Ses Teli Hastalıkları Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

içerik

Ses Hastalıkları

Ses Teli Hastalıkları Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Ses kısıklığı sesin daha nefesli, rahatsız edici, daha gergin şekilde çıkması veya sesin şiddetinde ve perdesinde değişiklik şeklinde ortaya çıkma durumudur.

Ses gırtlağımızın içinde yerleşmiş normalde birbirinden ayrı duran fakat konuşma sırasında birbirine temas eden ses tellerinin ürünüdür. Akciğerlerden gelen hava ses tellerinde vibrasyona neden olur ve böylece ses üretilmiş olur.

Ses tellerinin üst kısmında yerleşmiş olan dil, damak, diş, dudaklar üretilen sesin şekillenmesini sağlarlar.

Ses tellerinin vibrasyonunun etkilendiği bir takım durumlarda ses kısıklığı ortaya çıkabilmektedir.

Ses Kısıklığının Nedenleri

Ses kısıklığının nedenleri şunlardır:

 • Akut larenjit – ses tellerinin viral ve ya bakteriyal iltihabı
 • Kötü ses kullanımı – gürültülü yerde konuşmak zorunda kalmak, sesin uzun süreli kullanımı, mikrofonsuz toplu konuşma yapmak
 • Ses teli nodül, polip ve kistleri
 • Kötü ses kullanımı sonrasında ses teli içinde gelişen kanama
 • Mide ve boğaz reflüsü
 • Sigara kullanımı
 • Parkinson ve inme gibi nörolojik hastalıklar
 • Gırtlak kanseri

Özellikle inatçı ses kısıklığı olan hastaların Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanına başvurması gerekir. Ağız içinden yapılan ses teli muayenesi ile ses kısıklığına neden olan hastalığın tanısı konulmakta ve buna yönelik bazı durumlarda ses kısıklığı için ilaç tedavisi bazı durumlarda da farklı ses kısıklığı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Ses Teli Felci

Gırtlağımızda sağ ve sol olarak üzere iki adet ses teli mevcuttur. Ses telleri konuşma sırasında birbirine yaklaşarak temas eder ve akciğerlerden gelen hava ses telleri arasında titreşime neden olur, böylece ses ortaya çıkar. Ses teli felcinde ses telleri hareket edemez, birbirlerine temas sağlayamaz ve bunun sonucunda ses, solunum ve yutma problemleri ortaya çıkar.

Ses tellerinin hareketlerini sağlayan sinirler beyinden çıktıktan sonra boyun ve göğüs kafesinden geçerek belli bir yol alır ve sonrasında ses tellerine ulaşırlar. Sinirlerin bu yol boyunca herhangi bir yerde hasar görmesi durumunda ses teli felci gelişir.

Ses Teli Felcinin Nedenleri

Ses teli felcinin nedenleri şöyle sıralanabilir:

 • Baş ve boyun bölgesine alınan kesici, delici ve künt travmalar
 • Baş, boyun ve akciğer kaynaklı tümörler
 • Baş, boyun ve akciğere yönelik yapılan cerrahiler
 • İnme
 • Sinir tutulumu ile seyreden viral enfeksiyonlar

Ses Teli Felcinin Belirtileri

Ses teli felcinin belirtileri şunlardır:

 • Ses kısıklığı
 • Nefesli ses
 • Yüksek sesle konuşamama (güçsüz ses)
 • Konuşma süresinde kısalma ve konuşurken yorulma
 • Yemek yerken boğulma hissi ve öksürük

Ses Teli Felcinin Tanısı

Ses teli felcinin tanısı Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanı tarafından ağız içinden yapılan endoskopik muayene ile konulmaktadır.

Ses Teli Felcinin Tedavisi

Ses teli felci bulunan hastada öncelikle bu durumun nedeni araştırılmaktadır. Tedavi kararı süresince felcin durumu ve süresi gibi bir takım detaylar göz önünde bulundurularak ses terapisi ve felçli ses telinin karşı ses teline temasını sağlayan bir takım cerrahi müdahaleler yapılabilmektedir.

Laringeal Papillamatozis

Human Papilloma Virus’ünün (HPV) neden olduğu, ses telleri ve gırtlağın farklı bölgelerinde ortaya çıkan iyi huylu yumuşak doku parçalarına laringeal papillamatozis denir.

Laringeal Papillamatozis ses kısıklığı ve nefes darlığına da neden olmaktadır.

Laringeal Papillamatozis Tedavisi

Bu hastalığın tedavisi papillomların lazer veya mikrocerrahi ile çıkarılmasıdır. Tekrarlama riski yüksek olduğundan hastalar yaşam boyunca birkaç kez ameliyat geçirmek zorundadırlar.

Reinke Ödemi

Uzun süre sigara tüketen ve yoğun konuşma alışkanlığı olan genelde orta yaşlı kadınlarda görülen bir hastalıktır. Reinke Ödemi telefonda erkek sesi olarak algılanan kalın ve kaba sese neden olur.

Reinke Ödemi Nasıl Oluşur?

Ses telini kaplayan mukoza tabakasının altında jöle kıvamındaki maddenin aşırı birikmesi sonrası ortaya çıkmaktadır.

Reinke Ödemi Tedavisi

Reinke Ödemi tedavisine öncelikle sigara bırakılarak ve ses hijyenine dikkat edilerek başlanır. Bu şekilde geçirilen belirli bir süre sonunda uzman hekim tarafından yapılan cerrahi ile reinke ödemi tedavi edilebilir.

Ses Teli Granülomu

Ses teli granülomu kötü ses kullanımı, reflü, daha önce genel anestezi altında ameliyat geçirme öyküsü olan hastalarda ortaya çıkmaktadır.

Ses teli granülomu tedavisinde reflü kontrol altına alınır, ses hijyenine dikkat edilir ve ses terapisi uygulanır. Gerilemeyen vakalarda granülom mikrocerrahi ile çıkarılır. Tekrarlama riski yüksek olduğundan ameliyat sonrasında reflü ve kötü ses kullanımına karşı dikkatli olmak gerekir.

Ses Teli Nodülü

Ses teli nodülleri sesin uzun süre hatalı kullanılması sonucunda ortaya çıkan selim bir ses teli hastalığıdır.

Ses Teli Nodülü Kimlerde Görülür?

Daha çok gün içinde uzun süre konuşmak zorunda kalan öğretmenler, çağrı merkezi çalışanları, kendi ses aralığını zorlayarak hatalı teknik kullanan vokalistler, konuşmayı seven dışa dönük kadınlar ve sesini hor kullanan erkek çocuklarda ortaya çıkmaktadır. Ses telinin orta ve ön kısımlarında karşılıklı iki adet kabarıklık şeklinde görülmektedir.

Ses Teli Nodülü Tedavisi

Ses teli nodülleri​ ses istirahati, boğaza asit kaçmasının önlenmesi, ilaçlar ve ses terapisiyle tedavi edilebilmektedir. Ses terapisinden fayda görmeyen hastalara cerrahi tedavi önerilmektedir.

Ses Teli Polibi

Ses teli polipleri ses teli üzerinde saplı (ince tabanlı) ve sapsız (geniş tabanlı) düzgün yüzeyli çoğu zaman kırmızı renkli yumuşak doku parçalarıdır.

Ses Teli Polipleri En Çok Kimlerde Görülür?

Genelde sesini hor kullanan (bağıran, yüksek sesle konuşan, gürültülü yerlerde sık konuşmak zorunda kalan) kişilerde ses teli içine kanama sonrası ses teli polipleri görülmektedir. Bu nedenle genelde kırmızı renkte bazen de polip içindeki kan pıhtılaştığı zaman daha koyu renklerde olabilmektedir. Ses çatallanmasına, kısılmasına neden olmaktadır.

Ses Teli Polipleri Tedavisi

Ses teli poliplerinin tedavisi mikrocerrahi ile poliplerin alınmasıdır. Tekrarlamaması için hastanın sesini dikkatli kullanması ve ses terapisi alması gerekmektedir.

Ses Testi

Ses probleminin kaynağının ne olduğunu bulmak için “Ses Testi” yapılır. Bu testin sonucuna göre, doktorunuz size en uygun tedaviyi önerir.

Kliniğe geldiğinizde doktorunuz ses probleminizle ilgili yazılı veya sözel test ile şikâyetiniz ile ilgili detaylı bilgi edinecektir.

Testten 2 saat öncesine kadar yiyip içebilirsiniz.

Okurken, konuşurken ve sesli harfleri uzatarak söylerken sesiniz kaydedilir.

Daha sonra “hava akımı” testine tabii tutulursunuz. Bu testte ağız ve burnunuzu içine alan ufak bir maske kullanılır.

Kamera yardımıyla gırtlağınızın resimleri çekilir. Bazen de oral kamera kullanılır (bu kamera sadece ağzınızdan içeri girer, boğazınızdan aşağı inmez).

Görüntülemeyi yapacak kameranın çeşidine göre bazen lokal anestezi uygulanabilir. Her halükârda gırtlağınızın resmini çekmek acı veren bir işlem değildir ve oldukça hızlı yapılır.

Tüm bu testlerin sonucunda doktorunuz size en uygun tedavi önerecektir.

Ses Analizi

Ses hastalıklarının tanısı için bilgisayar ortamında gerçekleştirilen ses analizi ile daha güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçlar elde edilmektedir.

Seste bir patoloji olup olmadığı, varsa ne kadar hasar verdiği bu analiz ile anlaşılabilmektedir. Yine ses ameliyatları öncesi ve sonrasının nesnel ve net bir şekilde değerlendirilmesinde bu yöntem kullanılmaktadır.

Ses laboratuvarında, hastanın sabit frekans ve şiddette verdiği ses bilgisayara kaydedilerek analiz gerçekleştirilir.

Ses Terapisi

Ses terapisi ses tellerinin fonksiyonel ve yapısal hastalıklarının tedavisinde uygulanan, temelde ses tellerinin yanlış çalışma davranışını tedavi eden vokal (şan) ve fiziki egzersizlerin birlikteliğidir. Ses terapisindeki amaç hastanın elde edebileceği en iyi sesi sağlamak ve hastalık nedeniyle oluşan ses bozukluğunu tedavi etmektir.

Ses terapisi uygulanırken amaç hastadan hastaya değişmektedir. Bazen bir profesyonel ses sanatçısının ses aralığı problemlerini tedavi etmekken, bazen geçirdiği bir ses teli cerrahisi veya geçirdiği bir ses teli felci nedeniyle hemen hemen çıkmayan bir sesin tekrar onarılmasını sağlamaktır.

Ses terapisi ses telindeki problemin durumuna bağlı olarak yaklaşık 6-8 hafta süre ile haftada 1-2 seans şeklinde yapılmaktadır. Bazı hastalıklarda ise (mutasyonel falsetto, konversiyonel afoni, konversiyonel disfoni) terapi tek seansda yeterli olmaktadır.

Terapi seansı yaklaşık 40-45 dakika sürmekte, bu süre boyunca terapistiniz size uygun egzersizleri piyano eşliğinde yaptırmaktadır. Bazı terapi tekniklerinde hastaya evde uygulaması gereken egzersizler verilmektedir.

Ses terapisinden önce terapistiniz size doğru postür (duruş) ve karın solunum (diyafragm) egzersizlerini öğretecektir.

Terapi aldığınız süre boyunca terapistiniz sizi terapiye yönlendiren Kulak Burun Boğaz uzmanı ile iletişim halinde olup, aralıklı muayeneleriniz yapılmakta ve terapiden ne kadar fayda sağladığınız kontrol edilmektedir.

Ses Terapisi ile Tedavi Edilebilen Hastalıklar Hangileridir?

 • Ses teli nodülleri,
 • Kas gerilim disfonileri (hastanın farkında olmadan sesini kaba, sert veya güçsüz kullanması veya sesinin tamamen çıkmaması),
 • Ses teli felci sonrası gelişen ses kısıklıkları,
 • Sulkus vokalis (doğuştan ses tellerinde incelme ve çiziklerin olması),
 • Püberfoni: Mutasyonel falsetto (erkeklerde buluğ yaşından sonra ince sesin devam etmesi),
 • Ses teli ameliyatlarından sonra sesin hızlı rehabilitasyonu.

MLS, ses tellerinde oluşan nodül, kist, polip gibi oluşumların çıkarılması için ya da larenks, farenks gibi yapıların tanı amaçlı incelemeleri için laringoskop ile yapılan işleme denir. Devamını okumak için tıklayınız İnsanlar çeşitli nedenlerden dolayı ses değişimine ihtiyaç duyabilmektedir. Ses estetiği için uzman kbb hekimlerine başvurmanız gerekmektedir. Devamını okumak için tıklayınız

Источник: //medient.com.tr/ses-hastaliklari

Ses tellerinin iltihabı: belirtiler ve tedavi. Küstah ses – ne yapmalı?

Ses Teli Hastalıkları Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Ses kabloları şu yapıdadır:bir insanın boğazında. Konuşma yeteneği sağlayan ve ses tonunu belirleyen kişidir. Ancak bazen ses tellerinin iltihabı olur. Bu fenomenin belirtileri ve tedavisi herkes tarafından bilinmelidir, böylece bu hastalığı kendi başlarına teşhis edebilirler.

Vokal inflamasyon: belirtiler ve tedavi

Vokal kordların iltihaplanmasında böyle semptomlar vardır:

 • Küstah ses.
 • Tam bir ses kaybı mümkündür. Fakat bu zorunlu bir belirti değildir.
 • Farinkste kuruluk var.
 • Boğaz ağrısı hissetmek.
 • Yutma hareketinin olduğu anda ağrı.
 • Baş ağrısı, eğer hastalık daha tehli bir aşamaya geçerse.
 • Vücut ısısının artması.
 • Kuru öksürük varlığı. Zamanla ıslanabilir.

Bu işaretler, ihtiyacınız olduğu anlamına gelirBir doktora gidin ve acilen ilaç almak için bir yol izlemeye başlayın. Endişe kaynağı, yukarıdaki belirtilerin en az üçünün varlığıdır. Yetişkinlerde ses tellerinin iltihaplanmasını tedavi etmektense, muhtemel komplikasyonları önlemek için doktorunuza danışmak daha iyidir. Şimdi genel yöntemleri düşünelim.

Ses tellerinin iltihaplanmasını kendiniz nasıl tedavi edebilirsiniz

Ses tellerini nasıl tedavi edecekleri sorusuEv koşulları, giderek daha çok kişiyi heyecanlandırır. Birçok halk yöntemi var, ancak gerçekten zor bir durumda bir doktora görünmeniz gerekiyor. Peki, ses tellerinin parezisini folklorik yöntemlerle nasıl tedavi edebiliriz:

 • Çiçekler papatya, marigold chop ve ile karıştırın.Okaliptüs yaprakları. Tüm malzemeler eşit oranlarda alınmalıdır. Sonra bu karışımı kaynar su ile döktürünüz ve 40 dakika bekletiniz. Çözüm günde iki kez gargara yapmaya ihtiyaç duyuyor.
 • Eşit kısımlarda sıcak ev yapımı süt ve maden suyu karışımı karıştırın. Gün boyunca, yavaşça küçük çaydanlıkta oluşan içeceği içelim.
 • Sütü ısıtın ve bir tutam zerdeçal ekleyin. Ortaya çıkan içecek, gün boyunca küçük porsiyonlarda içilir.
 • Hatmi çayı demleyin. İçecek biraz serin olduğunda, ona bir çay kaşığı bal ekleyin. Her saat, ortaya çıkan infüzyonun bir kısmını iç.

Bu yöntemler inflamasyonu tedavi edebilirses telleri. Semptomlar ve tedavi birbiriyle ilişkilidir. Eğer işaretler çok güçlüyse ya da tahammül edemeyeceğiniz bir acı hissediyorsanız, hastaneyi ziyaret etmeniz gerekir.

Hastanede vokal akorların tedavisi

Vokal kordların parazitinin kendinize iyi davranacağına karar verirseniz, bir doktora gitmeniz gerekir. Ama hastaneye gitmeden önce birkaç basit kuralı yerine getirmelisiniz:

 • Baharatlı yiyecekler yemeyin. Bu baharatlar için de geçerlidir.
 • Doktorun gezisinin arifesinde alkol ve sigara içmeyi reddet.
 • Sıcak içecekleri tercih etmeyi deneyin.

Bu öneriler, ses tellerini tedavi etmeyecek, ancak komplikasyonları olmayacağınıza kesinlikle katkıda bulunacaktır.

Olası tedavi

Muhtemelen, doktor sizeUygun prosedürler, bazı farmasötik preparatları yazacak ve kurtarma sürecini hızlandırmaya yardımcı olacak yolları önerecektir.

Ses telleri ve ses kısıklığı iltihabı tedavi nasıl bilmiyorsanız, o zaman kendi kendine ilaç meşgul etmeyin. eczanede eczacı ilk muayene yapmak ve işinize yarayan ilaçlar reçete mümkün değildir.

Bu, uygun bir muayene ve teşhis yapıldıktan sonra sadece profesyonel bir uzman doktor tarafından yapılabilir.

Neden ses kaybolur?

Ses tellerini nasıl tedavi edeceğimizi anladık. Ancak hastalığın gelişimini önlemek için daha sonra yenilgiye uğratmaktan çok daha kolaydır. Bu nedenle, bağ patolojisi gelişiminin nedenlerini dikkatlice inceleyin:

 • Pnömoni, sinüzit, bademcik iltihabı, grip veya rinit gibi bulaşıcı hastalıklar. Bu durumda, evde tedavi yöntemleri yardımcı olmaz, zorunlu uzman danışmanlığı gereklidir.
 • Şiddetli hipotermi sadece ligamentlerin patolojisine değil aynı zamanda diğer ciddi hastalıklara da yol açabilir.
 • Zararlı alışkanlıklar, özellikle sigara içmek, çünkü nikotin, mukoza zarlarını tahriş edebilir.
 • Ses tellerinde çok fazla gerginlik var. Sesi bozmamak için duyguların etkisi altında bağırmayın. Özellikle ağır durumlarda, bu sonsuza kadar konuşma yeteneğini kaybetmesine yol açabilir.
 • Tozlu bir alanda olmak. Zararlı maddeler, mukoza zarına girer, onları tahriş eder ve ses kaybına neden olur.
 • Ağzınızla nefes alırsanız, buzlu hava gürültülü bir sese neden olabilir.
 • Alerjik reaksiyonlar da hastalığın gelişimini etkileyebilir.

Bu faktörlerin çoğu kolayca ortadan kaldırılabilir, bu yüzden onları patolojinin gelişimine getirmemeye çalışın.

Cerrahi girişim olasılığı

Ses tellerinin iltihabı gibi bir hastalık,Yasaklanmadan önce belirtileri ve tedavisi basit olmakla birlikte, bu tür ciddi sonuçlara yol açabilir ve bu da cerrahi müdahaleye ihtiyaç olacaktır. Tabii ki, bu son derece nadir, ama karar verilmemelidir.

