Şaşılık Nedir, Belirtileri Nelerdir ve Neden Olur? Şaşılık Tedavisi

Şaşılık Nedir, Belirtileri Nelerdir ve Neden Olur? Şaşılık Tedavisi

Şaşılık Nedir, Belirtileri Nelerdir ve Neden Olur? Şaşılık Tedavisi

Bir cisme bakarken gözlerin birbiriyle uyumlu olarak hareket edememesi ile karakterize olan şaşılık çocuk yaşlarda fark edilen ve çoğunlukla doğuştan gelen bir göz hastalığıdır. Gözü tutan göz kaslarının fonksiyonlarındaki anomaliler sonucu gözlerin tekinde ya da her ikisinde birden şaşılık oluşumu (göz kayması) gözlenebilir.

Sürekli ya da geçici olarak ortaya çıkabilen şaşılık; birden çok nedenden ötürü oluşabilir. Şaşılık tedavisinde son gelişmeler ışığında şaşılık tedavisi başarı oranı yükselmiştir. Şaşılık belirtileri gözlemleyen kişilerin zaman kaybetmeden şaşılık muayenesi olmaları tedavinin başarısını arttırmak adına önemlidir.

Şaşılık Nedir?

İki gözün düzgün bir şekilde hizalanmasını ve bir takım olarak birlikte uyum içerisinde hareket etmesini engelleyen göz hastalığına “şaşılık” denir.

“Strabizm” olarak da adlandırılan şaşılık hastalığı olan kişiler bir cisme odaklarında sorun yaşanan gözleri içe, dışa, aşağı ya da yukarı doğru hareket eder.

Bu farklılığın temel nedeni göz kaslarının farklı bölgelerde konumlanmasından ötürü birden çok şaşılık çeşitleri oluşmasıdır.

Doğuştan olabileceği gibi sonradan da meydana gelebilen şaşılık yalnızca estetik problemlere yol açmaz; göz tembelliğine neden olarak kısmi görme kayıplarına yol açabilir.

Göz sulanması, çift görme, bulanık görme, gözlerdeki paralelliğin azalması ve baş ağrısı gibi şaşılık belirtileri dikkate alınmalı ve zaman kaybetmeden uzman doktorlara gidilmelidir. Şaşılık şüphesi taşınan durumlarda şaşılık testi yapılarak hastalığın teşhisi kolaylıkla netleştirilebilir.

Şaşılık Belirtileri

Şaşılığın en sık rastlanan belirtileri gözler arasındaki koordineli hareketliliğin kaybolması, gözlerin farklı yönlere bakması ve tek bir obje üzerinde her ikisinin birden odaklanamamasıdır. Şaşılık belirtileri belli dönemlerde ya da sürekli olarak gözlemlenebilir.

En sık görülen şaşılık belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

 • Gözlerde sulanma meydana gelmesi
 • Göz ağrısı
 • Görmede bulanıklaşma
 • Üç boyutlu görme yetisinde azalma
 • Bakışlarda anomali
 • Çenede kalkma
 • Çift görme
 • Başı eğik tutma ihtiyacı
 • Baş ağrısı
 • Gün ışığına karşı hassasiyet

Şaşılık Neden Olur?

Şaşılığın temel nedeni göz kaslarının fazla güçlü ya da fazla zayıf olmasıdır. Bu açıdan yaklaşıldığında şaşılık nedenlerinin göz kaslarının fonksiyonlarında bozulmaya yol açan unsurlar olduğu sonucuna varılabilir.

Göz kasları ve beyin arasındaki sinyal kopuklukları neticesinde oluşan şaşılık doğuştan olabildiği gibi sonradan da meydana gelebilir.

Şaşılık nedenleri arasında en sık görüleni genetik yatkınlıktır. Yapılan araştırmalar sonucunda aile fertlerinde şaşılık olan çocukların %30’unda şaşılık hastalığının görüldüğü ortaya çıkarılmıştır.

Şaşılığa yol açan diğer unsurlar arasında;

 • Serebral palsi hastalığı
 • Down sendromu
 • Beyinde su toplanması (hidrosefali)
 • Beyin tümörleri
 • Tedavi edilmeyen miyopati
 • Felç
 • Göz kaslarına, göz hareketlerini kontrol eden sinirlere ve beynin gözü kontrol eden bölgesine zarar veren kafa travmaları
 • Nörolojik problemler
 • Tiroit salınımının fazla olması gibi faktörler yer alır.

Şaşılık genellikle yaşamın ilk altı yılında ortaya çıkar. Bebekler 6 aylık olduklarında gözlerini odaklama ile ilgili problemlerinin ortadan kalkması gerekir. Çocuk bu süreçte gözlerini odaklayamazsa zaman kaybetmeden göz muayenesine gitmesi gerekir.

Her ne kadar şaşılık çocukluk dönemine özgü bir göz hastalığı olarak düşünülse de yetişkinler de şaşılık problemi yaşamaya başlayabilirler. Aniden görülen şaşılığa çift görme gibi semptomlar da eşlik edebilir.

Şaşılık Tedavisi

Şaşılık belirtileri yaşayan kişiler “şaşılık nasıl geçer?” sorusuna odaklanırlar. Öncelikle bu belirtileri yaşayan kişilerin tam göz muayenesinden geçmeleri gerekir.

Hastanın sağlık geçmişi detaylı bir şekilde öğrenilir, görme keskinliği testi yapılır, gözlerin ışığa verdiği tepkiler incelenir, odaklanma testi ile gözlerin performansı ile ilgili bilgi edinilir ve son olarak göz sağlığı ile ilgili önemli doneler sunan kapsamlı muayeneler yapılır.

Şaşılık teşhisi konulduktan sonra şaşılık tedavisi yöntemleri arasından hastanın ihtiyaçlarına en uygun olanı belirlenir.

 • Gözlük ya da kontakt lenslerin kullanılması önerilebilir.
 • Göze giren ışığı bükme ve gözün dönme miktarını azaltmaya yardımcı olan özel lensler kullanılabilir.
 • Bazı hastalara göz egzersizleri verilebilir.
 • Zayıflayan göz kaslarını güçlendirmek amacıyla ilaç kullanılabilir.
 • Göz kaslarının uzunluğunu ve pozisyonunu değiştirip kas fonksiyonlarını iyileştirmek adına cerrahi müdahalede bulunulabilir.

Şaşılık yaygın görülen bir göz hastalığı olmakla birlikte tedavisi aksatılmaması gereken hastalıklar arasında yer alır.

Özellikle çocukluk dönemindeki şaşılıkların zaman içerisinde düzeleceği algısı yaygın olduğu için tedavi seçenekleri değerlendirilmeyebilir. Bu konuda bilinçli olunması ve “şaşılığa ne iyi gelir?” sorusunun yanıtının uzmanlarda aranması gerekir.

