Rahim Şekil Bozuklukları ve Üreme Sağlığına Etkileri

Rahim Bozuklukları

Rahim Şekil Bozuklukları ve Üreme Sağlığına Etkileri

İnsan vücudunun ortasında organlar tektir, yan taraftaki organlar ise çift. Çünkü embriyo ana rahminde şekillenir ve embriyo yukarıdan aşağıya ve önden arkaya doğru birleşir. Rahim ve tüp kanalları da orta hatta birleşir. Bu sebeple de tüp kanalalrı çift olmaktadır.

Rahim ise orta hatta birleştiği için tektir.  Bu birleşme aşamasında meydana gelen bozukluklar ''doğumsal şekil bozuklukları'' şeklinde ifade edilir. Bu bozuklukların tanısını koymak adına 3 boyutlu bir ultrason ve rahim filmi gerekir.

Kimi zaman bu bozukluklar saptanamadığı için laparoskopi de uygulanabilir.

Rahim bozukluklarının çeşitli nedenleri mevcuttur. Bu nedenlerden biri de, tek taraflı gelişimin olmamasıdır. Bu sorun ''tek boynuzlu rahim'' şeklinde ifade edilir. Tek boynuzlu rahim, gebeliği zorlaştırabilen nedenlerden biridir. Gebeliği taşıyamayabilir.

İki rahim ortada birleşmediği zaman ise çift rahim diye tabir edilen durum ortaya çıkar. Çift rahim, cerrahi tedavi gerektirmez. Geçmişte bu sorun cerrahi müdahale ile çözülürken gelişen teknoloji ile birlikte cerrahinin yerini farklı tedavi yöntemleri almıştır.

Rahim şekil bozuklukları bebeğin yerleşeceği alanı daraltır. Bu sebeple de rahim kas yapının bozulmasına yol açar. Rahim ağzında bu sorun nedeniyle gevşeklik meydana gelebilir.

Rahim şekil bozuklukları: kısırlık, adet görmeme, adet döneminde şiddetli ağrı duyma, karın ve kasık bölgelerinde şiddetli ağrı, bebekte gelişme bozuklukları, erken doğum ve düşük riski, bebek organlarında problemlere yol açabilir.

Bu şikayetlerde doktora başvuran kadınlarda, rahim bozuklukları sebebiyle kısırlık olabilir. Bu oldukça önemli bir sorundur. Rahim şekil bozuklukları gebe kalmayı ve gebliği zora sokabilir. Ancak bu sorunlar tedavi edilebilir sorunlardır.

Şayet kişi adet görmüyor ise ve şiddetli ağrılar yaşıyorsa zaman kaybetmeden doktora başvurmalıdır.

Rahim (uterus) Hastalıkları Kaynaklı Kısırlık:

Rahim, embriyo ve fetüsün gelişiminin başladığı ve devam ettiği bölgedir.  Doğuştan ya da sonradan oluşan faktörlerle kısırlığa yol açabilen rahim bozuklukları ve hastalıkları, gebe kalamamaya ya da kalınsa bile düşük yapmaya ya da erken doğuma yol açarak bebek sahibi olamayaya sebep olabilir.

Doğuştan olan rahim sorunları;

Bütün kadınların ortalama olarak %5 inde doğuştan rahim şekil bozuklukları olmaktadır.

Rahime ait şekil bozuklukları

Rahim gelişimi esnasında sebepleri net olarak henüz çözülemeyen faktörlerle birleşmesi gereken 2 rahim boşluğu, farklı gelişim aşamalarında bozulabilir.

Bu sebeple birleşmeyebilir ya da kısmen birleşir. Ya da tek taraflı rahim gelişirken, tek taraf gelişme göstermeyebilir.

  Bu durum; çift rahim, rahimde kısmi şekil bozukluğu – bikornu uterus,çift rahim ağzı ve çift vajen (didelfius) ile neticelenebilir.

Nasıl Teşhis Konur?

Belirtiler mevcudiyetinde doktora başvurulur. Bunun neticesinde muayene yapılır, ultrasonografi, histerosalpingografi (HSG), gerekli durumlarda da Laparoskopi uygulanarak teşhis konulabilir. Bu gibi sorunlarda yapılacak olan gebeliğin gelişmesi için rahimde boşluk oluşturmaktır. Bu sebeple de histeroskopi ya da gerekli durumlarda laparoskopi/laparotomi uygulanabilir.

Rahim boşluğunun yetersiz olması

Anne adayının rahim şekli T ya da Y şeklinde olabilir. Bu durumda rahim boşluğu gebelik için yetersiz kalabilir. Bu sorun, tekrarlayan düşüklere ya da erken doğuma yol açar. Bu halde, histeroskopi uygulanır.

Histeroskopi, rahime içinin kamera aracılığıyla görüntülenmesi ve müdahalenin yapılmasıdır.

Rahim boşluğunun genişlemesini sağlayacak materyaller yerleştirilmesi, gibi çeşitli yöntemlerle de hamilelik sağlanabilmesi amaçlanır.

Rahim ağzı yetmezliği

Rahim ağzı (serviks) gebeliğin sürdürülebilmesi için oldukça önemlidir.

Uygulanan cerrahi müdahaleler sebebiyle veya genellikle sebebi henüz net bir şekilde açığa kavuşturulamamış doğuştan olan sebeplerle, gebelik süresince kapalı konumda olması gereken rahim ağzı açık olabilir.  Bu sorun genellikle gebeliğin 14.

28 haftaları arasında meydana gelen düşük ya da erken doğum ile anlaşılır. Böyle bir sorunu olduğundan şüphelenilen hastalarda, bir sonraki hamilelik için tedbir amaçlı rahim ağzına dikiş (serklaj) yöntemi denenebilir.

Rahim içi yapışıklıklar

Küretaj, rahim iç duvarı iltihabı (endometrit) gibi sebeplerle rahim iç duvarları içerisinde kısmi veya komplet yapışıklıklar meydana gelebilir. Bu sorunun en mühim belirtileri; adet kanamalarındaki azalma  veya adet kanamalarının tümden kesilmesidir. Bu sorunların teşhisinde de: Histerosalpingografi (HSG), Sonohisterografi, veyahisteroskopi uygulanabilir.

Tedavisi için ise, histeroskopi uygulanabilir. Çeşitli rahim içi metaryelleri ve ilaç tedavisi yapılabilir.  Var olan yapışıklıkların açılmasını takiben yapışıklıklar %5-65 arasında tekrarlayabilir. Bu sebeple cerrahi bir operasyona gerek olabilir.

Polipler

Polipler, rahmin iç tabakasındaki yumuşak dokulardır. Lekelenme tarzı kanamalarla belirti verebilir. Teşhisi için ise, ultrason veya hidrosonohisterografi uygulanır. Hamilelik durumunda düşük riskini arttırabilir. Embriyonun tutunmasının önünde engel oluşturabilir.  Bu sebeple hamilelik düşünen anne adaylarında histeroskopi ile tedavi gerekebilir.

Miyomlar

Miyomlar rahim kas tabakasından gelişen yapılardır. Miyomlar genellikle selim tümörlerdir. Miyomlar, rahim kas tabakası içinde uzanan ya da rahim boşluğuna doğru uzanırlar.

Hamileliğin başlarında embriyonun yerleşimi için çeşitli olumsuzluklar yarattığından düşüğe yol açabilir. Gebeliğin ilerleyen haftaların da ise erken doğuma sebep olabilir.

Bundan dolayı gebeliği olumsuz etkileyebileceğinden miyomlar büyüklük ve konumları açısından araştırılmalıdır. Gerekli görülürse histeroskopi ya da açık operasyonlar ile tedavi edilir.

Rahim, tüpler ve vajenin üst kısmı kadına ait genital organlardır, Müllerian kanal denilen iki kanalın karın içerisinde, orta hatta birleşmesi neticesi rahim oluşur.

Bu alanın altındakiler ise vajenin alt kısmı, rahim ağzı ve vajen girişi, ürogenital sinüs denilen ciltten içeri doğru uzanan bir kıvrımdan meydana gelir.

Bu organlara ait doğuştan şekil bozukluklarında en yaygın karşılaşılan sorun, bu kanalların birleşmemesi sebebiyle oluşan rahim bozukluklarıdır.

Ortaya çıkabilecek sorunlar:

 • Kısırlık
 • Hamileliğin düşük ile sonuçlanması ya da erken doğum
 • Bebekte gelişim bozuklukları ya da büyüme bozuklukları
 • Bebekte duruş anomalileri
 • Bebeğin dış zarında, eşinde ve yerinde bozukluklar
 • Bebeğin çeşitli organlarında anomaliler
 • Adet görememe, adetlerde şiddetli ağrı, ilişkide güçlük çekme ve karın ve kasık ağrıları

Kısırlık sorunu ile doktora başvuran kadınların %5'inde bu gibi sorunlar olduğu görülmektedir. Araştırmalarda rahim bozukluklarının:

 • Tekrarlayan düşüklerde %5-10,
 • Erken doğumlarda % 25’oranlarında sebep olduğu bildirilmiştir.

Rahim anomalileri Amerikan Üreme Tıbbı Derneği’nin sınıflamasına göre 7 farklı şekilde olabilmektedir:

1. Sınıf I (Hipoplazi / Agenezi)

Rahim, rahim ağzı ya da vajen üst bölümün az gelişimi ya da tamamen yokluğu sorunları sınıf I şeklinde ifade edilir. Bu sorunlarına sahip kişilerin gelişimi, dışarıdan tamamen normal olarak görülür. Bunun sebebi de yumurtalıklarının  fonksiyonlarının normal oluşudur. Bu sorunlara sahip olan kadınlarda gebeliğin barınmasını sağlayacak rahim bulunmaz.

2. Sınıf II (Unikornuat uterus)

Yarım Uterus-Müllerian kanallarından biri gelişmez ise, bu sınıfa ait sorunlar gelişir. Bı sınıfa ait sorunlar genellikle düşük ile belirti verir. Kimi zaman da erken doğumlara yol açar.  Kimi zaman diğer yarı gelişmemiş küçük bir oluşum şeklinde olur ve burada hamilelik oluşabilir. Bu durum bir dış gebelik olarak adlandırılır ve cerrahi müdahale gerektiren bir durumdur.

3. Sınıf III (Uterus didelfis)

İki müller kanalının birleşmez ise, iki uterus ve iki tüp oluşur. Bu gibi yapısal sorunlarda döllenme ve hamile kalma sorunları çok fazla yaşanmaz. Çoğunlukla düşükle neticelenen gebelikler ve doğumlar oluşur.

4. Sınıf IV (Bikornuat uterus)

İki kanalın birleşmesinin yetersiz olduğu bir sorundur. Rahim çoğunlukla gebeliğin gelişmesi için yeterli büyüklüktedir.   İki müller kanalının kısmen birleşmesi sebebiyle oluşur. Hamilelik sonuçları normal olabilir. Ancak DÜşüğe ya da erken  doğuma yol açar ise operasyon gerekebilir.  Gebelik sonuçları normale yakındır. Gebelik kaybı ve düşükler olursa ameliyat edilmelidir.

5. Sınıf V (Septat uterus)

İki müller kanalının birleşmesi aşamasında, birbirlerine yapıştıkları, ortadaki bölümün erimemesi sebebiyle meydana gelir.

Oldukça ince ve küçük bir perdeden, bütün rahmi içeriden ikiye bölen bir perdeye kadar giden bir bozukluk oluşabilir. Rahim kalp şeklinde ya da ikiye bölünmüş bir görüntü verebilir.Tedavi edilmesi gerekir.

Tedavi edilmez ise, düşük ve hamilelik kayıpları %40-80 oranında yaşanabilir.  Endoskopik cerrahi ile tedavisinde ise % 90 başarı sağlanır.

6. Sınıf VI (Arkuat uterus)

Arkuat uterusta tek bir uterin kavite vardır. Endometrial kaviteye rahmin üstünden ortalama1.5 cmlik baskıya yol açar. Düşük ya da erken doğum gibi sorunlara yol açmaz.

7. Sınıf VII (ilaç kullanımına bağlı anomaliler)

T şeklinde rahim, rahim içi boşluğunda düzensizlikler ve rahim ağzı vajende yapısal bazı bozukluklar görüntülenebilir. Bu hastalarda erken doğum yaşanabilir. Rahim ağzı yetmezliği daha yaygın olarak gözükür. Kimi zaman bu problemler muayene ile ultrason ile ya da çekilen rahim filmlerle teşhis edilebilir.

Kızlık zarının kapalı olması

Vajinanın bir bölümünün ürogenital sinustan dolayı oluştuğundan ortada bir oluk mevcudiyeti gerekir. Bu oluşmadığı taktirde adet kanı dışarı atılamaz. Tedavide bu bölgeye kan akışı sağlanması için oluk açılır.

Источник: //www.centrumtupbebek.com/rahim-bozukluklari.html

Rahim Bozuklukları ve Tedavisi

Rahim Şekil Bozuklukları ve Üreme Sağlığına Etkileri

Rahim Bozuluğu Nedir?

Rahim kadınlara özgü bir organdır. Döllenmiş yumurtanın tutunup geliştiği ve doğum gerçekleşene kadar büyüdüğü alana rahim adı verilir. Rahim görevini tam ifa edemezse maalesef çocuk doğurmak mümkün olmaz ya da çok zorlaşır.

Rahimde herhangi bir anomali olmamalıdır. Rahim duvarına yapışan embriyo burada geliştiği için rahimle ilgili bozukluklar kadın kısırlığı olarak karşımıza çıkar.

Rahimle ilgili bozukluklar mutlaka tedavi edilmelidir aksi halde anne olma şansı ortadan kalkabilir.

Rahim bozukluğu belirtileri

 • Adet görmeme, düzensiz adet görme

 • Karın bölgesinde kasıklarda ağrı veya sancı

 • Gebelik esnasında bebekte görülen gelişim sıkıntıları

 • Düşük yapmak

 • Erken doğum yapmak

 • Zor doğum yapma

Genel olarak rahim bozuklukları için sayılan belirtilerdir. Ancak bu belirtiler tek başına anlam ifade etmez. Hatta bazen birkaç tanesi birden başka bir nedenden dolayı görülebilir. Bu nedenle buradaki yazılardan yola çıkarak kendinize rahim bozukluğu teşhisi koymamalısınız. En doğrusunu doktorlar bilir.

Doğuştan gelen rahim bozuklukları- Konjenital Uterin Anomali

Rahim doğuştan birtakım anomaliler ile gelişebilir. Bebeğin anne karnında gelişimi esnasında serviks ve uterus birleşirken ortada bir boşluk oluşur. Gelişmenin ileriki aşamalarında bu boşluk kaybolur.

Eğer bu kaynaşma esnasında işler yolunda gitmezse, birleşme tam sağlanamazsa ya da birleşme tam gerçekleşmezse rahim anormal olur yani sağlıklı bir rahim olmaz. Bazen rahim içinde perdeler oluşur. Buna rahimde perde adı verilir. Rahimde perde fetüs kaybına ya da erken doğuma neden olabilir.

Bunun dışında çift boynuzlu rahim ya da tek boynuzlu rahim olarak adlandırılan rahimde şekil bozuklukları da söz konusu olabilir. Kalp şeklinde rahim de sık karşılaşılan şekil bozukluklarından biridir.

Rahim bozukluğu çeşitleri

 • Normal uterus (sağlıklı rahim)

 • Uterin septum (bölme ya da perdeli rahim)

 • Bikornis uterus (iki ayrı köşeli rahim)

 • T şeklinde boşluğu sahip uterus

 • Arkuat uterus (kalp şeklinde rahim)

 • Didelfik uterus (çift rahim)

 • Unikornis uterus (tek köşeli rahim)

Doğuştan gelen rahim bozukluklarının yol açacağı sorunlar

 • Kısırlık

 • Düşük yapma

 • Erken doğum yapma

 • Amniyon suyunun vaktinden önce gelmesi

 • Bebeğin anne karnındaki konumundaki yanlışlıklar bebeğin makattan gelmesi ya da yan tarafıyla gelmesi

 • Bebeğin rahim içinde yaşamını yitirmesi

Rahim bozuklukları Tedavisi

Her rahim sorunu farklıdır ve her biri ayrı ayrı ele alınmalıdır. Ancak rahim bozuklukları maalesef kolay teşhis edilen rahatsızlıklar değildir. Çoğunlukla tesadüfen öğrenilir.

Çoğu kadında bu tür sorunlar varken rahim içinin bebek gelişimi için yeterli olmasından dolayı herhangi bir sorun yaşamadan bebek sağlıklı bir şekilde doğabilir.

Eğer gebeliğe engel bir rahim bozukluğu varsa yani rahmin yapısı bozuksa o zaman rahim ameliyatla düzeltilmeye çalışılır. Bu operasyonlara metroplasti operasyonu adı verilir. Özellikle perdeli rahim dene rahim bozukluklarında Histeroskopi uygulanır.

Cerrahi müdahale öncesi mutlaka ilaçla tedavi aranmalıdır. Ancak devam eden düşükler varsa ya da buna benzer ciddi durumlar söz konusu ile artık cerrahi müdahale kaçınılmazdır.

Histeroskopi nedir?

Kısırlık ve birden fazla düşüklerin ve normal olmayan adet kanamalarının nedenlerini belirlemek için rahimde bulunan ortamın teşhis ve tedavi edilmesi için uygulanan bir yöntemdir. Histeroskopinin iki türü vardır. Birincisi ofis histeroskopi diğeri cerrahi histeroskopidir. Ofis histeroskopide amaç tanı koymaktır.

Herhangi bir muayenehanede yapılabilir. Ofis histeroskopi ile rahim içi gözetlenir. Tıpkı laporoskopide olduğu gibi ucu ışıklı teleskopik bir gözlem cihazı ile rahim içine girilir ve rahim incelenir. Bu esnada hasta jinekolojik muayene pozisyonunda kalır.

Rahim içine verilen sıvılar rahim yapısının belirginleşmesini ve perdelerin ortaya çıkmasını sağlar.

Operatif yani cerrahi histeroskopide ise rahim içine bulunan polipler alınır varsa perdeler alınarak yapı bozuklukları giderilmeye çalışılır. Histeroskopi sonrasında sonda takılır çeşitli ilaçlar ve antibiyotikler yazılarak enfeksiyon riskine karşı tedbir alınır. Rahim biyopsisi ile histeroskopi farklıdır. Rahim biyopsisinde rahimden minik parçalar alınarak analiz edilir.

Adet görmüyorum rahmimde sorun mu var?

Adet görmüyorsanız rahminizde yapı bozukluğu söz konusu olabilir. Vakit kaybetmeden doktora görünebilir, histeroskopi yaptırabilirsiniz. 

Источник: //www.anneleronline.com/rahim-bozukluklari-ve-tedavisi

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Meme Kanserine Rağmen Çocuk Sahibi Olmak Mümkün
Meme Kanserine Rağmen Çocuk Sahibi Olmak Mümkün
Gestasyonel Diyabet, Erken Doğum Sebebi Olabilir!
Gestasyonel Diyabet, Erken Doğum Sebebi Olabilir!