Reflüde Cerrahi

içerik

Vezikoüreteral Reflü Nedir? | Vezikoüreteral Reflü Ameliyatı

Reflüde Cerrahi

Üriner sistem böbrekleri, üreterleri, mesaneyi ve idrar yollarını içerir. Bunların her biri atıkların vücuttan atılmasında rol oynar. Böbrekler karnın arkasında bulunan fasulye şeklinde organlardır ve kandan atıkları, suyu ve elektrolitleri filtrelerler.

Vezikoüreteral reflü böbrekleri mesaneye bağlayan tüpler yani üreterlerdeki idrarın mesaneden tüplere geri akışıdır.

Normalde yalnızca böbreklerden mesaneye akması gereken idrar, vezikoüreteral reflüsü olan kişilerde tersi yöne de gidebilir. Genellikle bu durum bebeklerde ve çocuklarda görülür.

Tedavi edilmeyen vezikoüreteral reflü böbrek hasarına neden olabilen üriner sistem enfeksiyonuna yakalanma riskini arttırır.

Vezikoüreteral reflü birincil veya ikincil olarak sınıflandırılır. Birincil vezikoüreteral reflü ile doğan çocukların idrarının geri akmasını engelleyen kapakçıklarında bozulma vardır. İkincil vezikoüreteral reflü, çoğunlukla enfeksiyon nedeniyle ortaya çıkan bir idrar yolları bozukluğundan kaynaklanmaktadır.

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vezikoüreteral reflü hastalığı olan insanlarda idrar yolu enfeksiyonları sıkça görülür. İdrar yolu enfeksiyonları her zaman belirtilere sebep olmasa da başlıca belirtileri şunlardır:

İdrar yaparken yanma hissi

Sık sık, az miktarda idrar yapmak

Kanlı veya kokulu idrar

Yüksek ateş

Karında veya belde ağrı

Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonlarının teşhisi zor olabilir. Bazı belirtileri şunlardır:

Açıklanamayan yüksek ateş

İshal

İştahsızlık

Sinirlilik

İdrar yolu enfeksiyonu dışında vezikoüreteral reflü farklı belirtilere de sebep olabilir. Bunlar:

Altına kaçırmak

Kabızlık

Yüksek tansiyon

İdrarda protein

Böbrek yetmezliği

Böbreklerden birinin veya her ikisinin idrar toplama yapılarının şişmesidir

VEZİKOÜRETERAL REFLÜNÜN SEBEPLERİ NELERDİR?

Vezikoüreteral reflü hastalığına yakalanma riskini arttıran faktörler şunlardır:

Cinsiyet: Doğuştan bir kusurdan kaynaklanan vezikoüreteral reflü erkeklerde daha çok görülürken sonradan gelişen vezikoüreteral reflü kızlarda erkeklerden iki kat daha fazla görülür.

Yaş: 1 yaşını doldurmamış bebeklerde görülme riski, daha büyük çocuklarda görülme riskinden daha fazladır.

Aile geçmişi: Birincil yani doğuştan bir kusurdan kaynaklanan vezikoüreteral reflü hastalığına yakalanma riski, ebeveynleri bu hastalığı geçirmiş olan çocuklarda daha yüksektir. Hatta kardeşleri bu hastalığı geçirmiş olan çocuklarda da risk yüksektir. Bu yüzden ailede herhangi birinde vezikoüreteral reflü görülmüşse çocuğa tarama testleri uygulanması önerilmektedir.

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ HASTALIĞININ SEBEP OLDUĞU KOMPLİKASYONLAR NELERDİR?

Vezikoüreteral reflü hastalığının sebep olduğu komplikasyonların başında böbrek hasarı gelir. Reflü ne kadar şiddetli olursa komplikasyonlar da o kadar ciddi olur.

Vezikoüreteral reflü hastalığının komplikasyonları şunlar olabilir:

Böbrek yaralanması: Tedavi edilmeyen idrar yolu enfeksiyonları böbrek dokusunda kalıcı hasar olan reflü nefropatisi de denilen yara izine neden olabilir. Böbreklere virüs bulaşması da zamanla yara oluşmasına sebep olabilir ve bu büyük yaralar da yüksek tansiyon ve böbrek yetmezliğine yol açabilir.

Yüksek tansiyon (hipertansiyon): Böbreklerin işlevlerin tam olarak yerine getiremeyip böbrekte atıkların artmasına sebep olabilir ve bu da kan basıncını yükseltir.

Böbrek yetmezliği: Böbreklerin filtreleme işlevinin yapıldığı bölgede yara oluşması böbreğin işlevini kaybetmesine neden olabilir. Bu durum zamanla gelişebildiği gibi aniden de ortaya çıkabilir.

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ HASTALIĞININ TANISINDA HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIR?

İdrar tahlilleri: İdrar örneğinin laboratuvarda analiz edilmesidir. İdrar yolu enfeksiyonu varlığını ortaya çıkarabilir. Fakat kesin tanının konması için farklı testler de gereklidir.

Böbrek ve mesane ultrasonu: Böbrek ve mesanenin görüntülerini elde etmek için yüksek frekanslı ses dalgalarının kullanılmasıdır. Yapısal anormalliklerin saptanmasına yardımcı olur. Genellikle bebeğin gelişimini izlemek için hamilelik sırasında da kullanılan bu teknoloji aynı zamanda bebekteki şişmiş böbrekleri de ortaya çıkarabilir.

Voiding sistoüretrografi(VSUG): Mesane doluyken ve boşalırken röntgeni çekilir. Anormalliklerin görüntülenmesini sağlar.

Çocuğun idrar yoluna bir kateter yerleştirilir ve bu kateter yoluyla mesaneye bir çeşit boya maddesi enjekte edilir.

Mesanenin farklı açılardan röntgeni çekilir ve kateter kaldırılır ve idrar yollarında anormallik olup olmadığını test etmek için çocuk idrarını yaparken de röntgeni çekilir.

Nükleer tarama: Radyonüklid sistografi olarak da bilinen prosedürde voiding sistoüretografide uygulanan yöntem uygulanır.

Tek farkı enjekte edilen madde boya maddesi değil radyoaktif bir maddedir. Tarayıcı bu maddeyi algılar ve işeme fonksiyonunun doğru çalışıp çalışmadığının test edilmesini sağlar.

Test sonrası çocuğun idrarı, enjekte edilen madde sebebiyle pembemsi olabilir.

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedavi seçiminde hastanın yaşı, vezikoüreteral reflünün şiddeti, böbreğin etkilenme durumu, işeme alışkanlıkları, ailenin sosyokültürel durumu gibi birçok faktör göz önünde bulundurulmaktadır.
Böbrek hasarına sebep olmamış hafif dereceli vezikoüreteral reflünün tedavisinde enfeksiyondan koruma ve mesane rehabilitasyonu için ilaç tedavisi uygulanır ve takip yapılır.

İlaç Kullanımı

Eğer idrar yolu enfeksiyonları varsa böbrekleri etkilemeden önce mutlaka antibiyotik kullanımıyla tedavi edilmelidir. Antibiyotik kullanan hastalar tedavi süreci boyunca izlenmelidir. Antibiyotik kullanımına rağmen oluşabilecek enfeksiyonlar için rutin kontroller yapılmalıdır.

Cerrahi Tedavi

Vezikoüreteral reflü tedavisinde uygulanan cerrahi tedavinin amacı idrarın geriye doğru akmasını ve üreterin tıkanmasını engellemek amacıyla mesane ve üreter arasındaki kapakçığın onarılmasını içerir. Vezikoüreteral reflü ameliyatlarında kullanılan cerrahi yöntemler şunlardır:

Источник: https://www.davincicerrahisi.com/ameliyat-yontemleri/pediatrik-cerrahi/vezikoureteral-reflu-cerrahisi/

Asit reflüsü / GÖRH Cerrahi Seçenekleri

Reflüde Cerrahi
GERD

Hafif ya da orta reflü belirtileri diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri ile sık sık rahatlayabilir. Reçetesiz ve reçeteli ilaçlar semptomların hafifletilmesinde de yardımcı olabilir. GÖRH tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında şunlar bulunur:

Antasitler

 • H2 blokerleri
 • proton pompa inhibitörleri (PPI'ler)
 • Ne yazık ki bazı insanlar yaşam tarzı değişikliklerinden veya ilaçlardan etkilenmezler. Ameliyat bu insanlar için bir seçenek olabilir.

  Cerrahi, normalde asitin karnın geriye doğru hareket etmesini önleyen özofagus altındaki valfın onarımı veya değiştirilmesine odaklanır. Bu kapağa alt özofageal sfinkter (LES) adı verilir. Zayıf veya hasar görmüş bir LES GÖRH neden olur.

Tedavi edilmeyen GÖRH Barrett özofagusu adı verilen bir duruma dönüşebilir. Bu durum özofagus kanseri riskini arttırır. Bununla birlikte, özefagus kanseri Barrett hastalarında bile nadirdir.

Cerrahiyi Ne Zaman Düşünmelisiniz Cerrahiyi Ne Zaman Düşünmelisiniz

Ciddi GERD komplikasyonlarınız varsa cerrahi tavsiye edilebilir. Örneğin, mide asidi özofagusun iltihabına neden olabilir. Bu, kanamanın veya ülserlere neden olabilir. Doku hasarından kaynaklanan izler özofagusu zorlayabilir ve yutma zorlaşabilir.

GERD için cerrahi son çare. Doktorunuz ilk önce belirtilerinizi diyet ve yaşam tarzınızdaki değişikliklerle yönetmeye çalışacaktır. Bu, rahatsızlığı olan çoğu kişiye rahatlama sağlar. Eğer bu size rahatlama getirmezse, uzun süreli ilaçları deneyeceklerdir.

Eğer bu adımlar semptomları gidermezse, doktorunuz cerrahiyi düşünecektir. Ayrıca, uzun süreli ilaç kullanmamak için ameliyatı düşünebilirsiniz.

GERD semptomlarını gidermek ve komplikasyonları yönetmek için yardımcı olabilecek çeşitli cerrahi seçenekler vardır.

Durumunuzu yönetmek için en iyi yaklaşım hakkında rehberlik için doktorunuzla konuşın.

GÖRH'niz ameliyat gerektiriyorsa, ameliyatınızın masrafını doktorunuz ve hastanenizden öğrenmiş olmalısınız. Masraflar sigortanıza, hastaneye, ameliyat türüne ve diğer faktörlere bağlı olarak büyük ölçüde değişir.

GÖRH için Cerrahi: Artıları

Uzun süreli ilaçlardan kaçınmaya yardımcı olur

 1. Özofagusun iltihabı gibi komplikasyonları önlemeye yardımcı olabilir
 2. GÖRH için cerrahi: Eksileri

Bazı cerrahi seçenekler, sigortanız

 1. Kurtarma süreleri ameliyat türüne göre değişir, ancak bazıları işe dönmeden önce 6 hafta dinlenme gerektirir.
 2. FundoplikasyonFundoplication

Bu, GERD için standart cerrahi tedavi yöntemidir.LES sıkıştırır ve güçlendirir. Midenin üst kısmı sfinkteri güçlendirmek için alt özofagus dışına sarılır.

Fundoplikasyon açık cerrahi olarak yapılabilir. Açık cerrahi sırasında, cerrah özofagusa erişmek için midenizde uzun bir kesi yapar. Laparoskopik cerrahi olarak da uygulanabilir. Bu tür ameliyatlar birkaç küçük insizyon gerektirir. İşlemi daha az invaziv hale getirmek için minyatür enstrümanlar kullanılır.

Bu ameliyatın hazırlığı, herhangi bir cerrahi prosedür için tipiktir. Aşağıdakileri içerebilir:

ameliyattan 1-2 gün önce açık bir sıvı diyet

 • ameliyat günü yememeniz
 • ameliyattan önceki gün bağırsaklarınızı temizlemek için bir ilaç alarak
 • Belli bir hazırlık için doktorunuza danışın talimatları, çünkü bireysel tıbbi geçmişi nedeniyle farklılık gösterebilir.

Bu tür cerrahi genellikle çok iyi bir uzun vadeli başarı oranı vardır.

TIFTIF (Transoral Kesiksiz Fundoplikasyon)

Bu prosedür, açık fundoplikasyon uygun olmadığında kullanılır. Mide ve yemek borusu arasında bir bariyer oluşturur. Bariyer mide asidinin reflüsünü önler.

Bu prosedür insizyon gerektirmez. EsophyX adı verilen bir cihaz ağzınıza takılır. Yemek borusunun tabanında birkaç kıvrım oluşturur. Kıvrımlar yeni bir valf oluşturur. İnsizyona gerek duymadığından GERD hastaları için bu iyi bir seçenek olabilir. İlaçlar GÖRH'nizi rahatlatmazsa, ancak daha invaziv cerrahi istemiyorsanız, bu tercih ettiğiniz bir seçenek olabilir.

Bu ameliyatın hazırlığı, fundoplikasyona ilişkin preparatınkine benzer, ancak birçok adım atmayabilir. Doğru hazırlıklar hakkında doktorunuza danışın.

Stretta Stretta Prosedürü

Bu prosedür bir endoskop ile gerçekleştirilir. Genellikle ayaktan tedavi prosedürü olarak yapılır. Bu, özofagusunuza geçirilebilen ince, esnek bir tüptür. Tüpün ucundaki bir elektrot özofagus dokusunu ısıtır ve içinde küçük kesikler oluşturur. Kesikler özofagustaki yara dokusunu oluşturur. Bu, reflü asitine cevap veren sinirleri bloke eder. Oluşan yara dokusu da çevreleyen kasları güçlendirmeye yardımcı olur.

Bu prosedür GÖRH belirtilerini gidermek veya hatta ortadan kaldırmak için etkinliği gösterir. Bununla birlikte, bu hala oldukça yeni bir prosedür, bu yüzden uzun vadeli sonuçlar bilinmiyor.

Bu işlemin hazırlanması, fundoplikasyona hazırlanmak gibidir. Ancak, sizin için doğru hazırlıklar hakkında doktorunuza danışmalısınız.

Bu prosedür genellikle fundoplikasyondan daha ucuzdur. Kapsamlı olduğundan ve gerçek masrafın sizin için ne olacağından emin olmak için sigortanıza danışmak önemlidir.

Bard EndoCinch SystemBard EndoCinch Sistemi

Bu sistem ayrıca bir endoskop kullanıyor. Dikişler, LES'de kıvrımlar oluşturmak için yapılır. Bu LES'i güçlendirir. İşlem, yukarıda bahsedilenler kadar yaygın değildir. Ancak, doktorunuzla görüşmeniz de başka bir seçenektir

Bu prosedür bütün sigorta şirketleri tarafından kapsanmamaktadır. Sizin için doğru prosedürü belirlemeden önce, bu ve tüm prosedürlerin masraflarını sigorta şirketiniz, doktorunuz ve hastaneniz ile tartışmanız önemlidir.

LinxLinx Cerrahisi

Bu ameliyat linx adı verilen özel bir cihaz kullanmaktadır. Küçük bir manyetik titanyum boncuk yüzüğü. LES'in çevresine sarıldığında linx sfinkteri güçlendirir.

Boncuklar manyetize olduğundan mide ve yemek borusu arasındaki açıklığı kapatmak için birlikte hareket ederler. Yiyecek hala normalden geçer.

Bu, minimal invaziv bir ameliyat olduğundan, iyileşme zamanı genellikle geleneksel cerrahiden daha kısadır. Bu tür ameliyatlarla ilgili olarak da az ağrı vardır.

Nispeten yeni bir işlemdir ancak asit reflü hastalığının hafifletilmesi için iyi sonuçlar vermektedir.

RecoveryRecovery

Kurtarma her ameliyat türü için biraz farklıdır, ancak öncelikle ameliyatınızın laparoskopik mi yoksa geleneksel mi olduğuna bağlıdır. Laparoskopik cerrahi, daha hızlı bir iyileşme süresine ve geleneksel olan daha az ağrıya sahipken, GERD'li her kişi için uygun olmayabilir. Doktorunuz ve cerrahınız hangisinin sizin için en iyi olduğuna karar verebilir.

Fundoplikasyon cerrahisi en yaygın olanıdır. Geleneksel veya açık ameliyat hastanede yaklaşık bir hafta, daha sonra işinize dönmek için yaklaşık altı hafta gerektirir. Laparoskopik fundoplikasyon ameliyatı, hastanın bir haftadan sonra işine dönmesi için hastanede birkaç gün gerektirir. Bu daha az invaziv prosedürden sonra da daha az ağrı var.

GERD için yapılan herhangi bir ameliyattan önce, doktorunuz diyet değişiklikleri deneyecek, daha sonra ilaçları deneyecektir. Eğer o zaman rahatlama yapmazsan, ameliyat önerilecek.

OutlookOutlook

GÖRH tedavisinde kullanılan daha popüler ameliyatlar için görünüm çok iyi. Çoğunda GÖRH bulunan kişilerde semptomları hafifletir veya ortadan kaldırırlar. Daha yeni ya da daha az yaygın olan cerrahi prosedürlerin bazıları, uzun vadeli başarısını belirlemek için yeterli sayıda çalışma yapmamıştır.

Cerrahi genellikle GÖRH tedavisinde son çare olmasına rağmen, uzun süreli ilaçlara olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için de düşünülmelidir. Ameliyat karar vermeden önce tüm seçenekleri düşünmelisiniz.

Masraflar değişebileceğinden, her prosedürün maliyetlerini de düşünmelisiniz. Bir prosedüre karar vermeden önce sigortanızla birlikte kontrol etmek de önemlidir.

Bu işlemlerden bazıları sigorta kapsamına girmemektedir.

Doktorunuz hangi prosedürün size en çok katkısını sağlayacağını belirlemenize yardımcı olabilir. Ayrıca prosedürler için iyi bir adayın olmasını sağlayacaklar.

S:

Cerrahiden komplikasyon riski en fazla olan hastalar kalp yetmezliği, ağır böbrek hastalığı, kronik solunum problemleri, kanama eğilimi ve özofagusta yutma veya hareketlilik bozuklukları ile var olan sorunlardan muzdarip hastalardır. .Yaşlı hastalar da daha yüksek risk altındadır. Obez hastalar ameliyattan önce iyice değerlendirilmelidir.

Mark R. Laflamme, MDAnswers tıp uzmanlarımızın görüşlerini temsil eder. Tüm içerik kesinlikle bilgilendirici ve tıbbi tavsiye olarak düşünülmemelidir.

Источник: https://tr.oldmedic.com/acid-reflux-gerd-surgery-options-4494

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть