Pulmoner Hipertansiyon Nedir? Evreleri, Belirtileri, Tedavisi, Nedenleri

içerik

Pulmoner Hipertansiyon Nedenleri Ve Belirtileri – Sağlık Ocağım .NET

Pulmoner Hipertansiyon Nedir? Evreleri, Belirtileri, Tedavisi, Nedenleri

Pulmoner hipertansiyon (PH) akciğer yüksek tansiyonu demektir. PH kalpten akciğerlere temizlenmesi için kirli kanı götüren atardamarlardaki kan basıncının sürekli yüksek olması olarak tanımlanan, ciddi, ilerleyen ve hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Tıp dünyasında ilk kez 1891 yılında Dr. Ernst von Romberg tarafından tanımlanmıştır.

Tıpta pulmoner hipertansiyon tamamı fazla efor sarfetme ile şiddetlenen nefes darlığı, baş dönmesi, baygınlık, kalp çarpıntısı ve diğer belirtiler ile baş gösteren, akciğer atardamarları veya akciğer vaskülatöründe yükselmiş kan basıncıdır.

Pulmoner hipertansiyona neden olan duruma bağlı belirli derecede düşük bir hareket toleransı ve sağ kalp yetmezliği ile ağır bir hastalık olarak kendini gösterebilir. Pulmoner hipertansiyon genellikle KOAH hastalarında ortaya çıkar. Pulmoner hipertansiyon kanserin ağır türleri ile yarışan ve tedavi edilmez ise hastaların yaşam sürelerini kısaltan bir hastalıktır.

Pulmoner hipertansiyon hastalarının ortalama yaşam süreleri 2-8 yıl iken, Bu süre çocuklarda yaklaşık 10 aydır.

Pulmoner hipertansiyon neden olur

Pulmoner hipertansiyona neden olan faktörler

Pulmoner venöz hipertansiyon (akciğer toplardamar hipertansiyonu) na sebep olan sol kalp yetmezliğidir. Bu sol karıncığın sistolik (kasılma) veya diyastolik (gevşemesi) şeklindeki çalışma düzensizliğinden ya da mitral yetmezliğinden, mitral darlığından kaynaklanan kapakçık işlevinin bozulmasıdır.

Çoğunlukla pulmoner ödem şeklinde açığa çıkar. İşlev bozukluğu olan kalp verimli bir şekilde kan pompalamadığı için kan pulmoner sirkulasyonu gereken zamanda terk edemez ve akciğer toplardamarlarında normal olmayan yüksek basınca neden olur.

Bunların dışında, sigara ve benzeri maddeler kullanımı, meslek hastalıkları örneğin, madende işçiliğinde, boya sanayinde, gemi sanayinde çalışmak gibi bazı akciğerde sorun yaratan durumlar gibi bazı nedenlerde pulmoner hipertansiyona neden olabilir.

Pulmoner hipertansiyon türleri veya çeşitleri

WHO group 1 :Pulmoner arteryel hipertansiyon
WHO group 2 :Sol kalp hastalığı ile ilgili pulmoner hipertansiyon
WHOgroup 3 :Akciğer hastalıkları veya hipoksemi ile ilgili hipertansiyon
WHO group 4 :Kronik trombotik veya embolik hastalığın neden olduğu pulmoner hipertansiyon
WHO group 5 :Çok yönlü pulmoner hipertansiyon

Pulmoner hipertansiyon belirtileri

Pulmoner hipertansiyon da, sistemik hipertansiyonda olduğu gibi başlangıç evrelerinde belirti vermez. Pulmoner hipertansiyonun belirtileri genellikle hastalığa neden olan altta yatan hastalıklarda gizlenebilir ve belrtiler hastaya göre değişiklik gösterir.

Pulmoner hipertansiyon belirtileri, genellikle derece derece olan nefes darlığı nöbetleri ve yorgunluk, kuru öksürük, angina pektoris, dolgun boyun venleri, deri ve dudaklarda morarma, fenalaşma ve baygınlık, dış ödem, uzuvlarda şişkinlik (genellikle ayak bilekleri ve ayak çevresinde), seyrek rastlanan kanlı balgam gelmesi gibi bazı belirtiler görülebilir.

Pulmoner hipertansiyon belirtileri

Pulmoner hipertansiyon tanısı

Pulmoner hipertansiyonun tanısını koymak için, 5 farklı türde değerlendirmek gereklidir.

Bu türler, pulmoner arteryel hipertansiyonu venöz, hipoksik, tromboembolik ve çok yönlü türlerdir ve bu türler için bazı testlerin yapılması gerekebilir.

Pulmoner hipertansiyonun tipik belirtilerini tespit etmek amacı ile doktorun yapacağı fiziksel muayene sırasında değişen kalp sesleri, para stermal şişkinlik, olası S 3 veya üçüncü kalp sesi, pulmoner geri akımı içermektedir.

Diğer bazı bulgular boyun toplardamarları şişkinliği, ayak ve ayak bileklerinde şişkinlik (ödem) sıvı toplanmasından kaynaklanan karın şişkinliği gibi bazı bulgular görülebilir.

Pulmoner hipertansiyonun kesin tanısınıkoymak ve diğer olası teşhislerden ayırabilmek için, pulmoner fonksiyon testleri, kan tahlilleri, elektrokardiyografi atardamar kanı gaz ölçümleri, göğüs röntgeni, akciğer hastalığı şüphesi bulunuyor ise bilgisayarlı tomografi taraması ve ventilasyon – perfüzyon veya V/O taraması gibi tetkikler yapılır. Pulmoner hipertansiyon taramasında akciğer hastalığından şüphelenilen durumlarda genelde akciğer biopsisi yapılmaz.

Pulmoner hipertansiyon tedavisi

Pulmoner hipertansiyon tedavisi

Pulmoner hiper tansiyon tedavisinde, tedavi seçeneği arteryel, venöz, hipoksik ve tromboembolik ya da çok yönlü oluşuna göre belirlenir.

Pulmoner venöz hipertansiyon doğuştan kalp yetmezliği ile aynı anlamı taşıdığından tedavi sol ventriküler fonksiyonlarını diüretikler (idrar söktürücü) ilaçlar, beta blokerler, ACE inhibitörleri, antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyen) ilaçlar, kalsiyum kanal blokerleri, kardiyotonikler, prostaksiklinler ve benzeri ilaç tedavisi ile hastalığı en iyi duruma getirmek için tedavi uygulanır veya çift kapakçık ve aort kapakçığını onarmak, değiştirmek yönünde tedavi seçeneklerine gidilir.

Pulmoner hipertansiyon tedavisinde yaşam tarzı değişikliği önemlidir. Primer PH’li hastalar zorlu fiziksel aktivitelerden ve solunum yolu enfeksiyonlu hastalara yaklaşmaktan kaçınmalıdır.

Kısa süreli çok aşırıya kaçmadan egzersiz yapmaları önerilir. C vitamini, E vitamini gibi vitaminler, tuz kısıtlaması ve sağlıklı beslenme önemlidir.

Kronik akciğer hastalığı olan, pulmoner hipertansiyonlu hastalar oksijen tedavisinden yararlanabilir.

Zatürre (pnömoni) nedir?–Hipertansiyon nedir?–Kalp kapak hastalıkları

Источник: //www.saglikocagim.net/pulmoner-hipertansiyon-nedenleri-ve/

Pulmoner hipertansiyon nedir? Belirtileri ve tedavisi

Pulmoner Hipertansiyon Nedir? Evreleri, Belirtileri, Tedavisi, Nedenleri

Akciğer (pulmoner) embolisi nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Pulmoner hipertansiyon nedenleri

Pek çok hastalık Pulmoner hipertansiyona neden olabilir

 • Portal hipertansiyon: Karaciğer hastalıkları ve başka bazı nedenlerle karın dolaşımının basıncının artmasıdır.
 • Şistozomiyazis: Parazitlerin neden olduğu bir hastalıktır.
 • Sistemik hastalıklar: Sarkoidozis, sistemik sklerozis, nörofibromatozis ve vaskülitler gibi hastalıklar
 • Metabolik hastalıklar: Glikojen depo hastalıkları, tiroid hastalıkları
 • Kronik böbrek yetmezliği
 • Bazı kanser türleri

KOAH hastalığı nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavisi

 • Nefes darlığı: Başlangıçta efor sonrası ortaya çıkarken ilerleyen zamanlarda dinlenirken bile oluşmaktadır.
 • Halsizlik ve çabuk yorulma
 • Göğüs ağrısı
 • Öksürük
 • Çarpıntı
 • Bayılma
 • Sağ kalp yetmezliği gelişirse bu durum ilerledikçe karında ve ayak bileklerinde şişlik (ödem) oluşur.

Ayrıca pulmoner hipertansiyona neden olan birçok hastalık olduğu için hastalığa özgü sistemik birçok bulgular görülebilmektedir.

Nefes darlığı (dispne) nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Pulmoner hipertansiyon teşhisi

Pulmoner hipertansiyon tanısı tıbbi hikaye ve fizik muayene sonrasında uygun gerekli tetkikler yapılarak koyulan bir tanıdır.

Pulmoner hipertansiyon ciddi bir sağlık sorunudur

Hastalığın kesin tanısı sağ kalp kateterizasyonu yapılarak koyulur. Bu testle ölçülen akciğer atardamar basıncı 25mmHg üzerinde ise pulmoner hipertansiyon tanısı kesinleşir.

Ekokardiyografi nedir? Neden ve nasıl yapılır? EKO testi ne işe yarar?

Pulmoner hipertansiyon normal değerleri

Pulmoner atardamar basıncının normal değeri ortalama 14±3 mmHg seviyesindedir. Bu değer normal insanlarda en yüksek 20 mmHg olabilir.

Pulmoner hipertansiyon türleri

Pulmoner hipertansiyon, hastalığa sebep olan durumun belirlenip belirlenememesine ve hastalığa neden olan durumlara göre çeşitli türlere ayrılır.

Nedeni belirlenemeyen pulmoner hipertansiyon türüne primer pulmoner hipertansiyon denilir. Nadir görülür. Her yaşta ortaya çıkabilir. Son zamanlarda kullanılmaya başlanan ilaçlarla sağ kalım süresi artmıştır.

Sekonder (İkincil) pulmoner hipertansiyon

Pulmoner hipertansiyona bilinen bir hastalığın neden olması durumudur. En sık görülen pulmoner hipertansiyon şeklidir. Altta yatan hastalığın tedavisiyle iyileşme sağlanabilir.

Hipertansiyon nedir? Nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Pulmoner hipertansiyon tedavisi

Pulmoner hipertansiyon tedavisindeki amaç; sebep olan hastalığı tedavi etmek, belirtileri azaltmak ve yaşam kalitesini arttırmaktır.

Tedavide ilaç, cerrahi yöntemler ve akciğer nakli gibi seçenekler mevcuttur. Bu tedaviler pulmoner hipertansiyon belirtilerini rahatlatabilir ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir.

Yaşam şeklindeki değişiklikler de belirtileri kontrol altına almaya yardımcı olur.

Pulmoner hipertansiyon için kullanılan tedavi yöntemlerinin amacı genellikle akciğerlerdeki atardamarları genişleterek, damarlardaki basıncı düşürmektir. Tedaviyle kalbin çalışma yükü azalır, kan pıhtıları azalır, kalbe gelen kan ve oksijen desteği artar.

İlaçlara yanıt hastadan hastaya değişebildiğinden uzun süreli tedavi belirlenmeden önce uzmanlar hastalarına birkaç değişik tedaviyi deneyebilirler. İlaçlar tek başına kullanılabildiği gibi birden fazla ilaç beraber de kullanılabilir. Pulmoner hipertansiyonun tedavisinde kullanılabilen ilaçlar şunlardır:

 • Kalsiyum kanal blokörleri: Kalsiyum iyonlarının kan damarları büzülmesine veya daralmasına yol açan işlevini engelleyerek kalbin iş yükünü azaltan ilaçlardır. Nifedipin, diltizem ve amlodipin bu gruptaki ilaçlardır. Kalsiyum kanal blokörleri genellikle vazodilatör grubu ilaçlara cevap veren hastalara reçetelenirler. Ancak etkinlikleri hastalar arasında çok değişkendir ve bazı hastalarda durumu kötüleştirebilirler.
 • Endotelin reseptör antagonistleri: Pulmoner hipertansiyonda etkili olduğu düşünülen endotelin isimli maddenin damarları kasıcı etkisini engelleyerek etki etmektedir. Ambrisentan ve bosentan bu gruptaki ilaçlardır. Ambrisentanın vücutta şişlik, bosentanın ise karaciğer enzimleri yükseltme gibi yan etkileri olabilir.
 • Fosfodiesteraz 5 inhibitörleri ve guanilat siklaz uyarıcıları: Damarı genişletme ve antiproliteratif etkileri nedeniyle kullanılmaktadır. Sildenafil, tadalafil ve riosiguat gibi ilaçlardır. Bu ilaçların bayılma, baş ağrısı ve tansiyon düşüklüğü gibi yan etkileri olabilmektedir.
 • Prostasiklin analogları ve prostasiklin reseptör agonistleri: Güçlü damar genişletici ilaçlardandır. Kan pıhtısını önleyici ve antiproliteratif etkileri vardır. Epoprostenol, iloprost gibi ilaçlardır. Kızarma, baş ağrısı ve ishal gibi yan etkiler görülebilir.

Destek ilaç tedavisi

Hastalığın şikayetlerini azaltmak ve komplikasyonları azaltmak için ana ilaç tedavilerinin yanı sıra destekleyici ilaç tedavileri de kullanılmaktadır.

 • Antikoagülanlar: Kan pıhtısı oluşumunu önleyen ilaçlardır. Pulmoner hipertansiyonda yapılan çalışmalarda kan pıhtılaşma düzeylerinin yüksek olduğu tespit edildiği için koruma amaçlı kullanılır. Akciğerde kan akımını azaltan kan pıhtılarının oluşmasını önlemeye yönelik kullanılırlar.
 • Kardiyotonikler: Kalbin kasılmasını güçlendiren ilaçlardır. İhtiyaç durumunda kullanılırlar.
 • Diüretikler: Vücutta biriken fazla sıvının ve minerallerin atılmasını sağlayacak şekilde böbreklerden idrar üretimini artıran, kolaylaştıran ilaçlardır. Eğer böbrekler düzgün iş görmez ve sistemdeki aşırı sıvının üstesinden gelemez ise kan damarlarından pompalanan artmış kan volümü yüksek kan basıncına (sistemik hipertansiyon) yol açabilir. Diüretikler, genellikle pulmoner hipertansiyonun sonucu olarak sağ kalp yetmezliğini de içeren, ilerlemiş kalp ve akciğer hastalıkları için reçetelenirler.
 • Oksijen tedavisi: Akciğerdeki damarsal direnci azalttığı için uzun süreli oksijen tedavisinin faydalı olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur.
 • Demir takviyesi: Pulmoner hipertansiyonlu hastalarda demir eksikliği anemisi sık gözlendiği için demir takviyesi yapılmalıdır.

Efor testi nedir? Ne işe yarar? Kimlere, ne zaman yapılmalı?

Pulmoner hipertansiyon ameliyatı

Cerrahi tedavi kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon (KTEPH) hastalığından kaynaklanan pulmoner hipertansiyon hastalığında yapılmaktadır. Bu amaçla endarterektomi denilen akciğer atardamarının içinin pıhtı ile beraber çıkarılması işlemidir. Çok az merkezde yapılabilen bir tedavi şeklidir.

Transplantasyon (Organ nakli)

Son zamanlarda geliştirilen tedavi programları ile akciğer transplantasyonu yapılması için gereken süre uzamaktadır.

Tüm ilaç kombinasyonlarına ve tedaviye rağmen iyi sonuç alınamayan hastalar geç kalmadan mutlaka transplantasyon merkezlerine se edilir. Genellikle 2 taraflı akciğer nakli yapılmaktadır.

Gerekli durumlarda kalp nakli de yapılabilir. Nakil sonrası sağ kalım 5 yılda %52-75, 10 yılda ise %45-66’a kadar çıkmıştır.

Balonlu Atriyal Septostomi

Sağ kalpteki basıncı azaltmak için sağ kalp ile sol kalp arasına şant açılması işlemidir. Araştırma sonuçlarına göre şiddetli sağ kalp yetmezliği olan, şiddetli bayılmaları olan ve ilaç tedavisine cevap vermeyen hastalarda yararlı olabileceği düşünülmektedir. Uzun süreli faydaları henüz gösterilememiştir. Çok nadir uygulanmaktadır.

Dünya çapında yeni uygulanan bir tedavi yöntemidir. Balonlarla akciğer atardamarı genişletilmeye çalışılır. Sadece deneyimli ve yüksek kapasiteli merkezlerde yapılmalıdır.

Pulmoner hipertansiyon bitkisel tedavi

Pulmoner hipertansiyona faydalı olduğu randomize kontrollü çalışmalarla kanıtlanmış herhangi bir bitkisel ilaç yoktur.

Tedavi aynı anda birçok ilaç kullanılarak yapıldığı için dışarıdan alınacak herhangi bir ilaç ve bitkisel tedavi ilaç etkileşimine girip bu ilaçların etkisini azaltabilir.

Ayrıca yan etkiler nedeniyle hastalık olumsuz etkilenebilir. Bu açıdan herhangi bir bitkisel ilaç ve tedavi uzman bir doktora danışılmadan uygulanmamalıdır.

 • Pulmoner hipertansiyonlu hastalarda demir eksikliği anemisi sık görülebileceğinden demirden zengin kırmızı et, balık, mercimek, ıspanak gibi besinlere diyette daha fazla yer verilebilir.
 • Diyetteki tuz tüketimi azaltılmalıdır.

Pulmoner hipertansiyon komplikasyon ve riskleri

 • Aritmi: Pulmoner hipertansiyonlu hastalarda aritmiler artan bir sorundur. Ani ölümlere sebep olabilir.
 • Hemoptizi (kan tükürme): Çok az miktarda olabileceği gibi ölüme sebep olabilecek seviyede de ortaya çıkabilir.
 • Mekanik komplikasyonlar: Akciğer atardamarının genişlemesi sonucu oluşan komplikasyonlardır. Akciğer atardamarı anevrizmasına bağlı kalbi besleyen damarlar, ana bronşlar, akciğer toplardamarı ve konuşma sinirinde birçok problem oluşabilir.

Pulmoner hipertansiyon hastası acil bir durumda ne yapmalı?

Aşağıdaki belirtilerden herhangi biri varsa, en yakındaki acil servise başvurun.

 • Göğüs ağrısı
 • Kalbin hızlı ya da düzensiz atması
 • Baygınlık
 • Yüksek ya da uzun süre düşmeyen ateş
 • Öksürürken ağızdan kan gelmesi
 • Öksürürken koyu renkli balgam çıkarmak
 • Nefes darlığı
 • Bacaklarda şişme

Pulmoner hipertansiyon için hangi doktora gidilir?

Pulmoner hipertansiyonlu bir hasta mutlaka birçok bölümün ortak takip ettiği merkezlerde takip ve tedaviye devam etmelidir. Bu merkezlerde kardiyoloji, göğüs hastalıkları, kalp damar cerrahi uzmanı ve radyoloji uzmanı mutlaka olmalıdır.

Çocuklarda pulmoner hipertansiyon

Pulmoner hipertansiyon doğumdan erişkinliğe kadar her yaşta görülebilen bir hastalıktır. Çocuklarda erişkinlerden farklı olarak doğumsal akciğer, kalp hastalıkları ve damarsal anormallikler sebebi ile pulmoner hipertansiyon gelişmesi ön plandadır. 1 milyon çocuk arasında 2-4 pulmoner hipertansiyonlu çocuk gözlenmektedir.

EKG nedir? Neden yapılır? Elektrokardiyografi testi ne işe yarar?

Yaygın şikayetler nefes darlığı, halsizlik ve büyüme geriliğidir. Bayılma yetişkinlere göre çocuklarda daha sık ortaya çıkar. Tanısı kalp kateterizasyonu ile mutlaka doğrulanmalıdır. Tedavisi yetişkin hastalarla benzerdir. Fakat ilaç uygulanma şekli ve dozları değişmektedir.

Pulmoner hipertansiyon yaşam süresi

6 dakika yürüme testi sonucu, sağ kalp yetmezliğinin olması, şikayetlerin hızlı ilerlemesi, bazı EKO bulguları ve bayılma gibi birçok parametre ile risk sınıflaması yapılmaktadır.

Riski yüksek olan pulmoner hipertansiyonlu hastaların 1 yıllık ölüm oranları %10’dan fazladır. Risk oranı düştükçe ölüm oranı azalmaktadır.

Kalpte aritmi riski artmasına bağlı bu hastalarda ani ölümler de görülebilir.

Sol göğüs ağrısı neden olur?

Kalbe bağlı bu ağrının dışında pnömotoraks (akciğerde hava kaçağı), zatürre, akciğer pıhtısı, aort diseksiyonu, kas ağrıları ve zona gibi birçok hastalıkta da sol göğüs ağrısı şikayeti ortaya çıkabilir.


Pulmoner hipertansiyon hastalarına öneriler

 • Pulmoner hipertansiyon uzun süren (kronik) ve tedavi edilmezse ilerleyen bir hastalık olduğu için doktor kontrollerini aksatmayın.
 • Enfeksiyonlara yatkınlığınız artabileceği için grip ve zatürre aşılarınızı yaptırın.
 • Aşırı fiziksel aktiviteden kaçının. Doktor tarafından önerilen ve belirlenen egzersiz önerilerine mutlaka uyun.
 • Sigarayı bırakın. Bunun için ülkemizde hizmet veren sigara bırakma polikliniklerinden yardım alabilirsiniz.
 • Uçakla seyahat sırasında ve yüksek rakımlı yerlerde ileri evre pulmoner hipertansiyon hastalarında oksijen ihtiyacı olabilir. Bu nedenle tıbbi bilgilerinizi içeren bir dosyayı yanınızda taşıyın.
 • Pulmoner hipertansiyonu olan hastada gebelik riskli olabileceği için gebelik planlanırken kadın hastalıkları doğum uzmanına ve pulmoner hipertansiyon açısından takipli olduğunuz doktorunuza bilgi verin.
 • Bu hastalık psikolojik, sosyal, maddi yönden hasta ve ailelerine problem oluşturabilir. Bu nedenle uzman kişilerden psikososyal destek almanız faydalı olabilir.

Referanslar: 1- Pulmonary Hypertension, 2- Symptoms of pulmonary hypertension, 3- Pulmonary Hypertension

Источник: //www.medikalakademi.com.tr/pulmoner-hipertansiyon-nedir-belirtileri-nedenleri-tedavisi/

Hipertansiyon Nedir? Hipertansiyon Belirtileri ve Tedavisi

Pulmoner Hipertansiyon Nedir? Evreleri, Belirtileri, Tedavisi, Nedenleri

Hipertansiyon birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan kan basıncı yüksekliğidir. Hipertansiyon hastalığı, ülkemizde yaklaşık 15 milyon kişide görülmektedir. Bu hastaların sadece %5-6’sı etkin bir tedavi ile tedavi edilmekte ve hastalar sağlığına kavuşmaktadır.

Hipertansiyonun ortaya çıkış nedenleri arasında genetik yatkınlık ve aşırı tuz tüketimi ilk sıralarda yer alır. Ancak hastaların %95’inde yüksek tansiyon nedeni belli değildir. Mutlaka kontrol altına alınması gereken hipertansiyon, ani tansiyon yükselmelerinde beyin kanaması ve felce neden olabilmektedir.

  Memorial Hastanesi Kardiyoloji Bölümü uzmanları, hipertansiyon belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi veriyor.

Hipertansiyon Nedir?

Damarın içindeki kanın damar duvarına yaptığı yüksek basınca hipertansiyon denir. Uzun dönemde kanın damar duvarlarındaki etkisi damarın iç yüzeyinde hasara yol açar. Yüksek tansiyon nedeniyle organları besleyen damarlarda tıkanma, genişleme veya yırtılma meydana gelebilir. Hipertansiyon organlara giden kan akışını bozarak organ yetmezliklerine neden olabilir.

Yüksek kan basıncı adıyla da bilinen hipertansiyon, uzun süre belirti vermeden böbrek, beyin, kalp ve damar sistemine verebileceği hasar nedeniyle “sessiz düşman” olarak da anılmaktadır.

Kan dolaşımı için gereken basıncın normalden fazla olması anlamına gelen ‘yüksek tansiyon’, mutlaka uzman kontrolünde takip edilmelidir.

Büyük ve küçük tansiyonun normalden fazla olması durumuna hipertansiyon denilmektedir.

Hipertansiyon Belirtileri

‘’Sessiz düşman’’ terimi hipertansiyon için sıklıkla kullanılan bir terim. Nedeni ise hipertansiyonun yıllarca hiç belirti vermeden böbrek, beyin, kalp ve damar sistemine hasar verebilme olasılığıdır.

Bu nedenle belli aralıklarla kan basıncınızı ölçtürmeniz gerekir. En belirgin hipertansiyon belirtileri arasında aşırı yüksek kan basıncına bağlı olarak baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı, görmede bozukluk oluşabilir.

Ayrıca hipertansiyon belirtileri arasında;

 • halsizlik,
 • yorgunluk,
 • burun kanaması,
 • kulaklarda çınlama,
 • yürüme ve merdiven çıkmada zorlanma,
 • bazen çok sık idrara çıkma,
 • gece uykudan uyanıp idrar yapma
 • bacaklarda şişlik olabilir.

Hipertansiyon belirtilerinden biri ya da birkaçı hissedildiğinde mutlaka bir doktora başvurulmalıdır.

Her yüz kişinden birinde bulunan çok yüksek kan basıncı (malign hipertansiyon) adı verilen durumda ise zonklayıcı baş ağrısı, bulantı, kusma, görme bozukluğu, baş dönmesi bazen de böbrek yetersizliği görülebilir.

Bu acil bir durumdur ve organ hasarından korunmak için mutlaka hastaneye başvurulmalıdır. Kan basıncının çok yükseldiği durumlarda da, çift görme, dilde peltekleşme, yüzde veya vücutta karıncalanma da hipertansiyon belirtisi olarak kendini hissettirir.

Hipertansiyon Nedenleri

Hipertansiyon nedenleri arasında günlük yüksek tuz alımı, stres, obezite, ailede hipertansiyon öyküsünün bulunması gibi genetik faktörler, şeker hastalığı, hareketsiz yaşam tarzı, kalsiyum, potasyum, magnezyum gibi elementler içeren besinlerin günlük olarak yetersiz tüketilmesini sıralayabiliriz. Ayrıca tiroit hastalıkları, böbrek üstü bezi tümörleri, böbreğe giden damarlarda daralma, aort darlıkları, genetik bozukluklar da hipertansiyonu tetikleyici faktörlerle ortaya çıkabilmektedir. Doğum kontrol hapları, bazı ağrı kesici türleri de kan basıncını yükseltip, hipertansiyona neden olmaktadır. Hastaların büyük bir kısmında nedeni belirlenemese de yüksek kan basıncı mutlaka kontrol altına alınmalı ve hipertansiyon nedenleri iyi araştırılmalı ve kan basıncı ideal düzeye düşürülmelidir.Uz. Dr. Özgür Mollaoğlu, tansiyonun yükselme ve düşme nedenlerini bu videoda anlatıyor;

Hipertansiyon Tanısı Nasıl Konulur?

Hipertansiyon teşhisi hipertansiyon hastalığını tedavi etmek için en önemli aşamalardan biri. Uzman kontrolünde yapılan hipertansiyon tanısı hastalığınızın derecesini ve tedavi süreçlerini de belirler. Kan basıncının 140/90 mm hg üzerinde olması hipertansiyon hastası olabileceğinizi gösterir.

Hipertansiyon tanısı koyarken  detaylı bir fizik muayene, elektrokardiyogram, ekokardiyografi, 24 saatlik kan basıncı izlemi ve laboratuvar testleri yapılır. Kan basıncı birçok faktörden etkilenir. Sağlıklı bir hipertansiyon tanısı için tansiyon ölçümü öncesi bir saat içerisinde bir şey yememek, istirahat halinde olmak, sigara ve kahve içmemek gerekir. Uz. Dr.

Özgür Mollaoğlu'nun Tansiyon düştüğünde ilk müdahale nasıl olmalıdır? isimli videsunu izleyebilirsiniz.

Hipertansiyon Tedavisi

Hipertansiyon tedavisinde amaç kan basıncını 140/90 mm hg altına düşürmektir.  Eğer hastada şeker hastalığı, böbrek yetersizliği ve organ hasarı var ise kan basıncının daha düşük olması hedeflenir. Hipertansiyon tedavisinin temelinde yaşam tarzı değişiklikleri yatar.

  Aynı zamanda hipertansiyon tedavisinin önemli bir bölümünü ilaç tedavisi oluşturur. Hipertansiyon tedavisi sırasında yaşam tarzı değişiklikleri, düzenli egzersiz, kilo kontrolü, tuz alımının kısıtlanması çok önemlidir.

Tüm tedavilere dirençli hipertansiyon durumunda ise böbrek atardamarlarına işlem yapılarak kan basıncı kontrol altına alınabilir. İnme, kalp krizi, böbrek yetmezliği gibi hipertansiyonun yarattığı ciddi durumlardan korunmak için erken tanı çok önemlidir.

Erken tanı koyulan ve kontrol altına alınan hipertansiyon yaşam kalitesini etkilemez.

Diğer tüm tedaviler gibi hipertansiyon tedavisi de kişiye özel olmalıdır. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan tansiyon ilaçlarının bağımlılık yaptığı ya da zararlı olduğunu düşünmek, sürekli ve uzun dönem ilaç kullanmanın getirdiği yan etkilere dayanarak bundan kaçınmak doğru değildir.

Günümüzde kullanılan ilaçlar, tansiyonu düzenlerken, kalp-damar sistemini korur ve  böbreklerin  bozulmasını da engeller. İlaç tedavisinde, sadece tansiyonun kontrol altına alınması değil, diğer organların da korunması amaçlanmaktadır. Tedaviye uyum çok önemli olmakla birlikte hastaya uygun ilaç seçimi de çok önemlidir.

Ayrıca hastanın tam kontrolü sağlandıktan ve tansiyonu düzenlendikten sonra ilaçların bırakılabileceği de unutulmamalıdır.

Dirençli Hipertansiyon Tedavisi

Dirençli hipertansiyon tedavisi için etkili yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan biri de şah damarı pili yöntemidir. Şah damarı pili aslında ileri evre kalp yetmezliği tedavisinde yeni bir yaklaşımdır. Şah damarı pili, aynı zamanda  dirençli hipertansiyon hastalarında da etkin bir tedavi yöntemi olarak kullanılır.

Pil, şah damarı üzerine yerleştirilen bir uyarıcı ve göğüs kası içine yerleştirilen kablo ile bağlı olduğu bir batarya sisteminden oluşur.  İşlem, kalp pili takılmasına benzer, ancak daha kolay bir şekilde hızlıca yerleştirilebilir. Pil, şah damarı üzerine basit bir cerrahi işlem ile konulmaktadır.

Şah damarı üzerinde doğal olarak bulunan bir reseptör, normal şartlar altında kan basıncı yükselmesine tepki olarak parasempatik sistemi uyarmakta ve kan basıncını düşürür. Bu tepki, hipertansiyon hastalarında etkin olarak kan basıncını düşürmeye yeterli olmamaktadır.

Ancak şah damarı üzerine cerrahi işlemle yerleştirilen pil, bu bölgeye sürekli uyarı vermekte ve etkin kan basıncı düşüşü sağlamaktadır.

Şah damarı pili uygulaması hipertansiyon tanı ve tedavisini üstelenen kardiyoloji, iç hastalıkları ya da nefroloji bölümleri tarafından verilmektedir. Uygulama ise kalp ve damar cerrahisi bölümü tarafından yapılır. İşlemin bilinen herhangi bir yan etkisi bulunmayıp, hasta işlem sonrasında aynı gün taburcu edilir.

  Dirençli hipertansiyon hastaları bu tedaviden yaklaşık 1 ay içinde etkin cevap alınmaktadır. Bu yeni yöntem, özellikle dirençli hipertansiyona bağlı uç organ hasarından kaçınmak ve kan basıncı kontrolünde oldukça etkindir. Uygulama teknik alt yapısı uygun, yeterli cerrahi tecrübeye sahip merkezlerde yapılmalıdır.

Hipertansiyon hastalarının şah damarı pili takıldıktan sonra dikkat etmesi gerekenler ise şu şekilde;

 • Tansiyonunuzu günde 2 kez ölçmeli ve doktorunuzla iletişim halinde olmalısınız.
 • Yağlı ve tuzlu besinlerden uzak durmalısınız.
 • Doktoru kontrolünde tansiyon ilaçlarına devam etmelisiniz.
 • Düzenli egzersiz yapmalısınız.
 • Fazla kilolarınızdan kurtulmalısınız.
 • Eğer şeker hastalığınız varsa kontrol altında tutmalısınız.
 • Rutin kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz.

Tansiyon Nasıl Ölçülür?

Tansiyon ölçümü, hipertansiyon tanısı için en önemli aşamalardan biridir. Bu nedenle doğru yapılması gerekir. Tansiyon ölçümleri tansiyon aleti ile yapılır. Üst koldan yani omuz ile dirsek arasından ölçülen manuel tansiyon aletleri en doğru sonucu verir. El bileğinden otomatik aletlerle ölçüm yapan cihazlar da kullanılabilir.

Tansiyonunuz mutlaka her iki koldan ölçmelisiniz. Eğer kol damarınızda darlık var ise tansiyonunuz düşük çıkabilir.  İki kolunuzdan ölçüm yaptığınızda iki tarafta da aynı ölçüme sahipse tek bir koldan ölçüm yapılmaya devam edilebilirsiniz. Eğer kollarınızda fark varsa yüksek olan kolunuzdaki ölçümü dikkate alınmalısınız.

Tansiyon ölçümü esnasında , 5 dakikalık istirahat süresi boyunca oturur pozisyonda olmalı ve kolunuzu bir yere dayandırılmalısınız. Evde, el bileğinden tansiyon ölçümü yapılıyorsa iki defa üst üste ölçüm yapmalısınız. Anormal bir değer çıkarsa normal bir tansiyon aletiyle tekrar ölçüm yapmayı deneyebilirsiniz.

Ancak mutlaka bir hekim tarafından normal tansiyon aletiyle ölçülen sonuçlar birbiriyle karşılaştırılmalıdır.

Hipertansiyon İlaçları

Hipertansiyonun tedavisinde en etkin yöntem hipertansiyon ilaçlarıdır. Günümüzde hipertansiyon ilaçları hipertansiyon tedavisi için oldukça etkin rol oynar. Ancak yine de hipertansiyon ilaçlarının kullanım oranları %50'nin altında seyretmektedir. Hipertansiyon ilacı kullanan hastalarda kan basıncının etkin kontrolü ancak her 2 hastadan 1’inde sağlanabilmektedir.

Hipertansiyon ilaçlarının doktor kontrolünde düzenli olarak alınması çok önemlidir. Günümüzde, hasta için en etkili tedaviyi sağlayan ve en az yan etkiye sahip farklı hipertansiyon ilaç seçenekleri bulunmaktadır.

Hipertansiyon hastaları kullandıkları ilaçların yan etkileri konusunda doktorunu mutlaka bilgilendirmeli ve mutlaka belirlenen dozlarda devam etmeye özen göstermelidir.

Hipertansiyon ilaçları doktorun bilgisi dışında kesilmemeli ve herhangi bir sorun yaşandığında yine doktora danışılmalıdır.

Tansiyon ilaçları ile ilgili doğru bilinen yanlışlar!

 • Sarımsak ve limonun tansiyonu düşürmeye ya da yükseltmeye etkisi yoktur. Hipertansiyon tedavisinde sarımsak ve limonun yeri yoktur. Hipertansiyon hastaları sadece ilaçlarını düzenli olarak kullanmalı ve sağlıklı beslenme kuralları içinde bu besinleri tüketmelidir.
 • Hipertansiyon ilaçları bağımlılığa neden olmaz. Hipertansiyon tedavisi süreklilik gerektirir.
 • Halk arasında tansiyon ilaçlarının böbrek ve karaciğeri olumsuz yönde etkilediğine dair yanlış bir inanış vardır. Tam tersine tansiyon ilaçlarının bu organlara olumsuz etkisi yok denecek kadar azdır. Ayrıca böbrek ve birçok organ, yüksek kan basıncı ilaç ile tedavi edilmediğinde çok zarar görebilir.

Hipertansiyon Hakkında Merak Edilenler

Vücut, kan basıncı yüksekliğine alışır mı? Bunun vücuda bir zararı olur mu?

Hastanın bir yakınması olmaması, hipertansiyonun vücuduna zarar vermediği anlamına gelmez. Zaman içinde olumsuzlukların ortaya çıkmaması için hastanın şikayeti yoksa bile kan basıncının normal değerlere çekilmesi gerekli.

Hipertansiyon tedavisi ne kadar sürer? İlaçlar bağımlılık yapar mı?

Hipertansiyon tedavisi yaşam boyu sürer. Organlarda bir hasar oluşmadıysa ve kan basıncı yüksekliği hafifse, hastalık ilaçsız tedavi yöntemleri kontrol altına alınmaya çalışılır. Aksi durumda ise ilaç tedavisi uygulanır. Hipertansiyon ilaçları bağımlılık yapmaz.

Sarımsak ve limon suyu ilaç alma ihtiyacını ortadan kaldırır mı?

Bazı doğal maddelerin kan basıncında kısıtlı düşmeler yarattığı bilinen bir gerçektir. Ancak bunlar hastalığı tedavi etme ve yarattığı etkileri ortadan kaldırma yeterliliğine sahip değildir. Ancak ilaçlara destek olurlar.

Hipertansiyon ilaçları cinsel aktiviteyi azaltır mı?

Tüm ilaçların yan etkileri vardır. Doktor hastaya en uygun olan, yan etki profili en düşük ilacı önerecektir. Eğer herhangi bir yan etki meydana gelirse, hasta rahatlıkla başka bir seçeneğe yöneltilebilir. İlaçlardan kaynaklanan yan etkiler de ilacın kesilmesinden sonra ortadan kalkar.

“Hipertansiyon” tanısı konulabilmesi için birkaç kez tansiyon çıkması yeterli midir?

Hipertansiyon tanısı için seri ölçümler gerekir. Özellikle ısdırap, heyecan, korku gibi durumlarda her sağlıklı kişide kan basıncının yükselmesi doğaldır. Bu münferit yükselmeler kişinin hipertansiyon hastası olduğunu göstermez.

Hipertansiyon hastasının yaşam şekli nasıl olmalı?

Hipertansiyon hastalarının diyetinde tuz kısıtlaması büyük önem taşır. Potasyum ve magnezyumdan zengin beslenmek de önemlidir. Aynı zamanda kişinin ideal kilosuna erişip kilosunu koruyabilmesi için diyet yapması gerekir.

Sigara ve alkol kullanımın da, özellikle kalp ve damar sistemi ile hipertansiyona direkt etkisi bulunduğundan bu alışkanlıkların sonlandırılması da tedavinin bir parçasıdır.

Hipertansiyon tedavisinde stresten kaçınılması da maksimun önem taşır.

Tansiyon doktora gelince yükselir mi?

“Beyaz önlük hipertansiyonu” denen olgu, hipertansiyonla ile ilgili bilinenlerin en eskisidir. Bu nedenle kişinin günlük hayatta aldığı kan basıncı ölçümleri, hastane ve muayenehane ortamlarında alınan ölçümlerden daha değerlidir.

Yüksek tansiyonun çocuklardaki etkisini anlatan makalemiz için tıklayınız!

Yüksek Tansiyon Hastalarına Ramazan Uyarısı isimli makalemiz için tıklayınız!

Güncellenme Tarihi: 15 Mayıs 2017 Yayınlanma Tarihi: 21 Eylül 2016

Источник: //www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/hipertansiyon-ve-tedavisi/

Pulmoner Yüksek Tansiyon Ne Anlama Gelir, Hastalık Tedavisi Nasıl Yapılır?

Pulmoner Hipertansiyon Nedir? Evreleri, Belirtileri, Tedavisi, Nedenleri

Pulmoner hipertansiyon kalp aracılığı ile akciğerlere temizlenmesi için kirli olan kanı götürmekte olan atardamarlarda bulunan kan basıncının devamlı yüksek düzeyde olması ile alakalıdır.

Pulmoner Hipertansiyon Nedir?

Pulmoner hipertansiyon kalpten akciğerlere temizlenmesi adına kirli olan kanı götürmekte olan atardamarlarda bulunan kan basıncının devamlı yüksek düzeyde olmasıdır. Bu hastalık ciddi, hayatı tehye atan ve ilerleyen bir hastalıktır. Pulmoner hipertansiyon;

 • Kronik şekle dönüşebilir
 • Kalbi etkileyebilir.
 • Akciğerlerde bulunan atardamarlarda kan basıncının yükselmesi ile alakalı bir durumdur.
 • Tedavi edilmezse ciddi düzeyde riskler meydana getirebilir.

Yetişkinlerde ve bebeklerde pulmoner hipertansiyon sorunları tedavi edildiği sürece sağlıklı yaşamak mümkündür. Aksi durumlarda bebeklerde, yeni doğanda ve yetişkinlerde sorunlar meydana gelir.

pulmoner arteriyel hipertansiyon, persistan pulmoner hipertansiyon, kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon ileri evrelere geçtiği zaman tedavi edilmediğinde ölümlere ve kalp yetmezliklerine sebep olabilmektedir.

pulmoner hipertansiyon yeni doğan da, bebeklerde ve yetişkinlerde tedavi edilmezse yaşam süresi 6 ay ile 5 yıl aralığında değişkenlik gösterir. Hastalık bazı hastalıklar ile aynı belirtileri meydana getirdiği için genelde tanı koyulması gecikebilmektedir.

Bu gecikmeleri yaşamamak adına belirtiler meydana çıktığında detaylı muayene olunması gerekir. Klinik muayene, detaylı testler ve tetkiklerden sonra tedavi ile alakalı planlamalar yapılır.

Nedenleri Nelerdir?

 • Pulmoner venöz tansiyon sorunu yani sol kalp yetmezliği en önemli nedenidir. Sol karıncık kısmının sistolik veya diyastolik çalışmasında var olan bozukluklardan ve kapakçık işlevsizliklerinden de kaynaklanmaktadır. Bunlardan kaynaklanırsa ödem şeklinde kendini belli ederek sinyal verir.
 • Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon nedenleri arasında HIV virüsü de yer alır.
 • Damar tıkanıkları da bu anlamda sorun yaşanmasına sebep olur.
 • Tiroid sorunları ve hastalıkları
 • Kanda oksijen oranının düşmesine sebep olan akciğer hastalıkları
 • İnterstisyel akciğer hastalığı
 • Genetik faktörler
 • Aile geçmişinde bu sorunun bulunması nedenleri arasında yer alır.

Nedenlerinin araştırılması, tedavi süreçlerin daha başarılı geçmesi ve sağlıklı yaşama devam etmek adına pulmoner hipertansiyon derneği ve merkezleri bulunmaktadır.

Pulmoner hipertansiyon tedavisi deneği kişilerin sağlıklı şekilde yaşamaları adına birçok yenilik yapmakta ve son teknolojiyi takip ederek tedavi süreçlerin daha kolay atlatılması adına destek olmaktadır. Hastalıktan korunmak adına gerekli olan kontrollerin zamanında yapılması, uzmanların söylediği detayların dışına çıkılmaması ve gerekli olan tüm süreçlerin en doğru şekilde planlanması gerekir. Tedavinin tüm aşamalarını uygulayacak olan uzmanın ve hastanenin konusunda tecrübeli olması gerekir. Bunun içinde bu sürece karar vermeden önce detaylı bir araştırma yapılmasında fayda bulunur.

Tedavi Aşamaları

Tedavi aşamasına geçilmesi için tanı koyulması gerekir. Tanı koymak için belli başlı testler ve tetkikler yapılmalıdır. Bunlar;

 • Arteryel kan gazı çalışması
 • Sağ kalp kateterizasyonu
 • Göğüs röntgeni
 • Kalbin ve büyük damarların eko kardiyogramı
 • Elektrokardiyogram (EKG)
 • Akciğer perfüzyon sintigrafisi (taraması)
 • Pulmoner anjiyogram
 • Akciğer fonksiyon testi

Bunların yapılmasından sonra gerekli tedavi için detaylı planlama işlemleri yapılır. Pulmoner yüksek tansiyon sorunlarının kesin bir tedavi şekli bulunmaz.

Ciddi düzeyde ilerleme sağlayan ve hayati tehler içeren bu hastalığın tedavisinde önemli olan hastanın yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarabilmektir.

Hastanın yaşam kalitesini üst düzeye çıkartmanın yanı sıra yaşama sürecini de uzatmak için gerekli ilaçların ve bitkisel desteklerin kullanılması gerekir. Hastalık ilerlemişse kalp yetmezliklerine ve ölüme yol açabilir.

Kanser çeşitleri kadar teh saçan bu sorun tedavi edilmezse yaşam süreçlerinde kısalmalar başlar. Karmaşık yapısından kaynaklı olarak bazı hastalıklar ile aynı belirtileri gösterebilir. Bundan kaynaklı olarak da genelde teşhis edilmesi zordur. Hastalığın neden kaynaklandığı da göz önüne alınarak ilaç kullanımı işlemine geçilir. Tedavi süreçleri aşağıdaki gibi ilerlemektedir.

Genel tedaviler;

 • Antikoagulanlar: kanın pıhtılaşmasını engelleyici olan
 • Diüretikler: vücutta birikmiş suyu ve ödemleri azaltıcı
 • Oksijen: hastalığın ilermiş evresinde kullanılır.
 • Kalsiyum kanal blokörleri: damarların genişlemesini sağlar.

Spesifik Tedaviler

 • Prostasiklinler: hastalarda prostasiklinlerin miktarlarını artırmak adına pulmoner arterleri genişletilir ve arter basınçları azaltılır.
 • Fosfodiesteraz 5 İnhibitörleri: pulmoner arterin genişlemesini sağlar.
 • Endotelin Reseptör Antagonistleri: fazla miktarda endotelinlerin hücrelere bağlanması işlemini azaltmak adına kullanılırlar.

İleri Evre Hastalarda

 • Balon atriyel septostomi: kalbin kulakçıkları arasında minik delik açılmasıdır. Sağdaki kalp basıncını azalma ile sağda bulunan yükü azaltır.
 • Pulmoner arter endarterektomi: Kan pıhtı atması ile tıkanan pulmoner arterlerin içinin cerrahi şekilde temizlenmesidir.
 • Kalp-Akciğer nakli: hastaların bazılarında etkilidir.

(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: //tansiyonum.com/pulmoner-hipertansiyon

Pulmoner Hipertansiyon Belirtileri, Nedenleri ve Tedavi Süreçleri

Pulmoner Hipertansiyon Nedir? Evreleri, Belirtileri, Tedavisi, Nedenleri

Pılmoner hipertansiyon akciğerlerde meydana gelen bir sorundur. Bu hastalık zamanında tedavi edilmezse kalp ile alakalı sorunlara neden olarak ölümcül bir hal alabilir. Bundan dolayı kısa sürede tedavi sürecine başlanması gerekmektedir.

Pulmoner Hipertansiyon

Pulmoner hipertansiyon kalpten akciğerlere kan taşımakta olan arterlerin daralması ile damarlardaki kan dolaşımını zor hale getiren nadir şekilde karşılaşılan akciğer hastalığıdır. Pulmoner arter adı verilen arterlerdeki kan basıncının normal seviyelerin çok üzerine yükselmesi hastalığı ortaya çıkartır.

Anormal düzeylerdeki yüksek basınç kalbin sağ ventrikülü zorlayacaktır ve boyutunu genişletir. Aşırı düzeyde büyüyen ve aşırı düzeyde çalışan ventrikül zamanla zayıflar. Akciğerlere yeterli düzeyde kan pompalama yeteneğini kaybeder. Bu da direkt olarak kalp yetmezliğinin oluşmasına sebep olabilir. Pulmoner hipertansiyon her ırktan, her etnikten ve her yaşta görülebilen bir sorundur.

Genç yetişkin kişilerde daha sık rastlanır. Hastalığın belirtileri içinde;

 • Fiziksel aktiviteler ile birlikte ortaya çıkan nefeste daralması
 • Öksürük
 • Yorgunluk, yapılacak her türlü fiziksel harekette yorulma
 • Baş dönmesi
 • Hastalığın ilerlemesi ile kalp yetmezliğinin devam etmesinden kaynaklı nefes darlıklarının da kötüleşme
 • Vücutta aşırı düzeyde sıvı tutulumu
 • Şiddetli göğüs ağrıları, hatta bazı zamanlarda dayanılmayacak düzeyde ağrılar
 • Pulmoner hipertansiyonun altında yatan hastalığa bağlı olarak farklı belirtiler de meydana gelebilir. Örneğin; sklerodermada gözlemlenen cilt değişimleri ya da karaciğer hastalıklarının belirtileri
 • Kan içinde düşük oksijen seviyesi
 • Bacaklarda şişme
 • Hastalığın ilerlemesi ile kalp seslerinin daha yüksek duyulması
 • Göğüs duvarında yükselti hissi
 • Kalbin sağ tarafında büyüme

Pulmoner Hipertansiyon Nedenleri

Pulmoner hipertansiyonun meydana gelmesini bilinen bazı nedenleri bulunur. Bunlar;

 • Diyet ilacı, iştah bastırıcı piyasada bulunmasına rağmen kullanan kişilerde pulmoner hipertansiyon gelişme riski % 23 daha yüksektir.
 • Karaciğer, romatizmal ve akciğer hastalıkları, pulmoner hipertansiyon, aynı zamanda kronik şekilde gelişen karaciğer hastalığı ve karaciğer sirozu tarzında tıbbi durumların bir sonucu olarak meydana gelebilir. skleroderma ya da sistemik lupus eritematosus ( lupus ) tarzında romatizmal bozukluklar, tümörler, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ( KOAH ), amfizem ve pulmoner fibroz da dahil olmak üzere akciğer sorunları
 • Bazı kalp hastalıkları, aort kapak hastalığı, mitral kapak hastalığı, sol kalp yetmezliği ve konjenital kalp hastalığı gibi kalp rahatsızlıkları pulmoner hipertansiyona da sebep olabilir.
 • Tromboembolik hastalık, büyük pulmoner arter bölgesinde kan pıhtısı, pulmoner hipertansiyon gelişimin oluşmasına neden olabilir.
 • Düşük oksijen koşulları, yüksek rakımlı alanlarda yaşamak, obezite ve uyku apnesi akciğerlerde hipertansiyonun gelişmesine yol açabilir.
 • Genetik,  hipertansiyon ile alakalı gelişen durumlar bazı kişilerde genetik olarak meydana gelebilir. Aile bireylerinden herhangi birinde akciğerde bu tarz bir sorun bulunuyorsa olup olmadığını bilmek gerekir. Belirtilerin meydana çıkması halinde erken değerlendirme ile alakalı olarak uzman hekime başvurmak gerekmektedir.

Bu hastalık farklı durumlardan kaynaklı olarak da meydana gelebilir. Hatta bazı hastalarda sorunun neden kaynaklandığı bilinmemektedir.

Tedavi Süreci

Bu hastalığın kesin olarak bir tedavisi bulunmamaktadır. Tedavi kapsamında önemli olan sorunun belirtilerini ve semptomlarını azaltmaktır. Tedavi sürecinde hastanın sorunu yönetmesi konusunda uzman detay verecektir. Akciğerlerde oluşan hastalık zaman içinde çoğu kişide kötüleşerek devam eder. Tedavi altına alınmadığı zaman kalp yetmezliğine sebep olur.

Bu durumda ölümcül olabileceğinden dolayı kısa süre içinde tedavi sürecine başlamak gerekir. Tedavi sürecine başlamadan önce uzman hekimin bu soruna neden olan detayları da belirlemesi gerekir. Yani altta yatan hastalığın belirlenmesi tedavi sürecinin planlamasının hazırlanması için çok önemlidir.

Bu sayede akciğer tansiyonun kalıcı şekilde hasar bırakmasının da önüne geçilmiş olunur.

Yapılacak olan tedavi süreçlerinde kalp yetmezliğinin bir sonucu olaraktan fazla sıvıyı çıkarmak adına kanın kalınlaşması ile diüretik yeteneğini azaltmak adına antikoagülan ilaçlar uzman tarafından reçete edilebilir. Kan damarlarının genişletilmesi adına ilaç da uzman tarafından önerilebilir. Evde bulunan oksijen tedavisi, kan içinde bulunan oksijen düzeyi düşükse reçete edebilir.

Akciğerlerde gelişen hipertansiyon prevelansına ilişkin kesin bir istatistiki veri bulunmaz.

Bu sorun çoklu koşullarda görüldüğü için her durumda prevalansa detaylı şekilde bakmak sağlık açısından daha iyi olacaktır.  KOAH, kalp yetmezliği ve uyku apnesi olan kişilerde oldukça yaygındır.

 Kollajen vasküler hastalığı olan kişilerin % 7 ile % 12’sinde, HIV hastalığı bulunan kişilerin % 5’inden daha azında görülmektedir.

Arteriyel Hipertansiyon Tedavileri

Artiyel pulmoner hipertansiyon (PAH) için uygulanacak birçok tedavi bulunmaktadır. Hangi tedavinin ya da hangi tedavilerin kombinasyonunun yapılacağına uzman hekim karar verir. Artiyel pulmoner hipertansiyon sorununuı ortaya çıkartan nedenler ve belirtilerin şiddeti konusunda detaylandırma yapıldıktan sonra tedavi için gerekli planlamalar uzman hekim tarafından yapılacaktır.

Tedaviler şunları içerir:

 • Antikoagülan ilaçların kullanımı, kan pıhtı atmasını önlemeye yardımcı olacaktır.
 • Diüretikler (su tabletleri)  kullanımı, kalp yetmezliğinden kaynaklı olarak vücutta bulunan aşırı sıvıyı çıkartmak
 • Oksijen tedavisi, bu durum normalden daha yüksek oksijen konsantrasyonu içeren havanın solunumunu gerektirir.
 • Digoxin, foxglove bitkisinden elde edilir. digoxin kalp kasılmaların güçlenmesini sağlayarak semptomların artmasının önüne geçer. Uygulama sayesinde kalp atış hızını da yavaşlatabilir.

Cerrahi Prosedürler

Pulmoner hipertansiyon hastası olan bazı kişilerin cerrahi şekilde ameliyat olması gerekebilir. Bu kapsamda kullanılan üç cerrahi çeşidi bulunmaktadır.

 • pulmoner endarterektomi
 • atriyal septostomi
 • Nakil

Hangi tedavi şekli uygulanırsa uygulansın önemli olan tedavi sürecinde uzman hekimle her türlü detayı konuşmaktır. Uzman hekimin verdiği bilgilere, söylediği detaylara, koyduğu kurallara ve yapılmasını istediklerine uyulması çok önemlidir.

Bu sayede tedavi süreci daha kolay, hızlı ve sağlıklı şekilde atlatılır. Ayrıca uzman hekimin tedavi sürecinde gerekli gördüğü kontrol zamanlarını aksatmamakta iyileşme açısından önemli bir detaydır.

Bu sayede oluşabilecek komplikasyonların önüne geçilir.

(1 oy, ortalama: 5,00 puan
Loading…

Источник: //akciger.info/pulmoner-hipertansiyon.html

Pulmoner Hipertansiyon Belirtileri ve Tedavisi

Pulmoner Hipertansiyon Nedir? Evreleri, Belirtileri, Tedavisi, Nedenleri

Pulmoner arter dolaşımında küçük bir çevrede kan basıncının yükselmesi sonucunda patolojik olarak gelişmekte olan bir durum olmaktadır. Kadınlarda 4 kat daha fazla görülmektedir.

Pulmoner Hipertansiyon Belirtileri

Hastalığın ilk evrelerinde herhangi bir belirti vermeden gelişmektedir. İlk olarak kişilerde nefes darlığı olarak kendisini belli etmektedir. Bu durum kişilerin yapmakta olduğu fiziksel aktivite sonucunda artacakken hastalar dinlenmesi durumunda bile kaybolmayacaktır.

 • Sürekli var olan kuru öksürük;
 • Göğüs ağrısı ve karaciğerin büyümesi sonucunda ağrı gelişimi;
 • Kalp çarpıntısı;
 • Aritmi;
 • Sürekli kendisini yorgun hissetme;
 • Bacaklarda şişme;
 • Karın bölgesinde sıvı birikmesi;
 • Hemoptizi;
 • Senkop;
 • Ses kısıklığı.

Pulmoner Hipertansiyon Evreleri

Hastalarda pulmoner arteriyel hipertansiyon 1. derece de olması sonucunda herhangi bir belirtileri olmadan hasta yaşamına devam edecektir.

Hastalığın 2. derecesine ulaştığı zamanlarda çok hafif belirtiler ortaya çıkmaya başlayacaktır. Nefes darlığı, halsizlik, göğüs ağrısı ve baş dönmesi gibi durumlar pulmoner arteriyel hipertansiyon sırasında görülür. fakat kişiler dinlendiği sırada bu belirtiler ortadan kaybolacaktır.

Hastalık 3. dereceye ulaşması sonucunda pulmoner arteriyel hipertansiyon sonucunda kişilerin fiziksel aktivitelerinde azalma görülecektir. Nefes darlığı, sürekli olarak yorulma gibi belirtilerde görülür.

Eğer ki hastalık 4. derece ulaşması sonucunda kişilerin dinlenmesi sonucunda ya da en hafif bir aktivite sırasında bütün belirtiler görülecektir.

Primer Pulmoner Hipertansiyon

Arterlerde sürekli olarak bir basınç sonucunda artış görülmektedir. Fakat birçok durumda kardiyovasküler ve solunum sistemi hastalıklarının sonucunda oluşabilir. Kişilerde Torako diyafragma patolojisi bulunmamaktadır. Primer pulmoner hipertansiyonun evresi kalıtsal olarak kabul edilmektedir.

Dolaşım sisteminin küçük damarların çok sayıda trombozu tarafından engellenmesine neden olmaktadır. Akciğer arter duvarlarında bulunan intravasküler basıncın keskin bir artışı vardır. Kanı doğru bir şekilde ileri itmesi amacıyla arteryel duvarın kas kısmında artma söz konusu olacaktır.

Bu durumda da hipertrofisinin gelişmesi söz konusu olur.

İkincil Hipertansiyon

İkincil pulmoner hipertansiyon birçok hastalığa bağlı olarak meydana gelmektedir. Kişilerde oluşan hipoksik koşullara bağlı olarak, doğuştan kalp kusurlarının oluşması sonucunda meydana gelebilir. Fonksiyon eksikliğine sıklıkla neden olan hastalıklar sonucunda oluşabilir.

Miyokardiyal iskemik hasarı, aortik valf anormalliklerin oluşması gibi nedenlerden meydana gelecektir. Hastalarda pulmoner arteriyel hipertansiyon oluşmasına neden olan bölgede basıncın yükselmesi sonucunda gelişimsel anormallikler, tümörler ya da mitral stenoz neden olacaktır.

Hastalarda kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon oluşmasının sıklıkla tromboembolizm ve arterin büyük dallarının sonucunda çok hızlı bir şekilde gelişecektir. Düşük kan basıncı oluşacaktır. Hastalarda kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon oluşması sonucunda akut başlangıç hızlı progresyon ve pankreas yetersizliği gelişimi görülecektir.

Pulmoner Hipertansiyon Tedavisi

Pulmoner hipertansiyonun tedavisi neden olan hastalığı kaldırmak ve pulmoner arterde oluşan yüksek kan basıncını düşürmek hedeflenmektedir. Kişilerde akciğer damarlarında oluşan basıncı azaltmak amacıyla ve arterlerde oluşan kan pıhtılaşmasını önlemek amacıyla tedavisi uygulanacaktır.

Bu ilk evrede kalp kaslarını rahatlatacak ilaçlar kullanılacağı gibi kişilerin kan inceltici ilaçlar alması da gerekmektedir. Olabildiği kadar tuzu hayatında eksiltmeleri ve günde bol bol su içmeleri önerilmektedir. Daha çok sebze yemekleri, meyveler, bitkisel yağlar ve balık ürünleri tüketmesi gerekmektedir.

Yağlı et, tuz, alkol, kahve tüketiminden uzak durması gerekmektedir.

Bitkisel tedavi olarak Pulmoner hipertansiyon yaşamakta olan bir kişiye halk arasında bal kabağı suyu günde 1 bardak içmeleri tavsiye edilmektedir. Ayrıca bitkisel tedavi olarak sarımsak da bu hastalığın tedavisinde uzun yıllardan beridir kullanılmakta olan faydalı bir bitkisel tedavi yöntemi olmaktadır.

(1 votes, average: 5,00 5)
Loading…

Источник: //kalpritmi.com/pulmoner-hipertansiyon.html

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Talasemi Nedir?
Talasemi Nedir?
Mamografi: Memenin Röntgeni
Mamografi: Memenin Röntgeni