Serebrovaskuler Olay ( Serebrovasküler Hastalık) Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi

içerik

Serebrovasküler Hastalık (SVO)

Serebrovaskuler Olay ( Serebrovasküler Hastalık) Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi

SON GÜNCELLEME: Şubat 24, 2018

Beyinde serebrovasküler hastalık, beynin belirli bölgelerine kan akışını sınırlayan kan damarı bozukluklarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Ayrıca SVO olarakta adlandırılmaktadır.

(Serebrovasküler hastalık genellikle kardiyovasküler hastalıkla karıştırılsa da, serebrovasküler hastalık aslında beyindeki kan damarlarını etkileyen bir kardiyovasküler hastalık türüdür.

) Serebrovasküler hastalıkların yaygın türleri serebral tromboz, serebral emboli ve serebral hemoraji, ayrıca anevrizmalar, inmeyi içerir Ve geçici iskemik atak (TIA, “mini-strok” da denir), subaraknoid kanama ve vasküler demans.

Bu koşullar öncelikle yaşlıları ve sigara, diyabet veya iskemik kalp hastalığı öyküsü olan bireyleri etkiler.

Serebrovasküler hastalık, kalp rahatsızlığı ve kanseri sonrasında Birleşik Devletlerde ölümlerin önde gelen üçüncü nedenidir.

Ayrıca, tüm nörolojik koşulların en zayıflatıcı özelliği vardır: Hayatta kalanların yüzde 50’si nörolojik bir açığa sahiptir ve yüzde 25’i kronik bakım gerektirir.

Serebrovasküler Hastalık (SVO) Nedenleri

Beyindeki yüksek kolesterol ve arteriyel enflamasyonun, kolesterolü beyine kan akışını engelleyebilecek kalın, mumsu bir plak halinde oluşturmasına neden olan, iskemik hale getiren bir durum olan serebrovasküler hastalıkların bir dizi nedeni vardır Inme ya da geçici iskemik atak ya da bunama.

Kan darbeleri, zaten dar arterde oluşabilir; bu da trombo oluşturur; Tüm arter engellendiğinde buna trombotik inme denir.

Buna ek olarak, bir pıhtı vücuttaki başka bir yerden koparılabilir ve beyne kadar ilerleyebilir ve daha küçük bir arteri bloke edebilir; Buna bir emboli denir ve embolik bir inmeye neden olur.

Belirli ilaçlar ve tıbbi durum (örneğin, karotis diseksiyonu veya karotid arterin astarında gözyaşı), özellikle de 40 yaşın altındaki plak gelişimi göstermeyen insanlarda, kişinin iskemik inme riskini artırabilir.

Bir saldırı meydana gelmeden önce serebrovasküler hastalığı saptamak bazen güç olabilir, ancak risk faktörleri arasında hipertansiyon, sigara, obezite, iskemik kalp hastalığı ve kontrolsüz şeker hastalığı bulunur.

Serebrovasküler Hastalık Belirtileri

Serebrovasküler hastalık belirtileri, hastanın kanamasının, trombozunun veya embolisinin bulunduğu bölgeye, ayrıca serebral dokunun ne derece etkilendiğine bağlı olacaktır. Genel olarak, hemorajik veya iskemik bir atak işaretleri motor disfonksiyonu içerir.

Serebrovasküler atağın erken safhalarında, hastada sıklıkla sarsıntılı felç (diğer bir deyişle gevşek tepkisiz kaslar ile karakterize felç) oluşur ve ardından spastisite ve kas tonusu artar.

Hasta ayrıca gag refleksini ve öksürme kabiliyetini de kaybedebilir ve disfaji, reseptif veya belirgin afazi, dizartri ve apraksi gibi iletişim problemlerine sahip olabilir.

Ayrıca, homony hemianopia (görme alanının yarısı kaybolması) ve agnozi (bir nesneyi tanımak için yetersizlik) adı verilen koşullar da dahil olmak üzere, mekansal ve / veya algılama yararları geliştirebilir.

Serebrovasküler hastalıkların diğer belirtileri kusma, nöbetler, ateş, elektrokardiyogram düzensizlikleri, bilinç kaybına yol açan konfüzyon, nefes darlığı, artmış kan basıncı ve barsak ve mesane inkontinansıdır.

Ani, ciddi baş ağrısı, ense sertliği ve tam hemiplejiye (yani, vücudun bir tarafını etkileyen felç) karşı hemorajik bir serebrovasküler atak belirtileri.

Hematom büyüdükçe, hastaların nörolojik sorunları kademeli olarak bilinç kaybından komaya kaymaktan kötüleşir.

Trombozik bir serebrovasküler atak belirtileri, motor ve duyusal işlevin ilerleyici bozulması, konuşmanın yavaş yavaş bozulması ve uyuşukluk içerir; embolik serebrovasküler atak belirtileri ani bir motor ve duyu problemi başlangıcını, başın bir tarafında konuşma bozukluğu ve baş ağrısı içerir.

Serebrovasküler Hastalık Tarama ve Testleri

Serebrovasküler hastalık için reenaj genellikle fizik muayene ve hastanın semptomlarına yönelik bir soruşturma ile başlar.

Doktorlar MR veya CT taraması gibi görüntüleme testlerini kullanarak kişinin beyninde hasar görmüş ve beyindeki tümörler veya kanamaya neden olan kısmını bulmaya çalışacaklardır.

Doktorlar felçin iskemik veya hemorajik olup olmadığını belirlemeye çalışacaklar. Bu özellikle iskemik vuruşların ek vuruşlarla takip edilmesinden dolayı önem taşıyor.

Serebrovasküler hastalık için olası diğer bazı testler vardır, bunların çoğu kişinin inmeden önce karotid arteri saptamak için tasarlanmıştır. Serebrovasküler hastalık vakalarının% 95’ini oluşturan karotid arter hastalığı genellikle semptomları sunmadan önce yıllarca ilerlemektedir.

Serebrovasküler Hastalıklar İçin Tedaviler

Serebrovasküler hastalık için tedavi seçenekleri kişinin özelliklerine (ör. Yaş ve genel sağlık), hastalığın niteliğine ve şiddetine bağlı olacaktır.

Hemorajik hastalıklarda tedavi seçenekleri, kanamanın durdurulması ve kateter, ameliyat ve tel örgü stentleri ile başarılabilecek kanamanın tekrarını önlemeye yöneliktir.

Bu arada, karotid arter hastalığına yönelik tedaviler, arteryel duvardan kopma potansiyeline sahip bir plâka veya bir pıhtıdan veya bir araya getirilecek başka bir küçük damarın yolunu tıkayarak kan bloke etmeyi önlemeyi amaçlar. Akış.

Bu tedaviler arasında aspirin de dahil olmak üzere anti-platelet ilaçlar ve kalp-sağlıklı bir diyet yeme, kronik stres veya öfkenin önlenmesi, kan basıncının kontrol edilmesi, düzenli egzersiz yapılması, kan şekerinin kontrol edilmesi, sigarayı bırakma ve sağlıklı bir kilo verme gibi yaşam tarzı değişikliklerinin teşvik edilmesi yer alır.

Buna ek olarak, karotis arterden plak çıkarmak için karotid endarterektomi adı verilen bir prosedür kullanılabilir; Karotis anjiyoplastide, balona uçlu bir kateter artere yerleştirilir ve balon, plakaya basmak ve plakayı düzleştirmek için şişirilir, böylece arteri yeniden açar.

Источник: //doktoruncevabi.com/serebrovaskuler-hastalik-svo/

Serebrovasküler Hastalıklar

Serebrovaskuler Olay ( Serebrovasküler Hastalık) Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi

Serebrovasküler hastalıklar; merkezi sinir sistemlerinin beslendiği damarların yapı bozukluğuna uğramasıyla oluşur. Bu deformasyonlar, arterler ve venlerde tıkanmalar veya kanamalar şeklinde kendini gösterebilir. Her iki oluşumda da fonksiyonel nörolojik deformasyonlar meydana gelir. Damar tıkanıklıklarında dokuların oksijen ve beslenme ihtiyaçları karşılanamaz.

Kanama oluşumlarında ise beyin dokuları içine veya çevresine kan sızmaları söz konusu olur. Serebrovasküler hastalıklarının tanımlanması için beyin krizi, strok ya da inme terimleri sıklıkla kullanılmaktadır. Serebrovasküler hastalıklar klinik olarak tromboz, emboli ya da  kanamalar olacak şekilde üç tipte kendini gösterir.

Serebral Tromboz

Kanın, damarın (arterler ya da venler ) iç duvarında veya bir organda çeşitli sebeplerle pıhtılaşmasına tromboz denilmektedir. Meydana gelen pıhtıya ise trombus denilmektedir. Tromboz beyni besleyen damarlar oluşumlarında meydana gelirse bu oluşuma serebral tromboz adını verilir.

Serebral Tromboz Etyolojisi

Genel olarak kan akımlarının yavaşlaması ile beraber damar duvarlarındaki aterosklerotik veya enflamatuar değişimler bir araya gelir ve trombozu oluşturur. Tromboz oluşumlarına sebep olan diğer faktörler ise  şu şekildedir:

 • Bireylerde hipertansiyon olması (Kalbin fonksiyonları üzerine olumsuz etkileri olduğu gibi serebral damarın ilerleyici şekilde daralmasına da sebep olur.),
 • Diyabetes mellitus (Damar endotelinde deforme oluşumuna sebep olur.),
 • Hiperlipitemi oluşumu gözlemlenebilir,
 • Hematokrit değerlerinin % 55 ve üstüne çıkması
 • Polisitemi meydana gelmesi,
 • Trombosit sayılarının 500.000 /mm3 ün üstünde seyretmesi,
 • Kollajen doku hastalıklarının oluşumu,
 • Bireylerin obezite olması,
 • Düzenli egzersiz yaşamına sahip olunmaması,
 • Sigara kullanılması,
 • Aşırı alkol tüketiminin olması,
 • Oral kontraseptifler gözlemlenmesi

Serebral Tromboz Belirtileri ve Bulguları

Belirtiler ve bulgular tıkanmış olan arterlerin beslemiş olduğu beyin bölgesine ve beyin dokularına göre ve meydana getirdikleri hasarlar doğrultusunda değişiklik göstermektedir. Oluşum gösteren bu belirti ve bulgular şu şekilde sıralanabilir;

 • Baş ağrıları görülebilir
 • Görme deformasyonlarının gözlemlenmesi,
 • Göz fonksiyonlarında bozukluk (göz kaslarında paralizi oluşumu),
 • Konuşma yetisinde meydana gelen deformasyonlar,
 • Bilinç bulanıklıklarının oluşumu,
 • Kollarda ve bacaklarda meydana gelen gelip geçici uyuşma hissi,
 • Kaslarda meydana gelen güç kayıpları veya paralizidir (Bireylerin kollarını ve bacaklarını hareket ettirememesi durumudur. Halk arasında bilinen adlarıyla Felç veya inme)
 • Hastanın anemnezinin alınması sağlanır.
 • Klinik değerlendirmeler yapılır.
 • Nörolojik muayene yapılır
 • Beyin bilgisayarlı tomografi çekimi istenir
 • Beyin manyetik rezonans görüntülemesi istemi yapılır
 • Laboratuvar tetkiklerinin yapılması sağlanır.
 • Genellikle hastalara yapılan lab tetkiklerinde BOS proteinleri, serum kolest. ve trigliserid miktarları yüksek çıkar.
 • Kesin tanının konulması , serb. anjiografi ve damar kan akımı ölçülmesiyle dopler anjiografi ile konulmaktadır.
 • Tedavi yöntemi olarak tıbbi yöntem kullanılabildiği gibi cerrahi girişimde kullanılabilir.

Dolaşım sistemi kaynaklı ve bu koldan kaynaklanan pıhtılaşma, yağ, hava kütlesi gibi oluşumların periferik damarda tıkanıklık meydana getirmesine emboli denilmektedir. Embolioluşum yerine göre isimlendirilmektedir. Eğer beyin damarında/ damarlarında gözlemlenmiş ise serebral emboli adını alır.

Tromboz oluşumunun emboli oluşumundan farkı, damarda meydana gelen pıhtılaşmanın damarı tıkamasıdır. Emboli genel itibariyle kalp kapaklarındaki deformasyon sonucunda meydana gelen pıhtının dolaşım sistemlerine katılması ve damarı tıkaması ile kendini gösterir. Emboli ani oluşumludur birden başlar ve sıklıkla geçici iskemik atak göstermez.

 Damar tıkanıklığının arkasında ise beyin dokularında beslenmeler, oksijenlenmeler bozulmaya başlar ve inme gelişir.

Serebral Emboli  Etyolojisi

 • Konjestif kalp yetmezliklerinin meydana gelmesi,
 • Atrial fibrilasyon oluşumlarının gözlemlenmesi,
 • Akut miyokart enfarktüsü gelişiminin gerçekleşmesi,
 • Endokardit meydana gelmesi,
 • Romatizmal kalp hastalıkların baş göstermesi (Aort ve mitral kapak deformasyonları),
 • Eksrasistoller
 • Çeşitli cerrahi girişim işlemleri sonralarında meydana gelen kırık oluşumlarına bağlı olarak (yağ embolisi ve hava embls.)  gerçekleşebilir.
 • Bir takım tümör gelimlerinde, neoplaziler de emboli oluşumuna sebep olabilir.
 • Bakteriyel endokardit oluşumları da diğer bir septik emboli nedeni olabilmektedir.

Serebral Emboli Belirtileri ve Bulguları

Beyin dokularındaki hasarların derecelerine göre farklı belirtiler ve bulgular meydana gelir. Genellikle tromboz oluşumuna göre daha hızlı ve yaygın alanlı doku deformiteleri mevcuttur. Bu nedenle daha ağır bir klinik tablo gözlemlenebilir. Bu oluşturulan tabloda meydana gelebilecek belirti ve bulgular şu şekildedir;

 • Hemipleji oluşumu meydana gelebilir. (Bireylerin vücudunun sağ veya sol bölümünde, tektaraflı meydana gelen paralizi oluşumudur),
 • Parapleji oluşumunun kendini göstermesi ( Bireylerin vücudunun her iki tarafında da meydana gelen paralizi durumudur),
 • Görme duyusunda meydana gelen çeşitli hassasiyetler/ deformiteler meydana gelebilir ( Yarım görme/ hemianopsi ),
 • Ani gelişen bilinç kayıpları gibi farklı derecelerde nörolojik belirtiler meydana gelir.

Serebral Emboli Tanı Yöntemleri

 • Hastanın anemnezinin alınması sağlanır.
 • Hastaların fiziki muayeneleri ve nörolojik muayeneleri gerçekleştirilir.
 • Ayrıca gerekli görüntüleme yöntemlerinden de yardım alınabilir. ( Bilgisayarlı Tomografi/ Manyetik Rezonans / Anjiyografi vb. )

Serebral Emboli Tedavisi

Emboli oluşumunun nedeni araştırılarak hastalığın oluşum nedenine yönelik tedavi uygulamasına gidilir. Emboli oluşumu sonrasında nörolojik sekel gelişmişimi gözlemlenmişse erken dönemde hastalar derhal rehabilitasyona se edilmelidir. Hastalara en uygun rehabilitasyon programı hazırlanmalı ve hastalar programa uymaları konusunda teşvik edilmelidir.

NOT: İçerik bilgi amaçlı olup yalnızca bu bilgilere bakılarak kesinlikle teşhis ve tedavi uygulanmamalıdır. 

Источник: //www.ftrsaglik.com/serebrovaskuler-hastaliklar/

Serebrovaskuler Olay ( Serebrovasküler Hastalık) Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi

Serebrovaskuler Olay ( Serebrovasküler Hastalık) Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi

İnme – Felç, beyni besleyen damarlarda veya damarlardan geçen kanda değişiklikler sonucu ortaya çıkan damarın tıkanması veya kanaması oluşan inme veya felç durumudur. İnme ve felç birçok nedenle ortaya çıkar ve her birisinin de farklı bir tedavisi ve belirtisi vardır. İnme veya felç genel olarak bir hastalık değil klinik bir tablodur.

Serebrovasküler olay da risk faktörleri

 • İleri yaş:İnme inen kişilerin %70’i 60 yaş üzerindedir.
 • Cinsiyet:Erkeklerde kadınlardan iki kat fazla görüldüğü saptanmıştır.
 • Yüksek tansiyon
 • Kalp hastaları
 • Kolesterol hastaları
 • Şeker hastalığı
 • Alkol ve sigara bağımlılığı
 • Şişmanlık
 • Ailesel yatkınlıktır.

Serebrovasküler olaya neden olan hastalıklar

Tromboz: Beyin damarlarımızdaki kanın çeşitli nedenlerle pıhtılaşıp damarı tıkamasıdır. Tromboz da çoğu zaman ana sebep damar sertliği sonucu damarların esnekliğin kaybetmesidir.

Trombozun belirtileri:

Tromboz da belirtiler tıkanan damarın beslediği beyin bölgesine göre farklılık göstermektedir.

 • Baş ağrısı: Trombozun en fazla görülen ve ilk belirtisidir. Genellikle kronikleşmiştir ve geceleri daha sık görülür. İlk dönemlerde ağrı kesici ilaçlar ile ağrının önüne geçilebilse de damarın tıkanıklık oranı arttıkça ağrı süresi ve sıklığı da artar. Bu da ağrı kesici ilaçların artık ağrıya iyi gelmemesine sebep olur.
 • Görme bozuklukları: Özellikle gözü besleyen damarlarda tıkanıklık olduğunda görülen bir belirtidir. Görme bozuklukları, bulanık görme, çift görme ve odaklanamama olarak örneklendirebilmekle birlikte birçok farklı görme bozukluğu mevcuttur.
 • Göz felci: Gözleri hareket edememe olarak ortaya çıkan çok önemli bir belirtidir. Çünkü tıkanıklığın artık gözü besleyen damarlara dahi ulaştığını gösterir ve eğer zamanında müdahale edilmezse ileri safhalarda kalıcı görme bozukluklarına ve hatta körlüğe neden olabilir.
 • Uzuvlarda uyuşma: El ve kol da görülen felçlerden önce görülen bir belirtidir.
 • Diğer belirtiler: Konuşamama, bayılma nöbetleri ve güçsüzlüktür.

Trombozunnedeni

 • Hipertansiyon: Tromboza en fazla neden olan etkendir. Çünkü sürekli devam eden yüksek tansiyon damarlara zarar vererek esnekliğini kaybettirir ve bunun sonucunda damarlar tıkanmaya daha hazır hale gelirler.
 • İlerlemiş yaş: İlerleyen yaş ile kan akışkanlığını kaybeder ve böbrek aktivitesinin azalması sonucu kanda atık madde birikmeye başlar. Bu atık maddeler genellik üre vb. şeylerdir ve kanın akışkanlığını kaybetmesine neden olurlar. Akışkanlığını kaybetmiş kan ise vücudun herhangi bir yerinde ani bir şekilde tromboza neden olabilmektedir.
 • Ateroskleroz: Damar sertleşmesi olarak bilinen bir hastalıktır. Temiz kanı taşıyan arterlerin esnekliğini kaybederek sertleşmesi anlamına gelmektedir. Özellikle alkol ve sigara bağımlılarında çok fazla miktarda görülmektedir ve ileri yaşla da ortaya çıkabilir.
 • Diğer sebepler: polisitemi, kan pulcuğu azlığı, şeker hastalığı.

Trombozun tedavisi

Eğer tıkanma büyük bir arterde ise ve cerrahi yolla ile tıkanma açılmaya çalışılır. Arada sırada ortaya çıkan atakları önlemek için antikoagülan ilaç tedavisine başlanır. Hastaya özel diyet hazırlanır ve tuzdan uzak durması önerilir.

Emboli

Beyin damarlarından herhangi birinin dolaşım sistemindeki bir bozukluktan dolayı pıhtı, tümör veya yağ, bakteri gibi maddeler ile tıkanması sonucu ortaya çıkan durumdur.

Emboli, tromboza benzetilse de aslında çok farklı iki durumdur. Çünkü emboli çok ani gelişir ve daha önceden genellikle bir belirti vermez.

[irp posts=”3316″ name=”Pulmoner Emboli Nedir? Akciğer Embolisi Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi”]

Embolinin belirtileri

Tıkanan damardaki beyin dokusunda oluşan hasara göre çeşit çeşit belirtiler görülür. Geniş alanlı beyin dokusu hasarlarında ölüme kadar ilerleyebilecek durumlar ortaya çıkabilir.

Emboli geçirmiş kişilerinde %20 sinde emboli tedavisi sonrasında epilepsi nöbetleri görülmeye başlanır çünkü beyin hasarı epilepsiye neden olur.

Eğer gözü besleyen damarlardan biri tıkanırsa ve zamanında tedavi edilmezse kalıcı körlük görülebilir.

Embolinin nedenleri

 • Kalp yetmezliği: Emboliye en fazla neden olan etkenlerin başında gelir. Çünkü kalp yetmezliği tansiyonun yükselmesine neden olur. Tansiyon yüksekliği de damar yırtılmalarını ve bunun sonucunda damarda pıhtı oluşup damarın tıkanmasına neden olmaktadır.
 • Kalp krizi: Kalp krizi esnasında ölüme neden olan çoğu zaman kalp krizi esnasında vücutta emboli oluşması ve bu embolinin beyinin beslenmesini engelleyerek ölüme sebep olmasıdır.

Embolinin tedavisi

Emboli ortaya çıktığı anda tedavi edilmesi gereken ölümlere neden olabilen çok ciddi bir sağlık sorunudur. Tedavisinde hastaya damar yolundan acil olarak antikoagülan yani pıhtı ve tıkanıklık çözücü ilaçlar verilir.

Bir sonraki yazımız İnme (felç) nedir? Belirtieleri ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgiler verdik. Mutlaka okuyunuz.

Altta yer alan yorum alanından sorularınızı uzman doktorlarımıza sorabilirsiniz en kısa sürede cevaplanacaktır.

Источник: //www.saglikk.com/serebrovaskuler-olay-serebrovaskuler-hastalik-nedir-nedenleri-belirtileri-tedavisi/

Serebrovasküler hastalık hakkında bilmeniz gerekenler

Serebrovaskuler Olay ( Serebrovasküler Hastalık) Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi

Serebrovasküler hastalık, inme gibi serebrovasküler bir duruma yol açabilen bir grup hastalığa işaret eder. Bu olaylar, kan damarlarını ve beynin kan akışını etkiler.

Bir tıkanıklık, malformasyon veya kanama beyin hücrelerinin yeterli oksijen almasını engelliyorsa, beyin hasarı oluşabilir.

Serebrovasküler hastalıklar, arterlerde plağın oluştuğu derin ven trombozu (DVT) ve ateroskleroz dahil olmak üzere çeşitli şekillerde gelişebilir.

İnme, geçici iskemik atak, anevrizmalar ve vasküler malformasyonlar tüm serebrovasküler hastalıklardır.

Diğer örnekler arasında, stenoz olarak bilinen karotis, intrakraniyal veya vertebral arterlerde bir daralma veya blokaj bulunur.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) serebrovasküler hastalık ölümün en yaygın beşinci nedenidir. 2014 yılında, 100.000 kişi başına 41.7 ölüm veya toplamda 133,103 ölüme neden oldu.

Serebrovasküler hastalık hakkında hızlı gerçekler

İşte serebrovasküler hastalık hakkında bazı önemli noktalar. Ana makalede daha fazla detay var.

 • Serebrovasküler hastalık, beyne kan akışını etkileyen bir grup hastalığa işaret eder.
 • Serebrovasküler atağın erken belirtileri arasında zayıflık ve iletişim güçlüğü bulunur.
 • Serebral kanamanın belirtileri ani, şiddetli baş ağrısını içerir.
 • Bir serebrovasküler olay tıbbi bir acil durumdur ve 911 derhal çağrılmalıdır.

belirtiler

Serebrovasküler hastalık veya serebrovasküler atağın bulgu ve semptomları, tıkanıklığın veya hasarın meydana geldiği yere bağlıdır ve ne kadar serebral doku etkilenir.

Farklı olayların farklı etkileri olabilir, ancak ortak belirtiler ve semptomlar şunlardır:

 • şiddetli ve ani baş ağrısı
 • tek taraflı felç (hemipleji)
 • bir tarafta zayıflık (hemiparezi)
 • karışıklık
 • slurred konuşma da dahil olmak üzere iletişim güçlüğü
 • Görme yarısının kaybı
 • denge kaybı
 • bilinç kaybı

F.A.S.T nedir?

Amerikan İnme Derneği halkı F.A.S.T’yi bilmeye çağırıyor. inme belirtilerini tanımak için bir yardım olarak kısaltma:

 • Yüz sarkık
 • Kol zayıflığı
 • Konuşma zorluğu
 • 911’i arama zamanı

Herhangi bir serebrovasküler atak belirtileri varsa acil tıbbi dikkat gereklidir, çünkü kognitif bozukluk ve demans gibi uzun vadeli etkilere sahip olabilir.

Nedenler

Serebrovasküler hastalık, çeşitli nedenlerden dolayı gerçekleşir.

Eğer beyindeki kan damarlarına verilen hasar serebrovasküler bir saldırıya yol açarsa, beynin parçalarına çok az miktarda kan akışı olacaktır. Hiçbir kan oksijen anlamına gelmez ve oksijen olmadan beyin hücreleri ölmeye başlar. Beyin hasarı geri dönüşümsüzdür. Acil yardım gerekli.

Ateroskleroz, bir tür serebrovasküler hastalıktır. Yüksek kolesterol düzeyleri, beyin arterlerindeki iltihaplanma ile birlikte, kolesterolün damarlarda kan akışını daraltabilecek veya bloke edebilen kalın, mumsu bir plak olarak damar içinde birikmesine neden olduğunda ortaya çıkar.

Bu plak beyine kan akışını sınırlayabilir veya tamamen engelleyebilir. Zamanla, bu bir inme veya geçici iskemik atak (TIA) gibi serebrovasküler bir atağa neden olabilir.

Türleri

Bazı yaygın serebrovasküler hastalık şekilleri inme, bazen minik inme olarak adlandırılan geçici iskemik atak (TİA) ve subaraknoid kanamadır.

Beyin kanını besleyen bir kan damarı bir kan pıhtı veya plak tarafından bloke edildiğinde iskemik inme meydana gelir. Zaten dar olan bir arterde bir pıhtı veya trombüs oluşabilir. Bir kan akımı olmaması beyin hücrelerinin ölümüyle sonuçlandığında bir felç olur.

Hemorajik inme, beynin bir kısmındaki kan damarının zayıfladığı ve patladığı ve kanın beynin içine sızmasına neden olduğu zaman ortaya çıkar. Bu, beyin dokusuna baskı uygulayarak doku hasarına neden olur. Kanama ayrıca beynin diğer bölgelerine kan akışının azalmasına da neden olabilir.

Anevrizma veya subaraknoid kanama, beynin kan damarlarındaki kusurlardan kaynaklanabilir. Bir kan damarı yırtılırsa, aşağıdaki kan akışı beyin hücrelerine zarar verebilir.

Bir pıhtı, vücudun başka yerlerinden koparıldığında ve daha küçük bir arteri bloke etmek için beyne doğru giderken bir embolizm olur. Bu embolik inme neden olabilir. Bu, atriyal fibrilasyon gibi aritmileri olan kişilerde daha yaygındır.

Karotis arterin kaplamasında gözyaşı, 40 yaşın altındaki kişilerde iskemik inme ile sonuçlanabilir. Gözyaşı, karotis arter tabakaları arasında kan akışını sağlar, arteri daraltır ve beyne giden kan akışını azaltır.

Risk faktörleri

İnme, en yaygın serebrovasküler olay türüdür.

65 yaşın üstündeki erkeklerde ve özellikle yakın akrabasının daha önce felç geçirmiş olması daha olasıdır.

İnme ve diğer serebrovasküler hastalık riskini artıran faktörler şunlardır:

 • hipertansiyon veya 140/90 mm Hg veya üzeri kan basıncı
 • sigara içmek
 • şişmanlık
 • kötü beslenme ve egzersiz eksikliği
 • diyabet
 • dekübre başına 240 mg / dak (mg / dL) veya üzeri yüksek kan kolesterolü

Bunlardan bazıları, sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yaparak önlenebilir.

Aynı faktörler serebral anevrizma riskini artırır, ancak bu aynı zamanda konjenital kusurlu veya kafa travması geçiren genç insanlarda da olabilir.

Hamilelik sırasında beyinde vasküler malformasyon oluşabilir.

Diğer risk faktörleri şunlardır:

 • Moyamoya hastalığı, karotis arterlerin ve ana dallarının tıkanmasına yol açabilen ilerleyici bir durumdur.
 • 50 kişide 1’i etkileyen ve nadiren kanama veya semptomlara neden olan venöz anjiyomlar
 • Galen malformasyonu, gestasyon sırasında gelişen bir arteriyel bozukluk

Bazı ilaçlar ve tıbbi durumlar, kanın pıhtılaşma olasılığını artırabilir ve iskemik inme riskini artırabilir.

Hormon replasman tedavisi (HRT), halihazırda ateroskleroz veya karotis arter hastalığı olan bir kişiye yönelik bir saldırı riskini artırabilir.

tedavi

Akut inme durumunda, doku plazminojen aktivatörü (tPA) adı verilen ilaç verilebilir. Bu kan pıhtılarını kırar.

Hızlı değerlendirme ve tedavi çok önemlidir, çünkü inme için bazı ilaçlar semptomların başlangıcından belirli bir süre içinde verilmelidir.

Bir beyin kanaması, kanamanın neden olduğu basıncı azaltmak için ameliyat yapabilen bir beyin cerrahı tarafından değerlendirilmelidir.

Karotis endarterektomi, karotis arterde bir insizyon yapılmasını ve plağın çıkarılmasını içerir. Bu kanın tekrar akmasına izin verir. Arter sütür veya greft ile tamir edilir.

Karotis anjiyoplastisinde ve stentte, atardamar içine bir balon uçlu kateter sokulur. Balon şişirilir, böylece plağa bastırır, düz bir şekilde ezilerek arteri yeniden açar.

İnce bir metal örgü tüp veya stent, plak tarafından bloke edilen arterlerdeki kan akışını iyileştirmek için karotid arterin içine yerleştirilir. Stent, işlem tamamlandıktan sonra arterin çökmesini veya kapanmasını önleyerek yardımcı olur.

İnme riskini azaltmak

Aspirin, Dipiridamol, Ticlopidin ve klopidogrel dahil olmak üzere kan trombosit inhibitörleri, oluşmadan önce felç riskini azaltır. Bunlar, öyküsü olan veya yüksek inme riski olan hastalara yardımcı olabilir.

Statinler, iskemik inme riskini azaltmak için serebrovasküler hastalık için verilen kolesterol düşürücü ilaçlardır.

Teşhis

Herhangi bir serebrovasküler olay tıbbi bir acil durumdur ve değerlendirme ve destek için 911 ile iletişime geçilmelidir.

Hastanede, bir hekim hastanın tıbbi geçmişini sorar ve görme veya görme alanlarındaki değişiklikler, anormal refleksler, anormal göz hareketleri, kas zayıflığı, azalan duyum ve diğer değişiklikler gibi belirli nörolojik, motor ve duyusal eksiklikleri arar. .

Serebral anjiyografi, vertebral anjiyogram veya karotis anjiyogram kullanılabilir. Arterlere enjekte edilen boya, pıhtıları ortaya çıkarabilir ve boyutlarını ve şeklini gösterir.

Bir CAT taraması kan, kemik ve beyin dokusu arasında ayrım yapabildiği için hemorajik inmeyi teşhis ve tespit etmeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, özellikle erken evrelerde, iskemik inmeden kaynaklanan hasarları her zaman açıklayamaz.

MRI taraması, erken aşamalar dahil olmak üzere, vuruşları algılayabilir.

Bir elektrokardiyogram (EKG veya EKG), kardiyak aritmi, embolik inme için bir risk faktörü algılayabilir.

önleme

Serebrovasküler hastalık riskini azaltmanın yolları şunlardır:

 • sigara içmemek
 • düzenli egzersiz yapmak
 • az yağlı diyet yeme
 • sağlıklı bir kiloyu korumak
 • kan basıncını kontrol etmek
 • kan kolesterolünü diyetle ve gerekirse ilaçlarla düşürmek

Kalp ritim bozukluğu olan bireyler, inmeyi önlemek için kan tiner almaları gerektiğini doktorlarına sormalıdır.

İnme ve diğer serebrovasküler olaylar ölümcül olabilir, ancak hızlı tıbbi müdahale ile tam veya kısmi iyileşme mümkündür. Serebrovasküler hastalığı olan kişiler, sağlıklı yaşam tarzı ipuçlarını ve bir doktorun saldırı şansını azaltmak için doktorun talimatlarına uymalıdır.

Görünüm

Görünüm, olayın türüne, ne kadar şiddetli olduğuna ve ne kadar hızlı tedavi edildiğine bağlıdır.

Bir serebrovasküler hastalık ölümcül olabilir veya uzun süreli sakatlığa yol açabilir, ancak bazı insanlar tam iyileşme sağlayacaktır.

Источник: //trmedbook.com/serebrovaskuler-hastalik-hakkinda-bilmeniz-gerekenler/

SVO Nedir Belirtileri Nedenleri Tedavisi SVO Hastalığı Açılımı

Serebrovaskuler Olay ( Serebrovasküler Hastalık) Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi

SVO, Serebro Vaskuler kelimelerinin kısaltmasıdır.  Serebro Vaskuler ise çeşitli nedenlerden dolayı beynin bazı bölgelerine kan akışının sınırlı miktarda olması veya hiç olmaması durumuna denir. Bu durum Serebrovasküler Hastalık ve Serebrovaskuler Olay olarak da bilinir. 

SVO (Serebrovasküler Hastalık ) Belirtileri Nelerdir?

Serebrovasküler Hastalık  sonucu deneyimlenen belirtiler, beyne verilen zarara ve alana bağlı olacaktır. Şu sorunlara neden olabilir;

 • Şiddetli ve ani baş ağrısı
 • Tek taraflı felç (hemipleji)
 • Yutma güçlüğü
 • Salya artışı
 • Hafıza kaybı
 • Bacak, kol veya yüzün bir tarafında zayıflık
 • Bilinç kaybı
 • Unutkanlık, kafa karışıklığı gibi zihinsel değişiklikler
 • Aktiviteleri planlayamama ve organize edememe
 • Düşünme ve konuşmada zorluk
 • Okuma ve yazmada zorluk
 • Depresyon
 • Görüş problemleri

SVO (Serebrovasküler Hastalık ) Nedenleri Nelerdir?

Serebrovasküler hastalık genellikle kan damarının daralması, pıhtı oluşması, tıkanması veya yırtılma sonucu kan akışının engellenmesi sonrası oluşur. Kan akışının eksik olması ise beyin dokularını engelleyerek felce sebep olabilir.

Serebrovasküler hastalığına sebep olan durumlar şunlardır:

Felç: Felç en yaygın serebrovasküler hastalıktır. Felcin ayırt edici özelliği, kalıcı duyum veya motor fonksiyonu kaybıdır. İki tür felç vardır: hemorajik (beyne olan kanama) veya iskemik (beyne yetersiz kan akışı)

Geçici iskemik atak (TIA): Bu durum felç ile çok benzerdir, ancak belirtileri 24 saat içinde tamamen yok olur. TIA bazen “mini felç” olarak adlandırılır.

Beyni besleyen kan damarlarının anevrizması: Anevrizma, arter duvarında zayıflamadan kaynaklanır ve kan damarında bir şişlik oluşur.

Vasküler malformasyonlar: Bu durum; arterlerde veya damarlarda mevcut anormallikleri ifade eder.

Vasküler bunama: Genellikle kalıcı olan kognitif bozukluktur.

Subaraknoid hemoraji: Bu terim, kan damarından beyin yüzeyine sızan kanı tanımlamak için kullanılır.

SVO (Serebrovasküler Hastalık ) Nasıl Tedavi Edilir?

Uygulanacak tedavi serebrovasküler hastalık tipine bağlıdır. Ancak, tedavinin amacı beyine giden kan akışını rahatlatmaktır. Kan akışındaki problemlerin sebebine bağlı olarak, doktorunuz birçok tedavi yönteminden birini seçecektir. Uygulanacak en uygun tedavi ise kan kaybının büyüklüğüne bağlı olacaktır.

Çoğu serebrovasküler hastalık vakası ilaçlarla tedavi edilmektedir. Bu ilaçlar ise şunlardır:

 • Tansiyon ilaçları
 • Kolesterol ilaçları
 • Kan incelticiler

İlaçlar genellikle atardamarları %50’den daha az tıkalı veya daralmış olan insanlara verilir. Daha ciddi vakalarda, plak veya tıkanıklıkların giderilmesi veya stent yerleştirilmesi için ameliyat gerekebilir.

Beyin fonksiyonu zaten serebrovasküler bir hastalık tarafından azalmış veya değişmişse, o zaman iyileşme sürecinin bir parçası olarak fizik tedavi, mesleki terapi ve konuşma terapisine ihtiyaç olabilir.

Serebrovasküler hastalık tedavisi, nedene bağlı olarak ilaç, yaşam tarzı değişiklikleri veya ameliyat olabilir.

İlaçlar ise şunlardır:

 • Antiplateletler (aspirin, klopidogrel)
 • Kan incelticiler (heparin, varfarin)
 • Antihipertansifler (ACE inhibitörleri, beta blokerleri)
 • Anti-diyabetik ilaçlar.

SVO (Serebrovasküler Hastalık ) İçin Risk Faktörleri

SVO (Serebrovasküler hastalık ) meydana gelmesini tetikleyen durumlar şunlardır;

 • Sigara ve tütün kullanımı
 • Yüksek tansiyon
 • Yüksek kolesterol
 • İskemik kalp hastalığı
 • Kötü beslenme
 • Egzersiz eksikliği
 • Diyabet
 • Alkol
 • Stres

Serebrovasküler Hastalığı Nasıl Önlenşr?

Serebrovasküler hastalıkların önlenmesi için başvurulacak yöntemler arasında sigarayı bırakmak, düzenli egzersiz yapmak, az yağlı bir beslenme planı yürütmek, obeziteyi önlemek, kan basıncını ve hipertansiyonu kontrol etmek, kolesterolü düşürmek ve kronik stres veya öfkeden kaçınmak sayılabilir.

SVO (Serebrovasküler Hastalık ) Çeşitleri Nelerdir?

Bazı yaygın serebrovasküler hastalık şekilleri felç, bazen minik inme olarak adlandırılan geçici iskemik atak (TİA) ve subaraknoid hemorajidir.

Beyin kanını besleyen bir kan damarı kan pıhtısı veya plak tarafından tıkandığında iskemik felç meydana gelir. Zaten dar olan arterde bir pıhtı veya trombüs oluşabilir. Uygun kan akımı olmaması beyin hücrelerinin ölümüyle sonuçlandığında ise kişi felç olur.

Hemorajik felç; beynin bir kısmındaki kan damarının zayıfladığı veya patladığı ve kanın beynin içine sızmasına neden olduğu zaman ortaya çıkar. Bu, beyin dokusuna baskı uygulayarak doku hasarına neden olur. Kanama ayrıca beynin diğer bölgelerine kan akışının azalmasına da neden olabilir.

Anevrizma veya subaraknoid hemoraji; beyinde kan damarlarındaki problemlerden kaynaklanabilir. Bir kan damarı yırtılırsa, kan akışı ve beyin hücrelerine zarar verebilir.

Kan pıhtısı, vücudun başka yerlerinden koptuğunda ve daha küçük bir arteri bloke etmek için beyne doğru giderken embolizm oluşur. Bu embolik felçe neden olabilir. Bu durum, atriyal fibrilasyon gibi aritmileri olan kişilerde daha yaygındır.

Источник: //selmasultan.com/serebrovaskuler-olay-serebrovaskuler-hastalik-beyin-damar-hastaliklari

Serebrovasküler Hastalık Teşhisi ve Tedavi Yöntemleri

Serebrovaskuler Olay ( Serebrovasküler Hastalık) Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi

Haber güncelleme tarihi 25.01.2019 16:57

Serebrovasküler Hastalık Nedir?

Serebrovasküler, felç inmesi hastalığı olarak bilinmektedir. Beyin damarlarının aniden tıkanması ya da kanaması sonucunda meydana gelmektedir.

Serebrovasküler hastalık, damarların tıkanması ve kanaması sonucunda sinir sistemi bozuklukları ortaya çıkmaktadır.

Bu durum sonrasında kısmi felç ya da tam felç yaşanmaktadır.

Halk arasında inme olarak bilinmektedir. Hastalık birçok ülkede sıklıkla rastlanmaktadır. Sık rastlanan bu hastalık, yüksek oranda kalıcı hasarlara yol açmaktadır. Bazı ülkelerde ise sıklıkla görülmektedir. Serebrovasküler hastalık beraberinde birçok hastalık daha yaşanmaktadır.

Hiper tansiyon, diabet, anthe-roskleroz gibi hastalıklarda beraberinde görülmektedir. İnme, aniden ortaya çıkmaktadır. İnme, çeşitli felçlerle birlikte görülür. Beyin damarlarında yaşanan bozukluklarından meydana gelen bu hastalık bir beyin hastalığıdır.

Serebrovasküler hastalık, çeşitli belirti ve şikayetlerle ortaya çıkmaktadır.

Serebrovasküler Hastalık Belirtileri Nelerdir?

Serebrovasküler hastalık çeşitli belirtiler göstermektedir. İlk olarak vücudun bir bölümünde kuvvet kaybı görülmektedir. Vücudun bir bölümünde uyuşukluk yaşanır. Konuşma bozuklukları yani konuşmada peltekleşme durumları oluşur.

Birçok görme bozuklukları da yaşanmaktadır. Çift görme ve hatta görme kaybına dahi neden olabilir. Bazı durumlarda duyu kaybı gibi sorunlar yaşanmaktadır. Baş ağrısı oluşur. Baş ağrıları şiddetli olarak devam eder. Genel olarak hafıza problemleri yaşanmaktadır.

 • Vücudun bir bölümünde kuvvet kaybı
 • Dengesizlik
 • Uyuşukluk
 • Konuşma bozuklukları
 • Çift görme
 • Baş dönmesi
 • Hafıza problemleri
 • Duyu kaybı
 • Güç kaybı
 • Baş ağrısı

Serebrovasküler Hastalık Nedenleri

Serebrovasküler hastalık, beyin damarlarının aniden tıkanması ve kanaması ile meydana gelmektedir.

Bu durum bölgeyi besleyen damarın tıkanması nedeni ile oluşmaktadır. Yani serebrovasküler hastalığa neden olan bir pıhtıdır.

Bu hastalığın %80 nedeni damarın tıkanması olurken, %20 nedeni ise hipertansiyon sebebiyle damarın çatlayıp kanaması nedeni ile oluşmaktadır.

Bu durum beyin kanaması ya da beyin içinde bir damarın balonlaşıp farklı şekilde patlamasına sebep olmaktadır.

Bu hastalığın oluşmasında birçok neden bulunmaktadır fakat en sık rastlanan nedeni damar sertliğidir. Damar sertliğine bağlı olarak kalp ritim bozukluğu nedeniyle de oluşmaktadır.

Hipertansiyon hastası olduğu bilinmeyen kişilerde de bu durum yaşanmaktadır.

 • Damar tıkanıklığı
 • Damar kanaması
 • Damarda pıhtı
 • Hipertansiyon
 • Damar sertliği
 • Kalp ritim bozukluğu 

Serebrovasküler Hastalık Risk Faktörleri

 1. Yaş
 2. Transient İskemik Atak 
 3. Hipertansiyon
 4. Obezite
 5. Sedanter yaşam
 6. Diabetus Mellitus
 7. Kardiak Anomaliler
 8. Ateroskleroz
 9. Hiperlipidemi
 10. Sigara kullanımı
 11. Kafeinli içecekler
 12. Östrojen çeren ilaçlar
 13. Herediter Faktörler  

Serebrovasküler Hastalık Tedavisi

Serebrovasküler hastalık aniden meydana gelmektedir. Beyin damarlarının tıkanması ve beyinde kanaması olması sonucunda meydana gelmektedir.

Serebrovasküler hastalığın yaşandığı kişinin ilk 6 saat içinde hastaneye nakli sağlamalıdır. Hastanede tedavi altına alınan hastaya ilk olarak damar açıcı tedavi uygulanmaktadır.

6 saatten sonra getirilen hastaya damar açıcı tedavi uygulanamamaktadır.

Nöroloji doktoru tarafında kişi muayene edilir. Bulguları ve şikayetleri sonucunda tedavi yöntemine karar verilir. Her hastada farklı tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Tedavi sürecinde amaç hastalığın kötüleşmesini ve ilerlemesini engellenmektir. Hastalığın nedeni bulunmaktadır. Nedenine göre tedavi uygulanmaktadır.

Felç tedavisinde cerrahi yöntemi, anjiografi ve balon şişirme yöntemleri uygulanmaktadır. Bu tedavi yöntemleri damarların açılmasını sağlamaktadır. Tedaviler felç durumunu düzelmesini sağlamamaktadır.

Uygulanan yöntemlerin faydası hastalığın kötüye gitmemesini sağlamak, tekrar bir felç oluşmasına engel olmaktır.

Önerilen İçerik;

► Felç Hastalığının Doğal Tedavi Yöntemi

UYARI !

İçeriğimizde yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş, öneri ve bilgilendirme yazısıdır. Kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu karşısında mutlaka doktorunuza başvurunuz.

 Unutmayın sağlık sorunlarında uygulanan tedavi yöntemleri bireylerin biyolojisi, kalıtsal özellikleri, yaş, boy, kilo farklılıkları, alerjik yönleri ve bunlar gibi onlarca farklı duruma göre değişiklik gösterebilir.

Sağlık sorunlarınızın tedavisinde size ancak ve ancak doktorunuz yardımcı olabilir.

NeOldu.com

Источник: //www.neoldu.com/serebrovaskuler-hastalik-teshisi-ve-tedavi-yontemleri-11053h.htm

Serebrovasküler Hastalık ve Tedavisi

Serebrovaskuler Olay ( Serebrovasküler Hastalık) Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi

Serebrovasküler hastalık beyin damarlarında meydana gelen her türlü pıhtılaşma ve hasar durumudur. Sadece damarlarda değil kanda da oluşabilecek sorunlar bu hastalığa dahildir.

İçindekiler

 • Serebrovasküler Hastalık
 • Belirtileri
 • Tedavisi

Serebrovasküler Hastalık

Serebrovasküler hastalık, beyin içerisinden geçen damarlarda ya da beyin damarları içerisinden geçen kanda oluşacak her türlü sorun nedeniyle oluşan hastalıklara denmektedir. Merkezi sinir sistemi bozukluklarına yol açan serebrovasküler hastalık halk arasında felç ya da inme olarak da bilinmektedir.

Dünyadaki ölümcül hastalıklar sıralamasında 3. sırada yer alan ve sakat bırakan hastalıklar sıralamasında ise birinci sırada yer alan bu hastalık bazı toplumlarda daha sık görülürken bazılarında ise daha az görülebilmektedir. Ayrıca yaşa ve cinsiyete göre de bu hastalığın görülme sıklığı değişmektedir.

Sinirleri doğrudan etkilemesinden dolayı ortaya çıktığı andan itibaren ölüm riski oldukça yüksek olmaktadır. Ölümle sonuçlanmayan serebrovasküler hastalık vakalarında ise kişiler oldukça az hareket edebilmektedir. İskemik kalp hastalığı olan bireylerde, yaşlılarda ve diyabet hastalarında daha sık görülmektedir.

Şişmanlık, alkol ve sigara kullanımı, ailesel yatkınlık, kalp hastalıkları, kolesterol gibi etkenler ise bu hastalığı tetikleyen risk faktörlerindendir.

Erkeklerde kadınlara göre daha sık görülen bu hastalık 55 yaşından sonra daha sık görülmektedir. Serebrovasküler olay insan beyninde iki farklı şekilde gerçekleşmektedir:
 1. Tıkayıcı: Beyindeki atardamarlarda bulunan kan akımının bir kan pıhtısı tarafından engellenmesine tıkayıcı denmektedir. Serebrovasküler olay içerisinde en sık görülen durum tıkayıcı olmaktadır.
 2. Hemoraji (Beyin Kanaması): Beyindeki atardamarlarda oluşan yırtılma nedeniyle damarlar içerisinde kan toplanması nedeniyle oluşan olaydır. Genellikle hipertansiyon hastalarında görülmektedir.

Belirtileri

Beyinde meydana gelen sorunları kapsayan serebrovasküler olay insan vücudunda da çeşitli belirtiler göstermektedir.

Beyinde yer alan damarların her biri farkı bir organa sinyal gönderilmesinde etkili olan sinirleri beslemektedir.

Bu sinirlere gerekli uyarı kan aracılığı ile ulaşmadığında sinirler organlara gerekli sinyalleri gönderemeyecek ve bu organda çeşitli aksaklıklar meydana gelecektir. Serebrovasküler hastalık nedeniyle insan vücudunda şu tür belirtiler görülebilir:

 • Aniden başlayan şiddetli baş ağrısı
 • Vücudun bir tarafının felç olması
 • Ellerde ya da vücudun çeşitli bir bölgesinde meydana gelen güçsüzlük
 • Konuşamama ya da konuşma problemleri yaşamak
 • Ellerle ya da gözle iletişim kuramama
 • Görme kayıpları
 • Bilinç kaybı
 • Denge kaybı
 • Yürüyememe
 • Baş dönmesi
 • Mide bulantısı ve kusma
 • Hafıza kaybı ve karışıklık
 • Anlamada zorluk

Beyin damar hastalıkları beyindeki damarlarda daralma, kanda pıhtı oluşumu, tıkanma, kan damarlarında kanama gibi nedenlerden dolayı meydana geldiği gibi kanın ulaşması gereken bütün organları da olumsuz bir şekilde etkileyebilir.

Beyin damar hastalıklarının belirtileri herkeste aynı şekilde görülmeyebilir. Hatta bazı kişilerde herhangi bir belirti göstermeden de bu durumla karşılaşmak mümkün olmaktadır. Çocuklarda yetişkinlere nazaran daha az görülen bu hastalık doğuştan kalp yetmezliği gibi şikâyetleri olan çocuklarda görülebilmektedir.

Tedavisi

Serebrovasküler hastalık tedavisinde başarılı olmak için mutlaka hastadan ve hasta yakınlarından alınacak olan bilgilerin doğru olması gerekir. Hastanın durumunu doğru bir şekilde analiz ederek tanı koymak amacıyla çeşitli testler yapılabilir.

Karotid Ultrason: Kan pıhtılaşması, plak gibi damar rahatsızlıklarının teşhisinde kullanılan bu yöntem risksizdir.

Serebral Anjiyografi: Röntgen yönteminde görülmeyen damarların görünmesinde kullanılan bu yöntem ile damarlara kontrast boya gönderilir. Tıkalı damarlar bu şekilde belli olur.

Bilgisayarlı Tomografi (CAT ya da CT): Vücuda verilen radyofarmasötüklerin yaydığı gama ışınlarını bulmayı sağlayan bu yöntem sayesinde radyoaktif maddeler damarlardaki sorunların ortaya çıkmasını sağlar.

Serebrovasküler hastalığın tanısında bu yöntemlerin dışında doppler ultrason, EEG, MRI, MRA gibi çeşitli yöntemlerde kullanılmaktadır. Uygulanan yöntemler sonucunda bu hastalığın tanısının koyulmasının ardından tedavisi başlatılabilmektedir.

Serebrovasküler hastalık tedavisi zaman kaybetmeden başlaması gereken durumlardan biridir.

Beyinde oluşabilecek sorunlar sonucu ilk 3 ya da 6 saat içerisinde tedaviye başlanan kişilerde damar tıkanıklığının görülmesi halinde pıhtı eritici yöntemler kullanılabilir.

Damar tıkanıklığının pıhtı sonucu oluşması halinde kullanılacak olan tedavi yöntemleri ilk 6 saat içerisinde uygulandığında büyük oranda başarı sağlanabilmektedir.

Kanamanın olduğu damarlarda başarılı bir sonuç alabilmek için tel örgü stentleri ve kateter gibi önleyici yöntemler kullanılabilir. Ayrıca hastaya müdahale edildikten sonra tedavinin bir parçası olarak aspirin gibi kan sulandırıcı ve kanın pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar verilebilir.

Bununla birlikte öfke ve stres gibi inmeye neden olacak durumlardan kaçınılması gerekir. Düzenli şekilde egzersizlerin yapılması ve kan şekerinin de ölçülmesi gerekir. Kan basıncının kontrol edilmesi de bu hastalığın önlenmesinde oldukça faydalı olacaktır.

Sigara ve alkol kullanımına son vermek ve diyet uygulamak da hastalığın önlenmesinde etkili olduğu gibi tedavisinde de oldukça etkilidir.
Kullanıcı Yorumları ve Oyları (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: //damarlari.com/serebrovaskuler.html

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Parkinson zamanı geri alan mucize: beyin pili
Parkinson zamanı geri alan mucize: beyin pili
Hipofiz Tümörü Nedir? Belirtileri ve Tedavisi
Hipofiz Tümörü Nedir? Belirtileri ve Tedavisi