büyük bir doğrulukla söyleyecektir.

Sıradan ve sağlıklı çocuklardan önemli ölçüdeçocuklar otistiktir. Fotoğraflar bunu açıkça gösteriyor. Bebeklik döneminde zaten, resüsitasyon sendromu rahatsız edilir, herhangi bir uyarana, örneğin çıngırakların sesine zayıf tepki verir.

En değerli kişi bile – anne böyle çocuklarAkranlarından daha sonra öğrenmeye başlar. Öğrenme bile, asla ellerini çekmez, gülümsemez ve onlarla iletişim kurma girişimlerine tepki göstermezler.

Böyle çocuklar saatlerce yalan söyler ve bakarduvarda bir oyuncak ya da bir resim, ama aniden kendi elleriyle korkmuş olabilirler. Otistik çocukların nasıl davrandığına bakarsanız, sık sık onların bir bebek arabası veya beşik, ellerinde tekdüze hareketler yaptığını görebilirsiniz.

Yaşlandıkça, bu çocuklar daha fazla görünmüyorCanlılar, tam tersine, akranlarından kopuşları, etraflarındaki her şeye karşı ilgisizlikleriyle keskin bir biçimde ayrılırlar. Çoğu zaman iletişim sırasında gözlere bakmazlar ve eğer bir kişiye bakarlarsa, kıyafetlere veya yüz özelliklerine bakarlar.

Toplu oyun oynayamaz ve yalnızlığı tercih edemezler. Bir oyuncak veya eylemde uzun vadeli bir ilgi olabilir.

Otistik bir çocuğun özellikleri şöyle görünebilir:

 1. Kapalıdır.
 2. Müstakil.
 3. Unsociable.
 4. Süspansiyon.
 5. Kayıtsız.
 6. Başkalarıyla iletişim kuramaz.
 7. Sürekli stereotipik mekanik hareketler yapmak.
 8. Kötü kelime bilgisi. Konuşmada asla “I.” zamirlerini kullanmayın. Onlar her zaman ikinci veya üçüncü kişilerde kendileri hakkında konuşurlar.

Çocuk takımında, otistler sıradan çocuklardan çok farklıdır, fotoğraflar sadece bunu onaylar.

Otizm gözüyle dünya

Bu hastalığı olan çocuklar varsakonuşma ve cümle kurma becerileri, onlar için dünyanın onlar için tamamen anlaşılmaz olan insanlar ve olayların tam bir kaos olduğunu söylerler. Bu sadece ruhsal bozukluklara değil, aynı zamanda duyusal algı bozukluğuna da bağlıdır.

Bizim için dış dünyanın tahriş edicilerioldukça tanıdık, otistik çocuk olumsuz algılar. Çevresindeki dünyayı algılamak, çevrelerindeki yataklarını bulmak zor olduğu için, bu onların daha kaygılı olmasına neden olur.

Ebeveynler ne zaman nöbet tutmalıdır?

Doğası gereği, tüm çocuklar farklı, hatta oldukça sağlıklı.Sosyalliklerinden, gelişim hızından, yeni bilgileri algılama yeteneklerinden farklıdır. Ama sizi uyarması gereken bazı noktalar var:

 1. Çocuğun davranışından tamamen şaşkınsınız. Ruh halindeki ani değişikliklerden, yetersiz davranıştan endişe duyuyorsunuz.
 2. Çocuk temastan kaçınır, örneğin, kollarında çekilmekten hoşlanmaz.
 3. Aşırı hassasiyet veya tersi. Örneğin, acımasız seslere karşı acıya veya hoşgörüsüzlüğe kayıtsızlık.
 4. Çocuk zayıf konuşuyor ya da sessiz kalmayı tercih ediyor.
 5. Anaokulunda veya başka bir kurumda otistik bir çocuk akranlarıyla iletişimi engeller.
 6. Bir çocuk yeni konuları öğrendiğinde, onları tatmayı veya koklamayı tercih eder.
 7. Intrusive davranış.
 8. Çoğunlukla dış dünyadan tam ayrılma tezahür etti.
 9. Örneğin, gelişimsel bir duruş kelimeleri bilir, ancak daha ileri gitmez, bunları cümlelere eklemez.

Çocuğunuzu fark ettiyseniz bileYukarıda listelenen işaretlerden bazıları doktorunuza gösterilmeye değerdir. Psikolog bebekle iletişim ve aktiviteler hakkında doğru tavsiyeleri verecektir. Otizm belirtilerinin ne kadar şiddetli olduğunu belirlemede yardımcı olacaktır.

Otizm Tedavisi

Neredeyse tamamen belirtilerden kurtulunHastalıklar işe yaramaz, ancak ebeveynler ve psikologlara azami çaba gösterirseniz, otizmli çocukların iletişim ve kendi kendine yardım becerilerini kazanmaları oldukça olasıdır. Tedavi zamanında ve kapsamlı olmalıdır.

Ana hedefi şöyle olmalıdır:

 • Ailede stresi azaltın.
 • Fonksiyonel bağımsızlığı artırın.
 • Yaşam kalitesini arttırın.

Her çocuk için herhangi bir tedavi eşleştirilir.tek tek. Bir çocukla mükemmel sonuçlar veren yöntemler, başka biriyle hiç çalışmayabilir. Psiko-sosyal yöntemlerin kullanımından sonra gelişmeler vardır, bu da herhangi bir tedavinin tedaviden daha iyi olduğu anlamına gelir.

Yardımcı olacak özel programlar var.Çocuk iletişim becerileri, kendi kendine yardım becerilerini, çalışma becerilerini kazanmak, hastalık belirtilerini azaltmak. Aşağıdaki yöntemler tedavide kullanılabilir:

 • Mesleki terapi.
 • Konuşma terapisi.
 • Yapılandırılmış öğrenme
 • Sosyal beceri eğitimi.

Bu tür programlara ek olarak genellikle kullanılır veilaç tedavisi. Antidepresanlar, psikotropikler ve diğerleri gibi anksiyeteyi azaltan ilaçları reçete edin. Bu ilaçları doktor reçetesi olmadan kullanmayın.

Çocuğun diyeti de değiştirilmelidir.Sinir sistemini harekete geçiren ürünleri dışlamak gerekir. Yeterli miktarda vitamin ve mineral alınmalıdır.

Yazarlar velileri için hile sayfası

İletişim sırasında ebeveynler otistik çocukların özelliklerini dikkate almalıdır. Çocuğunuzla iletişim kurmanıza yardımcı olacak kısa tavsiyelerde bulunabilirsiniz:

 1. Bebeğini olduğu gibi sevmelisin.
 2. Her zaman çocuğun çıkarlarını düşünün.
 3. Günlük rutini ve yaşam ritmini kesinlikle izleyin.
 4. Her gün tekrarlanacak olan belirli ritüelleri uygulamaya çalışın.
 5. Çocuğunuzun çalıştığı grubu veya sınıfı ziyaret edin.
 6. Sana cevap vermese bile bebekle konuş.
 7. Oyun ve eğitim için rahat bir ortam yaratmaya çalışın.
 8. Çocuğunuza aktivitelerin aşamalarını her zaman sabırla açıklayın, tercihen resimlerle destekleyin.
 9. Aşırı çalışma.

Bebeğiniz şu şekilde teşhis edilmişseOtizm, sonra umutsuzluk yok. Asıl mesele onu sevmek ve onu sürekli olarak kabul etmek olduğu için kabul etmek ve bir psikologu ziyaret etmektir. Kim bilir, belki de geleceğin dehaları büyüyor.

Источник: https://tr.carolchanning.net/zdorove/123474-autist-rebenok-priznaki-simptomy-prichiny-osobennosti-detey-autistov.html

Otistik çocuk: belirtiler, belirtiler, nedenler. Otizmi olan çocukların özellikleri

Otistik Çocukta İletişim

Şu anda devralınan çok sayıda hastalık var. Ama aynı zamanda, hastalığın kendisinin değil, ona bulaştığı da bir durumdur. Otizmle alakalı.

Bir otistik gözüyle dünya

Bu hastalığa sahip hastalar çocuk sahibi iseKonuşma becerileri ve cümle kurma, onlar için dünyanın, kendileri için tamamen anlaşılmaz olan sürekli bir insan ve olaylar kaosu olduğunu söylüyorlar. Bu sadece zihinsel anormalliklerden değil, aynı zamanda duyusal algı bozukluğundan kaynaklanmaktadır.

Bizim için dış dünyanın tahriş edicilerioldukça alışkanlık, otistik çocuk olumsuz algılar. Çevresindeki dünyayı algılamak, kendilerini duruma göre yönlendirmek zor olduğu için, bu durum onların kaygılarını artırmaktadır.

Ebeveynler ne zaman uyarılmalıdır?

Doğası gereği, tüm çocuklar farklı, hatta tamamen sağlıklıSosyalliklerinde, gelişim hızlarında, yeni bilgileri algılama becerilerinde farklılık gösterir. Ama sizi uyarması gereken bazı noktalar var:

 1. Çocuğun davranışından tamamen şaşkınsınız. Ruh halindeki keskin değişimler, yetersiz davranışlar nedeniyle endişeleniyorsunuz.
 2. Çocuk temastan kaçınır, örneğin, kollarında çekilmekten hoşlanmaz.
 3. Aşırı hassasiyet veya tersi. Örneğin, keskin seslerin ağrısına veya hoşgörüsüzlüğüne karşı ilgisizliği.
 4. Çocuk iyi konuşmuyor ya da genelde sessiz kalmayı tercih ediyor.
 5. Bir anaokulunda veya başka bir kurumda bir çocuk otistik akranları ile iletişim kurmayı engeller.
 6. Bir çocuk yeni konuları araştırdığında, onları tatmayı veya koklamayı tercih eder.
 7. Obsesif davranış.
 8. Çoğunlukla dış dünyadan tam bir kopukluk var.
 9. Gelişimdeki duruş, örneğin, kelimeleri bilir, ama daha ileri gitmez, cümlelere eklemezler.

En azından çocuğunuzu fark edersenizListelenen işaretlerden bazıları, doktora göstermeye değer. Psikolog bebekle iletişim ve ders için doğru tavsiyeleri verecektir. Otizm belirtilerinin kendilerini ne kadar ortaya çıkardığını belirlemek için yardımcı olacaktır.

Otistik ebeveynler için Beşik

İletişim sırasında ebeveynler otistik çocukların özelliklerini dikkate almalıdır. Çocuğunuzla iletişim kurmanıza yardımcı olacak kısa tavsiyelerde bulunabilirsiniz:

 1. Bebeğini olduğu gibi sevmelisin.
 2. Her zaman çocuğun çıkarlarını düşünün.
 3. Günün rejimini ve hayatın ritmini kesinlikle gözleyin.
 4. Her gün tekrarlanacak belirli ritüelleri çalışmaya ve gözlemlemeye çalışın.
 5. Çocuğunuzun katılacağı grubu veya sınıfı ziyaret edin.
 6. Sana cevap vermese bile bebekle konuş.
 7. Oyunlar ve eğitim için rahat bir ortam yaratmaya çalışın.
 8. Her zaman sabırla çocuğa faaliyet aşamalarını sabırla açıklayın, tercihen resimlerle güçlendirin.
 9. Aşırı çalışma.

Bebeğiniz şu şekilde teşhis edilirseOtizm, sonra umutsuzluk yok. Asıl mesele onu sevmek ve olduğu gibi kabul etmek ve sürekli olarak bir psikologu ziyaret etmektir. Kim bilir, belki de gelecekte büyüyen bir deha var.

Источник: https://tr.ilovevaquero.com/zdorove/126081-autist-rebenok-priznaki-simptomy-prichiny-osobennosti-detey-autistov.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть