Romatizma gözü etkiler mi? Romatizmanın göze etkisi nasıldır?

Romatizma Nedir? Romatizma Belirtileri – Sağlık Ocağım .NET

Romatizma gözü etkiler mi? Romatizmanın göze etkisi nasıldır?

Romatizma, çok bilinen bir terim olmakla birlikte tek bir hastalık değildir. Romatizma, vücudu taşıyan eklemlerin, kasların hastalıklarına romatizma adı verilir. Romatizmal hastalıklar genellikle kas iskelet sistemini tutan bir hastalık olduğu gibi, diğer organları da tutar. Romatizma sadece ileri yaşlarda değil, çocukluk döneminde de görülür.

Romatizma tanımı içerisinde yaklaşık 200-250 türü olmakla beraber, iki temel romatizma türü vardır. Birincisi iltihaplı romatizmalar denilen grup, diğer bir grup romtizmalar ise mekanik nedenlerden kaynaklanan romatizma türleridir. Romatizmal hastalıklar geçici veya kalıcı (kronik) olarak görülebilirler.

Romatizma türleri

İltihaplı romatizma nedir? : İltihaplı romatizmalar genellikle sabah kalkıldığında ağrı, tutukluk var iken, gün içerisinde hareket ettikçe azalan ağrı ve tutukluk şeklinde şikayetler görülür. İltihaplı romatizmaların nedenleri genellikle genetiktir.

Bunun dışında bazı enfeksiyonlar iltihaplı romatizmalara sebep olur. İltihaplı romatizmaların genelinde de neden tam olarak bilinmemektedir. İltihaplı romatizmalar genç yaşlarda veya çocukluk dönemlerinde ortaya çıkabilir.

Mekanik romatizma nedir? : Mekanik romatizmalar ise sabahları kalkıldığında iyi seyreder iken, gün içerisinde şikayetlerde artma meydana gelir. Mekanik romatizmalar genellikle fazla kilo ile, aynı eklemi yoğun kullanma ile, aynı eklemi zorlama ile oluşur. Mekanik romatizmalar daha çok ileri yaş hastalarda görülür.

Romatizma nedenleri

Mekanik romatizma neden olur? : Mekanik romatizmaları arttıran en önemli nedenlerden biri kilo fazlalığıdır. Eklemlerin üzerine ne kadar yük biner ise o kadar ağrı artar ve kireçlenmeler oluşur.

İltihaplı romatizma neden olur? : İltihaplı romatizmalara neden olan en önemli faktörler arasında uykusuzluk, aşırı yorulma, verilen ilaçların düzenli kullanılmaması, çocuklukta romatizmal ateş geçirildiğinde eksik tedavi görmedir. Ayrıca lupus denilen romatizmal hastalığı arttıran en önemli etken güneş ışığıdır.

Bunun dışındaki romatizmalara neden olan etkenler ise yaşam tarzına dikkat etmemek, kişinin kendini çok fazla stres altına sokması gibi faktörler romatizmal hastalıkların artmasına yol açar.

Hamilelik özellikle lupus denilen romatizmal hastalığı arttırır. Fakat bazı romatizmal hastalıklarda da (romatoid artrit gibi) hamilelik iyi seyreder.

Menopoz dönemi özellikle osteoporoz denilen kemik erimesi durumunu arttırır.

Romatizma belirtileri

İltihaplı romatizma belirtileri : İltihaplı romatizmanın en önemli belirtileri arasında ağrı, halsizlik, yorgunluk, ateş yükselmesi gibi belirtiler ana belirtilerdir. İltihaplı romatizması olan birey günün sonunu getiremez ve öğleden sonraları çok halsiz düşer. Sabah saatlerinde yoğun eklem ağrıları vardır.

Mekanik romatizma belirtileri : Mekanik romatizmal hastalıklar denilen kireçlenme ile baş gösteren romatizmalarda halsizlik, yorgunluk çok rastlanan bir sorun değildir. Bu romatizma türlerinde sabah kalkıldığında çok fazla şikayetler oluşmaz.

Mekanik romatizmalarda eklemler yoruldukça ağrıda artış görülür. Mekanik romatizmalarda nefes alıp vermede güçlük, yan ağrısı, bazı böbrek hastalıklarına bağlı yüksek tansiyon, idrarda yüksek protein gibi belirtiler görülür. Bunun dışında bazı göz sorunları, deri sorunları ortaya çıkabilir.

Romatizma hangi eklemleri etkiler?

Romatizma

Romatizma yaklaşık tüm eklemleri etkiler.

Mekanik romatizmanın etkilediği eklemler : Mekanik romatizma daha çok diz, kalça ve el parmaklarında kendini gösterir.

İltihaplı romatizmanın etkilediği eklemler : İltihaplı romatizmalar daha çok el bileğinde, parmak eklemlerinde, dirsek eklemlerinde, diz eklemlerinde ve ayak bileği eklemlerinde kendini gösterir.Genellikle erişkin genç erkeklerde görülen ve iltihaplı romatizma türü olan ankilozan spondilit bel bölgesini ve kalça bölgesini etkiler.

İltihaplı romatizmalar sadece eklemleri değil, organları da tutabilir. Genellikle genç kadınlarda görülen lupus denilen romatizma türünde beyin, böbrekler, kan yapan organlar ve akciğer zarı tutulumu meydana gelebilir.

Romatizma ile karışan hastalıklar

Özellikle iltihaplı romatizmalar, diğer enfeksiyonel hastalıklar ile karışabilir. Fakat uzman bir romatolog hastayı iyi dinler ve değerlendirir ise diğer benzer hastalıklardan ayırt edilebilir. Ayırt etmekte güçlük çekilen diğer sorunlar ise, yaşlılarda oluşan tümörler ile benzerlik gösterebilir.

Örneğin ankilozan spondilit denilen omurga romatizmasında bağırsak problemleri görülebilir. Herhangi bir göz bulgusu, deri bulguları gibi sorunlarda da romatizmal bir hastalık göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı nörolojik ve sinir sistemini ilgilendiren rahatsızlıklar da da romatizmal bir hastalıktan şüphelenilmelidir.

Romatizma teşhisi

Birçok başka hastalıklarda olduğu gibi, romatizmal hastalıkların tanısında da hastanın öyküsünün iyi alınması ve hastanın iyi bir fizik muayenesi, laboratuvar incelemelerinden daha iyi sonuç verir. Romatizmal hastalıklarda direkt tanı koyduran bir laboratuvar testi çok azdır. Romatizmal hastalıklar genellikle üniversite hastanelerinde ve romatoloji bölümlerinde araştırılır.

Romatizmal hastalıklarda kullanılan laboratuvar testleri akut faz proteinleri, hematolojik testler, biyokimyasal testler, immünolojik testler, mikrobiyolojik testler, histopatolojik testler gibi testler yapılır.

Laboratuvar testlerinin yanı sıra görüntüleme yöntemleri (direkt radyografiler, bilgisayarlı tomografik görüntüleme, manyetik rezonans görüntüleme ve dobler ile damarların incelenmesi gibi) sinir ileti sistemi testleri (elektromiyografi tetkiki) gibi radyolojik yöntemler de romatizmal hastalıkların teşhisinde kullanılan yöntemlerdir.

Romatizma tedavisi

Romatizma tedavisi

Romatizma tedavisinde ilaç tedavisi :Romatizma tedavisi sırasında sadece ağrı değil, diğer romatizmal bulgularda değerlendirilir. Ağrıyı azaltmak için nonsteroid antiinflamatuar denilen ağrı kesici ilaçlar verilir. Fakat bu ilaçlar hastalığın seyrinde çok fazla işe yaramaz. İltihaplı romatizmalarda kortizonlu ilaçlar, antiromatizmal ilaçlar da tedavide kullanılan ilaçlardır.

Romatizma tedavisinde fizik tedavi :Fizik tedavi daha çok iltihaplı olmayan ve mekanik romatizma olarak adlandırılan romatizma tedavisinde uygulanır. Kireçlenme tedavisinde, tendonda oluşan şişlik ve ağrı tedavisinde fizik tedavi gerekebilir.

Buna karşın iltihaplı romatizmalarda ve özellikle iltihabın belirgin olduğu zamanlarda fizik tedavi, hastalığı daha da şiddetlendirir. İltihaplı romatizmalarda iltihap baskılanırken fizik tedavi uygulanmamalıdır.

İltihap geçtikten sonra ve hastalık iltihapsız seyrederken, iltihaplı romatizması olan hastalar da fizik tedaviden fayda görebilir. Hasta fizik tedavi görürken doktorun verdiği ilaçları da düzenli kullanmalıdır.

Romatizma tedavisinde cerrahi tedavi :Romatizmal hastalıklarda gereken durumlarda cerrahi tedavi de uygulanabilir.

Kireçlenme nedeni ile eklem işlevini kaybetmiş ve hasta diğer tedavilerden fayda görmemiş ise ortopedi cerrahisinden yararlanılabilir.

En sık yapılan ortopedik cerrahi kalça ve diz kireçlenmeleri için uygulanan protez ameliyatları dır. Bunun dışında el eklemi iltihaplarında bu eklemleri düzelteme için cerrahi girişimler yapılabilir.

Romatizma tedavisinde kaplıca tedavisi :Termal suları fizik tedavi gibi değerlendirmek gerekir. İltihaplı romatizmalarda kaplıca tedavisi hastalığı daha da şiddetlendirir.

Örneğin, romatoid artrit, lupus, ankilozan sipondilit gibi iltihaplı seyreden romatizmal hastalıklarda kaplıca suları hastalara önerilmez.

Mekanik romatizmal hastalıklarda (kireçlenme, tendon hasarı gibi) kaplıca tedavisinden fayda görülebilir. Bu tedavileri doktor önerisi karar vermek önemlidir.

Romatizması olan hastalar nelere dikkat etmeli?

İltihaplı romatizması olan hastalar mümkün olduğunca dinlenmeli, yemek saatlerine dikkat etmeli, uyku saatlerine dikkat etmelidir. Bu hastaların mümkün olduğunca düzenli bir beslenme ve yaşam tarzı olmalıdır.

Mekanik romatizması olan hastalar mümkün olduğunca düşük kiloda kalıp eklemlerin üzerine binen yük azaltılmalıdır. Bunun yanı sıra iyi uyku, hastanın kendini iyi bakması, stresten uzak durması ve doktor kontrollerini ihmal etmemesi, ilaçlarını düzenli kullanması gibi durumları dikkat etmelidir. Özellikle lupusu olan hastalar güneş ışığına dikkat etmeleri gereklidir.

Romatizmal hastalığı olan kadınlar hamile kalabilir mi?

Romatizmal hastalığı olan kadınlar çok özel durumlar dışında hamile kalabilirler. Başta romatoid artrit olmak üzere birçok romatizmal hastalık hamilelikte yavaşlama gösterebilir. Fakat sistemik lupus eritematozus olarak tanımlanan ve iç organları da tutan romatizmal hastalık ise hamilelik sırasında şiddetini arttırdığı için bu dönemde yakın takip altında tutulmalıdır.

Romatizmal hastalığı olan ve hamile kalmayı düşünen kadınların dikkat etmesi gereken önemli bir nokta ise ilaç kullanırken hamile kalmamaya çalışmalarıdır. Bu kadınlar hamilelik planı yapmadan en geç 6 ay veya bir yıl önce kadın doğum uzmanının yanı sıra romatoloji bölümü ile de yakın irtibatta olmalıdır.

Romatizma ağrıları soğuk ve nemli havalarda artar mı?

Her türlü kas ve iskelet sistemi ağrıları nemli havalarda artış gösterir. Fakat soğuk ve nemli havalarda sadece romatizma ağrıları değil, daha önce geçirilmiş kazalar nedeni ile burkulma, incinme, çıkık, kırıklar gibi tüm eklem sorunlarında da ağrı oluşur. Ayrıca kireçlenmelerde de soğuk ve nemli havalar ağrıyı arttırır.

Romatizma hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

Источник: //www.saglikocagim.net/romatizma-nedir-romatizma-belirtileri/

Romatizma nedir? Kaplıca tedavisi romatizmaya iyi gelir mi?

Romatizma gözü etkiler mi? Romatizmanın göze etkisi nasıldır?

Romatizma hastalığı her yaşta görülebilir. O yüzden bir yaşlılık hastalığı olarak düşünülmemelidir. Romatizmal hastalıklar genel olarak kadınlarda daha sık görülmektedir. Bununla birlikte erkeklerde daha sık görülen (spondiloartritler, gut) gibi hastalıklar da vardır. Peki Romatizma nedir? Kaplıca tedavisi romatizmaya iyi gelir mi?

Romatizma kelimesi Yunanca “rheuma” kökünden gelir. Esas itibariyle herhangi bir vücut sıvısının akışını ifade eder.

Romatizma, genel olarak  kemikleri, eklemleri, eklem çevresi dokuları, hatta sinir köklerini etkileyen bütün hastalıkları adlandırmak için kullanılır.

Bir başka deyişle, kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adıdır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) tanımlamalarına göre romatizma, hareket organlarında görülen, genellikle ağrı ile kendini gösteren, hareket kabiliyetini kısıtlayan tüm hastalıkların genel adıdır.

Romatizma tek bir hastalığa değil, farklı sebepleri ve farklı biçimleri olan 100’den fazla farklı hastalığa verilen ortak bir üst kavramdır. Peki romatizmanın belirtileri nedir? kaplıca tedavisi romatizmaya iyi gelir mi?

Romatizma nedenleri bugün de ne yazık ki tam olarak bilinemiyor. Fakat mikropların neden olduğu romatizmalar, gut hastalığı ve akut eklem romatizmasının nedenleri bilinmektedir.

Bunların ortaya çıkışına neden olarak genetik faktörler, yaş, cinsiyet, bazı ilaçlar, kaza sonucu oluşan zedelenmeler, iklim gibi faktörler gösterilmektedir.

Her romatizmanın görülme yaşı farklıdır ve bununla birlikte kadınlarda görülme sıklığı daha fazladır. Belkemiği romatizması, gut gibi romatizmal hastalıklar ise genetik olabilir.

Ayrıca rutubetli ve soğuk yerlerde görülme ihtimali daha fazladır. Psikolojik nedenler, travmalar da ortaya çıkmasında rol oynayan etkenlerdir.

Her ne olursa olsun bu romatizmal hastalıklar kasları, iç organları, eklemleri özellikle hareketimizi sağlayan yapıları tutmaktadır.

| 10 soruda romatizma |

Romatizma belirtileri nedir?

Ağrı, tüm vücutta mevcut özgül alıcıları, yani ağrı ve acı alıcılarını uyarmanın bir sonucudur.

Bu uyarımın iki kaynağı olabilir: ağrı alıcılarının gerilmesi, uzaması veya sıkışmasıyla meydana gelen mekanik uyarı ve iltihap aracıları yoluyla, bir iltihap esnasında ortaya çıkan kimyasal uyarı.

Belirli sürelerle tekrarlanan, hareket edince artan ve dinlenince yatışan mekanik ağrılarla (artoz ağrıları), iltihabın ilerlemesine bağlı olarak gece şiddetlenen, sabahları da bir kasılmayla birlikte hissedilen (iltihabî ağrıları) birbirinden ayırmak gerekir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Rezzan Günaydın romatizmanın belirtilerini şöyle sıralıyor

Bir veya daha fazla eklemde ağrı, şişlik, kızarıklık, ısı artışı, eklem katılığı (tutukluk), eklemi hareket ettirmede ve kullanmada güçlük.

Vücuttaki herhangi bir eklem etkilenebilir. Boyun, sırt ve bel bölgesinde ağrı, hareket kısıtlılığı, tutukluk, kas ağrıları ve güçsüzlüğü de sık görülen belirtilerdir.

Bazen hafif derecede ateş, iştah kaybı ve halsizlik de görülebilir.Bazı romatizmal hastalıklar iç organ (kalp, akciğer, böbrek, sinir sistemi) tutuluşları, cilt döküntüleri, tırnak değişiklikleri, ağız ve göz kuruluğu da yapabilir. Bu hastalıklardan bazıları sık bazıları ise oldukça nadir görülür.

Temel olarak iltihabi olanlar ve iltihabi olmayanlar olmak üzere 2 tip romatizma vardır.

Romatizma çeşitleri nedir?

Romatizmal hastalıkları çeşitlerine göre 4’e ayrılır;

 • Yumuşak doku romatizması,
 • Eklem romatizmaları,
 • İç organ romatizmaları,
 • Bunların bir arada olduğu tipler,

Yumuşak doku romatizması en çok görülen tip olup, en önemlisidir. Selülit, omuz eklemi rahatsızlıkları ve dirseğin sürtünmesi sonucu oluşan rahatsızlıklar bu gruba örnek olabilir. Aynı zamanda kireçlenme, belkemiği romatizması, SLE, gut ve akut eklem romatizması da bu şekilde oluşur.

İltihaplı Romatizma Belirtileri

Romatizma temel olarak iltihaplı romatizma ve iltihaplı olmayan romatizma olmak üzere 2’ye ayrılır. İltihaplı romatizma mikropların neden olduğu, bağışıklık sisteminin bozulması ve ürik asit gibi maddelerin yaptığı hasar sonucu oluşur.

Genellikle çok sancılıdır. Hemen hemen tüm organlarda kendisini gösterebilir. Özellikle iltihaplı romatizma yaşlılara özgü bir hastalık değildir. Bebeklerde bile görülebilir.

İltihaplı romatizmanın belirtileri arasında;

 • Ellerde ve ayaklarda şişme
 • His Kaybı
 • İştah kaybı
 • Şişkinlik
 • Deri altında oluşan şişlikler
 • Uykuda düzensizlik

görülmektedir. İltihaplı olmayan romatizma ise eklemlerde aşınma ve incelme ile görülüp kemik çıkıntısına neden olabilir. Genellikle kaza, düşme sonucu ortaya çıkar.

| 12 Ekim Dünya Artrit Günü: iltihaplı eklem romatizması nedir? |

Romatizma tedavisi nasıl yapılır?

Romatizma nedir diye düşünürken teşhis konulduysa ilk aklınıza gelecek konu, romatizma tedavisi oluyor.

Tedavisinde son yıllarda yeni ilaçların da kullanımı ile önemli başarılar sağlanmaktadır. Ancak yine de çoğu romatizmal hastalığın tamamen ortadan kaldırılması söz konusu değildir. Romatizma tedavisi sürekli bir hekim-hasta işbirliği gerektirir.

Zaman zaman hastalığın alevlenebileceği bilinmelidir. Romatizma tedavisinin bazı vakalarda ömür boyu devam edebileceği unutulmamalıdır.

Romatizma tedavisinde amaç, şikayetlerin ortadan kaldırılması, olası ortaya çıkabilecek organ tutulumlarının önlenebilmesi ve hastanın yaşam konforunu en üst düzeyde sürdürmesini sağlamaktır.

Romatizmal hastalıkların tedavisinde başta romatoloji olmak üzere, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, ortopedi uzmanı ve gerektiğinde diğer uzmanlık dallarının ekip olarak çalışması gerekmektedir.

Romatizma kronik bir hastalık mı?

Romatizma, şeker hastalığı ve hipertansiyon gibi kronik bir hastalıktır. Bu nedenle romatizma tedavisi belli bir süre değil, ömür boyu sürebilir. Kaplıca tedavisi romatizmaya iyi gelir mi?

Tedavi sırasında hastalığın şiddetine göre zaman zaman az, zaman zaman çok ilaç kullanmak gerekebilir. Romatizma hastalığını tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da kontrol altına alınabilir.

Kontrol altındaki romatizma birden alevlenebileceği için, hiçbir şikayet olmasa da sürekli doktor takibi şarttır.

Hamilelik ve Romatizma

Romatizması olan kadınların hamile kalmasında bir sakınca olmaması romatizmanın tipine göre, iç organlarda harabiyet olup olmamasına göre değişir.

Hastalığının o dönemde aktivitesi azalmış ve kontrol altına alınmışsa, uzun süredir hastalık şiddetinde alevlenme olmamışsa ve bazı incelemelerden sonra gebeliğe izin verilebilir. Bu süreçte çok sıkı takip gerekir.

Bazı romatizmal hastalıklar gebelik esnasında alevlenip artış gösterirken, bazıları tamamen sessizleşir. Hekim onayı alınmadan gebe kalınmamalıdır.

Tedavide kullanılan bazı ilaçların uzun süren etkilerinin olması nedeniyle ilaç kesildikten sonra da bir süre beklemek gerekmektedir. Bulaşıcılık gibi bir durum söz konusu değildir.

Ama anne kanından bebeğe geçebilen bazı maddeler nedeni ile bazı romatizmal hastalıklarda bebeğin ilk günlerinde olumsuzluklar olabilir, ancak bu geçici bir durumdur.

Örneğin; lupuslu gebeden doğan bebek lupuslu doğmaz. Genetik yapıyı taşıyabilir ama ilerleyen yıllarda lupus hastası olup olmayacağı söylenemez.

Kaplıca tedavisi romatizmaya iyi gelir mi?

Kaplıca tedavisi romatizmaya iyi gelir mi?

Kaplıca tedavisi romatizmaya iyi gelir mi sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Uzmanlar kaplıca tedavisi romatizmaya iyi gelir mi sorusunu şöyle yanıt veriyor;

Genel olarak iltihaplı eklem romatizmalarına kaplıca ve sıcak uygulamalar iyi gelmez. Hatta aktif hastalık esnasında şikayetleri daha da artırabilir. Kireçlenmede ise yararlı olabilir. Kaplıcaya gitmeye karar vermeden önce doktor onayı alınması önemlidir.

Çocuklarda romatizma olur mu?

Romatizma her yaşta olduğu gibi çocuklarda da görülür.

Çocukluk yaş grubuna özgü romatizma tipleri bulunmaktadır. Eğer erken teşhis edilip tedavi edilmezse, kalıcı sakatlıklara ve gelişme geriliğine neden olabilmektedir.

| Çocuklar da romatizma olur |

Romatizma, beslenme ve egzersiz

Uzmanlar obezitenin kireçlenme sürecini hızlandırdığını söylüyor. O nedenle romatizma hastalarının sağlıklı ve dengeli beslenmesi ve düzenli egzersiz yapmayı alışkanlık haline getirilmesi hastalığın seyrini hafifletmek açısından önemlidir.

Kilo alımını önlemek ya da kilo vermek, sigara kullanmamak, eklem koruma tekniklerini öğrenerek eklemleri yükten ve zorlanmalardan korumak gerekmektedir.

Ruhsal ve bedensel stresten uzak durmak da romatizmal hastalıkları önlemede ve hastalığın seyrinin daha iyi gitmesinde faydalıdır.

Düzenli egzersiz yapılması genel sağlık için olduğu kadar eklem sağlığı için de gereklidir.

Tempolu yürüyüş ve yüzme gibi sporlar; kemik, eklem ve kas sağlığı için oldukça önemlidir

Источник: //www.gidahatti.com/romatizma-nedir-kaplica-tedavisi-romatizmaya-iyi-gelir-mi-134795/

Romatizma Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Romatizma gözü etkiler mi? Romatizmanın göze etkisi nasıldır?

Her yaştan insanda görülmesi mümkün olan romatizma, kas ve eklem hareketlerini zorlaştırır. Özellikle beslenme alışkanlıklarının değişmesi ve hazır gıdaların yoğun olarak tüketilmesi, bağ dokusunun temel bileşeni olan kollajenin vücutta azalması, romatizmal hastalıkların görünme riskini artırır.

Romatizma Nedir?

Romatizma, kelime olarak Yunanca “akma” anlamına gelen “Rheuma” kelimesinden türemiştir.

Romatizma, otoimmün sistemindeki bozukluktan kaynaklanan düzinelerce hastalığı tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir.

Romatizmal hastalıklar genel olarak eklemlerde, kaslarda organları birbirine bağlayan ya da destekleyen dokularda görülse de vücudun herhangi bir bölümünde de meydana gelme olasılığı mevcuttur.

Romatizma Neden Olur?

Romatizma hastalıklarının neredeyse tamamı otoimmün sistemindeki bozukluktan kaynaklanır. Bu hastalıklar, bağışıklık sisteminin mikroplar, bakteriler ya da virüslere saldırmak yerine sağlıklı dokulara saldırmasından dolayı ortaya çıkar. Gut hastalığında da görüldüğü gibi ürik asit kristalleri (idrar kristalleri) de romatizmal rahatsızlıklara sebep olabilir.

Romatizmal hastalıklarla ilgilenen bölüm romatolojidir. Romatologlar eklemlerde, kaslarda ve bağışıklık sisteminde oluşan hastalıklarla ilgili uzmandırlar. Ana romatizma tiplerini anlamak ve neden kaynaklandığını bilmek hem oluşumunu engelleyebilmek hem de tedavi için önemlidir.

KAÇ TİP ROMATİZMA VARDIR?

Romatizma, temel olarak iki tipe ayrılır. Bunlar, iltihabı olanlar ve olmayanlar şeklindedir. İltihabı olan romatizma üç çeşittir.

Birincisi, Çeşitli mikropların (Stafilokok, streptokok ve tüberküloz basili gibi), eklemlerde meydana getirdiği romatizma. İkincisi, bağışıklık sisteminin bozuk olması ile meydana gelen romatizma.

Son olarak ise, ürik asit gibi kristallerin eklemlerde meydana getirdiği tahriş sonucu oluşan romatizma.

İltihabı olmayan romatizmalar arasında ilk akla gelen artroz yani kireçlenmedir. İltihap olmamasına karşılık bu romatizmada aşınma görülür. Eklemin içindeki kıkırdağın incelmesi ve kaybolması ile eklemlerin kenarında kemik çıkıntıları meydana gelir. Bu romatizma türüne neden olarak kaza, darbe gibi travmalar, psikolojik hastalıklar sayılabilir.

Romatizmal hastalıkların belirtileri, türüne göre farklılık gösterdiğinden bu türleri ve belirtileri ayrı başlıklar altında incelemek ve buna göre değerlendirmek gerekir.

1. Romatoid artrit
Romatizmal rahatsızlıkların en yaygın görülen türü romatoid artrittir. Kronik bir iltihabi rahatsızlık olan romatoid artrit hastalarının eklemlerinde şişme ve iltihap meydana gelir.

Bunun nedeni, bağışıklık sisteminin eklem kapsüllerine saldırmasıdır. Romatoid artrit son derece ağrılı olabilir, eklem yapılarında bozulmaya ve kalıcı hasara neden olabilir. Genel olarak bilek ya da ayak parmakları gibi küçük eklemlerde meydana gelir.

Semptomları son derece sistematik olarak ilerlediğinden,

 • Akciğerler,
 • Gözler,
 • Kan damarları ve
 • Cildi de hastalıkla birlikte etkiler.

Romatoid artritin en belirgin semptomu ellerde ya da ayaklardaki eklemlerde görülen ağrı ya da kasılmadır.

2. Gut hastalığı
İltihaplı romatizma türlerinden biri olan gut hastalığı eklemlerde şiddetli ağrıya sebep olan iltihabi bir rahatsızlıktır. Yoğun miktarda ürik asit kristalinin vücut dokularında depolanmasıyla meydana gelir ve;

 • Şişme,
 • Kızarıklık,
 • Etkilenen eklemde yanma hissine neden olur.

Ürik asit kristalleri aynı zamanda böbreklerin de işlevlerini yerine getirmelerini engeller. Gut çoğunlukla ayak başparmağında gelişir ve diğer eklemlere de atlayabilir. Eğer rahatsızlık uzun süre tedavi edilmezse tofi adı verilen nodüllerin oluşmasına sebep olur.

3. Vaskülitis (damar iltihabı)
Nadir görülen bir romatizma türü olan vaskülitis, kan damarlarında iltihaplanmaya neden olur ve hayati risk taşır. Dokulara yeterli düzeyde kan taşınmasını engelleyerek iskemiye (bölgesel anemi) sebep olan vaskülitis, yayıldığı kan damarlarında ağrıya neden olur. Vaskülitis belirtileri,

 • Kırmızı noktacıklar,
 • Deride hassas yumru ya da şişkinlikler,
 • Eller ve ayaklarda güçsüzlük,
 • Öksürük,
 • Ateş olarak sayılabilir.

4. Lupus
Bir otoimmün hastalığı olan lupus deri iltihabı olarak da bilinir. Her yaştan kadın ve erkekte görülebilse de genç kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Bununla birlikte erkeklerdeki belirtileri kadınlara oranla daha yoğundur. Lupus hastalığı

 • Eklemlerde ağrı ve gerginliğe,
 • Deride kaşıntılı yaralara,
 • Burun, kafa derisi ya da ağızda yaralara,
 • Ateşe,
 • Halsizliğe,
 • Derin nefes alırken zorlanmaya sebep olabilir.

5. Sjörgen sendromu
Oldukça yaygın olarak görülen bir hastalıktır fakat semptomları pek çok hastalıkla benzerlik gösterdiğinden kolay teşhis edilemez. Daha çok kadınları etkileyen sjörgen sendromu, erkeklerde ve çocuklarda da görülebilir. Bu hastalık,

 • Ağızda kuruluk,
 • Boğazda yanma ya da kuruluk,
 • Konuşmada çiğnemede ya da yutmada zorlanma,
 • Halsizlik,
 • Sindirim sorunları,
 • Vajinal kuruluk,
 • Ciltte kuruluk ya da yara,
 • Eklem ağrısı,
 • Sinir ağrısı,
 • Kulak altı bezlerinde şişme gibi sayısız hastalığın belirtisi olabilecek semptomlar oluşturduğundan çoğu zaman teşhisinde zorluk yaşanır.

Romatizmal hastalıkların tedavisinde bir uzman yardımı almak ve rutin kontrolleri aksatmamak son derece önemlidir. Özellikle vaskülitis gibi ölümcül sonuçlar doğurabilecek durumlarda düzenli kontrol ve tedavi şarttır.

 1. Steroid
  Romatizma nasıl geçer sorusunun yanıtı genel olarak streoidler ya da ibuprofen veya naproksen etken maddeli anti-inflamatuvarın kullanımıdır. Bu tür ilaçların kullanımı iltihap oranını düşürür. Streoidler ayrıca bağışıklık sisteminin çalışma oranını dengeleyerek sağlıklı dokulara saldırmasını engeller.

 2. İmmünosupresif (bağışıklık sistemini baskılayıcı) ilaçlar
  Romatizmal hastalıkların tedavisinde uygulanan bir diğer yöntem bağışıklık sistemini engelleyici ilaçların kullanımıdır.

  Streoidlerin bağışıklık sistemini kontrol altına alamadığı durumlarda reçete edilen immunsupresif ilaçlar romatizma ağrısına ne iyi gelir sorusunun da yanıtıdır. Son derece etkili olan bu ilaçların yan etkileri de bir o kadar kuvvetlidir.

  Bu ilaçların kullanımındaki başat teh, bağışıklık sistemi aktivitesini azaltarak vücudu hastalıklara karşı savunmasız duruma getirmesidir.

 • Kolkisin
  Özellikle gut hastalığının tedavisinde kullanılan kolkisin, düzenli olarak kullanıldığında hastalığın neden olduğu belirtileri azaltabilir. Özellikle ataklar sık sık meydana geliyorsa ürik asit kristallerinin çözülerek vücuttan atılması için doktorlar tarafından reçete edilebilir.
 • Romatizma bitkisel tedaviye olumlu yanıt veren hastalıklardandır. Bazı bitki ve tohumların iltihaplanmayı azaltarak ağrıları azalttığı bilinmektedir.

  1. Kereviz tohumu
  Bir yemek kaşığı kereviz tohumunu bir litre suya atarak kaynatın. İyice demlenen karışımınızı ılındıktan sonra günde bir bardak tüketerek ağrılarınızı azaltabilirsiniz.

  2. Isırgan otu
  Az miktarda suyun içerisinde haşlayarak lapa haline getirdiğiniz bir tutam ısırgan otunu soğuduktan sonra bir tülbente sarın. Bu lapayı eklemlerinize ya da ağrıyan bölgelerinize sararak 15 dakika kadar bekletin. Kronik ağrılarınızı dindirmek için bu kürü haftada üç kez uygulayabilirsiniz.

  3. Maydanoz
  Bir demet maydanozu ezerek suyunu çıkarın. Bu sudan günde üç kez bir yemek kaşığı kadar tüketin. Küre altı hafta kadar devam ettikten sonra üç hafta ara verilmesi tavsiye edilir.

  Bu bitkiler haricinde belli otların çayını yaparak da ağrılarınızı azaltmanız mümkün. 200 santilitrelik suya atacağınız, önerilen miktarda otu demleyerek düzenli olarak tüketebilirsiniz.

  Tane karabiber: 1 tatlı kaşığı

  Zencefil: 1 çay kaşığı

  Kuşburnu: 1 yemek kaşığı

  Papatya: 1 tatlı kaşığı

  Ayrıca düzenli olarak kelle ve paça çorbası tüketmeniz, bağ dokunun ana maddesi olan kollajenin kas dokularında artışını sağlayarak romatizmal hastalıkların önüne geçer.

  Bu kare Samsun'da çekildi! Hayran kalacaksınızHemen hemen her yaşta görülüyor! Saçkıran neden olur?Selülit Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

  Источник: //www.mynet.com/romatizma-neden-olur-nasil-tedavi-edilir-1221872-mykadin

  İltihaplı Romatizmanın Vücuda Etkileri ve Alınabilecek Önlemler

  Romatizma gözü etkiler mi? Romatizmanın göze etkisi nasıldır?

  İltihaplı Romatizma, uzun süreçte ölümcül hastalıklardan biri haline gelebilir. Bu yüzden gerekli olan tüm tedavi süreçlerinin başarılı bir şekilde uygulanması gerekmektedir.

  İltihaplı Romatizma Hastalığı

  Başlı başına bir hastalık olarak düşünülmemesi gereken romatizma hastalığının iltihaplı romatizma hastalığına dönüşmesi, oldukça tehli bir süreci beraberinde getirmektedir.

  Tipik anlamda eklem kemikleriyle beraber el ve ayakları da etkileyen bu hastalık, aşırı yıpranma ve aşınmalar sonucunda oluşmaktadır. Şişme ve ağrılarla kendini belli eden iltihaplı romatizma, kemik erimesine sebep olabilir.

  Sadece bununla da sınırlı kalmayarak gözleri, akciğerleri ve deriyi de etkiledikten sonra doku ve organlara zarar verebilmektedir. 40’lı yaşlardan itibaren görülebilen bu durum kadınları daha çok etkileyebilir.

  Yazımızın devamında hastalığın belirtileriyle birlikte en çok araştırılan ‘iltihaplı romatizma öldürür mü’ sorusuna da yanıt veriyor olacağız. Bu anlamda hastalık için yapılması gereken tedbirleri de aktarmaya devam edeceğiz.

  Belirtileri

  Başlangıçta duyarlı ve hassas olan eklemler daha sonra şişerek hararetli bir hâl alabilmektedir. Bununla birlikte aşırı kilo kaybı, ateş, deride meydana gelen şişlikler ve eklemlerde ortaya çıkan ağrılar yaşanabilir.

  Erken evrede el ve ayaklarda daha çok etkili olan iltihaplı romatizma, sürecin ilerlemesiyle beraber diz ve ayak bilekleriyle kalça, dirsek ve omuzlarda etkisini gösterebilir.

  Genel belirtileri ise şu şekilde sıralayabiliriz;

  • 1 aydan uzun süren eklem ağrıları
  • Sabah uyanıldığında yarım saatten fazla devam eden harekette güçlük
  • Eklemlerde şişme ve kızarma
  • Farklı eklemlerin etkilenmesi
  • Eklemlerin vücudun her iki yanında simetrik hale gelmesi

  Nedenleri

  İltihaplı romatizma nedenleri konusunda sunulacak bilgilere dikkat etmenizde fayda var. Daha çok kadınları etkileyen bu hastalığın nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

  • İltihaplanmalar
  • Hormonsal durumlar
  • Genetik faktörler
  • Sigara tüketimi
  • Aşırı kırmızı et tüketimi
  • C vitamininin yeteri kadar alınmaması

  İltihaplı Romatizma Öldürür mü?

  Yapılan araştırmalarda iltihaplı romatizmanın, insanın yaşam süresinin 10 yıl kadar kısalttığı saptanmıştır.

  Bazı damar ve kalp hastalıklarına benzer bir şekilde ölümcül olabilen bu hastalık, sigara tüketimiyle birlikte daha çok ortaya çıkabilmektedir.

  Yine yapılan araştırmalarda bu hastalığın ortaya çıkış sürecinin yüzde 40 çevresel durumlar ve yüzde 60 genetik durumlar olduğu belirtilmektedir. Ayrıca hastalığın ağır bir şekilde ilerlemesine neden olan en etkili faktörün sigara tüketimi olduğu da aktarılmaktadır.

  İltihaplı romatizma teşhisinin konulmasının hemen ardından gerekli tedavi süreci mutlaka başlatılmalıdır. Çünkü bu hastalık oldukça tehlidir ve ölümcül sonuçlara davetiye çıkarabilir.

  Romatizmal hastalıkların tamamı tehlidir ve tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçları beraberinde getirebilir. Bu yüzden belirtilerle ilgili yaşanan süreçleri kontrol altına alarak hemen bir doktora görünmeli ve gerekli müdahaleler yapılmalıdır.

  Pek çok organa zarar verdiği bilinen iltihaplı romatizma, tükürük bezleri ve gözyaşı hücreleri başta olmak üzere salgı bezlerini de etkilemektedir.

  Neredeyse tüm dokulara zarar veren bu hastalıkla birlikte sinir sistemi, tiroid bezi, kas sistemi, karaciğer, böbrek ve akciğerler de etkilenebilmektedir.

  Yetişkinlerde ağız ve göz kuruluğuna neden olabilen hastalık ayrıca tat duyusunda değişmelerle kendini gösterebilir. Gözlerde ise kaşıntı ve kızarıklık durumu yaşayan yetişkinlerin hızlı bir şekilde tedavi olması gerekmektedir.

  İltihaplı Romatizma ile Nasıl Mücadele Edilir?

  İltihaplı romatizma ile mücadele etmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken pek çok etken vardır. Öncelikle ağız kuruluğunu engellemek adına tükürük salgılarını artıran ilaçlar kullanılabilir. Buna ek olarak şekersiz sakızlar çiğnenebilir. Elbette bunlar doktorun önereceği durumlara göre tercih edilmelidir.

  Düzenli olarak diş fırçalama, diş ipinin kullanılması, gargara yapılması ve ağız sağlığının kontrol altına alınması gerekir.

  Ayrıca ağızda meydana gelebilecek olan enfeksiyonları önlemek de, iltihaplı romatizmaya karşı alınacak tedbirlerden biridir.

  Yüksek hava akımının olduğu yerlerden uzaklaşmalı, nemsiz bölgelerde durmamalı ve sürekli temiz hava alınmalıdır. Son olarak cilt kuruluğuna neden olan tüm faktörlerden uzak durmalı ve aşırı sıcak su kullanılmamalıdır.

  İltihaplı romatizma hastalığı ile ilgili bilinmesi gerekenler bu şekildedir. Bu hastalığın tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçları beraberinde getirdiğini unutmayın.

  (1 votes, average: 5,00 5)
  Loading…

  Источник: //eklemhastasi.com/iltihapli-romatizma-oldururmu.html

  Romatizma Nedir? Romatizma Belirtileri ve Tedavisi

  Romatizma gözü etkiler mi? Romatizmanın göze etkisi nasıldır?

  Romatizmahastalığı ,belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında Memorial Sağlık Grubu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Uzmanları bilgi verdi.

  Romatizma Nedir?

  Romatizma hemen hemen her yaşta görülen ve savunma mekanizmasında çeşitli bozukluklara yol açabilen bir hastalıktır.

  Toplumda çoğunlukla romatizmaya sıcak ya da soğuk havanın neden olduğu düşünülse de bu yanlış bir kanıdır.

  Romatizmakilolu kişilerde daha fazla ağrıya neden olup, eklemlerde şişlik, sıcaklık ve ağrı ile kendisini gösterir, tedavi edilmediğinde ciddi rahatsızlıklara neden olur.

  Romatizmakelime olarak eski Yunan kökenli olup, eklemlerde kötü özellikli iltihaplı sıvı birikmesi anlamına gelir.

  Romatizmal hastalıklar genel olarak kronik (süreklilik gösteren) hastalıklardır. Yani bir kişiye romatizmal hastalık tanısı konduğunda, bu kişi bir anlamda hastalıkla yaşamayı öğrenmelidir.

  Romatizma sürekli ve düzenli olarak, doktor takibi ve ilaç kullanımını gerektirir.  

  Romatizma Belirtileri

  Romatizma belirtileriarasında kas güçsüzlüğü, kas ağrısı, sırt ve bel ağrısı, ciltte döküntüler, tırnak değişiklikleri, deri sertliği, gözyaşı azalması, ağız kuruluğu, gözlerde kızarıklık, görmede ani azalma ve kayıp, uzun süreli yüksek ateş, parmaklarda renk solması, solunum sistemi ile ilgili belirtiler (Nefes darlığı, kuru öksürük, kanlı balgam vb.) görülür. Aynı zamanda;

  • sindirim sistemi şikayetleri,
  • böbrek fonksiyonlarında azalma,
  • nörolojik belirtiler (Felç, bilinç değişiklikleri vb.)
  • kalp ve dolaşım sisteminde yaşanan olumsuzluklar (Damarlarda pıhtı oluşumu, nabız kaybı vb.)

  da romatizmal hastalıklarının belirtilerindendir. Kendine has belirtileri bulunan ve organ tutulumlarına neden olan romatizmal hastalıkların tedavisi, günümüz koşullarında artık mümkündür. Eklem ve omurga romatizması yaşan kişilerde sıklıkla görülen şikayetler şöyle sıralanabilir;

  • Eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı
  • Sabahları eklemlerinde sertlik olması, daha sonra yavaş yavaş gevşemesi
  • El parmaklarında soğukta beyazlaşma, sararıp solma
  • Cilt altında bezeler
  • Güneşte ciltte aşırı duyarlılık ve yaralar gelişmesi
  • Ellerde veya vücudun herhangi bir yerinde deride sertlik
  • Güçsüzlük, merdiven inip çıkamama, oturup kalkamama ve kaslarında ağrı – özellikle sabahları daha belirgin bel ağrısı ve tutukluk hali – Gözlerinde sık sık iltihaplanma (üveit)

  Romatizma Tedavisi

  Romatizma tedavisinde son yıllarda yeni ilaçların da kullanımı ile önemli başarılar sağlanmaktadır. Ancak yine de çoğu romatizmal hastalığın tamamen ortadan kaldırılması söz konusu değildir. Romatizma tedavisi sürekli bir hekim-hasta işbirliği gerektirir.

  Zaman zaman hastalığın alevlenebileceği bilinmelidir. Romatizma tedavisinin bazı vakalarda ömür boyu devam edebileceği unutulmamalıdır.

  Romatizma tedavisinde amaç, şikayetlerin ortadan kaldırılması, olası ortaya çıkabilecek organ tutulumlarının önlenebilmesi ve hastanın yaşam konforunu en üst düzeyde sürdürmesini sağlamaktır.

  Romatizmal hastalıkların tedavisinde başta romatoloji olmak üzere, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, ortopedi uzmanı ve gerektiğinde diğer uzmanlık dallarının ekip olarak çalışması gerekmektedir.

  Romatizma, şeker hastalığı ve hipertansiyon gibi kronik bir hastalıktır. Bu nedenle romatizma tedavisi belli bir süre değil, ömür boyu sürebilir.

  Tedavi sırasında hastalığın şiddetine göre zaman zaman az, zaman zaman çok ilaç kullanmak gerekebilir. Romatizma hastalığını tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da kontrol altına alınabilir.

  Kontrol altındaki romatizma birden alevlenebileceği için, hiçbir şikayet olmasa da sürekli doktor takibi şarttır.

  İltihaplı Romatizma Belirtileri

  Romatizma temel olarak iltihaplı romatizma ve iltihaplı olmayan romatizma olmak üzere 2’ye ayrılır.

  İltihaplı romatizma mikropların neden olduğu, bağışıklık sisteminin bozulması ve ürik asit gibi maddelerin yaptığı hasar sonucu oluşur. Genellikle çok sancılıdır. Hemen hemen tüm organlarda kendisini gösterebilir.

  Özellikle iltihaplı romatizma yaşlılara özgü bir hastalık değildir. Bebeklerde bile görülebilir. İltihaplı romatizmanın belirtileri arasında;

  • Ellerde ve ayaklarda şişme
  • His Kaybı
  • İştah kaybı
  • Şişkinlik
  • Deri altında oluşan şişlikler
  • Uykuda düzensizlik

  görülmektedir. İltihaplı olmayan romatizma ise eklemlerde aşınma ve incelme ile görülüp kemik çıkıntısına neden olabilir. Genellikle kaza, düşme sonucu ortaya çıkar.

  Romatizmal hastalıkları çeşitlerine göre 4’e ayrılır;

  • Yumuşak doku romatizması; Bu romatizma en çok görülen tip olup, en önemlisidir. Selülit, omuz eklemi rahatsızlıkları ve dirseğin sürtünmesi sonucu oluşan rahatsızlıklar bu gruba örnek olabilir. Aynı zamanda kireçlenme, belkemiği romatizması, SLE, gut ve akut eklem romatizması da bu şekilde oluşur.
  • Eklem romatizmaları.
  • İç organ romatizmaları.
  • Bunların bir arada olduğu tipler.

  Romatizma Nedenleri

  Romatizmal hastalıkların nedenleri genellikle vücutta eklemleri, kasları, kemikleri ve bunları birbirine bağlayan bağları etkileyen ve bu dokularda meydana gelen hasarlardır.

  Bu hasarlar eklemlerde şişliklere, kızarıklığa, hareket kısıtlamasına ve hatta şekil bozukluklarına yol açabilen rahatsızlıklara neden olur.  Bazı romatizmalar sadece eklemleri değil, bağışıklık sistemini ve iç organları da etkiler.

  Romatizmal hastalıkların çoğunun kesin nedeni bilinmese de genetik faktörler, cinsiyet, çevresel faktörler ve yaş faktörleri önemlidir.

  Romatizma Ağrısı

  Romatizma ağrısı romatizma hastalığına sahip kişilerin en çok yakındıkları konuların başında gelir. Her eklem ağrısı romatizma mıdır? Elbette değil.

  Çoğu romatolojik hastalıkta ağrıya ek olarak eklemde şişlik, hareketlerinde kısıtlılık ve özellikle güne başlarken eklemlerinde sertlik hali söz konusudur. Toplumda çoğunlukla romatizma kelimesi ağrıyla eşdeğer şekilde kullanılmaktadır ama bu doğru değildir.

  Ağrının romatizmal hastalığın göstergesi olup olmadığı hekim tarafından ayırt edilmelidir.

  Soğuk havaromatizma ağrılarını tetikler mi sorusuna ise şöyle yanıt verilebilir; soğuk havalarda ve nem oranının yüksek olduğu hallerde, eklem içinde bulunan az miktardaki kayganlaştırıcı sıvının akışkanlığı ve dağılımı değişir. Bu nedenle ağrı ve sızı olması doğaldır. Bu durum sağlıklı bireylerde de görülür, kişisel duyarlılıklar önemlidir. Ancak soğuk hava romatizmaya neden olmaz ve tek başına romatizmayı düşündürmez.

  Romatizma İlaçları

  Romatizma tedavisinde romatizmanın temel etkili ilaçlarıve yardımcı ilaçlar kullanılır. Romatizma ilaçlarıbağışıklık sistemi üzerine etkilidir. Düzenli hekim takibi, kan testleri takibi gerektirir.

  Romatizma tedavisinde kortizon çok sık kullanılan, kimi zaman hayat kurtarıcı bir ilaçtır. Romatizma ilaçlarının mutlaka doktor kontrolünde kullanılıp, doktor kontrolünde bırakılması gerekir.

  Romatizma ilaçları hem hap şeklinde hem de iğne şeklinde kullanılabilir. Son yıllarda geliştirilen romatizma ilaçlarıyla romatizma tedavisinde çığır açılmıştır denebilir. Ayrıca egzersiz romatizma hastalıklarına egzersiz de çok iyi gelmektedir.

  Hareketleri sınırlanmış eklem ve omurganın esnekliğine kavuşması için, kas ağrılarında spazmın çözülmesi için çok önemlidir.

  Romatizma Yaşlılarda Mı Görülür?

  Romatizma yaşlılarda görülür kanısı doğru bilinen bir yanlıştır. Çoğu romatizmal hastalık genç yaşlarda başlamaktadır.

  Özellikle omurga romatizmaları genç erkekleri etkilerken, eklem romatizmaları doğurganlık çağındaki kadınlarda daha sık görülür.

  Genç erkeklerde ortaya çıkan bel ve kalça ağrıları mekanik sebeplere ve bel fıtığına yorulur, romatizma genellikle düşünülmez. Bu da çok erken yaşlarda omurga hareketlerinin kısıtlanmasına ve kişinin sakat kalmasına neden olmaktadır.

  Özellikle bel ağrısından şikayet eden genç yaş erkeklerin mutlaka omurga romatizması yönünden değerlendirilmesi gerekir. İleri yaşlarda özellikle yük taşıyan eklemlerde (diz, kalça, ayak bileği) başlayan ağrıların ve şekil bozukluklarının çoğunlukla nedeni kireçlenmedir.

  Çocuklarda Romatizma Olur Mu?

  Romatizma her yaşta olduğu gibi çocuklarda da görülür. Çocukluk yaş grubuna özgü romatizma tipleri bulunmaktadır. Eğer erken teşhis edilip tedavi edilmezse, kalıcı sakatlıklara ve gelişme geriliğine neden olabilmektedir.Çocuklarda romatizma konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz makalemizi okuyabilirsiniz.

  Romatizma Genetik Midir?

  Romatizmal hastalıkların nedenleri arasında genetik yapının önemi büyüktür. Bu durumda ailede romatizmal hastalık olması aynı veya farklı bir romatizmal hastalık için yatkınlık olduğunu düşündürür.

  Ama bu hiçbir zaman kesinlik taşımaz, bilenemeyen çevresel koşullara maruz kalınmazsa hastalık ortaya çıkmayabilir. Romatizmal hastalıktan kuşkulanılan kişinin ailesinde de romatizma olması tanıyı kuvvetlendirir.

  Ancak ailesinde romatizma olduğu bilinen sağlıklı bir kişide romatizma gelişeceğinin göstergesi değildir.

  Hamilelik ve Romatizma

  Romatizması olan kadınların hamile kalmasında bir sakınca olmaması romatizmanın tipine göre, iç organlarda harabiyet olup olmamasına göre değişir. Hastalığının o dönemde aktivitesi azalmış ve kontrol altına alınmışsa, uzun süredir hastalık şiddetinde alevlenme olmamışsa ve bazı incelemelerden sonra gebeliğe izin verilebilir. Bu süreçte çok sıkı takip gerekir.

  Bazı romatizmal hastalıklar gebelik esnasında alevlenip artış gösterirken, bazıları tamamen sessizleşir. Hekim onayı alınmadan gebe kalınmamalıdır. Tedavide kullanılan bazı ilaçların uzun süren etkilerinin olması nedeniyle ilaç kesildikten sonra da bir süre beklemek gerekmektedir. Bulaşıcılık gibi bir durum söz konusu değildir.

  Ama anne kanından bebeğe geçebilen bazı maddeler nedeni ile bazı romatizmal hastalıklarda bebeğin ilk günlerinde olumsuzluklar olabilir, ancak bu geçici bir durumdur. Örneğin; lupuslu gebeden doğan bebek lupuslu doğmaz. Genetik yapıyı taşıyabilir ama ilerleyen yıllarda lupus hastası olup olmayacağı söylenemez.

  Kaplıca tedavisi romatizmaya iyi gelir mi?

  Genel olarak iltihaplı eklem romatizmalarına kaplıca ve sıcak uygulamalar iyi gelmez. Hatta aktif hastalık esnasında şikayetleri daha da artırabilir. Kireçlenmede ise yararlı olabilir. Kaplıcaya gitmeye karar vermeden önce doktor onayı alınması önemlidir.

  Güncellenme Tarihi: 16 Kasım 2016 Yayınlanma Tarihi: 16 Kasım 2016

  Источник: //www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/romatizma-belirtileri/

  Поделиться:
  Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть
  Üveit Nedir, Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir? Üveit Tedavisi
  Üveit Nedir, Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir? Üveit Tedavisi
  Sarı Nokta Hastalığı Nedir, Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi
  Sarı Nokta Hastalığı Nedir, Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi