Sindirim Sistemi Şikayetleri İçin Probiyotik Ürün!

içerik

Probiyotik Faydaları Nedir? Probiyotik İçeren Besinler

Sindirim Sistemi Şikayetleri İçin Probiyotik Ürün!

Probiyotik Nedir? Probiyotikler, sağlığa yararlar sunan ve sağlıklı bir sindirim sistemi gibi bir çok yaşamsal fonsiyon için gerekli olan “iyi” bakterilerdir. Probiyotikler, sindirim dengesini koruyabilmek adına artan oranda kullanılmaya başlanmıştır.

Bir çok probiyotik takviyesi Bifidobacteria veya Lactobacillus gibi, normalde sindirim sisteminde bulunan bakterilere benzer bakteriler içerirler.

Sachharomyces cerevisiae gibi bazı maya cinsleri de “probiyotikler” olarak sınıflandırılabilir.

Probiyotikler üzerindeki ilk ciddi çalışmalar Paris’de, 20. Yüzyıl sonlarında Henry Tissier ve Eli Metchnikoff ‘un da içinde olduğu bir çok öncü mikrobiyolog tarafından, Pasteur Institute’de yapılmaya başlanmıştır.

1908 yılında Nobel Tıp Ödülünü kazanmış Metchnikoff;  zararsız bağırsak florasındaki kolonileri, midenin pH’ini ayarlayarak teşvik etmenin; yaşlanmaya bağlı bir çok sağlık sorununu azaltabileceği hipotezini ortaya atmıştı.

1953 yılında, sindirim sisteminde bulunan ve işleyişi olumlu anlamda geliştiren bakteri grubuna, “probiyotikler” adı resmi olarak verildi.

Her sağlıklı, normal bağırsakta, 500 farklı türü sunan 100 trilyondan fazla mikroorganizma yaşar. Bu mikroorganizmalar, genellikle bizi hastalandırmazlar, bir çoğu yararlıdır.

Bağırsak bakterileri patojenleri kontrol altında tutar, sindirime ve besin emiliminine yardımcı olur ve bağışıklık işleyişine katkıda bulunurlar. Gerçekte, bakterilerin sadece %10’u “kötü”dür.

Geri kalan %90’ı besin sindirimine yardımcı, sağlıklı bağışıklık sistemini düzenleyici ve hastalığa sebep olan patojenlere karşı savaşan “iyi” bakterilerdir.

Sağlıklı bir insan kolonundaki bağırsak florasında, yaklaşık %85 laktobasili ve %15 koliform bateria kolonisi bulunması gerekir.  Floradaki dengesizlik, kolonda toksik dışkı maddesi birikimine sürükleyecek bozuk sindirime sebep olur. Eğer bu toksinler hızlıca bağırsak boyunca ilerleyemezse, önce kana sonra da vücudun diğer bölgelerine sızarlar.

Antibiyotikler özellikle yardımcı bakterileri de zararlı bakteriler gibi öldürürler, bu yüzden antibiyotik kürü bittikten sonra, bağırsak sistemindeki yararlı bakteri dengesini yeniden kurmak ve desteklemek oldukça önem taşır.

Probiyotik Faydaları Neler?

Çalışmalar, probiyotiklerin vücutta; çinko, demir, fosfor, tüm B vitaminleri, kalsiyum, bakır ve magnezyum gibi önemli besinlerin biyo-uygunluğunu geliştirdiğini göstermiştir. Bazı çalışmalar, probiyotiklerin vücuttaki lenfositleri ve antikorları düzenleme süreci boyunca bütünsel bağışıklığı geliştirdiğini gözler önüne sermiştir.

Bütün probiyotikler aynı değildir. Aynı türün farklı cinsleri bir çok yolla birbirinden ayrılır, ama önemli olan, bakteri cinslerinin, sindirim sağlığını oluşturmak ve korumak adına ne kadar iyi çalıştığıdır. Farklı bakteri cinsleri, vücudu farklı şekillerde etkilerler. Sindirim sisteminde, sadece asit ve enzimlerle iyi geçinen probiyotik bakteri cinsleri etkilidir.

The Harvard Medical School Family Health Guide, ‘1990’ın ortalarından beri klinik çalışmalar, probiyotik tedavisinin bir çok gastrointestinal hastalıkları iyileştirdiği, çocuklarda alerji oluşumunu geciktirdiği, kadınlarda vajinal ve idrar enfeksiyonları engellediğini’ söylemektedir.

“American Journal of Gastroenterology”nin 1996 sayısında, Dr. GM Halpern ve ekibinin yaptığı bir çalışma, 5 milyar laktobasillus asidofilus içeren kapsüllerin rahatsız bağırsak sendromu üzerindeki etkilerini araştırdı.

6 haftalık çalışmadan sonra ekip, plaseboya oranla, şişkinlik ve karın ağrısının önemli ölçüde azaldığını, dışkı miktar ve kalitesinin değiştiğini gözlemlemişti.

2007’de “The Canadian Journal of Gasteroenterology“de yer alan bir başka çalışma, laktobasillus asidofilus katkılı sütün; antibiyotiklerle ilişkili ishale karşı güvenli ve korumacı olduğunu gösteriyordu.

İnsanların probiyotikli takviyeler kullanmalarının bir başka sebebi, antibiyotiklerin yol açtığı ishal ve diğer gastrointestinal sorunları engellemektir.

Antibiyotik alındığında, ilaç, enfeksiyonlu olanların yanında, yararlı bakterileri de öldürür.

Sindirim sisteminizdeki “Sağlıklı” bakteri kaybı sindirimi bozar ve enfeksiyonlu bakterilerin bağırsakta kolonize olmalarına yardımcı olarak ishale yol açar.

Probiyotik İçeren Besinler

Yoğurt, ayran, lor peyniri, özel içecekler ve çikolata barları probiyotik bakteri içeren bazı besin ürünleridir. Takviye probiyotik kapsülleri, tablet ve tozları da piyasada mevcuttur. Probiyotik takviyelerin çoğunluğu laktobasillus asidofilus veya laktobasillus GG cinsi içerir.

Buna, bifidobakteriya da dahildir. Yüksek sıcaklıkta, probiyotikler yaşamlarını yitirir. Bu yüzden probiyotikleri buzdolabı gibi serin ve kuru bir yerde muhafaza etmek önemlidir.

Eğer probiyotik kullanılacaksa, günde 1-2 milyar koloni formunda birimler ya da canlı organizma alımı önerilmektedir.

Yan Etkileri Var mı?

Probiyotikler, sindirim sistemine dahil olmuş bakterinin bağırsakların su ve diğer besinleri absorbe etme becerisini geçici olarak bozabileceğinden; ishal, şişkinlik, bazı vakalarda gaza neden olabilirler.

Yapay kalp kapakçığına sahip iseniz, probiyotikler zarar verebilir.

Ayrıca 2008’de yapılan bir çalışma, akut pankreatitis hastalığı olan kişiler arasında probiyotik kullanımının, ölüm oranını çoğalttığını göstermiştir.

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Источник: https://www.beslenmedestegi.com/dogal-urun/probiyotik-faydalari

Probiyotik İçeren Besinler Nelerdir?

Sindirim Sistemi Şikayetleri İçin Probiyotik Ürün!

Bazı literatürlere göre Yunanca bazı literatürlere göre ise Latince bir kelime olan “pro” yani “için” sözcüğü ile, Yunanca “biotikos” yani “canlı” kelimesinin bir araya gelmesi ile meydana gelen “probiyotik” kelimesi “yaşam için uygun, canlı” anlamına gelmektedir. Bu adlandırılmadan da anlaşılacağı üzere probiyotikler, vücut için fayda sağlayan mikro canlılar olarak  tanımlanmıştır.

Normalde doğada iki bakteri türü bulunmaktadır. Bu bakteri türlerinden biri, hastalıklara sebep olan ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen patojen bakteri sınıfıdır.

Diğer bakteri türleri ise, vücut için fayda sağlayan ve özellikle de sindirim sistemi sağlığını destekleyen yararlı bakterilerdir.

Zararlı bakteriler vücudun her hangi bir bölgesine yerleşip, yaşayabilirken, yararlı bakteriler sadece bağırsaklara yerleşmekte ve böylece sindirim sisteminin faaliyetlerine yardımcı olmaktadır. Öyle ki, yararlı bakteriler olmadan, besinlerin sindirimini dahi gerçekleştirmek mümkün değildir.

Probiyotik olarak kullanılan faydalı bakterilerin başında ise sıklıkla, “laktik asit”, “bifidobakteriyum”, “bifidus regularis”, “lactobacillus bulgaricus” ile “lactobacillus acidophilus” bakterileri gelmektedir. Ancak bazı durumlarda, basil ve mayalar da probiyotik olarak kullanılabilmektedir.

Bağırsaklarda yaşayan probiyotiklerle, insan vücudu arasında, tıp dilinde “simbiyozis” olarak adlandırılan bir ilişki bulunmaktadır. Yani iki tarafın da faydalandığı bir ortaklık söz konusudur. Probiyotikler, vücuda mikroplar ile mücadelede yardımcı olurken, insan vücudu da onlara ev sahipliği yapmakta ve onlara yaşam alanı sağlamaktadır.

Yetişkin bir insanın bağırsaklarında bulunan probiyotik miktarı ise, yaklaşık olarak 100 trilyon civarındadır ve bunların toplam ağırlıkları da neredeyse 1,5 kilo kadardır. İnsan vücudundaki toplam hücre sayısı ise sadece 10 trilyon civarındadır. Yani, bağırsaklarda toplam hücre sayısının neredeyse 10 katı kadar faydalı bakteri bulunmaktadır.

Sağlık için zararsız ve hatta faydalı olan probiyotikler, antibiyotik gibi bazı ilaçların kullanımı ve yanlış beslenme sonucu imha edilebilmektedir.

Çünkü, antibiyotik ilaçlar, zararlı patojenleri yok etmesinin yanı sıra, faydalı bakterileri de eş zamanlı olarak imha etmektedir. Bundan dolayı da, sürekli ve yüksek dozlarda antibiyotik tüketimi, bir takım sağlık sorunlarının oluşmasına neden olabilmektedir.

Öte yandan, aşırı derecede işlenmiş olan gıdaların tüketilmesi ya da lif bakımından zengin gıdaların az tüketilmesi sonucu, probiyotik üretimi azalmakta ve bundan dolayı da, probiyotiklerin miktarında azalma yaşanmaktadır.

Ayrıca, uzun süre devam eden ishal, stres, alkol ve uyuşturucu kullanımı da, probiyotik oranının azalmasına ve sonuç olarak da, sindirim sistemi sağlığının bozulmasına neden olmaktadır.

Probiyotiklerin Faydaları

Probiyotikler, vücutta, toksin ve kanserojen maddeler gibi, zararlı bileşiklerin oluşmasını önlemeye, zararlı bakterilerin ise çoğalmasını engellemeye yardımcıdır. Sindirim sistemi sağlığı için etkili olan probiyotiklerin faydaları şu şekildedir;

 • İshal ve kabızlık oluşumunun önlenmesine yardımcı olmaktadır.
 • Şişkinlik, hazımsızlık ve gaz problemlerinin giderilmesine yardımcı olmaktadır.
 • Mide bağırsak (gastrointestinal) rahatsızlıkların ve enfeksiyon oluşumlarının engellenmesine katkı sağlamaktadır.
 • İrritabl bağırsak sendromu, kolit ve diğer bağırsak sorunlarının önlenmesine yardımcı olmaktadır.
 • Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlamaktadır.
 • Kandaki kolesterol ve şeker dengesinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.
 • Kilo kontrolünü sağlamaktadır.
 • Hastalık sonrası hızlı iyileşme sağlamaktadır.
 • Mantar enfeksiyonu ve alerjik reaksiyon riskini azaltmaktadır.
 • İdrar yolları enfeksiyonlarının önlenmesine yardımcı olmaktadır.
 • Diğer besinlerde bulunan vitamin ve mineralleri vücut tarafından emilmesine katkı sağlamaktadır.
 • Mesane kanseri riskini azaltmaya yardımcı olduğu düşünülmektedir.
 • Çocuklarda gelişen egzama semptomlarının azaltılmasına ve önlenmesine katkı sağlamaktadır.

Aslında probiyotik, bazı besinlerin içeriğinde doğal olarak bulunan faydalı bakterilerdir. Fakat, yapay şekilde de probiyotik bakterisi üretilebilmektedir.

Doğal olmayan ve bitkisel destekli ya da organik ve doğal etiketleri ile birlikte piyasa sunulan probiyotik besinlerin bir takım yan etkiler bulunabilmektedir.

