Sigara İçmeyen Çalışanlara Devlet Desteği!

Sigara kullananlara tüp bebek için devlet destek vermeyecek

Sigara İçmeyen Çalışanlara Devlet Desteği!

Tütün ve sigarayla mücadelede yeni adımlar atan düzenlemeler devam ederken tüp bebek tedavisinin devlet tarafından karşılanması için anne ve baba adaylarına sigara içmeme şartı getiriliyor.

Hükümet tarafından geçtiğimiz Haziran ayında açıklanan Tütün Kontrollü Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak isteyenlere sigarayı bırakma zorunluluğu ele alındı.

SİGARAYI BIRAKIRLARSA GERİ ÖDEME DEVLETTEN

Tütün kullanımını engellemek ve hızla düşen gebelik oranlarını arttırmaya yönelik, evlenen çiftlerin sigarayı bırakması halinde, devlet tarafından geri ödemesi yapılan tüp bebek tedavisinde sigara kullanımının daha düşük seviyelere indirilmesi planlanıyor.

“TÜTÜN TÜKETİMİ GEBELİK ORANLARINI DÜŞÜRÜYOR”

Tüp bebek tedavisi olmak isteyen çiftlerin ekonomik nedenlerden dolayı bebek sahibi olamadığını belirten Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Erol Tavmergen, “Tütün ürünlerinin kısıtlanması yönünde son haftalarda herkesin dikkatini çeken bir konu var.

Bu konu içerisinde devlet sürekli düzenleme peşinde ve bu kapsamda tütün kullanmayan insanların tüp bebek tedavisinde geri ödeme kapsamından çıkarılmasına dair bir görüş var. Esasında bunun altına baktığımız zaman olayın ne kadar önemli bir konu olduğunu anlayabiliriz.

Çünkü tütün tüketiminin gebelik oranlarını düşürdüğünü ve hatta yarı yarıya düşürebildiğini yapılan çalışmalar bizlere göstermiştir. Şimdi Sağlık Bakanlığının işe el atmasıyla çiftler kolay yoldan çocuk sahibi olabilecek.” dedi.

“DNA KIRILMASINA NEDEN OLUYOR”

Sigara kullanımının ülkede hızla artması ve bu artışın kadınlarda gebe kalma oranını düşürdüğünün altını çizen Prof. Dr.

Tavmergen, “Kadın bireylerin tütün ve sigara kullanması dahilinde de yumurtalık dolaşımında bozulmalar gözlemlenmiş, hatta günde 10-15 sigara tükettiği için yaklaşık iki üç yıl önceden menopoza girdiği ortaya koyulmuştur.

Bunun yanı sıra tütün ürünlerinin nikotin bazı verildiğinde kadının yumurtalık hücresinde DNA kırılmalarına sebep olduğu, bunun da bir embriyo meydana gelse bile iç tabakalarda azalmaya neden olduğunu çalışmalarımız bizlere göstermiştir.” ifadelerini kullandı.

“SİGARA İÇENLERDE YÜZDE 50'LERE VARAN GEBELİK SIKINTISI YAŞANIYOR”

Gebe olamama durumundan kadınlar kadar erkeklerinde sorumlu olduğunu vurgulayan Prof. Dr.

Tavmergen, “Erkeğin sigara içmesi, tütün ürünlerini kullanması yine erkeğin sperm hücrelerinde gerek hareketlilik gerek azalma konusunda düşmelere sebep olmaktadır.

Ama bunun yanında spermle yumurtalıklarda bozulmaya ve bunların döllenmesini ve oluşacak embriyonun iyice yerleşmesini büyümesini engellemektedir. Çiftlerin sigara içmesi durumunda yüzde 50’lere varan gebelik sıkıntısı ortaya çıkabilir.” diye konuştu.

“ÇİFTLERİN ÇABASINA BAĞLI”

Tüp bebek tedavisinden sonuç almak için eşlerin yapması gerekenlere de değinen Tavmergen, şunları söyledi:  “Bir çiftin tüp bebek tedavisindeki en önemli faktörü kadının yaşıdır. Biz tabii ki de kadınların yaşlarını büyültüp küçültemiyoruz. Bizim yapacağımız tek şey kadının rahminde gebeliği engelleyen olayları çözümlemektir.

Bunların yanı sıra kişilerin aşırı kahve tüketimi, aşırı kilolu olmak ya da aşırı zayıf olmak gibi sebepler var ama bunlar düzeltilebilir faktörlerdir. Bunlar düzeltildiği sırada kişi düzgün bir şekilde hamile kalabilir. Bunların yanı sıra tiroit kanseri gibi şeker metabolizması gibi problemler de düzeltilmelidir.

Böylelikle gebe kalma potansiyeli artmaktadır.”

“EN KIYMETLİ DOĞURGANLIK YAŞI 22 İLE 32 YAŞ ARALIĞI”

Kadınların iş hayatına başlamasıyla gebe kalma yaşlarını ertelendiğini beliren Prof. Dr. Tavmergen sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizde de dünya ülkelerine paralel olarak iş hayatının, kariyer olaylarının en üst kısmında yer alması çocuk doğurma yaşında ötelemelere sebep oluyor.

Halbuki unutulmamalıdır ki bir kadının en kıymetli doğurganlık yaşı 22 ile 32 yaşları arasındadır. Bilhassa 32 ve 35 yaşlarını geçtikten sonra gebe kalma potansiyeli giderek azalmaya başlamaktadır. Bu yüzden yeni evlenen genç çiftlerin, doğum için en yakın hastanelere müracaat etmeleri gerekmektedir.

EVLİ OLMAYANLARA YUMURTA DONDURMA İMKANI

Sigaranın kişilerde yumurtalık ve sperm bozukluklarına yol açtığını vurgulayan Prof. Dr.

Tavmergen, “Bunun dışında evli olmayan bayanlar için yumurtalık rezervlerinin azalması tespit edilebiliyor ise veyahut annesinde, teyzesinde erken menopoz riski var ise bu kişilerin daha dikkatli olması ve yumurtalık rezervlerinin düzenli kontrol edilmesi uygun olur. Böyle bir durum saptandığında yumurta dondurma operasyonu ile düzeltilebilir.” dedi.

TÜP BEBEK İÇİN YILDA 200 BİN BAŞVURU

Tüp bebek tedavisine başvuruların arttığını ifade eden Prof. Dr. Erol Tavmergen, Türkiye’de yılda 200 bin kişinin tüp bebek uygulaması için hastanelere başvurduğunu ancak ekonomik ve sosyal koşullar nedeniyle yıllık yaklaşık 80 bin uygulama yapıldığını da sözlerine ekledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?

Источник: https://www.ensonhaber.com/585-sigara-kullananlara-tup-bebek-icin-devletdestekvermeyecek.html

Devlet hastanesi çalışanlarının sigara kullanma alışkanlıklarına bakış – Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

Sigara İçmeyen Çalışanlara Devlet Desteği!

Sigara tüketimi, dünyadaki en önemli sağlık sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Yaygınlığı gelişmiş ülkelerde azalmakla birlikte, gelişmekte olan ülkelerde hala artmaktadır. Sigara kullanımı tıbbi, sosyal, ekonomik ve yasal sorunlara neden olan önemli bir sağlık sorunudur.

Dünya sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre sigara bağımlılığı küresel çapta savaşılması gereken bir durumdur. Sigara önlenebilir ölüm nedenleri içinde en ön sıralarda gelmektedir. Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 100-110.000 kişi sigaraya bağlı hastalıklardan dolayı hayatını kaybetmektedir.

[1-2] Sigara bağımlılığı tüm yaş gruplarında görülebilen bir durumdur

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir çalışmaya göre ülkemizde sigara kullanma oranları 15 yaş üstü erkeklerde %62,8, kadınlarda %24,8, tüm nüfusta ise %43,6 olarak saptanmıştır.[3] Sağlık çalışanları sigarayı bıraktırma kampanyalarında birinci sırada görevli kişiler olmalıdırlar.

Toplumun rol model olarak aldığı sağlık çalışanlarının sigaraya karşı tutum ve davranışları önemlidir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda sağlık çalışanları arasında sigara içme oranı yüksektir.

Öztürk tarafından yapılan bir derlemede ülkemizde sağlık çalışanlarında, sigara kullanma oranları hekimlerde %31.9-70, hemşirelerde %29.5-68, hizmetlilerde %34.6-64 olarak bulunmuştur.

[4] Bu nedenle bu çalışmada hastanemiz personelinde sigara içme sıklığını belirlemek, yaş, cinsiyet, eğitim durumunun sigara içme alışkanlığındaki etkisini araştırmak ve sağlık personelinin nikotin bağımlılık düzeylerini saptamayı hedefledik.

Yöntem

Çalışma hastane çalışanlarının sigara kullanma alışkanlıklarını belirlemek amacıyla kesitsel tanımlayıcı bir çalışma olarak planlandı.

Çalışmaya 2017 yılı Kasım-Aralık aylarında Kastamonu Devlet Hastanesi’nde görev yapmakta olan ve çalışmaya gönüllü olarak katılan hastane çalışanları dahil edildi.

Dahil edilme kriterleri, hastane çalışanı (maaşlı çalışan ya da eğitim nedeniyle bulunan) olmak, dışlama kriteri ise katılımcının çalışmaya katılmak istememesi olarak belirlendi.

Çalışmaya dahil edilme ya da dışlama kriteri olarak herhangi bir yaş sınırlaması getirilmedi.

Meslek grupları başlıca hekim, hemşire-ebe, sekreter, hizmetli (temizlik görevlileri, hasta taşıma personeli, yemekhane personeli), sağlık memuru (idari birimlerde çalışan), güvenlik, diğer (psikolog, laborant, tekniker, stajyer vs.) olmak üzere başlıca 7 ana başlık altında incelendi.

Çalışmanın yapıldığı dönemde personelin bir kısmının izinli olması, bir kısmına nöbet izni ve vardiya değişimi gibi nedenlerle ulaşılamaması, bir kısmının ise çalışmaya katılmayı kabul etmemesi nedeniyle tüm çalışanlar çalışmaya dahil edilemedi.

Tüm katılımcılara eğitimli bir personel tarafından yüz yüze görüşme yöntemiyle 14 soruluk bir anket formu uygulandı. Anket soruları hastaların demografik özellikleri ve sigara kullanma durumlarını sorgulayan sorulardan oluşmakta idi.

Anket soruları içinde ayrıca altı soruluk Fagerstrom Nikotin Bağımlılık Testi (FNBT) de dahil edildi. Her katılımcının FNBT puanları araştırıcı tarafından değerlendirildi. Çalışmada NT’nin Türkçe versiyonu Uysal ve ark.
[5] tarafından yapılmış formu kullanılmıştır.

Çalışmanın etik kurul onayı, Karabük Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul’dan alınmıştır.

İstatistiksel Yöntem

Veriler PASW 20 (SPSS/IBM, Chicago, IL, USA) kullanılarak analiz edildi. Örneklemi tanımlamak için frekans dağılımı, ortalama, standart sapma gibi tanımlayıcı istatistikler kullanıldı. Parametrik test varsayımlarının sağlandığı durumlarda bağımsız iki grup ortalamalarının farkı “Student t testi”, ikiden fazla grup arası fark ise “varyans analizi” ile araştırıldı.

Parametrik test varsayımlarının sağlanmadığı durumlarda ise bu testlerin parametrik olmayan alternatifleri, “Mann-Whitney U” ve “Kruskall Wallis” testleri kullanıldı. Kategorik veriler ise “ki-kare anlamlılık testi” ya da “Fisher’s Exact test” ile incelendi. Analizlerde farklılıkların belirlenmesi için % 95 anlamlılık düzeyi (ya da α=0.05 hata payı) kullanıldı.

Fagerstrom Nikotin Bağımlılık Testi (FNBT): Altı adet sorudan oluşmaktadır. FNBT’den alınabilecek en küçük puan 0, en büyük puan 10 olup puan yükseldikçe bağımlılık düzeyi artmaktadır. Kişilerin FNBT’den aldığı puana göre bağımlılık derecesi; çok düşük (0-2 puan), düşük (3-4 puan), orta (5-6 puan), yüksek (7-8 puan) ve çok yüksek (9-10 puan) olarak sınıflandırılmaktadır.

Bulgular

Çalışmaya ortalama yaşı 33,82± 10,47 olan, 107 (%33,86) erkek, 219 (%66,14) kadın, toplam 326 kişi katıldı. Katılımcıların temel özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir.

Çalışmamızda sigara kullanan %30,04 (111), kullanmayan %65,96 (215), önce kullanıp şu anda kullanmayanlar %5,37 (17) sıklığında saptandı. Sigara içenlerin yaş ortalaması 36,53±8,88yıl, sigara içmeyenlerin yaş ortalaması ise 32,53±10,93 yıl olarak tespit edildi.

Sigara içenlerin içmeyenlere göre istatistiki olarak anlamlı düzeyde daha yaşlı olduğu saptandı (p

Источник: http://www.turkailehekderg.org/makaleler/arastirma/devlet-hastanesi-calisanlarinin-sigara-kullanma-aliskanliklarina-bakis/

Sigara İçmenin Cezası Ne Kadardır? Nereye, Nasıl Ödenir?

Sigara İçmeyen Çalışanlara Devlet Desteği!

Yayınlanma Tarihi : 02 Mayıs 2017 15:42 Yazıya Bağlantı :Sosyal Medya'da Paylaş

Park, bahçe, alışveriş merkezi önü, ibadethane bahçesi, resmi dairede, devlet dairesinde, arabada, okulda, fabrikalarda, hastanede, kapalı mekanda, ofiste, otobüste, yürüyüş alanları, çocuk parkları ve kapalı mekanlarda sigara içmek uzun süredir yasaktır. Bu kurala uymayan kimselere ise cezai yaptırım uygulanmaktadır. Yapılan son zamlar ile beraber sigara içmenin cezası da arttırıldı. Peki sigara içmenin cezası ne kadar?

Kapalı Alanda Sigara İçmenin Cezası Ne Kadar?

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, sigara cezaları arttırıldı. Buna göre sigaraya benzeyen sakız ve şeker üreten kimselere 149 bin lira, televizyonda ve internette sigara satana 183 bin lira ceza kesilecek.

Ayrıca kapalı alanda sigara içmenin cezası da 109 TL olarak belirlendi. Sigara içilebilir alanlar için standartlara uygun havalandırma tertibatı kullanılacak bölümlere 18 yaşından küçüklerin girmesi ise yasak.

Bu kuralların yerine getirilmemesi 1486 TL ile 7453 TL ceza uygulanacak.  İşte sigara cezalarının madde madde tamamı.

 • Uyarı yazısı asmama cezası 1833 TL
 • Kapalı alanda sigara içmenin cezası 109 TL
 • Tütün firması ismi bulunan kıyafet ve takı taşıma cezası 109 TL
 • İzmarit, paket ve ağızlığı çevreye atma cezası 65 TL
 • Sigara içilmesine izin veren işletmeye 1486 ile 7453 TL arasında ceza kesilecek.
 • Televizyonda ve internette sigara satmanın cezası 36.758 TL ile 183.817 TL arasında
 • Sağlık eğitim ve kültür alanlarında sigara satışı yapmanın cezası 1486 TL
 • Pazarlama ve satışta 18 yaşından küçükler istihdam edilmişse 1833 TL
 • Adet sigara satmanın cezası 1833 TL ile 18.377 TL arasında değişecek
 • İşletme dışından görünecek şekilde sigara satmanın cezası 55.142 TL
 • Satış belgesi olmadan satmanın cezası 9.186 TL ile 91.907 TL arası
 • 18 yaşından küçüklere sigara satmanın cezası 6 aydan 1 yıla kadar hapis olarak belirlenmiş durumdadır.

Sigara içme cezası, idari para cezası olarak kabul görmektedir. Devletin idari kurumları tarafından verilen her para cezası idari para cezasıdır.  Sigara içme cezası mal müdürlüklerine ödenmektedir.

Örneğin Şişli’de sigara içen ve ceza yazılan bir kişi bu cezayı Şişli Mal Müdürlüğüne ödenebilir. Sigara içme cezası bilinenin aksine vergi dairelerine ödenmemektedir. Mal Müdürlükleri, kaymakamlık bünyesindedir.

 Peki sigara içme cezasına nasıl itiraz edilir?

Sigara İçme Cezasına İtiraz

Şayet kesilmiş olan cezanın haksız olduğunu düşünüyorsanız, bir dilekçe ile Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuruda bulunarak itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz. İtiraz süresi, sigara içme para cezasının verildiği günden başlamak üzere 15 gündür.

Sigara içme idari para cezası itiraz dilekçesinde, ceza tutanağı bilgileri, sigara içme para cezasına esas teşkil eden olgular, itirazı temellendirecek her türlü delil veya bilgi dilekçeye eklenmelidir.

İtirazı incelemeye yetkili Sulh Ceza Hakimliği, itirazı haklı bulursa idari para cezasını iptal eder.

Sigara İçme Cezası Ödenmezse Ne Olur?

Sigara içme cezası belirtilen süreler içerisinde ödenmemesi halinde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Şayet cezanın kesinleşmesinin ardından ödeme işlemleri gerçekleştirilmezse faiz işlemeye başlar.

Sonuç olarak, idari para cezasının ödenmemesi durumunda idari para cezası hapis cezasına çevrilmez, idari para cezası içeren kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde itiraz edilmediği takdirde karar kesinleşir.

Kararın kesinleşmesiyle birlikte de ilgili kurum İcra Müdürlükleri aracılığıyla icra ve haciz işlemlerine başlar. Ayrıca idari para cezası, kabahat niteliğindeki suçlardan dolayı verildiğinden adli sicil kaydına (sabıka kaydına) işlenmez.

Adli sicil kaydı yalnızca işlenen bir suç karşılığında mahkemelerce verilen kesinleşmiş cezalar için tutulmaktadır.

Yasak Yerlerde Sigara İçenleri Nasıl İhbar Edebiliriz?

Vatandaşlarımız kanun kapsamında sigara içilmesinin yasak olduğu yerlerde sigara içildiği durumu ile karşılaşırlarsa bu durumu şikayet edebilirler. Şikayetlerinizi Alo 184 Sabim, Alo 155 Polis İmdat, Alo 156 Jandarma telefonlarını kullanarak yapabilirsiniz.

Araçta Sigara İçmek Yasak Mı, Cezası Var Mı?

Araçlarda sürücü koltuklarında oturan kişilerin sigara içmeleri trafik güvenliğini tehye düşürdüğü için yasaklanmıştır. Bu yasağa uymayan kişilere ise kapalı alanda sigara içme cezası kapsamında idari para cezası uygulanmaktadır.

Bu yazımızda sigara içmenin cezası ne kadardır, kaç paradır, sigara içmenin cezası nasıl uygulanır detaylı olarak anlattık. 2019 sigara içme cezaları hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.

DİĞER SİGARA CEZALARI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, sigara cezaları konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.

com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.

com'dan yapılan sigara cezaları duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

Источник: https://www.devlette.com/sigara-icmenin-cezasi-ne-kadardir-nereye-nasil-odenir/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.