Ruh Halimiz Yediğimiz Yiyeceklere Yansıyor

Ruh

Ruh Halimiz Yediğimiz Yiyeceklere Yansıyor

Ruh haqqında Qurani-Kərimin İsra surəsinin 85-ci ayəsində buyurulur ki, «Səndən ruh haqqında soruşsalar de ki, ruh mənim Rəbbimin əmrindədir və bu elmdən sizə az bir miqdardan başqa bir şey verilməmişdir».
Allahın palçıqdan yapdığı Adəmə öz ruhundan üfurməsilə o, cana gəldi. Məntiqlə düşünsək, ruh gedərsə, insan quru palçıqdan başqa bir şey deyil.Ruhu nələr zədələyir və onu qorumağın yolları nədir?

Ruh nədir?

Axı «az bir şey» «heç bir şey» kimi anlaşılmamalıdır. Bu «az şeydən» nə öyrənmək olar? Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) və imamların hədislərində qismən bu barədə məlumat qorunmuşdur. Allahın Rəsulu (s.ə.s.

): «Ruhlar hazırlıqlı əsgərlərdir. Tanış ruhlar qarşılıqlı ünsiyyətə girir, tanış olmayan ruhlar isə bir-birindən ayrılırlar» — dediyi məlumdur.

Bunu ruhi enerjinin bir-birinə uyuşması, dinə bağlılıq dərəcəsinin yaxınlığı ruhları doğmalaşdırır kimi də düşünmək olar.

Ruha təcavüz edilirmi?

Ruhla bağlı tədqiqatlar məhdud saydadır və onun nəticələri də qənaətbəxş sayıla bilməz. Xalq inamlarına görə, gözdəymə və cadu (qara magiya) vasitəsilə ruhi qatları zədələmək mümkündür. Bu vaxt nazik efir qatları zədələnir və enerji bu zədələrdən sızıb axır.

Enerjisi tükənən bədəndə halsızlıq və xəstəliklər əmələ gəlir. Bunun qarşısını almaqdan ötrü mühafizə dualarından, ibadətdən istifadə edirlər. Üzərlik yandırıb qoxusunu iyləmək də gözdəyməni aparır. Üzərlik rusca «moqilnik» adlanır.

Köhnə qəbirstanlıq yerlərində bitdiyi və toxumları göz almacığına bənzədiyindən bədnəzərdən qoruma gücünü sınamış və inanmışlar. Ruhun qatları və funksiyaları müxtəlifdir.

Bunu İmam Kazim Əleyhissəlamdan gələn hədis də təsdiq edir: «İnsan yatanda onun heyvani ruhu bədəndə qalır. Ondan çıxan isə əql ruhudur».

Allah izn verməsə, ruhun şəklini çəkmək mümkün deyil!

Ümumiyyətlə, ruh Allaha məxsus olduğu üçün onu öyrənmək, icazə olmadan mümkün deyil. Ancaq xüsusi hallarda ruhla bağlı mövzuların işıqlandırılmasına, şəklinin çəkilməsinə ilahi razılıq olandan sonra, bunu icra etmək mümkündür.

Ruhun uça bilmə keyfiyyətlərini bilib çox vaxt ölən adamın ruhu ilə quşları eyniləşdiriblər. Məscid ətrafına yığılan göyərçin və qumruların mömin insanların ruhu olduğu qəbul olunmuşdur. Onlara dən vermək böyük savablardan sayılır.
Hər bir gəminin ən azı bir qağayısı olur.

Sahildən çıxan gəmini növbəti dayanacağadək bu quş yorulmaq bilmədən izləyir. Gəmi neçə gün yad limanda qalırsa-qalsın, həmin quş kənara uçmadan gəminin üstündə üçür, geri qayıdarkən yenə də gəminin üstündə doğma limana həmin quşla qayıdır. Bu quş gəminin ruhudur.

Gəmi batanda həmin quşla birgə sulara qərq olur.

İnsanı ruh tutur

Ruh haqqında batil inanclar da çoxdur. Bu barədə cadugərlər daha çox danışır.İnsanı ruh tuta bilir. Körpələri, zahı qadınları bəd ruhlu adamlardan 40 gün müddətində mühafizə edirlər.

Ölmüş adamın ruhu 40 gün öz evini tərk etmir — inamının əsassız olmadığı da məlumdur.

Böyük ruhlu adamlar qorxmaz, cəsur və istedadlı, zəif ruhlular isə istedadsız və itaətkar olur.

Ruhun mərtəbələri, ruhlar aləmi ilə əlaqəsi haqqında orta əsrlərə aid olan müxtəlif mənbələrdə çoxsaylı məlumata rast gəlmək olar. Özünə layiq bilməyəni başqasına rəva görməsən, heç kəsin ruhunu incitməzsən. Bu halda öz ruhun da zədəsiz qalar.

Ruhu zədələnmişlərin bədənində fəsadlar əmələ gəlir. Xəstə bədəndən ruh tez də uçub gedir. İtalyan atalar sözünü çox vaxt Engelsin adına işlətmişlər: «Sağlam ruh sağlam bədəndə olar».

Ruhlar haqqında hədislərdə

İmam Sadiq əleyhissəlamdan hədisdə deyilir: «Ruhlar bədənlə qarışmışlar. Bədənə söykənəkli deyillər, əksinə bədəni araya salıb əhatə edirlər». Burada «ruh» sözünün cəm halında, «bədən» sözününsə tək halda işlədilməsi bir bədəndə müxtəlif ruhi qatlardan xəbər verir. Qədim Misir və Hind sakral bilgiləri bu məsələni daha yaxşı işıqlandırır.

Məhəmməd Füzulinin «Səhhət və Mərəz» (Sağlamlıq və Xəstəlik) alleqorik əsərində deyilir: «Ruh adlı bir zatı təmiz vardı. O, çox fəzilət sahibi idi… Bir gün başına səfər havası düşdü… Bədən adlı bir məmləkətə rast gəldi. Bu məmləkət yeddi ölkədən ibarət yeddi əndamlı bir mülk idi…» Hindlilər göy qurşağının yeddi rənginə müvafiq insanın yeddi bədəndən ibarət olduğunu düşünürlər.

Birinci — qırmızı rəng fiziki bədənə, qalanları isə ruhi qatlara aid edilir, hərəsinin də funksiyası göstərilir.Qədim Misirlilərin «Ölü kitabın»da da ruhun yeddi təbəqəsindən söz açılır: «Birinci qat «Sax» — adlanır. Bu fiziki bədəndir. İkinci qat «Ku» (sonralar «Ka», «Ke» də deyiblər). Həyat enerjisini, efir bədənini təmsil edir. Üçüncü qat «Bi» (sonralar ona «ba», «Be» də deyiblər).

Həyat qüvvəsini, şüuraltı qatı, astral bədəni göstərir. Dördüncü qat — «İb» (sonralar «Eb» deyiblər) ruh-qəlb, mental bədəni əhatə edir. Beşinci qat — «Eb» şüurüstü qat, səbəbli və ya karmik qatdır. Altıncı — «Eb» mənalı ruh qatı, Yeddinci — «Ax» qatı adlanır.

İmam Əli əleyhissəlamdan deyilən bu hədis ruh haqqında bilgilərimizi artırır: «Bədənin altı halı var: sağlamlıq, xəstəlik, ölüm, həyat, yuxu və ayıqlıq. Ruh da belədir: həyatı onun elmi, ölümü onun nadanlığı, xəstəliyi isə onun şəkkidir. Sağlamlığı onun əminliyidir, yuxusu onun qəfləti və ayaqlığı onun dərrakəsidir».Başqa bir hədisdə isə o, buyurur: «…Allahın peyğəmbəri (s.ə.s.

) buyurmuşdur: «Ruhlar fəzada bir-biri ilə görüşür və bir-birini qoxuyurdular. Bir-birini tanıyanlar bir yerə yığılır və tanış olmayanlar isə ayrılırdılar».

İslami fəlsəfənin yığcam toplusu olan «Mətlə ül-etiqad» əsərində Məhəmməd Füzuli ruh haqqında yazırdı: «Ruh cism deyildir, çünki cism eyni zamanda iki surəti dərk edə bilməz.

Halbuki, ruhun ikidən də artıq surəti dərketmə qabiliyyəti vardır. Ruh cismani də deyil, çünki cismani əşyanın hissələrə bölünməsi lazımdır, halbuki ruh bölünməzdir. Həmçinin ruh cismdəki imkan (qüvvə) olmadığı kimi, cismin surəti də deyildir».

Və sonda — ruhu incitməməyin, onu daim gücləndirməyin yolu isə Allaha yaxın olmaq, ibadət etməkdir, axı Ruh Allaha məxsusdur!

MÜəllif: Firudin Qurbansoy
Mənbə: www.milli.az/news/society/1880.html

Источник: https://kayzen.az/blog/issoc/8940/ruh.html

Ruh Eşini Bulduğunu Nasıl Anlarsın?

Ruh Halimiz Yediğimiz Yiyeceklere Yansıyor

Ömrünün uzunca bir kısmını feda etmek zorunda kalsan da ruh eşini aramaktan vazgeçemezsin. O seni tamamlayacak olandır zira. Diğer yarın, yeryüzünde sana en çok yaraşan parçandır.

Peki, ya hayatının bir döneminde onunla karşılaşmana rağmen o kişinin ruh eşin olduğunu fark etmezsen? Bu soru pek çok kişinin zaman zaman kafasını kurcalasa da aslında hayatının fırsatını kaçırman o kadar da kolay değil.

Fakat yine de sana verilen bazı işaretleri doğru okuman gerek. O kişi ruh eşin olabilir mi? Onu bulduğunu nasıl anlarsın? İşte cevapları…

Çok mutlu bir ilişki sürdürüyor olabilirsin. Öyle ki ilişki içinde kendini pembe panjurlu bir evin sahibi ve kusursuz bir partner gibi hissedebilirsin. Ya da tam tersi bol tartışmalı, sarsıntılı bir ilişkinin içinde sıkışıp kalmışsındır.

İlişkinin günübirlik yapısı ya da gelgitleri sevgili statüsündeki kişinin senin ruh eşin olup olmadığını söylemeye yetmez. Yaşanan ilişkide bize ruh eşimizi bulduğumuzu gösteren ipuçları vardır. Önemli olan söz konusu ipuçlarının farkına varmak, bunları doğru okumaktır.

İşte sana bu yolda iyi birer rehber olabilecek 5 önemli işaret…

Onunla Birbirinizi Anlamak İçin Konuşmanız Şart Değildir

Gidişatı tam olarak anlaşılmayan, karşındaki insana tuhaf bir gizem yüklediğin, genellikle konuşamadığın, kendini ifade etmekte ve karşındakini anlamakta zorlandığın ilişkileri bir kenara bırak.

Ruh eşin sana bunların hepsini unutturarak tertemiz, duru ve berrak bir iletişim vadediyor. “Sevgilim” dediğin insanı çoğu zaman anlayamamanın verdiği azap duygusu ve anlamak için çabalarken döktüğün ecel terleri geride kaldı.

Ruh eşin olan kişiyle aranda dile dökülmeyen fakat kuvvetli bir komünikasyon olacaktır. Bu iletişim telepati olarak da adlandırılabilir.

Daha ilk günden itibaren onunla birbirinizin cümlelerini doğru bir biçimde tamamlama yeteneği kazanmışsınızdır. Sadece gözlerine bakarak o anda ne hissettiğini ya da ne düşündüğünü şaşırtıcı bir biçimde anlayabilirsin. Olaylar karşısında vereceğini tahmin ettiğin tepkiler konusunda büyük oranda yanılmazsın. O senin için en tanıdık olandır, sana ve ruhuna en yakın yerde konumlanır.

Günlük hayatta yer yer kullandığımız “düşüncemi okudun” sözü ve durumu onunla senin aranda rastlantısal olmaktan çıkıp sıradan bir hal alır. Kısa sürede hayatta en iyi tanıdığın kişi haline gelir. Tabii sen de onun için…

Yanında Yemek Yiyebilirsin

Aslında doğru ilişki “Ruh eşi nedir?” diye sormayı bırakıp onun yanında dünyayı unuttuğun, pek çok şeyi dert etmediğin noktada başlar. Daha önce biriyle beraberken yapamadığın hemen her şeyi onunla birlikte yapmaktan çekinmez, hatta bundan ze alırsın.

Yemek yemek gibi örneğin! Dünya üzerinde pek çok çiftin, özellikle de kadınların en sıkıntılı anlarından biri sevgili karşısında yemek yedikleri andır. Genellikle yemek yerken verebileceği kötü görüntülerden çekinen milyonlarca kadın, erkek arkadaşının yanında çoğu zaman şöyle ağzına layık, kapsamlı bir öğünü mideye indiremez.

Bunun yerine aç kalmayı ya da durumu bir şeyler içerek geçiştirmeyi yeğler. İşte ruh eşin seni bu türden trajik durumlardan kurtaracak olan kişidir! Onun yanındayken hunharca, umarsızca yemek yersin. Verebileceğin hiçbir görüntü seni asla korkutmaz. Kendinden çekinmediğin gibi ondan da çekinmezsin.

Bol soslu bir tabak makarna, enfes, yoğurtlu bir porsiyon kebap, çikolatalı bilumum tatlılar ve leziz yiyecekler namına aklına gelen ne varsa umarsızca yersin onun karşısında.

Sadece yemek yerken de değil konuşurken, uykuluyken, hastayken, mutsuzken, akşamdan kalmayken, halin ne olursa olsun, ona göstermeye çekinmezsin. Onun seni beğenmemesinden ya da seni eleştirmesinden korkmazsın. Çünkü o senin ruh eşindir. Seni bilen ve seni tamamlayandır.

Bu yüzden en doğal halinle nefes alırsın onun yanındayken. Kendini değiştirmezsin, daha iyi görünmeye çabalamazsın, kusursuzluk peşinde koşmazsın. Şimdiye kadar belki de hiç kimsenin görmediği yanlarını ruh eşin görür ve seni o hallerinle sever.

Tamamen kendin olabilmenin rahatlığını hiçbir şeye değişmezsin.

Onunlayken Egonu Rafa Kaldırırsın

Aranızdaki tüm o güçlü bağa ve iletişime karşın ruh eşinle ilişki içindeyken de birtakım tartışmaların ve daha büyük kavgaların olacaktır. Ruh eşini bulmak demek ömrün boyunca gülücükler ve pamuklar içerisinde yaşayacağın anlamına gelmez.

Böyle bir beklenti içine girmek seni yanıltabilir ve elindeki değerleri fark edememene yol açabilir. Dolayısıyla beklentin her daim mutlu bir ilişki olmamalı. Çünkü dünya üzerinde böyle bir ilişki yoktur ve olsa dahi sağlıklı değildir.

Tartışmalar da hayattaki diğer tatsız pek çok olay gibi insanı eğitir, olgunlaştırır ve hatta güçlendirir. Ruh eşinle yaşayacağın anlaşmazlıklar da sana yaşam tecrübesi olarak geri dönecektir.

Ancak ruh eşinle ettiğin ya da edeceğin kavgalardaki fark, bunların seni hiç bir koşulda pes ettirmemesi, içinde bırakıp gitme hissi uyandırmamasıdır. Ruh eşin için sonuna kadar mücadele edersin, aranızdaki güçlü bağ, senin ondan uzaklaşmana mani olur.

Egonu, her türlü benlik duygunu bir kenara bırakırsın, gereksiz kaprislerden uzaklaşırsın. Tüm dikkatini onu kaybetmemeye ve aranızdaki problemi çözmeye verirsin.

Eğer karşındaki kişi, gerçekten de senin ruh eşinse aynı hislere o da sahip olacağı için karşınıza çıkan zorluklara beraberce, her zaman olduğu gibi birbirinizin eksik yanlarını tamamlayarak göğüs gerersiniz.

Huzurun Adresi Haline Gelir

Ruh eşin sana güvenin ne demek olduğunu öğreten kişidir. Onunla birlikte geçirdiğin günlerde zaman kavramından uzaklaşırsın. Zaman su gibi akıp geçerken sen güvensizlik, endişe gibi rahatsızlık verici duyguların uzağına düşersin.

Eğer birlikte olduğun kişi senin için doğru kişi değilse onun en ufak bir hareketinin altında farklı manalar ararsın ve aklında sürekli olarak yeni soru işaretleri belirebilir. Halbuki ruh eşinin hiçbir davranışından başka anlamlar çıkarma peşinde koşmazsın.

Çünkü onun neyi ne için yaptığını bilirsin.

İçinde ona ve ilişkinize karşı güçlü bir güven duygusu oluşur.  İlişkinizin sağlıklı yapısı kendini her ortamda sana belli eder. O kişinin diğerlerinden farklı olduğunu sana sürekli olarak fısıldayan bir iç ses vardır.

Dışarıdan gelen sesler, yapılan olumsuz yorumlar bir süre sonra duyulmaz olur. Sen varsındır, o vardır, bir de aranızdaki başka hiçbir şeye benzemeyen yakınlık.

Ruh eşinin kalbine doldurduğu huzuru dünyalara değişmezsin ve bu huzuru bozabilecek anlamsız davranışlardan mümkün mertebe kaçınırsın. 

Ondan Saklayamazsın

Şimdiden uyaralım; ruh eşinle yaşayacağın bir ilişkinin içine sır sokamazsın. Senin her türlü ruh halin, hüznün, sevincin, heyecanın, endişen ona bir şekilde geçer. Ondan ne mutsuzluğunu gizleyebilirsin ne de umudunu. Zaten gizlemek de istemezin.

İş yerinde terfi aldığın haberi, ancak onunla paylaştığında anlamlı olur senin için. Yaşadığın bir kaybın acısı sadece onunla paylaştığında diner. Paylaşmanın boyutlarını ve gerçekte ne anlama geldiğini onunlayken fark edersin. İçindeki her şeyi, tüm benliğini ona açmak, onunla paylaşmak istersin.

Hayatının her anında yanında olsun istediğin tek kişi ruh eşindir. Yanında çekinmeden ağladığın, çılgın kahkahalarını koyverdiğin, canın sıkıldığında saçmalayabildiğin kişidir. Ruh eşinle birlikteyken iyisiyle kötüsüyle kendin olur ve özgürce, huzurla yaşayabilirsin.

Ruh eşin sana ve yaşamına anlam katar. Onu bulduğunda hayatın hiç olmadığı kadar güzelleşir.

Источник: http://blog.kaavefali.com/ruh-esini-buldugunu-nasil-anlarsin/

Ruh Halinize Göre Tüketebileceğiniz Yiyecekler

Ruh Halimiz Yediğimiz Yiyeceklere Yansıyor

Yiyecekler sağlığımıza katkılarının yanı sıra ruh sağlığımıza da büyük katkılar sağlıyorlar. Daha önce o günkü modunuza göre sizi iyi hissettirecek özel yiyecekler tüketebileceğinizi hiç düşündünüz mü? Diyelim ki o gün çok karamsar bir ruh halindesiniz ve ne yaparsanız yapın bu bir türlü geçmiyor.

İşte o noktada bu ruh halinde etkili olabilecek yiyecekleri tüketerek istediğiniz mutluluğa ulaşmanız mümkün. Üstelik bunun için standart yiyeceklerden de bahsedemeyiz. İnanması güç ama her ruh halinin ve moral seviyesinin de farklı yiyecekleri var.

Yani sadece kahvaltının mutlulukla bir ilgisi yok, pek çok farklı yiyeceğin pek çok farklı ruh haliyle direkt olarak ilgisi var. Bu yüzden yiyecekleri tüketirken vücut sağlığınıza olan faydalarının yanı sıra ruh sağlığınıza olan faydalarına da bakmanızı öneririz.

Özellikle birazdan tavsiye edeceğimiz yiyecekleri durup dururken ara öğün olarak ya da atıştırmalık olarak da tüketebilirsiniz. O halde o gün içine girmek istediğiniz ruh halini seçin ve ona uygun yiyeceği tüketmeye başlayın.

Bazen ortada hiçbir neden yokken bir anda hatta sabahın köründe inanılmaz sinirli hissedebiliyoruz kendimizi. Hatta bu hiç istemesek de zaman zaman çevremizdeki insanlara ve sevdiklerimize çatmamıza bile neden olabiliyor.

Ama bunun geçmesi için durup beklemenize hiç gerek yok. Kendinizi daha rahatlamış ve daha anlayışlı yapmak için içinde bol miktarda çinko bulunan gıdaları tercih edebilirsiniz. Özellikle fıstık, midye ve fındığı önerebiliriz.

Eğer yoğun çalışıyorsanız çok stres altında olmanız normal. Bu gibi zamanlarda sakın direkt olarak antidepresan ya da benzeri ilaçlara sarılmayın. Öncelikle stresinizi gidermek için bazı sağlıklı gıdaları tercih etmelisiniz. Size önerimiz ise muz ve domates.

Çünkü ikisinin de içinde bol miktarda potasyum ve likopin var. O iki madde stresin baş düşmanı diyebiliriz. Bunun yanı sıra magnezyum almak için kuruyemiş, baklagil ve yeşil yapraklı sebzeleri de tercih edebilirsiniz.

Bunların sayesinde kalp ritminiz de çok sabit bir seviyeye gelecek.

3. Dinginliği yakalamak için

Diyelim ki son dönemde çok yoruldunuz, çok üzüldünüz ve artık biraz morale ihtiyacınız var. Tabii o kadar üzüntünün ve mutsuzluğun üzerine insan bunu kendi kendine bir çırpıda sağlayamıyor. Ancak bir yiyecek size bu konuda çok iyi gelecek. O yiyecek tabii ki çikolata. Çünkü çikolatada kakao var ve kakaonun içinde de keyif verici maddeler var.

İşte o maddeler üzüntümüzü alıyor ve yerine sevimli bir mutluluk bırakıyor. Fakat önden uyarmamız lazım kesinlikle aşırıya kaçmamalısınız. Yoksa bunlar size mutluluk değil de direkt olarak kilo şeklinde geri gelir. Özellikle hem kakaosu bol olduğu için hem de daha az kalorili olduğu için bitter çikolataları tüketmenizi öneririz.

Böylece hem sizi şişmanlatmaz hem de mutluluk verici etkisini daha çok gösterirler.

4. Kötü hisleri defetmek için

Bazen de içimize bir sıkıntı oturur. Her şeyi kötüye yormaya ve her şeyin daha kötüye gideceğini düşünmeye başlarız. Bu gibi durumlarda da bazı yiyecekler size yardım edebilir. Eğer kafanızdaki kötü düşüncelerden arınmak ve her şeye iyi tarafından bakıp iyi düşünmek için balık yemenizi öneririz.

Balıklardan da tavsiyemiz somon, uskumru ve sardalya olurdu. Çünkü balığın içinde bol miktarda omega 3 ve B 12 vitamini bulunuyor. O maddeler sayesinde kötü hislere ve kötü düşüncelere “kış kış” diyebilirsiniz. Ha, “Balık hazırlamam çok zor, daha pratik bir şeyler olsun.” diyorsanız da önerimi tarçın kokusu ve limon kokusu olacaktır.

Örneğin bir salep hazırlamak çok daha zor olmasa gerek?

5. Uykusuzlukla başa çıkmak için

Biriyle tartıştığınızda ya da bir şeyi kafanıza çok taktığınızda uykunuz da kaçabilir. Bu gibi durumlarda uyumamak bir sonraki günün de berbat geçmesine neden olabilir. O yüzden elbette size “Yok canım, hiç öyle şeyleri kafanıza takmayın.” demeyeceğiz. Elbette takabilirsiniz.

Ancak uyku sorununu gidermek için yapabilecekleriniz var. Bu konuda da yiyecekler işinize yarayacaktır. Doğrusunu söylemek gerekirse böyle zamanlarda vücudunuz karbonhidrat ister. Aslında karbonhidrat direkt olarak serotonin demektir. O yüzden makarna, pilav ya da patates gibi yiyeceklere yönelebilirsiniz.

Ama karbonhidrat ile birlikte protein almanızı önermiyoruz. Bu serotonini azaltacaktır. Mesela uyumak istediğiniz stresli bir gecede patates yemeniz güzel olur. Ama yanına kesinlikle bir kase de yoğurt koymayın. Ilık süt yerine özellikle ballı papatya çayı içmenizi tavsiye edebiliriz.

Aslında anason ve gelincik gibi eter yağların da uykuyu getirmek konusunda bir hayli etkili olduklarını söylemek gerek.

6. Cesaret kazanmak için

Diyelim ki o gün çok önemli bir sunumunuz var ya da sizin için çok önemli olan biriyle tanışmaya gideceksiniz. Bu tip zamanlarda kendinizi korkak hissedebilirsiniz. Özellikle topluluk önüne çıkılacak zamanlarda en cesurumuz bile bir anda çok korkak bir hale gelebilir.

Aslında bu korku duygusu çok da iyidir. Bizi diri tutar. Fakat bazen işimizi yapmamızın önüne geçebilir ya da her an vazgeçmemize neden olabilir. Bu yüzden bu gibi durumlarda biraz cesaret kazanmak gerekecektir. Bunun için de yine yiyeceklere başvurabilirsiniz.

Öncelikli olarak önerebileceğimiz yiyecekler et, erik ve yumurta olacaktır. Ama bunları yemek zor olur diyorsanız müsli, patates ve tavuk da önerebiliriz. Eğer bunların hiçbiri size uymadıysa kendinize şöyle güzel bir makarna hazırlayın ve hemen ardından da fıstık tüketin.

İşte, oldu!

7. Biraz şehvet için

Eşler zaman zaman yoğun çalışmaktan ya da günlük hayatın stresinden birbirlerine vakit ayıramazlar. Bu durum daha çok yataktaki performansın ve isteğin düşmesine neden olabilir. Üstelik bu sizin elinizde de değildir. İstemsiz bir şekilde isteksiz hale gelmiş olabilirsiniz.

Bunun önüne geçmek için de size tavsiyemiz yine yiyecekler olacak. Bir kere en iyi afrodizyaklar kesinlikle baharatlardır. O nedenle zencefil ve karabiber tüketmeye özen gösterebilirsiniz. Mesela o akşam eşinizle yiyeceğiniz akşam yemeği fesleğenli bir makarna ve bol maydanozlu bir salata olabilir.

Tabii, fıstık, susam, fındık, kahve ve çikolatayı da unutmamak gerek.

Источник: https://evdesifa.com/ruh-halinize-gore-tuketebileceginiz-yiyecekler/

Olumsuz Ruh Haline İyi Gelen Yiyecekler

Ruh Halimiz Yediğimiz Yiyeceklere Yansıyor

Her gün her yerde yaşadıklarımız bizi duygudan duyguya sürüklüyor. Mutlu olduğumuz zamanlar yok değil tabii ama ne yazık ki dengesizliğe neden olan negatif duygular da hatrı sayılır derecede fazla.

Hepimizi yıpratan, çevremizdeki insanlarla ilişkilerimizi etkileyen bu negatif duygulardan kurtulmak için yiyeceklerden yararlanabilir miyiz acaba, diye düşündük. Cevap elbette evet oldu.

İki elma yiyip mutsuzluktan mı kurtulacağım diye huysuzlanmadan önce listeye göz atın, deneyin. Pozitif olmaya buradan başlayın. Ne de olsa başlamak bitirmenin yarısı.

Küçük bir not: Siz zaten yaparsınız ama biz yine söyleyelim. Ani duygu değişimleri yaşayıp bunu ağır bir şekilde geçiriyorsanız yiyeceklere değil doktorlara başvurmak daha kesin bir çözüm sunacaktır, aklınızda bulunsun.

Hangimiz hissetmiyor: Yorgunluk

İşte, okulda, evde ya da sadece keyfimiz için gezerken bile yorgunluk dört bir yanımızı sarıveriyor. Bundan kurtulmak için vücuda direnç kazandıran C vitamininin bolca bulunduğu taze sıkılmış meyve suları içebilir ya da maydanoz ve roka gibi yeşillikleri yiyerek kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz.

Artık hepiniz biliyorsunuz ama C vitamini, vücudun en temel ihtiyaçlarından biri. Genellikle gün içindeki halsizlik, yorgunluk şikayetlerinizin sebebi de C vitamini eksikliği. Vücudunuza kazandırdığınız C vitamini, size gün boyunca enerji sağlayabilir.

Çıldırtmayın insanı: Agresiflik

foodtolive

Bazen öyle durumlar olur ki kendini karşındakine anlatamazsın ya da o bir türlü anlamak istemez. İşte tam o an, vücutta bir şeyler atar, beyin normal çalışmayı bırakır. Agresifliğin doruklarına ulaşmadan önce alın elinize bir avuç fındık ya da fıstık, vücudunuza biraz E vitamini girsin.

Çünkü E vitamini o çok içerdiği antioksidan özelliğiyle asla ihmale gelmez. Antioksidanlar ise vücuttaki sinirleri yatıştırarak gününüzün daha sakin geçmesini sağlar.

Bitse de gitsek: Bıkkınlık

Patlıcanlı Köfte Tarifi

Derste ya da toplantıdaysan o yelkovan hep yerinde sayar ya da verilmesi gereken ödevler, tamamlanması gereken projeler bir türlü bitmek bilmez ya… Her şeyden bezginlik gelir, bıkarsın ama bırakamazsın. Bırakamıyorsak bari lezzetli hale getirelim dedik, tıpkı Barış Manço'nun şarkısındaki gibi domates, biber, patlıcana sığındık.

Çünkü yukarıda saydığımız sebzeler başta olmak üzere, hemen hemen her sebze vücuttaki serotonin seviyesini koruyarak; mutlu, huzurlu ve daha pozitif kalmanızı sağlıyor.

Aman mahal vermeyin: Endişe

Kendi geleceğini düşünüp buna kapılmayan yoktur sanıyoruz. Ama kapılmayalım istiyoruz. İnsan endişeliyken birtakım fizyolojik etkilere de maruz kalıyor ister istemez, vücut bir anda her zaman olduğundan çok daha fazla sıvı kaybına uğruyor mesela.

Bu sıkıntılı durumun üstesinden vücuda su tutma gücü veren çorbalar, kompostolar ve meyve sularıyla geliyoruz, endişeleri kafamızdan uzaklaştırıyoruz.

Seviyorsan git konuş bence: Çekingenlik

Alabalık

Herkes tuvalete gidiyor ve herkes orada diğer herkesten çekinilecek şeyler yapıyor. Tabii burada çekiniyorsan karşındakini tuvalette hayal et, çıplak hayal et falan demeyeceğiz. Onu çoktan duymuşsunuzdur.

Biz onun yerine fosforu bol bulgur yiyin, balık, karides gibi deniz ürünleri yiyin diyeceğiniz. Çünkü fosfor, hücrede enerji üretimini artırarak sizi daha enerjik, daha atılgan yapacaktır.

Tabi zaten İsmet kim ki: Alınganlık

Bir kere kabul edelim, herkes herkese olmadık ithamlarda bulunuyor. Olur da hakkınızda kötü bir şey duyarsanız çok da üstünde durmayın. Kötü bir şey duyup size söylendiğini sandıysanız hiç üstünde durmayın.

Onun yerine gidin iyi olduğunuz, kendinizi iyi hissettiğiniz şeyler yapın, bol bol da içindeki C vitaminiyle enerji veren yeşil biberi, maydanozu ve hücrelerin dengeli çalışmasına yarayan potasyumun çokça bulunduğu haşlanmış patatesi yiyin.

Tutmayın küçük enişteyi: Asabiyet

Bal Kabaklı Makarna Tarifi

Trafik malum, hepimizin problemi. Şimdi siz asabiyet yaratıp kornolara abanınca o trafik açılmayacak. Tuttuğunuz takımın maçında hakeme küfürler yağdırmanın da bir sonuç vermediğini fark etmişsinizdir mesela.

Kısacası, kızarak hiçbir şeyi çözemezsiniz. Sakin olun ve ekmek, makarna gibi bol karbonhidratlı yiyeceklerin tadını çıkarın. Bırakın, karbonhidrat kan akışınızı hızlandırsın, asabiyetinizin yerini huzur alsın.

Düşman başına: Hayal kırıklığı

Baklalı Enginar Tarifi

Olur da başvurduğunuz işlerden olumlu dönüş alamazsınız, sınav sonuçları açıklandığında aslında o kadar da iyi geçmediğini fark edersiniz. Sakın hemen hayallerinizden vazgeçmeyin. Hayallerinizi kırıp dökmektense gidin bir enginar yiyin, kereviz yiyin. Ben onları yiyemem derseniz kuru meyvelere adayın kendinizi.

Bu yiyeceklerin içindeki antioksidanlar kalbin çalışmasını düzenlemeye yardımcı olarak kalbinizi güçlendirsin. Sonra siz, kaldığınız yerden tam gaz devam edersiniz zaten.

Heh, bir bu eksikti: Depresyon

Geldik en belalısına… Depresyon ciddi bir psikolojik hastalık. Ama öyle üç gün kendini mutsuz hissedip depresyondayım diye gezen çok. Biz şimdi onlara sesleniyoruz buradan: şekere yükleniyoruz arkadaşlar. Endorfin, serotonin ve melatonin adlı mutluluk hormonlarımızı harekete geçiriyoruz. Çikolata olur, baklava olur, pasta olur artık en çok hangi tatlıları seviyorsanız.

Источник: https://yemek.com/olumsuz-ruh-haline-iyi-gelen-yiyecekler/

Поделиться:
Нет комментариев

    Bir cevap yazın

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.