Rinoplasti Nedir, Riskleri Var Mı, Kimler İçin Uygundur?

Burun Estetiği (Rinoplasti) Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Rinoplasti Nedir, Riskleri Var Mı, Kimler İçin Uygundur?

Güzellik standartları tarih boyunca değişime uğramıştır; ancak bu standartların belirlenmesinde burun hiçbir zaman arka plana atılmamıştır. Burnun yüzdeki konumu gereği hemen dikkat çekmesi, yüz ifadesini belirleyici özellikte olması ve kişilerin özgüvenleri üzerinde etkililiği gibi sebepler “daha güzel ve daha doğal” görünen burunlara kavuşma isteğini arttırmıştır.

Yüz hatlarıyla uyumlu olmayacak şekilde çok küçük ya da gereğinden fazla büyük burunlara sahip olan kişiler için burun estetiği yalnızca burunların şeklini değiştiren bir operasyon olmanın çok ötesinde anlam taşır. Kişilerin özgüvenlerini arttıran ve kendilerini daha mutlu hissetmelerini sağlayan burun estetiği ameliyatları ihtiyaçlara göre farklı teknikler kullanılarak yapılabilir.

Burun estetiği ameliyatları burunların şekillerini değiştirir, solunum problemlerini ortadan kaldırır; fiziksel ve psikolojik etki yaratıp kişilerin sosyal hayatlarında daha özgüvenli olmalarını sağlar. Burun estetiği ameliyatı yapan uzmanların deneyimi, yeteneği ve hastanın beklentilerine uygun çözümler bir araya getirildiği takdirde bu operasyonların oldukça başarılı oldukları bilinmektedir.

RİNOPLASTİ (BURUN ESTETİĞİ) NEDİR?

Rinoplasti; burnun yüzün geneline uygun hale getirilmesi amacıyla burun şeklini değiştiren, aynı zamanda nefes almayı zorlaştıran fizyolojik komplikasyonların giderilmesini sağlayan çok amaçlı cerrahi bir operasyondur.

Rinoplasti diğer bir deyişle burun estetiği operasyonu komp doğası gereği oldukça dikkat isteyen ve cerrahların deneyimlerinin belirleyici olduğu bir ameliyattır.

Kişilerin mükemmel buruna ulaşmak istemesi ve onlar için mükemmel burun şeklinin belirlenmesi süreci operasyonun seyrini etkilemektedir.

En yaygın yapılan estetik ameliyatlardan biri olma özelliğine sahip olan Rinoplasti, kişilere hayal ettikleri görünüme kavuşma fırsatı sunmaktadır.

Rinoplasti ameliyatlarının başarısını belirleyen unsurlar;

 • Burun şeklinin yüzün genel orantısına uyumlu olması ve doğal görünmesi,
 • Kişinin yaşam tarzına, beğenilerine ve isteğine uygun olması,
 • Kişinin rahat nefes almaya başlaması ya da operasyon sonrası solunum problemleri yaşamaması,
 • Ameliyat sonrası burunda çökme, kayma, şekil bozuklukları gibi revizyon ameliyatları gerektiren sorunların belirmemesi olarak sıralanabilir.Rinoplasti Neden Yapılır?

Rinoplasti yaygın olarak kişilerin estetik kaygıları nedeniyle gerçekleştirilmektedir. Daha güzel bir buruna sahip olmak isteyen kişiler için burun estetiği ameliyatları değişim için tercih edilmektedir. Rinoplasti aynı zamanda doğum kusurlarını, travma sonrası oluşan zararları ya da solunum problemlerini ortadan kaldırmak amacıyla da yapılabilir.

Rinoplastinin temel amacı; kişinin yüzüne uygun en mükemmel ve aynı zamanda en doğal burnu yaratmaktır.

Kişilerin yüz hatları arasında denge sağlanması ve genel bir uyumluluğun oluşturulması bu operasyonun gerekliliklerini kişiden kişiye değiştirilmesine sebep olmaktadır.

Cerrahların başarılarını belirleyen temel faktörler de bu gerçekten kaynaklanmaktadır. Rinoplasti, öznelliğin baz alındığı, kişiye özgü yapılan bir ameliyattır.

Burun Estetiği Öncesi

Burun Estetiği öncesi kozmetik kaygılar ve hastaların beklentileri detaylı bir şekilde masaya yatırılmalıdır. Cerrahın önerileri ve hastanın istekleri değerlendirilerek, hastanın fotoğrafları çekilir.

Bilgisayarda burun tasarımı yapılır ve hasta daha ameliyata girmeden sonucunu görme şansına sahip olur. Burnunun yeni hali ile ilgili memnuniyeti sağlanır; böylece hastanın ameliyat sonrası sürprizlerle karşılaşma riski ortadan kaldırılmış olur.

Burun Estetiği Türleri

Burun Estetiği hem açık hem de kapalı yani laparoskopik yöntemlerle yapılabilen bir operasyondur. Hangi yöntemin seçileceği hastanın istediği değişikliklerin boyutu, uzmanların deneyim ve yeteneği ile yakından ilgilidir.

Burnun şeklinde küçük değişiklikler yapılması gerekiyorsa kapalı, burunda radikal değişimlere gidilmesi gerekiyorsa açık rinoplasti ameliyatlarının uygulanması tercih edilir.

Her iki türde de hastaya anestezi verilerek, acı hissedilmesi engellenir. Açık ya da kapalı rinoplasti ameliyatına karar verecek olan cerrahın kendisidir.

Kimi durumlarda cerrah, uzmanlığını ön plana çıkaracak tercihlerde bulunabilir.

Açık Rinoplasti

burun septumunda nefes almayı zora sokan kıkırdak veya kemiklerde şekil bozukluklarının olması durumunda ön plana çıkan açık rinoplasti yönteminde; burun delikleri arasında yer alan “columella” kısmından kesi atılır. Burun boşluğunu açık bir şekilde görmeyi sağlayan bu kesi sonrasında cilt kaldırılır. Cerrahın burun boşluğunu net bir şekilde görmesi müdahalelerini rahatlıkla yapabilmesi imkanını sağlamaktadır.

Kapalı Rinoplasti

Ciltte kesi atılmadan gerçekleştirilen kapalı rinoplastide burun boşluğu cerrahın çalışma alanıdır. Cerrah burun boşluğundan tüm işlemleri gerçekleştirir ve operasyon sonrası iz kalma ihtimali yoktur. Genellikle burun şeklinde küçük değişiklikler yapılacaksa ya da burun septumunda hastanın nefes almasını zorlaştıran ciddi komplikasyonlar yoksa kapalı rinoplasti tercih edilir.

BURUN UCU AMELİYATI

Tip Plasti ya da Mini Rinoplasti olarak da bilinen burun ucu ameliyatları cerrahların uzmanlıklarının ve yeteneklerinin ön plana çıktığı estetik ameliyatlardan biridir.

Nedeni ise burun ucu ameliyatının minimal değişiklikler ile tüm yüz ifadesini değiştirme gücüne sahip olmasıdır.

Kişilerin yüz ifadesi üzerinde bu denli etkili olan bir estetik operasyon; kişilerin güzel, çirkin, soğuk, sempatik ve hatta kibirli görünmesine yol açabilir.

Burun ucu ameliyatları sırasında burnun genel şekline müdahale edilmez, sadece burun ucu bölgesinde yapısal değişiklikler ve şekillendirmeler gerçekleştirilir.

Burun ucu ameliyatları sırasında burnun genel şekline dokunulmaması, doğallığın sağlanmasını zorlaştırmaktadır.

Deneyimli ve yetenekli cerrahlar tarafından gerçekleştirilen nazal tip plasti operasyonları sonrasında hastaların memnuniyetleri oldukça yüksek olmaktadır.

Burun ucu ameliyatları kapsamında;

 • Burun ucu kaldırılır ya da indirilir,
 • Burun ucu daraltılır,
 • Hastanın gereksinimleri doğrultusunda üst dudak ile burnun yaptığı açı değiştirilebilir.

Burun ucu ameliyatları öncesinde de hastaların fotoğrafları çekilir ve bilgisayarda burun tasarımı yapılarak ameliyat sonrası burunlarının şeklini görme imkanı tanınır.

REVİZYON BURUN AMELİYATI

Burnunun şeklini, yapısını ve burun septumunda var olan sorunları gidermek için rinoplasti ameliyatı hastalara büyük bir şans tanır. Rinoplasti sonrası kişinin nefes alma sorunları düzelirken, burunları hayal ettikleri şekle kavuşabilir. Ancak her zaman senaryo bu denli olumlu seyretmeyebilir.

Burun Estetiği ameliyatı olan ancak burunlarının yeni şeklinden memnun kalmayan, nefes alma problemleri yaşayan kişiler revizyon burun ameliyatı diğer bir deyişle “sekonder rinoplasti” operasyonlarına başvurmak zorunda kalabilirler.

Revizyon burun ameliyatları; ilk ameliyatta tam olarak tedavi edilmemiş, burunlarının şekli yeterince düzgün olmayan ya da ameliyat sonrası solunum problemleri oluşan hastalara yapılmaktadır.

Revizyon Burun Ameliyatı Hangi Durumlarda Gereklidir?

Burun Estetiği sonrası;

 • Hava yollarının tıkanıklığı,
 • Kıkırdak ve burun kemiklerinde çökme oluşması,
 • İç ve dış nazal valvlarının çökmesi,
 • Burnun asimetrisinin bozulması,
 • Burun sırtının fazla ya da yetersiz kısaltılması,
 • Burun şekillendirmesinin yeterli olmaması,
 • Burun ucu bozuklukları gibi istenmeyen sonuçların olması durumunda revizyonist rinoplasti gerekebilir.

Revizyon burun ameliyatları radikal değişikliklerin yapılmasını gerektirir. Yapılacak işlemlerin niteliğine göre cerrahlar açık ya da kapalı yöntemlerle bu operasyonları gerçekleştirebilir. Revizyon burun estetiği yaptırmayı düşünen kişilerin bu operasyonun zamanlamasına dikkat etmeleri operasyonun başarısı üzerinde etkili olur.

Geçirilen ilk burun estetiği ameliyatından bir yıl sonra revizyon rinoplastisi yapılabilir. Acele verilen kararların yarardan çok felaketlere neden olacağı unutulmamalıdır.

SEPTOPLASTİ NEDİR?

Septoplasti; kıkırdak eğriliği ameliyatı olarak da bilinen, burnun fonksiyonel özeliklerini arttırmayı sağlayan cerrahi operasyondur. Septoplasti ameliyatları sırasında septum deviasyonu düzeltilir.

Sağlıklı solunum yapamayan ve bu sorunun kaynağı nazal septumdaki kıkırdak ve kemik eğrilikleri olan hastalar septoplasti ameliyatı sayesinde rahat bir şekilde nefes almaya başlayabilirler.

SEPTUM DEVİASYONU

 • Alınan darbeler nedeniyle,
 • Doğum esnasında meydana gelen sıkışmalar sonucunda,
 • Burun kemiklerinin ve kıkırdaklarının gelişimini anormalleştiren genetik bozuklukların olması durumunda hastalar sağlıklı nefes alamazlar.

Burun kanamaları, burunda ağrı oluşumu, nefes alırken zorlanma, horlama, uyku apnesi, burun deliklerinin aynı hizada olmaması ve koku duyusunda azalma gibi belirtilerle kendini gösteren Septum Deviasyonu hastaların hayat kalitesini düşüren ve cerrahi müdahale gerektiren bir rahatsızlıktır.

SEPTORİNOPLASTİ NEDİR?

Septorinoplasti; rinoplasti ve septoplasti ameliyatlarının bir kombinasyonu olarak düşünülebilir. Septorinoplasti operasyonları burnun hem estetik hem de fonksiyonel olarak iyileştirilmesini sağlar.  Septorinoplasti sonucunda;

 • Burunun eğri görünümü düzeltilebilir,
 • Solunumu iyileştirmek için burun tıkanıklığı giderilebilir,
 • Burun septumundaki bozukluklar düzeltilir,
 • Horlama sorunu ve uyku apnesi belirtileri azaltılabilir,
 • Burnun şekli değiştirilerek yüz hatlarıyla daha uyumlu hale getirilebilir.

Görüldüğü gibi Septorinoplasti hem Rinoplastinin hem de Septoplastinin bir arada yapıldığı bir cerrahi operasyon olarak ön plana çıkmaktadır. Septum deviasyonunun düzeltildiği aynı zamanda burun şeklinin değiştirildiği bu operasyonlar sırasında hastaya genel anestezi verilir.

Operasyon sonrası hasta rahat bir şekilde nefes almaya başlar üstelik burnunun yeni şeklinden ötürü de memnuniyeti artar. Bu açıdan yaklaşıldığında Septorinoplasti ameliyatlarının; en kapsamlı burun ameliyatlarından biri olduğu sonucuna varılabilir. Cerrahların uzmanlığı ve elbette hastaların beklentilerinin doğru analiz edilmesi; alınan sonuçların başarısını doğrudan etkileyecektir.

Bilgisayarda Burun Tasarımı

Burun estetiği ameliyatları, burunlarının görünümünden memnun olmayan kişiler için yeni hayatlarının başlangıcı olabilir. Yüzlerine uygun olmayan, aynaya baktıklarında rahatsızlık duydukları burunlarından duydukları şikayetleri azaltmak için burun estetiği ameliyatları kişilere büyük fırsat sunar.

Operasyonun başarısı için hastanın beklentileri dikkatli bir şekilde dinlenir ancak kimi zaman hastalar operasyon sonrası hayal kırıklığı yaşayabilirler.

Kurdukları hayaller ve yeni görünümleriyle ilgili beklentilerinin karşılanmaması hastaları hep psikolojik hem de fiziksel olarak etkileyebilir. Bilgisayarda burun tasarımı yapıldığı zaman ise hasta henüz ameliyata girmeden; ameliyat sonrası burnunun şeklini ve yüzüne ne kara uyum sağladığını görebilir.

Kaygıları azalan, soru işaretleri yanıtlanan ve beklentisini gerçekçi temellere dayandıran hastaların operasyon sonrası memnuniyetsizlik riskleri de bertaraf edilmiş olur.

Источник: //www.erdalsakalli.com/rinoplasti-burun-estetigi/burun-estetigi-rinoplasti-nedir-cesitleri-nelerdir/

Rinoplasti gerçekleri

Rinoplasti Nedir, Riskleri Var Mı, Kimler İçin Uygundur?

Rinoplasti gerçekleri daima korkutucu bir yanı olmuştur. Özellikle de ameliyat sonrası neler yaşanacağına ilişkin kaygılar vardır. Burun ameliyatı burnun güzelleşmesi için yapılan bir prosedürdür.

Bu prosedürler, burnu değiştirmek, düzeltmek veya onarmak için yapılır. Hastanın hedefleri, beklenen sonuçları ve olası cerrahi sınırlamaları hakkında kapsamlı bir tartışma,cerrahi öncesi planlamanın önemli bir parçasıdır.

Cerrahi genellikle anestezi altında poliklinikte yapılır.

Ameliyattan sonraki ilk gün için yardım gereklidir. Cerrahisonrası burun bakımı ve optimal sonuçlar için ameliyat olunan doktora mutlakaziyarete gidilmelidir.

Rinoplasti nedir?

Rinoplasti genellikle görünümü geliştirmek veya burunrekonstrüksiyonu yapmak için yapılan bir yüz kozmetik prosedürüdür. Rinoplastisırasında burun kıkırdakları ve kemikleri modifiye edilir veya burunun görselcazibesini arttırmak için doku eklenir. Rinoplasti ayrıca nazal kırıkları onarmakiçin sıklıkla uygulanır.

Ameliyattan önce kozmetik kaygılar ve beklentiler tamamentartışılmalıdır.

Cerrahın önerileri ve burnunuzun, yüzünüzün ve cildinizinyapısıyla ortaya konan herhangi bir belirli sınırlamanın anlaşılması veaçıklanması önemlidir.

Ameliyat öncesi (ameliyatsız) fotoğraflar ameliyatöncesi planlamaya yardımcı olmak için ameliyattan önce ve ameliyat sonrasısonuçları belgelemek için ameliyat sonrası elde edilir.

Rinoplasti ameliyatından önce ne olur?

Çoğu durumda, ameliyat hastanede ya da cerrahta bir ayaktatedavi olarak gerçekleştirilir. Her iki tesiste de kaliteli bakım, bir gecelikkonaklama masrafı ve rahatsızlığı olmadan sağlanabilir.

Prosedür boyunca hayatifonksiyonları izlemek için bir anestezi uzmanı mevcuttur. Genellikle,anestezist, tıbbi geçmişi gözden geçirmek için ameliyattan önceki gecearayacak. Preoperatif laboratuvar çalışmaları birkaç gün önceden yapılmalıdır.

İşlemden sonraki nakiller düzenlenmeli ve ilk gece hastayla birlikte kalmalıdır.

Aspirin veya aspirin içeren herhangi bir ürün, ameliyattarihinden itibaren 10 gün içinde alınmamalıdır. Non-steroid anti-inflamatuarilaçlar ( Advil , Motrin , Naprosyn gibi ) cerrahi tarihinden itibaren 7 güniçinde alınmamalıdır.

Birçok reçetesiz ürün , aspirin veya Advil tipi ilaçlariçerir, bu nedenle tüm ilaçları dikkatli bir şekilde kontrol etmek önemlidir.Herhangi bir sorunuz varsa lütfen ofisi arayın veya eczacınıza danışın. Tylenolkabul edilebilir bir ağrı kesici .

İçin Reçete ağrı ilaçlar genellikle ameliyatöncesi tarihinden yazılır ve önceden doldurulmalıdır.

 Ameliyattan 6 saatönce hiçbir yiyecek veya sıvı tüketilmemelidir. Bu, su, şeker veya sakız bileiçerir. Midede herhangi bir şey anestezik bir komplikasyon olasılığını arttırır.

Sigara içenler sigarayı bırakmak ya da en azından sigara sayısını azaltmak içinher türlü çabayı göstermelidir . Bu postoperatif öksürük ve kanamayı azaltmayayardımcı olacaktır .

Postoperatif dönemde sigara içenlerde doku iyileşmesizorluğu da gözlenmiştir.

Ameliyat gününden önce herhangi bir hastalık, mümkün olan enkısa sürede cerrahın ofisine bildirilmelidir. Hastalık ameliyat günügerçekleşirse, planlandığı gibi cerrahi tesise devam etmek ve ameliyatıngüvenli olup olmadığına karar vermek için değerlendirmek en iyisidir.

Rinoplasti Cerrahisi günü neler yapılmalı?

Cerrahi tesiste zamanında kontrol edilmesi önemlidir.Preoperatif siparişler ve tarih sayfaları dahil tüm kağıtları ve formlarıgetirin. Başın üzerinden çekilmesi gerekmeyen, rahat, gevşek ve uygun giysilergiyin. Tüm mücevherleri ve değerli eşyaları evde bırakın. Tüm makyajları birtemizleme kremi ile temizleyin. Yüzü sabun ve su ile iyice yıkayın ve makyajveya krem ​​sürmeyin.

Rinoplasti ameliyatı sırasında ne olur?

Ameliyathanede, anestezi uzmanı genellikle bir gaz veintravenöz ilaç karışımı kullanacaktır . İşlem sırasında sürekli izlemegenellikle bir nabız oksimetresi (oksijen doygunluğu) ve EKG (kalp ritmi)içerir. Cerrahi ekip her türlü acil durum için hazırlandı.

Cerrah ve anestezistinyanı sıra odada hemşire ve cerrahi teknisyen olacak. Gerekli olana ve hangi ekprosedürlerin yapıldığına bağlı olarak, ameliyat bir ila birkaç saat sürebilir.Cerrah normalde hasta kurtarma odasındayken herhangi bir aile ya da arkadaş ilekonuşur.

Rinoplasti ameliyatından sonra ne olur?

Hastalar ameliyathanede ameliyat sonrası bir hemşiretarafından izlenir. Bir hasta anestezi ile tamamen iyileştikten sonraameliyatla aynı gün eve gidebilir. Bu genellikle birkaç saat sürer. Ulaşımevinin ayarlanması gerekecektir. Sorumlu bir yetişkin kısa sürede yardım içinbir gecede aynı konutta olmalıdır.

Evde, hasta 2-3 yastığın üzerinde kafa ile yatak istirahatiolmalıdır. Başın kalbin üzerinde kalmasıyla ödem ve şişlik en aza indirgenir.Banyoda yatak gezileri dışında bir asistan bulunmalıdır. Sızıntı önlenmelidir.Kabız olursa, bir dışkı yumuşatıcı veya hafif bir müshil alın .

Ameliyattan birkaç gün sonra burnun, üst dudağın, yanaklarınveya göz çevresinin şişmesi ve morarması normal bir durumdur. Bu kademeliolarak önümüzdeki 7 ila 10 gün içinde gidecek.

Yüzünde buz , burun köprüsü vegözlere tolere edildiği kadar bu problemleri en aza indirmeye yardımcıolacaktır. Bu da ameliyat sonrası ödem ve ağrıya yardımcı olacaktır .

Bazıhastalar, donmuş sebzeleri paketlere (örneğin, dondurulmuş bezelye torbaları),yüze uygun uygun bir buz paketi olarak buldular.

Burun atardamar ya da atardamar burnun dış kısmını kaplar vegenellikle ameliyattan bir hafta sonra çıkarılır. Şişme azaldıkça, splint dahaaz sıkı bir şekilde uyum gösterir. Döküm ıslanırsa, erken gelebilir; Bugenellikle bir sorun değildir ve prosedürün sonucunu etkilemez.

Rinoplasti ameliyatında birey koruması önemlidir!

Burundan orta kanama normaldir ve yavaş yavaş azalacaktır.Tül pansuman (“bıyık pansumanı”) kanı toplar ve sadece doymuş olduğunda değiştirilmelidir. Bu sargıyı ameliyattan sonraki ilk 24 saat içinde her saat değiştirmek olağandır. Bu sargı genellikle birkaç gün sonra gerekli olmayacaktır. Ameliyattan 3 hafta sonra aspirin, aspirin içeren ilaçlar için (Advil gibi) kullanmayın.

Anestetik iyileşmeden sonra tolere edildiği gibi hafif,yumuşak ve serin bir beslenmenin en iyisidir. Birkaç gün boyunca sıcaksıvılardan kaçının.

Postoperatif bulantı ve kusmayı önlemek için işlemden hemensonra gıda ile yavaşça gitmek en iyisidir. Hastalar bazen ameliyattan hemen sonrabir veya iki kez kusurlar; Eğer devam ederse, mideyi yatıştırmak için ilaçreçete edilebilir.

Geniş bir dinlenme ile iyi bir genel diyetin iyileşmeyi artırdığınıhatırlamak önemlidir.

Antibiyotikler ameliyattan sonra reçete edilir. Siparişedilen tüm hapları bitirmek önemlidir. Bir narkotik maddenin bir formu dagerektiği gibi alınacak olan bir reçete yazacaktır (genellikle vicodin ).

Narkotikler alınırsa, bozulmuş yargılamanın yaralanmaya neden olabileceğifaaliyetlerde bulunmamak ya da faaliyette bulunmamak önemlidir. Bazı durumlardasteroidlerin preoperatif ve / veya postoperatif alınabileceği reçeteedilebilir.

Bu ilacı reçete edildiği gibi almak ve erken bırakmamak çokönemlidir. Postoperatif olarak bulantı veya kusma için fenergan gibi bir anti-emezilacı reçete edilebilir.

Bir döküntü gibi bu ilaçların herhangi birine olasıilaç reaksiyonları, fark edilir edilmez doktora bildirilmelidir. Reçeteli veyareçetesiz başka ilaçlar, doktorunuzun bilgisi olmadan alınmamalıdır.

Rinoplasti için ameliyat sonrası bakım nedir?

Çoğu durumda, postoperatif kanamayı kontrol etmek için buruniçine yerleştirilmiş olacaktır. Paketleme materyali planlanmış postoperatif birziyarette çıkarılacaktır. Bu ilk ziyaret için ofise gidip gelmek için başkasıiçin düzenlemeler yapılmalıdır. Bu ziyaretten önce hafif bir yemek yiyin veaşırı ağrı kesiciler kullanmaktan kaçının.

Nazal paketler çıkarıldıktan hemensonra, burnun içinde kabukların oluşmasını önlemek için günde birkaç kez“Ocean Spray” gibi bir tuzlu burun spreyi kullanılır. İyileşmeyideğerlendirmek, kabukları kaldırmak ve hızlı bir iyileşme sağlamak için birkaçmüteakip muayenehane gereklidir.

Burun cerrahiden sonra genellikle ihaleedilir, böylece kabukları çıkarmadan önce özel uyuşturucu ilacı kullanılır.

Ambalaj çıkarıldıktan sonra, burun içinden nefes almak kabuledilebilir, ancak 7-10 gün boyunca üflenmez veya hapşırılmaz. Herhangi birhapşırma ağzı açık ağız yoluyla kanalize edilmelidir. Birkaç gün boyuncaburundan hafif kanlı drenajı bekleyin. Kanama aşırı hale gelirse, burnututarken başını yüksekte tutarak buz uygulayın ve sessizce dinlenin. Kanamadevam ederse doktora başvurunuz.

Rinoplasti ameliyat sonrası önemlidir!

Ameliyatı takiben ilk hafta dinlenin. Aşırı konuşma,gülümseyen, sert çiğneme, yorucu aktiviteler, ağır nesneleri kaldırma, burnu çarpma ve eğme. Acı ve köpürme bitene kadar burun köprüsüne gözlük takmamaya çalışın. Kontakt lensler göz şişliği ve herhangi bir tahriş çözüldüğünde giyilebilir.

Alkol ve tütün kullanılmamalıdır. Çünkü şişlik ve iyileşmeyiuzatabilirler. Duman, toz ve dumanlar burnu tahriş edebilir ve bir enfeksiyonaneden olabilir. Ameliyattan 6 ay sonra yüz tabaklama önerilmemektedir. Güneşe maruz kalma sırasında 15 veya daha fazla güneş bloğu önerilir.

Ameliyattan sonra makyaj her zaman giyilebilir.

Sertleştirilmiş kabukları yumuşatmak için, burun delikleri,bir Q-ucu ve vazelin ile belirtildiği şekilde yağlayın. Peroksit kabuklarıgevşetmeye yardımcı olur. Birkaç gün sonra emilebilir sütürlerin bir kısmı farkedilebilir hale gelebilir. Üst dişleri fırçalarken nazik olun . Çoğunluklabirkaç hafta boyunca ihale edilirler ve birkaç ay boyunca dişler ve damaktadları olabilir.

Kanama problemi yoksa egzersiz ve yüzme 3 hafta sonra tekrarbaşlatılabilir. Dalış iki ay ertelenmelidir. Ameliyat sonrası iyileşmeyi veiyileşmeyi sağlamak için ameliyatı takip eden üç hafta boyunca seyahatplanlamaması tavsiye edilir.

Rinoplastinin riskleri ve komplikasyonları nelerdir?

Bu ameliyat, herhangi bir ameliyat gibi, başarısızsonuçlara, komplikasyonlara veya bilinen ve öngörülemeyen sebeplerdenkaynaklanan yaralanmalara neden olabilir. Bireyler cerrahi müdahaleye,anestetik reaksiyonlarına ve iyileşme sonuçlarına göre farklılaştıklarından,sonuçlara veya potansiyel komplikasyonlara ilişkin olarak herhangi bir garantiverilemez.

Tıbbi literatürde aşağıdaki komplikasyonlar bildirilmiştir.Bu liste olası her türlü komplikasyona dahil değildir. Bu komplikasyonlarınbirçoğu nadir olmakla birlikte, hepsi bir zamanlar ya da bir diğerinde,tecrübeli cerrahların, toplum bakım standartlarını uygularken ellerinde meydanagelmiştir.

Septumun düzeltilmemesi veya daha sonra septumun yenidensapması, burun kıkırdağının çökmesi veya konkaların yeniden büyümesi veyaşişmesi nedeniyle burun tıkanıklığı.

Eşzamanlı sinüs enfeksiyonlarının çözümlenememesi veyabirlikte var olan sinüs problemlerinin ve / veya poliplerin tekrarlanmamasıveya daha fazla veya daha agresif cerrahiye gereksinim duyulmaması.

Nadir durumlarda, kanama, kan ürünlerine veya kantransfüzyonu ihtiyacına yol açabilir . Otolog (kendinden bağışlanan) veyabelirlenen donör kanı, acil bir transfüzyonun gerekli olması halinde öncedendüzenlenebilir.

 • Kronik nazal drenaj veya burun veya sinüslerinaşırı kuruluk veya kabuklanması.
 • Alerji değerlendirmesi, tedavileri veya çevreselkontroller için ihtiyaç . Cerrahi iyi bir alerji kontrolü veya tedavisi içinbir tedavi veya bir ikame değildir .
 • Beklentileri karşılamayan bir kozmetik sonuç;revizyon cerrahisi için muhtemel ihtiyaç.
 • İlişkili “sinüs veya nazal” başağrılarının çözülmemesi . Baş ağrılarının kesin sebebi, birçok farklı nedendenötürü zor olabilir ya da olabilir. Bir nörolog gibi başka bir uzmanla görüşmekgerekebilir.
 • Gözde hasar ve ilgili yapılar (nadir).
 • Üst dişlerin, damak veya yüzün kalıcıuyuşukluğu.
 • Uzun süreli ağrı, bozulmuş iyileşme ve hastaneyeyatma ihtiyacı.
 • Septal perforasyon (iki tarafın arasındaki buruniçinde kalıcı bir delik).
 • Koku ya da tat alma hissinin geri yüklenmemesiya da kötüleşmesi ya da burun kanaması giderilmemesi.

Rinoplastiye neden karar verdiniz? Lütfen deneyiminizipaylaşın.

Источник: //www.haberonu.com/rinoplasti-gercekleri

Tüp Mide Ameliyatı Nedir, Kimler İçin Uygundur, Riskleri Nelerdir?

Rinoplasti Nedir, Riskleri Var Mı, Kimler İçin Uygundur?

“Sleeve Gastrektomi” olarak da bilinen “tüp mide ameliyatı” midenin büyük bir kısmının; yaklaşık %80’lik bölümünün kesip çıkarılarak, mide hacminin küçültülmesi yoluyla kişinin gıda alımını kısıtlayan obezite cerrahisi yöntemlerinden biridir.

Normalde kese şeklinde olan mide bu ameliyattan sonra 100-120 cc hacminde ince uzun bir tüp şekline getirilir ve geriye kalan mide dokusu tamamen, geri dönüşü olmayacak şekilde vücuttan çıkarılır. 

Midenin kesilen kısmında beynin hipotalamus bölgesini uyaran ve açlık hormonu olarak da bilinen “ghrelin” hormonunu üreten bölüm bulunduğu için, kişinin açlık hissinde de büyük bir düşüş yaşanmaktadır.

Tüp mide ameliyatında midenin boşalmasını düzenleyen ve doğal bir bant görevi üstlenen “pilor” adı verilen mide kapakçıkları korunur. Mide kapakçıkları korunduğu için midenin sindirim sistemindeki görevinde değişiklik olmaz, sadece daha az yiyerek daha çabuk doyar. 

Tüp mide ameliyatı olanlar küçülen mideleri sayesinde, normalden çok daha az yiyerek tam tokluk hissine kolaylıkla ulaşabilirler. Tüp mide ameliyatı ile amaçlanan kişinin daha az ve daha sağlıklı besinler tüketerek kilo vermesini sağlamaktır. Tüp mide ameliyatı açık ya da kapalı yani “laparoskopik” yöntemlerle yapılabilmektedir.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte laparoskopik yöntemin ilerlemesi, hastaların bu yöntemde yoğunlaşmasına sebep olmuştur. 

Tüp Mide Ameliyatı Kimler İçin Uygundur?

Fazla kilosundan şikâyetçi olan herkes tüp mide ameliyatına giremez, ancak aşağıda belirttiğimiz kriterleri karşıladıkları takdirde ameliyat talepleri onaylanabilir. 

 • Hasta 18 ve 65 yaşları arasında olmalı.
 • Beden Kitle İndeksi (BKİ) 40 ve üzerinde olmalı. Ancak BKİ 35’in üzerinde olan kişilerde doktorları uygun bulduğu takdirde operasyona girebilirler.
 • Kişinin fazla kilolarından kaynaklı kalp damar hastalıkları, tip 2 diyabet vb. ciddi sağlık problemleri varsa,
 • Kişinin alkol ve uyuşturucu bağımlılığı yoksa,
 • Tüp mide ameliyatına ve sonrasındaki yaşam stilinin değişmesine kişinin psikolojik olarak hazır olması gerekmektedir. Hayat şeklinin tamamen değişecek olması ve zorlu bir sürecin başlayacağı gerçeğini hastaların kabul ederek bu operasyona girmeleri, ameliyat sonrası dönemde başarı sağlanması için çok önemli olduğu için kişinin psikolojik durumu ameliyat stresinin üstesinden gelebilecek seviyedeyse,
 • Kişinin sağlık durumu uygunsa; tiroit bezlerinde sorun yoksa ve hormonal bir hastalıktan kaynaklı obez olmamışsa,
 • Kişi kilo vermek için cerrahi yöntemler dışındaki tedavileri denemesine rağmen kilo veremiyorsa. 

Tüp Mide Ameliyatının Faydaları

 • Bariatrik cerrahi sonrasında başarı oranı hastanın ameliyat sonrası beslenmesine, hayat tarzına ve kararlılığına bağlı olsa da tüp mide ameliyatı sonrası kilo verme hızı genel olarak oldukça yüksektir.
 • Tüp mide ameliyatı sonrasında, mide küçülmesine bağlı olarak küçük porsiyonlarla dahi hızlı bir şekilde tokluk hissine ulaşılabilir.
 • Küçük porsiyonlar şeklinde yediği takdirde hasta tüm gıdaları tüketebilir.
 • Tüp mide ameliyatı genellikle laparoskopik yöntemle yapıldığı için hastanın enfeksiyon kapma ihtimali çok düşüktür, yaralar çok çabuk iyileşir ve kişi günlük hayatına hızlı bir şekilde dönebilir. Hastanede yatış süresi azalır ve ameliyat maliyetinde de düşüş gerçekleşir.
 • Tüp mide ameliyatı sırasında “pilor” yani mide kapakçığı korunduğu için, besinler mideden kontrolsüz bir şekilde boşalıp hazımsızlık ve sindirim rahatsızlarına sebep olmaz; başka bir deyişle “dumping sendromu” yaşanma riski yoktur, mide daha uzun süre dolu kalır ve acıkma süresi uzar.
 • Tüp mide ameliyatında mide kesilir, yabancı bir madde ile müdahalede bulunulmaz; bu sebeple enfeksiyon riski çok düşüktür.
 • Klinik çalışmalarda tüp mide ameliyatı sonrasında Tip 2 diyabetin %58, yüksek tansiyonun %50, yüksek kolesterolün %77, uyku apnesinin ise %60 oranında iyileştiği saptanmıştır.
 • Tüp mide ameliyatı olanlar üzerinde yapılan 5 yıllık araştırmalar sonucunda, hastaların toplam ağırlıklarının ortalama %66 ‘sını kaybettikleri gözlenmiştir.
 • Tüp mide ameliyatında bağırsaklara müdahale edilmez ve besin emilimi engellenmez. 

Tüp Mide Ameliyatının Zararları

 • Tüp mide ameliyatının en büyük dezavantajı midenin büyük bölümünün geri dönüşü olmayacak şekilde kesilip alınmasıdır.
 • Tüp mide ameliyatı sonrası oluşturulan, muz şeklindeki yeni mide kişi eski hayatındaki yeme alışkanlıklarından vazgeçmediği takdirde genişleyebilir. Ayrıca küçük mide sürekli dolu tutulursa zamanla hacmi artabilir.

Tüp Mide Ameliyatının Riskleri

Tüm cerrahi operasyonlarda olduğu gibi, tüp mide ameliyatının da bazı riskleri vardır:

Kanama: Her 200 hastadan birinde görülen kanama sonucunda hastaya kan verilmesi bazı durumlarda ise yeniden operasyon yapılması gerekmektedir. 

Stapler (Zımba) Hattında Sızıntı: Tüp mide ameliyatının en çok korkulan risklerin başında yer alan sızıntı durumu, her 100 hastadan 1’inde görülmektedir.

Tüp mide ameliyatında, yeni mide oluşturulurken çelik zımbalar kullanılır. Çelik zımba hattında sızıntı olması durumunda operasyondan sonra ilk birkaç gün içerisinde yeniden ameliyat yapılması gerekir.

Bu sızıntı durumu devam ederse mide enzimleri enfeksiyona ve karın zarı iltihaplanmasına neden olabilir.

Stapler Hattında Kanama: Kanama olması çok ciddi bir komplikasyon değildir ve genellikle kendiliğinden düzelir. Ancak kanama kendiliğinden düzelmezse tekrar bir operasyon gerekebilir. 

Enfeksiyon: Tüp mide ameliyatında diğer tüm operasyonlardaki gibi enfeksiyon riski olabilir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında antibiyotik tedavisi uygulanır, işe yaramazsa yeniden cerrahi bir müdahale yapılabilir. 

İç Organ Yaralanmaları: Dalak başta olmak üzere diğer iç organlar tüp mide ameliyatı esnasında zarar görebilir. Böyle bir durumda laparoskopik yöntemle yapılan ameliyat açık ameliyata çevrilerek, gerekli onarımlar gerçekleşebilir. 

Kan Pıhtılaşması: Amboli olarak da bilinen kan pıhtılaşması nadir olarak görülse de çok önemli bir komplikasyondur. Ani ölümlere sebep olabilir, ancak bu risk tüp mide ameliyatından ziyade tüm cerrahi operasyonlarda görülebilmektedir. Tüp mide ameliyatlarında ölüm riski 1/1000 dolaylarındadır. 

Postoperatif Fıtık: “İnsizyonel herni” olarak da bilinen “postoperatif fıtık” oluşma olasılığı vardır, ancak çok ciddi bir risk oluşturmaz. 

Bağırsak tıkanması: Tüp mide ameliyatı açık yapılıyorsa, bağırsak tıkanması gibi bir risk düşük olsa da gerçekleşmesi olasılık dahilindedir. Ancak operasyon laparoskopik yöntem ile yapılıyorsa ince bağırsağın tıkanma riski yok denecek kadar azdır. 

Sayılan riskler dışında tüp mide ameliyatı uzun dönemde bazı olumsuzluklara sebep olabilir; hasta tüp mide ameliyatı sonrası beslenme önerilerine uymazsa beklediği kadar kilo veremeyebilir ya da aşırı zayıfladığı için vücut deformasyonu yaşayabilir.

Vücut deformasyonu hem istenmeyen bir sonuçtur hem de kaçınılmazdır. Kişi vücut ağırlığının %50’sinden fazlasını kaybederse deri sarkmaları olacaktır. Böyle bir durumda estetik cerrahi yardımıyla kişi deri sarkması probleminden kurtulabilir. 

Diğer bir olumsuzluk zayıflama sürecinin hızlı olmasından ötürü fiziksel stresin oluşması ve yeterli beslenememe gibi sebeplerle saç dökülmelerinin yaşanmasıdır.

Kişi alışkın olduğu beslenme düzeninden uzaklaşıp az kalori almaya başlayınca vücut bazen gerekli vitaminleri alamaz.

Bu sebeple bariatrik cerrahi operasyonlarının tümünde ameliyat sonrası vitamin ve kalsiyum takviyelerinin alınması uzmanlar tarafından önerilmektedir. 

Tüp Mide Ameliyatı Fiyatları

Tüp mide ameliyatlarına özel olmamakla birlikte tüm mide küçültme ameliyatı fiyatlarını belirleyen temel faktörler vardır.

Ameliyatı yapan doktorların unvanı, deneyimi, başarı oranı, ameliyata katılan ekibin deneyimi, ekibin kaç kişiden oluştuğu, ameliyatın yöntemi, kullanılan malzemelerin kalitesi, nerede üretildikleri gibi çeşitli faktörlerin tüp mide ameliyatı maliyeti üzerinde etkilidir. 

Hastanın tüp mide ameliyatı sonrası yoğun bakımda yatmayı gerektirecek bir komplikasyon yaşayıp yaşamaması, hastanede kaç gün kalacağı, refakatçilerinin kalış süresi, hastanenin özel olup olmaması, hastanenin fiyat politikası, hastanenin bilinirliği gibi şartlarda ameliyat fiyatını farklılaştırabilir.

Источник: //www.safahastanesi.com.tr/saglik-kosesi/Tup-Mide-Ameliyati-Nedir-Kimler-Icin-Uygundur-Riskleri-Nelerdir

Rinoplasti Nedir, Riskleri Var Mı, Kimler İçin Uygundur?

Rinoplasti Nedir, Riskleri Var Mı, Kimler İçin Uygundur?

Burun estetiği diğer bir adıyla “rinoplasti” son yılların en gözde estetik operasyonları arasında yer alır.

Burun şekli insan ifadesini burnun konumu gereği doğrudan etkilediği için bu operasyon hem kadınlar hem de erkekler tarafından giderek daha fazla tercih edilir hale gelmiştir.

Rinoplasti en çok uzmanlık gerektiren ve en ufak bir hatanın dahi hasta memnuniyeti üzerinde doğrudan etki gösterebildiği hassas bir cerrahi operasyondur.

Rinoplasti operasyonu genellikle estetik operasyon sınıflandırılmasına dahil edilse de doğası gereği aynı zamanda “fonksiyonel burun ameliyatları” kapsamında da değerlendirilir. Burun içerisindeki yapıların nefes almayı zorlaştırması ve aynı zamanda kişinin fiziksel görünümünü bozması rinoplasti operasyonlarına başvurma gereksinimini ortaya çıkarır.

Rinoplasti Nedir?

Burun şeklinin yüzün geneliyle uyum içerisinde olması ve sağlıklı nefes almayı önleyen burun içi fizyolojik sorunların ortadan kaldırılması amacıyla gerçekleştirilen; açık ya da kapalı cerrahi yöntemlerle yapılabilen ve cerrahın deneyimi neticesinde fark yaratan sonuçlar alınabilen operasyonlara “rinoplasti” adı verilir.

Bu opersyon uzmanlık gerektiren ve her hastaya özel kurgulanması gereken cerrahi bir operasyondur. Operasyon sırasında izlenilecek adımların tamamı operasyon öncesinde doktor ve hasta arasında yapılan görüşmelerle yüz analizi sonuçlarına göre belirlenmelidir.

Ortaya çıkacak yeni burun kişinin cinsiyetine, yaşam tarzına, yüz hatlarının geneline, beğenilerine uygun olursa; estetik operasyon yapıldığı net bir şekilde belli olmazsa; operasyon sonrası revizyona gerek duyulmazsa rinoplastinin başarısından söz edilebilir.

Rinoplasti Çeşitleri Nelerdir?

Rinoplasti operasyonu açık ya da kapalı yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Bu operasyonun hangi yöntemle ya da hangi cerrahi tekniklerle yapılacağı hastanın cinsiyetine, cilt yapısına, burnunda yapılacak değişimlerin boyutuna, iyileşme süresi beklentisine, yaşına ve uzmanların kararlarına göre belirlenir.

Burun şeklinde radikal değişimler yapılacaksa burun septumunun net olarak görülebilmesi ve cerrahın daha rahat işlem yapabilmesi adına “açık rinoplasti” operasyonu tercih edilir. Bu işlem sırasında burun delikleri arasında bulunan ve “kolumela” olarak adlandırılan bölümden kesi atılarak burun cildi kaldırılır.

Hastanın burnunda çok ciddi değişiklikler yapılmayacaksa kapalı rinoplastinin operasyonu yapılabilir. Bu operasyon sırasında hastanın cildine herhangi bir kesi atılmaz; işlem burun delikleri içerisinden özel cerrahi aletlerle gerçekleştirilir.

Açık ya da kapalı rinoplasti operasyonları arasında niteliksel olarak fark bulunmaz. Her iki operasyon yönteminin de uygulanması gereken vakalar olabilmektedir. Önemli olan uzmanların uygulanacak teknikte tecrübeli olması, yüz analizinin doğru şekilde yapılması ve operasyon sonrası hastanın nefes problemlerinden kurtulup burnunun yeni şeklinden memnuniyet duymasıdır.

Rinoplasti Riskleri Var Mı?

Aşırı kanama, enfeksiyon, iyileşme sürecinde uzama, yönteme göre iz kalması gibi riskler diğer cerrahi operasyonlarda olduğu gibi rinoplasti için de söz konusudur. Ancak rinoplasti risklerinin diğer cerrahi operasyonlardan ayrışan yönlerinin de doğru analiz edilmesi gerekir.

Rinoplasti operasyonunun başarısını etkileyen ve sonrasında revizyon operasyonunun yapılmasını gerektirebilen risk faktörleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Burun tıkanıklığının geçmemesi ya da yapılan operasyon sonrasında hastanın burun tıkanıklığı problemi yaşamaya başlaması,
 • Burun sırtının kişinin cinsiyetine uygun şekilde şekillendirilememesi,
 • Burun ucunda düşme meydana gelmesi,
 • Burun içi nazal valvlarda çökme yaşanması,
 • Özellikle septum deviasyonu (septoplasti) ve rinoplasti operasyonlarının birlikte gerçekleştirildiği “septorinoplasti” operasyonları sonrası burun kemiklerinde çökme oluşması.

Açık rinoplasti sonrasında yaşanacak en büyük riskin iz kalması olduğuna dair yanlış bir kanı vardır. Uzman ve deneyimli cerrahlar tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, cilde kesi atıldığı için rinoplasti sonrası küçük bir iz kalabilir. Ancak bu iz kişiyi rahatsız edici ölçüde olmaz, zaman içerisinde belirsizleşir.

Her cerrahi operasyonda olduğu gibi rinoplasti özelinde de riskler olduğu unutulmamalıdır. Bu operasyona karar verilmeden ve cerrah seçimi yapılmadan önce uzmanların eski operasyonlarındaki başarıları mutlaka araştırılmalıdır. Aynı zamanda kişinin de rinoplasti isteğini sorgulaması önerilmektedir.

Rinoplasti kişinin görünümünü kalıcı olarak değiştirebilen bir operasyondur ve bu nedenle üzerine düşünülmeden verilen kararlar kişinin pişmanlık duymasına neden olabilir.

Rinoplasti sonrası oluşacak yeni burnun kişinin yaşına, karakterine, cinsiyetine, beklentilerine, yüzüne ve hatta mesleğine uygun olması gerektiği gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır.

Rinoplasti Kimler İçin Uygundur?

“Burun ameliyatı kimlere yapılır?” sorusuna verilecek yanıt yalnızca burun şeklinden memnun olmayanları kapsamaz. Üstelik burun şeklinden memnun olunmamasının nedeni de burun ameliyatı öncesinde uzmanlar tarafından irdelenmelidir.

Yalnızca görsel değişim sağlanması amacıyla, bu operasyon kişinin “hayalindeki” ideal buruna kavuşması amacıyla gerçekleştirilmemelidir. Özellikle beğendiği burun şekline sahip olmak isteyen kişilerin talepleri yüz analizi sonuçlarına uymuyorsa operasyon başlatılmamalıdır.

Rinoplasti kararı aniden, yaşanan psikolojik olayların etkisiyle verilmemelidir. Rinoplasti gerçekten ihtiyaç duyulan durumlarda başvurulması gereken cerrahi bir operasyondur.

Rinoplasti operasyonuna başvurulabilecek durumlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Yarın damak ve yarık burun gibi doğumsal anomalisi olanlar,
 • Burun şekli genel yüz hatlarına uyum sağlamayanlar; burnu aşırı büyük ya da fazla geniş olanlar,
 • Burun ucunda düşüklük olanlar,
 • Burunlarında nefes almalarına engel fizyolojik engellerden kurtulmak ve aynı zamanda burun şeklini iyileştirmek isteyenler,
 • Yaşanan travma ya da alınan darbe sonrası burun şekillerinde bozulma yaşayanlar rinoplasti operasyonlarına başvurulabilir.

Başarılı geçen bir burun estetiği ameliyatı sonrası kişinin özgüveninde fark edilir bir iyileşme gerçekleşir. Tam olarak görüntüsündeki farklılığın nedeni tespit edilemez ancak kişinin yüzünde olumlu bir değişim yaşandığı hissedilir. Aynı zamanda kişi sağlıklı bir şekilde nefes almaya devam edebilir; bu unsurlar başarılı bir rinoplastinin en önemli dayanaklarıdır.

Doğal Burun Estetiği

Her rinoplasti operasyonu kişiye özel planlanmalı ve öncesinde mutlaka yüz analizi gerçekleştirilmelidir. Değişen güzellik algısının da etkisiyle rinoplasti operasyonlarının amacı da evrilmiştir. Artık yüz ile orantılı, yüzde doğal bir ışıltı yaratan ve estetik müdahalede bulunulduğu belli olmayan burunlar ön plana çıkmaktadır.

Rinoplastinin temel amacının kişinin görünümünü tamamen değiştirmek değil; aksine doğallığına en çok katkı sağlayıp yüzündeki diğer organlarda en çok uyum gösterecek burnun yaratılmasıdır.

Источник: //www.saglikk.com/rinoplasti-nedir-riskleri-var-mi-kimler-icin-uygundur/

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..