Penis Büyütme Ameliyatları

içerik

Penis Estetik Ameliyatları

Penis Büyütme Ameliyatları

Erkekler için en önemli sorunlardan bir tanesi penis boyu, uzunluğu, kalınlığı ve işlevselliğidir.

Günümüzde erkekler penislerindeki çeşitli şekil bozukluklarından, boyut sorunlarından, inceliklerden, eğriliklerden şikayetçi olabilmekte ve bu nedenle penis estetiği ameliyatını tercih etmektedirler.

Bir çok nedene bağlı olarak ya da tamamen hasta isteğiyle doğru orantılı olarak penisde; penis boyu uzatma ameliyatı, penis kalınlaştırma ameliyatı, penis eğriliği düzeltme ameliyatı, sünnet hatalarını düzeltme ameliyatları yapılabilmektedir.

Normal Penis Boyutları Nasıldır?

Sönük bir haldeki penis 5-6 cm olabilmektedir. Ereksiyone geldiğinde boyuna ve enine büyür, hacim kazanır ve uzar. Ereksiyon halinde normal bir penis ortalama olarak 13-14 cm olmakla birlikte 12 cm ve üzeri normal kabul edilebilmektedir.

Bu durumun (11-12 cm) altındaki penisler kısa kabul edilebilir. Yine penis kalınlığının normalden ince olması erkeklerde bir anksiyete yaratabilmekte ve bunun düzeltilmesini talep edebilmektedirler. Penis kalınlığı ise daha çok farklılık gösterebilmektedir.

Sönük bir halde küçük  ve ince gözüken bir penis ereksiyonda daha kalın hale gelebilmektedir.

Erkekler penis bölgesiyle ilgili olabilecek sorunlar

Penis uzunluğunun normalden kısa olması

Penis kalınlığının normalden ince olması

Penis doğrultusunun değişik yönlerde kıvrık olması, penis eğriliği

Sünnet hatalarına bağlı gelişmiş şekil bozuklukları

Penis üzerinde tüylü alanda aşırı yağ bulunmasına bağlı olarak gömülü penis olmasına bağlı ameliyat taleplerinde bulunmaktadır.

Penis Boyu Uzatma Ameliyatları

Penis uzatma ameliyatında, uyguladığım yöntemde; penis ile torbalar arası mesafe arttırılmış olur, bu sayede normalde var olan ancak gözükmeyen penisin taban kısmında bir uzama sağlanmış olur.

Bu uzama durumu hem penisin sönük halinde hem de ereksiyon halinde belli olmuş olur. Tercih ettiğim bu penis boyu uzatma ameliyatı peniste herhangi bir ereksiyon, duyu, haz veya his kaybı yaratmaz.

Yine bazı uygulanan penis uzatma ameliyatı tekniklerinde; penis uzatma büyütme ameliyatları daha çok pubis kemiği ile penis kökü arasındaki deri altıyla kemik arasında bulunan penisin asıcı tutucu bağları olan suspansor ligamentin kesilerek penisin vücut içinde kalan bir kısmının dışarı çıkarılmasına dayanmaktadır. Bilinmesi gereken bu ameliyatın penisin boyunu ereksiyonda değil normal konumda arttırdığıdır. Yani ereksiyondaki boyutlarda bir değişiklik olmaz. Bu ameliyatın en büyük riski ereksiyon halinde penis stabilitesinin azalabilmesidir. Ben bu yöntemi uygulamıyorum ve tavsiye etmiyorum. 

Yine bazen hatalı sünnet yapılmasına bağlı olarak, penis derisinin fazla çıkartılması sonucu penis derisinde kısalmalar meydana gelebilir. Bu durumda Z plasti, V-Y ilerletme yöntemleri, ya da deri grefti kullanılarak penis derisi boyutları arttırılarak problem çözülür.

Bazen kilolu bir insanda, gömülü penis olabilir. Bu durumda o bölgedeki yağlar alınarak penis boyunda ve görünürlülüğünde artma, penisde uzama sağlanmış olur.

Yine penis boyunu arttırmak için kullanılan yöntemlerden bir tanesi, penis ile skrotum arasındaki bağlantıyı uzatarak skrotum ile penisin birbirinden bağımsız görünmesini sağlamaktır.

Bu sayede penisin alt tarafındaki boyu uzamış görünür.

Penis Kalınlaştırma Ameliyatları

Penis kalınlaştırma ameliyatlarında günümüzde sıklıkla yağ enjeksiyonları, kompozit doku transferleri, dolgu maddeleri kullanımaktadır. Bu yöntemlerin arasında sıklıkla kullanılanı yağ enjeksiyonlarıdır. Ben kişisel tercih olarak penis kalınlaştırma ameliyatlarında yağ enjeksiyonunu tercih ediyorum.

Yağ enjeksiyonu, vücudun bir başka alanından alınan yağların özel işlemlerden geçirilerek yine aynı kişide bir başka alana aktarılması işlemidir.

Aktarılan yağların yaklaşık %40 ı 6 ay sonra kalıcı olarak kalabilmektedir. 6 ay sonra kalan yağlar hayat boyu kalıcıdır. Bu dönemden sonra değişikliğe uğramaz. Penisde aktarılan yağların %40 kaldığı için ihtiyaçtan daha fazlasını enjekte etmekteyim.

Eriyen kısımlar eridikten sonra kalanlar bizim için yeterli olmaktadır.  Ancak özellikle çok miktarda, ya da aşırı yağ enjeksiyonu yapmak başarıyı arttırmamaktadır. Böyle bir durumda yağlar daha fazla erimekte ve diğer yaşama potansiyeli olan yağlarıda azaltmaktadır.

Yağ enjeksiyonu penisde ne kadar başarılı olursa olsun bazı durumlarda tekrarı gerekebilir. Yine hastalar sonuçtan memnun olmasına rağmen 6 ay sonra bir kez daha penis kalınlaştırma ameliyatı isteyebilmektedir.

Yağlar liposuction tekniği ile alınmaktadır. Yağ alınan yerde hiç bir iz kalmaz.

Penis Boyu Uzatma Kalınlaştırma Ameliyatı Anestezi Şekli

Penis ameliyatları sedasyon anestezi tekniği ile gerçekleştirilmektedir. Bu sayede hasta genel anestezi almadan ve operasyon sırasında birşey hissetmeden, yaklaşık 1,5 saat içinde ameliyat olarak evine gider.

Penis Büyütme Uzatma Kalınlaştırma Ameliyatı Sonrası

Penis uzatma kalınlaştırma ameliyatı sonrasında hastalar günlük hayatlarına devam edebilirler, kimse ameliyat geçirdiğinizi anlamaz.

Penis kalınlaştırma ameliyat sonrasında herhangi bir iz kalmamaktadır.

Penis uzatma ameliyatında ise penis ile torbalar arasında bir dikiş hattı olur, ancak bu bölgede çok iyi iyileşen bir alan olduğu için iz kalmaz, belli olmaz. Kimse ameliyat geçirdiğinizi anlamaz.

Penis ameliyatı sonrası ağrı sadece yağların alındığı karın ya da popo bölgesinde olmaktadır. Penis üzerinde erken dönemde ağrı olmaz. Penis çok fazla büyüyebilen bir yer olması itibarıyla şişliklerin çok olmaması vede ereksiyon oluşmaması için penis üzerine bir sargı uygulanır.

Bu sargı 4-5 gün sonra açılacaktır. Bu pansuman pantolon üstünden belli olmaz, kimse anlamayacaktır. Yaklaşık 15 gün sonra penis en şiş ve gergin haline gelir. Bu dönemden sonra şişliklerde azalma, penisde yumuşama ve normalleşme başlar. 1 ay sonra penis tamamen düzelmiş bir hale gelir.

6 ay sonra en son ve nihai sonuca ulaşılır.

Hastalar operasyon sonrası 4 hafta kadar cinsel ilişkiden uzak durmalıdır. 

Penis Uzatma Kalınlaştırma Ameliyatı Sonrasında Oluşabilecek Komplikasyonlar Sorunlar Nelerdir?

Uyguladığım teknikde kesinlikle ereksiyon ya da his kaybı olmamaktadır. Ancak bütün ameliyatlarda olduğu gibi bu ameliyatında kendine özgü sorunları olabilir. Enfeksiyon çok nadir de olsa ameliyattan 1 hafta sonrasında görülür ve penisde kızarıklık ağrıyla kendini belli eder. Antibiyotik kullanmak ve bazende drenaj gerekebilir.

Yağların alındığı alanda morluk, şişlik oluşabilir.

Yağların bazen erken dönemde fazlası eriyerek yağ akıntısına neden olabilir. Bu durumda açık zeytinyağı renginde bir akıntı oluşur, ortalama 1 haftada kendiliğinden sonlanır.

Yağlarda topaklanma (hastalar kireçlenme olarak anlatırlar) nadir de olsa penise yağ enjeksiyonu sonrasında oluşabilir. Eğer bu topaklanma 6 ay içinde kendiliğinden geçmezse, basit bir şekilde oluşan topaklanma çıkartılabilir. 

Penis Eğrilikleri İçin Yapılan Ameliyatlar

Penis eğrilikleri doğuştan oluşabileceği gibi sonradan hatalı sünnet sonucu, geçirilmiş bir travma, ameliyat sonucunda meydana gelebilir. Penis ereksiyon halinde normalde düz bir doğrultuda olması gerekirken bir tarafa doğru eğilmiştir.

Ereksiyon konumunda penisdeki eğrilik ve tanı net bir şekilde konulur. Penis eğriliği ameliyatları ile mevcut problem düzeltilebilmektedir. Penil kurvaturları, öne doğru, arkaya ya da yana doğru olabilmektedir.

Hastalar cinsel ilişki sırasında zorlanabilmekte ve ağrı duymaktadır.

Yapılan ameliyatda, sünnet kesisinden girilerek penisin eğrilik olan yerin aksi tarafına plikasyon yapılır. Bu sayede penisin doğrultusu düzeltilmiş olur.

Ameliyat sırasında artifisiyal ereksiyon sağlanarak ameliyatın başarılı olup olmadığı ameliyat anında gözlenmelidir. Aşırı bir eğrilik yoksa penis boyutlarında bir kısalma meydana gelmez.

Aşırı derecede eğrilikleri olan hastalarda ameliyat sonrasında hafif bir kısalma yaşanabilir.

Penis Başına Geçici Dolgu Uygulamasıyla Erken Boşalma Tedavisi

Erkeklerde erken boşalmanın bir çok nedeni vardır. Bunlar psikolojik nedenler, eşler arası uyumsuzluk, penisi başının aşırı duyarlı olması gibi nedenlerdir.

Erken boşalmayı engelleyecek bir takım medikal tedaviler bulunmaktadır. Bunlar arasında en pratik olanı glans penis (penis başına) geçici dolgu uygulaması yaparak penis ucunu çok hafif duyarsızlaştırma işlemidir. Bu işlem normal hislerinizi değiştirmeyecektir, sadece aşırı duyarlılığa bağlı erken boşalmayı düzeltecek, azaltacak kadar bir uygulamadır.

Erken boşalmayı engellemek için penis başına yapılan dolgu işlemi, lokal anestezi ve krem altında yapılmaktadır ve çok kolay bir işlemdir. Erken boşalma tedavisi uygulamasında penis başına dolgu verilir, bu dolgu aynı zamanda penis başının bir miktar büyümesinede yol açmaktadır.

Verilen dolguların ve işlemin kalıcılığı 1 yıldır. İlk uygulama sonrasında birkaç gün penis başında şişlik olacaktır, bunun haricinde hasta tamamen normal yaşantısına devam edebilecektir. 1 hafta sonrasında tam randıman alınacak hale gelecektir.

1 yıl sonra dolgunun etkisi bittiğinde tamamen eski hale geri dönülecektir.

Penis Uzatma Kalınlaştırma Ameliyatı Sık Sorulan Sorular

Penis Uzatma Ameliyatı Sonrasında Penis Kaç cm Uzamaktadır?

Penis uzatma ameliyatı sonrasında en fazla 2-3 cm kadar uzama sağlanmaktadır, bunun üzerindeki rakamlar gerçekci değildir. Yapılan ameliyat penis kalınlaştırmayla birlikte kombine edildiğinden penisin kalınlığı belirgin bir şekilde artacaktır. Bunda bir sınır yoktur.

Dolayısıyla hem kalınlığın artması hemde boyda meydana gelen değişiklik penisin daha büyük ve iri gözükmesine yol açacaktır. Penis kalınlaştırma ameliyatı eğer tekrar edilirse penis tekrardan dahada kalın ve büyük hale gelecektir.

Dolayısıyla boy olarak belli bir sınır varken, enine büyümede bir sınır yoktur.

Penis Büyütme Ameliyatında His Kaybı Olur mu?

Penis büyütme ameliyatı sonrasında kesinlikle hissiyatda bir değişiklik olmaz, önceden nasıl hissediliyorsa aynı şekilde devam eder.

Penis Uzatma Kalınlaştırma Ameliyatlarında Ereksiyon Kaybı Olur mu?

Penis uzatma kalınlaştırma ameliyatı sonrasında uyguladığım teknikte kesinlikle bir ereksiyon (sertleşme) kaybı olmaz, hatta ilk günden itibaren ereksiyon meydana gelebilir. Bu durumu (sertleşmeyi) engellemek için ilk günlerde penisi bantlarla tuturmaktayım.

Penis Kalınlaştırma Ameliyatında Yağlar Başka Yere Kayar mı?

Penise yağ enjeksiyonu sonrasında kesinlikle yağların skrotum(torbalara) gitmesi mümkün değildir, yağlar başka bir bölgeye gidemez, sadece şişlikler geçici olarak torba kısmında genişlemeye yol açabilir.

Penis Büyütme Ameliyatları Erken Boşalmayı Önler mi?

Penis büyütme ameliyatı erken boşalmayı önlemez,ya da geciktirmez. Bu konuyla bir ilgisi yoktur. Erken boşalmayı engellemek için penis başına geçici dolgu uygulaması yapılmaktadır.

Penis Kalınlaştırmada Penis Başına Yağ Enjekte Edilebilir mi?

Penis kalınlaştırma ameliyatları, penisin gövdesi üzerine çepe çevre yapılmaktadır. Penisde kalıcı bir büyüme olmaktadır, ancak glans penis denilen penis başına yağ enjeksiyonu yapılamaz. Bu bölge zaten ereksiyonda kendiliğinden genişleyen bir bölgedir, ameliyatla penis başı büyütülmesine gerek yoktur.

Penis Estetiği Fiyatları Nedir?

Penis estetiği 2019 fiyatları için 0212 296 74 42 nolu telefondan kliniğimizi arayarak bilgi edinebilirsiniz.

Источник: http://www.miaplastestetik.com/penis-estetigi-buyutme-ameliyati-fiyati.php

Penis Büyütme Ameliyatı Fiyatları 2019 – Penis Büyütme Ve Kalınlaştırma

Penis Büyütme Ameliyatları

Cinsel ilişkilerde çiftlerin tatmin olamama sorunu yaşamasının en büyük sebebi penis boyunun kısa olmasıdır. Kadınlar, ilişkiye yaşayacağı erkeğin uzun ve kalın penisin olmasını ister çünkü toplumumuz gereği hep pornografik filmlerle büyümüşüzdür.

Büyük penisin her zaman daha çok ze vereceği bilinçaltımıza işlemiş, ze odağımız tamamen uzun, iri ve kalın penis olmuştur. Bu isteklerimiz doğrultusunda erkeklik duygularımız da, zaman iç güdüsel olarak çareler aramaya başlar.

Bir çoğumuz Google arama motorlarında penis boyu uzatma teknikleri ile ilgili araştırmalar yapar ve penis büyütme ameliyatının en kolay ve en etkili teknik olduğunu kanaatine varır.

Aslında araştırmalarınızın sonucunda elde ettiğiniz gibi basit ve kolay şekilde penis boyunu uzatabilirsiniz ancak estetik ameliyatı sınıfına girdiği için fiyat konusunda mağdur olmayacağınızın garantisi ne yazık ki veremiyoruz.

Yazımıza başlamadan önce içerik kısmında sadece fiyat açısından bilgi vermekten ziyade penis büyütme ameliyatı nasıl yapılır, hangi hastanelerde yapılmaktadır,  riskleri nelerdir, operasyon sonrasında  oluşabilecek komplikasyonlar var mıdır hepsini ele alacağız.

Bu sayede bıçak altına yatmadan olumlu ve olumsuz yönleri ile başına gelebilecek tüm olumsuz sonuçları kabul etmiş bileceksiniz ve ameliyat sonrasında doktorunuzdan herhangi bir maddi, manevi hak tazmin edemeyeceksiniz.

Şimdi dilerseniz yavaştan penis büyütme ameliyatı fiyatları ne kadar sorusuna geçelim.

Penis büyütme ameliyatı nasıl yapılır?

Ortalama 1 ile 1 buçuk saat arasında süren bu operasyon genel anestezi tekniği ile hasta uyutularak yapılmaktadır. Penisin gövdesi, leğen kemiğine birleşik olan kısımdan kurtarılarak 3-4 santimetre dışarıya doğru çıkartılır. Gövdenin içerisinde bulunan asıcı bağ dokusu kesilir ve ortaya çıkan boşluk penisin uzun gözükmesini sağlar.

İlk ortaya çıkan bu teknik başarı ile ağrı ve sızı olmadan gerçekleşir. Normal penis büyütme ameliyatının gerçek yapılışı, %100 orijinal versiyonu budur. Ayrıca bu teknik kesinlikle fonksiyonel bir ameliyat değildir; hissizlik, sertleşme sorunu, ereksiyon sorunu, idrara çıkmada aksaklık, kısırlık, sperm üretimine zararı vs.

gibi sorunlar teşkil etmez.

Penis uzatma ameliyatlarında diğer bir tekniğin adı ‘ligamentolizis’ dir. Penisi yukarıya doğru bağlayan ağlar serbestleştirilir ve içerisindeki kısım dışarı çıkarılmış olur. Vücutta uzama sağlayabilmesi için V-Y plasty denilen uzatma tekniği ile cilt kapatılır.

İşlem esnasında hafif kanamaya bağlı ağrılar olabilir, doktorunuzun vereceği ağrı kesiciler ile ortadan kalkmaktadır. Ortalama olarak 3-6 santim arasında penisin mesafesi
Penis uzatmada diğer bir yöntem de penis ile skrotum (testisleri saran torba) arasındaki mesafenin (penoscrotal bileşke) artırılmasıdır.

Penise alttan bakıldığında bir uzama gerçekleşmektedir. Ligementolizis tekniği ile karşılaştırıldığında daha pasif bir uzama sağlanmış olur.

Penis büyütme ameliyatı videosu

Tıbbi bir dille yazmış olduğumuz penis büyütme ameliyatının açıklamasını pek anlamamış olabilirsiniz. Daha açıklayıcı olması için bu kısımda penis boyu uzatma ameliyatı videosunu sizlerle paylaşacağız. Günümüzde uygulanan cerrahi penis büyütme operasyonların da, aşağıda ki video da görüldüğü gibi penisin nasıl büyüdüğü, yağ doku transferinin nasıl yapıldığı gösterilmiştir.

Videomuz da işlediğimiz gibi penis büyütme ameliyatı steril ortamlarda yapıldığı zaman çok basit bir işlemdir. Hasta taburcu edildiği tarihten itibaren 4 hafta boyunca cinsel ilişkiye girmemeli, hatta mastürbasyon bile yapmamalıdır.

İyileşme süresinde doktorunuz tarafından mutlaka kontrol için ücretsiz randevularınızı almayı unutmayınız. Ameliyat sonrasında sosyal yaşantınızı etkileyebilecek komplikasyonlar yaşama ihtimaliniz oldukça yüksektir ancak endişe edilecek bir durum değildir.

Mutlaka ameliyatı olacağınız ile yakın bir muhitte olmanızı tavsiye ediyoruz.

Penis büyütme ameliyatı videosunda gördüğümüz Uzman Ürolog tarafından yapılan bu işlemin maliyeti 4000-6000 TL arasındadır. Tabi yapılacak işlemin boyutu, ne kadar uzunluk talep ettiğiniz penis büyütme ameliyatı fiyatlarında değişikliğe gidilmesi olağan bir durumdur.

En çok penis büyütme ameliyatı yapan hastaneler

Ülkemizde  penis estetiği yapan hastanelerin sayısının yok denecek kadar azdır.

Bunun başlıca sebepleri arasında penis büyütme ameliyatının sıklıkla yapılmamasından dolayı operasyon maliyetinin talep arz dengesinin dışında kalması, plastik cerrahi bölümünden mezun olan hekimlerin sayısının az olması bunlara örnek gösterilebilir. Şimdi dilerseniz gelin, lafı fazla dolandırmadan Türkiye’de en sık penis büyütme ameliyatı yapan hastaneler hangileri imiş maddeler halinde inceleyelim.

 • İstanbul Avrupa Universal Hospitals Group
 • Acıbadem Grubu Ataşehir
 • Veni Vidi Diyarbakır Hastanesi
 • İstanbul Amerikan Hastanesi
 • Bahçelievler Medical Park Hastanesi
 • Memorial Antalya
 • Özel Sani Konukoğlu Hastanesi
 • Özel Medline Adana Hastanesi
 • İzmir Yaşam Hastanesi
 • Özel MedicalPark Göztepe
 • Özel Ankara Güven Hastanesi
 • Algomed Hastanesi Adana
 • DEkten Hastanesi Denizli
 • Memorial Kayseri
 • Bursa Özel Bahar Hastanesi
 • Özel Lokman Hekim Sincan Hastanesi
 • Yeni İsviçre Hastanesi
 • Kayseri Medikal Palace
 • Denizli özel Sağlık Hizmetleri Hastanesi
 • Op. Dr. Oyun İdil Kliniği
 • Ada Tıp Sağlık Hizmetleri

Listede yer alan 21 özel hastanede bir birinden farklı tekniklerle penis büyütme ameliyatları gerçekleşmektedir. Yukarıda belirtmiş olduğumuz tüm hastanelerde ücretsiz bir şekilde randevu oluşturarak muayene olunuz ve operasyon sürecini daha detaylı inceleyiniz.

Sizin açınızdan en zoru hangi hastaneyi tercih edeceğiniz ve talep edilen ücretler olacaktır.

Bu konuda yardıma ihtiyacınız olursa eğer 7/24 0531 616 98 83 numaralı hattımızdan bizleri arayabilir hatta penis büyütme ameliyatı fiyatları ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Penis büyütme ameliyatı devlet hastanelerinde yapılır mı?

Her erkeğin ısrarla sorduğu müşteri temsilcilerimizden hiç usanmadan cevap verdiği sorulardan birisi de penis boyu uzatma ameliyatlarının devlet hastanelerinde yapılıp yapılmadığıdır. Hayır yapılmamaktadır.

Çünkü olağan bir organınızın şeklini değiştirmek, yön vermek, büyütmek veya küçültmek gibi cerrahi operasyonlar özel istek doğrultusunda gerçekleştiği için estetik sınıfına girmektedir.

Sadece penis büyütmek için değil; burun, kulak, meme estetiği gibi operasyonlarda SGK tarafından karşılanmayıp özel hastanelerde yapılmaktadır.

Penis kalınlaşma ameliyatı nasıl yapılır?

Erkeklerin muzdarip olduğu cinsel problemlerden biri de ince bir penis yapısına sahip olmaktır. Cinsel birleşmelerde penis boyunun uzun olmasından çok kalınlık da mühim bir değer taşımaktadır.

Vajina dudaklarının uyarılması orgazmın başlangıcı da penisin çapının kalın olması sayesinde meydana gelen cinsel uyarılma tekniğidir. İnce ve uzun yapı da penisi olan erkeklerin ilişkilerinde partnerin genel olarak acı çektiği ve ze almadığını gözlemlenmektedir.

  Bundan dolayı erkeklerin yüzde 80’i penis kalınlaştırma ameliyatları ile ilgili araştırmalar yapmaya başlamıştır.

Penis kalınlaştırma estetiği genel olarak vücuttan alınan yağ dokularının entegre edilmesi, kompozit dokularının transferi veya dolgu maddeleri ile yapılmaktadır. Penis kalınlaştırma ameliyatlarında en sık tercih edilen yöntem, yağ enjeksiyonlarıdır.

Yağ enjeksiyonu, hastanın dokularının uyuştuğu bölgeden alınan ve yine aynı kişinin farklı bir uzvuna entegre edilmesine verilen isimdir.

Örneğin karın bölgesinden alınan yağ dokusu penise aktarıldığı zaman % 40’a kadar kalıcı olabilmektedir. Yaklaşık 6 ay sonra peniste erimeden kalan yağlar insanın ömrü boyunca kalıcı olmaktadır.

  Sağlıklı bir erkekte yapılan ortalama penis kalınlaşması operasyonu sonrası 1-3 santim arasında etki görülmektedir. Penise aktarılan yağlar ameliyat sonrasında 4-6 santime kadar olduğu, bu zamanla eriyerek asıl potansiyele (1-3 CM) ulaşmaktadır.

Penise aktarılan yağlar liposuction adını verdiğimiz özel teknik ile alınmaktadır. Yağ alınan yerde hiç bir iz kalmamaktadır.

Yağ enjeksiyonu sonrasında memnun hastanın ortaya çıkan sonuçtan memnun kalmadığı takdirde tekrarını istediği zaman yapılmasını mümkündür. Ancak az önce de dediğimiz gibi en 6 ay süre ile bu ameliyat yapılabilmektedir. Penis kalınlaştırma operasyonu için istenilen ücretler ise, penis büyütme ameliyatı fiyatları kadar olmasa bile aşağı yukarı %60’na tekabül etmektedir.

Penis büyütme ameliyatı fiyatları 2019 

Cinsel organınızın boyunu uzatmak istiyorsanız ödemeniz gereken ameliyat fiyatı 5000 – 8000 TL arasındadır. Estetiği yapacak doktorun tecrübesine, hastane kalitesine göre farklılık gösterebilmektedir.

Yaj enjeksiyonu ile penis büyütme ameliyatı yapılması isterseniz sizden istenilen ücretlerde ortalama 1 bin TL ek tutar karşınıza çıkabilir. Penis kalınlaştırma ve büyütme tekniğini aynı anda yaptırmak isterseniz de 10 bin Tl’yi gözden çıkarmanız gerekmektedir.

  Ameliyat ücretlerinin değişkenlik göstermesindeki başlıca faktörlerden birisi de penisinizin estetiğe uygun olup olmadığıdır.

Penis boyu uzatma ameliyatı ücretleri ile ilgili daha detaylı bilgi istiyorsanız 0531 616 98 83 numaralı hattımızdan Uzman Hekimlerimize ulaşabilir, 2019 yılı fiyatları hakkında bilgi alabilir dilerseniz yine aynı numara üzerinde bulunan Whatsapp hattımızdan bizlere 7/24 yazabilirsiniz.

Penis boyu uzatma ameliyatı fiyatları pahalı geldiyse, sitemizde satılan penis büyütücü krem PeniXL isimli ürünü kullanmanızı tavsiye ederiz. 3 aylık kullanım sonrasında ameliyat olmuşcasına kalıcı büyüme sağmaktadır. üstelik bıçak altına yatmanıza ve riske girmenize gerek kalmadan.

Dünya genelinde 89 ülkede satılan ve en iyi penis büyütücü ürün olarak bilinen PeniXL kremin tanıtım amaçlı satış fiyatı sadece 89 Türk lirasıdır.

Üstelik herhangi bir kargo ücreti veya farklı bir ücret talep edilmemekte olup, kapınıza kadar teslim edilmektedir.

Firmamızın tarafından yapılan bu kampanyada 3 kutu alımlarda 150 TL değerinde ki penis boyu uzatma pompası da hediye olarak gönderilecektir. Hemen sipariş verin ve bu muhteşem büyütücü seti kaçırmayın!

Detaylı bilgi: 0531 616 98 83 

Источник: https://www.penisbuyutucukrem.xyz/penis-buyutme-ameliyati-fiyatlari/

Penıs Boyu Uzatma

Penis Büyütme Ameliyatları
Penis boyu uzatma ameliyatı ortalama 1 saat süren ve hasta tamamen bayıltılarak hastane ortamında yapılan estetik bir operasyondur.

Ameliyat sonrasında en az 2 cm kadar uzama, ve ortalama olarak da 4 cm kalınlaştırma sağlanabilir. Sigara tüketimine göre 6-8 ay sonra transfer edilen yağ da azalmalar görünmesi beklenen doğal bir neticedir.

Home » Penis Estetiği Katagori » Penıs Boyu Uzatma

Operasyon Karnesi

Soru Cevap
Operasyon Süresi1 Saat
Operasyon YeriHastane
Anestezi TürüGenel
Ağrı SızıAz veya Hiç
İşe Başlama3-7 Gün
İlk Banyo3 Gün
Tam İyileşme1 Ay
Tekrar Gerektirir mi8 Ay Sonra Sadece Kalınlaştırma
Spor Kardiyo30 Gün
İz Kalır Mıİz Kalır Ama Görünmez
Yaş Sınırı18
Dikiş AlımıAlınmaz
Yatış SüresiBir Gece
İlk Kontrol4 Gün Sonra

Ben Uygun Hasta Mıyım ?

 • Eğer mikro penis iseniz
 • Penis boyu sizi rahatsız ediyorsa
 • Cinsel ilişkiden istediğiniz gibi ze alamıyorsanız
 • Partneriniz penis boyundan memnun değilse
 • Penisiniz uzun ama kalın değilse
 • Doğuştan gelen genetik bir anormal küçüklük söz konusuysa

Bu gibi durumlarda penis uzunluğu, penis boyutunun hoşnutsuzluğu, penis uzatma yöntemleri pek çok erkeğin tercih ettiği estetik ameliyatlardan olmaktadır. Hatta erkek cinsel organı boyu normal ölçülerin üzerinde olmasına rağmen daha fazlasını için ameliyat olabilirsiniz. Bu işin estetik bir ameliyat olduğunu tıbbi bir gereklilik gerektirmediğini bilmenizi isteriz.

Yurt Dışından Gelen Hastalarımız için

Türkiye veya İstanbul dışından gelen hastalarımız için İstanbul da kalma süreleri ilk kontrol ve pansuman dikiş alma gibi soruların cevaplarını aşağıda ki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. Buraya geldiğiniz de aksaklık olmadan rahatlıkla ameliyatınızı olup ülkenize dönebilirsiniz.

İdeal Penis Boyu Ölçüleri 

Penis boyu yaşa, ırka ve kiloya bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ama ortalama olarak bir ideal penis boyu vardır. Normal gevşek halinde bir penis ortalama olarak 6 cm olması beklenirken, ereksiyon halinde yani sertleşmiş bir peniste ortalama uzunluk ise, 12 cm civarındadır. 

Penis Boyunun Orgazma Olmaya Etkileri Var mı ? 

Penis boyu dışarıdan bakıldığında büyük ve uzun olduğu kadar kadında cinsel hazzı o derece yukarıya çıkacağı düşünülür. Aslında bu kanı yanlış bir kanıdır. Çünkü 10 cm bir penis orgazma olmak için yeterli bir uzunluktur. Erkeklerde genelde penis boyu küçük olanlar psikolojik olarak kendilerini kötü hissetmelerine neden olabiliyor. 

Aslında durum penisin boyu ile alakalı değildir. Cinsel ilişki esnasında partnerlerin tüm vücutları ile ruhen ve bedenen ilişkiyi yaşamaları penis boyundan daha önemlidir.

Kimlere Penis Boyu Uzatma Ameliyatı Yapılmalı 

Standart ölçülerin altında olan erkeklere bazı durumlarda penis boyu uzatma işlemi yapılabilir. Aynı zamanda cinsel ilişki esnasında doğan yetersizliklerde bu ameliyatı olma nedenleri arasında yer alır. Eğer partnerler tatmin olmuyor ise, penis boyu uzatma işlemi yapılabilir.

Bu ameliyatı olmadan önce hastanın bilmesi gereken en önemli bilgi, cinsel organına yoktan var edilecek bir penisi büyütmenin mümkün olmadığıdır.

Çünkü fiziksel ölçüleri üzerinde oynamalar yaparak penisin bir kaç cm boyu uzatılır. Yoktan penis var edilip uzatılamaz. Hastanın bunu bilmesi gerekir.

Büyük beklentiler içerisine girmemesi ve makul seviyelerde bir büyümeyi bilip ona göre ameliyat olması gerekir.

Cerrahi Penis Uzatma Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Ameliyat hastane ortamında duruma göre lokal duruma göre genel anestezi ile yapılabilir. Ameliyat süresi değişkendir. Gerekli durumlarda bir gün süre ile hastanede kalınması gerekebilir. Ameliyatta genel olarak penis boyu yoktan var edilerek büyük bir oranda uzatılmaz.

Gene var olan penisin görünmeyen kısmına müdahale edilerek ameliyat yapılır. Penisin kök kısmında ki penis bağları kesilerek bir müdahale yapılır. Bu sayede uzama sağlanır. Ayrıca dış yüzeydeki derinin de uzatılması için Z plasti denilen teknikler uygulanarak ameliyat tamamlanır.

Penis Uzatma Ameliyatı Sonrası Peniste His Kaybı Yaşanır mı ?

Penis büyütme ameliyatı sinirleri damarları etkileyen bir şey değil. Yani ameliyat öncesinde ki yaşadığınız his neyse, ameliyat sonrasında da bu his devam eder. Ameliyatın bir olumsuz yönde etkisi olmaz.

Penis Uzatma Sonrasında Sertleşme Problemi Yaşanır mı ? 

Penis uzatma ameliyatı sonrasında yapılan uygulama ereksiyona bir olumsuz etki oluşturmaz. Ameliyat öncesi durumunuz neyse aynen devam eder. Farklılık olmaz.

Penis Boyu Uzatma Ameliyatı Erken Boşalma Sorununu Giderir mi ?

Penis boyu uzatma ameliyatı Sonrasında erken boşalma tedavi edilmez. Bu ameliyatın bu konu ile alakası yoktur. Bu sorunu gidermek için yapılan başka uygulamalar vardır. Penis boyu uzarken başka hiçbir penis sorunu uzatma dışında giderilmez veya iyileştirilmez.

Penis Uzatma Ameliyatı İle Ne Kadar Bir Uzama Sağlanabilir?

İlk başka söylemek gerekir ki çok büyük hayalleriniz olmasın. Çünkü bu işlem mucize bir işlem değil. Evet alanında uzman prof dr. esliğinde bir büyüme yani uzatma mutlaka sağlanır ama makul seviyelerdedir. 10 cm bir uzama beklemek doğru değildir. Ortalama olarak 1,5 – 2,5 cm kadar uzama sağlanabilir. 

Aynı zamanda bu uzatma miktarı kişiden kişiye çok değişir. Kişinin penis yapısı bu ameliyat ile ne kadar bir büyüme gerçekleşeceğini belirler. Her hastadan aynı oranda büyüme olmayabilir. Bu yüzden ön bir muayene olunması gerekir.

Etiket

penis boyu uzatma fiyatları, penis estetiğini hangi doktor yapar, penis estetiği pek çok erkeğin tercih ettiği bir yöntem midir, penis boyutunun belirlenmesi ameliyat, penis uzunluğu ameliyatı, penis estetiği yan etkileri nelerdir, penis kalınlaştırma ameliyat fiyatları, penis estetiği olanların yorumları, penis ameliyatları video

Makalemizi Değerlendirin

(10 votes, average: 4,10 5)
Loading…

Источник: https://www.ztysaglik.com/penis-buyutme-ameliyati-fiyatlari/

Penis Büyütme Ameliyatı Fiyatları 2019

Penis Büyütme Ameliyatları

Toplumumuzda yaşayan erkekler tarafından penis, oldukça önemli bir uzuv olarak kabul edilmektedir. Sadece erkekler özellinde değil aynı zamanda birçok bayanda, bir erkeğin penis boyunun uzun olması o kişiyi daha erkeksi ve güçlü yaptığı görüşündedirler.

İç güdüsel olarak da her erkek daha iri ve güçlü bir penise sahip olmak ister. Hem bayanların arzularına çare olabilmek hemde kendini daha iyi hissedebilmek açısından pek çok erkek penis büyütmenin yollarını aramaktadır.

Penis boyu uzatma teknikleri arasında ilk akla gelen yöntem olan penis büyütme ameliyatları, erkeklerin bu isteklerine yanıt olabilecek en etkili yol olarak ifade edilmektedir.

Bugün sizlere, birçok erkek tarafından merak edilen ‘penis estetik ameliyatlarla uzatılabilir mi’ sorusunun cevabını aktardıktan sonra penis büyütme ameliyatı fiyatları 2019 yılında hangi ücretler karşılığında uygulandığından söz edeceğiz.

Standart bir penis boyu ereksiyon halindeyken 14 – 15 cm civarlarındadır. Uzmanlara göre ise 13 cm üzerindeki her penis boyunun normal olduğunu, bu boyutun altında bir penise sahip olanların ise mikropenis problemi ile karşılaştıkları ifade edilmektedir.

Bu sorundan hemen kurtulmak isteyen erkekler ise ‘penisimi nasıl büyütebilirim‘ diye merak içerisine girebilmektedir. İşte tam bu sırada penis boyu uzatma ameliyatları yardımlarına koşmaktadır.

Ülkemizdeki erkeklerin büyük bir çoğunluğu tarafından tercih edilen penis estetiği ameliyatı, 2 – 3 cm arasında penisi uzatan cerrahi bir operasyondur.

Sadece cinsel organı büyütmek için değil aynı zamanda, peniste bulunan eğrilikleri, şekil bozukların ve cinsel işlev bozukluklarını düzeltmek içinde penis büyütme ameliyatları uygulanabilmektedir. Peki, penis estetiği ameliyatı nasıl yapılır, hemen bu sorunun cevabını verelim.

Penis Büyütme Ameliyatları Nasıl Yapılır?

Aslında bu sorunun tek bir cevabı yok, çünkü tamamen sizin durumunuza bağlı olarak farklı şekilde cerrahi operasyonlar uygulanmaktadır.  En yaygın olarak uygulanan yöntemde penis ile torbalar arasında mesafe arttırılır. Gerçekleşen bu operasyon sonrasında penisin hem sönük hemde ereksiyon halinde uzadığı fark edebilirsiniz.

Zamanında yapılan hatalı sünnet kesimleri sonucunda penis derisinden fazla miktarda alınması ilerleyen zamanlarda kısa bir penise sahip olmanıza neden olabilmektedir. Bu gibi durumlardaki kişilere ise V-Y ilerletme yöntemleri, Z plasti yöntemleri uygulanmaktadır. Bazı uzmanlar ise deri grefti kullanarak da penis derisi boyutlarının arttırarak sorunu ortadan kaldırabilmektedir.

Kilo insanlarda penis gömülü bir şekilde durabilmektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için o bölgede bulunan yağlar alınarak, penisin boyunun görünürlüğü arttırabilir ve böylelikle penis boyunda uzama sağlanabilmektedir.

Penis estetiği ameliyatında uygulanan bir diğer teknik ise, penis ile skrotum arasındaki bağlantı genişletilerek penis ile skrotumun birbirinden ayrı görünmesi sağlanır.

Böylelikle penisin alt tarafındaki boyunda uzama meydana gelir.

Penis Boyu Uzatma Ameliyatı Video

Sözlü bir şekilde anlattıktan sonra bir de penis büyütme ameliyatının videosunu sizlerle paylaşmak istedik.

Günümüzde uygulanan penis büyütme operasyonları, kompozit doku transferi, yağ enjeksiyonları ve doku malzemeleri kullanılarak gerçekleştirilir.

Penis boyu uzatma ameliyatları, ülkemizde sadece özel hastanelerde, alanında uzman doktorlar tarafından uygulanmaktadır. Aşağıdaki video da ise penis büyütme ameliyatı yöntemlerinden doku transferi ile penisin nasıl büyütebileceği gösterilmiştir.

Alanında uzman doktorlar tarafından steril ortamlarda gerçekleştirilen bu işlem sonrasında hastanın 3 hafta boyunca cinsel ilişkiye girmemesi gerekmektedir. Hatta bu süre boyunca masturbasyon bile yapmamalıdır.

Sorunsuz bir şekilde ameliyatının olumlu sonucundan faydalanmak isteyen kişiler bu uyarıları dikkate almaları gerekmektedir.

Şimdi de, makalemizin esas konusu olan penis büyütme ameliyatı fiyatları ne kadar sorunun cevabına gelelim.

Penis Büyütme Ameliyatının Riskleri Nelerdir?

Gerçekleşen her ameliyatta olduğu gibi bu operasyonda da küçük bir oranda risk bulunmaktadır. Bu riskler arasında kanama anestezisine karşı olan dayanıklılığınız ve enfeksiyon bulunmaktadır. Ameliyat esnasında kesik açılan yerde ufak bir izin kaldığını da sizlere hatırlatmak isteriz.

Penis Büyütme Ameliyatı Fiyatları

Cinsel organı büyütmek için uygulanan bu cerrahi operasyon, Türkiye’de yaklaşık olarak 20 yıldır uygulanmaktadır. Devlet hastanelerinde uygulanmıyor olunuşu, insanları özel hastanelere yönlendirmiştir.

Sadece ürolog uzmanları tarafından gerçekleştirilebilen penis büyütme ameliyatlarının hangi ücretler karşılığında uygulandığı ise net bir şekilde belirlenmemiştir.

Fakat bir ücret belirtmemiz gerekirse penis büyütme ameliyatı fiyatları yaklaşık olarak 5000 TL ile 10000 TL arasında değişiklik gösterdiğini ifade edebiliriz. Peki, bu farklılık neyden kaynaklanmaktadır, hemen bu konuya değinelim.

Penis Uzatma Ameliyatı Fiyatları Nasıl Belirlenir?

İlk olarak cerrahi işlemi uygulayacak olan doktor kendi fiyatını belirler ve bunu hastaya iletir. Daha sonra farklı kalitelerde hastane seçenekleri hastaya sunulur. Hasta ise istediği kalitedeki hastaneyi tercih eder; ameliyatı burada gerçekleşir. Hastane kalitesi penis büyütme ameliyatı fiyatları arasındaki dalgalanmanın neden olduğunun bir göstergesidir.

Uygulanacak olan penis büyütme ameliyatı tekniği de fiyatları doğrudan etkileyebilmektedir. Büyütmenin yanı sıra bir de kalınlaştırma işlemi de operasyona dahil edilirse fiyatta artışa gidilmektedir.

Penis Büyütme Ameliyatı Yapan Hastaneler

Türkiye’de penis büyütme ameliyatı yapan hastane sayısı aslında bir hayli azdır. Bunun sebebi ise penis estetiği ameliyatı uygulayan hekim sayısının az olmasıdır.

Ameliyatın gerçekleşeceği ortamın sağlanması ise bir hayli masraflı olduğundan operasyonu gerçektirebilecek hastane sayısı da bir o kadar düşük olmaktadır.

Ülkemizde, penis büyütme ameliyatı yapan hastaneler ise şu şekildedir;

  • Özel An-deva Yıldız Hastanesi – Antalya
  • Medical Park Bahçelievler – İstanbul
  • İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi – İstanbul
  • Özel Sani Konukoğlu Hastanesi – Gaziantep
  • Özel Akay Hastanesi – Ankara
 • Medicalpark İzmir Hastanesi – İzmir
 • Özel Hayat Hastanesi – Bursa

Penis büyütme ameliyatı geçirmek isteyen kişiler bu listedeki hastaneleri arayarak fiyat talebinde bulunabilirler.

Eğer penis büyütme ameliyatı fiyatları sizlere yüksek geliyorsa veya bir başka deyişle ameliyatsız bir şekilde penis büyütmek istiyorsanız 89 TL değerinde PeniXL penis büyütücü kremi kullanmanızı tavsiye ederiz.

Ürün hakkında bilgi almak veya sipariş vermek isterseniz 0531 616 98 83 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Источник: https://wwm.penisbuyutucucu.net/penis-buyutme-ameliyati-fiyatlari-2018/

Penis Boyu Uzatma Ameliyatı Ve Fiyatları 2018

Penis Büyütme Ameliyatları

Erkeklik uzvu olarak bilinen penisin; boyu, uzunluğu ve kalınlığı standart boyutlarda olmalıdır. Aksi halde erkeklerde cinsel sorunlar meydana gelir.

Örneğin penis eğriliği, küçüklüğü veya ince olması bir cinsel sorundur. Bu sorunlarla karşılaşan bireylerin şikayetlerin artmasından dolayı doktorlar tarafından penis estetiği yapılması önerilir.

Tabi penis estetiğinin fiyatları da 2018 yılında dolaylı olarak artmaktadır.

Penis boyu uzatma ameliyatı fiyatları; bulunduğunuz ilin konumuna, hastanelerine ve doktor tecrübelerine göre farklılık gösterebilir. Bu ameliyatı yapan doktorun tecrübesi aslında fiyatı belirleyen en önemli unsurdur.

Sonuçta en hassas uzvunuz olan penisinizi teslim ediyorsunuz. Bu ameliyatın sonunda penisinizi bir daha kullanamayabilirsiniz.

Bundan dolayı ameliyat fiyatları araştırırken, ucuz olmasının yanı sıra deneyimlere odaklanmanız daha iyi olacaktır.

2018 yılında penis büyütme ameliyatı fiyatlarında büyük bir değişikliğe gidilmesinin sebebi ise, daha anlaşılmamıştır. 2017 yılına baktığımız zaman en iyi penis boyu uzatma ameliyatı yapan doktorun istediği ücret 2500 TL iken, bu fiyatları 2018 yılında 4000 TL’nin üzerine çıkmayı başarmıştır.

Genel olarak baktığımız zaman penis büyütme operasyonları tam teşekküllü hastanelerde yapıldığını söyleyebiliriz. Bu hastanelerde ameliyata giren asistan sayısına göre fiyatlar artmaktadır. Ortalama 3 saat süren bu operasyonun güncel fiyatları ise aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

2018-2019 YılıÖZEL HASTANELERDEDEVLET HASTANELERİNDE
Penis Boyu Uzatma Ameliyatı Ücreti4000-6000 TLYapılmamaktadır.
Penis Kalınlaştırma Operasyonu Fiyatı2000–3500 TLYapılmamaktadır.
Penis Eğriliği Giderme Ücreti1500-2000 TLYapılmamaktadır.
Penis Boyu Kısaltma Fiyatı7000-1000 TLYapılmamaktadır.

İstanbul’da penis büyütme ameliyatı yapan hastaneler

Google arama motorlarının vermiş olduğu analiz sonuçlarına göre penis büyütme ameliyatı en çok talep İstanbul ilinden gelmektedir.

Cinselliği en fazla yaşayan şehrimiz olarak bilinir ve Türkiye nüfusunun yüzde %10’nuna tekabül eder. Bundan dolayı İstanbul’da penis boyu uzatma ameliyatları yapan hastanelerin sayısı gün geçtikçe artmaya başlamıştır.

Bizde buna talebe karşılık vermek amacıyla sizin için bütün özel klinikleri araştırdık ve derledik.

 • Haliç Hospital
 • Amerikan Hastanesi
 • Medical Park Bahçelievler Hastanesi
 • Memorial Ataşehir Hastanesi
 • Özel Medilife Hastanesi
 • Medicine Hospital
 • Özel Medicana Hospitals Çamlıca
 • LİV Hospital Ulus
 • Academic Hospital
 • Acıbadem Hospital
 • Maslak Acıbadem Hastanesi
 • Beşyüzevler Hayat Hasta hanesi
 • Ortomedica Hastanesi
 • Avrupa Estetik
 • Doru Hospital
 • Surp Agop Ermeni Hastanesi

Penis büyütme ameliyatı nasıl yapılır? – Videolu Anlatım

Penis büyütme ameliyatında yapılan başlıca 3 işlem vardır;

1) Penisin gövdesi, yapışık bulunduğu leğen kemiğinden kurtarılarak 2-3 santim dışarı kaydırılır. Bunun için penisi leğen kemiğine yapıştıran “asıcı bağ dokusu” kesilir.

Klasik teknikte bu bağ 100% kesilir; ameliyatın orjinal tarifi budur. Son yıllarda yaptığımız modifikasyonla bu bağı 80% kadar kesiyoruz. Bunun sebebi asıcı bağın alt 20% kısmın kesilmesinin uzamaya hiç katkısının olmamasıdır.

Bu yüzden bu bağı eskisi gibi 100% değil, 80% kesiyoruz.

2) Penis çevresindeki dokuları mümkün olduğu kadar tabana bastırıyoruz. Penis çevresinde yağ birikimi varsa bu yağ fazlası penisi küçük, hatta gömülü gösterebilir. Bu yağ doku liposuction ile alınır. Penis çevre dokusu aşağı alınıp, penis gövdesi kemikten kurtulup dışarı alındığında gerçek anlamda uzama olur.

3) Penis çevresine göbekten alınan yağ dokusu enjekte edilerek kalınlaşma sağlanır.

Sayısal verilere göre İstanbul, en çok penis uzatma ameliyatı yapan şehirlerimizden ilkidir. 2017 yılında 15.215 kişi, penis boyunu ortalama 2 santim büyütmeyi başarmıştır.

Tabi bunların arasına mikro penise sahip olan erkeklerinde olduğunu söylemeden geçmek istemiyorum. Mikro penis demek; az önce video da gördüğünüz gibi cinsel ilişkiye giremeyecek derece penisi ufak olan erkeklerdir.

Bu tedavi yöntemi ise sadece İstanbul’da yapılmaktadır.

Penis boyu uzatma ameliyatı Ankara

Penis büyütme istekleri, ülkemizin başkentinde beklenen seviyenin altına kalmıştır. Bu sene itibariyle 1248 tane tam teşekküllü hastane, klinik ve muayenehane bulundurmasına rağmen sadece 704 kişi penis boyunun kısa olmasından dolayı müracaat etmişler, bunlarında sadece 201’i penis büyütme ameliyatına ikna olmuştur.

Doğal yollarla penis büyütme egzersizleri

Bu bölümde sizlere penis büyütme ameliyatın alternatifi olan büyütücü egzersizleri anlatacağım. Ameliyat olmaktan korkuyorsanız, mutlaka alternatif egzersizleri denemelisiniz.

Mesela bunların başında, masaj yöntemiyle uygulanan bitkisel PeniXL krem gelmektedir. Günde 2 defa olmak üzere sabah ve akşam penise nohut tanesi büyüklüğünde sıkılarak uygulanır.

1 kutu sonunda 1-3 CM arasında büyüme görülür.

Diğer bir penis büyütme egzersiz sınıfında ise büyütücü pompalar kullanılmaktadır. Penis boyu uzatma pompasının amacı, penis boyutunda etkili ve kalıcı büyümeler sağlamaktır.

1 aylık kullanım sonrasında 5 ila 7 cm arasında uzamaları tamamlamaktadır.
Penis pompası piyasada satılan ürünlerin dışında çok farklı ve penis geliştirmeye yönelik bir üründür. Diğer penis büyütücü haplar gibi yan etkisi yoktur.

Kısa sürede kalıcı çözümler sunmak için geliştirilmiştir.

Источник: https://www.penisibuyutucu.xyz/penis-boyu-uzatma-ameliyati/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть