Penil Kurvatürler, Fraktürler

içerik

Penile Size After Penile Implant Surgery

Penil Kurvatürler, Fraktürler

Understandably so, the size of the penis after a penile implant is a major concern for most penile implant patients. Dr. Eid is committed to bringing each one of his patients the satisfaction they are looking for when they come to the office to discuss penile implantation.

There is nothing better than a normal erection, and while a penile prosthesis produces very firm and satisfying results, the differences from physiological erections should be considered. Before every penile implant procedure, Dr. Eid meets with every patient to carefully prepare them for penile implant surgery by explaining the results and ensuring appropriate expectations.

Dr.

Eid firmly believes that as a penile implant specialist, it is his highest-ranking responsibility to care for, be available to, and to prepare the patient, from pre-operative communication to implantation to aftercare.

The proper counseling before surgery ensures that a patient stays focused on the goal of the implantation, maintains realistic expectations, and takes proper care during recovery to guarantee optimal results.

Reasons for changes in penis size

Penis shrinkage can be caused by erectile dysfunction in men suffering from Peyronie’s disease, in patients with diabetes, and especially in men that have had prostate cancer surgery that caused nerve injury.

For patients to have a realistic expectation of how their implant will function and how big their penis will be after implantation, Dr. Eid will have the patient visit his office before the procedure.

During this visit, Dr.

Eid will perform an in-office penile injection test, where he will measure and document the length of the injection-induced erection, and show the patient the expected size of the penis after implantation.

Penis size with an Internal Penile Pump

The size of a flaccid and erect penis with an implant depends on several factors. When flaccid, a penis with an implant will appear longer and wider as the cylinders prevent it from fully retracting. There are some surgeons that will promise unrealistic results, such as length enhancement. In no way will a penile implant enhance the size of the penis.

Dr.

Eid encourages patients to focus on the goal of having a penile implant, which is sexual function. Realistically, after a device implantation, a patient will notice differences in the penis, but they will have attained their goal of engaging in sexual activity again.

Doctor’s experience in penile surgery will make the difference

Patients that have reported a decrease in penis size after an implant more than ly had an inexperienced penile surgeon.

With little experience, these surgeons are fearful of making the cylinders too long and causing erosion of the distal tip into the urethral meatus, and will undersize the implant. Or pre-operative patients expectations were not appropriately managed.

 Un those surgeons, Dr. Eid will implement techniques that provide realistic expectations and optimal results to patients.

Dr.

Eid remains dedicated to his patients throughout the procedure and throughout recovery as well. To ensure appropriate healing and prevent penile shortening, post-operative care is critical. If the implant cylinders are not inflated within the first two months, the retracted size becomes the permanent size of the erect penis. Dr. Eid routinely brings patients back to the office to cycle the device within the first four to eight weeks after surgery.

Inexperienced doctors allow the patient to heal after a penile implant without having them inflate and deflate the device, which causes the penis to heal over deflated and retracted cylinders, causing decreased inflated length.

The most important step in the process when considering penile implant surgery, is finding the most experienced surgeon, one that you know you can trust. Dr.

Eid has a high success rate and satisfaction rate and will help you maintain realistic expectations, ensure that you are prepared for life after a penile implant, and is backed by the experience to use the best techniques for your implantation to bring you the best results you can imagine.

Maximizing Size with Penile Implants

Dr. J. Francois Eid discusses how to maximize length with the penile implant procedure.

Video Consultations Available

Question: I live in Missouri & found no one does this procedure locally. So here I am reaching out to you. I AM VERY interested in having my penis longer & thicker. I've read your information, which has lifted my spirit & hopes of feeling a normal man. The detaching of the suspensory ligament as well as pubic liposuction both I feel is needed for me. I read that fat can be taken from the person’s body & added that to make it thicker & longer. It really caught my eye with the implants. It was a little confusing on how it works. I am looking to go from an average 6 or 7 inches to 10 or 11 inches. I'm sure the pubic liposuction will help greatly. So where do I start as far as insurance (will insurance cover this), time frame, visits… etc? 

Answer: Thanks for your inquiry and sharing all your information with me. The inflatable penile implant was invented in 1973 and has undergone much advancement.

The implant was never designed as an instrument to lengthen the penis however and the procedure of cutting the suspensory ligament will not increase the length of the penis either.

Fat injections will make the penis look fatter but the fat will not be distributed evenly around the shaft of the penis giving it a “lumpy bumpy” appearance. The procedures you mention rarely give a satisfactory outcome and should be avoided. 

Источник: //www.urologicalcare.com/penile-implants-prosthesis/penis-size-after-penile-implant-surgery/

Penis Estetik Ameliyatları

Penil Kurvatürler, Fraktürler

Erkekler için en önemli sorunlardan bir tanesi penis boyu, uzunluğu, kalınlığı ve işlevselliğidir.

Günümüzde erkekler penislerindeki çeşitli şekil bozukluklarından, boyut sorunlarından, inceliklerden, eğriliklerden şikayetçi olabilmekte ve bu nedenle penis estetiği ameliyatını tercih etmektedirler.

Bir çok nedene bağlı olarak ya da tamamen hasta isteğiyle doğru orantılı olarak penisde; penis boyu uzatma ameliyatı, penis kalınlaştırma ameliyatı, penis eğriliği düzeltme ameliyatı, sünnet hatalarını düzeltme ameliyatları yapılabilmektedir.

Normal Penis Boyutları Nasıldır?

Sönük bir haldeki penis 5-6 cm olabilmektedir. Ereksiyone geldiğinde boyuna ve enine büyür, hacim kazanır ve uzar. Ereksiyon halinde normal bir penis ortalama olarak 13-14 cm olmakla birlikte 12 cm ve üzeri normal kabul edilebilmektedir.

Bu durumun (11-12 cm) altındaki penisler kısa kabul edilebilir. Yine penis kalınlığının normalden ince olması erkeklerde bir anksiyete yaratabilmekte ve bunun düzeltilmesini talep edebilmektedirler. Penis kalınlığı ise daha çok farklılık gösterebilmektedir.

Sönük bir halde küçük  ve ince gözüken bir penis ereksiyonda daha kalın hale gelebilmektedir.

Erkekler penis bölgesiyle ilgili olabilecek sorunlar

Penis uzunluğunun normalden kısa olması

Penis kalınlığının normalden ince olması

Penis doğrultusunun değişik yönlerde kıvrık olması, penis eğriliği

Sünnet hatalarına bağlı gelişmiş şekil bozuklukları

Penis üzerinde tüylü alanda aşırı yağ bulunmasına bağlı olarak gömülü penis olmasına bağlı ameliyat taleplerinde bulunmaktadır.

Penis Boyu Uzatma Ameliyatları

Penis uzatma ameliyatında, uyguladığım yöntemde; penis ile torbalar arası mesafe arttırılmış olur, bu sayede normalde var olan ancak gözükmeyen penisin taban kısmında bir uzama sağlanmış olur.

Bu uzama durumu hem penisin sönük halinde hem de ereksiyon halinde belli olmuş olur. Tercih ettiğim bu penis boyu uzatma ameliyatı peniste herhangi bir ereksiyon, duyu, haz veya his kaybı yaratmaz.

Yine bazı uygulanan penis uzatma ameliyatı tekniklerinde; penis uzatma büyütme ameliyatları daha çok pubis kemiği ile penis kökü arasındaki deri altıyla kemik arasında bulunan penisin asıcı tutucu bağları olan suspansor ligamentin kesilerek penisin vücut içinde kalan bir kısmının dışarı çıkarılmasına dayanmaktadır. Bilinmesi gereken bu ameliyatın penisin boyunu ereksiyonda değil normal konumda arttırdığıdır. Yani ereksiyondaki boyutlarda bir değişiklik olmaz. Bu ameliyatın en büyük riski ereksiyon halinde penis stabilitesinin azalabilmesidir. Ben bu yöntemi uygulamıyorum ve tavsiye etmiyorum. 

Yine bazen hatalı sünnet yapılmasına bağlı olarak, penis derisinin fazla çıkartılması sonucu penis derisinde kısalmalar meydana gelebilir. Bu durumda Z plasti, V-Y ilerletme yöntemleri, ya da deri grefti kullanılarak penis derisi boyutları arttırılarak problem çözülür.

Bazen kilolu bir insanda, gömülü penis olabilir. Bu durumda o bölgedeki yağlar alınarak penis boyunda ve görünürlülüğünde artma, penisde uzama sağlanmış olur.

Yine penis boyunu arttırmak için kullanılan yöntemlerden bir tanesi, penis ile skrotum arasındaki bağlantıyı uzatarak skrotum ile penisin birbirinden bağımsız görünmesini sağlamaktır.

Bu sayede penisin alt tarafındaki boyu uzamış görünür.

Penis Kalınlaştırma Ameliyatları

Penis kalınlaştırma ameliyatlarında günümüzde sıklıkla yağ enjeksiyonları, kompozit doku transferleri, dolgu maddeleri kullanımaktadır. Bu yöntemlerin arasında sıklıkla kullanılanı yağ enjeksiyonlarıdır. Ben kişisel tercih olarak penis kalınlaştırma ameliyatlarında yağ enjeksiyonunu tercih ediyorum.

Yağ enjeksiyonu, vücudun bir başka alanından alınan yağların özel işlemlerden geçirilerek yine aynı kişide bir başka alana aktarılması işlemidir.

Aktarılan yağların yaklaşık %40 ı 6 ay sonra kalıcı olarak kalabilmektedir. 6 ay sonra kalan yağlar hayat boyu kalıcıdır. Bu dönemden sonra değişikliğe uğramaz. Penisde aktarılan yağların %40 kaldığı için ihtiyaçtan daha fazlasını enjekte etmekteyim.

Eriyen kısımlar eridikten sonra kalanlar bizim için yeterli olmaktadır.  Ancak özellikle çok miktarda, ya da aşırı yağ enjeksiyonu yapmak başarıyı arttırmamaktadır. Böyle bir durumda yağlar daha fazla erimekte ve diğer yaşama potansiyeli olan yağlarıda azaltmaktadır.

Yağ enjeksiyonu penisde ne kadar başarılı olursa olsun bazı durumlarda tekrarı gerekebilir. Yine hastalar sonuçtan memnun olmasına rağmen 6 ay sonra bir kez daha penis kalınlaştırma ameliyatı isteyebilmektedir.

Yağlar liposuction tekniği ile alınmaktadır. Yağ alınan yerde hiç bir iz kalmaz.

Penis Boyu Uzatma Kalınlaştırma Ameliyatı Anestezi Şekli

Penis ameliyatları sedasyon anestezi tekniği ile gerçekleştirilmektedir. Bu sayede hasta genel anestezi almadan ve operasyon sırasında birşey hissetmeden, yaklaşık 1,5 saat içinde ameliyat olarak evine gider.

Penis Büyütme Uzatma Kalınlaştırma Ameliyatı Sonrası

Penis uzatma kalınlaştırma ameliyatı sonrasında hastalar günlük hayatlarına devam edebilirler, kimse ameliyat geçirdiğinizi anlamaz.

Penis kalınlaştırma ameliyat sonrasında herhangi bir iz kalmamaktadır.

Penis uzatma ameliyatında ise penis ile torbalar arasında bir dikiş hattı olur, ancak bu bölgede çok iyi iyileşen bir alan olduğu için iz kalmaz, belli olmaz. Kimse ameliyat geçirdiğinizi anlamaz.

Penis ameliyatı sonrası ağrı sadece yağların alındığı karın ya da popo bölgesinde olmaktadır. Penis üzerinde erken dönemde ağrı olmaz. Penis çok fazla büyüyebilen bir yer olması itibarıyla şişliklerin çok olmaması vede ereksiyon oluşmaması için penis üzerine bir sargı uygulanır.

Bu sargı 4-5 gün sonra açılacaktır. Bu pansuman pantolon üstünden belli olmaz, kimse anlamayacaktır. Yaklaşık 15 gün sonra penis en şiş ve gergin haline gelir. Bu dönemden sonra şişliklerde azalma, penisde yumuşama ve normalleşme başlar. 1 ay sonra penis tamamen düzelmiş bir hale gelir.

6 ay sonra en son ve nihai sonuca ulaşılır.

Hastalar operasyon sonrası 4 hafta kadar cinsel ilişkiden uzak durmalıdır. 

Penis Uzatma Kalınlaştırma Ameliyatı Sonrasında Oluşabilecek Komplikasyonlar Sorunlar Nelerdir?

Uyguladığım teknikde kesinlikle ereksiyon ya da his kaybı olmamaktadır. Ancak bütün ameliyatlarda olduğu gibi bu ameliyatında kendine özgü sorunları olabilir. Enfeksiyon çok nadir de olsa ameliyattan 1 hafta sonrasında görülür ve penisde kızarıklık ağrıyla kendini belli eder. Antibiyotik kullanmak ve bazende drenaj gerekebilir.

Yağların alındığı alanda morluk, şişlik oluşabilir.

Yağların bazen erken dönemde fazlası eriyerek yağ akıntısına neden olabilir. Bu durumda açık zeytinyağı renginde bir akıntı oluşur, ortalama 1 haftada kendiliğinden sonlanır.

Yağlarda topaklanma (hastalar kireçlenme olarak anlatırlar) nadir de olsa penise yağ enjeksiyonu sonrasında oluşabilir. Eğer bu topaklanma 6 ay içinde kendiliğinden geçmezse, basit bir şekilde oluşan topaklanma çıkartılabilir. 

Penis Eğrilikleri İçin Yapılan Ameliyatlar

Penis eğrilikleri doğuştan oluşabileceği gibi sonradan hatalı sünnet sonucu, geçirilmiş bir travma, ameliyat sonucunda meydana gelebilir. Penis ereksiyon halinde normalde düz bir doğrultuda olması gerekirken bir tarafa doğru eğilmiştir.

Ereksiyon konumunda penisdeki eğrilik ve tanı net bir şekilde konulur. Penis eğriliği ameliyatları ile mevcut problem düzeltilebilmektedir. Penil kurvaturları, öne doğru, arkaya ya da yana doğru olabilmektedir.

Hastalar cinsel ilişki sırasında zorlanabilmekte ve ağrı duymaktadır.

Yapılan ameliyatda, sünnet kesisinden girilerek penisin eğrilik olan yerin aksi tarafına plikasyon yapılır. Bu sayede penisin doğrultusu düzeltilmiş olur.

Ameliyat sırasında artifisiyal ereksiyon sağlanarak ameliyatın başarılı olup olmadığı ameliyat anında gözlenmelidir. Aşırı bir eğrilik yoksa penis boyutlarında bir kısalma meydana gelmez.

Aşırı derecede eğrilikleri olan hastalarda ameliyat sonrasında hafif bir kısalma yaşanabilir.

Penis Başına Geçici Dolgu Uygulamasıyla Erken Boşalma Tedavisi

Erkeklerde erken boşalmanın bir çok nedeni vardır. Bunlar psikolojik nedenler, eşler arası uyumsuzluk, penisi başının aşırı duyarlı olması gibi nedenlerdir.

Erken boşalmayı engelleyecek bir takım medikal tedaviler bulunmaktadır. Bunlar arasında en pratik olanı glans penis (penis başına) geçici dolgu uygulaması yaparak penis ucunu çok hafif duyarsızlaştırma işlemidir. Bu işlem normal hislerinizi değiştirmeyecektir, sadece aşırı duyarlılığa bağlı erken boşalmayı düzeltecek, azaltacak kadar bir uygulamadır.

Erken boşalmayı engellemek için penis başına yapılan dolgu işlemi, lokal anestezi ve krem altında yapılmaktadır ve çok kolay bir işlemdir. Erken boşalma tedavisi uygulamasında penis başına dolgu verilir, bu dolgu aynı zamanda penis başının bir miktar büyümesinede yol açmaktadır.

Verilen dolguların ve işlemin kalıcılığı 1 yıldır. İlk uygulama sonrasında birkaç gün penis başında şişlik olacaktır, bunun haricinde hasta tamamen normal yaşantısına devam edebilecektir. 1 hafta sonrasında tam randıman alınacak hale gelecektir.

1 yıl sonra dolgunun etkisi bittiğinde tamamen eski hale geri dönülecektir.

Penis Uzatma Kalınlaştırma Ameliyatı Sık Sorulan Sorular

Penis Uzatma Ameliyatı Sonrasında Penis Kaç cm Uzamaktadır?

Penis uzatma ameliyatı sonrasında en fazla 2-3 cm kadar uzama sağlanmaktadır, bunun üzerindeki rakamlar gerçekci değildir. Yapılan ameliyat penis kalınlaştırmayla birlikte kombine edildiğinden penisin kalınlığı belirgin bir şekilde artacaktır. Bunda bir sınır yoktur.

Dolayısıyla hem kalınlığın artması hemde boyda meydana gelen değişiklik penisin daha büyük ve iri gözükmesine yol açacaktır. Penis kalınlaştırma ameliyatı eğer tekrar edilirse penis tekrardan dahada kalın ve büyük hale gelecektir.

Dolayısıyla boy olarak belli bir sınır varken, enine büyümede bir sınır yoktur.

Penis Büyütme Ameliyatında His Kaybı Olur mu?

Penis büyütme ameliyatı sonrasında kesinlikle hissiyatda bir değişiklik olmaz, önceden nasıl hissediliyorsa aynı şekilde devam eder.

Penis Uzatma Kalınlaştırma Ameliyatlarında Ereksiyon Kaybı Olur mu?

Penis uzatma kalınlaştırma ameliyatı sonrasında uyguladığım teknikte kesinlikle bir ereksiyon (sertleşme) kaybı olmaz, hatta ilk günden itibaren ereksiyon meydana gelebilir. Bu durumu (sertleşmeyi) engellemek için ilk günlerde penisi bantlarla tuturmaktayım.

Penis Kalınlaştırma Ameliyatında Yağlar Başka Yere Kayar mı?

Penise yağ enjeksiyonu sonrasında kesinlikle yağların skrotum(torbalara) gitmesi mümkün değildir, yağlar başka bir bölgeye gidemez, sadece şişlikler geçici olarak torba kısmında genişlemeye yol açabilir.

Penis Büyütme Ameliyatları Erken Boşalmayı Önler mi?

Penis büyütme ameliyatı erken boşalmayı önlemez,ya da geciktirmez. Bu konuyla bir ilgisi yoktur. Erken boşalmayı engellemek için penis başına geçici dolgu uygulaması yapılmaktadır.

Penis Kalınlaştırmada Penis Başına Yağ Enjekte Edilebilir mi?

Penis kalınlaştırma ameliyatları, penisin gövdesi üzerine çepe çevre yapılmaktadır. Penisde kalıcı bir büyüme olmaktadır, ancak glans penis denilen penis başına yağ enjeksiyonu yapılamaz. Bu bölge zaten ereksiyonda kendiliğinden genişleyen bir bölgedir, ameliyatla penis başı büyütülmesine gerek yoktur.

Penis Estetiği Fiyatları Nedir?

Penis estetiği 2019 fiyatları için 0212 296 74 42 nolu telefondan kliniğimizi arayarak bilgi edinebilirsiniz.

Источник: //www.miaplastestetik.com/penis-estetigi-buyutme-ameliyati-fiyati.php

Penis Büyütme Yolları (2019’a Özel Yöntemler)

Penil Kurvatürler, Fraktürler

Penis büyütme yolları içinde en etkili olan yöntemi detaylıca anlatacağım bu yazıda 2019 ‘a uygun bilimsel bir yöntemden bahsedeceğim. Daha uzun, daha kalın ve daha güçlü ereksiyon olan bir penise sahip olmak için uygulaman gereken teknikleri açıklayacağım.

Bu özel penis büyütme tekniklerini GÜNDE 10 DAKİKA uygulayarak 4 HAFTA içinde cinsel hayatında bir devrim yaratabilirsin.

Şu anda penis boyun seni yeterince tatmin etmiyor olabilir.

Aynada çıplak vücuduna baktığında karşına çıkan görüntü seni mutlu etmiyor olabilir

Erkek arkadaşların arasında dönen penis boyu sohbetlerinde boynun bükük kalıyor olabilir.

Cinsel ilişki yaşadığın partnerlerinden bazılarının tatminsizliğini yansıttığı bakışların altında kendini ezik hissetmiş olabilirsin.

Ya da penis boyunla ilgili hiçbir sorun yaşamayıp, erken boşalma probleminden dolayı cinsel hayatın cehenneme dönmüş olabilir.

Hangi problemi yaşamış olursan ol, burada bunları çözüme ulaştıracak, mutlu bir cinsel hayata kavuşmana yardımcı olacağım. Sana bu konuda söz veriyorum.

2019’unn En Etkili Penis Büyütme Yöntemi: Doğal Penis Büyütme Egzersizleri

Şimdiye kadar binlerce erkek egzersiz yöntemini uygulayarak penislerinde 4 haftada 3-4 cm uzama kaydetti. %100 DOĞAL VE 100 ETKİLİ bu egzersiz metodu tamamen bilime dayanıyor.

Özel bir egzersiz programını uygulayarak penise daha çok kan pompalanmasını sağlıyorsun. Penise kan pompalandıkça uzama süreci başlamış oluyor. Bu noktadan sonra egzersizlerin çekme, germe yöntemiyle penis üzerinde yarattığı baskı penisin uzamasını sağlıyor.

Penis dokusunu gererek, penis dokusu üzerinden baskı yaratarak dokuların uzamasını ve kalınlaşmasını sağlıyorsun.

Penis Büyütme Egzersizleri Hakkında Önemli Bilgiler

Penis büyütme egzersizleri;

 • Bir ilaçla tedavi yöntemi değildir.
 • Ameliyat gibi sancılı operasyonlardan seni uzak tutar.
 • Penis pompalarıyla seni uğraştırmaz.
 • Çeşitli gıda takviyeleri almanı gerektirmez.
 • Penisine zarar vermez.
 • %100 doğal ve %100 etkili bir yöntemdir.

Penisi Germe Egzersizi:

Bu egzersizi her gün 5-8 dakika uygulayarak 2 ay içinde penis boyunda ciddi bir artış görebilirsin. Oldukça basit olmasına rağmen penis üzerinde çok büyük etkileri vardır.

Uzun penis cinsel ilişki sırasında erkeğe önemli bir avantaj sağlar. Kadının vajinasının en uç noktasına temas edebilirsen kadını orgazma ulaştırman çok daha kolay olur.

Kadınları tatmin etme konusunda başarılı olmak istiyorsan vajinanın son noktasına dokunmaya çalış.

Egzersizin uygulama aşamaları nelerdir?

 • Egzersizi penisin inik haldeyken uygulayacaksın.
 • Bir elinle erekte olmamış penisinin başından tutarak penisini göbeğinden ileriye doğru gerdir.
 • 45 saniye boyunca penisini germeye devam et.
 • İşlem bittikten sonra penisini gevşet ve sağa sola doğru salla.
 • Penisinin kan akışı tekrar normale dönsün.
 • Daha sonra aynı egzersizi penisini ileriye doğru değil de yukarıya yani çenene doğru olacak şekilde uygulayacaksın. 45 saniye boyunca penisini çenene doğru çek.
 • Gevşet kan akışını düzenle ve bu sefer penisini başından tutarak yere doğru gerdir.
 • Aynı uygulamaları sağa ve sola doğru da uygula.
 • 1 set bu şekilde tamamlandı. Şimdi 1 dakika dinlen ve egzersizi 1 set daha uygula.

Penis Kalınlaştırma Egzersizi:

Bu egzersizin sana sağlayacağı en büyük fayda penis çapının büyümesi olacak. Penisin daha kalın bir görünüme kavuştuğunda görsel olarak çok daha tatmin edici olacak.

Şunu asla unutma:

Bir kadını cinsel olarak gerçek manada tatmin etmek istiyorsan uzunluktan çok kalınlığa önem vermelisin. Kalın bir penis vajina duvarlarına daha fazla baskı uyguladığı için kadının daha fazla ze almasını sağlar.

Kısa bir penisle kadını tatmin edebilirsin ama ince bir penisle asla edemezsin…

Egzersizin uygulama aşamaları nelerdir?

 • Bu egzersizi uygulamaya başlamadan önce penisini yarı erekte duruma getirmen gerekli.
 • Egzersizi uygularken yağ ya da kayganlaştırıcı kullan.
 • İki elinin parmaklarını kullanarak penis dokusunu sağdan ve soldan kavra.
 • Penis dokusunu iki elinle gererek penisine daha düz bir görünüm vermeye çalış.
 • Penis derisinin gerilerek genişlediğini hisset.
 • Penisin kökünden başla başına doğru penis dokusunun her noktasını sağa ve sola gerdir.
 • Bu işlem 4 saniye kadar sürer.
 • Bu şekilde 30 tekrar yap.

Penis Sağma Egzersizi:

Bu egzersiz penisin hem uzamasını hem de kalınlaşmasını sağlar. İnek sağma hareketi diye de isimlendirilen bu hareket aynı ineğin memesini sağar gibi uygulanır. Sağma egzersizinin penisinin üzerinde yarattığı olumlu etkiyi gördüğünde çok şaşıracağına eminim.

Sağma egzersizinin uygulama aşamaları nelerdir?

 • Eline yağ döktükten sonra penisini okşayarak yarı ereksiyon duruma getir.
 • Baş parmağınla orta parmağını birleştirerek O işareti yap.
 • Penisin kökünden başlayarak başına doğru elini kaydırarak penis dokusuna basınç uygula.
 • Sağ elin penis başına ulaştığında sol elinle penis kökünden egzersizi uygulamaya devam et. Bir sağ el bir sol ele uygula.
 • Her tekrar 4-5 saniye de tamamlanmalıdır.
 • Her gün 3 dakika boyunca bu egzersizi uygula.

2019’a Özel Hazırlanmış En Etkili Egzersizleri Nerede Bulabilirsin? – Cevap: PB Formülü Eğitim Setinde

PF Formülü isminde, işe yaradığı kanıtlanmış penis büyütme egzersizlerinin uygulanışını anlatan bir eğitim seti var. Bu eğitim seti şimdiye kadar birçok erkeğin cinsel hayatını değiştirdi.

Videolu eğitim olarak hazırlanmış bu setin içinde yer alan egzersiz programını uyguladığında 2 ay içinde 3-4 cm uzama kaydedeceksin.

Özel bir üyelik alanına sahip bu set oldukça iddialı. Bunu nereden çıkardım?

Çünkü PB formülü eğitim seti 60 GÜN PARA İADE GARANTİSİ veriyor. Yaşayacağın herhangi bir memnuniyetsizlik durumunda ürün sahibine mail atarak iade talebinde bulunabilirsin.

PB Formülü Videolu Eğitim Setini İncele!

Erken Boşalma Probleminden de Muzdarip misin? – Çözüm: Erken Boşalmak Tercihtir Kitabı

Yapılan araştırmalar gösterdi ki Türk erkeklerinin %79.5’i erken boşalma problemini hayatında en az bir kere yaşıyor. Büyük bir kısmıysa her cinsel ilişkiye girdiğinde erken boşalmaktan şikayetçi.

Bu duruma kalıcı bir çözüm arıyorsan sana tavsiyem: Erken Boşalmak Tercihtir PDF Kitabı

PDF formatında yazılmış bu kitabın içinde erken boşalma sorununu tedavi eden meditasyon yöntemleri ve çeşitli egzersizler mevcut.

Üstelik bu egzersizler sadece erken boşalma sorunu yaşayanlar için geçerli değil. Boşalma süresini uzatmak, boşalma mekanizması üzerinde kontrol sahibi olmak isteyen tüm erkekler bu egzersizlerden faydalanabilir.

“47 Saatte Erken Boşalmaya Son!” sloganıyla yola çıkan yazar 12 haftalık toplamda 47 saat süren etkili bir egzersiz programı hazırlamış.

Ne zaman boşalacağına kendi karar verebilen bir erkek olmak istiyorsan kitabı incelemeni öneriyorum:

Erken Boşalmak Tercihtir Kitabını İncele!

Источник: //penisbuyutmeyollari.com/

Fraktür Nedir? Özelliğine ve Yerine Göre Fraktür Çeşitleri

Penil Kurvatürler, Fraktürler

Fraktür’ün yaygın kullanılan anlamı, kemik kırılmasıdır. Kemik veya kıkırdak dokularda meydana gelen çatlaklar, ufak kırıklar ve bozulmalar da fraktür ismini alır.

Fraktür ve Kemik Kırılması Arasındaki Fark Nedir?

Teknik tanım olarak bir fark yoktur. Ancak kırılma denilince akla kemik dokularının büyükçe bir bölümünde görülen, belirgin bir hasar gelir. Öte yandan kemik veya kıkırdak dokularındaki (x-ray cihazlarında bile zor görülen) en ufak bozulma dahi fraktür olarak adlandırılabilir.

Not: Nadiren de olsa farklı dokulardaki bozulmalar da fraktür olarak adlandırılabilmektedir. Örneğin penis süngerimsi doku olmasına rağmen, kırılmasına penil fraktür denmektedir.

Görüldüğü Yere Göre Bazı Fraktür İsimleri

Nazal Fraktür: Burun kırılması veya çatlamasıdır. İki burun deliğini ayıran orta duvarda görülen kırıklara septal fraktür de denilmektedir.

Fasial Fraktür: Yüz kemiklerinin herhangi birinde görülen kırık ya da çatlaklardır.

Lomber Fraktür: Bel bölgesinde görülen kırık ya da çatlaklardır. Genellikle bel bölgesindeki omurga kırığı için kullanılır (lomber vertebra fraktürü).

Servikal Fraktür: Boyun kırılması veya çatlamasıdır.

Spinal Fraktür: Omurgada görülen kırık ya da çatlaklardır. Vertebral fraktür şeklinde isimlendirilerek özel bir omur da kastedilebilir.

Radius Fraktürü: Bileğin hemen üzerindeki kol kemiklerinden birinde görülen kırık ya da çatlamadır.

Odontoid Fraktür: Boyun omurlarında diş şeklindeki uzantılarda görülen kırık, çatlak ya da bozulmadır.

Orbital Fraktür: Göz çevresindeki altı kemikten birinde veya birkaçında görülen kırık ya da çatlaktır.

Temporal Fraktür: Kafatasının kulak çevresinde kalan bölümünde görülen kırık ya da çatlaklardır.

Oksipital Fraktür: Ensenin hemen üstünde yer alan kafatası bölgesinde görülen kırık ya da çatlaklardır.

Maksillafasiyal Fraktür: Üst çene kemiğinde görülen kırık ya da çatlaktır.

Mandibular Fraktür: Çene (alt çene) kemiğinde görülen kırık ya da çatlamadır.

Kapalı ya da Açık Fraktür

Kapalı fraktürde kırılan kemik cildi yırtarak dışarı çıkmaz. Basit fraktür olarak da adlandırılır

Açık  fraktürde ise kırılan kemik cildi yırtarak dışarıdan görünür hale gelir.

Yarım ya da Tam Fraktür

Yarım fraktür, kemiğin bir kenardan diğer kenara kadar kırılmadığı fraktürdür. Çatlak da denilebilir. Ancak yarım fraktürde kemiğin bazı bölümlerinin yer değiştirmesine yol açabilecek kadar büyük bir hasar meydana gelebilir. Diğer adı inkomplet fraktürdür.

Tam fraktürde ise kemik enine tam olarak kırılmıştır. Bu durumda kemik en az iki parçaya ayrılmış demektir.

Kominütif (Parçalanmış) Fraktür: Kemiğin en az üç parçaya ayrıldığı fraktürdür.

Deplase ya da Nondeplase Fraktür

Nondeplase fraktür, kırılan kemiklerin hizasının bozulmadığı ve yer değiştirmediği fraktür türüdür.

Deplase fraktürde ise kırılan kemiklerin hizası kayar veya kemikler yerinden oynar.

Yaş Ağaç Fraktürü

Bu tür fraktürde kemiğin bir bölümü kırılmışken, kırık sonlanır ve devamındaki bölgedeki kemik eğilmiş durumdadır. Esnek oldukları için genellikle çocukların kemiklerinde görülür.

Kompresyon Fraktürü ve Stres Fraktürü

Kompresyon fraktürü, baskı veya basınca dayanamayan kemiklerde oluşan doku bozulmasıdır. Genellikle omurlarda görülmektedir.

Stres fraktürü ise tekrarlayan hareketlerden kaynaklanan kılcal, mikro (küçük) kırıkların toplamıdır. Genellikle atletlerde ve diğer sporcularda görülür.

Şekillerine Göre Bazı Fraktür Çeşitleri

Longitüdinal Fraktür: Kemikte görülen boyuna, uzun kırılma veya çatlamalardır.

Oblik Fraktür: Kemikte görülen çapraz kırılmalardır.

Transvers Fraktür: Kemiğin düz bir çizgi halinde en kısa mesafeden kırıldığı fraktürdür.

Spiral Fraktür: Kemiğin en az bir parçasının dönerek kırıldığı fraktürdür.

Diğer Fraktür Çeşitleri

Parçalı Fraktür: Kırılarak iki ya da çok parçaya ayrılan kemiklerden en az birinin askıda kaldığı ve diğer parçalarla bağını yitirerek izole olduğu fraktür türüdür.

Avülsiyon Fraktürü: Bir kasın, kas kirişinin ya da bağ dokunun yol açtığı kırık türüdür.

İmpakte Fraktür (İmpaksiyon Fraktürü): Kemiğin bir bölümünün başka bir kemik dokusuna saplandığı kırıklardır.

Patolojik Fraktür: Kırılmanın nedeni kemiklerin zayıflamasına yol açan bir hastalıksa, fraktür bu ismi alır.

Источник: //elitfeminen.com/fraktur-nedir-ozelligine-yerine-gore-fraktur-cesitleri/

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Saç Ekimi Teknikleri
Saç Ekimi Teknikleri
Sigara Erkeklerde Kısırlık Yapıyor
Sigara Erkeklerde Kısırlık Yapıyor