Prostat Hastalıkları Hangi Yöntemlerle Tedavi Edilir?

Prostatın Büyümesinin Günübirlik Ve Ameliyatsız Tedavisi: “Prostat Askılama”

Prostat Hastalıkları Hangi Yöntemlerle Tedavi Edilir?
Prof. Dr. Oğuz ACAR
Üroloji
Memorial Şişli Hastanesi

Prostat büyümesi, erkeklerde 40’lı yaşlarla birlikte doğal seyir gösteren bir durumdur. İdrar yapmayı zorlaştıran bu sorun, mesanenin tam olarak boşaltılabilmesi ve böbreklerin zarar görmemesi için mutlaka tedavi edilmelidir.

Prostat büyümesinin tedavisinde günübirlik, ameliyatsız bir girişim olan “prostat askılama” (Urolift) yöntemi ve prostat askılamanın hastaya sağladığı ayrıcalıklar hakkında Memorial Şişli Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Oğuz Acar bilgi verdi.

Prostat ameliyatları hastaları korkutabilir

Prostata yönelik her cerrahi girişim, prostattan doku çıkarılması veya buharlaştırılması şeklinde gerçekleştirildiği için, prostatın normal işleyişinde az ya da çok problemler yaratır. Ameliyat sonrası en çok; idrar kaçırma, cinsel fonksiyon bozukluğu ve kanamadan korkulur.

İyi bir cerrahi ameliyatta kanama, idrar kaçırma ve sertleşme problemleri hemen hemen hiç görülmezken, ameliyat sonrası “kuru orgazm” olarak bilinen, cinsel temasta meninin dışarıya akmak yerine mesaneye kaçması oldukça sık görülen bir durumdur.

Kuru orgazm sorunu, hastaları hem psikolojik ve cinsel açıdan rahatsız eder, hem de çocuk isteği olanlarda doğal yoldan çocuk sahibi olmak imkansız hale gelir.

Prostat askılama ile ameliyatsız iyileşme şansı

Prostatın içinden geçen idrar yolu büyümüş prostat nedeniyle sıkışır. Prostat askılama ile, sıkışan bu doku çok küçük klipslerle iki yana asılarak, idrar yolunun genişletilmesi sağlanır. Bu, pencereyi kapatan perdenin kenarlara doğru asılarak camın görünür hale gelmesine benzetilebilir.

Cinsel fonksiyonlar tam olarak korunur

Prostat büyümesi 40’lı ve 50’li yaşlarda cerrahi girişim gerektirecek düzeylerde olduğunda, ameliyat sonrası sorunlar hastayı daha çok etkiler. “Prostat askılama”, özellikle cinsel fonksiyonlarını tam olarak korumak isteyen 40-65 yaş arası hasta grubu için ideal bir yöntemdir.

Ayrıca özellikle başka hastalıkları nedeniyle kan sulandırıcı ilaçlar kullanan veya anestezi almayı engelleyecek ciddi hastalıkları bulunan ileri yaşlı hastalarda da birinci seçenek olarak uygulanabilir.

Prostat büyümesi için ilaç kullanması gereken, ancak kimyasal ilaçları hayat boyu kullanmak istemeyen hastalara da rahatlıkla önerilebilir.

Yaş sınırı yok

Prostat askılama yöntemi, en ileri yaştaki hastalar için bile uygun olan bir yöntemdir. Ameliyat komplikasyonları beklenmediği için, çok ileri yaşta ve kronik hastalıkları nedeniyle ameliyat olmasında sakınca bulunan kişilerde de belirli sınırlama olmaksızın kullanılabilir.

Hastaya konfor sağlar

 • Prostat ameliyatında prostattan bir doku çıkarılır yani prostat dokusu çıkarılarak doku kaybı olur. Bu durum, prostat fonksiyonlarında değişikliklere yol açar. Oysa askılama yönteminde doku çıkarılmaz dolayısıyla yara oluşturulmaz ve prostat fonksiyonlarında herhangi bir değişiklik ortaya çıkmaz. Prostatın dokusu sıkışarak hacmi bu şekilde küçültülmüş olur. 
 • Prostat ameliyatlarında hangi yöntem olursa olsun, bir yara oluşturulacağı için bu yaranın iyileşme sürecini beklemek gerekir. Bu süreç de zaman zaman hastalar için sıkıntılı olabilmektedir. Askılamada ise bir yara olmayacağı için hem hasta işlemden hemen sonra fayda görür hem de iyileşmesi beklenmek durumunda kalınan bir yara oluşmaz.
 • Prostat askılama, lokal anestezi altında 15 dakika içinde biten bir işlemken ameliyatlar genellikle genel anestezi altında 1 saat süren operasyonlardır.
 • Hastanın ameliyattan yarar görmesi için, yaklaşık 15 günlük bir süreye ihtiyaç duyulurken, askılamada hasta işlemden hemen sonra yarar görmeye başlar.

Ameliyata engel değil

Hastaların, yaşamlarının bir döneminde prostat askılama yaptırmaları, daha sonra ameliyat olmaya karar verdiklerinde bu isteklerine bir engel teşkil etmez. İşlem hasta için bir süre sonra yeterli olamayacak hale gelirse, ardından ameliyat gerçekleştirilebilir. Yani gerektiği takdirde ameliyat her zaman ikinci seçenek olarak yerinde durur.

Prostat askılamanın, ameliyatı yaklaşık 5-10 yıl ötelemesi bile, hayat kalitesinin 5-10 yıl bozulmadan devam etmesi manasına gelir ki bu durum özellikle genç hastalar için çok büyük önem arz eder.

İlaç kullanımı ile ameliyat arasında bir “ara formül” özelliği taşıyan askılama yöntemi, bu anlamda hasta için çok önemli, zaman kazandıran, ilaç kullanımı ve ameliyatın problemlerinden kurtaran bir işlemdir.

Güncellenme Tarihi: 06 Kasım 2012Yayınlanma Tarihi: 06 Kasım 2012

Benzer Sağlık Rehberleri

Источник: https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/prostatin-gunubirlik-ve-ameliyatsiz-tedavisi-prostat-askilama/

Prostat Hastalıkları | ÜRO-TIP

Prostat Hastalıkları Hangi Yöntemlerle Tedavi Edilir?

Prostat her erkekte bulunan, mesane tabanında, idrar çıkış kanalının etrafını saran, kestane büyüklüğünde bir organ. Semendeki sıvının bir kısmını prostat salgılıyor.

Prostat Hastalıkları

1. Prostatitler (Prostat Enfeksiyonları)

Prostatın iltihaplanması olarak tanımlanıyor. Bu her yaşta ortaya çıkabilir. sık idrara çıkma,idrar  kanalında akıntı hissi veya akıntı, yanma, ağrı gibi şikayetler ile ortaya çıkabilir.

Prostatit Tedavisi, Prostat İltihabı Tedavisi, Prostat Enfeksiyonu Tedavisi

2. Benign Prostat Hiperplazisi (Prostatın İyi Huylu Büyümesi-BPH)

Prostat yaş ilerledikçe hacım olarak büyüyebiliyor mesaneye veya idrar çıkış kanalına baskı yapabiliyor. Bu durumun adı prostatın iyi huylu büyümesi olarak tanımlanıyor.

Bening Prostat Hiperplazisi Tedavisi, BPH Tedavisi

3. Prostat Kanseri

BPH – İyi Huylu Prostat Büyümesi ile tek benzerliğinin aynı yaş grubunda olduğu kabul edilse de prostat kanseri tamamen farklı bir hastalıktır. Prostat kanseri, prostatta malign (kötü karakterde) büyümeyi tanımlamaktadır.Prostat kanseri, sıklık olarak kanserler arasında dünyada  ikinci sırada görülen kanser türüdür.Genellikle çok yavaş ilerler ve  belirti vermeyebilir.

Prostat kanseri ne gibi bulgular verir?

İyi huylu büyüme ile birlikte olduğunda sık ve zayıf akımlı, bekleyerek idrar yapma gibi idrar yolunun sıkışmasına bağlı şikâyetler olabiliyor. İleri aşamada meni içinde kanama, kemik ağrıları olabiliyor.

Prostat kanseri önceden tahmin edilebilir mi?

Ailede prostat kanseri olan kişilerde 40 yaş, diğer kişilerde 54–70 yaşta başlayarak, prostatın parmakla muayenesi ve kanda, prostat spesifik antijen (PSA) testi yapılıyor.

Prostat kanseri tanısı nasıl konulur?

Prostat kanseri taramasında bugün için 4 metod kullanılmaktadır:

 1. Parmakla rektal yoldan prostat muayenesi
 2. Rektal yolla prostat ultrasonografisi (TRUS), MR gibi görüntüleme metodları
 3. Prostat spesifik antijen (PSA), proPSA, PCA3 testleri
 4. TRUS eşliğinde prostat biyopsisi

Kanser varlığı tespit edildikten sonra yapılacak tetkikler var mıdır?

PSA ve patoloji raporuna göre hastalığın hangi safhada olduğunun,  başka yerlere sıçrayıp sıçramadığının tespiti için bilgisayarlı tomografi ve kemik sintigrafisi gibi testler yapılabiliyor.

Tedavi nasıl planlanır?

Tedavi safhasına göre planlanıyor. Erken safhada iken, çok yavaş ilerleyen türünde, tedavi yapmadan yakın takip protokolüne alınabiliyor. Hastanın performansına ve yaşam beklentisine göre karar veriliyor.

Prostat Kanseri Tedavi Alternatifleri Nelerdir ?

 1. Robototik Cerrahi veya  Radikal Prostatektomi
  Genç hastalarda lokal (yayılmamış) hastalıkta artık tüm dünyada cerrahi tedavi ilk seçenek olarak sunulmaktadır. Radikal prostatektomi adı verilen bu ameliyatla hastaya kesin tedavi şansı verilmektedir. Bu ameliyat BPH’daki ameliyatlardan tamamen farklı olup, prostatın tümünün meni keseleriyle birlikte çıkartılması ve idrar yolunun yeniden oluşturulması işlemidir. Tecrübeli merkezlerde son derece düşük komplikasyon oranlarına sahiptir. Bu operasyon son zamanlarda roboti yardımı ile daha sık yapılmaktadır. Robotik cerrahinin en önemli avantajı kanama riski, idrar kaçırma riski ve ereksiyon ile ilgili yan etkiler açık operasyona göre daha az olmasıdır, dezavantajı ise maliyetinin açık cerrahiye göre fazla olmasıdır.
 2. Brakiterapi
  Yine lokal hastalıkta, prostat içine çeşitli radyoaktif elemanlar konularak uygulanan ve brakiterapi adı verilen bir tedavi seçeneği gündeme gelmiştir. Prostatı 50 gramın altındaki hastalarda kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde ameliyathane şartlarında anestezi altında yerleştirilir
 3. Cryoterapi
  Cryoterapi adı verilen prostat dokusunun dondurulması esasına dayanan diğer alternatif bir yöntem son yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Yan etkileri, maliyeti ve uzun dönemde etkinliği bilinmediğinden açık operasyona tercih edilmemektedir.
 4. Hormon Tedavisi (İleri Evre)
  İleri evre (yayılmış) hastalıkta ise tedavi hormonaldir. Prostat hücreleri testosteron hormonuna (erkeklik hormonu) hassastır. Bu hormon, ilaçlarla (depo iğneler) ya da lokal anestezi altında basit bir cerrahi ile testislerin iç kısmı alınarak ortadan kaldırıldığında hastalıkta gerileme olmaktadır. Bu tedaviye rağmen hastalık ilerler ve hormon bağımsız hale gelirse çeşitli kemoterapatik ajanların kullanımı söz konusu olmaktadır.

Prostat Kanserinde son dönemlerde yeni gelişmeler var mı?

Evet, Son 2 yıl içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda prostat kanseri nedeni ile tedavi edilen hastaların yaklaşık %50’sinde gereksiz tedavi edildiği bu kişilerin tedavi edilmese dahi prostat kanserinden ölmeyeceği gösterilmiştir.

Bu nedenle PSA testinin prostat kanserinde kişilerde hızla ilerleyip zarar veren kanser tiplerini ayırt etmede yetersiz olduğu vurgulanarak tedavi planlanacak hastalarda kullanılabilecek yeni bir tümör belirteci araştırılmasına hız verilmiştir.

Daha önceki bilgilerimizde prostat kanserinin görülemeyeceği kanaati olmasına rağmen özellikle multiparametrik prostat MR kullanılması ile agresif tümörlerin artık görülebileceği saptanmıştır. Son gelişmeler neticesinde her prostat kanserli hastanın tedavi edilmemesinin bir seçenek olduğunun bilinmelidir.

 Ailesinde prostat kanseri olmayanlarda PSA testi ile yapılan tarama testlerinin artık 54 ile 70 yaş arasında yapılması önerilmektedir. Bu bilgiler ışığında son yıllarda yapılan PSA test sayısında ciddi azalma olduğu görülmektedir.

Sonuç olarak her prostat kanseri tedavi edilmesi mutlaka gerekli değildir. Uygun hastalarda takip iyi bir seçenek olabilir.

Prostat Kanseri Tedavisi

Ziyaretçi ilgisi:

 • prostat
 • prostat hastalığı nedir
 • prostat hastalıkları
 • 70 yaşından sonra prostat kanseri nasıl ilerler
 • prostat hastalığı nedir video
 • prostat hastalığında ki dr muayenesi sonucu TANI Da ki N 40 ne demektir

Источник: https://www.urotip.com.tr/prostat-hastaliklari.html

Prostat Tedavisi

Prostat Hastalıkları Hangi Yöntemlerle Tedavi Edilir?

Prostat nasıl geçer? Prostat tedavisi, prostat bezi hastalığına bağlı olarak değişmektedir. En sık karşılaşılan üç prostat hastalığı iyi huylu prostat büyümesi, prostat iltihabı ve prostat kanseridir. Sıralanan prostat hastalıklarının tedavileri ise şu şekildedir: (1)

İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH) Tedavisi

Prostat büyümesi belirtilerini hafif bir şekilde yaşayan erkeklerin, durumun erkenden kontrol altına alınabilmesi için düzenli olarak doktorla görüşmeye devam etmeleri gerekmektedir. (2)

Prostat büyümesini tedavi etmek için tercih edilen yöntemler şöyle sıralanmaktadır:

Prostat dokusu dışına ve çevresinde bulunan dokulara yayılmayan iyi huylu prostat büyümesi durumunda uygulanabilecek yöntemler şunlardır:

Transüretral Mikrodalga Terapisi (TUMT): Mikrodalga enerjisi kontrollü bir şekilde belirli dozlarla prostata gönderilmektedir. Böylece, tıkanıklığa yol açan aşırı prostat dokusu ortadan kaldırılmaktadır.

Transüretral İğne Ablasyonu (TUNA): Radyo frekansı enerjisi düşük seviyelerde prostata yönlendirilmektedir. Sonuç olarak, tıkanıklığa neden olan prostat dokuları tahrip edilmektedir.

Lazer Tedavisi: Normalden daha fazla büyüyen prostatın boyutunu küçültmek için prostat dokusu çıkarılmaktadır.

Lazer ile Prostat Buharlaşması: Yüksek enerjili lazer tedavisinin uygulandığı bu yöntemle, büyüyen prostat dokusu buharlaştırılmakta ve üretranın açılması sağlanmaktadır. (3)

Genişleyen prostat dokusunu engellemek ya da ortadan kaldırmak için uygulanabilecek bazı cerrahi yöntemler şunlardır:

Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TURP): Uygulanan bu cerrahi yöntemle, prostat bezinin iç kısmı çıkarılmaktadır. İyi huylu prostat büyümesi vakalarında sıklıkla uygulanan bir yöntemdir.

Açık Prostatektomi: Cilt üzerine küçük bir kesi yapılmakta ve genişleyen prostat dokusu çıkarılmaktadır.

Lazer Cerrahisi: Lazer cerrahisiyle büyüyen prostat dokusu yok edilmekte ve prostat küçülmesi sağlanmaktadır.

Prostatın Transüretral İnsizyonu (TUIP): Bu yöntemle prostat dokusu çıkarılmamaktadır. Onun yerine, büyüyen prostat bezinin idrar yoluna baskı yapmasını engellemek için prostat bezinde birkaç küçük kesik yapılmaktadır. Böylece, kişi idrarını yapabilmektedir. (4)

Prostat büyümesinin ortaya çıkardığı bazı belirtileri hafifletmek için ilaç tedavisinden yararlanılabilmektedir. Kullanılan iki temel ilaç grubu ise alfa blokerleri ve alfa redüktaz inhibitörleridir.

Alfa blokerler: Alfa bloker olan ilaçlar, mesane etrafındaki ve idrar yolundaki düz kasları gevşetmeye yardımcı olmaktadır.

İnhibitörler: İnhibitör grubuna dahil olan ilaçlar, erkek hormonu testosteronunun DHT’ye dönüşmesini durdurmaya yardımcı olmaktadır. Böylece, prostatın boyutu küçülmekte ve tıkanıklık ortadan kalmaktadır. (5)

Prostat İltihabı (Prostatit) Tedavisi

Prostatit tedavisi altta yatan nedenine ve prostatit türüne bağlı olarak değişmektedir. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle oluşmuşsa, antibiyotikler reçete edilmektedir.

Prostatit hastalığının bütün türlerinde destekleyici bakıma, ihtiyaç duyulursa ağrı kontrolüne ve sağlık bakım uzmanının yakın takibine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bazı durumlarda, prostat iltihabı olan bazı bireylerin hastaneye kaldırılması gerekebilir. Tedavi yöntemleri aşağıdakileri içerebilir:

 • Antibiyotikler
 • Antiinflamatuar ilaçlar
 • Alfa blokerler
 • Sıcak oturma banyosu
 • Prostat masajı
 • Alkol, kafein ve baharatlı yiyeceklerden kaçınma
 • Yaşam tarzı değişiklikleri
 • Alternatif tedaviler
 • Akupunktur (6)

Prostatit ameliyatı, uzun süreli antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen ve tekrarlanan idrar yolu enfeksiyonlarına neden olan kronik bakteriyel prostatiti tedavi etmek için gerekli olabilmektedir. (7)

Prostat Kanseri Tedavisi

Prostat kanseri için uygulanacak olan tedavi, kanserin sadece prostat bezinde oluşmasına ya da vücudun diğer bölümlerine yayılmasına bağlı olarak şekillendirilmektedir. Diğer yandan, kanser olan hastanın yaşı ve genel sağlık durumunu da önemli bir kıstas oluşturmaktadır. En doğru ve etkili olabilecek tedavi için uzman bir doktor tarafından yönlendirilmelisiniz.

Eğer kanser yavaş bir şekilde büyüyorsa ve hasta için herhangi bir sorun yaratmıyorsa, doktor uygun tedavinin belirlenmesi için bir süre boyunca uygulanan düzenli kontrollerle hastanın durumunu gözlemlemeyi tercih edebilmektedir.

Prostat kanserinde uygulanabilecek bazı temel tedavi yöntemler şunlardır:

Prostat ameliyatı: Prostat kanseri söz konusu olduğunda, genellikle cerrahi yöntemlere başvurulmaktadır. Cerrahi yöntemlerle tüm prostat ve bazı yakın dokular alınmaktadır.

Radyasyon tedavisi: Prostat kanseri için uygulanan radyasyon tedavisinde, amaç kanserli hücreleri öldürmek ve tümörleri küçültmektir.

Hormon tedavisi: Radyasyon tedavisi uygulanan prostat kanseri hastaların testosteron hormonu üretmesini durdurmak için ilaçlara başvurulabilmektedir. Genellikle, kanserin nüksetme riski olduğu takdirde uygun görülmektedir. (8)

Prostat İçin Hangi Doktora Gidilir?

Prostat hastalıkları için üroloji bölümüne başvurulmaktadır. (9)

Prostat Nedir?

Prostat erkeklerde bulunan bir bezdir ve bu bezin içi sperm üretiminin sağlandığı bir sıvı ile doludur. İdrarın mesaneden ve vücuttan uzak tutulmasını da sağlamaktadır. Sağlıklı ve genç erkeklerde ortalama olarak ceviz büyüklüğünde olan prostat kendi başına bir hastalık değildir. Prostat halk arasında prostat bezi hastalıkları için kullanılan ortak bir isimdir. (10)

Detaylı bilgi almak için bakınız: prostat nedir

Prostat Belirtileri

Prostat başlangıcında ya da diğer bir deyişle prostat hastalıklarının başlangıcında, nedenine bağlı olarak belirtiler görülebilmekte ya da herhangi bir belirti hissedilememektedir.

Prostat nasıl anlaşılır? Prostat hastalıkları durumunda yaşanabilecek ortak belirtiler arasında ise idrar akışı problemleri, sık idrara çıkma dürtüsü, ağrılı idrara çıkma ve üretradan gelen kan bulunmaktadır. (11)

Prostat belirtileri için tıklayın

Prostat Nedenleri

Prostat neden olur? Daha önce de belirtildiği üzere, prostat bir hastalık değil, erkek vücudunda bulunan ve üreme sürecinde rolü bulunan bir bezdir. Genellikle, ortak bir tanımlama olarak kullanılan prostat çoğu zaman, prostat büyümesi, prostat iltihabı ve prostat kanseri gibi prostat hastalıklarını işaret etmektedir. (12)

Prostat nedenleri hakkında geniş makalemize göz atabilirsiniz

Источник: https://www.acil.net/prostat-tedavisi/

Prostat Hastalıkları Nelerdir Ve Tedavileri Nasıl Yapılır

Prostat Hastalıkları Hangi Yöntemlerle Tedavi Edilir?

Prostat sadece erkeklerde bulunan bir salgı bezidir. Kadınlardaki rahmin karşılığıdır denilebilir. Erkeklerde dış idrar yolunun ilk bölümünü çevreler ve mesanenin tabanında bulunur.

Ortalama bir yetişkinlerde yüksekliği yaklaşık 25 mm, ön arka çapı 25mm, enine çapı ise 40mm’dir. Ağırlığı ise yaklaşık 25 gramdır. Tabanı, tepesi ve iki yan yüzü olan bir organdır.

Bu organla ilgili detayları ve oluşan hastalığı, tedavisi gibi geniş ve açıklayıcı bilgileri uzmanlarına danışarak aşağıda açıkladık.

Prostatın Görevi Nedir?

Bir dış salgı bezidir ve organizmanın ikincil cinsel organıdır. En önemli görevi meninin içindeki spermi sulandırmaktır. Bu sayede döllenmeyi kolaylaştırmış olur. Prostatın dokusunda yüksek konsantrasyonda çinko mevcuttur. Çinko yetmezliklerinde prostat dumura uğrar.

Prostat ergenlik yaşına kadar faal değildir. Ergenlikle birlikte faaliyet göstermeye başlar ve 25 yaşına kadar artar. Daha sonraları faaliyetlerinde yavaşlama oluşur.

Prostat İltihapları

Prostat İltihapları had ve kronik olmak üzere ikiye ayrılır.

Had (Acil) Prostat İltihabı: Mikrop sonucu oluşan iltihaptır. İdrar kanalı vasıtası ile gelen mikroplar prostatta iltihaplanmaya sebep olur.

Belirtileri: İdrar yaparken bir huzursuzluk hissi oluşur. Yanma, sık idrara çıkma şikâyetleri oluşur. İdrarda bulanıklaşma söz konusudur. İdrara başlarken ya da bitirirken birkaç damla kan gelir.

İdrar gergin ve şiş durumda olduğundan idrar yapmakta zorluk çekilir. Torbanın alt kısmında ağrı durumu vardır. Yüksek ateş olur ve titreme, kusma ve bulantı da meydana gelir. Bu durum haftalarca sürer. Akıntı çok az oluşur.

Daha sonra şikâyetler azalır ve apseye dönüşür. Böylece durum müzmin bir durum alır.

Teşhis: Eğer akıntı varsa bu akıntının muayenesi yapılır. Ayrıca idrar ve kan tahlilleri de yapılır. Hekimin yapacağı parmak muayenesi sonucu prostatta şişlik ve sıcaklık parmak tarafından hissedilir.

Tedavi: Yatak istirahati, kaybedilen sıvı için serum verilmesi, kabızlık olmuşsa giderilmesi, ağrıları azaltan filtre kullanılması, antibiyotik kullanılması ve ön şikâyetlerin geçmesinin ardından prostat bölgesine masaj yapılması.

Akut (Kronik) Prostat İltihabı: Çoğu kez belirti göstermez. Genç olgun ve orta yaşlılarda görülür. Acil prostat iltihabından ya da hiç belirti vermeyen prostat iltihabından sonra kendini gösterir.

Belirtileri: İdrar yaparken huzursuzluk ve yanma hissi, sık sık idrara çıkma, bazen idrarda kanama görülür. En önemli belirtisi ise oluşan akıntıdır.

Sabah ilk idrarından önce akıntı çok fazladır ve bu akıntı saydam beyaz bir sıvı şeklindedir. Uykuda düzensizlik, konsantrasyon bozuklukları görülür. Ayrıca belin alt bölgesinde ağrı meydana gelebilir.

Cinsel istekte azalma ve sertleşme sorunları oluşur. Erken boşalma muhtemeldir.

Tedavi: Hastalık kronik hale geldiği için antibiyotik kullanımı çoğu vakada yarar göstermez. Ağrı giderici fitiller, sinirleri yatıştıran ilaç ve vitaminler kullanılır. İstirahat önemlidir.

Sıcak su banyoları yapılması ve prostat bölgesine sık sık sıcak su torbası uygulanması çok rahatlatıcı olur.

Doktor tarafından her hafta iki kez uygulanan prostat masajı ile prostatın içinde olan iltihap ve salgı dışarı atılır ve hastada belirgin rahatlama olur.

Prostat Büyümesi

Elli yaşını geçmiş erkeklerin üçte birinde görülür. Bir tümör değildir. (Öyle zannedilse bile) Hormonsal etki ile olduğu zannedilmektedir ama bu konuda kesin bir fikir tıp dünyasında oluşmamıştır.

Oluşum Sebepleri

Sebepler çoğu defa bilinmez ve sebep ortaya konulamaz. Ama yüksek ihtimalli tahminler söylenmektedir. Ayakta idrar yapma sonucu bir miktar idrarın idrar kesesinde kalması iltihaplanmaya yol açabilmektedir.

Bu nedenle idrarın tam boşalması için oturarak bu işlemi görmek gerekir. Hormonsal bazı sebeplerinde yol açtığı düşünülmektedir. Erkeklik hormonunun (testosteron) etkisi olabilir.

50 yaşından sonra bu hormonlarda oluşan azalma sonucu prostat loplarında büyüme oluşur ve içerisinden geçen idrar dış kanalda sıkışmaya sebep olur.

Etkisi: Prostat büyüdüğü andan itibaren idrar dış kanalını dışarıdan tazyik ile sıkıştırır ve idrar yapılamaz hale gelinir. Mesane içindeki idrarın dışarı atılamamasından dolayı iç basınç artar. İdrar kesesi kası aşırı şekilde büyür ve daha ileriki aşamalarda gevşer ve her zaman içerisinde bir miktar idrar kalır.

İdrar atılamadığı için de önceleri böbreklerde şişme ve büyüme oluşur. İdrar ile dolan böbrek havuzcuğunun oluşturduğu basınç böbreğin dokusunun erimesine yol açar. İleri aşamalarda böbrek ince bir kâğıt haline geldiği için bir balon gibi şişer. Böbrek fonksiyonunu kaybettiği için dışarı atılması gereken zararlı madde atılamaz ve kanda üre yükselmesi oluşur.

Sonucunda da böbrek yetmezliği meydana gelmiş olur.

İdrar Belirtileri: İdrar yollarının tıkanma derecesine göre belirtiler görülür. İdrar akımı yavaşlar ve idrar çapı azalır. İdrar ileriye doğru yapılamaz ve kesik kesik idrar yapma söz konusudur. Damlalar halinde gelen bir idrar durumu vardır.

Tuvalet çıkışı asla tam bir rahatlama olmaz. İçerde halen idrar kalmış hissi hep vardır. İdrar gelmesi için belli bir süre beklenir. İdrar yavaş geldiği ve aktığı için bu işlemin süresi çok uzar. Sık sık idrara çıkılır ve idrarda kanama vardır.

Geceleri de idrara kalkılır ve bu 3-4 defa olabilir.

Genel Belirtileri: İdrar tam yapılamadığı için böbrek kaynaklı bele vuran ağrılar oluşur. Kanda üre miktarı artacağı için buna bağlı sorunlar gelişir. Bulantı, kusma, kilo kaybı ve sürekli uyku hali meydana gelir.

Tanısı: İlaçlı röntgen sonucu idrar kesesinin durumunu, prostatın ne kadar büyüdüğünü ve mesanedeki artık idrarı gösterir. Filmden sonra hastaya idrar yaptırılır ve tekrar ilaçlı film çekilir. Ve içeride ne kadar idrar kaldığı (artık idrar) tespit edilir.

İdrar yoluna sokulan ışıklı bir alet ile gerek idrar kanalı ve gerekse mesaneye bakılır.

Ultrasonografi yöntemiyle prostatın büyüklüğü ve artık idrar olup olmadığı ve miktarı tespit edilir. Bu yöntemle prostat büyümesi ile prostat kanseri arasındaki fark ortaya konmuş ve tespit edilmiş olunur. Çünkü her iki vaka birbirinden farklı hastalıklardır.

Tedavi: Yan etkileri ortaya çıkmadıkça cerrahi operasyon yapılmaz. Fakat belirtiler ve şikayetlerin derecesine göre ameliyat gerekebilir.

Uzun yıllardır uygulana hormon tedavilerine yönelme durumu söz konusudur. Son yıllarda mesanenin boşalmasına yönelik geliştirilen ilaçlar kullanılır. Prostatın küçülmesine yardımcı olur ve hastayı rahatlatır.

Cerrahi operasyon en etkili tedavi yöntemidir. Tam tıkanıklık oluşmuş ise ameliyat kaçınılmazdır. Mesanede taş oluşumu varsa hem taş ve hem de taş ameliyatı gerekir. İlaçlarla önlenemeyen iltihap ve kanamalarda gene ameliyat yöntemi devreye girer.

Açık ve kapalı olmak üzere iki tip ameliyatı vardır.

Açık ameliyat, 60 gramdan daha büyük prostatlar için söz konusudur. Hastanede yatma süresi daha fazladır.

Kapalı ameliyat, 45 gram ve daha küçük prostatlarda uygulanır ve idrar deliğinden içeri sokulan özel bir alet ile yapılır. Kanama daha çoktur ama hastanede yatma süresi daha azdır.

Lazer ameliyatı sayesinde de prostatın yakılması sonucu bir tedavi uygulanır ve daha küçük prostatlar için uygulanır.

Prostat Kanserleri

Erkeklerde akciğer ve bağırsak kanserlerinden sonra en çok görülen üçüncü kanser türüdür.

Sebebi: Sebep çoğu defa belli değildir. Bir yaşlılık hastalığıdır ve 50 yaşın altında çok çok nadir görülür. 70 yaşından sonra görülme sıklığı çok daha fazladır.

Erkeklik hormonunun etkisi olduğu düşünülmektedir.

Hava kirliliği, fazla yağlı gıda tüketimi sebepler arasında gösterilmektedir.

Müzmin prostat iltihaplarından sonra kanser vakası çok daha fazla görülür.

Yayılması: Çevre dokulara doğrudan yayılabilir. Kan yolu ile yayılma yolu da bir diğeridir. Bu sayede kısa zamanda akciğer ve kemiklere yayılır.

Belirtileri: Erken evrede belirti vermez ve dolayısı ile şikâyet söz konusu olmaz. İdrar yolu tıkandıktan sonra şikâyetler devreye girer. Ağrı kesiciler ile geçmeyen ağrılar oluşur.

Tanısı: Birçok maddenin kanda aranması sonucu ortaya konur. Daha sonra elde edilen verilere göre tedavinin seyri tespit edilir.

Düz ve ilaçlı filmlerle tanı ortaya konur. Kanserin yayılımını tespit etmek için kemik ve akciğer filmleri de çekilir.

Ultrason ve tomografi ile yayılma derecesi tespit edilir.

Patoloji ile gerekli tetkik yapılır. Sonucun negatif çıkması kanser olmadığı sonucunu vermeyebilir.

Tedavi: Tümörün durumu tedavinin seyrini belli eder. Kanserin prostatın içinde olması ile etrafa yayılmış olması farklı tedavileri beraberinde getirir. Eğer akciğer ve kemik gibi uzak yerlere yayılım oluşmuşsa çok daha farklı tedavi söz konusudur.

Kapalı ve açık ameliyat yapılır.

Işın tedavisi uygulanır.

Hormon tedavisi uygulanabilir.

Testisler alınabilir.

İlaç (kemoterapi) tedavisi uygulanır. Başarı % 48 seviyelerindedir.

Prostat kanseri çok ileri aşamalara varmadığı sürece iyileşme oranı yüksek kanserler arasındadır.

Bir önceki yazımız olan Çölyak Hastalığı başlıklı makalemizde çölyak hastalığı belirtileri, çölyak hastalığı diyeti ve çölyak hastalığı tedavisi hakkında bilgiler verilmektedir.

Sorularınızı Yorum Bölümünden Sorabilirsiniz …

Источник: https://doktorun.net/prostat-hastaliklari/

PROSTAT TEDAVİSİ, NASIL GEÇER?

Prostat Hastalıkları Hangi Yöntemlerle Tedavi Edilir?

Prostat, sadece erkeklerde görülen, penis ile mesane arasında konumlanmış olan, pelviste bulunan küçük bir bezdir. Bu kısım sperm üretiminden sorumludur. Eğer prostat genişlerse, mesane ve üretra üzerindeki basınç artacaktır. Bu durum da idrarın geçişini engelleyecektir.

Erkeklerde prostat bezlerinin genişlemesi oldukça yaygın olarak görülen bir durumdur. Prostat birtakım idrar rahatsızlığı semptomlarına sebep olabilmektedir. Tedavi edilmeyen prostat genişlemesi, idrarın mesaneden dışarı çıkışını engeller ve mesanede, üriner sistemde veya böbreklerde hasara sebep olur.

Prostat kesesi genişlemesinin etkili pek çok tedavi yöntemi bulunmaktadır. Bunlar ilaç tedavisi, girişimsel tedaviler ve cerrahi operasyondur. En iyi tedavi yöntemi, doktorunuz ile birlikte belirtiler üzerinde düşünüp, prostatın boyuna, diğer sağlık durumlarına ve sizin önceliklerinize göre belirlenmelidir.

Prostat bazı erkeklerde orta seviyede belirtiler gösterir ve herhangi bir tedavi işlemine ihtiyaç duyulmaz. Diğer kısımda ise belirtiler oldukça ciddi ve belirgindir. Yaşam kalitesini etkileyecek büyüklükte belirtiler ortaya çıkarabilir.

Prostat Neden Olur?

Prostat bezi mesanenin altında bulunur. İdrarı mesaneden penisin dışına taşıyan bir tüp, prostatın içinden geçmektedir.

Bu yüzden prostat bezi genişlemeye başlayınca, bu tüp içerisindeki idrar akışı engellenmiş olur. Çoğu erkekte prostat büyümesi yaşamları boyunca devam eder.

Tüm bu etkenlerden dolayı çoğu erkekte prostat genişlemesinden dolayı oluşan üriner belirtiler veya idrar atımının engellenme durumu bulunmaktadır.

Prostatın büyümesine neden olan etmenler tam olarak açık bir şekilde tespit edilememiştir. Ancak erkeklerde yaş ilerledikçe, cinsel hormonlarda meydana gelen birtakım denge sorunlarından dolayı oluştuğu tahmin edilmektedir. Uzmanlara göre erkeklerde prostat oluşmasındaki ortak noktalardan biri de yaşın ilerlemesidir.

Prostat belirtilerinin ciddiyeti, prostat bezindeki genişleme miktarına göre değişiklik göstermekte fakat ortaya çıkan belirtiler zaman geçtikçe daha da kötü bir hal almaktadır. Prostat genişlemesinde en sık ortaya çıkan belirtiler ise;

 • Sık sık veya aniden idrar atma isteği,
 • Tüm gece boyunca idrar atımı ihtiyacının sıklaşması,
 • İdrar atımına başlama esnasında zorluk yaşanması,
 • Zayıf idrar akışı veya idrar akışı sırasında durma ve tekrar başlama işlemi,
 • Üre atımı sırasında süzme işleminin gerçekleşmesi,
 • İdrar bitiminde, akışta ani bir hızlanma gibi belirtiler en sık oluşan belirtiler arasında yer almaktadır.

Daha nadir olarak rastlanan prostat belirtileri ise üriner sistem enfeksiyonu, idrar atımının durması ve idrardan kan gelmesidir. Prostatın boyutu belirtilerin artacağına işaret etmez.

Prostatı oldukça gelişmiş olan erkeklerde çok ufak belirtiler oluşmasına rağmen, prostatı genişlememiş olan erkeklerde ciddi prostat belirtileri ortaya çıkabilmektedir.

Bazı erkeklerde ise belirtiler bir süre sonra düzene girer ve hatta belirtilerde gelişme dahi olabilir.

Prostat Risk Faktörleri Nelerdir?

Prostat büyümesine oluşabilen birtakım risk faktörleri bulunmaktadır. Bunlar;

 • Yaşlanma: Prostat bezinin büyümesi nadiren de olsa 40 yaşın altındaki erkeklerde işaretler ve belirtiler görülmesine neden olmaktadır. Erkeklerin 3’te 1’i 60 yaşına kadar orta seviye ile ciddi seviye arasında prostat belirtilerini tecrübe ederken,80 yaşına kadar olan erkeklerin ise yarısında prostat gözlenmektedir.
 • Aile geçmişi: Aralarında kan bağı bulunan baba ve oğul gibi kişilerde, baba da bulunan prostat oğlunda da ileri ki yaşlarda prostat büyümesinin oluşabileceğinin bir işaretidir.
 • Yaşam tarzı: Prostatı etkileyen durumlardan biri de yaşam tarzıdır. Obezite sorunu olan kişilerde daha fazla olan prostat büyümesi riski, egzersiz yapan kişilerde daha azdır.
 • Diyabet ve kalp hastalıkları: Yapılan araştırmalara göre diyabet hastalığı ile birlikte, kalp rahatsızlığı ve beta engelleyici ilaç kullanan kişilerde prostat riski bir kat daha artmaktadır.
 • Etnik yapı: Yapılan çeşitli araştırmalarda prostat genişlemesi riski Asyalı erkeklerde, beyaz ve zenci erkeklere göre daha azdır. Hatta zenci bir adam prostat belirtilerini, beyaz bir erkeğe göre çok daha erken bir yaşta tecrübe edebilir.

Prostatın Komplikasyonları Nelerdir?

Prostat genişlemesi ile birlikte çeşitli komplikasyonlarda ortaya çıkmaktadır.

 • Mesane taşı: Bu sorun genellikle idrar atımı sırasında mesanenin tamamen boşaltılamamasından kaynaklanmaktadır. Mesane taşları enfeksiyona, mesane tahrişine, idrardan kan gelmesine ve üre kanalında tıkanıklıklara neden olur.
 • Böbrek hasarı: İdrar tutukluğundan kaynaklanan sorun mesanede basınç oluşmasına neden olmaktadır. Bu da böbreklere zarar verir veya mesanede oluşan enfeksiyonların böbreklere yayılmasına neden olur.
 • Mesane hasarı: Mesane tam olarak boşalmadığında gerilir ve zamanla zayıflar. Sonuç olarak mesanenin kaslı duvarı daha fazla kasılmaz ve mesanenin tam olarak boş kalmasına engel olur.
 • İdrar tutukluğu: İdrarı mesaneden çekebilmek için bir tüp gerekmektedir. Bazı erkeklerde oluşan prostat genişlemesi sorunları için ameliyat gerekmektedir.
 • İdrar yolu enfeksiyonları: İdrar yolunda, mesanenin tamamen boşaltılamamasından dolayı enfeksiyon oluşmaktadır. Çözüm olarak geriye kalan prostatın ameliyat ile alınması gerekmektedir.

Çoğu erkekte prostat genişlemesi bu tip sonuçlar doğurmamaktadır. Ancak akut idrar tutukluğunda ve böbrek hasarında ciddi hasarlar oluşabilir. Ayrıca prostatta oluşan genişlemenin prostat kanseri ile bir alakası bulunmamaktadır.

Prostat Teşhisi Nasıl Yapılır?

Prostat teşhisi yapabilmek için doktorunuz tarafından ilk olarak belirtiler ile ilgili birtakım sorular sorulacak ve fiziksel bir test yapılacaktır. Bunlar;

 • Dijital rektal test: Bu kısımda doktor tarafından eldiven giyilmiş el ile parmağını rektumdan içeriye sokmak üzere bir prostat kontrol etme işlemi yapılır.
 • Üre testi: Sizden bir idrar örneği alınarak enfeksiyon veya benzer belirtilere sebep olan diğer durumlar incelenir.
 • Kan testi: Böbrek problemlerini kontrol etmek amacı ile alınan kan örneği üzerine yapılan bir testtir.
 • Antijen kan testi: Prostatta üretilen PSA isimli bir madde vardır. Bu madde prostat genişlediğinde normal miktardan daha fazla üretilir. Yükselmiş PSA seviyesi enfeksiyona, ameliyata veya prostat kanserine sebep olabilir.
 • Nörolojik test: Prostat büyümesine neden olabilecek sinir sistemi sorunlarını analiz etmek için yapılan bir testtir.

Prostat Tedavisi Nasıl Yapılır?

Prostat genişlemesinde tedavi olanakları çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Bunlar arasında ilaç tedavisi, girişimsel tedavi ve ameliyat en yaygın tedavi yöntemidir.

Tedavi yönteminin belirlenmesi ise prostatın büyüklüğüne, yaşınıza, genel sağlık durumunuza ve tecrübe ettiğiniz rahatsızlıkların miktarına göre değişiklik göstermektedir.

 Göz ardı edilebilir belirtileriniz varsa, tedaviyi erteleyebilir ve belirtilerinizi görüntüleyebilirsiniz.

1.İlaç Tedavisi

Hafif ile orta seviyeye kadar olan prostat belirtilerinde kullanılan birtakım ilaçlar bulunmaktadır. Bu ilaçlar doktor kontrolünde ve reçeteli olarak alınmalıdır. Bu ilaçlara örnek olarak; alfa engelleyiciler, 5-alfa redüktaz inhibitörleri, tadalafil gibi ilaç çeşitlerinin alınması, prostat tedavisinde etkili sonuçlar alınmasına neden olacaktır.

2.Ameliyat

Alınan ilaçlar belirtileri ortadan kaldırmadıysa, belirtiler orta ile ciddi seviyede ise, kesin bir tedavi istiyorsanız ve böbrek problemleri, mesane taşı ve idrarınızda kan bulunuyor ise ameliyat yolu, sizin için en iyi çözümlerden biri olacaktır.

3.Mikrodalga Terapisi

Özel bir elektrot doktorunuz tarafından üretranın içerisinden prostat bölgesine doğru uzatılır. Elektrottan çıkan mikrodalga enerjisi de prostatın yok edilmesinde kullanılır.

4.Lazer Terapisi

Yüksek enerjili lazer yok ediciler fazla büyümüş olan prostatın ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Genellikle belirtilerin uzaklaştırılmasında kullanılan bir yöntemdir.

5.Diğer Yöntemler

Prostat tedavisinde kullanılan diğer yöntemler ise embolizasyon, takip bakımı, prostat kaldırma, mikrodalga termoterapisi ve iğne ablasyonudur.

Источник: https://evdesifa.com/prostat-tedavisi/

Prostat Hastalığı arşivleri –

Prostat Hastalıkları Hangi Yöntemlerle Tedavi Edilir?

Prostat hastalığı konusu ile ilgili olarak prostat denildiğinde akla ilk gelen bunun bir hastalık olduğudur. Ancak aslında prostat her erkekte mevcut olan bir tür salgı bezidir.

Prostatla ilgili olarak prostat boyutları, prostat tedavi yöntemleri, prostat bir kanser mi yoksa değil midir soruları, prostat büyümesi nasıl önlenir şeklinde çeşitli sorular gelmektedir. Prostat doktoru da merak edilen konulardan biri olarak öne çıkmaktadır.

Prostat hastalığı konusundan önce prostatın ne olduğunun konusu hakkında bilgi sahibi olunması kişiler için oldukça yararlı olacaktır.

Prostat Nedir ve Prostat Boyutları

Her erkek bireyde bulunan prostat, çocuk sahibi olunması konusunda önemli bir role sahip olan bir salgı bezidir. Çünkü prostat içerisinde spermlerin hareketliliğini sağlayan maddelerin ve sıvıların salgılanma işlemi gerçekleşir.

Prostat boyutları oldukça küçüktür ancak ortaya çıkan prostat büyümesi prostat hastalığı olarak ortaya çıkar. Burada prostat büyümesi nasıl önlenir konusu oldukça önemlidir.

Hasta şikayetleri doğrultusunda mutlaka bir prostat doktoru tarafından tedavi görmeye başlamalıdır.

Prostat Neden Büyür?

Prostat, prostat büyümesi, prostat iltihabı gibi çeşitli hastalıklar görülebilen bir salgı bezidir. En çok karşılaşılan ve prostat boyutları üzerinde ciddi değişikliğe sebebiyet veren prostat büyümesi hastalığıdır.

Prostat büyümesinin söz konusu olduğu durumlarda prostat büyümesi nasıl önlenir şeklinde sorular gündeme gelir. Prostat büyümesinin önlenmesi konusunda prostat doktoru hastanın durumuna göre farklı tedavi yöntemlerine başvurur. Prostat boyutları farklı büyüklüklere varabilen prostat hastalığı 40’lı yaşlarının 2.

yarısına ulaşmış olan her erkekte sıklıkla görülebilen bir hastalıktır. Burada prostat büyümesi nasıl önlenir konusu ciddi bir önem teşkil eder. Prostat büyümesinin söz konusu olduğu belirtileri yaşayan her birey  prostat doktoru tarafından tedavi edilmelidir. Prostat büyümesinin kesin nedenleri ne yazık ki bilinmemektedir.

Ancak ilerleyen yaşlarda gerçekleşen hormonal değişimler ve genetik faktörlerin etkisi yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur.

Prostat Büyümesinin Zararları

Prostatın büyümesi ile prostat boyutları üzerindeki ciddi değişim idrar kanalına baskı oluşturabilmekte ve bu baskı neticesinde idrar yapmakta güçlük ve idrar torbasının tamamen boşalamaması gibi çeşitli sonuçların doğmasına neden olabilmektedir. Bu hastalıkta prostat büyümesi nasıl önlenir konusu önemlidir. İnsan vücuduna çeşitli zararlar verebilecek nitelikte olan prostat büyümesi prostat doktoru tarafından tedavi edilmesi gerekli olan bir durumdur.

Prostat Büyümesi Nasıl Önlenir?

Mesanenin, idrar torbasının içindeki idrarın tamamen boşalamaması gibi çeşitli sorunların ortaya çıkması prostat boyutları ciddi büyüklüklere ulaşması nedeni ile idrar kanalının üzerinde baskı oluşturması neticesinde farklı sağlık sorunlarına sebebiyet vermesi nedeni ile prostat büyümesi nasıl önlenir konusu çok büyük önem teşkil etmektedir. Aksi durumda ciddi sağlık problemleri insanın yaşam kalitesini büyük ölçüde bozabilmektedir. Prostat doktoru tarafından tedavi görmek isteyen hastaların bir üroloğa görünmesi gerekir. Prostat büyümesi nedeni ile ortaya çıkan  prostat boyutları üzerindeki değişimler çeşitli tedavilerle giderilebilir ya da bu değişimlerin sebep oldukları şikayetler ortadan kaldırılabilmektedir. Prostat büyümesi nasıl önlenir ile ilgili olarak çeşitli tedavilerin varlığından söz etmek mümkün olmaktadır.

Prostat büyümesi şikayeti olan hasta bir Prostat doktoru ile görüştüğünde şikayetleri doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulur ve tedavi yöntemi belirlenir.

 Prostat boyutları büyüme gösteren ve bu sorunun neticesinde ortaya çıkan tabloya göre Prostat doktoru hastasına ilaçlı tedavi yöntemi uygulayabilir ya da Prostat büyümesi nasıl önlenir şeklindeki soruya çözüm olarak açık ya da kapalı olmak üzere cerrahi müdahale gerekliliği görebilir. Ancak her prostat büyümesi olan hasta ameliyat edilmez. İlaç ile giderilmesi mümkün olan hafif derecede şikayetlerin söz konusu olması halinde ilaç tedavisi uygulanır. Konuyla ilgili olarak çok daha detaylı bilgi için http://www.prostattedavisi.com.tr/prostat-neden-buyur linkine göz atabilirsiniz.

Devamını OkuYorum Yok

Prostat Ameliyatı İzle konusu ile ilgili olarak prostatta yaşanan problemlerin birçoğu genellikle erkeklerde görülmektedir. Prostat ile ilgili yaşanan en yaygın problemler büyüme, iltihaplanma ve kanserdir. En tehli olanı kanser olan prostat rahatsızlıkları hastanın durumuna bağlı olarak tedavi edilmektedir. Bu noktada birbirinden farklı tedavi yöntemi bulunmaktadır.

Hangi yöntemin tercih edilmesi gerektiği gerekli muayeneler sonucu ortaya çıkacaktır. İlk yöntem prostat tedavisinde kullanılan ilaçlar olmaktadır. Prostat büyümesi, prostat tedavisinde kullanılan ilaçlar ile tedavi edilebilmekte ya da az da olsa gelişme sağlanabilmektedir.

Bu yöntemin dışında duruma göre ameliyat gibi cerrahi işlemlerde uygulanabilmektedir. Bu gibi durumlarda prostat ameliyatı riskleri merak edilmekte ve bu konuda bazı endişeler duyulmaktadır. Bu noktada prostat ameliyatı riskleri iyice araştırılmalı ve operasyonu gerçekleştirecek olan doktora danışılmalıdır.

Akılda soru işareti kalmaması için en doğru kaynak operasyonu gerçekleştirecek olan uzmanın bilgileri ve tavsiyeleri olacaktır.

Prostat Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Prostat tedavisi tek bir yönteme bağlı kalmamaktadır. Birçok tedavi yönteminin bulunduğu bu rahatsızlıkta en merak edilen tedavi yöntemi prostat tedavisinde kullanılan ilaçlar olmaktadır.

Bu yöntemde en çok soru işareti oluşturan nokta prostat tedavisinde kullanılan ilaçlar işe yarıyor mu sorusu olmaktadır. İlaçlar doktor kontrolünde kullanıldığında elbette etkili olacaktır. Tedavinin tamamen sağlanıp sağlanamayacağı kişinin prostat problemine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Duruma göre prostat ameliyatı da yapılabilmektedir. Bu yöntemde prostat ameliyatı riskleri olup olmadığı konusu birçok hasta için endişe verici olmaktadır. Her ameliyat bazı riskler barındırmaktadır. Fakat prostat ameliyatlarında en az risk taşıyan yöntem lazerle yapılan prostat ameliyatıdır.

Prostat operasyonlarında oluşabilecek risklerin detaylı bilgisi için cerrahi işlemi gerçekleştirecek olan uzman doktora danışılması çok daha doğru olacaktır.

Prostat Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Nelerdir?

Prostat tedavisinde tek bir ilaca bağlı kalma durumu yoktur. Doktorun tavsiyesi ile hangi ilacın daha etkili olacağına karar verilir. Bitkisel ilaçlarda prostat tedavisinde kullanılan ilaçlar arasındadır. Fakat bu tarz ilaçların doktora danışılmadan kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Bunun dışında prostat tedavisinde kullanılan ilaçlar içerisinden en popüler olanı alfa blokerlerdir. Alfa blokerlar prostat tedavisinde kullanılan ilaçlar içerisinden en etkili olanıdır. İlacın amacı idrar akışını kolaylaştırması ve ağrı hissini azaltmasıdır.

5 çeşide ayrılan bu ilaçlardan hangisinin satın alınacağı tedavide ne amaçla kullanılacağına bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Bir diğer prostat tedavisinde kullanılan ilaçlar ise 5 A.R.I. adlı ilaçlardır. Bu ilaçlar prostat büyümesinde kullanılmaktadır.

Prostatta küçülme bile sağlayabilen bu ilaçlar büyümenin de önüne geçecektir.

Prostat Ameliyatı Riskleri Nelerdir?

Her ameliyatın azda olsa risk barındırdığı bilinmektedir. Bu noktada prostat ameliyatı riskleri için yok denenmesi doğru olmayacaktır. Fakat lazer operasyonlarında prostat ameliyatı riskleri çok daha az olmaktadır.

En yaygın prostat ameliyatı riskleri cinsel iktidarsızlıktır. Operasyon kanser rahatsızlığı için yapılıyor ise az da olsa iktidarsızlık problemi yaratması mümkündür. Bunun dışında bir diğer prostat ameliyatı riskleri ise kanama oluşması olmaktadır.

Ameliyat sonrası kanama daha çok açık prostat ameliyatlarında oluşmaktadır. Kapalı ve lazer prostat operasyonlarında bu risk çok daha düşük olacaktır. Tüm bunların yanı sıra geriye kalan tek risk yapılan anestezi ile ilgilidir. Anestezi ile yapılan operasyonlarda azda olsa risk faktörü bulunmaktadır.

Anesteziye bağlı olarak oluşan risklerin azaltılması için operasyon sırasında lokal anestezide uygulanabilmektedir. Bu noktada doktorun tavsiyesi ve hastanın nasıl bir operasyon istediği büyük önem taşımaktadır. Prostat tedavisi ile ilgili daha birçok sorunun cevabının yer aldığı http://www.prostattedavisi.com.

tr/ adresini ziyaret ederek merak ettiğiniz daha birçok konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Devamını OkuYorum Yok

Источник: https://www.prostattedavisi.com.tr/t/prostat-hastaligi/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.