Reflüye PH Metre İle Teşhis

PH metre

Reflüye PH Metre İle Teşhis

PH metre hastanın yutma borusunun içine incecik bir kateter yerleştirip, yutma borusunun alt ucuna kaçan asit miktarını 24 saat boyunca sürekli ölçme esasına dayanan bir yöntemdir.

Bu sayede elektronik olarak o kişide 24 saat içinde kaç kere asit reflü olduğu ve bunun her seferinde kaç dakika sürdüğü ve en önemlisi hastanın reflü şikayeti olduğu anda bunun gerçekten reflüden kaynaklanıp kaynaklanmadığı net ve kesin olarak ortaya konulur. Yani reflü tanısı matematiksel kriterlere dayandırılmış olur.

Bu test sayesinde endoskopide hiçbir reflü bulgusu saptanmayan „non-eroziv reflü“ durumlarının da doğru tanısını koyabilmemiz olasıdır.

op. dr. deniz algün kendisine reflü tanısı için endoskopi ve phmetre yapılmış olan sn. erol bey’e canlı yayında deneyimlerini soruyor. prof yerdel yeni geliştirdikleri bir yöntemle phmetre’nin de artık hastaya hiçbirşey hissttirilmeden takılabildiğini anlatıyor.
reflü tanısı nasıl konulmalı ? phmetre nedir ? gerçek reflü hastasının önünde ne tip seçenekler vardır? anti-reflü ameliyat hastanın kendi tercihi olmalıdır.
prof yerdel kime, hangi koşullarda reflü hastası denildiğine işaret ediyor. reflü hastalığının değişik aşamaları olduğuna canlı yayında konuk olan hasta örneğinde işaret ediyor. reflü hastalığı tanısının nasıl konulduğunu anlatıyor.
prof yerdel reflü hastalığı tanı ve tedavi merkezinden bahsediyor. reflü hastalığı tanısının akademik yöntemleri hakkında bilgi veriyor.

Bu işlem genellikle hasta uyutulmadan yapılmaktadır. Çünkü hastanın kateteri yutarken bilinçli biçimde bize yardımcı olması gerekmektedir. Çok sempatik bir işlem olduğu söylenemez ama tamamen acısız ve ağrısız bir yöntem olup kateterin yerleştirilmesi birkaç dakika sürer.

Bize sağlayabileceği yararın yanında bunlar önemsiz şeylerdir. Burunu ve genizi lokal anestetik ile uyuşturduktan sonra 1-2 mm kalınlıktaki kateter burundan yutturulur ve burundan çıkan kısmı adeta bir „walkman“ gibi olan elektronik aygıta bağlanır.

Daha sonra hastaya çok kısa bir eğitim verilerek kişi 24 saat boyunca evine yollanır. Bu esnada hasta normal yaşamını sürdürür.

Kalp doktorlarının „holter“ cihazına benzetebieceğimiz  PHmetre işlemi aslında reflü için bir holter işlemi gibi düşünülebilir.

BRAVO kapsül ile „wireless“ (kablosuz) PH metre

Daha yeni olarak da hastanın 24 saat burundan sokulmuş kateterle gezmemesini sağlayan „wireless“ yani kablosuz sistemler hizmete sunulmuş olup, bunlarla hasta açısından kısmen daha rahat PH metre yapılması olanaklı olmuştur.

PH Metreye Hazırlık ve Bilgilendirilmiş İzin Formunu İndir

Yapılmaz. Tipik şikayetleri olan ve endoskopide yutma borusu alt ucunda bariz tahribat gözlenen “eroziv” reflü hastalığında ayrıca PH metre gerekliliği mutlak değildir.

PH metre atipik şikayetleri (örneğin geniz ve akciğer şikayetleri) ön planda olup, endoskopide de net olarak reflü durumunu ortaya koyamadığımız (non-eroziv) hastalarda kesin tanı için mutlak gerekliliktir.

Bazen de anti-reflü cerrahisinden sonra ameliyat başarısını onaylamada çok işimize yarar.

Diğer önemli bir konu ise kişinin reflü hastası olmasına karşın PH metre’ nin normal sonuç verebileceğinin bilinmesidir

Bu özellikle iki durum için söz konusudur.

Birincisi “laringofaringeal reflü” durumudur ki bu hastalar daha çok klasik reflü şikayetlerinden değil, geniz ve gırtlak problemlerinden yakınmaktadırlar. Tüm sorun aslında reflü olmasına karşın bu hastalarda standart PH metre normal çıkabilir ve yanıltıcı olabilir. Dolayısı ile bu tip hastalarda doğru tanı için özel bir PH metre (dual probe) yapılması gerekebilir.

İkinci özel duruma ise;  yutma borusu içine doğru reflüye ek olarak, onikiparmak barsağından da mideye doğru alkali özellikteki sıvının geri kaçmakta olduğu hastalarda rastlanır .

Bu kişilerde mide içeriği onikiparmak barsağı içeriği ile karıştığından tamponlanarak asit özelliğini yitirir ve yukarıya yutma borusu içine kaçmakta olan sıvı da dolayısı ile asit özellikte olmamaktadır. Ancak safra içeren bu sıvı da yutma borusu için tahriş edicidir.

İşte böyle bir kişide PH metre “normal” yani “yalancı negatif”  sonuç vererek yanıltıcı olabilir.

Dolayısı ile endoskopide midede safra görülen olgularda standard PH metreye ek olarak “Bilitec” diye bilinen yeni teknolojinin kullanılması ve yutma borusu içine safra kaçağının olup olmadığının anlaşılması önemli yeni bir gelişmedir. Ancak hastanın hazırlanması ile ilgili zorluklar nedeniyle bu teknoloji çok yaygınlaşmamıştır.

Çok daha yeni olarak empedans ölçümleri   PH metreye yeni bir alternatif olarak sunulmuştur. Bilitec teknolojisinin de sıkıntılarından arındırılmış bir yöntem olan empedans ölçümleri non-asit reflünün tanısında bir çığır açabilecek özelliktedir. Merkezimizde de empedans ölçümleri PH metre ile kombine edilerek kullanılmaktadır.

Tecrübeli bir endoskopist ve reflü uzmanı gerekli teknolojilerin varlığında tüm değişik reflü durumlarını çok iyi ayırabilir.

Источник: http://www.reflu.net/ph-metre/

Reflü Nasıl Tespit Edilir? Kullanılan Reflü Testleri Nelerdir?

Reflüye PH Metre İle Teşhis

Reflü, toplum yaşantısında çok ciddi etkileri görülebilen ve yaşam kalitesini düşüren en önemli mide rahatsızlıkları arasında yer alırken, reflüsü tanısı nasıl koyulur ve bu tanılama da kullanılan testler.

Reflü Tanısı Nasıl Koyulur?

Reflü

Bir rahatsızlığın teşhisi en önemli evresini oluşturur. Çünkü reflü gibi mide rahatsızlıklarının gündelik yaşantı içerisinde yaratmış olduğu şikayetler, hastanın yaşamını olumsuz şekilde etkiler. Belirtilerinin günlük yaşamı etkileyerek, aksaklıklara ve sorunlara neden olabilmesi muhtemel olabilmektedir.

Reflü hastalığının meydana gelmesi ile birlikte hastada çok belirgin semptomlar görülür. Reflünün tanısı, diğer hastalıklara göre çok daha basit ve çok daha hızlı bir şekilde koyulabilir.

Her ne kadar mide rahatsızlıklarının çok belirgin ve somut belirtilere sahip olsa da aralarında mevcut olan benzerliklere rağmen tanısı etkin bir şekilde koyulabiliyor.

Günümüzde reflü teşhisi için reflünün ortaya çıkarmış olduğu belirtilere/şikayetlere bakıldığı gibi aynı zamanda da çeşitli test tetkikleri de somur tanılama amacı ile son derece sık şekilde kullanılır.

Özellikle de günümüz modern toplum yaşantısında reflü rahatsızlığının oldukça yüksek oranda görülüyor olması ve bununla birlikte herhangi bir yaş sınırlaması olmadan yetişkinlerden çocuklara ve hatta bebeklere kadar her yaş grubunda görülebilmektedir. Her yaş grubundaki etkileri ve şiddeti de değişkenlik gösterdiğinden mutlaka en kısa süre içerisinde tanısı koyulmalı ve gerekli olan tedavi uygulamalarına başlanmalıdır.

Reflü Belirtileri Nelerdir?

Reflü rahatsızlığının tanısı, belirtileri üzerinden kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle de reflünün gündelik yaşantı içerisinde çok ciddi sorunlara yol açabilen belirtilerinin görülmesi yüksek olasılıkla reflü rahatsızlığına yakalandığını gösterir. Buna göre bu rahatsızlığın tanısı açısından da önemli bir role sahip olan belirtileri arasında;

 • Mide yanması ve midede ekşime,
 • Karın bölgesinde çok şiddetli ağrı,
 • Yemek borusunun geçtiği tüm göğüs bölgesinde yanma ve beraberinde şiddetli ağrı,
 • Ağız içerisinde kötü ve acı tat oluşumu,
 • Ağız kokusu,
 • Hazımsızılık,
 • İştah kesilmesi,
 • Ani kilo kayıpları (bebeklerde ve çocuklarda),
 • Ses kısılması,
 • Yutkunma güçlükleri,
 • Nefes problemleri,
 • Boğazda takılma hissi,

gibi semptomlar görülür. Gündelik yaşam akışı içerisinde çok ciddi sorunlara neden olabilen bu şikayetleri yaşayan kişilerin reflü hastalığına yakalandığı tanısı koyulabilir.

Reflü ve gastrit belirtileri birbirlerine çok benzer belirtiler gösteriyor olmaları nedeni ile toplum genelinde çok sık karıştırılır. Sağlık kuruluşlarına reflü için başvuran pek çok kişide gastrit olabildiği gibi, bazı kişilerde her iki rahatsızlık birden olabiliyor. Bu yüzden en sağlıklı ve doğru sonuçlar için reflü testi gibi çeşitli tetkiklerin gerçekleştirilmesi gerekir.

Reflü Tanısı İçin Kullanılan Testler

Endoskopi

Günümüz modern yüzyıl dünyasının teknolojik yenilikleri ile birlikte artık reflü tanısı çok daha hızlı bir şekilde koyulabiliyor. Bu noktada reflünün tanısı için temel olarak belirtileri üzerinden hareket edilmesinin haricinde kullanılmakta olan 5 farklı testi bulunur. Bunlar;

 • Endoskopi,
 • Röntgen,
 • pH Metre,
 • Manometre,
 • Mide boşalımı,

şeklindedir. Her tetkik farklı uygulama yapıları ile hastanın durumuna göre hangisinin uygulanacağı belirlenmektedir. 

Endoskopi ile Reflü Tanısı

Uç kısmında kamera bulunan özel bir ekipman olan ‘endoskopik’ cihaz, ağız içerisinden sokularak, yemek borusuna, daha sonra mideye ve 12 parmak barsağına ulaşılır.

Tüm bu noktalara ilişkin olarak içeriden somut görüntüler alınabilmesi mümkün olur. Böylelikle en somut şekilde reflünün tanısı koyulabilir.

Gerekli olması durumunda bu organlarda örnek alımı da bu cihaz yardımı ile gerçekleştirilebilmektedir.

Röntgen ile Reflü Tanısı

Günümüzde sıklıkla kullanılan reflü testi arasında yer alan röntgen yani bu görüntüleme testi temel olarak yemek borusu ve midenin görüntüsünün alınmasını sağlıyor.

Bu testte hastanın, ‘Baryum’ isimli özel bir madde(ilaç) yutmaları istenir. Bu madde röntgen filminde daha somut verilerin alınabilmesine yardımcı olur.

Çünkü bu madde yemek borusunu ve mideyi doldurur ve röntgen ile çok daha doğru verilerin alınabilmesine yardımcı olur.

pH Metre ile Reflü Tanısı

Söz konusu test sayesinde yemek borusuna asit kaçışı durumu ve bu durumun ne kadar sık olduğu tespit edilir ve aynı zamanda da reflü tanısı konur. Asit kuvvetini gösteren bir skala olan pH ile yapılan testte hastanın yemek borusuna 1 milimetre boyunda katater gönderilir. Söz konusu katater ucunda ise pH değerlerini ölçecek özel bir metre cihazı bulunur.

Yemek borusunun son kısmına kadar ulaşan bu kataterin devamı buruna kadar uzanır ve buradan da bele takılacak bir cihaza bağlanır. Bu şekilde mideden yemek borusuna asit kaçış miktarı, şiddeti ve sıklığı gibi konularda en etkili veriler elde edilebilir. Her hastaya yapılması gerekli olmayan bu pH metre testi genellikle 1 tam günlük periyotta uygulanır.

Bu testi daha çok reflü tanısı koyulmakta zorlanılan hastalarda uygulanır.

Manometre ile Reflü Tanısı

 Burundan, yemek borusu içerisine bir katater gönderilir ve burada dinlenme sırasında ve yutkunma sırasında ortaya çıkan basınç durumu incelenebilir. Temel olarak yemek borusunun ve ‘LES’ olgusunun kasılım durumuna ilişkin veri sağlar.

Mide Boşalım Testi ile Reflü Tanısı

Her hasta için uygulanması gerekli olmayan testlerden birisi olan mide boşalım testinde özellikle de boşlatım sorunu yaşayan ve diyabet gibi yan hastalıkları bulunan kişilerde reflü tanısı için uygulanır.

Bu testte hasta radyoaktif bir ilaç ile işaretlenen bir içecek içer.

Daha sonra belirli bir süre beklenir ve içeceği mideden 12 parmak barsağına ulaşması ile ‘gama kamera’ olarak isimlendirilen cihaz ile ölçümü gerçekleştirilir.

(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: https://midemikrobu.com/reflu-tanisi-nasil-konur.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть