PET- BT Hangi Hastalıkların Tanısında Kullanılır?

PET-MR nedir?

PET- BT Hangi Hastalıkların Tanısında Kullanılır?

Çağımızın en korkulan hastalıklarının başında gelen kanserin tedavisinde erken tanı, tedavinin başarı oranını artırmada büyük önem taşıyor.

Kanserle birlikte beyin tümörü ve alzheimer hastalıklarını tedavi etmek için sürekli yeni teknolojiler üzerinde çalışılıyor.

Bu noktada MR ile PET tekniğinin birleşmesiyle oluşan PET-MR, özellikle kanser tanısı ve tedavisinde; bugün önemli bir rol üstleniyor.

Kanser araştırmaları günümüzde tıp teknolojisinin üstünde en çok çalıştığı konulardan biridir. Yoğun araştırmalar ve tıbbi teknolojik gelişmelerin sonucunda ortaya yeni teknikler çıkmaktadır.

Kanser teşhis tedavi ve araştırmalarında kullanılan en son teknolojilerden biri de PET-MR görüntülemedir.

İleri görüntüleme teknolojisi PET-MR iki ayrı tıbbi tekniğin birlikte kullanılmasıyla oluşturulmuştur. Hibrit bir görüntüleme metodu olan bu görüntüleme teknolojisi ile tek bir seansta vücudun anatomik ve metabolik tüm bilgilerinin elde edilmesini sağlanıyor. Tüm vücut taraması, yüksek kalitede anatomik detay alınarak gerçekleştirilebiliyor.

Manyetik Rezonans Görüntüleme anlamına gelen MR, vücuttaki organ, dokular ve yapılar hakkında bilgi edinmek için tarama yapmak amacıyla kullanılır. PET ise Pozitron Emisyon Tomogrofisi'dir. Vücuttaki doku ve organların fonksiyonelliğini ölçmede kullanılır. Bu iki teknolojinin birleşmesiyle ortaya çıkan ve tüm kanser türleri için kullanılabilen PET-MR; MR cihazının içinde yer alan PET dedektörleri ile PET ve MR görüntülerini yakalayan yüksek teknolojili bir cihazdır. PET-MR en basit şekilde şu sorulara cevap verir:

 • Bireyin vücudunda kanserli hücre var mı?
 • Kanserli hücre eğer varsa durumu nedir, yayılmış mı?
 • Yayılmışsa hangi bölgelere, nasıl yayılmış?

İşlem uygulanırken hastaya verilen radyoaktif madde, ilk etapta zararlı olarak düşünülebiliyor. Oysa bu teknolojide, sıradan Pet uygulamalarına göre daha az, kısa süreli ve vücuda zararlı olmayacak derecede radyoaktif madde hastaya veriliyor. İşlemin uygulanma aşamaları ise şöyle:

 • Hastalara damar yoluyla radyoaktif işaretli moleküllerin verildiği kısa bir işlem uygulanıyor.
 • Radyoaktif madde verilen hasta, yarım saat kadar kurşun ile yalıtılmış bekleme odasında bekletiliyor.
 • Ardından tüm vücut taraması yapılacak hasta cihaza alınarak görüntüleme işlemine başlanıyor. Bu işlem ortalama 20 dakika sürüyor.
 • Uygulanan işlemden sonra alınan görüntüler, uzmanlar tarafından değerlendiriliyor. Tümörün nerede olduğu, nereye yayıldığı tespit edilerek raporlanıyor.
 • Son olarak hastanın nasıl tedavi edileceğine karar veriliyor ve iyileşme sürecinin başlaması sağlanıyor.

“PET-MR çekimi yaptırmak istiyorum; PET-MR nerede var” diye merak ediyorsanız, bu cihazın İstanbul ve Ankara şehirlerinde mevcut olduğunu söyleyebiliriz.

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Türkiye'nin ilk PET-MR cihazını ülkeye getirerek; bu sürecin öncülerinden oldu. Bugün Türkiye'de sadece 3 adet bulunan cihazdan dünya genelinde 80 adet mevcut.

Aslında 3 adet az gibi gözükse de, bu cihaz bazı Avrupa ülkelerinde hiç bulunmuyor. Bu da, Türkiye'nin sağlık alanında önemli bir yere sahip olduğunu bir kere daha gösteriyor.

Kanser tanı ve tedavisinde hastalar, birçok testten geçerek yorucu bir sürece dahil oluyorlar. PET ve MR teknolojisini bir araya getiren bu hibrid teknoloji zamandan tasarruf sağlıyor. Onkolojik, nörolojik ve kardiyovasküler hastalıkları tedavi etmek, tanı koymak, kanseri evrelerine ayırmak için yararlanılan cihaz; yüksek çözünürlüklü dedektörleri sayesinde küçük tümörleri bile yakalayabiliyor. Kanserin erken teşhis edilmesinde çok etkili olan cihaz, bunu mümkün olan en az radyasyonla gerçekleştiriyor. PET-MR, diğer PET uygulamalarından yaklaşık %80 daha az radyasyona maruz kalınmasını sağlıyor. Özetle bu teknoloji şu avantajları sağlıyor:

 • Kısa zamanda detaylı vücut görüntülemesi gerçekleştiriyor.
 • Hastaya sadece damar yoluyla zararsız düzeyde radyasyon veriliyor. 
 • Vücuttaki tümörün organ sınırını aşıp aşmadığı, başka bir bölgeye sıçrayıp sıçramadığı tespit edilebiliyor.
 • Çocukluk çağındaki hastaların tümörlerinin görüntülenmesinde tercih ediliyor.
 • Yanlış teşhisleri önlüyor.
 • Tüm kanser türleri için kullanılanılabiliyor.

Çağımızda kanseri tedavi etmede yararlanılan son teknolojilerden biri olan PET-MR, kuşkusuz farklı disiplinler bir arada çalıştığında, tıbba faydalı buluşların ortaya çıkabildiğinin en önemli kanıtlarından biri. Erken teşhisi kolaylaştıran PET-MR, kanserin evreleri konusunda da sizi en doğru yanıtlara ulaştırabilecek en son teknolojidir.

PET moleküler düzeyde, girişimsel olmayan metodla doku bilgisi edinmede faydalı bir teknik olarak uzun süredir kullanılıyor.

Geniş kullanım alanına sahip olan PET BT ile görüntüleme ve özellikle kanser hastalarında evrelemede ve tedaviye yanıt değerlendirmesinde büyük avantaj sağlanıyor.

Ancak anatomik ayrıntı görmek için PET BT görüntülemenin kullanılması tam anatomik bilgi sağlamada eksiklikler gösterebilmektedir. PET BT bazı kullanım kısıtlılıkları da gösteriyor. Moleküler görüntülemede bu kısıtlılıkları aşmada PET MR, günümüzde en iyi seçenek.

Bunun yanında hastalar PET MR ile verilen radyoaktif maddenin radyasyonu dışında cihazdan kaynaklanan bir radyasyona maruz kalmadıkları için tetkik boyunca oldukça ancak düşük dozda bir radyasyon alıyorlar. Tek cihaz ile ileri görüntüleme sağlanabildiği için zamandan da tasarruf ediliyor. 

PET MR’ın radyasyon yükü düşük olduğu için çocuk hastalarda da tercih edilen görüntüleme tetkikidir.

En yaygın olarak kullanıldığı alan onkolojidir. Kanserin tanısı ve tedavi yanıtının takibinde oldukça yüksek fayda sağlanarak kullanılıyor. Örneğin; prostat kanserinin tanısında en etkili yöntem PET MR cihazı olarak öne çıkıyor.

Tümör tespitinde çok hassas ve başarısı yüksek bir cihaz olması sebebiyle, uzman doktorların yönlendirmesiyle tüm gerekli hastalıkların tanı ve tedavi takibinde kullanılabiliyor.

PET MR, kanser hastalıklarının yanı sıra beyin ile ilgili rahatsızlıklarda da detaylı bilgi edinmemizi sağlıyor. Örneğin Alzheimer hastalığı, PET MR cihazı sayesinde erken teşhis edilebiliyor.

Kalp rahatsızlıklarının teşhisi ve takibi için de PET MR cihazından üst düzey fayda sağlanıyor.

 • Hastaların PET MR işleminden en az 24 saat öncesinde vücudu yoracak ve zorlayacak bütün egzersiz ve ağır işlerden kesinlikle kaçınması gerekiyor.
 • Hastaların çekimden 6 saat önce yemek yeme ihtiyacım karşılamaları ve ardından çekim bitene kadar hiçbir şey yememeleri gerekiyor.
 • Tetkiklere gelirken kan şekerinin normal seviyelerde seyretmesi gerekiyor.
 • PET görüntülemesi için hastanın önce kol damarından pozitron ışınları yayan bir madde vücuda yerilip, özel kamera sistemi ile vücuttaki dağılımı inceleniyor. Tüm vücut, beyin ya da kalbe yönelik tarama yapılabiliyor.
 • PET MR'da hastanın MR görüntüleri alınırken PET detektörleri de aynı anda tarama yapmaya devam ediyor.
 • PET MR işlemi ortalama 40-45 dakika sürüyor.
 • Uygulamanın sonucunda görüntüler 3 boyutlu olarak alınıyor ve vücuda verilen maddenin dağılımı tomografik olarak izlenebiliyor.

PET-MR farkı

 • MR yüksek doku çözünürlüğü ve dokulara özel görüntüleme tekniklerine sahip olduğundan patomorfolojiye en yakın tanı amaçlı görüntüleme yöntemidir.
 • MR Spektroskopi, Difüzyon Ağırlıklı MR Görüntüleme, Perfüzyon ve BOLD (Tümör Hipoksi Tespiti) incelemeleri de kullanıldığında fonksiyonel veri elde edildiğinden tanı duyarlılığı artıyor.
 • Tümöre özel PET ajanlarının kullanımı ile tümör görüntülemede özgüllük artıyor.
 • Onkolojik tanıda PET’in metabolik, fonksiyonel ve sayısal bilgi sağlayan avantajları, tümöre özgü fonksiyonel MR teknikleri ile birlikte kullanıldığında kanser tanısında duyarlılık çoğalıyor.

PET-MR ile PET-BT arasındaki fark

 • Özellikle yumuşak doku tümörleri, merkezi sinir sistemi ve kemik iliğinin değerlendirilmesi gereken durumlarda, yüksek tanısal doğruluk sağlıyor.
 • PET MR’da hem yüksek çözünürlüklü PET dedektörleri hem de 3 Tesla MR cihazı kullanıldığı için çok küçük boyutta tümörler tespit edilebiliyor.
 • PET BT cihazlarında Bilgisayarlı Tomografi cihazından kaynaklanan X-ışınlarının sebep olduğu düşük de olsa ek bir radyasyon yükü var ama MR cihazı radyasyon yaymıyor. Damar yolundan verilen PET ajanları ile hastanın aldığı doz ise çok düşük. Ayrıca yeni teknoloji PET MR cihazlarının çözünürlük ve hassasiyetleri daha fazla olduğu için daha küçük doz PET ajanıyla, yani daha düşük radyasyon dozuyla görüntüleme yapılabiliyor. Böylece, daha düşük efektif doz ile daha etkin tanı sağlanıyor.
 • PET MR ile kombine fonksiyonel MR ve moleküler görüntüleme avantajları öne çıkıyor.

Onkolojide evrelemede PET-MR’ın sağladığı faydalar

 • Tümör tanısı konduktan sonra doğru tedavi ve sağ kalımın öngörülebilmesi için lokal ve tüm beden evreleme yapılması gerekir.
 • MR lokal evrelemede en üstün görüntüleme yöntemidir. 3 Tesla MR inceleme ile çözünürlük arttığından rektum kanseri, jinekolojik tümörler, baş boyun tümörleri ve hepatobilier kanserlerin lokal evrelemesi detaylı bir şekilde yapılır.
 • Lenf bezleri MR ile boyut açısından görüntülenmesine karşın hangi lenf bezinin tümör depozitleri içerdiğinin tespiti için hastada PET incelemeye gereksinim duyulur. Boyut artışı olmadığı halde tümör hücresi içeren lenf bezleri da PET ajanları ile tespit edilebilir. Uzak metastazların tespiti için hasta PET incelemeye girer.
 • PET incelemede merkezi sinir sistemi, karaciğer, kemik iliği gibi lokalizasyonlarda ve müsinöz tümör, RCC gibi tümör türlerinde kısıtlı etkinlik gösteren PET işaretleyici ajan FDG tutulumu olamayabileceğinden, hastanın beyin, üst batın ve spinal patolojiler için ayrıca MR ile görüntülenmesi gerekir.
 • Doğru tümör evrelemesi için hasta hem MR hem PET görüntülemeye bazen birden fazla olmak üzere girmek zorunda kalır. Bu da hem daha zahmetli hem de daha masraflı bir süreç oluşturur.
 • PET MR ile lokal evreleme en detaylı şekilde yapılır, lenf bezi ve uzak metastazlar da her iki incelemenin güçlü olduğu bölgelerde birbirini tamamlar tarzda bir bütün halinde aynı anda görüntülenir, ilave bir incelemeye gereksinim duyulmaz.

PET-MR, Onkolojide tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde nasıl fayda sağlıyor?

Kanser tedavisine sitotoksik ilaçların yanına sinyal yolaklarını hedef alan akıllı moleküler gibi yeni, hedefe yönelik tedaviler de her geçen gün çoğalıyor. Tümör dokusunun genetik mutasyonuna göre hedefli tedavilerin uygulanması sırasında kanser, başlangıçta gösterdiği genetik yapısından farklı yeni mutasyonlara da uğrayabiliyor. 

Tedaviye yanıtın hızlı değerlendirilmesiyle;

 • Tedaviye yanıtın olumsuz olduğu durumlarda tedavinin değişimi hastalığın seyrine olumlu katkıda bulunuyor.
 • Tedavinin maliyet-etkin olmasına olanak sağlıyor.
 • Tedaviye olan cevap sadece tümör boyutunda gözlenen değişimle değerlendirilemez.
 • Fonksiyonel MR inceleme ile tümör perfüzyonu (antianjiyojenik tedavi yanıtı), tümör hücre yoğunluğu ve metabolizması (Difüzyon MR, MR Spektroskopi), PET ile tümör metabolik yanıtı ve tümör hücre canlılığı en erken dönemde değerlendiriliyor.
 • PET MR, hem fonksiyonel MR hem de PET ajanlarının tutulumundaki değişiklikleri aynı anda göstermesi ile en erken ve doğru tedavi yanıt değerlendirmesine olanak sağlıyor. Bu durum hastaların tedavi planında doğru ve hızlı odaklanmaya olanak veriyor.

PET MR kombinasyonu, potansiyel olarak iyileştirilebilir pediyatrik hastalar ile adolesanların görüntülemesinde oldukça önemli rol oynar. PET MR taramasında etkin dozu, eşdeğer PET BT taramasının sadece %20’sine eşit oluyor.

Düşük radyasyon ile “Tüm Vücut Tümör Tanısı”

 • Müsinöz tümör, prostat kanseri, RCC, HCC ve bronko- alveolar kanserin tek incelemede görüntülenmesi
 • Karaciğer, beyin, spinal kord, kemik tümör ve metastazlarının tek seansta görüntülenmesi.
 • Tüm vücutta tümör evrelemesinin tek seansta yapılması.
 • Hücreye özgü fonksiyonel MR görüntüleme yöntemleri ve tümöre özgü PET ajanları ile daha hedefe yönelik tümör tanısı ve yeni nesil tedavilere yanıtın daha hızlı değerlendirilmesi.
 • Akciğer kanserinin erken tanısında PET BT daha hassas sonuç verir. Akciğer dokusu Bilgisayarlı tomografi ile daha ayrıntılı incelenebilir. PET BT ile kanser 7 mm iken bile gösterilebilir. Böylelikle tümör akciğerin dışına çıkmadan erken evrede yakalanabilmektedir. MR teknolojisi henüz akciğer dokusunu BT kadar ayrıntılı gösterememektedir.
 • PET BT, akciğer kanseri tanısı veya şüphesi olan olgularda tetkikin normal olup olmadığını, normal değilse lezyonun benign – malign ayrımını, hastanın operabl olup olmadığını, tedavi edilmişse hastanın durumunu (normal, regrese, progrese, stabil veya RT planlamasına uygun) bizlere en iyi sunan inceleme yöntemlerinden biridir.
 • Vücudunda MR uyumsuz madeni implant bulunan hastalarda da MR çekilemeyeceği için onkolojik görüntülemede PET BT ile görüntüleme yapılması gerekmektedir.          

Kardiyolojide PET-MR görüntülemenin yeri nedir? 

 • PET MR, PET BT’ye kıyasla radyasyon dozunda azalma gibi avantajlarının yanı sıra kesin anatomik yer belirleme ve moleküler hedefin niceliği ve saptanmasında hacim doğrulama özellikleri gösteriyor.
 • PET MR aterosklerotik plağın görüntülenmesi ve miyokardiyal canlılık/hibernasyonun değerlendirilmesinde potansiyel rol oynuyor. Örneğin, aterosklerotik plak yükü ile iskemi gibi hemodinamik sonuçları bir arada sunabiliyor.
 • Canlı kalmış miyokard dokusu boyutunu belirlemede PET tarafından bölgesel glukoz kullanım eşiğinin ve MR tarafından skar transmuralitesinin saptanması, miyokard infarktüsü sonrası subakut dönemde bölgesel duvar hareketinde düzelmenin öngörülmesi için geçerli metottur.

Nörolojide PET-MR görüntülemenin yeri nedir?

Nöropsikiyatrik hastalıklarda hastaların çoğuna rutin olarak PET ve MR görüntüleme uygulanır. Bu iki inceleme şeklinin tek tarayıcı cihazda mevcut olması hastanın konforunu artırıcı etki sağlıyor.

 • Daha iyi yumuşak doku kontrastı ile birlikte daha az radyasyon etkisi,
 • Tek cihazla birden fazla incelemenin yapılabilmesi ile hasta konforunu artırıcı etki sağlıyor

Источник: https://www.florence.com.tr/pet-mr-nedir

PET / BT taraması – Bu çalışma nedir?

PET- BT Hangi Hastalıkların Tanısında Kullanılır?

Birçok kişi PET / CT hakkında konuştuğunda bunu biliyor.Onkoloji, nörolojik hastalıklar ve kardiyovasküler patolojilerin erken tanısında yeni, çok doğru bir yoldur.

BT veya MRG'den farklı olarak, hastanın vücudunun anatomik özelliklerinin bir resmini göstermez, ancak belirli organ ve dokuların işleyiş sürecini düzeltir.

PET taraması nasıl yapılır ve bunun için nasıl hazırlanmamız gerektiği, bu makalede ele alacağız.

PET / BT ile hangi hastalıklar teşhis edilir?

Pozitron emisyon tomografisiİlk aşamada klinik belirtileri ve kanser metastazını vermeyen tümörleri teşhis etmenin mümkün olduğu karmaşık bir çalışma. Ayrıca, hastalığın seyrini, sonuçları ve tedavinin etkinliğini izlemenizi sağlar.

Kardiyolojide PET / BT taraması kullanılır.koroner kalp hastalığı vakaları ve aortokoroner baypas ameliyatı öncesi.

Nörolojide yardımı ile multipl skleroz tanısı kondu ve psikiyatride – Alzheimer hastalığının erken evresinde, patolojinin başlangıcına ait dış bulgular henüz gözlemlenmediğinde.

Bu arada, bu inceleme Alzheimer hastalığını yaşlılık bunamalarına (Parkinson veya Huntington hastalığı) yol açan diğer patolojilerden ayırt etmeyi mümkün kılar.

PET'in yardımı ile inme sonrası beyin fonksiyonu değerlendirilir ve nöbetler epilepsi ile konur.

PET / CT: bu tanı yönteminin faydalarının gözden geçirilmesi

Diğer modern teşhis yöntemlerinden öncePET'in birçok avantajı vardır. Her şeyden önce, bu yöntem mevcut olanların en doğrusu ve aynı zamanda birkaç geleneksel anketin yerini alabilir. Ek olarak, PET ağrılı hislere neden olmaz, insan vücudunda zararlı yan etkilere sahip değildir ve erken evrelerde patolojik süreci tespit etmeyi sağlar.

PET / CT'de hekimler arasında mevcut olan yorumlarBu yöntem hakkında, vücuttaki göz yapısal değişikliklerinin henüz görülmediği bir aşamada güvenilir bilgi edinmenin bir yolu olarak konuşun. Ve bu, anladığınız gibi, tedavinin etkinliğini büyük ölçüde arttıran, hastalığın ilk aşamalarında tedaviye başlamanıza izin verir.

PET incelemesinin ilkesi

PET / BT özelliklerinden bahsetmeye değer, bu muayenenin organ ve dokularda kan akışını ve aynı zamanda glikoz tüketimini kaydetmenizi sağladığını belirtmek gerekir.

Muayenehanenin vücudunda, küçük,insanlara zarar vermeyen, dokularda kan tarafından taşınan radyoaktif madde miktarı. Bundan gelen zayıf radyasyon PET tarafından sabitlenir ve bilgisayara iletilir.

Bilgi işlem ve görüntü oluşturma var. Ve dokularda daha fazla radyoaktif madde ortaya çıktıkça, resme baktıkları parlaklık “sıcak” alanlar ve maddelerin küçük olduğu yerlerdir – bunlar “soğuk” alanlar.

Gelişmekte olan kanser hücreleri özellikle güçlüdürGlikoz ihtiyacı, onlar aktif bir metabolizma var, onları parlak (“sıcak”) görüntü ile PET / CT sonra fotoğraflarına veren. Bu nedenle, PET diyagnostiğinde, sadece patolojik büyümelerine başlamış ve hatta büyümelerinin tahminini belirten kanser hücrelerini tespit etmek mümkündür.

PET / CT Yöntemleri

Ne teftiş görevleri bağlı olarak, doktor olanlar veya farklı radyofarmasötikleriyle açıklanan tanı diğer yöntemleri gerekebilir:

 • 11C-kolin ile PET;
 • 18F-florodeoksiglukoz ile PET;
 • 11C-metionin ile PET;
 • 13N-amonyum ile PET.

Örneğin, malign glioma (beyin tümörü) teşhisi, metionin ile PET / CT'nin sonuçlarını gerektirir ki bu, malignitesinin derecesinin bir değerlendirmesini sağlar.

Sonuçların maksimum olması içinGüvenilir, çalışmadan önceki gün hastaya, protein içeren tüm gıdalardan: et, balık, süt ve soyadan uzak durulması önerilir. Sadece meyve ve sebze yiyebilirsiniz. Klinik aç karnına gelmeli ve sınırsız miktarda su içmesine izin verilmelidir (ancak gazlı veya tatlı değildir).

Hangi durumlarda kolin ile teşhis edilir?

Prostat kanserinde vücudun durumunu, karaciğer ve beyin tümörlerinin yanı sıra, kolin ile PET / BT en sık olarak yapılır.

Bu madde hücresel yapımına katılırbu nedenle duvarlar, bir radyonüklid içine sokulduğunda, görüntülerde parlak noktalar olarak görülebilen küçük metastazların varlığını görselleştirebilir.

Bu çalışmalar 2 aşamada yürütülmektedir – radyofarmasötiğin kullanıma girmesinden hemen sonra ve 40 dakika sonra. Tarama, aç karnına ve sıvı kullanılmadan yapılır (sabah tamamen dışarıda tutulur).

Muayeneden 1-2 hafta önce, hastanın rasyondan çıkarılması önerilir:

 • yumurta;
 • bezelye;
 • soya, mercimek ve barbunya fasulyesi;
 • karaciğer (ve diğer sakatat);
 • ıspanak;
 • lahana;
 • yer fıstığı;
 • yulaf;
 • portakal suyu ve herhangi bir vitamin (özellikle grup B).

Sınav nasıl yapılır

PET / CT taramasının yapıldığı bir odada,Hastadan mobil cihazları kapatması ve hastanın 20 dakika dinlenip sakinleşeceği bekleme odasına gitmesi istenir. Bu, görüntülerin kalitesini iyileştirmek için gereklidir.

Bundan sonra, hasta intravenöz olarak uygulanırradyofarmasötik ve madde vücut dokularında dağıtılana kadar, yarım saat daha bekleyin. Bu arada, şu anda tuvalete gitme ihtiyacı varsa, bunu göz ardı edemezsiniz. Daha sonra, hasta bir X-ray makinesine benzeyen bir PET tarayıcısına gitmeyi teklif etti. Sınav süreci yaklaşık 45 dakika sürmektedir (beyin taraması, ancak 1,5 saat sürebilir).

İşlem sırasında hastaya gerekli iseBirisi sağlık görevlilerinden gelebilir. Kalp muayenesi durumunda, bir hastaya kan tedarikinin özelliklerini ve bu organın işleyişini gösterecek bir dozlanmış fiziksel yük verilebilir.

Malzemenin işlenmesi 2 gün ile birkaç gün arasında sürebilir. Her şey anketin türüne ve karmaşıklığına bağlıdır.

Tüm vücut muayenesi nasıl yapılır?

Tüm vücut PET / BT prosedürü genellikle daha önce yapılırPelvisin dibinde. Kafatasının bu zamanda ele geçirilip geçirilmeyeceği sorusu halen tartışmalıdır. Birçok merkezde bu yapılmaz. Anatomik olarak karmaşık alanları incelemek gerekirse, bir kontrast ajanı (iyot preparatları) ile hedefe yönelik tarama yapılır.

Tarama, bir kural olarak, pelvik ile başlarMesafenin kademeli olarak doldurulmasından kaynaklanan görüntü değişimini dışlamak için alan. Her konum en az 4 dakika (emisyon taraması) artı 2 dakika daha (tarama taraması) taranır.

Tam vücut PET taraması, mümkünse, etkilenen tüm dokuları temizleyebilmek için eksiksiz bir çalışma planı yapmanıza olanak tanır.

PET / CT için kontrendikasyonlar

Dikkat edilmelidir ki, PET / BT'den bahsetmişken, buBazı durumlarda, veriler bozulabileceği için muayene kontrendikedir. Örneğin bu, açık bir biyopsi sonrası postoperatif erken dönemde gerçekleşir (bu durumlarda operasyondan en az 4 hafta sonra). Son zamanlarda kemoterapi veya radyoterapiden sonra PET de kontrendikedir. İkinci durumda, üç aylık bir mola önerilir.

Vücutta inflamatuar süreçler: Abse, enfeksiyon ve sarkoz – tararken yanlış pozitif sonuçlar verebilir. Bu gibi durumlarda, PET / BT'nin gösterdiği şey konusunda ihtiyatlı olmak gerekir.

Diğer bazı durumlarda (örneğin, klostrofobi ile veya hasta yatmakta zorlanıyorsa), tarama protokolü hastanın durumuna bağlı olarak değişir.

PET / CT için hazırlanırken hatırlanması gerekenler

PET / BT diyagnostiğinin sizi hoş olmayan hisler vermemesi ve sonuçlarının en yüksek kalitede olması için, herhangi bir prosedür için birkaç genel kural gözetmeniz gerekir:

 • PET / CT, sıcak ve rahat olmalıdır.
 • Giysiler ve vücutta metal nesneler ve süs eşyaları olmamalıdır.
 • 1 litre şekersiz ve gazsız içme suyu alabilirsiniz.
 • Kadınlar, mevcut veya muhtemel gebeliğin yanı sıra emzirme hakkında doktoru bilgilendirmekle yükümlüdürler, çünkü bu durumlarda tarama kesinlikle yasaktır.
 • Alerjik reaksiyonların varlığından bahsetmek gerekir.
 • Diyabetli hastalar için PET / CT için özel hazırlık gereklidir.
 • Muayenenin pelvik bölgede yapıldığı durumlarda, mesaneye bir kateterin sokulması gerekebilir.
 • Muayene boyunca hasta hareketsiz olmalı, pozu değiştiremezsiniz.
 • Başka bir öneri verilmezse hemenTaramadan sonra, muayene olağan yaşam tarzına geri dönebilir ve radyofarmasötiklerin çıkarılmasını hızlandırmak için mümkün olduğunca fazla sıvı içmesi gerekir.

PET / CT'nin sonuçları nasıl yorumlanır? Bu sonuç ne anlama geliyor?

Tarama tamamlandığında,Hastanın ellerine sonuçlar verilir. Bu muayeneye atanan herkesi, kendi kendilerine tedavi etme teşebbüslerinden uyarmak kesinlikle faydalıdır – bu sadece ilgilenen hekimin yetkisinde (PET yapan tıbbi çalışanlar da, herhangi bir öneride bulunmuyor).

Özel bilgi eksikliği yol açabilirsonuçların yanlış yorumlanması. Gerçekten olduğundan daha ağır görünebilir veya aksine, tıbbi müdahale gerektirmez.

PET / BT sonuçları sadece sizi bu muayeneye gönderen doktor tarafından yorumlanabilir.

Ve eğer buna kendiniz karar verdiyseniz, sonuç ne olursa olsun, sizin bakış açınızdan ne olursa olsun, doğru teşhis ve gerekli tedaviyi reçetelemek için uzman bir uzmana göstermek en iyisidir.

>

Источник: https://tr.stuklopechat.com/zdorove/127037-pet-kt-chto-eto-za-issledovanie.html

Pozitron Emisyon Tomografisi ve Bilgisayarlı Tomografi (PET-BT) Taraması

PET- BT Hangi Hastalıkların Tanısında Kullanılır?

Pozitron emisyon tomografisi (PET) taraması genellikle bir bilgisayarlı tomografi (BT) taraması ile birleştirilir. Ancak, doktorunuzun bu prosedüre sadece PET taraması olarak başvurduğunu duyabilirsiniz.

PET-BT taraması, kanseri öğrenmenin ve evrelemenin bir yoludur. Kanser evresi; kanserin nerede bulunduğunu, yayılıp yayılmadığını ve organları etkileyip etkilemediğini açıklamanın yoludur.

Kanserin evresini bilmek, doktorunuzun en iyi tedavi seçeneğini planlamasına yardımcı olur.

PET-BT taramaları aynı zamanda şunlar için kullanır:

 • Biyopsi için doğru yeri bulmak
 • Kanser tedavilerinin ne kadar iyi çalıştığını görmek
 • Radyoterapi planı

PET-BT ve BT Taraması Arasındaki Fark

Doktorlar bu tarama testlerini birleştirirler, çünkü BT ve PET taraması farklı şeyler gösterir. BT taraması vücudun içindeki doku ve organların detaylı resimlerini gösterir. PET taraması anormal aktiviteyi gösterir. Bu iki taramasının kombine edilmesi, kanser hakkında daha fazla bilgi sağlar.

PET ve BT Taraması Nedir?

PET taraması, vücutta organ ve dokuların resimlerini oluşturur. İlk olarak, teknisyen, küçük bir miktar radyoaktif madde ile enjekte eder. Doku ve organlar onu alır. Kanser hücreleri, sağlıklı hücrelerden daha fazla enerji kullanma eğilimindedir. Ardından, bu tarama maddenin vücudun neresinde olduğunu gösterir.

BT taraması, vücudun içinin üç boyutlu bir resmini oluşturmak için X-ışınları kullanılmasıdır. Tümörler de dahil olmak üzere, anormal her şeyi gösterir.

PET taramaları, BT taramaları ve PET-BT taramalarının riskleri vardır. Risklerden biri, radyasyona maruz kalmaktır. Bu risk PET taraması ile daha azdır. Çünkü, radyoaktif madde sadece kısa bir süre için vücutta kalır. BT taramaları daha fazla radyasyon verir.

Bu testlerin yararları, risklere göre genellikle daha fazladır. Ancak birden fazla kez BT taraması ve diğer radyasyon testlerini almanız gerekebilir. Yapılan tüm taramalar hakkında doktorunuzu bilgilendirin, böylece ne kadar radyasyona maruz kaldığınızı bilirler. Daha az radyasyon içeren diğer tarama seçenekleri hakkında doktorunuza danışabilirsiniz.

PET-BT Taraması Öncesi Hazırlık

PET-BT taraması için randevu aldıktan sonra, personel tarama öncesi hazırlık hakkında sizleri bilgilendirecektir. Örneğin; taramadan önceki gece berrak sıvı içilmesi gerekebilir.

Ya da, taramadan en az dört saat önce yeme ve içmeyi durdurmanız gerekebilir. Sağlık ekibine tarama öncesi nelere dikkat etmeniz konusunda danışabilirsiniz. Bazı taramalarda, yeme ve içmeyi durdurmaya gerek olmayabilir.

Eğer şeker hastalığınız varsa, doktorunuza söylemeniz önemlidir.

PET taraması öncesinde, doktorunuza kullandığınız ilaçları söyleyin. Tarama günü bu ilaçları alıp alamayacağınızı sorun. Ayrıca, herhangi bir alerjiniz veya hastalığınız varsa mutlaka doktorunuza tarama öncesi bildirin. Hamile olma ihtimaliniz varsa veya emziren bir anneyseniz, doktorunuza mutlaka söyleyin. PET taraması bebek için tehli olabilir.

Personel, PET taraması risk ve faydalarını anlayıp kabul ettiğinize dair bir form imzalamanızı isteyecektir. Herhangi bir endişeniz varsa, formu imzalamadan önce doktorunuza danışın.

Tarama için hastaneye geldiğinizde, hastane elbisesini giymeniz gerekebilir. Ya da, engel olabilecek takı ve giysilerin çıkarılması gerekebilir.

Doktorunuz veya bir hemşire intravenöz (IV) uygular. Sonrasında intravenöz içine radyoaktif madde koyacaktır. Buradan, madde damar içine gider. İntravenöz sırasında iğne batması hissi hissedebilirsiniz. Radyoaktif madde uygulandığında ise, herhangi bir şey hissetmezsiniz.

Maddenin taranır dokulara ulaşması 30 ile 90 dakika sürer. Hareket etmeden veya konuşmadan sessizce yatmanız gerekir. Çok fazla hareket edilmesi, taramanın okunmasını zorlaştırır.

Bu test için, doktorunuz yastıklı bir masa üzerine uzanmanıza yardımcı olacaktır. Muhtemelen sırt üstü yatmanız istenecektir. Ancak yan veya yüzüstü yatmanız da gerekebilir. Pozisyonunuz, doktorun tarama yapmak istediği bölgeye bağlıdır.

Radyoterapi planlaması için PET-BT taraması yapılacaksa, tarama sırasında maske giymeniz gerekebilir. Bunlar tedavi için vücudunuzu aynı pozisyonda tutmanıza yardımcı olur.

BT için kontrast boya almanız gerekebilir. Bu da, daha detaylı görüntü alınmasını sağlar. Eğer boya damar içinden enjekte edilirse, bu alanda kaşıntı olabilir ve sıcaklık hissedebilirsiniz. Ağzınızda metalik bir tat olabilir. Ama bu duygular birkaç dakika içinde yok olacaktır. Eğer solunum güçlüğü gibi ciddi bir tepki olursa, mutlaka uzman kişiye bildirin.

PET-BT taraması boyunca uzanmanız gerekir. Ayrıca kollarınızı başınızın üstünde tutmanız gerekebilir. Bu durum rahatsız edici olabilir. Resimlerin bulanık olmaması için uzman kişi bazen bir müddet nefesinizi tutmanızı isteyebilir.

Tarama yaklaşık 30 dakika sürer. Makine vücudun büyük bir kısmını tarar ise, test uzun sürebilir. Tarama işlemi bittiğinde, doktor resimlere bakar iken masada kalmanız gerekebilir. Eğer net değillerse, başka bir tarama gerekebilir.

PET-BT Taraması Sonrası

Tarama sonrası normal faaliyetlerinize geri dönebilirsiniz. Radyoaktif madde ve boyanın vücuttan dışarı atılması için personel taramadan sonra birkaç bardak su içmenizi söyleyecektir.

Önerilen Makaleler:

 • Kanser Evreleri
 • Kemik İliği Aspirasyonu ve Biyopsisi
 • Tümör Marker Testleri

Источник: http://www.kansertedavisi.web.tr/pozitron-emisyon-tomografisi-ve-bilgisayarli-tomografi-pet-bt-taramasi/

PET / BT taraması – bu çalışma nedir?

PET- BT Hangi Hastalıkların Tanısında Kullanılır?

Birçok kişi PET / CT hakkında konuştuğunda bunu biliyor.Onkoloji, nörolojik hastalıklar ve kardiyovasküler patolojilerin erken tanısında yeni, çok doğru bir yoldur.

BT veya MRG'den farklı olarak, hastanın vücudunun anatomik özelliklerinin bir resmini göstermez, ancak belirli organ ve dokuların işleyiş sürecini düzeltir.

PET taraması nasıl yapılır ve bunun için nasıl hazırlanmamız gerektiği, bu makalede ele alacağız.

Anket nasıl

PET / BT incelemesinin yapıldığı odada,Hastadan mobil cihazları kapatması istenir ve hastanın 20 dakika boyunca gevşemesi ve sakinleşmesi gereken bekleme odasına gitmesi önerilir. Bu, görüntülerin kalitesini artırmak için gereklidir.

Bundan sonra hasta intravenöz olarak uygulanır.radyofarmasötik ve madde vücut dokularında dağıtılana kadar bir buçuk saat bekleyin. Bu arada, şu anda tuvalete gitme ihtiyacı varsa, bunu göz ardı edemezsiniz. Daha sonra, hasta bir X-ray makinesine benzeyen bir PET tarayıcısına gitmeyi teklif etti. Muayene sürecinin kendisi yaklaşık 45 dakika sürer (bir beyin taraması, 1.5 saat sürebilir).

İşlem sırasında hastaya gerekli iseSağlık görevlilerinden biri gelebilir. Kalbin çalışılması durumunda, hastaya kan tedarikinin özelliklerini ve bu organın işleyişini gösterecek bir doz verilebilir.

Malzemenin işlenmesi için birkaç saatten 2 iş gününe kadar sürebilir. Her şey anketin türüne ve karmaşıklığına bağlıdır.

PET / CT için hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir?

PET / BT teşhisinin size rahatsızlık vermemesi ve sonuçların en yüksek kalitede olması için, herhangi bir prosedür için birkaç genel kural izlemeniz gerekir:

 • PET / BT yapmak için sıcak ve rahat giyinmelidir.
 • Giysiler ve vücut üzerinde metal nesneler ve mücevher olmamalıdır.
 • Size 1 litre şekersiz ve gazsız su alabilirsiniz.
 • Kadınlar, mevcut veya muhtemel hamilelik hakkında ve ayrıca anne sütü ile beslenmeleri hakkında doktora bilgi vermekle yükümlüdürler, çünkü bu durumlarda tarama kesinlikle yasaktır.
 • Alerjik reaksiyonların varlığından bahsetmiş olduğunuzdan emin olun.
 • Diyabetli hastalar için PET / CT için özel hazırlık gerektirir.
 • Muayenenin pelvik bölgede yapıldığı durumlarda mesanede bir kateter gerekebilir.
 • Muayene boyunca hasta durağan olmalı, pozisyonu değiştiremezsiniz.
 • Başka bir öneri verilmezse hemenTaramadan sonra hasta normal yaşama dönebilir ve radyofarmasötiklerin çıkarılmasını hızlandırmak için mümkün olduğunca fazla sıvı içmesi gerekir.

PET / BT'nin sonuçları nasıl yorumlanır? Bu sonuç ne anlama gelir?

Tarama bittikten sonraHasta sonuçlarına eller verilir. Derhal, bu muayeneye atanan herkesin kendilerini yorumlama girişimlerine karşı uyarılması gerekir – bu sadece ilgili hekimin yetkisi dahilindedir (PET'i yürüten sağlık personeli de hiçbir tavsiyede bulunmaz).

Uzmanlık eksikliği yol açabilirsonuçların yanlış yorumlanması. Gerçekte olduklarından daha ağır görünebilir veya aksine, tıbbi müdahale gerektirmezler.

PET / BT sonuçları sadece sizi bu muayeneye gönderen doktor tarafından doğru bir şekilde yorumlanabilir.

Ve eğer buna kendiniz karar verirseniz, sonuç ne olursa olsun, sizin bakış açınızdan ne olursa olsun, gerekli tedaviyi doğru teşhis ve reçete için bir uzmana göstermek en iyisidir.

Источник: https://tr.fehrplay.com/zdorove/118388-pet-kt-chto-eto-za-issledovanie.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.