Saç Ekimi Teknikleri

içerik

Fue Tekniği | İstanbul Saç Ekim Merkezi

Saç Ekimi Teknikleri

Saç ekimi, kafanın donör (verici) bölgesinden saç köklerinin teknolojik yöntemlerle alınarak kafanın saçsız alanına (alıcı bölgeye) implant edilmesidir. Saç ekimi teknikleri, tıbbi teknolojinin gelişim seyrine bağlı olarak sürekli gelişim göstermektedir.

Ekim işleminin sağlıklı, kolay ve başarılı bir şekilde yapılması için yeni yöntemler geliştirilmiştir. FUE (Follicular Unit Extraction) tekniği bu yöntemlerden biridir. FUE yöntemi 2006 yılından itibaren uygulanmaya başlamıştır.

Bu yöntemde saç ekiminin daha çabuk ve uygulamanın daha kolay olması gibi avantajlar tedavi merkezlerinin dikkatini çekmiş ve eski yöntem FUT tekniği aşamalı olarak terkedilerek FUE yöntemine geçiş yapmıştır.

FUE yönteminde kesi yapılmadan nakledilecek saç folikülleri yani saç kökleri ve onu besleyen dokulardan oluşan üniteler özel olarak geliştirilmiş bir motor yardımıyla teker teker alınarak saçsız bölgeye transfer edilir. saçlar folikül adı verilen küçük üniteler içinde yer alır. FUE yönteminde saç folikülleri, doğrusal kesi yapmadan yuvarlak kesilerle alınır. Bu durum hekimin işini kolaylaştırır ve ona zaman kazandırır.

Transfer edilecek saç kökü, verici saha olarak kabul edilen iki kulak arasında kalan ve kulakların üzerindeki saçlı bölgeden alınır.

FUE yönteminde saç kökleri yukarıda da bahsedildiği gibi özel olarak geliştirilmiş küçük motor yardımıyla yerlerinden alınır. Bu motor 0,7 ve 0,8 mm çapında yuvarlak kesi yapan özel uçlara sahiptir.

Özel uçlar yardımıyla verici bölgeden nakledilmek üzere alınan her bir saç follikülü, greft olarak adlandırılır. Her bir greft, 2’li veya 3’lü saç hücresi içerebilir.

FUE yöntemiyle saç ekiminde hastaya lokal anestezi yapılır. Dolayısıyla tedavi alacak kişi, anestezi işlemi için vurulan iğne acısı dışında başka bir acı yaşamaz. Uygulama sırasında hastanın bilinci açıktır. Hasta yapılan işlemlerin her aşamasını izleyebilir, isterse gazete ve kitap okuyabilir.

FUE yöntemiyle saç ekiminde verici bölgedeki saç sıklığı ve tedavi edilecek alanın durumuna bağlı olarak her bir seansta 2000-5000 greft yani 4600 – 11500 saç teli nakli yapılabilmektedir.

Ancak 5000 greftin bir seansta nakli teorik olarak mümkün olmakla birlikte bir kişiden nakil için bu kadar sayıda greftin alınması pratikte pek mümkün olmaz.

Eğer emisyon işlemi mikromotor yerine manüel punch ile yapılıyorsa bir seansta alınacak greft sayısı daha da kısıtlı olur.

Nakil için ne kadar grefte ihtiyaç duyulacağı tedavi edilecek alanın genişliği ve açıklığı ile hastanın saç teli kalınlığına hatta saçın düz veya dalgalı oluşuna bağlı olarak değişir. Tedavi öncesi muayene ve saç analizi yapılarak nakil için ne kadar grefte ihtiyaç duyulacağına karar verilir.

FUE tekniğiyle yapılan saç ekiminde çok belirgin bir operasyon izi görülmez. Bununla birlikte saçların alındığı bölgede saçsız küçük alanlar ve açık renkli izler meydana gelebilir. Ancak, bu izler saçlar uzadığında hiçbir şekilde görünmez.

Bundan dolayı FUE tekniği, iz bırakmayan bir yöntem olarak kabul edilir. Yetenekli bir hekim tarafından titiz ve özenli bir saç ekiminde operasyon izi daha da belirsiz bir hal alır.

Mikro motor ince uçlarla, düşük devirde çalıştırılır ve kesi işlemi dokuya uygun bir açıyla ve uygun bir derinlikte yapılırsa verici bölgede operasyon izi pek kalmaz. Mikro motor özensiz kullanılır, devri yüksek tutulur ve kalın uçlarla çalışılırsa verici bölgede daha fazla bir tahribat oluşur.

Bu durum daha fazla operasyon izi demektir. Bu yüzden, saç ekiminin uzman ve deneyimli hekimler tarafından, uygun teknolojik donanıma sahip tedavi merkezlerinde yapılması son derece önemlidir.

Saç Ekimi Öncesi Tavsiyeler

 • Eğer çalışıyorsanız, tedavi sonrası iyileşme sürecini evinizde istirahat ederek geçireceğinizi dikkate alarak saç ekiminden önce 7-10 günlük izin almalısınız.
 • Operasyondan önce gerekli tetkikleri yaptırmalısınız. Eğer kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız operasyonun en az bir hafta öncesinden bunu bırakmalısınız. Yine depresyon ilaçları, çeşitli gıda ve vitamin takviyeleri alıyorsanız doktor tavsiyesine bağlı olarak bunları da bırakmanız gerekebilir. Kısaca eğer tedavi olduğunuz başka hastalıklarınız ve kullandığınız ilaçlar varsa bu durumu tedaviyi yapan hekime ve saç ekimini yapacak hekime bildirmeli, size verilen tavsiyelere uymalısınız.
 • Operasyonun en az yedi gün öncesinden itibaren alkol kullanımını durdurmalısınız. Yine operasyonun en az bir gün öncesinden sigara içmeyi de durdurmuş olmalısınız.
 • Saç için kullanılan ürünler varsa bırakılmalıdır.
 • Operasyon için saç tıraşı olmaya gerek yoktur.
 • Operasyona giderken rahat giysiler tercih edilmelidir.
 • Operasyona giderken eğer sabah vakti ise kahvaltı yapılmalı, öğle vakti ise yemek yenilmelidir. Ancak, gazlı ve kafeinli içeceklerden uzak durmalıdır.

FUE Tekniğinin Avantajları Nelerdir?

 • FUE tekniği ile saç ekimi, hem daha kolay hem de daha çabuk yapılır. Eğer verici bölgedeki saç sıklığı da uygunsa bir seansta 4600–11500 saç teli nakli yapılabilmektedir.
 • FUE tekniğinde doğrusal bir kesi işlemi yapılmadığından bistüri kullanımına da ihtiyaç duyulmaz. Dolayısıyla kesi işlemi çok az olur ve dikiş gerekmez. Kesi işlemi 0,7 ile 0,8 mm’lik uçlarla dairevi şekilde yapılır. Bu nedenle operasyonun kolay ve çabuk gerçekleşir. İyileşme daha çabuk olur. Dikiş atılmadığından dikiş izi oluşmaz ve operasyon izi de daha az olur. Tedavi alan kişi, bir hafta 10 gün içinde aktif iş hayatına başlayabilir.
 • Bu işlemde çok az kesi işlemi (minimal invaziv) yapıldığından operasyon sonrası ağrı hissi ve operasyon stresi oluşmaz.

FUE tekniğiyle saç ekimi 4 aşamada gerçekleştirilir;

1- Operasyona hazırlık aşaması:

Bu aşama tedavi öncesi durum tespiti, fotoğraf çekimi, saçların alınacağı verici bölgenin ve ekim işleminin yapılacağı bölgenin belirlenmesi, saç uzunluğunun 1 mm’den daha kısa olacak şekilde saç tıraşı, lokal anestezi işlemlerini içerir. Birinci aşama yaklaşık bir saat kadar sürer.

2- Verici bölgeden saç köklerinin alınması:

0,7 veya 0,8 mm’lik özel uçlara sahip mini motor yardımıyla saç folikülleri anestezi uygulanmış olan verici sahadan alınır. Bu işlem yapılırken, verici sahada açıklıkların oluşmaması için saç kökleri belli aralıklarla alınır.

Eğer saç kökleri verici sahadan homojen bir şekilde toplanmazsa saç köklerinin çok alındığı yerlerde dikkati çekecek şekilde seyrelmeler meydana gelecektir. İkinci aşama, toplanacak saç kökü sayısına bağlı olarak yaklaşık üç saat kadar sürer.

Verici sahadan toplanan saç kökleri, +4 ile +10 C0 ısıda özel bir çözelti içinde tutulur.

3- Verici bölgeden alınan saç köklerinin yerleştirileceği kanalların açılması;

Bu aşamada öncelikle saç ekiminin yapılacağı alana lokal anestezi yapılır. Alınan saç köklerinin kalınlığına ve derinliğine bağlı olarak implantın yapılacağı kanallar açılır. Bu kanalların açıları ve yönleri doğal saçların açılarıyla ve yönleriyle uyumlu olmalıdır.

Açılan kanalların yön ve açıları, doğal saçların yön ve açıları ile ne kadar uyumlu olursa, ekim sonrası çıkan saçlar o kadar doğal ve sağlıklı bir görüntüye sahip olacaktır. Kanal yön ve açıları iyi ayarlanamazsa ekimi yapılan saçların doğal saçlara uyumu iyi sağlanamaz.

 

4- Ekim yapılacak alanda açılmış olan kanallara saç köklerinin yerleştirilmesi:

Son aşamadır. Bu aşama, ekim işleminin tamamlandığı aşamadır. Bu aşamaya kadar yapılan işlemler sırasında yorulan hastaya bu aşamada dinlenme ve yemek için 10-15 dakika düre verilebilir. Bu bölümde verici alandaki saç köklerinin alındığı yer bandajla kapatılır.

Enfeksiyon riskine karşılık koruyucu amaçlı olarak antibiyotik kullanımı önerilir. Sancı varsa ağrı kesici kullanmakta bir sakınca yoktur. Bu aşamanın süresi de yaklaşık üç saattir.

Buradan da anlaşılabileceği gibi FUE tekniğiyle yapılan saç ekimi, gerçekleştirilen işleminin yoğunluğuna bağlı olarak 6 ile 9 saat sürer.

Ekimi yapılan saç köklerinin yerleştirildikleri bölgeye uyumu ve tutunması bir haftada tamamlanır. Bu süreçte saçlar avuç içi ve parmaklarla nazik bir şekilde yıkanabilir. Ancak, ilk üç gün yıkama yapılmaz. Yıkamada tırnaklar kullanılmaz.

Ekimi yapılan saç köklerinden çıkan saçlar 2-3 hafta içinde uzama gösterir. Bundan sonra saçlarda dökülme görülür. Saçların bazen hepsi de dökülebilir. Ancak, bu durum geçicidir. Birkaç haftalık dinlenme evresinden sonra saçlar yeniden uzamaya başlar.

Uzamanın tamamlanması ön bölgede 6-8 ay, tepe tarafında ise 8-12 ay içinde gerçekleşir.

FUE Tekniğiyle Yapılan Saç Ekiminden Sonra Saç Yıkama Nasıl Yapılmalıdır?

 • Operasyonun birinci veya ikinci gününde bandaj çıkartılır.
 • Saçlar üçüncü günden itibaren yıkanabilir. Saç yıkamada önerilen losyon ve şampuan kullanılmalıdır. Sürülen losyon avuç içini kullanarak dağıtılmalıdır. Bu sırada tırnaklar kullanılmamalıdır. Losyon sürüldükten sonra bir saat kadar beklenir. Daha sonra bu losyon ılık suyla yıkanır. Daha sonra ise hekimin önermiş olduğu şampuanla yıkama yapılır. Bu yıkama işlemi de avuç içi veya parmaklarla hafif dokunarak yapılmalıdır. Her seferinde ılık su kullanılmalı, şampuanın saçlardan uzaklaştırılması dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.
 • Saç kurutma makinesi kullanılacaksa sıcak hava yerine ılık veya soğuk hava kullanılmalı ve manine uzaktan tutulmalıdır.
 • Anlatıldığı şekilde saç yıkamaları, 10 gün boyunca her gün günde bir defa olacak şekilde tekrar edilmelidir.
 • Yedinci günden itibaren operasyon bölgesindeki kabuklanmaların azalması, 10. Günden sonra ise bitmesi gerekir. Eğer 10. günden sonra hala kabuklanma varsa bunların çıkması için saçlar hafifçe bastırarak yıkanabilir. En fazla 15. gün sonunda kabuklanmaların tamamen kaybolması gerekir. Kabuklanmanın bir an önce bitmesi iyileşmeyi hızlandırır.

Saç Ekimi Sonrasındaki Tavsiyeler

 • İlk bir hafta-10 gün süreyle operasyon bölgesinin çarpma vurma gibi travmalardan iyi korunması gerekir
 • İlk 15 gün içerisinde denize, havuza girilmemeli, saunaya gidilmemelidir.
 • Özellikle ilk bir aylık sürede operasyon bölgesinin yoğun güneş ışığına karşı korunması gerekir. Bu süre içerisinde şapka kullanımı önerilir.
 • Operasyondan hemen sonra, verici alanda saç köklerinin alındığı yere yapılan bandajın ertesi gün veya ikinci gün alınması gerekir.
 • Saçlar saç ekiminin üçüncü gününden sonra yıkanabilir.
 • Saç yıkama her gün ve günde bir defa olacak şekilde yapılmalıdır.
 • Operasyon alanlarındaki kabuklanmanın 10. günde bitmesi gerekir. Bu sürenin sonunda hala kabuklanmaların olması iyileşme seyrini olumsuz etkiler. Kabuklanma 15 gün sonunda bitmezse hekime haber vermek gerekir.

Yazar: estehair

Bu makaleyi beğendiniz mi? Yıldızların seviyesine göre makaleyi oylayabilirsiniz. Loading…

Источник: https://www.estehair.com/fue-teknigi

Fue Saç Ekimi Öncesi Hazırlık ve Ameliyat Aşamaları

Saç Ekimi Teknikleri

Fue saç ekimi diye bilinen yani foliküler ünite ekstraksiyonu dediğimiz durum kafa kısmının arka tarafından saç köklerinin tek tek alınıp sorunlu bölgeye uygulanması işlemidir.

Genellikle erkeklerde büyük sorun haline gelen bu durum Fue tekniği ile kolayca halledilebilmekte ve sonuçları son yıllarda gelişen teknoloji ile olumlu olmaktadır.

Peki Fue tekniği nasıl uygulanır? Uygulama öncesi nelere dikkat edilmelidir?

Fue Saç Ekimi Nedir?

Fue saç ekimi olarak bilinen teknik foliküler ünite ekstraksiyonu olarak tanımlanır. Bu işlem canlı hücre nakli işlemidir. Fue saç ekimi ilk 2003 yılında yapılarak son yıllarda en çok ilgi duyulan ve tercih edilen tekniklerin en başında gelmektedir.

İlk yıllarda bazı teknolojik sebeplerden dolayı işlemi uzun süren fue saç ekimi son yıllarda kullanılan son teknoloji ürünler sayesinde gittikçe kolay ve eskiye göre daha kısa süren bir işlem haline gelmiştir.

Prp destekli ve prp ye bağlı olarak da yapılan fue ekim işlemi prp nin katmış olduğu fayda ile daha da güçlenerek prp nin fue tekniğine kattığı önemi de ön plana çıkarmaktadır. Prp daha önce tek kullanılmakta olsa da fue teknikleri artık prp ile çok rahat yapılmaktadır.

İşlem süreci boyunca bir refakatçi destekli işlem devam etmesi daha iyi olacaktır

Fue tekniği ile Saç Ekimi Hazırlıkları

Fue saç ekimi öncesi süreçte öncelikle hekim seçiminize dikkat etmelisiniz. Hekiminiz ile ön görüşme esnasında beklentileriniz sorulur, saç ekim planlaması yapılır saçın ne kadar ekileceği, işlemin kaç seans süreceği, hangi tahlillerin yapılacağı belirlenir.

Daha sonra görsel planlamaya geçilerek ekilecek kısım ile alınacak kısmın birçok cepheden fotoğrafları çekilerek arşivlenir. Daha sonra kalem çalışması ile görsel işlem tamamlanır ve birde öyle fotoğrafları çekilir. Böylesi hem hastayı hem de hekimi işlem öncesi rahatlatır ve pskilojik özgürlük sağlar. Doktorunuzun size vereceği bazı tavsiyelere de uymanız gerekmektedir.

İşlem merkezi öncesi belirli bir zaman önce daha önce ki hastalardan yorumları alarak rahatlayabilirsiniz.

 • İşlem öncesi 3 gün kesinlikle alkol alınmaması gerekmektedir
 • 1 hafta önceden kullanmış olduğunuz saç kremleri ve şampuanlara ara vermeniz gerekmektedir
 • 10 gün öncesinden ağrı kesici ve aspirin gibi ilaçların kullanılmaması
 • İşlem gelmeden 8 saat düzenli uyulması gerekmektedir
 • İşlemden önce uzmanlara danışmadan saç tıraşı yaptırmayınız
 • İşlem önce güzel bir şekilde kahvaltı yaparak hazır olmalısınız
 • iyileşme süreci öncesi ve sonrası bazı ilaçların hekime danışmadan kullanılması sakıncalıdır.

Fue Saç Ekim Tekniği ve Fiyatları?

Fue tekniği ameliyat gerektirmeden kafanın arka kısmında ki canlı hücrelerin tek tek koparılması ile gerçekleşen bir işlemdir. Fue tekniği 2003 yılından beri uygulanan ve git gide yaygınlaşan bir tekniktir. Saçın hücre derinliğine bağlı olarak 0,6 mm aletlerle yapılması uygundur. Bazı yerlerde 0,3 ile yapılabilir, bu sakıncalı ve sağlıksız bir durumdur.

Bu gibi yerlerden uzak durulması tavsiye edilmelidir. İşlem süresi ortalama 5-6 saat süren bu operasyon 1 mm ve daha altı olan 0,6 mm uçlarla yapıldığı takdirde işlem sonrası herhangi gözle görülen iz ya da ciddi kanamalar meydana gelmemektedir. İşlemin yapılacağı bölgeye uyuşturucu kremler ile müdahale edilerek lokal anestezi uygulanır.

Ardından işlem başlar ve bittiğinde ortalama olarak 10.000-12.000 arası yeni saç elde edilir. İşlem yapılan ortamın nem almaması ve orta sıcaklıkta olması çok önemlidir. İşlem esnasında kafanın çok fazla hava almaması ve sıcak olmaması gerekmektedir. Kafa bölgesi terlediği takdirde işlem hekim tarafından zor olacaktır.

Aynı zamanda prp destekli fue saç ekimi de bu işlemle birlikte yapılabilmektedir. Bu işlemlerin fiyatları eğer uzman kişi tarafından yapılıyor ise 1500 tl ile 5000 tl arasında yapılmaktadır.. Ancak yardımcı hekim tarafından yapılıyor ise 1000 tl ile 3000 tl arasında kafa yapınıza ve saç köklerine bağlı olarak seans sayısı belirlenerek yapılmaktadır.

Mikro fue saç ekimi fiyatları biraz daha farklı ve bu fiyatlardan 1000-2000 tl daha fazladır. Fiyat araştırması yaparken kesinlikle pahalı ise neden pahalı olduğunu ucuz ise neden ucuz olduğunu araştırarak bilgi almalısınız. Hekimin kullanacağı teknikleri ve aletleri, daha önceki çalışmalarını mutlaka görmek isteyiniz.

İyileşme süreci için hem daha rahatlatıcı hemde daha güvenilir bir durum sağlayacaktır. Saç ekimi fue tekniği ile yapıyoruz dediklerinde güvenerek kararınızı verebilirsiniz.

İşlem Sonrası Bakım ve İyileşme Süreci

Fue saç ekimi sonrası yapılması gerekenler doktorunuzun kafa yapınıza göre iyileşme ve işlemin süresine bağlı olarak vereceği talimatlara bağlıdır. Saç hücrelerinin işleve başlaması 1 ayı bulabilir. Sonuç elde edilebilmesi için vakaların %60`ında 9. ayın sonu beklenmelidir.

1 yılın sonunda ise tamamen çıkmaya ve canlılık göstermeye başlar. İlk 1 aylık süreç çok önemlidir ve kafada ki sargıların çıkarılmamasına dikkat edilmesi önemlidir. Duş ihtiyacınızı bu süreçten sonra gidermenizde fayda vardır.

Kafanızın hekiminiz ve ekibi tarafından bakımı güzel bir şekilde yapılmalı ve 3 günde bir ve haftada bir olmak üzere eksiksiz kontroller yapılmalıdır. Zaman zaman iyileşme sürecine bağlı olarak kafa yüzeyinde ağrı sızılar meydana gelmemesi için uyku pozisyonuna çok dikkat etmelisiniz.

Bu işlem genelde Ankara ve İstanbul gibi merkezi yerler de daha iyi şartlarda yapılmaktadır. En çok tercih edilenler arasında mikro ve fue mikro ekim tekniği yer almaktadır. İşlem merkezi size yıkama ve sabunlama konusunda bazı önerilerde bulunacaktır mutlaka uymalısınız.

Yıkama ne kadar gereksinim olsa da hekiminiz size yıkama konusunda talimatlarda bulunacaktır. İyileşme sürecini kolay atlatabilmek için bu talimatlara uymalısınız. 

(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: https://estetikhayat.com/fue-sac-ekimi

FUE Saç Ekimi Yöntemi Hakkında Merak Edilenler

Saç Ekimi Teknikleri

Saçları dökülen kadın ve erkeklerin en gözde saç ekim yöntemi olarak ön plana çıkan FUE; sağladığı birçok avantajla popülerliğini giderek arttırmaktadır. Doğal bir görünüm oluşmasını sağlayan ve saçın greftler halinde ekilmesinden ötürü iyileşme süresi oldukça kısa olan FUE saç ekim yöntemi ile ilgili hazırladığımız bu yazımızda en çok merak edilen soruların yanıtları sizleri bekliyor.

“FUE saç ekim tekniği nedir?”, FUE öncesi dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?” ve “FUE saç ekim tekniğinin avantajları nelerdir?” gibi en çok merak edilen soruları cevaplamaya başlıyoruz. 

FUE Saç Ekimi Tekniği Nedir? 

Fue saç ekimi; saç dökülmesi çok fazla olmayan kişilerin tercih ettiği; mikro cerrahi punçlar aracılığı ile donör bölgeden alınan greftlerin başın saçsız kısımlarına dikiş atılmadan teker teker ekildiği saç ekim tekniği olarak tanımlanabilir.  Fue saç ekim tekniğinden sonra iz kalmaması, ekilen saçların doğal bir şekilde çıkması bu yöntemin daha fazla kişi tarafından tercih edilmesini sağlamaktadır. 

FUE Saç Ekimi Kimlere Uygulanabilir? 

 • Saç dökülme süreci tamamlanmış;
 • Anestezi verilmesini engelleyen bir sağlık sorunu bulunmayan herkese; cinsiyet fark etmeksizin FUE saç ekimi yapılabilmektedir. 

FUE Saç Ekimi Öncesi Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir? 

FUE saç ekimi tekniği uygulanacak hastaların, işlem öncesi saçlarını kısaltmaları gerekir. İşlem sırasında minimal müdahalelerde bulunsa dahi kanama riski olduğu için alkol tüketilmemesi önerilir.

Aynı şekilde alkol gibi kan sulandırma özelliğine sahip medikal ilaçlar da kullanılmamalıdır.

FUE saç ekimi işlemlerinden bir hafta önce B ve E vitamini takviyesi kullananlar vitamin almayı bir süreliğine durdurmalıdır. 

FUE Saç Ekimi Operasyon Günü Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir? 

 • Operasyonun yapılacağı gün saçların yıkanması gerekir. Saçlara hiçbir kozmetik ürün uygulanmamalıdır. 
 • Operasyon sonrası ekilen saç köklerine zarar gelmemesi için hastalar geniş yakalı ya da düğmeli giyecekler giymelidir. 
 • Operasyon günü kafein içeren içecekler tüketilmemelidir. Kanamayı arttırma olasılığı olan kafein işlem sırasında verilecek ilaçlarla da etkileşime girebilir; dikkatli olunmasında fayda vardır.

FUE Saç Ekimi Nasıl Yapılır? 

FUE saç ekimi operasyonu öncesi süreçte maksimum verim elde edebilmek adına detaylı planlamalar yapılır. Hastaların saçlarının dökülmeye devam edip etmediğinden donör bölgedeki saçların sağlığının belirlenmesine kadar tüm süreçler üzerinde çalışılır. FUE saç ekimi sırasında da birbirini takip eden hassasiyeti yüksek işlemler uygulanır. 

FUE saç ekimi işlemleri başlamadan önce donör bölgede hazırlıklar yapılır. En sağlıklı saç kökleri belirlenirken işlem sonrası kişinin doğal bir görünüme kavuşması adına planlamalar yapılır. Lokal anestezi verilerek ikinci aşamaya; yani saç köklerinin toplanıp ekime hazırlanmasına geçilir. 

İkinci aşamada sağlıklı olduğu belirlenen saç kökleri ikili ve üçlü şekilde greftler olarak mikro punçlar aracılığı ile deriden çıkarılır. Çıkarılan greftler bozulmasın diye özel bir çözeltide bekletilir. 

Greftler özel hazırlanan çözeltide bekletilirken ekim yapılacak bölgelerde uygun derinliklerde kanallar açılır. Kanallarla greftlerin mükemmel bir şekilde eşleştirilmesi adına kanal genişlikleri titizlikle belirlenir. 

Kanallar açılınca greftler çözeltiden çıkarılır ve teker teker kanallara yerleştirilir. 

FUE Saç Ekimi Seansları Ne Kadar Sürer? 

FUE saç ekiminde başın sağlıklı saç köklerinin bulunduğu donör bölgeden alınan greftler teker teker ekilir. Bu nedenle işlem genel olarak diğer saç ekimi yöntemi olan FUT’a göre daha uzun sürmektedir. Seansın süresi ekilecek greftlerin sayısına bağlı olarak değişecektir. Ortalama bir süre vermemiz gerekirse FUE saç ekimi seanslarının 6 ila 9 saat sürebileceğini söyleyebiliriz. 

FUE Saç Ekiminin Riskleri Nelerdir? 

Operasyon öncesi tüm kontroller yapıldığı ve saç ekimine engel olan bir faktör belirlenmediği takdirde FUE saç ekimi oldukça güvenli kabul edilir. Saç derisine minimal müdahalede bulunulduğu için kanama riski oldukça düşüktür. Ancak zaman zaman yara oluşumu, şişme ve kızarıklık gibi yan etkiler oluşabilir. Yan etkilerin geçmemesi durumunda tıbbi destek alınması ihmal edilmemelidir. 

FUE Saç Ekiminin Avantajları Nelerdir? 

FUE saç ekiminin saç ektirmek isteyen kişiler tarafından bu denli tercih edilmesinin haklı gerekçeleri vardır. 

FUE saç ekimi operasyonları sırasında saç derisine kesi atılmadığı ve greftler teker teker ekildiği için yara izi oluşma ihtimali neredeyse yoktur. Saç ekimi sonrası iz kalmaması FUE saç ekiminin en büyük avantajları arasında gösterilir.

FUE saç ekiminin diğer bir avantajı da ekilen saçların doğal bir şekilde çıkması ve kişinin görünümünde herhangi bir yapaylığa neden olmamasıdır. Greftlere göre açılan kanallara eğimli ekim yapılabilmesi doğal bir görünüm elde edilmesini sağlamaktadır. 

Travmalara bağlı olarak saç derisinde yara izleri olan kişiler için en doğru teknik FUE saç ekimidir. Greftlerin teker teker ekilmesi yara izlerinin kapatılmasını mümkün hale getirmektedir.

FUE Saç Ekimi Fiyatı Ne Kadar? 

FUE saç ekimi kişinin ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre planlanan; kişiye özel tasarlanan bir operasyondur. Fue saç ekimi fiyatını belirleyen farklı faktörler bulunur. Saç ekim merkezinin fiyat politikası, işlemi gerçekleştirecek uzmanların deneyimi, ekimi yapılacak greft sayısı gibi unsurlar saç ekimi fiyatı üzerinde etkili olacaktır. 

Saç ekimi yaptırmayı düşünen kişilerin sadece ucuz olduğu için güvenilirliğinden emin olunmayan merkezleri seçmemeleri gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Operasyon sonrası risklerin minimize edilmesi ve en doğal sonuçların alınması için saç ekim merkezi ve uzman seçimi dikkatle gerçekleştirilmelidir.

Источник: https://www.safahastanesi.com.tr/saglik-kosesi/FUE-Sac-Ekimi-Yontemi-Hakkinda-Merak-Edilenler

Saç Ekimi Nedir? Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saç Ekimi Teknikleri

Haber güncelleme tarihi 11.03.2019 18:01

Saç Ekimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Saç dökülmesi, saç tellerinde kalıcı bir şekilde meydana gelen ciddi kayıplar sonucu, beli bir süre içerisinde saçlı derinin çıplak ya da seyrek kalmasıdır. Erkeklerde daha çok görülen saç dökülmesinin birçok nedeni bulunuyor.

Bu nedenler arasında en etkin olanı ise genetik yapıdır.

Bunun dışında beslenme başta olmak üzere sinir, stres, hastalıklar, mevsim değişiklikleri, bazı kozmetik ürünleri gibi etmenler de saç dökülmesini tetikleyen bir başka nedenlerdir.

 Genetik yapı haricinde diğer nedenlerden dolayı dökülen saçların, cerrahi müdahale gerektirmeden geri kazanılma oranı çok yüksektir. Ancak dökülen saçların geri kazanılması konusunda en net çözüm saç ekimidir. Bu konuda bilim dünyası, çok önemli adımlar attı. Bu adımların başında FUE ve FUT  teknikleri geliyor.

Saç Ekimi Operasyonu

Saç ekimi, son yılların en popüler sağlık hizmetlerinden teki. Çok eski zamanlardan beri yapılan saç ekimi operasyonları, neredeyse hiçbir şekilde tatmin etmiyordu. Kullanılan tüm saç ekimi yöntemlerinde yama modeli yapılıyordu.

Bu yama operasyonu, hem doğal bir görünümden uzak hem de dikiş izlerinin belli olmasından dolayı tercih edilmiyordu. Gelişen teknoloji ile beraber bilim dünyası, bütün bu olumsuz durumları göz önünde bulundurarak FUE ve FUT tekniklerini geliştirdi.

Bu yöntemlerin ana mantığı şu şekilde; verici diğer adıyla donör olarak belirlenen saçlı bölgeden sağlıklı saç kökleri alınıp saçların döküldüğü bölgeye transfer edilmesidir.

FUE (Follicular Unit Extraction) Tekniği

FUE tekniğinde, iki kulak arkası ile kulakların üstündeki verici sahalardan sağlıklı saç köklerini içerisinde barındıran saç foliküllerinin mikro motor yardımıyla yuvarlak şekilde yerinden teker teker çıkarılıp saçsız olan bölgeye ekilmesidir.

FUT (Follicular Unit Transplantation) Tekniği

FUT tekniği, iki kulak arkası ile kulakların üstündeki saçlı bölgeden bistüri kullanılarak doğrusal kesim işlemi uygulanır.

Ardından saç köklerini içeren bu doku şeridinin çıkarılıp doğrusal kesi yapılan bölgeye dikiş atılarak geri kapatılır. Alınan bu doku, mikroskopla saç köklerini içeren parçalar ayrıştırılır. Daha sonra saçsız bölgeye nakledilir.

 İki farklı yöntemle elde edilen canlı saç kökleri, saçsız alandaki ince kanallara transfer edilir.

Saç Ekimi Öncesi Muayene

Saç ekimi öncesinde tedavinin boyutunu belirlemek amacıyla kişi muayene edilir. Tedaviye yön verecek olan bu muayenede şu sorulara cevap aranır:

Saç Ekimine Hazırlık

Saç ekimi operasyonunun başarılı geçmesiiçin alkol,sigara ve kan sulandırıcı ilaçların kullanılması kesinlikle bırakılmalıdır çünkü alkol ve sigara dolaşım bozukluğuna neden olduğu için operasyondan istenilen sonuç elde edilmeyebilir. Kan sulandırıcı ilaçların ise kanamaların dinmesini engellediği için ciddi sorunlar yaratabilir. Ayrıca operasyon öncesi saçlar kesinlikle yıkanmalıdır.

Başarılı Bir Saç Ekimi İçin Uygun Kriterler Neler?

Saç ekimden tam bir verim alabilmek için saç ekimi öncesindeki muayeneden itibaren, tamamen iyileşme sürecine kadar olan süreçte çok titiz davranmak gerekir. Bu titizlik isteyen durumları şu şekilde sıralayabiliriz:

Saç Ekimi Sonrasında Doğal Görünüm İçin Neler Yapılmalı?

Saç ekiminin en önemli kuralı,doğal bir görünüm sağlayabilmektir. Doğal görünümün ortaya çıkmasını sağlayan birçok önemli husus var. Bu hususlar şöyle:

Yoğun Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Sağlıklı saçlara sahip olan bir kişide saç yoğunluğu cm2’ye 70-100 saç telidir. Saç dökülmesi sonrasında 70-100 saç teli bulunan bu cm2‘ye 50 saç teli ekilirse, bölge saçlı bir görünüme kavuşur. Ancak yoğun saç ekimi isteniyorsa, cm2 ‘ye 30-40 saç kökü ekimi yapılır.

Bu da o kadar alana 65-88 saç teli anlamına gelir. Yoğun saç ekimi, herkes için geçerli bir uygulama değildir. Verici olarak adlandırdığımız bölgedeki saç yoğunluğunun buna elverişli olması gerekir.

Açık alanı kapatabilecek kadar sağlıklı saç kökünün olup olmadığı operasyon öncesinde yapılan muayenede karar verilir. Ayrıca saçın düz, kıvırcık ya da dalgalı olup olmaması da yoğun saç ekiminde oldukça büyük bir etkiye sahip.

Kıvırcık ve dalgalı saç teline sahip kişilerde cm2 ‘ye saç ekimi tatminkar yoğunlukta yapılır. Ancak düz ve ince telli saçlarda cm2 ‘ye daha fazla saç ekimi yapılır.

Tepe Bölgesine Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saç ekimi işlemi, uygulanacak bölgeye göre zorluk gösterir. Başın tepe bölgesine saç ekimi kolaydır. Ancak yine de bu bölge üzerinde saç ekimi büyük bir titizlik ister çünkü başın tepe bölgesindeki saç, her yöne hareket edebileceği için saç ekimi sırasında uygun açılarla saçı ekmek gerekir. Doğal görünüm için bu durum oldukça önemlidir.

Saç Ekimi Ne Kadar Sürer?

Saç ekiminden önce hazırlık 7-9 saat sürebiliyor. Bu süre saçsız bölgenin genişliğine bağlı olarak artıp azalabilir. Çoğu kez de saç ekimi 2 seans halinde gerçekleştiriliyor. Bu 2 seans arası 6 aydır. Ayrıca saç ekimi teknikleri arasında FUE, iyileşme süresi dahil saç ekim süresi en kısa süren bir operasyondur.

 Saç ekimi süresinde, saçsız alanın genişliği çok fazla etkiye sahiptir. Bunun dışında saç özelliği bu süreyi etkileyen diğer bir nedendir. Saçın dalgalı ve kıvırcık olması, daha az saç kökünün ekilmesi demektir. Bu da saç ekiminin süresini kısaltır. Ama saç telinin düz ve ince olması, daha fazla saç kökü ekilecek anlamına gelir.

Bu da saç ekiminin süresini uzatır.

Önerilen İçerik;
► Saç Ekiminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

UYARI !

İçeriğimizde yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş, öneri ve bilgilendirme yazısıdır. Kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu karşısında mutlaka doktorunuza başvurunuz.

 Unutmayın sağlık sorunlarında uygulanan tedavi yöntemleri bireylerin biyolojisi, kalıtsal özellikleri, yaş, boy, kilo farklılıkları, alerjik yönleri ve bunlar gibi onlarca farklı duruma göre değişiklik gösterebilir.

Sağlık sorunlarınızın tedavisinde size ancak ve ancak doktorunuz yardımcı olabilir.

NeOldu.com

Источник: https://www.neoldu.com/sac-ekimi-nasil-yapilir-10210h.htm

DHI Saç Ekimi

Saç Ekimi Teknikleri

Günümüzde artık saç ektirmek için en modern yöntem kalem tekniği yöntemidir. Kalem tekniği uzmanlar tarafından son 2 yıldır yapılmaya başlanmıştır.

Her merkez bu yöntemi kullanmak istemez. Genel de uzman olan ekipler bu ekim işlemini gerçekleştirirler. Saç bulunan bölgeden kökler fue yönteminde olduğu gibi alınır ve kalemin ucuna yerleştirilerek saçsız olan bölgeye dikkatli bir biçimde enjekte edilir.

Bu işlem saç işlevini kaybetmeden ekilme işlemi sağlar. Bu operasyon da ameliyat tarzında bir işlem asla değildir. Kalem tekniği ile saç derisine kesi dahi atılmaz. Kesi atılmadığı için saç ekiminden sonra dikiş atma işlemi de gerçekleşmez.

Bu Saç ekim yöntemi (dhi) tüm hastalara kolaylıkla uygulanmaktadır.

Kalem (dhi) Tekniğinin Avantajları

Bu işlem için kullanılan kalemin uç bölgesi incecik bir yapıya sahiptir. Bu nedenle de ciltteki saç köklerine daha çok ve rahat ulaşarak sık bir saç ekme işlemi gerçekleştirilir.

 • Bu kalem sayesinde kafanızda bulunan saçlar yıpranıp hiçbir şekilde zarar görmeden bu işlem sona erer. İşlem sonrasında hastadaki iyileşme çok hızlı ilerlemektedir.
 • Bu işlem yapılırken saç köküne asla temas edilmez
 • Kanama olmaz
 • İşlem yapılan kalemin ucu çok incedir ve ince olması nedeni ile saçlar sık bir şekilde ekilir ve çıkacak saçlar da sık bir şekilde çıkar.
 • Bu işlem kesi olmadan gerçekleşir
 • Bu işlemden sonra asla iz kalmaz iğne ucu kadar delikler açılarak yapılır bu delikler de kapanarak izleri dışarıdan asla belli etmez
 • Çok doğal olur.

DHI (Kalem) yöntemi kolaydır fakat biraz uğraştırıcı ve çok dikkat gerektiren bir iştir.

Kalem tekniğinin hastalar tarafından en çok tercih edilmesinin nedeni operasyon sırasında ağrı veya acı duyulmamasıdır ve saç ekimi operasyonunda saç derisine dikiş atılmaması ve dışarıdan belli olacak iz bulunmamasıdır. Bu yöntem ile çıkan saçlar çok sık ve sağlıklı bir şekilde çıkar. Kalem yönteminin özel iğneleri bulunur.

Kalem yöntemi ile saç ekim işlemi saçlarını tamamen kaybetmiş veya kafasının belirli bir bölgesinde seyreklik bulunan ve bundan rahatsızlık duyan kişilere yapılmaktadır. Bu saç ekim seansları kişilere göre değişiklik gösterir. Saç ne kadar az ise işlem o kadar uzun sürmektedir. Bir seans 6-8 saat kadar sürer ve saç ekim işlemi bir seansta sona ermez.

Çünkü bu işlem için gerekli olan sizin başınızda bulunan saç kökleridir. Ciddi bir rahatsızlığınız mevcut ise bu operasyon size uygulanmaz. Saç ekimi yaptırmadan önce doktorunuzu belirlemelisiniz ve işlem hakkındaki bilgileri ondan almalısınız, daha önce doktorunuzun mutlaka bu işi yapmış ve uzman kişi olması gerekmektedir.

Aksi takdirde bu işlem düzgün yapılmaz ise saçlarınız tekrar dökülmeye başlayarak kellik oluşur.

Kalemle Dhi Saç Ekim Yöntemleri Avantajları Nelerdir?

Dhi (kalem) yöntemi günümüzde yeni başlanan işlemlerden bir tanesidir. Yeni başlanmasına rağmen talep çok fazladır ve artık neredeyse diğer yöntemlerle aynı yoğunlukta diyebiliriz. Bu yöntem ile saç ektirmek çok basit bir hal alır.

Kalem ile saç ekme işlemi işini iyi yapan uzmanlar tarafından gerçekleşmelidir. Bu yöntem şu şekilde yapılır. Öncelikle işleme başlamadan önce uzman hastayı kontrol ederek nasıl bir işlem yapacağına, kaç seansta bitirebileceğine değinmelidir.

Saçlı olan bölgeden tek tek saç kökleri alınarak seyrelmiş tarafa aktarma yapılır. Bu operasyon saç bölgesine kesi atılarak yapılmaz. Kesimsiz bir şekilde yeni teknoloji ile yapılmaktadır.

Bu işlem çok uzun sürmez ve doktor öncesinde sizin saç telinize ve ne kadar başınızda saç kaldığına bakarak seans aralığını oluşturur. Saç ekiminin kaç seansta biteceği doğrudan sizin saçınıza bağlıdır.

Bu işlem çok kolay bir şekilde gerçekleşir asla hastayı zor bir duruma düşürmez. Hastaları sevindiren bir diğer olay ise saç bölgesine dikiş atılmadığı için izin kalmamasıdır. Aletin ucu ince olduğu için burada çıkacak saçlar da çok kaliteli ve birbirlerine sık bir şekilde çıkarak hastayı mutlu edecektir.

Kısa Sürede Doğal Saçlar İçin Operasyon

Saç ekim işlemi o kadar çok uzun süren bir işlem değildir. Tek tek saç eklendiği için genelde 6-8 saate yakın sürer ve bu da gayet normaldir. Fakat kişinin saç kalitesine bağlı olarak da bu işlem ve süre değişiklik gösterebilmektedir.

Bir takım rahatsızlığınız var ise bu konuyu önce doktorunuza danışarak bu işlemi yaptırmalısınız. Bu operasyon için uzman çok önemlidir.

Çünkü rastgele bir uzman seçerseniz ve bu uzman da işinde iyi değil ise kalan saçlarınızdan da olarak bu sonuç daha kötü bir sonuca dönüşebilmektedir

Источник: http://www.sacekiminaturel.com/dhi-sac-ekimi

saç sıklaştırma ekimi yaptıranlar | saç ekimi yaptıranlar

Saç Ekimi Teknikleri

Kategori: Anti-aging / Gençlik Sırları – 20.978Yorum Yazın

Saç sıklaştırma ekimi yaptıranlar özellikle erkekler arasında sayıları hızla artan bir grup. Bu grup artık saç ekimi yaptıranlar forum altında buluşarak iletişimde bulunuyorlar.

Ülkemizde son yıllarda kellik, saç dökülmesi sorunları tüm dünyada olduğu gibi maalesef artıyor. Bu artış saç dökülmesi tedavilerine olan ilgiyi beraberinde getiriyor.

Saç sıklaştırma ekimi yaptıranlar arasında değilseniz bile siz de bu sorunun potansiyel kişisi olabilirsiniz. Saç ekimi yaptıran biri olarak deneyimimi bu yazıda aktarıyorum.

Saç sıklaştırma ekimi yaptıranlar arasına nasıl girdim?

Otuzlu yaşlara geldiğimde saçlarımda seyrelmeler başladı. Bu durum başlangıçta beni rahatsız etmedi.

Hatta sigaraya bağlayıp, zamanla sigarayı bırakırsam saç dökülmesi sorunu bitecekmiş gibi algıladım. Saç tipim gereği saçımın ön bölümü her geçen zaman açılmaya devam etti.

Bir gün aynada saçımın önünde bir kanalın arkaya doğru artık neredeyse kelleştiğini fark ettim.

Hemen araştırmaya başladım. Saç ekimi nedir? Saç ekimi nasıl yapılır? Saç ekimi yaptıran varmı?

Önce kellik neden olur sorusundan başlayalım.

sac sıkılaştırma yaptıranlar

Kellik neden olur?

Kellik neden olur sorusunun en yaygın cevapları aşağıda listeleniyor.

 • Stres
 • Erkek tip saç dökülmesi
 • Genetik faktörler
 • Saçkıran
 • Kansızlık, anemi
 • Tiroid hastalıkları
 • Mantar gibi deri hastalıkları
 • Kullanılan ilaçlar
 • Kanser tedavisi
 • Demir, çinko ve protein azlığı
 • Ateşli hastalıklar
 • Doğum sonrası
 • Şok diyetler
 • Saç koparma alışkanlığı
 • Doğum kontrol hapları

Saç ekimi teknikleri

Saç ekimi yaptıranlar arasına katılma maceram sırasında yaşadıklarımı burada paylaşıyorum.

Saç ekimi yaptıranlar 2016 (saç ekimi yaptıranların yorumları 2016) ve saç ekimi yaptıranlar 2017 aramaları yaptım. Bu araştırmalarım sonucunda saç ekimi için birden fazla teknik bulunduğunu gördüm. Örneğin fue, organik saç ekimi, dhi saç ekimi, perkutan saç ekimi, bio saç ekimi, fut saç ekim tekniği, vb.

En iyi saç ekim merkezi yorumlar noktasında ilgi alanıma girdi. Bu sefer saç ekim tekniklerine göre de araştırma yapmaya karar verdim.

Artık      dhi saç ekimi yaptıranlar (dhi saç ekimi yaptıranlar yorumları), bio saç ekimi yaptıranlar, organik saç ekimi yaptıranlar yorumları (organik saç ekimi yaptıranlar forum), traşsız saç ekimi yaptıranlar, perkutan saç ekimi yaptıranlar, organik saç ekimi yaptıran var mı aramaları ve eş dost arkadaş sohbetlerinde alınan önerilerle altı ay geçirdim.

Saç ekimi kararı

Saç sıklaştırma ekimi yaptıranlar arasında yer almaya karar verdim. Tüm bu araştırmalarım sonucunda Fue tekniği ile saç ekimi yaptırmaya ve PRP uygulatmaya karar verdim.

Bu süreçte saç ekimi yaptıran ünlüler de ilgi alanıma girdi.

Acun Ilıcalı, Murat Boz, Oğuzhan Koç, Tamer Karadağlı, Egemen Bağış, Yalın saç ekimi yaptıran Türk ünlüler olarak tarihe geçtiklerini gördüm!

İstanbul’da bir klinik ve doktorla Fue tekniği kullanılarak saç ekimi konusunda karar verdim. Özel hastanede beni karşıladılar. Gerekli tetkikleri yaptıktan sonra doktorumun önerisiyle kafa derisinin yağ dokusuna kök hücre enjekte edilmesi gibi bir işlemle başlandı. Daha sonra ense ile kulak arkası bölgesinden alınan saçlar tek tek enjekte edildi.

Fue tekniğinin uzun sürdüğünü orada öğrendim. Saç kökleri ile birlikte tek tek toplanıyor ve yine tek tek enjekte ediliyordu. Altı saat süren işlem sonucunda doktorum 2000 civarında greft naklettiğini açıkladı.

İşlem korktuğum gibi acı vermedi. Kızarıklık dışında bir komplikasyon yaşamadım. Ve bekleme süreci başladı. Saç sıklaştırma ekimi yaptıranlar arasında artık benim adım da vardı.

Sonuçlar

Yaklaşık bir ay sonra saç ekimi yaptıranlar yorumları 2017 aramalarında artık benim de yorumum yer alıyordu. Çünkü sonuçlar olumluydu. Saç ekimi yaptıranlar yorumları arasında çok olumsuz olanları da bulunuyor. Bu konuda arkadaşımın yaşadığı bir deneyimi belirtme istiyorum.

Tam tepe bölgesinde saçsızlık sorunu bulunan arkadaşım beş bin lira ücret ödeyerek saç ektirdi. Ancak hangi teknik kullanıldığını bilmiyor. Saç ekimi ağrılı ve acılı oldu. Kafa derisi içerisine çok miktarda sıvı enjekte edilmiş işlem sırasında. Saç alınan bölge bile günlerce şişmiş vaziyette kaldı. Saç ekimi yapılan bölgede ise ekilen saçların neredeyse yarısı çıkmadı.

Bu arada saç ekimi yalnızca saç nakli şeklinde yapılmıyor. Sakaldan saç ekimi yaptıranlar yanında göğüs bölgesi kıllarının kullanıldığı durumlarla da karşılaşılıyor.

Yalnızca şakaklara saç ekimi yaptıranlar da sonuçlardan memnun olduklarını belirtiyorlar.

Saç ekimi yaptıranlar fiyat

Saç ekimi yaptıranlar fiyat noktasında ödedikleri ücretin çoğunlukla karşılığını aldıklarını belirtiyorlar. Kellik oranına göre ve uygulama tekniğine göre saç ekimi fiyatı değişkenlik gösteriyor. Elbette saç ekim merkezi ve doktorun da maliyete etkisi bulunuyor. Saç ekimi fiyatları 2017 yılında üç bin lira ile altı bin lira arasındaki skalada hareket ediyor.

Saç ekimi yaptıran bayanlar

Saç sıklaştırma ekimi yaptıranlar arasında kadınlar da yer alıyor. Saç dökülmesi temelde erkeklerin sorunu gibi algılanıyor. Oysa yukarıda kellik nedenlerinde yer aldığı gibi sadece kadınlara özel saç dökülme etkenleri de var. Stres gibi etkenler de tıpkı erkekler gibi kadınlarda saç dökülmesi sorunu yapıyor.

Bu durumda saç ekimi yaptıran kadınların yorumları (saç ekimi yaptıran bayanların yorumları) önem kazanıyor. Saç ekimi yaptıran kadınların yorumlarını buradan okuyabilirsiniz.

Saç ekimi yaptıran bayan ünlüler yani saç ekimi yaptıran ünlü bayanlar arasında Madonna başı çekiyor.

Saç ekimi video

Bu Yazıyı Paylaş!Paylaş!Tweetle!!Pinterest!

Источник: http://www.genckalanlar.com/sac-siklastirma-ekimi-yaptiranlar/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть