Parkinson Hastalığında Yeni Tedavi Seçenekleri

içerik

Parkinson hastalığında yeni tedavi seçenekleri var

Parkinson Hastalığında Yeni Tedavi Seçenekleri

Parkinson hastalığının belirtilerine dair bilgiler veren Doç. Dr. Başar Bilgiç, “Parkinson çoğu hastada titreme ve hareketlerde yavaşlamayla başlayan bir hastalıktır, fakat her zaman her hastada aynı şekilde başlamayabilir. En sık başlangıcı sol ya da sağ olmak üzere tek bir tarafta titreme şeklindedir.

Tek taraflı titremeye hareketlerde yavaşlama da eklenir. Bazı hastalar vardır ki hiç titreme olmadan da Parkinson hastalığı başlayabilir. Örneğin; yürümesi yavaşlayabilir, öne doğru eğik bir şekilde yürüyebilirler.

Parkinson hastalığının en sorun yaratan bulgusu hareketlerdeki yavaşlıktır ve bu yavaşlama hastalık ilerledikçe daha da artar, zamanla yürüme bozulur, düşmeler olabilir. ‘Motor bulgular’ ismi verilen bu şikâyetler dışında bazı başka bulgular da vardır ve yıllar öncesinde kendini gösterebilir.

Örneğin daha hastalığın motor bulguları başlamadan bu kişiler uykularında rüyalarını çok yoğun yaşarlar, bağırıp, konuşup, el hareketi yapabilirler. Hatta bazen beraber uyudukları diğer kişileri ya da yataktan düşerek kendilerine zarar verebilirler.

Gene motor bulgular başlamadan kabızlık gibi, koku alma sorunları gibi şikâyetler kendini gösterebilir. Bu durumlar Parkinson hastalığının yıllar önce kendini belli eden bulgularıdır” şeklinde konuştu.

Parkinson Hastalığının Tanısı Klinik Bir Tanı

Parkinson hastalığının tanısı hakkında çeşitli yöntemler olduğunu belirten Doç. Dr. Bilgiç, “Parkinson hastalığının tanısı klinik bir tanıdır. Bazı durumlarda laboratuvar yöntemlerinden de faydalanırız.

Hastadaki klinik bulgular ve anlattığı hikâye belirlenen kriterlere uygun ise o hastalara Parkinson hastalığı tanısı koyarız.

Parkinson hastalığı tanısı, MR gibi görüntüleme yöntemleri ile konulmaz ama bu hastalığı taklit edebilecek diğer hastalıkları ekarte edebilmek için MR’a çoğu kez başvururuz.

Bazen arada kaldığımız durumlarda ülkemizde yeni kullanıma giren ve beyin hücrelerindeki dopamin adlı maddeyi görüntüleyen nükleer tıp yöntemlerine başvurabiliriz.  Ama bu son anlatılan yöntem çok arada kaldığımız durumlarda başvurduğumuz zahmetli ve pahalı bir tekniktir” şeklinde konuştu.

Parkinson hastalığı belirtileri

Hastalık Erken Teşhis ile Daha Kolay Seyredilebilir

Parkinson hastalığında erken teşhise dikkat çeken Doç. Dr. Bilgiç, “Parkinson hastalığı tek tipte kendini göstermez. Ortalama başlangıç yaşı elli beştir fakat otuzlu yaşlarda da yetmişli yaşlarda da kendini gösterebilir.

Örneğin; gençlerde başlayan ve irsi olan bazı Parkinson tipleri iyi seyirlidir, genellikle daha yavaş seyreder, ilaç cevabı daha iyidir. Buna karşılık titreme olmadan giden Parkinson hastalığı iyi seyretmeyebilir. Parkinson hastalığının klasik bir gidişatı yoktur.

  Hastanın durumuna, hastalığın başlangıç yaşına, hastanın aldığı sosyal desteğe ve kullandığımız tedavilere göre birçok faktör hastalığın gidişatını etkiler.  Erken tanı en önemlisidir.

Bu sayede orta yaşlarda başlayan bir Parkinson hastalığı artık güncel tedavilerde oldukça iyi seyredebilmektedir” dedi.

Parkinson Genetik Bir Hastalık Olabilir

Doç. Dr. Bilgiç, hastalığın genetik olabileceğini vurgulayarak, “Parkinson hastalığının genetik, ailesel formları vardır. Genetik formlar olduğunda aileye bakıldığı zaman aile bireylerinde de Parkinson hastalığı olduğu görülür.

Kuşak atlamadan görüldüğü gibi özellikle akraba evliliği yapan anne ve babalarda görülmeden çocukların bazılarında ortaya çıkabilir. Parkin adı verilen bir mutasyon vardır ki bu tür durumlarda en çok karşımıza çıkan mutasyon formudur.

Bu tarz irsi formlar sıklıkla erken yaşta başlar ve klasik Parkinson hastalığına göre olumlu ya da olumsuz farklı seyirler gösterebilir” dedi.

Doç. Dr. Bilgiç, Parkinson hastalığının tedavisi ile ilgili olarak, “Parkinson hastalığının tedavisi son yıllarda oldukça geliştiği için farklı tedavi seçenekleri mevcut. Ağızdan verilen tedavilerin çoğu hastalıkta beyinde eksilen dopamin adı verilen maddeyi yerine koymayı hedefler.

Bununla birlikte ağızdan verilen tedaviler içinde dopamin üstünden etki etmeyen başka tedaviler de vardır. Bu hastalığının ilaç tedavisi dışında cerrahi tedavi olanağı da bulunmaktadır. Cerrahi tedavi dediğimiz; beyne elektrodlar yerleştirilip orada fazla ateşleme yapan beyin hücrelerinin susturulması ve düzenlenmesi üstünden etki eder.

Bununla beraber günümüzde geliştirilmekte olan daha farklı tedaviler de vardır.  Bunlardan birisi de son yıllarda ülkemizde kullanıma girmiş olan ve doğrudan ince bağırsağa ilaç verme şeklinde bir yöntemdir. Bu yöntemin avantajı L-Dopa adı verilen ve halen en etkili olan ilacın bir pompa aracılığı ile doğrudan emileceği ince bağırsağa verilmesidir.

Tedavilere öncelikle ağızdan verilen ilaçlar ile başlayıp hastanın durumu ve gidişatına göre diğer yöntemleri uygulamaktayız” ifadelerini kullandı.

Son yıllardaki gelişmelerle artan tedavi seçeneklerini belirten Doç. Dr. Bilgiç “Parkinson hastalığında birçok tedavi geliştirilerek yeni ilaçlar ve yöntemler ortaya çıkmıştır.

Ama halen en etkili tedavi beyinde dopamin denilen maddeleri yerine koyan ilaçlar.

Bu ilaçların bazıları eski ilaçlar olup günümüzde bunların yeni formları geliştirilmeye çalışılmakta ve daha uzun etkili olanları ya da duruma göre deri altından verilebilen formları geliştirebilmeye çalışılıyor.

Parkinson Hastalığında Ailelere Önemli Görevler Düşüyor

Hastalık sürecindeki en önemli görevin ailelere düştüğünü vurgulayan Doç. Dr. Bilgiç “Parkinson hastalığı belki başlangıçta çok ciddi sorunlar yaratmıyor ama hastalık ilerledikçe günlük yaşam aktiviteleri iyice etkileniyor.

Böyle bir durumda ailelere düşen görev öncelikle kişiyi hasta olarak kabul etmeleri ve bir hastaya nasıl davranılacaksa o şekilde davranmalarıdır. Yine aileler için dikkatli olunması gereken ilaçlara bağlı hastaların davranışlarında bazı değişiklikler olabilir.

Örneğin daha önceden hiç kumar oynamayan bir insan kumara düşkünlük gibi bazı davranış sorunları gösterebilir. Böyle durumlarda ailelerin dikkatli olup bu durumu doktorlara iletmesi gerekiyor. Çünkü hastalar bunu genellikle söylemezler.

Böyle bir durumun doktora iletilmesiyle uygun bir ilaç seçilip bunların ortadan kaldırılması mümkündür” açıklamalarında bulundu.

Yeni Parkinson ilacının merhamet duygusunu arttırdığı saptandı

Parkinson Hastalığı Konusunda Farkındalık Arttırılmalı

Doç. Dr. Bilgiç konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “Parkinson hastalığı gün geçtikçe daha fazla tanınmakta olan bir hastalık. Çünkü görülme sıklığı arttı ve toplumda daha fazla bilinir hale geldi. Parkinson Derneği’nin faaliyetleri bu konudaki farkındalığı artırdı.

Son dönemde bazı ünlü isimlerin parkinson hastası olması bu konudaki farkındalığı artıran nedenlerden bir. Örneğin Muhammed Ali’nin vefatıyla birlikte Türkiye’de daha çok tanınır hale geldi. Buna rağmen hala daha çok fazla bilinen bir hastalık değil. Özellikle kırsal kesimde bu hastalık daha geç teşhis ediliyor.

Kırsal kesim parkinson hastalığı açısından bir risk faktörü oluşturduğu için orada yaşayan kişilerin bu konuda eğitilerek farkındalıklarının artırılması gerekiyor.”

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/parkinson-hastaliginda-yeni-tedavi-secenekleri-var/

Parkinson Hastalığı İçin Tedavi Yöntemleri ve Uygulamaları

Parkinson Hastalığında Yeni Tedavi Seçenekleri

Beyinde oluşan depomin maddesinin eksikliği sebebiyle insanların önceleri ellerinde ve ayaklarında hafif titremelerin olduğu daha sonradan şiddetlendiği parkinson tedavi yöntemleri

Parkinson Tedavisi

Parkinson Tedavisi

Parkinson hastalığının oluşma nedenleri arasında gösterilen zamanla dopamin maddesinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Hastalığın oluşması ile birlikte beyin hücrelerinin azalarak bu maddenin azalması ile birlikte ilk olarak ellerde istemsiz bir şekilde titreme ve kasların kasılması ortaya çıkacaktır.

Her zaman için erken tanı ve tedavisi hastalığın ilerlemesini durdurmaktadır. Hastalığın sonraki aşamalarında kişilerin kollarını ve ayaklarını tek başına idare edemeyeceği için yardıma muhtaç hale gelecektir. Bu nedenle de her zaman için erken tanı çok önemlidir.

Hastalığın gelişmesi ile birlikte şu şekilde parkinson tedavisi uygulanmaktadır:

 • İlaç tedavisi;
 • Cerrahi tedavi;
 • Derin beyin stimülasyonu;
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon;
 • Psikolojik tedavi;
 • Beslenme;
 • Alternatif tıp.

Hastalığın gelişimi ile birlikte nöroloji uzmanı tarafından tanısının konularak tedavisinin başlanması gerekmektedir. Bu hastalığın oluşması durumunda ilerlemesini engellemek için nöroloji bölümüne gidilerek muayene edilmelidir.

İlaç Tedavisi

Hastalığın gelişmesine neden olan sebeplerin başında olan beyinde dopamin maddesinin üretilmesini sağlamak için doktor tarafından hastalığın derecesine uygun olarak ilaçlar reçete edilmelidir. Çoğunlukla yaşlı insanlarda oluşan bir hastalık olmasına rağmen bazen genç hastalarda da oluşmaktadır.

Genç hastalarda tedavisinin yapılabilmesi için levodopa etken maddesine sahip olan ilaçlar verilmelidir. Daha yaşlı olan hastalarda ise dopamin agonistleri reçete edilerek hastalığın ilerlemesinin durdurulması için tedaviye başlanmalıdır.

Günümüzde farmakoloji alanında gelişmiş olan ilaçlar sayesinde hastalığı yaşamakta olan çoğu kişinin tedavisi kesin bulundu ve yapılmaktadır. Ama bazı hastalarda ilaçlar etkili olmayacaktır.

Cerrahi Tedavi

Parkinson hastalığının önlenebilmesi için hastalara ilaç tedavisi ilk olarak uygulanmalıdır. Bazı hastalarda uygulanmakta olan ilaçların yeterli olmaması sebebiyle hastalara cerrahi tedavi yöntemi uygulanması gerekmektedir. Parkinson cerrahisi her hastaya uygulanmamaktadır.

Doktor tarafından hastanın takip edilmesi ve iyileşme belirtilerinin aksine ilerlemesi durumunu engellemek amacıyla beyin cerrahları tarafından yapılmaktadır.

Hastaların kullanmakta oldukları ilaçların etkili olmaması durumunda ya da etkisinin çok kısa sürmesi halinde hastaların sadece titremelerinin azalması için cerrahi tedavisi de mümkün olmaktadır.

Bu sayede istemesi hareketler tek taraflı uygulanacak olan pallidotomi ya da kronik pallidal stimülasyon isimleri verilen yöntemlerden biri kullanılarak ameliyat edilebilir.

Derin Beyin Stimülasyonu

Parkinson hastası olan bir insanın beyninin bazı bölgeleri dopamin maddesinin eksikliği sebebiyle fazla çalışmaya neden olmaktadır. Cerrahi yöntem kullanımı sırasında uygulanmakta olan yöntemlerden bir tanesi olarak bilinmektedir. İnsanların beyninin derin beyin stimülasyonu olarak isimlendirilen pil takma yöntemi de uygulanmaktadır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Parkinson hastalığına sahip olan bir insanın istemsiz olarak yaşadığı titremeler günlük hayatını derinden etkileyecektir.

Bu nedenle de uzman fizyoterapist eşliğinde hastanın titremelerinin azalması için egzersiz uygulamaları gerekmektedir.

Fizik tedavi merkezlerinde uzman bir fizyoterapist eşliğinde uygulanması gerekmektedir. Fizik tedavi uygulamalarında hastalara şu egzersizler yaptırılmaktadır:

 • Germe egzersizleri;
 • Gevşeme egzersizleri;
 • Postür egzersizleri;
 • Solunum egzersizleri;
 • Koordinasyon egzersizleri;
 • Denge egzersizleri;
 • Yürüme egzersizleri.

Hastalara uygulanacak olan egzersizler sayesinde kaybetmekte olduğu kuvvetinin kazanmasını amaçlamaktadır. Özellikle de denge kaybı ilerlemiş hastalarda ciddi boyutlara ulaşacaktır. Bu nedenle de yürüme egzersizlerinin uygulanarak ayakta durduğu zaman dengesini kazanmasını hedeflemektedir.

Bazı hastalarda ortaya çıkacak olan postür bozukluk sebebiyle solunum sorunları oluşan hastaya solunum egzersizlerinin yaptırılması da gereklidir.

Psikolojik Tedavi

Hastaların sürekli olarak titreme yaşaması durumunda psikolojilerinin ciddi oranda etkilenmesine neden olacaktır. Bu hastalarda gelişecek olan hastaların uykusuzluk, depresyon, kaygı gibi durumlar gelişmesi de söz konusu olabilir.

Birçok hastada gelişecek ruhsal hastalıkların önlenmesi için psikiyatri uzmanı tarafından tedavisinin uygulanması önemlidir.

İlerlemesi durumunda uyku sorunları daha çok görülecek olduğundan uykusuzluğu önlemek amacıyla uyku ilaçları da verilmelidir.

Beslenme Programı

Parkinson hastalığına sahip olan insanların özel olarak ayarlanacak diyet listesine uyması çok önemlidir. Ortaya çıkacak olan titremenin ilerlemesini önlemek amacıyla hastaların daha sağlıklı ve düzenli beslenmeleri öneriliyor.

Bu nedenle de hastalarda oluşacak olan sindirim problemlerinin gelişmesi halinde kabızlık sorunu çok sık gelişecektir.

Hastalar daha çoğunlukla kesin olarak iyileşme belirtilerinin oluşması için ve ilerlememesi için lif bakımından zengin yiyecekler öneriliyor.

Alternatif Tıp

 • 5 adet bakla;
 • 1 bardak su.

Uzun yıllardır parkinson hastalığına sahip olan insanların bitkisel tedavi olarak iyi gelen bir yöntem olması sebebiyle bakla kürü önerilmektedir.

Hastaların düzenli olarak kullanması ile birlikte titreme belirtilerinde ciddi oranda azalma olacaktır.

Kürün yapımı oldukça kolay olduğu için taze olarak satın alınan baklaların kabuklarının ayrılması ile birlikte klor içermeyen bir su bardağı miktarında suyun içerisine atılarak 10 dakika kısık ateşte kaynatmalı ve sonra ağzı kapalı şekilde dem alması beklenmelidir.

Dem aldığı zaman suyun ağzı yakmayacak kadar ılık olduğunda süzülerek içilir. El ve ayakların titremesi gibi bir rahatsızlık yaşayan hastaların mutlaka bu kürü her sabah kahvaltısından sonra ve akşam yemeğinden sonra taze olarak demlenerek içilmelidir.
Makale beğendiniz mi? (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: https://basbeyin.com/parkinson-tedavisi.html

Erken Başlangıçlı Parkinson Hastalığı Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey — Multi Yaşam

Parkinson Hastalığında Yeni Tedavi Seçenekleri

Parkinson hastalığının belirtileri, tanının konulduğu yaş ne olursa olsun genellikle aynıdır. Ancak, böyle söyleniyor olsa da belirtiler kişiden kişiye değişebilir.

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, motor kabiliyetlerinin dışındaki belirtilerin genellikle genç hastalarda ilk kez meydana geldiğini düşündürmektedir.

 • Koku kaybı
 • Kabızlık
 • REM davranış bozukluğu
 • Depresyon veya anksiyete gibi duygu durum bozuklukları
 • Ayağa kalkarken ortostatik hipotansiyon veya düşük tansiyon
 • Gece boyunca çok fazla uyuma veya geceleri çok az uyuma gibi uyku sorunları
 • Mesane sorunları
 • Cinsel istekte değişiklikler
 • Tükürük üretiminin artması
 • Kiloda değişiklikler
 • Görsel rahatsızlıklar
 • Yorgunluk
 • Bir şeyleri hatırlamakta zorlanma veya sık sık kafa karışıklığı yaşama gibi bilişsel sorunlar
 • Kaslarınız serbestken bile sürekli sallanma hareketleri
 • Yavaş hareket (Bradikinezi)
 • Sert kaslar
 • Kambur duruş
 • Denge problemleri

Bu hastalık, hücrelerin beyinde dopamin üreten kısımları kaybolduğunda ortaya çıkar. Dopamin, hareketi kontrol eden beyin sinyallerini göndermekten sorumludur. Bazı genler, erken başlangıçlı Parkinson hastalığıyla ilişkilendirilmektedir.

Çalışmalar, 20 yaşından önce başlayan Parkinson hastalığının yüzde 65’inin genetik mutasyon nedeniyle bu durumu yaşadığını gösteriyor. Bu vakıf, 20 – 30 yaş aralığında hastalığın erken belirtilerini yaşamaya başlayanların %32’sinin bu mustasyondan etkilendiğini belirtmektedir.

Hastalığa neden olan çevresel faktörler; böcek ilaçları, mantar ilaçları ve yabani ot öldürücüler gibi kimyasal toksinlere maruz kalmakla alakalıdır. ABD Gazi İşleri Bakanlığı, Parkinson hastalığına portakal gazına maruz kalmanın sebep olduğunu belirtiyor. Portakal gazı, Vietnam Savaşı sırasında kullanılan sentetik bir kimyasal herbisit ve yaprak dökücüdür.

Parkinson hastalığının ortaya çıkma riski şu durumlarda daha yüksektir:

 • Erkekseniz
 • Organik veya endüstriyel atıkların bulunduğu bir bölgede yaşıyorsanız
 • Manganez veya kurşun gibi zehirli kimyasallara maruz kaldığınız bir işte çalışıyorsanız
 • Kafa travması geçirdiyseniz
 • Portakal gazı veya diğer herbisitlere maruz kaldıysanız
 • Kimyasal çözücülere veya poliklorlu bifenillere maruz kaldığınız bir işte çalışıyorsanız

Parkinson hastalığını tespit etmek için kullanılabilecek bir test yoktur. Parkinson tanısı konulması zor ve zaman alıcıdır. Hastalık, genellikle belirtilerinizin gözden geçirilmesi ve fiziksel bir muayene ile bir nörolog tarafından teşhis edilir.

Beyninizin dopamin sistemini görselleştirmek için DATscan kullanılması tanının doğrulanmasına yardımcı olabilir. Kan testleri ve MR taraması gibi diğer görüntüleme testleri, Parkinson hastalığını teşhis etmez. Ancak, belirtilerinize başka hastalıkların neden olmadığını anlamak için bu görüntüleme testlerinden faydalanılabilir.

Parkinson hastalığının tedavisi, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmayı amaçlamaktadır.

İlaç tedavisi seçenekleri şunları içerebilir:

İlaçEtki
LevodopaBeyinde dopamine dönüşen bir kimyasaldır. Erken başlangıçlı Parkinson hastaları, istemsiz hareketler gibi olumsuz yan etkiler yaşayabilirler.
Dopamin antagonistleriBeyinde doğal olarak bulunan dopamini taklit edebilir. Levodopa kullanmak istemeyen kişiler bunun yerine bu terapiyi kullanmayı tercih edebilirler.
MAO-B inhibitörleriBeyindeki dopaminin parçalanmasını azaltmaya yardımcı olabilir.
Katekol-O-metiltransferaz inhibitörleriLevodopa’nın beyin üzerindeki etkilerini uzatmaya yardımcı olabilir.
AntikolinerjiklerTitremeyi azaltmaya yardımcı olabilir.
AmantadinKas kontrolünü geliştirmek ve kaslardaki sertliği azaltmak için kullanılabilir.
Derin beyin stimülasyonuErken başlangıçlı Parkinson hastaları için iyi bir seçenek olarak kabul edilir. Bunun nedeni, erken başlangıçlı Parkinson hastalarının, komplikasyonlara neden olabilecek başka hastalıklara sahip olma ihtimalinin düşük olmasıdır.

Derin beyin stimülasyonu, elektrotların beyninizin belirli bölgelerine yerleştirildiği cerrahi bir işlemdir.  Bu elektrotlar bir jeneratöre bağlanır. Jeneratör, beyne elektrik titreşimleri göndermek için programlanmıştır.

Bu işlem şu belirtileri hafifletebilir:

 • Titreme
 • Kaslarda katılık
 • Kaslarda sertlik
 • Hareketlerde yavaşlık
 • Yürümede zorlanma

Erken başlangıçlı Parkinson hastalarına bakmak oldukça zor olabilir. Bu rahatsızlığa sahip birine bakıyorsanız, kendi duygusal ve fiziksel sağlığınıza dikkat etmeniz son derece önemlidir.

Bu kişilere bakarken sadece zor bir hastalıkla uğraşmakla kalmıyor, aynı zamanda daha fazla sorumluluk üstleniyorsunuz. Tükenmişlik, hastalara bakan kişilerde yaygın olarak görülen bir durumdur. Bu yüzden, kendi gereksinimlerinizi karşıladığınızdan emin olmalısınız.

Parkinson Araştırmaları için Michael J. Fox Vakfı, hastalarla ilgilenen kişilere şunları önermektedir:

1) Destek Grubuna Katılın

Destek grubuna katılmak, korkularınız, endişeleriniz ve hayal kırıklıklarınız için size bir çıkış sunabilir. Ayrıca yeni ilaçlar, araştırmalar ve hastalıkla baş etme konusunda da bilgi edinebilirsiniz.

2) Sağlık Ekibinizi Genişletin

Size ve sevdiklerinize destek olması için sağlık ekibinize birçok uzman ekleyin. Bu ekibe terapistleri, beslenme uzmanlarını ve hareket uzmanlarını ekleyebilirsiniz.

3) Düzenli Olun

Doktor randevularını, biten ilaçların yenilerinin alınmasını ve kendi sorumluluklarınızı kolayca takip edebilmek için takvim düzenleyin.

4) Bilgilenin

Kendinizi eğitin, böylece ne beklemeniz gerekeceğini öğrenmiş olacaksınız. Bunu yapmanız, önceden planlama yapmanıza yardımcı olacaktır. Böylece yeni belirtilere hazırlıksız yakalanmazsınız.

5) Depresyona Dikkat Edin

İlgilendiğiniz kişinin ruh halini yakından takip edin. İlk depresyon belirtilerine dikkat edin ve gerekirse yardım alın.

Depresyonun belirtileri:

 • Kızgın patlamalar
 • İştahta değişimler
 • Uyku sorunları
 • Endişe
 • Gerginlik
 • Bilişsel sorunlar

6) Kendi ihtiyaçlarınızı göz ardı etmeyin

Kendinize dikkat etmezseniz başkalarına bakamazsınız. Sağlıklı beslenin ve kısa bir yürüyüş bile olsa düzenli olarak egzersiz yapın. Stresinizi atmanıza yardımcı olacak şeyleri öğrenin. Günlük tutmak, meditasyon veya yoga yapmak, stresi azaltmanıza yardımcı olabilir. Mola vermeniz gerektiğinde, hastayla ilgilenmesi için başkalarından yardım alın.

Parkinson hastalığını önlemenin kesin bir yolu yoktur. Ancak, hastalığın oluşma riskini azaltmaya yardımcı olabilecek birkaç şey bulunur:

Alzheimer Hastalığı Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmada, kafeinin Parkinson’a bağlı erken motor kabiliyetleriyle ilgili olan ve olmayan belirtileri düzeltmeye yardımcı olabileceği bulunmuştur.Amerikan Nöroloji Akademisi tarafından yayınlanan bir analiz, nonsteroidal antienflamatuvar ilaçların Parkinson hastalığını önlemeye yardımcı olabileceğini belirlemiştir.Parkinson hastası olan pek çok kişinin vücudunda yeterli D vitamini bulunmamaktadır. D vitamini takviyesi, Parkinson hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir.Egzersiz, Parkinson hastalarında kas sertliğini, kasların hareket kabiliyetini ve depresyonu iyileştirir. Ayrıca aktif olmanız hastalığa yakalanma riskini azaltmaya da yardımcı olabilir.

Kaynak: Healthline

Источник: https://multiyasam.com/erken-baslangicli-parkinson-hastaligi-hakkinda-bilmeniz-gereken-her-sey/

Erken başlangıçlı Parkinson hastalığı nedir?

Parkinson Hastalığında Yeni Tedavi Seçenekleri

Amerikan Parkinson Hastalığı Derneği’ne göre, bir doktor 21 ila 50 yaşlarındaki bir kişide hastalığı teşhis ettiğinde, erken başlangıçlı Parkinson görülür.

Parkinson tanısı yaşamın herhangi bir döneminde yıkıcı olabilirken, hastalığın erken yaşta teşhis edilmesi, genç bir kişinin yaşam kalitesini ve ailesini önemli ölçüde etkileyebilir. Şu anda hastalık için tedavi yoktur.

Doktorlar Parkinson hastalığını en çok 60 yaşlarındaki kişilerde teşhis ettikleri için, erken başlangıçlı Parkinson hastalığı olan daha genç bir kişinin teşhis edilmemiş veya bir süreliğine yanlış teşhis edilebileceği muhtemeldir.

Erken başlangıçlı Parkinson da hastalığın daha geleneksel formuna farklı olarak ilerleyebilir. Semptomların ve risk faktörlerinin farkında olmak, bir kişinin ihtiyaç duyduğu tedavileri olabildiğince erken almasına yardımcı olabilir.

Erken başlangıçlı Parkinson tanımı

Amerikan Parkinson Hastalığı Derneği’ne göre, Parkinson hastalığı olanların yaklaşık% 10-20’si erken yaşta teşhis edilir. Bu, Amerika Birleşik Devletleri’nde 50 yaşın altındaki 6.000 ila 12.000 kişi arasında bir miktardır.

Erken başlangıçlı Parkinson hastası olan pek çok insan, hastalıkla ilişkili semptomların bir kısmını uzun yıllar boyunca deneyimlemeyecektir. Parkinson hastalığı daha yaşlı bir yaşta teşhis edilen kişiler bu semptomlara daha hızlı ilerlemeye eğilimlidir.

Bu belirtiler şunlardır:

 • karışıklık
 • hafıza kaybı
 • denge problemleri

Bununla birlikte, erken başlangıçlı Parkinson hastalarının, istemsiz hareketlerle – bir kişinin üzerinde herhangi bir kontrole sahip olmadığı sarsma veya diğer tiklerle – problem yaşama olasılığı daha yüksektir. Bu hareketler, hastalığın kendisinden veya hastalığın tedavisi için sıklıkla reçete edilen levodopa adı verilen ilacın yan etkilerinden kaynaklanabilir.

Bu nedenle, bazı doktorlar erken başlangıçlı Parkinson tedavisi için farklı ilaçlar reçete edecektir.

Semptomlar ve tedavilerdeki farklılıklara ek olarak, erken başlangıçlı Parkinson hastalığı teşhisi konulan kişiler de hastalıkla yaşamanın farklı zorluklarıyla karşılaşırlar. Örneğin, küçük çocukların ebeveynleri olabilirler ya da sadece sağlık masrafları için sigorta veya tasarruf olmaksızın kariyerlerinde başlayabilirler.

Belirti ve bulgular

Dergideki bir makaleye göre, beyindeki değişiklikler, bir kişinin Parkinson semptomları geçirmesinden yaklaşık 6 yıl önce meydana gelmeye başlar.

Parkinson hastalığı, beyinde dopamin azalmasına neden olur, bu da harekete bağlı semptomlardan sorumlu olabilir. Bu belirtiler erken başlangıçlı Parkinson hastalığı tanısı konmuş kişilerde ve daha ileri yaşta teşhis edilenlerde benzerdir.

Hareketle ilişkili semptomlara örnekler:

 • titremeler ya da ellerin, kolların, bacakların, çene veya yüzün titreyen hareketleri
 • Kolların, bacakların veya gövdenin sertliği veya sertliği
 • yavaş, sert hareketler
 • etkilenen denge
 • etkilenen koordinasyon

Parkinson hastalığı da bozulmuş hareketlerin yanı sıra başka belirtilere de neden olabilir. Bunlar şunları içerir:

 • düşünce veya hafızaya dönüşür
 • depresyon
 • kabızlık veya idrar kaçırma gibi banyoya giden problemler
 • Uyku problemleri

Teşhis

Halen, bir doktorun Parkinson hastalığını teşhis etmesine yardımcı olmak için spesifik bir test bulunmamaktadır. Tanı genellikle benzer etkilere neden olabilecek diğer tıbbi durumları dışlamaktır. Doktorlar ayrıca bir kişinin semptomlarını Parkinson hastalığı teşhisi konmuş daha genç bir kişiyle karşılaştırabilir.

Bazen bir doktor, bir kişiden semptomlarının bir günlüğünü tutmasını isteyebilir. Bu semptomları zaman içinde izlemek, bir doktorun Parkinson benzeri semptom modellerini tanımlamasına yardımcı olabilir.

Diğer koşulları göz ardı etmek için teşhis testleri örnekleri şunlardır:

 • tümörler gibi beyin anormalliklerini test etmek için beynin görüntüleme taramaları
 • Bakteriyel veya viral hastalıkların veya kanserlerin varlığını belirlemek için kan testi

Bazen doktor, tipik olarak bir kişinin semptomlarının iyileşip iyileşmediğini görmek için Parkinson hastalığını tedavi etmek için kullanılan ilaçları reçete edebilir. Bir kişinin semptomları iyileşirse, bu bir kişinin Parkinson hastalığı olduğunu düşündürebilir.

Tedavi seçenekleri

Geleneksel olarak, erken başlangıçlı Parkinson tedavisinin yaklaşımı, bir kişinin semptomları günlük yaşamlarını önemli ölçüde etkilemeye başlayana dek ilaç reçetelemesini geciktirmek olmuştur.

Bununla birlikte, Parkinson ilaç levodopa ve Carbidopa-levodopa gibi varyantlarının Parkinson hastalığı olan genç bir kişide artmış semptomlara neden olduğu bilinmektedir. Sonuç olarak, doktorlar aşağıdaki gibi farklı ilaçlar yazabilir:

 • Selegilin (Eldepryl) gibi MAO-B inhibitörleri
 • ropinirole (Requip) gibi dopamin agonistleri

Bu ilaçlar gençlerde levodopadan daha az yan etki ile ilişkilidir.

Erken başlangıçlı Parkinson hastalarına yardımcı olduğu gösterilen başka bir tedavi, derin beyin stimülasyonudur.

Bu tedavi, kalp piline benzer küçük bir elektrikli cihazın, harekete karışan beynin bir bölgesine yerleştirilmesini içerir. Özel bir programlayıcı, bir kişinin Parkinson hastalığı ile ilgili daha iyi motor kontrolüne sahip olmasına yardımcı olmak için elektriksel stimülasyon seviyelerini ayarlayacaktır.

Erken başlangıçlı Parkinson ile yaşamak

Erken başlangıçlı Parkinson hastalığı, bir kişinin nasıl hareket ettiğini ve düşündüğünü etkileyebilir. Bu etkiler anlaşılabilir bir şekilde hayat değiştirebilir.

Bir kişi erken başlangıçlı Parkinson hastalığı teşhisi konduğunda, Parkinson hastalığıyla daha iyi yaşamalarına yardımcı olmak için aşağıdaki adımlardan bazılarını denemek isteyebilirler:

 • Hastalık, semptomları ve tedavileri hakkında kendilerini eğitmek.
 • Onlara yardımcı olmak için bir sağlık ekibi belirlemek. Bu, birinci basamak hekimi, nörolog, psikiyatrist ve fizyoterapist olabilir.
 • Teşhisi patronları veya meslektaşları ile tartışmak ve istedikleri sürece çalışmasını sağlamak için bir plan oluşturmak.
 • Destek gruplarını, hem kişisel hem de çevrimiçi olarak desteklemek.
 • Teşvik ve yardım eli sunabilen bakıcıları ve sevdiklerinizi tespit etmek.

Doktorlar Parkinson’a ve erken başlangıçlı Parkinson’a neyin neden olduğunu tam olarak bilmezken, hastalığın genetik bir bileşeni olduğuna inanırlar. Bu özellikle erken başlangıçlı Parkinson hastalığı olanlar için geçerlidir.

Sonuç olarak, erken başlangıçlı Parkinson ile yaşayan bir kişi, çocuk sahibi olmayı düşünen bir genetik danışman görmek isteyebilir.

Tavsiye edilirse, bir danışman SNCA, PARK2, PINK1 ve LRRK2 gibi erken başlangıçlı Parkinson hastalığına bağlı genlerin varlığını test edebilir.

Bakım verenler için ipuçları

Erken başlangıçlı Parkinson ile sevilen bir kişi için bakıcılık yapmak zor olabilir çünkü kişi fazladan yardıma ihtiyaç duyduğu fikrine alışkın değildir.

Erken başlangıçlı Parkinson hastalığı olan bir kişide hastalık daha yavaş ilerledikçe, sevilen bir kişinin tıbbi randevular, ilaç tedavisi veya diğer hastalıklarla ilgili görevler konusunda bir süredir fazla yardıma ihtiyacı olmayabilir.

Ancak, erken başlangıçlı Parkinson hastası olan bir kişi genellikle ahlaki ve kişisel desteğe ihtiyaç duyacaktır. Bir bakıcının bunu yapabileceği bazı yollar şunlardır:

 • Parkinson hastalığı ve özellikle erken başlangıçlı Parkinson hastalığı hakkında kendilerini eğitmek. Semptomları, mevcut tedavileri ve Parkinson hastalığının sevilen kişinin günlük hayatını nasıl etkileyebileceğini öğrenmek.
 • Sevdiklerine neler yapabileceklerini sormak ve mümkün olduğunda kendilerine yardım etmek.
 • Teşvik ve destek sağlanması. Bu sadece kişinin hastalığından başka konular hakkında konuşmak ve stres giderici faaliyetlerde bulunmak anlamına gelebilir.
 • Bakıcılar için, özellikle Parkinson hastası aile fertleri için bakıcılar için bir destek grubuna katılmak.

Bu aktivitelere ek olarak, bakım verenler önemli bakım kararlarını erken başlangıçlı Parkinson hastası olan bir kişi ile tartışmak isteyebilirler.

Bu meseleleri tartışmak zor olsa da, bir kişinin hastalığından önce konuşmaları önemli ölçüde ilerledikçe, bir kişinin isteklerinin yerine getirilmesini sağlayabilirsiniz. Bu şunları içerebilir:

 • Bir bireyin ailesinin bakımına katılmasını nasıl istediğini tanımlamak.
 • Bir kişinin sağlık bakımı kararlarını vermede yardıma ihtiyacı olması durumunda, sağlık hizmetleri için ileri düzey bir direktif veya vekaletname hazırlamak için topluluk kaynaklarıyla uğraşmak.
 • Bir kişinin doktorlarının, sigorta poliçelerinin veya ilaçlarının bir listesini yapmak.

Bu bilginin düzenli olarak sunulması ve güncellenmesi, bakım veren kişinin sevilen birinin daha yoğun tıbbi dikkat gerektirmesi durumunda gereken tüm bilgileri vermesine yardımcı olabilir.

Görünüm

Her gün, dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar, erken başlangıçlı Parkinson ve Parkinson hastalığının genel olarak ilerlemesini ve etkilerini yavaşlatmaya yardımcı olacak tedavileri bulmak için çalışıyorlar.

Şu anda bir tedavi olmamasına rağmen, semptomları azaltan ve bir kişinin hareketliliğini sürdürmesine yardımcı olabilecek bazı ilaçlar vardır.

Источник: https://trmedbook.com/erken-baslangicli-parkinson-hastaligi-nedir/

Parkinson Hastalığında Yanlış Bilinenler

Parkinson Hastalığında Yeni Tedavi Seçenekleri

Parkinson hastalığı ve tedavisi hakkında birçok yaygın yanlış inanç ve algılamalar bulunuyor.  Aşağıda bakımınızı en uygun şekle getirmeniz ve hayat kalitenizi artırmanız için, gerçekle kurguyu birbirinden ayırmanıza yardımcı olacak tavsiyeler yer alıyor.

Bazı doktorlar da dahil birçok kişi, Parkinson hastalığının sadece titreme, tutukluk ve yavaşlık gibi, hareketlerle ilgili (motor) belirtilere neden olduğuna inanıyor

Gerçek: Parkinson hastalığının birçok belirtisi, hareketlerle ilgili değildir.

Parkinson hastalığının pek çok görünmeyen yaygın belirtisi (non-motor belirtiler) vardır ve günlük hayatı, belirgin olan hareket zorluklarından daha fazla etkileyebilirler.

Bu belirtiler koku alma duyusunun zayıflaması, uyku bozuklukları, zihinsel belirtiler, kabızlık, mesane belirtileri, terleme, cinsel işlev bozuklukları, yorgunluk, ağrı (özellikle kol ve bacaklarda), karıncalanma, denge kaybı hissi, anksiyete ve depresyondur.

Bilinmeyen: Neyse ki Parkinson hastalığının non-motor belirtileri yüksek oranda tedavi edilebilir. Bu nedenle görünmeyen belirtilerinizi yazmalı, doktorunuzla tartışmalı ve tedavi imkanları aramalısınız.

İnsanlar sıklıkla bir Parkinson hastasının belli bir anda iyi görünüyor olmasını, kendini her zaman iyi hissettiğinin göstergesi sayar

Gerçek: Parkinson hastalığının belirtileri kararsızdır ve hepsi görünür belirtiler değildir.

Parkinson hastaları zamanla, iki doz alımı arasında ilaçların etkisinin yavaş yavaş azaldığını giderek daha fazla fark etme eğilimine girerler.

Bu nedenle belli bir anda iyi görünüyor olmaları, her zaman ne hissettiklerini yansıtmayabilir. Bir Parkinson hastası iyi görünse bile non-motor belirtilerden dolayı kendisini iyi hissetmiyor olabilir.

Bilinmeyen: Bir belirti günlüğü tutmanın yardımı olabilir. Belirtileriniz gün içinde değişiyorsa ne zaman iyi (ilaçlar etkin şekilde işe yarıyor), ne zaman kötü (ilaçlar etkisini kaybetti) olduğunuzun kaydını tutmalısınız. Bu, doktorunuzun ilaçlarınızı en uygun hale getirmesini sağlayacak ve hastalığınızın kontrolünüz altında olduğunu hissetmenize yardımcı olacaktır.

Kendinizi iyi hissetmediğiniz her an için Parkinson hastalığını sorumlu tutmak hem siz hem de doktorunuz için kolaydır

Gerçek: Bazı belirtiler asla Parkinson hastalığına bağlanmamalıdır. Örneğin yüksek ateş bir Parkinson belirtisi değildir, genellikle bir enfeksiyon olduğu anlamına gelir. Ayrıca baş ağrısı, görme kaybı, baş dönmesi, his kaybı, kas gücü kaybı ve göğüs ağrısı Parkinson hastalığı belirtileri değildir.

Bilinmeyen: Doktorunuz belirtileriniz için diğer nedenleri elemelidir. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, zayıflık, konuşma zorluğu ya da baş dönmesi gibi ani başlayan belirtiler, acil bir durum olasılığını ortadan kaldırmak için bir an önce tıbbi kontrol gerektirir.

Bir diğer yaygın kanı Parkinson hastalığının beklenmedik bir anda alevlenebileceğidir. Ama Parkinson böyle bir hastalık değildir. Belirtiler gün boyu kararsızlık gösterse de Parkinson hastalığının ilerleyişi gayet yavaştır

Gerçek: Parkinson hastalığı günler veya haftalar içinde kötüleşirse, temelinde yatan sebebi aramak çok önemlidir. İlaç değişiklikleri, enfeksiyon, su kaybı, uykusuz kalma, ameliyatlar, stres veya diğer tıbbi sorunlar Parkinson hastalığı belirtilerini daha da kötüleştirebilir. Özellikle idrar yolu enfeksiyonu (mesanede bir belirtisi olmasa bile) yaygın bir nedendir.

Bilinmeyen: Belirli bazı ilaçlar Parkinson belirtilerini kötüleştirebilir. Bunlar antipsikotikler, valproik asit, lityum ve prokloroperazin, metoklopramid ve prometazin içeren ilaçlar gibi mide bulantısı ilaçlarıdır. Bu ilaçlardan herhangi birine başlamadan önce daha iyi bir seçenek olup olmadığı konusunda nöroloji uzmanınızla konuşun.

Emel hanım babam parkinson hastası yutma problemi var.şu anda hastahanede burnundan sonda taktılar.beynin tomografisini çektiler.kendisi bayağı zayıfl… devamı

Bu, belki de Parkinson tedavisi ile ilgili olan en yaygın yanlış kanıdır. Birçok Parkinson hastası, bu süresiyi kullanıp bitirme korkusu yüzünden levodopa kullanma konusunda isteksizdir. Bazı doktorlar bile bu yanlış kanıya inanıyor ve bu levodopa korkusunu güçlendiriyor

Gerçek: Levodopa onlarca yıl işe yarar. Parkinson hastalığının tüm belirtilerini tedavi etmez, ama sizi engelleyen birçok motor (hareketle ilgili) belirtiye fark edilir şekilde yardımcı olur.

Bilinmeyen: Levdopanın yaşam süresini uzattığı ve hayat kalitesini arttırdığı kanıtlanmıştır.

Birçok hasta bir sonraki dozu almak için ilacın etkisi tamamen tükenene kadar bekler

Gerçek: Levodopa zamanında ve bir önceki dozun etkisi geçmeden alındığında en yüksek etkiyi verir. Çok uzun süre beklerseniz bir sonraki doz etkisini göstermeyebilir ve günün geri kalanında aldığınız ilaçların etkisini yeterince göremeyebilirsiniz.

Bilinmeyen: Bir ilaç zamanlayıcısı yardımcı olabilir. Eğer ilaçların etkisi geçiyorsa ilaçlarınızı bir ilaç zamanlayıcısı yardımıyla tam zamanında almanız çok önemlidir.

Yanlış Kanı: Farklı markalardaki karbidopa/levodopa genellikle farklı renklerde olur

Gerçek: Farklı marka adı altında piyasaya sürülen karbidopa/levodopanın renkleri nerdeyse aynıdır. Eğer tabletlerinizin rengi görünürde bir sebep olmaksızın değişirse, doğru dozu alıp almadığınızı mutlaka kontrol edin.

Bilinmeyen: Doktorların en yaygın olarak reçete ettiği doz, 25/100 miligramlık standart karbidopa/levodopa tabletleridir ve genellikle markası ne olursa olsun rengi her zaman sarıdır. Eğer bu dozu almanız gerekiyorsa ve renkleri sarı değilse doktorunuzla konuşmanız yararınıza olabilir.

Birçok Parkinson hastası doktorundan hastalığın seyri konusunda tahmin yapmasını ister

Gerçek: Parkinson hastalığı kişiden kişiye çok fazla farklılık gösterir. Bir Parkinson uzmanının bile herhangi bir hastayı gelecekte neler beklediğini bilmesinin bir yolu yoktur.

Bilinmeyen: Geleceğinizin değişmesini sağlayabilirsiniz. Her aşamasında zinde kalarak, yeteri kadar uyuyarak ve doğru beslenerek hastalığınızı daha iyiye götürebilirsiniz. Hareketliliğinizi, dayanıklılığınızı, ruh halinizi ve hayat kalitenizi arttırmak için egzersiz özellikle önemlidir.

Источник: https://www.hemensaglik.com/makale/parkinson-hastaliginda-yanlis-bilinenler

Parkinson Hastalığı

Parkinson Hastalığında Yeni Tedavi Seçenekleri

Parkinson hastalığı temelde hareket bozuklukları ile seyreden bir beyin hastalığıdır.

Halk arasında titreme hastalığı olarak bilinen bu hastalıkta hastaların bir kısmı giderek kötüleşir ve ellerini/kollarını rahat kullanamaz, bardakla su içemez, çatal-bıçak ile yemek yiyemez hale gelirler.

Toplumdan uzak kalmayı tercih eder hale gelen Parkinson hastaları öte yandan zamanla kişisel ihtiyaçları için destek almak durumda da kalabiliyorlar.

Parkinson ve Hareket Kısıtlılığı kliniği;

 • Parkinson hastalığı erken tanısı, hastaya özel tedavi belirlenmesi
 • Parkinson sendromlarında hasta ve hasta yakınının bilgilendirilmesi
 • Parkinson hastalığında “akılcı ilaç kullanımı” için hasta ve hasta yakınının eğitimi
 • Parkinsonizm yapan diğer hastalıkların saptanması ve tedavisi
 • Parkinson hastalığında uygun hastalarda genetik çalışma
 • Orta ve ileri Parkinson hastalarında derin beyin stimülasyonu – beyin pili ameliyatları
 • Titreme- tremor ile giden hastaların tanı ve tedavisi
 • Distoni tanı, genetik çalışma ve tedavisi
 • Botulinum toksin (Botox/Dysport) tedavisi
 • Kore ile giden hastalıkların saptanması, genetik çalışma
 • Gece yaşanan hareket hastalıkları tedavisi: Gerekli hastalara gece uyku kayıtlamaları yapılarak uykunun kalitesini bozan hastalıkların saptanması ve multidisipliner tedavi belirlenmesi
 • Huzursuz bacaklar sendromu tanı ve tedavi
 • Tiklerin saptanması ve tedavi düzenlenmesi alanında hizmetler vermektedir.

Parkinson hastalığının tedavisi var mıdır?

Parkinson hastalığının ilaçla tedavisi vardır. Ancak sıklıkla bir süre sonra parkinson ilaçlarına karşı tedaviye direnç gelişmeye başlayabilmektedir. Yine Parkinson ilaçlarının istenmeyen yan etkileri de mevcut olduğu için ilaç tedavisinin deneyimli uzman hekimlerce yapılmasında fayda vardır.

Parkinson ilaç tedavisi sürecinde yan etkiler veya ilaçlara karşı gelişen direnç sebebi ile eskiden hastalar ve yakınları ’bu kadar oluyormuş’ deyip düşük hayat standartlarına razı olmak zorunda kalıyordu.

Oysa günümüzde parkinson hastalarının tedavisinde ‘derin beyin stimülasyonu’ sisteminin kullanılmasının, Parkinson hastalarının tedavisinde dönüm noktası olmuştur. “Hastaların tedavi seçenekleri artık daha çoktur.

Derin beyin stimülasyonu’ sistemi ile Parkinson hastalarının artık daha güvenli ve konforlu tedavi olabilme şansları vardır.

İyi seçilmiş uygun Parkinson hastasında ameliyat sonrası yaklaşık yüzde 60 oranında fayda görülebilir. Tek başına ihtiyaçlarını karşılayamayan ve etraflarında her zaman yardımcı birine ihtiyaç duyan hastalar yaklaşık 9 ay sonra fiziksel olarak daha yeterli hale gelebilir. Daha rahat mobilize edilen ve de ortak yaşama daha fazla katılan hastalar daha mutlu olurlar.

Son zamanlarda özellikle ilaçla tedaviye dirençli depresyon ve takıntı bozukluğu hastalarında derin beyin stimülasyonu sistemi uygulanmaya başlandı. Eldeki veriler bu hasta grubunda da oldukça iyi cevap alındığını gösteriyor. Derin beyin stimülasyonu sistemi bir ameliyat ile gerçekleştirlir ve bir takım riskleri vardır.

Parkinson hastalığı ve unutkanlık

Demans – unutkanlık Parkinson hastalığının erken bulgularından değildir. Hastalık ilerledikçe sinir hücresi kaybı korteks denilen beyin kabuğuna doğru yayılır. Her hastada bu evreye ulaşmak farklı süreler alır.

Ancak eşlik eden tansiyon, diyabet ve kolestrol yüksekliğinin varlığı tabloyu hızlandırır. Parkinson unutkanlığı Alzheimer hastalığından farklıdır. Parkinson hastaları yeni bilgileri öğrenir, beyinde depolar ancak zamanı geldiğinde bu bilgileri geri çağırmakta zorluk çekerler.

Bu nedenle birkaç ipucuyla hatırlayabilirler. Ancak Alzheimer hastası öğrenemez ve hastalık seyri faklıdır. Parkinson demansı saptandığında tedaviye başlanır ve genellikle tedaviden tatminkar yanıt alınır.

Şunu da hatırlatmak gerekir ki ilerleyici bir hastalık olan parkinsonda yıllar geçtikte davranış ve hafızayla ilgili sorunlarla baş etmek zorlaşmaktadır.

Parkinson hastalığında tedavi nasıl olmalıdır?

Parkinson hastalığı tedavisi oluşturulurken hastanın yaş, cinsiyet, meslek, yaşam tarzı gibi özellikleri ve eşlik eden diğer hastalıkları dikkate alınır. Tedavi planları her hasta için farklıdır. Tedavinin başarısını etkileyen nöroloji uzmanı, hasta ve ailesinin uyumlu birlikteliğidir.

Hastalığın evresine göre tedavi planı yeniden belirlenir. Bu aşamaların her birinde hasta ve hasta yakını bilgilendirilmeli ve iletişim halinde bulunulmalıdır. Hastalığın ilerlemesiyle birlikte tedavi ekibine fizyoterapist, psikolog ve diyetisyen de katılır.

Sosyal paylaşımlar, düzenli egzersiz ve beslenme hastalığın tedavisinde ilaç tedavisinin başarısını arttırır.

Parkinson hastalığında erken tanı önemli midir?

Parkinson hastalığında erken tanı önem taşır. Erken tanı ve erken tedavinin hastalığın seyrini yavaşlattığı gösterilmiştir. Erken tanı için kullanılan tam güvenilir bir laboratuar incelemesi yoktur. Ancak hastalığın erken dönemlerinde kaybolan koku duyusunu test eden “koku testleri” risk altındaki hastalara pratikte uygulanmaktadır.

El titremeleri

El titremesi – tremor farklı yaş gruplarında farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Bunlar içinde en tedirgin edeni Parkinson hastalığıdır. Parkinson hastalığında 10 hastanın yedisinde ilk şikayet el titremesidir. Yıllar içinde şikayetlere hareket yavaşlığı da eklenerek bulgular ilerlemektedir.

Ancak el titremesinin Parkinson dışında nedenleri de vardır: Tiroid bezinin fazla çalışması, bazı ilaçlar ve fazla kahve- çay tüketimi de elleri titretebilir.

Esansiyel tremor denilen bir tabloda ise yine iki taraflı el titremesi görülür. Ailede benzer yakınması olanlar genelde vardır. Tabloda bir ilerleme görülmesi beklenmez.

Ancak bazen o kadar şiddetlenir ki kişinin yazı yazmasını, imzasını, su ve çorba içmesini engeller. Kişiyi toplum içinde zor durumda bırakır. Bu hastalara ilaç tedavisi veya beyin pili tedavisi uygulanır.

Источник: https://www.florence.com.tr/parkinson-hastaligi

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть