Pektus Hastalığında Ameliyatla Tedavi Mümkün

PROF. DR. KAMİL KAYNAK

Pektus Hastalığında Ameliyatla Tedavi Mümkün

 Haziran 2010 itibarı ile 203 hastamıza Pektus deformitesi nedeni ile düzeltme uygulandı. Vakalar pektus ekskavatum ve karinatumlu hastalardan oluşmaktadır. Eskiden yalnız kunduracı göğsü hastalarına uygulanan Nuss tekniğine benzer bir yöntem olan Abramson Prosedürü ile artık güvercin göğüs hastaları da çelik bar yerleştirilerek tedavi edilmektedir.

 Haziran 2010- Pektus Deformitesi nedeniyle Nuss yöntemi ile düzeltme uygulanan hastalarımızdan, uygun sürenin geçmesini takiben 10 tanesinin barı çıkartılmış ve deformitelerinin mükemmel bir şekilde düzeldiği görülmüştür.

PEKTUS KARİNATUM (Güvercin Göğüs) DEFORMİTESİNDE ABRAMSON YÖNTEMİ

Uzun bir süredir Pektus Ekskavatum (Kunduracı Göğsü) Deformitesi tedavisinde kullanılan Nuss Yöntemine benzer bir prosedür olan Abramson tekniği ile Pektus Karinatum (Güvercin Göğüs) Deformitesi de başarı ile ameliyat edilebilmektedir.

 2010-Denizli Devlet Hastanesinde 2 kunduracı göğsü  ve 2 güvercin göğüs (pektus karinatum) deformiteli hasta başarıyla ameliyat edildi. Minimal invaziv yöntem olarak bilinen bu yöntem, sadece pektus ekskavatum deformiteli hastalarda değil aynı zamanda pektus karinatum (güvercin göğsü) deformiteli hastalarda da oldukça başarılı bir seçenektir..

2010-Gülhane Askeri Tıp Akademisinde Prof. Kaynak'ın katılımıyla 1 hastaya Nuss yöntemi ile pektus ekskavatum düzeltme operasyonu yapıldı.

2010-Bursa Çekirge Devlet Hastanesinde kunduracı göğsü deformitesine sahip 1 hasta başarıyla ameliyat edildi.

2009- Kosovada Peja ve Pristina şehirlerinde 2 pektus ekskavatum deformiteli hasta başarı ile ameliyat edildi.Prof. Kaynak 'ın katılımıyla gerçekleştirilen ameliyatlar sonucunda hastalar oldukça kısa bir sürede herhangi bir komplikasyon gelişmeden deformiteden kurtulmuş oldular.

2009-Adana Devlet Hastanesinde 4 pektus deformiteli hasta Prof. Kamil Kaynak denetiminde başarı ile ameliyat edildi.

2009- Tokat Devlet Hastanesinde nüks (tekrar etmiş) pektus deformitesi olan 1 hasta Prof. Kamil Kaynak denetiminde başarıyla ameliyat edildi.

21 Ocak 2008- Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Prof. Kamil Kaynak denetiminde 1 vaka başarıyla ameliyat edildi.

25.Aralık.2008- Nuss tekniği kullanarak 123. hastamıza göğüs çöküklüğü nedeni ile düzeltme uyguladık.

Cerrahpaşa Göğüs Cerrahisi olarak Aralık 2008 itibarı ile 123 hastamıza Nuss tekniği kullanarak düzeltme uyguladık. Aşağıdaki resimde 15 yaşında erkek hastada yaklaşık 30dk süren operasyon sonrası çöküklüğün mükemmel şekilde düzeldiğini görüyorsunuz. Bu yeni tekniğin kullanımı sayesinde göğüs çöküklüğü tedavisinde yüksek başarı ve yüksek  hasta memnuniyetine ulaştık. 

Pektus Ekskavatum deformitesi olan 105. hastamıza Nuss tekniği kullanarak düzeltme uyguladık. 13 yaşında erkek hastada yaklaşık 35dk süren operasyon sonrası çöküklüğün düzeldiği görülüyor. 

                 Önce                                  Sonra

27-28 Haziran 2008-  I. Nuss Çalıştayı İzmir' de düzenlendi

 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi  Anabilim Dalında 1 göğüs çöküklüğü vakası Nuss Tekniği kullanılarak başarıyla ameliyat edildi.  G.Ü. Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim  Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Elbeyli  öncülüğündeki göğüs cerrahisi ekibi ve Prof. Dr. Kamil Kaynak'ın denetmenliğinde yapılan operasyon başarıyla sonuçlandırıldı.

08 Ekim 2007 -Romanyanın  Bükreş kentinde  Prof. Dr. Kamil Kaynak'ın katkıları ve eğitmenliğinde Bucharest Military Hospital'in evsahipliğini yaptığı Nuss Tekniği Workshop başarıyla gerçekleştirildi. Workshop dahilinde Kamil Kaynak'ın katkısı ve denetmenliğinde 4 vaka başarıyla ameliyat edildi.

Romanyanın  Bükreş kentinde  Prof. Dr. Kamil Kaynak'ın katkıları ve eğitmenliğinde Bucharest Military Hospital'in  evsahipliğini yaptığı Nuss Tekniği Workshop başarıyla gerçekleştirildi.

Workshop 2 gün süresince teorik ve pratik uygulamalarla sona erdi. Workshop dahilinde Kamil Kaynak'ın katkısı ve denetmenliğinde 4 vaka başarıyla ameliyat edildi. Romanya dahilinde toplam 30 göğüs cerrahı, Prof.

Kaynak'tan bu yeni tekniğin uygulamasını öğrendiler.

26 Eylül 2007- Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Prof. Kamil Kaynak denetiminde 1 vaka başarıyla ameliyat edildi.

Sivas΄ta Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ilk defa uygulanan ΄΄nuss΄΄ yöntemiyle, 2.5 yaşındaki çocuk üzerinde çökük göğüs düzeltme ameliyatı yapıldı.
Ameliyat, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kamil Kaynak΄ın gözetiminde gerçekleştirildi.

http://www.yeniulke.net/?msec=Haber&ssec=saglik&isec=306

20 Temmuz 2007- Sivas Devlet Hastanesinde Prof. Kamil Kaynak denetiminde 3 vaka başarıyla ameliyat edildi

Sivas Sultan 1. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesinde görevli 2 kadın doktor tarafından, kentte ilk defa uygulanan “nuss“ yöntemiyle, 2`si çocuk 3 hasta üzerinde çökük göğüs düzeltme ameliyatı yapıldı. Kentte ilk defa yapılan bu ameliyatlar, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AnaBilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kamil Kaynak`ın gözetiminde gerçekleştirildi.

“PEKTUS EKSKAVATUM CERRAHİSİ (NUSS TEKNİĞİ) KURSU”  düzenlendi

Kursa yerli ve yabancı toplam 38 göğüs cerrahı katıldı. İlk gün teorik dersler ve sunuların tamamlanması ardından, ikinci gün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi Ameliyathanesinde 6 pektus ekskavatum vakası başarıyla ameliyat edildi. Kursiyerler gruplar halinde ameliyatlara iştirat ederken, diğer

katılımcılar seminer salonunda canlı olarak ameliyatları izleme ve soru sorma imkanına sahip oldular.

Источник: http://www.kamilkaynak.com/Pektus-Tecrubesi.html

Pektus Ekskavatum (Kunduracı Göğsü) Nedir? » Bilgiustam

Pektus Hastalığında Ameliyatla Tedavi Mümkün

Genellikle “huni göğüs” olarak adlandırılan Pektus Ekskavatum (pectus excavatum), sternumun (göğüs kemiği) anormal şekilde içe doğru itildiği zaman meydana gelen bir çöküntüdür. Göğüsteki çöküntü, sternumu kaburgalara bağlayan kıkırdakların anormal büyümesinden kaynaklanmaktadır.

Aynı zamanda halk arasında da “kunduracı göğüs” veya “çökük göğüs” olarak da bilinir.Derin çöküntü nedeniyle, alt kaburgalar yapışabilir ve küçük çocuklarda kabarcıklı bir görünüm verebilir. Göğüs kemiğinin her iki tarafına eşit şekilde bastırıldığında kusurlu bölge görünecektir.

Bununla birlikte, birçok durumda göğüs duvarı eşit değildir, bir tarafı daha geniştir.

Pektus Ekskavatum, 300-400 çocuktan birinde görülür. Sadece göğüste hafif bir çöküklük görülür ve bu çöküklük minimal veya oldukça şiddetli olabilir.

Şiddetli olduğunda kalbi ve ciğerleri aşağı iter ve düzgün çalışmalarını zorlaştırır. Anormallik sıklıkla yaşla birlikte artar ve geç çocukluk, ergenlik dönemlerinde meydana gelen büyüme ataklarında sıklıkla kötüleşir.

Genellikle iskelet büyümesi tamamlandıktan sonra stabilize olur.

Nedenleri

Bu anormalliğin sebebi bilinmemekle birlikte ailesinde daha önce görülmüş bireylerde ortaya çıkma eğiliminde olması genetiğin rol oynayabileceğini göstermektedir.

Aşırı büyüme ve kaburgaların ve göğüs kemiğinin kıkırdağının (sert, bağ dokusu) yapısal anormallikleri, Pektus Ekskavatum’da bulunur.

Ayrıca Pektus Ekskavatum, Marfan sendromu, homosistinüri ve Ehlers Danlos sendromu gibi bazı kalıtsal bağ dokusu bozukluklarında da görülür.

Belirtileri

• Semptomlar genellikle anormalliklerin ciddiyetine göre değişir. Küçük çocuklar, büyük çocuklardan daha az semptom gösterir.• Daha az ciddi hasarı olan çocuklar genellikle hafif solunum problemleri yaşarlar.

• Orta ila şiddetli pektus deformasyonları olan çocuklar sıklıkla eforla nefes almakta güçlük çekerler ve akciğer ve/veya kalp fonksiyonlarının bozulması nedeniyle egzersizi tolere edemezler. Akciğer kapasitesi azalır ve sternumun sıkışması nedeniyle kalp odalarının dolum kapasitesi sınırlanır.

Bu belirtiler zaman zaman oldukça şiddetli olabilir ve çocuğun aktivite seviyesini sınırlayabilir.

• Büyüyen ergenler de kaburga kıkırdakları alanında göğüs ağrısı yaşayabilir.

Psikolojik belirtiler şunları içerebilir:• Göğüs görünümünden dolayı utanma.• Özgüven problemleri.

• Klinik depresyon.

İlişkili Koşullar

Pektus Ekskavatum bulunan bazı çocuklar da (yüzde 15) skolyozu (omurga eğriliği) vardır. Bazılarında (yüzde 15 ila yüzde 20), kalp mitral kapağının anormal şekilde çalıştığı bir durum olan mitral kapak prolapsusu vardır.

Ana kan damarlarının ve kalp kapakçıklarının yapısal anormalliklerini içeren bağ dokusu bozuklukları da görülür.

Nadir görülmekle birlikte bazı çocuklar artrit, anormal büyüme, görme bozukluğu ve iyileşme bozukluğu gibi başka bağ dokusu bozukluklarına sahiptir.

Kimler Tedavi Görmeli?

Pektus Ekskavatum doğumda oluşan deformitesi (şekil bozukluğu) oldukça sık görülür. Erkeklerde kadınlardan daha sık görülür. Hastalar, pektuslarından fiziksel semptomlar ve / veya psikolojik semptomlar yaşıyorsa tedavi olmalıdır.

Pektus Excavatum Nasıl Teşhis Edilir?

Pektus Ekskavatum tanısı basit bir fiziki muayene ile konulur. Genellikle kusur erken gençlik yıllarına kadar fark edilmez hale gelir.

MRI veya BT taraması ile göğüs görüntüleme ve kardiyopulmoner (kalp ve akciğerler) egzersiz testiyle yapılan daha ayrıntılı bir çalışma, pektusun ne kadar ciddi olduğunu ve kardiyopulmoner (kalp ve akciğer) fonksiyonu üzerindeki etkisini doğru bir şekilde ölçer.

Ekokardiyogram ve solunum fonksiyon testleri (PFT’ler) de Pektus Ekskavatum ‘u değerlendirmek için kullanılabilir.
Göğüs anatomisini tanımlamak için kardiyak manyetik rezonans görüntüleme (MRG) veya bilgisayarlı tomografi taraması (BT) gibi tanısal görüntüleme testleri yapılabilir.

Tanısı

Elektrokardiyogram (EKG) ve Ekokardiyogram (EKO) ile tanısı yapılabilir. EKG, kalbin elektriksel aktivitesini kaydeden, anormal ritimler gösteren ve kalp kası stresi tespit eden bir testtir. EKO, kalbin yapılarını ve işlevini incelemek için ses dalgalarını kullanan bir işlemdir.

Pektus Ekskavatum ile ilgili solunum problemlerini kontrol etmek için çocuğun solunum fonksiyon testi (PFT) adı verilen bir solunum testi yapılabilir
Bazen hafif anormallikler erken çocukluk döneminde kendi kendine düzelmektedir.

Orta şiddete ve şiddetli anormallikleri olan çocuklar, genellikle 8 yaşından küçük çocuklarda yapılmayan cerrahi girişimi gerektirebilir. Çocuklar, ergenlerden daha yumuşak kıkırdak ve daha esnek kemiklere sahip olduklarından, operasyon onlara göre daha kolaydır ve kozmetik sonuçlar daha iyidir.

Bununla birlikte genç erişkinlerde bile iyi sonuçlar alınmaktadır. Çok ciddi anormallikler veya diğer hastalıklar daha erken ameliyat gerektirmedikçe bebekler ve çok küçük çocuklar genellikle ameliyat için kabul edilmezler.

Cerrahi Müdahale

Hem geleneksel açık cerrahi (Ravitch onarımı) hem de minimal invaziv teknikler (Nuss onarımı), Pektus Ekskavatum’u düzeltmek için kullanılır. Her iki teknik de genellikle göğüs görünümünü iyileştirir. Ayrıca kaburgaların ve sternumun yapısının yanı sıra kalp ve akciğer fonksiyonlarını da iyileştirir.

Her iki teknik de normal aktiviteye dönüşe ve ameliyattan sonraki ilk birkaç ayda egzersiz toleransında iyileşmeye neden olur.Hangi cerrahi yaklaşımın kullanılacağına karar vermek birçok faktöre dayanır.

Bu faktörler şunları içerir:• Cerrahın bu iki teknikten her birinin uzmanlık derecesi• Kusurun ciddiyeti ve simetrisi (ortasında veya bir tarafında birden fazla)

• Çocuğun yaşı

Açık Cerrahi

Erkeklerde açık cerrahi ön göğüs duvarında, genellikle meme başının hemen altında, yatay bir kesikle yapılır. Kadınlarda, bu insizyon mümkün olduğunda alt meme marjları ile çakışacak şekilde yerleştirilir.

Anormal olan alt dört ile beş kıkırdak çıkarılır ve kaburga kıkırdaklarının dış kısmını saran astar bırakılır (perikondriyum). Bu, kıkırdakların yeni pozisyonlarında yeniden büyümesini sağlar. Sternum, iyileşme sırasında onu düzelten ve sabitleyen ince, yassı bir metal çubuk ile doğru pozisyonda desteklenir.

Kesi genellikle izleri en aza indiren iç dikişlerle kapatılır.Ameliyat sonrası hastanede kalış süresi tipik olarak dört ile beş gün arasındadır. Çocuklar genellikle birkaç hafta boyunca rahatsızlık hissederler. Ameliyat sonrası epidural analjezi kateterleri veya intravenöz narkotik ameliyat sonrası birkaç gün gerekebilir.

Daha hafif ağrı oral ağrı kesici ilaçlarla tedavi edilir. Destek çubuğunu çıkarmak için ayakta tedavi cerrahi genellikle bir yıl sonra yapılır.

Çocukluk çağında veya erken ergenlik döneminde ameliyat olmuş hastalarda kozmetik ve fiziksel sonuçlar %5’ten daha az, önemli pektus ekskavatum nüksü için başka bir ameliyat gerektirmeyecek şekilde mükemmeldir.

Minimal İnvaziv Cerrahi (Nuss Prosedürü)

Minimal invaziv cerrahi teknikler yirmi yıldan uzun süredir kullanılmaktadır. Bu yaklaşımla iki küçük yanal insizyon yapılır. İstenilen göğüs çevresine şekillendirilmiş bir çubuk, göğüs içine ve sternumun altına yerleştirilir.

Bu bir endoskopun yönlendirmesi kullanılarak yapılır (göğsün içini görselleştirmek için kullanılan alet). Çubuk sütürlerle ve göğsü yeniden şekillendirilirken çubuğun dönmesini önleyen küçük bir metal plaka ile yerinde tutulur.

Bu prosedür dişli üzerine bir başka dişli yerleştirilmesine benzer, bu da onların doğru şekilde hizalanmasını kolaylaştırır.Hastanede kalış süresi genellikle dört ile beş gün arasındadır. Çocuklar başlangıçta minimal invaziv prosedürle yapılan operasyonda genellikle daha fazla rahatsızlık hissederler.

Ameliyat sonrası epidural analjezi kateterleri veya intravenöz narkotik ameliyat sonrası birkaç gün gerekebilir. Daha hafif ağrı, oral ağrı kesici ilaçlarla tedavi edilir. Çubuk yeri iyileşene kadar en az üç ay boyunca egzersiz kısıtlamaları yapılır ve aktivite yavaş yavaş devam edilir.

Açık ameliyatla çubuğun yerinde kaldığı kısa sürenin (bir yıl) aksine, bu yaklaşımla en az üç yıl boyunca yerinde bırakılarak göğsün tekrar olması gereken forma girmesi sağlanır. Bu çubuk daha sonra ayakta tedavi sırasında kaldırılır.

Tecrübelere göre, minimal invaziv cerrahi ile kısa dönem sonuçlar en azından açık cerrahi sonuçlarla karşılaştırılabilir. Daha az skarlaşma (daha küçük insizyonlar nedeniyle), normal göğüs konturunun iyi restorasyonu ve iyi kas işlevi ile daha iyi kozmetik sonuçlar verir. Uzun vadeli sonuçların şu anda geleneksel açık cerrahi olanlarla aynı derecede iyi olduğu görülmektedir.

Ameliyattan Sonra Ne Beklenebilir?

İlk üç aylık iyileşme döneminden sonra egzersiz veya aktiviteyi sınırlandırmaya gerek yoktur. Hastaların genel göğüs büyümesini ve konturunu iyileştirmek ve göğüs kaslarının gücünü artırmak için egzersiz yapmaları teşvik edilir.

Cerrahi Onarımının Faydaları Nelerdir?

Pektus Ekskavatum onarımının amacı, kalp ve akciğerler üzerindeki baskılarını azaltmak olabilir. Bu genellikle nefes alma, egzersiz intoleransı ve göğüs ağrısında iyileşmelere yol açar.

Pektus Ekskavatum hastalarının nefes almaları ve dayanıklılıklarının ameliyattan önce normal olduğunu hissetmeleri ve sonrasında düzeltmelerden sonra kendilerini daha iyi hissettiklerini fark ederler.

Asıl derdi göğsün anormal görünümü olan hastalarda, görünümlerinde ve özgüvenlerinde çarpıcı, olumlu değişiklikler olmaktadır. Hastalarda, depresyon için gerekli olan ilaçları bırakma yeteneği de dahil olmak üzere klinik depresyonun tamamen çözüldüğü görülmüştür.

Hem Ravitch hem de Nuss prosedürleri mükemmel sonuçlara sahip ve hastalar iyileşmeyi takiben hissetme ve bakma tarzlarından neredeyse her zaman memnun kalmışlardır. Her iki prosedür için nüks (tekrar olur) oranı %1’den az.

Pektus Ekskavatum ‘un Cerrahi Onarımının Riskleri Nelerdir?

Diğer büyük ameliyatlar gibi Pektus Ekskavatum’un cerrahi onarımı da risk oluşturur. Hem Nuss prosedürü hem de modifiye Ravitch tekniği güvenli ve etkili prosedürler olsada nadir olmasına rağmen komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Pektus Ekskavatum’un cerrahi onarımındaki olası komplikasyonlar şunlardır:• Pnömotoraks (akciğer etrafındaki hava)• Kanama• Plevral efüzyon (akciğer etrafındaki sıvı)• Enfeksiyon• Çubuk yer değiştirme• Çubuk çıkarıldıktan sonra Pektus Ekskavatum nüksetmesi (geri gelir).

• Çevreleyen yapılara zarar verilmesi

Pektus Ekskavatum ya da namı diğer kundara göğüs rahatsızlığından mustarip olan kişiler ameliyattan korkarak bu hastalığın tedavisini geciktirebilirler.

Bir ameliyatın vereceği acı ve risklerden kaynaklanan korkuları hiçbir zaman ömür boyu çekilecek sağlık problemlerinden daha büyük değildir.

Gerek göğüslerindeki baskı, gerekse görünümlerindeki toplumsal baskıdan kurtulabilmek için mümkün olan en kısa zamanda uzman bir doktora görünüp izlenecek tedaviye başlamaları tavsiye olunur.

Kaynakça:Ulusal Sağlık Enstitüleri. Pectus excavatum: tarihçe, hipotezler ve tedavi seçenekleri. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3352718/Ulusal Sağlık Enstitüleri. Ravitch’e karşı Pektus excavatum için Nuss prosedürü: sistematik derleme ve meta-analiz. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5056933/

Kralın Çocukları Çocuk Hastanesi. Pectus Excavatum Tedavi Tarihi. http://www.chkd.org/Our-Services/Nuss-Procedure/History-of-Pectus-Excavatum-Treatment/

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Источник: https://www.bilgiustam.com/pektus-ekskavatum-kunduraci-gogsu-nedir/

Поделиться:
Нет комментариев

    Bir cevap yazın

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.