Şaşılık tedavi edilmediği takdirde;

 • Göz tembelliği,
 • Görüş bulanıklığı ve sonucunda verimlilik azalması,
 • Göz yorgunluğu,
 • Baş ağrısı,
 • Çift görme,
 • Üç boyutlu görme yetisinde ciddi azalma ve
 • Özgüven eksikliği gibi olumsuz yan etkiler ortaya çıkabilir.

Tüm bu yan etkilerden daha ciddi olarak; şaşılık beyin tümörlerinden kaynaklanıyorsa altında yatan hastalığın tedavisinde geç kalınabilir.

Zamanında yapılan şaşılık tedavisinin başarılı olma olasılığı çok yüksektir. Ancak her şaşılık tedavisi mutlak başarı sağlayamayabilir. Şaşılık tedavisinin temel amacı şaşılığa kesin çözüm bulmak ve kişinin hayat konforunu da görme yetisini de korumaktır.Bir sonraki yazımız sarı nokta hastalığı

Источник: //www.saglikk.com/sasilik-nedir-belirtileri-nelerdir-ve-neden-olur-sasilik-tedavisi/

Şaşılık Nedir? Şaşılık Belirtileri Ve Tedavisi – Sağlık Ocağım .NET

Şaşılık Nedir, Belirtileri Nelerdir ve Neden Olur? Şaşılık Tedavisi

Gözler tam karşıya bakarken birbirine paraleldir. Şaşılık, bir insanın iki gözünün ne tarafa bakıyor ise iki gözünde aynı tarafa bakamaması olarak tanımlanabilir. Yani kişi sağa baktığında sol gözü de o tarafa bakar. Fakat gözün biri o yöne yeteri kadar yönlenmiyor ise bu duruma şaşılık denir. Şaşılık doğuştan ya da daha sonradan oluşabilir.

Şaşılık probleminde yanıltıcı göz kaymaları yani yalancı şaşılık diye bilinen şaşılık ta vardır.

Örneğin, bir bebeğin göz kapakları henüz yeterince oluşmamış ve burun yapısı olgunlaşmamış ise, bazen bebeklerin gözleri kayık gibi görülebilir.

Göz kapağı normal gelişimini tamamlamış insanlarda hafif sağa bakıldığında gözün biri normal görülür iken, diğer gözde beyazlık tamamen kaybolur ve bu durumda da göz kayması varmış gibi görülebilir.

Şaşılık nedenleri

Şaşılığın nedenleri oldukça fazladır.

Doğumsal şaşılık nedenleri : Doğuştan olan şaşılık, doğuştan şaşılığın nedenleri ise çocuğun görme sisteminde oluşan kırma kusurundan veya gözde tümör oluşumundan, beyin tümörü varlığından doğumsal şaşılık oluşabilir.


3-4 yaşlarında oluşan şaşılık nedenleri : Üç dört yaşlarında ortaya çıkan şaşılık nedenleri arasında en sık kırma kusurları (gözün birinin gözlük ihtiyacı olması nedeni ile şaşılık), psikolojik olarak şaşılık, kas bozukluklarına bağlı şaşılık gibi nedenlerden şaşılık meydana gelebilir.

Şaşılık tipleriveya çeşitleri

Şaşılık tipleri

Şaşılığın çeşitleri genellikle iki ana grupta değerlendirilir. Birincisi kırma kusuru nedeni ile oluşan şaşılıklar diğeri ise organik nedenli şaşılıktır.

Tip 1 şaşılık (organik nedenli şaşılık) : Organik nedenli şaşılıklar beyin tümörü, göz tümörü, travmatik etkenler gibi organik bir nedeni olan şaşılıklar dır.

Tip 2 şaşılık (kırma kusuru ile ilişkili şaşılık) : Kırma kusurlarına bağlı şaşılıklar gözlerin miyop, astigmat ya da hipermetrop olmasına bağlı gelişen şaşılıklar dır.

Bazı gözler içe doğru kayar iken bazı gözlerde dışa doğru kayar ve buna içe şaşılık (Ezotropya) denir. Bazı gözlerde dışa doğru kayar buna dışa doğru şaşılık (Egzotropya) denir.

Bazı gözlerde de bir göz aşağı bir göz yukarı bakabilir. Bazı gözlerde göz kendi içerisinde dönme yapabilir. Yani şaşılık bu şekillerde ve farklı tiplerde görülebilir.

Şaşılık belirtileri

Şaşılık belirtileri

Şaşılık problemi olan insanlar başkaları tarafından çift görüyormuş gibi zannedilir ama çift görmezler. Çünkü beyin bir tarafın görüntüsünü algılamak istemez. Örneğin, hastanın sağ gözü daha iyi görüyor ise sol gözden gelen görüntüler uygun olmayan görüntüler ise sol gözden gelen görüntüleri beyin kabullenmez ve sadece sağ gözden gelen görüntüleri kabul eder ve böylece şaşılık otaya çıkar.

Diğer göz sağlam olduğu halde yavaş yavaş tembel olur ve o gözün görme oranı 10’da 1-10’da 2 görüşlere kadar düşebilir.

Diğer belirtilerinden biride şaşılık problemi olan kişi biri ile konuşurken bir gözü konuştuğu kişiye diğer gözü ise başka bir yere bakıyormuş gibidir ve bu durum dışa şaşılık olan insanlarda bu şekilde görülür.

Estetik olarak iki gözün farklı yerlere bakıyor olması şaşılık bulgusudur. Şaşılığın gözler ile ilgili başka bir belirtisi genellikle olmaz. Fakat gözlerde yorgunluk hissi gizli şaşılıklarda sık görülen bir belirtidir.

Şaşılık teşhisi

Bütün çocukların 4 yaşından önce göz doktoru tarafından kontrol edilmesi gereklidir. Eğer ailede ve akrabalarda şaşılık ya da göz tembelliği bulunan başka biri var ise bu muayenenin çocuklarda 3 yaşından önce yapılması gereklidir. Bebeklerin gözleri içe dönük gibi görünür.

Bunun nedeni burun kökünün daha geniş olması ya da göz kapağının iç tarafında deri kıvrımının bulunmasından dır. Bebek büyüdükçe bu görünüm normale döner. Fakat bu durumun netleşebilmesi için tam bir göz muayenesi yapılmalıdır. Gerçekten şaşılık olan çocuklarda bu tip görünüm düzelmez. Yalancı şaşılık ve gerçek şaşılık arasındaki fark göz doktoru tarafından netliğe kavuşturulmalıdır

Şaşılık nasıl tedavi edilir?

Şaşılık tedavisi

Şaşılık tedavisinde belirli bir sıralama söz konusudur. Şaşılığın nedeni beyin tümörü, göz tümörü ve göz kası hastalıkları değil ise, bu durumda nedenin kırma kusuruna bağlı olduğu düşünülür. Yani, bu hastada miyop, hipermetrop ya da astigmat vardır ve neden olarak, bu nedenler tespit edilir ise gözlük tedavisi uygulanır.

