Paratiroid Bezi Hastalıkları Nelerdir?

Paratiroid Bezi Hastalıkları Hakkında Bilgi Sağlık Köşesi

Paratiroid Bezi Hastalıkları Nelerdir?

paratiroid bezi

Normal Paratiroid bir Endokrin bezdir. Tiroid üst ve alt kutuplarında, 2’şer tanedir. Oval-böbrek biçimine sahiptir. Yumuşaktır (Yağ dokusu gibi). Kırmızı kahve- sarı bej renge sahiptir. 5 mm, 40 mg (30-70mg) boyut ve ağırlığa sahiptir.

  Parankim Hücreleri Esas hücre, Berrak hücre (glikojen içeren esas hücre) ve Oksifil hücre (granüler eozinofilik stoplazmalı, tek yada küme oluşturan  hücreler)’den oluşur. Paratiroid bezleri  Paratiroid bezleri paratiroid hormonu (PTH) salgılar. Hipotalamus veya hipofizden salgılanan hormonların paratiroid bezi aktivitesine etkisi yoktur.

Salgı serum kalsiyum düzeyi ile negatif feed-back mekanizma tarafından kontrol edilir. PTH kalsiyum düzeyini arttırıcı etki yapar.

Parat Hormon Hedef Hücreleri Osteoklastlar ve Böbrek tüp epiteli hücreleridir (Amaç Ca ++  düzeyini yükseltmek). Kemiklerden Ca ++  mobilizasyonu yapar. Ca ++  un renal tubuler reabsorbsiyonu arttırır. 1,25 – (OH)2D3 renal yapımını arttırır . Ca ++ un intestinal absorbsiyonunu artırır. Fosfatüriyi arttırır.

Paratiroid Hastalıkları

**Primerhiperparatiroidi

**Sekonderhiperparatiroidi

**Tersiyer hiperparatiroidi

PrimerHiperparatiroidi: 

Kan kalsiyum düzeyine bağlı olmadan parathormon yüksekliğidir. Sporadiktir. MEN I ve II a sendromlarına eşlik edebilir. Erişkinlerde, kadınlarda daha sıktır. Olmas olasılıkları Adenom %85-95, Hiperplazi %5-10 ve Paratiroidkarsinomu  %1 şeklindedirler.

 Makroskopisi: Bir bez irileşmiş diğerleri küçük (Adenomdan ayırımı zor), Dört bez simetrik, Dört bez asimetrik şeklindedir.

Mikroskopisi; Parankim hücrelerinde sayıca artış, Yağ hücrelerinde azalma, Genellikle esas hücre egemenliği, Berrak ve / veya oksifil hücre katılımı, Yağ hücreleri adenomdaki gibi yok denecek kadar az şeklinde görülür.

ParatiroidHiperplazisi: Mikroskopisi;  Hiperplazi diffüz ya da nodüler olabilir. Hücreler kordon, tabaka, yuva yada asini oluşturur. Atipi ve mitoz yok denecek kadar azdır. Hiperplaziye neden olan stimulus primer hiperparatiroidide bilinmezken sekonderde hipokalsemidir.

Paratiroid Adenomu: Benign neoplazmdır. Genellikle tek bezdedir. Nadiren ektopik olarak tiroid ve timus içine gömülü olabilir. Makroskopisi; %90 üst ve alt bezlerde, %10 ektopiktir. 6mm. – 10cm. çapta ve 50mg. – 5gm. ağırlıktadır. Kapsüllü, yuvarlak, ovaldir. Kırmızı – kahverengi renkte olup Yağ yoktur.

Mikroskopisi; Kapsüllü, iyi sınırlı, Çevrede  basıya uğramış normal bez kalıntısı ve Stromal yağ hücreleri bulunmaz.Esas hücrelerin baskın olduğu tabaka, trabekül ya da glandüler dizilim gösterir. Tiroid folliküllerine benzer yapılardır ve Mitoz nadirdir.

En önemli  tanı kriterleri Tek bez tutuluşu ve Çevrede kalıntı normal paratiroiddir.

ParatiroidKarsinomu: Çok enderdir. Primer hiperparatiroidizmin %1-2 sidir. Ailesel sendromlara eşlik edebilir. Palpabl kitle kuşku uyandırmalı. Makroskopisi; Genellikle büyük çaplı (1-6cm), 2-12 gm ağırlıkta, Gri – beyaz renkte sertçe kıvamda, Kalın kapsüllü şeklindeir.

Mikroskopisi; Genellikle esas, nadiren onkosit ve berrak hücreler, Hücreler adenoma oranla biraz daha iri, Nukleolar belirginlik, Sellüler atipi, Tabaka,trabekül, solid dizilim, Arada kalın dens hyalin bantlar, Kapsül ve çevre invazyonu, Vasküler ve perinöral invazyon, Mitoz ( 50 BB 5 den fazla ) şeklindedir.

Kesin tanı uzak metastaz ile konur.

PrimerHiperparatiroidi Klinik Yansıma

**Renal (Tekrarlayan nefrolitiazis ve kalsinozis)

**İskelet (Osteitisfibrozakistika, kemik mineral kaybı)

**Gastrointestinal (Bulantı,kusma, peptik ülser, pankreatit)

**Kardiovasküler (Baş ağrısı, halsizlik, depresyon, hafıza zayıflığı, kasılmalar

**Kas (Genel kas zayıflığı)

SekonderHiperparatiroidi:

Kronik düşük kalsiyum düzeyine yanıt olarak paratiroid hiperplazisi Nedenleri; En sık nedeni kronik böbrek yetmezliği, D vit eksikliği ve Diyetle yetersiz kalsiyum alımıdır.

Tersiyer Hiperparatiroidi:

Sekonder hiperparatiroidinin seyrinde paratiroid fonksiyonlarının otonom karakter kazanması ile karakterli  klinik durumdur.

Hipoparatiroidi: En önemli belirti hipokalsemidir Tiroid cerrahisi sırasında iatrojenik kayıp olur. Di George sendromu. Poliglanduler otoimmun sendrom. Psödohipoparatiroidi (PTH normal hedef organ yanıtı eksik)’tir.

Hipoparatiroidi klinik yansıma

**Artmış nöromuskülereksitabilite

**Mental değişiklikler (irritabilite, depresyon, psikoz)

**İntrakranial değişiklikler (Parkinson benzeri tablo)

**Lens kalsifikasyonu

**Kardiak iletim sorunları

Paratiroid hiperplazisi

Источник: https://www.duslerkulup.com/paratiroid-bezi-hastaliklari-hakkinda-bilgi.html

Paratiroid Bezi Nedir? Görevleri ve Hormonları

Paratiroid Bezi Hastalıkları Nelerdir?

Paratiroid bezleri ön boynun içinde yer alan küçük endokrin bezlerdir. Paratiroid hormonunun (PTH) üretilmesinden sorumludurlar.

Bu makale paratiroid bezi anatomisi, hisyolojisi, paratiroid bezinin hücrelerini, paratiroid hormonunun etkilerini ve salgılanmasının düzenlenmesini ele alacaktır. Son olarak, paratiroid bezlerini etkileyen klinik hastalıklar detaylı olarak tartışılacaktır.

Anatomik Konum

Paratiroid bezleri, tiroid bezinin her lobunun arka, orta kısmında bulunur.

Anatomik olarak, bezler iki çifte bölünebilir:

 • Üstün paratiroid bezleri – Dördüncü farengeal poşetten embriyolojik olarak türetilmiştir. Genellikle, krikoid kıkırdak alt kalitesinin sınırında bulunurlar.
 • Alt paratiroid bezleri – Üçüncü farengeal poşetten embriyolojik olarak türetilmiştir. Genellikle tiroid bezinin alt kutuplarının yanında bulunurlar. Ancak, insanların% 1-5’inde üst mediastende derin bulunurlar.

Şekil 1 – Paratiroid bezlerinin anatomik yerleşimi

Paratiroid Bezi Histolojisi

Paratiroid bezinde iki tür hücre vardır; baş hücreleri ve oksil hücreleri.

 • Başhücreleri – Bu hücre tipinin rolü paratiroid hormonu salgılamaktır. Paratiroid hormonunun sentezi ve salgılanmasını sağlamak için belirgin Golgi aparatları ve endoplazmik retikulum içerirler. Baş hücreler iki hücre tipinden daha küçüktür, ancak daha fazla miktarda bulunurlar.
 • Oxyphilhücreleri – Bu hücreler çok daha büyük fakat baş hücrelere göre daha az miktarda bulunur. Amaçları bilinmemektedir. Bununla birlikte, oksil hücrelerin sayısının yaşla birlikte arttığını ve ergenlikten önce çok azının görüldüğünü not etmek ilginçtir.

Histolojik olarak yağ hücrelerinin (adipoz hücreler) paratiroid bezinin içinde de görüldüğünü unutmayın.

Şekil 2 – Paratiroid bezlerinin anatomik yerleri ve histolojileri.

Paratiroid Hormon Sentezi

PTH’nin sentezi, PTH öncesi üretimin üretildiği kaba endoplazmik retikulumda başlar. Ön pro-PTH 115 amino asit uzunluğundadır ve biyolojik olarak aktif bir sekans, bir C terminal fragmanı sekansı, bir pro sekans ve bir sinyal sekansından oluşur.

Benzer İçerik  DNA Nedir? Yapısı ve DNA Replikasyonu (DNA Eşlenmesi)

Sinyal sekansı, pro-PTH’yi bırakarak endoplazmik retikulumun lümeni içinde yarılır . Golgi aparatına transfer edildikten sonra pro sekansı da ayrılır ve olgun PTH’nin üretilmesiyle sonuçlanır, bu daha sonra salma için salgı granüllerinde saklanabilir.

Paratiroid Hormon Görevleri

Paratiroid hormonu (PTH), hepsi vücuttaki kalsiyum seviyelerini arttırmaya yarayan üç ana etkene sahiptir;

 • Artmış kemik erimesi – PTH, kemik erimesini arttırmak için doğrudan kemik üzerinde etki eder. Aktivitelerini arttırmak için osteoklast hücrelerine etki eden osteoblastlardan sitokin salgılanmasına neden olur. Osteoklastlar kemiğin parçalanmasından sorumludur ve bu nedenle aktivitelerindeki artış, kemik parçalanmasının artmasına neden olur. Bu, hücre dışı sıvıda kalsiyumda bir artışa yol açar.
 • Böbrekte artmış yeniden emilim – PTH, Henle Döngüsünden ve distal tübüllerden emilen kalsiyum miktarını arttırır, ancak mekanizma tam olarak anlaşılmamıştır. Buna ek olarak PTH, kalsiyum fosfat böbrek taşlarının oluşumunu önlemek için çok önemli olan fosfat atılım oranını arttırır.
 • D Vitamini sentezi – PTH aktif olarak bağırsaktan kalsiyum emilimini arttırmasa da, D vitamini oluşumunu uyarır, bu daha sonra bağırsaktan emilimini artırır.

Paratiroid Hormon Düzenlemesi

En endokrin organları gibi paratiroid bezi de negatif geri besleme döngüsü ile kontrol edilir. Baş hücreler, yüzeylerinde bunu düzenleyen benzersiz bir G-protein kalsiyum reseptörüne (CaR) sahiptir.

Kandaki kalsiyum seviyeleri yükseldiğinde, hiperkalsemiye yol açabilecek kalsiyum artışını önlemek için PTH üretimi durdurulmalıdır. Kalsiyum daha sonra fosfoinositid adlı bir molekülün üretilmesine yol açan G protein CaR’ye bağlanır.

Bu molekülün aktivasyonu, PTH salgılanmasını önler, böylece kalsiyum kemiklere geri depolanır. Ayrıca yukarıda belirtildiği gibi PTH, D vitamini sentezini uyarır.

D Vitamini ayrıca PTH geninin transkripsiyonunu azaltmak için doğrudan paratiroid bezine etki eder, dolayısıyla daha az PTH sentezlenir.

Kalsiyum azaldığında tersi oluşur. Düşük kalsiyum, CaR’nin azalmış uyarılması ve düşük fosfoinositid anlamına gelir. Daha sonra PTH salgılanması inhibe edilmez. Azalan D Vitamini, PTH gen transkripsiyonunun düzenlenmesiyle sonuçlanır, böylece daha fazla PTH sentezlenir.

Benzer İçerik  Alt Motor Nöron Nedir? Bulguları ve Hastalıkları

Not: Yüksek fosfat kandaki serbest kalsiyumu düşürür ve D vitamini oluşumunu engeller .

Hiperparatiroidizm paratiroid bezlerinin aşırı aktivitesidir ve altta yatan nedene bağlı olarak primer, sekonder, tersiyer veya malign olarak sınıflandırılabilir.

Birincil hipertiroidizm, iyi huylu bir tümör, hiperplazi veya çok nadiren paratiroid kanseri gibi paratiroid bezinde doğrudan yapılan değişikliklerin bir sonucudur. PTH’nin aşırı salgılanması, kanda hiperkalsemi, osteoporoz, osteitis fibrosa sistika ve hipertansiyon belirtilerine neden olabilecek yüksek kalsiyum seviyesine neden olur.

Sekonder hiperparatiroidizm, kalsiyum seviyelerinin azalmasına bağlı olarak fizyolojik olarak yüksek bir PTH’dir. Buna kronik böbrek yetmezliği veya D vitamini alımında azalma neden olabilir.

Tersiyer hiperparatiroidizm, uzun süreli sekonder hiperparatiroidizmden sonra ortaya çıkar. Bu bez içinde görülen yapısal değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Sekonder ve tersiyer hiperparatiroidizmi ayırt etmek için kan testi yapılacaktır. Yüksek Kalsiyum seviyeleri tersiyer hiperparatiroidizmi gösterir.

Malign hiperparatiroidizm – bronşiyal skuamöz hücreli karsinomlar gibi bazı tümörler Paratiroid ile ilişkili protein (PTHrP) olarak adlandırılan bir protein üretir. PTHrP, yapılarında benzerlik nedeniyle kandaki yüksek kalsiyum ile sonuçlanan PTH’yi taklit edebilir. Bununla birlikte, paratiroid bezinin kendisine negatif geri beslemesi nedeniyle PTH azalacaktır.

Şekil 3 – Hiperparatiroidizmde sıklıkla görülen ‘Tuz ve Biber’ işaretini gösteren X-Ray. Artmış kemik rezorpsiyonunun yol açtığı, iyi tanımlanmış çoklu lucivitelerden oluşur.

Hipoparatiroidi

Hipoparatiroidizm paratiroid bezinin underaktivitesidir ve nedene bağlı olarak primer veya sekonder olarak sınıflandırılabilir.

Primer hipoparatiroidizm, bez yetersizliği nedeniyle azalmış PTH salgılanmasının bir sonucudur. Bu hipokalsemi semptomlarına yol açar ve hastalar sıklıkla Kalsiyum desteğine ihtiyaç duyarlar.

Sekonder hipoparatiroidizme genellikle paratiroid bezlerinin cerrahi olarak çıkarılmasından kaynaklanır. Bu, inferior paratiroid bezlerinin yukarıda bahsedildiği gibi bulunmasının zor olmasından dolayı, genellikle kazara ortaya çıkar.

İçeriği beğendiniz mi?

(1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz? )
Loading…

Источник: https://www.tipakademi.com/paratiroid-bezi-nedir-gorevleri-ve-hormonlari/

Paratiroid Nedir? Paratiroid Adenomu Nedenleri, Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Paratiroid Bezi Hastalıkları Nelerdir?

Vücudumuzun değişik bölgelerindeki endokrin bezler hormon salgılar. Paratiroid bezler endokrin bezlerden biridir. Endokrin bezlerin salgıladığı hormonlar sinir sistemiyle birlikte düzenleyici rol oynar. Her hormonun ayrı bir görevi bulunmaktadır.  Boyunda bulunan tiroid bezinin arka kısmındaki dört tane, oval,  mercimek boyutunda salgı bezi bulunur.

Bunlar paratiroid bezleridir. Paratiroid bezleri kemikler için çok önemli olan kalsiyum seviyesini ayarlar. Bunu salgıladıkları parathormon (paratiroid hormonu ) ile sağlar. Kandaki kalsiyum değerlerindeki değişiklikler sinir ve kasların çalışmasında aksamalara yol açar.

Bu nedenle düzenlenebilmesi önemlidir ve parathormon bu işlevi tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonuyla birlikte yapar.

Paratiroid Adenomu Nedir?

Sadece birinin ağırlığı 30 veya 40 gram olan paratiroid bezlerinin salgısı olan paratiroid  hormonu temel olarak  kemiklerden kana kalsiyum geçmesini sağlar. Kalsiyumun bağırsaklardan ve böbreklerden geri emilmesinden de sorumludur.

Kalsiyum iyonları kasların, kemiklerin, kalbin, sinirlerin ve böbreklerin çalışmasında etkilidir. Bağırsaklardan kalsiyumun emilmesinde D vitamini de etkilidir. Paratiroid bezleri normalden az ya da çok hormon salgıladığında vücuttaki dengeler bozulur.

Paratiroid hormonunun fazla salgılanmasına hiperparatiroid  ya da paratiroid adenomu denir ve bu durumda kandaki kalsiyum seviyesinde yükselme görülür.

Paratiroid Adenomunun Nedenleri

Sağlıklı bireylerde kanın kalsiyum seviyesi düşükse paratiroid bezinden salgılanan hormon artacaktır. Kandaki kalsiyum seviyesi yüksek olduğunda ise paratiroid hormonu daha az salgılanacaktır.

Paratiroid adenomunda bezlerin biri ya da daha çoğu büyümüş olup fazla salgı yapmaktadır. Artan paratiroid hormonu kemiklerdeki kalsiyumun kana geçmesine sebep olur. Bu durum uzun sürerse kemik erimesine, kemiklerin ağrımasına sebep olabilir.

İleri seviyelerde ise kemiklerde tümörler oluşmakta, kemik içinde boşluklar oluşmakta,  kemik kırıkları görülebilmektedir.

Kanda kalsiyum artışı oluşturan paratiroid adenomu böbreklerde taş oluşumuna ve böbreklerin hasar görmesine,  gastrit, ülser gibi sindirim sistemi sorunlarına, bulantıya, kabızlığa, tansiyon yükselmesine, psikolojik bozuklukların ortaya çıkmasına yol açabilir.

Paratiroid Adenomu Belirtileri

Paratiroid adenomunun kadınlarda görülme sıklığı daha fazladır. En sık rastlanan belirtilerden biri osteoporoz ve kemik ağrısıdır. Hastalığın derecesine göre kemiklerin kolayca kırılmasına, tekrarlayıcı böbrek taşlarına, kas güçsüzlüğüne,  sık idrar yapmaya, mide bulanmasına, iştahsızlık, gastrit ve ülsere, bazı hastalarda kabızlığa sebep olabilir.

  Hastalarda çabuk yorulma, halsizlik, hafıza problemleri, depresyon da görülebilir. Kandaki kalsiyum yüksekliğinden kaynaklanan belirtiler herkeste aynı olmayabilir. Hiperparatiroid bazı hastalarda yıllarca belirti vermeyebilir.

Hastaların bile fark edemediği paratiroid adenomları bir başka hastalıktan şüphe edildiğinde ve ayrıntılı araştırma yapıldığında anlaşılır.

Paratiroid Adenomu Tedavisi

Belirti ve şikâyetlerle doktora başvuran kişilerin kanındaki albümin ve kalsiyum değerlerine bakılır. Kandaki kalsiyum düzeyinin bir kez yüksek çıkması çok anlamlı olmayabilir.

Bu sebeple paratiroid adenomunun teşhis edilebilmesi için kan kalsiyum düzeyinin en azından iki defa yüksek çıkması gerekir. Kalsiyumun 8,5 ile 10,5 mg/dl arasında olması normaldir.

Test sonuçlarında parathormonu ve kalsiyum seviyesi yüksek, serum fosfat düşük ise primer hiperparatiroid ya da diğer adıyla paratiroid adenomu teşhisi konulur. Kandaki D vitamininin de miktarı önemlidir.

D vitamininin düşük olması durumunda yükseltmek amacıyla parathormon salgılanmış olabilir. Paratiroidle ilgili sorunların tespiti ve tedavisi doktorun iyi bir tecrübesi olmasını gerektirmektedir. Muayene edilen hastalara tedavi amacıyla bazı ilaçlar verilebilir.

Paratiroid adenomunun tedavisinde genellikle ameliyat tercih edilmektedir. Hastanın ameliyat edilmesi gerekiyorsa ultrasonografi, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi (BT)  gibi görüntüleme yöntemlerinden yararlanılır.

Tecrübeli bir cerrahın yaptığı ameliyatlardaki başarı ve hastanın iyileşme oranı % 95’in üzerindedir.

Ameliyattan sonra kandaki kalsiyum düşük olacağı ve kaslarda kasılmalar yaşanacağı için hastalar düzenli bir şekilde kontrolden geçirilmelidir.

Bir önceki yazımız olan Pediatri Hangi Hastalıklara Bakar? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.
Sorularınızı Yorum Bölümünden Sorabilirsiniz …

Источник: https://doktorun.net/paratiroid-nedir-paratiroid-adenomu-nedenleri-belirtileri-ve-tedavi-yontemleri/

Paratiroid Bezi Hastalıkları ve Tedavisi

Paratiroid Bezi Hastalıkları Nelerdir?

Paratiroid bezi tiroit bezlerinin tam olarak arka kısmında yer alır. bu bezler insan vücudunda toplamda 4 adettir. 70 mg ağrılığı bulunan bezler küçüktür.

Paratiroid Bezi Anatomisi

Paratiroid bezi, insan vücudunda bulunan tiroid bezlerinin tam olarak arkasında kalmaktadır ve bu kısma yapışık şekilde durmaktadır. Paratiroid bezi 4 adet bulunur. Bu bezlerin 2 âdeti üst kısımda 2 âdeti de alt kısımda yer almaktadır.

Boyları 6x5x2 mm’ken ağırlıkları en faz 70 mg kadar çıkar. Paratiroid bezleri oldukça küçük bir yapıya sahiptir. Paratiroid bezleri paratiroid hormonu salgılama görevi üstlenmektedir.

Kanda yer alan kalsiyum miktarında düşüklük olursa paratiroid hormonu salgılama yapmaya başlar.

Bu hormon özellikle kemiklere ve böbreklere olumsuz düzeyde etki eder. Hormonun vücutta çoğalmasından kaynaklı olarak kanda bulunan kalsiyum miktarı zaman içinde yükselir. Bu şekilde paratiroid hormonu salgılaması da azalır. Kanda yer alan kalsiyum seviyesi konusunda etkili olan en önemli organ böbreklerdir.

Böbrekler sağlıklı şekilde işlevlerini yaptığı sürece D vitaminin insan anatomisi açısından aktif olmasına olanak sağlar. Bu sayede de paratiroid hormonu daha az salgılanmaya başlar. Paratiroid bezlerinden salgılanan hormon kemikler üzerinde direkt olarak etkilidir.

Kemiklerde yer alan fosfor ve kalsiyumun ayrılmasını sağlayacak olan bir etkiye sahiptir.

Bu hormon ayrıca bağırsaklarda yer alan kalsiyum ve fosfor emilimini arttırmaktadır. Paratiroid bezleri, kanda yer alan kalsiyum seviyesinin düzenlenmesi konusunda önemli bir etkisi bulunan ‘paratiroid hormonu’ üretmek ile görevlidir. Paratiroid bezlerinin salgıladığı hormon aşağıda yer alan olayların üzerinde önemli düzeyde rol oynamaktadır. Bu olaylar;

 • Böbreklerde kalsiyumun tutulması
 • Bağırsaklardan gıda emilmesi
 • Kemiklerden kan dolaşım sistemine kalsiyum sağlanması

Paratiroid Bezi Hastalıkları

 • Paratiroid kanseri
 • Hipoparatiroidizm
 • Hiperparatiroidizm

Paratiroid Kanseri

Paratiroid kanseri paratiroid bezlerinin büyümesi olarak da kısa bir şekilde tanımlanabilir.

Oluşan kanser hücreler bezden hormon salgılanmasının artırımını sağlayarak hiperparatiroidizm sorununa sebep olurlar. Oluşan kanser hücreleri çoğu zaman iyi huylu olarak ortaya çıkar.

Bu tümörlere anedom adı verilmiştir. Oldukça nadir rastlanan bir hastalıktır. Paratiroid kanseri bulguları ve belirtileri;

 • Kas krampları
 • Eklem ağrıları
 • Depresyon
 • Halsizlik
 • Kusma
 • Bulantı
 • Şiddetli karın ağrısı
 • Kaslarda oluşan güçsüzlük
 • Bilinçte yer alan bulanıklık
 • Aşırı düzeyde idrara çıkma

Belirtilerin oluşması ile mutlaka uzman bir doktora başvurmak gerekmektedir. Paratiroid kanseri tedavisinde ise;

Hiperparatiroidizme sebep olan paratiroid kanserinin tek tedavi şekli cerrahi işlemlerdir. Yapılacak olan cerrahi işlemlerin öncesinde bezin olduğu yerin ultrason ve Paratiroid MİBİ sintigrafisi ile tespit edilmesi hem hasta açısından hem de doktor açısından önemlidir.

Nadir bir şekilde de paratiroid kanseri tümörü göğüs kısmının boşluğunda oluşabilir. Bu durumda göğüs kemiğin kesilmesi işlemleri yapılması gerekmektedir. Tiroit kanseri için gerekli olan cerrahi işlemleri uzman olan doktorlar ve sağlık ekipleri tarafından yapıldığı sürece estetiksel açıdan herhangi bir sorun oluşmaz.

İşlem 2 ila 2,5 cm civarında yapılacak olan bir kesi yardımı ile yapılmaktadır.

Hipoparatiroidizm

Bu sorun paratiroid bezlerinin çalışması gerekli olan durumdan daha az düzeyde çalışması sonucundan oluşan hasarlardan meydan gelmektedir. Az çalışmasından kaynaklı olarak kan dolaşımında hormon üretimi azalır ve kanda bulunması gereken kalsiyum seviyesi de azalır.

Kan içinde bulunan kalsiyum seviyelerinin düşmesi sonucunda hastada ellerde ve dudak kenarlarında uyuşmalar oluşmaya başlar. Nadir şekilde de olsa kasılmalara sebebiyet verir.

Hipoparatiroidizm sebep olan nedenlerden bir tanesi de tiroid bezinin çıkarılması için yapılan ameliyatlar esnasında paratiroid bezlerinden birinin çıkarılması ya da bezlerin bu esnada hasar görmesidir.

Hipoparatiroidizme sebep olan etkenler arasında; doğuştan gelen paratiroid bezlerinin yokluğu ve bazı sebeplerden kaynaklı olarak bezlerin yapması gereken işlevleri kaybetmesi de yer almaktadır. Hipoparatiroidizm hastalığı bulguları ve belirtileri;

 • Nöbet geçirme
 • Uyuşmalar
 • Kas kasılmaları
 • Ayaklarda ağrılı kasılmalar
 • Kollarda ağrılı kasılmalar
 • Ellerde ağrılı kasılmalar
 • Yüzde ağrılı kasılmalar

Bu belirtiler en sık ortaya çıkan belirtilerdir ama hastaların genel sağlık durumuna göre belirtiler farklılıklar gösterebilir. Belirtilerden kaynaklı olarak başka hastalıklar ile karıştırılma olasılığı bulunur. Konusunda uzman olan doktorlar ve sağlık ekipleri tarafından yapıldığı sürece herhangi bir sorun oluşturmaz.

Hastalığa tanı koyulabilmesi için hastaların geçmiş hikâyeleri ve fiziki muayenesi yapılmalıdır. Bu işlemlerden sonra paratiroid hormon, fosfor ve kalsiyum seviyeleri ile alakalı olarak testler ve tetkikler yapılır. Düşük seviyede olan paratiroid hormonu, düşük kalsiyum seviyesi ve yüksek fosfor seviyesi bu hastalığa işaret etmektedir.

Hipoparatiroidizm tedavisinde ise;

Bu hastalığın tedavisinde temel amaç kanda yer alan düşük kalsiyumun yerine koyulmasıdır. Acil düzeyde hastalara oluşan kalsiyum ihtiyaçlarında hastaların rahatlaması amacı ile damardan kalsiyum destekli olan iğne yapılır. Bu hastalığa sahip olan kişiler hayatları boyunca D vitamini ve kalsiyum içeren ilaçları kullanmalıdır.

Hiperparatiroidizm

Bu sorun paratiroid bezlerinin çalışması gerekli olan durumdan daha az düzeyde çalışması sonucunda meydana gelir. Çalışması gerekenden daha fazla çalışan paratiroid bezleri gerekenden daha çok paratiroid hormonu üretir ve bu şekilde kan dolaşımında yer alan kalsiyum miktarında artma olur. Hormonun etkisi kemiklerde kemik erimesi sorunu oluşmaya başlar.

Böbrekler tarafından atılacak olan kalsiyum miktarında da artış oluşmaya başlar. Bundan kaynaklı olarak da böbrek taşları oluşmaya başlayacaktır. Bu hastalığa neden olan sebepler arasında paratiroid bezinin büyümesi ve paratiroid bezinde oluşan iyi huylu tümörler yer almaktadır. Genelde böbrek yetmezliği olan kişilerde paratiroid bezi büyümesi meydana gelir.

Hiperparatiroidizm hastalığı bulguları ve belirtileri;

 • Sebebi belli olmayan yüksek tansiyon
 • Sık şekilde böbreklerde oluşan taş ve kum sorunu
 • İnatçı düzeyde olan mide sorunu
 • Geçmeyen mide sorunları
 • Kaslarda oluşan güçsüzlükler
 • Bilinçte meydana gelen bulanıklık
 • Aşırı düzeyde idrara çıkma
 • Halsizlik
 • Kusma
 • Mide bulantısı
 • Karında oluşan ağrılar
 • Hastanın duygularında oluşan karışıklıklar ve bozukluklar
 • Kas krampları
 • Romatizma ağrısına benzeyen eklem ağrıları

Belirtilerin oluşması ile mutlaka uzman bir doktora başvurmak gerekmektedir. Hiperparatiroidizm hastalığı tedavisinde ise;

Hastalığa tanı koyulabilmesi için hastaların geçmiş hikâyeleri ve fiziki muayenesi yapılmalıdır. Bu işlemlerden sonra paratiroid hormon, fosfor ve kalsiyum seviyeleri ile alakalı olarak testler ve tetkikler yapılır. Hiperparatiroidizm hastalığı için gerekli tanının koyulabilmesi için;

 • Paratiroid sintigarfisi
 • Boyun ultrasonu
 • Günlük olarak idrar atılımı takibi
 • Kemik dansitometrisi
 • Kemik röntgeni
 • Kanda kalsiyum seviyesi ölçümü
 • Paratiroid hormonu ölçümü

Tedavi ve tanı koyma aşamasında hastaların genel anlamdaki sağlık durumları, geçmiş hikâyeleri, hastalığın genel durumu, hastanın tedaviye olan uyumu ve hastalıktan doktorun beklentileri önemlidir. Bu hastalığın tedavi seçenekleri arasında cerrahi işlemlerde yer alır. Cerrahi işlemler ile normal seviyeden daha çok çalışmakta olan paratiroid bezinin çıkarılma işlemleri ameliyat ile yapılır.

Источник: https://hormonlarim.com/tiroid-bezi/paratiroid/paratiroid-bezi

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть