Sanal Bağımlılık ve Tedavisi

Fasit Bir Girdap: Sanal Bağımlılık

Sanal Bağımlılık ve Tedavisi

İnternet bağımlılığı günümüzde, sanal ve bağımlılık kelimelerinin anlamları üzerinden bakıldığında, aslında var olmayan fakat zihinde var olduğu farz edilen bir bağımlılık türüdür.

Son yıllarda hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer alan internet, telefon, video oyunları, sanal kumar ve aklınızın alabileceği bütün teknolojik ürünler diğer bağımlılık türlerinde olduğu gibi altında benzer biyolojik mekanizmaların yattığı düşünülen davranışsal bir bağımlılığa bizleri sürüklemeye başladı.

Ahmet GedikSAYI:21 / Şubat 2016

21'inci yüzyıla çeyrek kala, büyük buluşlar ve teknoloji, geceyi aydınlatan havai fişekler gibi muazzam bir görsel şölen ve haz sunuyor insanoğluna.

Her 'çağdaş' insan gibi biz de bu teknolojik gelişmelerin içerisinde internet ve sosyal medya vasıtasıyla kendimize bir yer edinip farklı bir yaşam sahası inşa ediyoruz.

Peki, yeni tanımlamaları ile internet ve sosyal medya bizim hâletiruhiyemizi ve yaşam karşısındaki duruşumuzu nasıl etkiliyor?

Bu noktada karşımıza çıkan sorunlardan birisi, belki de tarih kadar eski bir mesele olan bağımlılıktır. Ve artık bağımlılık günümüzde tek yönlü bir kavram değil. Bağımlılık, zararlı sonuçlarına rağmen, dürtüsel olarak madde ve sanal alıştırıcı arayışı ve kullanımı ile karakterize nüksedici kronik bir beyin hastalığı olarak tanımlanır.

Tutsaklık (Addiction)

Bu terim şiddetli bağımlılık için kullanılmaktadır. Tanıma göre, kişi uzun süre bağımlı olduğu maddeyle vakit geçirmeden işlevsel olamamaktadır. İşte bu durumun sonunda şiddetli bozukluktan söz edilebilir. Davranışsal olarak tutsaklık nesne ile ilişkilendirdiğimiz durumlar da ortaya çıkarmaktadır.

Bu teknolojiye günün her anında ulaşılması ve sonsuz bilgiye anlık sahip olmamız şiddetli yoksunluğu arttırmaktadır. Bilgisayar ve internet tutsaklığında; sinirlilik, ajitasyon, agresyon, uykusuzluk ve farklı düzeyde depresyonla belirgin yoksunluk sendromu söz konusudur. Hayatına son verme de şiddetlilik ölçüsü olarak kabul edilebilir.

Hatta yorgunluktan ölecek düzeyde bilgisayar oyunu oynadıktan sonra belgelendirilmiş cinayet ve intihar vakaları mevcuttur.

Hayata kısa devre yaşatmak

Bütün bağımlılıklar için tanımlanabilecek bir olgudur: Hayata kısa devre yaşatmak. İnsan, sosyal ilişkilerinden uzaklaşmak ve her zaman tanımlanamayan yalnızlık hissi ile mücadele etmek amacıyla kaçış noktasında bir nesneyi kullanabilir.

Alkol ve madde tesiri ile kendilik ekseninden uzaklaşmak için geliştirilen herhangi bir bağımlılık, sanal bağımlılık ile madde tesiri olmadan kimlik değişimini yaşar ve tatmin olur.

Böylece gerçek hayatta onu zorlayan ve var olmayan ilişkilerini sanal benliği ile kendi ekseninden uzaklaştırarak bağımlı olduğu madde ve davranış kalıbını hayatının merkezine oturtur.

Böylece önünde insanoğlunun hep hayal ettiği hazzı ve tatmini yaşayabilmesi için bir ekran, kontrol paneli, sonsuzluk vaat edilen sanal bir dünya… Bunun sonucunda ise insanoğlunun kolayca ulaşabileceği sahte ilişkiler, doyumsuz alışveriş ve sanal kumar…

Sanal bağımlılık

İnternet (sanal) bağımlılığı günümüzde, sanal ve bağımlılık kelimelerinin anlamları üzerinden bakıldığında, aslında var olmayan fakat zihinde var olduğu farz edilen bir bağımlılık türüdür.

Son yıllarda hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer alan internet, telefon, video oyunları, sanal kumar ve aklınızın alabileceği bütün teknolojik ürünler diğer bağımlılık türlerinde olduğu gibi altında benzer biyolojik mekanizmaların yattığı düşünülen davranışsal bir bağımlılığa bizleri sürüklemeye başladı.
İnternet bağımlılığı ilk olarak 1995'te Ivan Goldberg tarafından bir şaka olarak tanımlanmıştır. Sanal alıştırıcı olan bilgisayarın ve internet ortamının fizyolojik bağımlılık yaptığı bugün artık bir şakadan çok tedavisi düşünülen, psikiyatrik tanı kitabına (DSM-5) girmiş hatta halk arasında 'bilgisayar bağımlısı' tanımı almış bir yeni dünya hastalığıdır.

Esasen ortam olarak bilgisayar ve internet bağımlılık oluşturmada nadir rol oynar. Bu yoğun bilgi ve uyarıcıların (reklamlar vs.

) etkisi ile özellikle oyunlar, kumar, suç, kimlik manipülasyonu ve madde suiistimali konularında ortam yoluyla iletilen mesajlar bağımlılığa daha fazla yol açmaktadır. Algıda seçiciliğimiz ile haz ve arzularımız ekseninde internet ortamında bağımlılık nesnesine yönelmektedir.

Bununla birlikte, kullanıcı ortam ve mesajı birlikte algılamaktadır. Böylece internet ve davranışsal bağımlılığın oluşturduğu nesne birleşerek şiddetli bir bağımlılık ortaya çıkartır.

İnternet bağımlıları baskı ve stres altındayken durumdan kaçma davranışını internete girme ve işlevsel olmayan davranışlar ortaya koyma biçiminde gösterirler. Bu kişiler bağımlı olmayanlara oranla daha fazla yalnızlık ve depresif duygu durum yaşarlar. Kişilerarası ilişkilerde savunmasız olup yabancılara karşı olağandışı yakınlık hissi duyarlar.

Sanal bağımlılık; internet üzerinden sohbet bağımlılığı, internet üzerinden oynanan online oyunlar, kumar ve alışveriş bağımlılığı, sürekli haber sitelerinde gezme ve aşırı gereksiz bilgi yüklenmesi gibi çok farklı bir yelpazeye sahiptir. Tabii ki günümüzde sanal bağımlılık, maddi gerçekliği yok sayarak sınırsız bir pazar sunan internette doyumsuz alışveriş ve haz ile tanımlanamayacak davranışları da ortaya çıkarmaktadır.

Her ne kadar bilgisayar ve internet kullanımı dış kaynaklı bir kimyasal maddenin yol açtığı bilinç değişikliğiyle ilişkilendirilmese de kumar ve oyunlarda olduğu gibi, internetteki veya bilgisayardaki etkinlikle ilişkili iç kaynaklı kimyasalların sebep olduğu bir bilinç değişikliği hali söz konusudur.

Bütün bağımlılıkların arka planında haz alma, tatmin olma ve aynı duyguyu tekrar yaşama isteği yatmaktadır. Sonsuz bir bilgi hazinesi olarak görülen internetin faydaları muhakkak ki mevcut.

Fakat bir düşünelim, tarih boyunca zararlı olduğu kabul gören uyuşturucu madde ve alkolün günümüzde kullanımını engellemek konusunda hâlâ ciddi zorluklar yaşanırken, hayatımıza bu kadar kolay giren ve ayrılmaz bir parça haline gelen nesnenin yaratacağı bağımlılığın boyutları çok daha endişe verici olmayacak mıdır?

Peki, siz internet bağımlısı mısınız?

Tabii ki tutsaklık/bağımlılıktan bu kadar bahsetmişken ve bu süre zarfında birçok defa teknolojik cihazınıza bakmışsanız siz de kendinize şu soruyu soruyor olabilirsiniz: Acaba internet bağımlısı mıyım?

Eğer bu sorunun cevabını öğrenmek istiyorsanız internet bağımlılığı uzmanı Bradford Regional Medical Center'dan Dr. Kımberly Young'ın internet bağımlılığı için önerdiği tanı ölçütlerine bir göz atmalısınız:

İnternetle aşırı zihinsel uğraş (sürekli olarak internet düşünme, internette yapılan aktivitelerin hayalini kurma, internette yapılması planlanan bir sonraki etkinliği düşünme vb.)

İstenilen keyfi almak için giderek daha fazla oranda internet kullanma ihtiyacı duyma.

İnternet kullanımını kontrol etme, azaltma ya da tamamen bırakmaya yönelik başarısız girişimlerin olması.

İnternet kullanımının azaltılması ya da tamamen kesilmesi durumunda huzursuzluk, çökkünlük ya da kızgınlık hissetme.

Başlangıçta planlanandan daha uzun süre internette kalma süresi konusunda yalan söyleme.

Aşırı internet kullanımı nedeniyle aile, okul, iş ve arkadaş çevresiyle sorunlar yaşama, eğitim veya kariyer ile ilgili bir fırsatı tehye atma ya da kaybetme.

Başkalarına (aile, arkadaş, terapist vb.) internette kalma süresi konusunda yalan söyleme.

İnterneti problemlerden kaçmak veya olumsuz duygulardan (örn: çaresizlik, suçluluk, çökkünlük, kaygı) uzaklaşmak için kullanma. 

Bu maddeler size çok yakın geliyorsa siz de bu 'modern yaşam girdabına' adım atmışsınız demektir.

Tabii bu kriterlerin pek çoğu bugün akıllı telefonlara yüklenen sohbet programları içinde geçerli.

No mobile phobia (Nomofobi)

Sanal bağımlılık ve bu yelpazede Connecticut Üniversitesi araştırmacısı David Greenfield tarafından yapılan bir araştırma, akıllı telefon bağımlılığının belirtilerini ortaya koyarken, bu bağımlılığımıza bir isim de vermiş 'no mobile phobia' gündelik söyleyiş ile 'nomofobi' .

Fobi, bir şeye karşı duyulan korkunun, bireyin gündelik yaşamını olumsuz yönde etkilemesi hali. Fobi kelimesi, Yunanca 'phobos' sözcüğünden geliyor. Phobos, Yunan mitolojisinde Korku Tanrısı olarak biliniyor.

Nomofobi, cep telefonundan uzak kalmaktan aşırı derecede korku ve kaygı yaşamaktır. Bu durum panik atak, nefes darlığı, baş dönmesi, titreme, terleme, kalp hızının artması, göğüs ağrısı ve bulantı gibi fiziksel yan etkilere neden olur. Ayrıca depresif duygu durum ve dikkat eksikliğinde ortaya çıktığı gözlenmektedir.

Aşağıdaki belirtilere göre kendinizi değerlendirerek Nomofobi'ye yakalanıp yakalanmadığınızı kolaylıkla anlayabilirsiniz:

Cep telefonunu ya da sinyalini kaybetmek sizi fiziksel olarak olumsuz bir şekilde etkiliyorsa veya telefonunuzu kapatmıyorsanız,

Telefonunuzun çekmemesi ya da şarjının bitmesi durumunda sinirsel olarak tepki veriyorsanız ve de bunun farkındaysanız,

Telefonunuzun ya da mobil cihazınızın sürekli olarak yanınızda olup olmadığını kontrol etme ihtiyacı duyuyorsanız,

Telefonunuzu güvenli bir yere koyduğunuz halde onu kaybetme korkusunu sürekli yaşıyorsanız.

Tüm bu belirtiler günlük yaşamınızı olumsuz bir şekilde etkiliyor ve iletişimden kopmaktan korkuyorsanız, sanal bağımlılığınızı ölçmek için bile teknoloji yine emrimizde: APP store ve Android market üzerinde bulunan BreakFree uygulamasını indirerek kendinizi test edebilirsiniz. Bu uygulama kişilerin gün içinde kaç defa telefon ekranını açtığını, hangi uygulamalarda kaç kez ve ne sürelerde vakit geçirdiğini kaydederek, bu verilere 0 ile 100 arasında bir değerlendirmede bulunuyor.

Bu test sonrasında 'modern hayat girdabına' kapıldığınızı ve sanal bağımlılığınızın ileri seviyede olduğunu düşünüyorsanız;

İnternet kullanımı süresi konusunda kendinize bir takip çizelgesi oluşturun ve buna bağlı olarak kullanım sıklığınızı azaltmaya gayret edin,

Sosyal ilişkilerinizde yüz yüze iletişimi artırın,

İnternet kullanımında filtre uygulamasını kullanın,

Kendinize hayata dair yeni uğraşı alanları oluşturun.

Eğer bunları yapamıyorsanız öncelikle bunun gerçek bir bağımlılık olduğunun farkına varmalı ve en yakın profesyonele destek için başvurmalısınız.

AHMET GEDİK
Uzman psikolog.

Haberi kaynağını görüntülemek için tıklayın.

Источник: https://pedamed.com.tr/tr/icerik/168/fasit-bir-girdap-sanal-bagimlilik

Sanal Bağımlılığı Ciddiye Alın!

Sanal Bağımlılık ve Tedavisi

Sanal Bağımlılığı Ciddiye Alın!

İnternetin hayatımıza girmesi ve ardından taşınabilir cihazlardan da erişimin yaygınlaşmasıyla, bireylerin yaşamlarım olumsuz etkileyen bağımlılıklar arasına “sanal bağımlılık” da katıldı.

 

Prof. Dr.

Tarhan, davranışsal bağımlılık olarak adlandırılan sanal bağımlılığın da madde bağımlılığı gibi beynin ödül-ceza sistemini bozduğunu vurgulayarak, “Sanal bağımlılıkta kişi, aşırı bir zihinsel uğraş sergileyerek vaktinin çoğunu sanal ortamda geçirmekte hatta bu sanal ortama ulaşamadığı zaman huzursuz, sinirli olmaktadır. Günlük yaşam aktivitelerinde önceliği interneti olan cafe, restoran gibi yerler olmaktadır. Sabah kalkar kalkmaz hemen telefonuna ya da bilgisayarına sarılır ve maalesef kendince çabalar; ama kendini durduramaz ve başarısız bırakma girişimleri sergiler” dedi.

Sanal bağımlılığa yol açan etkenlerden birinin “mutsuzluk” olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bireylerin negatif duygularla baş etme, stresini azaltma-rahatlama için sanal ortamda vakit geçirmeye başladığını, mutsuzluk hatta gizli depresyon belirtileri gösterdiklerini kaydetti.

İnternete girerek kişilerin bu rahatsızlıklarını iyileştirdiğini zannettiğini belirten Tarhan, “Bu durum kişileri anlık olarak rahatlatmaktadır. Sanal bağımlı kişiler aslında çoğunlukla mutsuz kişilerdir. Bu sanal dünyada kendilerine yapay bir mutluluk yaratıyorlar.

Tıpkı mutlu olmak için kokain kullanma gibi” bilgisini verdi.

Evde sağlıklı iletişim, sevgi dolu aile ortamı olmayan kişilerin de sanal bağımlılık riski taşıdığını kaydeden Prof. Dr. Tarhan, bu ortamı bulamayan kişinin zararsız görünen internet aracılığıyla tatmin aradığını belirtti.

ÇOCUKLARI KORUYUN

Prof. Dr.

Nevzat Tarhan, sanal bağımlılığa giden süreçleri önlemede cihazlarla ilişkinin önem taşıdığını belirterek, “doğal bir ortam değil” diyerek tanımladığı televizyonun 0-3 yaş arası çocuklara izlettiril-memesi gerektiğini belirtti. 0-3 yaş arası televizyon izleyen çocuklarda konuşma becerisinin gelişmeyebileceğim hatırlatan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 0-6 yaş arasındaki çocukların televizyon ve bilgisayardan uzak tutulmasını tavsiye etti. Prof. Dr. Tarhan, ilkokul dönemindeki bir çocuğun da haftada 20 saatten fazla bilgisayarda zaman harcamaması gerektiğini vurgulayarak, “Anne-babalar özellikle 0-6 yaş döneminde televizyonu ya da bilgisayarı çocuk için ucuz bir bakıcı gibi görmemeliler.

Çünkü çocuğun bilgisayar ya da tabletleri çok iyi kullanması onun zeki olduğunu göstermez, anne ve babanın çocuğunu ihmal ettiğini gösterir. Bu duygusal ihmaller çocukluk çağı travmalarından birisidir.” yorumunu yaptı.

[attention type=green]
Çocukların “ihmal edildiği duygusunu” almasının önemli bir travma olduğunu belirterek, çocukla iletişimin kritik önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Ailede rol karmaşası var mı İncelenmektedir. Ailede disiplin sağlanmalı, anne ve babanın liderliğinin olması gerekir.
[/attention]

Anne-babanın kendini düzeltmesi ve tüm bu eksiklerin giderilmesiyle çocuk hemen kendini toparlamaktadır ama bu toparlama 10 yaşından sonra oldukça zor olmaktadır. İleri vakalarda ilaç tedavisi bile uygulanabilmektedir” dedi.

SAĞLIK RİSKİ OLUŞTURDUĞU BİLİNMELİ

Prof. Dr.

Nevzat Tarhan, sanal bağımlılığın göz ardı edilmemesi gerektiğini ve sağlık riski oluşturduğunun bilinmesi gerektiğinin altını çizdi. “Sanal bağımlılık zamanla oldukça tehli bir hal alabilir; ama kişi buna rağmen hala kullanmakta ısrarcıdır. Tıpkı madde kullanımındaki gibi beynin ödül-ceza sistemi bozulmuş durumdadır” bilgisini veren Prof. Dr. Tarhan, madde bağımlılığında erişim zorluğu ve yüksek maliyet olmasına karşılık, sanal bağımlılığın günün her saatinde erişilebilir bir bağımlılık olması nedeniyle ayrıca bir özelliği bulunduğunu anlattı. Sanal bağımlılığın, diğer bağımlılıklara dönüşmesinin mümkün olduğunu vurgulayan Prof. Dr.

Tarhan, “Dolayısıyla sanal bağımlılık büyük bağımlılıklar için ilk adımdır, çok ciddiye alınması gerekir.” dedi.

TEDAVİ EDİLEBİLİR

Prof. Dr.

Nevzat Tarhan, sanal bağımlılığın da tedavisinin mümkün olduğunu, kimi zaman kolay sonuca dahi ulaşılabildiğini belirterek, “Madde, alkol gibi bağımlılık türlerinde hastaneye yatış gerekir. Bu bağımlılıklarda kişilik problemleri de fazla olmaktadır. Sanal bağımlılığı olan kişiler de ise önce yoksun bırakma süreci yaşatılır; ancak kimi zaman kliniğe yatış gerektiren vakalar da olabilmektedir.” dedi.

GENÇLERE VE AİLELERE ÖNERİLER

Prof. Dr.

Nevzat Tarhan, televizyon, bilgisayar, taşınabilir cihazların “mutluluk verici” olmadığını belirterek şu tavsiyelerde bulundu: Gençlere tavsiyemiz sadece şu anı değil 5,10 sene sonraki mutluluklarını düşünmeleridir, insan, kimi zaman bazı zelerini gelecekteki daha büyük zeleri için erteleyebilmelidir. Anne babalar da böyle durumlarda çocuklarına ön yargılı yaklaşmamalılar. Çocukları ile sen haklısın-ben haklıyım gibi savaşlara girmemeliler. Bu süreçte çocuklarını anlayıp, yanında olmalılar. Çocuğa sert bir şekilde davranmadan onun olumlu, olumsuz yönlerini kabullenip doğru bir iletişimle iyi yönlerini ön plana çıkarmaya çalışmalılar. Anne babaların takdir, övgü, onay içeren sözcüklerinin yanı sıra doğru bir eleştiri ile iletişim kurmaları gerekir. Bunu yaparlarsa her çocuğun içindeki güzelliği ortaya çıkarırlar.

Kaynak: Bu haber, okulun M.E.B.'na bağlı internet sitesinden alınmıştır. İçeriğe ait hatalı veya yanlış bilgilerden sitemiz sorumlu değildir.

Источник: https://www.okulhaberleri.net/sanal-bagimliligi-ciddiye-alin-1745844

İnternet bağımlılarına özel klinik kuruldu

Sanal Bağımlılık ve Tedavisi

Nöropsikiyatri hastalarına 5 yıldız konforunda ve özel tedavi imkânı sunan Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Nöropskiyatri Hastanesi, Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi çatısı altında internet bağımlıları için özel tedavi merkezi kurdu.

Sanal Bağımlılık Tedavi Merkezi adı verilen klinikte, internet bağımlılığına yakalanan hastalar, internetin etkilerinden arınma ve interneti kontrollü kullanma, bireysel ve grup terapileri, ergo terapiler ve gerektiğinde psikofarmakolojik tedaviler ile iyileştiriliyor.

Uzun süre bilgisayar başında kalan, yeme-içme ihtiyacını daha ekran başında karşılayan, bilgisayardan uzaklaştıklarında gelişmeleri kaçıracağı ya da sanal alemdeki dünyalarından kopacakları endişesi ile depresif davranışlar sergileyen internet bağımlıları, merkezde gerektiğinde hastaneye yatırılarak 15 gün süreyle internetten önce izole edilerek daha sonra da kontrollü kullanmaları öğretilerek tedavi ediliyorlar.

Ergoterapi uygulanıyor

Özel odalarda, yatarak tedavi edilen internet bağımlılarına, tedavilerinin bir parçası olarak da ergoterapi uygulanıyor.

Hastalar ebru çalışmaları, resim, müzik, spor ve kondisyon çalışmalarına katılıp, özel servisteki çok amaçlı salondan ve kütüphaneden yararlanabiliyorlar.

 Bağımlılar, puzzle gibi kağıt oyunları da oynayabildikleri merkezde aynı zamanda yaşam becerileri ve yaşam olayları ile başa çıkma yollarını öğrenebilecekleri grup terapilerine de katılıyor.

Bağımlılara evindelik hissini yaşatabilmek adına sokak görünümlü hastane koridorlarının, özel dizayn edilen yatakların bulunduğu merkezde, odalarda bağımlıların kriz anında kendilerine zarar vermemeleri için güvenliği yüksek, yumuşak malzemeli eşyalar bulunuyor.

Çağımızın yeni hastalığı bilgisayar bağımlılığının beyinde tıpkı madde bağımlılığında görülen zararları oluşturduğunu belirten Psikiyatri Uzman Dr. Serdar Nurmedov, sanal bağımlılığın mutlaka tedavi edilmesi gereken bir bağımlılık olduğuna dikkat çekti. 

Uzun süre monitör başında kalmanın, kişide haz duygusu ile ilgili ödül-ceza mekanizmasının bozulmasına neden olduğunu belirten, Dr. Nurmedov konu hakkında bilgilendirdi…

İnternet bağımlılığı nasıl anlaşılır

İlk başta bir saatlik internete girmek kişiye haz verirken, aynı lezzeti alabilmek için bilgisayar başında kalınan süre gittikçe artıyor. Bu süreyi 25 saate kadar çıkartanlar oluyor.

Öyle ki kişi, yeme-içme ihtiyaçlarını karşılamak için dahi internetten ayrılamıyor, evinden çıkamıyor, işine ya da günlük yaşantısına devam edemiyor.

Hatta kişi zamanla madde bağımlılığındaki davranışları sergilemeye ve tamamen sanal bir hayatta yaşamaya başlıyor.

İnterneti amacı dışında kullanmaya başladıklarında, boş olduğu her an internete girdiklerinde, internete girme ile ilgili yalan söylediklerinde, olumsuz duygulardan uzaklaşmak için internete girdiklerinde, internete bağlı olmadıklarında veya bilgisayar başında olmadıklarında endişe, kaygı, huzursuzluk, tahammülsüzlük, dikkat/konsantrasyonda azalma gibi belirtileri göstermeye başladıklarına bu kişilerin internet ile ilişkili sorunlarının başladığını söyleyebiliriz.

İnternetin beyne verdiği zarar kokaininle aynı

Beynin eski fonksiyonunu kazanabilmesi için ileri durumdaki hastaları tam kontrolümüze alıp, önce izole arındırmayı da içine alan özel bir yatarak tedavi planlama yoluna gidiyoruz.

Kokainin de internetin de beyinde oluşturduğu zarar aynı. Bağımlı kişiler klavye başından uzaklaştığında endişe, kaygı, huzursuzluk, tahammülsüzlük, dikkat/konsantrasyonda azalma gibi belirtileri sergileyip krize girebiliyor.

Sonuçta hırçınlaşıp etrafındaki eşyaları kırıp dökebiliyor.

Yatarak tedavide hasta ortalama 15 gün süreyle izole ediliyor. Bu sırada madde bağımlılarında görülen anormal kriz hali ortaya çıkıyorsa, beynin bu reaksiyonu ilaçlarla önleniyor.

Bağımlılar, internet esiri olmaktan hem ilaç hem de özel terapi tedavisiyle kurtuluyorlar. Tedavide interneti kişinin hayatından tamamen çıkarmayı değil, onu kontrollü kullanmayı öğretiyoruz.

Çünkü internete yaşamın her alanında kullanıyor ve ihtiyaç duyuyoruz.

Cep telefonu yasak

Tedavinin bir parçası olarak cep telefonu kullanımına izin verilmiyor. Kişinin ailesi ile görüşmeleri oluyor, onlar da uzman psikologlar tarafından gözlemlenip, aile terapilerinde ele alınıyor.

Bağımlılık merkezinde uygulanan özel bir sistem var. Bu sisteme göre hastanın ailesi ile görüşebilmesi, kafeteryaya çıkabilmesi için belirli puan toplaması gerekiyor.

Bu puanları ilaçlarını düzenli kullanması, odasını düzenli tutması, grup ve bireysel terapilere katılmasından elde ediyorlar.

Uyku saatinden sonra sigara içmesi, katın kurallarını ihlal etmesinden ise puan kaybı oluyor. Bu yüzden hastanın kafeteryaya veya dışarıya çıkma hızı da kendisine bağlı bir nevi.

Bu şekilde hastalara normal hayatta da kendisi ile ilgili sorumlulukları kendisinin almasını sağlamaya çalışıyoruz.

Kontrol odağının kendisi olması gerektiği vurgulanıyor ve her yaptığının bir sonucu olduğunu ve buna katlanması gerektiğini görmesini sağlıyoruz.

Nöropsikiyatri alanında uluslararası standartların üzerinde sunduğu tanı ve tedavi hizmetlerinin kalitesini ilk denetimiyle dünyaya kanıtlamış olan NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi, dünyanın en büyük ve prestijli sağlık akreditörü olan JCI (Joint Commission International) tarafından titizlikle yeniden denetlenmiştir. 1300’ü aşkın standart üzerinden % 100 uygunluk alarak, akreditasyon sertifikasını yenilemiştir.

Источник: https://www.egitimsistem.com/internet-bagimlilarina-ozel-klinik-kuruldu-34486h.htm

Sanal Bağımlılık ve Tedavisi | NPİSTANBUL Beyin Hastanesi

Sanal Bağımlılık ve Tedavisi

Sanal bağımlılık göz ardı edilemeyecek sağlık riski oluşturuyor. İnternetin hayatımıza girmesi ve ardından taşınabilir cihazlardan da erişimin yaygınlaşmasıyla, bireylerin yaşamlarım olumsuz etkileyen bağımlılıklar arasına “sanal bağımlılık” da katıldı.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü ve NPİ İstanbul Beyin Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sanal bağımlılığın en çok gençleri etkilediğini ancak orta yaş grubunun da risk altında olduğunu, her yaş grubu için dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

UYANIR UYANMAZ TELEFONA SARILANLAR DİKKAT!

Prof. Dr.

Tarhan, davranışsal bağımlılık olarak adlandırılan sanal bağımlılığın da madde bağımlılığı gibi beynin ödül-ceza sistemini bozduğunu vurgulayarak, “Sanal bağımlılıkta kişi, aşırı bir zihinsel uğraş sergileyerek vaktinin çoğunu sanal ortamda geçirmekte hatta bu sanal ortama ulaşamadığı zaman huzursuz, sinirli olmaktadır. Günlük yaşam aktivitelerinde önceliği interneti olan cafe, restoran gibi yerler olmaktadır. Sabah kalkar kalkmaz hemen telefonuna ya da bilgisayarına sarılır ve maalesef kendince çabalar; ama kendini durduramaz ve başarısız bırakma girişimleri sergiler” dedi.

Sanal bağımlılığa yol açan etkenlerden birinin “mutsuzluk” olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bireylerin negatif duygularla baş etme, stresini azaltma-rahatlama için sanal ortamda vakit geçirmeye başladığını, mutsuzluk hatta gizli depresyon belirtileri gösterdiklerini kaydetti.

İnternete girerek kişilerin bu rahatsızlıklarını iyileştirdiğini zannettiğini belirten Tarhan, “Bu durum kişileri anlık olarak rahatlatmaktadır. Sanal bağımlı kişiler aslında çoğunlukla mutsuz kişilerdir. Bu sanal dünyada kendilerine yapay bir mutluluk yaratıyorlar.

Tıpkı mutlu olmak için kokain kullanma gibi” bilgisini verdi.

Evde sağlıklı iletişim, sevgi dolu aile ortamı olmayan kişilerin de sanal bağımlılık riski taşıdığını kaydeden Prof. Dr. Tarhan, bu ortamı bulamayan kişinin zararsız görünen internet aracılığıyla tatmin aradığını belirtti.

ÇOCUKLARI KORUYUN

Prof. Dr.

Nevzat Tarhan, sanal bağımlılığa giden süreçleri önlemede cihazlarla ilişkinin önem taşıdığını belirterek, “doğal bir ortam değil” diyerek tanımladığı televizyonun 0-3 yaş arası çocuklara izlettiril-memesi gerektiğini belirtti. 0-3 yaş arası televizyon izleyen çocuklarda konuşma becerisinin gelişmeyebileceğim hatırlatan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 0-6 yaş arasındaki çocukların televizyon ve bilgisayardan uzak tutulmasını tavsiye etti. Prof. Dr. Tarhan, ilkokul dönemindeki bir çocuğun da haftada 20 saatten fazla bilgisayarda zaman harcamaması gerektiğini vurgulayarak, “Anne-babalar özellikle 0-6 yaş döneminde televizyonu ya da bilgisayarı çocuk için ucuz bir bakıcı gibi görmemeliler.

Çünkü çocuğun bilgisayar ya da tabletleri çok iyi kullanması onun zeki olduğunu göstermez, anne ve babanın çocuğunu ihmal ettiğini gösterir. Bu duygusal ihmaller çocukluk çağı travmalarından birisidir.” yorumunu yaptı.

[attention type=green]
Çocukların “ihmal edildiği duygusunu” almasının önemli bir travma olduğunu belirterek, çocukla iletişimin kritik önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Ailede rol karmaşası var mı İncelenmektedir. Ailede disiplin sağlanmalı, anne ve babanın liderliğinin olması gerekir.
[/attention]

Anne-babanın kendini düzeltmesi ve tüm bu eksiklerin giderilmesiyle çocuk hemen kendini toparlamaktadır ama bu toparlama 10 yaşından sonra oldukça zor olmaktadır. İleri vakalarda ilaç tedavisi bile uygulanabilmektedir” dedi.

SAĞLIK RİSKİ OLUŞTURDUĞU BİLİNMELİ

Prof. Dr.

Nevzat Tarhan, sanal bağımlılığın göz ardı edilmemesi gerektiğini ve sağlık riski oluşturduğunun bilinmesi gerektiğinin altını çizdi. “Sanal bağımlılık zamanla oldukça tehli bir hal alabilir; ama kişi buna rağmen hala kullanmakta ısrarcıdır. Tıpkı madde kullanımındaki gibi beynin ödül-ceza sistemi bozulmuş durumdadır” bilgisini veren Prof. Dr. Tarhan, madde bağımlılığında erişim zorluğu ve yüksek maliyet olmasına karşılık, sanal bağımlılığın günün her saatinde erişilebilir bir bağımlılık olması nedeniyle ayrıca bir özelliği bulunduğunu anlattı. Sanal bağımlılığın, diğer bağımlılıklara dönüşmesinin mümkün olduğunu vurgulayan Prof. Dr.

Tarhan, “Dolayısıyla sanal bağımlılık büyük bağımlılıklar için ilk adımdır, çok ciddiye alınması gerekir.” dedi.

TEDAVİ EDİLEBİLİR

Prof. Dr.

Nevzat Tarhan, sanal bağımlılığın da tedavisinin mümkün olduğunu, kimi zaman kolay sonuca dahi ulaşılabildiğini belirterek, “Madde, alkol gibi bağımlılık türlerinde hastaneye yatış gerekir. Bu bağımlılıklarda kişilik problemleri de fazla olmaktadır. Sanal bağımlılığı olan kişiler de ise önce yoksun bırakma süreci yaşatılır; ancak kimi zaman kliniğe yatış gerektiren vakalar da olabilmektedir.” dedi.

GENÇLERE VE AİLELERE ÖNERİLER

Prof. Dr.

Nevzat Tarhan, televizyon, bilgisayar, taşınabilir cihazların “mutluluk verici” olmadığını belirterek şu tavsiyelerde bulundu: Gençlere tavsiyemiz sadece şu anı değil 5,10 sene sonraki mutluluklarını düşünmeleridir, insan, kimi zaman bazı zelerini gelecekteki daha büyük zeleri için erteleyebilmelidir. Anne babalar da böyle durumlarda çocuklarına ön yargılı yaklaşmamalılar. Çocukları ile sen haklısın-ben haklıyım gibi savaşlara girmemeliler. Bu süreçte çocuklarını anlayıp, yanında olmalılar. Çocuğa sert bir şekilde davranmadan onun olumlu, olumsuz yönlerini kabullenip doğru bir iletişimle iyi yönlerini ön plana çıkarmaya çalışmalılar. Anne babaların takdir, övgü, onay içeren sözcüklerinin yanı sıra doğru bir eleştiri ile iletişim kurmaları gerekir. Bunu yaparlarsa her çocuğun içindeki güzelliği ortaya çıkarırlar.

Kategori : Erişkin Psikiyatri 09 Ağustos 2018, 23:14

Источник: https://npistanbul.com/sanal-bagimlilik-ve-tedavisi

Поделиться:
Нет комментариев

    Bir cevap yazın

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.