Parkinson zamanı geri alan mucize: beyin pili

Parkinson hastalığının saati beyin pili ameliyatı ile geri alınıyor

Parkinson zamanı geri alan mucize: beyin pili

Medipol Bağcılar Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh; yaşlılık hastalığı olarak bilinen ve halk arasında ‘titrek felç’ olarak tanımlanan Parkinson hastalığı ve hastaların eski sağlıklı günlerine kavuşmasını sağlayan beyin piliyle ilgili merak edilenleri anlattı:

Maske yüz ve para sayar tarzı titremelere dikkat

Vücudun bir tarafında daha fazla olmak üzere ellerde ‘para sayar’ tarzda titreme, hareketlerde yavaşlama, kolların vücut salınımına iştirak etmemesi ve vücuda yapışık olarak yürünmesi, bakışlarda donuklaşma ve yüz mimiklerinde azalma ile birlikte ‘maske yüz’ diye ifade edilebilen yüz hali, küçük adımlarla ve öne eğilerek yürüme bu hastalığın başlangıç safhasında olunabileceğini düşündürmeli.

Günlük yaşamı etkiliyor

Ortaya çıkan belirtiler ile günlük hareketi kısıtlayan Parkinson hastalığında kişilerin hareketleri yavaşlıyor. Hastalığın ilerlemesi ile birlikte kişiler günlük hayattaki aktiviteleri tek başlarına yapmakta zorluk çekerken, başkalarından yardım istemek durumunda kalıyorlar.

İstem dışı oluşan hareketler nedeniyle hastalar su içemiyor, kıyafetlerinin düğmelerini iliklemekte zorlanabiliyor.

Tüm bunlar da kişinin hem iş hayatından hem de sosyal hayatından uzaklaşmasına neden olarak moral olarak da olumsuz etkilenmelerine, içe kapanmalarına veya depresyona girmelerine neden olabiliyor.

İlaçlar zamanla yetmemeye başlıyor

Parkinson hastalığında başlangıç tedavisi ilaç tedavisidir ve Parkinson hastalarının önemli bir kısmı medikal tedaviye iyi cevap verirler. Ancak aradan yıllar geçtikçe; bir yandan hastalığın ilerlemesi, bir yandan da ilaca tolerans gelişmesi nedeniyle, eski doz ve sıklıkta ilaçlar yetmemeye başlıyor.

Medikal tedavide daha fazla doz ve daha sık ilaca rağmen; hasta açılıp rahatlayamazsa, ilaçların yerinde duramama, çırpınma ve dans eder gibi istem dışı hareketlere yol açan yan etkileri artarsa, tedavide cerrahi yöntem düşünülmeye başlar. Yüzde 10-15 hasta uzun dönemde cerrahiye aday hale geliyor.

Bunlara ilave olarak, özellikle titremenin ön planda olduğu hastaların bir kısmı, daha baştan ilaç tedavisine yeterli cevap veremiyorlar. Bu gibi başta ilaç tedavisinden yarar göremeyen hastalar da cerrahi tedaviye uygun aday iseler daha erken dönemde ameliyat edilebiliyorlar.

Ayrıca son yıllarda erken yaşlarda ortaya çıkan olgularda yan etkileri nedeni ile dopamini çok erken yaşlarda başlamak yerine Beyin Pili tedavisi uygulamak giderek benimsenen bir tedavi yöntemi haline gelmekte.

Ameliyat konuşa konuşa yapılıyor

Beyin pili taktığımız, iki taraflı ameliyatlarda, beynin içinde tespit edilen hasarlı bölgelere iki tane elektrot yerleştiriyoruz. Elektrotların takılması esnasında hastalar uyanık oluyor.

Bu elektrotları doğru yere yerleştirebilmek için ucu yaklaşık iki mikron kalınlığındaki bir elektrotu beyin içerisinde bilgisayar aracılığı ile ilerletiyor ve bunu bağladığımız karmaşık elektronik düzenekler sayesinde beyindeki tek bir hücrenin elektriksel aktivitesini dinleyebiliyor veya çok düşük akımlı uyaranlara ve hasarlı hücrelerin yerleri hastanın tepkileri ölçülerek tespit ediliyor.

Göğüste cilt altına kalp pili gibi bir pil yerleştiriliyor ve cilt altından geçirilen uzatma bağlantıları ile elektrotlar pile bağlanıyor. Sistem tamamen kapalı ve dışarıdan görünmüyor. Sadece göğüste cilt altında bir kabarıklık görülüyor ve hissedilebiliyor. Daha sonra bilgisayar aracılığıyla hastaya iyi gelecek frekansları ve uyarı parametreleri ayarlanıyor.

Ameliyat sonrasında, 2-3 haftalık dönemde, hastalar sık sık gelip gidiyorlar. Biz hastaya uygun optimum ayarları yaptıktan sonra normal yaşantılarına dönüyorlar. Ameliyat sonrasında hastalar, çarpıcı biçimde iyileşiyor ve normal yaşamlarına dönebiliyor.

Beyin piliyle hastalığın saati geri alınıyor

Ameliyat sonrasında Parkinson hastaları, çarpıcı biçimde iyileşiyor ve normal yaşamlarına dönebiliyor. Beyin piliyle hastalarımızı yeniden hayata bağlayabiliyoruz. Çatalını bile tutamayan, iğneye ipliği geçiremeyen, yazı yazamayan hastalar ameliyat sonrasında gerekli pil ayarlamalarının yapılması ardından eski sağlıklı günlerine dönebiliyorlar.

Ayakkabısını bağlayamayan, gömleklerini ilikleyemeyen, yardımsız yaşayamayan, sosyal hayattan kopan hastalar, beyin pilinden sonra yeniden bağımsız yaşama, sosyal hayatlarını geri kazanma ve eski işlerini yeniden yapabilme şansını bulabiliyorlar.

Ancak bu tedavi bir “kür” olmayıp, tamamen hastalığı ortadan kaldırmıyor. 10 yıllık bir Parkinson hastasını ameliyat ettiğimizde, hastalığının 1.-2. yıllarına geri döndürebiliyoruz.

Bunu bir çeşit “Hastalığın Saatini Geri Alma” diye tanımlamak daha doğru.

MR çekimi kontrol altında olmalı

Pil takılan hastaların normal günlük yaşantılarında hiçbir değişiklik olmuyor. Hastalar çok sert olmayan, kafa travmasına neden olmayacak tenis, bilardo gibi her türlü sportif faaliyeti sürdürebilir ve yüzebilirler. Ama örneğin futbol ya da karate gibi sporlar yasak. Ayrıca hastalarımızın araba kullanmasını istemiyoruz.

Pil takılı hastaların pil ayarlarını değiştirebileceğinden ve hastalar zarar görebileceklerinden çok mecbur kalmadıkça MR çektirmelerini istemiyoruz. Çekilecekse de bizim kontrolümüzde olmalı.

Hastalarımızın güçlü manyetik alanlardan geçmelerini istemiyoruz. Bu yüzden örneğin havalimanında sorun yaşamamaları için üzerlerinde elektronik cihaz taşıdıklarına dair bir belge veriyoruz.

Havalimanında belgelerini göstererek bu cihazlardan geçmiyorlar.

Piller sarj edilmiyor değişim yapılıyor

Beyin pilinin de belirli bir ömrü var. Yaklaşık olarak pilin ömrü 5-7 yıl. Ancak hastadan hastaya bu süre değişebiliyor. Eğer daha yüksek seviyede kullanıyorsa daha erken bitme ihtimali de var.

Pil şarj edilmiyor. Pilin ömrü bittiğinde ise yarım saatlik bir ameliyatla göğüsteki pil değiştirilebiliyor.

Ancak daha yüksek elektrik akımına ihtiyaç duyan Distoni hastalarında dışarıdan şarj edilebilen piller de kullanılabiliyor.

Medipol Bağcılar Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh.

Источник: https://www.karar.com/hayat-haberleri/parkinson-hastaliginin-saati-beyin-pili-ameliyati-ile-geri-aliniyor-59001

Parkinson tedavisinde beyin pili yöntemi

Parkinson zamanı geri alan mucize: beyin pili

Birtakım sağlık sorunları kişinin gündelik yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkiliyor, hareketlerini kısıtlıyor. Bu sağlık sorunlarının başında halk arasında titreme hastalığı olarak bilinen Parkinson yer alıyor.

Hareketlerde yavaşlama, yürüme güçlüğü, kaslarda katılık gibi sonuçlara uyku problemleri, sindirim sistemi bozuklukları ve psikiyatrik yakınmalar da eşlik edebiliyor. Beyinde dopamin salınımın azalması nedeniyle ortaya çıkan parkinson yaşam kişiyi sosyal hayattan koparabiliyor ve başkalarına bağımlı bir hayat sürmesine yol açabiliyor.

Genellikle 60 yaş üzerinde görülen Parkinson, yüzde 10 oranında 40 yaş öncesinde de ortaya çıkabiliyor. Parkinson hastalığında ilk olarak ilaçla tedavi seçeneği tercih ediliyor.

Ancak bazı kişilerde ilaç tedavisi yetersiz kalır ya da yoğun yan etkiler gelişirse devreye “beyin pili” yöntemi giriyor! Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Gülşah Öztürk, beyin pili yöntemiyle Parkinson tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi.

Parkinson tedavisinde öncelik ilaç
Günümüzde Parkinson hastalığının kesin bir tedavisi bulunmuyor. Uygulanan tedaviler yarar sağlasa da hastalığı tümüyle ortadan kaldırmıyor. İlaç tedavisi ile beyin sapında mevcut olan dopamin maddesinin üretim açığı kapatılıyor.

İlaçlar mevcut şikayetlerin azalmasını sağlasa da hastalığın ilerlemesini önleyemiyor. Ayrıca bazı kişilerde ilaç dozu ile ortaya çıkan istemsiz kasılmalar gibi yan etkiler de görülebiliyor. İlaç tedavisinin kullanımının kısıtlandığı bu durumda bazı kişilere cerrahi tedavi uygulanıyor.

Cerrahi tedavide; beyin pili (derin beyin stimulasyonu) ve beyne lezyon cerrahisi (ablatif yöntemler) olmak üzere iki seçenek bulunuyor.

İlaç yetersiz olursa cerrahi tedavi 

İlaç dozunun düşürülmesine imkan veren beyin pili yönteminde, beyinde özellikli bölgelere elektrod (elektronik çubuklar) tam doğrulukla yerleştirilerek bozulmuş olan elektriksel aktivitenin düzenlenmesi amaçlanıyor.

Ameliyat öncesinde çekilen beyin MR görüntülemede, daha öncesinde belirlenmiş olan noktasal hedefe yönelik son teknoloji ile bilgisayar ortamında ameliyatın planlaması yapılıyor. Pilin beyinde yerleştirileceği hedef bölge kişinin mevcut şikayetine ve ek problemlerine göre ameliyat öncesinde belirleniyor.

Ameliyatta lokal anestezi altında kişinin başına çerçeve yerleştirilip beyin tomografisi ile MR görüntüsü birleştirilerek hedefin koordinatları çok hassas bir şekilde düzenleniyor.

Beyinde çekirdek denilen noktasal hedeflere saç kılı kalınlığında elektrot konulduğu için hata payının sıfıra yakın olması gerekiyor. Ardından kişi ameliyathaneye alınıyor ve lokal anestezi altında mikroelektrodlar ile kayıtları alınıyor.

En iyi etkinin gözlendiği beyin bölgesine kalıcı 2 adet elektrot yerleştiriliyor. Sonrasında çerçeve çıkarılıyor ve hasta uyutularak beyne yerleştirilen elektrotlar uzatma kablosuyla cilt altından köprücük kemiğinin altına kalp pilinde olduğu gibi jeneratör mekanizmasıyla birleştiriliyor.

 

Beyin pili; beyin içine yerleştirilen milimetrik elektronik çubuklar, kibrit kutusu büyüklüğünde güç kaynağı ve bu iki ana parçayı birleştiren uzatma kablosunun birleşimi ile çalışıyor. Ameliyat sonrasında kişi takip edilerek beyne yerleştirilen elektrotların ayarlaması yapılıyor.

Uzaktan kumanda benzeri bir cihaz yardımı ile kişi ve hekim tarafından beyin pili ayarları kontrol edilebiliyor ve en fazla verim alınabilen değerler ayarlanıyor. Beyin pilinin kontrol edilebilir olmasının önemli avantajları bulunuyor.

Kişinin en iyi fayda göreceği aralık dışardan kolaylıkla ayarlanabiliyor. Pilin ömrü ise kişinin durumu ve uygulanan beyin bölgesine göre 3-6 yıl arasında değişiyor.

Pilin bataryası bittiğinde tekrar bir beyin operasyonuna gerek duyulmuyor ve pillerin göğüs bölgesinde cilt altına yerleştirilen kısmının operasyonla değiştirilmesi yeterli oluyor.

Parkinson etkileri önemli ölçüde azalıyor
Ameliyatın ardından kişinin konforunu kısıtlayan titreme, yavaş hareket etme ve ilacın yan etkisi olan istemsiz kasılmalar azalıyor.

Kişiler ayakkabı bağlamak, gömleği iliklemek ve çay içmek gibi günlük ihtiyaçlarını kendileri karşılayabilir hale geliyor. Bazı kişilerin yazma becerisinde de düzelme olabiliyor.

Günlük yaşama katılan kişiler böylelikle bir başkasına bağımlı yaşamaktan kurtulmuş oluyor.

Video: Parkinson tedavisi nasıldır?

İlginizi çekebilir

Parkinson hastalığı kronik mi?

Uyku bozukluğu parkinson habercisi olabilir!

El titremesinin türleri nelerdir?

Yaşlanmayla birlikte en çok hangi organlar etkilenir?

Hareket bozukluklarında tedavi seçenekleri

Paylaş

Источник: https://www.acibadem.com.tr/Hayat/Bilgi/parkinson-tedavisinde-beyin-pili-yontemi

Parkinson ve Beyin Pili Uygulaması | Yard. Doç Dr. Mustafa AKGÜN | Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı & Nörolojik Rehabilitasyon Uzmanı

Parkinson zamanı geri alan mucize: beyin pili

Parkinson hastalığı beyindeki hücre dejenerasyonu (işlev kaybı ile hücre ölümü) ile giden bir nörolojik hastalıktır. Bu hastalıkta beyinde dopamin isimli bir molekülü üreten nöronların kaybı izlenmektedir.

Dopamin salgılayan hücreler özellikle beyin sapında substantia nigra isimli bir bölgede bulunmaktadır ve bazal ganglia isimli, beyinde motor hareketin düzenlenmesi görevini üstlenmiş olan başka bir bölge ile yakın ilişki halindedir.

Substantia nigradaki hücrelerin zamanından önce ölmesi sonucunda bazal gangliaya yeterli dopaminerjik sinyalin gitmemesi sonucunda bazal ganglianın beyin korteksindeki uyarıcı etkisi azalmakta, bunun sonucunda da hareketlerin yavaşlaması, titreme, denge kayıpları gibi yakınmaların oluşmasına neden olmaktadır.

Parkinson Hastalığının Sıklığı Nedir?

Parkinson hastalığı 50 yaşından önce başlaması çok nadirdir. özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Erkeklerde kadınlara göre yaklaşık olarak iki kat daha sık olarak izlenmektedir.

60 yaş üzerindeki insanlardaki sıklığı %1'dir. Görülme sıklığı yaklaşık olarak her 100.000 kişide 300'dür. Türkiye'de 60.000 civarında Parkinson hastasının olduğu tahmin edilmektedir.

Giderek yaşlanan toplumumuzda sıklığın önümüzdeki yıllarda daha da artacağı düşünülmektedir.

Parkinson Hastalığının Belirtileri nedir?

Parkinson hastalığında parkinsonizm başlığı altında toplanan belirtiler bütünü izlenmektedir. Parkinsonizm temel olarak dört ögeden oluşur:

 • istirahat halinde izlenen titreme (tremor)
 • hareketlerin yavaşlaması (bradikinezi)
 • pasif eklem hareketlerini zorlaştıran kaslarda sertleşme (rijidite)
 • ayakta durma dengesinin bozulması (postural instabilite)
 • Parkinson hastalığının motor bulguları ortaya çıkmadan bazı başka belirtiler kendini gösterebilir.

  Bunlar arasında ağrı, koku alma bozukluğu, REM uyku davranış bozukluğu (geceleri çok canlı rüyalar görüp, etrafındakilere zarar verebilecek vurma gibi bazı hareketlerle ortaya çıkan bir uyku bozukluğudur) ve otonomik sistem (mesane-bağırsak, tansiyon değişiklikleri gibi) bozuklukları gibi bulgular da izlenebilmektedir.

  Parkinson hastalığının tipik bulguları ortaya çıkmaya başladığında yürürken kolları iki yanda normal şekilde sallamama, elde, bacaklarda veya çenede istirahat döneminde titreme, mimiklerin kaybının izlendiği maske yüz belirtisi, yazının giderek küçülmesi şeklinde zor okunur bir yazıya sahip olma, göz kıpma sayısında azalma, öne eğik ve yavaş şekilde yürüme, sık düşmeler, küçük adımlarla yürüme, donup kalmalar, hareketin ve konuşma hızının yavaşlaması, yutma bozuklukları, kabızlık, cinsel işlev bozuklukları, depresyon, psikoz, hayal görme, halüsinasyon, gündüz uyuklama hali, dürtü kontrol bozukluğu, ciltte yağlanmanın artması (sebore), bunama da izlenebilir.

  Parkinson Beyin Pili ile Cerrahi Tedavi

  Derin beyin Stimülasyonu (DBS) ameliyatı, Parkinson Hastalığı, Esansiyel Tremor (el titremeleri) ve Distoni gibi hareket bozukluklarında uygulanan ve başarılı sonuçlar alınan bir cerrahi yöntemdir.

  Ayrıca Major Depresyon, Obsesif- Kompülsif Bozukluk (Takıntı Hastalığı) gibi Psikiyatrik hastalıklarda, bazı epilepsi hastalarında, Tourette Sendromunda (Tik hastalığı) ve bazı Huntington vakalarının tedavisinde etkin olan bir cerrahi uygulamadır.

  Hastalıkların ortak noktaları belirli beyin bölgelerindeki aktivite bozukluğundan kaynaklanıyor olmalarıdır. Beyinde aktivite bozukluğu olan bölge hastalığa göre değişiklik gösterir.

  Bugünkü bilgimiz dahilinde bahsedilen beyin bölgeleri arasında oluşan bu hataya bir nevi kısa devre neden olmaktadır ve hastalıkların ana semptomlarından sorumlu tutulmaktadır. Derin beyin stimülasyonunun, beyin bölgeleri arasında var olan bu kısa devreyi düzelterek etki gösterdiği düşünülmektedir.

  DBS yöntemi dikkatli ve doğru seçilmiş hasta grubunda çok etkili bir tedavidir. Bir diğer deyişle DBS tüm hareket bozukluğu hastaları için çok uygun bir tedavi yöntemi olmayabilir.

  DBS ameliyatında beyindeki derin merkezlere hastanın durumuna gore tek taraflı ya da iki taraflı elektrod yerleştirilir. Bu elektrodlar cilt altına yerleştirilen uzatma kablolarıyla köprücük kemiği altındaki göğüs bölgesine ya da karın bölgesine yerleştirilen batarya ile birleştirilir.

  Böylece bataryanın sağladığı sürekli elektrik uyarımıyla beyinde elektrodların yerleştirildiği derin merkezlere elektrik gönderilir ve yayılır.

  Yüksek frekanslı olarak yapılan bu uyarımlar, beyindeki bazı bölgelerde bulunan kısa devreyi düzelterek hastalarda titreme, donma, hareket azlığı gibi şikayetlerin azalmasını ya da tamamen düzelmesini sağlar.

  Источник: http://drmustafaakgun.com/parkinson-beyin-pili.html

  Parkinson hastaları ile Guinnes Dünya Rekoru denemesi

  Parkinson zamanı geri alan mucize: beyin pili

  Beyin Pili Hastaları Derneği (BeyPilDer), Parkinson hastalarını beyin pili ile tedavi konusunda bilgilendirmek amacı ile 6 Nisan’da bir sempozyum düzenleyecek. Etkinlik kapsamında, yurt içinden ve yurt dışından 250’yi aşkın beyin pili ameliyatı olmuş hastanın katılımı ile Türkiye’de tıp alanındaki ilk Guinness Dünya Rekoru denemesi yapılacak.

  Beyin Pili, Parkinsonda zamanı geri alan mucize bir tedavi yöntemi.

  Parkinson hastalığı ile ilgili bilgiler paylaşılacak

  Parkinson hastaları tarafından 2014 yılında kurulan Beyin Pili Hastaları Derneği (BeyPilDer), Parkinson hastalarını beyin pili ile tedavi konusunda bilgilendirmek amacı ile 6 Nisan’da İstanbul’da Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi’nde bir sempozyum düzenliyor.

  Medipol Mega Üniversite Hastanesi ve Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda gerçekleşecek ve tüm Türkiye’deki Parkinson hastalarının katılabileceği sempozyumda, dünyaca ünlü uzmanlar, beyin pili ile tedaviye yönelik bilgileri hastalar ile paylaşacaklar.

  Türkiye’deki Parkinsonlu sayısı 150 bin

  Türkiye’de 150 bin Parkinson hastası bulunduğuna dikkat çeken BeyPilDer Başkanı Av. Ahmet Metin, “Parkinson hastaları tedavi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları için sosyal yaşamlarını kısıtlıyorlar.

  Beyin pili tedavisi mevcut ve uygulanan bir tedavidir. Bu sempozyumu hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmek, farkındalık yaratmak amacı ile düzenliyoruz. Tüm Parkinson hastalarını sempozyuma davet ediyoruz.” dedi.

  Beyin pili nedir?

  Yurt dışından ve Türkiye’den beyin pili tedavisi konusundaki uzman isimlerin konuşmacı olarak katılacağı sempozyumda, “Beyin Pili Nedir ve Nasıl Çalışır?”, “Dünden Bugüne Beyin Pili Tedavisi”, “Beyin Pili Tedavisine Uygun Hasta Kimdir?”, “Beyin Pili Ameliyatı Esnasında Yaşananlar”, “Beyin Pili Sonrası Yaşam” konuları detaylı olarak ele alınacak.

  “Beyin pili ile yaşam saatini geri almak mümkün!”

  Yurt dışından ve Türkiye’den beyin pili tedavisi konusundaki uzman isimlerin bilgiler paylaşacağı sempozyumun konuşmacılarından Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr.

  Ali Zırh, “Beyin pili ameliyatı ile yaşamın saatini geri almak mümkün! Beyin pili, beynin iç kısımlarının elektriksel uyarımını sağlar. Dünyada ilk kez 1986’da uygulanmaya başlayan beyin pilleri ülkemizde 1990’lı yıllarda kullanılmaya başlanmıştır.

  Ameliyat sonrasında hastalar çarpıcı biçimde iyileşiyor ve normal yaşamlarına dönebiliyor” bilgisini verdi.

  Türkiye’nin tıp alanındaki ilk Guinnes Dünya Rekoru denemesi

  Sempozyumun ardından 7 Nisan’da yine İstanbul Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi’nde yurt içinden ve yurt dışından 250’yi aşkın beyin pili ameliyatı olmuş hastanın katılımı ile Türkiye’de tıp alanındaki ilk Guinness Dünya Rekoru kırılması planlanıyor.

  Aynı gün, Mustafa Erdoğan yönetimindeki Anadolu Ateşi ile çalışmalarını sürdüren beyin pili ameliyatı olmuş Parkinson hastalarından oluşan Anadolu Ateşi BeyPilDer Perküsyon Takımı da, “Parkinson Perküsyonla Buluşuyor: Beyin Pili Hastaları Anadolu Ateşi’ni Yakıyor” başlığı altında bir performans sergileyecek.

  Beyin Pili Hastaları Derneği (BeyPilDer)

  Beyin pili ameliyatı geçirmiş bir grup Parkinson hastası tarafından 2014 yılında kurulan BeyPilDer, beyin pili tedavisinin, ilaç tedavisi ile yeterli iyileşme sağlanamayan, başta Parkinson hastalığı olmak üzere Generalize Distoni ve diğer bazı hareket bozukluklarının tedavisinde hastalara yarar sağladığı konusunda hastaları ve hasta yakınlarını bilgilendirmeyi; hastaların tıbbi tedavi ile düzeltilemeyen yürüme, denge, konuşma, uyku bozukluğu gibi sorunlarına fizik tedavi, yürüme, denge ve konuşma egzersizleri ile destek sunmayı; toplumu hareket bozukluğu hastalıkları konusunda bilinçlendirmeyi; doğru zamanda, doğru tanı ve tedavi yöntemleri ile bu hastalıklarla birlikte yaşanabileceği bilincini oluşturmayı amaçlıyor.

  Dernek bu amaçla; her ayın belirli bir gününde Parkinson ve diğer hareket bozukluğu hastaları ve ailelerini bir araya getirerek, ücretsiz eğitim toplantıları ile hastalıklar, beslenme, fizik tedavi, egzersiz, beslenme vb. konularda hastalıkla mücadele edecek bilgi ve birikime ulaşmalarını sağlıyor.

  Beyin Pili Hastaları Derneği ayrıca, büyük şehirler dışında her ay bir ile giderek, konunun uzmanı hekimlerinin bu illerde ücretsiz eğitim toplantıları gerçekleştirmelerini, hastalara ücretsiz muayene ve bilgilendirme yapmalarını sağlayarak; her ay o ayın “en iyi yaşam öyküsüne” veya “Parkinson Başarı öyküsüne” sahip olan hasta ve ailesini de ödüllendiriyor.

  Источник: https://www.gidahatti.com/parkinson-hastalari-ile-guinnes-dunya-rekoru-denemesi-100528/

  Поделиться:
  Нет комментариев

   Bir cevap yazın

   Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.