Ameliyattan sonra, hasta aşağıdaki kurallara uymaya zorlanır:

 • Ameliyattan bir gün sonra susturun, ameliyattan bir hafta sonra sınırlı bir süre konuşun.
 • Ameliyattan birkaç saat sonra, su dahil herhangi bir içecek yememeli ve içmemelisiniz.
 • Boğazını zorlamamak için öksürmemeye çalış.
 • Keskin kokular ve havada biriken tozların olmadığı odalarda olun.
 • Baharatlar dahil olmak üzere çok keskin yiyecekler yemeyin.

Öyleyse, ses tellerini nasıl tedavi edeceğimizi anladık, şimdi boğaz hastalıklarının önlenmesinden bahsedelim.

önleme

Bütün hastalıklar için en iyi ilaçönleme. Ateşiniz yükselirse, sesiniz kaybolur veya başka belirtiler ortaya çıktıysa, tedavi edilmeniz gerekir. Bunu önlemek için, vokal kord bozukluklarının önlenmesi ile ilgilenen doktorların önerilerini kullanın:

 • Hipotermiden kaçının.
 • Vücudu vitamin ve minerallerle doyurun. Bunu yapmak için daha fazla sebze, fındık ve meyve yiyin.
 • Yaşadığınız odayı havalandırın.
 • Özellikle yazın daha fazla su iç.
 • Sauna ve banyolara katılabilirsiniz.
 • Kötü alışkanlıkları reddedin ya da en azından alkollü içecek kullanımını sınırlandırın ve sigarayı kötüye kullanmayın.

Bu kurallar oldukça basittir, ancak bunların uygulanmasını ihmal etmemelidir. Onlar sadece vokal kordların hastalıklarını değil, birçok sağlık sorununu önlemeye yardımcı olurlar.

Şifalı banyolar

Ligamanların iltihabı için halk ilaçları yokterapötik banyoları yoktur. Tam iyileşme için 6 gibi prosedürlerin yapılması gerekmektedir.

Her birinden sonra, ses tellerinin bulunduğu, boğazın bulunduğu bölgeye bağlanmalıdır. Banyolar çam ve huş ağacı dalları ile yapılmalıdır.

Daha güçlü olan et suyu, vücut için daha iyi, tedavi ne kadar etkili olur. Ama kompresler her gün farklı yapmak için daha iyidir:

 1. Bal veya petek ile sıkıştırın.
 2. 3 saat boyunca eklemeniz gereken sıkıştır,Bu şekilde yapılır: çamaşır sabunu erir, bal ile karışır. Ortaya çıkan kütle, sıcak bir fular ile ısınarak, bir kompres şeklinde boyun etrafına sarılmalıdır.
 3. Canlı böceğin ezilmiş kökünü balla karıştırın, sadece ses tellerine uygulayın.
 4. Sıkıştırma petekinden tekrarlayın.
 5. Sıkıştırmayı liveboy'ın köküyle tekrarlayın.

Son günde yukarıdaki kompreslerden herhangi birini yapabilirsiniz. Bu teknik, en önemlisi, diğer tüm halk ilaçları ile birleştirilebilir – tedaviyi ihmal etmeyin.

Böylece, ses tellerinin iltihabı değildirBunu ortadan kaldırmak için zamanında önlemler alırsak zor bir sorundur. Aksi halde, cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyabilecek ciddi komplikasyonlardan kaçınılması mümkün değildir.

Источник: //tr.erch2014.com/zdorove/125026-vospalenie-golosovyh-svyazok-simptomy-i-lechenie-ohripshiy-golos-chto-delat.html

Ses Teli Nodülü ile İlgili Olabilecek 5 Belirtisi

Ses Teli Hastalıkları Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Ses teli nodülü, adından da anlaşılacağı üzere ses tellerinde oluşan kanserli olmayan büyümelerdir. Ses tellerinin uzun süreli olarak aşırı kullanılması sonucunda meydana gelir.

Ses teli nodülü enflamasyonla beraber büyümeye başlayarak sertleşir ve nasırlı yapılar oluşturur. Ses teli nodülünü mümkün olduğunca erken tespit edip tedavi uygulayabilmek için semptomlarını tanımak son derece önemlidir.

Ses Teli Nodülü: Sebepleri

 • Bağırmak
 • Boğazı haddinden fazla temizlemek
 • Kronik öksürük
 • Ses taklitleri yapmak
 • Çok fazla konuşmak
 • Doğal olmayan bir ses tonuyla şarkı söylemek

Yukarıdaki eylemler tekrarlandığı; yani ses telleri fazla eforla zorlandığı zaman içinde travma oluşur. Bu da enflamasyona sebep olarak en sonunda ses tellerinde nodüller oluşturur.

Okumanızı öneririz: Ses Kaybına Karşı Doğal Çözümler

1. Kısık ses

Sesin ses kuvvetindeki azalmadan dolayı, ses az ya da çok kısık çıkabilir. Kişi havayı iyi kullanamadığı için, cümlesinin sonuna doğru içerideki hava bitmiş olur ve kişi yeteri kadar hava alamıyormuş gibi gelir.

2. Ses yıpranması

Kişi farenks ve larenksinde kuruluk hisseder; bu yüzden de boğazını temizleme ihtiyacı duyar.

Ayrıca bakınız: Ses Kısılması için Doğal Çözümler

3. Boyun kaslarında gerginlik

Kaslardaki gerginliğin çeşitli sebepleri olabilir; sıvı kaybı, fazla kilolu olmak, kötü duruş ve ani hareketler bunlardan bazılarıdır. Bu, sorunlu bölgedeki kasların tıkanması sonucunda oluşan yaygın bir problemdir.

Ses tellerinde nodül olan kişi boyun bölgesinde fazla gerginlik hissedebilir ve bu da baş ağrısına ya da başka komplikasyonlara yol açabilir.

4. Öksürük

Farenksinize yabancı bir obje takılmış hissi duyabilirsiniz. Özellikle de devamlıysa ve öksürükler arasında çok kısa süreli aralıklar varsa, öksürük acı verici hale gelebilir.

5. Beden ve ses yorgunluğu

Beden çok efor sarf ettiğinde nasıl yoruluyorsa, ses de fonetik yorgunluk raddesine gelir ve semptomlar ortaya çıkar.

Nodüle sebep olan faktörler

 • Alerji
 • Tütün kullanımı
 • Yetersiz hava miktarı
 • Gastroözofageal reflü
 • Aşırı nemli ortamlar
 • Devamlı ses kullanmayı gerektiren bir mesleğe sahip olmak: Öğretmenler, televizyonda veya radyoda yayın yapanlar, şarkıcılar
 • Tahriş eden gazlara ya da kimyasal ürünlere maruz kalmak

Ses Teli Nodüllerini Teşhis Etmek

İki ya da üç haftadadır geçmeyen bir ses kısıklığı yaşıyorsanız doktora görünmelisiniz. Kapsamlı bir sağlık kontrolü için tıbbi geçmişi gözden geçirmek, fiziksel muayene ve doktorla birebir konuşmak gerekir. Buna ek olarak, doktorunuz sizden şunları isteyebilir.

 • Nörolojik muayene
 • Otolaringolojist (kulak burun boğaz uzmanı) tarafından yapılan muayene
 • Konuşma ve dil aracılığıyla bir patoloji uzmanı ya da terapist ile yapılan ses muayenesi
 • Ses tellerinin hareketini incelemek için de kesintili ışık kullanarak yapılan laringoskopi

Cerrahi müdahale

Ameliyat ile nodüllerin ses tellerinden alınması amaçlanır. Doktorların bu tedaviye başvurmasının sebebi, nodüllerin fazla büyümesi ya da uzun süredir yerleşmiş olmasıdır.

İlaç tedavisi

Bazı durumlarda hastaların ses tellerindeki travmayı azaltmak için ilaç tedavisi uygulaması gerekir. Bu tedavi gastroözofageal reflü, alerji ve tiroid tedavilerinde kullanılan ilaçları içerir.

Ses bakımı

Bu çeşit bir terapi, uygun bir ağız hijyeni uygulamayı öğrenmek, ses tellerini yanlış şekillerde kullanmamak, sağlıklı bir ton ile ses gücü kullanmak ve sesin düzgün üretilmesi için nefes almaktan oluşur.

Ses teli nodülü için diğer tedaviler

 • Sesi tamamen dinlendirebilirsiniz.
 • Nodüller küçük ya da yumuşaksa anti-enflamatuvar steroidlerle de tedavi edilebilir.
 • Ses tellerinin fonksiyonunu yeniden kazanması ve nodüllerin tekrar ortaya çıkmasını önlemek için ses egzersizleri yapabilirsiniz.

Ses teli nodülü nasıl önlenebilir?

 • Sesinizi fazla yormayın.
 • Eğer şarkıcılık, öğretmenlik, yayıncılık gibi mesleklerden birine sahipseniz, sesinizi dinlendirmek için zaman ayırmalısınız.
 • İşinizi kendinize güvenerek ve sakince icra edebilmeniz için gereken konuşma becerisini edinmelisiniz.
 • Ebeveynler çocuklarının düzgün ses tekniklerini kullanmayı öğrendiklerinden emin olmalıdır; ki erken yaşta seslerinde bir gerginlik yaratmasınlar. Çünkü bu gerginlik sonradan ilerleyerek bir problem haline gelebilir.
 • Burun ile boğaza zarar veren zehirli alışkanlıkları bırakmalısınız. 
 • Herhangi bir şüpheniz olduğunda doktorunuzdan randevu alın. Doktorunuz sizi basit ve acısız bir muayeneden geçirdikten sonra ortada gerçekten bir sorun olup olmadığına karar verecektir.

Resimler © wikiHow.com sitesine aittir.

Источник: //sagligabiradim.com/sesiniz-neden-kisiliyor/amp/

Ses Teli Nodülü Nedir Belirtileri Nedenleri Ameliyatı Bitkisel Tedavisi

Ses Teli Hastalıkları Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Ses teli nodülü, ses tellerinde meydana gelen, boyutu toplu iğne başı büyüklüğünden, mercimek büyüklüğüne kadar değişen boyutta nasırlaşmış kitlelere denir.

Bu duruma şarkıcı nodülü de denir. Çünkü ses teli nodülü genellikle şarkıcılar, öğretmenler, operacılar gibi sesini yüksek tonda kullanan kişilerde ortaya çıkar.

Ses teli nodülü ayrıca vokal kord nodülü olarak da adlandırlır.

Ses teli nodülleri genellikle iyi huyludur yani kanser değildir.

Ses Teli Nodülü (Vokal Kord Nodülü) Belirtileri Nelerdir?

 • Ses kısıklığı
 • Boğazda yumru hissi
 • Boyun ağrısı (genellikle 3 haftadan fazla uzun süren)
 • Ses yorgunluğu
 • Boyun kaslarında gerginlik
 • Kulaklara vuran zonklama şeklinde ağrı
 • Ses kalitesinin düşmesi

Ses Teli Nodülü Neden Olur?

Ses teli nodülü oluşmasına yol açabilecek çeşitli nedenler vardır. Bu nedenler şunlardır:

 • Ağlamak, çığlık atmak ve bağırmak. (Bir konserde veya bir maçta tezahürat yapmak gibi herhangi bir gürültülü olay)
 • Ani bir şok veya bir travma
 • Konuşurken veya şarkı söylerken sesi zorlamak
 • Diyaframa değil, boğazdan şarkı söylemek veya konuşmak
 • Sigara içmek ses tellerinde nodül oluşumuna neden olabilir.
 • Ses tellerini kurutan çok miktarda alkol veya kafein tüketmek
 • Aşırı ağlamak
 • Her türlü alerji türü
 • Kafein içeren sıvılar (ses tellerini kurutur) tüketmek
 • Aşırı konuşmak
 • Aşırı öksürük veya boğaz temizleme
 • Boğazı tahriş edebilen sürekli öksürük
 • Uzun süre şarkı söylemek

Ses Tellerinde Nodül Risk Faktörleri Nelerdir?

Ses tellerinde nodül oluşum riskini artıran faktörler şunlardır;

 • Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD)
 • Anormal tiroid fonksiyonu, özellikle hipotiroidizm
 • Sık sık alerji olmak
 • Uzun süreli sigara içimi
 • Kişinin sesinin aşırı kullanımını gerektiren meslekler (şarkı söyleme, medya, öğretim); bu nedenle çığırtkan nodülü, şarkıcı nodülü ve öğretmen nodülü gibi çeşitli terimler bu durumu belirtmek için kullanılır.
 • Aşırı alkol alımı
 • Aşırı kafein alımı
 • Endüstriyel kimyasal dumanlar gibi tahriş edici maddelerin solunması

Ses Tellerinde Nodül Olası Komplikasyonları Nelerdir?

 • Ses tellerinde nodül muhtemel komplikasyonları şunlardır:
 • Kişinin ses tonundaki değişiklikler
 • Kişi; şarkıcı, yayıncı ve avukatlık gibi sesini kariyer ya da yaşam için bir araç olarak kullanan kişilerin kariyerlerini etkileyebilir.

Ses Tellerinde Nodül Nasıl Tedavi Edilir?

Ses tellerinde nodülün tedavisi için;

 • Nodülün alınması için ameliyat
 • Yeterince dinlenmek
 • Konuşma terapisi
 • İnhale steroid spreyleri de kullanılabilir.

Ilık Tuzlu Suyla Gargara

1 bardak ılık su içine yarım tatlı kaşığı tuzu karıştırın. Bu karışımla ağızda 3 dakika gargara yaptıktan sonra tükürün. Bu suyun birazını yutabilirsiniz. Bu şekilde ses telleri sıcak tuzlu su ile kaplanır.

Bu da ozmoz süreci boyunca şişlik ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olur. Özellikle yüksek tansiyon için düşük sodyumlu beslenme takip ediyorsanız tuzlu suyu içmekten kaçının. Tuz, tuzlu su kullanıldıktan sonra önemli ölçüde azaltılmalıdır.

Bu yöntemi günde en fazla 3 kez tekrarlayın.

Sesinizi Dinlendirin

Yalnızca gerekli olduğunda konuşun. Ses tellerinde nodül olmasının sebebi ses tellerinin çok fazla kullanılmasıdır. Günde en az 1 saat ses tellerinizi dinlendirin. Eğer konuşmak çok ağrılı oluyorsa, insanlarla iletişim kurmak için yanınızda kâğıt ve kalem taşıyın.

Ameliyat

İleri vakalarda, doktor ameliyat olunmasını önerebilir. Ses tellerinde nodül doğru tedavi ve istirahatle geçmektedir. Bazense bu nodüller çok fazla ilerlemiş olabilir ki bu noktada tedaviler işe yaramayacaktır. Ses tellerinde nodül için 2 tür ameliyat vardır.

Direkt laringoskopi: Direkt laringoskopi, nodüller ses tellerinin zarında bulunduğunda kullanılan bir uygulamadır. Bu uygulama, ses tellerinin zarındaki nodüller kesilir ve çıkarılır.

Bundan sonra yara dokularının oluşumunu önlemek için açık tutulur, çünkü bu sesin kalitesini etkileyebilir.

Bu ameliyattan sonra yaranın açık tutulması nedeniyle yaranın kolay iyileşmesi için tam ses dinlenmesi gereklidir.

Mikro flepli laringoskopi: Bu ameliyat nodüller ses tellerinin iç kısmında bulunursa yapılır. Bu uygulamada ses tellerinde bir kesik açılır ve bu insizyon yoluyla nodüller parçalara bölünür ve çıkarılır.

Kesiğin her iki tarafı daha sonra bir araya getirilir ve iyileşmek için açık bırakılır. Yara oluşum olasılığını önlemek için kesik açık tutulur, çünkü ses tellerindeki yara izleri sesin kalitesini değiştirebilir.

Yarada daha hızlı iyileşme için bu ameliyat sonrası tam ses dinlenmesi son derece önemlidir.

Su Tüketin

Günlük olarak 10-12 bardak kadar su tüketerek susuzluğu ve ses telleri zarındaki mukus kurumasını önleyebilirsiniz.

Doğru Beslenin

Vitamin, mineral ve antioksidan açısından zengin olan meyve ve sebze tüketimi kişinin bağışıklık sistemini güçlendirecek ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olacaktır.

Zencefil Çayı

Zencefil çayı; bakteri enfeksiyonu ve iltihabı azaltarak ses tellerindeki nodüllerin erimesi için çok faydalıdır.

Aloe Vera

Aloe veranın insan sağlığında çok çeşitli avantajlara sahip olup ses tellerindeki nodül oluşumu için de çok etkilidir. Bu alanda kullanımı için ise; aloe vera yaprağından jelini çıkarın ve blenderdan geçirin. Bu noktada, her gün 2 kez 1 çay kaşığı aloe vera jeli tüketin.

Источник: //selmasultan.com/ses-tellerinde-nodul-kanser-midir-vokal-kord-nodulu-nasil-tedavi-edilir

Ses Telleri İltihabı

Ses Teli Hastalıkları Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Kış aylarından hava sıcaklığının düşmesinden dolayı ortaya çıkan hastalıklardan biri ses telleri iltihabıdır. Kış aylarında ağız yolu ile alının virüs ya da mikroplar insan vücudunda yer alan bademciklere yapışmaktadır. Daha sonraki aşamada ise bademciklerin şişmesi, boğaz ağrısı ve aynı zamanda ses tellerinde iltihaplanmaya neden olmaktadır.

Ses telleri iltihabının en önemli ve en belirgin belirtisi sesin kısılmasıdır. Konuşurken ses fısıltı şeklinde çıkmaktadır. Fısıltı şeklinde olan konuşma hem ses tellerini yorduğu için hem de anlaşılır bir şekilde konuşulmamasından dolayı konuşmamayı tercih etmek daha doğru bir seçenek olacaktır.

Ses telleri iltihabı, aynı zamanda nefes alıp verme sırasında bazı zorlanmalara neden olmaktadır. Bu nedenle ses telleri iltihabına sahip olan bireylerde nefes darlığı da yaşanmaktadır. Ses telleri iltihabının olup olmadığının kontrolünü sağlamak için bu tür belirtilere dikkat etmek gerekmektedir. Ses telleri iltihabının belirli bir süresi bulunmamaktadır.

Yani ses telleri iltihabı kendi kendine bir anda biten bir hastalıktır. Böyle bir hastalığın belirtilerini yaşadığınız anda mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekmektedir.

Ses teli iltihabıen çok kış aylarında rastlanılan bir hastalıktır. Özellikle kış aylarında sıcaklığın çok fazla düşmesi ile birlikte gribal enfeksiyon ortaya çıkar.

Ses teli iltihaplanması en çok ağız yoluyla alınan mikroplar, bakteriler bademciklere yapışarak bademciğin şişmesine be boğaz ağrılarına ve aynı zamanda ses tellerine iltihaplanmasına yol açmaktadır. Ses telleri iltihabı soğuk algınlığına bağlı olarak gelişir.

Bu hastalık süreci yaklaşık olarak iki ya da üç hafta sürmektedir. Aynı zamanda ses telleri iltihaplanması yaşı ilerlemiş olanlarda ve üç yaşın altındaki çocuklarda çok daha sık bir şekilde görülür.

Ses telleri iltihabı genellikle kendiliğinden iyileşebilen, solunum zorluğuna yol açan ve doktor kontrolü gerektiren bir hastalıktır. Ses telleri iltihabı; boğuk ses veya havlar tarzda öksürük ile kendini gösterien ses tellerinin etrafındaki yumuşak dokuların enflamasyonu ile meydana gelen bir hastalıktır.

Birtakım sebepler sonucunda ortaya çıkan ses telleri iltihabının belirtileri genel olarak uykuda ortaya çıkmaktadır. Gece yarısı ya da sabaha belirtiler çok daha fazla şiddetlenmektedir.

Ses telleri iltihabına sahip olan bireylerde konuşamama, yutkunamama, nefes alıp, vermede güçlük çekme ve aynı zamanda boğaz yanması ortaya çıkmaktadır. Ses telleri iltihabında genel olarak soğuk algınlığı ve aynı zamanda üst solunum enfeksiyonuna bağlı olarak ortaya çıkan virüs kaynaklı bir hastalık olmaktadır.

Ayrıca ses telleri iltihabında bronşit, grip ya da kızamık gibi bazı üst solunum yolu hastalıkları ortaya çıkabilir. Ses telleri iltihabı üst solunum yolu hastalıklarından kaynaklanabilir.

Eğer üst solunum yolları hastalığından kaynaklanan bir ses telleri iltihabıysa, hastalığın semptomları ortadan kalktığı anda, buna bağlı olarak aynı zamanda ses telleri iltihabı da iyileşme sürecine girecektir. Ses telleri iltihabının zamanında tedavi edilmediği sürece gırtlak kanserine bile neden olabilir.

Ses telleri iltihabının nedenleri arasında enfeksiyon, hava kirliliği, çok fazla alkol tüketimi, şok ya da travma geçirmiş olmak, alerjiler, aşırı ya da yanlış bir şekilde sesin kullanımı, astım ilaçlarının kullanılması, boğazı tahriş edici ya da kimyasal maddelere uzun süre maruz kalmak ve aynı zamanda ses tellerinde iyi huylu kistin ortaya çıkmasıdır.

Ses Telleri İltihabının Belirtileri

Ses telleri iltihabı boğuk ses ya da hırıltılı bir şekilde öksürük ile ortaya çıkan, ses tellerinin etrafında yer alan yumuşak dokuların enflamasyonu ile meydana gelen bir hastalıktır.

Çeşitli sebeplerle bazı insanlarda görülen ses telleri iltihabı kendi kendine, aniden iyileşebilen, nefes daralmasına neden olan ve aynı zamanda doktor kontrolünün olması gereken bir hastalıktır. Aynı zamanda ses telleri iltihabının birtakım belirtileri bulunmaktadır.

Ses telleri iltihabının belirtileri geceleri ve daha önceki zamanda herhangi bir belirti göstermeden aniden ortaya çıkmaktadır. Daha çok hırıltılı ve aynı zamanda şiddetli bir öksürme şekli en belirgin belirtiler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda ateş ya da burnun akması da belirtiler arasındadır.

Ses telleri iltihabının en önemli ve en sık görülen belirtisi ses tonunda ortaya çıkan kısılma ve aynı zamanda hırıltıdır. Aynı zamanda ses tellerinin zarar görerek kısılması sonucunda ses çıkarmak ya da sesi duyurmak çok zor bir hal almaktadır. Geceleri bu belirtiler daha şiddetli bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Ses telleri iltihabının ilerleyen aşamalarında ağır solunum yetmezliği bulunmaktadır. Konuşmada zorlanma boğaz ağrısı, baş ağrısı, tonsilit, boyun kısmında şiş beze ve aynı zamanda yutkunmada güçlük gibi belirtiler de bulunmaktadır. Ses telleri iltihaplanması daha çok sigara kullanan bireylerde daha çok görülmektedir.

İnsan vücudunda yer alan soluk borusu kısa olan çocuklarda da ses telleri iltihabı görülmektedir. Böyle bir durumda çocuğunuz nefes alıp verirken çok zorlanıyorsa, mutlaka doktora götürmeniz gerekmektedir. Ses teli iltihaplanması bronşit ya da pnömoniye bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Ses Telleri İltihabının Tedavisi

Ses telleri iltihabı tedavisinin belirli bir süresi bulunmamaktadır. Yani ses telleri iltihabı birden bire kendiliğinden sonra erer. Ama ses telleri iltihabının belirtileri şiddetli bir şekilde oluyorsa ve aynı zamanda süreç uzun sürüyorsa mutlaka doktorunuza başvurmayı unutmayın.

Doktorunuz belirli bir muayene ve testlerin ardından birtakım ilaçlar verir. Doktorunuzun verdiği ilaçlar boğaz kısmını yumuşatır, ses tellerindeki iltihabı yok eder ve aynı zamanda nefes açıcı bir özelliğe sahiptir. Bu ilaçlar nefes almayı ve vermeyi kolaylaştırmaktadır.

Ses telleri iltihabının belirtileri üç dört hafta içerisinde kendini göstermektedir. Bu belirtilerini birini ya da birkaçını yaşamanız durumunda mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Çünkü ses telleri iltihabının tedavisi gecikirse ses tellerinin çok zarar görmesine neden olmaktadır.

Uzman doktorlar genel olarak kortizon tedavisi yaparak, dokuda yer alan ödemin azalmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda hastane ortamında soğuk buhar tedavisi uygulanmaktadır. Evde kendi imkanlarınızla nemli hava yaparak ses telleri iltihabının tedavisine katkıda bulunabilirsiniz.

Evde soğuk nemli hava terapisi ses telleriniz için çok faydalı olacaktır. Sıcak nem uygulamasından kaçınmanız gerekmektedir.

Ses telleri iltihabı için evde yapılabilecek doğal yöntemler arasında buhar tedavisi yer almaktadır. Ses telleri iltihabında bağırmaktan ve aynı zamanda çığlık atmaktan özellikle kaçının. Çünkü bu hastalıkta boğazınızın dinlenmesi gerekmektedir, boğazınızı yormaktan kaçının. Yoksa ses telleri iltihabı daha çok ilerleyecektir ve aynı zamanda geçme süreci daha fazla gecikecektir.

Aynı zamanda sigara içen kişilerde birtakım hastalıkların görülme riski daha fazla olduğu gibi, ses telleri iltihabı hastalığına sigaranın sebep olma riski çok fazla olmaktadır. Bu nedenle sigara içmemeniz gerekmektedir. Fısıldayarak konuşmamaya özen gösterin, çünkü fısıldarken bile ses tellerinizi zorlarsınız, bu durum da ses telleri iltihabının uzun bir süre iyileşmemesine neden olur.

Aynı zamanda ses telleri iltihabı tedavisinde uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise, daha çok burnunuzdan nefes alıp, vermenizdir. Çünkü ağzınızdan nefes alıp verdiğiniz sürede ses telleriniz az da olsa olumsuz olarak etkilenecektir.

Ses tellerinin nefes alıp, verme sürecinde soğuk havaya uzun süre maruz kalması durumunda ses telleri iltihabının iyileşme sürecini geciktirmesine yol açacaktır.

Источник: //evdesifa.com/ses-telleri-iltihabi/

Ses Teli Kisti Belirtileri, Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri

Ses Teli Hastalıkları Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Ses teli kistleri boğaz reflüsü gibi hastalıklar sonucunda meydana gelecek olan, ses kısıklığı, boğazda takılma hissi gibi belirtilerin olacağı ve tedavisi için cerrahi müdahale yapılması gerekmektedir.

Ses Teli Kisti

Ses Teli Kisti Endoskopi Görüntüsü

Ses teli kistinin oluşma yeri daha çok kıkırdakla birleşen kısımda meydana gelen ve içi sıvı dolu olan çok küçük kesecikler olmaktadır.

Kistin oluşması iyi huylu olması nedeniyle hastada bazı komplikasyonların olmasına neden olsa bile kanser gibi bir sorun olmasına neden olmayacaktır.

Hastalarda meydana gelen ses telleri üzerinde herhangi bir kapanma sorununun olması durumunda hastanın hiperfonksiyonel ses şeklinde bir konuşmaya başlaması ve bu konuda oluşmasına neden olacak durum gelişebilir.

Hastaların ses tellerinde kist meydana gelmesi sonucunda en çok hastanın ses tonunu etkileyecek olması nedeniyle, ses tonunda bir değişiklik oluşmasına neden olacaktır. Sesin hastalarda çatallı bir şekilde çıkmasına neden olacak ve zaman içerisinde bu ses tonunun da kısıklık oluşmasına da neden olacak bir durum oluşacaktır.

Ses Teli Kisti Belirtileri

Kişilerde meydana gelen ses tellerinde kist oluşması sonucunda sıklıkla belirtileri arasında ses değişikliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum kişilerin hayatı içerisinde sesin bir anda tonunda değişiklik oluşması ile adlandırılmaktadır.

 • Ses kısıklığı;
 • Sesin nefese karışması;
 • Çift ses oluşması;
 • Boğazda yumru hissi;
 • Ses kısıklığı.

Yaşanılan ses kistinin oluşması durumunda kişiler konuşuyorken sık sık öksürme hissi olacağından sanki boğazında bir şey takılmış gibi bir durum olacaktır. Bazı kişilerde seslerinde kırılma oluşumuna da neden olur. Ses kistinin büyümesi sonucunda ve ses tellerine baskı uygulaması neticesinde de sık sık hastanın boğazını temizleme ihtiyacı duyacaktır.

Hastanın sıklıkla yutkunması sırasında boğazında bir şey varmış gibi his yaratacaktır. Bu durum sonucunda aniden öksürmeye başlayacak hastanın konuşması sırasında da ağrının oluşmasına neden olacak bir durum meydana gelebilir.

Hastanın daha çok boğazında meydana gelen ağrının kulaklarına yansıyacak ve hastanın kulaklarında da bir sorun olduğu hissine kapılacaktır.

Bazı hastalarda kistin büyüklüğüne bağlı olarak yutkunma esnasında ağrı olacağı gibi bu ağrı ilerleyen zamanlarda konuşurken de ağrının oluşmasına neden olur.

Ses Teli Kisti Nedenleri

Ses tellerinde kişilerin kist oluşmasının nedenleri arasında sıklıkla meydana gelen boğaz reflüsünün oluşması durumu sonucunda görülebilir. Genel anestezi verilen kişilerde entübasyon yapımı sırasında ses tellerinin hasar görmesi neticesinde de ortaya çıkacaktır.

Sık sık boğaz temizliği yapan ve kronik olarak öksürük hastalığı olan kişilerde de yaşanacak olan bir durumdur. Ses kisti bazı kişilerde doğumsal olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Bu kistlerin ilerleyen yaşlarda büyümesi sonucunda ortaya çıkacak olması nedeniyle ses tellerinde ciddi hasarın oluşmasına neden olacak bir durum oluşturabilir.

Ses Teli Kisti Tedavisi

Ses tellerinin çok ince olması nedeniyle çok kolay bir şekilde zedelenmesi ve daha sonrasında hastanın sesini kaybetmesine neden olacak durum gelişebilir. Bu kistlerin çıkartılmasına rağmen tekrardan oluşma durumları da sıklıkla görülmektedir.

Cerrahi yöntem ile uygulanacak olan tedavinin kulak burun boğaz uzmanı tarafından yapılması gerekmektedir. Ayrıca hastalarda boğaz reflüsü olması durumunda bunun da ameliyat sırasında giderilmesi gerekmektedir.

Daha sonrasında hastanın ses terapisi alarak eski sesine tekrardan kavuşmasının sağlanması ve ses kalitesini arttırması da gerekmektedir.

Ses Teli Kisti Bitkisel Tedavisi

 • 10 gram kurutulmuş papatya;
 • 1.5 su bardağı su.

Ses tellerinde kist meydana gelmesi sonrasında hastanın ses kısıklığı gibi sorunlarının olmasına neden olacaktır.

Sesini kaybetmesi gibi riskleri olacağından hastanın ses tellerinde ki kistin iyileşmesi için bitkisel tedavi yöntemi olarak hastaların kurutulmuş papatya çayı içmeleri tavsiye edilmektedir. Bu bitkisel çayı yapabilmek için kuru papatyanın her zaman küçük olan kır papatyası olmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

Suyun içerisine atacak olduğunuz kurutulmuş papatyaların yaklaşık olarak 15 dakika kaynaması daha sonrasında 15 dakika boyunca ağzı kapalı bir şekilde bekletilmesi sonucunda içilmelidir. 1 ay boyunca düzenli olarak içmelisiniz.

(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: //kistim.com/ses-tellerinde-kist.html

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Zona hastalığı nedir? Zona Hastalığı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
Zona hastalığı nedir? Zona Hastalığı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
Zehirlenme Nedir? Zehirlenme Belirtileri Nelerdir? Nedenleri ve Tedavisi
Zehirlenme Nedir? Zehirlenme Belirtileri Nelerdir? Nedenleri ve Tedavisi