Ses Hastalıkları Ve Tedavisi

Ses Hastalıkları

Ses Hastalıkları Ve Tedavisi

Ses kısıklığı sesin daha nefesli, rahatsız edici, daha gergin şekilde çıkması veya sesin şiddetinde ve perdesinde değişiklik şeklinde ortaya çıkma durumudur.

Ses gırtlağımızın içinde yerleşmiş normalde birbirinden ayrı duran fakat konuşma sırasında birbirine temas eden ses tellerinin ürünüdür. Akciğerlerden gelen hava ses tellerinde vibrasyona neden olur ve böylece ses üretilmiş olur.

Ses tellerinin üst kısmında yerleşmiş olan dil, damak, diş, dudaklar üretilen sesin şekillenmesini sağlarlar.

Ses tellerinin vibrasyonunun etkilendiği bir takım durumlarda ses kısıklığı ortaya çıkabilmektedir.

Ses Kısıklığının Nedenleri

Ses kısıklığının nedenleri şunlardır:

 • Akut larenjit – ses tellerinin viral ve ya bakteriyal iltihabı
 • Kötü ses kullanımı – gürültülü yerde konuşmak zorunda kalmak, sesin uzun süreli kullanımı, mikrofonsuz toplu konuşma yapmak
 • Ses teli nodül, polip ve kistleri
 • Kötü ses kullanımı sonrasında ses teli içinde gelişen kanama
 • Mide ve boğaz reflüsü
 • Sigara kullanımı
 • Parkinson ve inme gibi nörolojik hastalıklar
 • Gırtlak kanseri

Özellikle inatçı ses kısıklığı olan hastaların Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanına başvurması gerekir. Ağız içinden yapılan ses teli muayenesi ile ses kısıklığına neden olan hastalığın tanısı konulmakta ve buna yönelik bazı durumlarda ses kısıklığı için ilaç tedavisi bazı durumlarda da farklı ses kısıklığı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Ses Teli Felci

Gırtlağımızda sağ ve sol olarak üzere iki adet ses teli mevcuttur. Ses telleri konuşma sırasında birbirine yaklaşarak temas eder ve akciğerlerden gelen hava ses telleri arasında titreşime neden olur, böylece ses ortaya çıkar. Ses teli felcinde ses telleri hareket edemez, birbirlerine temas sağlayamaz ve bunun sonucunda ses, solunum ve yutma problemleri ortaya çıkar.

Ses tellerinin hareketlerini sağlayan sinirler beyinden çıktıktan sonra boyun ve göğüs kafesinden geçerek belli bir yol alır ve sonrasında ses tellerine ulaşırlar. Sinirlerin bu yol boyunca herhangi bir yerde hasar görmesi durumunda ses teli felci gelişir.

Ses Teli Felcinin Nedenleri

Ses teli felcinin nedenleri şöyle sıralanabilir:

 • Baş ve boyun bölgesine alınan kesici, delici ve künt travmalar
 • Baş, boyun ve akciğer kaynaklı tümörler
 • Baş, boyun ve akciğere yönelik yapılan cerrahiler
 • İnme
 • Sinir tutulumu ile seyreden viral enfeksiyonlar

Ses Teli Felcinin Belirtileri

Ses teli felcinin belirtileri şunlardır:

 • Ses kısıklığı
 • Nefesli ses
 • Yüksek sesle konuşamama (güçsüz ses)
 • Konuşma süresinde kısalma ve konuşurken yorulma
 • Yemek yerken boğulma hissi ve öksürük

Ses Teli Felcinin Tanısı

Ses teli felcinin tanısı Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanı tarafından ağız içinden yapılan endoskopik muayene ile konulmaktadır.

Ses Teli Felcinin Tedavisi

Ses teli felci bulunan hastada öncelikle bu durumun nedeni araştırılmaktadır. Tedavi kararı süresince felcin durumu ve süresi gibi bir takım detaylar göz önünde bulundurularak ses terapisi ve felçli ses telinin karşı ses teline temasını sağlayan bir takım cerrahi müdahaleler yapılabilmektedir.

Laringeal Papillamatozis

Human Papilloma Virus’ünün (HPV) neden olduğu, ses telleri ve gırtlağın farklı bölgelerinde ortaya çıkan iyi huylu yumuşak doku parçalarına laringeal papillamatozis denir.

Laringeal Papillamatozis ses kısıklığı ve nefes darlığına da neden olmaktadır.

Laringeal Papillamatozis Tedavisi

Bu hastalığın tedavisi papillomların lazer veya mikrocerrahi ile çıkarılmasıdır. Tekrarlama riski yüksek olduğundan hastalar yaşam boyunca birkaç kez ameliyat geçirmek zorundadırlar.

Reinke Ödemi

Uzun süre sigara tüketen ve yoğun konuşma alışkanlığı olan genelde orta yaşlı kadınlarda görülen bir hastalıktır. Reinke Ödemi telefonda erkek sesi olarak algılanan kalın ve kaba sese neden olur.

Reinke Ödemi Nasıl Oluşur?

Ses telini kaplayan mukoza tabakasının altında jöle kıvamındaki maddenin aşırı birikmesi sonrası ortaya çıkmaktadır.

Reinke Ödemi Tedavisi

Reinke Ödemi tedavisine öncelikle sigara bırakılarak ve ses hijyenine dikkat edilerek başlanır. Bu şekilde geçirilen belirli bir süre sonunda uzman hekim tarafından yapılan cerrahi ile reinke ödemi tedavi edilebilir.

Ses Teli Granülomu

Ses teli granülomu kötü ses kullanımı, reflü, daha önce genel anestezi altında ameliyat geçirme öyküsü olan hastalarda ortaya çıkmaktadır.

Ses teli granülomu tedavisinde reflü kontrol altına alınır, ses hijyenine dikkat edilir ve ses terapisi uygulanır. Gerilemeyen vakalarda granülom mikrocerrahi ile çıkarılır. Tekrarlama riski yüksek olduğundan ameliyat sonrasında reflü ve kötü ses kullanımına karşı dikkatli olmak gerekir.

Ses Teli Nodülü

Ses teli nodülleri sesin uzun süre hatalı kullanılması sonucunda ortaya çıkan selim bir ses teli hastalığıdır.

Ses Teli Nodülü Kimlerde Görülür?

Daha çok gün içinde uzun süre konuşmak zorunda kalan öğretmenler, çağrı merkezi çalışanları, kendi ses aralığını zorlayarak hatalı teknik kullanan vokalistler, konuşmayı seven dışa dönük kadınlar ve sesini hor kullanan erkek çocuklarda ortaya çıkmaktadır. Ses telinin orta ve ön kısımlarında karşılıklı iki adet kabarıklık şeklinde görülmektedir.

Ses Teli Nodülü Tedavisi

Ses teli nodülleri​ ses istirahati, boğaza asit kaçmasının önlenmesi, ilaçlar ve ses terapisiyle tedavi edilebilmektedir. Ses terapisinden fayda görmeyen hastalara cerrahi tedavi önerilmektedir.

Ses Teli Polibi

Ses teli polipleri ses teli üzerinde saplı (ince tabanlı) ve sapsız (geniş tabanlı) düzgün yüzeyli çoğu zaman kırmızı renkli yumuşak doku parçalarıdır.

Ses Teli Polipleri En Çok Kimlerde Görülür?

Genelde sesini hor kullanan (bağıran, yüksek sesle konuşan, gürültülü yerlerde sık konuşmak zorunda kalan) kişilerde ses teli içine kanama sonrası ses teli polipleri görülmektedir. Bu nedenle genelde kırmızı renkte bazen de polip içindeki kan pıhtılaştığı zaman daha koyu renklerde olabilmektedir. Ses çatallanmasına, kısılmasına neden olmaktadır.

Ses Teli Polipleri Tedavisi

Ses teli poliplerinin tedavisi mikrocerrahi ile poliplerin alınmasıdır. Tekrarlamaması için hastanın sesini dikkatli kullanması ve ses terapisi alması gerekmektedir.

Ses Testi

Ses probleminin kaynağının ne olduğunu bulmak için “Ses Testi” yapılır. Bu testin sonucuna göre, doktorunuz size en uygun tedaviyi önerir.

Kliniğe geldiğinizde doktorunuz ses probleminizle ilgili yazılı veya sözel test ile şikâyetiniz ile ilgili detaylı bilgi edinecektir.

Testten 2 saat öncesine kadar yiyip içebilirsiniz.

Okurken, konuşurken ve sesli harfleri uzatarak söylerken sesiniz kaydedilir.

Daha sonra “hava akımı” testine tabii tutulursunuz. Bu testte ağız ve burnunuzu içine alan ufak bir maske kullanılır.

Kamera yardımıyla gırtlağınızın resimleri çekilir. Bazen de oral kamera kullanılır (bu kamera sadece ağzınızdan içeri girer, boğazınızdan aşağı inmez).

Görüntülemeyi yapacak kameranın çeşidine göre bazen lokal anestezi uygulanabilir. Her halükârda gırtlağınızın resmini çekmek acı veren bir işlem değildir ve oldukça hızlı yapılır.

Tüm bu testlerin sonucunda doktorunuz size en uygun tedavi önerecektir.

Ses Analizi

Ses hastalıklarının tanısı için bilgisayar ortamında gerçekleştirilen ses analizi ile daha güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçlar elde edilmektedir.

Seste bir patoloji olup olmadığı, varsa ne kadar hasar verdiği bu analiz ile anlaşılabilmektedir. Yine ses ameliyatları öncesi ve sonrasının nesnel ve net bir şekilde değerlendirilmesinde bu yöntem kullanılmaktadır.

Ses laboratuvarında, hastanın sabit frekans ve şiddette verdiği ses bilgisayara kaydedilerek analiz gerçekleştirilir.

Ses Terapisi

Ses terapisi ses tellerinin fonksiyonel ve yapısal hastalıklarının tedavisinde uygulanan, temelde ses tellerinin yanlış çalışma davranışını tedavi eden vokal (şan) ve fiziki egzersizlerin birlikteliğidir. Ses terapisindeki amaç hastanın elde edebileceği en iyi sesi sağlamak ve hastalık nedeniyle oluşan ses bozukluğunu tedavi etmektir.

Ses terapisi uygulanırken amaç hastadan hastaya değişmektedir. Bazen bir profesyonel ses sanatçısının ses aralığı problemlerini tedavi etmekken, bazen geçirdiği bir ses teli cerrahisi veya geçirdiği bir ses teli felci nedeniyle hemen hemen çıkmayan bir sesin tekrar onarılmasını sağlamaktır.

Ses terapisi ses telindeki problemin durumuna bağlı olarak yaklaşık 6-8 hafta süre ile haftada 1-2 seans şeklinde yapılmaktadır. Bazı hastalıklarda ise (mutasyonel falsetto, konversiyonel afoni, konversiyonel disfoni) terapi tek seansda yeterli olmaktadır.

Terapi seansı yaklaşık 40-45 dakika sürmekte, bu süre boyunca terapistiniz size uygun egzersizleri piyano eşliğinde yaptırmaktadır. Bazı terapi tekniklerinde hastaya evde uygulaması gereken egzersizler verilmektedir.

Ses terapisinden önce terapistiniz size doğru postür (duruş) ve karın solunum (diyafragm) egzersizlerini öğretecektir.

Terapi aldığınız süre boyunca terapistiniz sizi terapiye yönlendiren Kulak Burun Boğaz uzmanı ile iletişim halinde olup, aralıklı muayeneleriniz yapılmakta ve terapiden ne kadar fayda sağladığınız kontrol edilmektedir.

Ses Terapisi ile Tedavi Edilebilen Hastalıklar Hangileridir?

 • Ses teli nodülleri,
 • Kas gerilim disfonileri (hastanın farkında olmadan sesini kaba, sert veya güçsüz kullanması veya sesinin tamamen çıkmaması),
 • Ses teli felci sonrası gelişen ses kısıklıkları,
 • Sulkus vokalis (doğuştan ses tellerinde incelme ve çiziklerin olması),
 • Püberfoni: Mutasyonel falsetto (erkeklerde buluğ yaşından sonra ince sesin devam etmesi),
 • Ses teli ameliyatlarından sonra sesin hızlı rehabilitasyonu.

MLS, ses tellerinde oluşan nodül, kist, polip gibi oluşumların çıkarılması için ya da larenks, farenks gibi yapıların tanı amaçlı incelemeleri için laringoskop ile yapılan işleme denir. Devamını okumak için tıklayınız İnsanlar çeşitli nedenlerden dolayı ses değişimine ihtiyaç duyabilmektedir. Ses estetiği için uzman kbb hekimlerine başvurmanız gerekmektedir. Devamını okumak için tıklayınız

Источник: https://medient.com.tr/ses-hastaliklari

Ses Kısıklıkları

Ses Hastalıkları Ve Tedavisi

Normal ses kalitesindeki tüm değişimler genel olarak ses kısıklığı olarak tanımlanmaktadır. Konuşma sırasında ses telleri arasından hava kaçağı, ses frekansında değişme, sesin aralıklı kesilmesi gibi farklı patolojilerle farklı belirtiler oluşmaktadır.

Ses Kısıklığını Tetikleyen Etkenler

Ses oluşumu akciğerlerden gelen havanın ses telleri arasından geçişi sırasında başlar. Gırtlak (larinks) kaslarının fonksiyonu ile birbirine yaklaşan ses telleri hava basıncının etkisi ile pasif olarak titreşirler.

Bu titreşim yüzeyel dokuda (ses telini kaplayan mukoza ve mukozanın hemen altındaki gevşek doku) oluşur ve ortadan yanlara doğru hareket eden mukoza dalgası meydana gelir.

Ses telleri seviyesinde oluşan ses boğaz, geniz, burun, sinüs ve ağız boşluklarından oluşan rezonans (tını) çemberinde biçimlendirilerek son şeklini alır.

Ses bozuklukları gırtlak içindeki ya da normal ses oluşumunda fonksiyon gören gırtlak dışı organlardaki problemlere bağlı olarak meydana gelebilir.

Normal ses oluşumu için ses tellerinin tüm uzunlukları boyunca simetrik olarak birbirlerine yaklaşabilmeleri gereklidir. Ses teli felci ya da ses teli serbest kenarında yer alan büyük kitleler yetersiz yaklaşma nedeni ile hava kaçağı ve nefesli sese neden olurlar.

Ses tellerinin normal fonksiyonu için titreşim yapan iç serbest kenarlarının yüzeyi düzgün olmalıdır. Bu bölgedeki polip, nodül, tümör gibi patolojiler ya da yüzeyel düzensizlikler de ses karakterini bozarlar.

Ses tellerinin şişmesine (ödem) neden olan ses teli iltihapları (larenjit), boğaz ve sinüslerdeki enfeksiyonlar, sigara kullanımı, mide asit kaçağı (reflü), sesin kötü kullanımı ve aşırı zorlanması gibi durumlar da ses kısıklığına neden olurlar. Aşırı zorlanma sonucunda ses teli içine kanama oluşarak ani ses kısıklığı yapabilir.

Ayrıca sesin şekillendiği rezonatör çemberin herhangi bir yerindeki patoloji de sesi etkiler. Burun tıkanıklığında oluşan ses değişikliği hiponazal konuşma olarak, burun pasajının aşırı genişlediği hastalıklarda oluşan ses ise hipernazal konuşma olarak isimlendirilmektedir.

Boğazın arka ve alt kısmındaki kitleler “sıcak patates sesi” olarak isimlendirilen karakteristik bir ses değişikliğine neden olurlar.

Anatomi normalken gırtlak adalelerinin anormal fonksiyonuna bağlı ses bozuklukları oluşabilir.

Ses Kısıklığında Tanı Nasıl Konulur?

Ses kısıklığının tanısında öncelikle detaylı bir hikâye alınmalıdır. Problemin sürekli ya da ara ara olması, sabah ya da akşam saatlerinde belirginleşmesi, sigara kullanımı, sesin aşırı zorlanması gibi detaylar tanıya yardımcı olmaktadır. Asıl tanı ise ses tellerinin muayenesi ile konulmaktadır.

Muayene için larinks muayene aynaları, sert endoskopik sistemler ya da burun yoluyla muayene imkânı sağlayan bükülebilir endoskoplar kullanılmaktadır.

 Bu şekilde tanı konulamayan hastalarda ses tellerinin titreşimini değerlendirmek için laringostroboskopi ve ses tellerini detaylı olarak incelemek için ameliyathane şartlarında mikroskop ile muayene yapılabilmektedir.

 Ses kısıklıkları, sigara kullanan hastalarda daha önemli olmak üzere, ses telinden köken alan ve tümöre dönüşme potansiyeli olan hastalıkların ve tümörlerin habercisi olabildiğinden şikâyetlerin 4-5 günde düzelmeye başlamaması halinde vakit geçirmeden muayene yapılmalıdır. 

Ses Kısıklığına Bağlı Olarak Oluşan Hastalıklar Var mı?

Ses kısıklığının nedeni ses teli felci olan hastalarda aynı zamanda yutkunma sırasında alt solunum yollarının girişini kapatma fonksiyonuna katılan ses tellerinin tam çalışmaması gıdaların ve tükürüğün akciğerlere kaçmasına bağlı hastalıklar oluşturabilmektedir.

Yine ses teli felçleri ya da bu bölgeyi daraltan kitleler solunum yetmezliği ve buna bağlı efor kapasitesi kısıtlanması, yüksek tansiyon, kalp yetmezliği hatta boğulmaya neden olabilmektedir.

Ses Kısıklığının Tedavisi ve Korunma Yolları Nelerdir?

Tedavi nedene yönelik olarak yapılmaktadır.

Hemen tüm tedavi yöntemlerinin içeriğinde ses kullanımının azaltılması (ya da bir süre tam ses istirahatı), sigara kullanımının kesin olarak bırakılması, günlük sıvı alımının (özellikle ılık su) artırılması ve mide asit salgısının azaltılması bulunmaktadır.

Tümoral hastalıklar dışındaki patolojilerde “düşük güçlü lazer tedavisi” son zamanlarda giderek daha fazla oranda kullanılmaya başlanmış olup özellikle iyileşme süreçlerinin kısaltılmasına yönelik başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Ses teli iltihaplarının tedavisinde antibiyotikler ve ödem azaltan ilaçlar kullanılmaktadır. Ses teli nodülleri için öncelikle ses kullanma eğitimi uygulanırken polipler ve tümöral hastalıklar için cerrahi yöntemler gerekmektedir.

 Kötü huylu bazı hastalıkların tedavisinde erken dönemde cerrahi yerine ışın tedavisi de tercih edilebilmektedir. Ses teli felçlerinde yan pozisyonda hareketsiz kalmış ses telinin orta hatta yaklaştırılmasına yönelik cerrahiler ya da serbest kenara çeşitli enjeksiyonlar uygulanabilmektedir.

Mide asit kaçağı (reflü) tanısı konulan hastalarda gastroenterolojik muayene yapılmalıdır.

Ses teli kaslarının aşırı çalışması nedeni ile oluşan ses hastalıklarında konuşma tedavileri ve nörotoksin enjeksiyonu gibi yöntemler kullanılmaktadır.

Ne Zaman Doktora Başvurulmalı?

Nedeni belli olmayan ses kısıklığı oluşması durumunda özellikle sigara içen hastaların en kısa zamanda KBB uzmanına başvurmaları gerekir. Aşırı bağırma sonrasında ya da gribal enfeksiyonlarda oluşan kısıklıklarda 4-5 günden sonra düzelme başlamaması durumunda muayene olmak uygun olur.

Ses Kısıklığı Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Ses tellerini olumsuz etkileyen en önemli unsurlar mukozanın kuruması, sigara dumanı, mide asidi ve sesin aşırı ve zorlamalı kullanılmasıdır.

 Bu nedenle sigara içilmemesi, bol miktarda su içilmesi, mide asidi yüksek seviyede iken (yemek sonrası 2-3 saat) yatar pozisyona geçilmemesi, özellikle yatak odalarında hava kuruluğunun önlenmesi, burun tıkanıklığı, sinüzit gibi ses tellerini olumsuz etkileyen problemlerin çözülmesi ve yüksek sesle ve uzun konuşmalardan kaçınılması genel olarak ses kısıklığı riskini azaltacaktır.

Ses kısıklığı önemli hastalıkların habercisi olabildiği için hastaların ses şikâyetlerinin 4-5 gün içinde düzelmeye başlamaması durumunda bir KBB uzmanına muayene olmaları gereklidir.

Источник: https://www.teomandal.com/ses-kisikliklari

Ses Hastalıkları Tedavisi

Ses Hastalıkları Ve Tedavisi

Ses hastalıkları; organik, psikolojik, nörojenik, fonksiyonel olmak üzere dört farklı nedenden oluşmaktadır.

Nodüller, polipler, reinke ödemi, kas gerilim disfonisi, spazmodik disfoni, ses teli felci, kistler, hemoraj, sulcus vocalis, yaylanma, granülomlar, paradoksal ses teli hareketi, puberfoni ya da parkinson, als gibi bazı nörojenik hastalıklara eşlik eden pek çok ses hastalığı vardır.

Çıkardığımız sesin kalitesi, ses tellerinin ne kadar rahat (ya da eforla) hareket ettiğiyle yakından ilişkilidir. Ses telleri, senkronize bir şekilde titreşirse, çıkan ses de kulağa hoş gelir. Ancak sert bir şekilde, zorlanarak bir araya gelirse, çıkan ses hoş olmamakla kalmaz, ses telleri kalıcı bir şekilde hasar görebilir.

Bir kişi, fazla tiz ya da fazla pes/derin bir ses tonuna, fazla yüksek ya da fazla zayıf bir ses yüksekliğine ya da fazla kısık, havalı veya burundan gelen bir ses kalitesine sahip olabilir.

Bazı durumlarda ise çıkan sesin özellikleri kişiye uygun olmayabilir (Yetişkin bir erkeğin aşırı tiz bir ses tonuna sahip olması gibi). Eğer bir kişinin konuşması sırasında ses tonu, yüksekliği ya da kalitesi iletilmek istenen mesajın önüne geçip, iletişim kalitesini bozuyorsa bir ses problemi mevcuttur.

Konuşma ya da şarkı söyleme sırasında gırtlakta hissedilen ağrı ya da rahatsızlık da bir ses probleminin mevcut olduğuna işaret eder.

Eğer 10 günü aşkın bir süredir soğuk algınlığı ya da alerji gibi bir sebebe bağlı olmaksızın ses kısıklığı, seste değişiklik ya da gırtlakta rahatsızlık hissi yaşamaktaysanız en kısa zamanda bir Kulak Burun Boğaz hekimine başvurmalısınız.

Doktorunuz, problemin çözümü için bir Dil ve Konuşma Terapisti ya da Ses Terapisti’nin yardımına ihtiyaç duyup duymayacağınızı belirleyecektir.

1. Nodüller ve Polipler

Nodüller ve polipler, ses tellerinin orta bölümünde ortaya çıkan ve en sık görülen iyi huylu oluşumlardır. Nodüller, ses telleri üzerinde oluşmuş nasırımsı yapılardır.

Polipler, nodüllerden farklı olarak içi sıvı dolu oluşumlardır. Bu yapılar, görünmez kan damarları tarafından beslenir. Boğuk, zorlamalı ses ve çabuk yorulma hem nodülün, hem de polipin tipik belirtisidir.

Rahatsızlığın Nedeni

Hem nodül, hem de polip, konuşma ya da şarkı söyleme sırasında oluşan ses teli travmasına bağlı olarak meydana gelmektedir. Sigara ve alkol kullanımı, kafein, alerji, reflü, zararlı kimyasallara maruz kalma gibi faktörler de nodül ve polip oluşumunda etkili olmaktadır.

Tedavi

Nodül tedavisinde, ses terapisi ilk aşamayı oluşturmaktadır. Tedavide, vokal hijyen önerilerine ek olarak rezonans ses terapisi ve vokal fonksiyon egzersizleri yöntemleri kullanılmaktadır.

2. Kistler

Ses tellerinde oluşan kistler, vücudun herhangi bir yerinde oluşan kistlerle aynıdır. Bu oluşumlar, içi sıvı dolu ve deri tarafından sarmalanmış keseler halindedir. Tek taraflı kistler, ses tellerinin en fazla titreşime giren orta bölgesinde görülür.

3. Püberfoni

Ergenlik döneminden sonra, organik bir nedene bağlı olmaksızın ergenlik dönemine ait sesi kullanmada ısrar etme durumudur. Problem, yüksek perdeden sesini kullanan erkeklerde daha sık görülmektedir. Püberfoni, sesini yüksek perdeden (çocuk sesi gibi) kullanan kadınlarda da görülmektedir.

4. Reinke Ödemi (Polipoid Dejenerasyon)

Reinke ödemi, ses telleri boyunca görülen balon gibi şişliklerdir. Bu rahatsızlığın belirtisi, (özellikle kadınlarda) aşırı düşük perdeden konuşmadır.

5. Kas Gerilim Disfonisi

Kas gerilim disfonisi (KGD), bir ya da birkaç kasın fazla kullanılması sonucu seste yorgunluk ve rahatsızlık hissedilmesidir. Her ne kadar KGD, çoğunlukla tek başına ortaya çıksa da, bazı durumlarda organik sorunlara da eşlik edebilmektedir.

6. Sulkus Vokalis

Ses teli sulkusu, ses teli dokusu boyunca görülen oluklardır. Bu oluklar, ciddi ses bozukluklarına neden olmaktadır. Genel sulkus belirtileri; güçsüzlük, yorgunluk ve tiz sestir.

7. Granülomlar

Granülomlar, gırtlakta oluşan damarlı dokulardır ve çoğunlukla ses tellerinin arka kısmında oluşur.

8. Paradoksal Ses Teli Hareketi

Paradoksal ses teli hareketi (PSTH), bir ses bozukluğu değildir, fakat soruna ses bozuklukları eşlik edebilmektedir.

PSTH, ses tellerinin soluk alma ve verme sırasında kapanma eğiliminde olmasından dolayı alt solunum sistemine havanın rahatça girmesi ve çıkmasına engel olmakta; bu sebeple, solunum güçlüğüne sebebiyet vermektedir.

Solunum güçlüğünden dolayı hastalar, panik olmakta ve kimi zaman hastaneye yatırılmaktadır. PSTH, çoğunlukla davranışsaldır ve solunum alıştırmaları ile kolaylıkla tedavi edilebilir.

9. Ses Teli Felci

Ses teli felci, ses tellerine giden bir ya da birkaç sinirin zayıf çalışması ve ses tellerinin hareket edememesi ya da normale dönememesi durumudur.

Birçok durumda ses telleri, ya tam kapanma gerçekleştiremez ya da hiç kapanamaz. Aynı zamanda ses telleri, ince tonda sesleri üretmek için gerektiği gibi uzayamaz.

Çok nadir olarak, ses tellerinin açılmadığı da görülmektedir. Bu durumda, hastanın solunumu zorlaşmaktadır.

10. Spazmodik Disfoni

Spazmodik disfoni (SD), konuşma sırasında ses tellerinin değişik zamanlarda aniden kasılarak sesin kesilmesine neden olmasıdır. SD’de ses etkilenirken, öksürme, gülme gibi istemsiz olarak yapılan hareketler ve hatta şarkı söyleme bile normal olabilir.

11. Transgender Ses Problemleri

Transgender ses problemleri, bir kişinin biyolojik cinsiyetinden, karşı cinse geçme tercihi nedeniyle görülen ses problemidir.

Ses Kısıklığı Tedavisi

Ses Hastalıkları Ve Tedavisi

Ses kısıklığı, ses kalitesinde meydana gelen bir değişikliktir. Öksürmeyle beraber oluşan ses kısıklığıyla ilişkili diğer belirtiler altta yatan bir nedene bağlı olabilmektedir.

Yapılan araştırmalara göre, genel nedenler arasında çeşitli hastalıklar, enfeksiyonlar, sigara ve kanser bulunmaktadır. Boğazdaki ses kısıklığı ağrı verici olabilir veya olmayabilir.

Ses kısıklığı nasıl geçer? Altta yatan nedenin tedavisi sorunu çözmenin en iyi yoludur, ancak belirtilerin geçici olarak hafifletilmesi için de çeşitli yollar bulunmaktadır. (1)

Asit Reflü Tedavisi

Asit reflü, ses kısıklığına neden olan yaygın sağlık problemlerinden biridir. Bu durum için özellikle kafeinin azaltılmasını önerilmektedir.

Mideden geri dönen asit nedeniyle hem boğaz ağrısı oluşmakta hem de ses telleri bundan etkilenmektedir. Özelikle, gece yatmadan önce yemek yemeyi kesmek oldukça başarılı bir tedbir olabilmektedir.

Asit üretimini azaltmak ve asidin özofagustan çıkma durumunu sınırlandırmak için mevcut birçok reçeteli ya da reçetesiz ilaçlar bulunmaktadır. (2)

Ses Kısıklığı Ameliyatı

Ses kısıklığı, bir tümör veya ses tellerinde ya da boğazda oluşmuş başka bir tıkanıklığın neden sonucu oluştuğunda, nesneyi çıkarmak için genellikle ameliyat gerekli görülmektedir. Boğaz rahatsızlığına ve ses kısıklığına yol açan kanserli büyümeleri gidermek için radyasyon terapisinin kullanılabileceği de bilinmektedir.

Alerjilerin Tedavisi

Alerjiler, yaygın olarak, geniz akıntısı, tıkanıklık ve aşırı mukus üretimine neden olmaktadır. Tüm bunlar ses kısıklığı için oldukça tetikleyici durumlardır. Alerjileri reçetesiz veya reçeteli ilaçlarla tedavi etmek, ses kısıklığı gibi belirtileri hafifletmeye yardımcı olabilmektedir.

Ancak, diğer yandan, boğaz kurumaya katkıda bulunabilecekleri için dekonjestanlardan kaçınılmasını önerilmektedir.

Alerjiyle mücadelede diğer yöntemler arasında bilinen alerjenlerden kaçınılması, alerjenlerin alınması için yeterli hijyenin uygulanması ve alerjenlerin evden uzak tutulması için kapsamlı oda temizliği faaliyetleri bulunmaktadır. (3)

Sesin Kontrollü Kullanılması

Bağırmak ya da çığlık atmak gibi sesin aşırı ve yorucu kullanımı sıklıkla ses kısıklığa neden olmaktadır. Diğer yandan, mevcut boğaz rahatsızlığını daha da kötüleştirebilmektedir.

Boğaz ağrısı olduğunda mümkün olan en düşük ses seviyesini kullanmak önemlidir. Şişen ses tellerinin korunması, yaşanan rahatsızlığı da azaltabilmektedir.

Altta yatan nedenden dolayı oluşan iltihaplanmayı ve rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olması için ses kısıklığı durumunda sesin hiç kullanmaması önerilmektedir. (4)

Kişisel Bakım

Bol miktarda su içmek ve kafeinli, alkollü veya gazlı içeceklerden kaçınmak ses kısıklığını tedavi etmeye yardımcı olabilmektedir.

Özellikle sıcak içeceklere eklenen bal, boğazda geçici rahatlama sağlayacak yatıştırıcı bir etki vermektedir.

Diş fırçalama, diş ipi kullanma ve gargara ile ağız durulama gibi yeterli ağız hijyen aktivitelerini yapmak, bakteriler gibi tahriş edici maddeleri ortadan kaldırmaya ve ses kısıklığını azaltmaya yardımcı olabilir. (5)

Ses Kısıklığı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Ses kısıklığı teşhisi ve tedavisi için bir kulak, burun, boğaz uzmanına başvurmanız gerekir. (6)

Ses Kısıklığı Nedir?

Seste meydana gelen anormal bir değişiklik olan ses kısıklığı, kuru veya tahriş olmuş bir boğaz ile birlikte sıkça görülen yaygın bir durumdur. Ses kısık olduğunda, ses keskin, zayıf veya boğuk bir halde çıkabilmektedir. Bu da sesleri pürüzsüz bir şekilde çıkarmanızı engellemektedir.

Ses kısıklığı bir hastalık değildir, ancak bir belirti olarak değerlendirildiğinde, genellikle ses telleri ile ilgili bir sorundan kaynaklanmaktadır. Örneğin, iltihaplı bir Larenks sonucu oluşabilmektedir. Sürekli ses kısıklığı (kronik ses kısıklığı) 10 günden fazla sürüyorsa, ciddi bir tıbbi duruma sahip olma riskine karşı hemen bir doktora başvurmakta fayda vardır. (7)

Ses kısıklığı nedir daha fazla bilgi için

Ses Kısıklığı Belirtileri

Ses kısıklığı nasıl anlaşılır? Ses kısıklığı başlangıcında kendisi bir belirti olsa da, çeşitli ses kısığı belirtileri de meydana gelebilmektedir. Ses kısıklığı belirtilerinden bazıları şunlardır:

 • Seste yorgunluk
 • Net olmayan ses
 • Gecikmeli olarak gelen ses
 • Düşük ve zayıf bir tonla ses
 • Düşük perde
 • Cümlelerin girişinde kesilen ses
 • Havalı veya nefesli ses
 • Yüksek ya da yumuşak sesle şarkı söyleyememe
 • Konuşmak veya şarkı söylemek için çaba gösterme
 • Hırıltılı ve kaba ses kalitesi
 • Sık sık boğaz temizleme ihtiyacı
 • Ses için ekstra kuvvet harcama
 • Sesin çıkması için çok zorlanma (8)

Ses kısıklığı belirtileri daha fazla detay için

Ses Kısıklığı Nedenleri

Ses kısıklığı neden olur? Ses kısıklığının olası birçok nedeni bulunmaktadır. Ses kısıklığına neden olan bazı faktörler ve hastalıklar şunlardır:

 • Asit reflüsü
 • Soğuk algınlığı
 • Üst solunum yolu enfeksiyonları
 • Alerjiler
 • Kronik öksürük
 • Ağır sigara içmek ya da alkol içmek, özellikle beraber kullanıldığında
 • Sesin aşırı kullanımı veya istismarı (yüksek sesle bağırma, uzun süre şarkı söyleme gibi)
 • Tahriş edici maddelerin soluması
 • Sert bir kimyasal sıvının alınması
 • Yemek borusunda yabancı bir cisim olması
 • Ses kutusunun etrafındaki kasları etkileyen sinir veya kas bozuklukları
 • Ergenlik
 • Yetersiz tiroid bezi
 • Ses teli nodülleri
 • Solunum tüpü kullanımı
 • Bronkoskopi
 • Ses kutusunda travma
 • Boğaz, gırtlak, tiroid bezi veya akciğer kanseri
 • Üst aort anevrizmaları
 • Sesi etkileyen sinirlerde sinir hasarı (9)

Ses kısıklığı nedenleri hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Источник: https://www.acil.net/ses-kisikligi-tedavisi/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть