Şeker Hastalığında İlaç Tedavisi-Diyabet Hapları

Prof. Dr. Gökhan Özgen

Şeker Hastalığında İlaç Tedavisi-Diyabet Hapları

Kişisel Bilgilerinizin gizliliğinin korunması Novo Nordisk için önemlidir. Bu çerçevede hazırladığımız Gizlilik Politikamızın kısa bir özetini aşağıda bulabilirsiniz.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, websitemizde ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri NovoNordisk tarafından görevlendirilen firma PortalGrup İnternet Hizmetleri ve Yazılım Geliştirme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (“Portalgrup”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz.

İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz.

Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Portalgrup tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü

“Kişisel Veriler” terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, size düzenli aylık bilgilendirme amaçlı e-bülten gönderimi için kullanılabilecek e-posta adresinizdir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Portalgrup tarafından tutulacaktır.

İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı

Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.

İşbu internet sitesi kapsamında, ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Portalgrup tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler NovoNordisk ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Portalgrup tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, NovoNordisk adına kurulan diğer websitelerinde Portalgrup veya NovoNordisk’e bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler kişisel bilgilerin Novo Nordisk ile paylaşılmasına yol açmayacak olup şu alanları içermektedir:

• Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) • Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri

• İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Portalgrup tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Portalgrup tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.

Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Portalgrup tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması

Portalgrup tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir.

Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Portalgrup adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir.

Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Portalgrup tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcının veya devir edilen tarafın Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını temin edeceğiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı

Portalgrup tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız.

Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız.

Portalgrup ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Portalgrup tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik

Bilgisayar bağlantılı olarak Portalgrup tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız.

Kişisel Verilerinizin Portalgrup tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız.

Ancak NovoNordisk, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir.

6.Otomatik olarak alınan bilgiler

Ziyaret tarih ve saatiniz, bilgisayarınızın IP adresi, bağlı bulunduğunuz domain gibi bilgiler, internet site istatistiklerini oluşturan programlarca kaydedilir. Bu bilgiler kişisel değildir ve sadece internet site trafiğinin analiz edilmesi ve sitenin geliştirilmesi için kullanılır.

Kişisel olmayan bilgiler, sorduğunuz sorular ya da paylaştığınız yorumlar, fikirler ve öneriler gibi şahsi olmayan bilgilerden veya tarafımızca toplanabilecek ve herhangi bir Kişisel Bilgi ile bağlantılı olmayan bilgilerden oluşmaktadır. Kişisel olmayan ve gizlilik taşımayan bilgiler olarak değerlendirilecek ve tarafınıza karşı herhangi bir yükümlülük taşımaksızın, herhangi bir amaç için ve herhangi bir surette ifşa edilebilecek ve/veya kullanılabilecektir.

7. Çerezler (cookies)

İnternet sitemiz diğer pekçok internet sitesi gibi “cookie” adlı bir teknolojiyi kullanmaktadır. Bu teknoloji sayesinde bizi tekrar ziyaret ettiğinizde sizi hatırlamamız mümkün olabilmektedir. “Cookie”ler kişisel bilgiler içermez ancak bir kullanıcının şifresi, sitede ziyaret ettiği sayfalar, ziyaret tarihi vs.

gibi bilgileri güvenli bir şekilde saklayabilir. “Cookie”ler sabit diskinizden dosya alınması, epostalarınızın okunması veya bilgisayarınıza virüs taşınması için kullanılamaz. İsterseniz tarayıcı programınızı bu teknolojiyi kullanmayacak şekilde ayarlayabilir ve “cookie”leri sabit diskinizden silebilirsiniz.

Bu konuyla ilgili yardım için lütfen tarayıcı programınızın “Yardım” bölümüne başvurunuz.

Novo Nordisk ve tüm dünyadaki iş ortakları, temsilcileri ve iştirakleri bu internet sitesinde saklanan bilgileri, işbu Politika’da belirtilen kapsam dışında tarafınızca onaylanmadan üçüncü şahıslar ile paylaşmamayı taahhüt eder.

Bu politika sadece ziyaret edilen internet sitesi için geçerlidir. İnternet sitemizde yer alan linkler ile ulaşabileceğiniz diğer internet sitelerini bağlamamaktadır.

8. Diğer Sitelere İlişkin Linkler

Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; NovoNordisk’e ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir.

Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır.

Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez.

Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir.

9. Çocukların Erişimi Hakkında

Bu site 18 yaş altı çocuklar için hazırlanmamıştır.

Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Portalgrup 18 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.

Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

10. Bize Ulaşın

Bu politika ve işbu internet sitesi kapsamında, Portalgrup ile aşağıdaki elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Portalgrup tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz.

info@portalgrup.com
+90 (212) 279 42 42

NovoNordisk’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz nnbilgi@novonordisk.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında NovoNordisk ve Portalgrup, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Источник: http://www.diyabet.com/diyabet/diyabet-tedavisi/diyabette-kan-sekeri-duzenleyici-haplar/

Şeker hastalığına bitkisel kesin çözüm

Şeker Hastalığında İlaç Tedavisi-Diyabet Hapları

şeker hastalığına bitkisel kesin çözüm başlıklı bu yazımızda şekere bitkisel kesin çözüm olabilecek bitkisel kür tariflerini sizlerle paylaşacağız. Şeker hastalığı çağımızın en yaygın kronik hastalıklarından biri.

Maalesef, şeker ilaçlarını kullanarak iyileşen bir hastayı bizler şu ana kadar tanımadık, sizin çevrenizde var mı bilmiyoruz. Tam tersine, kullanılan ilaçlar bir süre sonra böbrekler ve göz başta olmak üzere, çeşitli organlarda rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden oluyor.

Beslenme alışkanlıklarınızı, yaşam tarzınızı değiştirerek ve aşağıda verdiğimiz bitkisel kürleri uygulayarak şekere bitkisel kesin çözüm bulabilir, insüline bağımlı olmadan sağlıklı bir şekilde hayatınıza devam edebilirsiniz.

Bu yazımızda öncelikle, şeker hastalığı (diabet) nedir, şeker hastalığı belirtileri nelerdir, doğal yollarla şeker hastalığı tedavisi  , şeker hastalığına iyi gelen bitkiler , konularında sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

Şeker hastalığı çok sık görülen ve önlemi alınmadığı takdirde böbreklerin işlevini görmez hale gelmesi, görme kayıpları ve ölüm ile sonuçlanmaktadır. Hastalık boyunca de insanların yaşam kalitesi ciddi bir şekilde düşmektedir.

Peki şeker hastalığının tedavisi mümkün değil midir? Bu hastalığa yakalananlar ilaçlar ile tamamen iyileşebilirler mi? Sizin çevrenizde tıbbi ilaç kullanarak şeker hastalığı tamamen iyileşen kişi var mı? Dr.

Ümit Aktaş’ın bu konudaki yazısından bir alıntı: “ilaçlar diyabeti tedavi falan etmez, aksine daha vahim bir tablonun oluşmasına zemin hazırlar.

Şekeriniz normal değerlerin biraz üstünde seyrediyor, diye doktora gidersiniz, doktor hemen ilaç verir ve bir de bakmışsınız birkaç sene sonra kendinize insülin iğnesi yapmaya başlamışsınız.  Hastalığı kendi seyrine bıraksanız dahi bu kadar karanlık bir tabloyla karşılaşmazsınız!”

şeker hastalığına bitkisel kesin çözüm

şeker hastalığına bitkisel kesin çözüm vardır ve şeker hastalığından tamamen kurtulmak, bedenimize verdiği rahatsızlıkları minimuma indirmek mümkündür.

Maalesef, toplumumuzda insanlar hastalıklarının sebebini araştırmamakta, sadece doktorların verdiği ilaçlar ile hastalıklarının tedavi olmasını beklemektedirler.

Tabi ki, modern tıbbı yok saymak yanlış ama tek başına modern tıp hastalıklarımızdan kurtulmak için yeterli değildir. Yediklerimiz, içtiklerimiz tedavi sürecinde çok etkilidir.

Şeker Hastalığı Nedir?

Şeker hastalığına kesin çözüm , tedavinin etkili ve başarılı olabilmesi için öncelikle hastalığımızı tanımamız, sebeplerini bilmemiz gerekir. Şeker hastalarının sık sık dile getirdikleri terimleri kısaca açıklayalım, şeker hastalığının tedavisi .

Glikoz: Beyin hücreleri de dahil olmak üzere vücudumuzdaki pek çok hücrenin temel enerji kaynağıdır, bu sayede günlük yaşamımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebiliriz. Glikoz vücudumuzun ana yakıt ve enerji kaynağı olan özel bir şekerdir.

Birçok sebze ve meyve, tam tahıllar, baklagiller, süt, yoğurt, pirinç ile patates gibi nişastalı besinler, yapılarında doğal olarak glikoz bulunduran gıda kaynaklarıdır.

 İnsan midesine giren karbonhidratların çok büyük bir kısmı, vücut tarafından kullanılmak üzere, glikoza dönüştürülmektedir. Glikoz, sindirim sırasında direkt kana karışmakta ve hücreler için hızlı bir enerji kaynağı haline gelmektedir.

Beyin yakıtı olarak da tanımlanan glikozun bir diğer önemi ise, kırmızı kan hücrelerine etki etmesidir. Çünkü glikoz, hücrelerin solunum ve enerji kaynağıdır.

İnsülin: Midenin hemen altında yer alan ve bir beze şeklinde olan pankreas tarafından üretilen bir hormondur. Alınan besinler ile üretilen glikoz direkt kana karışır.

 Vücudumuzdaki olan enerjinin üretilmesi için hücrelerin glikoza ihtiyacı olduğunu belirtmiştik, peki direkt kana karışan glikoz hücrelere nasıl gelecek. Kandaki glikozu hücrelere taşıyan insülin hormonudur.

  İnsülin, vücut hücrelerinin “kapılarını” (glikoz kanalları) açan ve glikozun, enerji için kullanılmak üzere kandan hücrelere geçmesini olanaklı kılan bir anahtar gibidir.

Özetleyecek olursak vücudumuzdaki hücrelerin glikoza ihtiyacı vardır. Aldığımız besinler ile kana karışan glikozun da hücrelere taşınabilmesi için insüline ihtiyaç vardır. (www.hezarfenyayinlari.com)

Şeker Hastalığının Sebebi Nedir?

 • Şeker hastalığında, pankreas ya insülin üretemez veya ürettiği insülin doğru bir şekilde çalışamaz.
 • İnsülinin işini yapmaması durumunda ise, glikoz kanalları kapanır. Glikoz kanda birikerek yüksek kan şekeri düzeylerine yol açar, bu da şeker hastalığı ile bağlantılı sağlık sorunlarına neden olur.

Şeker Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

 • Aşırı susama ve sus içme isteği,
 • Aşırı şekilde yemek yeme ve iştahın açılması,
 • Geceleri uyanarak dahi olmak üzere sık sık idrara çıkma,
 • Cilt üzerinde kuruluklar,
 • Çok çabuk yorulma ve sürekli olarak halsizlik durumu,
 • Vücudumuzda oluşan yaraların çok geç iyileşmesi,
 • Görme duyumuzda bozulmalar olması, ara sıra bulanık görmeler,
 • Mide bulantısı,
 • Kusma,
 • Nefes kokusu.

Şeker Hastaları için Öneriler

Şeker hastalığına bitkisel kesin çözüm , şeker hastalığına ne iyi gelir bitkisel , şeker hastalığının tedavisinin temelini doğru beslenme ve düzenli egzersiz oluşturur.

Şeker hastaları sağlıklı beslenmeli, sigara içmemeli, alkol tüketmemeli, düzenli egzersiz yapmalı.

Beslenme:

 • Makarnayı, ekmeği, böreği, çöreği kısacası tüm buğday ürünlerini, pirinci, pilavı, bulguru, tatlıyı, işlenmiş gıdaları hayatınızdan çıkarın.
 • Et, balık, tavuk, ciğer, yumurta gibi hayvansal protein kaynakları, zeytinyağı, tereyağı gibi sağlıklı yağlar ve mevsim sebzelerinden bir diyet kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olacaktır.
 • İşlenmiş gıdaları hayatınızdan çıkarmalısınız.
 • Tüm sebzeleri mevsiminde yemelisiniz. Mevsim dışında yedikleriniz sebze değil, tarım ilacı ve hormon deposudur.
 • Meyvelerin şeker içerdiğini unutmayın. Şeker hastaları çok çok az meyve yemelidir. Seçiminizi elma gibi düşük oranda şeker içeren, yani glisemik indeksi düşük meyvelerden yana yapmalısınız. Meyve sularından ise kesinlikle uzak durmalısınız.
 • Hazır mayalı gıdalar yasak. Hazır maya insan vücudunda sindirilemez ve gıda intoleransına neden olur. Evde kullandığınız yaş maya, kuru maya, fırıncı mayası, pastane mayasından uzak durun.
 • Tüm sakatatlar faydalı ve gereklidir. Ciğer, paça çorbası, kemik suyu diyabet hastalarının öğünlerinde her zaman yer almalıdır.
 • Mevsim sebzeleriyle hazırladığınız tüm zeytinyağlı yemekleri sofranızdan eksik etmeyin. Halis tereyağından da korkmayın, bolca tüketebilirsiniz. Asıl korkmanız gereken margarinlerdir! Bir de çiçek yağı ve mısır özü yağı var, bunların bitkisel kökenli olduklarına bakmayın, üretim süreçlerindeki işlemler yüzünden sağlığa zararlı yağlar arasındalar.
 • Ev yapımı sirke, limon ve zeytinyağı ile hazırlanan tüm salatalar serbest. Mevsimine göre nane, tere, roka, kırmızı lahana, domates, biber, kereviz gibi sebzeleri bolca tüketebilirsiniz.
 • Laktoz içerdiğinden dolayı, diyabet hastaları asla süt içmemelidir.
 • Ev yapımı yoğurt, kefir ve şirden mayasıyla yapılmış peynirler sağlıklı olmak isteyen herkesin öğünlerinde yer alması gereken besinlerdir.

Egzersiz:

Egzersiz diyabete karşı en etkili silahlarınızdan biridir. Düzenli yapılan egzersiz kan şekerini kontrol altında tutar. Nasıl mı? Egzersiz sırasında kandaki şeker kaslar tarafından kullanılır, dolayısıyla da kan şekeri seviyesi dengelenmiş olur. 

Şeker hastalığı bitkisel tedavisi , bu sayfada verdiğimiz bilgiler doğrultusunda yaşam tarzınızı ve beslenme alışkanlıklarınızı değiştirirseniz Allah’ın izni ile şeker hastalığına bitkisel kesin çözüm bulabileceksiniz. 

Çörek Otu Kürü:

3 çay kaşığı çörekotunu havanda iyice ezdikten sonra 1 kase yoğurtla karıştırarak tüketebilirsiniz.  İçerisine 1 çay kaşığı tarçın ve 1 çay kaşığı mahlep de koymalısınız. Günde en fazla 2 kez (sabah-akşam) kullanılabilir. Her ikisi arasında en az 6 saat zaman geçmeli.  Çörekotu kürü en az 15 gün en fazla 1 ay uygulanmalıdır. (doğal şeker ilacı)

Beyaz Lahana Kürü:

Beyaz lahananın 5 tane yaprağını bütün halde kaynamakta olan yarım litre suya atın ve kısık ateşte ağzını kapatarak ortalama 15 dakika süresince haşlayın.

Tatlandırıcı olarak kesinlikle içerisine herhangi bir madde eklemeyin.
Haşladıktan sonra süzün ve soğuk olacak şekilde sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez aç veya tok olarak 1 su bardağı kadar tüketin.

 Bu kürü her gün taze olarak tüketmeniz gerektiğini de unutmayın.

Tarçın Kürü:

Kan şekerini dengeleyen, diyabetle savaşan Tarçın Kürü ile kalp ve damar sağlığınızı destekleyin. 2 adet çubuk tarçın, – 1 tatlı kaşığı zeytin yaprağını 3 bardak kaynar suya koyun. Ağzı kapalı bir şekilde 10 dakika demleyin. Yemeklerden 2 saat sonra, günde 3 kez birer bardak içebilirsiniz. (doğal şeker ilacı)

Pankreas Hasarını Düzelten Kür:

Diyabet hastalarında pankreas hasarı yüksek orandadır. Şeker hastalığın tedavi edilmesi için pankreas hasarının giderilmesi gerekmektedir.

1 tatlı kaşığı atkuyruğı

1 tatlı kaşığı aynısafa

1 tatlı kaşığı karahindiba

Hazırlanışı:

– Tüm malzemeleri kaynamakta olan suya atın.

– Kısık ateşte 3 dakika kaynatın.

– Süzdükten sonra sıcak halde için.

– Günde 2 defa yemeklerden 2 saat sonra içmelisiniz.

Şeker hastaları bu kürü 15 gün uygulayıp, 15 gün ara vererek kullanmalıdırlar. (doğal şeker ilacı)

“İlahi Dokunuş ve Şifanın Şifresi” kitabı+kişiye özel hazırlanacak olan ametist taşı bileklik kargo dahil 80 TL. Kapıda nakit ödeme sistemi ile sipariş için tel 0212 284 19 41-0532 547 99 57 (WhatsApp). www.hezarfenyayinlari.com

Not: Karaciğer yağlanmasına kesin çözüm başlıklı yazımızı da mutlaka okumanızı tavsiye ederiz. https://www.hayatvesaglik.net/karaciger-yaglanmasina-kesin-cozum/

Şeker hastalığı tedavisi, sıkı kontrol gerektiren bir tedavidir.

Mutlaka doktor takibinde kalmalısınız ve kullandığınız ilaçları kendi başınıza bırakmaya kalkmamalısınız, şeker hastalığı tedavisi , Şeker hastalığına kesin çözüm , şeker hastalığına iyi gelen bitkiler , şeker hastalığının tedavisi , şeker hastalığına bitkisel kesin çözüm , şekere bitkisel kesin çözüm .

Источник: https://www.hayatvesaglik.net/seker-hastaligi-tedavisi/

Şeker Hastalığı Tedavisi – Diyabet Tedavisi Nasıl Olur?

Şeker Hastalığında İlaç Tedavisi-Diyabet Hapları

Diyabet Tedavisi. Şeker Hastalığı Tedavisi Nasıl Yapılır? Her ne kadar, halen bilinen sürekli bir diyabet tedavisi mevcut değilse de, hastalıkla baş etmenin türlü yolları mevcuttur. Hastalık, bedenin insülin üretememesi ya da insülini gerektiği gibi kullanamaması durumudur. Doktorunuzla birlikte etkin iyileşme rehberi oluşturmalısınız.

Şeker Hastalığı Tedavisi

Diyabet hastalığında kullanılan bitki ve enzimlerin yan etkileri ile ilgili bir çok çalışma yapılmaktadır. Bu yöndeki tedaviler oldukça çeşitlilik taşır. Aşağıda bir kaçı sunulmuştur:

• Ağızdan alınan diyabet ilaçları

• İnsülin Takviyesi

• Diyet ve Egzersiz

• Bitkisel Tamamlayıcılar

Ağızdan Alınan İlaçlar

Bugün ağız yoluyla alınan pek çok ilaç mevcuttur. Bunların bir çoğu, pankreası daha fazla insülin üretmeye tetiklemek içindir. Bazıları ise, bedendeki hücreleri, sağlanan insülini kullanmaya teşvik etmek içindir. Bunlar insülin içermezler.

Pekçokları ise, sadece insülin üretimine yardım ederler. Bu ilaçlar, daha çok yeni diyabet hastaları içindir. Hastalık kötüleşip yerleştikçe, bu ilaçlar etkilerini yitirmeye başlar.

Bir çok sıkı çalışmaya rağmen bugün hala tip I diyabet hastalığının bilinen bir tedavisi yoktur.

İnsülin ile Tedavi

Bedene zerk edilen insülin insan insülini değildir. Ya hayvansaldır ya da sentezlenmiş insülindir. Bunun yağlı dokuya enjekte edilmesi gerekir. Tablet şeklinde insülin yoktur çünkü, mide insülini sindirir ve etkisini yok eder. Bedene zerk edilen insülin sizin kendi üretiminiz gibi çalışır.

Dışarıdan zerk edilen insülin ile ilgili sorun, üretimi değil, yeterli kullanımıdır. Halihazırda var olan insülini bedeniniz kullanamazsa, zerk etmenin bir yararı yoktur. Bu duruma insülin dayanıklılığı adı verilir.

Diyabetliler İçin Doğal Çözümler: Diyet ve Egzersiz

Diyabetliler için, sağlıklı yaşam koşulları en etkili doğal çözümdür. Bir çok vakada, tip II için fazla kilo önemli bir rol oynar. Sağlık beslenme ve egzersiz ile hastalığı kontrol altına alabilirsiniz.

Bazı insanlar, insülin kullanmadan, sadece 10-15 kg zayıflayarak normal bir yaşam sürdürebilmekteler. Bu koşulda, şeker ve karbonhidrat tüketimini sınırlayıp ve en azından haftada 3 kez egzersiz yapmalısınız.

Şeker Hastalığının Bitkisel Tedavisi

Genel Prensip: Doğal ya da bitkisel ürünler herhangi bir sağlık sorununa yönelik tıbbi onay olması halinde kullanılmalıdır. Bu tür ürünlerin sentetik ilaçlarla bazen etkileşime girebileceği gözardı edilmemelidir.

Pycnogenol (Çam Kabuğu Ekstresi):  Kan şekerinin ani yükselmelerini önler. Şeker hastalığında gözde ilerleyici görme kaybı oluşmaktadır.

Özellikle gözün görme fonksiyonunu sağlayan retina bölgesinin, damar tıkanıklıkları veya serbest radikallere bağlı hasar görmesi körlüğe sebep olabilmektedir. Şeker hastalarında bu riskten korunma amacıyla Pycnogenol günde  üç kez 50 mg olarak Avrupa’da kullanılmaktadır.

İki ay boyunca günlük Pycnogenol alımının şeker hastalığının neden olduğu retina hasarının kötüleşmesi engellediği ve görmeyi geliştirdiği belirtiliyor.

Proantosiyanidin: Üzüm çekirdeğinde bulunan, proantosiyanidin adlı bileşik vücutta insülinin etkinliğini artırıcı etki gösterir. Siyah üzüm çekirdeği ekstresindeki proantosiyanidinler  retina hasarına karşı koruyucu etki gösterirler.

Gymnema Sylvestre (Gurmar): Tropikal bir bölge sarmaşığıdır. İçeriğindeki gymnemik asit sayesinde tatlı gereksiniminin azaltılmasında ve iştahın engellenmesinde yararlı olabilir.

Alpha Lipoik Asit: Çalışmalar Alpha Lipoik Asit’in günlük 600-1800 mg alımının diyabetik nöropati semptomlarına karşı olumlu etkiler taşıdığını göstermektedir. Şeker hastalarında Alpha Lipoik Asit düzeyleri azalır ve buna bağlı olarak da diyabet hastalarında diyabetik nöropatiye neden olan glikasyon artar.

Tarçın: Bazı araştırmalar günlük 3 ila 6 gr tarçın alımının yüksek kan şekerinin azaltılmasında etkili olabileceğini göstermiştir.

Yeşil Çay Ekstresi
: Pankreastaki toksinlerin atılmasına  yardım ederek  pankreasın görevini daha verimli yapmasını sağlar.

Brewer’s Yeast: Brewer’s yeast, Saccharomyces cerevisiae denilen tek hücreli mantardan üretilir. B12 hariç tüm B vitaminleri için mükemmel bir kaynaktır. Bunun yanısıra hem oran hem de biyo-uygunluk bakımından en iyi krom kaynaklarından birisidir. Krom kan şekerini sağlıklı düzeyde korur.

Şeker hastalarının, Brewer’s yeast kullanması, 1853’lere, Bristol’lü bir doktorun, bir hastasına Brewer’s yeast yazmasına kadar uzanır. 6 hafta sonra,  hasta, diyabet semptomlarının azalmasını deneyimlemiştir. Brewer’s yeast ayrıca ,vücudun normal kan şekeri seviyelerini korumasını sağlayan glukoz tolerans faktörü denilen organik bir bileşik içerir.

Bu madde vücudun insülini daha etkin bir biçimde kullanmasını sağlar.

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Источник: https://www.beslenmedestegi.com/hastaliklar/seker-hastaligi-tedavisi

Şeker Hastalığı (Tip1 diyabet) Nedir? Şeker Hastalığı (Tip1 diyabet) Nasıl Tedavi Edilir?

Şeker Hastalığında İlaç Tedavisi-Diyabet Hapları

diyabet tedavisi

Diyabet tedavisi

Esra’nın Notu: Bu haberi gördüğümde mutlu oldum desem yeridir. Artık tip-1 diyabet gibi diğer diyabet türlerinden bir farkımız olduğu biliniyor galiba. Yani tip-1 diyabet, tip-2 diyabet değil. Temeldeki bu farklılığı ne basın ne de çoğu insan bilmiyordu. Ortalama iki yıldır bunun üzerine de sosyal medyada çoook çabaladık ve çabalayanlarla birlikte olduk.

Ama maalesef  ‘şeker hastalığı’ tabirinin daha üstesinden gelemedik. Ben şeker hastası değilim, tip-1 diyabetim ben demek büyük bir başarıdır. Bunun bilinmesini sağlamak da. Biz hasta da değiliz. Zorunlu bir yaşam şekli bizimkisi

Источник: https://www.diyabetimben.com/seker-hastaligi-tip1-diyabet-nedir-seker-hastaligi-tip1-diyabet-nasil-tedavi-edilir/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.