Sertleşme Sorununun Çareleri

Sertleşme sorunu ve tedavisi (Erektil disfonksiyon,iktidarsızlık )

Sertleşme Sorununun Çareleri

Erkeklerde görülen sertleşme bozukluğu iktidarsızlık,sertleşme sorunu gibi çeşitli isimlerle ifade edilmeketdir.Sertleşme bozukluğu yani iktidarsızlık  DSM-V te ise şu şekilde geçmektedir: (Erektil disfonksiyon Erektil işlev bozukluğu Sertleşme sorunları Sertleşme bozukluğu Empotans İktidarsızlık Erektil yetmezlik Ereksiyon kusuru)

Sertleşme bozukluğu (Erektil disfonksiyon,iktidarsızlık )  nedir:

Cinsel ilişki için gerekli sertliği başlatamama, sağlayamama veya devam ettirememe durumunda sertleşme bozukluğundan bahsedilebilir.

 • Her cinsel etkinlikte/Neredeyse her cinsel etkinlikte;
 • 1-Cinsel etkinlikte ereksiyon sağlamada belirgin güçlük
 • 2-cinsel etkinliği bitirene dek ereksiyonu sürdürmede belirgin güçlük
 • 3- sertlik düzeyinde belirgin azalma
 • En az 6 ay sürüyorsa

Penil ereksiyon

 • Psikolojik
 • Nörovasküler
 • Fizyolojik süreçleri olan bir oluşum.

Yapılan çalışmalarla nörolojik fizyolojik endokrin süreçlerin esas olduğunu görmüşler

Sertleşme bozukluğu-iktidarsızlık (Erektil disfonksiyon)  tanısı koymak için mutlaka yapılması gerekenler şunlardır:

 • Ayrıntılı tıbbi ve cinsel hikaye,
 • Detaylı bir fiziksel muayene,
 • Laboratuvar testleri vb.

Sertleşme sorunu (Erektil disfonksiyon, iktidarsızlık) tespiti için yapılan tetkikler Kan şekeri,FSH, LH, Testesteron , Prolaktin, Karaciğer fonksiyon testleri , Penis kan akımı, Doppler , Anjiyografi

Primer erektil disfonksiyon(Sertleşme bozukluğunu-iktidarsızlık)   Bir koital teması başarıyla gerçekleştirmek için yeterli ereksiyonu hiçbir zaman başaramayan ve sürdüremeyen erkeğin durumu “birincil ED” olarak sınıflandırılır. Seconder erektil disfonksiyon Koital birleşmeyi önceleri başarıyla gerçekleştiren erkek sonradan bir başarısızlık yaşamaya başlarsa bu durum “ikincil ED” olarak tanımlanır.

Üç tip Erektil disfonksiyon(iktidarsızlık,sertleşme sorunu) vardır

 • Organik erektil disfonksiyon: vasküler , nörolojik ve hormonal nedenler ya da ilaçlar.
 • Psikojenik erektil disfonksiyon: depresyon, performans anksiyetesi, ilişki problemleri, psikososyal problemler, olumsuz çocukluk yaşantıları…
 • Mikst  tip erektil disfoksiyon:

Sertleşme bozukluğu(Erektil disfonksiyon-iktidarsızlık) yaygınlık ve görülme oranları

 • Kinsey  % 1.6     70 yaş üzeri % 27 der.
 • Tüm erişkin erkeklerde %10-20  oranında
 • Yaşamın herhangi bir döneminde  1-2 kez görülmesi %70-75 arsıdır.
 • 60 yaştan sonra belirgin olarak artmaktadır.
 • Yapılan Massachusetts çalışmasında 40-70 yaş arsı erkeklerin % 52 si ED saptanmıştır. ED şikayeti fazla olmasına rağmen başvurular azdır. Son yıllarda oral tedavilerdeki ilerlemelerle başvurular artmıştır
 • Yaşla artıyor
 • Yaşla organik sıkıntı
 • Yaşla fizyoloji
 • 40 yaş altı ile ilgili net sayı bilgi yok
 • 40 yaş atında psikojenik faktörler daha yaygın

Türkiye’de bir ilaç firmasının yaptığı araştırmada ise yetişkin erkek popilasyonda %69.2 (HAFİF ARTA AĞIR) düzeyde ED saptanmıştır.

Sertleşme bozukluğunun (Erektil disfonksiyon)  Dünyada görülme sıklığı

 1. ABD                                        %35

 2. JAPONYA                             %39

 3. İTALYA                                  %21

 4. MALEZYA                              %16

 5. İRAN                   %19

Cinsel işlev bozuklukları ile başvurular arasında erektil disfonksiyon (iktidarsızlık) %50 den fazla

Sertleşme sorununun (Erektil disfonksiyon, iktidarsızlığın)   belirtileri ve nedenleri:

Sertleşme bozukluğu(Erektil disfonksiyon,iktidarsızlık)    nasıl meydana gelir: Geçmişte, psikojenik iktidarsızlığın cinsellik konusundaki derin nevrotik çatışmanın bir ürünü olduğuna inanılmaktaydı.Daha yakın zamanda   ise evli çifte ait nedenler üzerinde durulmaktadır. Sertleşme sorununun temel nedenleri şnlardır:

Anatomik eksiklikler: Penisin doğuştan olmaması, difallus, penisin hipoplazisi, hipospadi, kriptorsizm ve anorkizm

Endokronolojik nedenleri (hormonal nedenler) : Addison bozukluğu, adrenal neoplazma, kromofob adenoma, hipofiz bezinin yeteri kadar çalışmaması, akromegali, testiküler başarısızlık, fröhlic sendromu, hiperprolaktinemi, hipotiroidizm.

Nörolojik nedenleri: Omurilikte tümör, muhtelif beyin hastalıları, diyabet ve alkol nöropatileri, Parkinson, hemipleji, çoklu skleroz, periferal nöropatiler.

İlaçlar : Anti depresanlar, diüretikler, beta blokerler, santral etkili sempatolitikler, anti psikotikler, anti histaminikler, digoksin, alkol, kokain, opiatlar,

Vasküler nedenleri: Aortik darlık, penisi besleyen damarlarda tromboz

Psikojenik nedenleri: Yanlış yorumlamadan kaynaklanan katı dini tutumlar, erken dönemde alınan olumsuz cinsel eğitim ve yaşantı, utanca, korkuya ve suçluluğa neden olan yaşantılar, performans anksiyetesi, olumsuz beden algısı, kendine güven eksikliği

Diğer nedenleri: Travma ve cerrahi müdehalelerin yan etkileri, peyroni hastalığı, kurşun ve herbisit zehirlenmesi, yaşlılık ,Çevresel stresörler Eşle problem Depresyon İsteksizlik inanç ve tutum Erken çocukluk yaşantıları

Travma

Psikoseksüel Gelişim

 • Cinsel ze ve arzunun  superego tarafından yasaklanması
 • Bilinçdışı arzular ve çatışmalar( yakınlıktan tam isteksizliğe)
 • Anneye yönelik bilinçdışı arzunun misilleme ile karşılaşacağı kaygısı
 • Cezalandırıcı ebeveyn  arzuyu baskılaması
 • Cinsel nesneyi parçala yok et-sucluluk
 • Çocukluk cinselliğine gerileme ve parafilik hal
 • Feminen identifikasyon

Sertleşme bozukluğu (Erektil disfonksiyon,iktidarsızlık)    Hazırlayıcı Etkenler

 • Tutucu ortam
 • Cinsel eğitimin yetersizliği
 • Cinsel mitler
 • Yaşam biçimi
 • Travmatik cinsel yaşantı

Sertleşme bozukluğu (Erektil disfonksiyon,iktidarsızlık)   

 • Psikiyatrik boz
 • İlaçlar
 • Bedensel hastalıklar
 • Abartılı cinsel performans beklentisi
 • Extramarital ilişki
 • Yaşlanma
 • Eş kaybı

Sertleşme bozukluğunu (Erektil disfonksiyon,iktidarsızlık)    Sürdürücü Unsurlar

 • Psikiyatrik boz
 • Bedensel boz
 • İlaçlar
 • Performans kaygısı
 • Mitler
 • İlişki sorunları
 • Beden algısında sorun

Erkekte sertleşme sorunu (Erektil disfonksiyon,iktidarsızlık)    tedavisi

Sertleşme sorunu (iktidarsızlık)    tedavisinde kullanılan yöntemler nelerdir;

Cinsel terapi, Ürologlar ve İlaç tedavisi seçenekleri değerlendirilmelidir. Hastalar sorunları konuşmakta Zorlanabilirler ,Uygun kelime dil bulamayabilir,Utanırlar ve anksiyete(kaygı) yaşayabilirler. Cinsel öykü alınmalıdır.

 1.  ED Cinsel Terapi,

 2. İlaç alışkanlıklarından kurtulma,

 3. Beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi,

 4. Egzersiz,

 5. Levitra, viagra, cialis, testojel, Sildenafil sitrat, yohimbin, apomorfin, trazodon vb. ilaç tedavileri,

 6. Hormonal tedaviler,

 7. İdrar yoluyla ilaç uygulanması,

Sertleşme sorunu ilaç ve bitkisel tedavisi:

Sertleşme sorunu tedavisinde kullanılan ilaçlar şunlardır: Sildenafil Tadalafil Apomorfin Trazodon Yohimbin

Fosfodiestteroz inhibitörü

İktidarsızlığın ve sertleşme sorunlarının psikolojik tedavisinde şu konular da ele alınmalıdır;

 1. Geçmişte yaşanan ereksiyon zorluğu deneyimi nedeniyle iktidarsızlık beklentisini,

 2. Kadının tatmini ile aşırı biçimde ilgilenilmesini ve

 3. Kültürel olarak aktarılan cinsel ze hakkındaki suçluluk duygusunu kapsar.

 4. Partnerin cinsel isteksizliği

 5. İletişim güçlükleri

 6. Extramarital ilgi, aşk ya da ilişki

 7. Yaşam dönemleri ve zorlukları ( iş kaybı, göç, doğum, menopoz, gebelik vb ) 

 8. Yaşlanma kaygısı

 9. Sağlıkla ilgili kaygılar

 10. Alkol ya da madde kullanımı

 11. Psikiyatrik hastalıklar

Performans anksiyetesi vaRSA

 1. 2-3-4-5-6 beklentisi olabilir.

 2. Kaygı-haz odağı azalır-kendine yönelir-kaygı artar-kendini yaratır.

 3. Eşle çalışmak gerekir.

 4. Sorunu oluşturan ve sürdüren noktaları neler.

Eşle ilgili sorunlar varsa

 1. Eş reddi

 2. Yakınlık duygusu

 3. Extramarital ilişki

 4. Eşte cinsel sorun

 5. Este hastalık ameliyat ağrı

 6. Eşte tutum

 7. Gebelik doğum( doğum çocuk)

Psikojenik organik ayrımı yapılmalı
Başlangıç, Koşulları, Gelişimi,   Koit dışında ereksiyon, Psikoseksüel Sorunlar, Partner Sorunları, Anksiyete ya da korku açısından değerlendirilmelidir.

 1. Primer mi sekonder mi?

 2. Yaygın mı durumsal mı?

 3. Ne zaman nasıl başladı?

 4. Hemen her cinsel etkinlikte var mı?

 5. Spontan mı nokturnal mı oluyor?

 6. Cinsel istek var mı?

 7. Çözülme evresi?

 8. Psikiyatrik sorun var mı?

 9. Stresörler neler?

 10. Ev aile uyumu nasıl?

Cinsel işlev bozukluğu(sertleşme sorunu ve çoklu işlev sorunu) örnek vakası Bir yıldır evli olan çift üroloji uzmanının yönlendirmesiyle cinsel birleşmeyi sağlayamama yakınmasıyla … Hastanesi psikiyatri kliniğine başvurdu. Çift bugüne kadar hiç cinsel ilişki kuramamıştı. İlişki girişimleri sırasında kadında kasılma ve korku, erkekte sertleşme kaybı olduğu öğrenildi.

Üroloji uzmanı tarafından verilen Sildenafil 50 mg tb sertleşme sorununu düzeltememişti. Çift olarak ilk kez birlikte tedavi girişiminde bulunuyorlardı. Her ikisi de Doğu Anadolu’da aynı ilde doğup “kalabalık, geleneksel ve tutucu” olarak tanımladıkları ailelerde büyümüşlerdi. Görücü usulüyle tanışıp 2 ay arkadaşlık ettikten sonra evlenmişler.

Erkek iş kurmak amacıyla 10 yıl kadar önce İstanbul’a yerleşmiş, kadın ise evlendikten sonra İstanbul’a eşinin yanına taşınmıştı. Bay A, 28 yaşında serbest meslek sahibi olup, ilk olarak 13-14 yaşlarında gece boşalmaları yaşamış. Kendini tatmin etmeye de aynı yaşlarda başladığını ifade ediyordu. İlk cinsel ilişki deneyimini 14 yaşındayken genelevde yaşamış.

Bu ilişki sırasında erken boşalması olmuş. Evlenene kadar haftada 2-3 kez, kız arkadaşlarıyla cinsel ilişkisi oluyormuş. Bu ilişkilerin hemen hepsinde erken boşalıyormuş ancak hiç sertleşme zorluğu yaşamamış. Eşini cinsel olarak çok çekici bulmasına rağmen sevişme sırasında oluşan sertleşme, vajinaya giriş denendiğinde kayboluyormuş. Bayan B 20 yaşında, ortaokul mezunu ev kadını.

12 yaşında adet görmüş. Evlilik öncesi cinsel deneyimi olmamış. Sadece bir kez flört etmiş. Ancak bu sırada cinsel bir yakınlaşma olmamış. Evlendikten sonra mastürbasyon yapmaya başlamış. Haftada 2-3 kez mastürbasyon yapmak istiyor ve mastürbasyon sırasında orgazm oluyormuş. Eşini cinsel olarak çekici buluyor ve eşiyle olan sevişmelerinde bazen klitoral orgazm oluyormuş.

İlişki sırasında bacaklarında  kasılma, penisin girmesi sırasında çok ağrı duyacağı endişesi tanımlıyordu. Vajinaya parmağını sokabildiğini ancak penisin giremeyeceği kadar dar olduğunu düşündüğünü söylüyordu.

DSM-IV-TR tanı kriterlerine göre erkeğe erken boşalma (yaşam boyu, yaygın, bileşik etkenlere bağlı) ve sertleşme bozukluğu (edinsel, durumsal, psikolojik etkenlere bağlı) tanıları kondu. Kadının tanısı ise vajinismus (yaşam boyu, yaygın, psikolojik etkenlere bağlı) idi.

Cinsel işlev bozukluğu tedavisi için video örnekleri

Yayın tarihi: 21/04/2015 © İzinsiz alıntı yapılamaz. web sitelerine kısmi alıntılar için izin verilen kaynak gösterme şekli:

www.onlineterapiler.com sitesinden alınmıştır (link çalışır ve arama motorlarınca taranabilir şekilde eklenmelidir).

Bu makale Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek lisans programı ders notlarından alıntılar içermektedir.

Источник: http://www.onlineterapiler.com/sertlesme-sorunu-iktidarsizlik-sertlesmeme-neden-olur-ilac-bitkisel-tedavisi.html

Sertleşme sorunu hakkında yanlış bilinen 10 şey!

Sertleşme Sorununun Çareleri

Bilimsel araştırmalar ve bu konu hakkında çalışan uzmanlar her 10 erkeğin 3’ünde görülen sertleşme sorunu hakkında yeterince bilgi sahibi olmamızı sağlamış durumda. Buraya kadar bir sorun yok. Asıl sorun, ortalıkta dolaşan yalan yanlış bilgilerde.

İşte Men’s Health tarafından derlenen 10 yanlış bilgi:  

1- Sertleşme sorunu, penis ile ilgili tek bir sorunu işaret eder

University of Wisconsin School of Medicine and Public Health’ten Ürolog Dr. Daniel Williams, “Sertleşme sorununun tanımı, her erkek için aynı değildir” diyor.

Sertleşme sorunu terimi, genellikle seks için yeterli olacak seviyede ereksiyon olamamak ya da ereksiyonu koramamak olarak tanımlanıyor.

Bazı erkekler ilk başta erekte olma konusunda sıkıntı çekerken, diğer erkekler ereksiyonu sürdürme konusunda sorunlar yaşıyor.

Her iki durumda da, penetrasyon için ihtiyaç duyulan ereksiyon sağlanamamış oluyor.

2- Sertleşme sorunu, sadece yaşlı insanların başına gelir

Sertleşme sorunlarının yaşın ilerlemesi ile birlikte daha sık yaşandığı doğru; fakat buradan yola çıkarak genç erkeklerin sertleşme sorunu yaşamayacağını söylemek zor.

American Journal of Medicine’da yer alan bir çalışmada, 20-39 yaş aralığındaki erkeklerin yüzde 85’i, “her zaman” ya da “neredeyse her zaman” seks için yeterli seviyede ereksiyonu sağlayabildiklerini belirtmişler.

Kalan yüzde15’lik kısım ise en azından arada sırada ereksiyon konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtiyorlar.

40-59 yaş aralığı söz konusu olduğunda, erkeklerin yüzde 20’si genellikle ereksiyon sorununda sorun yaşamadıklarını, yüzde 12’si arada sırada sorunlarla karşılaştıklarını, yüzde 2’si ise asla erekte olamadıklarını söylemişler.

3- Bir kere olursa, hep olur

Yatakta sertleşme sorunu ile bir kere karşılaşmış olmak endişelenmeyi gerektirmez.

Bunun nedeni muhtemelen geçici bir sorundur. Örneğin fazla alkol almış olmak veya ofiste zorlu bir haftayı geride bırakmış olmak buna neden olmuş olabilir.

Diğer yandan, eğer 3 aydan uzun bir süredir sertleşmede sorun yaşanıyor ya da sevişme sırasında penis sertliğini kaybediyorsa, kronik bir durum boy göstermiş olabilir. Bu durumda, neler olduğunu öğrenmek için doktorunuzla görüşmelisiniz.

4- Tüm mesele kafada biter

Dr. Williams, “Çoğu vakada, sertleşme sorunu hem psikolojik hem de fizyolojik etkenlerin birlikteliğini gerektirir.” diyor.

Örneğin, sertleşme sorununun fiziksel bir nedeni olabilir: Genellikle penise kan taşıyan damarlarda ortaya çıkan sorunlar buna neden olur.

Fakat bu sorun hakkında ne kadar stres yaparsanız, sertleşme konusunda o kadar sıkıntı yaşayacağınızı bilmelisiniz.

Doktorunuza danışmadan önce, soruna dair bir günlük tutun. Bu sayede, sorunun nedeninin aydınlatılması ve en iyi tedavi yönteminin belirlenmesi için doktorunuza yardımcı olmuş olursunuz.

5- Sorun sadece penis ile ilgilidir

Ereksiyon sorunu, vücutta gizli bazı sorunları işaret ediyor olabilir.

Örneğin kalp sorunlarından bahsedelim. Yüksek tansiyon ya da yüksek kolesterol gibi sorunlar, kan damarlarına zarar vererek penise yönelen kan akışını kısıtlayabilir.

Ayrıca, kalp hastalıklarından çok daha önce de ereksiyon sorunları yaşamaya neden olabilir.

Sertleşme sorunu, aynı zamanda diyabet, düşük testosteron ve klinik depresyon gibi sorunları işaret ediyor olabilir.

6- Sertleşme sorununu sadece bu alanda uzmanlaşmış kişiler tedavi edebilir

Çoğu durumda, başvurduğunuz ilk uzman size uygun tedaviyi sağlayacaktır.

Kan kolesterolününün ya da kandaki glikoz seviyesinin ölçülmesi için bir dizi testler uygulanabilir.

Ayrıca, ereksiyon sorununu gidermek üzere ilaçlar da tavsiye edilebilir.

7- Penis, kötü alışkanlıklarınızdan etkilenmez

Sağlığınıza zarar veren alışkanlıklar, ereksiyonu da mahvedebilir.

Örneğin sigara içmek, kan damarlarınıza zarar verir, kan akışını engelleyebilir ve sertleşmeyi zorlaştırabilir.

İran’da yürütülen bir araştırmada, sigaranın bırakılmasının 1 sene sonrasında, ereksiyon sorunu yaşayan kişilerin yüzde 25’inde iyileşme görüldüğü belirtiliyor.

Alkolün azaltılması da ereksiyonda iyileşme yaratabilir.

8- İlaçların hepsi aynıdır

Viagra, Levitra ya da Cialis, en yaygın bilinen ilaçlardandır. Bu ilaçlar, PDE5 inhibitörleri olarak sınıflandırılır. Bu ilaçlar, düz kaslarınızı rahatlatarak penise yönelen kan akışını arttırır.

Fakat vücuttaki etkileri biraz değişiklik gösterebilir. En çok verimi almak için, bu etkiler hakkında bilgi sahibi olunması gerek.

Örneğin, Viagra ve Levitra’nın etkileri, ilaç içildikten 1 saat sonra en üst seviyeye çıkarken, Cialis, bu seviyeye yaklaşık 2 saat içerisinde ulaşır.

9- Viagra işe yaramadıysa hiçbirisi yaramaz

Viagra gibi PDE5 inhibitörleri ilk etapta işe yaramadıysa, diğer seçeneklerinizin de olduğunu bilmelisiniz. Sertleşme sorununa karşı alprostadil ilaçlar da kullanılabiliyor. Bu ilaçlar, penisteki düz kasları gevşetiyor, kan damarlarını açarak kan akışını teşvik ediyor

10- Testosteron alarak sertleşme sorununu tedavi edilebilir

Doğru: Eğer testosteron hormonu normal seviyelerde ise, testosteronunuzu daha yüksek seviyelere çıkarmak, sertleşme sorunu hakkında size yardımcı olmayacaktır.

Testosteron seviyesinin ölçülmesi bu yüzden çok önem taşıyor. 300ng/dl seviyesinin altı genellikle düşük testosteron olarak tanımlanır.

Dahası, testosteron seviyesi düşük olsa bile, normal seviyelere çıkarılması, sertleşme sorununun ortadan tamamen kaldırılmasına yardımcı olmayabilir.

Источник: https://t24.com.tr/haber/sertlesme-sorunu-hakkinda-yanlis-bilinen-10-sey,377186

6 Maddede İktidarsızlığa (Sertleşme Sorununa) Bitkisel Tedavi – APPVICE

Sertleşme Sorununun Çareleri

Erektil disfonksiyon genellikle cinsel iktidarsızlık olarak adlandırılır. Bir erkeğin cinsel performans sırasında bir erekte olamaması ya da bu ereksiyonu sürdürememesi durumudur. Cinsel istek azalması ve libido azalması da iktidarsızlığın belirtileri arasındadır. Eğer durum birkaç haftadan daha uzun bir süredir devam ediyorsa, doktorunuz size cinsel iktidarsızlık tanısı koyabilir.

Erkeklerdeki cinsel iktidarsızlık dünyada milyonlarca kişiyi etkilemektedir. Standart iktidarsızlık tedavileri arasında reçeteli ilaçlar, vakum pompaları, implantlar ve ameliyat gibi çözümler vardır.  Ancak çoğu erkek sertleşme sorunu için bitkisel tedavi seçeneklerini tercih eder. Araştırmalar da bazı doğal tedavi yöntemlerinin iktidarsızlık semptomlarını iyileştirebileceğini göstermiştir.

Sertleşme Sorunu İçin Psikoloğunuz ile Bir Tuşla Hemen Görüşün:

Başla tuşuna basarak Appvice mobil uygulaması üzerinden psikoloğunuzla hemen görüşebilirsiniz.

Psikoloğa Sor

İktidarsızlığa bitkisel tedavi çözüm olarak görülen yöntemlerden bazıları şunlardır;

1. Panax Ginseng (Kore Ginsengi)

Bitkisel Viagra denilen, Panax ginseng (kırmızı ginseng) kullanımının arkasında sağlam araştırmalar vardır. Araştırmacılar 2008’de kırmızı ginseng ve iktidarsızlık ilişkisine ait yedi yedi farklı çalışma yaptılar.

Katılımcılar günde üç kez 600 ila 1,000 miligram (mg) arasında ginseng aldılar. Bu çalışmalar sonucunda “Kırmızı ginsengin cinsel iktidarsızlık tedavisinde etkili olduğunu gösteren kanıtlar” olduğu sonucuna varmışlardır.

Daha güncel araştırmalar da kırmızı ginseng’in iktidarsızlık sorununu nasıl etkilediğini inceliyor. Ginsenosidler, panax ginseng yağında sertleşme sorununun çözümünde oldukça etkin maddelerdir.

Panax ginseng’in etkisi, kanında ve metabolik sendromunda yüksek lipidleri olanlarda en etkili gibi görünmektedir. Bu bitkinin  anti-enflamatuar etkiye sahip olduğu, akciğer fonksiyonunu geliştirdiği ve diğer hastalıklarda kan akışını iyileştirdiği bilinmektedir – Bunlar iktidarsızlık sorununu direk olumlu etkileyen iyileştirmelerdir.

2. Altın Kök (Rhodiola rosea)

Küçük çaplı bir çalışma Rhodiola rosea (altın kök) nın cinsel iktidarsızlık tedavisinde etkili olabileceğini göstermiştir . Üç ay boyunca 35 erkeğe 25 gün boyunda günde  150 ila 200 mg altın kök bitkisi verildi.

Bu süre boyunca araştırmaya katılan erkekler oldukça etkin bir cinsel hayata sahip oldular.  Bu bitkinin enerjiyi artırdığı  ve yorgunluğu azalttığı görülmüştür.

Ancak bu bitkinin iktidarsızlık tedavisinde bitkisel bir çözüm olduğunun kanıtlanması için daha fazla çalışma gereklidir.

3. DHEA

Dehidroepiandrosteron (DHEA), adrenal bezleri tarafından üretilen doğal bir hormondur. Vücutta hem östrojen hem de testosterona dönüştürülebilir. Bilim adamları, takviye olarak bunu vahşi yam ve soyadan yapmaktadırlar.

Yaşlanan erkeklerle yapılan bir çalışmada cinsel iktidarsızlık sorunu oaln erkeklerin bu hormon seviyelerinin oldukça düşük olduğu görülmüştür.

  2009 yılında, sertleşme (iktidarsızlık) sorunu yaşayan 40 kişinin yarısı  altı ay boyunca günde bir kez 50 mg DHEA almıştır.  Diğer yarısı ise plasebo aldıkları başka bir çalışmaya katılmıştır.

DHEA’yı alan gruptakilerde sertleşme sorunun daha az olduğu gözlenmiştir.

Daha yakın zamanlarda, DHEA alımı eş zamanlı diyabet hastası erkeklerde doğal iktidarsızlık tedavisinde bir seçenek olarak tanımlanmıştır. Diyabet hastası erkeklerde hormonal sorunlar ve dolaşım sorunu oluşabildiği için iktidarsızlık sorunu sık karşılaşılan bir durumdur.

4. Arjinin (L-arginin)

Arjinin, vücutta doğal olarak bulunan bir amino asittir. Nitrik oksit yapmaya yardımcı olur. Nitrik oksit ise ereksiyonun gerçekleşmesi için kan damarlarını rahatlatır ve sağlıklı cinsel işlevler için gereklidir.

Araştırmacılar, arjinin sertleşme sorunu üzerindeki etkilerini inceledi. Her gün 5 gram arjinin alan iktidarsızlık sorununa sahip erkeklerin %31 i cinsel fonksiyonlarında önemli gelişmeler yaşadı.

İkinci bir çalışmaya katılan kişiler iki ay boyunca arjinin ve ağaç kabuğu kaynaklı bir bitki ürün olan pirojenol bileşimini kullanmışlardır. İki ay sonunda katılımcıların% 80’inin cinsel yeteneğinde artış olduğu görüldü. %92 sinin ise 3 ay sonunda cinsel gücünün tamamen yerine geldiği gözlemlenmiştir.

Başka bir plasebo kontrollü çalışmada, L-argininenin iktidarsızlık konusunda diğer ilaçlarla kombinasyon halinde en iyi sonucu verdiği görülmüştür.

5. Akupunktur

Çalışmalar karışık olsa da, bir çok kişi iktidarsızlık tedavisine akupunkturun olumlu etkisini görmüştür.  Örneğin 1999 yılında yapılan bir araştırmada, akupunkturun ereksiyon kalitesini ve katılımcıların yüzde 39’unda cinsel aktiviteyi iyileştirdiği görülmüştür.

2003 yılında yayınlanan daha sonraki bir çalışmada, akupunktur tedavisi gören cinsel iktidarsızlık sorunu olan  hastalarının yüzde 21’inin sertleşme sorununu çözdüğü gözlenmiştir. Diğer çalışmalarda çelişkili sonuçlar elde edilmesine rağmen akupunktur potansiyel bir tedavi yöntemidir.

Akupunktur, lisanslı bir akupunktur uzmanı tarafından yapıldığı sürece riskli değildir. Doğal yollarla iktidarsızlık tedavisinde umut verici bir yöntem olmasına rağmen akupunktur için daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir.

6. Yohimbin (Pausinystalia Johimbe)

Bu ek gıda Afrika’da bulunan Yohimbin ağacının kabuğundan çıkarılır. Bazı çalışmalar, bu ilacın kullanımı ile cinsel performansın yükselmesi arasında bağlantı ortaya çıkarmıştır.

Resmi kurumlar cinsel iktidarsızlık tedavisi için bitkisel ürünleri ve tedavi yöntemlerini önermez. Çünkü bu bitkilerin etkisi bilimsel olarak tam kanıtlanmamıştır.   Yan etkileri sağlığa zararlı olabilir. Bu bitkiler tansiyon yükselmesine, kalp atışının artmasına, sinirlilik ve titremeye neden olabilir.

Yohimbin denemek istediğinize karar verirseniz, önce doktorunuzla konuştuğunuzdan emin olun.

Diğer Alternatif İktidarsızlık Tedavisi Yöntemleri

Erkeklerde cinsel iktidarsızlık sorununu çözmeye yardımcı olduğu düşünülen diğer alternatif tedaviler arasında çinko takviyeleri (özellikle çinkosu düşük erkekler için), otçu ashvandha (Hint ginsengi olarak da adlandırılır) ve ginkgo biloba yer alır. Fakat bunların hiç birinin etkisi kesin olarak kanıtlanmamıştır.

Eğer iktidarsızlık belirtileriniz varsa, kendi tedavilerinizi denemeden önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Çünkü iktidarsızlık problemi diğer sağlık sorunlarının bir işareti olabilir.

  Örneğin, kalp hastalığı veya yüksek kolesterol cinsel iktidarsızlık belirtilerine neden olabilir. Doğru bir teşhis ile doktorunuz hem kalp sağlığınızı hem de iktidarsızlık probleminizi  iyileştirecek birkaç adım önerebilir.

Bu adımlar arasında kolesterolün düşürülmesi, kilonuzun azaltılması veya kan damarlarınızın açılması için ilaç kullanımları bulunabilir.

Diğer sağlık sorunları iktidarsızlık nedeni olarak görülmediyse, doktorunuz muhtemelen bazı yaygın tedavileri reçete edecektir. Ancak, doğal seçenekleri de tercih edebilirsiniz- sadece bunları önce doktorunuzla konuştuğunuzdan emin olun.

Hangi yolu seçerseniz seçin, cinsel iktidarsızlık sorununun yaygın bir durum olduğunu unutmayın. Deneme yanılma yöntemleri ile , siz ve eşiniz için işe yarayacak bir tedavi bulmanız olasıdır.

İktidarsızlık için bitkisel ve doğal tedavi yöntemlerini denemek isterseniz doğal ve gerçek ürünleri aldığınızdan emin olmalısınız.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Çoğu durumda, yaşam tarzınız ve beslenmenizdeki değişiklikler iktidarsızlık belirtilerini  hafifletmeye yardımcı olabilir. Cinsel işlevinizi geliştirmeye yardımcı olabilecek yaşam tarzı değişiklikleri arasında egzersiz yapmak ve diyetle kilo vermek ilk sıralarda gelir. Ayrıca sigarayı bırakmayı ve alkol alımını bırakmak da iktidarsızlık tedavisinde önemlidir.

Bu makale Appvice Psikoloji Otoriteleri tarafından bilimsel verilere dayalı olarak incelenmiş ve onaylanmıştır.

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.