Romatoid Artritte Erken Tanı, Kalıcı Sakatlıkların Önüne Geçiyor.

içerik

Romatoid Artrit

Romatoid Artritte Erken Tanı, Kalıcı Sakatlıkların Önüne Geçiyor.

Artritin kelime anlamı, eklem iltihabı demektir.

Romatoid artrit, küçük eklemlerin (el eklemleri, el bileği ve ayak eklemleri) ve dirseklerin öncelikle tutulduğu, kronik (6 haftadan uzun süreli) seyir gösteren ve tuttuğu eklemde hasara neden olan; bir çok organ ve sistemi de tutabilen otoimmün bir iltihabi eklem hastalığıdır.

Tuttuğu eklemde hasar oluşturarak sakatlığa neden olur. Romatoid artrit, yaygın bir hastalık olup, her yüz kişiden birinde, hayatının bir döneminde görülür. Her yaşta gelişebilir, fakat çoğunlukla 40-60 yaşlarında başlar. Kadınlarda erkeklerden 3 kat daha fazladır.

Eklem Nedir?

Eklem vücudumuzda iki kemik ucunun birleştiği noktalara verilen addır. Eklemler vücudumuzun çeşitli bölgelerinin hareket ve esnekliğini sağlar. Ancak az sayıda hareketsiz eklemler de vardır. Kemiğin hareketi, tendonlarla kemiğe bağlanan kas yardımıyla sağlanır.

Eklemi oluşturan kemik uç noktaları, kıkırdak (kartilaj)’la kaplıdır. Eklem yüzeyi sinovyum denilen bir zarla ve dıştan da eklem kapsülüyle sarılır. Eklemin içinde sinovyal sıvı adı verilen, sürtünmeyi önleyen bir tür yağlayıcı eklem sıvısı bulunur. Eklemin etrafında kas ve bağlar bulunur.

Eklem kapsülü, bağlar ve kaslar, eklemi destekleyerek stabilize eder.

Eklem Ağrısının Nedenleri Nelerdir?

Eklemin yapısını oluşturan tendonların iltihabı, eklem zarının iltihabı, eklem aralığının daralması ve aşınmalar, eklemin stabilizasyon bozukluğu, ekleme yakın yerleşimli eritema nodozum (ağrılı, kızarık, şiş nodüller) dahil bir çok nedenle eklem ağrısı oluşabilir.

Romatoid Artritin Nedenleri Nelerdir?

İmmün (bağışıklık) sistem; bakteri, virüs veya vücudumuza girebilecek her türlü yabancı maddelere (antijenlere) karşı bizi koruyan ve onlara karşı savaş veren bir sistemdir.

Otoimmun hastalıklarda ise, bağışıklık sistemi aynı zamanda kişinin kendi bazı vücut dokularına karşı, bağışık serum (antikor) üreterek savaş açar. Bu bazen tiroid, karaciğer gibi belli bir organa yönelik olabileceği gibi, bazen de organa özgü olmayıp sistemik olabilir.

İşte romatoid artrit, sistemik bir otoimmün bağ dokusu hastalıklarından biridir. Bağışıklık sistemindeki bu sapkınlığa, neyin neden olduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak kişinin genetik yapısı ve çevresel faktörler (sigara ve geçirilen bazı enfeksiyonlar) buna neden olabilir.

Eklem ve çevresinde gelişen iltihap, zamanla eklemde (kıkırdak, kemik ve bağlarda) hasara neden olur.

Romatoid Artrit Hangi Eklemleri Tutar?

El ve ayak parmaklarının küçük eklemleri (en uçtaki eklemler hariç), el bileği ve ayak bileği en fazla, diz ve dirsekler ikinci, kalça, omuz ve boyun daha az sıklıkta etkilenen eklemlerdir. Romatoid artrit; sakro-iliak eklem, bel ve sırt omurgaları, el ve ayakta en uçta yer alan eklemleri tutmaz.

Romatoid Artritin Belirtileri Nelerdir?

Ekleme ait belirtiler: Tutulan eklemlerde ağrı, şişlik, eklem üzerinde sıcaklık artışı ve harekette kısıtlılık olur. Sabahları veya istirahatle o eklemlerde en az bir saat süren katılık (tutukluk hissi) vardır.

Eklem dışı belirtiler: Halsizlik, hafif ateş ve kilo kaybı olabilir. Anemi ve yorgunluk sıktır. Dörtte bir hastada, dirsekte, el üstünde veya vücudun farklı bölgelerinde; ağrısız yumrular (nodüller) olabilir. Tendinit (tendon iltihabi) olabilir. Çünkü, eklem yüzeyi gibi tendonlar (bağlar) da sinovyum denilen zarla kaplıdır.

Tendonlar arasında seyreden sinirlerin, iltihabi doku nedeniyle sıkışmasıyla; tuzak nöropatileri gelişebilir. El bileği eklemi tutulduğunda, elin ilk üç parmağında ve 4. parmağın iç yüzeyinde uyuşma ve karıncalanma (median sinir sıkışması ile karpal tünel sendromu) olur. Genellikle dirsek eklemindeki artritlerde ise 5. parmak ve 4.

parmak dış yüzeyinde uyuşma ve karıncalanma (ulnar sinir sıkışması ve kübital tünel sendromu) olur. Ayak bileği eklemi tutulduğunda (posterior tibial sinir sıkışması ile tarsal tünel sendromu) ayak bileği iç kısmından ayak parmaklarına doğru uyuşma ve karıncalanmalar gelişebilir.

Romatoid artritli hastaların çok daha azında iltihap akciğer, kalp, kan damarları veya göz gibi diğer organları tutabilir. O zaman çok daha çeşitli şikayetlere ve ciddi problemlere neden olabilir.

Romatoid Artrit Nasıl Gelişir Ve İlerler?

Genellikle haftalar, bazen aylar içinde özellikle el, bazen ayak küçük eklemleri, el bileğinde ağrı, şişlik ve sabahları bir saatten uzun süren katılık yakınmalarıyla başlar. Önceleri bu bir süre olup geçerken sonra devamlı hal almaya başlar.

Diz, dirsek, omuz, ayak bileği gibi büyük eklemlerde de benzer yakınmalar oluşabilir. Daha az görülmekle birlikte, hızlı ve gürültülü bir başlangıçla bir hafta içinde birçok eklemde veya tek büyük eklemde yakınmalar başlayabilir.

Bazen de palindromik romatizma denilen saatler ile birkaç gün içinde oluşup-geçen artritlerle başlayabilir.

Ağrı dışında kas ağrıları, halsizlik, yorgunluk, anemi, kilo kaybı ve bazen hafif de olsa ateş yakınmaları olur.

Romatoid artritin şiddeti, kişiden kişiye değişir. Kronik bir hastalıktır. Uzun yıllar sürer; bazen bir ömür boyu devam eder. Hastalık alevlenmeler ve remisyonlarla (sakinlikle) seyreder. Alevlenmenin çoğunlukla bir nedeni veya tetikleyicisi yoktur; ancak bazen mevsim dönümleri, stres, enfeksiyon gibi nedenler tetikleyebilir.

Tedavi edilmediğinde, her bir alevlenmeyle, eklemde hasar gelişir. İltihaba bağlı önce kıkırdak sonra altındaki kemikte hasar gelişir. Bu hasarın gelişme süresi ve şiddeti kişiden kişiye farklılık gösterir.

Sonuçta, eklemde hareket açıklığında kısıtlılıkla giden sakatlığa neden olur. Özellikle el eklemlerinde tutma, kavrama gibi hareketler gerçekleştirilemez (kuğu boynu, düğme iliği görünümleri, kas atrofisi gibi).

Bu sakatlıklar genellikle hastalığın ilk iki yılında geliştiğinden; hastalığın erken dönemde tanınması ve kontrol altına alınması çok önemlidir.

Romatoid Artrit Nasıl Teşhis Edilir?

Özellikle el eklemleri gibi küçük eklemlerde 6 hafta ve üzerinde şişlik ve ağrının olması, romatoid artrit tanısını kolaylaştırırken, daha kısa süreli veya tek eklem tutulumu veya büyük eklem tutulumlarında tanı koymak zordur.

Bu nedenle bir süre artrit seyrinin, doktor tarafından ağrı ve inflamasyon giderici ilaçlar altında gözlenmesi gerekebilir.

Kan testleri olarak; tam kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, CRP (C-reaktif protein-inflamasyon belirteci), ESR (eritrosit çökme hızı-inflamasyon belirteci), RF (romatoid faktör-klinik bulgu varlığında romatoid artrit tanısını destekleyebilen bir otoantikor) ve ACPA (anti-sitrüline peptit antikor-romatoid artrit tanısını daha kuvvetle düşündüren test) yapılır. Akciğer grafisi ve tutulan eklemlerin direkt filmleri çekilebilir. Ancak erken dönemde direkt eklem grafilerinde tanımlayıcı bulgu yoktur. Yıllar sonra (eklem aralıklarında daralmalar, kemikte küçük yenikler) oluşur. Bu nedenle doktorunuz gerekli görürse eklem ultrasonografisi veya ilaçlı manyetik görüntüleme isteyebilir. Akciğer tutulumundan şüphelenilirse, ince kesitli akciğer tomografisi istenebilir. Göz, kalp gibi tutulumlar varsa, ileri değerlendirmeler yapılarak tedavi planlanır.

Romatoid faktör; hastalığın tanısı sırasında hastaların ancak yarısında pozitif iken, 5-10 yıl sonra yüzde sekseninde pozitifleşir. Romatoid faktör, sağlıklı insanlarda da (%5-15) bulunabilir. Bazı kronik enfeksiyonlardan sonra (tüberküloz, subakut bakteriyel endokardit, hepatit C enfeksiyonu gibi), organa özgü veya sistemik diğer otoimmün hastalıklarda da pozitif olabilir.

ACPA (eski adıyla anti-CCP); romatoid artrit tanısında RF’den daha spesifik fakat tanı için yeterli değildir, mutlaka eklem bulguları da olmalıdır.

Bazı diğer ilişkili hastalıklar ve olası komplikasyonlar:

Romatoid artritli kişiler, normalden daha fazla bazı hastalıkların gelişme riskini taşırlar.

Bunlar; hızlanmış ateroskleroza bağlı kardiyovasküler hastalıklar (koroner kalp hastalığı, miyokard infarktüsü, inme), anemi (kronik hastalık anemisi), enfeksiyonlar (eklem enfesiyonu veya eklem dışı enfeksiyonlar), osteoporoz, göz kuruluğu, göz iltihabi (episklerit) gibi. Ancak hastalığın kontrol altına alınması ve koruyucu tedavi ile bunlara yatkınlık da sağlıklı kişilerden farksız olur.

Diğer Komplikasyonlar:

 • Tuzak nöropatileri; karpal, kübital ve tarsal tünel sendromları (yukarıda açıklanmıştır),
 • Tendon kopmaları (özellikle parmakların gerisinde),
 • Servikal miyopati; uzun hastalık süreli romatoid artritli hastalarda, nadir ancak ciddi bir komplikasyondur. En üstte yer alan omurga ekleminin kaymasına bağlı, spinal kordun baskılanmasıdır. Cerrahi olarak acilen sabitlenmesi gerekir.

Erken Tanı Ve Tedavinin Önemi Nedir?

Romatoid artrit, tuttuğu eklemlerde kalıcı hasarlara neden olur. Hastalığa bağlı sakatlığın önlenmesi için erken tanı ve bu dönemde hastalığı modifiye eden ilaçların başlanması çok önemlidir.

Romatoid Artrit İçin Tedaviler Nelerdir?

Romatoid artriti tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi yoktur. Ancak tedaviler, semptomların azalması ve sakatlığın önlemesinde büyük bir fark yaratırlar. Tedavinin amaçları:

 • Eklem hasarını önlemek için mümkün olduğunca hastalık aktivitesini azaltmak.
 • Eklemlerde ağrı ve tutukluğu azaltmak.
 • Eğer varsa hastalığın diğer semptomlarını tedavi etmek.
 • Hastalıkla ilişkili kardiyovasküler hastalık ve osteoporoz gibi risklerin gelişimini önlemektir.
 • Hastalarda ağrı ve inflamasyonu azaltmak için erken dönemde nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlardan (naproksen, diklofenak, indometazin gibi) ve düşük doz kortikosteroidden (5-10mg/gün) faydalanılır. Genellikle bunların yan etkileri açısından mide koruyucu bir ilaç tedaviye eklenir. Bu tedaviler, hastalığı modifiye edici ilaçların etkisi ortaya çıkınca kesilir; bazen hastalık alevlenmelerinde kısa süreli kullanılabilir.
 • Hastalık aktivitesini azaltmak ve eklem hasarını önlemek için; romatoid artrit tanısı konar konmaz, hastalığı modifiye edici (hastalık seyrini değiştiren) romatizma ilaçlarının başlanması gerekir. Bu ilaçlar; metotreksat, sulfasalazin, leflunamid ve hidroksiklorakin’dir. Geçmişte altın tuzları, romatoid artritin tedavisinde başarıyla kullanılmasına rağmen, bugün pahalı olması ve yan etkileri nedeniyle kullanımları oldukça sınırlıdır. Bazı Avrupa ülkelerinde halen kullanılmaktadır. Bu tedaviler içinde metotreksat, altın standardında bir tedavi ajanı olup, hasta tolere ettiği sürece mutlaka tedavide yer alır. Diğer ilaçlar genellikle ona ilave edilerek ikili ve üçlü tedaviler içinde kullanılır. Metotreksat hiç tolere edilemezse, leflunamid yerini alabilir. Metotreksat, folik asit eksikliğine neden olduğundan, mutlaka tedavi sırasında eş değer dozda folik asit takviye edilmelidir. Tedavi öncesi ve tedavi sırasında (ilk üç ay-ayda bir, sonra her üç ayda bir) tam kan sayımı, CRP, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri takip edilmelidir. Bu tedavilerin kombine kullanımlarına rağmen (3-6 ay), hastalık aktivitesi devam ediyor veya hastaya ait nedenlerden dolayı kullanamazsa (yan etki gelişimi, kişinin yandaş bazı başka hastalığının bulunması gibi); biyolojik tedaviler başlanabilir.
 • Romatoid artritte kullanılan biyolojik tedaviler de genellikle metotreksatla kombine edilmektedir. Biyolojik tedaviler: Tümör nekroze edici faktör (TNF) alfaya karşı olanlar-infliximab (Remicade), etanercept (Enbrel), adalimumab (Humira), certolizumab pegol (Cimzia), golimumab (Simponi); interlökin-6’ya karşı olan-tocilizumab; anti-CTLA4-ko-stimülatör blokajı-abatacept; B-lenfosit azaltıcı tedavi-rituximab ve interlökin-1’e karşı-anakinra (Kineret)ve canacunimab (İlaris). Biyolojik tedavilerin kullanımı sırasında; özellikle anti-TNF tedavi öncesi ve sonrasında, tüberküloz reaktivasyonu açısından hastalar değerlendirilmelidir. Demiyelizan hastalık, ileri kalp yetmezliği, gebelik, ilaç reaksiyonu, hepatit B-C enfeksiyonu, kanser varlığı gibi durumların olup olmadığı, tedavi öncesi araştırılmalıdır.
 • Diğer tedaviler; siklosporin, azatiyoprin, siklofosfamid, penisillamin, mikofenolat mofetil gibi ilaçlar; kullanımları sınırlı olup, ancak ciddi sistemik bulguların varlığında kullanılabilecek diğer tedavi ajanlarıdır.
 • Tüm bu tedaviler altında romatoid artrit hastalarının enfeksiyonlara artmış yatkınlığı söz konusudur. Bu nedenle korunulabilir hastalıklar için, mutlaka aşılama yapılmalıdır. Eğer bağışıklığı yoksa hepatit B ve A aşısı, her yıl grip aşısı ve pnömökok aşılarının (5 yılda bir veya uzun etkili olan-ömür boyu etkili olan) yapılması önerilir.
 • Hastayı mümkün olduğunca aktif tutmak gerekir. Düzenli egzersizlerle hem eklem açıklığının korunması, hem de kas gücü korunmalıdır. Yüzme iyi bir egzersizdir. Bir fizyoterapist eşliğinde, kendi kendine yapabileceği egzersizler öğrenilmeli ve hasta bağımsız olarak yapabilmelidir.
 • Çok ileri deformiteleri gelişmiş bazı olgularda düzeltici ameliyatlar; ortopedi (kalça ve diz protezleri gibi) ve el cerrahisi tarafından yapılabilir.
 • Hastalara uzun sureli (yıllarca devam edecek, belki de bir ömür boyu) bir hastalığı olduğu anlatılmalıdır. Bu nedenle hastanın eğitimi çok önemlidir. Kişi, hastalığını ne kadar iyi tanırsa, kaygıları da bir o kadar azalacak ve onunla baş etmeyi, birlikte yaşamayı öğrenecektir.
 • Romatoid artritli hastalar! Yapacağınız çok şey var. Hayattan kopmayın. Hastalığınızla ilgili internet ortamında araştırma yaparken, bilgi kirliliğine veya gereksiz korkulara kapılmayın. Hastalığınızla ilgili oluşturulmuş destek gruplarına ulaşarak, aynı hastalığa sahip kişilerle tanışın ve onların hikayelerini, duygularını ve baş etme yollarını öğrenin ve sizinkileri paylaşın. Hastalığınızla barışık olun ve onunla yaşamayı öğrenin. Sizinle aynı hastalığa sahip milyonlarca insan olduğunu unutmayın.

(Prof. Dr. Nuran Türkçapar; Güncelleme Aralık-2015)

Источник: https://www.romatizmahastaliklari.com/tr/icerik/5/romatoid-artrit

Romatoid Artrit Nedir? Romatoid Artrit Belirtileri – Sağlık Ocağım .NET

Romatoid Artritte Erken Tanı, Kalıcı Sakatlıkların Önüne Geçiyor.

Romatoid artrit, en sık görülen iltihabi eklem hastalığıdır. Romatoid artrit genellikle kronik seyreder fakat aralı aralı alevlenme dönemleri gösterebilir. Eklemlerde ağrı, şişlik, katılık ve fonksiyon kaybına neden olan iltihabi bir hastalıktır.

Romatoid artrit kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha sık görülür. Romatoid artrit genellikle 20-40 yaşları arasında görülebildiği gibi çocuklarda, bazen 1 yaşındaki çocuklarda ve gençlerde de görülebilir. Romatoid artrit iltihaplı romatizmal hastalıklar arsında en sık görülenidir.

Romatoid artrit eklemlerde kalıcı hasar bıraktığı için erken tanı ve tedavisi önemlidir. Romatoid artrit sadece eklemleri değil kalp zarını, akciğer zarını da tutabilir. Ciltte bazı nodüllere ve damarlarda iltihaplanma, akciğerde (nodüler akciğer hastalığına) neden olabilir.

Romatoid artrit hastalığı neden olur?

Romatoid artrit oluşumunda tam olarak neden bilinmemekle birlikte, özellikle genetik ve çevresel faktörlerin rolünün olduğu üzerinde durulmaktadır.

Romatoid artritte genetik faktörler rol almakla beraber ailesinde romatoid artrit var diye aile bireylerinden birinde daha romatoid artrit olur diye bir kaide de yoktur. Ayrıca bazı enfeksiyonların da bu hastalığı tetiklediği bilinmektedir.

Hem genetik yatkınlık hemde çevresel faktörler bir araya geldiğinde ve sigara kullanımı, kadınlarda hormonal sebepler gibi faktörler de hastalığın oluşumunda etkilidir.

Romatoid artrit hastalığı belirtileri

Romatoid artrit belirtileri

Romatoid artrit sorununda hastanın ilk doktora baş vuru sebebi eklemlerde ağrı ve şişliktir. Fakat bu şikayetler başlamadan önce hastada halsizlik, yorgunluk, arada ateşlenme gibi şikayetler olmuştur.

Romatoid artriti diğer iltihaplı olmayan eklem rahatsızlıklarından ayıran temel belirti eklemlerde sabah tutukluğudur. Sabah tutukluğu (hasta yataktan kalktıktan sonra eklemlerini kullanmakta zorluk çekiyor ise bu durum romatoid artrit belirtisi olarak kabul edilebilir).

Romatoid artrit hastalığı bir kere başladıktan sonra kronik bir sürece girilir, bu nedenle hastalığın erken tanınması ve tedavisinin başlaması önemlidir.

 Eğer tedavi başlamaz ise bu kronik süreç içerisinde eklem zarı iltihaplanır ve çevre dokularda da bazı sıkıntılar ortaya çıkarak kemik yapıda bazı değişikliklere ve şekil bozukluklarına, eklemin kullanım bozukluğuna ve kemik erimesine sebebiyet verir.

Romatoid artrit hastalığı teşhisi

Romatoid artritin teşhisinde doktorun hastadan aldığı anamnez denilen hastanın anlatacakları oldukça önemlidir. Hasta şikayetlerini düzgün anlatır ise ön tanı denilen tanı konulmuş olur. Fizik muayene sonrası bazı kan testleri ve radyolojik tetkikler teşhisi koymada yardımcıdır.

İstenilen kan testleri arasında kandaki iltihap parametrelerini gösteren testler (tam kan sayımı, romatoid faktör denilen testler, serolojik testler gibi) testler yapılır. Bazı hastalarda radyolojik görüntüleme yöntemleri de teşhiste oldukça değerlidir.

Romatoid artrit hastalığı tedavisi

Romatoid artrit tedavisinin amacı ağrıyı azaltmak, iltihabı baskılamak, eklem hasarını yavaşlatmak veya durdurmak, hastaya sağlıklı olma hissini vermek ve fonksiyonları iyileştirmektir.

Romatoid artrit tedavisinde uygulanan tedavi yöntemleri sağlık davranış değişiklikleri, istirahat ve egzersiz, eklem bakımı, stresi azaltma, sağlıklı beslenme, iklim koşulları, ilaç tedavileri, cerrahi düzeltmeler, rutin izlem ve bakımdır.

Romatoid artrit hastalığı ve ilaç tedavisi nedir?

Romatoid artrit tedavisi

Romatoid artritin ilaçtedavisi iki basamak altında toparlanabilir. Romatoid artrit tedavisinde hastalığın gidişatını değiştiren ilaçlar kategorisinde kullanılan kotizonlu ilaçlar vardır. Birde bu ilaçların etki etmesinde yardımcı olan nonsteroid antiinflamatuar olarak tanımlanan ve halk arasında ağrı kesici olarak bilinen ilaçlar kullanılır.

Özellikle kortizonlu ilaçlar, hastaların kullanmayı çekindiği ilaçlardır, çünkü kortizon ile ilgili hem doktorların hemde hastaların ön yargıları vardır.

Aslında kortizon, vücut için önemli olan ve iltihap gideren bir hormondur fakat kortizonlu ilacın verilen dozuna göre engellenebilir ve engellenemez yan etkileri de vardır. Eğer hasta ilaçları nasıl kullanacağını ve doktoru ile irtibatını doğru algılar ise bu ilaçların yan etkilerini bir miktar engellemesi mümkün olabilir.

Romatoid artrit ilaç tedavisi alan kadınlar hamile kalabilir mi?

Romatoid artrit ilaçlarının kullanımı sırasında ve özellikle genç hastalarda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta da ilaçların kullanımı sırasında hamile kalınmamasıdır.

Romatoid artrit genellikle hamilelik sırasında iyilik hali gösteren bir hastalıktır ve hastanın durumuna göre düşük doz ve gebelerde kullanılabilen romatoid artrit ilaçları da mevcuttur.

Yine de romatoid artrit tedavisi alan hasta hamile kalmaktan kaçınmalıdır.

Romatoid artritin egzersiz ve istirahat tedavisi

Romatoid artritli hastalar istirahat ve egzersiz tedavisi arasında iyi bir denge kurmalıdır. Hastalığın alevlenme dönemlerinde daha fazla istirahat etmeli, hastalığın iyi seyrettiği dönemlerde daha fazla egzersiz yapmalıdır.

 • Romatoid artrit hastalarında istirahat tedavisi nedir? İstirahat tedavisi aktif eklem iltihabının ve ağrının azaltılmasında ve yorgunluk ile savaşmada yardımcı olur. İstirahatin süresi hastaya göre değişiklik gösterdiği gibi uzun süre yatakta geçirmek yerine kısa istirahat molaları vererek daha sonra günlük aktiviteleri devam etmek daha doğru olur.
 • Romatoid artrit hastalarında egzersiz tedavisi nedir? Sağlıklı ve güçlü kasların sağlanması, eklem oynaklığının korunması, esnekliğin devam ettirilmesi için egzersiz tedavisi önemlidir. Romatoid artritli hastalarda egzersiz tedavisi iyi uyumamak için, ağrıyı azaltmak için, olumlu düşünmek için, kilo dengesini korumak için çok ama çok önemlidir.

Romatoid artrit tedavisinde eklem bakımı

Bazı romatoid artritli hastalar eklem etrafına kısa süreliğine ”splint (atel)” kullanmanın eklemi destekleyerek ve eklemin dinlenmesini sağlayarak ağrıyı ve şişliği azalttığını görebilirler. Splintler, genellikle el bileklerinde, ellerde, ayak bileklerinde ve ayaklarda kullanılabilir. Hastanın doktoru ya da fizyoterapisti splint seçiminde hastaya yardımcı olur.

Romatoid artrit hastalığı hangi eklemleri etkiler?

Romatoid artrit genellikle el bileği ve ele yakın parmak eklemlerini tutar ancak eklemlerin yanı sıra başka organları da tutar. Eklemleri çoğunlukla simetrik olarak tutar (bir diz veya el tutulduğunda diğer diz veya elinde tutulması beklenen bir durumdur).

Romatoid artrit hastalığı omurilik vertebraların arasını, dizi, kalçayı, göz yaşı kanallarını, tükürük salgı bezlerini, kalp ve akciğerleri, böbrekleri de etkiler.

Romatoid artrit hastalığında stresi azaltma tedavisi

Ağrı ve fiziksel kısıtlılığa neden olan bu hastalık yüzünden hastanın hissettiği duygular (endişe, kızgınlık ve düş kırıklığı) stres oranını arttırır.

Stresin romatoid artritin oluşmasında rol oynadığına dair kesin bir bilgi yoktur fakat stres bazen hastalığın artmasında etkilidir. Stres kişinin hissettiği ağrının artmasına da neden olur.

Stres ile başa çıkmak için bazı yöntemler vardır.

Örneğin düzenli dinlenme dönemleri, gevşeme ve eğlenme, destek gruplarında yer alma ve sağlık ekibi ile doğru iletişim gibi uygulamalar stresi azaltmada yardımcıdır.

Romatoid artrit tedavisinde iklim şartlarının etkisi

Romatoid artritli hastalardan bazıları hava durumunda ani değişimlerin artritlerini azdırdığını söylemektedirler fakat özel bir iklimin, romatoid artritin kötü etkilerinden koruduğuna veya azalttığına dair kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Farklı iklimi olan bir bölgeye gitmek hastanın durumunda olumlu bir değişime neden olmaz.

Romatoid artritli hastalarda beslenme nasıl olmalı?

 • Akdeniz mutfağıusulü beslenmenin romatoid artritin alevlenmelerine iyi geldiğine dair veriler vardır.
 • Bazı verilere göre, bazı balıklarda bulunan omega 3 yağ asitlerinin romatoid artrit hastalığında meydana gelen iltihabi durumları azalttığı konusunda bilgiler de vardır.
 • Romatoid artritli hastaların beslenmesinde yeterli kalori, protein ve kalsiyum içeren beslenme şekli önemlidir.
 • Romatoid artritli hastalar kullandıkları ilaçlar nedeni ile alkollü içecekler konusunda dikkatli olmalıdırlar.
 • Ayrıca romatoid artritli hastalar genellikle kortizonlu ilaçlar kullandığı için tuzsuz beslenmelidir. Yılda bir kez bile bir kutu kortizonlu ilaç kullanıyor olsalar da bu ilaçların etkileri yaklaşık 1 yıl sürebileceği için düzenli olarak tuzsuz beslenmeye özen göstermeleri ve tuzsuz beslemeye alışmaları gerekir. Yine bu ilaçları kullandıkları dönemlerde tatlı tüketimi konusunda da dikkatli olmaları önemlidir.

Romatoid artrit tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemler

Romatoid artrit tedavisinde cerrahi yöntemler eklem protezi takılması, tendon tamiri ve eklem zarının çıkarılması şeklinde yöntemler uygulanır.

Eklem protezi tedavisi nedir? Eklem protezi, bozuk eklem yüzeyinin yapay materyaller ile değiştirilerek ekleme tekrar fonksiyon ile stabilite kazandırılmasını ve var olan ağrıların giderilmesi sağlayan tedavi yöntemidir. Eklem protezi ameliyatları genellikle kalça ve diz eklemlerinde uygulanır. Bunların dışında omuz, dirsek, el parmakları, ayak ve ayak bileği ameliyatları da yapılabilmektedir.

Benzer sağlık yazıları

Источник: https://www.saglikocagim.net/romatoid-artrit-nedir-romatoid-artrit/

Romatoid Artrit Egzersizleri Nelerdir?

Romatoid Artritte Erken Tanı, Kalıcı Sakatlıkların Önüne Geçiyor.

Romatoid Artrit Geçmesini istiyorsanız sizlerde doktor tarafından önerilen egzersizleri yapabilirsiniz.

Romatoid Artrit Egzersizleri

Eklem iltihabı olarak bilinmektedir. Küçük eklemleri ve dirsekleri yakından ilgilendirecek olan bu hastalık oldukça önemsenmesi gerekmektedir. İnsanların hayatarıhayatlarında kalıcı hasara neden olacağı için eklemler arasında iltihaplanma romatizması olduğu zaman mutlaka vakit kaybetmeden bir hekime başvurmanız gerekmektedir.

Günümüzde tedavi yöntemi olarak ilaç tedavisi ilk olarak başlanmaktadır. Hastanın ağrısını dindirmesi için birçok piyasada bulunan ilaçlar vardır. Metotreksat adlı ileç ile kişi bunu doğru kullandığı zaman ve doktorun vermiş olduğu diğer ilaçlarla birlikte alması sonucunda çok iyi sonuçları alması mümkün olacaktır.

Doktor tarafından verilmiş olan ilacın bir faydası olmadığında yeni bir ilaca derhal başlanması gerekmektedir. 

Erken teşhisin önemini asla unutmamalısınız. Eğer ki sizlere iltihaplı romatizma teşhisi konulduysa unutmayın ki doktor kontrollerini çok iyi yapmalısınız. İlk üç yıl boyunca asla aksatılmaması şarttır.

Romatoid artrit fizik tedavi: Romatizma hastalıkları çekenler kendilerini yormadan bir takım egzersizleri yapması gerekmektedir. Bunun için öncelikle romatoid Artrit tutulumunun nerede olduğu bilinmektedir. El bileklerinde, parmaklarda ve ya dirseklerde olabilir. Bu nedenle sizlerin uygun olan egzersiz hareketlerini fizyoterapist eşliğinde ilk olarak yapmalısınız.

 1. Egzersiz: Parmaklarınız yukarıya bakacak şekilde elinizi havaya kaldırın. Bunu takip ederek diğer elinizi de aynı şekilde kaldırmalısınız. Ellerinizi parmaklar havada olacak şekilde 10 saniye boyunca tutunuz. 
 2. Egzersiz: İlk başlangıç pozisyonundaki gibi bileklerinizi tutunuz. Bileğinizi hiçbir şekilde hareket ettirmeden parmaklarınızı aşağıya doğru hareket ettirin. 
 3. Egzzersiz: Elinizi öne doğru uzatınız. Parmaklarınız açık bir şekilde 5 saniye bekleyin. Daha sonra tek tek bütün parmaklarınızı kapatarak elinizi yumruk haline getirin. Bu işlemler arasında hep 5 saniye beklemelisiniz. 
 4. Egzersiz: Bilek ve parmaklarınız yukarıya bakacak şekilde elinizi tutun. İşaret parmağınızı baş parmağınızın birbirine değmesini sağlayın. Bu şekilde bir O harfi meydana gelecektir. Bunu günde 5 defa tekrarlamalısınız. 

Romatoid artrit alternatif tedavi

Romatizmalı hastalıkların yüzlerce çeşidi bulunmaktadır. En sık görünen Romatoid Artrit tutulması olmaktadır. Sülük tedavisi romatizmal hastalıklarda çok etkili olmaktadır. Sülükler kan emerek kendi salyasındaki enzimleri de bırakmaktadır. Salyasında birçok faydalı olan enzim bırakmaktadır.

Pıhtılaşmayı engelleyecek ya da ağrı kesici özelliğinde olan bu salyanın mikyop öldürücü özelliği de bulunmaktadır. Eğer ki kimyasal ilaçlar tüketmek istemiyorsanız o zaman sizlerde alternatif tıp tarafından bulunan karışımları tüketebilirsiniz. Bunlar her zaman ağrı kesici özelliği olan papatya çayı ve melisa otundan bir tutuma kaynatın ve için.

Sizlere çok faydalı olacaktır.

Erken tanı konulduğu zamanlarda hastanın her zaman için daha çabuk iyileşmesi ve eski hayatına dönmesi mümkün olacaktır. Geç yapılan tedavilerde eğer ki gerçekten ilaç tedavisine yanıt vermiyorsa o zaman kaçınılmaz son ameliyat olmaktadır.

Romatoid artrit tedavi edilmezse ne olur: İltihaplı romatizma hastalığı sadece bulunduğu eklemi ilgilendirecek bir durum olmamaktadır. İç organları da yakından ilgilendirmektedir.

Özellikle akciğer ve kalbi bir o kadar da beyin zarını da yakından etkilemesi nedeniyle geç kalınmadan tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu hastalığı yaşamakta olan kişileri sakat bırakarak kötürüm etme olasılığını da sizlerin göz önünde bulundurmanızı istiyoruz.

Romatoid Artrit tedavisinde her zaman için planlanan hastalığın ilk olarak durdurulmasıdır. Hastalığın ileriki evrelerinde sakatlık gibi çok ciddi bir boyuta ulaşmadan tedavi edilmesi gerekmektedir. Günümüzde ilaç tedavileri son derece başarılı olmaktadır.

Bu ilaç tedavilerinin yanı sıra eklemin tekrardan gücünü kazanması için doktor tarafından ön görüldüğü zaman fizik tedavi de yapılması söz konusu olacaktır. Tedavinin bir diğer amacıda hastanın şikayetlerini azaltmak olacaktır. Eklem hasarının önlenmesi için önüne geçecektir.

Hastanın tedaviye başlandığı zaman doktor tarafından takip edilmesi gerekmektedir. Eklemde bulunan iltihabın yoğunluğuna göre ve hastanın ağrısına göre bir plan yapılır ve hastanın her zaman için doktor gözetiminde olması iyileşmesi açısından son derece önemli olacaktır. 

Kaynaklar

(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: https://eklemhastasi.com/romatoid-artrit-tedavisi.html

Gebelikte Romatoid Artrit

Romatoid Artritte Erken Tanı, Kalıcı Sakatlıkların Önüne Geçiyor.

Artrit, eklem iltihabı anlamına gelmektedir. Romatoid artrit ise, el eklemleri, el bileği ve ayak eklemleri gibi küçük eklemlerin ve dirseklerin öncelikle etkilendiği bir rahatsızlıktır.

Romatoid artrit; kronik, yani 6 haftadan uzun süreli devam eden ve etkilediği eklemde hasara neden olan ve birçok organ ve sistemi de etkileyen bağışıklık sistemi iltihabi eklem hastalığıdır. Romatoid artrit tuttuğu eklemde hasar oluşturur ve sakatlığa neden olur.

Bu rahatsızlık toplumda yaygın bir hastalık olup, her 100 kişiden birinde, hayatının bir döneminde görülür. Romatoid artrit her yaşta gelişebilir, ancak genellikle 40-60 yaşlarında başlar ve kadınlarda erkeklerden 3 kat daha fazla görülür.

Romatoid artrit; eklemlerde yaşanan iltihabi bir rahatsızlıktır. Eklem ise vücudumuzda iki kemik ucunun birleştiği noktalardır. Bu eklemler vücudumuzun çeşitli bölgelerinin hareket edebilmesini ve esnek olabilmesini sağlar. Vücuttaki eklemlerden sadece çok azı hareketsizdir.

Kemiklerin hareketi, tendonlarla kemiğe bağlanan kaslar yardımıyla gerçekleşir. Eklemi oluşturan kemik uç noktaları ise, kıkırdaklarla kaplıdır. Eklemlerin içinde sinovyal sıvı adı verilen bir sıvı vardır ve bu sıvı sürtünmeyi önler.

Eklemin etrafında bulunan kas ve bağlar da eklemi destekleyerek durabilmesini sağlar.

Eklem ağrısının nedenleri

Eklemin yapısını oluşturan tendonların ya da eklem zarının iltihaplanması, eklem aralığının daralması ve aşınma olması, eklemin duruş bozukluğu, ekleme yakın yerlerde ağrılı, kızarık, şiş nodüller bulunması gibi pek çok farklı sebeplerle eklem ağrısı oluşabilir.

Romatoid artritin neden olur?

Bağışıklık sistemi; kişiyi bakteri, virüs veya vücuda girebilecek her türlü yabancı maddelere karşı bizi koruyan ve onlara karşı savaş veren bir sistemdir. Kişinin bağışıklık sistemi ne kadar kuvvetli ise, hastalıklara yakalanma riski de o kadar düşük olur.

Bu bağlamda bağışıklık sistemi hastalıklarında ise, bağışıklık sistemi aynı zamanda kişinin kendi bazı vücut dokularına karşı da, bağışık serum üreterek savaş açar. Bu sorun bazen tiroit, karaciğer gibi belli bir organa yönelik olurken, bazen de organa özgü olmayıp tüm sistemi etkileyebilir.

İşte romatoid artrit de, sistemik bir bağışıklık bağ dokusu hastalıklarından birisidir. Bağışıklık sistemindeki bu soruna, neyin sebep olduğu, bu sorunun neyden kaynaklandığı tam olarak bilinmiyor.

Ancak kişinin genetik yapısı ve beslenme alışkanlıkları, sigara, alkol kullanımı ve geçirilen bazı enfeksiyonlar gibi pek çok etken bu sorunda rol oynayabiliyor. Romatoid artritte eklem ve çevresinde gelişen iltihap, zamanla eklemde hasara neden oluyor.

Romatoid artrit nerede olur?

Romatoid artrit; bir eklem iltihaplanması sorunudur. Bu bağlamda en sık olarak el ve ayak parmaklarının küçük eklemleri, el bileği ve ayak bileğinde, daha az olarak diz ve dirseklerde, nadiren de kalça, omuz ve boyun bölgesinde romatoid artrit görülür. Ancak romatoid artrit; sakro-iliak eklem, bel ve sırt omurgaları, el ve ayakta en uçta yer alan eklemlerde görülmez.

Romatoid artrit belirtileri nelerdir?

 • Romatoid artrit olan eklemlerde; ağrı, şişlik, sıcaklık artışı ve hareket kısıtlılığı olur. Özellikle sabahları ve uzun süreli dinlenmenin ardından eklemlerde en az 1 saat süren sertlik, tutukluk hissi olur.
 • Romatoid artrit hastaları; halsizlik, yorgunluk, hafif ateş ve kilo kaybı yaşayabilir.
 • Sıklıkla anemi görülür.

 • Romatoid artrit vakalarının dörtte birinde; dirsekte, el üstünde veya vücudun farklı bölgelerinde; ağrısız nodüller olabilir ve tendon iltihabı görülebilir.
 • Hastanın tendonları arasında seyreden sinirlerin, iltihabi doku nedeniyle sıkışmasıyla; sinirsel rahatsızlıklar gelişebilir.
 • Hastaların el bileği eklemi tutulduğunda, elin ilk üç parmağında ve 4.

  parmağın iç yüzeyinde uyuşma ve karıncalanma olur.

 • Dirsek eklemindeki artritlerde ise 5. parmak ve 4. parmak dış yüzeyinde uyuşma ve karıncalanma olur.
 • Hastanın ayak bileğinde romatoid artrit gelişirse ayak bileği iç kısmından ayak parmaklarına doğru uyuşma ve karıncalanmalar gelir.

 • Hastaların bir kısmında iltihap akciğer, kalp, kan damarları veya göz gibi diğer organlar da etkilenebilir.

Romatoid artrit gelişimi

Romatoid artrit genellikle özellikle el, bazen ayak küçük eklemleri, el bileğinde ağrı, şişlik ve sabahları eklemlerde sertlik şeklinde şikayetlerle başlar. İlk önceleri bu şikayetler kısa süreli olur ve bir süre sonra geçer.

Ancak sonradan bu şikayetler devamlı olarak yaşanmaya başlar. Zamanla kişi diz, dirsek, omuz, ayak bileği gibi büyük eklemlerde de benzer sorunları yaşar ve gün içinde bu sorunlar rahatsız edici bir hal alır.

Bunların dışında kas ağrıları, halsizlik, yorgunluk, anemi, kilo kaybı ve bazen hafif de olsa ateş gibi yakınmalar da olur.

Romatoid artrit şiddeti ve şikayetleri kişinin acı eşiğine göre kişiden kişiye değişir. Kronik bir hastalık olan romatoid artrit çok uzun yıllar sürer; bazen de bir ömür boyu devam eder. Kimi zaman alevlenirken zaman zaman da şikayetlerin şiddeti azalır. Kimi zaman mevsim geçişleri, stres, enfeksiyon gibi nedenler hastalığın semptomlarını tetikleyebilir.

Romatoid artrit tedavi edilmediğinde, zamanla eklemlerde ciddi hasar oluşur, iltihaba bağlı olarak önce kıkırdak sonra altındaki kemik zarar görür.

Bu hastalığın vereceği hasarın şiddeti ve süresi de yine kişinin bireysel özelliklerine göre farklılık gösterir. Zaman içinde ilerleyen romatoid artrit, kişinin hareket yeteneğini kısıtlar ve hatta sakatlıklara sebep olur.

Bu hastalar özellikle el eklemlerinde tutma, kavrama gibi işlevlerde kayıp yaşarlar.

Romatoid artrit teşhisi

Kişinin özellikle el eklemleri gibi küçük eklemlerinde 6 hafta ve daha uzun süre şişlik ve ağrının olması romatoid artrit şüphesini artırır. Bunun tespit edilebilmesi için doktor tarafından artrit seyrinin ağrı ve inflamasyon giderici ilaçlar kullanılarak gözlenmesi, takip edilmesi gerekebir.

Romatoid artrit tanısında uygulanan kan testleri ise; tam kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, C-reaktif protein inflamasyon belirteci, eritrosit çökme hızı, inflamasyon belirteci, romatoid faktör, klinik bulgu varlığında romatoid artrit tanısını destekleyebilen otoantikor ve anti-sitrüline peptit antikor romatoid artrit tanısını mümkün kılar.

Romatoid artrit tanısında akciğer grafisi ve etkilenen eklemlerin direkt filmleri de çekilebilir. Fakat hastalığın erken dönemlerinde direkt eklem grafileri ile tanımlayıcı bulgu elde edilemez.

Hastalığın tanısı konmaması ve dolayısıyla da tedavi edilememesi durumunda yıllar sonra eklem aralıklarında daralmalar, kemikte küçük oyuklar oluşur. Bu sebeple eğer doktor gerekli görürse eklem ultrasonografisi ya da ilaçlı manyetik görüntüleme isteyebilir.

Akciğerde romatoid artrit sorunundan şüphelenilmesi durumunda, ince kesitli akciğer tomografisi, göz, kalp gibi diğer organlarda etkilenme varsa da daha ileri değerlendirmeler yapılarak tedavi planlanır.

Romatoid artritin ilişkili olduğu diğer hastalıklar ve olası komplikasyonlar

Romatoid artrit bir tür bağışıklık sistemi sorunu olduğundan bu hastalar, diğer hastalıklara normalden daha hızlı ve kolay yakalanabilirler.

Bunlar; koroner kalp hastalığı, miyokard infarktüsü, inme gibi kardiyovasküler hastalıklar, anemi, eklem enfeksiyonu veya eklem dışı enfeksiyonlar, osteoporoz, göz kuruluğu, göz iltihabi gibi hastalıklardır.

Fakat romatoid artridin kontrol altına alınması ve koruyucu tedavi ile bu ek rahatsızlıkların görülme riski de azalacaktır.

Romatoid artritte erken tanı ve tedavinin önemi

Romatoid artrit mevcut olan eklemlerde kalıcı hasarlar görülmektedir. Hastalığa bağlı yaşanması muhtemel sakatlığın önlenmesi için erken tanı ve bu dönemde hastalığı durduracak ilaçların kullanılmasına başlanması çok önemlidir.

Gebelikte romatoid artrit anne karnındaki bebeğe zarar verir mi?

Romatoid artrit, bir bağışıklık sistemi sorunu, eklemlerde iltihap oluşumudur. Bu hastalığın kendisi gebelikte anne karnında büyüyen bebeğe zarar vermez. Ancak romatoid artrit semptomları gebelik döneminde gelişebilir.

Romatoid artrit dolayısıyla gebelerin düşük yapma, düşük ağırlıklı bebek doğurma gibi risklerle karşılaşmaları beklenmez. Bu hastalığı yaşayan kadınların büyük çoğunluğu gebelikte herhangi bir komplikasyon olmadan normal gebelik yaşar, sağlıklı bir bebek doğurabilir.

Ancak romatoid artrit hastalarının düzenli olarak kullanmaları gereken ilaçlar bulunmaktadır. İşte bu ilaçların gebelik döneminde kullanılması bazı doğum kusurlarına yol açma riski taşıyor. Hamile kadınlar ya da veya gebe kalmak isteyen kadınlar bu ilaçların kullanımı konusunda doktorla mutlaka görüşmeliler.

Bu bağlamda uygun bir tedavi ve iyi bir doğum öncesi bakımla romatoid artrit hastası olan kadınlar da sorunsuz bir gebelik geçirebilir ve sağlıklı bebekler doğurabilirler.

Romatoid artrit doğurganlığı etkiler mi?

Romatoid artrit hastası olan kadın ve erkeklerin üreme yeterliliklerinde her hangi bir azalma olduğunu gösteren bir çalışma yoktur. Daha doğrusu uzmanlar, doktorlar bu konuda bazı görüş ayrılıkları yaşamaktalar.

Ancak yapılan araştırmalar; romatoid artrit sorunu olan birçok kadının, romatoid artrit sorunu olmayan kadınlara göre daha geç gebe kalabildiklerini gösteriyor.

Bu durumun romatoid artritin kadında cinsel dürtüyü azaltması, yumurtlama düzenini sekteye uğratmasından kaynaklanıyor olabilir.

Romatoid artrit erkeklerde ise sperm sayısını ve fonksiyonlarını geçici olarak azaltmakta ve böylelikle libidoda (cinsel dürtülerde) azalmaya yol açarak ereksiyon problemlerinin yaşanmasına sebep olmaktadır.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda hem erkek hem de kadınlarda cinsel semptomları iyileştirmek ve geliştirmek için romatoid artrit sorununun erken dönemde teşhis edilmesi ve tedaviye başlanması gerekir. Romatoid artritin tam olarak tedavi edilebildiği vakalarda hem erkek hem de kadınlarda üreme fonksiyonları normal şekilde çalışır.

Romatoid artrit hastası olanlar bebek sahibi olmayı planlamadan önce ne yapmalı?

Romatoid artrit hastası olan kadın ve erkek öncelikle hastalığı tedavi eden doktora bebek isteği konusunda bilgi vermeliler. Zira romatoid artrit hastalığı için alınan bazı ilaçlar erkekte sperm problemlerine, kadında ise yumurtlama sorunlarına yol açabiliyor. Bu da olası bir gebelik durumunda doğum kusurlarına neden olabilir.

Özellikle romatoid artrit tedavisi için leflunomid içeren ilaçlar kullanılmaktaysa, tedaviden çok daha sonraki bir süreç için gebelik planlaması yapılması gerekir. Çünkü bu tür içeriklere sahip olan ilaçlar gebe kalmayı ileri bir tarihe atabilir, geciktirebilir.

Ancak romatoid artritli kadınların gebe kalması durumunda gebelik boyunca romatoid artrit konusunda hekimle iletişim halinde olmak çok önemlidir. Bu durumda gebelik boyunca hem annenin hem de sağlığı için en uygun tedaviler uygulanmalıdır.

Zira özellikle romatoid artrit için kullanılan ilaçların bazıları tehli olabilmektedir.

Gebelikte romatoid artrit semptomları artar mı?

Romatoid artrit hastaları gebe kaldıklarında hastalığın semptomlarının artacağından endişe duyarlar. Ancak nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte gebelik döneminde romatoid artrit semptomları azalmaktadır. Romatoid artrit hastası gebelerin ortalama % 70 – 80’inde olumlu etkiler görülür. Ancak bu olumlu gidiş doğum sonrasında eski haline döner.

Romatoid artrit hastaları doğum kontrolü uygulamalı!

Romatoid artrit ilaçlarının anne karnındaki bebeğe getirebileceği potansiyel olumsuz etkiler göz önünde bulundurulmalı ve gebe kalmadan önce hastalığın tamamen tedavi edildiğinden emin olunmalıdır.

Her ne kadar romatoid artrit hastaları sağlıklı bebek dünyaya getirebiliyor olsalar da riskler de göz ardı edilmemelidir.

Bu bağlamda kondom, vajinal halka ve rahim içi araç gibi doğum kontrolü yöntemleri faydalı olur.

Источник: https://www.aliosmankoyuncuoglu.com/gebelikte-romatoid-artrit/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.