Saç Ekiminde Yeni Yöntem

içerik

Saç Ekimi | Saç Ekim | Saç Ekimi Nasıl Yapılır? Ağrısız Saç Ektirme

Saç Ekiminde Yeni Yöntem

Saç ekimi, ‘saç dökülmesi sorununun kalıcı çözümü’ olarak ifade edilebilir. Saç ekimi operasyonu ise, hastane ortamında yapılan mikro cerrahi bir operasyon olarak tanımlanabilir ve mikro cerrahi operasyon ifadesi ile anlatılmak istenen, saç ekiminde normal bir ameliyattan çok daha az müdahalelerle saç nakli işlemi gerçekleştirilmesidir.

Saç ekim operasyonu, tıbbi olarak erkek tipi saç dökülmesi olarak bilinen androgenetik alopesi yaşayan kişiler için etkili ve kalıcı bir çözümdür ama bunun dışında, yara izleri olanlar ya da çeşitli saç hastalıkları ile saç kaybına uğrayan kişiler de bu operasyonu rahatlıkla yaptırabilir.

Saç ekiminin gelişimi çok eskilere dayansa da dünyada saç ekimi 1990’lı yılların ortalarında günümüzdeki anlamıyla kullanılmaya başlanmıştır.

1990’lı yıllarda FUT yöntemi ile yapılan saç ekimi 2000’li yılların başlarında geliştirilen ve 2005 yılından sonra kullanılmaya başlayan FUE yöntemine yerini bırakmıştır.

O tarihlerden bu yana küçük yeniliklerle sürekli gelişme göstermiş ama FUE temel prensipleri değişmemiştir. Günümüzde halen en gelişmiş saç ekimi tekniği olarak kullanılmaya devam etmektedir.

Saç ekimi operasyonunda en gelişmiş ve en son teknik FUE tekniğidir.

Son dönemlerin en yeni ve modern saç ekimi tekniklerinden olan ve altın standart olarak kabul edilen FUE yöntemi ile saç dökülmesi yaşayan insanlara doğal görünümlü saçlara sahip olma imkanı sunulmaktadır.

Saç ektirme işleminde kullanılan FUE tekniğinin farkı, az iz bırakması ve hızlı iyileşme göstermesidir. FUE yönteminde de kullanılan materyallerin gelişmesine bağlı olarak operasyonun başarısı da artmaktadır. FUE yönteminin birkaç isimle anılan çeşitleri vardır. Bunlar:

 • Klasik FUE (Mikro motorlu)
 • Robotik FUE
 • DHI saç ekim (Choi implanter ile yapılan FUE)
 • Safir FUE (Safir uçla yapılan FUE)

Örneğin son yıllarda geliştirilen safir uçlarla yapılan FUE saç ekimi yöntemi daha başarılı sonuçlar ortaya koymaktadır. Bunun sebebi ise çok daha pürüzsüz materyal olan safir maddesiyle açılan kanalların çok daha hızlı iyileşmesi ve daha az iz bırakması olarak söylenebilir.

Anestezi uzmanı doktorumuz gözetiminde uygulanacak sedasyon ile saç ekimi öncesi lokal anestezi işlemlerini dahi artık hiç hissetmeyeceksiniz. Bu sayede çok daha konforlu, acısız ağrısız bir saç ekimi deneyimi yaşayacaksınız.

Saç ekimi işlemleri zaten çok ağrılı işlemler olmamakla birlikte, iğne korkusu olan hastalarımız için bu yeni yöntem çok daha konforludur.

Zaten minimum seviyede hissedilen ağrı, bu yöntemle neredeyse tamamen sıfıra indirilmiş olacaktır.

Sedasyon Nedir?

Sedasyon, kişiye özel olarak ayarlanabilen ve etkisi buna göre ölçeklendirilebilen sedatif ilaçlarla, kişinin tüm refleksleri korunarak, derinliği kontrollü olarak ayarlanan bir çeşit uyku halidir.

Sedasyon Yaptırmak Zorunda Mıyım?

Sedasyon küçük çocuklarda dahi kullanılabilecek seviyede güvenlidir ve daha önce de söylediğimiz gibi saç ekimi işlemini sıfır ağrılı denecek seviyeye getirmektedir. Fakat yine de sedasyon istemeyen hastalarımız için sedasyonsuz saç ekimi uygulamamız da devam etmektedir. Bu noktada tercih tamamen sizindir.

Saç ektirme operasyonlarının tüm yöntemlerinde temel prensipler söz konusudur. Bu prensipler şunlardır:

1. Saç köklerinin toplanması

 • FUT: Deri kesiti ile saçların topluca alınması
 • FUE: Saçların teker teker alınması

2. Kanalların açılması

3. Köklerin ekilmesi

Saç Köklerinin Toplanması

Saç köklerinin toplanması aşamasında ciddi bir estetik başarı sağlayan FUE yönteminin karakteristiğidir ve FUT yönteminin tamamen kaybolmasını sağlayan da bu yeniliğidir.

FUT yönteminde kafanın arka tarafından kesilerek alınan bir deri parçasından saç kökleri dilimlenerek elde edilirdi, FUE yönteminde ise saçlar silindirik iğnelerle teker teker toplanır.

Böylece çok daha az tahribat oluşmuş olur.

Saç köklerinin büyüklüklerine göre 0,7 mm ila 0,9mm veya saç kökleri genellikle 3-4-5 saç telinden oluşan biri için 1,0 mm büyüklüğünde iğneler kullanılması da çok önemli bir diğer noktadır. Burada kullanılan iğnelerin keskinliği ve her hastaya tek seferlik kullanılıyor olması operasyon başarısını materyal anlamında etkileyen unsurdur.

Yine saçların köklerinin açılarına uygun çıkarılması da köklerin zarar görmesini engelleyecek bir diğer noktadır. Örneğin aşırı kıvırcık saçları olan birinin u-greft diye adlandırılan, kökü alırken kıvrımlı şekliyle zarar vermeden alan iğneler de mevcuttur.

Tüm bunlar hastanın durumuna göre operasyon öncesinde doktor tarafından planlanan inceliklerdir.

Kanalların Açılması

Kanalların açılması aşamasında klasik FUE yönteminde metal (çelik) slitler kullanılır. Bu slitler ile saçın doğal yönüne uygun bir kesi oluşturulmalıdır. Böylece ekilen saçlar doğal yönlere göre büyüyecektir.

Saçların yönü kanal açılırken oluşturulurken saçların deriye göre açısı ise ekim aşamasında dikkat edilecek unsurdur.

FUE yönteminde kanal açılması için genellikle çelik bıçaklar (metal slitler) kullanılır. Bu çelikler operasyon esnasında birkaç yüz kanal açıldıktan sonra değiştirilmelidir. Böylece bu metal slitlerin keskinliklerini kaybetmemeleri sağlanır. Dr.

Serkan Aygın Klinik olarak safir uçlar kullanmaktayız. Safir FUE uçları ise çok daha pürüzsüz ve keskin olduğundan bu tip bir sorunu yoktur. Her hasta için saç köklerinin kalınlıklarına bağlı olarak birkaç farklı uç kullanımı yeterli olur.

Yine her uçun sadece bir hasta için kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Saçların Ekilmesi

Son aşama olan köklerin ekilmesi aşamasında ise doğru yönlerle açılan kanallara saçların 40-45 derecelik açılarla teker teker yerleştirilmesi işlemidir. Her üç aşamanın da kendine has incelikleri vardır. Tüm bu aşamalarda en önemli incelik tabiki deneyimdir.

FUE Yara izi bırakmadan ve dikiş gerekmeden gerçekleşen bir saç ekim yöntemidir!

Foliküler Ünite Ekstraksiyon aynı zamanda FUE tekniği olarak da bilinen prosedürünün gelişmiş hali olan safir uçla yapılan FUE yöntemi Dr. Serkan Aygın Clinic'te gerçekleştirilmektedir.

Saç Nakli Operasyonunun Temel Bilgileri

 • 20 ila 60 yaş arasındaki kişiler saç ektirebilir.
 • Operasyon olacak kişi operasyon öncesi ve sonrası olarak 3 günlük bir süre ayırması yeterlidir.
 • İhtiyaç duyulan kök miktarına göre değişmekle birlikte, operasyon süresi yaklaşık 6 – 8 saattir.
 • Operasyonun tam donanımlı bir hastane ortamında yapılması, olası bir komplikasyonda hemen müdahale edilmesi açısından gereklidir.
 • Bir doktor ve alanında uzman en az 3 kişilik sağlık personeli ile operasyon gerçekleştirilir.
 • Tam sonuçları almak 6 ay ile 18 ay arasında sürmektedir. Yani saçlar operasyon gününden itibaren 18. aya kadar çıkmaya devam edebilir.

1. Konsültasyon: Operasyon planı ve saç çizgisinin doktor ile belirlenmesi aşamasıdır.
2.

Hazırlık: Operasyon gününde hastanın operasyon bölgesinin sterilizasyonu ve ve lokal anestezi uygulanması aşamalarının kapsar.
3. Alım: Kişinin saçlarının donör alandan toplanmasıdır.
4.

Kanal Açma: Saçların ekileceği alana doğal saç yönüne uygun kanal açma işlemidir.
5. Ekim İşlemi: Saç köklerinin ekim yapılacak bölgeye uygun açı ile ekilmesidir.

6. Operasyon Sonrasındaki İşlemler: Operasyon yapılan bölgelere pansuman yapılması ve ertesi gün uygulanacak olan saçların iyileşmesini hızlandıracak PRP tedavisi işlemlerini kapsar.

7. Operasyon Sonrası Saç Yıkama Prosedürü: Ekim yapılmış alan ve saçların alındığı alanın hassasiyetlerini göz önünde bulunduran 15 gün süreyle uygulanacak yıkama işlemidir. Bu süreçte kabuklanmanın giderilmesi ve iyileşmenin hızlandırılması sağlanır.

Lazer Destekli Saç Ekimi Operasyonu

Lazer destekli saç ekimi ile düşük seviyeli lazer veya soğuk lazer olarak da bilinen uygulamanın operasyon ile kombine edilmesidir.

Saç ekimi operasyonu sonrası lazer uygulamasında ana amaç, saç ekiminden sonra operasyon alanındaki yara iyileşmesini hızlandırmak, şişkinlik, kozarıklık, ağrı gibi yan etkileri hızla geriletmek ve elde edilecek sonucun hızla elde edilmesine yardımcı olmaktır. Lazer sistemindeki kaynak ısı oluşturmaz. Bu nedenle tedavi alanımda herhangi bir yan etkisi yoktur.

Saç dökülmesi tedavisi için ise farklı bir düşük yoğunluklu lazer cihazı ile tedavi uyguluyoruz.

Bu amaçla kullandığımız cihaz saçlı deride 20 dakikalık haftada 2 kez uygulandığında, öncelikle saç dökülmesini durdurucu uzun dönem kullanılması ile saç kalınlığını arttırıcı etki gösterir.

Belli bir düzelme elde edildiğinde haftada bir seansa düşülerek elde edilen düzelme devam ettirilmeye çalışılır.

Dr. Serkan Aygın Klinik’te kullandığımız klinik kullanımına uygun düşük seviyeli lazer (Low Level Laser Treatment- LLLT) uygulamasıdır.

Daha önce yapılmış bilimsel çalışmalarda hem erkekler hem de kadınlarda genetik saç dökülmelerinde tedavi edici özelliği olduğunu ıspatlanmış önemli bir tıbbi uygulamadır. Etki mekanizması hücre içinde metabolik faaliyetleri arttırarak ATP, nitrik oksit düzeylerini artırmaktadır.

Bu durum saçların güçlenmesini sağllar. Ayrıca, DHT birikimini azaltarak saç dökülmesi ve incelmesine etkili olan unsurları azalttığı gözlemlenmektedir.

Tıbbi kullanıma uygun lazer ışınını tedavi edici düşük enerjilerle saçlı bölgeye gönderilir. Bu besleyici lazer ışığı saçın kök yapısı olan föliküllerini uyarır. Saçlarda seyrelme etkisi azalır saçınızın doğal büyüme döngüsünü geri kazanmasını sağlar. Tedavi ile birlikte daha dolgun ve daha yoğun bir şekilde saç büyümesini destekler.

Lazerle saç tedavisi uygulaması FDA tarafından onaylanmıştır. Ayrıca etkinlikleri konusunda çok sayıda bilimsel çalışma mevcuttur.

Kliniğimizde kullandığımız lazer tedavi cihazı her biri 364 kaynaktan enerji veren 5 parça modülden oluştur. 6 farklı tedavi edici frekansa sahip olan uygulamamız hastanın özel durumuna göre ayarlanabilir.

 • Daha yoğun ve doğal görünümlü saçlar ekilebilir.
 • Hafif derecede saç dökülmesinden ileri derecede tam saç kayıplarına kadar kalıcı bir çözümdür. 
 • Hastaların en az acı duyacağı şekilde geliştirilmiş bir prosedür olması ve operasyon sonrası yara veya dikiş izi bırakmamasından dolayı rahat bir tekniktir.
 • FUE'den sonra hastalar, hızlı bir şekilde iyileşmektedir; normal yaşantılarına rahatlıkla dönebilir ve 1 gün sonra da yolculuk yapabilirler.
 • Bir saç ekim operasyonu doğru planlandığı takdirde donör bölgeden alınan saç kökleri zarar görmez. Bu şekilde birkaç operasyon geçirilirse bile kişinin görünümünde olumsuz bir değişiklik olmaz.
 • Ekilen saçlar yaklaşık %98 verimlilikte ekildikleri yerde büyürler.

Dr. Serkan Aygın Clinic, Türkiye ile birlikte dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen hastalara saç ekimi ve saç tedavileri alanında hizmet sunan tanınmış bir saç ekim merkezidir.

Dr. Serkan Aygın ve ekibi 22 yıldır sadece saç ekimi ve saç tedavileri alanında hizmet vermektedir. Sadece bu alanda hizmet vermesi, elde ettiği deneyim, uluslararası seminerlere gerek konuşmacı gerekse dinleyici olarak katılması, dünyanın 50’den fazla farklı ülkesinden gelenlere saç ekimi operasyonu yapmış olması kliniğinin ve doktorunun öne çıkan özellikleridir.

FUE 'de Başarıyı Belirleyen Önemli Kriterler Nelerdir?

Bize göre başarıyı belirleyen en önemli faktörler:

Deneyim

22 senelik bir zaman zarfında binlerce hastaya saç ekimi operasyonu gerçekleştirmiş olmamız bize, hastalarımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmemizi sağlamaktadır.

Deneyim bize hastamız için doğru tedavi yöntemine karar verebilmek ve FUE tekniğini daha iyi şekilde uygulayabilme imkânı sağlar.

Uzmanlık Alanı

Saç ekimi operasyonları bu alanda uzman bir doktor tarafından gerçekleştirilmelidir. İnsanların farklı sağlık ve saç dökülmesi sorunları olabilir; doktor gerekli muayeneyi yapıp mümkün olan en doğru teşhisi koyabilir. Dermatolog Dr.

Serkan Aygın, saç sorunu farklı olan kişilerin saç ekimine uygunluğunu tespit ederek onlara, operasyon ve sonrası dönemde yapılması gerekenler hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirme yapacaktır.

  Uzman bir doktor hastalarının sadece saç ekimi sonuçları ile değil, aynı zamanda sağlıklarıyla da ilgilenir.

Sanatsal Nitelik

Saç ekiminde başarılı ve doğal bir görünüme sahip olmak için ön saç çizgisinin kişinin yüz şekline, kafa yapısına uygun tasarlanması gerekmektedir. Bu konu hem deneyim hem de estetik bir bakış açısı gerektirmektedir.

Hastayı Anlamak

Operasyonun başlangıç noktası muayenedir. Bu noktada hastanın ihtiyaçlarının iyi analiz edilmesi ve doğru planlama yapılabilmesi için hastayı anlamak çok önemlidir. Bu prensipleri Dr. Serkan Aygın Clinic’te her zaman göz önünde bulundurarak hareket etmekteyiz.

Saç Naklinin Başarısını Artıran Ek Olanaklar

Saç nakli tüm bu sorunu yaşayanlarda farklı çözüm yollarına da ihtiyaç duyabilmektedir.

Örneğin ana verici alan olan ense kısmında hastanın yeterli saç kökü olmaması halinde yapılacak saç ekimi operasyonu başarısı da doğal olarak yüksek olmayacaktır.

İşte bu sebeple daha başarılı bir saç ekim operasyonu yapmak için vücudun diğer bölgelerinden elde edilecek saç kökleri de kullanılabilir.

Sakaldan kök alınarak saç ekimi yapılması yöntemi, genellikle kişinin ense donör bölgesi yetersiz ve ekim yapılacak alan geniş olduğunda tercih edilmektedir.

 Sakal kökleri uzun süre büyüme evresinde kalabilmekte ve ekim için enseden sonra en uygun donör bölge olarak değerlendirilmektedir. Sakal köklerinin ensedeki saç köklerine nazaran nispeten daha kalın olduğu bilinmektedir.

Bu sebeple sakal bölgesinden alınan saç kökleri ekim planlamasında ön hatta değil sıklığı artırmak için orta bölgelere ekilir.

Erkeklere planlanan saç ekim operasyonunda, vücut kılları 3. seçenek olarak değerlendirilmektedir.

 Kişinin öncelikle ense, sonrasında sakal bölgesi saçları alındıktan sonra, saçlar yine de yetersiz kalacaksa, ek greft olarak, diğer seçenekler arasında en iyi alternatif olarak göğüs kılları tercih edilmektedir. Vücut kıllarının üçüncü tercih olmasında iki önemli sebep vardır.

Birincisi yine sakal köklerinde olduğu gibi kalın ve tekli greftler halinde olması ve uzama özelliklerinin düşük olmasıdır. Yani göğüs bölgesinden elde edilen saç kökleri kişinin ön çizgisine ekilmez.

Dr. Serkan Aygın Clinic’te uygulanan; doğal, başarılı ve estetik açıdan tatmin edici sonuçların alındığı ‘Saç Ekimi’ hakkında daha fazla bilgi ve destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Источник: https://drserkanaygin.com/tr/sac-ekimi/

FUE Tekniğinden Daha İleri Bir Saç Ekim Tekniği Var mıdır? – Estecenter Cerrahi Tıp Merkezi

Saç Ekiminde Yeni Yöntem

Günümüzde estetik açıdan en büyük problemlerin başında saç dökülmesi gelmektedir. Genelde genetik olmasının yanı sıra, strese bağlı olarak da dökülebilen saçlar nedeniyle kişilerin psikolojik olarak büyük çöküntüler yaşaması olağandır. Dış görünüşü tamamen değiştiren dökülme nedeniyle, çok sayıda kişi farklı tedavi yöntemlerine başvurmak zorunda kalmıştır.

Ülkemizde daha çok ilaçlarla tedavi edilmeye çalışılan saç dökülmesi sorunu, hiçbir şekilde ilaçlar tarafından tedavi edilememektedir.

Dökülecek bir saç ilaçlar sayesinde yenilenebilir, kökleri sağlam hale gelebilir fakat dökülmesi engellenemez. Bu nedenle kesin tedavi yöntemi saç ekimidir.

Saç ekimi için de ülkemizde genellikle iki yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden bir tanesi FUE tekniği, bir diğeri ise FUT tekniğidir.

FUT tekniğiyle saç ekimi nasıl yapılır?

FUT yöntemi klasik şekilde uygulanan ve tam anlamıyla cerrahi operasyon işlemi olarak görebileceğimiz yöntemdir. Bu teknik sağ ve sol kulak bölgesindeki saçların cerrahi operasyonla tek tek alınıp, dökülmenin yaşandığı bölgeye ekilmesi işlemidir. Bu işlem sırasında cerrahın el becerisi iyi olmalıdır ve diğer yönteme göre daha zorlu bir ekim işlemidir.

İki kulak arasındaki bölgeden alınan ince deri sayesinde dökülme olan bölgedeki deriye yerleştirilme işlemi diyebileceğimiz bu yöntem, zor bir işlem olmasının yanı sıra, iyileşme süreci de oldukça uzun süren yöntemlerin başında gelmektedir. Ayrıca tedavinin yapıldığı bölgede hissizleşme meydana geldiği için diğer tekniğe göre eksi yönde birçok noktası bulunmaktadır.

FUE tekniğiyle saç ekimi nasıl yapılır?

İlerleyen teknoloji ve tıp dünyasının kendisini sürekli yenilemesiyle birlikte gelişen ve birçok saç dökülmesi yaşayan hastalarda bu teknik etkili bir biçimde kullanılmaktadır. FUE tekniği, FUE adı verilen ve ucunda özel iğneler bulunan cihaz sayesinde iki kulak arasından veya enseden alınan saç köklerinin açılmanın olduğu bölgeye nakledilmesi işlemi olarak anlatılabilir.

Bu teknik, cihaz yardımıyla yapıldığı ve iğne uçlarının oldukça ince olmasından dolayı hiçbir şekilde iz bırakmayan. İyileşme sürecinin sadece bir hafta kadar sürer. Bu teknik oldukça güvenli olmasının yanı sıra, günümüzde çokça kullanılan tekniklerin başında gelmektedir. Bunun nedeni ise klasik teknikten oldukça büyük avantajları olmasıdır.

FUT ve FUE teknikleri arasındaki farklar nelerdir? 

Saç dökülmesi sorunu yaşayan kişilerin araştırma sırasında en çok merak ettiği farklar da bu iki yöntem arasında ne gibi değişiklikler olduğudur. Öncelikle FUT yöntemi tamamen cerrahi bir operasyondur ve bu teknik nedeniyle saç derisinin kesilmesi sonrasında deride iz kalması mümkündür.

FUE yönteminde ise böyle bir sorunla karşılaşma şansı bulunmamaktadır.

Bunun yanında FUT yöntemi sırasında saçlar ayrıştırılırken bir takım kayıplar yaşanmakta ve bazı saçlar kullanılamaz hale gelmektedir.

Fakat FUE yönteminde alınan bütün greftler kullanılmakta ve çok kolay bir şekilde dökülmenin yaşandığı bölgeye nakledilmektedir. Bir diğer fark olarak da anestezi konusunda ortaya çıkmaktadır.

Saç dökülmesi sorununda kesin tedavi yöntemi nedir?

Bu iki yöntemi açıkladıktan sonra, genellikle yanlış bilinen tedavi yöntemlerini de açıklamak gerekmektedir. Günümüzde birçok doktor genç yaşta saç dökülmesi sorunu yaşayan kişilere saç köklerini güçlendiren ve deriyi rahatlatan şampuanlar ve serumlar vermektedir. Yani hiçbir doktor için ilk etapta saç ekimi, tercih sebebi değildir.

Tıp ahlakı gereği hastanın ilk olarak ilaç tedavileriyle belirli bir noktaya gelmeleri beklenir. Hiçbir şekilde düzelme, net bir yavaşlama olmadığı takdirde ise saç ekimi tedavisi uygulanmaktadır.

İnternette, televizyonda görülen birçok saç dökülmesi ilaçları ise kesin çözüm değildir. Saç dökülmesi sorununda kesin çözüm saç ekimidir ve saç ekimi yapıldıktan sonra ekilen saçın bir daha dökülme şansı bulunmamaktadır.

Tabii bu durum da kadınlar ve erkekler açısından farklılık göstermektedir.

Saç ekimi teknikleriyle tek seansta ekim işlemi tamamlanır mı?

FUE ve FUT teknikleriyle yapılacak olan saç ekimi işlemleri, genellikle seanslar halinde yapılmaktadır.

Saç dökülmesinin yaşandığı bölgenin yoğunluğu ve genişliği seans sayısını da değiştirmektedir.

Duruma göre bazı hastalarda bir iki seansta ekim işlemi tamamlanırken, bazı durumlarda da seans sayıları artmaktadır. Bunun nedeni anlaşılacağı üzere bölgenin genişliğinin ne derece fazla olduğudur.

Ayrıca yapılacak testler, tetkikler sonrasında da net olarak uzman doktor tarafından tedavi takvimi oluşturulacaktır. Bu sayede daha başarılı sonuçların alınması mümkün olduğu gibi, başarılı bir operasyon sonrasında düzelecek olan psikoloji ve öz güven göz önüne alınmalıdır.

Saç ekiminde hangi tekniği kullanacağıma ben karar verebilir miyim?

Saç ekimi yaptırmak isteyen kişilerin en çok merak ettiği noktaların başında da bu soru gelmektedir.

Detaylı araştırma ve bilgi alan kişilere aktarıldığı gibi, uygulanacak teknik gerekli testler ve tetkikler sonunda uzman doktor tarafından belirlenmektedir.

Bunun nedeni olarak bazı kişilerin vücut direncinin uygun olmaması, saç derisinin uygun olmaması, greft alınacak bölgedeki saçların çok sık olması gibi nedenler olarak gösterilebilir.

Bu gibi durumlar tamamen alanında uzman ve tecrübeli doktor tarafından test edilmekte ve araştırılmakta olup, kişiye en uygun gelen tedavi yöntemi seçilmektedir. Fakat genellikle çoğu kişide FUE tekniğinin uygulanmasına karşı sıkıntılı noktalar bulunmamaktadır.

Saç nakli teknikleri nasıl bir ortamda yapılmalıdır?

En önemli noktaların başında da saç ekimi işleminin yapılacağı yerin oldukça hijyenik, steril şartları sağlamasıdır. Hijyenik olmayan ve içerisinde toz bulunan kliniklerde saç ekimi işlemi yaptırmak tehli olabilmektedir. Yapılan işlem oldukça ciddi cerrahi bir operasyondur ve tamamen cerrahi operasyonlara uygun ortamlarda yapılmalıdır.

Bu nedenle saç ekimi tekniğinden daha çok, ekim işleminin yapılacağı yerin şartlarının iyi olması, temiz ve tecrübeli bir kadro tarafından yönetilmesi gerekmektedir.

Çünkü saç ekimi işlemi sıradan bir estetik operasyon değildir ve başarısız bir işlem sonrasında oluşacak psikolojinin düzelmesi oldukça büyük zaman alacaktır.

Bu nedenle saç ekimi araştırmaları yaparken, işlemin nasıl bir ortamda yapılacağı da araştırılması gereken en önemli konuların başında gelmektedir.

Saç nakli tekniklerinin risk oranı nedir?

Anlattığımız üzere iki adet saç ekimi tekniği ülkemizde yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bu iki teknikten son zamanlarda en çok tercih edileni FUE tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır. Esas anlamda her iki tekniğin de çok fazla riski bulunmamaktadır. Fakat her cerrahi işlemde olduğu gibi, ufak da olsa riskler vardır.

Bu riskler operasyon öncesi alınmaması gereken ilaçların alınmasıyla alakalı olabildiği gibi, operasyon sırasında vücudun ufak da olsa hissedilen acıyı kaldıramaması gibi durumlarla da ortaya çıkabilir. Temel olarak her iki teknikte de çok büyük riskler bulunmadığı gibi, bütün tıbbi kontroller yapılarak girilen operasyonlardan çok sağlıklı bir şekilde çıkmanız mümkündür.

FUT ve FUE tekniğiyle yapılan saç ekiminde ne kadar acı çekerim?

Saç ekimi teknolojisinin gelişmesiyle birlikte başarılı sonuçlar elde edilmesinin yanı sıra, operasyon sırasında ve sonrasında yaşanacak acı derecesi de en alt noktalara indirilmiştir.

Her iki teknikte de fazla acı çekilmemektedir fakat teknolojik olarak bir tık ötede bulunan FUE yöntemi sayesinde sadece ense kısmına yapılacak olan lokal anestezi küçük de olsa acı hissettir.

Fakat bu acı çok kısa sürede geçecek ve saç ekimi işlemine geçilecektir.

Ortalama olarak üç dört saat süren seans sırasında, kitap okuma şansınız bile olmaktadır. Bu da tekniklerin ne derece geliştiğinin ve hastaya acı vermediğinin kanıtı olarak karşımıza çıkmaktadır. FUT yönteminde ise kesikler olacağı için acı oranı biraz daha fazladır. Operasyon sonrasında birkaç gün ağrı hissedilse de, verilecek olan ilaçlar sayesinde bu ağrılar da hissedilmeyecektir.

FUE tekniğiyle yapılan saç ekimi işlemi ne kadar başarılı olur?

Son olarak teknolojik olarak gelişen tıp dünyasının son saç ekimi tekniği olan FUE tekniğiyle yapılan ekim işleminin ne derece başarılı sonuçlar verdiği konusuna değinmek gerekmektedir. Günümüzde alanında tecrübeli ve uzman doktorların gözetiminde yapılacak olan operasyonlar, FUE cihazı sayesinde daha kolay bir biçim almıştır.

FUE cihazı sayesinde greftler çok ince uçlu iğnelerle alınmakta ve yine aynı cihaz tarafından açıklık olan bölgeye nakledilmektedir. Bu sayede hiçbir şekilde acı hissi oluşmamaktadır. Kesik olmadığı için de iz kalma şansı bulunmamaktadır. Sonuç olarak bir milimetreden daha ince uçlarla yapılan ekim işlemi sonrasında iz kalma şansı yoktur.

Operasyonun başarısı ise tamamen doktorunuzun ve işlemin yapılacağı kliniğin tecrübesine, uzmanlığına göre değişmektedir. Alanında uzman bir doktor sayesinde çok başarılı bir saç ekimi operasyonu geçirebilir, operasyon sonrasında psikolojiniz gayet iyi durumda olacağından hayata yeniden farklı bir açıdan bakabilirsiniz.

Yazar: Estecenter

Источник: https://estecenter.com/fue-tekniginden-daha-ileri-bir-sac-ekim-teknigi-var-midir

Saç Ekiminde Son Teknolojiler ve Gelişmeler

Saç Ekiminde Yeni Yöntem
Saç ekiminde son teknoloji ve gelişmeler nelerdir?

Kimse kendine kelliği yakıştırmaz. Çoğu insanın kendi başına gelmeyeceğini düşündüğü saç dökülmesi, aslında oldukça yaygındır.

Erkeklerin yüzde 70’inde, kadınların ise yüzde 40’ında görülen saç dökülmesi hastalığına karşı her geçen gün yeni tedavi yöntemleri bulunmakta veya mevcut yöntemler geliştirilmektedir. Bilindiği üzere, genetik kaynaklı saç dökülmelerine karşı tek ve en etkili tedavi yöntemi saç ekimidir.

Peki, saç ekiminde son teknoloji nedir? Günümüzde en çok tercih edilen saç ekim tekniği hangisidir? 2017’de saç ekiminde ne gibi gelişmeler olacak? Tüm cevaplar bu makalemizde…

Saç Ekiminde Son Teknoloji olarak Kök Hücre Kullanımı

Saç ekiminde ve saç güçlendirme tedavilerinde son yıllarda ortaya çıkan bir yöntem olan kök hücre tedavisi, birçok

Saç ekiminde son teknoloji ve gelişmeler doğrultusunda operasyonlar çok daha konforlu yapılabilmektedir.

ülkede uygulanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Sanford Burnham Medikal Araştırma Enstitüsü’nde yapılan araştırma da saç ekiminde son teknoloji olarak kök hücrenin kullanımının önemine işaret ediyor. Her ne kadar saç ekiminde ifadesi kullanılsa da, kök hücre tedavisi aslında ekimsiz bir tedavi yöntemi.

Saç ekiminde son teknoloji olarak lanse edilen bu yöntemde, pluripotent kök hücreleri kullanılıyor. İnsanın fetüs dokusundan veya embriyolarından türetilen bir madde sayesinde, saç köklerinin güçlendiği ve çoğaldığı iddia ediliyor.

Mevcut saç ekim tekniklerinden daha etkili olduğunu da iddia eden ABD’li bilim insanları, bu yöntemi henüz hayata geçirebilmiş değiller.

Altını çizmekte fayda var; bu çalışma, araştırma aşamasında.

Bunların yanı sıra bilim insanlarının kelleşme sorununa kökten çözüm olacağı düşünülen  saç klonlama ile ilgili çalışmaları da devam ediyor.

Saç klonlama kavramının temelinde tek bir saç kökünden, kişinin bünyesiyle birebir uyumlu saç kökleri üretmek yatıyor.

Yapılan bilimsel araştırmalarda hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde ciddi ilerlemeler kaydedilmiş olsa da günümüzde hala insan saç kökü hücreleri başarılı bir şekilde klonlanabilmiş değil.

Saç Ekiminde Son Teknoloji olarak FUE

Saç dökülmesi sorunu yaşayan insanların, yaptıkları araştırmalarda en sık rastladıkları saç ekim tekniği FUE’dir.

Bilindiği üzere FUE, donör bölgede yara izi bırakmama ve FUT Tekniği’ne oranla çok daha fazla saç kökü toplayabilme gibi çeşitli avantajlar sunmaktadır.

Bununla birlikte, operasyon süresini kısaltan cihaz Mikromotor sayesinde de, konforlu bir operasyon sağlanır…

FUE’nin avantajları saymakla bitmez. Gelelim asıl konuya. Saç ekiminde son teknoloji hiç şüphesiz FUE’dir. Her geçen gün yeni araştırmalar yapılmaktadır.

Yeni bir teknik oluşturmaktan ziyade, mevcut teknik geliştirilmekte yani teknik daha da iyileştirilmektedir. Saç ekiminde son teknoloji ise FUE’nin uzun saçlı kişilerde gerçekleştirilebilmesidir.

Malum, FUE ile yapılan operasyon öncesinde, saç köklerinin toplandığı donör bölge makineyle traş edilir ve saç kökleri toplanır.

Traşsız Saç Ekimi olarak da bilinen Uzun Saç FUE Tekniği, gerek operasyonun uzun sürmesi, gerekse de maddi külfeti sebebiyle çok az sayıda merkezde uygulanmakta ve daha az tercih edilmektedir.
FUE tekniği ek uygulamalar ve yeni medikal cihazlar ile sürekli olarak geliştirilmeye devam etmektedir.

Saç Dökülmesinde Acell Tedavisi

Son yıllarda geliştirilen ve saç ekiminde son teknoloji başlığında yer alan bir diğer uygulama ise Acell yöntemidir. Saç aşısı olarak da bilinen Acell’in içinde, domuz mesanesindeki kaslardan alınan bir madde bulunmaktadır. ABD’de üretilen ve satılan bu madde, sadece üretici firma tarafından satılmakta olup, ABD dışına çıkartılamamaktadır.

ABD’de, çoğunlukla bir kaza veya yaralanma durumlarında, askerlere uygulanan Acell’in, zarar gören bölgedeki hücrelerin yenilenmesini sağladığı iddia edilmektedir.

Saç ekiminde son teknoloji açısından incelendiğinde ise, Acell’in kullanımını tavsiye eden klinikler olmakla birlikte, bu tedavi yöntemini uygulamayan klinikler de vardır.

Bunun sebebi ise, Acell’in içerisinde bulunan hayvansal dokunun insan vücuduna faydalı olmayacağı ve alerjiye sebebiyet verebileceği düşünülmektedir.
Acell ile yapılan saç aşısı ilgili daha ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz  ⇒ Saç Aşısı 

Saç Ekiminde Son Teknoloji olarak Robotik Saç Ekimi

Geçtiğimiz yıllarda icat edilerek saç ekim sektörüne kazandırılan bir diğer teknoloji ise robotik saç ekimidir. Adından da anlaşılacağı üzere robotla yapılan saç ekiminde, cihaz sadece donör bölgesindeki saç köklerini toplar. Toplar derken, yanlış anlaşılmasın lütfen.

Cihaz bu işlemi otomatik yapmaz, bir operatöre ihtiyaç duyar. Operatörlük görevini ise doktor yapar. Şu konuya da dikkat çekmekte fayda var; robotik saç ekim cihazı sadece FUE yöntemi ile greftleri toplar.

Kanalların açılması ve saç köklerinin yerleştirilmesi doktor tarafından yapılır.

“Robotik Saç Ekimi” hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyenler aşağıdaki makalemizi okuyabilirler…Artıları ve Eksileriyle Robotik Saç Ekimi Hakkında Her Şey

Источник: https://www.sacekimleri.com/sac-ekimi/sac-ekiminde-son-teknoloji/

Saç Ekimi Kayseri

Saç Ekiminde Yeni Yöntem

İki kulak arasındaki, ensenin Üst Bölgesinde Bulunan genetik Olarak dökülmeme özelliğine Sahip sık ettik Sağlıklı saç köklerinin, lokal anestezi Altında uzman doktor Tarafından alınarak, uzman ekip Tarafından birli, ikili üçlü gruplara (greft) ettik ayrılıp yine lokal anestezi ile doğala en Yakın Manzara estetik SONUÇ alınacak sekılde dökülme Olan açık Bölgeye Tek Tek
Yerleştirme işlemidir.

FUE (Folk Stuff Ünite Extraksiyonu)

Saç köklerinin hicbir sekilde kesi izi Olmadan, dikiş kullanmadan Özel mikro cerrahi aletlerle, uzman Bir ekip Tarafından, Tek Tek kökleriyle beraber saçlı deriden alınması işlemidir. Saç üniteleri (greftler) kafa derisinin arka ve yan bölümleri. Verici ve alıcı alana lokal anestezi yapılır.

Bu teknik göğüs, sırt, karın kılları transplantisyonuna da izin vermektedir. Alınan bu kıllar zaman icinde transplante edildiği Bölgeye ait kıl özelliklerine uyum sağlayıp, Cardio yapıya (görüntüye) Sahip Olarak yasamini sürdürür.

FUE Tekniğinde bir seansta yaklaşık 2500-5000 grrit 4000-7000 arası saç teli nakledilebilir.

FUE Tekniği bu kapı zırıltı sçilmelidir:

 • Yeterli verici alan bulmama
 • Saçlarını ileri çok kısa boydatarak isteyenlerde
 • Az miktarda saç ekimi vardır (saçlanması gereken alan azlığı, yara izi gibi lokalize alanları …)
 • Celt elastikiyeti çok az, yani FUT tekniği ile şerit alınmaz.

FUT (Folk Stuff Ünite Transplantisyonu)

Ense Bölgesinde Bulunan saç köklerinin, saçın sıklığına , esnekliğine bölgenin, ekilecek Alanın açıklığına Göre Bir formülle hesaplanıp, iki kulak arasindan şerit Halinde optimum düzeyde çıkarılması işlemidir. Girişim lokal anestezi ile Yapılır.

Şerit Alınan bilgiye bölge bakıldığında kolayca anlaşılmayacak Bir iz kalması Için estetik dikişle kapatılır. Kullanılan Özel dikişler vücut Tarafından emilir, alınmasına gerek yoktur.

Bu yöntemde şerit Halinde Alınan saçlar uzman ekip Tarafından saçsız dokular çıkartılarak, birli, ikili, üçlü bazen de dört ayrılıp ekime Hazırlanır beşli gruplara (greft) ettik. Greftler bu surede tr az Zarar GÖRECEK sekılde saklanır.

Hazırlanan greftler yarık yanal adı Verilen tr oğul teknikle Açılan çizikler Halinde Görülen kanalllara mikro pensetlerle Zarar verilmeyecek sekilde Bu Konuda ettik Deneyimli ekip uzman Tarafından yerleştirilir.

Açılan ince kanallar dokunun tr az düzeyde Zarar görmemesi Için idealdir, böylece Çevre saçlar da Zarar görmez, sıklaştırma Yapılması Gereken Alanlara olanak sağlaması NEDENİYLE daha avantajlıdır. AYRICA bu Yöntem daha sık ekim olanağı, Hızlı Büyüme ettik doğala en Yakın Manzara kozmetik sonuca sebep olur.

Bu Yöntem yanlış kullanıldığında Doğal olmayan oyuncak bebek saçı ya da çim adam görüntüsüne sebep olur.

 Terapi Ankara Saç Ekiminde Kullanmayı Tercih EttüyekTeknik

FUE Cogunlukla (Folikuler birimi ekstraksiyon)  Tek Tek Sac Koklerinin Toplandıgı teknik, Avantajlarından Dolayi Edilmektedir Tercih.

FUT (folicular ünite transferi) Tekniği ( enseden şerit Şeklinde saç alınma method) ensede gerginlik Ağrı ettik, saç kazıtıldığında gülen yüz şeklindeki iz gibi dezavantajlarından Dolayi nadiren Tercih edilir. Ekim işlemi mikro teknikle yapılmaktadır.
Gelişen Yöntem'in yeni tarzdaki enerjinin hayaletinde görülebilir.

Saa ekimindeğini PRP sitesinde başarıyı yükselebiliyor. Başarının yükselmesinde önemli derecede nokta var; saçların sökülüp tekrar ekilmesi Arasında Geçen ZAMANDA ölen köklerdeki Kayıplar, ekilen köklerin tutunma oranları ettik ekim sonrası iyileşmenin hızlanması.

FUE yontemiyle saç köklerinin yerinden çıkarılıp tekrar ekilmesine Kadar bekletildikleri solüsyonda Geçen sürenin uzamasında Dolayi% 5 ile% 15 Arasında henüz ekilmeden kaybedilmektedir. Yapılan araştırmalarda saçların ekildikten Sonra ilk Bir haftalık surede kılcal damarlara ulaşamayan saç köklerinin öldükleri görülmüştür.

İşte bu sorunlara PRP yöntemi bir çözüm getirilmiştir. Sökülen saç Kökleri PRP ile işlemden geçirildiklerinde çok uzun Süre canlı kalabilmektedir. Ekim sonrasında imkb TZP hücrelerin salgıladığı büyüme Faktörler (Büyüme faktorleri) Sayesinde hemen beslenmeye baslar ettik büyümeye.

AYRICA PRP İÇERİSİNDE Bulunan VEGF hormonu ekilen saç kökü Etrafında yeni kan damarları olusumunu başlatır yeni ettik ekilen saç kökünün beslenme sorunu Ortadan kaldırır. Bunu oğlunun resmini çekerek yapabilirsin, ya da okuyabilirsin. PRP sadece ekilen değil saçların alınmasını hızlandırmak de hızlanma ve iz kalmamasını sağlar.

PRP, Amerika FDA'sı, bir yöntemdir. Orta bir kimyasal madde değildir. Tavuğun anahtarı Organik Berry Kokteyli ve Ve Danny Gherkin'i beslemektir. PRP yüz gençleştirmeden dolguya kadar pek çok alanda. PRP sadece saç ekimi değil saç mezoterapisinde de kullanabilirsiniz. % 25 ile 25 arasında artabileceğini içeren bir yöntemdir.

Ayrıca çeşitli türde bulanlar olarak da kullanılabilir, örneğin güveçlerde, cansız saçları 70-80 derecede normal canlı saçılmış hale getirir. Sökülen ve dikilen bölgelerdeki kabuklanma çok daha hızlı iyileşmekte ve normal yaşam dönüşü çok daha hızlı.

Bilinen İlaçlar, saç dükülmesinin yeni basladigi dönemlerde ettik Tam bir açılmanın olmadigi ama saçlarda seyrelmenin basladigi dönemlerde kullanılmaya başlandığında fayda sağlayabilirler.

Cardio İlaçlar saç ekimi sonrası MEVCUT saçların korunmasını sağlamak amacıyla da önerilebilirler. Dökülmüş saçları çıkarma oranları düşüktür. Bu tarz ürünler sadece kullanıldıkları surece etkidirler. Kullananlar kesiliyor dökülmeniz

Источник: https://tebyan.net/weblog/sacekimi/default.aspx

Saç Ekimi Yöntemleri

Saç Ekiminde Yeni Yöntem

Saç kaybının oldukça belli olduğu ve geri dönüşün olmadığı bazı durumlarda kişinin çok geç kalınmadan saç nakli uzmanına danışılmasında yarar vardır. Saç nakli işlemlerinde geliştirilmiş olan son tekniklerde uzman doktorların da sayesinde mükemmel sonuçlar elde ediliyor.

Yeni tekniklerde artık saç ekme işlemleri ameliyatsız, kesmeden, yara izi olmadan yapılıyor. En önemli durum ise ihtiyaç duyulduğu zamanlarda sırt ve göğüs gibi vücudun belli bölgelerinden alınmış kıl köklerinden de faydalanılır. Saç ekim yöntemlerinden ülkemizde genel olarak üç yöntem kullanılır.

Bu yöntemlerden biri Fue tekniği diğeri Fut tekniği ve en son kullanılan yöntem de PRP tedavisidir.

Ülkemizde de saç dökülme sorunu genel olarak ilaçlarla tedavi edilmeye çalışılır. İlaçlar bu duruma çok fazla bir etki göstermez. Dökülecek bir saç bile ilaçlar etkisiyle yenilenir, kökler sağlam olabilir ancak dökülme engellenmez. Saçlar yine dökülür. Bu sebeple de kesin tedavi yöntemi yalnızca saç ekim yöntemidir.

Hastalarda güzel sonuçlar alınan bu teknikte temek olarak Fue cihazı kullanılır. Bu cihazın ucunda özel iğneler vardır ve bu cihaz sayesinde iki kulak arasından ya da enseden alınacak saç köklerinin açılma olan bölgeye nakil edilir.

Bu teknikte cihazlar yardımıyla yapılan ve iğne uçlarının çok ince olmasından kaynaklı da hiçbir şekilde iz bırakmıyor olması önemli bir ayrıntıdır. İyileşme süreci de bir hafta gibi kadar bir sürede tamamlanır. Bu yöntem, oldukça güvenli olmasıyla beraber günümüzde en çok kullanılan yöntem olarak bilinir.

En çok kullanılan yöntem olmasının nedeni de klasik teknikten oldukça fazla avantajlara sahip olmasıdır.

2. Fut Tekniği (Klasik Şerit Yöntemi)

Fut tekniğinde ilk olarak klasik saç ekim tedavisi uygulanır. Bu yöntem gereğince ensenin az üzerinden ve iki kulak arasından alınmış yaklaşık olarak 10×3 cm boyutunda saçlı deri, mikrogreft haline getirilir. Bu mikrogreftler de şeritler şeklinde saçsız olan alanlara teker teker ekilir.

Arka kısımdan saçlar alındıktan sonra da bu kısım dikilir. Dikildikten sonra iz olarak 8-9 cm’lik bir iz kalır. Bu yöntem sayesinde tek seferde 5000 ile 6000 civarında saç teli ekilir. Bu rakamlar tek bir seans için oldukça iyidir. Tek seferde de açıklık geniş bir alanı kaplamıyorsa bu sayede tamamen kapanır.

Tek seferde ortalama olarak 5000 ile 6000 saç telinden fazla ekmek mümkün bir durum değildir. Kafanın arkasında alınacak dokunun da limiti vardır. Bu rakam üzerinde söylenen diğer rakamlar gerçekçi değildir. Hastaların bu duruma inanmaması gerekir. Saç ekiminde bu klasik yöntemde 6 ay arayla 2 ya da en çok 3 seanslık ekim yapılır.

Bu operasyon da yaklaşık 3-4 saat gibi bir sürede tamamlanır.

Fut yönteminde klasik olarak uygulanan ve tam olarak cerrahi bir operasyon işlemi olarak görülen bir yöntemdir. Bu yöntemle beraber sol ve sağ kulak bölgesinde bulunan saçların cerrahi operasyonlarla teker teker alınarak, dökülme yaşanan bölgeye ekim yapılan işlemdir. Yapılan bu işlem esnasında doktorun el becerisinin iyi olması gerekir.

Fue tekniğine göre daha zorlu bir ekim işlemi vardır. İki kulak arkasından alınan ince derinin sayesinde dökülme bulunan bölgeye yerleştirme işlemi de denilen bu yöntem, oldukça zordur. Zorluğunu yanı sıra iyileşme süreci de oldukça uzun süren bir yöntemdir.

Aynı zamanda tedavi yapılan bölgede hissizlik meydana geldiğinden dolayı da diğer yönteme göre olumsuz olabilecek birçok noktası vardır.

3. PRP Yöntemi

PRP tedavisi olarak uygulanan saç ekim yönteminde kişinin kendi kanıyla, saç ekimi olmak üzere vücuttaki bazı hastalıkların iyileşmesine ve cildinizi gençleştirmeye yardımcı olan bir yöntemdir. İlaç kullanmak yerine kişinin kendi kanıyla uygulanan Prp tedavi yönteminde özellikle de genetik ve çevresel faktörlerle beraber yavaşlamakta olan hücre yenilenmesinin önüne geçilir.

Bu işlemde kişinin vücudundan az bir miktarda kan alınmanın ardından, kanın özel işlemle beraber plazmadan ayrılmasını sağlayarak, vücuda yeniden enjekte edildiği yöntem olarak bilinir. Ayrışım sonrasında elde edilmiş olan plazmalar platelet olarak adlandırılan hücrelerden bile zengindir.

Vücutta edindiği temel görevi de kanın pıhtılaşmasını sağlamak olan platelet, içerdiği büyüme faktörlerinin sayesinde yaraların iyileşmesinde oldukça önemli bir role sahiptir.

Kozmetik alanında kullanılan cilt gençleştirme işlemleriyle beraber yara izlerinde, çatlak giderilmesinde, saç dökülmelerinde ve ortopedi tedavilerinde de kullanılmakta olan PRP tedavi işlemi, vücutta herhangi bir ilaç ya da yabancı bir madde verilmeden doğal olarak gençleşme sağlayan bir yöntemdir.

Источник: https://evdesifa.com/sac-ekimi-yontemleri/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.