Probiyotiklerin yan etkileri hakkında yapılan çalışmalar her ne kadar yeterli olmasa da, aşırı miktarda probiyotik katkılı besinlerin tüketilmesi sonucu, bağırsaklardaki doğal probiyotikler zarar görebilmektedir. Bunun dışında, şişkinlik ve gaz da probiyotiklerin diğer yan etkileri arasında bulunmaktadır.

1. Yoğurt:

En bilinen doğal probiyotik kaynağı besin yoğurttur. Yoğurtta bulunan faydalı bakteriler yani probiyotikler ise “Lactobacillus” ve “Acidophilus” bakterileri şeklindedir.

Bu bakterilerin esas faydası ise, sindirim sistemini zararlı bakterilere karşı korumak ve gerekirse de onlarla mücadele etmektir.

Özellikle de ev yoğurdunun probiyotik içeriği daha yüksektir ve vücuttaki T hücrelerinin aktifleşmesini sağlayarak, bağışıklığın artırılmasına yardımcı olmaktadır. T hücreleri ise, vücuttaki zararlı mikroorganizmalara karşı savaşan hücrelerdir.

2. Peynir:

Kahvaltıların vazgeçilmez besini olan peynirin de probiyotik içeriği yüksektir. Thermophillus, bifudus, bulgaricus ve acidophilus isimli faydalı bakterileri içeren peynir, bu sayede, bağışıklık sistemi sağlığının güçlenmesine yardımcı olmaktadır.

3. Kefir:

Bir tür fermente (mayalanma) sonucu meydana gelen kefir, keçi, koyun ya da manda gibi hayvanların sütünden elde edilebilmektedir.

Fermentasyon yardımı ile meydana gelen kefirin, probiyotik içeriği sütün içerdiği probiyotiklerden daha fazladır. Üstelik kefiri, laktoz intoleransı olanlar da tüketebilmektedir.

Bağırsakların sağlıklı şekilde çalışmasına yardımcı olan kefir, bağışıklık sistemi sağlığını da korumaktadır.

4. Lahana Turşusu:

Mükemmel bir beta karoten, demir, kalsiyum, A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini ve C vitamini kaynağı olan lahana turşusu aynı zamanda, çok iyi bir probiyotik kaynağıdır. Üstelik lahana turşusunun içerdiği probiyotik doğal probiyotiktir.

5. Salatalık Turşusu:

Hem lezzetli hem de faydalı olan salatalık turşusu, iyi bir probiyotik kaynağıdır. Özellikle de yemeklerin yanında tüketilen salatalık turşusu, bağırsak ve sindirim sistemi sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Hatta salatalık turşusunun suyu dahi, iyi bir probiyotik kaynağı olduğundan, suyunu içmek de, oldukça faydalıdır.

6. Ayran:

Yoğurt ile suyun karıştırılması ile oluşan ayran, yoğurt bazlı olduğu için, çok iyi bir probiyotik kaynağıdır. Ayranın yapısında doğal olarak bulunan probiyotik, sindirim sistemine yerleşmiş olan zararlı bakterilerin yok edilmesine ve yararlı bakterilerin ise artırılmasına yardımcı olmaktadır.

7. Keçi Sütü:

Koyun, inek ve manda sütlerine nazaran daha sert ve koyu bir yapıya sahip olan keçi sütünün içeriğinde doğal olarak bulunan faydalı bakteriler ise, actobacilli ile bifidus bakterileridir. Bu faydalı bakteriler, vücut için enerji sağlayarak, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olmaktadır.

8. Kombu Çayı:

Bir tür fermente çay olan kombu çayı, bundan dolayı da, probiyotik içeriği yüksek bir çay çeşididir. Türk kültüründe fazla bilinmeyen kombu çayı, vücut için enerji sağlamakta ve rahatlama sağlamaktadır.

9. Mikro Yosunlar:

Mavi yeşil algler, spirulina ve chlorella gibi bazı alg (yosun) türlerinin probiyotik içerikleri yüksektir. Bu gibi mikro yosunlar, aktarlar tarafından toz şekilde satılmaktadır. Mikro yosunların probiyotikleri de, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olmaktadır.

10. Bitter Çikolata:

Özellikle de, sütü değil ama çikolatayı sevenler için ideal bir probiyotik kaynağı olan bitter çikolata, yani süt ve şeker içermeyen çikolata, diğer bazı süt ürünlerinden dahi daha fazla miktarda probiyotik içerebilmektedir.

11. Probiyotik İçeren Diğer Besinler:

Probiyotik içeren ya da probiyotiklerin çoğalmasına yardımcı olan bazı besinler ise şu şekildedir;

 • Nar ekşisi,
 • Turşu,
 • Sirke,
 • Şalgam,
 • Boza,
 • Süzme peynir,
 • Pastörize edilmemiş zeytin,
 • Dhokla (nohutun fermente edilmesiyle yapılan Hint aperatifi)
 • Dosa (pirinç ve siyah mercimeğin fermente edilmesiyle yapılan geleneksel Güney Hint yemeği)
 • Idli (pirinç ve siyah mercimeğin fermente edilmesiyle yapılan Hint aperatifi)
 • Kim Chi (baharatlı ve keskin fermente edilmiş lahana, geleneksel Kore yemeği)
 • Miso (bir sos veya yaymak olarak kullanılan fermente soya salçası, popüler Japon gıdası)
 • Natto (fermente edilen soya fasulyesinden yapılmış Japon gıdası).

Bu gibi besinler, fermente sonucu elde edildikleri için probiyotik içeriği yüksek gıdalardır.

Uyarı:

Her ne kadar probiyotik, bazı besinlerin yapısında doğal şekilde bulunuyor olsa da, yapay şekilde probiyotik üretilmesi ve bir takım besin maddelerin içerisine eklenmesi mümkündür. Fakat probiyotik ihtiyacını doğal yollardan karşılamak çok daha sağlıklı ve etkilidir.

Öte yandan, doğal olmayan probiyotikleri, düzenli olarak ilaç kullanan kişilerin tüketmesi zararlı olabilir. Çünkü ilaçlar, doğal olmayan bu gibi maddeler ile etkileşime geçebilmektedir.

Ayrıca, bazı kronik hastalıkları bulunan kişiler, bebekler, çocuklar, hamile ve emziren kadınların, bu gibi doğal olmayan probiyotik besinlerden uzak durmaları tavsiye edilmektedir. Hatta bu konu hakkında bir doktora danışılmasında fayda vardır.

