Otizm Belirtileri

Otizm nedir? Otizm belirtileri nelerdir?

Otizm Belirtileri

Otizmde beynin farklı bölgeleri bir arada çalışamaz. Otizmlilerin çoğu diğerleriyle iletişim kurmakta her zaman zorlanacaktır. Fakat erken tedavi teşhis gittikçe daha fazla kişiye tam potansiyellerini kullanmada yardım etmiştir. Otizmin nedeni tam olarak bilinmese de, bazı bilim adamları genetik olduğunu düşünmektedir. Halen hangi genin buna neden olabileceği araştırılmaktadır.

Diğer araştırmalar, otizmi tetikleyenin belirli ilaçlar veya çocuğun çevresindeki şeyler olup olmadığı üzerine yoğunlaşmıştır.

Bazıları da kızamık-kabakulak-kızamıkçık gibi çocukluk aşılarının buna yol açtığına inanır. Fakat araştırmalar bunun gerçek olmadığını göstermiştir.

Bu aşılar çocuğunuza zarar verebilecek hatta ölüme sebep verebilecek hastalıklardan koruduğu için, bu aşıların yapılması önemlidir.

Otizmde Ana Belirtiler

Belirtilerin şiddeti farklılık gösterse de otistiklerde şu alanlarda belirgin belirtiler gözlenir:

Otizmde Sosyal etkileşim ve ilişkiler. Belirtiler:

 • Göz göze gelme, yüz ifadesi ve beden dili gibi sözsüz iletişim becerisinin gelişiminde belirgin problemler
 • Yaşıtlarıyla arkadaşlık kuramama
 • Diğerleriyle eğlence, ilgi veya başarıyı paylaşmaya karşı ilgisizlik
 • Empati eksikliği. Otistikler, diğerlerinin acı ve üzüntü gibi duygularını anlamada zorluk çekebilirler.

Otizmde Sözlü ve sözsüz iletişim. Belirtiler:

 • Konuşmayı öğrenememe veya konuşmada gecikme. Otistiklerin %40’ı asla konuşmaz
 • Sohbet etmeye başlamada zorlanma. Ayrıca otistikler başlamış bir konuşmayı sürdürmede zorlanırlar.
 • Kalıplaşmış veya sürekli tekrarlanan konuşma. Otistikler daha önceden duydukları belli bir cümleyi sürekli tekrar ederler (ekolali).
 • Dinleyicilerinin bakış açısını anlamada zorlanma. Örneğin bir otistik karşısındakinin espri yaptığını anlamayabilir. Kelimelerin teker teker karşılıklarını algılar ve ima edileni anlayamaz.

Otizmde Aktivitelere veya oyunlara karşı sınırlı ilgi. Belirtiler:

–      Parçalara alışılmışın dışında odaklanma. Otistik çocuklar, arabayla oynamaktan çok arabanın tekerleğiyle oynamak gibi daha çok oyuncağın bir bölümüne odaklanırlar. –     Belirli konularla meşgul olma.

Örneğin, daha büyük çocuklar ve yetişkinler video oyunlarına, kartlarına veya araba plakalarına hayran olabilirler. –   Aynı şeyler ve rutin ihtiyacı. Örneğin, otistik bir çocuk salatadan önce hep ekmek yemek veya okula hep aynı yoldan gitmek ister.

–  Kalıplaşmış (stereotip) davranışlar. Örneğin, sallanma veya el çırpma

ÇOCUKLUKTA OTİZM BELİRTİLERİ

Otizm belirtileri çoğunlukla ebeveyn veya çocuğun bakıcısı tarafından ilk 3 yılda anlaşılır. Her ne kadar otizm doğuştan olsa da, bebeklikte belirtileri anlamak veya teşhis koymak zordur.

Ebeveynler çoğunlukla bebekleri kucağa alınmaktan hoşlanmadığında, ce-e gibi oyunlarla ilgilenmediğinde veya konuşmaya başlamadığında endişelenirler. Bazen çocuk yaşıtlarıyla aynı zamanda konuşmaya başlar ve sonra konuşma becerisini yitirir.

Ayrıca çocuğun işitme problemi olduğundan da şüphelenilebilir. Otistik bir çocuk çoğunlukla işitmez görünür, fakat bazı zamanlar tren düdüğü gibi uzaktan gelen bir ses ilgilerini çeker.

Erken teşhis edilen ve yoğun tedavi gören bir otistik, başkalarıyla ilgilenebilir, iletişim kurabilir ve büyüdükçe kendine bakabilir. Yaygın olarak düşünülenin aksine, çok az otistik sosyal olarak tamamen izoledir ve kendi dünyasında yaşar.

GENÇLİKTEKİ OTİZM BELİRTİLERİ

Gençlikte davranış modeli çoğunlukla değişir. Gençlerin çoğu yeni beceriler edinir, fakat diğerleriyle ilişki kurma ve onları anlamada hala geridedirler. Buluğ çağı ve artan cinsellik otistik gençlerde diğerlerine nazaran daha zor olabilir. Genç otistikler depresyon, anksiyete ve epilepsiyle ilgili problemler açısından büyük risk altındadırlar.

YETİŞKİNLİKTE OTİZM BELİRTİLERİ

Bazı otistik yetişkinler çalışabilir ve kendi başlarına yaşayabilir, bu durum zeka ve iletişim becerisinin derecesine bağlıdır. En azından %33’ü kısmen bağımsızdır.

Bazı yetişkin otistikler, özellikle zeka düzeyi düşük ve konuşamayanlar, çok fazla yardıma ihtiyaç duyar.

Yelpazenin öbür ucundaki çok daha iyi durumdaki otistikler mesleklerinde başarılı olabilir ve tek başlarına yaşayabilirler, fakat yine de diğerleriyle ilişki kurmada zorlanırlar. Bunların zeka düzeyi ortalama veya ortalamanın üzerindedir.

DİĞER OTİZM BELİRTİLERİ

Otistiklerin çoğunun gösterdiği belirtiler dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun belirtilerine benzer. Fakat bu belirtilerin çoğu, özellikle sosyal ilişkilerde, çok daha yoğundur. Otistiklerin yaklaşık %10’u bazı becerilere aşırı hakimdir. Örneğin listeleri akılda tutma, takvim günlerini hesaplama, resim yapma veya müzik yeteneği gibi.

Otistiklerin çoğu alışılmışın dışında duyusal algılamaya sahiptir. Örneğin, hafif bir dokunuşu acı verici nitelerken, kuvvetli bir baskıyı rahatlatıcı bulabilir. Bazıları ise acıyı hiç hissetmez. Otistiklerin bazı çok sevdikleri veya hiç sevmedikleri yemekler vardır ve alışılmışın dışında tatları karıştırmaktan hoşlanabilirler.

Otistiklerin %40 ila %70’inde uyku problemi vardır.

OTİZMDE DİĞER DURUMLAR

Otizm, otistik spektrum hastalıkları da denilen yaygın gelişimsel bozuklukların birçok türünden biridir. Otizmin Asperger sendromu gibi diğer yaygın gelişimsel bozukluklarla karıştırılması mümkündür. Diğer bozuklukların da otizme benzer belirtileri olabilir.

OTİZM TEDAVİSİ

Erken teşhis ve tedavi otistik çocukların tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olur. Tedavinin birincil hedefi çocuğun yükümlülüklerini yerine getirebilmesini sağlayan becerilerini geliştirmektir. Otizm belirtileri ve davranışları farklı kombinasyonlarda olabilir ve yoğunlukları değişebilir.

Ayrıca bireysel belirtiler ve davranışlar zamanla değişiklik de gösterebilir. Bu nedenlerden dolayı tedavi stratejileri bireysel ihtiyaçlar ve aile kaynaklarına göre düzenlenir. Otistik çocuklar genellikle çok iyi yapılandırılmış ve kendilerine özel tedavilere iyi reaksiyon verirler.

En başarılı program ebeveynlere yardımcı olan ve çocuğun yaşamına iletişimsel, sosyal, davranışsal, uyum sağlayıcı ve eğitici yönler katandır. Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) çocuğun fonksiyonlarının gelişmesi ve potansiyeline ulaşması için şu stratejileri önerir: Davranışsal eğitim ve yönetim.

Davranışsal eğitim ve yönetim, davranış ve iletişimi geliştirmek için pozitif destek, kendine yardım ve sosyal beceri eğitimini kullanır. Uygulamalı Davranışsal Analiz, Otistik ve İlgili İletişim Engelli Çocukların Tedavi ve Eğitimi ve duyusal entegrasyon gibi çeşitli tedavi türleri geliştirilmiştir. Özel terapiler.

Bunlar konuşma, meşgale ve fiziksel terapilerdir. Bu terapiler otizmi yönetmede önemli unsurlardır ve hepsi çocuğun tedavisinin aşamalarına dahil edilmelidir. Konuşma terapisi otistik çocuğun daha iyi iletişim kurabilmesi için dil ve sosyal becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilir.

Meşgale ve fiziksel terapi koordinasyon ve motor becerilerdeki eksiklikleri geliştirmeye yardımcı olabilir. Meşgale terapisi, otistik çocukların duyulardan (görme, duyma, dokunma, koklama) gelen bilgiyi daha yönetilebilir yollarla işlemelerine de yardımcı olur.

 • İlaçlar. Depresyon, anksiyete, hiperaktivite ve obsesif-kompülsif gibi otistiklerin problemli davranışlarını tedavi etmede ilaç kullanılabilir.
 • Toplum desteği ve ebeveyn eğitimi. Destek ve eğitim için doktorunuzla konuşabilir veya TOHUM vakfı gibi yasal bir gruba başvurabilirsiniz.

Otistiklerin çoğu uyku problemi yaşar. Genellikle aynı saatte yatmak ve kalkmak gibi bir rutin belirlenerek tedavi edilir. Doktorunuz son çare olarak ilaç tedavisini deneyebilir. Sekretin ve işitsel bütünleşme terapisi gibi alternatif tedaviler hakkında hikayelere medyada ve diğer iletişim kaynaklarında sıkça rastlanır.

Herhangi bir tedavi aradığınızda, her zaman bilginin kaynağını bulun ve bilimsel olarak uygun olup olmadığına bakın. Bir tedavinin kullanılması için, bireysel başarılar yeterli değildir. Büyük ve bilimsel olarak kontrol edilip onaylanmış çalışmalara bakmalısınız. Uzmanlar henüz otizmi engelleyecek bir yol bulamamıştır.

Otizmi çocukluk aşılarına bağlayan hikayelere karşı toplumsal ilgi halen devam etmektedir. Fakat yapılmış olan birçok araştırma bu bağlantıyı kanıtlayamamıştır.

Eğer çocuğunuzun aşılarını yaptırmazsanız, hem çocuğunuzu hem de diğerlerini tehye atmış olursunuz, çünkü bu hastalıkların çoğu çok zarar verisi, hatta ölümcül olabilir.

WEBMD

Источник: https://www.e-psikiyatri.com/otizm-nedir-otizm-belirtileri-nelerdir-26939

Otizm Belirtileri (1 – 2 Yaş)

Otizm Belirtileri

Otizm, genellikle küçük çocuklarda görülen geniş bir yelpazedeki beyin rahatsızlıklarıdır. Otizm, Otizm Spektrum Bozukluğu olarak da adlandırılır. Otizm, bireyin iletişim kurma ve başkalarına duygusal olarak bağlanma kabiliyetini azaltır. Bu rahatsızlık hafif ila şiddetli olabilir. Otizm, erkeklerde, kızlardan yaklaşık dört ila beş kat daha sık meydana gelir.

Otizm Bir Hastalık mıdır?

Otizm bir bozukluktur, hastalık değildir. Otistik bozukluk, çocuklukta parçalanma bozukluğu, yaygın gelişimsel bozukluk ve Asperger sendromu gibi otizm kategorisine giren birçok beyin bozukluğunu kapsar.

“Spektrum” ne Anlama Geliyor?

Otizm spektrum bozukluğundaki “spektrum”, belirtilerin, becerilerin ve bozukluğun geniş bir yelpazede olduğunu ifade eder. Otizm spektrumundaki en yaygın üç rahatsızlık, otizm, Asperger sendromu ve yaygın gelişimsel bozukluktur.

Bebeklerde Otizm Belirtileri

Otizm, çeşitli yaşlarda gelişebilir. Bazı bebekler erken otizm belirtileri gösterebilirken bazıları 15-30 ayda normal gelişebilir. Otizm için ebeveynlerin puan verecekleri iki aşamalı kontrol listeleri mevcuttur. Bu testler otizm spektrum bozukluğu riskini değerlendirmek için yapılan tarama testleridir. Puanlama sayfalarından oluşurlar.

Otizmin erken belirtileri fark edilebilir. Ebeveynler veya doktorlar otizmli bir bebeği teşhis edebilirse, tedavi bebeğin beynin gelişimini önemli ölçüde iyileştirebilir.

Otizm belirtileri genellikle 12 ila 18 ay arasında görülür, ancak ebeveynler sonraki zamanlarda da otizm belirtilerine dikkat etmelidir.

İlk belirtiler, sessiz, bağımsız ve isteksiz oldukları için uslu bir bebekle karıştırılabilir.

Bebeğin Otizmiyle İlişkili Davranışlar

Göz teması kurmazEbeveynin sesine karşılık vermezBebek dilinde konuşmaz ya da 1 yaşına geldiği halde işaret etmezSeslenildiğinde cevap vermez

Başkalarının davranışlarına gülümseme veya kahkaha ile tepki vermez

İki Yaşındaki Bebekte Otizm Belirtileri

Bazı otistik çocuklar 2 yaşına geldiğinde, gerileyebilir veya dil becerilerini kaybedebilirler. Diğerleri ise 16 ay boyunca hiçbir sözcüğü ya da 2 yaşına kadar iki kelimeli hiçbir cümleyi kuramazlar. Çocuklar aynı kelimeleri defalarca tekrarlayabilirler.

Otizmin diğer bulguları, oyuncakları onlarla oynamaktan ziyade belirli şekillerde organize etmektir. Ayrıca hayali oyun oynamaktan veya diğer çocuklarla etkileşimden kaçınabilirler.

Otizmi olan iki yaşındaki çocuklar, başkalarının duygularını veya yüz ifadelerini fark edemeyebilirler.

Otizmin Diğer Belirtileri

Diğer otizm spektrum bozukluğu belirtileri, koşu veya tırmanma sırasında yetersiz koordinasyon, zayıf el kontrolü, kabızlık ve zayıf uyku gibi fiziksel problemlerdir. Bazı çocuklar nöbetler geliştirir. Besin olmayan maddeleri yeme eğilimi, otistik çocuklarda ve yetişkinlerde yaygındır.

Genel Belirtiler

Aşağıdakiler otizmin ortak belirtileri mevcuttur, ancak otistik olmayan çocuklar da bu davranışların bazılarını gösterebilir:

Sallanma, dönme veya diğer tekrarlanan hareketlerFiziksel temastan kaçınmaGöz temasından kaçınmaSallanan, dönme veya diğer tekrarlanan hareketlerKonuşma gelişiminde gecikmeKelimelerin veya kısa cümlelerin tekrar tekrar söylenmesiGünlük rutinin küçük değişiklikleri ile başa çıkamama

Akranlarla sınırlı veya hiç etkileşim

Otizm Spektrum Bozukluğu Beyni Nasıl Etkiliyor?

Otizmden etkilenen çocuklar, aşırı sinapslara veya beyin hücreleri arasındaki bağlantılara sahiptir. Bunun nedeni, beyin gelişiminde ortaya çıkan normal budamanın kapanmasıdır. Tipik budama işlemi, ergenlik çağının sonlarına doğru korteks sinapslarının yarısını ortadan kaldırmayı içerir. Kortikal sinapslar, duyuların düşünülmesi ve işlenmesi için merkezi olan kortekste ortaya çıkar.

Otizmi olan bazı çocukların beyinleri normalden daha büyüktür, ancak bulgular tutarsızdır. Otizmi olan bazı çocukların MRG incelemelerinde anormal kortikal yanıtlar, bazılarında başka anormallikler görülür. Beyin çalışmalarındaki gelecekteki ilerlemeler, beyindeki otizmin rolünü daha iyi anlamamızı sağlayabilir.

Otizm Spektrum Bozukluğu için Erken Teşhis

Otizm spektrumu bozuklukları hafif ila şiddetli olduğu için birçok çocuk erken teşhis edilmez. Otizmi teşhis etmek zor olabilir, çünkü kan testleri gibi çocukları teşhis edebilecek tıbbi testler yoktur. Bu nedenle tedaviler yıllarca ertelenebilir.

Çocuklara yönelik gelişimsel tarama, temel becerileri öğrenip öğrenmediğini anlamak için etkili bir testtir.

Bu muayene sırasında bir doktor, ebeveynden bazı sorular sorabilir veya çocuğun nasıl öğrendiğini, konuştuğunu, ve hareket ettiğini görmek için çocuğukla konuşabilir ve oynayabilir.

Tüm çocuklar, 9, 18 ve 24 aylıkken çocuk doktoru ziyaretleri sırasında bu şekilde taranmalıdır. Daha büyük çocuklar, yaşla ilişkili gelişimsel düzeylerin gerisinde kaldığı takdirde taranırlar.

Taramalar Nasıl Olur?

Konuşma Sorunları

Gelişimsel tarama sırasında doktor, bebeğin ebeveynin sesine, gülümsemesine ve diğer uyaranlara nasıl tepki vereceğini gözlemleyecek ve çocuğun tepkileri hakkında birkaç soru sorabilecektir.

İletişim ve Sembolik Davranış Ölçeği, bir çocuğun iletişim seviyesini değerlendirmek ve profesyonel yardımın gerekli olup olmadığına karar vermek için kullanılabilir.

İşitme, konuşma gelişimi ve davranışları belirleyen diğer testler, otizmi diğer gelişimsel problemlerden ayırt etmek için yapılır.

Zayıf Sosyal Beceriler

Otizmin teşhisinin önemli bir kısmı sosyal becerileri belirlemektir. Otizmi olan bir çok çocuğun bazı özellikleri, başkalarının gözlerine, hatta ana-babalarının gözlerini bile bakamamalarıdır.

Otistik çocuklar çoğunlukla nesnelere odaklanır ve diğer insanlara veya diğer uyaranlara uzun süre göz ardı ederler. Otistik çocuklar iletişim kurarlarsa, bu genellikle yüz ifadeleri veya hareketleri olmayan robot benzeri bir şeylerledir.

Çocuğun iletişimi, motor gelişimi, problem çözme becerisi ve kişisel uyarlama becerileri değerlendirilir

Değerlendirme

Otizm için tıbbi bir test olmamasına rağmen, kapsamlı bir teşhis değerlendirmesi otizmi olan bir çocuğun teşhisine yardımcı olabilir.

Bu değerlendirme çocuğun davranış ve gelişimine bakmayı ve ebeveynlerle röportaj yapmayı içerebilir.

İşitme ve görme taramaları, genetik testler ve nörolojik testler kapsamlı bir tanısal değerlendirmede de yer alabilir. Çoğu doktor aşağıda tanımlanan üç kriteri kabul etmektedir:

Sosyal etkileşimlerdeki bozukluklarİletişimdeki bozukluklar

Sınırlı ve tekrarlayan davranışlar ve etkinlikler

Asperger Sendromu

Asperger sendromu, otizm spektrum bozukluğunun bir parçasıdır. Asperger sendromu “yüksek işleyen” bir otizm spektrum bozukluğu türüdür.

Yüksek işleyen otizmin belirtileri arasında göz temasından yoksunluk, sosyal durumlarda beceriksizlik, eksik sosyal ipuçları veya birçok duygu göstermeyen durumlar olabilir.

Çocuklar normal veya üstün zekaya sahip olabilir ancak insanlarla ilişki kurmada ve arkadaş edinmede zorluk çekebilir. Ayrıca uzmanlaşmış görevlere odaklanma eğilimindedirler.

Источник: https://www.nkfu.com/otizm-belirtileri-1-2-yas/

Otizm Belirtileri Nelerdir?

Otizm Belirtileri

Otizm, 3 yaşından önce başlayan bir rahatsızlıktır ve ömür boyunca devam etmektedir. Bu yazımızda ise, otizm rahatsızlığı hakkında bilgiler vereceğiz.

Yazımızın devamında verecek olduğumuz bu bilgiler ile birlikte bu hastalık hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bu yazıda sizlere otizm nedir, nedenleri, belirtileri, tanısı, komplikasyonları ve tedavisi hakkında bilgiler vereceğiz.

Otizm, bireyin sosyal etkileşimini ve iletişimini olumsuz yönde etkileyen, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlıktır. Bu konular sosyal, mesleki ve diğer alanlarda önemli eksikliğine yol açar.

Yapılan araştırmalar dahilinde ise, günümüzde otizmli olan çocukların sayısında bir artış olduğu gözlemlenmiştir. Bunlara ek olarak ise otizm rahatsızlığının herhangi bir kesin tedavisi bulunmamaktadır. Ancak, yoğun ve erken tedavi ile pek çok çocuğun hayatında büyük bir fark yaratılabilmektedir.

Otizm rahatsızlığına neden olan birçok risk faktörü bulunmaktadır. Yazımızın devamında verecek olduğumuz nedenler kapsamında risk altında olan kişiler daha dikkatli ve bilinçli hareket etmeleri gerekmektedir.

Otizm Nedenleri Nelerdir?

Doktorlar otizm rahatsızlığında tek bir neden görmektedir. Ancak otizmin oluşmasında muhtemel başka nedenlerde bulunmaktadır. Bunlar 2 başlık altında toplanmaktadır.

Bazı genlerin farklı olması tamamen otizm belirtisi olarak sayılmaktadır. Genetik değişiklilere sahip olan çocukların otizm olma riski çok fazladır. Genler beyin hücrelerini ve beyin gelişimini etkileyebilir ya da belirtilerin şiddetini artırabilir. Bir diğer genetik olan genler miras yolu ile aileden çocuklara geçtiği varsayılmaktadır.

Viral enfeksiyonlar, gebelik sırasında oluşan komplikasyonlar veya hava kirliliğinden kaynaklı olarak, genlerin bozulması ve otizm rahatsızlığının oluşmasına zemin hazırlamaktadır. 

Bunlara ek olarak bazı aşıların çocukların beyinlerini etkileyerek otizme neden olduğu tartışılmaktadır. Bu konuda kişilerin, çocuklarda oluşan boğmaca (boğmaca), kızamık veya kabakulak gibi hastalıkların aşılarını alırken daha dikkatli olmaları tavsiye edilmektedir.

Risk Faktörleri Nelerdir?

Otizm bozukluğu tüm ırklar ve milletlerden çocukları etkilemektir, ancak bazı faktörler hastalığın çocuklardaki  riskini dahada artırmaktadır.

 1. Gençlerde seks: Erkekler kızlara göre yaklaşık dört kat oranda hastalığa yakalanma riski taşımaktadırlar.
 2. Aile geçmişi: Ailede herhangi bir çocuğun bu rahatsızlığa sahip olması başka bir çocuğunda bu hastalığa yakalanma riskini bir o kadar daha attırmaktadır.
 3. Diğer bozukluklar: Bazı durumlarda, kırılgan X sendromu, zihinsel sorunlara neden olan kalıtımsal bir bozukluğa neden olmaktadır. Tüberoz skleroz, iyi huylu tümörler beyin geliştirme durumunu da bir o kadar etkilemektedir.
 4. Erken doğum: Erken doğum sonucun dünyaya gelmiş olan bebeklerde, yani gebeliğin 26 haftasından önce doğan bebekler daha risk altında olmaktadırlar.
 5. Ebeveynin yaşları: Ayrıca yaşlı ebeveynler ile ilgili olarak, otizm rahatsızlığı üzerinde etkilerin olduğu düşünülmektedir.

Otistik olan çocuklar genellikle çevreleri ile olan ilişkilerinde bazı sorunlar yaşamaktadır. Bu kapsamda ise, sosyal etkileşim, iletişim ve davranış bozuklukları ortaya çıkmaktadır. 

Bazı çocuklar erken bebeklik döneminde otizm belirtilerini göstermektedirler. Diğer çocuklarda ise kimi zaman, aniden içine kapanıklık ve agresif davranışlar sergilemeye başlaması ile birlikte, hastalığın diğer belirtilerini göstermeye başlayacaklardır.

Hastalığın ilerlemesi ve gösterdiği etkiler her çocukta farklı olmaktadır. Bu yüzden çocukların düzeylerini belirlemek biraz zor olabilmektedir. Ancak görülen belli başlı belirtiler ise yazımızın devamında sizlere maddeler halinde verecek olduğumuz bilgiler yardımı ile tanımlanmıştır.

1.Sosyal İletişim ve Etkileşim

Bu konuda ise, çocuklarda bazı belirtiler göstermektedir. Bunlar ise şöyledir;

 • Adı sorulduğu zaman, genellikle yanıtsız bırakmaktadırlar.
 • Yalnız oynamayı tercih ediyor olmaları da belirti olarak sayılmaktadır.
 • Kendi dünyasına geri çekilmeyi tercih etmeye başlayacaklardır.
 • Zayıf göz teması ve yüz ifadesinde yoksun olmaları
 • Konuşamıyor ya da konuşmayı reddediyor ise, kelime veya cümle söylemek konusunda var olan yeteneğini kaybediyor ise,
 • Konuşma başlatmak veya sadece istek veya basit öğeleri istemek için bir konuşma başlatmış oluyorlar ise,
 • Anormal bir ses tonu ya da ritmi ile konuşuyor ise, bu durum daha çok aslında sabit bir ses ya da robot gibi  bir konuşma olabilmektedir.
 • Kelimeleri ya da cümleleri aynen tekrar tekrar kullanmaları ve bu durumdan bilinçli olmamalarıdır.
 • Yol tarifi gibi basit soru cevap konuşmalarını anlamamaya başlaması
 • Duygular ya da duygularını ifade etmede zorluk çekmeleri ve kimi zaman duygusuz kalmak
 • Pasif, saldırgan veya yıkıcı gibi davranış biçimlerine sahip olmak belirtileri arasındadır.

2.Davranış Kalıpları

 • El çırpma, dönen ve tekrarlanan hareketler, sallanma ya da baş dönmesine neden olan aktivitelere sahip olmaktadırlar.
 • Sahip oldukları rutinlerinin değişmesi ile birlikte, farklı davranmaya başlayabilirler.
 • Sürekli hareket halinde olmaları
 • Değişmek için bir çaba harcamazlar ve bunun gibi şeyleri sürekli olarak reddetmektedirler.
 • Koordinasyonu ile ilgili sorunlar vardır. Bu noktada ise, garip hareketler, sakarlık ya da ayak parmakları üzerinde yürümek gibi veya abartılı beden dilini kullanmaktadırlar. 
 • Bir nesne, bir oyuncak arabanın dönen tekerlekleri gibi ayrıntılar hayran olabilmektedirler.
 • Ses ve ışık onlar için fazla hassas durumlar olmaktadır.
 • Tuhaf yiyecek tercihleri, sadece birkaç gıdaları sürekli yeme isteği oluşmaktadır.

Otizm olan çocuklar, diğer çocuklara göre daha düşük oranda zeka seviyesine sahiptirler. Doktora görünmek için ise,

 • 6. ayda, çocukların herhangi bir gülümseme gibi ifadeleri kullanmamaları
 • 9. ayda seslerinin ve yüz ifadeleri anlamsızlaşmaktadır.
 • 16. ayda konuşmak istememeleri
 • 24. ayda, söz öbeklerini kullanarak cümle kuramama durumu
 • Sonrasında ise dil ya da sosyal becerilerin kaybı gerçekleşmektedir.

Otizm Tanısı ve Tedavisi

Otizmin genel olarak tıbbi testler ile tanısı konulamaz bunun için bir test bulunmamaktadır. Otizm tanısı koyabilmek için çocukların hareketlerini incelemeniz gerekmektedir. Bu durumda sizin yapmanız gerekenler ise,

 • Çocuğunuzu gözlemleyin ve çocuğunuzun sosyal etkileşimler, iletişim becerileri ve davranışları zaman içerisindeki değişimlerini inceleyin.
 • Konuşma, dil, gelişim düzeyini, sosyal ve davranışsal konuları içeren testler veriniz.
 • Çocuğunuzun kırılgan X sendromu gibi genetik bir bozukluk olup olmadığını belirlemek için genetik testi yapmanızı tavsiye ederiz.

Otizm kapsamlı tedavilerde yapılması gereken ise, ev tabanlı ve okul temelli tedaviler ön plana çıkmaktadır. Tedavinin amacı otizm semptomlarını azaltmak ve öğrenme yardımı ile çocuğunuzun yeteneğini maksimize etmektir. Bölgenizdeki sağlık kuruluş kaynakları bu aşamada sizlere yardımcı olabilir. Tedavi seçenekleri arasında ise şunlar bulunmaktadır;

 1. Davranış ve iletişim terapileri: Yapılacak olan tedaviler ile birlikte, problem olan davranışların azaltılması ve yeni beceriler öğretmek odaklanılarak, ilerleme kaydedilebilir.
 2. Eğitim tedavileri: Başarılı programlar, genellikle uzman bir ekip yardımı ile çocukların sosyal becerilerini, iletişim ve davranışlarını geliştirmek için çeşitli aktiviteler yapmaktadır. Yoğun, bireyselleştirilmiş davranışsal müdahaleleri konu alan okul öncesi çocuklar, genellikle iyi bir ilerleme göstermektedirler.
 3. Aile terapileri: Ebeveynler ve diğer aile üyeleri, oynamayı öğrenmek ve sosyal etkileşim becerilerini teşvik edici yollarla çocuklarıyla etkileşim sağlamalarını kolaylaştırabilmektedirler.
 4. İlaçlar: Bu kapsamda ise, bazı ilaçlar çocuklara yardımcı olabilmektedir. Bunlar antidepresanlar, antipsikotik ilaçlardır. Çocuğunuz hiperaktif ise diğer başka ilaçları reçete ile olabilirsiniz.

Otizm bozukluğu olan çocuklarda, uyku bozuklukları, sınırlı gıda tercihleri ​​ya da mide problemleri gibi diğer tıbbi sorunlar da olabilir. Bu durumla nasıl baş edebileceğinizi çocuğunuzun doktoruna danışın.

Alternatif Tıp

Ebeveynlerin bu konuda yapmış olduğu birçok terapi yararlı olmamaktadır. Bu konuda yapılacak olan tedaviler çok iyi bir şekilde araştırılması gerekmektedir.

 • Yaratıcı terapiler: Ebeveynler, dokunma veya ses için, çocuğun duyarlılığını odaklanarak sanat terapisi veya müzik terapi gibi yöntemleri uygulayabilirler.
 • Duyusal temelli tedaviler: Bu terapiler, böyle bir dokunuş, denge ve işitme gibi sorunlar için, duyusal olarak etkin bir şekilde işlenmesi için yardımcı olacaktır.
 • Özel diyetler: Bu konuda çocuğunuza en iyi şekilde yardım edebilmeniz için doktorunuzdan yardım almanız gerekmektedir.
 • Şelasyon tedavisi: Bu tedavi vücuttan cıva ve diğer ağır metalleri uzaklaştırmak için kullanılmaktadır. Ancak bu yöntem oldukça tehli bir tedavi biçimdir. Bu tedavi nedeniyle hayatını kaybeden çocuklar bulunmaktadır.
 • Akupunktur: Bu tedavi otizm belirtilerinin iyileştirilmesi amacı ile kullanılmıştır.

Başa Çıkma ve Destek

Otizm bozukluğu olan bir çocuk yetiştirmek, fiziksel ve duygusal açıdan yorucu olabilir. Yazımızın devamında yer alan bu öneriler sizlere yardımcı olabilir:

 1. Güvenilir profesyonellerden oluşan bir ekip bulun.
 2. Kendiniz ve diğer aile üyeleri için zaman ayırın.
 3. Diğer otizmli olan çocuklar ve aileleri ile vakit geçirin.
 4. Çocuğunuz hastalığı hakkında tam bilgi sahibi olmaya özen gösterin.
 5. Yeni teknolojiler ve tedaviler üzerine güncel kalmaya çalışın.

Источник: https://evdesifa.com/otizm-belirtileri-nelerdir/

Otizm nedir? Neden olur? Otizmin tipik belirtileri nelerdir?

Otizm Belirtileri

Otizm belirtileri! Otizmin teşhisinde 10 temel belirti yeniden tanımlandı!

Çocuklarda otizm belirtileri üç yaşından önce ortaya çıkmaktadır, ancak bazen tanı üç yaşından sonra da konulabilir. Tahmini olarak 110 çocuktan birini etkilemektedir ve erkeklerde kızlara oranla 4 kat daha fazla görülmektedir.Otizme ne sebep olur?

Otizmin nedeni henüz tam olarak tespit edilememiştir. Otizmin tek bir nedeni yoktur. Pek çok nedeni olduğu artık bilinmektedir. Otistik bireylerde beyin hücreleri farklı çalışmaktadır. Hücreler arasında mesaj taşıyan kimyasal ileticilerde eksiklik yada fazlalık olduğu düşünülmektedir. Bazı genetik hastalıklar otizme yol açabilir.

Otizm ve genler

Genetiğin otizmin nedenleri arasında önemli bir yeri vardır. Kardeş ve ikiz çalışmaları bunu doğrulamaktadır. Otistik bir çocuğun kardeşinde otizm görülme riski genel popülasyona göre 50-100 kat daha fazladır.

Tek yumurta ikizlerinde her ikisinin birden otistik olma oranı çift yumurta ikizlerine göre daha fazladır. Bütün bunlar genetiğin etkisini bize gösteriyor fakat sadece genetiğin tek neden olmadığı noktasına da ulaştırıyor.

Sadece genetik etkili olsaydı tek yumurta ikizlerinde her iki bebeğin de her zaman otistik olması gerekirdi.

Otizm tedavisinde çok önemli gelişme: Tarihte ilk kez bir ilaç başarılı oldu

Otizm ve çevresel faktörler

Yapılan çalışmalar bir tek gen değil birden çok genin etkileşimi sonucu hastalık yapıcı etki oluştuğunu ortaya koymuştur. Klinik tablodaki davranışsal çeşitlilik çevresel faktörlerin de etkili olduğunu düşündürmektedir. Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası faktörler ile otizm arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.

Eldeki bulgular genetik olarak otizme yatkınlığı olan çocukların doğum sırasında sorun yaşama riskinin daha fazla olduğunu göstermektedir. Ayrıca, anne karnında geçirilen kızamıkçık virüsünün, pek çok anormalliğin yanında otizme de yol açabildiği bilinir.

Serebral palsi nedir? Nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Otizmle ilişkisi olabilen diğer sağlık koşulları

 • Kas distrofisi: Yavaş yavaş kasların zayıflamasına neden olan kalıtsal bir hastalıktır
 • Down sendromu: Öğrenme bozukluğuna ve bir dizi fiziksel değişikliğe neden olan genetik bir durumdur.
 • Serebral palsi: Bu hastalıkta beyin ve sinir sistemini etkileyen koşullar, hareket ve koordinasyon ile ilgili sorunlara neden olur.
 • İnfantil spazmlar: Bebeklerde genelde bir yaşından önce gelişen bir epilepsi türüdür.
 • Nörofibromatozis:Tümörlerin sinirler boyunca büyümesine neden olan bir dizi genetik durumdur.
 • Nadir görülen genetik koşullar: Frajil X sendromu, tüberoz skleroz ve Rett sendromu

Down sendromu nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri

Otizm erkeklerde kızlara oranla 4 kat daha fazla görülür fakat genelde kızlarda daha ağır seyreder. Otizme eşlik eden hastalıklar arasında en sık rastlanılanlar dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, duygudurum bozuklukları ve epilepsidir. Her üç çocuktan biri epileptik anlamda risk taşımaktadır. 0-5 yaş arası ve ergenlik döneminde epilepsi nöbetlerinin görülme olasılığı artar.

KKK aşısı otizm yapar mı?

Hayır.Günümüze kadar yapılan çalışmaların hiçbirinde kızamık-kızamıkçık-kabakulak (KKK) aşısı ile otizm arasında bir bağlantı bulunamamıştır.

Bu tartışmanın ortaya atılma başlangıcı 1998 yılında Lancet dergisinde yayımlanan Dr. Andrew Wakefield’ın yaptığı araştırmaya dayanmaktadır. Dr.

Wakefield bu makalesinde MMR aşısı ile otizm veya bağırsak hastalığı arasında bir bağlantı olduğunu iddia etmiştir.

Bu araştırmanın yayımlanmasının ardından pek çok ebeveyn çocuklarına aşı yaptırmayı reddetmiş ve hastalık sayısında ciddi bir artış yaşanmıştır.

Kısa bir süre sonra bu makaleyi destekleyen 12 bilim insanından 10’u desteğini geri çekmiş ve araştırmanın sonuçlarını reddetmiştir. 2010 yılında ise Lancet dergisi Dr.

Wakefield’ın bu araştırmasının bazı unsurlarının yanlış olduğunun kesinleştiğini belirterek araştırmayı arşivinden çıkarmıştır.

Dünyanın pek çok ülkesinde KKK aşısıyla otizm arasında bir bağlantı bulabilmek için yüz binlerce çocuğun katıldığı geniş kapsamlı araştırmalar yapılmasına rağmen buu ikisi arasında herhangi bir bağlantıya rastlanmamıştır.

Otizm belirtileri

 • Kendisiyle iletişim kuran insanlara nadiren gülümsemek
 • Başkalarının hareketlerini ya da çıkardığı sesleri nadiren taklit etmek
 • Ses çıkarmada gecikmek veya çok az ses çıkarmak
 • 6-12 aylıkken ismine tepki vermemek ya da zaman zaman sizi duymuyor gibi görünmek
 • 10. aydan itibaren el işaretleri ile iletişim kurmamak. Hatta bazen ihtiyaçlarını bir yetişkinin ellerini kullanarak ifade etmek.
 • Göz teması kuramamak ve yüz ifadesi eksikliği
 • Nadiren dikkatinizi çekmek
 • Koordinasyon ile ilgili problemler ya da ayak parmakları üzerinde yürüme gibi tuhaf hareket biçimleri, ayrıca garip, sert ya da abartılı bir beden dili
 • Ellerini çırpmak, ileri geri sallanmak veya parmaklarını şıklatmak gibi tekrar eden hareketler yapmak
 • Onu kucaklamak ya da kaldırmak istediğinizde size doğru uzanmaması
 • Yuvarlanma, emekleme gibi hareketler açısından motor gelişim geriliği

Bu belirtiler otizm tanısı koymak için gerekli olan en temel belirtilerdir. Çocuğunuzda bu belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız veya çocuğunuzun gelişimi ile ilgili endişeleriniz varsa bir sağlık uzmanına mutlaka danışın.

Diğer otizm belirtileri

Konuşma dili

 • Konuşmada gecikmek (örneğin, iki yaşında 50’den az farklı sözcük kullanmak) veya hiç konuşmamak
 • Uygun olmayan vurgulamalar kullanmak, kalıp kelime ve cümleleri sık tekrar etmek
 • Söylenenleri papağan gibi tekrar etmek.
 • Zamirleri ters kullanmak
 • Çok monoton bir şekilde veya düz sesler çıkararak konuşmak
 • Cümle kurabilmesine rağmen, tek kelimeyle iletişim kurmayı tercih etmek

Başkaları ile etkileşim

 • Başkası tarafından bir şey yapması istendiğinde olağandışı olumsuz tepki göstermek
 • Diğer insanların kişisel alanlarının farkında olmamak ya da kendi kişisel alanlarına giren insanlara karşı alışılmadık düzeyde hoşgörüsüz olmak
 • Benzer yaştaki çocuklar da dahil olmak üzere diğer insanlarla etkileşimde bulunmaya isteksiz ve ilgisiz olmak
 • Kendi yaşındaki çocukların hoşlandığı doğum günü partileri gibi olaylardan ze almamak
 • Yalnız oynamayı ve çoğunlukla insanları değil cansız varlıkları tercih ederler. Sosyal ve duygusal açıdan izole olmak.

Davranış

 • Bloklarla bir şey inşa etmek yerine, onları boyut veya renk sırasına göre gruplamak gibi tekrarlayan ve hayal gücü olmayan bir şekilde oyuncaklarla oynamak
 • Sürekli aynı oyunları oynamayı tercih etmek.
 • Düzen takıntısı
 • Nesne takıntısı; Objelere gereksiz yere bağlanmak (İp, pet şişe, araba… vs)
 • Alışılmış bir rutine sahip olmak ve bu rutinde değişiklikler olduğunda çok mutsuz olmak
 • Olağandışı duyusal ilgi alanlarına sahip olmak (örneğin, otizmli çocuklar oyuncakları, nesneleri veya insanları uygun olmayan şekilde koklayabilir)
 • Aşırı hareketli yada hareketsiz olmak
 • Bazen ses, acı, koku, ışık ve dokunuşa aşırı hassasiyet
 • Soğuk, sıcak, acıya karşı duyarsızlık
 • Yemek yeme bozuklukları
 • Bazen kendine, çevresindekilere ve eşyalara zarar vermek
 • Beklemeye yada isteklerini ertelemeye karşı tahammülsüzlük

Referanslar: 1- Autism spectrum disorder (ASD), 2- Autism Spectrum Disorder, 3- What Is Autism?

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/otizm-nedir-otizme-ne-sebep-olur-ve-tipik-belirtileri-nelerdir/

Kalp Krizi Öncesinde ve Kriz Anında Nasıl Belirtiler Yaşanır?

Otizm Belirtileri

Kalp krizi gerçekleşmeden önce bir takım belirtiler vermektedir. Bunlar göğüs bölgesinde oluşan ağrı, omuzlara ve sırtta oluşan ağrı, gibi belirtiler ile kalp krizinin yaklaştığının sinyalini vermektedir.

Kalp Krizi

Miyokard enfarktüsü olarak adlandırılan kalp krizinin birçok insanın yaşamını tehdit etmektedir. Kalp kasının oksijen almasını sağlayacak olan atar damarların tıkanması sonucunda kalp krizi meydana gelecektir.

Kalp krizinin nedenleri arasında ailesinde daha önceden kalp krizi geçirilmesi, sigara kullanması, yüksek tansiyon hastası olması gibi nedenlerin yanında diyabet hastalarının ve sağlıksız bir yaşama sahip olan kişilerde riskli olduklarından sıklıkla görülmektedir.

Hastanın göğüs ağrısı yaşamakta olduğu zaman kalp krizi öncesinde yaşayacak olduğu belirtilerin grip hastalığına benzediği için birçok hasta kalp krizi belirtileri neler olduğunu bilmemektedir. Bu nedenle de kalp krizi belirtilerini sıklıkla göz ardı edeceklerdir.

Kalp krizi belirtilerine sahip olan bir kişinin koroner damarlarında daralma olduğu için vücudun bu durumu sizlere haber verecek olduğu belirtilere dikkat etmelisiniz. Bir an önce kardiyolog tarafından muayene edilerek, EKG, Holter ve Efor testi ayrıca kan testlerini de yaptırarak kalbinizde bir sorun olup olmadığını anlamalısınız.

Kalp Krizi Öncesi Belirtileri

Kalp krizi belirtileri arasında sıklıkla kişilerin göğüs ağrısı olarak bilinen en önemli belirtilerden bir tanesi göğüs ağrısı olmaktadır.

İnsanların göğüs kemiğinin arkasında bulunan bu göğüs ağrısının sıklıkla insanların kalp krizinin en önemli belirtisi olarak bilinmektedir.

Özellikle göğüs ağrısı kalp krizinden aylar öncesinde de hafif bir şekilde ortaya çıkabilecek olan bir kalp krizinin belirtileri arasında olmaktadır.

Bazı hastalarda koroner damarların tıkanmasına rağmen herhangi bir belirti vermeyecektir. Bu duruma sessiz gelişen gizli kalp hastalığı denmektedir.

Kalp krizi oluşmadan önce kişilerde kalp krizinin belirtileri arasında ağrı her zaman için göğüste başlayacak ve omuzlara yayılacaktır. Kişilerin sırtının ortasında hissedilecek olması da mümkündür.

Ayrıca enseye kadar hatta bazı kişilerde çeneye kadar da yayılacaktır. Hem sağ kolda hem de sol kolda ağrı ve karıncalanma gibi belirtiler ve uyuşmalar da meydana gelecektir.

Bu ağrı kalp krizinin 12 belirtisi içerisinde sayılmaktadır.

İnsanların kalp krizinin belirtileri neler sorusunu sıklıkla merak etmektedir. Bu belirtiler bazı kişilerde ufak belirtiler olsa da göz ardı edilmemesi gereken ciddi sorunların olmasına neden olacak belirtiler olmaktadır.

Birçok kişinin haftalar öncesinde yaşamakta olduğu şiddetli karın ağrıları oluşacaktır. Bu karın ağrıları aşağı doğru uzayacağı gibi genellikle karnın orta kısmında olmaktadır.

Bunun sonucunda mide yanması da görülmekte ve kişilerde sindirim problemler, yediklerini hazmedememe gibi birçok belirti de kalp krizinin belirtileri neler sorusunun cevaplarından bir tanesi olmaktadır.

Kalp krizinin erkeklerde daha sıklıkla meydana gelmesi nedeniyle birçok insan erkeklerde kalp krizi belirtileri nelerdir sorusunun cevabını aramaktadır. Bu sorunun cevaplarından bir tanesi de nefes darlığı olmaktadır. Derin nefes almaya çalışırken başarılı olamaması bu nedenle de soluk soluğa kalacağı gibi bir durum söz konusu olacaktır.

Hastanın gece uyurken ya da gün içerisinde ayakta olduğu sıra içerisinde sıklıkla terlemesi söz konusu olacaktır. Bu terleme soğuk terleme olarak adlandırılan bir terleme olacaktır. Ve hastanın ateş basması gibi bir durum söz konusu olur. Menopozda ki kadınlar bu durumun sıklıkla menopoz nedeni ile meydana geleceğini düşünmektedir.

Sık sık herhangi bir efor harcamasa bile kişilerde sıklıkla kalp çarpıntısı oluşması durumu ortaya çıkacaktır. Kalp atışının hızlanmasının nedenlerinden biri de kalp krizi olmaktadır. Bunun dışında sizlerde de kalp krizi olup olmadığını mide bulantısı yaşamanız sonucunda anlarsınız.

Daha önceden kalp krizi geçiren bir hastanın ikinci bir kalp krizi geçirme korkusu gelişecektir. Özellikle anjiyo yapılan hastalarda ilk 6 ayı içerisinde ikinci bir kalp krizi riski bulunmaktadır.

Bu nedenle hastaların ikinci kalp krizi geçirmeden önce bir takım belirtileri ortaya çıkacaktır. Bu durumda da hastanın sıklıkla kalp krizinin belirtileri nelerdir sorusunu kendisine sorma ve bilgi toplamaya başlamaktadır.

Kişilerde sıklıkla anksiyete bu nedenle gelişecektir.

Kalp Krizi Anında Belirtiler

Kalp krizi esnasında göğüs ağrısı yaşanması durumunda bu göğüs ağrısı sıklıkla 20 dakikadan daha uzun bir süre geçmeden kişiyi rahatsız edecektir. Bu birkaç saatte sürebilir. İnsanların genellikle dinlenmesi durumunda da geçmeyecektir. Kişi nitrogliserinle bile bu göğüs ağrısı geçmeyecektir.

Göğüs ağrısı yaşanmakta olduğu zaman bu ağrı çok şiddetlidir. Kişi hareket bile edemeyecek duruma gelebilir. Ağrının sonucunda göğüste sıkışma yaşanacağı gibi ağırlık çökecektir. Bu durumda göğse baskı yapılıyormuş gibi hissedilmesine neden olacaktır.

Birçok erkeklerde kalp krizi belirtileri sırasında sol kolda şiddetli bir uyuşma, karıncalanma ve ağrı meydana gelirken, kadınlarda ise her iki kolda da uyuşma görülmesi mümkün olacaktır. Kişinin göğüs kafesinde daralma hissi olacaktır.

Bu durum hazımsızlık olarak da nitelendirilecek olduğu belirtileceği gibi aynı zamanda da kalp krizi geçirilme anında kişilerde soğuk bir şekilde terleme meydana gelecek ve bununla birlikte ölüm korkusu da meydana gelecektir.

 • Solunum problemleri;
 • Kusma;
 • Baş dönmesi;
 • Terleme;
 • Bilinç kaybı;
 • Kalbin durması.

Kalp krizi esnasında sıklıkla göğüste oluşan ağrıyla birlikte yukarıda ki belirtiler de meydana gelmektedir.

Bu durumda kişinin bilincini kaybetmemesi ve hafif kalp krizi geçirmesi durumunda sıkı olan kıyafetlerini gevşeterek 112 acil servisi bir an önce araması gerekmektedir.

Uzman ekipler kalp krizi geçiren bir hastaya ilk müdahaleyi olay yerinde yapmalı ve hastayı hastaneye kaldırmalıdır.

(5 votes, average: 3,00 5)
Loading…

Источник: https://kalpritmi.com/kalp-krizi-belirtileri.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть