Prostat Kanseri Erken Dönem Belirti Vermeyebilir

Prostat kanseri belirtileri nelerdir? Prostat kanseri tanı ve tedavisi için ne sormalıyım? Ne bilmeliyim?

Prostat Kanseri Erken Dönem Belirti Vermeyebilir

Yazı Boyutu:

Küçült

Sıfırla

Büyült

25.12.2016

Prostat kanseri, idrarı mesaneden vücudun dışına taşıyan idrar kanalını yüzük şeklinde saran prostat bezinin kanseridir.

Son 20 yılda giderek artan sayıda prostat kanseri erken evrede teşhis edilmekte ve tamamen tedavi edilme şansı bulmaktadır.

Bu yazımızda başta prostat kanseri belirtileri ve erken tanı için neler yapılabileceği ve kısaca prostat kanseri tedavisi hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

Prostat kanseri olabileceğimden şüpheleniyorum, ne sormalıyım? Ne bilmeliyim?

Prostat kanseri belirtilerini bilmelisiniz!

Erken evre prostat kanseri genellikle belirti göstermez. İleri evre prostat kanseri ise, aşağıdaki belirtilere neden olabilir:

-İdrar yaparken oluşan problemler; idrarı az ya da yavaş yapma, özellikle akşamları sık idrara çıkma isteği,

-İdrarda kan (hematuri),

-Sertleşme (ereksiyon) problemi, tıbbi adıyla empotans,

-Kanserin kemiklere yayılımına bağlı kalça, sırt (omurga), göğüs veya vücudun diğer bölgelerinde ağrı,

-Bacaklar ya da ayaklarda halsizlik veya uyuşukluk ya da kanserin omuriliğe yaptığı baskıdan dolayı idrar veya dışkı kaçırma.

Aynı belirtiler, başka hastalıklarda da görülebilir. Örneğin; idrar yapmada zorluk, kanserden çok iyi huylu prostat büyümesinin neden olduğu bir belirti olabilir. Yine de, bu tür belirtilerle karşılaşıldığında vakit kaybetmeden uzman bir doktora başvurarak gerekli teşhisin erken koyulmasına ve tedaviye hızlı başlanmasına imkan sağlanmalıdır.

Herkesin prostat kanserine yakalanma ihtimali aynı mıdır? Prostat kanserine yakalanma ihtimalini arttıran nedenler hakkında ne sormalıyım? Ne bilmeliyim?

Erkeklerin yaklaşık %20’sinde hayatlarının bir döneminde, prostat kanseri görülecektir. Bu oranın sadece %3’lük bir kısmı yaşamsal teh taşır. Her kanser türünde olduğu gibi prostat kanserinde de erken teşhis ile yaşam kaybı oranları azaltılabilir.

Prostat kanseri, kişide hem genetik hem de genetik olmayan faktörlere bağlı olarak gelişebilir. Genetik faktörler, kalıtsaldır ve değiştirilmesi pek mümkün değildir.

Ancak beslenme, egzersiz, sigara ve alkol kullanımı gibi kişinin yaşam tarzına göre değişkenlik gösteren çevresel etkenler, genetik olmayan faktörlerdir ve bunları değiştirmek mümkündür. Farklı kanser türleri için o kansere yakalanma ihtimalini arttıran faktörler vardır.

Ancak, kansere yakalanma ihtimalinizi arttıran bir veya birden fazla faktörünüzün olması, o hastalığa yakalanacağınız anlamına gelmez.

Prostat kanserinde kalıtsal veya genetik faktörler

Tahminen prostat kanserlerinin yaklaşık %9’u, kalıtsal yatkınlıkta genler sonucu oluşabilir. Genetik prostat kanseri, bu spesifik genler ile belirlenir.

Prostat kanseri olan erkeklerin ortalama %15’inde hastalık, birinci derece erkek akrabalarından (baba veya erkek kardeş) geçmektedir. Bu alanda önemli aşamalar kaydedilmesine rağmen, araştırmalar devam etmektedir.

Kadınlarda olan meme ve yumurtalık kanserleriyle bağlantısı bilinen BRCA2 genindeki mutasyonun, erkeklerde prostat kanserinde yakalanma ihtimalini arttırdığı gözlenmiştir.

Prostat kanserinde çevresel veya genetik olmayan faktörler

Bazı erkekler prostat kanserine yakalanırken, bazı erkeklerde prostat kanserinin gelişmemesinin nedeni henüz tam bir netlik kazanmamıştır.

Ancak yapılan araştırmalar, çevresel faktörlerin prostat kanseri gelişiminde genetik faktörlere nazaran daha önemli bir rol oynadığını göstermiştir.

Her ne kadar prostat kanserinin sebebi muğlak olsa da, bu kanser türü ile bağlantılı bazı faktörler tanımlanabilir:

Prostat kanserinde yaşın etkisi: Erkeklerde, prostat kanserinin oluşma ihtimali ilerleyen yaşla birlikte artar. Bu sebeple prostat kanserine yaşlılık hastalığı da denilebilir. Prostat kanseri, 50 yaşın altındaki erkeklerde nadir görülürken, 55 yaşın üzerindeki erkeklerde sık rastlanan bir kanser türüdür.

Prostat kanserinde beslenme: Araştırmalar, belli besin ürünlerinin kullanımı ile prostat kanserine yakalanma ihtimali arasında net bir bağlantı bulamamıştır. Bununla birlikte yağda kızarmış yiyeceklerin prostat kanseri riskini arttırdığı sitemizde haberini yazdığımız bir çalışma ile gösterilmiştir.

Ayrıca daha önce yapılan araştırmalar, selenyum ve E vitamininin prostat kanserine yakalanma ihtimalini azaltabileceğini göstermiş olsa da, sonradan yapılan araştırmalardan edinilen daha net sonuçlar, her ikisinin de fayda sağlamadığını göstermiştir.

İyi huylu prostat kanseri tedavisinde kullanılan ilaçlar: Bu ilaçlara 5-alfa-redüktaz enzimi engelleyici ilaçlar denilir. Testosteronun, dihidrotestesteron (DHT) olarak bilinen ve prostatta bulunan en etkili erkeklik hormonuna dönüşümünü engelleyen ilaçlardır.

Pprostatın iyi huylu büyümesi (benign prostat hiperplazisi) tedavisinde kullanılır ve prostat kanserine yakalanma ihtimali yüksek olan erkeklerde, bu ihtimali azaltabilir. Bu ilaçlar, finasterid ve dutasteriddir. Ancak, bu ilaçların kullanımı mutlaka doktor tavsiyesi ile olmalıdır.

Bireyler kendi başlarına prostat kanserinden korunmak amacı ile bu tür ilaçları kullanmamalıdır.

Prostat kanserine yakalanma ihtimalim yüksek ise, erken teşhis için ne sormalıyım? Ne bilmeliyim? Prostat kanserine yönelik check-up yapılır mı?

Hekiminize prostat kanseri tarama testlerinin sizin için gerekli olup olmadığını sormalısınız.

Prostat kanseri, kanda prostat spesifik antijen (PSA) oranı ölçülerek erken teşhis edilebilir. Prostat kanserinin erken teşhis edilmesi için uygulanan başka bir yöntem de makattan parmakla muayenedir (dijital rektal muayene).

Bu testlerden birinden elde edilen sonuçlarda anormal bulgulara rastlanırsa, kanserin varlığını sorgulamak için başka testlerde gerekli olabilir.

Prostat spesifik antijen testi ya da dijital rektal muayene sonrası prostat kanserine rastlanırsa, hastalık muhtemelen tedavi edilebilir erken evrede tespit edilmiş demektir.

Prostat kanserinde erken tanı mümkündür!

Tarama testlerinin birçok prostat kanserinin erken evrede tespit edilmesine yardımcı olabilir. Ancak, ne PSA testinin nede dijital rektum muayenenin %100 kesin sonuç vermediği bilinmesi gereken önemli bir konudur.

Yanlış pozitif sonuçlar, kanser olmadığı halde kişiye bir sonraki aşamada gereksiz yere prostat biyopsisi uygulanmasına neden olabilir.

Bu sebeple, PSA testi ya da dijital rektal muayene konusunda uzman bir doktor tarafından gerçekleştirilmeli ve bir sonraki aşamada uygulanacak yol yine aynı uzman doktor tarafından belirlenmelidir.

PSA kan testi ve/veya makattan parmakla muayene sonuçlarına göre prostat kanseri olasılığı söz konusu ise, şüphenin biyopsi (iğne ile prostattan parça alınması) ile onaylanması gerekir. Prostat kanserine, prostat bezine yapılan bir veya birden fazla biyopsi sonucunda tanı konur.

Biyopsi, hastada var olan benin prostatik hiperplazi, kanser veya var olan diğer medikal problemleri belirler. Biyopsi sırasında, iğne yardımıyla rektumdan girilerek prostat dokusundan birkaç ufak parça örnek alınır.

Bu doku örnekleri, laboratuvar ortamında incelenerek varsa kanser hücreleri tespit edilir.

Alınan biyopsi sonucu prostat kanseri olduğu belirlenirse ilk olarak ne sormalıyım? Ne bilmeliyim?

Öncelikle 2 soru sormalısınız:

1. Prostat kanserim hangi aşamada?

2. Prostat kanseri için hangi risk grubundayım?

Prostat kanserinin tedavisinde; cerrahi müdahaleyle prostat bezinin çıkarılması (radikal prostatektomi), kemoterapi, radyoterapi ve herhangi bir müdahale yapılmaksızın yakından izlem gibi birden fazla seçenek mevcuttur.

Bu tedavi seçeneklerinden hangisinin sizin için en uygun olduğuna karar verilirken; kanserin evresi, agresifliği veya PSA değerleri baz alınabilmektedir.

Ancak esasında en doğru olanı; bu ölçütlerin hepsinin birden değerlendirilmesi ve hastanın risk grubunun (düşük / orta / yüksek) belirlenmesidir.

Çünkü bu, hem tedavi kararının verilmesinde hem de prostat kanseri tedavisindeki gelişmelerin daha iyi takip edilebilmesinde ciddi yarar sağlamaktadır.

Düşük riskli prostat kanserlerinde ve orta riskli prostat kanserlerinin de bir kısmında herhangi bir tedavi uygulanmaksızın yakından izlem yaklaşımı ön plandayken, yüksek riskli prostat kanserlerinde ve orta riskli prostat kanserlerinin diğer bir kısmında cerrahi ve radyoterapi gibi yöntemler ön plana çıkmaktadır.

Bunun yanında yapılan çalışmalarla prostat kanserindeki gelişmeler duyurulurken; sürekli risk grupları telaffuz edilmektedir. Ancak birçok hasta, kendi risk grubunu dahi bilmemektedir.

Oysa prostat kanserli bir hasta, tedaviye başlamadan önce mutlaka hangi risk grubunda olduğunu bilmeli ve ona göre tedaviye başlamalı, ona göre gelişmeleri takip etmelidir.

Sonuç olarak; prostat kanserli hastaların, hekimlerinin de yardımıyla hangi risk grubunda olduğunu öğrenmesi; gerek tedavi kararı verilirken, gerekse hastalığıyla ilgili gelişmeleri takip ederken daha aktif bir rol oynayabilmeleri için son derece önemlidir.

Sağlıklı ve mutlu kalın…

Sayfada yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Источник: https://www.drozdogan.com/prostat-kanseri-belirtileri-nelerdir-prostat-kanseri-tani-ve-tedavisi-icin-ne-sormaliyim-ne-bilmeliyim/

Prostat Kanseri Belirtileri Nasıl Anlaşılır?

Prostat Kanseri Erken Dönem Belirti Vermeyebilir
Prostat Kanseri Belirtileri Nasıl Anlaşılır?

Prostat kanseri, erkeklerde görülen en yaygın kanser türüdür ve kansere bağlı ölümler arasında ikinci sırayı alır. Hastalığın ortalama teşhis edilme yaşı 66’dır.

Her 10 vakadan 6’sı için teşhis edilme yaşı 65 yaş ve üzeridir ve vakaların çok az bir kısmı 40 yaşından önce teşhis edilmektedir. Prostat kanseri görünürde hiçbir belirti vermez ve prostat kanserine dair tanımlayıcı bir izleme protokolü bulunmamaktadır.

Prostat kanserlerinin %90’ının lokal olarak geliştiği ve vücudun diğer bölgelerine sıçramadığı görülmektedir ki bu prostat kanserine sahip erkeklerin neredeyse %100’ünün beş yıllık bir süreç sonrasında hastalıktan kurtulduğu anlamına gelmektedir.

Prostat kanseri ile ilgili endişeleriniz varsa, belirtileri tanımayı ve en yakın zamanda tedavi sürecine başlayabilmek için hastalığın teşhisine dair testler konusundaki bilincinizi arttırmayı öğrenmelisiniz.

Prostat Kanserine Erken Müdahale Tüyoları

1Erken dönem prostat kanseri belirtilerini tanımlayın. Farkettiğiniz herhangi bir belirtiyi not edin böylece bunlarla ilgili doktoranıza danışabilirsiniz. Bu belirtiler, prostat kanseri olduğunuza dair kesin kanıtlar değillerdir ancak bir doktor tarafından muayene edilmeniz gerektiği ile ilgili bir sinyal olarak değerlendirilmelidir.

2İdrar döngülerinize dikkat edin. İdrar döngünüzde belirgin bir değişiklik meydana gelirse; bu, prostat kanserinin belirtisi olabilir. Örneğin, idrar boşaltımını bitirme süreniz daha uzun olmaya başlamış olabilir.

Konumu nedeniyle, kanser kütlesi üretra ve idrar torbanıza baskı yaparak idrar akışını zorlaştırabilir. Bu durum, zayıf ya da yavaş akış olarak adlandırılır.

İdrar boşaltımını bitirme süreniz daha uzun olmaya başlamışsa ya da idrarınız yavaş ve kesintili olarak boşaltılıyorsa bunu not edin.

 • Tuvalete gitmek istiyorsunuz ancak idrar boşaltımı yapamıyorsanız, bu; prostat bölgesindeki kütlenin üretra ya da üretraya açılan idrar yolunu tıkamış durumda olduğunu gösterebilir. Tuvalate gitmeniz gerektiğini hissediyorsanız ancak idrar boşaltımı yapamıyorsanız, daha şiddetli tıkanmalar deneyimlemeye de devam edebilirsiniz.
 • Geceleri daha sık tuvalete gitme ihtiyacı hissediyorsunuz bu nedenle daha sık uyanıyorsanız, bu durum; kütle, idrar çıkışını tıkadığından dolayı idrar torbanızın tam olarak boşaltılamıyor olmasından kaynaklanabilir. Bu, uyuyor olduğunuz sırada idrar torbanızın daha önce orada birikmiş olan idrardan dolayı daha sık dolmaya başlamış olmasıyla ilişkilidir. Bunun yanı sıra, idrar boşaltımı yapmanız gerektiğini hissedebilir ancak prostat kütlesi üretra ya da idrar torbasını tıkadığı için yapamayabilirsiniz.

3İdrar boşaltımı yaparken yanma hissedebileceğinizden haberdar olun. İdrar kesenizdeki daha fazla idrar birikimi ve yetersiz boşaltım nedeniyle enfeksiyonlar, iltihap oluşumlarına neden olabilir ve idrar geçişi sırasında bu iltihap oluşumları da yanma hissi yaratır. Prostatın bir enfeksiyon nedeniyle iltihap taşıma durumuna prostatit denir.

4İdrardaki kan ya da kırmızı ve pembe renkleri araştırın. Genişleyen prostat kanseri kütlesi nedeniyle yeni kan hücreleri şekil değiştirebilir ya da diğerleri zarar görmüş olabilir. İdrarda kan görülmesi durumu hematuri olarak adlandırılır. Ayrıca, prostattaki büyüme prostatite ya da boşaltım sisteminde ilhitap oluşumlarına neden olabilir.

5Acı veren boşalma deneyimlerine dikkat edin. Prostat kanserinin prostatitle olan ilişkisi oldukça detaylı bir şekilde belgelenmiştir. Prostat iltihabı, boşalmayı kontrol eden salgı bezlerine etki edebilir ve bu durum acı veren orgazm deneyimlerine neden olabilir.

Prostat Kanseri ya da Metastazın İleri Dönem Belirtilerini Tanımlama

1İleri dönem prostat kanseri ya da metastaz belirtilerini araştırın. Boşaltım sistemi enfeksiyonları, iyi huylu prostat büyümesi ve prostatit, kanserin metastatik belirtileri olarak görülmez.

İleri dönem prostat kanseri ile ilişkili çok çeşitli belirti bulunmaktadır. Prostat kanseri riski taşıyorsanız ya da geçmişte prostat kanserine yakalanmışsanız bu belirtilerle ilgili farkındalığınızı arttırmalısınız.

2Açıklanamayan bulantı, kusma, kabızlık ve bilinç bulanıklığına dikkat edin. Prostat kanseri; kemik ağrıları, zayıflıkları ve kemik kırılmalarına neden olabilir. Kemikte bulunan kalsiyum, kana boşalarak kandaki kalsiyum değerlerini yükselterek bulantı, kusma, kabızlık veya bilinç bulanıklığına neden olabilir.

3Vücut uzuvlarınızdaki şişme ya da kol, bacak ya da kuyruk sokumu kemiklerinizdeki hassasiyet, prostat kanserinin belirtisi olabilir. Prostat kanseri, lenf nodlarına yayılabilir.

Bu nodlar, pelvik bölgesi çevresinde konumlanmaktadır, kana sıvı boşaltımı ve sıvıların süzülmesi sürecine yardım ederler. Bu süreç, kanser dokusu tarafından engellendiğinde, lenf nodları genişler ve bölgenin şişmesine neden olurlar.

Bu notkada kol ve bacaklarınız gibi vücut uzuvlarınızdaki şişme belirtilerini araştırın. Bir tarafın etkilendiğini düşünüyorsanız,onu vücudunuzun diğer tarafıyla karşılaştırın.

4Açıklanamayan nefes darlığı, göğüs ağrısı ve/veya öksürükte kan belirtilerine dikkat edin. Prostat kanseri, akciğerlere yayılabilir.

İlaç ya da antibiyotiklerle tedavi edilemeyen öksürük, göğsün tümünde ya da belirli bir bölgesinde görülen ağrı, nefes dağrlığı ve öksürükte kana karşı hassas olun.

Kanser, normal akciğer fonksiyonlarını sekteye uğratır, bölgeye zarar vererek ilhitap oluşumlarına neden olur. İltihap, akciğer duvarlarında sıvı birikimine yol açarak nefes darlığı ve göğüs ağrısı ile sonuçlanır.

5Yürüme güçlüğü, baş ağrısı, vücudun çeşitli bölümlerinde duyu kaybı, hafıza kaybı ve idrarı tutmada güçlük, ileri derece kanserin belirtileridir. Prostat kanserinin beyne yayılması ile sonuçlanan hastalık Leptomeningeal Karsinomatozis olarak adlandırılır ve kendini baş ağrısı, vücutta duyu kaybı, yürüme güçlüğü, idrarı tutmada güçlük ve hafıza güçlüğü ile gösterir.

6Sırtınızdaki ağrıya ve dokunmaya karşı hassasiyete dikkat edin. Prostat kanseri omuriliğe yayılabilir. Bu durum, omurgadaki baskıyı arttırarak sırt ağrısı, hassasiyet ve kas zayıflığı ya da duyu kaybı ile sonuçlanır. Bununla birlikte idrar boşaltım sürecinde zorluk, mesane ve bağırsak üzerinde kontrol kaybı gibi nörolojik problemler de ortaya çıkabilir.

7Dışkı sırasında rektumdan kan gelmesi kanserin rektuma yayıldığınının işareti olabilir. Araştırmalar, bölgeye olan yakınlığından dolayı prostat kanserinin rektuma yayılabileceğini göstermektedir. Ikınma sırasında oluşabilecek karın ağrısı ve kanamaya dikkat edin.

8Prostat kanseri ile ilişkili belirtiler, farklı bir hastalığın belirtileri olabilir.

Örneğin; idrar yolu enfeksiyonu kendini idrar boşaltımı sırasında yanma hissi ile gösterebilir ancak prostat kanserinin başka bir belirtisini göstermez.

Yine de yanma hissi, prostat kanserinin belirtisi olabilir ve bir doktora danışmayı gerektirir. Bir uzman görüşü ve düzenli test ve muayene sürecinin gerçekleştirilmesi, etkili bir teşhisin belirleyicileridir.

 • Prostat iltihabı, prostat kanseri ile aynı belirtileri gösterebilir ancak alt karın, sırt ve pelvik bölgesinde daha şiddetli ağrıya neden olduğu bilinmelidir. Ayrıca, prostat iltihabı, bir enfeksiyondan kaynaklanabilir ve ateşe neden olabilir. Bu, kanserde görülmeyen bir belirtidir.
 • İyi huylu prostat büyümesi prostat kanserinin belirtilerini taklit edebilir. Kanserin varlığı, test ve değerlendirmeler sonrasında anlaşılabilir. Bununla birlikte, iyi huylu prostat büyümesi kendini, ani idrar boşaltım ihtiyacı, zayıf idrar boşaltımı ve geceleri tuvalete gitme ihtiyacı ve idrar boşaltımı sırasında zorlanma gibi alt idrar yolu semptomları ile gösterir. Ayrıca 50 ve 80 yaş arasındaki erkeklerin yaklaşık %50’sinin ereksiyon ve boşalma problemleri yaşadığı da bilinmelidir.
 • Noktüri (Gece boyunca sık idrar boşaltımı) yaşlandıkça yaygınlaşır. Zamanla mesane, esnekliğini ve daha fazla idrar tutma kapasitesini kaybeder. Ek olarak, vücudumuz zaman geçtikçe hormon kaybı yaşar. Bu, geceleri normal böbrek fonksiyonlarını yavaşlatarak normalden daha fazla idrar üretimine neden olur. Bunun sonucunda, gündüz daha fazla idrar üretimi ve geceleri daha fazla idrar boşaltımı meydana gelir. İyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri, noktüriye neden olsa da genel olarak zayıf idrar boşaltımı, idrar boşaltımı eksikliği, idrar boşaltımı sırasında peniste yanma hissi, ağrılı boşalma ve ereksiyon problemleri ile belirti verir.
 • Sık idrar boşaltımı, ciddi komplikasyonlara neden olabilecek diyabetin de belirtisi olabilir. Gündüz ve geceleri gözlenen aşırı idrar boşaltımı yaşıyorsanız, bir doktora danışmanız önerilmektedir. Bir boşaltım günlüğü tutun. Günlüğünüz, iki günde bir olacak şekilde, ne kadar su içtiğiniz, ne kadar tuvalete gittiğiniz ve idrar boşaltımı yaptığınız, eğer alıyorsanız hangi ilaçları aldığınız, idrar yolu enfeksiyonu bilgisi ve ilişkili belirtileri içermelidir. Doktorunuz, noktürinin nedenlerini ve tedavisini belirleyebilmesi için hazırladığınız günlüğü inceleyecektir.

9Prostat kanserinin herhangi bir belirti vermeyebileceğini bilin. Prostat kanseri olan birçok erkek, hiçbir belirtiye sahip olmamaktadır. Eğer prostat kanseri riski taşıyorsanız, herhangi bir belirtiye sahip olup olmamanızdan bağımsız olarak düzenli olarak muayene sürecinden geçmelisiniz.

Kaynak:

 • http://www.wikihow.com/Recognize-Prostate-Cancer-Symptoms

Источник: https://www.pekinasil.com/prostat-kanseri-belirtileri-nasil-anlasilir/

Prostat Kanseri: Nedenleri, belirtileri, tanısı ve tedavisi

Prostat Kanseri Erken Dönem Belirti Vermeyebilir

Vücudumuzda bulunan bütün hücreler belli bir düzende kontrol altında çoğalırlar ve kendini yenilerler. Bazı nedenlerden dolayı -bu nedenleri birazdan inceleyeceğiz- ise hücrelerin çoğalması kontrol edilemez. Bu kontrolsüz çoğalma sonucu oluşan hücreler birarada birikerek tümör oluştururlar. Tümör dediğimiz şey hücre topluluğudur.

Tümörlerin bir kısmı çoğaldığı yerde kalır fakat bir kısmı ise dolaşımla daha başka organlara yayılırlar ve onları tahrip edebilir. İşte bu yayılan tümörlere kötü huylu tümör ya da “kanser” denir. Kanser hücreleri başka yere yerleşip orada çoğalma özelliğine sahiptir. Prostat ise bütün erkeklerde bulunan bir organdır. Erkekte meninin yapımından sorumludur.

Bu bezde ortaya çıkan kansere prostat kanseri denir.

Erkeklerde en sık görülen iç organ kanseri prostattır. 50 yaşın üstündeki erkeklerde akciğer kanserinden sonra en çok öldüren kanser türüdür. 65-75 yaş arasında görülme ihtimali en fazladır ve yaşlı erkeklerin hastalığı diye de bilinir.

Belirti vermeyen türü daha yaygındır ve 75 yaşından sonra bu türün görülme sıklığı yüzde 50’nin üzerindedir. Yaş ilerledikçe prostat kanseri riski artmaktadır.

Çünkü yapılan araştırmalara göre 65 yaşın üzerindeki kişilerde görülme ihtimali fazladır.

PROSTAT KANSERİNİN NEDENLERİ

Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte hormonların, genetik (aileden gelen) ve çevresel faktörlerin bu hastalığın oluşmasında sebepler olduğu düşünülmektedir. Ergenlikten önce ortaya çıkmadığı için ergenlikten sonra salgılanan hormonlar ve bu kanserin tedavisinde kullanılan hormonların (östrojen gibi) varlığı hormonların bu hastalık üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.

Prostat kanserli kişilerin birinci derecede akrabalarında da hastalık riskinin arttığı belirlenmiştir. Bu yüzden genetik faktörler de prostat kanserinden sorumlu tutulmaktadır.

Amerikalı siyah ırkta, afrika kökenlilerde daha fazla görülür ve daha erken yaşta ortaya çıkar. Bu durumun sebebi henüz bilinmemektedir.

Prostat kanserine neden olan genleri bulmak için hala çalışmalar devam etmektedir.

Belirli coğrafik yerlerde prostat kanserinin daha çok görülmesi çevresel faktörlerin de rol oynadığını düşündürmektedir. Özellikle İskandinav ülkelerinde daha çok görülür. Japonya ve bazı asya ülkelerinde daha az görülmektedir.

Bu bölgelerden riskli bölgelere göç sonucu hastalık riski artmamış fakat sonraki nesilde arttığı görülmüştür. Bu da çevresel etkinin önemini göstermektedir.

Hayvansal yağ içeriği yüksek olan besinlerle beslenmenin de hastalık riskinin arttırdığı düşünülmektedir.

PROSTAT KANSERİNİN BELİRTİLERİ

Hastalık sinsi seyreden ve yavaş gelişen bir durum olduğundan genelde hastalığın erken döneminde belirti vermez. Hastanın da pek şikayeti olmaz. Ama hastalık ilerledikten sonra -genelde idrar yolunun tıkanmasıyla ortaya çıkar- şu belirtiler görülür:

Bu yukarıdaki belirtiler prsotatın büyümesi sonucu ortaya çıkar. Tümör yayıldığında ise vücutta ağrı (genelde bel ağrısı) kilo kaybı gibi durumlar görülür.

PROSTAT KANSERİ TANISI NASIL KONUR?

PSA düzeyinin ölçülmesi, elle yapılan muayene, ultrason, röntgen, prostattan parça alarak prostat kanseri tanısı yapılır. PSA prostatta üretilen bir madde olduğundan bunun kanda olması gereken miktardan fazla olması tanı konmasında önemlidir. Normal değer 4 ng/dl ve bunun altıdır.

Elle yapılan muayeneyle oluşmuş tümör varsa anlaşılır fakat bu yeterli bir yöntem değildir. Kanserin kemiklere yayılıp yayılmadığını anlamak için kemik filmi çekilir. Aynı durum akciğer için de geçerlidir. Ultrasonla kanser görülebilir ve nerelere yayıldığına, büyüklüğüne bakılır.

Prostattan alınan parçayla mikroskobik olarak inceleme sonucu kanser tanısı konabilir.

PROSTAT KANSERİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Prostat kanseri erken tanısında tamamiyle tedavi edilebilen bir hastalıktır. Öncelikle uygun tedavi için tümörün incelenmesi gerekir. Kanserin yayılması incelenir. Tümörün nerelerde bulunduğuna bakılır. Tedavi yöntemlerinden biri ilaç tedavisidir.

Kanser hücrelerini yok etmede kullanılan ilaçlarla yapılır. Ayrıca yapılan hormon tedavisi de ilerlemiş prostta kanserlerinde uygulanır. Östrojen hormonu verilir. Bir diğer tedavi şekli ışın tedavisidir. Radyoterapi denilen yöntemdir. Amaç kanser hücrelerini öldürmektir.

Ameliyatla yapılan tedavi sonucu prostat bezi, tümörün yayıldığı organlar çıkarılır.

Ancak şunları unutmamak gerekir ki, herkes için aynı tedavi yapılmaz. Tedavideki amaç ömrü uzatmaktır. Hastalık çok ilerlerse tedaviyle hastalık sadece yavaşlatılabilir. Hemen tedavi edilebilen bir hastalık değildir.

Bu yüzden 50 yaşın üzerindekiler hastalığın taraması için doktor tarafından kontrol edilmelidir. Hastalık pek belirti vermediği için erken tanı konması çok önemlidir. Ayrıca tedaviler o kadar rahat ve yan etkisiz değildir.

Mutlaka size en uygun tedavi seçilmelidir.

Источник: https://xn--salk-1wa3i.net/prostatkanseri.html

Prostat, Prostat Kanseri belirtileri sebepleri nelerdir | Saglık.Com

Prostat Kanseri Erken Dönem Belirti Vermeyebilir

Erkeklerde idrar kesesinin hemen altında yer alan küçük bir salgı bezine verilen addır prostat. Yetişkin bir erkekte prostat ağırlığı ortalama 18-20 gramdır. Prostat salgı bezi idrar kesesinin (mesane) çıkımında idrar yolunu çevreler. Prostatın mesaneyi çevrelediği bölümde, meni kanalı idrar yoluna açılmaktadır. İdrarı tutmayı sağlayan iki tane büzük (sfinkter) sistemi bulunmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Prostat kanseri erkeklerde en sık rastlanılan kanser türüdür. Erkek üreme sisteminin en mühim ögesi olan prostatta meydana gelen kötü huylu değişimler olarak tanımlanır.

Prostat kanserinin, Amerika’da her 5 erkekten binde görüldüğü belirlenmiştir. Prostat kanseri genelde 50 yaş üzeri erkeklerde görülür ancak ender de olsa 50 yaş altındaki genç erkeklerde de görülebilir. Prostat yer olarak mesanenin hemen altında, rektumun önünde, ceviz büyüklüğünde bir tür bez halinde bulunur.

Prostat, ejekulasyon sırasında spermin dışarı atılmasını sağlayan akışkan sıvının ve enzimlerin 1/3 ünü salgılamaktadır. Ejakulatın içinde var olan sperm, testislerde üretilir ve vas deferens diye tabir edilen tüpler vasıtasıyla taşınır. Bu sırada prostattan bu katkı maddelerini alır ve penise taşıyıp dışarı atılmasını sağlar.

Prostatın arkasında bulunan seminal kabarcıklar bu akışkanın gerçekleştiği alandır. Prostata olan direkt teması ve yakınlığı sebebiyle, kanser bu seminal kabarcıkları ve prostatı çevreleyen kapsülü de etkileyebilmektedir. Böyle bir durumda ameliyat, kanseri yok etmek açısından pek fayda sağlamayabilir.

Rektuma olan yakınlığı yüzünden Rektal muayene prostat hakkında fikir verebilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Prostat kanserinin nedeni tam olarak tespit edilememiştir. Fakat bazı unsurların, prostat kanseri riskini artırdığı tespit edilmiştir.Prostat kanseri riskini artıran ilk faktör, genetik etkenlerdir. Ailesinde prostat kanseri olan bir erkeğin prostat kanserine yakalanma riski, iki kat fazladır.

Yaş unsuru prostat kanseri riskini artıran bir diğer etkendir. Genelde 50 yaş üzerindeki erkeklerde prostat kanseri riski fazla iken 65 yaş üzeri erkelerde bu risk artmaktadır.
Yaşanılan coğrafyanın da prostat kanseri üzerinde etkili olduğu düşünülür.

Zira Afrikalı-Amerikalılarda prostat kanserinin daha çok görüldüğü tespit edilmiştir. Prostat kanserinin, erkeklik hormonları ile bağı olduğu düşünülmektedir. Zira kısır erkeklerde veya sonradan kısırlaştırılmış erkeklerde prostat kanserinin görülmemesi bu düşünceyi kuvvetlendirmektedir.

Karaciğer hastalıkları da prostat kanseri riskini artıran faktörlerden biridir.

Prostat kanseri belirtileri nelerdir?

Prostat kanseri maalesef çoğu zaman ileri evreye gelene kadar belirti vermeyebilir. Ancak uzman bir doktor muayenesi ve Prostate Specific Antigen (PSA) diye bilinen kan tahlili ile genellikle belirti vermeden önce erken evrelerde teşhis konulabilir.

Prostat kanseri ilk evrelerinde, prostat bezinin büyümesi ile idrar yapamama ve kanlı idrar gibi belirtiler gösterir. Hissedilen ağrı da prostat kanseri şüphesini akla getirir. Prostat kanserini önlemek için net bilgiler olmamakla birlikte, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz önerilir.

Prostat kanseri kimlerde görülür?

Erkeklerde en çok görülen iç organ kanseri prostat kanseridir. 50 yaş üzerindeki erkeklerde akciğer kanserinden sonran en sık rastlanılan kanser türü prostat kanseridir. 65 ila 75 yaş arasında prostat kanseri görülme riski en fazla olur bu yaşlı erkek hastalığı diye ifade edilir.

Prostat kanserinin bir belirti vermeyen kanser türü daha yaygındır ve 75 yaş üzeri erkeklerde prostat kanserine yakalanma riski yüzde 50dir. Kip kişinin yaşı ilerledikçe prostat kanser riski artmaktadır.

Zira yapılmış olan araştırmalar 60 beşi yaş üzeri erkeklerde süs prostat kanseri görülme ihtimalin daha yüksek olduğu görülmüştür.

Prostat kanseri teşhisi

Prostat kanseri teşhisi için yapılan prostat muayenesi rektal tuşe ile yapılır. Yapılan rektum muayenede prostat kenarları düzensiz ve noduler şekilde ele gelir. Ayrıca Prostate Specific Antigen (PSA) testinin ortaya çıkması da prostat kanseri teşhisinde yeni bir çağ açmıştır. Bu test sayesinde prostat kanseri çok erken evrelerinde teşhis edilmektedir.

Prostat kanseri tedavisi

Prostat kanseri tedavisinde, hastanın yaşı, kanserin evresi, hastanın genel sağlık durumu gibi bazı faktörler rol oynar. Prostat tedavisinde radyasyon tedavisi yani dışarıdan ışın tedavisi, Radikal Prostatektomi, hormon tedavisi uygulanır.

Radyasyon tedavisi, sadece prostatla sınırlı kalmış kanser türlerinde başarılı sonuçlar vererek, iyileşme sağlar. Hastanın hastanede yatması gerekmez ve ortalama 2 aylık bir tedavi süreci gerektirir. Ağrısız bir tedavi yöntemidir. Her bir tedavi seansı bir iki dakiak sürer.

Radikal Prostatektomi tedavi yönteminde ise prostat ve bağlı seminal kabarcıklar birlikte ameliyatla alınırlar. Hastanın birkaç gün hastanede kalması gerekir. ameliyat genel anestezi veya lokal anestezi ile yapılır. Ameliyatla kanserli dokunun tamamının alınması halinde iyileşme sağlanır.

Fakat kanser prostat dışına çıkarak lenf bezlerine, çevre dokulara sıçramış ise, ameliyat ile kanserli bu alanlar alınamadığı için, ameliyat sonrası bu bölgelere radyasyon tedavisi uygulanarak tedavi yoluna gidilir. Yine kanserin prostat dışına sıçraması durumlarında hormon tedavisi uygulanır.

Hormon tedavisi ile, testislerdeki erkeklik hormonunun salınımı baskılanır. Böylece kanser gelişimi durdurulabilir. Bu tedavide en hızlı yol testislerin alınmasıdır. Fakat çoğu zaman ağızdan alınan ilaçlar veya 3 aylık enjektabl ilaçlar bu tedavide tercih edilmektedir.

BAŞKA BİR KAYNAK

Prostat kanseri nedir

Vücudumuzda var olan tüm hücreler belirli bir düzen içersinde kontrol altında çoğalarak kendilerini yinelerler. Bazı sebepler yüzünden bu hücrelerin çoğalmasını kontrol edilmesi imkansızlaşabilir.

Kontrolsüz şekilde çoğalan bu hücreler  bir araya toplanarak tümör oluştururlar.Yani kısaca tümör kontrolsüz çoğalan hücrelerin topluluğudur.

Bu tümörlerin bazıları çoğaldığı yerde kalır, bazıları ise  dolaşım sistemi ile birlikte başka organlara yayılır ve yayıldığı organları tahrip eder. İşte bu şekilde yayılan tümörlere kanser veya kötü huylu tümörler denir.

Kanserli hücreler başka bir alana yerleşip, orada çoğalma üreme özel yeni sahiptirler. Prostat ise tüm erkeklerde var olan bir organdır. Prostatın işlevi erkekte meni yapımını sağlamaktır. Prostatta meydana gelen, kanser türüne  prostat kanseri denir.

Prostat kanserinin nedenleri

Prostat kanserinin sebebe tam olarak belirlenememiş olsa da, genelde var olan  hormonlar meydana getirmediği için  ergenlik döneminden sonra salgılanan hormonlar, prostat kanserinin tedavisinde kullanılan hormonların, prostat kanseri üzerinde etkili olduğunu düşündürmektedir.

Bu sebeple  genetik faktörler de,  prostat kanserinin nedenlerinden biri olarak sorumlu tutulmaktadır.

özellikle  belirli coğrafi bölgelerde prostat kanserinin daha sık görülmesi, kanserin oluşumunda coğrafi faktörlerin etkili olduğu düşüncesine sebep olmaktadır.

Örneğin İskandinav ülkelerinde prostat kanseri daha çok görülürken, Japonya ve bazı Asya ülkelerinde daha nadir görülmektedir.

Bunun yanında hayvansal yağların fazla olduğu besinlerin tüketilmesi prostat kanserine neden olduğu düşünülmektedir.

Prostat kanserinin belirtileri

Bir prostat kanseri  genelde sinsi ilerleyen ve yavaş gelişen bir hastalık olduğu için erken teşhis ya da erken tedavi sürece şansı pek olmamaktadır. Bir prostat kanseri olan kişi teşhis konulduğu ana kadarı prostattan herhangi bir şikayete bulunmaz. Siz ancak hastalık bu ilerledikten sonra kişide bu  bazı  şikayetler ortaya çıkmaya başlar.

Kişi idrar yaparken zorluk çeker.

Kişiye sık sık idrara çıkma isteği duyar.

İdrarında kan görebilir.

Bu şikayetler prostatın büyüdüğü zaman ortaya çıkmaya başlar bu prostat kanserinin ses yayılması ile birlikte vücutta ağrılar oluşmaya ve  hızla kilo kaybı görülmeye başlar.

Prostat kanseri tedavisi

Prostat kanser erken teşhis edilirse bu hastalıktan tamamen kurtulmak mümkündür. Prostat kanserine en uygun tedavi yapılabilmesi için öncelikle tümörü incelenir. Kanserin yayılma süreci bit tümörüm hangi bölgelerde oldurup tespit edilir.

Prostat kanser tedavisinde birinci tedavi yöntemi ilaç tedavisidir. Kanserli hücreleri yok etmek için kullanılan  ilaçlarla bu tedavi sürecine başlanır. Takviye olarak hormon tedavisi uygulanabilir.

Prostat kanserinde bir diğer tedavi şekli ise ışın tedavisidir. Yani diğer adıyla radyoterapi tedavisi. Işın tedavisin de amaç kanser hücrelerini yok edebilmektir. Prostat ameliyatında yapılan tedavi şekli ise kanserin yayıldığı organların çıkarılmasıyla olur.

Konuda dikkat çekici nokta herkes için aynı kanser tedavisinde uygulanmayacağıdır.

Sponsorlu Bağlantılar

Источник: https://www.xn--saglk-q4a.com/prostat/

Prostat Kanseri Belirtileri

Prostat Kanseri Erken Dönem Belirti Vermeyebilir

Prostat, erkek üreme sisteminin son kısmına yakın bölümde mesane ve üretra, yani dış idrar kanalı, arasına yerleşmiş kestane şekli ve büyüklüğünde bir salgı bezidir.

Prostat, vücudun normal işleyişinde iki göreve sahiptir: Ana fonksiyonu boşaltım sisteminde boşaltım esnasında idrar torbasından idrarı taşımak ve boşalma esnasında spermin iletimini sağlamaktır.

Ayrıca meni sıvısının içerisinde bulunan, spermleri besleyen ve onları kadın üreme sistemi içerisine ilerlerken koruyan özel bir proteini salgılar.

Prostat, salgılamayı yapan hücrelerden ve bunlara ait destek çevre dokusundan meydana gelir. Prostat kanseri, bu salgı yapan hücrelerin anormal gelişimi ile ortaya çıkmaktadır. Erkek hormonları (androjenler), prostatın büyümesini sağlar.

Testisler, testosteron dahil olmak üzere erkek hormonlarının esas üretim yeridir. Böbrek üstü bezi (adrenal bez) az miktarda testosteron üretir.

Prostat aşırı büyüdüğü zaman üretraya baskı yaparak idrarın mesaneden penise akımını yavaşlatır ya da durdurur.

Prostat kanserinde de diğer kanser türlerinde olduğu gibi genetik bir yatkınlıkla birlikte olumsuz çevre koşullarının, bu hastalığın meydana gelmesinde rol aldığı düşünülmektedir.

Prostat kanseri oluşumuna katkısı olabileceği düşünülen bazı risk faktörleri arasında yaş, ailede prostat kanseri varlığı, yağlı beslenme, hormonlar, kadmiyum (kanserojen bir madde), işlenmiş et, kırmızı et ya da süt ürünleri açısından zengin ya da belli sebzeler açısından fakir beslenme sayılabilir. Yaş, prostat kanserinin en önemli risk faktörüdür. Yaşlandıkça risk artar, 45 yaş altında ise nadir görülür.

Prostat kanserinin lokal ileri evre adı verilen aşamasında hasta idrar yaparken zorlanır. İdrar sırasında ağrı görülür. Bunun sebebi prostat etrafındaki lenf bezlerinin ileri derecede büyüyerek idrar kanallarında tıkanmalara yol açmasıdır.

Bu durumda böbreklerde hidronefroz, yani idrar kanallarında oluşan tıkanıklık idrarın böbrekten çıkışını engeller ve böbreklerde biriken idrar sebebiyle artan basınç böbreklerin büyümesine yol açar. Bunun sonucunda böbrek fonksiyonlarında bozulma ve karında şişlik oluşabilir.

Prostatın büyüyerek idrar kanalını tıkaması ve daralmasına yol açması idrar akışını engelleyebilir ve büyüyen prostat mesaneye baskı yaparak ağrı ve mesane irritasyonu oluşturabilir. Bu aşamada idrar akışını rahatlatmak için operasyona ihtiyaç duyulabilir.

2. Sık Sık Tuvalete Çıkma İsteği

Prostat büyümesi sonucunda idrar akışının yavaşlaması gerçekleşir. Hasta, idrarını başlatmakta gecikme, ayakta veya oturarak idrar yaparken ileriye doğru idrarını yapamama, idrarın kesik kesik gelmesi, idrarın damlalar halinde akması gibi sıkıntılar yaşar.

Çünkü büyüyen prostatla birlikte idrar kanalı daralır ve idrarın tam boşaltılamaması sorunu ortaya çıkar.

Bu nedenle böbreklere kadar varan bir idrar durgunluğu ve böğüre vuran ağrı, idrar kesesinin çok şişmesi halinde karnın alt tarafında şişkinlik, bu bölgeye bastırıldığında idrar kaçması, ani idrar yapma hissi ve idrar kaçırma da meydana gelebilir. Sonuç olarak hastanın hayat kalitesini ve uyku düzenini olumsuz etkiler.

Hastalığın ilerleyen aşamalarında idrar ya da meni ile birlikte kan gelebilir ve hastanın bölgesel ağrılar çekmesi görülebilir. Bu belirtiler sorunun büyüdüğünü ve kanserin prostata yakın dokulara da sıçramaya başladığını gösterir.

Prostat büyümesi ve prostat iltihabına bağlı olarak idrar kanalının tahriş olması kanamaya sebep olur. Kan kaybı riski olabilir ve kanamadan kaynaklanan pıhtılar idrar yolunu tıkayabilir.

Fakat aynı zamanda idrarda kan görülmesi idrar yolu rahatsızlıklarına da işaret edebilir.

4. Yorgunluk Hissi

İleri aşamada ortaya çıkan diğer belirtiler arasında düşük alyuvar hücresi sayısından kaynaklanan yorgunluk hissi de sayılabilir. Hem kan değerlerindeki değişiklikler, hem de üreme sisteminden kaynaklanan rahatsızlıklar çeşitli ağrılara sebep olabilir.

Aynı zamanda kanserden kaynaklanan kansızlık da görülebilir ve bunun sonucunda hastanın bazı kan değerleri düşebilir. Dokuların düzgün çalışabilmesi için kandaki alyuvar sayısı belli bir düzeyin üzerinde olmalıdır.

RBC, yani kırmızı kan hücresi düşüklüğünde halsizlik, kolay yorulma gibi belirtiler görülür.

Yukarıdaki belirtiler prostatın büyümesi sonucu ortaya çıkar. Tümör yayıldığında ise vücutta ağrı (genelde bel ağrısı), kilo kaybı gibi durumlar görülür. Bu arada, iyi huylu prostat büyümesi olarak bilinen hastalık da benzer belirtiler verebilir.

Prostat kanseri, yani prostatın kötü huylu büyümesi biyopsi yapılarak teşhis edilebilir. Prostat kanseri çok yavaş ilerleyen, deyim yerindeyse “sinsi” bir hastalıktır. Erken aşamalarında çok önemli bir belirti göstermeyebilir.

Prostat hastalığını erken teşhis etmek için parmakla muayene ve kandaki PSA seviyesini ölçen testlerden yaptırmak gerekebilir. Erken dönemde tanı konamadığı takdirde prostat kanseri lenf ve kan damarları yoluyla çevre dokulara yayılır.

En sık yayılım yeri çevresindeki lenf düğümleri ve kemiklerdir. Ek olarak akciğer, karaciğer ve diğer organlara da yayılabilir.

Источник: https://evdesifa.com/prostat-kanseri-belirtileri/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть