Sarkom nedir? Yumuşak doku kanseri belirtileri ve tedavisi nasıldır?

içerik

Sarkom: Yumuşak doku kanseri belirtileri ve tedavisi

Sarkom nedir? Yumuşak doku kanseri belirtileri ve tedavisi nasıldır?

Kemikler zayıflar ve kırılmalar görülebilir Eklem şişmeleri ve hassaslığı (yakınında veya içindeki tümörler için) Yorgunluk Ateş Kilo kaybı

Anemi

Tümörün evrelendirilmesinde PET-CT çok önemli

Kesin tanı, tümörün evrelendirilmesi ve tedavisinin planlanması açısından biyopsi büyük bir önem taşımaktadır. Biyopsi, doğrudan veya ultrason ile yapılabildiği gibi bazı zor alanlarda CT eşliğinde özel biyopsi iğnesi ile örnek alınarak gerçekleştirilmektedir.

Yumuşak doku sarkomları görünüm ve vücutta yayılma şekillerine göre dört evrede incelenirler. Evre 1 ve 2 lokaldir. Evre 3’te tümör yakın lenf bezlerine, evre 4’de ise vücuda yayılmış demektir. Evrelendirmede Pet-CT çok değerli bir incelemedir.

%50 bir kol ya da bacaktan başlar. %40 gövde veya karında başlar.

%10 baş ve boyun bölgesinde görülür.

Hem çocuklar, hem de yetişkinlerde sarkom gelişebilir. Yetişkinlerde nadiren görülür ve tüm yetişkin kanserlerin yaklaşık %1’ini oluşturur. Bununla birlikte, sarkomlar çocuklarda daha yaygındır ve tüm çocukluk çağı kanserlerinin yaklaşık %15’ini temsil eder.

Yumuşak doku sarkomu

Yumuşak doku sarkomu, vücudu destekleyen ve bağlayan bağ dokularında başlayan kanserler grubudur. Bunlara aşağıdakiler dahildir:

Kan damarları Yağ hücreleri Eklem astarları Lenf damarları Kas Sinirler Tendonlar

Sonuç olarak, yumuşak doku sarkomları neredeyse vücudun herhangi bir yerinde görülebilir. Yumuşak doku sarkomu başladığında ve küçük olduğunda, genellikle probleme neden olmayacağı için fark edilmeyebilir. Bununla birlikte, yumuşak doku sarkomu büyüdükçe, vücudun normal işlevlerine müdahale edebilir.

En az 50 farklı yumuşak doku sarkomu tipi olduğu için, bunları tek bir hastalık olarak değil, ilgili hastalıkların bir ailesi olarak tanımlamak daha doğrudur. Spesifik sarkom türleri, aşağıda listelenen gibi, en çok benzeyen normal doku hücrelerine göre adlandırılır.

Bu, kanserin başladığı vücudun bir kısmı olarak adlandırılan kanser türlerinin çoğundan farklıdır. Bazı sarkomlar herhangi bir normal dokuda görünmüyor ve kök hücrelerden veya diğer ilkel hücrelerden kaynaklandığı düşünülüyor.

Kök hücreler, belirli dokulara veya organlara dönüşebilen özel hücrelerdir.

Aşağıdaki listede, yumuşak doku sarkomları ve ilgili bağ dokusu tümörlerinin birkaç yaygın türü ve bulundukları yerler tanımlanmaktadır.

Anjiyosarkomlar (Kan veya lenf damarları)
Desmoid tümör, aynı zamanda derin fibromatozis (Bağ dokusunda en yaygın hücre türü olan fibroblastlar)
Ewing ailesi tümörleri (Belirgin ilgili normal doku yok; kök hücrelerin bir tümörü olabilir)
Fibrosarkom (Bağ dokusunda en yaygın hücre türü olan fibroblastlar)
Gastrointestinal stromal tümör (GIST) (Sindirim sisteminin özelleşmiş nöromüsküler hücreleri)
Kaposi sarkomu (Kan damarları)
Leyomiyosarkom (Düz kas)
Liposarkom (Yağ dokusu)
Miksofibrosarkom (Bağ dokusu)
Malign periferik sinir kılıfı tümörü (MPSKT) (Sinir uçlarını çevreleyen hücreler)
Rabdomyosarkom (İskelet kası)
Sinovyal sarkom (Belirgin ilgili normal doku yok; kök hücrelerinin bir tümörü olabilir)

Geçmişte genellikle malign fibröz histiositoma (MFH) olarak anılan ayırt edilemeyen pleomorfik sarkom (UPS) (Belirgin ilgili normal doku yok; kök hücrelerinin bir tümörü veya rabdomiyosarkomun uzak bir akrabası olabilir)

Uzman patologlar birçok sarkom tipini ve alt türünü tanımlamış ve sınıflandırmıştır. Patologlar, tümörün alt tipini hızlı bir şekilde belirlemenin yeni yollarını arıyor. Çünkü bu, prognozu anlamaya ve tedavi planını belirlemeye yardımcı oluyor. Bir tümörün anormal genetiğine bakmak, özelliklerini belirlemeye ve hangi tedavilerin en etkili olacağını tahmin etmeye yardımcı olabilir.

Hedefe yönelik tedavi kullanımı; GIST, dermatofibrosarkoma protuberans (DFSP), tenosinoviyal dev hücreli tümör ve desmoid tümörler de dahil olmak üzere çeşitli sarkomların tedavisinde büyük ilerlemeler sağlamıştır.

Patologlar, sarkomu “mikroskopta izlerken ne kadar kanserli hücrenin sağlıklı hücrelere benzediğini” anlatan “derecelendirmesi” ile de tarif eder. Derece sarkomun ne kadar hızlı büyüyeceğini ve yayılabileceğini doktorunuza yardımcı olabilir. Genel olarak, tümörün derecesi ne kadar düşükse prognoz o kadar iyi olur ki bu da başarılı tedavi ve sonuç verme şansını ifade eder.

Yumuşak doku sarkomu belirtileri

Sarkomlu kişiler aşağıdaki semptomları veya işaretleri görebilirler. Bazen, sarkomlu insanlarda bu değişikliklerin hiçbirine rastlanmaz. Veya, semptomların nedeni kanser olmayan başka bir sağlık sorunu olabilir.

Yumuşak doku sarkomu nadiren erken evrelerde semptomlara neden olur. Kol, bacak veya gövdede sarkomun ilk belirtisi ağrısız bir yumru veya şişlik olabilir. Çoğu yumrular sarkom değildir. En yaygın yumuşak doku yumruları lipomlardır. Lipomlar (yağ bezeleri) yağ hücrelerinden oluşur ve kanser değildir. Lipomlar genellikle yıllarca var olmuşlardır ve nadiren boyutlarında değişiklik olur.

Bununla birlikte, yerinden bağımsız olarak, 5 cm’den büyük, büyüyen veya ağrılı olan tüm yumrular hakkında doktorunuzla konuşmanız önemlidir. Karında sarkom başlayan kişilerin semptomları olmayabilir veya ağrısı ya da dolgunluk hissi olabilir.

Yumuşak doku sarkomu esnek, elastik dokularda veya vücudun derin bölgelerinde gelişebildiğinden, tümör genellikle büyüdükçe onun yolundan normal doku itebilir. Dolayısıyla semptomlara neden olmadan bir sarkom oldukça genişleşebilir. Sonuçta büyüyen tümör sinirlere ve kaslara karşı baskı yapmaya başlarsa ağrıya neden olabilir.

Yaşadığınız herhangi bir değişiklikten endişe ediyorsanız, lütfen doktorunuzla konuşunuz.

Yumuşak doku sarkomu tanısı

Aşağıdaki liste, bu kanser tipinin teşhis edilmesine yönelik seçenekleri açıklar ve listelenen tüm tanı testleri her kişi için kullanılamaz. Doktorunuz bir tanı testi seçerken şu faktörleri dikkate alabilir:

Şüphelenilen kanser türü İşaret ve semptomlar Yaşınız ve tıbbi durumunuz

Daha önceki tıbbi testlerin sonuçları

Sarkom için standart tarama testi bulunmamaktadır. Bir doktor, kanser olmadığından emin olmak için büyüyen olağandışı veya yeni yumrular veya darbeleri incelemelidir. Sarkomlar nadirdir. Sarkom şüphesi varsa bu kanser tecrübesine sahip bir doktorla konuşmanız çok önemlidir.

İmmünoterapi: Kanser tedavisinde bağışıklık sistemi

Источник: //indigodergisi.com/2018/03/sarkom-yumusak-doku-kanseri/

Yumuşak Doku Kanseri Nedir,Belirtileri ve Tedavisi

Sarkom nedir? Yumuşak doku kanseri belirtileri ve tedavisi nasıldır?

Kayahan’ın hastalığı

Ünlü sanatçı Kayahan’ın ölümüne sebep ola yumuşak doku kanseri bir anda hepimizin dikkatini çekti. Sinsi ilerlediğinden geç belirti veren ve bu nedenle erken tanı konulamayan yumuşak doku kanseri yani Sarkoma  vücudumuzda ki yumuşak dokularda kanser hücrelerinin büyümesidir.

Yumuşak Doku Kanseri (Sarkoma) Nedir?

Sarkom ” Yunancada “etin büyümesi” anlamındaki sözcükten gelmektedir. Yumuşak doku sarkomları, vücudunuzdaki yumuşak dokularda baş gösteren kanserli (habis) tümörlerdir. Yumuşak dokular, vücuttaki diğer yapıları birbirine bağlar, onları destekler ve çevreler.

Sarkomalar, kemiklerde ve kıkırdak, adaleler, tendonlar (kiriş), yağ gibi organ veya dokuları çevreleyen, yumuşak bağdokusunda ve destekleyici (yardımcı) dokularda, ayrıca akciğerlerin, karnın, kalbin, merkezi sinir sisteminin ve kan damarlarının dış yüzeylerinde oluşuyor.

Sarkomalar da katı, üç boyutlu ve habis tümörlerin en ender ve en ölümcüllerindendir.

Yumuşak doku kanserleri yani sarkomalar çok yaygın görülmemekle birlikte erkeklerde kadınlardan daha sık görülür. Sarkomaların çeşitli türleri olsa da genel belirtileri ve semptomları benzerlik gösterirler.

Yumuşak Doku Kanseri (Sarkoma) Belirtileri:

• Zayıflayan kemikler, bazen de kırılmalar

• Eklem şişmeleri ve hassaslığı (yakınında veya içindeki tümörler için)

• Yorgunluk

• Ateş

• Kilo kaybı

• Anemi

Yumuşak doku kanseri yani sarkomlar vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Ancak, en büyük yüzdesi (yaklaşık yarısı) kollar, bacaklar, eller ve ayaklarda oluşur.

% 40′ ı göğüs, sırt, kalça, omuzlar ve karında görülürken, yaklaşık % 10’u da baş ve boyunda bulunmuştur. Yumuşak doku sarkomu ilk evrelerinde genellikle hiçbir belirti ve semptom göstermez.

Tümör yumuşak dokuda büyüdükçe, şişme ya da yumrulara sebep olabilir. Daha sonra, sinirler ve adaleler üzerine baskı uygularsa ağrı yaratabilir.

Yumuşak Doku Kanseri (Sarkoma) Nedenleri:

Sarkom ilk oluştuğu dokuya bağlı olarak ismi değişir.

Sarkomun konumları ve aldığı adlandırmalar:

• Kemikler. Osteosarkom; yeni gelişen kemik dokularında ortaya çıkar, kıkırdak sarkomu; kıkırdakta oluşur ve Ewing sarkomu; kemik iliğindeki olgunlaşmamış dokularda gelişir. Osteosarkom ve Ewing sarkomu çocuklar, ergenlik çağındakiler ve 10 – 25 yaş arası genç yetişkinlerde daha çok görülür.

• Kaslar : İki tip kas vardır: iskelet ve düz kaslar. İskelet kasları kemiklerde yer alırlar ve istemli kontrol altındadırlar. Mide, bağırsak bölgesi ve uterus gibi organları ve kan damarlarındaki düz kasları ise kontrol edemezsiniz.

Kaslarda gelişen sarkom, iskelet kaslarda özellikle de kol ve bacaklarda ortaya çıkan çizgili kas lifleri sarkomudur. Bu tütün birçok alt tipi vardır. Bunlar, 4 ve daha küçük yaşlardaki çocuklarda baş, boyun ve üreme organları bölgesinde ortaya çıkan embriyon sarkomu ve yine çocuklarda kollar, bacaklar, baş ve boyunda görülen endotelyomadır.

Leimosarkomu ise düz kaslarda çoğunlukla uterus, mide bölgesi ve kan damarları içinde oluşur.

• Kan damarları. Çeşitleri, anjiyosarkom; kollar, bacaklar, baş ve gövdedeki kan damarları içinde oluşur, çocuklara ait hemanjiyoperisistom; 4 ve daha küçük yaşlarda genellikle kollar, bacaklar, gövde, baş ve boyunlarında ortaya çıkar, ve kan damarı duvarlarındaki bir tümör olan Kaposi sarkomu; HIV/ AIDS gibi hastalık virüsü taşıyanlarda görülür.

• Lenf kanalları : Lenfanjiyosarkom olarak adlandırılır ve genellikle kol ve bacaklardaki lenf kanallarında meydana gelir.

• Sinoviyal dokular : Sinoviyal sarkom olarak adlandırılan bu çeşit, bağlantı noktalarında ve bacaklarda tendon koruyucularında oluşur.

• Sinirler : Nörofibrosarkom kollar, bacaklar ve gövdede yerleşmiş sinirlerde oluşur.

• Yağlar. Liposarkom özellikle kollar, bacaklar ve gövdedeki yağlı dokularda oluşur.

• Lifli dokular. Fibrosarkom kollar, bacaklar ve gövdede oluşur, kötü huylu lif histiyosistom, bacaklarda oluşur ve deri fibröz sarkomu, gövdede oluşur.

• Mezotelyum dokular. Bu dokular bacaklar, kalp ve bağırsaklar gibi belli organlarda koruyucu bir zırh sağlarlar. Bu dokularda gelişen kötü huylu tümörler mezotelyom olarak adlandırılır, ve genellikle bacaklarda oluşurlar.

Genelde, kemik veya yumuşak doku sarkomunun sebepleri bilinmez. Bilinen sebepler, mezotelyomun çoğu vakaları için asbest içerdiği ve Kaposi sarkomu için bağışıklık sisteminin eksikliği ile yerleşen virüslerdir. Yeni kemik hücrelerinin anormal gelişimi içeren Paget kemik hastalığı olan yetişkinlerde osteosarkomu olma riski de yüksektir.

Birkaç durumda, örneğin Li Fraumeni sendromu veya ailesinde nörofibromatöz hastası olan kişilerde sarkom kalıtsal olabilir.

Li Fraumeni sendromu yumuşak doku sarkomu ve diğer tümörlerle ilgili olan göğüs kanseri başlangıcının bir aşamasıdır. Nörofibromatöz sinir tümörlerine yol açan sinir sisteminde gelişen değişimlerle sonuçlanır.

Nörofibromatöz ile ilişkin diğer anormallikler ciltteki değişikler ve kemik deformasyonlarıdır.

Sarkom riskinin artmasına yol açan faktörler, kimyasal fenoksiasetik asit içeren yüksek dozda otlarla, klorofenol içeren ağaç ürünleriyle ve büyük miktarda radyasyonla ilişkilidir.

Yumuşak Doku Kanseri (Sarkoma) Teşhis ve Tedavisi:

Yumuşak doku kanserlerinin teşhisinde kullanılan yöntemler:

BT (Bilgisayarli tomografi)

CT (Computed tomography)

MRI (Magnetic Resonans Imaging):CT ye üstünlüğü damarlar hakkında daha ayrıntılı bilgi edinilir. Bu yolla hem sişlik hem ve sişliğin çevre ile ilişkileri hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olunur.

Biyopsi : Biyopsi isleminde, cerrah tümörden doku parçası alır ve bu parça patolog tarafından mikroskop altında incelenir. Burada hedef, bu sisligin sarkom, baska tip bir kanser veya iyi huylu bir sislik olup olmadigini anlamak; eger sarkom ise cinsini ve grade’ini (saldirganlik derecesi) tayin etmektir.

Biyopsi yöntemleri

Ince igne aspirasyon biyopsisi  

Kalin igne biyopsisi 

Cerrahi biyopsi : (Eksizyonel biyopsi)

Patolojik inceleme : Yumuşak doku kanserlerinde (YDS) ayri bir sorundur. inceleme bu konuda uzman kisi tarafından yapılmalıdır. Zira patolojik tanı ve radyolojik değerlendirme tedaviyi yönlendirecektir.

Yumuşak doku kanserinde tedavi sekline karar verme :

Yumuşak doku kanserleri nadiren lenf bezlerinde metastaz yaparlar, ama akciğerlere uzak metastaz yapma ihtimali vardır.

Bu nedenle tedavi sekline karar vermeden önce vücudun diğer  bölgelerinin incelemesi yapılmalıdır Sişliğe ait radyolojik bulgular, ayrıntılı patolojik inceleme sonuçları ve vücut taraması yapıldıktan sonra hastalığın evrelemesi yapılır.Yumuşak doku kanserleri 4 evreden oluşur.

Yumuşak doku kanserlerinin tedavisi hastanın yaşına, tümörün durumuna ve evresine göre değişmekle birlikte genellikle 3 tür tedavi yöntemi vardır;

1.Cerrahi Tedavi : Yumuşak doku kanserlerinin tedavisinde en sık kullanılan tedavidir. Ameliyat sekli tümörün bulundugu vücut bölgesine ve yerlestigi doku planina göre degisir. Önemli olan tümörün çevresinden yeterli genişlikte sağlam dokununda çıkarılmasıdır.

 2.Radyoterapi : Kanser hücrelerini öldürür ve tümörün küçülmesini sağlar. Radyoterapi bir makine aracılığı ile vücuda dışardan uygulanabilir, veya ışın yayan materyal ( radyoizotop) doğrudan doku içine konur ya da kanser hücrelerinin bulunduğu yere yerleştirilen ince plastik tüpler içinden geçirilen radyoaktif teller aynı amaçla kullanılır.

3.Kemoterapi : Kanser hücrelerinin öldürülmesi için ilaçların kullanılmasıdır.

İlaç koldaki bir damardan veya büyük damarlara yerleştirilen kateterlerden tüm kan dolaşıma verilebilir, bu tür tedavi sistemik kemoterapi adını alır.

 İlaç sadece kanser hücrelerinin bulunduğu bölgeyi ilgilendiren damarlar içine verilebilir, bu tedavi sekli regional (bölgesel) kemoterapi olarak isimlendirilir.

Источник: //www.orguhobi.com/saglik/yumusak-doku-kanseri-nedirbelirtileri-ve-tedavisi.html

Kanser sarkomdan nasıl farklıdır? Kanser ve sarkomun nedenleri ve tedavisi

Sarkom nedir? Yumuşak doku kanseri belirtileri ve tedavisi nasıldır?

Bu makaleyi en çokOrtak sorular: Kanser sarkomdan nasıl farklıdır? Başlangıç ​​olarak, hem ilk hem de ikinci vakada malign bir neoplazm olduğu gerçeğine dikkat etmek gerekir. Sarkomdan ölüm oranının çok yüksek olduğunu açıklığa kavuşturacağız, ancak kanserden ölümlerin sayısının daha düşük olduğunu göreceğiz.

Birimiz ve diğer hastalık hakkında daha fazla şey öğrenmenizi öneririz. Bu makaleyi okuduktan sonra, şunları öğrenebilirsiniz:

 • kanser sarkomdan farklıdır;
 • sarkom tipleri;
 • hastalığın belirtileri nelerdir;
 • sarkomun nedenleri;
 • hastalığı nasıl tedavi edilir.

kanser

Bu bölüm tamamen hastalığa ayrılmıştırkanser denir. Bu nedir? Kanser ve sarkom çok benzerdir. Hayatı tıpla bağlantılı olmayan çoğu kişi, onları karıştırdı. Şimdi özellikleri analiz edelim. Kanser, insan yaşamı için tehli bir malign tümördür.

Malign hücrelerden oluşan tehli bir neoplazmaya dayanır. Malign neoplazm nedir? Bu hastalık, çeşitli dokulardaki kontrolsüz hücre bölünmesi ile karakterizedir. Sağlıklı dokulara ve organlara yayılabilirler.

Malign neoplazmlar üzerinde yapılan çalışma “onkoloji” adı verilen bir ilaç bölümüyle ilgilidir.

Şu anda hastalık hakkında bilinen nedirZaman? Çok az. Kanser gelişiminin nedeni, bölünmenin genetik ihlali ve hücrelerin temel işlevlerinin gerçekleştirilmesidir. Bu bozukluklar, transformasyon ve mutasyondan kaynaklanabilir.

Zamanla bağışıklık sistemi vücutta ve hücrelerin işleyişinde değişiklikler fark ederse, o zaman patolojiler gelişimini durdurduğu için sıkıntılardan kaçınılabilir. Bağışıklık sistemi anı kaçırırsa, o zaman bir tümör oluşur.

Kanser olasılığı, en yaygın olanları olan birçok faktörden etkilenir:

 • kalıtım;
 • sigara;
 • alkollü içeceklerin kullanımı;
 • virüsler;
 • ultraviyole radyasyon;
 • kalitesiz yiyecekler.

sarkom

Yani, sarkom – nedir bu? Bu bölümde size bu hastalığı olabildiğince anlatmaya çalışacağız. Sarkom, kanser gibi, malign bir neoplazmdır. Kemik ve kas dokularında görülür. Bu hastalık ve kanser arasındaki farktır. İkincisi kesinlikle herhangi bir insan vücuduna uzanabilir.

Sarkomun ayırt edici özellikleri şunlardır:

 • çok hızlı gelişme;
 • sık relapslar.

Dikkatinizi gerçeğe çekiyoruzHastalık sıklıkla çocuklukta ortaya çıkar. Bu fenomenin nedeni oldukça basit bir şekilde açıklanabilir. Daha önce belirtildiği gibi, sarkom kemik ve kas dokularında ortaya çıkar. Ve bu bağ doku yapılarının aktif gelişimi ne zaman? Tabii ki, çocuklukta.

Peki bu sarkom nedir? Kemik veya kas dokusunda bu malign neoplazm. Kanser gibi sarkom da onkopatolojidir, ancak tüm olgulardaki yüzdesi bire eşittir.

Yani sarkom nadir görülen bir durumdur, ancak çok tehlidir. İstatistikler, tüm vakaların neredeyse yüzde sekseninde, alt ekstremitelerde sarkom bulunduğunu belirtmektedir.

Mortalite açısından bu hastalığın sadece kanser için ikinci olduğuna dikkat edin.

sınıflandırma

Bu bölümde, türlerin parçalarına ayırmayı öneriyoruzsarkomlar. Toplamda yüzden fazla var. Hastalığı çeşitli nedenlerle sınıflandırmayı öneriyoruz. Başlangıç ​​olarak tüm sarkomlar iki büyük gruba ayrılır:

 • yumuşak doku hasarı;
 • Kemiğe hasar.

O zaman gelişim mekanizmasının sınıflandırmasını göreceksiniz. Sadece iki tip sarkom vardır:

Nasıl farklılar? İlk durumda tümör, sarkomun lokalizasyonunun meydana geldiği dokulardan büyür. Örneğin, kondrosarkom endişelenir. İkincil özellik, tümörün bulunduğu organla ilişkili olmayan hücreler içermesidir. Güçlü örnekler:

 • anjiyosarkoma;
 • Ewing sarkomu.

Örneklerde tümör lokalizasyonukemiklerde görülür. Ancak sarkoma oluşturan hücreler bu türlere ait değildir (bunlar diğer hücrelerdir). Anjiyosarkom durumunda tümör vasküler hücrelerden (kan veya lenfatik) oluşur.

Aşağıdaki sınıflandırma bağ dokusu tipine dayanmaktadır. Bir tümör gelişebilir:

 • kaslar (miyosarkom);
 • kemikler (osteosarkoma);
 • kan damarlarının hücreleri (anjiyosarkom);
 • yağ dokusu (liposarkom).

Belirtmek istediğim sınıflandırma son belirtisi, hastalığın olgunlaşmasıdır. Bu özelliğe göre, üç grubu ayırt etmek gelenekseldir:

 • yetersiz diferansiye;
 • srednedifferentsirovannye;
 • son derece farklılaşmış.

nedenleri

Bu bölümde sarkomun nedenleri listelenecektir. Bunun için taşımak mümkün:

 • Hasar. Bunun nedeni, bir kesim veya başka bir zarardan sonra aktif bir yenilenme ve bölünme sürecinin başlamasıdır. Bağışıklık sistemi, zamanla farklılaşmamış hücreleri saptayamaz ve bu da sarkomun temeli haline gelir. Gelişimini provoke eden nedir? Bunlar skarlar, kırıklar, yabancı cisimler, yanıklar veya ameliyatlar olabilir.
 • Bazı kimyasallar (asbest, arsenik,benzen ve diğer kimyasal bileşenler) DNA mutasyonuna neden olabilir. Sonuç olarak, gelecek nesil hücreler düzensiz bir yapıya sahiptir ve temel işlevlerini kaybeder.
 • Radyoaktif ışınlama DNA'yı değiştirebilirHücreler, bir sonraki kuşak malign olacaktır. Teh, daha önce tümörü ışınlamış olan insanları, Çernobil nükleer santralinin tasfiyecilerini, hastanelerin X-ışını bölümlerinin çalışanlarını tehdit ediyor.
 • Bazı virüsler ayrıca DNA ve RNA hücrelerini değiştirebilir. Bunlar sekizinci tip ve HIV enfeksiyonunun herpesvirüsünü içerir.
 • Hızlı büyüme (yüksekte daha yaygındır)erkek ergenler). Ergenlik döneminde, hücreler aktif olarak bölünür, bu nedenle olgunlaşmamış hücreler ortaya çıkabilir. Femurun en sık sarkomu.

Sarkom belirtileri

Onkoloji, sarkom gibi hastalıklar benzerbelirtiler üzerinde. Bu bölümde patoloji bulgularını listeliyoruz. Bunlar tümörün konumuna bağlıdır.

Çok erken bir aşamada bile, eğitimi görebilirsiniz, çünkü sarkom aktif gelişimi için dikkate değerdir. Ayrıca eklemlerde, anestetiklerle temizlenemeyen ağrı vardır.

Bazı durumlarda, sarkom çok yavaş gelişebilir ve işaretler birkaç yıla kadar geçerli değildir.

Lenfoid sarkom ile birlikte:

 • lenf düğümündeki şişliğin oluşumu (iki ila otuz santimetre arası);
 • Ağrıları zayıf veya var olmayan;
 • zayıflık görünür;
 • azaltılmış verimlilik;
 • vücut ısısı yükselir;
 • artan terleme;
 • soluk cilt;
 • olası döküntüler (toksinlere karşı alerjik reaksiyon);
 • sesi değiştirebilir;
 • nefes darlığı görünür;
 • dudaklar mavimsi bir renk alır;
 • alt sırttaki ağrı mümkündür;
 • bol ishal olduğu için hasta kilo verebilir.

Yumuşak doku sarkomu aşağıdaki semptomlara sahiptir:

 • tümörlerin oluşumu;
 • palpasyonda ağrı;
 • tümör net bir taslak içermez;
 • ; – (yaşlılarda kahverengi veya mor gençler, mor nodüller) ciltte topaklar ve nodüllerin çok sayıda oluşturabilir
 • Deri nodüllerinin çapı beş milimetreyi geçmez;
 • Travma durumunda ülserler ve kanamalar ortaya çıkabilir;
 • Kaşıntı (toksinlere karşı alerjik reaksiyon) mümkündür.

Tümör akciğerde oluşursa, aşağıdaki belirtiler vurgulanır:

 • nefes darlığı;
 • pnömoni, disfaji ve plörezi gibi olası hastalıklar;
 • kalınlaştırılmış kemikler;
 • eklemlerde ağrı.

Tümörün üst vena kava sıkılabileceğini unutmayın, sonra aşağıdaki belirtiler gözlenir:

 • yüzün şişmesi;
 • mavimsi cilt tonu;
 • yüz ve boyunda yüzeysel venlerin genişlemesi;
 • burun kanaması.

farklar

Ve şimdi ana soruyu cevaplayacağız: Kanser sarkomdan nasıl farklıdır? Daha önce de belirtildiği gibi, hem sarkom hem de kanser, hücrelerin hatalı çalışmasından kaynaklanan malign neoplazmlardır.

Hastalıklar, bir kanserin belirli bir organda gelişmesi ve sarkomun insan vücudunda herhangi bir yerde oluşabilmesi bakımından farklılık gösterir. Bu sarkom ve kanser arasındaki farktır.

Bir ve diğer hastalık metastaz ve nüks için bir eğilim var olabileceğini unutmayın.

tanılama

Kanserin sarkomdan nasıl farklı olduğu sorusu cevaplandı, şimdi kısaca tanı konuyor. Hastalığı aşağıdaki yöntemlere başvurmak için:

 • anket;
 • laboratuvar araştırması;
 • histolojik çalışmalar.

Lokalizasyonun yerini belirlemek için X-ışını, ultrason, CT, MRI ve diğer enstrümantal yöntemlere başvururlar.

tedavi

Pratik olarak hiçbir şey olmadığını unutmamak önemlidir.Sarkom ve kanser tedavisinde fark. Her iki durumda da tedavi, ameliyat, radyasyon ve kemoterapiden oluşur. Ek olarak, hasta diyetle ilgili ek öneriler alır.

tahminleri

Hücrelerin farklılaşması ne kadar küçükse, o kadar zorhasta tedavi edildi. Bu, olgunlaşmamış bir hücrenin sıklıkla metastaz ürettiği gerçeğinden kaynaklanır. Bununla birlikte, modern ilaçlar ölüm riskini önemli ölçüde azaltmıştır. Olguların% 90'ında, doğru ve zamanında tedavi, hayatı uzatır veya hastayı tamamen iyileştirir.

Источник: //tr.trendexmexico.com/zdorove/118131-chem-rak-otlichaetsya-ot-sarkomy-prichiny-vozniknoveniya-i-lechenie-raka-i-sarkomy.html

Yumuşak doku tümörleri (sarkomlar) tanı ve tedavisi

Sarkom nedir? Yumuşak doku kanseri belirtileri ve tedavisi nasıldır?

Vücudumuzun herhangi bir yerinden köken alan mezenkimal tümörlerdir. Tüm kanserlerin yaklaşık %1’ini oluştururlar. Yumuşak doku sarkomları %80, kemik sarkomları %20’sini oluştururlar.

Çoçuklarda daha çok rhabdomyosarkom şeklinde baş-boyun bölgesinde görülürler. Erişkinlerde daha çok ekstremitelerde ve retroperitonda görülürler. Kemik sarkomları 10-20’li yaşlarda daha çok osteosarkom şeklinde görülürler.

40-60’lı yaşlarda ise kondrosarkom şeklinde daha sık görülür.

Sarkomların nedenleri

Lenfanjiosarkom; uzamış mastektomi sonrası oluşan kol ödemi vardır. Angiosarkom; polyvinyl chloride, arsenik ilişkilidir. Osteosarkom; radyasyon, paget hastalığı ile ilişkilidir.

Kaposi sarkomu; CMV, HIV-1 ilişkilidir.
Genetik: Li-Fraumeni sendromu; rhabdomyosarkom, meme , akciğer, sürrenal korteks karsinomları (p53 geni). Nörofibromatosis; schwannomlar (NF1 geni).

Familyal retinoblastomlar; osteosarkomlar (RB1).

Yumuşak doku sarkomları: Rhabdomyosarkomlar, leiomyosarkomlar, liposarkomlar, malign fibrous histiocytoma, gastrointestinal stromal tümördür.

Kemik sarkomları: Osteosarkom, kondrosarkom, Ewing’s sarkomu, MFH.

Düşük grade’li tümörler lokalize kalmaya eğilimli iken, yüksek grade’li tümörler özellikle belirgin nekrozda gösteriyorlarsa erken metastaz yapmaya eğilimlidirler. Osteosarkomlar, rhabdomyosarkomlar, Ewing sarkomu ve sinoviyal sarkomlar yüksek grade’li sarkomlardır.

Baş-boyun: rhabdomyosarkom (çocuk), angiosarkom (yaşlı).
Distal ekstremite: sinoviyal sarkom, osteosarkom.
Mezotel: mezotelyoma.
Abdomen:leiomyosarkom, liposarkom, GIST.

Deri: kaposi sarkomu, angiosarkom.—-Genel olarak büyük lokal kitleler ile ortaya çıkar. Semptomlar tümörün yerleşim yerine bağlı. Bölgesel LN metastazı azdır. Esas metastaz hematojen yolla olur, en sık akciğere olur.

Retroperitoneal sarkomlar seeding yoluyla peritona ve hematojen yolla karaciğere metastaz yapabilir.

Paraneoplastik sendromlar

Hipoglisemi (retroperitoneal fibrosarkoma – IGF-2), hipertrofik osteoartropati, hipokalsemi, onkojenik osteomalazi.

Sarkomlarda tanı

Radyolojik görüntüleme. Biyopsi; İİABX, core biyopsi, açık insizyonel biyopsi. Histolojik alt tip ve grade tayini yapılır.

Histolojik alt tip, grade, anatomik yerleşim, tümör evresine bağlıdır. Rabdomyosarkom ve sinovyal sarkom grade 3 kabul edilir. Evrelere göre beklenen 5 yıllık sağkalım oranları; evre I %70-90, evre II %55-70, evre III %20-50, evre IV %4-20.

Sarkomlarıntedavisi

Tümörün evresine ve yerleşim yerine göre yapılır. Evre I-III yumuşak doku sarkomlarında total en blok eksizyon (tüm yönlerden belli bir güvenlik marjini ile) yapılmaya çalışılır. Total, en blok eksizyonu =/ lokal eksizyon (lokal eksizyon ile lokal rekürrens şansı %90).

Tam olarak çıkarılamayan veya yüksek gradeli ve boyutlu olan tümörlere adjuvan olarak RT uygulanmalıdır. RT tek başına yeterli tedavi sağlamaz, cerrahi sonrası adjuvan olarak veya cerrahi öncesi tümörün operable hale gelmesini sağlamak amacı ile neoadjuvan olarak uygulanabilir.

Total olarak çıkarılmış bile olsa yüksek gradeli tümörlerde sağkalımı arttırmak amacı ile adjuvan KT uygulanabilir.

Metastaz yapmış yumuşak doku sarkomlarında KT uygulanabilir. Bu amaçla verilebilecek KT ajanları; adriamisin, ifosfamid, dakarbazin, epirubisin, Mtx. GIST en sık görülen visseral sarkomlardır. GIST lerde CD 117 (c-kit) pozitiftir. Tedavide TKI lerinden imatinib (Gleevec) kullanılabilir.

Kemik sarkomları

Osteojenik sarkoma:Kemik veya osteoid üreten malign spindle cell sarkomudur.  Ayrıca kartilaj ve fibröz doku da üretebilir. Herhangi bir derecede kemik veya osteid üretimi olan tümör osteojenik sarkom olarak adlandırılır.

Osteojenik sarkom genel olarak primer kemik tümörüdür. Nadir olarak yumuşak doku tümörü olarak da ortaya çıkabilir (ekstra ossseöz osteogenik sarkom). Genellikle RT’e bağlı gelişir.

Etyoloji: RT, var olan benign kemik hastalıkları (Paget hastalığı, osteokondrom, enkondrom),  genetik (retinoblastom), KT.

Klasik osteojenik sarkom: 10-20 yaşlarında en sık görülür. Daima yüksek gradelidir. Metastazlarını hematojen yolla akciğer ve diğer kemiklere yapar. Kemiklerin medüller kavitesinden köken alır. En sık görüldüğü yer diz çevresidir.

Değişik histolojik formları olabilir: osteoblastik, kondroblastik, fibroblastik, telenjiektatik, MFH benzeri, dev hücreden zengin tip vs.

Osteogenik sarkoma – tanı: önce ağrı, daha sonra şişlik, düz grafilerde sklerotik ve litik alanlar, periostta yükselme (Codman üçgeni), biyopsi (core veya açık biyopsi), primer bölgenin CT ve MRI, torakal CT, kemik CT, serum ALP, PET scan.

Osteogenik sarkoma – tedavi: Düşük gradeli tümörlerde cerrahi eksizyon yeterli olurken; yüksek gradeli tümörlerde multimodalite tedavi gerekli; önce neodajuvan KT sonrası cerrahi ve ardından adjuvan KT devamı. Geniş eksizyon; amputasyon/ekstremite koruyucu cerrahi yapılır.

Biyopsi traktı operasyon sırasında total olarak eksize edilmeli (lokal rekürrens riskini azaltmak için). 5 yıllık sağkalım olasılığı sadece cerrahi yapılanlarda %20’den az, bu nedenle KT uygulanmalı (neoadjuvan/ adjuvan). Etkili ajanlar: adriamisin, sisplatin, Mtx, ifosfamid.

Pulmoner metastazlar için metastazektomi yapılırsa kür şansı hala mümkün. Metastatik hastalıkta KT.

Ewıng sarkomu

Hangi hücreden köken aldığı net değil. Küçük yuvarlak hücrelerden oluşur. Çocuklar ve adolesanlarda görülür. Kemiklerin diafiz kısmında görülür (osteogenik sarkom daha çok metafizde).

Yassı kemiklere, pelvise ve vertebralar ve skapulaya eğilimi var. En sık femur ve pelviste görülür. Akciğer ve kemiklere metastaz yapar. Ağrı ve şişlik ile ortaya çıkar.

Radyolojik olarak soğan kabuğu görünümü vardır.

Histolojik olarak küçük yuvarlak hücrelerden oluşur. PAS pozitif, HBA-71 ve vimentin pozitiftir. t(11;22) (q24;12) ve bunun sonucu oluşan EWS-FLI füzyon proteini vardır.

Eksra osseoz Ewing sarkomunda bu markerlar negatif olabilir (bu durumda bilgesel LN tutulumu olabilir). Tanı konduğunda evreleme tetkikleri amacıyla; torakal CT, kemik sintigrafisi, tutulum yerinin MRI, KİA yapılmalıdır.

Tedavide prepoeratif KT ve RT sonrası cerrahi, ardında da postoperatif KT önerilir.

Enes Başak

Источник: //www.medikalakademi.com.tr/yumusak-doku-tumorleri-sarkomlar-tani-tedavi/

Yumuşak Doku Tümörleri – Yumuşak Doku Kanseri Neden Olur? – Sağlık Ocağım .NET

Sarkom nedir? Yumuşak doku kanseri belirtileri ve tedavisi nasıldır?

Yumuşak doku tümörleri ya da yumuşak doku sarkomları olarak da bilinen hastalık kas dokusunda, yağ dokusunda, bağ dokusunda (bağlarda ve eklemlerde) veya sinir dokusunda, lenf ve kan damarlarında görülen çok çeşitli kötü huylu (kanserleşme özelliği gösteren) çok sayıda hastalığı içinde barındırır. Çocuklarda ve gençlerde en sık görülen yumuşak doku sarkomu (rabdomiyosarkomu dur). Yumuşak doku sarkomlarının (kanserinin) çoğu, tedavi edilmez ise birkaç hafta ya da birkaç ay içinde ölüme sebep olacak kadar hızlı büyürler.

Yumuşak doku tümörlerinin tipleri

 • Rabdomiyosarkom (RMS) sarkomunun görülme oranı %5 civarındadır.
 • Ewing sarkomlarının kemik dışı tümörleri (EES) periferik primitif nöroektodermal tümör (pPNET) tümörlerinin görülme oranı %10 civarındadır.
 • Sinoviyal sarkom (SS) sarkomunun görülme oranı %8 civarındadır.

 • Kötü huylu periferik sinir kılıfı tümörü (MPNST) görülme oranı  %4 civarındadır.
 • Fibrosarkom (M) görülme oranı %2 civarındadır.
 • Leimyosarkom (LMS) görülme oranı %2 civarındadır.
 • Ayrımı yapılamayan sarkom görülme oranı (UDS) %2 civarındadır.

Bunların dışında çok daha nadir görülen, yumuşak doku sarkomları da vardır.

En sık görülen rabdomiyosarkomlar mikroskopik (histolojik) olarak farklılıklarına ve büyüme hızlarındaki değişikliklere göre (klasik embriyonel rabdomiyosarkom ve alveoler rabdomiyosarkom) olmak üzere iki alt gruba ayrılır.

Yumuşak doku sarkomları

Yumuşak doku tümörlerinin görülme oranı nedir?

Yumuşak doku sarkomları veya kötü huylu yumuşak doku tümörleri çocukluk ve gençlik döneminde görülen kanserlerin yaklaşık % 6, 6’sını oluşturur. Sıklık yönünden merkezi sinir sistemi tümörleri, lenfomalar, nöroblastomlar ve en sık görüleni ise solid tümörlerdir.

Yumuşak doku tümörleri çocuklarda genellikle 5-6 yaşları arasında ve öncesinde görülmektedir. Yumuşak doku sarkomları erkek çocuklarda kız çocuklarına oranla daha fazla görülür.

Fakat, çeşitli yumuşak doku sarkomlarında cinsiyet ve yaş dağılımı büyük farklılıklar gösterebilir.

Yumuşak doku tümörleri vücudun hangi bölgelerinde görülür?

Vücudun her bölgesinde yumuşak doku varlığı olduğundan, yumuşak doku sarkomları ve yumuşak doku tümörleri vücudun her bölgesinde görülebilir.

Yumuşak doku tümörleri kas kılıfından, bağ dokusundan ve kan damarlarından vücudun her yerine yayılma özelliği gösterirler.

Böylece bazı kanser hücreleri tümörden ayrılarak kan damarları veya lenf yolları ile vücudun diğer kısımlarına kolaylıkla ulaşabilirler.

Kanser hücreleri ulaştıkları yere yerleşerek burada tekrar çoğalırlar ve kardeş tümörler (metastaz yapmış tümörler) oluştururlar.

Yumuşak doku kanserlerinde metastazlar özellikle akciğerde, komşu lenf düğümlerinde ve iskelet sisteminde görülür ve bu durumdan başka organlarda etkilenebilir.

 Yuşak doku tümörlerinin yerleşim yeri ve büyüme hızları genellikle tümörün tipine göre değişir.

 • Rabdomiyosarkomlar, kural olarak yaklaşık her organa ulaşabildikleri halde, en sık baş ve boyun bölgesinde, idrar yolları ve cinsiyet organlarında ve uzuvlarda görülürler.
 • Kemik dışı Ewing sarkomları ve periferik pirimitif nöroektodermal tümörler çoğunlukla uzuvlarda ve gövdede meydana gelirler.
 • Sinoviyal sarkomlar özellikle eklemlerin yakınında ve baş-boyun kısmında kendini gösterirler. Her iki tümör tipi de hızlı bir şekilde metastaz oluşturmaya eğilimlidir.

Yumuşak doku tümörleri nedir

Yumuşak doku tümörleri (kanseri) neden olur?

Yumuşak doku sarkomları veya yumuşak doku tümörlerinin meydana geliş nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir. Yumuşak doku kanserlerinin, bağ dokusunun (yumuşak dokunun) öncül hücrelerinden oluştuğu düşünülmektedir. Bu hücreler tıp dilinde ”Mezenkimal” (Kök hücreler) olarak tanımlanmaktadır. Denejerasyon genellikle doğumdan önce olmaktadır.

Yumuşak doku kanserlerinin oluşmasında bazı risk faktörleri de vardır. Bu nedenle bazı ailelerde rabdomiyosarkomların sık görüldüğü gözlenmiştir. Yumuşak doku sarkomlarının sık görüldüğü ailelerin çocuklarında rabdomiyosarkom daha sık görülmektedir. Bu gözlemler, yumuşak doku sarkomlarının genetik özellik de taşıdığını göstermektedir.

Yumuşak doku tümörleri (kanseri) belirtileri

Yumuşak doku tümörlerinin veya yumuşak doku sarkomlarının belirtileri (semptomlar) tümörün yerleştiği yere ve yayılım derecesine göre değişiklik gösterir.

Sık görülen bazı kanser belirtileri altta sıralanmıştır:

 • Yüzeye yakın gelişen yumuşak doku sarkomları veya tümörleri, genellikle ani ortaya çıkan, hızlı büyüyen şişliklere ve ağrılara neden olurlar. Yüzeye yakın ağrılar ve şişlikler genellikle spor yaralanmaları ile karışır. Ayrıca yumuşak doku sarkomundan etkilenen bölgenin hareketleri de kısıtlanır.
 • Göz küresinde bir yumuşak doku sarkomu geliştiğinde özellikle göz bebeği ağrısız bir şekilde öne doğru fırlar (bu durum Exophthalmus olarak adlandırılır) ve göz kapağında şişme, lokal basınç nedeni ile ağrı gibi belirtiler görülür. Görme kaybı  da gelişebilir.
 • Burun kısmında yumuşak doku sarkomları veya tümörü oluşur ise tanı sırasında önceden beri var olan burun tıkanıklığı ve nezle problemleri görülür.
 • Yumuşak doku sarkomlarından veya tümörlerinde kafatası çukuru etkilenmiş ise beyin sinirleri çalışmayabilir ve bu tür bir durum yüz felcine ve çift görmeye yol açabilir.
 • Yumuşak doku tümörleri veya sarkomları idrar yollarında ya da üreme organlarında meydana geldiğinde  ancak çok büyüdüklerinde belirti verirler. Belirtiler genel rahatsızlık hissi, idrar yapmada ve boşaltmada sıkıntı veya tıkanma, vajinal kanama, kanlı idrar ve ağrı gibi şikayetler ortaya çıkar.

Vücudun diğer bölgelerinde meydana gelen yumuşak doku sarkomları veya tümörleri, örneğin çocuk ise çocuk doktoru tarafından yapılan rutin muayene sırasında ya da ultrasonografik görüntüleme sonucu teşhis edilebilir. Muayenede ele gelen kitleler dikkat çekicidir. Vücudun diğer kısımlarında meydana gelen yumuşak doku tümörleri genellikle ağrıya sebep olmadığı için tesadüfen teşhis edilirler.

Yumuşak doku tümörleri (kanseri) teşhisi

Yumuşak doku tümörleri veya kanseri teşhisi için tümörün kesin varlığının araştırılması için kapsamlı incelemelerin yanı sıra farklı dallardan uzmanların işbirliği içinde çalışması gereklidir.

Bir yumuşak doku sarkomunu veya yumuşak doku tümörünü teşhis etme amaçlı öncelikle manyetik rezonans tomografisi (MRT) gibi bir görüntüleme yöntemi kullanılır.

Tümörün varlığı ya da yokluğu bu görüntüleme tekniği ile tespit edilir.

Yumuşak doku tümörünün büyüklüğü, (organlar, kan damarları ve sinir sistemi gibi) komşu yapılara sınırları ya da iskelet sisteminde oluşan değişiklikler de manyetik rezonans tomografisi ile görüntülenir.

Yumuşak doku tümörü taşhisini doğrulamak için cerrahi olrak çıkarılan tümörlü bir dokunun biyopsi yapılması ve hastanın genetik testlerinin yapılması gerekir. Alınan örnekler ayrıca çocuk onkoloji bölümünde de incelenmelidir. Moleküler inceleme örneğin mutlaka yeni dondurulmuş tümör dokusu olması gereklidir.

Yumuşak doku tümörlerinde metastaz (sıçrama) olasılığının tespit edilmesi için akciğer muayenesi ve akciğer tomografisi, kafatasının incelenmesi için manyetik rezonans görüntüleme yöntemi, kemiklere yayılımın incelenmesi için kemik sintigrafisi ve kemik iliği ponksiyonu yapılması, hastalık türüne ve tedavi seceneklerine göre ultrasongrafik görüntüleme yöntemi, pozitron emisyon tomografisi, kan testleri gibi birçok teşhis yöntemi yumuşak doku kanserleri teşhisinde kullanılan yöntemlerdir.

Yumuşak doku tümörleri (kanseri) tedavisi

Yumuşak doku sarkomlu ya da yumuşak doku tümörlü hastalarda ve çocuklarda uygulanacak tedavi yöntemi ameliyat, ışın tedavisi, kemoterapi tedavisi gibi tedavi yöntemlerinin bir kombinasyonu şeklinde uygulanır.

Hangi hastada hangi tedavinin en uygun olduğu tümörün konumuna ve hastanın yaşına, tümörün kemoterapi tedavisine gösterdiği yanıta göre değişebilir.

Yumuşak doku kanserinde tedavinin amacı hastanın uzun dönem iyileşmesini sağlamak ve bu tedaviyi uygularken meydana gelebilecek yan etkilerin ve geç yan etkilerin riskini en aza indirmeye çalışmaktır.

Kemoterapi tedavisinde mümkün olduğunca tüm kanserli hücreleri (bilgisayarlı tomografi yönteminde görülmeyenleri de) yok etme amacı ile hücrelerin büyümesini ve bu sayede tümör büyümesini önleyen, yumuşak doku sarkomları veya yumuşak doku tümörleri ile mücadele etmede etkili olan ”Sistostatikler” ilaç kombinasyonları uygulanır.

Yumuşak doku kanserinde cerrahi ve radyoterapi tedavisi (ışın tedavisi) bölgesel uygulanan tedavi yöntemleri içinde yer alır. Tümörü tamamen çıkarma işlemi olan cerrahi tedavi tümör kemoterapi tedavisi ile küçültüldükten sonra uygulanır.

Yumuşak doku tümörlerinde cerrahi tedavi hazırlıkları, tedaviyi yapan merkezdeki ilgili tüm alanların temsilcilerinin (çocuk onkologları, cerrahlar, radyoterapi onkologları, onkologlar ve radyologlar gibi) işbirliği içinde uygulanır.

Yumuşak doku tümörleri (kanseri) hastasının iyileşme şansı nedir?

Yumuşak doku sarkomlu veya yumuşak doku tümörlü hastaların ve çocukların iyileşme olasılıkları farklı etkenlere bağlıdır.

Bu hastaların iyileşme şansı tümörün konumuna, büyüklüğüne, yayılımına, tümörün ameliyat edilebilme şansına ve hastanın yaşına göre değişir.

Son yıllarda terapi iyileştirme araştırmaları kapsamına giren standartlaştırılmış tedavi sayesinde yumuşak doku kanserli veya yumuşak doku tümörlü hastalar açısından hastalığın iyileşme şansı oldukça artmıştır.

Uygun koşullarda uzun vadeli olarak yumuşak doku kanserli hastaların %80’inden fazlasında hastalığın iyi seyirli olmasının arttığı gözlemlenmiştir, ancak tümörü büyük olan ve tanı sırasında ameliyat ile tümörün alınma imkanı olmayan yumuşak doku kanserli hastalarda ve lenf düğümü yayılımı olan ve/veya vücudun başka yerlerine sıçrama yapmış olgularda uzun vadeli iyileşme şansı düşmektedir. Fakat burada sözü geçen yumuşak doku tümörü veya sarkomu olan hastaların iyileşme oranları sadece istatistiklere göre belirlenmiş verilerdir. Bunlar, sadece yumuşak doku sarkomu veya tümörü hastalığına yakalanan hastaların tamamı önemli ve gerçeğe uygun bir ifade oluşturmaktadır. Bir hastanın iyileşeceği ya da iyileşmeyeceği hakkında sadece istatistiğe göre bir şey söylenmesi mümkün değildir.

Kanser hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

Источник: //www.saglikocagim.net/yumusak-doku-tumorleri-kanseri-neden-olur/

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Zona hastalığı nedir? Zona Hastalığı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
Zona hastalığı nedir? Zona Hastalığı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
Zehirlenme Nedir? Zehirlenme Belirtileri Nelerdir? Nedenleri ve Tedavisi
Zehirlenme Nedir? Zehirlenme Belirtileri Nelerdir? Nedenleri ve Tedavisi