Prematüre Bebeklerde ROP Muayenesi Şart

Prematüre bebeklerde karşılaşılan 5 hastalık

Prematüre Bebeklerde ROP Muayenesi Şart

Son 30 yılda tıp dünyasında yaşanan gelişmeler sayesinde normal gebelik süreci tamamlanmadan doğan bebeklerin yaşam şansı artmış bulunuyor.

Ancak prematüre olarak adlandırılan bu bebeklerin organlarının gelişim süreci de tamamlanmadığından, bazı sağlık sorunları ile karşılaşmaları kaçınılmaz olabiliyor. Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr.

Serap Ceran Çağrıl, prematüre bebeklerde görülebilecek hastalıklar ve prematüre bebekleri bekleyen süreçler hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Normal şartlarda ortalama 38-42 hafta arasında olan gebelik süresi, 37 hafta dolmadan önce tamamlanırsa, doğan bebek prematüre olarak adlandırılıyor. Türkiye’de her 10 bebekten biri, prematüre olarak doğuyor. Bebek ne kadar erken doğarsa, karşılaşacağı sorunlar da artıyor.

Organların gelişim sürecini tamamlayamamış olması, solunum yetmezliği, göz ve işitme kusurları, büyüme geriliği gibi çeşitli sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Dr.

Serap Ceran Çağrıl, erken doğum sonrasında prematüre bebeklerin karşılaşabileceği 5 önemli sorun hakkında bilgi verdi:

1. RDS (solunum yetmezliği)
Akciğer olgunlaşması tamamlanmadan doğan bebeklerde solunum yetmezliği olarak bilinen RDS görülebiliyor. Solunum yetmezliği, ilaç ve solunum desteği ile tedavi edilebiliyor.

2. Prematüre retinopatisi (göz hastalığı)
Erken doğumlarda ROP denilen görme problemleri ile de sıklıkla karşılaşılıyor.

Takip gerektiren problemlerden biri olan prematüre retinopatisi, özellikle 32 haftadan önce ya da 1500 gramdan düşük doğan bebeklerde görülüyor. Prematüre retinopatisi riski olan bebeklere doğumdan 4 hafta sonra göz dibi muayenesi ile tanı konulabiliyor.

Eğer varsa, hastalığın evresine göre tedavi yöntemine karar veriliyor. İlerlemiş görme problemleri ameliyat ile tedavi ediliyor.

3. Beyin gelişimi bozuklukları
Prematüre bebeklerde görülebilecek beyin gelişimi bozuklukları da beyin kanaması ve periventriküler lökomalazi olabiliyor.

Periventriküler lökomalazi genellikle prematüre bebeklerde bulunan, ventrikül adındaki sıvı ile dolu boşlukları çevreleyen beyin dokularının hasar görmesiyle oluşuyor, entriküller etrafındaki damarların sızdırması ya da yırtılması sonucunda beyin hasarına yol açıyor.

Beyin gelişimi bozukluklarından herhangi birinin görülmesi durumunda kalıcı hasar görülmemesi için bebeğin, iyi bir çocuk nöroloğu, fizik tedavi uzmanı ve fizyoterapistten oluşan bir ekip tarafından takip ve tedavisi öneriliyor.

4. Büyüme ve gelişim geriliği
Prematüre bebekler yaşıtlarının boy ve kilosunu 3 yaşına kadar yakalayamayabiliyor.

Yoğun bakımda uzun süre kalan bebeklerin gelişimi daha zor olduğundan, daha çok takip ve destek gerektiriyor. Vitamin, mineral eksikliği ve kansızlığın daha kolay geliştiği bu bebeklerde büyüme gecikmesi yaşanabiliyor.

Bu yüzden prematüre bebeklerin zamanında doğan bebeklere göre daha sık muayene ettirilmesi gerekiyor.

5. İşitme sorunları
Prematüre bebeklerde yoğun bakımda yatış süreci, erken doğum ve aldığı tedavilere bağlı olarak işitme kaybı yaşanabiliyor.

Erken dönemde yapılan işitme tetkikleri işitme kayıplarının tedavisinde önemli rol oynuyor. Özellikle 36.

haftadan önce ya da 1500 gramdan düşük doğumlarda, 2 günden uzun yoğun bakımda kalışta, ailede kalıtsal işitme kaybı olan ve gebelikte ağır hastalık geçiren annelerin bebeklerinde BERA adı verilen işitme tetkiki öneriliyor.

 

Doğumdan sonraki hastanede kalış sürecinde prematüre bebeğin anne sütü ile beslenmesi önem taşıyor. Anne sütü, bebeğin iyileşme sürecinde önemli bir destek oluyor. Bu süreçte annenin moralini yüksek tutması büyük önem taşıyor.

Aileler morbidite denilen erken doğuma bağlı kronik akciğer hasarı, kalıcı görme kusuru, engelliğe kadar varan sağlık sorunlarıyla boğuşmak zorunda kalabildiklerinden, bu süreçte psikolojik destek almaları öneriliyor.

Bebeğin hastaneden çıktıktan sonra da göz, işitme, nöroloji gibi konularda takiplerinin düzenli şekilde yaptırılması gerekiyor. Prematüre bebeklerin aşı takviminin diğer bebeklerden daha farklı olduğunun unutulmaması gerekiyor.

Video: Prematüre bebeklerin takibinde en çok hangi sıkıntılarla karşılaşılıyor?

İlginizi çekebilir

Hamilelikte riskleri yok eden 10 önlem

Erken doğuma yol açan 5 hastalık

Prematüre bebeği hayata hazırlamanın 6 yolu

Hangi hafta doğarsa prematüre bebek olur?

Prematüre bebeklerin tedavi süreçleri

Paylaş

Источник: https://www.acibadem.com.tr/Hayat/Bilgi/premature-bebeklerde-karsilasilan-5-hastalik

Prematüre Retinopatisi (ROP) Tanı ve Tedavisi

Prematüre Bebeklerde ROP Muayenesi Şart

Prematüre bebeklerde görülen, retina hasarı yapan ve körlükle sonuçlanabilen bir göz hastalığıdır.Prematüre bebeklerin en önemli göz sorunlarından biri “prematüre retinopatisi”dir (Retinopathy of Prematurity – ROP). Prematürelerde oluşabilecek retinopatinin erken tanısı ve tedavisi önemlidir. Normalde bebeklerin gözlerindeki damar sistemleri doğuncaya kadar gelişmeye devam etmektedir.

Erken ve düşük kilolu doğumlarda bu gelişme süreci tamamlanmadan bebek doğar. Bebek doğduktan sonra da gelişim devam eder. Birçok risk faktörünün de etkisiyle gözdeki damarlar anormal gelişir. Bu yeni damarlar bebeğin retinasını yani ağ tabakasını etkilediği için sürekli körlük nedeni olabilir. Bu yüzden erken doğan bebeklerin muhakkak göz hekimi kontrolünden geçmesi ve izlenmesi gerekir.

Risk Faktörleri Nelerdir?

Prematüre retinopatisinin gelişiminde birçok faktör rol oynar. Bunların en önemlileri arasında erken doğum haftası, düşük doğum tartısı ve oksijen tedavisinin süresi sayılabilir.

Tekrarlayan solunum sıkıntısı, zamanında doğmama, ağır mikrobik enfeksiyonlar, hızlı yapılan kan değişimi veya kan nakli sayısı, beyin içi kanama, akciğerlerin gelişememesi, kalpte delik olması retinopati riskini artırır.

Doğum kilosu olarak 2000gr altı ve doğum haftası olarak 35 haftadan erken doğan bebekler risk altındadır.

ROP Gelişiminde Oksijenin Önemi Ne Kadardır?

Yoğun bakımda yatmış ve suni solunum cihazına bağlanarak oksijen tedavisi verilmiş bebeklere verilen oksijenin düzeyi ve tedavi süresi önemlidir. Kan oksijen düzeyi çok yüksek değerlere çıktıysa veya çok düşük değerlere indiyse ROP gelişme riski daha fazladır.

Ancak günümüzde özellikle yoğun bakım ünitesi iyi olan hastanelerde kullanılan suni solunum cihazlarının kalitesi artmış, oksijen tedavisinde kullanılan parametreler daha düzelmiştir.

Ancak oksijen tedavisi yapılmadan da prematüre bebeklerde ROP riski olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.

ROP Vakalarında Artış Var mı? Neden?

Uzun yıllardır zamanından önce doğmuş yeni doğanlarda oluşması muhtemel ağır beyin hasarı ve akciğer problemlerini aşmak için oksijen kullanılıyor. Fakat son 50 yıldır kullanılan bu oksijenin fazlasının, erken doğan ve düşük doğum kilosu olan çocukların retina tabakalarına zarar verdiği anlaşıldıktan sonra oksijen artık daha kontrollü veriliyor.

Bununla birlikte gelişen tıp teknolojisi sonucu eskiden 28 haftadan önce doğan 1500 gramın altındaki çocuklar yaşamazken bugün bu değerlerin çok altındaki bebekler bile yoğun bakım ünitelerinde yaşatılabilmektedir. Sonuçta karşımıza eskisinden çok daha fazla erken doğmuş ve oksijen tedavisi görmüş bebek çıkmaktadır.

Bu da özellikle gelişmiş toplumlarda görülen prematüre retinopatisi riskini arttırmıştır.

Risk Altındaki Bebekler Nasıl İzleniyor?

Risk grubuna giren erken doğan ve düşük doğum kilolu çocuklar da prematüre retinopatisi açısından değerlendirilmeliler.

Gebeliğin 35’inçi haftasından önce doğan ve 2 bin gramın altında doğum tartısı olan tüm bebekler risk taşırlar ve retinaları damarlanma süreci tamamlana kadar kontrol edilmeliler.

Ayrıca erken doğan bu bebeklerde kırma kusurları, kayma, katarakt zamanında doğan bebeklerden daha fazla görüldüğü için düzeltilmiş 1 yaş kontrolleri de yaptırılmalıdır.

Ne Zaman Görülür?

Prematüre retinopatisi en sık doğumdan sonra ortalama 6-8’inci haftalarda ortaya çıkar. 28 haftalık doğan bebeklerde 40’ıncı günden itibaren görülür.

Tarama Ne Zaman Yapılmalı?

Risk taşıyan bebeklerin taranması için en ideal zaman 32–36 gebelik hatası (özellikle 31–33 haftalardır) veya doğum sonrası 4–6 haftalardır.

Bu nedenle yukarıda sayılan tüm risk grubundaki bebekler doğumdan sonra 4–6. haftalık olduklarında mutlaka bu konuda deneyimli uzman bir göz doktoru tarafından muayene edilmeliler.

Bu süre içinde hastanede yatmakta olan bebeklerin muayenesi kuvözde yapılır.

Hastalığın evreleri var… Bu hastalıkta retina tabakasının damarları etkilenir ve 5 evresi vardır. Evre 1 ve 2’dekiler kendiliğinden gerileyebilir. Bu bebekler retina olgunlaşmasını tamamlanıncaya ( yani genellikle doğması gereken tarihe) kadar takip edilmelidirler.

Ancak 3’üncü evreden itibaren lazer veya dondurma tedavisi (kriyo) gerekmektedir. Bu yapılmadığında hastalık ilerler ve son aşamada yani evre 4-5’de retina tabakası geri dönüşümsüz olarak zarar görür. Ameliyatla düzelme şansı azalır. En sonunda körlük oluşur.

Sonuçta prematüre retinopatisi zamanında tanı ve tedavisi yapılmadığında körlüğe kadar gidebilen ciddi bir sağlık sorunudur.

ROP Anatomik Bölümleme Açısından 3 Zona Ayrılarak Sınıflandırılır

 • Zon I : Ortasında optik diskin bulunduğu, makula ile optik disk arasındaki mesafenin iki katı çapa sahip dairesel alan.
 • Zon II : Zon I gibi merkezinde optik disk içeren, burun yönünde tüm retinayı kapsayan dairesel alan
 • Zon III : Zon II dışında kalan ve burunun aksi yönünde hilal şeklinde duran alan.

Hastalığı Evreleme Bakımından Uluslararası Bir Sınıflama Vardır

 • Evre 0 ROP’un hafif formu iken evre 5 tam retina dekolmanını ifade eder.
 • Evre 1 : Retina dış kenarı normal kan beslenmesini alamamaktadır. Normal ve anormal damarların buluştuğu bölgede bir demarkasyon hatı mevcuttur.
 • Evre 2 :İki bölgeyi ayıran demarkasyon hattı ridge bölgesine kadar devam eder.
 • Evre 3 Ridge büyümeye devam eder ve damarlar vitreye yayılır. Nedbe oluşumu ve sıvı sızıntısı olabilir
 • Evre 4 kısmi retina dekolmanı oluşmuştur
 • Evre 5 tam retina dekolmanı gelişmiştir

ROP Kendiliğinden Geriler mi?

Bebeklerin %80’inde ROP kendiliğinden geriler ancak gerilemeyen vakaların zamanında müdahalesi açısından tarama ve düzenli takip şarttır. Damar gelişimleri tamamlanmış ama ROP bulguları yoksa çocuklar 2–3 hafta ara ile izlenmelidir. (Damarlar yukarıda bahsedildiği gibi şakak tarafı retinaya ulaşana dek)

Tedavi: Evrelere göre tedavi şekli değişir. Eşik hastalık olarak adlandırılan tabloda 3 gün içinde acil lazer tedavisi veya dondurma tedavisi uygulanmalıdır. Aksi halde körlük riski %50’dir.

 • Evre I ve II’ de izleme önerilir. Kendiliğinden gerileme ihtimali vardır.
 • Evre III’ te lazer tedavisi ve kriyoterapi, ROP’u tedavi etmenin çeşitli yöntemleri vardır. Fakat en sık uygulananı laser tedavisidir. Laser fotokoagülasyonu ile retina dekolmanına sebep olmadan anormal damarlar ortadan kaldırılır.
 • Evre IV ve V olgularda ise vitrektomi operasyonu uygulanır.

Источник: http://www.kolaninternational.com/tibbi-birimler/goz-hastaliklari/premature--retinopatisi-rop-tani-ve-tedavisi/

Prematüre bebeklere mutlaka Rop Muayenesi yapılmalı!

Prematüre Bebeklerde ROP Muayenesi Şart

Gelişmiş ülkelerde çocukluk çağının en önemli körlük nedeni olan ve prematüre doğan bebeklerde görülen göz hastalığıdır. Miadında doğan ve miadında doğup sarılık nedeniyle fototerapi alan bebeklerde oluşmaz.

Doğum ağırlığı 1500 gr altında ve 32 haftadan küçük doğan tüm bebekler risk altındadır.  Özellikle genel durumu bozuk ve yoğun bakımda oksijen tedavisi alan bebekler daha fazla riske sahiptir.

Birlikte beyin kanaması, akciğer hastalığı ve sepsis geçiren bebeklerde risk daha da artar.

Erken doğan bebeklerde körlük riskine dikkat!

Gözümüzün en içerisinde bulunan ve görmemizi sağlayan ağ tabaka (retina) damarlarının gelişimi anne karnında doğuma yakın hatta doğumdan sonra 1. ayda tamamlanır.

Erken doğmuş, damarsal gelişimi ve olgunlaşmasını tamamlayamamış özellikle yoğun bakım ve oksijen tedavisi alan prematürelerde, bu yüksek oksijen oranı, damar gelişimini uyaran maddeyi (VEGF) aniden azaltır.

Damarlar VEGF azalmasına bağlı olarak büzülür ve retina tabakasının beslenmesi bozulur.

Bu kez besinsiz kalan damar bölgesinde VEGF aşırı miktarda artar. Bu durum anormal damarlanma ve doku artışına neden olur. Anormal damar ve dokular göz içinde kanamalara ve retina tabakasında ayrışmaya (Dekolman) yol açar.

ROP hastalığında görme kaybının nedeni olan ayrışma, bebek yaklaşık 10 haftalıkken oluşur. ROP hastalığı beş evreden oluşur. Evre 1 ve 2’de çok önemli bir risk yoktur. Evre 3 en kritik ve tedavinin yapılması gereken en ideal evredir. Evre 4’te retina tabakasında yırtık başlar.

Son dönemde (Evre 5) retina tabakası tamamen yırtılmış ve ayrışmıştır.

İlk muayene ne zaman yapılmalıdır?

Rop hastalığının ebeveynlerinin fark edebileceği bir belirtisi olmadığı için çocuk hastalıkları uzmanları doğumdan 4-6 hafta sonra bu bebekleri ROP muayenesi yapabilen bir göz uzmanına gönderirler.

Dolayısıyla anne- babalara düşen görev bebeklerini doğumdan bir ay sonra göz muayenesine götürmeleridir. Çok erken doğumlarda 8 hafta beklenebilir. Yoğun bakımda yatmakta olan bebeklerde taşınabilir aletlerle yoğun bakım ortamında ROP muayenesi yapılabilir.

Bizim önerimiz 36 hafta ve 2000 gramın altındaki yoğun bakım desteği almış tüm bebekler en az bir kez kontrolden geçirilmesidir.

ROP hastalığı % 80 kendiliğinden geriler. Hastaların %20’sinde tedavi ve takip gerekir. Özellikle Evre 3 hastalar tedavi için çok uygundur. Bu evre geçirilirse hastalık ilerler ve körlükle sonuçlanabilir. Özellikle yüksek riskli bebeklerde uygun takip ve tedavi yapılmazsa görme kaybı çok yüksektir.

Rop hastalığı gerilese bile bu hastalarda göz tembelliği, miyop–astigmat gibi göz kusurları, şaşılık ve göz tansiyonu (glokom hastalığı) normal kişilerden çok daha fazla görülür. İleri yaşlarda bile göz yırtıkları oluşabilir.

Bu nedenle hastaların hayatının ileri aşamalarında da düzenli göz muayenesi olması şarttır.

ROP muayenesi nasıl yapılır?

ROP muayenesi damla ile uyuşturularak (topikal anestezi) yapılır. Narkoz gerektirmez. Göz bebekleri işlemden yarım saat önce damla ile büyütülür. Göz uyuşturulduktan sonra kapaklar gözü rahatsız etmeyen özel bir alet ile açılır.

Retina tabakası her bir göz için ayrıntılı olarak incelenir. Damarların gelişme durumu, hastalığın varlığı ve hangi evrede olduğu belirlenir. Bundan sonra tekrar muayene gerekip gerekmediğine ve gerekirse hangi sıklıkta takip gerekeceğine karar verilir.

Muayene süresi 10-15 dakika kadardır.

Erken doğan bebeklerde prematüre retinopatisi için ROP muayenesi yapılmlı

Prematüre bebeklerde ilk ROP muayenesi doğumdan 4-6 hafta sonra yapılmalıdır.

Daha sonra hastalığın varlığına ve seviyesine göre 1-2 hafta aralarla bebek 46 haftayı tamamlayınca kadar muayene tekrarlanır.

Çok erken doğan (25-26 haftalık) prematürelerde takip 1 haftayı geçmemelidir. Bazen 2-3 günlük takipler bile gerekebilir. Her kontrolde ilk muayenedeki gibi ayrıntılı değerlendirme yapılır.

ROP’ta tedavi alternatifleri nelerdir?

ROP’un tedavisinde en önemli aşama düzenli takiptir. ROP gelişen hastaların %80’i kendiliğinden geriler ve takip edilen bebeklerin ortalama %10’unda tedavi gerekir. Tedavi yönteminin belirlenmesinde hastalığın hangi evrede olduğu damarlanma oranı çok önemlidir. Evre 1-2’de sadece haftalık takip yeterlidir. Evre 3 kritik evredir.

Eşik hastalık bu dönemde görülür. Eşik hastalığı zamanında saptamak ve acil olarak (3 gün içinde) tedavi uygulamak ROP gelişen bebeklerin kör olmasını engelleyen en önemli faktördür. Bu evredeki riskli hastalara lazer tedavisi uygulanır. Son zamanlarda göze ilaç uygulamaları ile de başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Zamanında tespit edilemeyen ve tedaviye rağmen hastalığı ilerleyen olgularda göz içerisine girilerek vitrektomi ameliyatı uygulanır. Bu ameliyatın sonuçları maalesef her zaman yüz güldürücü olmaz. ROP hastalığının en önemli sonucu körlüktür. Özellikle ihmal edilen takip ve tedavi yapılamayan hastalarda görülür.

Tedavi edilen hastalarda çok geç safhada değilse körlük gelişmez. Tüm dünyada iki kez (1942 ve 1989 yıllarında) ROP Salgını görülmüştür.

Ülkemizin de kısmen aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde üçüncü ROP salgını riski vardır.

Bu nedenle prematüre bebeklerin yoğun bakım uzmanlarının uyarı ve yönlendirmesine göre ROP konusunda tecrübeli göz hekimleri tarafından takip edilmeleri gerekir.

Prematüre bebeklerde körlük tehsi; prematüre retinopati (ROP)

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/prematuere-bebeklerde-rop-muayenesi-mutlaka-yaplmal/

Prematüre Bebeklerde Retinopati (ROP) ve Şaşılık

Prematüre Bebeklerde ROP Muayenesi Şart

Prematüre Bebeklerde Retinopati (ROP) ve Şaşılık

Prematüre bebeklerde göz problemleri gibi sağlık sorunları daha yaygın görülmektedir. Bu yazımızda prematüre bebeklerde retinopati (prematüre bebeklerde ROP) ve şaşılık sorunlarının tedavisi hakkında bilgi vereceğiz.

Prematüre Bebeklerde Retinopati (ROP)

Retinopati (ROP) yalnızca prematüre bebeklerde görülen bir göz sorunudur. Genellikle her iki gözü de etkiler ve bebeklerde görme kaybının temel nedenleri arasındadır. 1500 gr.

Civarında doğan ve 31 haftadan erken dünyaya gelen prematüre bebeklerde retinopati (ROP) yaygın görülmektedir. Prematüre bebeklerde retinopati (ROP) vakalarının büyük çoğunluğu hafif vakalardır ve tedavi gerektirmez.

Ancak bazı prematüre bebeklerde retinopati (ROP) önlem alınmadığı takdirde görme kaybına hatta körlüğe neden olabilir.

Prematüre Bebeklerde Retinopati (ROP) Nedir?

Bebeğinizin gözleri 16. Haftada oluşmaya başlar. En hızlı gelişme ise hamileliğin son 12 haftasında kaydedilir. Uzmanlar prematüre bebeklerde bu son 3 aylık gelişimin gerçekleşmemesi nedeniyle retinopati (ROP) ortaya çıktığını düşünmektedir.

Retinopatiye (ROP) yol açan diğer faktörler arasında kansızlık (anemi), nefes problemleri, kan nakli ve sağlık durumunun kötü olması yer almaktadır. Prematüre bebeklerde retinopati (ROP) gözdeki kan damarlarının anormal büyümesine ve retinaya doğru yayılmasına neden olur.

Bu yeni kan damarları hassastır ve göze kan sızmasına neden olur. Bir yara dokusu gelişebilir ve retinayı gözün arka kısmından çekerek görme kaybına neden olabilir.

Prematüre Bebeklerde Retinopati (ROP) Nasıl Anlaşılır?

Göz muayenesi prematüre bebeklerde retinopati (ROP) teşhisinin tek yoludur. Bebeğiniz prematüre bir bebek ise muayene yapılıp yapılmayacağını doktorunuza sorabilirsiniz. 30 haftadan önce ve 1500 gramdan düşük doğan bebeklerde tarama gerekmektedir.

Bebeğinizin göz muayenesinden geçmesi gerekiyorsa bunun zamanını doktorunuza sorabilirsiniz. Doğumdan sonraki 4-9 hafta arası muayenenin yapıldığı haftalardır. Ancak bu durum bebeğinizin ne zaman doğduğuna göre değişecektir.

Doktorunuz herhangi bir retinopati belirtisi görmezse daha sonra izleme kontrolü yapılması gerekmez.

Prematüre Bebeklerde Retinopati (ROP) Tedavisi

Prematüre bebeklerde retinopati (ROP) hastalığı tedavisi beş aşamadan oluşur. Bir retina uzmanı retinopati (ROP) görülen bebeği muayene edecek ve retinopatinin ne zaman izleneceğini ve tedavi edileceğini tespit eder. Tedavi kapsamında şunlar yapılabilir:

 • Kriyoterapi (dondurma) veya fotokoagülasyon (lazer tedavisi) ile kan damarlarının büyümesi durdurularak retinanın gözün arkasında sabit durması sağlanır.
 • Skleral çökertme tedavisi kapsamında doktor bebeğin gözünün etrafına bir bant yerleştirir. Bu gözü içe doğru iterek retinanın yerinde durmasını sağlar. Birkaç ay veya birkaç hafta içerisinde bu bant çıkarılır.
 • Vitrektomi daha kapsamlı bir cerrahi müdahaledir. Doktor tuzlu bir solüsyon ile birlikte bebeğin gözünün içerisine cama benzer bir sıvı yerleştirir. Daha sonra gözün içerisindeki yaralı dokuyu temizler. Bu retinanın rahat bir şekilde yerinde durmasını sağlar.
 • Gözün içerisine yerleştirilen ilaçlar ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Uzmanlar yetişkinlerde yaşa bağlı sarı nokta hastalığında kullanılan ilaçların prematüre bebeklerde retinopati (ROP) tedavisinde kullanılıp kullanılmayacağını tespit etmeye çalışmaktadır.

Prematüre bebeklerde retinopati (ROP) tedavisi erken başlatıldığı takdirde merkezi görme korunabilir. Yani çocuğunuz önünü görebilir, okuyabilir, renkleri ayırt edebilir ve araç kullanabilir. Bu prosedürlerin bazılarında yan görme kaybı yaşanabilmektedir.

Prematüre Bebeklerde Retinopati (ROP) Komplikasyonları

Retinopati (ROP) görülen prematüre bebeklerde daha sonra

 • Miyop (yakını görememe)
 • Şaşılık (gözlerde hiza problemi)
 • Ambliyopi (görme yitimi)
 • Glukoma
 • Retina yırtılması

gibi problemler görülme olasılığı artmaktadır.

Bebeğiniz uzmanın tavsiye ettiği aralıklarla kontrolden geçecektir. Doktor bu komplikasyonları erken tespit ettiği takdirde herhangi bir görme kaybı olmadan bunları tedavi edebilir.

Prematüre Bebeklerde Şaşılık

Az sayıda da olsa bazı premütüre bebeklerde şaşılık problemi görülebilmektedir. Şaşılık gözlerin hizalı bir şekilde durmaması sorunudur. İnfantil ezotropi prematüre bebeklerde görülen bir şaşılık türüdür.

Gözü çevreleyen ve kontrol eden kaslar uyumlu bir şekilde çalışmadığında bebeğin gözleri ayrı yerlere bakıyormuş gibi görünür. Doktorlar bunun premütere bebeklerde beynin göz kaslarını kontrol etmeye yetecek şekilde gelişmemiş olmasından kaynaklandığını düşünmektedir.

Prematüre bebeklerde şaşılık nedenleri arasında başka faktörler de bulunmaktadır:

 • Beyinde su, beyinde kanama, epilepsi bozukluğu, serebral palsi ve benzeri beyin veya sinir problemleri
 • Retinopati (ROP) kaynaklı retina hasarı
 • Göz yakınındaki deri altında kan damarlarının toplanması (doktorunuz hemanjiom muayenesi gerçekleştirecektir)
 • Beyin veya göz tümörleri
 • Katarakt veya göz zedelenmesi
 • Gelişim geriliği
 • Genetik bozukluklar

Bebeğinizde bunlardan herhangi biri var ise pediatri oftalmoloğu ile görüşmeniz gerekmektedir. Bebeğinizin gözlerinde bir şaşılık fark ederseniz bunu doktorunuzla paylaşınız.

Prematüre Bebeklerde Şaşılık Komplikasyonları

Prematüre bebeklerde şaşılık durumunda gözlerin farklı alanlara odaklanması nedeniyle beyin iki farklı görüntü alır. Beyin bunu telafi etmek için bir gözden gelen görüntüyü görmezden gelerek daha güçlü olan göze öncelik verir.

Bu bebekte derinlik algısını etkileyebilir. ayrıca ambliyopi veya göz tembelliğine yol açabilir. Bu şaşı gözün iyi bir görüş geliştirememesi ve hatta görme kaybına uğraması anlamına gelir.

Şaşılık görülen bebeklerin yaklaşık üçte birinde ambliyopi gelişmektedir.

Prematüre Bebeklerde Şaşılık Tedavisi

Bebeğinizde ambliyopi varsa doktorunuz önce onu tedavi etmek isteyecektir. Bu kapsamda güçlü olan göz kapatılacak ve beynin daha zayıf gözden gelen görüntüleri kullanması sağlanacaktır.

Bunun için görmeyi engelleyen göz bantları veya göz damlaları kullanılabilir. Bu tedavi şaşı gözü güçlendirecek ve daha iyi görmesini sağlayacaktır. Bebeğiniz göz bandından hoşlanmayabilir ancak maalesef bunu kullanması gerekmektedir.

Ambliyopi zamanında tedavi edilmezse kalıcı olabilir.

Görme stabil hale geldiğinde göz çevresini saran kasların onarımı için ameliyat gerçekleştirilebilir. Bebeğin bu kadar erken bir yaşta ameliyat olması ebeveynler için üzüntü verici olsa da prematüre bebeklerde şaşılık tedavisi 2 yaşından önce yapılırsa uzun vadede iyileşme sağlanmaktadır.

Ameliyat sonrasında çocuğunuzun gözlük kullanması gerekebilir. Aksi takdirde şaşılık geri dönebilir. Bu konuda doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz.

Источник: https://www.iyibakkendine.com/premature-bebeklerde-retinopati-rop-sasilik/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.