Источник: https://evdesifa.com/probiyotik-iceren-besinler-nelerdir/

Probiyotik Nedir? Probiyotiğin Sindirim Sistemine Faydaları – APPVICE

Sindirim Sistemi Şikayetleri İçin Probiyotik Ürün!

Probiyotik faydaları vücuttaki her sisteme etki eden bir mikroorganizmadır. Sağlığımızı korumak için farklı mikroorganizmalardan yararlanırız ve probiyotik de vücudunuzda bulunmasını isteyeceğiniz yararlı bakterilerdir.

Ağız ve bağırsak sağlığına etkileri bulunur ve mikrop gibi zararlı mikroorganizmaları kontrol altında tutar. Belirli bir probiyotik seviyesine sahip olmak sindirimi ve besin emilimini iyileştirmektedir.

Probiyotik fermente gıdalar ve kefirde doğal olarak bulunan probiyotik takviye besinlerden de alınabilmektedir.

Probiyotik ve Sindirim

Probiyotik tüketiminin yardımcı olduğu sindirim sorunları:

 • Kolik
 • Kabızlık
 • Crohn hastalığı
 • İltihabi bağırsak hastalığı
 • İrritabl bağırsak sendromu
 • Laktoz duyarlılığı
 • Ülseratif kolit

Probiyotik üzerinde yapılan araştırmalar sayıca sınırlı olduğu için işleyiş biçimleri, ne kadar etkili oldukları ve sindirime ne şekilde yardımcı oldukları bilinmemektedir.

Ayrıca, takviye olarak alınması durumunda belirli bir dozajı yoktur.

Probiyotik tüketimi çoğu kişi için güvenli olmakla birlikte dikkat edilmesi gereken konular bulunmaktadır:

 • Bireylerin sindirim sistemleri arasında farklar bulunmaktadır. Kabızlık sorunu çeken bireylerin bağırsaklarında farklı bir mikroorganizma ekosistemi bulunmaktadır. Kabızlığın bu konuda sebep mi yoksa sonuç mu olduğu bilinmemektedir.
 • Probiyotik tüketimi bağırsağın pH seviyesini düşürerek sindirimi hızlandırmaktadır.
 • Antibiyotik kaynaklı ishali durdurur. Antibiyotik ve Clostridium difficile kaynaklı ishalin tedavisinde, antibiyotik kullanımının öldürdüğü yararlı bakterileri artırması nedeniyle probiyotiğin yararlı olduğu gözlemlenmiştir.
 • Protein emilimine yardımcı olur. Probiyotik tüketimi protein, vitamin ve diğer besin unsurlarının emilimine yardımcı olmaktadır. 

Tüm probiyotik çeşitleri aynı özelliklere sahip değildir ve türlerin farklı yararlarının tam olarak öğrenilmesi için daha fazla araştırma gerekmektedir. Şu ana kadar yapılan araştırmalarda Lactobacillus ve Bifidobacterium cinsleri üzerinde durulmuştur. Araştırılan probiyotikler:

 • L. acidophilus
 • L. casei
 • L. plantarum
 • B. lactis
 • B. longum
 • B. bifidum

Yetişkin ve çocukların katıldığı beş farklı araştırmanın 2010’da yapılan incelemesinde, B. lactis ve L. casei’nin kabızlık tedavisinde etkili olduğunu görülmüştür.

Probiyotik ağız yoluyla tüketildiği için verimliliğini mide ve bağırsak asitlerine ne kadar dayanıklı olduğu belirlemektedir. En kaliteli probiyotik türleri mideden hasar almadan çıkıp besin emiliminin gerçekleştiği bağırsaklara ulaşır. Probiyotiğin en etkili olduğu alan burasıdır.

Probiyotik canlı bir organizma olduğu için paketleme ve saklama konusunda sorunlarla karşılaşılabilir. Probiyotiğin en verimli kullanım şekli ve bağırsakta kalma süresi hakkında daha fazla araştırma gerekmektedir.

Eldeki veriler tüketilen probiyotiğin sonsuza kadar vücutta kalmadığını göstermektedir. Bu nedenle, probiyotik genellikle her gün tüketilmektedir.

Sindirim Sistemi İçin Probiyotik Tüketimi

Probiyotiğin yararlarından faydalanmak için günlük tüketiminizi artırmanız gerekmektedir. Bunu gıdalarla veya takviyelerle başarabilirsiniz. Dünyanın dört bir yanından birçok geleneksel yemek probiyotik içermektedir. Örnek olarak:

 • Alman lahana turşusu
 • Kimçi
 • Kefir
 • Yoğurt
 • Kombu çayı

Probiyotik tüketiminizi kademeli olarak artırmalı ve olumlu veya olumsuz etkilerine dikkat etmelisiniz. Birçok probiyotik türü olduğu için kullandığınız probiyotiğin vücudunuzu nasıl etkilediğini göz ardı etmemelisiniz. Besin ve takviye günlüğü tutmak ilk dönemlerde yardımcı olacaktır.

Probiyotik tüketimi için genel ipuçları:

Probiyotik Oranını Kademeli Olarak Artırın

Önerilen günlük probiyotik miktarı milimetrede 1-10 milyar koloni (CFU) arasında değişmektedir. Probiyotik takviyesine 1 CFU dozajında başlayıp vücudunuza olan etkilerine göre miktarı artırabilirsiniz. Bir bardak kefirde 15-20 CFU probiyotik bulunmaktadır ve probiyotik takviyelerinin besin cetvelinde CFU miktarları yazmaktadır.

İlk Probiyotik Kullanımında Tavsiye Alın

Fermente gıdalara alışık değilseniz yeni tarifler için arkadaşlarınızdan veya beğenilen bir restorandan tavsiye alabilirsiniz.

Probiyotik Tükettiğiniz Saatlere Dikkat Edin

Probiyotik yemekten önce veya yemekle birlikte alınmalıdır. Yemekten sonra tüketimi önerilmemektedir.

Probiyotik Takviyesi Yerine Probiyotik Besinler Tüketin

Doğal kaynaklardan alınan probiyotiğin takviye besinlere göre daha fazla yararı bulunmaktadır. Probiyotik içeren gıdalar farklı türleri bir araya getirmektedir ancak probiyotik takviyelerinde sadece belirli türler kullanılmaktadır.

Besin Cetveline ve Gıda Kalitesine Önem Verin

Takviye besinler genellikle denetlenmediği için markalar arasında kalite farkları bulunmaktadır. Besin cetvellerini dikkatlice inceleyin ve saklama talimatlarını okuyun. Güvenilir veya doktorunuz tarafından önerilen bir marka kullanmanız yararınıza olacaktır.

Probiyotiğin Yararları

Probiyotiğin yararlı olduğu konular:

 • İrritabl bağırsak sendromu
 • Yüksek kolesterol
 • Besin emilimi
 • İshal
 • Kabızlık
 • Laktoz duyarlılığı
 • Kilo alımı

Yukarıda örnek verilen sorunların yan etkilerini azaltmak yaşam kalitenizi ve sağlığınızı daha iyi bir konuma getirecektir.

Probiyotiğin bağırsağa olan yararı sadece sindirimi iyileştirmek değildir. Sindirim sisteminin akıl sağlığı ve bağışıklık sistemiyle bağlantılı olduğu kanıtlanmıştır. Probiyotiğin ağız ve cilt sağlığına olan etkileri de araştırılmaktadır. Probiyotik protein sindirimine yardımcı olarak egzersiz sonrası iyileşme sürecini hızlandırmakta ve kas gerginliğini azaltmaktadır.

Antibiyotiğe dayanıklı enfeksiyonlar konusunda endişelerin arttığı günlerde probiyotik, vücuttaki farklı sistemlerle uyumlu şekilde görev yapan alternatif bir koruyucu olarak görülmektedir.

Probiyotiğin Yan Etkileri ve Riskleri

Probiyotik tüketimi çoğu insan için güvenli sayılmaktadır ve yapılan araştırmalarda büyük bir riske rastlanmamıştır.

Probiyotiğin en yaygın yan etkisi gaz ve şişkinliktir. Karın ağrısı gibi ciddi yan etkiler tecrübe ediyorsanız günlük probiyotik tüketiminizi azaltmalı ve dozajı kademeli olarak artırmalısınız.

Probiyotik takviyesine başlamadan veya çocuklarınıza vermeden önce doktorunuza danışmanız yararınıza olacaktır. Prematüre bebekler probiyotik tüketmemelidir.

Kronik hastalık veya zayıf bağışıklık sistemi sahibi bireyler probiyotik tüketiminden kaçınmalıdır. Doktorunuza danışmadan reçeteli ilaçlara alternatif olarak probiyotik kullanmamalısınız.

Son Söz

Araştırmalar probiyotik tüketiminin sindirim sistemine yararlı olduğunu göstermektedir. Sağlıklı bir sindirim sistemi akıl, ağız, bağışıklık ve deri sağlığına olumlu yönde etki etmektedir.

Probiyotikten yararlanmak istiyorsanız doğal besinler veya probiyotik takviyesi aracılığıyla günlük dozajı kademeli olarak artırmalısınız.

Bu makale Appvice Diyetetik Otoriteleri tarafından bilimsel verilere dayalı olarak incelenmiş ve onaylanmıştır.

Hiç oy kullanılmamış

Источник: https://getappvice.com/tr/probiyotik-nedir-probiyotigin-sindirim-sistemine-faydalari/

Çocuklar için Probiyotikler – Tüm Bilmeniz Gereken

Sindirim Sistemi Şikayetleri İçin Probiyotik Ürün!

Last Updated on August 27, 2017

Çok uzun zaman önce, ebeveynler süt onların bardak içme Çocukları ikna etmesi gerekir. laktoz intoleransı ve süt alerji basmış çocuklar için başka maddeler de vardır değildi. Ama neyse ki teknoloji yardımcı oldu ve bugün süte sağlıklı alternatifler sunabilir birçok probiyotikler var.

Araştırma 2 ila 12 yaş arasındaki çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimi için mineral ve vitamin ek kaynaklar gerektirdiğini söylüyor. Ve, çocuklar müteahhitlik enfeksiyonlar ve hastalıkların yüksek risk altındadır. Yani, çocuğunuzun beslenmesinde probiyotik içeren bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur ve büyüme sürecini hızlandırmak ve onu güvende tutabilirsiniz.

Ama, küçük melek için en iyi hangi probiyotikler nelerdir? Eğer çocuk için bir tane seçmeden önce hangi kriterler hatırlamalıyız? Burada, bu sorulara cevap ve çocuklar için probiyotikler bazı önemli bilgileri listeler.

Çocuklar için Probiyotikler:

Sorumlu bir ebeveyn olarak çocuğunuzun sağlığı hakkında endişe olacaktır. Onun büyümesini artırabilir besleyici gıdalar yemek çocuğunuzu isterim.

Tanınmış gıda üreticileri sağlıklı beslenme artan talep dikkate almaya başladılar ve onlar çocuklar için probiyotikler girmiştik.

Sen pazar probiyotikler muazzam seçenekleri ile sular altında olduğunu fark olabilir, ama doğal maddeler içerir birini seçmek daha iyidir.

Probiyotikler aslında, bir çocuğun vücudunun sindirim kapasitesini artırmak bakterileri canlı vardır. probiyotikler insan vücudunun mide ve bağırsak sisteminde bulunan doğal bakteri oldukça benzerdir.

Bilimsel anlamda, onlar “dost bakteriler” ya da adlandırılır “iyi bakterilerin.

” Probiyotikler tedavi gastrointestinal bozukluklar, gelişim gecikmeleri, soğuk algınlığı ve grip belirtileri ve idrar yolu enfeksiyonları yardımcı olur.

Çocuklar Probiyotikler alın miyim?

Bir çocuk diyette probiyotikler dahil bulaşıcı mikroplara karşı etkilidir. pazar, probiyotikler gıdalar geniş bir dizi bulabilirsiniz. diğer gıdalar probiyotikler ile güçlendirilmiş Bazıları doğal probiyotikler içerir. İşte onlar yararlıdır nasıl:

 • Çocuklar için, o ihtiva besin grupları üzerinde durulması önerilir  doğal probiyotikler  böyle ayran, probiyotikler yoğurt, süt kefir veya fermente lahana gibi. Işlenmiş gıdalar, örneğin şeker kamışı olarak sağlıksız maddeler içerdiğinden dolayı bir çocuk obez yapabilir.
 • Probiyotikler çocuğunuzun için faydalı olduğu ispat  sindirim sistemi onun bağırsak iyi bakterilerin az miktarda içerdiğinden,. Sekiz yaşından kadar, çocuğunuzun daha az bağırsak bakterileri taşır. Sekiz ile 12 yaş arasında, bağırsak yavaş yavaş olgunlaşır ve bakteriyel kültürlerin daha suşları ile doldurulur alır. Çocuğunuz halk probiyotikler, onun sindirim sistemi fonksiyonlarını içeri alan ve o ishal ve diğer bağırsak enfeksiyonları karşı güvende kalırsa.
 • Çocuğunuz antibiyotik tedavi görmek üzere, zamanlamaları yakından takip tutmak önemlidir  probiyotikler ve antibiyotik . Antibiyotikler bakterileri öldürür gibi, onun kolon ekoloji sindirim için gerekli bakterilerin az olmasıdır. Bu nedenle, çocuğunuzun günün farklı zamanlarında hem probiyotik ve antibiyotik alması gerekir. Bu antibiyotik geliyor ve onu yok etmeden önce probiyotiklerin kolon içinde direnmek için izin verir.

Çocuklar için Probiyotikler Faydaları:

İşte probiyotiklerin bazı olumlu yönleri şunlardır:

1. Sindirim Sağlık:

 • Probiyotiklerin birincil rollerinden biri sindirim tanıtıyor. Birkaç çocuk kabızlık veya ishal gibi sindirim bozuklukları görülebilmektedir. Ama canlı kültürlerin alımı ile, onların sindirim yeteneği geliştirir.
 • Probiyotiklerin sağlıklı bakteriler düzenleyen ve çocuğunuzun bağırsakları ve mide astar temizleyin.
 • Araştırmacılar probiyotikler düzenli alımı aktif ilaçlar tüketerek daha iyi gastrointestinal sorunlar çeşitli Çocuğun anlaşma yardımcı olabilir sonucuna varıldı.

Gazın 2. Azaltma:

 • Çocuğunuz laktoz intoleransı muzdarip olduğunda, durumu probiyotikler tüketen sonra geliştirir.
 • O kolayca karmaşık molekülleri sindirmek gibi Bebeğiniz güvenle peynir, dondurma ve yoğurt gibi diğer süt bazlı ürünlerin tüketebilir.

3. artırır Bağışıklık:

 • O bulaşıcı mikroplar ve hastalıklardan korunur, böylece Probiyotikler çocuğunuzun bağışıklığını güçlendirmek.
 • Küçük çocuklar bulaşıcı mikroplar karşı oldukça hassas olan ve kolayca, hapşırma öksürük ve salya sümük ait belirtiler. Ama probiyotiklerin tüketimi ile, bedeni kolayca bulaşıcı mikropları önlemek olabilir.

4. davranır İshal:

 • Bazı özel probiyotikler ishal ve mide iltihabına tedavi edebilir.
 • Araştırmacılar probiyotiklerin antibiyotik ishal, bulaşıcı ishal ve gezgin ishal gibi ciddi gastrointestinal bozukluklar korunmaktadır çocuğunuzu tutar sonucuna vardık.
 • Lactobacillus küçük çocuklarda bulaşıcı ishal davranır güvenli canlı kültürüdür.
 • Saccharomyces boulardii çocuklarda akut ishalin tedavisinde çok etkilidir.

5. Beyin ve İşleyişine geliştirir:

 • Çocuğunun sağlıklı beyin işleyişinde Probiyotikler yardımı. Araştırmacılar Probiyotikler içeren düzenli olarak yoğurt tüketilmesi çocuklar akranlarına göre daha zeki olduğu sonucuna vardık.
 • Probiyotikler çocuklarda depresyon, anksiyete ve diğer beyin bozukluğu tedavi.

6. Cilt Sağlığını geliştirir:

 • rozasea, egzama ve sedef gibi cilt sıkıntılardan bizim küçük melek hayatını engelleyebilir. Ama onun vücudunda Probiyotiklerin sağ suşları ile, o kolayca cilt rahatsızlıkları kurtulabilir.
 • Probiyotiklerin tipik varyasyonu (laktik asit bakterileri) çocuklar infantil egzama riskini en aza indirir.
 • Probiyotikler takviyeleri çocuklarda atopik dermatit semptomlarının tedavisinde yardımcı olur.
 • Probiyotikler anlamlı egzama ve atopik egzama gelen çocuğunu korumak.

Çocuklar için Probiyotik Takviyeler:

Olsa probiyotikler takviyeleri çocuklar için popüler bir dokunulmazlık güçlendirici olmuştur, ancak birçok anne hala onların küçük birine çocuklara bu takviyeleri vermek için tereddüt. Ancak, probiyotikler takviyeleri sağlıklı ve bulaşıcı mikroplar korunmaktadır çocuğunu tutmak sağlıklı canlı kültürleri içerdiğini hatırlamalıyız.

Klinik çalışmalar probiyotikler takviyeleri düzenli alımı alerji, mide-bağırsak hastalıklarına, soğuk grip semptomları ve idrar enfeksiyonlara karşı çocuğu koruyabileceğini göstermektedir.

Dahası, özellikle probiyotik Lactobacillus GG bebeklerde ve çocuklarda akut ishal durumunu değerlendirir. Ayrıca Crohn hastalığından muzdarip Çocuklar ve IBS olabilir alımı probiyotikler.

takviyesi doğal bileşenler içerir gelince, onlar çocuğun için oldukça güvenlidir.

İşte çocuğa probiyotik ek verme faydaları şunlardır:

 • Çocuğunuzun bağışıklık sisteminin işleyişi artırır ve o kolayca bulaşıcı hastalıklara karşı direnemez.
 • İyi bakteriler Yenileyici de yardımcı olur.
 • Teşvik ve çocuk sağlıklı bir sindirim sistemi korumak

Çocuklar için Probiyotik Gıdalar:

Probiyotikler doğal sindirim suları ve enzimlerin salgılanmasına yardımcı bağırsak bakterileri sağlıklı biçimidir. Çocuğunuzun mide-bağırsak sisteminin düzgün işleyişinde sindirim suları yardımların etkin üretim. Apart probiyotikler takviyeleri vermekten de çocuğunuzun diyet bu probiyotikler gıdalar şunları içerebilir:

2. Kefir:

 • yoğurt farksız olarak, bu özel süt ürünü fermente kefir taneleri ve keçi sütü mükemmel bir uyum vardır.
 • Bu laktobasil ve bifidus gibi sağlıklı canlı kültürlerin yüksek oranda içerir. Ürün ayrıca antioksidanlar bakımından zengindir ve güvenle büyüyen çocuk tarafından tüketilebilir.

3. lahana:

 • fermente lahana yapılan ürün, sağlıklı canlı kültürlerin zengin bir kaynak olarak hizmet vermektedir.
 • Sağlıklı bakteriler dışında, sağlıklı ve hastalıksız çocuğunu tutabilir vitamin B, A, E ve C Tüm bu sağlıklı malzemelerle yüksek perntage içeriyor.

4. Miso çorbası:

 • Bu bir sindirim düzenleyici olarak görev yapar otantik Japanse yemektir.
 • Çorba fermente beansm çavdar, pirinç ya da arpa ihtiva eder. Sıcak bira suya miso bir çorba kaşığı ekledikten sonra, çocuğun için bu süper-sağlıklı çorba yapabilirsiniz.
 • probiyotik zengini çorba da laktobasil ve bifidus bakterilerin mükemmel bir kaynağıdır.
 • Sağlıklı canlı kültürlerin yüksek oranda yanında miso dumanlar ve kanserojen gibi çevresel kirlenmeye karşı çocuk vücudunu koruyan bir yoğun gıda unsurdur.

5. turşu:

 • Yeşil turşu probiyotikler mükemmel bir kaynak olarak hizmet vermektedir.
 • Sen çiğ mango ya chilies kullanarak ev yapımı turşu yapmak ve onun gıda ile birlikte fermente turşu büyüyen çocuk alımı az miktarda her gün yapabilirsiniz.

6. Tempeh:

 • Bu tofu veya et için büyük substiture olduğunu. İnsanlar fermente, probiyotik açısından zengin tahıl denilen tempeh üretmeye soya fasulyesi kullanırız.
 • B12 vitamini zengin bir kaynağı olarak hizmet vermektedir.
 • Bir salata için pişmiş, sotelenmifl veya karışık gibi çeşitli formda çocuğunuzun beslenmesinde Tempeh içerebilir.

7. Kimçi:

 • Bu salamura lahana turşusu Asya şeklidir. Kore halkı yemeklerini birlikte fermente ve ekstra baharatlı lahana tüketmeye seviyorum.
 • Yanı sıra sağlıklı bakterileri içeren den. Kimçi A, C, B1 ve B2, kalsiyum, beta-karoten, demir mükemmel kaynağı olarak hizmet eder, ve vitaminler içermektedir.

Nasıl Kids ‘Probiyotikler Give?

Çocuğunuzun beslenme menüsünde fermente gıdalar ve içecekler tanıtmak ve ilk günlerde küçük miktarlarda onlara vermek deneyebilirsiniz.

 • Ruslar genellikle onlara dört aylık bir yaşta suyla seyreltilmiş süt kefir besleyerek bebeklerine probiyotikler ekleyin.
 • o keskin lezzete alışık alır, böylece çocuğunuzun diyette fermente meyve veya sebze suyu içerebilir. bebekler için parmağına suyu bir damla alıp bebeğiniz emmek sağlayabilirsiniz. Kültürlü sebze dost bakteriler kolik ve diğer gelişim sorunları tedavi eder Lactobacillus plantarum, gerginlik içerirler.
 • Yeni doğan bebeğin birkaç gün eski olduğunda, onu düzenli olarak ona birkaç kültürlü sebze suları besleyebilir. Sadece 15-20 dakika onun hemşirelik önce emzirme bebeğe kültürlü sebze suyu vermek, bu onu kolayca anne sütü sindiren yardımcı olabilir.
 • Altı ay yukarıdaki çocuklar eski için, anne de düz filtre edilmiş su ile seyreltilmiş genç hindistan cevizi kefir vererek düşünebilirsiniz. Bir Bebeğiniz büyüdükçe; Onu günlük diyette fermente sebze, yoğurt ve turşu içerebilir.

Culturelle Çocuk Probiyotik:

Çocuklar için CulturelleProbiotic Formula anahtar madde klinik olarak kanıtlanmış olup, bu arada sindirim bozuklukları küçük bir koruyabilirsiniz. ishal Kalıcı bölüm probiyotik takviyesi düzenli alımı ile tedavi edilebilir.

Ayrıca, aynı zamanda çocuğunuzun bağırsaklarda iyi ve kötü bakteri mükemmel dengeyi yeniden yardımcı olur.

Culturelle Çocuklar Probiyotik Formula düzenli alımı Çocuğuna’ sindirim işleyişi iyileştirmede yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Probiyotik Formula ile Culturelle probiyotik olumlu özelliklerin bazıları şunlardır:

 • Bu doğal olarak klinik olarak Probiyotik Formula kaynaklı çocukları korumak için formüle içerir.
 • Çocuğunuzun bağırsak ve sindirim sistemi iyi bakterilerin dengesini yeniden sağlıklı probiyotik takviyesi yardımcıları.
 • Ürün Çocuğunun bağışıklık çalışması artırır ve bulaşıcı hastalıklardan onu korur.
 • Culturelle probiyotikler düzenli alımı kabızlık, ishal veya genel rahatsızlık dahil ara sıra sindirim bozuklukları oluşumunu en aza indirir.
 • Biri probiyotikler en üst Pediyatrist Önerilen markasıdır.
 • Bu yapay tatlar, glüten, soya, süt ürünü, maya, koruyucu ya da sentetik renk içermez.
 • Çocuklarınızın Culturelle Çocuklar Probiyotik tangy berry lezzet isterim.

Bir uyarı:

 • probiyotikler Çocuğun için güvenli olmasına rağmen, ürünün içeriği listesini kontrol etmek önemlidir.
 • Çocuğunuz laktoz intoleransı muzdarip ise, süt ya da başka yerine geçen içermeyen bir ürün satın almak için en iyisidir.
 • Her zaman açık bir şekilde kap kapağı ya da tablet şeritler üzerinde etiketlenmiş tüm maddeler vardır bir probiyotik katkı için tercih.
 • Çocuğunuzun diyet herhangi probiyotik takviyesi dahil etmeden önce, dozaj ve etkinliği hakkında çocuk doktoruna danışın.
 • küçük bebek için probiyotikler satın almak için, her zaman midesini altüst edebilir gibi ürün, üç milyardan fazla bakteri içermez unutmayın.
 • bunlar küçük olanlar için daha sağlıklı oldukları gibi, doğal olarak bakteri kaynaklı içeren ürünleri satın deneyin.
 • Küçük bir ürünün keskin lezzet seviyorum ve asla düzenli alımı için tereddüt olabileceğinden çocuk aromalı çiğneme ürünleri satın almak Opt.

Sella Suroso is a certified Obstetrician/Gynecologist who is very passionate about providing the highest level of care to her patients and, through patient education, empowering women to take control of their health and well-being. Sella Suroso earned her undergraduate and medical diploma with honors from Gadjah Mada University. She then completed residency training at RSUP Dr. Sardjito.

Источник: https://askwomenonline.org/cocuklar-icin-probiyotikler-tum-bilmeniz-gereken/

Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları İçin Kullanılabilecek En İyi 5 Probiyotik

Sindirim Sistemi Şikayetleri İçin Probiyotik Ürün!

Sabah kötü bir mide ile uyanıyor bazen tuvaletten çıkamıyor musunuz? Ya da gün içerisinde şişkinlik ile mi savaşıyorsunuz? Evet biraz keyifsiz bir başlangıç oldu. Ancak bugün size, tüm sindirim problemlerinize iyi gelebilecek bir üründen bahsedeceğiz: probiyotik!

Aslında tüm bakteriler kötü değildir, her ne kadar bizlere bakterilerden korunmamız gerektiği öğretilmiş olsa da vücudumuzda bize faydalı olan milyonlarca bakteri bulunmaktadır. Probiyotikler bunlardan bazılarıdır.

Sindirim sistemi rahatsızlıkları ve mide rahatsızlıkları konusunda yararları görülen bu bakteriler, probiyotik kapsül olarak zaman zaman doktor reçetelerine bile eklenmektedir.

Probiyotik nedir, probiyotik takviyesi nasıl kullanımlarıdır sorularını cevaplamadan önce sizinle faydasını görebileceğiniz 5 probiyotiği paylaşacağız.

1. Probien Probiyotik Prebiyotik 30 Kapsül

Probien Probiyotik Prebiyotik kutusunda 30 kapsül bulundurmaktadır. Her kapsülde 11 cins toplam 5 milyar probiyotik ve 500 mg inülin (prebiyotik) içermektedir. Bağırsakta çözünen bitkisel kapsüllerden oluşur. Servis başı fiyatı 3 TL’dir.

2. Orzax Bigflor Probiyotik&Prebiyotik 10 Kapsül

Orzax Bigflor Probiyotik&Prebiyotik kutusunda 10 kapsül bulundurmaktadır. Her kapsülde 3 cins toplam 1 milyar probiyotik, 250 mg Saccharomyces Boulardii ve 25 mg inülin (prebiyotik) içermektedir. Kapsüller bitkiseldir, helal sertifikalıdır. Servis başı fiyatı 2,20 TL’dir.

3. Nature’s Supreme Probiotic 5B 30 Kapsül

Nature’s Supreme Probiotic 5B kutusunda 30 kapsül bulundurmaktadır.  Her servisinde 11 cinsten toplam 10 milyar aktif probiyotik ve 1200 mg inülin bulundurmaktadır. Bağırsakta çözünen DR Caps™ kapsüllere sahiptir. GMP ve helal sertifikalı tesislerde üretilir. Servis başı fiyatı 2,33 TL’dir.

4. Ligone Beta-Glucan Probiotic Multivitamin 30 Tablet

Ligone Beta-Glucan Probiotic Multivitamin kutusunda 30 tablet bulundurmaktadır. Probiyotik içeriğinin yanısıra güçlü vitamin ve mineral içeriği ile dikkat çekmektedir. Her tablette 3 farklı cinsten toplam 2 milyar probiyotik karışımı içermektedir. Ürünün servis başı fiyatı 1,30 TL’dir.

5. Solgar Advanced Acidophilus Plus 60 Kapsül

Solgar Advanced Acidophilus Plus kutusunda 60 kapsül bulundurmaktadır. Her serviste 500 milyon probiyotik türü içermektedir. Bitkisel kapsül formunda olduğundan vejetaryen kullanımı için uygundur. Servis başı ürün fiyatı 1,80 TL’dir.

Probiyotik Nedir?

Vücudumuzda bulunan yararlı bakterilere probiyotik diyoruz. Özellikle antibiyotik kullanımı ile birlikte; başta sindirim sistemimize olmak üzere vücudumuza faydaları olan probiyotikler azalır. Bu sebeple antibiyotik kullanımı sonrası çeşitli sindirim sistemi problemleri yaşayıp mide rahatsızlıkları geçirebiliriz.

Milyonlarca çeşidi olan probiyotiklerin bize en çok faydası olan iki çeişidi Lactobacillus ve Bifidobacterium’dur. Bunlara ek olarak Saccharomycesboulardii de maya ailesinden gelmektedir ve bağırsağa girdiklerinde burada bir süre durarak ishal probleminin düzenlenmesine yardımcı olurlar.

Probiyotikilaç ya da probiyotiktablet dediğimiz gıda destekleri, kefir, yoğurt gibi fermente edilmiş besinlerde bulunan probiyotiklere sahiptirler.

Probiyotikler, sindirim sistemindeki aksamalara bağlı kabızlık, ishal, şişkinlik problemleri, enfeksiyöz ishal ve huzursuz bağırsak sendromu gibi problemlerinde destek olarak kullanılmasının yanısıra egzama gibi cilt problemleri ürinal ve vajinal sağlık, alerji ve oral sağlık açısından da bazı kişilere yardımcı olabilmektedir. (1)

Probiyotik Takviyeleri Nasıl Kullanılır?

Tek seferlik yaşayacağınız ishal ve kabızlık gibi problemler gün içerisinde yediğiniz herhangi bir yiyeceğe bağlı olabilir. Eğer probleminiz devam ediyorsa mutlaka bir doktora danışmalısınız.

Probiyotikler genellikle bu problemlerin görüldüğü dönemlerde ana tedaviye destek olarak kullanılır. Probiyotik saşe, tablet ve kapsül formda olabilmektedirler.

Kullanım sıklığı genellikle günde 1 servis olmasına rağmen bu konuda kutu üzerindeki talimatlara ve doktorunuza danışarak hareket etmelisiniz.

Источник: https://muscleandfitness.com.tr/en-iyi-probiyotik-hangisi/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.