Fakat şaşı olan göz yada gözlerden birinde göz tembelliği başlamış olabilir. Tembelleşen gözün çalışması için bazı egzersizler yaptırılır. Bu tedavilere rağmen hastada göz kayması devam eder ise gözün kaslarını kuvvetlendirme amaçlı çalışmalar (ortoptik egzersizler) yapılır.

Cerrahi tedavide, şaşılıkta gözün bir kası içeriye fazla çeker ve cerrahi tedavide bu kasın içeriye çekme gücünü azaltmaya yönelik bir işlem uygulanır. Operasyon esnasında bu kasın göze yapıştığı yerler değiştirilir. Bu operasyon ile estetik olarak göz düzeltilir. Fakat ameliyattan 3-5 yıl sonra göz tekrar bir miktar kayabilir. Göz kayar ise ameliyat ile tekrar düzeltilebilir.

Gizli şaşılık nedir?

Gizli şaşılık durumunda hasta çok yorulduğunda gözlerinin kaydığını hisseder ve çevresindeki insanlar bunu fark etmez ya da fark edebilir. Bu kişinin çevresindekiler şaşılık olduğunu fark etseler bile söylemek istemezler.

Gizli şaşılıklar genellikle gözler yorulduğunda ortaya çıkar. Gizli şaşılığın nedenleri belki bir küçük astigmat, küçük miyop ya da hipermetrop olabilir. Bu nedenlerin tedavisi yapıldığı zaman gizli şaşılık bazen ortadan kalkabilir ve düzelebilir.

Gözlük tedavisi ile gizli şaşılık tedavi edilebilir iken, bazı hastalarda ameliyat gerekebilir.

Şaşılık ameliyatı nasıl yapılır?

Şaşılık ameliyatı sırasında göz küresi yerinden çıkarılmaz. Üzerinde ufak bir kesi yapılarak şaşılığa neden olan kasa ulaşılır ve şaşılığın tipine göre çeşitli pozisyon değişiklikleri yapılmaktadır. Gereken durumlarda iki göze aynı anda müdahale edilebilir.

Şaşılık ameliyatları erişkinlerde lokal anestezi ile yapılabilir iken, çocuklarda genel anestezi şarttır. Şaşılık ameliyatından sonra erişkinler ve çocuklar günlük yaşantısına 1-2 gün içerisinde geri dönebilir.

Fakat hastaların bazılarında tekrar operasyon yapılması gerekebilir.

Her ameliyatta olduğu gibi şaşılık ameliyatlarının da riskleri vardır ve bu riskler mikrop kapma, kanama, çok nadir olarak görme kaybı gibi risklerdir.

Göz hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

Источник: //www.saglikocagim.net/saslk-nedir-saslk-belirtileri-ve/

Şaşılık Nedir? Neden Olur? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Şaşılık Nedir, Belirtileri Nelerdir ve Neden Olur? Şaşılık Tedavisi

Çiğdem Artun Güncelleme 8 Mayıs 2019

Şaşılık tedavi, edilmediğinde göz tembelliğinden başlayıp görme kaybına neden olabilmektedir. Şaşılık tedavisinde erken teşhis oldukça önemlidir. Gözlerde ileriye dönük hasar kalmaması açısından özellikle yeni doğan çocukların takip edilmesi mutlaka göz muayenesine getirilmesi gerekmektedir.

Şaşılığın Sebepleri

 • Şaşılık doğuştan olabileceği gibi 2-3 yaş aralığındaki çocuklarda da ortaya çıkabilmektedir.
 • Çocuğun geçirdiği hastalıklar,
 • Gebelikte yaşanan sorunlar
 • Genetik yatkınlık şaşılığa sebep olabilmektedir.

Şaşılık Belirtileri Nelerdir?

Çocuklarda doğuştan gelen şaşılık ameliyatla kolayca tedavi edilebilirken 2-3 yaş aralığında olan çocuklarda gözlükle tedavi yöntemi izlenmektedir. Çocuklarda şaşılığın fark edilmesi genelde çocuk okula başladıktan sonra öğretmenler tarafından olmaktadır. Ancak çocuk bazı şikâyetlerle de şaşılığın sinyalini verebilmektedir. Şaşılık belirtilerine bakılacak olursa;

 • Gözde sulanma
 • Gözde ağrı
 • Gözde paralelliğin kaybolması
 • Bulanık görme
 • Çift görme şeklinde sıralanabilir.

Şaşılık belirtileri

Şaşılıkta Tedavi Yöntemleri

Şaşılık tedavisinde erken teşhis çok önemlidir bu yüzden özellikle sıfır yaş grubu çocukların bu belirtileri göstermese bile göz muayenesine götürülmesi gerekmektedir. Şaşılık tedavisinde yaşa göre, şaşılığın sebeplerine göre farklı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Şaşılık tedavisi nasıl yapılır diye sorulduğundan şu yöntemler şöyle sıralanabilmektedir.

 • Gözlükle tedavi
 • Kapama tedavisi
 • Ortoptik tedavi
 • Cerrahi müdahale
 • Botox tedavisi

Şaşılık Tedavisi Nasıl Yapılır?

 • Gözlükle şaşılık tedavisinde kırma kusuruna bağlı şaşılıklar tedavi edilmektedir. Gözlükle düzelen bu şaşılık türü özellikler 2-3 yaş aralığındaki çocuklarda uygulanan bir tedavi yöntemi olabilmektedir.
 • Kapama tedavisi ise göz tembelliğinin derinliğine göre değişen bir tedavi yöntemidir. Hastanın yaşına bağlı olarak da değişen göz kapama tedavisinde yapışkan özellikli göz pedleriyle iyi gören göz kapanarak tembel gözün kullanılması amaçlanmaktadır. Kapama tedavisi sırasında hasta gözlüğünü de kullanmalıdır.
 •  Ortoptik tedavi ise şaşılık egzersizleri olarak adlandırılan bir yöntemdir. Bu tedavi yönteminde amaçlanan ise her iki göze derinlik ve görme yeteneği kazandırmaktır.
 •  Diğer yöntemlerle düzeltilemeyen şaşılıkta son çare olarak cerrahi tedavi yöntemi uygulamaktadır.
 • Bu yöntemde gözler arasında paralelliği yeniden sağlamak amacıyla çeşitli teknikler yardımıyla göz kaslarının kuvveti arttırıp azaltılır.
 •  Son yöntem olan botox tedavisi ise çeşitli hastalıklar sonucu gerçekleşen sinir felci durumlarında uygulanır. Göz kaslarına enjekte edilen bir sıvıyla göz paralelliği sağlamak botox tedavisinde kullanılan etkin yöntemdir.

Şaşılık tedavisi

Şaşılıkta Bilinmesi Gerekenler

 1. Şaşılığın tedavisiyle ilgili önemli nokta hastalığın ortaya çıkış sebebidir. Doğuştan kaynaklanan şaşılıklarda yani 0-1 yaş grubunda ameliyatla tedavi uygulanmaktadır.

 1.  2-3 yaş aralığında ortaya çıkan şaşılık genellikle görme bozukluklarından kaynaklıdır. Bu şaşılık türü gözlükle tedavi edilebilir cinstendir. Ancak gözlük takılmasına rağmen düzelmeyen şaşılıklar ameliyatla tedavi edilmektedir.

 1.  Şaşılığın erken teşhisi hastalığın kalıcılık yaratmadan tedavisinde çok önemlidir. Bu yüzden özellikle sıfır yaş grubu çocukların altı ayda bir göz muayenesine götürülmesi gerekmektedir.

 1. Şaşılık tedavisi tek seferde sonuçlanmamaktadır bu yüzden doktorun belirlediği sürelerde kontrole gidilmeli ve rahatsızlık tamamen geçinceye kadar bu durum sürdürülmelidir.

Çocuklarda Şaşılığa Dikkat Edilmeli!

 1. Çocuklarda görülen şaşılık çocuklar tarafından fark edilmemektedir, bu yüzden çocuklara dikkat edilmeli ve şikâyetlerine kulak verilmelidir. Özellikle görmeyle ilgili şikâyetlerde mutlaka uzman bir hekime başvurulmalıdır.
 1. Şaşılık 6 yaşa kadar tedavi edilmelidir. Aksi takdirde kalıcı rahatsızlıklara sebep olmaktadır.

  Şaşılık tedavisi olan bir hastalıktır ancak tedaviye geç kalındığında bunun bir faydası olmaz.

 2. Ameliyattan önce diğer yöntemlerin denendiği şaşılık tedavisinde bu tedavilerden sonuç alınamadıktan sonra cerrahi yöntemler uygulanmaktadır. Genellikle estetik için kullanılan botox da şaşılık tedavisinde etkili olan ameliyatsız bir işlemdir.

şaşılık belirtilerişaşılık neden olurşaşılık tedavisi

Источник: //saglikhaberleri.com/sasilik-nedir-neden-olur-tedavi-yontemleri-nelerdir/

Şaşılık Neden Dolayı Ortaya Çıkar ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Şaşılık Nedir, Belirtileri Nelerdir ve Neden Olur? Şaşılık Tedavisi

Gözlerin düzgün şekilde hizalanmadığı ve farklı yönlere doğru işaret ettiği görsel sorunlara şaşılık adı verilir. Şaşılık sorunun teşhis edilmesi için uzmanların detaylı şekilde testler yapması gerekir.

Şaşılık Nedir, Belirtileri Nelerdir ve Neden Ortaya Çıkar?

Şaşılık, gözün düzgün şekilde hizalanmadığı, farklı yönlere işaret ettiği kişide meydana gelen görsel bir sorun olarak karşımıza çıkar. Bir göz direk olarak bakarken diğer göz iç kısma, dış kısma, yukarıya ya da aşağı doğru dönebilir.

 Gözün dönüşü tutarlı şekilde olabilir veya gelip gidebilir. Şaşılık özellikle çocuklar arasında sık şekilde ortaya çıkan bir durumdur. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çocukların yaklaşık yüzde 4’ünde şaşılık vardır.

  Bu sorun ailelerde olabilir ve birçok kişinin akrabalarında da mevcut olabilir. Şaşılıklarda en çok infantil ezotropya yani içe doğru kayma en sık görülen türüdür. Sorun genelde çocuklarda 2 yaş ve üstünde görülür.

 Bu şaşılık tipinde çocuk gözleri net bir şekilde görmeye odakladığında, gözler içeri doğru dönmektedir. Bu geçiş, bir mesafeye, yakınına veya her ikisine odaklanırken meydana gelebilir.

Şaşılık Çeşitleri

Ekzotropya yani dışa dönük bir göz şaşılık çeşitleri içinde sık görülen bir diğer tiptir. Bu sorun çoğu zaman uzaktaki nesneler üstünde yoğunlaşıldığında ortaya çıkmaktadır. Ekzotropya zaman zaman ve çocukların hayal kırıklıkları yaşadığı zamanlarda ortaya çıkar. Yetişkin kişiler bu sorunu çocuklarında parlak güneş ışığında gözlerde meydana gelen kırpma sonucu fark eder.

Gözde Şaşılık Nasıl Anlaşılır?

Şaşılık nasıl anlaşılır kapsamında sorun olan kişinin bir optımetrist tarafından kapsamlı şekilde muayene edilmesi bulunur. Sorunun yapılacak olan testi gözlerin nasıl taşındığı ve nasıl odaklandığına bakılarak aşağıdaki detayları içermektedir.

 • Hastaların geçmiş öyküleri; uzan bu kapsamda hastanın aile geçişi ile alakalı detaylı sorular soracaktır. Ayrıca uzan çevresel etkenleri, kullanılan ilaçları ve genel sağlık durumunu da not eder.
 • Görme keskinlikleri; uzmanlar gözlerin ne düzeyde etkilendiğini belirlemek adına keskinliği ölçer. Testin yapılması için uzak ve yakından okuma yaptırılır. Göre kesinlikleri 20/40 tarzında kesir bir sayı ile ifade edilir. Üst rakam testin yapılacağı standart olan uzaklıktır. Alt rakam 20 metrelik uzaklıktan okunacak olan rakamın boyutudur.
 • Refraksiyon; refraksiyon sorunları telafi etmek adına gereken lens gücünü belirlemek adına uygulanır.
 • Odaklanma ve hizalama testi; gözlerin ne düzeyde odaklandığını, nasıl hareket ettiklerini ve birlikte nasıl çalıştıklarını belirlemek adına yapılır.
 • Göz sağlığını inceleme; şaşılığın belirlenmesi adına gözlerin iç ve dış kısımları detaylı şekilde uzman tarafından muayene edilir.

Bu testler sayesinde elde edilecek olan tüm bilgiler, hastanın diğer bilgileri şaşılık ile alakalı durumun var olup olmadığını belirler. Uzman klinik muayenesi ve test sonuçlarını detaylı şekilde inceledikten sonra teşhis koyar.

Tedavi Yöntemleri

Şaşılık olan kişilerde göz uyumu ve koordinasyonunu en doğru şekilde iyileştirmek için farklı tedavi seçenekleri bulunur. Bu tedaviler içinde;

 • Gözlükler ya da kontakt lenslerin kullanımları; bazı kişiler için ihtiyaç duyulan tek tedavi bunların kullanımları olabilir.
 • Prizma lensleri; özel lenslerin prizma gücünü kullanmak adına reçete edilir. Prizmalar gözlere girecek olan ışığın değişmesine olanak sağlar. Nesnelerin görüntülenmesi için gözün ne düzeyde dönüşmesi gerektiğini azaltır. Bazı durumlarda prizmalar göz çevirmeyi ortadan da kaldırabilir.
 • Görme terapisi;göz doktoru gözlerdeki koordinasyonu ve göz odaklanmayı geliştirmek adına yapılandırılmış bir görsel aktivite programı önerebilmektedir. Görme ile alakalı tedavi gözleri ve beyni birlikte daha etkili bir şekilde çalışmak üzere eğitir. Göz egzersizleri, gözlerdeki hareketler, gözde odaklama ve göz takımı ile ilgili sorunlara yardımcı olabilir. Ayrıca göz ile beyin arasındaki bağlantıyı da güçlendirir. Tedavi gözlükçüden alınacak olan gözlükler ile de yapılabilir.
 • Göz kasları ameliyatı;ameliyatlar göz çevresinde bulunan kasların uzunluğunu ya da konumunu değiştirebilmektedir. Göz kasları ameliyatı olan hastalar, göz koordinasyonunu iyileştirmek, gözlerin tekrar hizalanmasını önlemek adına görme terapisine ihtiyaç duyulur. Ameliyat genelde ileri düzeyde sorunlarda tercih edilen bir tedavi uygulamasıdır.

Kaynaklar

(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: //gozebak.com/sasilik.html

Şaşılık Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Şaşılık Nedir, Belirtileri Nelerdir ve Neden Olur? Şaşılık Tedavisi

Haber güncelleme tarihi 08.12.2018 10:40

Şaşılık Nedir?

Her yaşta tedavi edilebilen bir göz rahatsızlığı olan şaşışılık, iki gözün farklı yönlere doğru bakmasıdır. Gözlerin biri karşı izaya bakarken diğeri yukarı, aşağıya, dışa veya içeri doğru bakmaktadır. Kısacası gözlerin paralel bakmamasıdır. Hemen hemen her yaşta gözlemenebilen göz kayması, kız ve erkek çocuklarda aynı sıklıkta görülmektedir.

 Her iki gözde de 6’şar adet kas bulunmaktadır. Bu kaslar gözün hareketini sağlar. Birlikte ve uyum içinde çalışan bu kaslar sağlıklı bir şekilde göz hareketlerinin tamamlanmasına yardımcı olur. Ancak kaslardan birinin veya bir kaçının görevini yapamaz hale gelmesi şaşılık oluşmasına neden olur. Şaşılık durumunda farklı yönlere doğru bakan gözler beyne iki faklı görüntü göndermektedir.

Kayma bulunan gözün gönderdiği görüntü reddedilerek sağlıklı gözün iletisi kabul edilir. Bu durumda kişide derinlik hissi zamanla kaybolur. Şaşılık, gözlerin birinde veya ikisinde meydana gelen kuvvet azlığı veya fazlalığı gözün başka bir yöne doğru kaymasına neden olur. Şaşılık gözlemlenen çocuklar gözlerinin doğru yönde durması için kendilerince bir baş pozisyonu geliştirirler.

Tedavi edilmeyen şaşılıklar zamanla göz tembelliğine neden olur. Kayma bulunan gözde zaman içinde görmede azalma meydana gelir ve göz tembelliği gelişir. Şaşılığın en temel belirtisi gözde meydana gelen kaymalardır.

Yetişkinlerde göz kaymasına ek olarak çift görme gibi sorunlar meydana gelirken çocuklarda derinlik hissinin kaybı olduğu gözlemlenir. Şaşılık tek gözde meydana gelebileceği gibi bazı durumlarda iki gözde de görülmektedir. Tedavisinin olmasına karşılık şaşılık tedavisinde erken teşhis oldukça önemlidir.

Erkenden farkedilen ve tedavi edilen şaşılıklarda kalıcı sorunlar en aza indirilir. Ancak tedavi edilmeyen şaşılıklar estetik açısından hoş bir görünüm kazandırmayacağı gibi çocukta kalıcı görme kayıplığı veya görme azlığı gibi sorunlara neden olur.

Şaşılık Neden Olur?

Şaşılık birçok nedene bağlı olarak meydana gelen bir rahatsızlıktır. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere göz hareketini sağlayan kaslardan birinin veya birkaçının görevini yerine getirememesi durumunda gözde kayma yani şaşılık meydana gelir.

Ancak birçok konuda ve hastalıkta etkili bir rol oynayan genetik faktörler şaşılıktada etkin bir rol oynamaktadır. Genetik faktörlerin yanı sıra havale, erken doğum, travma veya diğer ateşli hastalıklar şaşılığa neden olabilir.

Ancak genetik faktörler ve hastalıklar haricinde oluşan şaşılıklar 2 yaşından sonra ise göz bozuklukları nedeniyle oluştuğu söylenebilir. Ancak iki yaşından önce genetik faktörlerden veya farklı faktörlerden dolayı meydana gelen şaşılıkların ilk 3 ay farkedilmesi oldukça zordur.

3-4 ay sonunda gözlerin pozisyonlarının belirginleşmesiyle şaşılık durumu farkedilebilir hale gelir. Beyinde meydana gelen sorunlar şaşılığa neden olan ve tetikleyen başlıca unsurlardandır. Beyni direk olarak etkileyen hastalıklar, göz kaslarını ve merkezi sinir sistemini olumsuz yönde etkileyerek göz kaymasına yani şaşılığa neden olur.

 İleri ki yaşlarda şeker hastalığının ve tansiyonun yükselmesi durumunda göze gelen sinirler olumsuz yönde etkilenerek bu sinirlerde felç oluşması söz konusu olabilir. Erken teşhis ve tedavi felç nedeniyle meydana gelen şaşılığın kalıcılığı konusunda etkin bir rol oynamaktadır.

Şaşılık Belirtileri

 • Çift görme
 • Göz sulanması
 • Tek veya çift gözde kayma
 • Bulanık görme
 • Baş ağrısı
 • Göz ağrısı
 • Baş veya yüzün belli bir yöne doğru dönük olması
 • Derinlik hissinin kaybolması
 • Üç boyutlu görüntünün kaybolması

Şaşılık Tedavisi

Şaşılık tedavisinde birkaç farklı yöntem uygulanmaktadır. Öncelikle şaşılığa neden olan faktör belirlenmeli ve nedene göre bir tedavi yöntemi belirlenmelidir. Şaşılık her yaşta görülebileceği gibi her yaşta tedavisi mümkün olan bir problemdir. Şaşılığın tedavileri şunlardır;

Gözlük

Özellikle 2 yaş sonrasında meydana gelen ve görme kusurlarına bağlı olarak gelişen şaşılıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Düzenli olarak gözlük kullanımı ile şaşılık önemli ölçüde düzelme gösterir. Prizmalı gözlüklerin kullanılması küçük kaymaların tedavisinde kullanılırken çift görme problemini de ortadan kaldırmaktadır.

Göz Egzersizleri

Okuma sırasında veya çalışırken gözün gereken performansı göstermemesi nedeniyle uygulanan bir tedavi yöntemidir. Doktorun önerdiği egzersizler uygulanarak etkili bir iyileşme sağlanır. Bu egzersizler kapama, CAM ve özel cihazlarla yapılmaktadır. Bu tedavi yöntemi ile görme yeteneğinin kuvvetlendirilmesi sağlanırken aynı zamanda kaybedilen derinlik hissinin yeniden kazanımı sağlanır.

Botoks Tedavisi

Genellikle felç nedeniyle meydana gelmiş şaşılıkların tedavisinde botoks tedavisi kullanılmaktadır. Felç ve guatr hastalığı nedeniyle meydana gelen göz kaymaları tedavisinde sıkça kullanılan yöntemlerden biri de botokstur.

 Uygulanan ameliyat tedavisinin ardından sonuç alınamamış ise botoks tedavisi uygulanabilir. Kaymaya neden olan göz kasına botilinum enjekte edilerek her iki göz ile paralellik sağlanır.

Botoks tedavisi 6 ay içerisinde etki göstermektedir.

Cerrahi Tedavi

Göz kaslarında meydana gelen uyumsuzluk nedeniyle meydana gelen göz kaymalarının tedavisinde uygulanan bir tedavi yöntemidir. Ameliyat ile göz kaslarının birbiri ile uyumu sağlanarak şaşılık ortadan kaldırılır. Hasta ameliyattan bir gün sonra günlük rutin işlerini yapmaya devam edebilir. 

Önerilen İçerik; Konjonktivit Hastalığı Nedir?

UYARI !
İçeriğimizde yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş, öneri ve bilgilendirme yazısıdır. Kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu karşısında mutlaka doktorunuza başvurunuz.

 Unutmayın sağlık sorunlarında uygulanan tedavi yöntemleri bireylerin biyolojisi, kalıtsal özellikleri, yaş, boy, kilo farklılıkları, alerjik yönleri ve bunlar gibi onlarca farklı duruma göre değişiklik gösterebilir.

Sağlık sorunlarınızın tedavisinde size ancak ve ancak doktorunuz yardımcı olabilir.

Neoldu.com / Sosyal Fayda

Источник: //www.neoldu.com/sasilik-neden-olur-3354h.htm

ŞAŞILIK TEDAVİSİ, NASIL GEÇER?

Şaşılık Nedir, Belirtileri Nelerdir ve Neden Olur? Şaşılık Tedavisi

Şaşılık, insanlarda oluşan, iki gözün uygun bir hizalama sağlayamama başarısızlığı ve birlikte birtakım olarak hareket edememesidir.

Eğer, şaşılığa sahipseniz, bir gözünüz baktığınız nesneye odaklanmış halde olurken, diğer göz, eğer diğer gözün hizasından içe doğru bakıyorsa, Ekzotropya ya da “çarpraz göz” ya da ” çarpraz gözlü” olarak adlandırılır.

Eğer diğer göz, dışa doğru bakıyorsa, Ezotropya ya da “akçıl gözbebekli” olarak adlandırılır. Yukarı doğru dönükse hipertropya, aşağı doğru dönükse hipotropya olarak adlandırılır.

Şaşılık belli bir süreli olabileceği gibi, sürekli bir halde de olabilir. Ayrıca, hizalama sorunu her zaman aynı gözü etkileyebilir. Buna tek yönlü şaşılık adı verilir. Bununla birlikte, hizalanamama sorunu iki farklı gözde de oluşabilir.

Bu duruma da alternatif şaşılık adı verilir. Doğuştan olarak oluşan ve erken çocukluk dönemlerinde şaşılık sonucu çift görme, beynin, hizasız olan yani göz tembelliği ya da “tembel göz” olarak adlandırılan durumdan görme girişini engellemesidir.

Örnek olarak, ABD’deki çocuklarla ilgili göz doktorluğu ve şaşılık ile ilgili araştırmalara göre, Amerikan nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 4’ü, şaşılık ya da diğer tip şaşılık türlerine sahiptirler.

Her göz, 6 harici göz kasına sahiptir. Bu kaslar, ekstraoküler yani göz dışı kasları olarak adlandırılır. Bu kasların amacı, gözlerin pozisyon ve hareketlerinin kontrolüdür. Normal iki gözlü görüş için, gözlerin pozisyonları, nörolojik olarak kontrolleri ve bu gözlerin kaslarının fonksiyonlarının tam olarak, mükemmel bir şekilde koordine olması gerekmektedir.

Bu ekstraoküler yani göz dışı kaslarına bir dış müdahale ya da bir etki yapıldığında nörolojik ya da anatomik problemler oluşur. Bu yüzden de şaşılık meydana gelir.

Problem, kasların kendinden kaynaklanabileceği gibi, sinirlerden ya da iki gözlü olarak görmeyi kontrol eden beyindeki görme merkezlerinden de kaynaklanabilir. Şaşılık oluşumunda genetiğin de rol oynadığını söyleyebiliriz.

Eğer siz ya da eşinizde şaşılık durumu mevcutsa, çocuklarınızda şaşılığın gelişme riski oldukça yüksektir.

Bazen de, yakını göremeyen çocuklar, düzeltilmemiş hipermetropluğu düzeltmeye odaklanmayı denerse, bu çocukta, akomodatif esotropi adı verilen bir tür şaşılık gelişir.

Bu şaşılık nedeni olarak, gözlerin aşırı odaklanma çabası sonucu çaprazlaştığı söylenebilir. Bu durum,genellikle 2 yaşından önce görünür hal alır. Ancak, çocukluğun ilerleyen dönemlerinde de oluşabilir.

Çoğu kez de, akomodatif esotropi, gözlük kullanımı ya da kontakt lensler yardımı ile tam olarak düzeltilir.

Şaşılığın ana işareti, gözlerde oluşan görülür hizalanamama durumudur. Bir gözün içeriye, dışarıya ya da yukarı veya aşağı yönde ya da eğik bir açıda olmasıdır.

Eğer gözlerde oluşan hizalanamama durumu büyükse ve açıksa, bu şaşılık türüne, “geniş açılı” denir. Bunun nedeni, sorun olmayan, yani düz göz ile sorunlu olan, hizasız gözün görme çizgisinin arasındaki sapma açısından kaynaklanır. Daha az şekilde belirgin olan göz dönüşleri ise, “dar açılı” şaşılık olarak adlandırılır.

Sıklıkla, sürekli olarak geniş açılı olan şaşılık, gözde gerginlik, zorlama ve baş ağrısı gibi semptomlara neden olmaz. Bunun nedeni, beynin, gözü düzeltmek için fiilen gerçekleşen bir girişimi olmamasıdır. Bu nedenle de, eğer geniş açılı şaşılık tedavi edilmezse, genellikle, hizalanamayan gözde şiddetli göz tembelliğine neden olur.

Daha az göze çarpan örneklerle, dar açılı şaşılık ise, daha bozucu görsel semptomlara neden olur. Özellikle de eğer şaşılık aralıklı olarak gidip gelen ve dalgalı bir halde ise.

Baş ağrısı ve gözde zorlama gibi semptomlara ek olarak, rahat bir şekilde okuma da zorlanma, okurken yorgunluk ya da düzensiz veya gergin görüş gibi semptomlara da rastlanabilir.

Eğer, dar açılı şaşılık sürekli bir yapıda ve tek yanlı ise, ileride hizasız gözde önemli görme tembelliklerine neden olabilir.

Hem geniş açılı, hem de dar açılı şaşılık, bireyde psikolojik hasarlara neden olabileceği gibi, çocukların ya da yetişkinlerin özgüven, özsaygınlıklarında da bazı durumlar yaratabilir. Bu durumlar, diğer insanlarla normal göz kontağı kuramama, sıklıkla utanç duyma ve sakarlık gibi sebeplerden kaynaklanabilir.

Yeni doğan bebeklerde, görüş gelişiminin tamamlanmamasından dolayı aralıklı şaşılık oluşur. Ancak, bu durum çoğunlukla bebek büyüdükçe ve dolayısıyla görsel sistemi geliştikçe ortadan kalkar. Bununla birlikte, çocuk büyüse de bazı şaşılık türleri ortadan kalkmaz.

Rutin bir şekilde çocukların göz muayeneleri yapılması, şaşılığın ortaya çıkarılması için en iyi yoldur. Genel olarak, erken şaşılık, çocuğun göz muayenesi ile teşhis edilebilir ve tedavi edilir.

Böylece problem başarılı bir şekilde çözümlenir. Ancak, eğer tedavi edilmezse, çocukta çift görme gelişebilir.

Böylece sınıftaki öğrenimi ve okuma sorunlarına neden olan görme tembelliği ya da görsel semptomlar oluşabilir.

1.Şaşılık Cerrahisi

Karşılaşılan problemlerin çoğunda, gözdeki sürekli sapma için tek etkin tedavi yöntemi, şaşılık cerrahisidir. Eğer göz doktorunuz, siz de ya da çocuğunuzda şaşılık problemine rastlarsa, size, şaşılık cerrahisinde uzmanlaşmış olan oftalmolojist yani göz hastalıkları uzmanına yönlendirebilir.

Başarılı olarak geçebilecek şaşılık cerrahisi, birçok farklı faktöre bağlıdır. Bu faktörlere örnek olarak, dönüş yönü ve gözün dönüş büyüklüğü verilebilir. Bazı durumlarda ise, birden fazla göz ameliyatı gerekebilir. Bu tarz bilgileri ve daha fazlasını şaşılık cerrahı,  ameliyat öncesi muayenesi sırasında verebilir.

Şaşılık cerrahisi ile, uzun süredir şaşılığa sahip olan yetişkinlerde etkin bir şekilde gözlerin hizalanması sağlanabilir. Ancak, yetişkinlerdeki şaşılık örneklerinin birçoğunda, problemli olan göz diğeri ile uygun bir şekilde hizalanmış olsa bile, bundan sonra önemli bir derecede görme tembelliği kalabilir. Bu yüzden, şaşılığın erken tedavisi oldukça önem arz etmektedir.

Erken şaşılık, cerrahi müdahale ile tedavi edilir. Muhtemelen, ameliyat sonrası, problemli gözde normal görme aktiviteleri gelişecektir. Böylece, iki göz birtakım gibi hareket ederek tam fonksiyonlu olarak çalışacaktır.

2.Cerrahi Olmayan, Diğer Şaşılık Tedavileri

Aralıklı olarak ya da dar açılı şaşılığın bazı örneklerinde, göz hizalamanın cerrahi müdahale dışı olarak bazı seçenekleri de bulunmaktadır. Bunlar görüş terapisidir.

Örneğin, yakınsama yetersizliği, aralıklı ekzotropyanın özel bir türüdür. Bu türde, uzaktaki bir nesneye bakarken gözler genellikle hizalıdır.

Ancak, yakındaki bir nesneye bakarken, düzgün bir hizalama yapamama ya da yakındaki nesneye odaklanamama sorunları oluşur. Örnek olarak, okurken, diğer gözün dışarı doğru kayması verilebilir.

Yakınsama yetersizliği, rahat bir şekilde okuma yapmayı engelleyebilir. Gözde zorlama, bulanık görme, çift görme ve baş ağrısına neden olur.

Ayrıca, yakınsama yetersizliğinin dikkat sorunlarına neden olabilir ve çocuklarda akademik performansı etkileyebilir. Erken yaşlardaki ekzotropyalı çocuklar hakkında yapılan son araştırmalara göre, bu yaşlardaki çocuklarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozuklukluğu gelişimi ve öğrenme güçlüğü gibi problemler yarattığı ortaya konmuştur.

Şaşılığın bazı tipleri de, miyop riskini arttırmaktadır. Yine 2010 yılında yapılan araştırmalara göre, aralıklı ekzotropya görülen 135 çocuğun % 90’dan fazlasında, bu çocukların 20’li yaşlara geldiklerinde miyop oluşumu görüldüğü ortaya çıkarılmıştır.

İşin iyi tarafı, cerrahi olmayan görsel terapi, yakınsama yetersizliği için etkili bir tedavi yöntemi olabilir. Bu konuda yapılan yayımlara göre, semtomatik yakınsama yetersizliğine sahip 221 çocuğun % 73’ü, 12 haftalık görsel terapi programı ile başarılı bir şekilde tedavi olabilmiştir.

Bazen de, şaşılık cerrahisi, görme tembelliğini tedavi amaçlı yapılmış bir cerrahi müdahale sonrası bir süre için, görsel terapi programı önermektedir. Bunun nedeni, ameliyattan sonra, kalan küçük çift görme problemlerini gidermek olabilir. Bu tedavi tanımlaması için, görsel terapi yerine ortoptik terimi kullanılabilir.

Источник: //evdesifa.com/sasilik-tedavisi/

Şaşılık Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Korunma Yolları ve Tedavisi

Şaşılık Nedir, Belirtileri Nelerdir ve Neden Olur? Şaşılık Tedavisi

Şaşılık bir göz hastalığıdır. Bu problemde, gözlerin paralelliği bozulur ve farklı yönlere bakmaya başlar.

Gözlerdeki kaslar çalışamaz ve görevini yerine getiremez olunca da gözler iyice kayarak, şaşılığın oluşmasına sebep olur.

Bu yazımızda çocukluk döneminde ortaya çıkan ve düzeltilebilen bir göz kusuru olan şaşılık hakkında bilgi verilmiştir. Şaşılığın nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemlerinden bahsedilmiştir.

Şaşılık gözlerin paralelliğinin bozulduğu ve farklı yönlere baktığı bir görme kusurudur. Tüm göz kusurlarında olduğu gibi şaşılığın oluşmasına da yol açan birçok sebep vardır.

Şaşılıkta gözlerdeki kasların görevini yerine getirememesi sebebiyle kayma olmaktadır. Bu kayma sadece bir gözde olabildiği gibi iki gözde birden de olabilmektedir.

Ayrıca gözlerdeki kayma şaşılığın sebebine göre sürekli de olabilir, nadiren de görülebilir.

Aileden, doğuştan veya hastalık, kaza gibi olaylar neticesinde sonradan oluşabilen şaşılıkta farklı tedavi seçenekleri de bulunmaktadır.

Tıpkı diğer hastalıklarda olduğu gibi şaşılık tedavisinde de erken tanı çok önemlidir.

 Göz muayenesi geç kalınan çocuklarda şaşılık gibi estetik problemlerin yanı sıra, ilerleyen zamanlarda görme bozuklukları da ortaya çıkabilmektedir.

Şaşılık elbette önlenemeyen bir durumdur, Doğuştan olan şaşılık dışında bir de bazı hastalıkların sebep olduğu şaşılık vakalarını görmek mümkündür.

Örneğin ateşli bir hastalık geçirmek veya kafa travması gibi çok ciddi durumlar yaşamak, gözlerde felce sebep olabileceği için şaşılık probleminin doğması olasılıklar içerisinde yer almaktadır.

Genel olarak bir göz kayması diye nitelenen şaşılık hakkında bilmeniz gereken her şey aşağıda anlatılmıştır.

Şaşılığın Nedenleri (Sebepleri) Nelerdir?

Şaşılığa sebep olan birçok faktör bulunmaktadır. Gözlerimizin dış kısmında gözün hareketini sağlayan 6 tane kas vardır. Bu kasların herhangi bir nedenle zarar görmesi veya işlevini yerine getirememesi sonucu gözlerde kayma dolayısıyla da şaşılık denen göz kusuru ortaya çıkmaktadır.

Vücudumuzdaki diğer hareketlerde olduğu gibi göz hareketlerinin de kontrol merkezi beyindir. Geçirilmiş bir ateşli hastalık, kaza, kafa travması, şeker hastalığı gibi durumlarda göze giden sinirlerde felç olabilir.

Sinirlerde oluşan tahribat sonucu gözün etrafındaki kaslar da görevini yapamaz ve kontrolsüz bir kayma ortaya çıkmaktadır.

Bunun yanında genetik yatkınlık, hamilelik esnasında annenin sağlık durumu, doğum sırasında yaşanan problemler ve çocuğun gelişimi de şaşılığın oluşmasında etken olan diğer faktörlerdir.

Şaşılığın Belirtileri Nelerdir?

Tanımında da belirttiğimiz gibi şaşılığın ilk belirtileri gözlerde kayma, düzgün bakamama, aynı noktaya odaklanamama durumudur.

Bunun yanında gözlerde ağrı, yaşarma, bulanık görme, üç boyutlu görmenin azalması ve çift görme gibi durumlar şaşılığın belirtileri arasındadır.

Bazı durumlarda da kişi daha net görebilmek için başını bir yana doğru tamamen eğerek bakar. Bu da şaşılığın olduğunu gösteren diğer bir durumdur.

Şaşılık Nasıl Önlenir?

Şaşılık aslında önlenemeyen bir sağlık sorunudur. Doğuştan ve sonradan meydana gelen şaşılığın elbette oluşma sebepleri farklılık göstermektedir. Doğuştan olan şaşılığı önleme konusunda herhangi bir şey yapılamaz.

Sadece annelerin hamilelik süresince diğer tüm hastalıklardan da korunmak amacıyla, düzenli beslenmeleri ve kendilerini tüm kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmaları önerilir. Sonradan meydana gelen şaşılık ise az önce de bahsettiğimiz gibi farklı birtakım hastalıklar neticesinde veya ciddi bir kaza sonucunda ortaya çıkabilir.

Bunun için de kendimizi olabildiğince hastalıklardan korumalı ve sağlığımıza dikkat etmeliyiz.

Şaşılığın Tedavisi Nedir?

Öncelikle bebeklik döneminde olan göz kaymalarının yanıltıcı olduğunu söylememizde fayda var. Eğer sürekli aynı gözde bir kayma söz konusuysa ve bebek 4-5 aylık olmasına rağmen hala devam ediyorsa bir göz muayenesi yaptırmak gerekmektedir.

Nasıl ki şaşılığın birçok sebebi varsa, tedavisi de kişiden kişiye ve oluşum nedenine göre farklılık göstermektedir. Öncelikle şaşılığa sebep olan ana etken bulunmalı, ona göre bir tedavi yöntemi uygulanmalıdır.

Genel olarak cerrahi müdahalenin tercih edildiği şaşılık tedavisinde başlıca yöntemler şunlardır;

 • Gözlük Kullanma: Bazı şaşılık türleri herhangi bir göz bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkar. Böyle durumlarda düzenli gözlük kullanımı ile sorun ortadan tamamen kaldırılabilmektedir.
 • Ortoptik Tedavi: Bu tedavi yönteminde şaşılığın türüne göre güçlendirici veya gevşetici kas egzersizleri uygulanır. Göz kasları arasında denge kurulur, görme artırılır, gözdeki yan bakış ve gölgelenme gibi sorunlar ortadan kaldırılır. Üç boyutlu ve eş zamanlı görme yeniden kazandırılır.
 • Gözleri Kapama Tedavisi: Hastanın gözünde tembellik olması durumunda tercih edilen bir uygulamadır.
 • Cerrahi Uygulama: Cerrahi uygulama, diğer tüm ameliyatlarda olduğu gibi kanama, enfeksiyon gibi sorunların oluşma ihtimaline rağmen en çok tercih edilen tedavi yöntemidir. Yukarıda saydığımız tedavi seçeneklerinin olumlu sonuç vermemesi durumunda cerrahi müdahaleye başvurulur. Ameliyat ile göz kasları belirgin bir hale getirilir. Göz küresi yerinden çıkarılmadan kasların göze yapışma yerleri değiştirilebilir. Erişkinlerde lokal anestezi tercih edilirken çocuklarda genel anestezi yapılmaktadır. Genel olarak hasta ameliyattan birkaç gün sonra normal hayatına dönebilmektedir.
 • Botox Uygulaması: Botulinum toksini yani botox, ameliyat sonrası tam düzelme sağlanmamış hastalarda, felce bağlı oluşan ani kayma ve göz bozukluklarında uygulanır.

Kaynak: //bilgihanem.com/sasilik-nedir/

Источник: //www.dahabilgi.com/sasilik-nedir-nedenleri-belirtileri-korunma-yollari-ve-tedavisi/

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Üveit Nedir, Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir? Üveit Tedavisi
Üveit Nedir, Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir? Üveit Tedavisi
Sarı Nokta Hastalığı Nedir, Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi
Sarı Nokta Hastalığı Nedir, Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi